Simon Pedersen Ingerslev (1799 - 1848)
27 af 32 - Simon Pedersen Engersløv

bliver født fredag den 11. oktober 1799 på Hjortelængen 158 i København. Simon Pedersen Engersløvs forældre er Peder Erichsen Engersløv og Johanne Simonsdatter. Simon opkaldes efter sin morfar, Simon Simonsen, hjemme i Saksild i Jylland. Præsten skriver, da drengen er døbt i Trinitatis kirke i København:


Simon  Samme dag [11 Octobr] havde Peder Erichsen Engersløv, Brændevinsbrænder, og Johanne Simons Datter paa Hjortelængen No 158, døbt en Søn, kaldet Simeon [det skriver præsten faktisk, men e'et er slettet igen]. Madme Christensen bar ham og Jomfru Christensen holdt ham, Hans Baj og Niels Fosgaard, Brbr [brændevinsbrændere], samt hafnkræmmer Lynge [måske Hans Lynge matrikel 373]. Fadderne.

 

Familien Peder Engersløv findes også ved folketællingen den 1. februar 1801 på Hjortelængen 158 i Sankt Annæ Vester kvarter i København, hvor Simon Pedersen Engersløv er 2 år gammel, og hvor han bor med sin halv-bror, Steffen, og sin hel-bror, Erich.

 

Simon Pedersen Engersløv bliver nok bliver konfirmeret onsdag den 13. februar 1813 i Trinitatis kirke i København. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
3. Simon Ingerslev. 14 Aar: Brbrender, hiortel: 158

 

Simon Pedersen Engersløv bliver trolovet til Marie Kathrine Evald den 24. september 1823 og bliver gift med hende den 17. oktober 1823 i Trinitatis kirke i København. Marie Kathrine er kommet til København fra Kolding i 1815 efter sin fars død for at arbejde som tjenestepige. Præsten skriver:
Ungkarl Simon Ingersløv brændeviinsbrænder 24 år Hjortelængen 158 og pigen Marie Cathrine Evald 25 år same huus. 

Forloverne beskrives som Marcussen capitain Fiolstræde No. 206 og Marcussen huseier i Sølvgaden. Førstnævnte er måske en af kaptajnerne Andreas Marcussen [født 1792] eller Rasmus Binneballe Marcussen [født den 4. oktober 1799 i København som søn af skipper Peder Marcussen], som i 1834 bor i Nyhavn, men begge er væk derefter. Disse Marcussen-mænd er måske på en eller anden måde i familie med Marie Kathrine Evalds mor, Kirsten Marcusdatter, som  jo stammer fra Viuf?

 

Søndag den 25. april 1824 bliver Simon Pedersen Engersløv far for første gang. Simon får en datter, der døbes Johanne Engersløv, og som derved opkaldes efter Simons mor, Johanne Simonsdatter. Præsten skriver følgende om forældrene, da Johanne bliver døbt onsdag den 26. maj 1824 i Trinitatis kirke.:
Simon Ingerslew brændevinsbrænder og kone Marie Cathrine fød Evald, Hjortelængen 158. Faddere:
Enken Johanne Ingerslew og forældrene.

Johanne bliver første gang gift med en mand med navnet Carl Jacob Weber. Den 11. april 1847 bliver Johanne Engersløv mor til Wilhelmine Caroline Weber, som hjemmedøbes den 19. april 1847, men lille Wilhelmine bliver kun 2 dage gammel, da hun dør den 21. april 1847, og hun bliver begravet som Vilhelmine Caroline Veber, som var datter af malersvend Hjortelængen 58, 10 dage gammel. Forældrene beskrives som malersvend Carl Weber og hustru Johanne Engersløv ved fødslen. Den 23. januar 1849 får Johanne Engersløv og ægtemanden en datter, som den 18. marts 1849 bliver døbt Caroline Jacobine Weber i Trinitatis kirke [nyt opslag 235]. Forældrene beskrives som malersvend Carl Jacob Weber og hustru Johanne Engersløv, 158 Hjortelænge.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er der følgende om Johanne Engersløv og Carl Jacob Veber på Hjortelængen 158, sidesalen:
Carl Jacob Veber            30 år    Malersvend, er i krigstjeneste        København
Johanne Engersløv         26 år    Hans kone             Ditto
Peter Erich Jacob Veber     5 år    Deres børn            Ditto
Caroline Jacobine Veber     2 år    Deres børn            Ditto
Else Marie Sørensen        15 år    Pleiebarn               Ditto

Den 17. april 1853 får Johanne Ingersløv sønnen Simon Peter Weber med Carl Jacob, som døbes den 12. juni 1853 i Trinitatis kirke [opslag 157], men han dør ikke, selv om han ikke er med ved folketællingen 2 år senere. Der angives ikke faddere til den lille dreng. Carl Jacob Weber forsvinder derefter ud af hendes liv, idet han dør.

Ved folketællingen den 1. februar 1855 bor Johanne Engersløv i hvert fald alene med børnene på Hjortelængen 158:
Johane Væber født Ingersløv        31 år    Enke    Kjøbenhavn
Caroline Jasben Væber                  6 år    Ugift    Kjøbenhavn
Henriette Amalie Væber                 3 år    Ugift    Kjøbenhavn
Johanne
Engersløv møder senere den 9 år yngre Theodor Adolf Weber, med hvem hun får datteren Theodore Adolphine Engersløv den 24. december 1857, som døbes i Trinitatis kirke den 15. januar 1858. Moren beskrives som Johanne Weber, født Engersløv, Carl Jacob Webers enke, og han var i 1845 en ugift malersvend. Faren udlægges som bødkersvend Theodor Adolf Weber, Hjortelængen 158. Theodor og Johanne bliver ikke gift, men han er nok døbt den 30. august 1833 i Frederiks tyske kirke i København som søn af Pauline Fratz og Carl Heinrich Weber, så han er kun 24 år gammel, da han gør hende gravid. Den 17. februar 1858 dør på Hjortelængen 158 Theodora Adolphine Engersløv 8 uger
gammel.
Johanne Engersløv bliver gift for anden gang med Niels August Løser den 29. august 1858 i Trinitatis kirke i København, der er karetmager og ungkarl, og som på tidspunktet bor på Hjortelængen 158. Forlovere for parret er skræddermester Rasmus Johannesen og bogbindersvend Frederich Møller, som også bor Hjortelængen 158.
Ved folketællingen den 1. februar 1860 har Johanne 3 børn fra 1. ægteskab, og Niels August Løser et medbragt barn, og de bor på 3. sal i forhuset på Hjortelængen 158, selv om huset er solgt væk fra familien Engersløv. Dataene er:

Niels August Løser                  37 år    Gift                 Kjøbenhavn    Arbejdsmand
Johanne Engersløv                  36 år    Hans hustru    Kjøbenhavn
Caroline Jacobine Weber          6 år    Ugift               Kjøbenhavn
Henriette Amalie Weber           3 år    Ugift               Kjøbenhavn
Simon Peter Weber                 1 år    Ugift               Kjøbenhavn
Augusta Nielsine Løser             1 år    Ugift               Kjøbenhavn
Den
12. november 1866 bliver Johanne Løser mor til en søn, der døbes Erik Emanuel Løser, og drengen døbes i Sankt Johannes kirke, hvor præsten skriver, at hans forældre er karetmager Niels August Løser og hustru Johanne på ”nbgade 30”. Henriette Amalie Weber bliver gift med skomager Lars Hansen, der er født i Lynge, og ved folketællingen i 1880 bor familien i Fredericiagade i København. De har ingen børn, men hos dem bor to slægtninge, nemlig søsteren Johanne Løser og hendes søn, Erik Emanuel Løser, så måske er Johannes ægtemand død, eller parret er blevet skilt. Ved folketællingen i 1885 bor Den 61-årige Johanne Engersløv alias Johanne Løser på Pilestræde 62 i Forhuset på 3. sal i lejlighed 6. Hun er enke og bor alene med sønnen Erik Emanuel på 18 år og 2 logerende, og lever af understøttelse fra familien. Johanne dør ikke i Trinitatis sogn før 1890.


Simon Pedersen Engersløv bliver den 26. august 1825 i slægtstræet far til Ane Engersløv på Hjortelængen 158 i København. Det vides ikke, hvornår Ane dør, men hun lever ved folketællingen i 1880.

 

Den 11. december 1827 bliver Simon Pedersen Engersløv far til tvillingeparret Peter Erik og Marie Kirstine Engersløv. Da børnene døbes i Trinitatis kirke i København den 20. januar 1828, skriver præsten, at forældrene er brændevinsbrænder Simon Engersløv, Hjortelængen 158, og hustru Marie født Evald:
Faddere til Marie Kirstine er Madame Engersløv, jomfru Evald, fuldmægtig Engersløv og ?svend Hansen. Faddere til Peter Erik er Madame Krarup, jomfru Krange og forældrene.
[Fuldmægtig Engersløv må være Simons storebror, Erich Simeon Engersløv]

Hjulmagersvend og ungkarl Peter Erik Engerslev på Hjortelængen 158 bliver viet i København den 29. september 1852 i Trinitatis kirke med Henriette Amalie West fra Dronningens Tværgade 335. Forlovere er vognmand R. West på Dronningens Tværgade 335 og vognmand Johan West på Adelgade. Familien Peter Engerslev bosætter sig efterfølgende i Ordrup i Gentofte sogn.
Peter Erik Engerslev bliver far til en søn, Erik Georg Albert Engersløv, den 24. maj 1853 i Ordrup. Erik Georg døbes i Gentofte kirke den 26. juni 1853. Peter Erik bliver igen far den 14. februar 1855 i Ordrup i Gentofte sogn, hvor han får sønnen, der døbes Sophus Christian Oscar Ingerslev. Drengen døbes i Gentofte kirke den 15. juni 1855. Gudmor og faddere er madam Marie Ingerslev i København, jomfru M. Ingerslev ibid. [København], hvilket er tvillingesøsteren Marie Kirstine Engersløv, Simon Ingerslev ibid. [København], hvilket er lillebroren Simon Simonsen Ingerslev, idet farfaren er død på tidspunktet, Carl West ibid. [København] samt Svend Erik Jensen i Ordrup.
Ved folketællingen i 1880 bor Erik Georg på Østerbrogade 57 B Lod 5 i København med hustruen og datteren, samt hustruens datter fra før ægteskabet med Erik Georg. Ved folketællingen i 1885 bor Peter Eriks søn, Erik Georg Albert Engerslev, stadigvæk på Østerbrogade 57 i Lægeforeningens bolig i København. Han er da gift med Helene Jacobine Mangor fra Dragør, og de har datteren Henriette Amalie Engerslev på 11 år, som er født i København. Erik Georg arbejder da som Former.


Familien Pedersen Engersløv flytter på et eller andet tidspunkt mellem februar 1828 og 1834 til Tårnby, hvor Simon får sig et husmandssted.

Simon Pedersen Engersløv som indskrevet i Trinitatis kirkebog i København ved dåben i 1799. Bemærk, at præsten oprindeligt har kaldt ham Simeon og slettet e'et igen.
Simon Ingerslev efter 1830

Familien Simon Pedersen Engersløv bor ved folketællingen den 18. februar 1834 i Tårnby i hus 25, som er et husmandssted, og familien består af:

Simon Ingersløv                   35 år        Gift          Husmand, lever af sin lod

Marie Katrine Evaldtsen         38 år       Gift          Hans kone

Johanne Engersløv               10 år        Ugift        Deres datter

Ane Engersløv                       8 år        Ugift        Deres datter

Peter Engersløv                     6 år        Ugift        Deres søn

Marie Chirstine Engersløv       6 år         Ugift        Deres datter

Kirstine Marcusen                 63 år        Enke        Husmoderens moder

 

Den 2. juli 1834 bliver Simon Pedersen Engersløv i Tårnby far til en søn, der bliver døbt Simon som sin far, og som har efterkommere i dag. Drengen døbes faktisk Simon Simonsen Ingersløv, da han bliver døbt i Tårnby kirke den 21. august 1834. Forældrene bliver beskrevet som jordbruger Simon Peter Ingersløv og hustru Marie Cathrine. Om gudmor og faddere skriver præsten:
Simon bliver båret til dåb af Madame Johanne Ingersløv som for, Jomfru Damborg i Kiøbenhavn, faddere Erich Ingersløv, Peter Kab i Kiøbenhavn, Peder Pedersen hiemme i Taarnbye.

Lille Simon bliver vaccineret i Tårnby, før familien flytter igen. Simon Simonsen Ingersløv bliver gift med Nanna Menge den 14. maj 1858 i Holmens kirke i København. Om ham skriver præsten, at han bor på Vesterbro, er ungkarl og kusk. Om hendes skriver præsten Warberg, at hun er 16 år gammel og bor på Svanegade 13 og er døbt i Holmens kirke. Forlovere for parret er husejer Ludvig Ludvigsen på Balsamgade 45 og hendes far, værtshusholder Carl Ludvig Menge på Svanegade. Nanna er født i Nyboder.
I 1862 er Nanna og Simon bosiddende i Sankt Johannes sogn i København på Lygtevej 6, hvor de får en søn den 14. august 1862. Drengen bliver døbt Carl Johann Engersløv. Faren angives at være vognmandskarl, da Carl Johann er døbt i Sankt Johannes kirke den 31. maj 1863. Simon benævnes altså Ingersløv, mens Carl Johann får den anden version Engersløv. Ved folketællingen i 1901 bor Carl Johan Ingerslev i Landskrona Tværgade i København. Han er da ugift og har tidligere opholdt sig i Holbæk Amt.
Familien Simon Simonsen Ingerslev bor ikke på Lygten i 1870. Ved folketællingen i 1880 bor familien på Ryesgade 114 på 1. sal i sidehuset. Der er 6 ugifte børn i alderen 6 til 25 år gammel, der hedder Simon Antorius Ingerslev, Frederik Christian Ingerslev, Christian Johan Ingerslev, Georg Valdemar Ingerslev, Julie Maria Ingerslev og Vilhelmine Caroline Ingerslev. Simon arbejder da som kusk. Endvidere angives det, at Simon Simonsen Engerslev er flyttet til kommunen i 1859, og at familien har haft 2 børn, der nu er døde. I 1885 bor familien på Ryesgade 73 og på 2. sal i opgang B i forhuset. De 6 ugifte børn hjemme kaldes i folketællingen for Simon på 25, Laurits på 21, Christen på 17, Georg på 16, Julie på 10 samt Mine, der 6 år. Alle undtagen Mine er født på Frederiksberg. Nanna Ingerslev er en enke på Østerbrogade, da folketællingen bliver nedskrevet i 1906, og Simon Simonsen er altså død på et tidspunkt mellem 1885 og 1906.

Mellem september 1834 og december 1837 flytter familien fra Tårnby og ind til Simon Pedersen Engersløvs mor på Hjortelængen 158 i selve Københavns midtby.

 

Den 27. december 1837 bliver Simon Pedersen Engersløv far til en datter, som døbes Inger Kirstine Engerslew. Da Inger Kirstine bliver døbt 1. søndag efter påske 1838 som nr. 357 dette år, hvilket altså sker den 22. april 1838, skriver præsten, at forældrene er brændevinsbrænder Simon Engerslew og hustru Marie Cathrine Evald, samt at parret bor på Hjortelængen 158. Om fadderne skrives der med en meget ulæselig skrift:
Mdm [Madame] Fransiska Schmidt fra xxx i xxx inden Stub fra xxxhuset xxx xxx Ingerslev xxx sig Stub 
Inger Kristine er med ved folketællingen i 1840 men ikke i 1845, og hun lever i hvert fald ind til februar 1840.


Ved folketællingen den 1. februar 1840 består familien Simon Pedersen Engersløv af følgende på Hjortelængen 158, Stuen:

Simon Engersløv                    40 år        Gift          Brændeviinsbrænder

Marie Engersløv                     42 år        Gift          Hans kone

Johanne Engersløv                 16 år        Ugift         Deres datter

Ane Engersløv                       14,5 år     Ugift         Deres datter

Peter Engersløv                     12 år        Ugift         Deres søn

Marie Chirstine Engersløv       12 år        Ugift         Deres datter

Enger Chirstine Engersløv        3 år         Ugift        Deres datter

Simon Simonsen Engersløv      6 år         Ugift        Deres søn

[Klerkegade var indtil 1869 delt op i Klerkegade, Lavendelstræde og Hjortelængen. Omkring Klerkegade blev huse fra den ældste Nyboder nedrevet i 1862-73 og erstattet af høj bebyggelse. Hjortelængen findes derfor ikke længere som en adresse i København, men er en del af Klerkegade. Matrikel 158’s adresse var i 1689 Borgergade 204, i 1756 Hjortestræde 158, i 1806 Hjortelængen 158 [Ejet af Peder Engersløv], i 1859 Hjortelængen 5 og i 1869 Klerkegade 5. I dag er grunden en del af den offentlige matrikel 659 og delvist offentlig vej.]

 

Ved folketællingen den 1. februar 1845, hvor børnene Peter og Engel er væk, består familien Simon Pedersen Engersløv af:

Johanne Engersløv       88 år      Enke                                                Århus, Saxild

Simon Engersløv         46 år      Gift      Brændeviinsbrænder              København

Marie Catrine Evald      47 år      Gift      Hans kone                             Kolding

Johanne Engersløv      21 år      Ugift     Deres datter                          København

Ane Engersløv            19 år      Ugift     Deres datter                          København

Marie Engersløv          17 år      Ugift     Deres datter                          København

Simon Engersløv         11 år      Ugift     Deres søn                             København


Simon Pedersen Engersløv dør den 10. august 1848. Han bliver begravet fra Trinitatis kirke i København den 15. august 1848. Præsten skriver, at Simon Peter Inggersløv [han skriver det faktisk med 2 stk g’er] var brændevinsbrænder på Hjortelængen 158. Præsten skriver ikke andet vedrørende hans dødsfald, men han blev altså kun 49 år gammel. Han overleves af sin hustru, som mindst lever til 1856.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Simon Pedersen Engersløv
   

Simon Pedersen Engersløv som indskrevet i Trinitatis kirkebog i København, da han går bort i 1848.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie