Marcus Rasmussen (1719 - 1775)
111 af 128 - Marcus Rasmussen

bliver født i begyndelsen af april 1719, og han er født i Pjedsted på gården ”Møllersminde” som søn af Rasmus Pedersen Møller, skriver J.J. Ravn i bogen En historisk-topografisk beskrivelse af Herslev og Viuf sogne i Brusk Herred fra 1926. Marcus Rasmussens far flytter til Møllersminde i Pjedsted i begyndelsen af 1700-tallet fra Brøndsted Mølle, hvor hans farfar, Peder Jensen Møller, var møller. Marcus Rasmussens far er sognefoged i Pjedsted fra 1718 til 1751. I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse under Bol 12, at Marcus Rasmussens mor hedder Mette Marcusdatter, og han bliver altså opkaldt efter sin morfar, Marcus Bertelsen. Da Marcus Rasmussen bliver døbt tirsdag den 11. april 1719 i Pjedsted kirke, skriver præsten med få ord:


Aprilis d 11 ……………………… og døbt Rasmus Møllers søn none Marcus, baaren af min kone og Moderen samme dag introduceret.

Marcus Rasmussen bliver næppe konfirmeret, da konfirmationer først indføres i Danmark 1736, men teoretisk set kan han godt være konfirmeret som 17-årig.

Marcus Rasmussen er stadigvæk hjemme på gården i Pjedsted som 22-årig i 1741. Han er nemlig fadder søndag den 26. februar 1741 i Pjedsted kirke. Pigen bliver døbt Bodil Petersdatter Østerløf, og hendes far er Peter Johan Østerløf. Marcus indskrives i Pjedsted kirkebog som ”Marcus Rasmusøn”. Anna Hansdatter er gudmor, mens de andre faddere er Jep Jensen, Hans Jørgen[sen], Maren Hansdatter og Gidtzel Jepsdatter af Pjedsted.

Marcus Rasmussen bliver trolovet til Maren Diderichsdatter i 1743. Maren Diderichsdatter er født i november 1720 i Pjedsted, og hun er en datter af Diderich Andersen, som havde gården Søndervang i Pjedsted Balle. Maren og Marcus bliver forlovet i Pjedsted Balle på Kristi Himmelfarts dag 1743, dvs. den 23. maj 1743. Præsten skriver derefter:
Same dag [Kristi Himmelfarts dag] Trolovet her i Piedsted Marcus Rasmussøn og Maren Diderichsdatter i Balle: Forlovere Rasmus [Rasmus Pedersen Møller] og Diderich [Diderich Andersen]
Den 23. juni 1743 bliver Marcus Rasmussen og Maren Diderichsdatter viet i Pjedsted kirke, hvorefter præsten skriver:
Dom: 2 p. Tr: copulerit i Piedsted Marcus Rasmuss Møller og Maren Diderichsdatter [Dette er vist eneste gang, hvor han benævnes Marcus Møller]

Efter brylluppet i 1743 fæster Marcus Rasmussen en gård inde i Viuf by mellem Kolding og Vejle. Gården blev efter 1831 solgt og udparcelleret, dvs. nedrevet og solgt til husparceller, og der kendes derfor ikke noget navn på gården.

 

Marcus Rasmussen bliver første gang far på fæstegården i Viuf i marts 1744. Da sønnen Rasmus Marcussen bliver døbt i Viuf kirke tirsdag den 24. marts 1744 , skriver præsten:

24 Marz døbt Marcus Rasmusens Søn kaldet Rasmus frembaaren af Maren Rasmusdatter, faddere Ditlef Andersen, Marcus Barsen, Jens Andersen, Karen Marcusdatter, Johanna Jörgensdatter  

I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse om Rasmus Marcussen under Vinding sogn på gård 2:

Thomas Hansen Bonde overtog Gaarden efter Faderen 1692 og døde 1726. Hans Enke, Else Jespersdatter, f. 1677, død 1733, (hun var Datter af Gmd. Jesper Madsen af Nørre Stenderup), sad saa i nogle Aar med Gaarden, saa afstod hun den til Sønnen, Bertel Thomsen Bonde, f. 1698, død 1756, som 1736 hold Bryllup med Søren Hansens Datter, Anne, fra Gaard Nr. 8. En af Sønnerne, Søren Bertelsen Bonde, ægtede 1762 Hans Buhls Enke, Ane Johansdatter Ravn, paa Eltanggaard. 1765 efter Rasmus Markussen fra Viuf ægter Bertel Thomsen Bondes Datter og overtager saa Gaarden, som har en Besætning af 6 Bæster, 4 Ungnød, 4 Køer og 10 Faar. Rasmus Markussen faar Tilnavnet Bonde efter sine Formænd paa Gaarden. Hans Fader, Markus Rasmussen, blev i 1743 Gaardmand i Viuf, han var Søn af Rasmus Pedersen Møller, som boede paa den Gaard i Pjedsted, der nu kaldes Møllersminde. 1810 sælger Rasmus Bondes Sønner, Bertel og Markus Rasmussen Gaarden, til Nikolaj Sønnicksen fra Follerupgaard, der kort efter sælger den til Henrik Bang, som udparcellerer den. Hovedparcellen sælges til Gaard Nr. 16 ”Egelund”.

Rasmus Marcussen Bonde bliver far til sønnen Marcus Rasmussen Bonde ca. 1770. Han fødes på gård 2 i Vinding. Omkring 1773 bliver Rasmus Marcussen far til datteren Anna Maria Rasmusdatter, der dør som 6-årig af børnekoppen og begraves 1 p Epiph 1779 sammen med den 3-årige pige, Maren Jensdatter, datter af Jens Nielsen fra Vejle. I 1778 får Rasmus Bonde datteren Anna Johanne. Blandt fadderne til pigen er Claus Davidsen født på Tangskovgaard i Pjedsted, broren Diderich Marcussen i Vinding og søsteren Mette Marcusdatter fra Kuglegaard i Viuf. Gudmor er Else Hansdatter fra Eltang. Ved folketællingen 1787 er Rasmus Marcussen selvejerbonde i Vinding med hustru, Else Bertelsdatter, og 3 hjemmeboende børn, Bertel, Marcus og Anna Johanne på 18, 7 og 9 år.

Sønnen Marcus Rasmussen Bonde bor hos faren, der er enkemand, ved folketællingen i 1801. Marcus Rasmussen Bonde bliver efter 1808 gift med Karen Jørgensdatter, som før var gift med Søren Hansen på gård 8 i Vinding, og derefter Peder Jepsen. Marcus Rasmussen Bonde har derefter både gård 2 og 8 i Vinding. Da Marcus dør arver enkens søn af første ægteskab gård 8. Rasmus Marcussen Bund sætter sammen med Peder Zachariasen sin underskrift i Store Velling som forlovere for parret Christen Michelsen af Vinding og Maren Pedersdatter, der tjener på Vellinggaard, og dette foregår den 11. oktober 1776.


Marcus Rasmussens mor, Mette Marcusdatter, dør hjemme i Pjedsted i juli 1744, men hun når da at opleve at få et barnebarn i Viuf.  

Rasmus Marcussen Bondes underskrift i 1776.
Marcus Rasmussen fra 1745 til 1749

På kirkedagen Septuagesima 1745, som er den 14. februar 1745, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor i Viuf kirke. Maren er nemlig gudmor for Niels Jacobsen, der får døbt en søn med navnet Hans Nielsen. Faddere til den lille dreng er Michel Pedersen, Niels Vrede og Mette Kyed af Viuf.


På kirkedagen 4. søndag efter Påske 1745, som er den 16. maj 1745, er Marcus Rasmussen fadder til Mads Jørgensens datter, der bliver døbt Mette Madsdatter i Viuf kirke. Gudmor er Maren Christensdatter af Rådvad i Harte sogn [skrevet Rodevad]. Andre faddere er Michel Pedersen og Marie Nielsdatter af Viuf.


Den 8. juni 1745 er Marcus Rasmussen atter fadder i Viuf kirke. Denne gang er han det for Niels Hansen Griis på gård 12 i Viuf, idet denne får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter Griis. Mette Kyed er gudmor til den lille pige, mens de andre faddere er Hans Hartvigsen og Maren Mogensdatter af Viuf.

 

Marcus Rasmussen bliver igen far i Viuf i begyndelsen af december 1745, hvor han er 26 år gammel. Sønnen bliver døbt med navnet Diderich Marcussen efter sin morfar, Diderich Andersen af Pjedsted. Den lille Diderich dør indenfor de første år af sin levetid. Præsten skriver, da drengen er døbt i Viuf kirke søndag den 12. december 1745:

Dom 3. Adv. Døbt Marcus Rasmussens barn kaldet Diderich frembaaren af Barbara Diderichsdatter faddere Diderich Andersen, Peder Rasmussen [nok Marcus' bror fra Pjedsted] og Susanne Legardt [Barbara er hans svigerinde, og Diderich er hans svigerfar fra Pjedsted].

 

Marcus Rasmussen bliver far for tredje gang i 1747, hvor han får en datter, der bliver døbt Mette Marcusdatter den 22. januar 1747 i Viuf kirke. Præsten skriver, da pigebarnet er døbt 3. søndag efter Hellig 3 Konger:

Dom. 3 p Epiph døbt Marcus Rasmussens daatter kaldet Mette frembaaren af mad. Stub faddrer Peder Rasmussen [må være storebroren fra Pjedsted], Søren Haar og Susanna Legardt

Mette Marcusdatter er gudmor i Viuf kirke på kirkedagen 2. advent 1764, da Hans Fugl får døbt sin søn med navnet Erich Hansen Fugl. Året efter er hun fadder for Hans Pedersen Koed, hvilket Bertel Kyed også er. Mette Marcusdatter bliver gift med Bertel Kyed, der er født i 1736 i Viuf. Bertel Kyed overtager sin fars gård i 1768. Bertel Kyeds hustru af Viuf er gudmor i Taulov på kirkedagen 3. søndag efter H3K i 1780 for møller Thomas Winding og Anne Kirstine van de Lucht, da parret får døbt sønnen Bertel Thomasen Winding. Mette boede på denne gård, der lå lige op ad kirken til sin død i 1797. Gården er udparcelleret, men resterne af den hedder ”Kuglegaard”.

 

På kirkedagen Dom Oculi 1747, der er den 5. marts 1747, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor i Viuf kirke for Christen Møller af Viuf. Christen har fået en datter, der bliver døbt Mette Christensdatter Møller i kirken denne dag. Fadderne til den lille pige er Mads Jensen, Søren Haar og Susanne Legardt af Viuf.

På kirkedagen 6 p Trin 1747, som er den 9. juli 1747, er ”Maren Marcuses” fadder i Viuf kirke, og det er selvfølgelig Maren Diderichsdatter, som er gift med Marcus Rasmussen af Viuf, der her er tale om. Maren Diderichsdatter er det for Hans Sørensen på præstegårdens Annexgaard, idet denne har fået sønnen Peder Hansen. Gudmor er Mette Larsdatter af Viuf. Andre faddere er Hans Hartvigsen og Jens Andersen af Viuf.

På kirkedagen Palmarum 1748, som er den 7. april 1748, er Marcus Rasmussen fadder til en lille pige i Viuf kirke, der bliver døbt Karen Jensdatter Buhl. Karens far hedder Jens Buhl af Viuf [skrevet Bul]. Gudmor er ”hus Londekone”, hvilket nok er hustruen til Londemand. Andre faddere er Mads Jensen, Birthe Londemands og Maren Pedersdatter af Viuf.


På kirkedagen 1 p Epiph 1749, som er den 12. januar 1747, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder i Viuf kirke atter engang. Maren er fadder for Søren Nielsen af Viuf, der har fået en søn, som bliver døbt Niels Sørensen. Fadderne til den lille Niels er Mads Pagh, Peder Snedker og Lene Griis af Viuf.


Marcus Rasmussen bliver far til endnu en søn i slutningen af juni 1749. Den lille dreng bliver døbt Diderich Marcussen efter sin morfar i Pjedsted søndag den 1. juni 1749. Da Diderich er døbt i Viuf kirke, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:

Dom: Trin: døbt Marcus Rasmussens søn kaldet Diderich frembaaren af Susanne Legardt, faddere Anders Diderichsen [svoger], Peder Rasmussen [broren fra Møllersminde i Pjedsted], Mads Jensen [formodentlig Mads Jensen fra Jensgaard i Viuf], Ellen Nielsdatter
Læs om retssagen vedrørende Diderich Marcussens arv efter sin mor længere nede på denne side. Som voksen flytter Diderich Marcussen til Vinding sogn. I J. J. Ravns bog En Historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo herreder kan man læse om Diderich Marcussen under Vinding sogn på gård 6:

Diderik Markussen, hans Søn Jørgen Dideriksen, og dennes Søn, Diderik Jørgensen (født den 19. maj 1832 i Vinding), havde en Gaard, som var en Del af denne Gaard. Diderik Jørgensen byttede Gaarden bort mod en Del af Gaarden Nr. 11, og Ejeren af denne, Jens Markussen, fik saa hans Gaard. Der var forskellige ejere, til Lars Hansen Jørgensen nedbrød den.

Diderich Marcussen bor ved folketællingen i 1787 i Viuf hos søsteren Mette Marcusdatter og hendes mand Bertel Kyed på deres gård i Viuf. Han bliver i september 1792 gift med Malene Nielsdatter, som er datter af Karen Zachariasdatter og Niels Jørgensen Ostedet, fra gård 12 i Vinding. Tirsdag den 28. maj 1793 bliver de forældre til sønnen Jørgen Diderichsen. Jørgen Diderichsen bliver gift med Tove Johanne Nielsdatter fra Solskov. De får sønnen Diderik Jørgensen den 19. maj 1832 i Vinding.

Om gård 11:

Den gamle Gaard i Byen har bl.a. været ejet af Jens Markussen, som byttede med Diderik Jørgensen, der havde den og Møllen i en Række Aar. Han var Dannebrogsmand. Siden Diderik Jørgensens Død har Gaarden været ejet af Sognefoged Niels Nielsen, der er en Søn af Hans Peter Nielsen, ”Stampemøllegaard”, den gl. Kragegaard.

Ved folketællingen i 1880 er Diderik Jørgensen opført som møller med en gård og en mølle i Vinding ved Vejle. Han er ugift og har en møllersvend, en husbestyrerinde, en tjenestekarl og to tjenestepiger. Gårdejer Diderik Jørgensen er formand for Sogneforstanderskabet og sognerådet i Vinding 1883 til 1886. Gårdejer, lægsmand Diderik Jørgensens legat oprettes den 25. februar 1894. Det er på 40.000 kroner, og renten af det uddeles til trængende af legatstifterens slægt, der er født før hans død. Derefter overgår legatet til universitetet. Didrik Jørgensen dør som ugift gårdejer i Vinding by den 27. februar 1894. Han bliver altså kun 62 år gammel. Gården hed Sønderbjerregaard. Der findes et gammel foto af Vinding mølle .

Om gård 15 :

Gaarden, der nu kaldes ”Lykkesgaard”, er for mange Aar siden udflyttet fra Byen. Da Niels Nielsen købte Lykkesgaard, siger man, den kostede 1800 Rdl. Han var gift med en Datter af Gaardmand Diderik Markussen i Vinding.

Foto fra 1878 af Diderik Jørgensen, som er barnebarn til Diderich Marcussen og derved oldebarn til Marcus Rasmussen.
Marcus Rasmussen i årene 1750 til 1758

På kirkedagen Epiph 1750, som er den 6. januar 1750, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder i Viuf kirke til tvillingerne Christen Jacobsen og Lauritz Jacobsen. Forældre til de to drenge er Jacob Larsen af Viuf. Gudmødre til de to drenge er Else Pagh og Mette Haar af Viuf. Andre faddere er Søren Kyed, Peder Smed, Mads Andersen, Jes Koed og Karen Pedersdatter af Viuf.

På kirkedagen Rogate 1750, der er den 3. maj 1750, er Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke. Marcus er det for Christen Jensen af Viuf, der får døbt en søn med navnet Jens Christensen. Gudmor til drengen er Mette Kyed. Andre faddere er Niels Hansen og Johanne Madsdatter af Viuf.

På kirkedagen Invocavit 1751, der er den 28. februar 1751, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, fadder for Rasmus Nielsen Schiøtte på Viufgaard. Denne får døbt en søn med navnet Niels Christensen Rasmussen Skiøtte i Viuf kirke denne dag, efter at hans første søn med dette navn er død året før.

På kirkedagen Lætare 1751, som er den 21. marts 1751, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, igen fadder i Viuf kirke. Nu er hun det for ”Lille Anders”, der får døbt en søn med navnet Anders Andersen. Hvem denne ”lille Anders” er, vides ikke. Gudmor er Anne-konen fulgt af Maren Pouls. De andre faddere er Niels Vrede og Anne Clausdatter af Viuf.


Den 4. juli 1751, som også er kirkedagen 4 p Trin 1751, får Marcus Rasmussen døbt endnu en datter i Viuf kirke. Pigen er født i slutningen af juni 1751 eller begyndelsen af juli 1751, og hun får navnet Giertrud Marcusdatter. Præsten skriver:
Dom 4 p Trin. Døbt Marcus Rasmussens liden datter kaldet Giertrud frembaaren af min [præstens] kone Karen Pedersdatter, faddere Peder Rasmussen [broren fra Møllersminde i Pjedsted], Niels Andersen [svogeren fra Bredstrup], Mons. Holtzendorph [af Luttergavl i Viuf], Ellen Nielsdatter [også af Luttergavl]
Der vides ikke mere om Giertrud Giertrud Marcusdatter, idet der ikke er nogen Gertrud Marcusdatter i hverken Viuf eller Vejle Amt ved folketællingen i 1787.

Den 6. juli 1751 er der en sag i Koldinghus Birks Ting, hvor Marcus Rasmussen af Viuf sammen med sin far og svoger lovbyder på gården, hvor faren bor, dvs. Møllersminde i Pjedsted. Følgende angives i korttekst:
Fol. 183b, 189:
Sognefoged Rasmus Pedersen af Pjedsted, Marcus Rasmussen af Viuf og Niels Andersen af Bredstrup på vegne af hustru Maren Rasmusdatter lovbød den gård i Pjedsted på hektar 8-4-1-0, som Rasmus Pedersen påbor. Sønnen Peder Rasmussen og hustru Maren Lasdatter begærede skøde.

kirkedagen 4 p Trin 1752, som er den 25. juni 1752, er Maren Diderichsdatter, som er gift med Marcus Rasmussen af Viuf, fadder i den lokale kirke for Thomas Christensen, der har fået en søn. Den lille dreng bliver døbt Hans Thomsen. Gudmoren er madame Veile af Viuf. Andre faddere er Søren Haar, Mogens Madsen og Karen Pedersdatter af Viuf.


Maren Diderichsdatter af Viuf, dvs. hustruen til Marcus Rasmussen, er igen fadder i Viuf kirke på kirkedagen Septuagesima 1753, der er den 18. februar 1753. Da får Mads Jørgensen af Viuf døbt en datter med navnet Karen Madsdatter. Gudmoren er Susanna Legardt af Viuf. Andre faddere er skovfoged Holzendorff samt Mads Pagh af Viuf. Den lille Karen Madsdatter dør 8 år gammel i 1761.


Marcus Rasmussen er selv fadder i Viuf kirke på kirkedagen Dom Qvinga 1753, dvs. den 4. marts 1753. Mads Christensen af Viuf har fået tvillinger, og da pigen bliver døbt Anne Madsdatter, står Marcus ved dåbsfadet som fadder. Gudmor til pigen er hustruen til Anders Nielsen af Skærbæk i Taulov sogn, mens de øvrige faddere er Peder Gris og Jacob Hansen af Viuf. Mads Christensens søn bliver døbt Jeppe Madsen, og Anne Smed af Viuf er gudmor til ham. Fadderne til sønnen er Søren Haar, Niels Rasmussen og Anne Madsdatter af Viuf.


Påskedag 1753, dvs. den 22. april 1753, er Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter af Viuf, gudmor for Niels Jensen, der får døbt sønnen Jens Nielsen. Fadderne er Hans Pedersen af Viuf, Jacob Hansen af Viuf og Maren Pedersdatter af Viuf.

Maren Diderichsdatter, som er gift med Marcus Rasmussen af Viuf, er nok engang fadder i Viuf kirke på kirkedagen 7 p Trin 1753, som er den 5. august 1753. Denne gang er hun det for Søren Pris af Viuf, der får døbt sønnen Niels Sørensen Pris. Gudmor til drengen er madame Veile. Andre faddere er Mads Jensen af Viuf, Hans Pedersen af Viuf samt Anne Nielsdatter af Viuf.


På kirkedagen 9 p Trin 1753, hvilket er den 19. august 1753, er Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke. Thomas Christensen har fået en datter, der bliver døbt Anne Marie Thomasdatter, og hende er Marcus fadder for. Hun bliver dog ikke så gammel, og præsten har tilføjet nedenunder: død 1754. Gudmor er madame Veile. Andre faddere er Peder Madsen af Viuf og Mette Kyed af Viuf.


Marcus Rasmussen er nok engang fadder i Viuf kirke den 14. oktober 1753. Denne gang er han det for Hans Marcussen på gård 12 i Viuf by, der får døbt sin datter for Johanne Hansdatter. Præsten tilføjer, at den lille pige dør i 1755, og altså før, at familien Marcussen flytter til Bredstrup året efter. Karen Vandet er gudmor til den lille pige. Andre faddere er Søren Haar af Viuf, Hans Pedersen Koed af Viuf, Birthe Clausdatter samt Mette Kyed af Viuf.

Dom Oculi 1754 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for Christen Møller. Denne får nemlig døbt sønnen Peder Christensen Møller denne dag. Gudmor til den lille dreng er Birthe Clausdatter.

Da Anders Carlsen får døbt datteren Maren Andersdatter på kirkedagen Fer. 1 Pentec 1754, står Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, gudmor for den lille pige: Birthe Clausdatter står denne gang fadder, hvilket sognefogden Søren Haar også gør.

Hustruen til Marcus Rasmussen, Maren Diderichsdatter, er nok engang fadder i Viuf kirke på Trinitatis 1754. Hun er fadder for Rasmus Nielsen på Viufgaard, der får døbt en søn med navnet Iver Rasmussen. Præsten tilføjer senere, at den lille Iver er død i 1756.

Allerede 5 p Trin 1754 står Marcus Rasmussen selv fadder. Han gør det for Peder Madsen, der får døbt sønnen Mads Pedersen. Den lille dreng bliver ikke så gammel, da præsten tilføjer, at han er død samme år.


11 p Trin 1754 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for en lille pige, der døbes Grete Helvig ?. Hvad, hendes far hedder, er et godt spørgsmål men ca. Skroffnichmus. Gudmor til den lille pige er Johanne Madsdatter. De andre faddere er Mogens Madsen og Mette Haar. Denne indgang er en af de lidt mere mærkelige i Viuf kirkebog.

Marcus Rasmussen står igen fadder i Viuf kirke på kirkedagen 8 p Trin 1755. Denne gang gør han det for Thomas Christensen, der får døbt datteren Anne Marie Thomsdatter. Karen Jensdatter fra Kolding er gudmor. De andre faddere er Søren Haar, Hans Pedersen og Mette Kyed [som ikke er Marcus’ datter, selv om hun har samme navn].

Igen på kirkedagen Dom Mis. 1756 står Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke. Nu gør han det for Hans Pedersen, der får døbt datteren Marie Hansdatter. Gudmor er den 23-årige Johanne Margrethe [Madsdatter]. De andre faddere er Søren Haar og Margrethe Hansdatter.

På kirkedagen 6 p Trin 1756 er Marcus Rasmussen endnu engang vidne i Viuf kirke ved en barnedåb. Denne dag får Mads Andersen døbt sin søn for Peder Madsen. Gudmor til lille Peder er Lisbeth Veile. De andre faddere er Peder Snedker og Susanne Legardt.


”Maren Marcus”, som må være Marcus Rasmussens hustru, Maren Diderichsdatter, står gudmor i Viuf kirke 13 p Trin 1756, hvor Jacob Skolemester får døbt sin datter Anne Jacobsdatter. Faddere er bl.a. Søren Haar, Rasmus Nielsen og Else Pagh.


På kirkedagen Qvinquagesima 1757, altså Fastelavnssøndag den 20. februar 1757, er Marcus Rasmussen selv fadder i Viuf kirke for Anders Karlsen af Viuf. Anders har fået en søn, der bliver opkaldt efter sin farfar og således kommer til at hedde Karl Andersen. Gudmor til den lille dreng er Anne Soel. Faddere er desuden Jacob Hansen, Hans Koed, Mette Haar og Karen Hansdatter.


Da Jørgen Pedersen Landsoldat dør i 1757, indføres i tingbogen tirsdag den 1. marts 1757, at han skylder 5 rigsdaler til Marcus Rasmussen af Viuf.


På kirkedagen 14 p Trin 1757, som er den 11. september 1757, er Marcus Rasmussen fadder for Peder Madsen af Viuf, da han får døbt sin datter med navnet Anne Pedersdatter. Else Pagh er gudmor, mens de andre faddere er Mogens Madsen og Ellen, som er gift med Jacob Skolemester af Viuf.

Marcus Rasmussen er næste gang fadder i Viuf kirke på kirkedagen 17 p Trin 1757, hvilket er den 2. oktober 1757. Nu er han det for Søren Hansen Pris af Viuf, idet denne får døbt en datter med navnet Mette Sørensdatter Pris. Anne Marie Koed er gudmor for den lille pige, mens de andre faddere er Niels Rasmussen og Mette Pedersdatter af Viuf.

Marcus Rasmussens signatur 1758 på vinkanden i Viuf.
Marcus Rasmussen fra 1758 til 1768

Marcus Rasmussens første kone, Maren Diderichsdatter, dør midt i juli 1758. Da hun er begravet på kirkedagen 9 p Trin 1758, som var den 23. juli 1758, skriver præsten vist nok, at hun blev 41 år gammel. Marcus skænker samme år en vinkande til Viuf kirke, men det vides ikke, om dette sker i forbindelse med hustruens død.

 

På vinkanden findes følgende indskrift: ”Gud til ære og i et taknemligt hjerte er denne kande foræret til Viuf kirkes Alter af Marcus Rasmussen og Maren Diderichs datter Anno 1758”.


Tirsdag den 28. marts 1758 føres Marcus Rasmussen som vidne for Margrethe Jensdatter, da han er hendes lavværge. Sagen drejede sig om, hvorvidt en Christen Jensen Møller skyldte hende penge. Det gjorde han ikke.
 

Marcus Rasmussen bliver viet til Karen Madsdatter Dahl fra Stubberup i Højen sogn den 23. september 1760. Præsten skriver i kirkebogen:
d: 23 Sept: Copuleret efter Kongl: Bevilling uden foregaaende Trolovelse Marcus Rasmusen af Wiuf og Karen Madsdatter af Stubberup

 

Marcus Rasmussen og hustru, Karen Madsdatter Dahl af Viuf, er i Øster Starup kirke den 19. oktober 1760, hvor hustruen er gudmor for Mogens Jacobsen. Denne har fået en datter, der bliver døbt Anna Kirstine Mogensdatter. Fadderne er Mads Olufsen af Stubberup i Højen sogn, Las Nielsen af Højen, samt Jørgen Nymands hustru og degnens hustru af Øster Starup. Hvordan forbindelsen er mellem Mogens Jacobsen og parret i Viuf vides ikke.


Da Marcus Rasmussen bliver far til en søn midt i juni 1761, som bliver opkaldt efter drengens morfar, Mads Olesen Dahl, skriver præsten i forbindelse med dåben den 21. juni 1761 i Viuf kirke om Mads Marcussen:

Dom 5 p. Trin døbt Marcus Rasmussens søn kaldet Mads frembaaren af Karen Nielsdatter, faddere Peder Rasmussen, Mogens Jacobsen [fra Øster Starup], Bertel Kyed [fra Kuglegaard i Viuf], Susanna Legardt [Gl. Toftegaard i Viuf], Kirsten Madsdatter [vist nok ikke af Øster Starup, da dennes far er Mads Hansen ifølge trolovelse 1762]
Der vides ikke mere om Mads Marcussen, men han er ikke at finde i Viuf eller Vejle Amt ved folketællingen i 1787.

 

Marcus Rasmussen og hustruen Karen Madsdatter bliver i slutningen af 1762 forældre til en datter, der får navnet Maren Marcusdatter. Da Maren er blevet døbt i Viuf kirke den 2. januar 1763, skriver præsten følgende i kirkebogen:

Dom p: N:A: døbt Marcus Rasmussens liden datter kaldet Maren frembaaren af Mad. Frik, faddere Mads Olufsen [af Stubdrup], Peder Rasmussen [af gården Møllersminde i Pjedsted], Anders Nielsen, Else Soels [af Gammelgaard i Viuf]
Maren
Marcusdatter bor ved folketællingen i juli 1787 hos sin søster, Mette Marcusdatter og dennes mand, Bertel Kyed i Viuf. Maren er da 25 år gammel og ugift. Der vides ikke noget om Maren Marcusdatter efter 1787.

I 1764 findes følgende sag ved retten, hvor Marcus Rasmussen er involveret:

Marcus Rasmussen af Viuf lovbød 3. Gang den gård i Bredstrup, som hans søster og svoger Niels Andersen påbor. Sognefoged Niels Andersen og hustru Maren Rasmusdatter af Bredstrup begærede skøde. De havde i forvejen den anden halvpart af gården.

 

Marcus Rasmussen bliver far til nok en søn i december 1764, og denne søn bliver døbt med navnet Hans Marcussen. Da drengen er døbt i Viuf kirke på kirkedagen Fer 3 Nativ 1764, dvs. 3. juledag eller den 27. december 1764, skriver præsten:
Viuf Fer: 3 Nativ: Xsti døbt Marcus Rasmussens lidet barn kaldet Hans, frembaared af Kirstine Madsdatter. Faddere Villum Johansen, Søren Haar, Jens Nielsen, Anne Maria Hansdatter
Der vides ikke mere om Hans Marcussen.

På kirkedagen Quinquagesima 1765, altså Fastelavnssøndag, som er den 17. februar 1765, er Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke for Søren Nielsen af Viuf. Søren har fået en datter, som bliver døbt med navnet Anne Sørensdatter. Else Soel af Viuf er gudmor for den lille pige, mens de andre faddere er Peder Madsen, Mette Haar og Anne Christensdatter af Viuf.


Tirsdag den 26. marts 1765 findes endvidere følgende i retten, som involverer Marcus Rasmussen:

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld. Udsat til 16/4, men se næste side.

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Christen Buch af Hjarup for gæld. Udsat til 16/4, men ikke set der.

 

Tirsdag den 16. april 1765 er næste møde, hvor Marcus Rasmussen møder op i retten:

Peder Madsen af Skærbæk mødte i retten og tilstod gælden til Markus Rasmussen. Han bad om udsættelse til 7/5

 

Tirsdag den 7. maj 1765 er endnu en indgang i domsbogen:

Dom: Markus Rasmussen af Viuf ctr. Peder Madsen i Skærbæk for gæld på 7 rdl. Han skal betale.

 

På kirkedagen Dom Jubilate 1767, som er 3. søndag efter Påske 1767, hvilket igen er den 10. maj 1767, er Karen Madsdatter, som er gift med Marcus Rasmussen af Viuf, gudmor i Vinding kirke til deres barnebarn. Det er sønnen Rasmus Marcussen af Vinding, der har fået en datter, som bliver døbt med navnet Maren Rasmusdatter. Præsten skriver, at Maren ”er baaren af Marcus Rasmussens hustru af Wiuff”.

Den indbyrdes placering af gårdene i Viuf by i 1700-tallet. På Siden Viuf- gårdene m.m. kan den enkelte gård, som numrene refererer til, identificeres. Gården yderst til venstre (13) er Marcus Rasmussens fæstegård.
Marcus Rasmussen fra 1768 til 1772

Tirsdag den 16. februar 1768 fører Marcus Rasmussen igen en retssag:

Markus Rasmussen af Viuf ctr. Anders Tygesen ang. Skovhugst. Sagen er udsat til 15/3, men er ikke set igen.


Den 30. juni 1768 er der en trolovelse i Viuf, hvor Marcus Rasmussen skal stå for brylluppet. Det er nemlig hans datter, Mette Marcusdatter, der i Viuf bliver trolovet til Bertel Kyed af Viuf. Mette og Bertel bliver gift den 3. november 1768. I forbindelse med trolovelsen sættes der to underskrifter i Viuf kirkebog, og den ene er Mads ?, og den anden hedder nok Rasmus Soel, dvs. gårdmanden fra Gammelgaard i Viuf.


Igen tirsdag den 17. januar 1769 er Marcus Rasmussen i retten:

Markus Rasmussen af Viuf fremstillede for retten en gl. hoppe (fremlysning).

 

Tirsdag den 24. januar 1769 er Marcus Rasmussen der igen:

Markus Rasmussen af Viuf fremlyser hoppe 2. Gang.

 

Tirsdag den 25. april 1769 er Marcus Rasmussen atter i retten:

Anders Dideriksen [svogeren] i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. Hans søn Diderik Markussens mødrende arv. 6/6

 

Tirsdag den 25. juli 1769 falder der dom i sagen om Marcus Rasmussen fra Viuf overfor Anders Dideriksen fra Pjedsted:

Dom: Anders Dideriksen i Pjedsted ctr. Markus Rasmussen i Viuf ang. Børnepenge (hans søn Diderik Markussens mødrende arv). Markus Rasmussen har tilstået, at han efter skiftebrev af 27/10-59 er blevet sin søn 300 rdl. Skyldig, nemlig i mødrene arv 184 rdl. 3 mk. 4 sk. Og i udlovet gave 115 rdl. 2 sk., på det vilkår, at samme hos ham skulle blive stående uden rente, til sønnen opnår sit 25. År. Men han beklager, at han dels på grund af vanheld og dels, fordi han har købt sin gård så dyrt på ryttergodsauktionen, uden egen skyld er kommet i den fattigdom, at han ikke kan betale denne gæld. – Intet af dette andragende er blevet modsagt, og kendes altså for ret, at det påberåbte skiftebrev bør efterleves som en usvækket dom, og at Markus Rasmussen følgelig beholder de 300 rdl. Til den i skiftebrevet fastsatte tid uden rente, imod at han på myndlingens bekostning giver sagsøgeren en lovlig panteforskrivning.

 

Før den 2. maj 1770 bliver Kirsten Marcusdatter, som er en datter til Marcus Rasmussen af Viuf, begravet. Præsten skriver:

Dom. Die. Begraves Marcus Rasmussens lille datter Kirsten 12 uger

 

Tirsdag den 31. juli 1770 er Marcus Rasmussen nok engang i retten, nu mod Mads Olesen af Højen Stubdrup:

 

’Mads Olesen af Højen Stubdrup ctr. Sin fæstebonde Markus Rasmussen i Viuf ang. Opsigelse af gården. Mads Olesen har købt gården ved auktion i 1769. Han har påstået, at fæsteren har forringet gården, og bedt om, at Søren Haar og Rasmus Sørensen Soel af Viuf måtte blive udmeldt til at syne den. De skulle have afhjemlet deres syn den 19/7, men har ikke haft tid på grund af den landmålingsforretning, der er foretaget i deres by. Nu afhjemler de synet. Tingsvidne.

[Mads Olesen er vist faren til Marcus Rasmussens hustru, Karen Madsdatter. Datteren, Kirsten Marcusdatter, bor nemlig hos Mads Olesen i 1787, hvor det er angivet, at hun er en datterdatter til Mads Olesen.]

Den 3. februar 1771 er Karen Madsdatter, der er hustru til Marcus Rasmussen af Viuf, fadder for Mogens Madsen på Jensgaard i Viuf, da denne får døbt en søn med navnet Peder Mogensen. Gudmor er hustruen til Mads Pagh af Viuf. Andre faddere er madame, hustruen til Bertel Kyed, Søren Haar og Rasmus Soel. Den lille dreng dør i 1773, og Mogens Madsen bliver far til en ny søn med navnet Peder i 1775.


Marcus Rasmussen bliver i begyndelsen af april 1771 i stamtræet far til Kiersten Marcusdatter, der bliver født i Viuf by, og som bliver døbt i kirken på kirkedagen 2. søndag efter påske 1771, som er den 14. april 1771. Kirsten Marcusdatter, der som voksen i København går under navnet Cestine Evald, dør den 26. juli 1853 på Hjortelængen 158 i København. Præsten skriver, at Kirstine Evald er en ”Muursvend Enke”, og at hun blev 86 år gammel. Hun blev altså nu kun 82 år.


Da Marcus Rasmussens bror, Peder Rasmussen Møller, dør på hjemgården Møllersminde i Pjedsted sogn, og der gøres skifte under Koldinghus Amt (sagen er i skifteprotokollen pr. 16. juni 1772 på opslag 348-368), står Marcus formynder for et af de 7 børn af første ægteskab med Maren Lasdatter, nemlig for den 16-årige Jens Pedersen Møller. Der er forskellige andre formyndere for de andre børn af første ægteskab, mens Marcus Nielsen af Fruertofte i Pjedsted og Søren Møller af Gammelby Mølle er formyndere for de to børn af Peder Møllers ægteskab med Anne Marcusdatter. Undervejs i det meget lange skifte sætter formynderne deres underskrift inklusive Marcus Rasmussen af Viuf, selv om den næppe er ægte taget i betragtning af, at alle underskrifterne ligner hinanden for meget.

Underskriften fra Marcus Rasmussen i 1772 på skiftet efter broren. Men underskriften er nok ikke ægte.
Årene 1772 til 1775

Den 6. marts 1774 er Marcus Rasmussen fadder i Viuf kirke. Det er han for Niels Clausen, som har fået en datter, som bliver døbt Karen Nielsdatter. Marcus Rasmussens datter, der er blevet gift til navnet Mette Kyed, er gudmor for den lille pige. Andre faddere er hustruen til Jacob Nielsen af Viuf, Mette, som er tjenestepige hos Søren Haar samt Niels Sørensen af Viuf.

Midt i oktober 1774 bliver Marcus Rasmussen selv far til en søn, der senere får navnet Peder Marcussen. Da drengen er blevet døbt med sit navn i Viuf kirke den 23. oktober 1774, skriver præsten følgende:
Dom: 21 p: Trinit: eller 23 Octob: blev Marcus Rasmussens Søns Daab confimeret; hans navn er Peder, han blev frembaaren af Oluf Henrichsens kone fra Stubdrup, fadderne var Rasmus Soels hustru, Else Kirstine Pagh, Sørren Haar, Hans Koed og Diderich Marcussen   X død 1775
[Diderich Marcussen er jo den 25-årige storebror til lille Peder.]
Den
lille Peder dør mindre end et halvt år efter sin far, idet han bliver begravet på Viuf kirkegård, da han er 10 måneder gammel i september 1775.

Marcus Rasmussen som indskrevet i Viuf kirkebog
Slutningen på historien om Marcus

Marcus Rasmussen bliver således far til 12 kendte børn, hvoraf i hvert fald de to dør som spæd.

 

Marcus Rasmussen dør 56 år gammel midt i marts 1775. Præsten skriver, da han begraves på Viuf kirkegård onsdag den 22. marts 1775: 

22 Martii. Begravet Marcus Rasmussen gl. 56 Aar

 

Søndag den 3. september 1775 bliver Marcus Rasmussens søn, Peder Marcussen af Viuf, begravet, og han blev kun 10 måneder gammel.

 

Marcus Rasmussens hustru, Karen Madsdatter, gifter sig året efter med Peder Hansen, og han overtager gården i Viuf.


I november 1780, dvs. 5 år efter sin død, får sønnen Rasmus Marcussen Bonde af Vinding en søn, der bliver opkaldt efter sin farfar og således kommer til at hedde Marcus Rasmussen. Gudmor til denne lille Marcus er Fru Cancellie Raadinde von Fleischer, byefogdens kone i Vejle. Faddere til drengen er Madame Meden, Frøken von Michaelsen, Capttain von Michaelsen, hr. Tolder [Johan] Groth og hr. Berg foruden hr. Foghl, hr. Falk og hr. Roed, alle fra Vejle.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <-> Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Marie Katrine Evald<->Kiersten Marcusdatter <- Marcus Rasmussen

Marcus Rasmussens fødselsdata fra Pjedsted kirkebog i 1719

Gitte 19.12.2019 11:19

Karen og Marcus bliver gift den 23.09.1760 Højen Sogn. Karen er også født i Højen Sogn den 04.08.1739.

Bente Larsen, Kolding 22.10.2012 22:33

Pjedsted kirkebog 1705 - 1748. Der ser jeg trolovelse for Marcus Rasmussen og Maren Diderichsdatter opslag 130 og vielsen på opslag 131 23. juni 1743.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie