Pjedsteds gårde og beboere
Hvad indeholder denne side?
Denne side forsøger at fortælle om alle Pjedsteds beboere i især 1700-tallet.

Hvis et menneske kan knyttes til en bestemt af de 27 gårde i byen, findes de under gården. Såfremt de ikke er tilknyttet en bestemt gård, findes de i fællesafsnit nederst på siden.

Du kan måske også finde oplysninger om dem, du søger efter, på siden med Pjedsteds historier.

Skriv til henrikmejlby@yahoo.com, hvis du har tilføjelser eller rettelser til materialet herunder.

Du er velkommen til at "stjæle" alle oplysningerne frit, men du skal naturligvis selv kontrollere dem, da der jo sikkert er nogle småfejl her og der.

Bemærk, at jeg skriver af direkte, som præsten har skrevet et navn i kirkebogen, dvs.

Johan Friedrich Henrichsen, Johannes Henrichsen Fentz, Johannes Henrichsen, Johannis Fensis, Johannes Møller, Johanes Møller og Johannes Henrichsen Fendz er en og samme person.

Hvis du søger efter et bestemt navn på denne side via din browsers Rediger/Find, skal du altså forsøge med forskellige søgninger, f.eks. "an Henri", "nes Møller" og lignende.

Du kan også vælge at kopiere alt ind i et Word-dokument, hvorved du bedre kan manipulere med dataene, som du vil. Tryk engang på Web-siden med markøren. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på bogstavet A, og alt er markeret på én gang. Tryk på bogstavet C, mens du holder Ctrl-tasten nede for at kopiere hele indholdet ind i hukommelsen på din computer.

Placér markøren på det sted i Word-dokumentet, hvor du vil kopiere til.
Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på bogstavet V, hvorefter alt indholdet nu er i Word-format. Brug søgefunktionen i Word til søgninger.

En søgning i Word på Niels Jacobsen giver f.eks. 5 hits i Words Navigation-vindue og derved et godt overblik.
Gård 1: Dortheasminde i Pjedsted

Gård 1 - Dortheasminde:

1641: Christen Pedersen

1653: Christen Pedersen (selvejergård)

1662: Gården er afbrændt i krigen og øde

1664: Christen Pedersen

Ca. 1668: Christen Nielsen Suurkier fødes

1688: Niels Christensen (selvejergård)

Den 11. juli 1702: På foranledning af Christen Nielsen af Pjedsted bliver Peder Christensen af Pjedsted og Birgitte Jacobsdatter af Egum trolovet. Den anden forlover er Christen Nielsen på gård 21.
1707: Strid mellem Jens Pedersen Møller på Gammelby Mølle mod Hans Ebbesen og Claus Lauritsen af Pjedsted over et stykke jord, som ligger op ad Niels Christensen Suurkiærs to marker [Sven Avnby: Møller på Fredericia-egnen].

8. juni 1708: Jep Nielsen Suurkiær får husholdsbrev på gården
22. juli 1710: Niels Christensen Suurkiær og hustru Zidsel Joensdatter skøder til Jep Nielsen Suurkiær
1712: Christen Nielsens enke begraves
1713: Jeppe Suurkierd får datteren Maren Jepsdatter Suurkierd

1714: Jeppe Surkier får sønnen Niels Jeppesen Surkier. Niels Jeppesen bliver begravet efter 7 dage.
1715: Jeppe Suurkier får datteren Abigael Jeppesdatter Suurkier
1716: Jeppe Surkierds datter begraves

1717: Jeppe Suurkier får døbt sønnen Jon Jepsen Suurkier (gudmor: præstens kone)

1717: Salige Niels Jeppesens søn, Jacob Nielsen, udlægges til barnefar, da Ane Ammes datter, ? datter af Ane Nielsdatter ?, får døbt sønnen Niels Jacobsen

1717: Jacob Nielsen absolveres fra kirke grundet beskyldningerne fra Ane Ammes datter – præsten vidste åbenbart ikke, hvad datteren egentligt hed!

1717: Abigael Suurkier [skrevet Tuurkier] bliver begravet 74 år gammel.

1717: Ane Ammes datter, dvs. Ane Hansdatter af Pjedsted, absolveres for at have fået et barn med Jacob Nielsen.
1719: Ligprædiken over Niels Suurkier.
1719: Hustruen til en reservedragon Peder Mortensen af Højen introduceres i Jeppe Surkiers hus.
1720: Jens Pedersen Møller i Gammelby Mølle lod læse obligationer fra 1) Jep Nielsen Surkær af Pjedsted, 2) Peder Madsen og Hans Madsen af Pjedsted, og 3) Jørgen Madsen af Tolstrup.

1722: Jeppe Surkier får datteren Abigael Jepsdatter Surkier – gudmor: præstens kone

1723: Jeppe Surkiers datter, Abigael, begraves.

1728: Jeppe Surkier får datteren Abigael Jeppesdatter Surkier – gudmor: Jeppes søster i Bryndsted [Brøndsted]
1729: Jeppe Surkiers datter i Piedsted begraves
1730: Hos Christen Suurkier i Balle troloves Jacob Nielsen og Karen Larsdatter

1733: Jep Nielsen Suerkjær

1734: Jep afstår gården til broderen Christen Nielsen Suerkjær

1736: Christen Nielsøn Surkier troloves til Malene Andersdatter Bogøes
1736: Christen Nielsøn Suurchier og Malene Andersdatter Bogøes bliver viet
1737: Niels Jepsen og Anna Margrete i Piedsted troloves

1737: Niels Jepsen får datteren Magdalena Nielsdatter
1737: Jacob Nielsens barn af Suurkier, Lauritz Jacobsen, begraves ½ år gammel

1739: Jep Nielsen [Suurkier] får sønnen Lauritz Jepsen [Suurkier] (ingen gudmor eller faddere angives). Jep Smids hustru introduceres 30. maj og er nok samme mand.
1739: Jep Nielsen Suurkiers hustru Zizel Joensdatter dør 51 år gammel
1739: Niels Jepsen Suurkier får datteren Sara Nielsdatter Suurkier (ingen gudmor eller faddere angives)

1740: Christen Nielsen Suurkier er trolover for Madtz Larsøn

1741: Jep Nielsen får sønnen Lauritz Jepsen
1741: Christen Nielsen Suurkiers hustru Malene Bogøe begraves 101 aar ? gammel
(Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier. )

1743:  Christen Jepsen og Kiersten Mortensdatter bliver forlovet. Forlovere Morten Smid og Jep Nielsen

1743: Christen Jepsen og Kiersten Mortensdatter bliver gift
1743: Niels Jepsen af Suurkier får datteren Maren Nielsdatter (gudmor: Anna Schoufoged og Olle Ollesens hustru Anna Hansdatter)

1743: Landsoldaten Christen Jepsen overtager halvdelen af gården fra sin farbror Christen Nielsen Suerkjær

1744: Christen Jepsen af Suurkiær får sønnen Morten Christensen Suurkiær (gudmor: moren og Morten Smids hustru Margrethe Nielsdatter)
1744: Christen Jepsen af Suurkiers søn Morten begraves 2½ måned gammel
1744 Niels Jepsen får sønnen Jens Nielsen – gudmor: jordmoder Anna Schoufoged

1745: Christen Nielsen Suurkiær begraves 77 år gammel

1745: I Gauerslund står Niels Jepsen af Piedsted fadder for Thomas Jørgensens datter Dorthe Thomsdatter

1747: Jacob Suurkiers datter i Pjedsted bliver begravet.
1748: Jacob Suurkier får døbt sønnen Peder Jacobsen Suurkier (gudmor: Barbara Diderichsdatter fra gård 5).

1749: Niels Mortensen og Margrethe Jensdatter bliver viet i Pjedsted kirke

1750: Niels Mortensen får sønnen Niels Nielsen (gudmor: Morten Smeds datter Maria)

1750: Retssagen om slagsmålet mellem Niels Johansen på Hølledgaard og Christen Jepsen af Pjedsted. Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier.

1752: Begravet Jep Siker i Piedsted [= Jep Nielsen Suurkiær?]
1752: Niels Mortensen i Suurkier får datteren Margrethe Nielsdatter (gudmor: Thomas Mortensens hustru)

1753: Niels Mortensens datter, Maren Nielsdatter bliver begravet

1753: Niels Mortensens søn, Niels Nielsen bliver begravet

1755: Christen Jepsen får sønnen Morten Christensen (gudmor Christen Hansen Smeds hustru)
1758: Christen Jepsens dødfødte datter begraves

1759: Bodild Jeppes begraves 87 år gammel
1760: Christen Jepsen af Pjedsted får døbt sønnen Morten Christensen
1761: Christen Jepsen stævnes til edsaflæggelse af jægermester Peter Bachmann
1764: Christen Jepsen af Pjedsted begraves 45 år gammel.
1765: Christen Jepsen og Niels Mortensen har hver en halvdel af gården 

1766: Niels Mortensen af Piedsted står som trolover sammen med Jon Jepsen af Store Welling, da Niels Jensen og Maren Nielsdatter, som tjener H. Elling i Smidstrup, troloves i Smidstrup. Parret vies i Pjedsted kirke 1767.
1768: Niels Mortensen og Jens Nielsen [må være Niels Jepsens søn] af Piedsted står faddere i Vinding kirke for Marchus Jensens søn.
1770: Jacob Suurkier bliver begravet 77 år gammel.
1771: I Smidstrup angives, at Niels Christensen og Maren Jørgensdatter Kod bliver trolovet i Store Velling og viet i Pjedsted kirke. Forloverne er Niels Mortensen og Friderich Rasmussen af Pjedsted.
1777: Niels Christensen Suurkiær [skrevet Suderkiær] bliver viet til Anne Christensdatter i Skærup kirke.

1778: Niels Mortensen sætter sin underskrift i Gauerslund kirkebog, da Friderich Kraft [alias Frederik Rasmussen] bliver trolovet til en Børkop-pige.

1787: Niels Mortensen på 62 år er selvejer af gården i Pjedsted.

Gården bliver senere delt og lagt nord for engen Suerkær, men de samles igen af Thomas Jørgensen og får navnet Dortheasminde.

1843: Søren Jacobsen får datteren Else Marie Sørensen

1846: Søren Jacobsen får datteren Jensine Dorthea Sørensen

1860: Søren Jacobsen født i Gauerslund (gift med Ane Marie Jensdatter)

1880: Thomas Jørgensen, som født i Højen sogn

1915: Thomas Jørgensen

1970: Thomas Jørgensen

2006: Grethe Marie Jørgensen

Fra 1654 og til i dag skulle alle ejerne af gården være familiemæssigt relaterede.

Stuehuset er fra 1941, men gårdens ældste nuværende bygning er fra 1850.

Gård 2: Ravnsgaard i Pjedsted

Gård 2: Ravns Gaard:

1636: Peder Thomasen i Piedsted skøder gård 17 i Børkop til Hendrich Jensen Ravn

1641: Peder Thomsen Vred

1653: Hans Pedersen

1664: Hans Pedersen

1670: Niels Hansen Rafn (repræsenterer Pjedsted mod Follerup)

1688: Delefoged Niels Hansen Rafn, der er født på gård 3 i Lille Velling som søn af gård 3s oprindelige ejer Hans Nielsen Rafn. Gård 3 stjæles fra de umyndige børn af herredsskriver Peder Jensen Rafn. Gård 3 i Lille Velling blev senere en del af Vellinggaard. (krongård)

1711: Niels Rafn begraves

1728: Nils [Niels] Jensen Folrup [Follerup] får datteren Maren Nielsdatter Rafn (gudmor: jomfru Landorph). Da hustruen introduceres, kaldes han nemlig Nils Folrup Rafn [Ravn].
1729: Niels Jensen Folrup [Rafn] begraves
1729: Laue Jensen troloves til Johanne Søfrensdatter, der er enke efter Niels [Jensen] Folrup [Follerup Rafn]
1729: Laue Jensen fra Torp vies til Johanne Sørensdatter, enke efter Niels Jensen
1729: Trolovet Hans Jessen og Mette Clausdatter ”som skal hafde Friderich Rafns gaard”. Trolovere er Friderich Rafn og Peder Basse.

1733: Gården er delt i 2 mellem Frederik Rafn og Lauge Jensen (krongård)

1741: Lave Jensen får sønnen Søren Lavesen
1743: Lave Jensen får datteren Anna Christina Lavesdatter (fadder: Abelone Jørgensdatter)
1743: Lave Jensens Anna Christina dør
1746: Laue Jensen får om natten tvillinger. Præsten tilkaldes. Den ene tvilling dør med det samme, og præsten døber den anden for Hans Lauesen pga. svaghed.
1753: Bertel Davidsen får døbt datteren Maren Bertelsdatter (Gudmor: Jomfru Maria Christine Høstmarch) 
1754: Jens Jørgensen bliver trolovet til Johanne Laugesdatter af Pjedsted
.

1755: Jens Jørgensen af Pjedsted bliver viet til Johanne Laugesdatter (forlovere: Anders Diderichsen på gård 5 og Agustin Poulsen).
1755: Bertel Davidsen af Pjedsted får sønnen Hans Bertelsen (Gudmor: Søren Nielsens hustru på gård 21).
1755: Bertel Davidsens hustru Dorethe af Pjedsted bliver begravet 24½ år gammel.
1756: Jens Jørgensen får døbt datteren Anne Jensdatter (gudmor: Hans Jørgensens hustru).
1756: Bertel Davidsen bliver viet i Gårslev kirke til Kirsten Madsdatter.
1756: Bertel Davidsen af Pjedsted får begravet datteren Mette Bertelsdatter, 3 år.
1756: Bertel Davidsen får sønnen David Bertelsen (gudmor: Mads Pedersens hustru på gård 3).

1756: Bertel Davidsens søn David bliver begravet 6 uger gammel.
1758: Bertel Davidsen får døbt en søn med navnet David Bertelsen (Søren Nielsens hustru er gudmor).
1762: Jens Jørgensen af Pjedsted får døbt sønnen Jørgen Jensen (gudmor angives ikke).
1762: Bertel Davidsen af Pjedsted får en dødfødt datter, der bliver begravet.

1768: Jens Jørgensen får døbt sønnen Jens Jensen.

1768: Bertel Davidsens hustru, Kirsten Madsdatter, dør 43 år gammel

1768: Bertel Davidsen bliver trolovet til Bodild Jørgensdatter.
1769: Bertel Davidsen får døbt en søn Jørgen Bertelsen (Gudmor: Jørgen Christensens datter, Margrethe Jørgensdatter.

1770: Gården er delt i to mellem Jens Jørgensen, som er gift med Sidsel Nielsdatter, og Bertel Davidsen.

1771: Jens Jørgensen får døbt sønnen Peder Jensen (Gudmor: Peder Jensens datter af Pjedsted Torp).
1771: Bertel Davidsen får døbt sønnen Mads Bertelsen (Gudmor og faddere angives ikke).
1771: Bertel Davidsens søn, Mads Bertelsen, bliver begravet 3 uger og 4 dage gammel.
1772: Hustruen til Jens Jørgensen af Pjedsted bliver begravet 34 år gammel.
1774: Jens Jørgensen får datteren Johanne Jensdatter

1776: Jens Jørgensen får datteren Margrethe Jensdatter
1776: Berthel Davidsen og Bodil Jørgensdatter får datteren Kirsten Berthelsdatter (Gudmor er Rasmus Pedersen Møllers hustru fra gård 10; Faddere er Friderich Suurkiær og Hans Jørgensen af Pjedsted)
1780: Jens Jørgensen får sønnen Niels Jensen

1782: Jens Jørgensen får datteren Anna Jensdatter
1783: Berthel Davidsen og Bodil Jørgensdatter får døbt datteren Mette Berthelsdatter (Gudmor: Peder Madsens hustru af Pjedsted; faddere: Thomas Andersen og Friderich Suurkiær af Pjedsted).
1785: Selvejerbonde Jens Jørgensen får døbt datteren Maren Jensdatter (Margrethe Friderichsdatter, som er datter af Friderich Suurkiær, er gudmor; faddere er Hans Jørgensen og Thomas Andersen af Pjedsted).

1787: Jens Jørgensen har gården ved folketællingen.

1788: I Herslev er Jens Jørgensen af Pjedsted forlover for parret Rasmus Madsen af Bredstrup og Anna Jensdatter af Tengstedlund.

Den ene halvdel ejes af Niels Lund og derefter til 1855 af sønnen Peder Lund, hvor den udparcelleres.
1815: Niels Lund og Anne Sophie Sørensdatter får døbt sønnen Søren Nielsen Lund (gudmor er Karen Jensdatter, som er enke efter Marcus Lund af Vinding).
1816: Niels Lund og Anne Sophie Sørensdatter får døbt sønnen Peder Nielsen Lund (gudmor er Anne Pedersdatter Bierth af Vinding).

Den anden halvdel kaldet ”æ Ravns Gaard” ligger i 1918 på sin plads.

1918: Peder Jørgensen Ladegaard.

Gård 3 - Grønvang - ligger i Pjedsted by, hvor den altid har ligget.
Gård 3: Grønvang i Pjedsted

Gård 3: Fæstegård, senere selvejergård: Grønvang

1641: Søfren Nielsen Truelsen

1653: Søfren Nielsen Truelsen

1664: Søfren Nielsen Truelsen

?: Niels Søfrensen Truelsen

1688: Jens Troelsen (krongård)

1711: I Herslev står Jens Troelsens datter i Piedsted fadder for Thomis Møllers datter, der døbes Anna Margrethe Thomisdatter Møller. De andre faddere er Jens [Pedersen] Møller i Gamelbye Mølle og Hans Terchildsen i Ancher [Andkær]. Gudmor er Jens Pedersen Møllers hustru

1724: Hans Christensen overtager halvdelen af gården efter sin far Christen Christensen

1733: Christen Hansen (gift med Maria Poulsdatter)

1738: Christen Hansen er meddommer, da tyven Christen Sørensen dømmes til kagstrygning og brændemærkning på panden med tyvemærket, og indsat i Bremerholmen for livstid

1740: Christen Hansen står trolover for Madtz Larsøn

1741: Christen Hansens hustru Barbara Jensdatter dør

1741: Christen Hansen gifter sig med Karen Davidsdatter

1745: Christen Hansen af Pjedsted bliver begravet 67 år gammel.
1746: Mads Pedersen af Pjedsted bliver trolovet med kongelig dispensation til enken Karen Davidsdatter.
1746: Madtz Pedersen og Karen Davidsdatter bliver viet
1747: Mads Pedersen får datteren Mette Madsdatter, der hjemmedøbes. Underskrevet af David Bertelsen og Mads Pedersen

1749: Christen Hansens tjenestekarl Rasmus Pedersen er stukket af fra militærtjeneste og efterlyses

1749: Mads Pedersen får sønnen Peder Madsen (David Bertelsens datter Anna Davidsdatter bærer til dåben)

1752: Christen Hansen og Maren Mortensdatter troloves
1752: Christen Hansen og Maren Mortensdatter af Pjedsted bliver gift. Forlovere er Peder Rasmussen Møller fra Møllersminde og Mads Pedersen her fra Grønvang]
1753: Mads Pedersen får datteren Dorreth Madsdatter (gudmor: Peder Sognfogeds hustru = Peder Rasmussen Møllers hustru på gård 10)

1754: Christen Hansen og Sara Johansdatter troloves

1755: Christen Hansen får datteren Margrethe Christensdatter (gudmor: Jørgen Thomsens hustru)
1755: Mads Pedersen får datteren Anne Madsdatter (gudmor: Niels Lassens hustru af Follerup i Herslev sogn)
1756: Hans Christensen dør 60 år gammel.
1756: Mads Pedersens datter begraves 1 år gammel (må være Anne Madsdatter).
1761: Mads Pedersens datter begraves 2 år gammel.
1763: Mads Pedersen af Pjedsted får døbt sønnen David Madsen (gudmor: jomfru Høstmarck).
1765: Mads Pedersen har gården.
1777: Mads Pedersens søn, Peder Madsen, udlægges til barnefar af Bodil Hansdatter, da hun får døbt sønnen Mads Pedersen (Gudmor er Hustruen til Morten Hinke, faddere er Friderich Rasmussen og Anders Diderichsen af Pjedsted)
1780: Mads Pedersen ejer nu gården.

1783: Peder Madsen af Pjedsted bliver trolovet i Gauerslund til Johanne Thomædatter af Brøndsted. Forlovere MED UNDERSKRIFT for ham er Bertel Davidsen af Pjedsted og Rasmus Pedersen. Parret bosætter sig i Pjedsted.
1785: Peder Madsen og Johanne Thomasdatter af Pjedsted får døbt datteren Karen Pedersdatter (gudmor: Rasmus Pedersens hustru; faddere er Peder Hansen af Follerup i Herslev sogn og Lars Pedersen af Pjedsted).

1788: Mads Pedersen og Sidsel Christensdatter får døbt sønnen Christen Madsen. (Gudmor: Hustruen til Mads Degn af Bredstrup; faddere er Friderich Rasmussen og Jens Raun af Pjedsted).

1788: Johanne Thomasdatter af Piedsted står gudmor for sin bror, Peder Thomsen og hustru Dorthe Madsdatter af Brøndsted, da de får døbt datteren Johanne Pedersdatter i Gaverslund

1801: Mads Pedersen har gården ved folketællingen.
1815: Niels Andersen Ladegaard får døbt sønnen Morten Nielsen Ladegaard (gudmor er Dorthe Hansdatter, som er datter af Hans Hansen af Gårslev).

1850: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen (gift med Ane Marie Hansen)

1860: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1870: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1880: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1918: Bertel Jensen, som er født på gård 21. Fik den efter sin svigerfar, Peder Ladegaard Nielsen

1957: Axel Ladegaard Jensen overtager gården

1998: Gården overtages af Peter Ladegaard Jensen, der skulle være en efterkommer til Mads Pedersen i 1765.

Det nuværende stuehus er fra 1962. Gårdens ældste nuværende bygning er fra 1915.Gården ligger næsten samme sted, hvor den lå i 1774. Har i 

mellemtiden fået mere jord fra gård 4 og 12.

Gård 4: Hølledgaard i Pjedsted

Gård 4: Fæstegård, senere selvejergård: Hølledgaard

1641: Iver Hansen

1653: Peder Søfrensen

1664: Peder Søfrensen

1688: Niels Pedersen (krongård)

1708: Peder Søfrensen vies til Margretha Madtzdatter

1718: Jens Hansen får døbt datteren Sitzel Jensdatter
1729: Jens Hansens kones moder i Pjedsted begraves
1729: Begravet Jens Hansens datter, 4½ år gammel
1733: Jens Hansen

1740: Niels Johansen får sønnen Johan Nielsen - gudmor: Ane Clausdatter fra gård 22 (Hans Ebbesens hustru)

1741: Retssagen Niels Johansen og Marcus Nielsen ct: Christen Hansen Knapmager

1742: Niels Johansen får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Mette på gård 14)

1745: Niels Johansen får datteren Johanna Nielsdatter (Gudmor: jordmoder Anna Schoufoged).

1748: Jens [Hansen] Hølled bliver begravet 77 år gammel.
1748: Niels Johansen får døbt sønnen Peder Nielsen (gudmor: Jomfru Knub).
1750: Retssagen om slagsmålet mellem Niels Johansen og Christen Jepsen af Dortheasminde i Pjedsted. Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier.

1750: Niels Johansen får datteren Karen Nielsdatter.

1750: Niels Johansens Karen Nielsdatter døbes i kirken (gudmor: Præstens datter Maren Kirstine).

1752: Niels Johansens datter Karen bliver begravet 1½ år gammel.

1753: Niels Johansen får døbt sønnen Søren Nielsen (Gudmor: en søster til Niels Johansen). Han dør i 1773.

1753: Niels Johansens svigermor, Karen Nielsdatter af Pjedsted, dør 70 år gammel.

1756: Niels Johansen får døbt datteren Karen Nielsdatter (gudmor er Provstinde Høstmarch)
1758: Niels Johansen får døbt datteren Karen Nielsdatter (ingen gudmor angivet).
1761: Niels Johansen får døbt sønnen Niels Nielsen (gudmor er Anders Diderichsens hustru)
1765: Niels Johansen har gården

1772: Niels Johansens hustru, Sidsel Jensdatter, dør og efterlader sig 7 børn. Se skiftet efter hende på siden Pjedsteds Historier.

1780: Niels Johansen ejer nu gården
1784: Hans Nielsen og Mette Jørgensdatter får døbt datteren Anna Hansdatter (gudmor: Hans Jørgensens hustru af Rans; faddere: Jens Jensen af Gårslev og Hans Hansen af Pjedsted)
1787: Hans Nielsen, som er søn af Niels Johansen, har gården ved folketællingen (som er gift med Mette Jørgensdatter)

1787: Hans Nielsen og Mette Jørgensdatter får døbt datteren Sidsel Hansdatter. Gudmor: Niels Hansens datter, Johanne Nielsdatter. Faddere: Lars Pedersen Møller og Peder Hansen.

1801: Hans Nielsen har gården ved folketællingen.
Den 9. marts 1812: Niels Hansen af Pjedsted er fadder, da Povel Hansen og Dorthe Nielsdatter af Rans i Gårslev sogn får døbt sønnen Hans Povelsen.
1822: Niels Hansens datter, Anne Appelone Nielsdatter, bliver trolovet til Hans Hansen af Ferup i Bramdrup.

1834: Niels Hansen (søn) har gården ved folketællingen, og han er gift med Anne Jensdatter.

Gården lå østlig i byen men blev en del år før 1918 nedbrudt og udparcelleret, en del lagt ind under gård 3. Gården hed vist nok oprindeligt Helved gaard.
Gård 5: Søndervang i Pjedsted

Gård 5: Søndervang

1641: Mads Jakobsen

1653: Thomas Pedersen

1664: Thomas Pedersen

?: Anders Pedersen

1688: Peder Andersen (krongård)

1705: Anders Pedersens Matz udi Balle bliver begravet.
1705: Anders Pedersen får døbt sønnen Christen Andersen
1708: Anders Pedersen af Balle i Pjedsted sogn får døbt sønnen Jens Andersen

1709: Anders Diderichsen får sønnen Jørgen Andersen

1712: Didrich Andersen bliver trolovet til Maren Tygesdatter
1712: Didrick Andersen bliver viet til Maren Tygisdatter
1719: Didrich Andersens hustru, Maren Tygesdatter af Balle i Pjedsted sogn, bliver begravet.
1719: Didrich Andersen af Balle i Pjedsted sogn bliver trolovet til Giertrud Hansdatter.
1719: Didrich Andersen og Giertrud Hansdatter af Pjedsted Balle bliver viet.
1733: Diderik Andersen har gården.

1743: Diderik Andersens datter, Maren Diderichsdatter, bliver viet til Marcus Rasmussen på gård 10.

1750: Retssag om en syg ko, som Diderik Andersen og søn Anders Dideriksen sammen med Mads Hansen Lomholt af Store Vellinge har solgt til Jens Pedersen af Tolstrup i Herslev sogn. Der bekræftes med attest og ed, at koen ikke var syg på salgstidspunktet.

1751: Peder Skoufoged og Barbara Diderichsdatter bliver trolovet. Forlovere er Anders Diderichsen og Søren Jørgensen af Pjedsted.
1751: Anders Diderichsen bliver viet i Viuf kirke den 29. juni 1751 til Ellen Nielsdatter, som er født i 1733 af Niels Skovfoged af stedet Luttergavl i Viuf.
1751: Peter Skoufoged og Barbara Diderichsdatter bliver viet i Pjedsted den 22. oktober 1751 med kgl. bevilling, da de er fætter og kusine. Peter Skovfoged er lig med Peter Ditlefsen, da han er søn af skovfoged Ditlef Andersen.
1752: Diderich Andersen af Piedsted udlægges i Gauerslund til barnefar af Kirsten Hansdatter af Børkop, der har fået datteren Giertrud Diderichsdatter. Diderich Andersen absolveres af kirken [Pjedsted kirkebog].
1752: Anders Diderichsens hustru står gudmor for Johanne Marcusdatter, der er en datter af Marcus Nielsen [i Gaarslev ? – han er da vist ikke fra Pjedsted.]

1765: Anders Dideriksen

1756: Anders Diderichsen får datteren Giertrud Andersdatter (gudmor: Anders kones søster på Landerupgaard - det er Marie Nielsdatter, som er gift med gårdejer Ebbe Olesen).
1763: Anders Dideriksen får døbt sønnen Diderik Andersen (Gudmor: Den yngste datter til Holzendorph eller Holtzendorf)
1765: Anders Dideriksen
1777: Søren Jessen på Gammelby Mølle køber engen Brantbergs Have af Anders Diderichsen, som han kort efter sælger igen til Christen Hansen af Tolstrup, fra hvem han køber Tolstrup Have i stedet.

1780: Anders Dideriksen ejer nu gården

1787: Anders Diderichsen har gården ved folketællingen

1801: Jens Pedersen fra gård 10 har gården ved folketællingen (gift med Anders’ datter Maren Andersdatter)

1872: Jens Lauritsen Buhl

I begyndelsen af 1900-tallet: Peter Buhl

1962: Jens Aage Buhl

2003: Erik Buhl

Stuehuset er fra 1870. Andre bygninger er af nyere dato. Gården lå oprindeligt i Balle, men blev flyttet i 1870 vest for Pjedsted Spang.

Gård 6: Sønderskovgaard i Pjedsted

Gård 6: Sønderskovgaard

1641: Niels Pedersen Udesen

1653: Peder Nielsen Udesen

1664: Peder Nielsen Udesen

1688: Christen Søfrensen (krongård)

1707: Niels Jensen får sønnen Niels Nielsen først på året
1707: Niels Jensen får datteren Maren Nielsdatter sidst på året

1710: Niels Jensen får datteren Maren Nielsdatter

1710: Morthen Smed og Margrethe Nielsdatter troloves
1710: Morthen Smed og Margrethe Nielsdatter bliver gift

1711: Niels Jensen får datteren Ane Nielsdatter 

1711: Morten Smed får sønnen Thomas Mortensen
1712: Morten Smeds søn, Thomas, begraves
1713: Niels Jensen får datteren Mette Nielsdatter

1713: Morthen Smid får sønnen Friderich Morthensen – Friderich dør 14 dage senere
1714: Morthen Smed får sønnen Friderich Morthensen
1715: Morthen Smeds søn Friderich begraves
1715: Niels Jensen får datteren Ane Nielsdatter
1716: Morthen Smed får sønnen Nils [Niels] Morthensen (gudmor: Præstens kone)

1717: Thomas Mortensens kone i Piedsted begraves

1718: Morthen Smid får døbt sønnen Frederich Morthensen

1719: Den 7. februar: ”lagt jord paa Morthen Smeds søsters barn som hafver en soldat [til far] og kom hun med det døde barn hid til Piedsted d= 6te= og hafde attest fra de Vinding mænd at barnet der var død”
1719: Niels Jensen får døbt datteren Maren Nielsdatter (Gudmor: Rasmus Møllers hustru fra gård 10)
1722: Niels Jensen får sønnen Peder Nielsen (Gudmor: Korporal Nicolaj Hermands kone)

1723: Morthen Smed får datteren Kirsten Mortensdatter.
1723: Morthen Smeds søn, Niels, begraves.

1733: Niels Jensen og Jep Jensen
(gift med Bodild Hansdatter)
1743: Niels Jensen dør 77 år gammel 

1745: Friderich Johansen får sønnen Johan Friderichsen (Gudmor: Lauge Jensens hustru; Faddere David Bertelsen og præstens karl, Michel).

1746: Thomas Mortensen troloves med Karen Hansdatter (Forlovere: Jep Jensen og Morten Smid)

1747: Thomas Mortensen og Karen Hansdatter bliver viet
1747: Thomas Mortensen får døbt sønnen Jeppe Thomsen i hjemmet. Faddere er jordmoren og ? Fure? Anders kone?
1748: Thomas Mortensens søn, Jep Thomsen, bliver begravet 8 måneder gammel.
1748: Tomas Mortensen får døbt datteren ?
1748: Thomas Mortensens datter begraves

1750: Frederik Johansen gifter sig med Mette Nielsdatter (trolovere: Jep Jensen og Peder Rasmussen Møller fra gård 10)

1750: Tomas Mortensen (født 1711 i Pjedsted) får datteren Margreta Tomasdatter (gudmor: Jørgen Hansens hustru)

1751: Lagt jord over Niels Jensens hustru af Pjedsted, som blev 71 år gammel – hvis hun hører til denne gård?
1752: Thomas Mortensen får datteren Anne Thomsdatter (gudmor: Peder Rasmussen Møllers hustru fra gård 10)
1753: Jep Jensen af Pjedsted bliver begravet
1753: Morten Smeds hustru af Pjedsted bliver begravet 72 år gammel.

1754: Thomas Mortensen får sønnen Jeppe Thomsen (Anders Diderichsens hustru fra gård 5 står gudmor)

1754: Thomas Mortensens søn, Jep Thomsen, bliver begravet 8 uger gammel.
1760: Thomas Mortensens datter, Ane Thomasdatter, bliver begravet 8½ år gammel.
1765: Frederik Johansen og Thomas Mortensen

1780: De samme, men de ejer nu hver sin halvdel af gården

1784: I Gauerslund bliver Hans Thomsen viet til Kirsten Nielsdatter af Børkop. Hans forlovere er Thomas Andersen af Pjedsted og Jens Christensen af Vejlby.
1784: Johan Friderichsen og Anna Laursdatter af Pjedsted får døbt datteren Sidsel Johansdatter (gudmor er hustruen til skoleholder Maay; faddere er Thomas Mortensen og Laurs Friderichsen af Pjedsted).

1785: Hans Thomsen og Kirsten Nielsdatter får døbt datteren Karen Hansdatter (gudmor er barnets moster, Bodil Nielsdatter af Vejlby; faddere er Johan Grav og Hans Hansen af Pjedsted).

1786: Johan Friderichsen af Pjedsted sætter i Gauerslund sin underskrift på, at Niels Ivarsen, der er født i sognet, nu bosiddende i København, må gifte sig med Maren Lauritzdatter, som tjener på Hvilsberggaard, og Johan er forlover for fæstemøen [hende]. Hendes anden forlover er Lauritz Friderichsen.

1787: Selvejerbønder Hans Thomsen på 33 år og Johan Friderichsen på 43 år har gården ved folketællingen.

1788: Hans Thomsen og Kirsten Nielsdatter får døbt datteren Kirsten Hansdatter. Gudmor: Degnens kone, A.K. Graae. Faddere: Thomas Andersen i Pjedsted og Jens Christensen i Vejlby.

1792: Hans Thomsen får sønnen Thomas Hansen

1795: Hans Thomsen får datteren Anne Marie Hansdatter

1798: Hans Thomsen får datteren Bodil Cathrine Hansdatter

1801: Hans Thomsen har gården ved folketællingen

1846: Niels Madsen bliver født på gården. Fra 1862 til 1868 er han i tjeneste på Gammelby Mølle, som han senere forpagter.

Derefter bliver gården samlet og udflyttet på Søndermarken ved vejen efter Herslev. Peder Madsen og derefter sønnen Niels Madsen ejede derefter Sønderskovgaard, indtil den blev nedbrudt og udparcelleret til gård 7 og 16.

Toldersgaard/Brandtbjærggaard og Rosengaard i Pjedsted
Gård 7: Toldersgaard og Brandtbjærggaard i Pjedsted

1641: Søfren Haar

1653: Hans Jepsen Basse

1664: Søfren Hansen

1670: Madtz Hansen og Madtz Pedersen Basse

1688: Mads Pedersen Basse og hustruen Maren Hansdatter (selvejergård)

3. juli 1715: Skøde til Mads Pedersen på den halve gård fra Hans Sørensen Hedemand i Stallerup og den anden halve gård til Hans Madsen

1728: Hans Nielsen vies til Johanne Jørgensdatter
1729: Hans Nielsen får sønnen Niels Hansen (gudmor: Mette Marcusdatter fra gård 10)

1733: Hans Nielsen og Hans Hansen

1737: Hans Hansen får datteren Anna Hansdatter

1738: Hans Nielsen af Piedsted får datteren Maren Hansdatter (gudmor: An Schoufoged, del-gudmor: Abelone Marcusdatter)
1738: Hans Hansen af Piedsted får tvillingerne Jep Hansen og Bodild Hansdatter (gudmødre: An Schoufoged og knapmagerens hustru Marie Poulsdatter)
1738: Hans Hansens pigebarn begravet, 11 dage gammel

1739: Hans Hansen får sønnen Hans Hansen (Vidne er Hans Nielsens hustru Johanna Jørgensdaatter fra samme gård)

1741: Hans Nielsen dør 37 år gammel

1742: Hans Nielsens enke Johanne Jørgensdaatter får døbt sønnen Hans Hansen

1742: Olluf Christensen fra Tyvkær bliver gift enken med Johanne Jørgensdaatter og overtager den halve gård
1743: Hans Hansen får datteren Karen Hansdatter (fadder Christen Pedersens hustru Maren Nielsdatter) 

1752: Hans Hansen bliver trolovet til Maren Jensdatter. Forlovere af Pjedsted er Christen Hansen og Hans Christensen.

1754: Hans Hansen får sønnen Anders Hansen (gudmor: Anders Diderichsens hustru fra gård 5)

1754: Hans Hansens søn Anders dør 11 uger gammel
1758: Hans Hansen af Pjedsted begraves 50 år gammel

1759: Niels Hansen bliver trolovet til Maren Pedersdatter i Pjedsted. Parret bliver gift den 20. juni 1759
1760: Niels Hansen får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Præstens datter, Birgitte)
1760: Niels Hansens søn, Hans, bliver begravet 18 uger gammel.
1761: Niels Hansen får døbt datteren Johanne Nielsdatter (gudmor er jomfru Høstmarch).
1765: Niels Hansen (Niels er nok søn af Hans Nielsen, som har fået den af stedfaren) og Hans Hansen (søn til Hans Hansen).
1770: Hans Hansen får døbt sønnen Hans Hansen (gudmor: Hans Elkiers datter, Ane Hansdatter Elkier)
1771: Niels Hansen får døbt datteren Else Kierstine Nielsdatter (Gudmor er en datter til Mads Høeg af Tiufkær)
1776: Niels Hansen og Maren Pedersdatter af Pjedsted får sønnen Mads Nielsen (Gudmor er Søren Møllers hustru af Gammelby Mølle; faddere er Søren Nielsen og Claus Pedersen af Pjedsted)
1778: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev kirke, da Niels Sørensen og Dorthe Hansdatter af Gårslev får døbt datteren Marie Nielsdatter.
1780:
Niels Hansen og Hans
Hansen har gården.
1784: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev, da Niels Sørensen Kragholm og Dorthe Nielsdatter af Gårslev får døbt sønnen Niels Nielsen Kragholm.
1785: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev, da Niels Sørensen Kragholm og Dorthe Nielsdatter får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Kragholm.
1792: I Herslev er Hans Hansen af Pjedsted forlover, da Hans Jacobsen af Gårslev bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Herslev. Den anden forlover er Andreas Sørensen af Gårslev.

Derefter ejes Toldersgaard af Ole Christensens svigersøn Hans Aamann, som overlader den til sin datterdatters mand Abraham Sørensen fra Karensdal. Toldersgaard lå endnu på sin plads i 1918.

1915: Abraham Sørensen

 

Den anden halvdel af gården, Brandbjærggaard

1805: Hans Hansen, som nok er sønnesøn til den første Hans Hansen på Toldersgaard.
1817: Hans Hansen og Citzel Thomsdatter får døbt sønnen Anders Hansen (gudmor er Mette, som er gift med gårdmand Jørgen Thomsen).

1824: Hans Hansen får sønnen Hans Hansen.

1849: Anders Hansen, som er søn til Hans Hansen.

1855: Udflyttes til Søndermarken

1880: Hans Peter Andersen fra Erritsø (svigersøn til Anders Hansen)

?: Niels Kjær Mikkelsen

1976: Erik Buhl fra gården Søndervang

Stuehuset er fra 1827. Der er en stald fra 1907 samt en lade fra 1947.

 

Gård 8: Rosengaard i Pjedsted

1641: Iver Thomsen

1653: Iver Thomsen

1664: Søfren Søfrensen

1663: Niels Sørensen

1688: Niels Sørensen (krongård)

1727: Søren Sørensen får datteren Karen Sørensdatter (Mette Marcusdatter står gudmor)

1729: Søren Sørensen får datteren Abelone Sørensdatter (gudmor: Petronille Gønge, præstens søsters datter)
1734: Søren Sørensen får datteren Appelona Sørensdatter (Mette Marcusdatter er gudmor)

1733: Søren Sørensen

1737: Søren Sørensen får sønnen Søren Sørensen

1739: Søren Sørensens dreng dør 2 år gammel
1743: Søren Sørensens hustru, Maren Hansdatter, og ?nyfødte barn begravet

1743: Friderich Mortensen [fra gård 6] og Karen Sørensdatter forloves (forlovere Søren Sørensen og Morten Smid)
1744: Friderich Mortensen og Karen Sørensdatter bliver viet

1747: Friderich Mortensen får døbt sønnen Søren Friderichsen

1750: Frederik Mortensens søn Morten dør 4 år gammel

1750: Frederik Mortensen får en ny søn med navnet Morten Frederiksen (gudmor: Morten Smeds datter)

1752: Friderich Mortensen får datteren Maren Friderichsdatter (gudmor: Jørgen Ifversens hustru)
1754: Friderik Mortensen får datteren Margrethe Frideriksdatter (gudmor: Jørgen Thomsens hustru fra gård 20)

1756: Friderich Mortensen får datteren Bodild Friderichsdatter (gudmor: Christen [Hansen] Smeds faster)

1759: Friderich Mortensen får døbt sønnen Oluf Friderichsen (gudmor: Niels Jepsen Suurkiers datter, Mallene Nielsdatter Suurkier)
1759: Søren Sørensen af Pjedsted bliver begravet, da han er 60 år gammel
1761: Friderich Mortensen får døbt sønnen Niels Friderichsen (gudmor er Christen Jepsens hustru)
1764:
Friderich Mortensen af Pjedsted bliver begravet, da han er 45 år gammel.
1764: Friderich Mortensens søn bliver begravet 1 år gammel.
1765: Hans Jensen og Karen Sørensdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1765: Hans Jensen og Karen Sørensdatter af Pjedsted bliver viet.
1768: Hans Jensen får døbt datteren Dorthe Hansdatter.

1773: Hans Jensen er formynder for Peder Pedersens børn, da Peder dør.
1776: Hans Jensen og Maren Jensdatter får sønnen Jens Hansen (Gudmor: Kirsten Jensdatter af Follerup Mølle; faddere er Jep Møller i Follerup Mølle og Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted).
1780: Hans Jensen
1784: Hans Jensen og Maren Jensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Berthel Hansen (gudmor er Inger Jordmoder af Børkop ved hjemmedåben; faddere er hr. Thomas og skoleholder Maay).
1787: Hans Jensen og Maren Jensdatter får døbt sønnen Claus Hansen (Gudmor: Rasmus sognefogdens søster Maren, dvs. Maren Pedersdatter Møller; faddere: Morbror, Peder Jensen, Niels Hansens søn, Jørgen Nielsen).
?: Niels Jensen

1918: Laurits Jensen

? : Aksel Friis Vind

1974: Laurits Jensen Vind

Nuværende ejer er i familie med alle tilbage til 1643. Stuehus og stald er fra 1860. Alle andre bygninger er af nyere dato. Gården lå oprindeligt mellem gård 9 og gård 21. En tid lå den derefter øst for Møllersminde.

Placeringen af gård 9, som hedder Gammeleje. Gården ligger den dag i dag endnu, hvor den altid har ligget.
Gård 9 - Gammeleje i Pjedsted

Gård 9: Gammeleje

1641: Niels Jensen Basse

1653: Niels Jensen Basse

1660: Niels Jensen Basse (gården er øde efter krigen)

1663: Peder Nielsen Basse (er forarmet og kan ikke ”udgive Arbeitspenge”)

1664: Niels Jensen Basse

1688: Peder Nielsen Basse (krongård)

1706: Niels Basses barn døbt
1709: Niels Basses mor, Dorthe Pedersdatter, begraves

1722: Niels Basses hustru Mette Hansdatter begraves

1733: Niels Pedersen Basse

1734: Gården overtages af sønnen Peder Nielsen Basse

1735: Peder Nielsen Basse forloves med Maren Clausdatter

1735: Peder Nielsen Basse bliver gift med Maren Clausdatter
1736: Peder Nielsen Basse får sønnen Niels Pedersen Basse

1736: Peder Nielsen Basses søn Niels begraves

1737: Peder Nielsen Basse får datteren Metthe Pedersdatter Basse (gudmor: Jordmoderen Anna Cathrina af Bræstrup)
1738: Peder Nielsøn Basse får datteren Maren Pedersdatter (gudmor: jordmoderen An Cathrina [Eriksdatter af Bredstrup])

1741: Peder Nielsen Basse får datteren Mette Pedersdatter

1741: Peder Nielsen Basses Mette, som dør 8 uger gammel
1743: Peder Nielsen Basse får sønnen Niels Pedersen Basse (gudmor: Anna Cathrine [Erichsdatter] af Bredstrup) 

1747: Peder Nielsen Basse får datteren Mette Pedersdatter Basse – hjemmedøbt af jordmoderen samt Anders Mortensen og Olle Christensen

1750: Peder Basse får datteren Sidsel Pedersdatter (gudmor: Peder Rasmussen Møllers hustru fra gård 10)

1750: Peder Basse dør 35 år gammel

1750: Begravet Peder Basses barn Sidsel, 12 uger gammel
1750: Lagt jord på Jep Basses barn i Piedsted [fra denne gård?]

1765: Ole Christensen Basse

1770: Ole Christensen Basse

1787: Niels Pedersen (stedsøn til Ole Christensen Basse) (gift med Mette Madsdatter)

1800: Jørgen Madsen Basse (gift med Niels Pedersens enke)

1801: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen

1815: Jørgen Basse af Pjedsted står fadder i Bredstrup, da Mads Thomsen og Maren Jensdatter i Stallerup får døbt sønnen Thomas Madsen.

1834: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen

1840: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen som enkemand

1845: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen som enkemand

1845: Gården overdrages til Jørgens slægtning Søren Madsen Hansen, som stammer fra gård 9 i Vinding

1850: Søren Madsen Hansen har gården ved folketællingen

1860: Søren Madsen Hansen har gården ved folketællingen

1879: Jørgen Madsen Basse (gift med Hansine Jørgensen)

1906: Hans Basse

1927: Søren Bjerre Basse – søn af Jeppe Basse fra Brøndsted, som igen stammer fra Højrup

1964: Hans Bjerre Basse

1993: Peter Bjerre Basse

Gården lå i 1918 på sin oprindelige plads

Gård 10 er gården Møllersminde. Mon ikke, at gården er den, der i dag hedder Pjedstedgaard.
Gård 10: Møllersminde alias Pjedstedgaard i Pjedsted

Gård 10: Møllersminde alias Pjedstedgaard

1625: Peder Ravn i Skærup skøder til Niels Nielsen
1626: Niels Ravn i Kolding skøder til Niels Nielsen

1641: Niels Nielsen

1653: Niels Nielsen

1664: Jens Michelsen

1688: Jens Nielsen (selvejergård – han er sandsynligvis søn af Niels Nielsen, da han har skøder fra 1625)

1688: Jens Nielsen syner Gammelby Mølle og Follerup Mølle – ”begge er brøstfældige”
17. februar 1691: Som den første af 141 selvejere, fremlægger Jens Nielsen i Piedsted ved sessionen i Kolding en række skøder fra 1625 til 1666, der viser, at han ”den ene til den anden haver skøde på den gård, han iboer, medens ej nogen Kongelige skøder”. Derefter følger de andre 140 efter på samme måde.side 333.

1696: Niels Jensen (sognefoged)

1703: Peder Eriksen fra Stovstrup overtager gården ved at gifte sig med Niels Jensens enke
1707: Sognefogeden selvejer Peder Eriksen indstævnes i sagen mod regimentsskriver Jens Hansen Ducke
4. december 1708: Rasmus Pedersen Møller overtager gården

1709: Rasmus Pedersen Møller fra Brøndsted Mølle gifter sig med Mette Marcusdatter fra Gammelby Mølle

1709: Rasmus Pedersen Møller overtager gården

1710: Rasmus Pedersen Møller får datteren Karen (dør som spæd)

1711: Rasmus Pedersen Møller får endnu en datter Karen (dør som lille i 1715)

1714: Rasmus Pedersen Møller får sønnen Peder Rasmussen Møller

1716: Rasmus Pedersen Møller får datteren Maren Rasmusdatter (bliver gift med gårdmanden Niels Andersen af Bredstrup, der også bliver sognefoged som hendes far)

1719:Rasmus Pedersen Møller får sønnen Marcus Rasmussen (Gudmor: Præstens kone og barnets mor)

1728: Døbt i Pjedsted en soldats ? som ? sognefogeden Rasmus Møller hvis kone er udi Hans Ebbesens hus, for ? Peder Jensen hand søn nome Vilhelm baaren af min søster datter Pernille Gønge

1733: Rasmus Pedersen Møller har endnu gården
1737: Maren Rasmusdatter af Pjedsted forloves med Niels Andersen i Gaarslev. Forloverne er hendes far, Rasmus Pedersen Møller, samt ? H. H. Amletzboe?

1743: Marcus Rasmussen Møller forloves med Maren Diderichsdatter (forlovere: deres fædre)
1743: Marcus Rasmussen Møller bliver gift med Maren Diderichsdatter fra gård 5 og flytter til Viuf 

1744: Mette Marcusdatter dør 60 ½ år gammel på gården

1745: Peder Rasmussen Møller får datteren Mette Pedersdatter – gudmor: Niels Andersens hustru af Bredstrup, fadder: Las af Follerup og Niels Andersen (1. ægteskab: Maren Lasdatter – hun dør 1761)
1746: Peder Rasmussen [Møller] indberetter, hvor mange køer som er døde i sognet og hos hvem

?: Peder Rasmussen Møller får datteren Anne Pedersdatter - gift med Peder Andersen i Starup

1746: Peder Rasmussen får en datter, der hjemmedøbes [indførslen ikke afsluttet]

1747: I Gauerslund står Peder Rasmussens hustru af Piedsted gudmor for Tygge Pedersen Ravns datter i Børkop, der døbes Anne Tyggesdatter Ravn.

1748: Peder Rasmussens datter døbes ? Ane ? – gudmor: Hustruen til Niels Andersen i Bredstrup = Peders søster ved navn Maren

1749: Peder Rasmussen Møller får datteren Karen Pedersdatter

1750: Peder Rasmussen Møller får en ny datter med navnet Karen Pedersdatter (gudmor: Jomfru Høstmarch)

1751: Peder Rasmussen Møller får sønnen Rasmus Pedersen (gudmor: Jomfru Høstmarch)

1751: Peder Rasmussen Møller og hustru Maren Lasdatter begærer skøde på gården i forhold til Rasmus Pedersen selv, Marcus Rasmussen i Viuf og Maren Rasmusdatter, som er gift med Niels Andersen i Bredstrup.

1751: Peder Rasmussens hustru, Maren Lasdatter af Pjedsted, er i Gauerslund gudmor for Tygge Pedersen Ravn af Børkop, da denne får døbt sønnen Hans Tyggesen Ravn.

1754: Peder Rasmussen Møller får sønnen Las Pedersen (Lauritz Pedersen) (gudmor: Hans Lassens hustru af Follerup i Herslev sogn) - måske den Lars Pedersen, der senere er på gård 11?

1755: Rasmus Pedersen Møller bliver begravet, da han er 78 år gammel

1756: Peder Rasmussen Møller af Pjedsted får døbt sønnen Jens Pedersen (provstinde Høstmarch er  gudmor)
1758: Peder Rasmussen Møller får døbt sønnen Hans Pedersen (gudmor: provstinde Høstmarch)
1761: Peder Rasmussen Møllers hustru af Pjedsted bliver begravet 38 år gammel.
1761:
Peder Rasmussen Møller stævner Thomas Knudsen af Eltang for gæld, og denne dømmes i 1764 til at betale
1764: Peder Rasmussen af Pjedsted bliver viet til Ane Marcusdatter – muligvis en datter fra gård 16
1764: Peder Rasmussen Møller får sønnen Hans Pedersen
1765: Peder Rasmussen får begravet sønnen Marcus Pedersen, der blev 16 uger gammel.
1765: Peder Rasmussen Møller får sønnen Niels Pedersen (gudmor: Peder Larsens hustru af Follerup i Herslev sogn) – er det den Niels Pedersen, der er død 13. maj 1832 i Børkop som 65-årig –, der bliver gift med Abelone Thomasdatter og i 1796 får gården Margrethehøj i Børkop?

1766: Peder Rasmussen Møller sælger halvdelen af gård 16 i Vinding, dvs. Vinding Ladegaard, til fæsteren Peder Zakariassen.

1767: Peder Rasmussen Møller får datteren Maren Pedersdatter

?: Peder Rasmussen Møller får sønnen Niels Pedersen

Den 3. maj 1772: Sognefoged Peder Rasmussen Møller bliver begravet. Læs noget af det lange skifte efter ham på siden om hans far.
Den 3. maj 1772: Sognefogdens hustru, Ane Marcusdatter, bliver begravet 30 år gammel i samme grav.

1772: Rasmus Pedersen Møller har gården
1774: Sognefoged Rasmus Pedersen indberetter kreaturoptælling 

1775: Søren Jessen på Gammelby Mølle klager over udskiftningen af Pjedsted, der har forringet hans tilgangsvej til møllen. Der gives instruks til sognefoged Rasmus Pedersen

1778: Rasmus Pedersens hustru fra Piedsted står gudmor, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter i Vinding får døbt sønnen David Clausen. Rasmus Pedersen står selv fadder sammen med bl.a. Søren Schouenborg fra Piedsted.

1779: Rasmus Pedersens hustru af Piedsted står fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Peder Clausen i Vinding. En anden fadder er Rasmus Marcussen fra Vindings hustru, og han er jo i familie med Rasmus Pedersen.

1780: Rasmus Pedersen Møller (søn) (gift med Mette Pedersdatter)

1780: Rasmus Pedersens hustru af Piested er gudmor, da Peder Andersen og Anna Pedersdatter i Børup i Taulov sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen. Det gør Claus Davidsens hustru af Vinding også.
1781: Rasmus Pedersen af Piedsted står selv fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Maren Clausdatter i Vinding. Præsten tilføjer i øvrigt, at pigen burde havde været døbt tidligere, men begge forældre var meget syge.

1782: Rasmus Pedersens hustru af Pjedsted er fadder i Vinding, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen, som findes i Vinding ved folketællingen 1834 med 7 børn, hvoraf Jens bliver gift 1852 med enken Ane Marie Jensen, mens han tjener på Karensdal [Personalhistorisk Tidsk. 1922 side 111].

1783: Da Peder Madsen af Pjedsted bliver trolovet i Gaverslund til Johanne Thomædatter af Brøndsted er forloverne med underskrift: Bertel Davidsen af Pjedsted og Rasmus Pedersen [Møller].

1787: Rasmus Pedersen Møller har gården ved folketællingen

1792: Niels Sørensen, der er en søn af Søren Jessen på Gammelby Mølle, født 1781. Han bliver gift med en datter på gården, Maren Lasdatter.

1801: Niels Sørensen har gården ved folketællingen.
Den 31. januar 1812: Niels Sørensen og Maren Lasdatter får døbt sønnen Las Nielsen [gudmor er Karen, som er foged Larsens hustru af Pjedsted, mens faddere er Niels Kok og Povel Pedersen af Pjedsted].
1815:
Maren Lasdatter bliver enke, da Niels Sørensen dør. De tre børn fra ægteskabet er alle døde.

1817: Enken gifter sig med Peder Sørensen fra Vinding, hvor han er søn af Søren Hansen.
1818: Peder Sørensen og Maren Lasdatter får døbt sønnen Niels Pedersen [Gudmor: Appolone, som er gift med gårdmand Niels Pedersen af Børkop; faddere: gårdmændene Jørgen Basse og Niels Jensen af Pjedsted].
1845: Der hører en vindmølle til gården ifølge folketællingen, som er bygget mellem 1840 og 1845.
1846: Vindmøllen flyttes fra Møllersminde til Vejle, hvor den i dag er Vejles vartegn: Den hvide hollandske vejrmølle.
Ca. 1847: Niels Pedersen dør i ægteskab med Mette Kirstine Sørensen Gamst fra Bredstrup men uden at have fået børn.
1854: Peder Sørensen dør.
1864: Niels Pedersens hustru ægter som enke Peder Nielsen, der er født 1817 i Ringkøbing amt på Voldbjerg Mølle i Hee sogn. Hun møder ham under krigen, hvor han er indkvarteret på gården.
1883: Gården får navnet Møllersminde. Hvad den hed før, vides ikke.
1864: Peder Nielsen får skøde på gården den 5. april 1864.
1864-1883: Der bygges en vandmølle på ejendommen – kun til gårdens eget behov.
1883: Niels Møller Nielsen får skøde på gården den 15. januar 1883.
1883: Niels Møller Nielsen, som er en søn af Peder Nielsen, er gift med Marie Dorthea Petersen fra Stoustrup.

1908: Møllersminde er den største gård i Pjedsted sogn.

1917: Herman Peder Nielsen, som er en søn af Niels Møller Nielsen.

1935: Johan Sørensen overtager gården.
Indtil 1935 hører der en vandmølle til gården, dvs. Møllersminde Vandmølle, og i dag er kun dammen tilbage.
Den 5. juli 1944: Gården skifter navn fra Møllersminde til Pjedstedgaard.

Gård 11: Tangskovgaard alias Tanggaard i Pjedsted
Gård 11: Tangskovgaard eller Tanggaard

1641: Søfren Jensen

1653: Søfren Jensen

1664: Thomas Nielsen

1663: Morits Thomsen (retssag)

1688: Morten Thomsen eller Morits Thomsen (krongård)

1717: David Berthelsen bliver viet til Karen Thommesdatter [Thomsdatter]

1718: David Berthelsen får døbt sønnen Jochum Davidsen [gudmor: præstens kone]

1719: David Bertelsen møder op tinget i Herslev som tingmand for Pjedsted
1719: Ligprædiken over David Bertelsens hustru i Pjedsted, som må være Karen Thomsdatter.
1719: David Bertelsen bliver trolovet til Mette Jørgensdatter, som tjente hos Rasmus Møller på gård 10.
1719: David Bertelsen af Pjedsted bliver viet til Mette Jørgensdatter.
1723:
 David Bertelsen får døbt datteren Karen Davidsdatter (gudmor: præstens kone)

1728: David Bertelsen får døbt datteren Ane Davidsdatter (gudmor: præstens kone)

1733: David Bertelsen er i Herslev kirke fadder til Peder Madsens søn af Follerup, Hartvig Pedersen.

1736: David Berthelsen får sønnen Rasmus Davidsen

1737: David Bertelsens husmand ved navn Thomas Sørensen får begravet et navnløst barn

1739: David Bertelsen får sønnen Jens Davidsen (Maria Poulsdatter fra Bolvigsgaard – Christen Hansens [Knapmagers] hustru er vidne)

1739: David Bertelsens søn Jens død 8 måneder og nogle dage gammel
1743: David Bertelsen og Kirsten Clausdatter bliver gift

1746: David Bertelsen får hjemmedøbt en datter for Metthe Davidsdatter. Vidner jordmoderen Anna Schoufoged, David Bertelsen med egen underskrift, Mads Pedersen og Søren Nielsen [muligvis præstens underskrift]. Præsten kone Maren Hirtz er gudmor, da Metthe fremstilles i kirken.

1751: Karen Davidsdatter dør 20 år gammel

1751: Barnebarnet David Bertelsen får sønnen Claus Davidsen (gudmor: Johanes Møllers hustru fra Gammelby Mølle)
1753: Barnebarnet David Bertelsen får begravet datteren Maren Davidsdatter
1755: David Bertelsen dør 73 år gammel

1756: Salige (afdøde) David Bertelsen får døbt datteren Ane Davidsdatter (gudmor: Mads Pedersens hustru) 

1758: Søren Schounborg får datteren Maria Sørensdatter

1765/1780: Søren Hansen Skovenborg fra Gaarslev ægter David Bertelsens datter

1773: Claus Davidsen af Piedsted forloves med sal. Peder Sørensens enke, Maren Nielsdatter, i Vindinge. Forlovere: Hans Lassen og Hartvig Pedersen af Tollerup med egne underskrifter.  Claus Davidsen sætter selv sin underskrift i Vindinge 1742-kirkebog opslag 334 sammen med Rasmus [Marcussen] Bonde, hvis farfar jo var Rasmus Pedersen Møller på gård 10.

1778: Da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen i Vinding står Søren Schouenborg af Pjedsted fadder sammen med Rasmus Pedersen Møller fra gård 10, mens Rasmus Pedersens hustru er gudmor.

1779: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter af Vinding får døbt sønnen Peder Clausen.

1780: Lars Pedersen får sønnen David Larsen

1781: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Maren Clausdatter i Vinding.

1782: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder i Vinding, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen.

1782: Lars Pedersen og Marie Sørensdatter af Pjedsted får datteren Maren Larsdatter (Gudmor: Hans Jørgensens hustru af Pjedsted; faddere: Niels Kok og Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted)

1785: Lars Pedersen og Marie Sørensdatter får døbt datteren Kirsten Larsdatter (Gudmor er hustruen til Claus Davidsen af Vinding; faddere er Hans Jørgensen og Niels Kok af Pjedsted).

1787: Lars Pedersen, som er gift med Søren Skovenborgs datter, har gården som selvejergård.

1787: Lars Pedersen har gården ved folketællingen.

1801: Lars Pedersen har gården ved folketællingen.

1834: David Larsen, som er søn til Lars Pedersen, har gården ved folketællingen men han dør kort derefter.

1838: Hans Nielsen Daugaard (fra Stubberup) får sønnen David

1839: Hans Nielsen Daugaard får sønnen Niels Andersen Hansen

1840: Hans Nielsen Daugaard gifter sig med Davids enke og har gården ved folketællingen

1845: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1850: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1860: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1861: Gården flyttes til sin nuværende plads.

1880: Holger Lauritsen Buhl har gården ved folketællingen (gift med Daugaards datter Ane Marie)

1915: Holger Lauritsen Buhl

1918: Laurits Buhl

Gårdene 12 til 15 i Pjedsted

Gård 12: Bolvigsgaard i Pjedsted

1688: Niels Pedersen (boel under kronen)

1733: Christen Hansen Knapmager (hustru: Marie Poulsdatter)

1735: Christen Hansen Knapmager får sønnen Abel Christensen

1736: Christen Hansøn Knapmager får datteren Kiersten Christensdatter (gudmor: Præstens Kierist = Hustru)

1738: Christen Knapmagers barn begravet 1½ år gammel – må være Kiersten

1741: Retssagen Christen Hansen Knapmager ct. Niels Johansen og Marcus Nielsen

1752: Trolovet Hans [Christensen] Knapmager og Maren Jensdatter

1755: Christen Hansen Knapmager begraves 53 år gammel
1756: Hans Christensen af Pjedsted vies i Gauerslund til Elisabeth Iversdatter af Børkop. Forlovere er skoleholderen Hans Christensen af Pjedsted og Mads Pedersen af Pjedsted [378]

1757: Hans Knapmagger får datteren ? Marie (gudmor: Konen i Fuglsang)

1757: Hans Christensen af Pjedsted forloves med hyrde enke Anne Kirstine Olufsdatter af Brøndsted

1757: Hans Christensen af Pjedsted vies til Kirstine Olufsdatter af Brøndsted

1759: Hans Knapmager får døbt datteren Kiersten Hansdatter Knapmager (gudmor: jomfru Birgitte Høstmark)
1764: Hans Knapmager får døbt sønnen Christen Hansen Knapmager (Gudmor: Volmers hustru på Høk)
1765:
Hans Christensen Knapmager 

1780: Hans Christensen Knapmager 

Gården har nok ligget syd for gård 11, da der er en bakke, som hedder Knapmagerbank.

 

Gård 13: Uden navn i Pjedsted

1688: Thomas Nielsen (boel under kronen)

?: Christen Knudsen

?: Jørgen Nielsen

1711: Jørgen Nielsen og Maren Ditlefsdatter troloves. Hun er en datter af Ditlef Andersen, der er bror til Diderich Andersen på gård 5 i Pjedsted. Ditlef er skovfoged i Ullerup og Erritsø.
1711: Jørgen Nielsen og Maren Detlefsdatter bliver gift
1713: Jørgen Nielsen får sønnen Christen Jørgensen

1724: Niels Hansen Aattersbøl

1733: Niels Hansen Aattersbøl

1747: Hans Jepsen troloves til Kirsten Pedersdatter i Pjedsted
1748: Hans Jepsen og Kirsten Nielsdatter bliver viet

1753: Hans Jepsen af Pjedsted får døbt sønnen Jep Hansen (Gudmor: Christen Jepsens hustru)
1755: Hans Jepsen får datteren Anna Hansdatter (Gudmor: Jørgen Thomsens hustru)
1761: Hans Jepsen får datteren Maren Hansdatter (Gudmor: En datter til Niels ?)
1765:
Hans Jepsen
1780: Hans Jepsen

Sidste ejer er Søren Thomsen Hviid, hvorefter gården nedbrydes og udparcelleres.

 

Gård 14: Uden navn i Pjedsted Balle

1688: Michel Hansen (boel under kronen)

1713: Kirsten Michels i Piedsted står i Viuf kirke fadder til Curasier Christopher Werters søn, der døbes Hans Thomas Christophersen Werter.

1733: Søren Jørgensen
1737: Søren Jørgensen troloves til Metthe Nielsdatter – forloverne er Rasmus Pedersen Møller fra gård 10 og Niels Sørensen
1737: Søren Jørgensen og Metthe Nielsdatter bliver viet
1738: Søren Jørgensen får sønnen Niels Sørensen (gudmor: jordmoderen An Schoufoged)
1738: Søren Jørgensens søn, Niels, begraves 

1739: Søren Jørgensen får datteren Anna Sørensdatter (gudmor er hustruen fra gård 7 – Hans Nielsøns, og med-gudmor er hustruen fra gård 16 – Marcus Nielsøns)

1741: Søren Jørgensen får datteren Karen Sørensdatter
1743: Søren Jørgensen får datteren Anna Sørensdatter (gudmor: præstens kone) 

1744: Søren Jørgensen får datteren Metthe Sørensdatter – gudmor: jordmoder Anna Schoufoged og Apolle Jørgensdatter)

1748: Søren Jørgensen får datteren Ursula Sørensdatter (gudmor: Barbara Diderichsdatter fra gård 5)

1750: Søren Jørgensens datter dør (Ursula?)

1751: Søren Jørgensen får sønnen Niels Sørensen (gudmor: Johannes Møllers hustru i Gammelby Mølle)

1753: Søren Jørgensen får sønnen Jørgen Sørensen (Niels Johansens hustru fra gård 4 er gudmor)

1754: Søren Jørgensen dør 48 år gammel

1765: Hans Hansen Elkjær (har også gård 17)

 

Gård 17 lægges sammen med gård 14 i 1774, og den fælles gård lægges på gård 14’s jord.

 

Gård 15: Uden navn i Pjedsted

1688: Jens Henningsen (boel under kronen)

1733: Claus Henriksen
1758: Peder Laursen Smed og Kierstine Christensdatter af Pjedsted bliver gift
1763: Peder Laursen Smed
1764: Trolovet enkemand Søren Olufsen til Kirstine Christensdatter, der er fraskilt fra landsoldat Peder Laursen Smed, der er deserteret fra både kompagniet samt kone og børn.
1764: Søren Olufsen og Kirstine Christensdatter bliver viet.
1768: Søren Olufsen får sønnen Hans Sørensen (Søren er født i 1740 og er søn af Oluf Nielsen)

1770: Søren Olesen
1770: Søren Olufsen får døbt sønnen Oluf Sørensen (gudmor: Hans kones søster, som nok er Kierstine Christensdattter)
1773: Søren Olufsen dør. Hans efterlader hustruen Christine Christensdatter og sønnen Hans Sørensen.

Der vides ikke ret meget om gård 15, så den er nok hurtigt nedbrudt og udparcelleret
[Bemærk, at der i Pjedsted også er en anden Søren Olufsen på samme tidspunkt, som er gift med Maren Mortensdatter]

Gården Fruertofte, som den lå i Balle, da byen blev optegnet i 1774
Gård 16: Fruertofte og gård 17: Ballegaard i Pjedsted

Gård 16: Fruertofte (hørte oprindeligt under Kolding Hospital) fra 1572

1641: Søfren Nielsen

1653: Søfren Nielsen

1662: Gården er nedbrændt og øde

1663: Niels Pedersen har ikke betalt skat

1664: Niels Pedersen (Kolding Hospitals gård)

1688: Niels Pedersen (Kolding Hospitals gård)

?: Christen Sørensen

1710 ca: Marcus Nielsen bliver født (men nok ikke i Pjedsted)

1736: Marcus Nielsen af Pjedsted får sønnen Jørgen Marcussen.

1739: Marcus Nielsen får sønnen Hans Marcussen (Mette Marcusdatter – sognefogens hustru -  fra gård 10 bærer barnet). ”Marcusis hustru af Balle” introduceres samme dag, som barnets daab confirmeres i Piedsted kirke.

1741: Retssagen Niels Johansen og Marcus Nielsen imod Christen Hansen Knapmager af Pjedsted.
1743: Marcus Nielsen får døbt et barn. Det er højst sandsynligt Ane Marcusdatter, der senere hen bliver gift med sognefoged Peder Rasmussen Møller på gård 10, men barnets navn er ikke angivet i Kirkebogen.

1748: Marcus Nielsen får datteren Ursula Marcusdatter (gudmor: Andersens hustru i Skærup)

1752: Marcus Nielsen får datteren Johanne Marcusdatter (hustruen hedder Appolona)

1761: Marcus Andersen er tingsmand, men Simon Andersen møder i hans sted.

1765: Hans Marcussen udlægges til barnefar for Sidsel Sørensdatters  barn
1766: Hans Marcussen af Pjedsted udlægges i Gauerslund til barnefar for Sidsel Sørensdatters uægte søn i Skikballe i Gaurlslund sogn, der bliver døbt Marcus Hansen.

1769: Marcus Nielsens søn, ungkarl Hans Marcussen, dør 29 år gammel.

1780: Markus Nielsen (selvejer).
1781: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter af Pjedsted bliver trolovet og viet. Forlovere: Hans Elkier og Anders Diderichsen af Pjedsted.
1781: Jørgen Marcussen af Pjedsted får sønnen Marcus Jørgensen.
1782: Ursula Marcusdatter af Pjedsted Balle bliver trolovet og viet til mons. Laurs Jørgensen Walsøe af Fredericia. Forlovere er Mons. Henningsen og Sr. Niels Melsen af Fredericia.
1782: Johanne Marcusdatter af Pjedsted bliver trolovet og viet til Niels Nielsen Ringer af Fredericia. Forlovere er mons. Henningsen og mons. Lars Jørgensen Walsøe af Fredericia.
1784: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter får døbt tvillingesønnerne Thomas Jørgensen og Christen Jørgensen (Gudmødre er de to fastre, Johanne Marcusdatter og Marie Marcusdatter; faddere er Morten Christensen, Hans Thomsen og Hans Elkiær af Pjedsted foruden Laurs Svendsen af Fredericia)

1787: Jørgen Marcussen har gården ved folketællingen, hvor han er hospitalsfæstebonde.

1788: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter får sønnen Hans Jørgensen. Gudmor: Barnets faster, hustruen [Ursula Marcusdatter] til Laurs Walsøe [Lauritz Hvalsøe i Købmagergade 102] i Fredericia. Faddere: Niels Kok Hansen og ? af Pjedsted.

1793: Jørgen Marcussen får datteren Maren Jørgensdatter.

1797: Jørgen Marcussen får sønnen Morten Jørgensen.

Ca. 1810: Sognefoged Hans Jørgensen

1814: Johannes Sørensen køber Stakkelsvang af Jørgen Marcussen af Pjedsted.

1815: Jørgen Marcussen dør.
1816: Hans Jørgensen og Kirsten Lasdatter får døbt sønnen Las Hansen [Lars Hansen] (gudmor er Anne Kirstine Hansdatter, som er gift med gårdmand Marcus Jørgensen af Pjedsted).
1818: Hans Jørgensen og Kirsten Lasdatter får døbt sønnen Jørgen Hansen [Gudmor: Karen, som er gift med gårdmand David Lassen af Pjedsted; faddere gårdmændene Hans Hansen og Anders Thomsen af Pjedsted].

1822: Sognefoged Hans Jørgensen foretager synsforretning på Gammelby Mølle

1824: Marcus Jørgensen får sønnen Jørgen Marcussen (gift med Anna Kirstine Hansdatter)

1824: Jørgen Hansen får sønnen Hans Jørgensen

1842: Jørgen Hansen

1879: Thomas Andersen fra Skovbølling (svigersøn til Jørgen)

1972: Jens Aage Nielsen fra sin far

Gården lå i 1918 endnu på sin plads. Sagnet siger, at den har navn efter en frue, som engang har haft den i eje.

Stuehuset er fra 1918. Der er en lade og stalde fra 1902.

 

Gård 17: Ballegaard

1641:Madtz Jensen

1653: Jens Madtzen Balle

1664: Jens Madtzen Balle

1688: Thomas Skanning (krongård)

1712: Thomas Schonning begraves [ingen aldersangivelse]

1733: Niels Sørensen

1739: Niels Sørensen dør 54 år gammel

1745: Maria Nielsøn? i Balle får døbt datteren ? (gudmor: farens søster Ane Kirstine i Fredericia)

1755: Hans Elchier får datteren Maren Hansdatter Elchier (Gudmor: Hans Elchiers søster i Erritsø)
1756: Hans Elkiers datter Maren Hansdatter begraves 1 år gammel
1757: Hans Elkier får tvillinger: pigerne døbes Maren og Giertrud Hansdatter (gudmødre: Provstinde Høstmarch og en pige fra Erritsø ved navn Karen 
I Gauerslund står Hans Elkier af Piedsted forlover, da Hans Madsen og Else Sørensdatter af Gauerslund forloves Nielsdatter)
1758: Hans Hansen Elkier får sønnen Hans Hansen Elkier (gudmor: provstinde Høstmarch)
1758: I Gauerslund er Hans Elkier af Pjedsted forlover, da Hans Madsen og Else Sørensdatter af Gauerslund troloves
1760: Hans Elkier får døbt sønnen Hans Hansen Elkier (gudmor er Elkiers hustru af Erritsø)
1764: Hans Hansen får skøde på  gården
1764: Hans Hansen [Elkjær] får døbt datteren Kirsten Hansdatter Elkjær (Provstens tjenestepige Maren er gudmor)
1765: Hans Hansen Elkjær fra Erritsø

1775: Søren Jessen i Gammelby Mølle klager over Jeppe Jensen på Follerup Mølle samt over Hans Elkiær og Søren Nielsen i Pjedsted, der er hans naboer.

1780: Hans Hansen Elkjær.
1784: Unge Hans Elkjær af Pjedsted bliver udlagt til barnefar af Kirsten Madsdatter af Gårslev, da deres uægte søn bliver døbt Hans Hansen (gudmor er barnets moster, Giertrud Madsdatter af Gårslev; faddere er Morten Christiansen, som tjener i Balle, og Jep Hansen af Pjedsted).

1824: Hans Hansen Elkier får sønnen Palle Hansen Elkier (fadder er møllerens kone fra Brøndsted Mølle)

1918: Henrik Hartvigsen fra Haastrupgaard, der giftede sig ind i Elkjær-familien.

?: Knud Erik Jensen

1982: Johannes Møller Jensen

Stuehuset, fløjhuse og lade er fra 1872

Placeringen af gård 18 Hvolgaard i 1774, lidt sydøst for Møllersminde og vest for Gammeleje.
Gård 18: Hvolgaard i Pjedsted

Gård 18: Hvolgaard - oprindeligt dobbeltgård

1641: Hans Nielsen Truelsen

1653: Hans Nielsen Truelsen

1663: Las Jørgensen (retssag)

1664: Poul Staffensen

1688: Lavrids Jørgensen alias Las Jørgensen (krongård)

?: Mads Pedersen

1705: Matz Pedersen får sønnen Peder Matzen [Basse]
1707: Morten [Andersen] Hvolgaard får døbt en søn, der hurtigt dør, og præsten skriver derfor ikke navnet ned

1709: Jes [Sørensen] Hvolgaard får datteren Mette Jesdatter Hvolgaard

1712: Morten Andersen [Hvolgaard] får sønnen Anders Mortensen
1713: Peder Matzen [Basse] troloves og vies til enken Ane Christensdatter
1713: Jes Sørensen i Huolgaard begraves

1719: Mads Pedersens søn Peder Madsen [Basse] får skøde på sin fars gård

1720: Jens Pedersen Møller i Gammelby Mølle lod læse obligationer fra 1) Jep Nielsen Surkær i Pjedsted, 2) Peder Madsen og Hans Madsen i Pjedsted, og 3) Jørgen Madsen i Tolstrup.
1720: Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle ctr. Nis Rasmussen i Binderup vedr. en studehandel, toldsvig m.m. Som købere af stude nævnes Jens Møller, Hartvig Bundgaard og Morten Andersen i Pjedsted. Tingsvidne.

1733: Morten Andersen og Peder Madsen [Basse] – Peder er gift med Anne Christensdatter

1737: Anders Mortensen og Abelone Thomædatter forloves. Forloverne er MED EGNE UNDERSKRIFTER: Tommis [Thomas] Mortensen og Morten Andersen
1737: Anders Mortensen får sønnen Morten Andersen
1737: Anders Mortensens søn, Morten, begraves 4 måneder og 8 dage gammel
1738: Morten Andersen begraves 69 år gammel – født ca. 1669
1738: Anders Mortensen får sønnen Morten Andersen

1739: Anders Mortensen af Holgaard – sådan skrives det faktisk – får datteren Anna Andersdatter (Hans Ebbesens hustru Anna Clausdatter fra gård 22 er gudmor, Peder Clausens hustru Else Madsdatter er vidne – og hun er også fra gård 22)
1743: Anders Mortensen får sønnen Olle Andersen (faddere: Olle Christensens hustru Johanne)  

1744: Anders Mortensens hustru Apoelone Thomædatter står i Gauerslund kirke gudmor for Morten Krages datter, der døbes Mette Mortensdatter Krage

1744: Hans Jørgensen troloves med Birgitte Nielsdatter – forlovere: Peder Nielsen Basse og Peder Clausen. DISSE SÆTTER DERES UNDERSKRIFT I KIRKEBOGEN – opslag 135)
1744: Hans Jørgensen Landsoldat og Birgitte Nielsdatter bliver viet i Pjedsted
1745: Hans Jørgensen får sønnen Madtz Hansen – gudmor: Anna Schoufoged, Johanna Sørensdatter og Anna Hansdatter. Barnet dør lige efter dåben

1746: Peder Madtzøn [Basse]? får sønnen Madtz Pedersøn
1746: Peder Madtzøn Basse er trolover i Holgaard for Jens Jensen af Bredstrup og Johanna Jesdatter. Den anden trolover er ”Ebbe af Igum”

1750: Peder Madsen Basse dør 50 år gammel – arvinger er Mads Jessen af Bølling og Anders Mortensen af Pjedsted – Peder Basses hustru må være Sophie Hansdatter. Jens Jensen og hustru Johanne Jesdatter begærer skøde på gården.
1753: Hans Jørgensen Flint får døbt sønnen Jørgen Hansen (gudmor: Tyge Madsens datter, Maren Tygesdatter)
1755: Hans Jørgensen troloves til Abelone Thomsdatter
1755: Hans Jørgensen og Abelone Thomsdatter bliver gift (forlovere: Johanes Møller [dvs. Johannes Fentz fra Gammelby mølle] og Hans Christensen Skoleholder)
1756: Hans Jørgensen er forlover i Gårslev kirke for brudeparret Thomas Sørensen og Johanne Pedersdatter.

1757: Hans Jørgensen får datteren Ane Hansdatter

1765: Hans Jørgensen og Jens Jensen

1767: Jens Jensen af Hvolgaard bliver begravet 57 år gammel.

1768: Mogens Madsen bliver trolovet til Maren Andersdatter.
1769: Hans Jørgensen bliver viet til Ane Jørgensdatter.
1770: Mogens Madsens datter bliver begravet ½ år gammel.
1771: Mogens Madsen får døbt datteren Marie Johanne Mogensdatter [ingen faddere angivet].
1773: Hans Jørgensen er formynder, da Søren Olufsen på gård 15 dør

1776: I Sønder Vilstrup bliver Mogens Madsen af Pjedsted viet til Maren Justdatter af Sønder Vilstrup.
1777: Mogens Madsen og Maren Christensdatter af Pjedsted får døbt datteren Maren Mogensdatter (Gudmor er Thomas Andersens hustru af Pjedsted; faddere er Hans Skouenborg af Højrup og Oluf Andersen af Pjedsted).

1780: Hans Jørgensen og Mogens Madsen (gårdene er lige store).
1782: Enkemand Hans Jørgensen af Pjedsted bliver trolovet og viet til Anna Davidsdatter, som er datter af David Berthelsen. Forlovere er Berthel Davidsen og Thomas Andersen af Pjedsted.
1783: Hans Jørgensen og Anna Davidsdatter får sønnen Anders Hansen (Gudmor: Thomas Andersens hustru af Pjedsted; faddere: Berthel Ravn og Niels Kok af Pjedsted)
1787: Afdøde Hans Jørgensen og enken Anna Davidsdatter får døbt datteren Bodil Hansdatter. Gudmor: Claus Davidsens hustru, Karen, i Vinding. Faddere: Jens Raun og Niels Kok i Pjedsted.

1787: Mogens Madsen (selvejergård) = gård 23 ved folketællingen

1800: Hans Pedersen (gårdene er samlet til en)

1820: Peder Hansen

1852: Jens Pedersen Bjerre gifter sig med Peders datter og får gården

Gården nedbrænder, og Bjerre flytter den til sin nuværende plads fra lavningen syd for Møllersminde.

1918: Søren Henriksen, der er svigersøn til Jens Bjerre – sad i Vejle Amtsråd

?: Alfred Henriksen

[Redaktøren: Hvolgaard kunne være beslægtet med navnet Hvolhøy, som i gamle dage betød ”en udhulet høj”, dvs typisk et gravsted fra før år 0. Da en gård jo ikke kan være udhulet, kunne det jo tænkes, at der, hvor gården lå, i endnu ældre tider havde været en gravhøj. Navnet kunne dog også være det samme som Bundgaard, dvs. gården, som lå nede i lavningen.]

Gård 19 til 25 i Pjedsted

Gård 19: Frydendal i Pjedsted

1641: Iver Pedersen

1653: Iver Pedersen

1664: Iver Pedersen og Thomas Povlsen

1680: Thyge Povlsen og Mads Thygesen (krongård)

1688: Mads Thygesen

1708: Matz Tygesens datter Sitzel Matzdatter begraves

1726: Tyge Matzen (Mette Marcusdatter står gudmor i Pjedsted kirke)

1728: Tÿge Matzen får sønnen Matz Tÿgesen (gudmor: Præstens kone)

1733: Thyge Madsen

1735: Tÿgge Madtzøn får døbt sønnen Peder Tygesen

1738: Tÿgge Madtzen får sønnen Jens Tÿggesen (gudmor: Jørgen Thomsens hustru Bodil)

1741: Tygge Madtzøns søn Iver Tyggesøn dør

1743: Tygge Madtzøn får en datter Anne Tygesdatter

1745: Thyge Madsens datter, Anne Thygesdatter, bliver begravet.
1745: Tÿgge Madtzøns kone Margaritha Andersdatter begraves 42 år gammel

1754: Retssagen, hvor Thyge Madsen indstævner adskillige andre af Pjedsteds gårdmænd – se særskilt afsnit på siden.

1765: Tyge Matzen

1768: Mads Thygesen af Pjedsted bliver trolovet til Mette Davidsdatter.

1768: Maren Tygesdatter bliver trolovet til Hans Madsen af Gårslev i Pjedsted

1769: døbt Mads Tygesens søn Tyge Madsen
1769: Mads Tygesens søn Mads begravet 11 uger gammel [må vel være Tyge?]

1771: Ungkarl Hans Tygesen af Pjedsted bliver i Gauerslund trolovet til enken Karen Hansdatter af Børkop. Forlovere er Oluf Christensen og Søren Hansen af Pjedsted. Enken dør kort efter, og Hans Thygesen gifter sig på ny i Gauerslund kirke i 1772 med en pige fra Andkær.
1772: Mads Thygesen af Pjedsted får døbt datteren Kirstine Madsdatter (Jomfru Jacobi Graae af Pjedsted præstegård er gudmor].
1773: Ungkarl Jens Thygesen af Pjedsted bliver trolovet i Gauerslund til Maren Sørensdatter af Gauerslund [Underskrevet på hans vegne af Søren Hansen og Mas Tygesen – og uden ført hånd].
1776: Mads Tygesen og Mette Davisdatter får datteren Anna Madsdatter (Gudmor er Maren Thygesdatter af Gaarslev; faddere er Søren Skovenborg af Pjedsted og Claus Davidsen af Vinding).
1780: Mads Thygesen

Gården lå indtil 1868 i Skovbølling sydøst for gård 20 men blev flyttet nord for byen. Den gamle jord i Skovbølling kom ind under gård 8.

?: Andreas Mikkelsen

? Jørgen Andersen (svigersøn til Andreas)

1868: Flyttes fra Skovbølling til nord for byen

1918: Hans L. Andersen (søn til Jørgen)

1946: Laurits Hansen

?: Jørgen Hansen

2001: Laurits Hansen

Stuehuset er fra 1860 og gårdens ældste bygning.

 

Gård 20: Skovbøllinggaard i Pjedsted

1641: Jens Madsen Thorsen

1653: Jens Madsen Thorsen

1664: Jens Madsen Thorsen

1688: Jens Jensen (krongård)

1716: Jørgen Nielsen i Skovbølling får datteren Margrethe Jørgensdatter

1729: Trolovet [Thomas] Matsen Smeds søn Jørgen Thomsen og Hans Jensens datter, Boel [Bodil] Hansdatter
1729: Jørgen Thomsen og Boel Hansdatter vies

1733: Jørgen Thomsen

1741: Jørgen Thomsen får datteren Appollona Jørgensdatter

1741: Jørgen Thomsens hustru Bodil Hansdatter dør 45 år gammel

1742: Jørgen Thomsen bliver gift med Gizel Jepsdatter (forlover er Rasmus Pedersen [Møller] Sognefoged og hendes far Jep Jensen fra gård 6)

1743: Jørgen Thomsen får en søn, som dør efter 3½ måned

1744: Jørgen Thomsen får datteren Bodild Jørgensdatter – gudmor: jordmoder Anna Schoufoged og Anna Ollufsdaatter

1748: Jørgen Thomsen får datteren Margrethe Jørgensdatter (gudmor: Thomas Mortensens hustru)

1759: Jørgen Thomsen Smed af Skovbølling får døbt datteren Ane Jørgensdatter (gudmor: Hr. Friborgs tjenestepige Ane)
1770:
Jørgen Thomsen, der køber gården til selveje.
1777: Thomas Andersen og Margrethe Jørgensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jørgen Thomsen (Gudmor er Bertel Davidsens hustru af Pjedsted; faddere er Rasmus Pedersen af Pjedsted og Hans Skouenborg af Højrup).
1780: Thomas Andersen af Pjedsted er fadder for Iver Sørensen og Mette Jørgensdatter af Taulov Nebel, da de får døbt sønnen sønnen Søren Iversen.
1782: Thomas Andersen og Margrethe Jørgensdatter får døbt sønnen Anders Thomsen (Gudmor: Hans Jørgensens hustru af Pjedsted; faddere: Berthel Ravn og Niels Mortensen af Pjedsted).
1785: Thomas Andersen og Margrethe Jørgensdatter får døbt datteren Maren Thomasdatter (gudmor er hustruen til Hans Skouenborg af Højen; faddere er Hans Jørgensen og Rasmus Pedersen af Pjedsted).
1788:
Thomas Andersen og Margrethe Jørgensdatter får døbt datteren Bodil Thomsdatter (Gudmor: Mette Sørensdatter, som er gift med Iver Jensen af Nebel, faddere er Rasmus Pedersen Møller og Mogens Madsen af Pjedsted).

1808: Thomas Andersen og Jørgen Thomsens krigshistorie – læs særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier.
1816: Anders Thomsen og Kirsten Sørensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Povel Andersen (gudmor er Barbara Sørensdatter, som er gift med Jens Pedersen af Gårslev).
1818: Anders Thomsen og Kirsten Sørensdatter får døbt sønnen Thomas Andersen [Gudmor: Gyvel, som er gift med gårdmand Hans Hansen af Pjedsted; faddere gårdmændene David Lassen og Peder Sørensen].

1820: Thomas Andersen.
1823: Jørgen Thomsen og Mette Jensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Thomas Jørgensen (gudmor: pigen Else Jensdatter af Follerup i Herslev sogn, der er moster til barnet. Faddere: gårdmand Berthel Buhl af Follerup og gårdmand Jørgen Basse af Pjedsted).
?: Anders Jørgensen, som er gift med en datter af Gert Hansen Koed af Tiufkær.
1918: Jørgen Andersen, der er oldebarn til Thomas.

 

Gård 21: Oprindeligt fæstegård under Nebbegaard: Uden navn i Pjedsted

1641: Peder Jensen

1653: Peder Jensen

1664: Steffen Pedersen

1670: Gården bliver fæstegård under Nebbegaard

1680: Christen Nielsen og Laust Jensen

1688: Christen Nielsen (under Nebbegaard)

Den 11. juli 1702: På foranledning af Christen Nielsen i Piedsted troloves Peder Christensen [af Piedsted] og Birgitte Jacobsdatter af Egum. Den anden forlover er Christen Nielsen på gård 1.

1712: Christen Nielsens enche begraves

1744: Søren Nielsen troloves med Giertrud Davidsdatter – forloverne: David Berthelsen og Peder Madtzen Basse – DISSE SÆTTER DERES UNDERSKRIFTER I KIRKEBOGEN – opslag 135! – David kunne dog ikke skrive, så han sætter kun sine initialer
1744: Søren Nielsen og Giertrud Davidsdatter bliver viet i Pjedsted
1745: Søren Nielsen får sønnen Niels Sørensen – gudmor: Moren og Davids hustru, Kirsten Clausdatter

1746: Søren Nielsen får en datter, der døbes Metthe Sørensdatter – hastedåb med følgende vidner: jordmoderen Anna Schoufoged, Søren Nielsen, Mads Pedersen, David Bertelsen og Anne Hansdatter [det er dog ikke deres egne underskrifter]

1748: Søren Nielsens datter Mette begraves 2 år gammel

1751: Søren Nielsen får sønnen Niels Sørensen (gudmor: Niels Andersens hustru af Bredstrup)

1753: Søren Nielsens dødfødte barn bliver begravet.

1754: Søren Nielsen får sønnen Christen Sørensen (gudmor: Skoleholderens hustru).

1756: Søren Nielsen er forlover i Gårslev kirke for brudeparret Thomas Sørensen og Johanne Pedersdatter.

1757: Søren Nielsen får sønnen Hans  Sørensen.
1760: Søren Nielsen får sønnen Jørgen Sørensen (gudmor er Hans Jørgensens hustru af Pjedsted).
1763: Søren Nielsen af Pjedsted får døbt datteren Bodil Sørensdatter [skrevet Bodild] (gudmor: hustruen til skoleholderen i Pjedsted).
1764: Søren Nielsens hustru af Pjedsted er gudmor i Gårslev, da Thomas Pedersen får døbt datteren Ana Thomasdatter.
1765: Der bliver begravet en dødfødt dreng, som Søren Nielsen er far til.
1768:
Søren Nielsens søn af Pjedsted dør 27 uger gammel.
1772: Søren Nielsen af Pjedsted får begravet sønnen Jørgen Sørensen, 12 år gammel.

1775: Søren Jessen i Gammelby Mølle klager over Jeppe Jensen på Follerup Mølle samt over Hans Elkiær og Søren Nielsen i Pjedsted, der er hans naboer.

1780: Søren Nielsen

Kort før 1900-tallet: Anders Jensen fra Stovby

1915: Konrad Jensen fra Brøndsted (sønnesøn til Anders)

Konrad Jensen sælger Søndermarken til Hans Degn, hvis gård er en parcel af gård 6.

 

Gård 22: (2 gårde som halvdele af dobbeltgård) Bundgaard og Thomasminde i Pjedsted

1641: Iffuer Madtsen

1653: Store Peder Udesen

1664: Peder Steffensen

1688: Jens Nielsen og Jens Sørensen (den ene fæstegaard er krongård, den anden er under Nebbegaard)

1707: Strid mellem Jens Pedersen Møller på Gammelby Mølle mod Hans Ebbesen og Claus Lauritsen i Pjedsted over et stykke jord, som ligger op ad Niels Christensen Suurkiærs to marker.

1707: Claus [Lauridsens] datter i Bundgaarden døbes Anne Clausdatter

1714: Peder Christensen i Bundegaard får datteren Maren Pedersdatter

1717: Peder Christensen får datteren Maren Pedersdatter 

1720: Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle ctr. Nis Rasmussen i Binderup vedr. en studehandel, toldsvig m.m. Som købere af stude nævnes Jens Møller, Hartvig Bundgaard og Morten Andersen i Pjedsted. Tingsvidne.

1729: Begravet Hans Ebbesens kone
1729: Hans Ebbesen troloves til Ane Clausdatter, som jo må være søster til gårdmanden på anden halvdel af gården
1729: Hans Ebbesen vies til Ane Clausdatter
1733: Peder Clausen og Hans Ebbesen

1733: Peder Clausen og Hans Ebbesen (Ebbesens kone dør i juni 1729, i august 1729 troloves han så med Ane Clausdatter, som jo må være søster til gårdmanden på anden halvdel af gården)

1734: Hans Ebbesen får sønnen Ebbe Hansen – denne gifter sig med enken på Børkop Søndergaard, som han har 1763 til 1803.

1737: Hans Ebbesen får sønnen Peder Hansen.

1738: Peder Clausen troloves i 1738 i Skærup med Else Madsdaatter af Hostrup. De bliver gift den 26. april 1738 i Skærup kirke.

1739: Peder Clausen får datteren Maren Pedersdatter (jordmoren Ane Schoufoged er gudmor, og Ane Clausdatter er fadder)

1740: Dom i retssagen mellem Peder Clausen og præsten Lucas Knop. Peder har pløjet en eng, men historien viser, at den altid har tilhørt præstegården, og Peder Clausen får derfor forbud mod det.

1741: Peder Clausen får datteren Anna Pedersdatter

1743: Peder Clausen får sønnen Madtz Pedersen (fadder Anna Clausdatter, som er gift med Hans Ebbesen fra samme gård) 

1745: I Gauerslund står Hans Ebbesens kone i Piedsted gudmor for Anders Thomæsen i Sellerup, der har fået datteren Dorthe Andersdatter.

1747: Peder Clausen får sønnen Claus Pedersen (gudmor: Barbara Diderichsdatter)
1747: Hans Ebbesen bliver begravet 81 år gammel

1748: Peder Clausen får sønnen Claus Pedersen (ny kirkebog fra 1749s første side. Gudmor og faddere angives ikke)

1756: Peder Clausen får sønnen Lauridz Pedersen (gudmor og faddere oplyses ikke)

1763: I Børkop i Gaverslund sogn bliver Ebbe Hansen af Pjedsted trolovet til enken Maren Poulsdatter. Forloverne for ham er Hans Christensen og Anders Diderichsen af Pjedsted
1764: I Børkop i Gaverslund sogn bliver Peder Hansen af Pjedsted trolovet til Lena Poulsdatter af Børkop. Som forlovere indskriver følgende sig med EGNE underskrifter: Peder Rasmussen af Møllersminde og Anders Diderichsen af Søndervang

1765: Peder Clausen og Peder Hansen

1768: Peder Hansen får datteren Ane Pedersdatter

1770: Peder Clausen og Peder Hansen
1771: Peder Clausens søn, Mads Pedersen, bliver begravet 27 år gammel
1771: Peder Hansen af Pjedsted får døbt sønnen Poul Pedersen (Gudmor er Niels Pedersens hustru af Follerup i Herslev sogn]
1796: Gårdmand Claus Pedersen af Pjedsted bliver viet i Herslev til Anne Hansdatter Brems
?: Anders Bundgaard

1856: Thomas Andersen Bundgaard

Gården lå øst for præstengården. Den ene halvdel nedlægges 1880 , og den anden flyttes nord for Pjedsted. Thomas dør i 1905, hvorefter gården omdøbes til Thomasminde.

1905: Anders Povlsen Bundgaard (nevø til Thomas)

1906: Povl Andersen Bundgaard (søn til Anders) – gift med Thomasine Marie Koed fra gården Frifeldt i Haastrup

1915: Povl Andersen Bundgaard

?: Axel Ladegaard Jensen

1989: Niels Ladegaard Jensen

Stalden er fra 1874. Laden er fra 1924. Alle andre bygninger under Thomasminde er nyere end 1980.

 

Gården Karensdal menes at være en del af gård 22.

1813: Navnet Karensdal findes allerede i Kolding Justitsprotokol den 14. april 1813, hvor navnet skrives Carensdahl. Beboer er løjnant von Bolvig.
1888: Thomas Abraham Sørensen får sønnen Abraham Sørensen. Han bliver gift med Karen Andersen, datter af Jørgen Andersen af Skovbølling i Pjedsted sogn.
1891: Thomas Abraham Sørensen får datteren Ane Sørensen. Hun bliver gift med gårdejer Chr. Søndergaard af Børkop Skov.
1893: Thomas Abraham Sørensen får datteren Sidsel Marie Sørensen.
1895: Thomas Abraham Sørensen får sønnen Henrik Sørensen, der bliver gårdejer i Skærup.
1904: Thomas Abraham Sørensen får datteren Mette Kirstine Sørensen.

1918: Karensdal ejes af Thomas Abraham Sørensen, der er født på Kærsgaard i Bredstrup sogn i 1864 – gift med Anna Kring fra Bredstrupgaard.

?: Sidsel Marie Sørensen

1960: Thomas Peter Sørensen

1996: Henrik Sørensen

De fleste af bygningerne er fra 1890’erne, men da der er en lade fra år 1700, må denne have tilhørt en anden gård.

 

Gård 23: Et boel uden data

 

Gård 24: Et boel under Nebbegaard, der i 1688 beboedes af Claus Eriksen

 

Gård 25: Præstegaarden i Pjedsted

1677: Laurits Davidsen Foss får sønnen David Lauritsen Foss

1697: Præsten Lavrids Davidsen Foss får sønnen Jens Lavridsen Foss

1704: Laurids Davidsen Foss dør i Pjedsted præstegaard

1728: David Lauritsen Foss dør

Præstegården brændte den 31. august 1779. Historien om denne brand siger, skriver J.J. Ravn:

”Man siger, at Pastor Bang da var med Bispen paa Visitas i Gaarslev, og at man ønskede, naar han og Bispen kom tilbage til Præstegaarden, at opvarte med Duesteg, men Duerne var ikke saa lette at faa fat paa. De var fløjne op paa et af Husenes Tage, og her skød man efter dem, men skød Ild i Taget, og Gaarden brændte, ja, der var endog Fare for, at den skulde udbrede sig til Nabogaarden, men saa var der en klog Mand, som fik den standset og satte den fast i et Træ i Haven til Præstegaarden; men naar man fældede dette Træ, vilde Ilden bryde ud paany.”

Illustionen viser, hvordan Pjedsted by så ud i 1774.
Gammelby Mølle og Gammelby Lykke i Pjedsted

Gammelby Lykke (et boel):

1660: Peder Jørgensen (boel-gården afbrændes i løbet af krigen)

1662: Peder Jørgensen har stjålet træ fra en skov mellem Skærup og Vinding. Han dømmes den 3. marts 1662 til at betale erstatning til ejeren.

1664: Peder Jørgensen

1688: Jepp Mikkelsen

1709: Peder Lochemands søn Hans begraves
1710: Peder Lochmand får sønnen Hans Pedersen Lochmand
1711: Peder Lochmand får datteren Kirsten Pedersdatter Lochmand

1711: Peder Lundmands (Lochmand) datter Kirsten begraves

1712: Peder Lochemand får sønnen Jacob Pedersen Lochemand

1715: Peder Lochemands søn Jeppe Pedersen Lochemand begraves

1723: Peder Løchemands broder datter begraves.

1729: Peder Lochemands liden datter i Piedsted begraves

1733: Peder Pedersen

1748: Peder Pedersen (søn af forrige Peder)

1751: I Herslev kirke står Peder Lykkemand fadder til Jens Møllers datter i Follerup Mølle, og hun døbes Maren Jensdatter Møller

1751: Peder Snidker af Welling bliver trolovet til Anna Pedersdatter i Gammelby Lycke.
1751: Peder Nielsen og Ane Pedersdatter af gl:bye Lycke vies. Forlovere er Las og sognefogden i Store Velling.
1756: Peder Løchemands søn i Gammelby Løche bliver døbt Peder Pedersen Løchemand (gudmor: Præstens kone, faddere: Johannis Fentz, Jacob Pedersen Løche, Peder Nielsen Kusk, Jens Møllers hustru, Anne Clausdatter samt Johanne i Hvolgaard).
1757: begravet gamle Peder Pedersen Lück 72 år
1757: Døbt Peder Lücks datter Kirsten Pedersdatter Lück (gudmor: Jacob Bagers hustru af Fredericia)

1759: Peder Lycke får døbt datteren Ane Pedersdatter Lycke (gudmor: Anders Mortensens datter, Ane Andersdatter af Pjedsted)
1759: Johannes Henriksen Fentz får Gammelby Lykke i fæste.
1760: Knud Bødker i Lykken får døbt sønnen Niels Knudsen (gudmor er datteren til Peiter Sallerup).
1762: Hans Væver af Gammelby Lykke får døbt sønnen Jens Hansen (Gudmor er en kone fra Fredericia).
1764:
Væveren i Lykken får døbt datteren Grethe Hansdatter (Jens Hattemagers hustru af Fredericia er gudmor).
1765: Johannes Henriksen Fentz

1767: Johannes Henrichsen Fendz køber Gammelby Lykke
1769: Johan Peters i Gammelby Lycke får døbt datteren Dorthe Marie Johansdatter (gudmor: Hustruen til Johannes Fentz i Gammelby Mølle).
1770: Johan Peter Snedkers datter i Lykken bliver begravet 20 uger gammel.
1770: Gammelby Lykke bliver sikkert nedbrudt.


Gammelby Mølle

1579: Tilhører Josva von Qvalen, som skøder til kongen.

1664: Niels Hansen (kronmølle) -  møllen er afbrændt og ruineret
1665: Kommandanten i Nakskov, oberstløjtnant Jakob Gefricke, får skøde på møllen.

1667: Thomas Hansen Qvist

1667: Marcus Bertelsen, som er far til Mette Marcusdatter på gård 10 (vist nok en søn af Bertel Marcussen, som havde Gudsø Mølle i Taulov sogn fra 1641 til 1662) – er gift med Karen Nielsdatter, måske datter af Niels Hansen fra før 1664 – hun dør 1724.
1675: Marcus Bertelsen i Follerup Mølle køber jorden kaldet Hummelgaard kær.

1683: Marcus Bertelsen – men i markbogen for 1683 over Follerup mølle står beboeren som MB, så måske bor han på Follerup Mølle, mens han driver Gammelby Mølle

1684: Marcus Bertelsen får datteren Mette Marcusdatter

1687: Marcus Bertelsen dør, og enken, Karen Nielsdatter, gifter sig med Hans Madsen

1688: Gammelby Mølle synes og erklæres ”brøstfældig”

1688: Hans Madsen

1694: Hans Madsen Møller er i Viuf med hustruen, der er gudmor til Hans Skrædders søn Christen Hansen

1697: Niels Marcussen (søn af Marcus Bertelsen) (gift med Maren Jespersdatter fra Nr. Stenderup)

1697: Hans Møller fra Gammelbye Mølle står fadder i Herslev kirke til Niels Bierrigs søn Ifver Nielsen

1697: En dreng døbes Jeppe. Hans mor er Karen Sørensdatter. Far hedder ? Jepsen)

1697: Hans Madsen dør
1698: Karen [Nielsdatter] Møller fra Gammelbye Mølle er i Herslev kirke som fadder til Jens Andersens søn i Tollstrup
1700: Hans Madsen Møller i Gammelby Mølle dør
1701: Niels Marcussen i Gammelby Mølle får fæste til Follerup Mølle og jord i Tolstrup, som hans far og stedfar før ham havde haft i fæste. Fæstet kommer først i orden i 1704.

1703: I Viuf står Niels [Marcussen] Møllers hustru i Gammelbye Mølle fadder, da Hans [?] Møller i Folderup Mølle får sønnen Bertel Hansen.
1705: Niels Marcussens datter i Gammelby Mølle begraves

1705: Jens Pedersen Møller bytter gård/mølle med Niels Marcussen, da han gifter sig med Hans Madsens enke (han er fra Brøndsted Mølle og er bror til Rasmus Pedersen Møller på gård 10)

1705: Bønderne i Tolstrup klager over, at Jens Pedersen Møller i Gammelby, ikke overholder bestemmelserne fra 1703 om antal dyr på græsning.

1706: I Herslev står Karen Møller i Gammelbye Mølle gudmor for Hans Møller i Follerup Mølle, da denne får døbt sønnen Jens Hansen Møller.
1706: Da Jørgen Madtzøn i ? Follerup ? får døbt sønnen Thomas Jørgensen i Herslev kirke, er en af fadderne ”Jens Møller i Gammelbye Mølle hvis hustru holdte barnet til daaben)

1707: Strid mellem Jens Pedersen Møller mod Hans Ebbesen og Claus Lauritsen i Pjedsted over et stykke jord.

1709: I Viuf står Jens Møllers hustru af Gammelbye Møller gudmor for Oluf Ben? datter, der døbes Mette Olufsdatter. Hans Møller af Follerup Mølle står fadder sammen med Jens Sørensen og Anders Thygesen af Folderup
1710: I Herslev står Møllerens hustru af Gammelbye Mølle gudmor for Mads Dal i Herslev, som får døbt sønnen Hans Madsen Dal.

1711: Da Thomis Møller i Herslev får døbt datteren Anna Margrethe Thomisdatter Møller er Jens [Pedersen] Møller i Gamelbye Mølle fadder og hans hustru gudmor
1711: Jens Møllers hustru er gudmor, og Jens Møller er selv fadder i Herslev, da Niels Dall får døbt sønnen Hans Nielsen Dall.
1720: Jens Pedersen Møller i Gammelby Mølle lod læse obligationer fra 1) Jep Nielsen Surkær i Pjedsted, 2) Peder Madsen og Hans Madsen i Pjedsted, og 3) Jørgen Madsen i Tolstrup
1720: Pantebrev fra Johan Brandt, skovrider for Elbo og Holmans herreder, til Jens Pedersen i Gammelby mølle på 100 rdl. à 96 sk. med pant i Lunde møllested i Skærup sogn
1720: Jens Pedersen Møller af Gammelby mølle ctr. Nis Rasmussen i Binderup vedr. en studehandel, toldsvig m.m. Som købere af stude nævnes Jens Møller, Hartvig Bundgaard og Morten Andersen i Pjedsted. Tingsvidne.

1721: Sr. Jens Pedersen af Gammelby mølle ctr. Jens Andersen af Skanderup den 25. februar 1721 for gæld. Udsættes til domsafsigelse, der senere bliver: Jens Pedersen har fremlagt en panteobligation fra Jens Andersen på 81 rdl. 2 mk. 8 sk. og krævet at få pengene betalt samt at overtage gården. Gælden hidrører fra en eller anden handel. Jens Andersen skal betale. Men hvad angår hans påboende gårds antagelse, som Jens Pedersen tilbyder, så må han derom henvende sig til ryttersessionen.
1721: Jens Møller af Gammelby mølle ctr. Mads Degn og søn Niels Madsen samt datter Anne Madsdatter, alle af Bredstrup, den 30. september 1721. Opsat til den 7. oktober 1721, men er ikke set igen. - Jens Møller havde på deres grandestævne den 17. september 1721 gjort forbud imod, at nogen fiskede i mølleåen. Det har de gjort alligevel, og de to unge har også forfulgt Jens Møller med kæppe.

1724: Karen Nielsdatter dør, som var gift med 3 forskellige mænd, dør. Jens Pedersen Møller opgiver derefter fæstet på Møllen – han får en gård i Bredstrup, hvor han gifter sig med Mette Hansdatter. Han dør i 1735
Den 2. oktober 1725: Rasmus Søfrensen Snedker får fæste [var før da borger i Aarhus] – pris 20 rigsdaler – hustruen hedder Else med ukendt patronym. Han dør i 1751, 80 år gammel. Else dør 1769, 84 år gammel.

1727: Rasmus Sørensen Møller (= Søfrensen Snedker) får datteren Ane Rasmusdatter Møller

1729: Rasmus Møller i Gamelbye Mølle får sønnen Hans Rasmussen [Møller] (gudmor: præstens kone)

1733: Rasmus Sørensen Møller

1734: Hans Rasmussen fra Gammelby Mølle får fæste på en gård i Herslev. Han er utvivlsomt en søn af Rasmus Sørensen Snedicher. Forældrene flytter til gården i Herslev i 1737.
Den 27. maj 1737: Johannes Henrichsen Fendz får aftale på at have Gammelby Mølle
Den 31. januar 1741: Johannes Henrichsen Fendtz får fæste på Gammelby Mølle efter Hans Rasmussen

1741: Friedrich Johan og Zidsel Henrichsdatter troloves

1741: Johan Friedrich Henrichsen [født ca. 1705] og Sidsel Henrichsdatter giftes

1741: Johannes Henrichsen Fentz får datteren Anna Sophia, men hun dør 3 dage efter dåben
1743: Gammelby Møllerens kone, Margrethe Hansdatter, dør under en fødsel, 42 år gammel. Hun var født i Kongsted ca. 1701.
1744: Johannes Henrichsen Fendz gifter sig den 20. maj 1744 med Maren Christensdatter, hvis far har Skibdræt Mølle – hun er født ca. 1711 i Vilstrup sogn.
 

1744: I Eltang forloves Johannes Henrichsen af Gammelbye Mølle med Maren Christensdatter af Skibet Mølle.

1747: Johannis Fensis barn af Gammelbye Mølle begraves
1748: Johannes Møllers moder begraves 88 år gammel

1750: Begraves Johanes Møllers brorsøn Henrich Clements Fentz – måske lig med den Clement Henriksen, møller i Fredericia, som der er et skifte efter i 1749 – angives, at formynder er farbror Johannes Henriksen, møller i Gammelby Mølle

1750: Johannes Møller af Gammelby Mølle i Pjedsted sogn er i Gaverslund forlover for parret Hans Pedersen af Højrup i Herslev sogn og Maren Michelsdatter af Skikballe i Gauerslund sogn.

1752: I Herslev kirke er Johannes Møller fadder til Jens Møllers datter af Follerup Mølle, der bliver døbt Maren Jensdatter Møller
1752: I Herslev kirke er Johannes Møller fadder til Peder Londemands datter af Follerup, og hun døbes Karen Pedersdatter
Londemand
1753: Johannes Møllers dødfødte barn bliver begravet
1754: Johannes Møller er fadder i Herslev kirke for Niels Sørensen af Tolstrup, der får døbt sønnen Hans Nielsen.

1755: I Herslev er Johannes Møller fadder for Jens Møller, der får døbt datteren Kirsten Jensdatter Møller. Gudmor er Marie i Lykked, dvs. Peder Løchemands hustru af Gammelby Lykke. Andre faddere er Sidsel Clausdatter, Peder Londemand af Follerup og Jochum Pedersen

1759: Johannes Henrichsen Fendz laver en handel med Peder Pedersen af Pjedsted.
1761: Johannes Fendz kone, Maren Christensdatter, bliver begravet, da hun er 50 år gammel.
1762: Johannes Møller af Pjedsted bliver trolovet til Karen Sørensdatter.
1762: Den 55-årige Johannes Møller gifter sig med den 20-årige Karen Sørensdatter.
Den 10. november 1767: Johannes Henrichsen Fendz køber Gammelby Mølle
1770: Johanne Henrichsen Fendz dør, 64 år gammel.

1770: Søren Jessen Møller har møllen og flytter den ca. 200 meter mod syd, hvor den ligger i dag, men med bygninger, der er erstattet af andre i dag
1771: Søren Jessen af Gammelby Mølle bliver trolovet til Karen Sørensdatter, som er enke efter Johannes Fendz
1771: Søren Jessen og Karen Jørgensdatter af Gammelby Mølle bliver viet.
1772: Søren Jessen Møller af Gammelby Mølle får døbt sønnen Johannes Sørensen Møller (gudmor er hustruen til bager Hans Ottesen af Fredericia).
1773: Søren Jessen køber Hummelgaard skifter af Christen Hansen af Tolstrup.
1773: Strid mellem Søren Jessen på Gammelby Mølle og Jens Jepsen af Follerup Mølle.

1775: Søren Jessen klager over udskiftningen af Pjedsted, der har forringet hans tilgangsvej til møllen. Der gives instruks til sognefoged Rasmus Pedersen.
1775: Søren Jessen klager over Jeppe Jensen af Follerup Mølle samt over Hans Elkiær og Søren Nielsen af Pjedsted, der er hans naboer.
1784: Søren Jessen Møller og Karen Sørensdatter af Gammelby Mølle får døbt sønnen Hans Sørensen Møller (Gudmor er provstinde Bang; faddere er den unge Hans Elkier og Niels Kok af Pjedsted)
Den 15. juni 1787: Søren Jessen køber pacel 48 til 50 fra Vellinggaard

1802: Johannes Sørensen (søn til Søren og født i 1774) (gift med Anne Marie Bertelsdatter, som er født 1782 i Herslev)
1802: Søren Jessen dør. Hans hustru, Karen Sørensdatter, dør i 1821.
1806: Johannes Sørensen får skøde på parcel 5 i Tolstrup, der hedder Birkeeng. Jens Lundemann i Tolstrup er sælgeren.
1814: Johannes Sørensen køber Stakkelsvang af Jørgen Marcussen i Pjedsted.

1816: Johannes Sørensen dør.

1816: Jens Madsen Møller fra Gauerslund, der er født 1791 (gifter sig med Johannes Sørensens enke Anna Maria Berthelsdatter)
1822: Johannes Sørensens datter, Maren Johannesdatter, bliver gift med Hans Hansen, der i 1822 udsteder arveafkald, da Jens Madsen har betalt 1000 rigsdaler.

1824: Jens Madsen Møller får sønnen Johannes Jensen

1827: Jens Madsen Møller opfører den nuværende møllerbygning
1837: Jens Madsen Møller opfører den nuværende hovedbygning
1839: Møllerbevilligen til Jens Madsen Møller konfimeres
1843: Suten i Gammelby Mølle får vægdekorationer udført af Sigvald Hense, født 1811 i København, som er gift med en datter af sognefogden i Vinding og køber en gård i Sønder Vilstrup.

1848: Møllerbevilligen til Jens Madsen Møller konfimeres, og han bliver optaget som medlem af ”Brandassurance-Foreningen for rørlige Ejendele i Nørre-Jylland”
1850: Jens Madsen Møllers hustru, Anne Marie Bertelsdatter, dør
1852: Jens Madsen Møller køber Herslev hørsvingeri  [dvs. hør-mølle] af boet efter Peder Hedensted i Follerup Mølle.
Den 8. september 1863: Johannes Jensen (søn af Jens og født i 1825) (gift med Ane Johanne Pedersdatter) får skøde på møllen – alle deres børn dør
1880: Johannes Jensen har tabt livsmodet efter tabet af sine 4 børn, hvoraf de tre blev 7, 11 og 16 år gamle. Hans far, Jens Madsen, lever stadigvæk og laver testamente med Ane Johanne.
1881: Jens Madsen Møller dør

1883: Niels Madsen (brorsøn til Ane Johanne Pedersdatter) – født på Sønderskovgaard (gift med Mette Kirstine Poulsen fra Møn) – og har før da drevet en gård i Funder ved Silkeborg. Efter 2 år på møllen, flytter parret til Aarhus.
Ca. 1888: Niels Madsen og familie vender tilbage til Gammelby Mølle.
1892: Niels Madsen dør.

1896: Mads Bendt Madsen (søn til Niels og født 1875 i Funder) – født i Funder (gift med Maren Kirstine Knudsen – født på Søndermarksgaard i Herslev) – han blev den sidste rigtige møller på Gammelby Mølle, da den efterfølgende kun har været en ren landbrugsejendom.
1912: I en avisannonce søges efter en møllersvend til Gammelby Mølle
1917: Gammelby Mølle er forpagte af Hans Damgaard, som køber matrikel 12a i Kongsted

1918: I en avisannonce søges efter en møllersvend til Gammelby Mølle
1952: Mads Benth Madsen dør

1952: Gunner Carlsen (gift med Mads’ datter Gudrun Madsen)
1964: Gammelby Mølle bliver fredet i Klasse B
1974: Gunner Carlsen dør
1974: Leif Andersen (gift med Gunners datter Lis Carlsen)
Andre mennesker i Pjedsted til 1728

Andre personer i Pjedsted:

1475: Mas Cristiernson i Pedsteth nævnes i tingsvidne om Ribe kapitals gods i Mørkholt
1475: Tui Andersøn i Pedsted nævnes i tingsvidne om Ribe kapitals gods i Mørkholt
1475: Peder Kød (måske familienavnet Kyed) ditto
1475: Michel Truelson ditto
1499: Myckel Trogelsson tingholler j Holmozhæreth i tingsvidne om Ribe kapitals jord på Børkop Mark
1499: Mattis Glambeck prest til Pestedh kyrky oc officialis wdy Holmot hæreth ditto
1507: Michel Troghelson i Pestet, hæretzfoghet til Holmodzhærets tingh

1600: Lauge Pedersen i Piedsted tilskødes gård 1 i Bredstrup fra Lauge Jensen. Gården skødes videre til Jens Pedersen Møller i 1725.
1638: Niels Frandsen Smid af Piedsted skøder gård 5 – Kuglegaard i Viuf – til sin hustru, Anne Jensdatters bror, Søren Jensen

1663: Michel Nielsen (retssag)

1699: Christen Smith dør

1705: Morthen ? får døbt sønnen Ole Morthensen
1705: Søfren Michelsen får sønnen Jørgen Søfrensen
1705: Lars Soldat får døbt sønnen Niels Larsen
1705: Christen Kogsmed får døbt sønnen Ole Christensen
1705: Morten ? og Kirsten Jensdatter bliver viet
1705: Jørgen Søfrensen får døbt sønnen Søfren Jørgensen
1705: Søfren dragons datter begraves
1706: I Viuf står Anne Jens kone af Piedsted fadder for Hans Møller i Follerup Møller, da denne får døbt sønnen Jens Hansen Møller.

1706: Ligprædiken efter Jes Søfrensens barn
1706: Jens ?Sneigerd får sønnen Søren Jensen – gudmor: Møllerens kone
1706: Curass: Johan Gerkart får døbt sønnen Casper Johan Gerkart
1706: Matz ? får døbt sønnen Anders ? Matzen
1706: Thommas ?gaard får døbt datteren Abelone Thomasdatter
1706: Hans Nielsen får døbt sønnen Niels Hansen

1706: Jes Søfrensen får døbt datteren Johanna Jesdatter

1706: Søfren Matzen troloves med Kirsten Lasdatter
1707: Hans Nielsen af Pjedsted optræder i Anst-Jerslev-Slavs herreds tingbog, idet denne i Middelfart var vidne over en sag om købet af en hest og manglende betaling

1707: Curass: Johan Meyer og Kirsten Michelsdatter forloves
1707: Curass: Johan Meyer og Kirsten Michelsdatter bliver gift [I 1746 er der en Johan Mejer, der forloves i Nørre Bjert i Eltang sogn]
1707: Hans Jensen begraves
1707: Curass: Peter Munsfeldt troloves med Anne Findsdatter
1707: Peder Smed får sønnen Hans Pedersen
1707: Jens Nielsen fra Velling troloves med Anne Larsdatter
1707: Peder Thomsen troloves med Margrethe Matzdatter
1707: Hans Jensens enke, Johanne Nielsdatter, begraves
1707: Curass: Peiter Munsfeldt og Anna Findsdatter vies
1707: Jens Nielsen af Lill Velling vies til Anne Larsdatter af Piedsted
1707: Curass: Munees søn Christian Munee døbes
1708: Niels Andersen i Balle får datteren Ane Nielsdatter
1708: Courass. Johan Ottho Beisdorff troloves med Maren Smed datter
1708: Ane Ammesdatter får et uægte tvillingepar. Faren udlægges til at være ”den gode Jørgen Olufsen”, så tvillingerne døbes Hans og Oluf Jørgensen

1708: Courass: Hans Ottho og Maren Smeddatter Flint bliver viet i Pjedsted kirke
1708: Søfren Rasmussen dragon får døbt datteren Maren Søfrensdatter
1708: Peder Prick får datteren Sitzel Pedersdatter
1708: Jørgen [Søfrensen]? får datteren Abelone Jørgensdatter
1708: Hans Matzen [som ikke kan være ham fra Gammelby Mølle, der jo er død] får sønnen Niels Hansen
1708: Jens [Snigerd?] får sønnen Christen Jensen
1708: Courass. Johan Osterboe Jung får sønnen Johan Peter Jungs [eller Beisdorff eller ?]
1708: Anne Hansdatter publ. abs. for samkvem med dragon Jørgen Olufsøn
1708: Niels Andersens kones moder i Balle, Anna Ifversdatter, begraves
1708: Hans Søfrensen får datteren Anna Hansdatter
1708: Jes Jensen begraves – ingen alder angivet
1708: Courass: Niels Erichsen får sønnen Erich Nielsen
1708: Matz Lassen får datteren Maren Matzdatter

1709: Hans Jessen får datteren Dorthe Hansdatter

1709: Courass: Johan Ottho får sønnen Jørgen Hansen [Johansen/Beisdorff/Jung?]

1709: Søfren Mortensens mor Anne Nissesdatter begraves

1709: Mette Mortensdatter begraves

1709: Rasmus Skov får sønnen Jørgen Rasmussen Skov

1709: Den gamle Christen Nielsen i Balle begraves

1709: Oluf ?nigsen og Else Hansdatter bliver gift

1709: Peder Skomager får sønnen Knud Pedersen

1710: Jens Skegaard får sønnen Morten Jensen

1710: Christen Lassen får sønnen Lasse Christensen

1710: Claus Rasmussen får sønnen Peder Clausen

1710: Hans Jessens datter begraves

1710: Jens Hansen Bull fra Erritzøe troloves med Karen Nielsdatter

1710: Lauritz Olufsen og Dorthe Gieherb troloves

1710: Jens Hansen og Karen Nielsdatter bliver gift

1711: Christen Hansen og Barbra Jensdatter bliver gift

1711: Niels Rufs Rytter får datteren Boel Nielsdatter

1711: Lasse Michelsen og Elen Christensdatter troloves

1711: Peder Jensen Husmands kone Margrethe Ditlefs[datter] ? begraves ?

1711: Niels Andersen i Balle får sønnen Niels Nielsen

1711: Bolvig får sønnen Jochum Bolvig

1711: Helenes datter Mette begraves

1711: Hans Sørensen får sønnen Niels Hansen

1711: Lasse Michelsen og Elen Christensdatter bliver gift

1711: Hendrich Schultz og Kirsten Pedersdatter troloves

1711: Hendrich Schultz og Kirsten Pedersdatter bliver gift

1711: Hans Mortensen får sønnen Matz Hansen

1711: Jørgen Clausen får datteren Marie Lisbet Jørgensdatter

1711: Niels Andersens søn Niels i Balle begraves

1711: Søren Michelsen begraves

1711: Lauritz Mortensen og Dorthe Gieherb bliver gift

1711: Anders Pedersen i Balle begraves

1711: Matz Lassen får sønnen Jeppe Matzen

1711: Søren Jensen af Vejlby troloves til Maren Nielsdatter

1711: Maren Nielsdatter absolveres for at have været sammen med Niels Lassen Soldat

1711: 21-årige Morten Frederiksens far, klejnsmed Frederik Mortensen, af Fredericia dør, og der er et skifte efter ham.

1712: Poul Hut af Pjedsted får døbt sønnen Jørgen Poulsen Hut.
1712: Peder Christensen af Pjedsted får døbt sønnen Christen Pedersen.
1712: Niels Andersens datters uægte barn begravet
1712: Oluf Olufsens kone og barn begraves [nok efter fødsel]
1712: Gamle Lars Skredder og sin hustru begraves [dør åbenbart samtidigt]
1712: Christen Lassen får sønnen Niels Christensen
1712: Thomas Michelsen får datteren Maren Thomasdatter [Thomsdatter]
1712: Jens Hansens søn dør?

1713: Maren Nielsdatter Krolle får et uægte barn. Drengen døbes Niels Nielsen, da udlagt far er Niels Nielsen Rytter

1713: Matz Lassen får sønnen Peder Matzen
1713: Niels Fens ? begraves
1713: Hans Matzens barn begravet
1713: Adam Ibsen og Maren Andersdatter bliver trolovet
1713: Skovfoged Claus Muhle troloves til Ane Jensdatter i Piedsted
1713: Søren Erichsen troloves til Margrethe Rasmusdatter
1713: Courasier Adam Ibsen og Maren Andersdatter vies
1713: Niels Andersen i Balle får sønnen Niels Nielsen
1713: Friderich Christensen vies til Karen Rafn
1713: Gamle Asmus som tiente Christen Brun begraves
1713: Claus Larsen får datteren Kiersten Clausdatter (gudmor: Præstens kone)
1713: Peder Jensen får datteren Margrethe Pedersdatter
1713: Hans Sørensen får datteren Anna Hansdatter
1713: Hans Rytter får datteren Cathrine Hansdatter
1713: Peder Larsen får sønnen Jeppe Pedersen
1713: Maren Nielsdatter absolveret for uægte barn med rytter Niels Nielsen
1713: Søfren Erichsen og Margrethe Rasmusdatter vies
1713: Niels Andersen i balle begraves
1713: Jens Snergerd ? får sønnen Lauritz Jensen
1713: Peder Jensen vies til Kirsten Jesdatter
1714: Stephen Asersen ? og Helene Sørensdatter vies
1714: Niels Larsens kone Mette Jensdatter begraves
1714: Jens Hansen får sønnen Hans Jensen
1714: Courasier Gregorius Hubert og Kirsten Michels[datter] troloves
1714: Niels Kock og Maren Nielsdatter troloves
1714: Jørgen Nielsen Hiulmand får datteren Mette Jørgensdatter
1714: Stephen Assersen og Helene Sørensdatter vies
1714: Søren Erichsen får sønnen Rasmus Sørensen
1714: Couras. Gregorius Hubbert og Kirsten Michelsdatter vies
1714: Jens Tygesens kones moder begravet
1714: Niels Koch og Maren Nielsdatter vies
1714: Ane Tommesdatter forloves med Niels Sørensen af Erritsø [Ane er vist mor til Maren Nielsdatter oven over]
1714: Hans Graf får sønnen Niels Hansen Graf
1714: Hans Sørensen begraves
1714: Jens Tygesen får sønnen Niels Jensen
1714: Poul Hutte får sønnen Hans Poulsen Hutte
1714: Ane Rafn får et uægte barn med Hans Nielsen af Bierregaard og absolveres
1714: Niels Sørensen fra Erritsøe vies til Anne Thomesdatter i Balle
1714: Jens Nielsen fra Børup vies til Niels Bøchers datter Ane Nielsdatter
1714: Christen Lassen får sønnen Oluf Christensen
1714: Christen Lassen begraves [en lang historie, som jeg knap kan læse]
1714: Hans Hansen i Igum [Egum] forloves med smed [Hans] Sørensens enke, Boel
1714: Hans Hansen fra Igum vies til Boel Hansdatter – smed Sørensens enke
1714: Peder Larsen – degn i Smidstrup – vies til Johanne Jensdatter
1715: Niels Thomsen og Boel Lassen troloves
1715: Rytteren Courasier Johan Hendrichsen Tømmermands datter Eva Maria Johansdatter begraves
1715: Rytteren Hendrich Mouritz får en søn, der døbes ?
1715: Søren Clausen [overstreget Pedersen] og Mette Olufsdatter troloves [som han for 7 aar hafde ?]
1715: Matz Lassen får sønnen Peder Matzen
1715: Niels Thomsen og Boel Lasses vies
1715: Las Soldater får sønnen Niels Lassen
1715: Niels ?sen får datteren Sitzel Nielsdatter
1715: Niels Sørensen i Balle får datteren Mette Nielsdatter (gudmor: Præstens kone)
1716: Hans Hansen får datteren Karen Hansdatter (gudmor: Præstens kone)
1716: Peder Møller får datteren Kirsten Pedersdatter
1716: Hans Nielsen Hiulmand får sønnen Jeppe Hansen [Jeppe dør i Pjedsted i 1771]
1716: Niels Skovfoged får sønnen Hans Nielsen
1716: Jens Jensens søn begraves

1716: Jens Snegerd [Snedker] får datteren Maren Jensdatter

1716: Claus Larsen får sønnen Lars Clausen [gudmor: præstens kone, dvs. ”min K”]

1716: Søfren Poulsen får datteren Anna Cathrine Sørensdatter [gudmor: præstens kone, dvs. ”min K”]

1717: Jens Nielsens kone, Maren, begraves

1717: Hans Hansen Schougsen og Johanne Olufsdatter i Pjedsted præstegård troloves

1717: Hans Graf får tvillingerne Anders Hansen Graf og Gisel Hansdatter Graf 

1717: Gamle Oluf Olufsen begraves

1717: Niels Koch får sønnen Niels Nielsen Koch

1717: Jens Rasmussen [af Børup] troloves til sin fæstemø Dorthe af Piedsted Balle

1717: Courassier Jørgen Hansen ved Juuls regiment udlægges til barnefar af Abelone Flint. Hun har fået sønnen, der døbes Hans Jørgen Jørgensen.

1717: Hans Hansen i Piedsted begraves

1717: Niels Thommesens [Thomsens] søn Christen begraves

1717: Jens Rasmussen af Børup vies til Dorthe Nielsdatter af Balle

1717: Præstens karl, Hans Hansen, vies til Johanne Olufsdatter

1717: Corporal Nicolaj Hermans kones moder begraves

1717: Peder Bechemands søn, Claus Pedersen, begraves

1718: Et soldaterbarn fra Fredericia døbes. Moren var i barselsseng hos Hans Jensen. Barnet er døbt Elen.
1718: Jep Jensen af Bredstrup troloves til afdøde Hans Hansens enke, Boel Hansdatter.
1718: Abelone Pedersdatter, en rytterenke af Pjedsted, absolveres for at have fået et barn med Courass. [lejesoldat] Jørgen Hansen fra Juuls regiment under Friechs kompagni.
1718: Gamle Karen Jørgensdatter begraves i Pjedsted.
1718: [Præstens karl] Hans Hansen ? [Skougsen?] får døbt sønnen Christen Hansen [gudmor: Barbra – en søster til præstens kone]
1718: Hans Graf får døbt datteren Ane Hansdatter Graf (gudmor: præstens kone).
1718: Mette Pedersdatter af Rands [skrevet Rantze] absolveres i Pjedsted for at have fået et barn med Søren Matzen i Fredericia. Deres søn, Matz Sørensen, bliver naturligvis døbt i Gårslev.
1718: Jørgen Fedder af Gauerslund bliver viet i Pjedsted til præstens søsters datter, Barbra ?.
1718: Jeppe Jensen og Boel Hansdatter bliver viet.
1718: Den gamle Niels Rasmussen af Pjedsted bliver begravet.
1718: Et uægte barn, der er født i Pjedsted af Anne Kirstine Jensdatter, bliver begravet. Hun havde til huse hos Matz Pedersen og beskyldte Sergent Baltzer under major Kühls compagni for at være faren.
1718: Jørgen Nielsen Husmand får døbt en datter med navnet Sitzel Jørgensdatter.
1719: Rasmus Skrædders hustru af Pjedsted bliver begravet.
1719: I Herslev er mag. Christen Christensen af Pjedsted fadder, da præsten får døbt datteren Kirsten ?. Det samme er etatsråd Zepelin og Søren Bruun, der er præstens svoger.
1719: Ane Hufs får døbt sin uægte søn med navnet Johan Adolph Partees. Udlagt barnefar er kaptajnløjtnant Partees. (Gudmor: Hustruen til korporal Flade; faddere: vagt Kejteren og korporal Flade under livkompagniet samt Ane Skovfoged og Rasmus Skrædder i Peder Degns sted).
1719: Søren Erichsen af Pjedsted får døbt sønnen Jacob Sørensen (Gudmor: Præstens kone)
1719: Niels Koch får døbt sønnen Peder Nielsen Koch og datteren Anna Nielsdatter Koch (Gudmor for ham: Hustruen til jæger Zepelin; gudmor til hende: Møllerens hustru af Herslev Mølle)
1719: Degnen Peder Poulsen af Pjedsted bliver trolovet i præstegården til præstens hustrus tjenestepige, Margrethe Dorothea Bertelsdatter Steen.
1719: Mads Larsen får døbt en søn med navnet Christen Madsen (Margrethe Steen, der tjener hos Peder Poulsen Degn, er gudmor).
1719: I Pjedsted bliver en datter af magisteren, Malena, og Jacob Nielsen Lund, der er skovfoged i Trelde, trolovet. Forlovere er Søren Jensen Ladegaard [skrevet Lagaard] og Hans Nielsen af Trelde.
1719: Søren Erichsen af Pjedsted bliver absolveret for lejrmål med Mette Jørgensdatter af Gårslev.
1719: En Reservedragon får døbt en søn med navnet Niels Pedersen, idet dragonen er Peder Mortensen af Højen. Dragonen bor i et rytterhus hos Jeppe Surkier [gudmor er en rytterkone fra Rands i Gårslev sogn].
1719: Degnen Peder Poulsen bliver viet til Margrethe Dorothea Bertelsdatter Steen.
1719: Giertrud Nielsdatter, som er datter af afdøde Niels Andersen af Højen, bliver trolovet i Pjedsted Balle til en dragon Peder Mortensen af Højen.
1719: Skovfoged Jacob Nielsen Lund af Trelde bliver viet til Malene Jensdatter Hemmingsen.
1719: Niels Hansen Ottersbøll bliver trolovet til Kirstine Sørensdatter Brindhow hos etatsråd Zepelin.
1719: Peder Mortensen af Højen og Giertrud Nielsdatter af Balle i Pjedsted sogn bliver viet.
1719: Niels Thomsen af Pjedsted får døbt sønnen Søren Nielsen (gudmor er Maren Videsdatter).
1719: Jeppe Jensen af Pjedsted får døbt datteren Sitzel Jeppesdatter (gudmor er Maren Videsdatter)
1719: Skovfoged Niels Hansen og Kirsten Sørensdatter Brandschou af Pjedsted bliver viet.
1720:
Amtsforvalter Voigt imod Jochum Christopher Zeplin af Pjedsted angående udpantningsgebyr. Zepelin dømmes til at betale.
1720: Retssagen mod Anne Marie Sørensdatter [hans husholderske], Andreas Andersen [jæger] og Jochum Skytte [jæger], alle tjenende jægermester Zeplin af Pjedsted, for ulovlig udpantning og vold foretaget imod kongens forbeholdne undersåtter i Strandhuse. De dømmes ikke, da det er første gang.
1720: Skøde fra Hans Eifler til Tamdrup (Tandrup), Laustrup og Faddersbøl, ko. ma. brigadér til hest, til jægermester Jochum Christopher Zeplin på et hus i Pjedsted.

1721: Jægermester Jochum Christopher Zeplin skøder den 18. marts 1721 til sognepræst for Pjedsted og Gårslev menigheder, Christen Christensen, et hus i Pjedsted, som han for 2 år siden havde købt af brigadér Hans Eifler.
1721: Inger Margrethe Lauridsdatter Lykke af Skærup imod fænriken Bonefalk af Pjedsted, der også kaldes Falck, den 13. maj 1721. Tingsvidne, efter at der er ført vidner på, at fenrikken har lovet hende ægteskab. Hun har stævnet ham for Ribe konsistorium, fordi han var ustadig i sine forhen gjorte løfter og gode tanker og ikke opfyldt sit løfte til hendes æres frelse.

1722: Peder Jensen begraves – ingen alder angives
1722: Hans Graf får datteren Citzel Hansdatter Graf – gudmor: præstens kone
1722: Lars Thomsen og Mette Nielsdatter vies i Pjedsted kirke
1722: Lars Ifversen får sønnen Niels Larsen – gudmor: Maren ?Videsdatter
1722: Niels Andersens datter Karen Nielsdatter i Balle begraves
1722: Niels Thomsen? får sønnen Christen Nielsen
1722: Corporal Nicolaj Herman begraves
1722: En dreng døbes Johan Justus – forældrene? Gudmor: præstens søsterdatter Pernille Gønge

1723: I Almind får Morten Nielsen Piedsted døbt datteren Dorthe Mortensdatter. Der er ingen faddere fra Pjedsted
1723: Niels Skovfoged får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Skovridderens kæreste og moderen)
1723: Hans Dehn af Fredericia troloves til corporalens enke, Anna Barbra Meilerts. Forlovere er hans far, Nicolaj Dehn af Fredericia og Niels Knudsen af Stoustrup, der er cautionsmand.
1723: Husmand Søren Mortensen af Brøndsted troloves til Ane Thomesdatter.
1723. Hans Graf får sønnen Niels Hansen Graf (gudmor: præstens kone)
1727: Christen Christensen Smith dør
Andre mennesker i Pjedsted fra 1728 til 1747
1728: Jens Ifversen ? troloves til Karen Pedersdatter
1728: Thomas Nielsen af Balle troloves til enken Maren Jensdatter – hendes forlover er hendes bror, Jeppe Jensen – da Thomas Nielsen har fået en gård i Mejsling.
1728: Hans Jessens kone begraves

1728: Claus Larsens kone begraves
1728: Thomas Nielsen og Maren Jensdatter vies, før de kom til Mejsling
1728: Jens Nielsen Heise fra Brynsted [Brøndsted i Gauerslund sogn] troloves til Karen Pedersdatter
1728: Skolemester Søren Hansen får datteren Kirsten Sørensdatter (gudmor: præstens kone)
1728: Jens Nielsen Krage fra Igum vies til Poul Stulesens datter i Ranse [Rands] [Præsten skriver Piedsted, men det er i Gaarslev]

1729: Skolemester Søren Hansens datter Kirsten begraves
1729: Niels Kock får datteren Johanne Nielsdatter Kock [gudmor: Mette Marcusdatter Møller fra gård 10]
1729: Hans Christensen af Balle får datteren Barbara Hansdatter (gudmor: søster Landorph)
1729: Hans Grafs kone begraves
1729: Matz Larsens søn Christen [Matzen] begraves
1729: Hyrden Jens Thøgersen begraves
1729: Hans Graf af Piedsted troloves til Oluf Væfvers datter, Mette Olufsdatter, i Gaarslev
1729: Døbt Giert Gartners i mit huus [præstengården] søn, Nicolai Giertsen (gudmor: Petronille Gønge)
1729: Hans Graf og Mette Olufsdatter vies
1729: I Piedsted vies Niels Nielsen fra Velling med Maren Thomsdatter af Gaarslev. Men foregår nok i Gaarslev!

1729: Niels Schoufogeds liden søn, Hans Nielsen, begraves
1729: Peder Snidchers kone begraves
1730: Christen Nielsen Bødker får sønnen Peder Christensen (gudmor: vist nok Christen Bødkers stifmoder i Brøndsted]
1730: Skolemester Søren Hansen i Pjedsted får døbt sønnen Hans Sørensen (gudmor er præstens kone) – måske den Hans Sørensen, som får gård 12 i Velling i 1760?
1730: Jørgen Hansen Leegardt, lieutenant ved de nationale Dragoner, troloves til Mette Kirstine Brodersdatter Landorph udi Fendrich Veises [hus?]. Forlovere er vist Jørgen Fedder med Kiereste og enkemand Muus
1731: Madtz Hansen får datteren Maren Madsdatter
1731: Johan Philip Mohr får døbt datteren Anna Sophie Johansdatter Mohr
1731: Niels Kocks dødfødte barn begraves
1731: Jes Sørensen [Hiuler] får sønnen Søren Jessen [Hiuler]

1731: Hans Grau får begravet sin dødfødte søn
1731: Hans Grav af Pjedsted får begravet sin hustru, Mette Olufsdatter.
1731: Jørgen Erichsen af Piedsted troloves til Maren Pedersdatter af Schierup (Skærup) i Skærup. Forlovere er Christen Christensen og Christen Andersen af Piedsted

1734: Kirsten Hansdatter bliver viet til Abraham Sørensen fra Store Velling

1734: Maren Hansdatter får et uægte barn med Jens Hansen fra Gårslev

1734: Dorthe Nielsdatter bliver gift med Peder Jepsen af Kongsted

1734: Adam af Piedsted begraves 80 år gammel

1734: Skoleholder Søren Hansen får datteren Woldeborg Sørensdatter

1734: Lauritz Nielsen og Anna Jørgensdatter troloves

1734: Peder Nielsen Kock dør 15 år gammel

1735: Mette Clausdatter af Pjedsted troloves med Knud Thomsen af Højrup (se 1742)

1735: Mette Clausdatter bliver gift med Knud Thomsøn af Højerup
1735: Jens Herschen Dall af Piedsted får døbt datteren Else Jensdatter Dall

1736: Jes [Sørensen] Hiuler af Piedsted får datteren Maren Jesdatter Hiuler
1736: Knud Thomsøns datter af Piedsted begravet 3 måneder gammel
1736: Jørgen Kok af Piedsted får datteren Boël Jørgensdatter Kok (gudmor: jordemoderen Anna Schoufoged)
1736: Lave Jensøn får sønnen Jens Lavesøn (gudmor: Præstens hustru)
1736: Pjedsted og Gaarlevs degn Ditlev Antoni Hiort troloves med Karen Larsdatter af Gaarslev
1736: Præsten har ”betient Hans Vævers hustrue i Piedsted paa hendes Siuge Seng”
1737: Gregorius Hubert og Anna Jørgensdatter trolovet i Piedsted

1737: Knud Thomsen får sønnen Hans Knudsen
1737: Skoleholder Søren Hansen begraves 50 år gammel
1737: Christen Pedersen og Maren Nielsdatter bliver forlovet
1737: Lauritz Clausen og Metthe Nielsdatter troloves. Forloverne er Niels Jensen og Hans Ebbesen (fra gård 22)
1737: Lauritz Clausøn og Metthe Nielsdatter bliver viet.
1737: Gregorius Hubbert og Anna Jørgensdatter bliver viet.
1737: Christen Pedersen og Maren Nielsdatter bliver viet.
1738: Madtz Hansen får tvillingerne Hans Madtzen og Anna Madtzdatter (gudmor: Mette Marcusdatter fra gård 10 holt sønen og Johanna Laues holt pigen)
1738: Begravet Madtz Dallerups barn af Piedsted
1738: Metthe Jepsdatter, som døde i barnefødsel, begraves 29 år gammel. Barnet døbes Olle Hansen, da faren hedder Hans Ollesen.
1738: An [Ane] Jesdatter absolveres fra kirken. Udlagt som barnefar Jep Hansen, en rytter fra Haderslev, så drengebarnet døbes Niels Jepsen. Barnet dør efter 8 dage.
1738: Lauritz Clausen får sønnen Claus Lauritzen
1738: Hans Grav af Piedsted får døbt sønnen Henrich Hansen
1738: Christen Albretsens barn af Piedsted, Albret Christensen, begravet trej fjerding aar (dvs. 9 måneder gammel)
1738: Søren Christensen får datteren Boeld Sørensdatter
1738: Sitzel Nielsdatter, skoleholderen Sal. Søren Hansens enke af Piedsted begravet, 38 år gammel
1738: Søren Christensens barn af Piedsted begravet, 22 uger gammel

1738: Peter [Johansen] Osterlew og Ane Hansdatter af Piedsted troloves
1739: Jørgen Kock får sønnen Hans Jørgensen Kock (jordmoren Ane Schoufoged er gudmor, og Ane Clausdatter fra gård 22 er fadder)
1739: Hans Jessen dør 76 år gammel
1739: Jes [Sørensen] Hiuler får sønnen Søren Jessen Hiuler (gudmor er jordmoren Anna Cathrina [Eriksdatter] af Bredstrup, og fadder er Marcus Nielsens hustru Apollona fra gård 16 i Piedsted)
1739: Jens Pedersen Courasier [= Jens Pedersen Rytter] får datteren Else Jensdatter
1739: Niels Schounborg får datteren Zizel (gudmor: Hans Schounborgs hustru Maren)

1738: Peter Johansen Osteløf [Osterlew] og Anna Hansdatter af Piedsted troloves
1739: Søren Jensens datter begravet 16 uger gammel
1739: Madtz Hansen Stallerups barn Maren dør 4 år gammel
1739: Samme dag dør Hans Gravs barn Maren på 3½ år, og præsten angiver børnekopper som dødsårsag
1739: Jørgen Kochs barn [sønnen Hans] dør 6 uger gammel
1739: Lauritz Christensen troloves med Cathrina Marie Friderichsdatter. Præsten skriver, at parret er kommet fra Ottense [Odense] på Fyen (forlover: Niels Thomsen fra Pjedsted og kvindens bror, Andreas Friderichsen, som er parykmager i Odense)
1739: Niels Schounborgs datter Zizel død 14 uger gammel

1739: Lauritz Clausen får sønnen Niels Lauritzen (Anna Clausdatter fra gård 22 bærer barnet)

1739: Jens Pedersen Rytters barn i Skovbølling dør

1739: Søren Christensen får sønnen Christen Sørensen (Gård 22: Hans Ebbesens hustru Anna Clausdatter er gudmor)

1739: Jes Sørensen Hiuler dør 34 år gammel (hans hustru hedder Johanna)

1739: Mads Lassens hustru Johanna Nielsdatter dør 63 år gammel

1740: Skoleholderen Hans Christensen (Smith) får sønnen Christen Hansen

1740: Karen Nielsdatter dør 68 år gammel

1740: Jørgen Holt får datteren Margret

1740: Skoleholder Hans Christensens barn Hans dør 7 måneder gammel

1740: Claus Larsen begravet 73 år
1741: Niels Madsen får datteren Johanna Nielsdatter

1741: Mads Hansen Dollerup får datteren Maren Madsdatter

1741: Hans Christensen Skoleholder får sønnen Stephan Christian Hansen

1741: Malene Andersdatter Bøge dør 101 år gammel ifølge bogen – hun er dog næppe ældre end 40 i virkeligheden
1742: Johan Wichmand forloves med Anna Stephansdatter. Forlovere er Christen Nielsen og Jens Nielsen

1742: Mette Clausdatters moster, Anneke Nielsdatter Ravn, dør i Fredericia. Hun er gift med Knud Thomsen

1742: Thomas Mortensen dør 81 år gammel – måske faren til Morten Smed på gård 6?

1742: Johan Wichman og Anna Stephansdatter bliver gift den 4. februar

1742: Søren Christensen Jelling dør 77 år gammel, snedker og billedhugger

1742: Søren Christensen får sønnen Hans Sørensen

1742: Hans Hansen får et uægte barn med Anna Nielsdatter

1743: Hans Jensen bliver gift med Johanna Rasmusdatter

1743: Anne Henriksdatter i Fredericia dør. Hun er moster til Kirsten Sørensdatter på 20, som arver

1743: Anna Jensdatter dør

1743: Mikkel Nielsen fra Middelfart og Johanne Jensdatter forloves og giftes

1743: Lars [Lauritz] Clausen får datteren Anna Larsdatter [Lauritzdatter]
1743: Christen Albretsen får sønnen Albret Christensen (gudmor Maria Poulsdatter)
1743: Metthe Jørgensdatter dør 49 år gammel
1743: Niels Jepsen af Suurkier får datteren Maren Nielsdatter (gudmor: Anna Schoufoged og Olle Ollesens hustru Anna Hansdatter)
1743: Joen Jepsen og Maren Nielsdatter bliver gift. Forlovere: Jep Nielsen, Christen Nielsen og Niels Thomsen
1743: Joen Jepsen får sønnen Niels Joensen (fadder: Olle Christensens hustru)

1743: Jacob Nielsen får datteren Anna Jacobsdatter (Madtz Dollerups hustru, Maren Nielsdatter, står fadder)
1743: Hyrden Jørgen Jørgensen Koch får datteren Anna Chirstina Jørgensdatter (gudmor: Anna Schoufoged)
1743: Hans Jensen Hiuler får datteren Anna Hansdatter (gudmor: Anna Schoufoged)
1743: Søren Jensen Svogn? får datteren Anna Sørensdatter (gudmor Anna Schoufoged, fadder Hans Ebbesens hustru Anna Clausdatter fra gård 22)
1744: Madtz Lassøn, bonde i Piedsted, dør 75 år gammel
1744: Hans Mortensen bliver trolovet til Anna Catharina Sørensdatter. Forlovere er David Berthelsen og Søren Erichsen. Hans Mortensen bliver samtidigt løst fra sin soldatertjeneste af Capitain Falch.
1744: Anna Magdalena fra Haderslef kom til Piedsted og fødte en uægte søn i et af præstengårdens huse. Drengen døbes Johannes Johansen Fich, da faren udlægges til at være Johan Fich – en rytter under Lesners compagnie
1744: Peter Johansen får datteren Bodild Petersdatter – gudmor: Anne Schoufoged og Jørgen Thomsens hustru Gidzel.
1744: Anders Thomsen af Sellerup bliver trolovet til Maren Hansdatter af Pjedsted. Forlovere er Hans Ebbesen og Peder Hansen.
1744: Anders Thomsen og Maren Hansdatter bliver viet i Piedsted kirke.
1744: Landsoldat Hans Mortensen bliver viet til Anna Cathrina Sørensdatter i Pjedsted kirke.
1744: Søren Christensens søn, Hans Sørensen, dør 2 år og 2 uger gammel.
1744: Lagt jord på skoleholderens [Hans Christensen Smith] unavngivne pigebarn.
1744: Jep Nielsen Solgaard og Bodild Christensdatter bliver trolovet. Forloverne er MED UNDERSKRIFTER: Christen Nielsen Surkier og Niels Jepsen
1744: Mads Hansen Stallerup får døbt sønnen Niels Madsen Stallerup (gudmor Olle Ollesens hustru og Anne Hansdatter).
1744: Lave Jensen får døbt sønnen Hans Lavesen (gudmor: Anna Schoufoged).
1744: Søren Christensen får sønnen Hans Sørensen – gudmor: Anna Schoufoged og Giertrud Hansdatter
1744: Landsoldat Hans Mortensen får døbt datteren Metthe Hansdatter (gudmor: Anna Schoufoged).
1744: Husmand Peder Andersen får døbt datteren Maren Pedersdatter (gudmor: Anna Schoufoged og Hans Jørgensens hustru Birgitte Nielsdatter).
1745: Lauge Jensens søn, Hans Laugesen, dør 3 måneder og nogle dage gammel.

1745: Landsoldat Lauritz Berg får døbt datteren Johanna Lauritzdatter Berg (gudmor: Anna Schoufoged).
1745: Morten Madsen, som er født i Sellerup i Gauerslund sogn, dør og bliver begravet 17 år gammel.
1745: Lauritz Clausen får døbt sønnen Peder Lauritzen (gudmor: Anna Schoufoged og Peder Clausens hustru, Elsebeth).
1745: Landsoldat Lave Nielsen landsoldat får døbt datteren Anna Margrethe Lavesdatter (gudmor: Hans Hansens hustru).
1745: Thomas Sørensen får døbt datteren Inger Thomsdatter (gudmor: Farens søster). Pigen bliver konfirmeret i Kolding i 1763, hvor præsten skriver, at Inger er datter af Thomas Sørensen af Pjedsted.
1745: Peder Madsen og Maren Jepsdatter af Pjedsted bliver viet.

1745: Skoleholderen [Hans Christensen Smith] får sønnen Christen Hansen Smith (gudmor: præsten hustru Maren Hirtz)
1745:
Laue [Lauge] Nielsen Fisker Land soldat bliver viet til Magdalena Sørensdatter af Piedsted (forlovere: Søren Erichsen og Hans Mortensen)
1745: Knud Thomsen får sønnen Hans Knudsen (gudmor: Johanna Jesdatter)
1745: Hr. Lucas Knub i Piedsted står fadder for Gauerslunds præsts datter, der døbes Anne Kirstine. Andre faddere er Anne Kirstine Sommer og Ellen Fædder i Smidstrup.

1746: Jacob Nielsen får et barn begravet
1746: Hyrden Jørgen Jørgensen [Koch] får døbt en datter med navnet ?
1746: Jørgen Jørgensen Kochs barn begraves

1746: Maren Olufsdatter begraves 77 år gammel
1746. Hans Stoltzenberg  får sønnen Olle Hansen Stoltzenberg (Peder Rasmusens hustru fra gård 10 står gudmor)
1746: Anne Pedersdatter begraves 17 uger gammel
1746: Ligprædiken over Christen? Koch 45 år gammel
1746: Maren Sørensdatter begraves 51 år gammel
1746: Maren Hansdatter begraves 79 år og 6 måneder gammel – født ca. 1667

1746: I Gauerslund er Niels Madsøns [= Niels Nielsens] hustru, Mette Madsdatter af Piedsted, gudmor for Søren Hansens datter i Sellerup, der døbes Kirsten Sørensdatter. Niels Nielsen [Koch] i Piedsted er selv fadder
1747: Laue [Lauge] Nielsen Fischer [Fisker] får sønnen Niels Lauesen Fischer – hjemmedøbt af jordmoderen og Maren Nielsdatter – måske er det den Niels Lavesen, der konfirmeres i Kolding i 1763, hvor præsten skriver, at han er søn af Lave Nielsen fra Pested
1747: Jens Pedersen Rytters hustru dør [ingen alder angives]
1747: Sara Johansdatter får en uægte søn. Denne døbes Johan Mogensen, idet udlagt til barnefar er Mogens Pedersen, der er rytter under major Andersens kompagni i Fredericia. Hun absolveres
1747: Jørgen Kok [af Pjedsted?] får døbt sønnen Søren? Jørgensen Kok
1747: Jeppe Smid [af Pjedsted?] får døbt sønnen Gregers Jepsen (gudmor: Jørgen Thomsens hustru Gisel fra gård 20)
1747: Ane Sørensdatter Bolls absolveres for et uægte barn, hvor udlagt til barnefar er Jens Pedersen, som i forvejen rejste til Kiøbenhafn. Hun bliver ”grebet i flugten”

1747 Søren Rytter og Maren Nielsdatter bliver viet i Piedsted kirke
1747: Jens Hendrichsen og Johanne Catharina Johannesdatter bliver trolovet – begge af Piedsted. Som trolovere står Søren Nielsen af Piedsted og Jørgen Hansen af Børkop
1747: Johan Skomager har fået et dødfødt barn, som begraves
1747: Maren Soldaters søn Mads dør og begraves i Piedsted 16 år gammel
1747: Olle Nielsen får døbt sønnen Niels Ollesen (gudmor: Peder Rasmussens hustru fra gård 10)
1747: Oluf Nielsens søn Niels begraves

1747: Jens Hansen af Piedsted står i Gauerslund fadder for Thomas Hansens dreng i Andkær, der døbes Jens Thomsen.

Tvillingedåben, der kræver underskrifter i kirkebogen. Det gør bl.a. Hans Christensen Skoleholder, selv om det foregår i Gaarslev.
Andre mennesker i Pjedsted 1748 til 1760

Andre personer i Pjedsted:

1748: Begravelse af en datter af Andreas Ma? [Mach?]
1748: Lauge Hansen og Ane Clausdatter troloves [hun er vel hustruen fra gård 22, hvis mand døde 1747?]
1748: Peder Skreder får sønnen Andreas Pedersen (gudmor: Diderich Andersens hustru fra gård 5)
1748: Peder Skreders søn begraves 14 dage gammel
1748: Jens Pedersen Rytters barn af Pjedsted begraves
1748: Begravelse af [kan ikke læses], 41 år gammel

1748: Oluf Olufsen (Olle Ollesen) dør 86 år gammel. Enken er Anne Hansdatter – skifteprotokol forefindes

1748: Niels Nielsen og Mette Madsdatter bliver trolovet
1748: Lauge Hansen og Ane Clausdatter bliver viet
1748: Dorethe Pedersdatter af Piedsted troloves til Hans Gregersen af Vinding
1748: Laus [Lars] Clausens datter begraves
1748: Claus ? Vævers barn begravet

1748: Niels Nielsen og Mette Madsdatter bliver viet i Piedsted
1748: Hans Madsens hustru begraves 79 år gammel
1748: Søren Sneger [Snedker] får døbt datteren Kirsten Sørensdatter (Johannes Møllers hustru, faddere: Peder Rasmussen Møller og Niels Johansens hustru)
1748: Dorreth Pedersdatter af Pjedsted bliver viet til Hans Gregersen af Vinding (forlovere: Niels Nielsen af Pjedsted og Søren Knudsen af Vinding)
1748: Maren Pedersdatter i Piedsted får døbt et uægte barn ved navn ?. Udlagt til barnefar er rytteren Gunder fra Fredericia
1748: Gunders andet barn begravet dødfødt
1748: Margrethe får døbt sin uægte søn for Andres Stutzer. Udlagt barnefar er en soldat fra Fredericia ved navn N. Stutzer.
1749: Christen Jensen af Pjedsted får sønnen Jeppe Christensen (Jørgen Thomsens hustru fra gård 20 er gudmor)
1749: Niels Jørgensen dør 47 år gammel
1749: Johan Bøhmers datter begraves
1749: Skovfogedens søn døbes Niels (gudmor: Johanes Jensens hustru)
1749: Hyrdens datter døbes Karen (gudmor: Johanes Møllers hustru fra Gammelby Mølle)
1749: Skovfogedens hustru dør 39 år gammel
1749: Peder Skrædders søn døbes Anders Pedersen (gudmor: David Bertelsens datter Anna Davidsdatter)
1749: Lars Clausen dør 35 år gammel

1750: I Gauerslund står Niels Nielsens hustru af Piedsted, Mette Madsdatter, gudmor til Søren Hansens søn i Sellerup, der døbes Mads Sørensen. Niels Nielsen står selv fadder. Hustruerne er nok søstre.

1750: Trolover Skoleholderen [Hans Christensen] og Ana Davidsdatter

1750: Lagt jord på Bieret Hansdatter i Piedsted

1750: Peder Andersens hustru dør 57 år gammel

1750: Hans Nielsens datter Maren Hansdatter dør

1750: Lauge Hansen får et dødfødt barn 

1750: Hans Christensen Skoleholder og Ana Davidsdatter bliver viet

1750: Peder Skouenborg får datteren Kirsten Pedersdatter (gudmor: Jens Jensens hustru)

1750: Maren Lausdatter troloves med hyrden fra Brøndsted i Balle

1750: Niels Smed får sønnen Jess Nielsen (gudmor: Johannes Mølles hustru fra Gammelby Mølle)

1750: Hans Madsen får sønnen Niels Hansen (gudmor: Præstens hustru)

1750: Niels Christensens hustru dør 50 år gammel

1750: Skoleholder Hans Christensen får sønnen David Hansen (gudmor: Hans Lassens hustru af Follerup)

1750: Assessor Bolvig får døbt datteren Karen Bolvig (gudfar: Rådmand Høstmarchs søn, Lauritz Høstmarch af Horsens).

1750: Hans Pedersen [Rytter?] og Maren Hansdatter bliver trolovet (Forlovere er Hans Lassen og Niels Sørensen af Follerup i Herslev sogn).

1751: Karen Olufsdatter, som tjener i Pjedsted Præstegård, er gudmor for sin bror, Oluf Skrædder af Børkop.

1751: Hans Pedersen og Maren Hansdatter af Pjedsted bliver viet.

1751: Lagt jord på Ana Hansdatter, som var almisselem af Pjedsted.
1751: Oluf Christensen troloves til Maren Clausdatter, begge af Piedsted
1751: Lauge [Laue] [Nielsen] Fisker i Piedsted får sønnen Rasmus Laugesen Fisker (Gudmor: provstens tjenestepige Johanne)
1751: ? [præsten kan ikke huske det!] og Sara Johansdatter troloves
1751: Ved kongelig bevilling viet mons. Christopher Nielsen og ? [kan ikke læses] her i Piedsted
1751: Oluf Christensen vies til Maren Clausdatter. Forlovere er David Berthelsen og Anders Mortensen.
1752: Lagt jord på gl. Jørgen Andersen ? her i Piedsted nytårsdag
1752: Iwer Melchiorsen troloves til Barbara Hansdatter
1752: Morten Hansen og Doreth Nielsdatter i Piedsted troloves
1752: Iver Melkiorsen Landsoldat og Barbara Christensdatter giftes (før kaldtes hun Hansdatter)

1752: I Gaverslund står Niels Nielsen Kocks hustru, Mette Madsdatter, af Pjedsted fadder, da Thomas Madsen Hovgaard i Sellerup får døbt datteren Anne Kirstine Thomasdatter Hovgaard
1752: Bertel Olufsen og Kirsten Sørensdatter bliver viet. Forlovere i Pjedsted: Sergeant Ulf af Skærup og Niels Andersen af Bredstrup. Forlovere i Gaarslev: Peder Sørensen og Niels Pedersen. Hvad dette betyder, ved jeg ikke, men han er fra Gaarslev, og det er hun nok også.
1752: Morten Hansen og Doreth [Dorthe] Nielsdatter giftes. Forlovere: Peder Rasmussen Møller fra gård 10 og Anders Mortensen fra gård 18.
1752: Sara Johansdatter får døbt sønnen Jeppe ? (gudmor: Lauge Jensens datter i Piedsted)

1753: Begravet Madame Knub af Pjedsted i hindes alders 75 aar

1753: Hans Christensen Skoleholder af Pjedsted får sønnen Hans Hansen (gudmor: Jomfru Høstmarch)

1753: Morten Hansen af Pjedsted får døbt sønnen Jens Mortensen (gudmor: Hans Olufsen Skreders hustru)
1753: Lauge Hansen begraves i Piedsted 35 år gammel – enten er det Lauge Jensen, eller også burde der stå i Gaarslev.
1753: Hans Mortensen får døbt datteren Bodild Hansdatter (gudmor: Anders Mortensens kone af Pjedsted)
1753: Begravet Helena Sørensdatter af Pjedsted, nok 87 år gammel
1753: Christen Hyrde får døbt sønnen Søren Christensen (Gudmor er Ana Sørensdatter, som er tjenestepige hos Friderich Mortensen)
1753: Skoleholder Hans Christensens søn Hans dør 17 uger gammel
1753: Rytteren Christopher Knup bliver trolovet til Ana Margrethe Matz i Pjedsted
1753: Christian Heitkamp [skrevet Heidkamp] får døbt sønnen Johan Christiansen Heitkamp (Gudmor: Sissel Hansdatter)
1753: Christen Hansen Smed får døbt sønnen Morten Christensen (Gudmor: Hustruen til Peder Rasmussen Møller på gård 10)
1753: Jens Poulsen får døbt datteren Elsebeth Jensdatter (Gudmor: jomfru Høstmarch)
1753: Friderich Gran får døbt datteren Sidsel Friderichsdatter Gran (Gudmor: Maren Nielsdatter)
1753: Bodild Væver bliver begravet
1753: Christopher Knup og Margrethe Justdatter bliver viet i Pjedsted kirke
1753: Provstinde Catharina Dorthea Lausen bliver begravet 46 år gammel. Gud give hende en ærefuld opstandelse paa samme dag
1753: Iver Melchiorsen får datteren Ana Iversdatter (gudmor: Anders Diderichsens hustru fra gård 5)

1754: Thomas Baltzer Rytter får den uægte søn Christian Thomasen Baltzer med Dorethe Christiansdatter

1754: Peder Skouenborg får tvillinger: Sønnen Peder Pedersen Skouenborg og datteren Johanne Skouenborg (gudmødre: Jens Jensens hustru og sognefogedens datter Maren)

1754: Hans Christensen Skoleholder får sønnen Johannes Hansen (gudmor: David Bertelsens hustru fra gård 2)
1754: 27 Junÿ Geleidet Ane Margrethe Thorups affældet legeme til Piedsted Kirke, som same dag blev igien indtagen og hensat for hendes sl[salige]: Mand udi Harte Kirke. [Redaktøren: Ane Margrethe Thorup var født i Børglum præstegård den 24. marts 1700. Hendes mand var først capellan for Hellevad-Hellum-Ørum sogn i Vendsyssel. Han blev derefter præst i Harte, hvor han døde 1753. Ligsten over hende og manden, Jørgen Mørch, ligger på Harte kirkegård. Det vides ikke, hvorfor hun døde i Pjedsted.]
1754: Hans Hansen af Erritsø bliver trolovet til Mette Nielsdatter af Pjedsted
1754: Hans Hansen og Mette Nielsdatter bliver viet i Pjedsted kirke (forlovere er Hr. Bonifacius og Mons. Jochum Mathisen)
1754: Just Pedersen bliver trolovet til Bodild Madsdatter af Pjedsted
1754: Peder Snidkers hustru bliver begravet

1754: Just Pedersen bliver viet til Bodild Madsdatter (forlovere: Jens Poulsen og Mads Jensen)
1754: I Gaverslund kirke står Niels Nielsen [Kock] af Piedsted fadder for Thomas Madsen Hovgaard i Sellerup, da denne får døbt sønnen Mads Thomsen Hovgaard. Gudmor er Mads Mikkelsens hustru, Ellen Hansdatter, i Skikballe. De andre faddere er Hans Madsen af Sellerup, Thomas Madsens ? Niels i Sellerup, Rasmus Knudsens hustru i Sellerup samt Mads Schichballes søster, Anne.
1754: I Harte troloves Ole Jensen, ungkarl af Piedsted, til Maren Andersdatter, datter af Anders Jensen i Stubdrup. Underskrives af Niels Christensen og Hans Andersen.
1754: I Harte troloves Thomas Jørgensen af Piedsted til Maren Pedersdatter i Stubdrup. Underskrives af Peder Rasmussen [Møller] og Friderich Thomsen – Førstnævnte er fra Pjedsted, sidstnævnte nok fra Stubdrup.
1755: Karen Jørgensdatter begraves 53 år gammel

1755: Anders Hansen af Smidstrup sogn og Ane Marie Johansdatter troloves i Pjedsted

1755: Jens Høstmarchs enke? Madame Birgite Lottrup begraves 71 år gammel
1755: Anders Jensen af Høll troloves i Pjedsted til Maren Pedersdatter
1755: Anders Hansen og Ane Marie Johansdatter bliver gift (forlovere: Niels Olufsen i Børkop og Søren Nielsen i Tyvkier)
1755: Jens Melchiorsen får sønnen Hans Jensen (Peder Skovfogdes hustru i ? er gudmor)
1755: Anders Jensen og Maren Pedersdatter vies (forlovere: Mads Pedersen og Niels Mortensen fra Høll)
1755: Mette Ravns begraves (ingen aldersangivelse)
1755: Baltzar Jacobsen og Anna Nielsdatter vies (på hr. Ellings vegne i Smidstrup?)
1755: Søren Erichsens hustru begraves
1755: Søren Erichsen begraves 70 år gammel

1755: Søren Snedker får sønnen Jens Sørensen (gudmor: Hans Elkiærs hustru)
1756: Friderich Gran får sønnen Lauritz Friderichsen Gran (gudmor: Maren Nielsdatter)
1756: Hyrdens søn begraves
1756: Søren Snechers søn begraves 16 uger gammel
1756: Baltzar (Jacobsen) Skomager får døbt sønnen Niels Baltzarsen (gudmor: Jagermesterens Stuepige)
1756: Anders Hansen? Begraves 60 år gammel
1756: Morten Jensens moder i Pjedsted begraves (ingen aldersangivelse)
1756: Anders [Hansen] Bierreskov får datteren Ane Kirstine Andersdatter Bierreskov (gudmor Peder Løches hustru fra Gammelby Lykke)
1756: Søren Skouenborg og Kirsten Clausdatter bliver viet (forlovere: assessor Bolvig og Mons. Høstmarch)
1756: Frantz Hansen Møller af Fredericia troloves til Ane Nielsdatter af Piedsted
1756: Just [Pedersen] Skreder får sønnen Peder Justsen (gudmor: Jomfru Høstmarch)
1756: Frantz Hansen Møller af Fredericia vies til Ane Nielsdatter

1756: I Gauerslund står Niels Nielsen Kock af Pjedsted forlover, da parret Niels Madsen af Sellerup og Maren Andersdatter Munck af Andkiær bliver forlovet
1756: I Gauerslund står Niels Nielsen Kock af Pjedsted også forlover, da parret Jens Madsen af Sellerup og Anna Pedersdatter af Børkop forloves

1756: Skoleholder Hans Christensen i Piedsted skriver under i Fredericia Trinitatis, da Anders Hansen og Karen Nielsdatter i Fredericia troloves. Den anden trolover er M. Thrane.

1756: I Gauerslund er Niels Nielsen [Kocks] hustru, [Mette Madsdatter] af Pjedsted fadder, da Thomas Madsen Hovgaard af Sellerup får døbt datteren Maren Thomasdatter Hovgaard. Foruden Mads Schichballe er fadderne Niels Madsen og Hans Madsen samt Mads Schichballes søster ved navn Anne.
1757: Anders Jensen får sønnen Christen Andersen (gudmor: Lisbeths datter Margrethe)

1757: Trolovet Bertel Johansen og Kiersten Jacobsdatter
1757: Jørgen Jørgensens datter Maren Jørgensdatter dør 29 år gammel
1757: Hans Christensen Skoleholder får datteren Elisabeth Hansdatter (gudmor: Provstinde Høstmarch)
1757: Oluf Nielsens hustru begraves

1757: Copuleret Bertel Johansen og Kiersten Jacobsdatter

1757: Jørgen Veiles søn Jens Jørgensen Veile begraves 1 år gammel
1757: Oluf Nielsen troloves til Dorthe Christensdatter
1757: Bertel Johansen får sønnen Johannes Bertelsen (gudmor: Jomfru Høstmarch)
1757: Jørgen Thomsen Huusmand får sønnen Thomas Jørgensen (gudmor: Maren Tyggesdatter fra gård 19)
1757: Oluf Nielsen bliver viet til Dorthe Christensdatter.
1757: Jørgen Veile af Pjedsted får døbt datteren Ane Marie Jørgensdatter Veile (gudmor: Jomfru Høstmarch)
1757: Friderich Gran af Pjedsted får døbt sønnen Casper Friderichsen (Anders Diderichsens hustru er gudmor).
1757: Just Pedersen Skrædder bliver begravet 28 år gammel.
1757: Hustruen til Niels Koch af Pjedsted, Mette Madsdatter, er gudmor, da Niels Madsen Hovgaard af Andkær får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Hovgaard. Fadderlisten er: ? Hansen Flensborg af Sellerup, Jens Madsen Hovgaard af Sellerup, Anders Lagaard af Ankær samt hustruerne til Niels Uth og Thomas Madsen Hovgaard af Sellerup.
1757: Niels Kocks hustru af Pjedsted er fadder, da Jens Madsen Hovgaard af Sellerup får døbt datteren Dorothea Jensdatter Hovgaard. Gudmor er Peder Sørensens hustru af Børkop.
1758: Anders Troelsen og Maren Nielsdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1758: Søren Skouenborg af Pjedsted får døbt datteren Marie Sørensdatter Skouenborg (Skoleholderens hustru er gudmor).
1758: Maren Frandses af Pjedsted bliver begravet.
1758: I Pjedsted kirke bliver konfirmeret 25 unge [navne angives ikke].
1758: Oluf Nielsen af Pjedsted får sønnen Christen Olufsen (Gudmor: Tyge Madsens datter)
1758: Morten Hansen af Pjedsted får sønnen Niels Mortensen (Gudmor: Peder Lykkes hustru)
1758: Peder Lausen og Stine Christensdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1758: Maren Pedersdatter får døbt sin uægte søn for Peder Madsen. Udlagt barnefar er en rytter ved navn Mads fra Fyn under baron Steinkes regiment.
1758: Baltzer Skomager af Pjedsted får datteren Kirsten Baltzersdatter (gudmor: en kone fra Mørkholt)
1758: Oluf Nielsen Nielsen af Pjedsted bliver begravet 50 år gammel.

1759: Lauge Fisker får døbt datteren Margrethe Laugesdatter Fisker (gudmor: Jens Jørgensens kone af Pjedsted)
1759: Bertel Johansen og Kirsten Jacobsdatter får døbt sønnen Jacob Bertelsen (gudmor: Niels Andersens datter af Bredstrup).
1759: Laus Bødker [skrevet Bødicher] af Pjedsted bliver begravet 80 år gammel.
1759: Thomas Iversen bliver trolovet til Dorthe Christiansdatter af Pjedsted.
1759: Anders Hansen Bierreskov får døbt sønnen Johan Christian Andersen Bierreskov (gudmor: jomfru Birgitte Høstmark)
1759: Thomas Iversen og Dorthe Christiansdatter bliver viet.
1759: Niels Hansen Krag troloves til Dorthe Jessdatter
1759: Peder Pedersen af Pjedsted laver en handel med Johannes Henrichsen Fendz på Gammelby Mølle.
1759: Michel Skredder af Pjedsted troloves til Kirsten Sørensdatter. De bliver viet i Pjedsted kirke den 25. oktober 1759.
1759: Sophie Hansdatter af Pjedsted troloves til Anders Jensen af Fredericia
1759: Jørgen Veile af Pjedsted får sønnen Jens Jørgensen Veile (gudmor: Niels Snedkers datter, Malene Nielsdatter)
1759: Hustruen til Bertel Ravn af Pjedsted er gudmor, da Søren Madsen af Mørkholt i Gaarslev sogn får døbt sønnen Rasmus Sørensen. Drengen dør som spæd
Det fantastiske vindue i Pjedsted kirke
Andre mennesker i Pjedsted efter 1759

1760: Begravet skoleholderens mor, Ane Hansdatter, 82 år gammel, hvis Pjedsted moren til Hans Christensen Schmith
1760: Abelone Jørgensdatter af Pjedsted troloves til Mads Rasmussen af 
Bredstrup
1760: Anna Jørgensdatter, som var gift med Gregorius Hubbert, begraves
1760: Adam Johansen Rytter får døbt sønnen Lars eller Laus Adamsen (gudmor er hustruen til Hans Elkier)
1760: Abelone Jørgensdatter af Pjedsted bliver gift med Mads Rasmussen af Bredstrup
1760: Michel Skredders søn, Christen Michelsen, begraves, som døde efter hjemmedåben
1760: Morten Bødker og Maren Nielsdatter af Pjedsted bliver gift
1760: Thomas Jensen får døbt sønnen Oluf Thomsen (Maren Hansdatter er gudmor)
1760: Landsoldat Hans Nielsen bliver trolovet til Kirsten Jørgensdatter
1760: Landsoldat Hans Nielsen Follerup bliver viet til Kirsten Jørgensdatter
1760: Skoleholderen, Hans Christensen, af Pjedsted får døbt tvillingerne Jens Hansen Schmith og Mette Hansdatter Schmith [Præstens jomfrudøtre er gudmødre til børnene]
1760: Hans Sørensen ægter enken på gård 12 i Velling og får en halv gård med 6 uopdragne unger
1760: Hans Mayer får datteren Kirsten Hansdatter Mayer (sergentens hustru er gudmor)
1761:
Simon Andersen møder i stedet for Marcus Nielsen som tingsmand på Viuf Ting
1761: Jørgen Dal får datteren Kirsten Jørgensdatter Dal.
1761: Gamle Dorthe Skredder af Pjedsted bliver begravet.
1761: Bertel Johansen får døbt datteren Ellen Bertelsdatter [udstreget?] (Gudmor er hustruen til Jens Hendrichsen).
1761: Mads Smed og Maren Jesdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1761: Begravet Skoleholder Hans Christensens datter, Mette Hansdatter Schmith
1761: Hans Nielsen Follerup får døbt datteren Leene Hansdatter Follerup
1761: Hans Griis får døbt datteren Maren Hansdatter Griis (datteren til Niels Suurkier er gudmor)
1761: Niels Christiansens søn, Christian Nielsen, bliver begravet 3 uger gammel.
1761: Mads Sørensen og Maren Jesdatter af Pjedsted bliver viet.
1761: Ane Thomesdatter Bak af Pjedsted bliver begravet, da hun er 90 år gammel.
1761: Baltzer Skomager af Pjedsted får døbt datteren Ane Cathrine Baltzersdatter (ingen gudmor angives).
1762: Michel Skrædder af Pjedsted får døbt datteren Kirsten Michelsdatter (Gudmor er jomfru Høstmarch).
1762: Anders Bierreskou af Pjedsted får døbt datteren Ane Marie Andersdatter Bierreskou (Gudmor er Giertrud Boesen).
1762: Peder Snedker af Pjedsted bliver begravet 70 år gammel.
1762: Marcus Nielsen af Vinding bliver trolovet til Malene Nielsdatter af Pjedsted [denne kan ikke være den samme som Marcus Nielsen af Pjedsted].
1762: Jeppe Christensen af Pjedsted, der er søn af Christen Jensen, bliver begravet 13 år gammel.
1762: Hans Skouenborg [skrevet Skoueby] af Pjedsted bliver trolovet til Ane Andersdatter.
1762: Hans Skouenborg og Ane Andersdatter bliver viet i Pjedsted.
1762: Jørgen Johansen af Pjedsted får døbt datteren xxxx.
1762: Hustruen til Søren Nielsen af Pjedsted er gudmor, da afdøde Michel Jensen af Gårslev får døbt sønnen Michel Michelsen.
1762: Regimentskvartermester Peder Udsen af Pjedsted bliver viet til jomfru Birgitte Høstmarch.
1762: Gamle Johan Tudelfører af Fredericia bliver fundet død i skoven ved Pjedsted Spang. Han bliver kørt til Pjedsted og begravet der nogle dage senere.
1763: Ossel Nielsdatter af Pjedsted får døbt sin uægte søn for Augustinus Poulsen. Udlagt barnefar er Poul Augustinussen af Brøndsted i Gauerslund sogn. [Red: sønnen er en gift mand i Pjedsted på lægdsrullen i 1789].
1763:
Skoleholder Hans Christensen Schmith får sønnen Nis Schmith (gift med Anne Davidsdatter).
1763: Niels Christiansen vies til Ane Hansdatter af Pjedsted, men parret bor i Hastrup.
1764: Johan Bøhm skomager, som er født i Verning Rode i Saxen, begraves 67 år gammel.
1764: Dorethe Olufsdatter af Pjedsted begraves 74 år gammel.
1764: Maren Hansdatter bliver begravet i Pjedsted 60 år gammel. Hun var en enkekone, som var kommet til Pjedsted fra Aabenraa.
1764: Hans Poulsen Skrædder af Pjedsted får døbt sønnen Jeppe Hansen (Gudmor: Søren Tygesens hustru af Kongsted i Bredstrup sogn).
1764: Begravet et almisselem i Pjedsted ved navn Leene [måske Lene Hansdatter?]
1764: Friderich Rasmussen af Pjedsted bliver trolovet til Kirsten Mortensdatter, som måske er datteren til Morthen Smed på Sønderskovgaard?
1764:
Just Pedersen af Pjedsted lovbyder gård i Harte Stubdrup

1764: I Sellerup i Gaverslund er Niels Nielsen Koch af Pjedsted forlover for parret Morten Hansen af Andkær og Maren Andersdatter af Sellerup.
1765: Peter Hendrichsen af Pjedsted bliver trolovet til Abel Christensdatter.
1765: Morten Bødker af Pjedsted bliver begravet 37 år gammel.
1765: Thomas Nielsen Skrædder og Giertrud Bohm bliver trolovet i Pjedsted.
1765: Jørgen Emgaard af Pjedsted får døbt datteren Maren Jørgensdatter Emgaard.
1765: Niels Thomsen af Pjedsted bliver begravet 72 år gammel.
1765: I Fredericia Trinitatis bliver Matthias Willumsen af Pjedsted trolovet til Maren Rasmusdatter af Egeskov den 3. maj 1765. Underskrives af Hans Gade af Pjedsted og Jens Bertelsen [af Egeskov?].
1765: Anders Sørensen og Karen Hansdatter af Pjedsted bliver viet.
1765: Thomas Hansen og Giertrud Jensdatter af Pjedsted bliver viet.
1765: Peter Hendrichsen og Abel Christensdatter af Pjedsted bliver viet.
1765: Laus Jacobsen og Kiersten Hansdatter af Pjedsted bliver viet. Læs om denne familie, der får en ulykkelig skæbne på siden med historier fra Pjedsted.
1765: Bertel Johansen får døbt sønnen Niels Bertelsen [Jens Hendrichsens hustru er gudmor].
1765: Skoleholderen, Hans Christensen, af Pjedsted får døbt datteren Ane Hansdatter [gudmor er jomfru Franciska Toxværd [skrevet Toxver].
Den 30. juli 1766: Niels Hansen Skrædder fæster det af Pjedsted kirke tilhørende hus, som ligger i Skovbølling ved Pjedsted.
1767: Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn i Coldinghus amt, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13. februar 1767.

1768: Hans Mortensens hustru bliver begravet.

1768: Ane Laursdatter bliver begravet.

1768: Hans Mortensen bliver viet til Dorethe Jørgensdatter.

1768: Anders ? Eriksen eller Christensen ? får datteren Ane Kirstine. Peder Rasmussens hustru er gudmor

1768: Lille Hans Hansen bliver begravet.

1768: Peder Andersen bliver trolovet til Ane Pedersdatter

1769: Niels Skrædder af Pjedsted får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Poul Pedersens hustru af Brøndsted).
1769: En gammel pige bliver begravet i Pjedsted – navnet angives ikke.
1769: Margrethe Jensdatter, som tjener hos Poul Madsen, får døbt datteren Mette Jensdatter. Udlagt barnefar er en soldat under major Kaas i Fredericia ved navn Jens Poulsen.
1769: Niels Skrædders søn bliver begravet 2 år gammel.
1771: Lisbeth Jacobsdatter, som var hustru til Hans Lundmand, bliver begravet 72 år gammel.
1771: Søren Andersen og Lisbeth Pedersdatter af Pjedsted bliver viet
1771: Skoleholder Hans Christian Schmidt af Pjedsted bliver viet til Maren Lauridsdatter, som tjener på Haraldskær i Skibet sogn. Parret bliver viet i Pjedsted kirke, men er blevet trolovet i Nørre Vilstrup sogn.
1771: Bertel Frandzen af Erritsø bliver trolovet til Johanne Nielsdatter af Pjedsted
1771: Niels Nielsen Koch af Pjedsted bliver begravet, da han er 53 år gammel
1771: Michel Skrædder får døbt datteren Mette Michelsdatter [gudmor: Peder Rasmussens datter på gård 10]
1771: Hyrden Peder Pedersen af Pjedsted får døbt sønnen Søren Pedersen (Gudmor: Jørgen Thomsens datter fra gård 20).
1771: Niels Sørensen og Mette Madsdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1771: Iver Sørensen og Mette Jørgensdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1771: Anders Leirskov og Karen Christensdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1771: Niels Joensen af Pjedsted får sønnen Joen Nielsen (Gudmor: En datter til Niels Suurkier).
1771: Christen Lauridsen og Lotte Hansdatter af Pjedsted bliver viet.
1771: Jeppe Hansen af Pjedsted får døbt datteren Bodil Jeppesdatter (Gudmor angives ikke)
1771: Jens Christensen og Bodil Thomasdatter af Pjedsted bliver viet.
1771: Niels Sørensen og Mette Madsdatter bliver viet i Pjedsted.
1771: Iver Koed og Mette Jørgensdatter bliver viet i Pjedsted.
1771: Bertel Frandsen og Johanne Nielsdatter bliver viet i Pjedsted.
1771: Jeppe Hansens [datter] af Pjedsted bliver begravet.
1771: Niels Joensens søn Joen af Pjedsted bliver begravet 8 uger gammel.
1771: Hr. Jens Høstmark og jomfru Gide Johanne Rogert bliver viet i Pjedsted præstegård af hr. Jacob af Smidstrup.
1771: Niels Skrædder af Pjedsted får døbt sønnen Søren Nielsen [ingen faddere angivet].
1772: Johanne, som var gift med Hans Jensen Hiuler af Pjedsted, bliver begravet 67 år gammel [se under skifter på denne side].
1772: Skoleholder Hans Christian Schmidt af Pjedsted bliver begravet 54 år gammel. Han har været i sit embede i byen i 35 år.
1772: Michael Høstmark af Pjedsted bliver begravet 35 år gammel. Moderen, Cathatrina Dorothea Laursen, er optagen af den lugt og åben begravelse i kirken og deponeret ved siden af sin yngste søn.
1772: Jeppe Nielsen af Pjedsted bliver trolovet til Ane Hansdatter.
1772: Begravet hustruen til Johan Petter Bössenschefter, 44 år gammel.
1772: Johanne Hansdatter, født i Gårslev, bliver begravet i Pjedsted 20 år gammel. Hun tjente hos Hans Hansen til sin dødsdag.
1773: Mette Hansdatter, som var gift med Johan Mogensen af Pjedsted, dør. Parret har sønnen Hans Johansen.
1773: Peder Pedersen af Pjedsted dør. Peder efterlader sig enken, Kirsten Jensdatter, og 4 børn under 14 år.
1773: Søren Jensen af Pjedsted dør og efterlader 4 børn.

Den 14. januar 1775: Hans Laursen af Pjedsted, der har tjent hans Majestæt i sine år som landsoldat, fæster en halv gård i Rans.
1775: Jens Henriksen af Pjedsted nævnes, da søsteren Maren Henriksdatter dør i Fredericia.

1775: Johan Frederichsen af Pjedsted nævnes, da mosteren Maren Henriksdatter dør i Fredericia.

Ca. 1775: Gårdkone Abelone Thomasdatter af Margrethehøj i Børkop er født i Pjedsted. Hun dør i 1832 i Børkop.
1776: Peder Nielsen Hattemager og Giertrud Pedersdatter får sønnen Johannes Pedersen (Gudmor er Morten Hinkes kone; faddere er Søren Holtum og Peder Hansen af Pjedsted).
1776: Anders Laursen Fisker [Anders Laugesen Fisker] og Maren Hansdatter får sønnen Hans Andersen Fisker (Gudmor er Bertel Johansens hustu i Smirkær; faddere er Lauge Jensen og Morten Christensen af Pjedsted).
1776: Søren Holtum og Maren Holtums får sønnen Niels Sørensen Holtum (Gudmor er Morten Hinkes hustru af Pjedsted; faddere er Peder Hansen og Hans Sørensen af Pjedsted).

1776: Niels Jensen og Maren Nielsdatter får sønnen Christen Nielsen (Gudmor er Mads Thygesens hustru,
Mette, af Pjedsted; faddere er Morten Christensen og Jens Nielsen af Smidkær).
1776: Jep Nielsen Hiuler og Anna Hansdatter af Pjedsted får sønnen Niels Jepsen (Gudmor er Rasmus Pedersen Møllers hustru; faddere er Niels Lausen og David Berthelsen af Pjedsted)
1776: Niels Jensen og Kirsten Nielsdatter får datteren Karen Nielsdatter (Gudmor er Søren Møllers hustru af Gammelby Mølle; faddere er Hans Elkier og Hans Pedersen af Pjedsted)
1776: Provst Bang af Pjedsted står i Skærup som forlover sammen med Knud Toersum af Skærup, da løjtnant Bartolomeus Schantze bliver trolovet til Catharina Magdalene Falk

1776. I Taulov er Niels Thomsens enke af Pjedsted gudmor, da Ifver Sørensen og Mette Nielsdatter af Tavlov Nebel får døbt datteren Gidsen Ifversdatter.
1777: Berthel Jensen og Karen Hansdatter får datteren Sidsel Berthelsdatter (Gudmor er Jørgen Ermgaards datter af Pjedsted; Faddere er Niels Jacobsen og Jens Nielsen af Pjedsted)
1777: Søren Olufsen og Maren Mortensdatter af Pjedsted får datteren Dorthe Sørensdatter (Gudmor er en datter til Friderich Grav [eller Friderich Gran]; Faddere er Rasmus Pedersen Møller og Jens Flintz).
1777: Søren Friderichsen Smed og Karen Andersdatter af Pjedsted får døbt sønnen Johan Sørensen [Gudmor: Anders Didrichsens hustru, faddere: David Sørensen og Andreas Mark].
1777: Niels Hansen Skrædder og Anne Sørensdatter af Foervads Bro i Pjedsted sogn får døbt datteren Catharine Nielsdatter (Gudmor er David Bertelsens datter, Anne Davidsdatter af Pjedsted; faddere er Bertel Davidsen af Pjedsted og Niels Hansen af Brøndsted i Gauerslund sogn).
1777: Hans Madsen og Lene Stallerup af Pjedsted får døbt datteren Karen Hansdatter (Gudmor er Bertel Johansens hustru af Pjedsted; faddere er Peder Hansen og Bertel Jensen af Pjedsted).
1777: Peder Hansen Bødker og Dorthea Jørgensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Hans Pedersen (Gudmor er jomfru Jacobine Einsperg af Pjedsted; faddere er Friderich Rasmussen og Jens Nielsen af Suurkiær).
1777: Søren Mortensen og Johanne Sørensdatter af Pjedsted får døbt datteren Anne Marie Sørensdatter (Gudmor er Hans ? Clemendsens datter, Anna Hansdatter af Gårslev; faddere er Morten Christensen Snedker og Hans Hansen Elkiær af ?).
1777: I Taulov bliver Nicolaj Hendrichsen af Pjedsted trolovet til Inger Ovesdatter af Skærbæk

1778: I Gauerslund bliver enkemanden Friderich Kraft af Pjedsted trolovet til Maren Christensdatter af Børkop [For ham underskriver Friderich Rasmussen [=Kraft?] og Niels Mortensen med egen underskrift]

1778: Peder Madsen får sønnen Jeppe Pedersen [check dette]
1778: Træskomager Bertel Jensens søster, Sidsel Jensdatter, dør i Kærbølling. Bertel Jensen har også svogeren Søren Jensen i Himmerigshuus i Stovstrup sogn
1780: Bertel Rauns hustru af Pjedsted er gudmor, da Iver Sørensen og Mette Jørgensdatter af Taulov Nebel får døbt sønnen Søren Iversen.
1780: David Sørensen af Pjedsted er fadder, da Niels Sørensen Dal og Maren Jeppesdatter af Viuf får døbt sønnen Søren Nielsen Dal.
1782: Peder Jørgensen og Mette Davidsdatter får datteren Anna Pedersdatter (Gudmor: Jens Jørgensens hustru af Håstrup; faddere: Søren Skouenborg og Thomas Andersen af Pjedsted)
1782: Rasmus Rasmussen og Anna Laugesdatter får sønnen Lauge Rasmussen (Gudmor: Jørgen Marcussens hustru af Balle i Pjedsted sogn; faddere er Hans Elkier og Peder Hansen af Pjedsted)
1783: Christen Pedersen Thye af Thyeland, som tjener hos Peder Madsen af Pjedsted, bliver trolovet til Marie Jørgensdatter af Skærup (Forlovere: Peder Madsen og Rasmus Pedersen Sognefoged af Pjedsted).
1783: Claus Jørgensen og Anna Davidsdatter af Pjedsted får døbt sønnen Anders Clausen (Gudmor: Thomas Andersens hustru; faddere: Bertel Ravn og Niels Kok af Pjedsted).
1783: Søren Henrichsen Smed og Karen Andersdatter af Pjedsted får døbt sønnen Hans Sørensen (Gudmor: Hustruen til Niels Basse; faddere: Johan Gram og Jep Hiuler af Pjedsted).
1783: Niels Jensen og Kirsten Nielsdatter af Pjedsted får døbt datteren Maren Nielsdatter [ser ud til at være fjernet igen] (Gudmor: Anna Madsdatter, som er tjenestepige hos provstinde Høst af Tiufkær; faddere: Morten Suurkiær og lille Hans Elkiær af Pjedsted).
1783: Jens Hansen Skrædder og Karen Pedersdatter får døbt datteren Anna Jensdatter (Gudmor: Else, som er tjenestepige hos Peder Clausen; faddere: degnen Birk og skoleholder Maay)
1784: Anders Fisker og Maren Hansdatter får døbt sønnen Lauge Andersen Fisker (Gudmor: Mette Magdalene Møller, stuepige; faddere: Niels Jacobsen og Rasmus ?)
1784: Hans Madsen Stallerup og Ane Jacobsdatter af Pjedsted får døbt sønnen Niels Hansen Stallerup (Gudmor: Niels Skrædders hustru i Karensdal; faddere: Niels Jacobsen og Bertel Johansen af Pjedsted)
1784: Zacharias Pedersen Væver og Ellen Hansdatter af Pjedsted får døbt datteren Maren Zachariasdatter (Gudmor: barnets faster, Helena Pedersdatter af Fredericia; faddere: Villum Berthelsen og Jep Nielsen Bødker af Pjedsted)
1784: Søren Olesen Enker og Maren Mortensdatter af Pjedsted får døbt datteren Maren Sørensdatter Enker (Gudmor: Hans Hansens tjenestepige, Maren Ebbesdatter af Andkær i Gauerslund sogn; faddere: barnets morbror, Hans Rytter, og Johan Friderichsen af Pjedsted)
1784: Jep Jepsen og Bodil Jørgensdatter får døbt datteren Sara Jepsdatter (Gudmor: Johan Mogensens steddatter, Ane Pedersdatter af Pjedsted; faddere: Johan Mogensen og Jens Ermgaard af Pjedsted).
1784: Jep Nielsen Hiuler og Anna Jesdatter [eller Hansdatter] får døbt datteren Maren Jepsdatter (gudmor: Friderich Suurkiærs steddatter, Margrethe; faddere: Niels Suurkiær og Hans Hansen af Pjedsted).
1785: I Gårslev bliver enkemand Jep Hansen af Pjedsted trolovet til pigen Anne Andersdatter af Ankær Fiskerhus i Gauerslund sogn. Forlovere er Niels Sørensen af Pjedsted og fisker Laurs Sørensen af Ankær Fiskerhus.
1785: Christen Thye og Marie Jørgensdatter får døbt datteren Kirstine Christensdatter Thye (gudmor er Anne, som er steddatter til Jens Viborg af Pjedsted; faddere er barnets morbror, Johan Jørgensen af Pjedsted og Hans Pedersen af Pjedsted).
1785: Mads Thomsen og Anna Michelsdatter får døbt datteren Kirsten Madsdatter (gudmor er en datter af Andreas Jepsen af Vinding; faddere er Morten Christensen og David Madsen af Pjedsted).
1786: Zacharias Væver og Ellen Hansdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jens Zachariassen (Gudmor er Jørgen Marcussens hustru af Pjedsted; faddere er Hans Jørgensen og Peter Bødker af Pjedsted).
1786: Jep Nielsen Hiuler og Anna Jesdatter [Hansdatter] af Pjedsted får døbt datteren Maren Jepsdatter Hiuler. (Gudmor: Hans Thomsens hustru af Pjedsted. Faddere: Søren Fentz i Gammelby Mølle og Niels Hansens søn, Peder Nielsen af Pjedsted)
1786: Jep Jepsen og Bodel Jørgensdatter af Pjedsted får døbt datteren Kirsten Jepsdatter. (Gudmor: mosteren Anna Jørgensdatter. Faddere: Rasmus Pedersen Møller og Johan Mogensen af Pjedsted).
Den 28. december 1786: Kæresten til provsten Claus Bang af Pjedsted er gudmor i Trinitatis kirke i Fredericia, da borger Poul Jensen Kragh og Marie Elisabeth Torp får døbt sønnen Jens Peter Kragh. Faddere er jomfru Anne Marie Bruun, provst Claus Bang, rådmand Hans Buhl og prokurator Niels Lorentzen.
1787: Rasmus Rasmussen Skrædder og Anna Laugesdatter får sønnen Niels Rasmussen. (Gudmor: jomfru Olive Bang i præstegården. Faddere: Jørgen Berthelsen Ravn i Pjedsted og Berthel Dall i præstegården).

1788: Mads Thomsen og Anna Michelsdatter får døbt sønnen Thomas Madsen. (Gudmor: Mosteren, Mette Michelsdatter. Faddere: Jørgen Marcussen og Thomas Andersen af Pjedsted).
1788: Glarmester Niels Pedersen Basse og Søren Nielsens datter, Bodil Sørensdatter, får døbt datteren Mette Nielsdatter Basse. Gudmor: Niels Sørensen Dals hustru af Herslev. Faddere: Hans Sørensen fra Lunderskov og Hans Elkiær den yngre i Pjedsted.
1788: Zacharias Pedersen Væver og Ellen Hansdatter får døbt sønnen Jens Zachariassen. Gudmor: Jørgen Marcussens hustru i Pjedsted. Faddere: Hr. Buhl, Mons. Bang og Niels Hansens søn, Jørgen Nielsen.
1788: Hans Madsen Stallerup og Lena Jacobsdatter får døbt sønnen Jacob Hansen Stallerup. Gudmor: Hustruen [Mette Henrichsdatter] til Christian Florup i Pjedsted. Faddere: Niels Hansens søn, Jørgen Hansen, og Hans Hansen af Pjedsted.

1788: Niels Jacobsen og David ? af Piedsted står faddere, da Peder Thomsen i Brøndsted får døbt datteren Johanne Pedersdatter i Gauerslund kirke.
1788: ? søster ? Davidsdatter af Piedsted står gudmor i Gauerslund, da Augustinus Jacobsen og Maren ? af Brøndsted får døbt sønnen Hans Augustinussen. ? Madsen og Lars Pedersen af Piedsted står faddere .
1789: Augustinus Povelsen og Maren Enadsdatter [Ebbesdatter] får døbt datteren Ossela [Odsle] Augustinusdatter. Gudmor: Anders Diderichsens datter, Maren Andersdatter. Faddere: Hans Jensen og Johan Berthelsens hustru.  Forældrene er ikke gift men findes begge i Skærup ved folketællingen i 1801.
1789: Da Gaverslund-præsten Steenberg får sønnen Claus Bang, står Fru provstinde Bang i Pjedsted gudmoder. Fadderne er Johannes, Jacob og Peder Bang af Fredericia.
1789: I Gaverslund er David Madsen af Pjedsted fadder, da Peder Thomsen og Dorthe Madsdatter får døbt datteren Anne Johanne Pedersdatter. Præsten har streget David over, så han har nok glemt fornavnet. Gudmor er Peder Hansens hustru Mette Madsdatter fra ? – har præsten også glemt
1794: I Bredsten bliver Niels Johansen, som er en snedkersvend af Pjedsted, trolovet til Maren Nielsdatter Buch af Kieldkiærhus. Hans forlovere er fra Viuf og Kærbølling.
1804: I Øster Starup vies Jens Michelsen af Piedsted til enken Anna Cathrine Jensdatter af Fredsted.
1806: I Grejs bliver ungkarl Thomas Jørgensen af Pjedsted viet til enken Else Nielsdatter af Lindved. Forloverne er begge fra Lindved: Skoleholder Darum og sognefoged Jacob Hald.
1811: Peder Zachariasen af Pjedsted bliver viet i Almind til Anne Sørensdatter af Almind.
Den 11. december 1811: Peder Pedersen og Maren Christensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jens Pedersen [gudmor er Maren, som er gift med Jens Pedersen af Pjedsted, mens faddere er Peder Christensen af Aagaard, nok i Øster Starup sogn, og Hans Hansen af Pjedsted].
Den 31. januar 1812: Peder Svendsen [men er vel i virkeligheden Peder Zachariasen?] og Anna Sørensdatter af Pjedsted får døbt datteren Ellen Maria Pedersdatter [gudmor er Maren Zachariasdatter, som er datter af Zacharias Væver af Pjedsted, mens faddere er Niels Sørensen og Jürgen Bosse af Pjedsted].
Den 2. april 1812: Peder Madsen og Margrethe Jensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Mads Pedersen [gudmor er Therkild Pedersens hustru, Johanne, af Uhre i Lejrskov sogn, mens faddere er Niels Sørensen og Jens Jepsen af Pjedsted].
1814: I Fredsted bliver enkemanden Jens Mikkelsen af Pjedsted trolovet til Johanne Madsdatter af Fredsted. Forlovere er Søren Thomsen og Mads Pedersen af Fredsted.
1815: Daglejer Hans Rasmussen Tveng af Pjedsted bliver viet til bondepige Dorthe Sørensdatter. Forlovere er sognedegn Graae og gårdmand Peder Jensen af Pjedsted.
1815: Bondekarl Anders Thomsen af Pjedsted bliver viet til Kirsten Sørensdatter, som er enke efter gårdmand Povel Pedersen af Pjedsted. Niels Pedersen af Børkop og Niels Sørensen af Herslev er forlovere.
1815: Smed Jørgen Nielsen af Gauerslund bliver viet til bondepige Kirsten Hansdatter af Pjedsted. Niels Nielsen af Brejning og Anders Hansen af Pjedsted er forlovere.
1815: Tjenestekarl Christen Pedersen af Pjedsted bliver viet til tjenestepige Anne Johannesdatter. Peder Nielsen og Niels Lund af Pjedsted er forlovere.
1815: Tjenestekarl Henrich Hansen af Pjedsted bliver viet til tjenestepige Maren Pedersdatter. Jørgen Basse og David Larsen af Pjedsted er forlovere.
1815: Bondekarl Hans Nielsen af ? bliver viet til tjenestepige Karen Nielsdatter. Forlovere er gårdmænd Hans Hansen og Anders Hansen af Pjedsted.
1815: Tjenestekarl Niels Jacobsen af Karensdal bliver viet til bondepige Mette Marie Olesdatter på Karensdal. Løjtnant von Bolvig og hr. E. Bolvig er forlovere.
1815: Bondekarl Christian Johansen af Pjedsted bliver viet til bondepige Kirsten Jepsdatter. Hans Larsen og Peder Johansen Væver af Pjedsted er forlovere.
1815: Bondekarl Jens Madsen af Børkop bliver viet til enken Anne Marie Bertelsdatter af Gammelby Mølle. Søren Møller af Brøndsted Mølle og gårdmand Hans Hansen af Børkop er forlovere.
1815: Bondekarl Peder Sørensen af Vinding bliver viet til enken Maren Larsdatter. Gårdmand P. Bierth af Vinding og David Lassen af Pjedsted er forlovere.
1815: Husmand Niels Jensen af Pjedsted bliver viet til Marie Sørensdatter, som er enke efter husmand Jep Christensen af Pjedsted.
1815: Væversvend Søren Pedersen af Brøndsted bliver viet til enken Anne Margrethe Povelsdatter af Pjedsted. Jørgen Basse af Pjedsted og Jacob Povelsen af Brøndsted er forlovere.

1815: Husfolk Peder Pedersen og Maren Christensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Kristen Pedersen (gudmor er Kirsten Hansdatter, som er gift med Jens Pedersen af Pjedsted).
1815: Husfolk Lars Nielsen og Mette Marie Madsdatter af Pjedsted får døbt sønnen Niels Møller Larsen (gudmor er barnets moster, Maren Madsdatter af Gårslev, mens faddere er Søren Pedersen af Gårslev og Peder Jepsen af Pjedsted).
1817: Niels Kok og Mette Marie Nielsdatter af Pjedsted får døbt sønnen Peder Ladegaard [Gudmor er Hans Elkiers datter, Mette Marie Hansdatter Elkier; faddere: gårdmændene Peder Jensen og Jørgen Basse af Pjedsted].
1817: Husfolk Torkild Jacobsen og Sara Jepsdatter får døbt sønnen Jacob Torkildsen (gudmor er Mette, som er gift med gårdmand Hans Lassen af Pjedsted).
1817: Husfolk Lars Nielsen og Mette Marie Madsdatter af Pjedsted får døbt sønnen Mads Larsen (gudmor er Maren Zachariasdatter, som er datter af Zacharias Væver af Pjedsted).
1818: Husfolk Peder Pedersen og Maren Christensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Mads Pedersen [Gudmor: Marie Elisabeth Andersdatter; faddere: gårdmænd Jørgen Basse og Peder Jensen af Pjedsted].
1818: Gårdmand Hendrich Sørensen og Maren Jørgensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jørgen Hendrichsen [Gudmor: Kirsten, som er gift med gårdmand Hans Jørgensen af Pjedsted; faddere: gårdmænd Jørgen Basse og Hans Larsen af Pjedsted]. --- HVILKEN GÅRD HAR HENDRICH SØRENSEN ? – SKRIV TIL MIG, HVIS DU VED DET.
1820: I Bredstrup bliver skræddermester Michel Madsen af Pjedsted, 28 år, viet til Sidsel Jensdatter af Bredstrup Spang.
1822: Husmand Berthel Jepsen og hustru Kiersten Jørgensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jeppe Berthelsen (gudmor: Jacobine Karlsdatter, der er datter af Karl Lauesen af Pjedsted, faddere: husmand Berthel Willumsen af Pjedsted, husmand Christian Johansen af Follerup i Herslev sogn).
1823 oktober: Thomas Hansen Piedsted får i Sct. Nicolaj kirke i Kolding døbt datteren Kirstine Thomsdatter Piedsted.
1823: Gårdmand Berthel Jacobsen og hustru Karen Pedersdatter af Pjedsted får døbt sønnen Jacob Berthelsen (Gudmor: madame Lange af Ødsted, faddere: gårdmændene Jørgen Thomsen og Jens Nielsen af Pjedsted) --- HVILKEN GÅRD HAR BERTHEL JACOBSEN? – SKRIV TIL MIG, HVIS DU VED DET.
1823: Husmand Jens Nielsen og hustru Kiersten Olesdatter af Pjedsted får døbt sønnen Ole Jensen (gudmor: pigen Mette Marie Olesdatter af Vejle, der er moster til barnet. Faddere: gårdmændene Hans Jørgensen og Peder Hansen af Pjedsted).

1823: Husmand Berthel Nielsen og hustru Anna Clausdatter af Pjedsted får døbt sønnen Claus Berthelsen (gudmor: Anna Maria Pedersdatter, som er datter af gårdmand Peder Jensen af Pjedsted. Faddere: gårdmændene Jørgen Basse og Peder Hansen af Pjedsted.

1823: Gårdmand Jens Nielsen og hustru Maren Hansdatter af Pjedsted får døbt sønnen Hans Jensen (gudmor: Anne Kirstine Michelsdatter af Store Velling. Faddere: gårdmændene Jørgen Basse og Marcus Jørgensen af Pjedsted. --- HVILKEN GÅRD HAR JENS NIELSEN? – SKRIV TIL MIG, HVIS DU VED DET.
1823: Gårdmand Niels Jensen og hustru Karen Hansdatter af Pjedsted får døbt sønnen Hans Nielsen (gudmor: Anne Kirstine Pedersdatter, som er gift med Mads Hansen i Børup i Taulov sogn. Faddere: Husmand Mathias Hansen og ungkarl Peder Hansen af Pjedsted.
1824: Selvejer Hans Sørensen Gade og hustru Anna Pedersdatter af Pjedsted får døbt sønnen Simon Hansen Gade (gudmor: Karen Pedersdatter, som er gift med Bertel Jacobsen af Pjedsted. Faddere: gårdmand Anders Hansen samt Jens Simonsen af Pjedsted).
1825: Gård 3 i Smidstrup bliver solgt på auktion til Søren Christensen af Pjedsted. Han var gift med en datterdatter til jagtbetjent Frederik Vilhelm Holtzendorf.
1826: I Bredstrup bliver Niels Madsen af Pjedsted skov, 26 år, viet til Mette Marie Andersdatter af Kongsted Lund.

1838: Hans Sørensen Damkjær sælger Vellinggard til slægtningen Palle Hansen Elkjær af Pjedsted

1841: Gården Børkop Hule i Børkop bliver solgt til husmand Hans Sørensen Gade af Pjedsted. Han er i øvrigt oldefar til komponisten Jacob Gade gennem sønnen Simon og sønnesønnen Hans. Jacob er jo verdenskendt pga. melodien Tango Jalousi. Om Børkop Hule: Simon Gade var selv musiker, og han holdt smugkro med musik og dans på gården. Denne lå jo ved vejen, som Pjedsted-bønderne fulgte, når de skulle til møllerne i Børkop eller Brøndsted, og for øvrigt var det tillige landevejen til Fredericia.
1845: Gården Bundsgård i Børkop overtages af Peder Poulsen fra Pjedsted, der er gift med Kirsten Marie Olesdatter, som var datter af forrige ejer.

Fæstesager, som vedrører Pjedsted

Nebbegård Fæsteprotokol om Pjedsted

Image 54: Den 30. juli 1766: Niels Hansen Skrædder fæster det af Pjedsted kirke tilhørende hus, som ligger i Skovbølling ved Pjedsted. Uægte underskrift fra Niels Hansen.

Image 71-73: Den 14. januar 1775: Hans Laursen fra Pjedsted, der har tjent hans Majestæt i sine år som landsoldat fæster den halve gård i Rans, som Hans Nielsen havde i fæste men nu har afstået. Gården har 5 bæster og 3 køer. Uægte underskrift fra Hans Laursen.

Eigil Blomgren Jørgensen 23.05.2022 11:15

Faldt over dette: Fødte Smidstrup, Holmands, Vejle. 1788 Martii 2. Jørgen Nielsen K---- hos Frue Bolvig på Karensdal og hustru Else Kirstine Madsdatter Hoeg af

Hans-Ole Mørk 12.08.2018 21:57

Gård nr. 18 - Hvolgård:
1783: Hans Jørgensen og Anna Davidsdatter får sønnen Anders døbt i Pjedsted 6. april 1783

Hans-Ole Mørk 12.08.2018 21:55

Gård nr. 18 - Hvolgård:
1782: Enkemanden Hans Jørgensen vies til David Berthelsens datter Anna Davidsdatter i Pjedsted 12. juni 1782

Bente Larsen 01.05.2015 23:52

gård nr. 5: barnedåb 1756: Anders s svigerinde fra Landerupgård er fadder- jeg kan oplyse, det er Marie Nielsdatter som er gift med grdr. Ebbe Olesen.

Bente Larsen 01.05.2015 17:36

Gård nr. 5 - 1751. Peter " skoufoged " og Barbara vies i Pjedsted 22. okt. 1751 med kgl.bevilling da de er fætter og kusine. Han er sa skovfogd Ditlef Andersen

Bente Larsen 01.05.2015 17:23

På gård nr. 5. i Pjedsted. Anders Diderichsen er blevet viet i Viuf kirke den 29. juni 1751 til Ellen Nielsdatter. f. i 1733 da. Niels skovfoged i Luttergavl,

Hans Basse 06.04.2014 23:55

Gård nr. 9 Gammeleje
1927 Søren Bjerre Basse er udefrakommende ejer, stammer fra Brøndsted,
fader var Jeppe Basse, der stammede fra Højrup. Slægtsforb. ?

Jan R. Kelgren 05.03.2013 07:23

En sjov og inspirerende læsning, jeg vil opfordre evt. Axel Ladegaard Jensen, at redigere noget af det. Mvh. Jan Rousseau Kelgren, kun tilhørsforhold til Pjedst

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie