Ewalt Wichmann (16?? - 1754)
217 af 256 - Ewalt Wichmann

bliver ikke født i Kolding mellem 1687 og 1700. Det vides ikke, hvornår han er født eller hvor henne. Med hensyn til navnet, Ewalt Wichmann, kunne han være født i Schleswig. Måske er Ewalt en bror til den Johan Christian Wichmann, der i 1717 bliver gift i Stepping sogn nordvest for Haderslev, idet navnet Johan Christian jo går igen i familien. Som følge af navngivningen af sønnen i 1735 efter den i Lübeck fødte købmand Iuchum Schirmer kunne man måske forestille sig, at Ewalt Wichmann selv er fra Lübeck, hvorfra det næsten er umuligt at indhente data. Jochum Skiermer var gift med Mette Pedersdatter Hielm.


Mellem 1719 og maj 1723 bor Ewalt Wichmann i Almind sogn nord for Kolding. Der er ingen tegn efter ham før eller efter disse år i Almind kirkebog.

Ewalt Wichmann står nemlig i 1719 fadder til Jørgen Ibsens datter Adel Margreta Jørgensdatter i Almind kirke. Præsten skriver, at det er Edvaldt Muurmester i Almind.


Den 19. april 1723 står Edvald Muurmester i Almind igen fadder. Denne gang gør han det nok engang for Jørgen Ibsen Prip, der er skoleholder i Almind. Pigebarnet døbes Adel Margreta Jørgensdatter Prip, så pigen, der er født 4 år tidligere, må være død.


Det ser ikke ud til, at Ewalt Wichmann bliver gift i Kolding, og han er vel blevet gift før 1723. Hans kone vides der ikke meget om, men hun hed Marie, og måske er hun kommet med Ewalt til Kolding, hvis de var blevet gift før dette tidspunkt.


Mellem april 1723 og september 1723 flytter Ewalt Wichmann fra Almind og ind til Kolding by.


Den 19. september 1723 får Ewalt Wichmann nemlig døbt en datter ved navn Lisbet Sophie Wichmann i Sct. Nicolaj kirke i Kolding. Da pigen er døbt, indskriver præsten hende med følgende:
D 19 Sept
Edwart Muurmesters
Lisbet Sophie
Faddere
Gotfried Reysel    Niels Bager
Jørgen Madsen    Thomas Meiers kiæreste
Niels Nielsens
I degnens version af bogen står der:
d. 19 September
Evalt Muurmesters
Lisbet Sophia
Faddere
Maria Lodske         Abel Kirstine
Gotfred Reisel        Niels Bagger
Jørgen Madzen
[Maria og Abel Kirstine må være hustru/kæreste til hhv. Niels Nielsen [Snedker] og Thomas Meier.]
Lisbeth Sophie Wichmann bliver konfirmeret i Kolding den 9. september 1742, hvor hun er 19 år gammel. Der vides ikke mere om Lisbeth Sophie efter 1742.


Ewalt Wichmann er tilflytter til Kolding i 1723, men han kan også være blevet hentet til Kolding af Biskop L. Thura, der i 1728 satte et projekt i gang, hvor den gamle Kolding Lærde Skole blev nedrevet og en ny bygget op. Den nye skole stod færdig i 1732. Der skrives om denne bygning:

Den nye skolebygning bestod af 10 fag grundmur en etage høj. Murene var tykke og stærke. Grunden var lagt med svære kampesten, og den hele bygning var meget solid.
Da bygningen var færdigbygget, kunne biskoppen ikke finde de penge, som håndværkerne skulle have, og der gik vist et par år, før alle var betalt for deres arbejde. Bygningen blev nedrevet i 1844, og Kolding Lærde Skole blev nedlagt 1855.
Han kan dog også være kommet til Kolding via købmanden Jochum Schirmer, der dør i Kolding 1729, og som hans søn opkaldes efter, idet denne får mellemnavnet Skiermer.
Ewalt Wichmann mellem 1726 og 1737
Ewalt Wichmann får anden gang døbt en pige torsdag den 13. juni 1726 i Kolding, men degnen indskriver fornavnet som Edward. Ewalt Wichmanns hustru, Marie, har da født en datter, der døbes Anne Kierstine Wichmann i Sct. Nicolaj kirke i Kolding. Da pigebarnet er døbt, skriver degnen i den ene kirkebog:
D. 13 Junii
Edward Muurmesters Anne Kierstine
Fadere
Marcus Glarmester
Nicolaj Sadelmager
Hans Snedkers Svend
Hinric Rafes Kone
Maren Kande-mesters
 
I præstens udgave af samme bog skrives:
D: 11 Juni
Evalt Muurmesters
Anne Kierstine
Døbt af mag. Lauridtz Leeh
Faddere
Johan Kleinsmed
Nicolaj Rode                    [=Nicolaj Sadelmager]
Niels Nielsen Snidicher        [=Hans Snedkers svend]
Henrich Rafns kone Mette  [= Hinric Rafes kone]
Hans Jensens kone Maren  [= Maren Kande-mesters]
 
Præsten og degnen er altså uenige om datoen og om, hvorvidt den ene fadder er Marcus Glarmester eller Johan Kleinsmed, men ellers er fadderne de samme skrevet forskelligt. Anne Christina (Ane Kierstine) [Wichmann] bliver konfirmeret i Kolding i 1744. Anne Kirstine Evaldsdatter Wichmann dør næste samtidigt med sin mor, Marie, og hun bliver begravet fem dage efter moren den 15. januar 1767. Efter begravelsen af Anne Kirstine skriver præsten:
Anno 1767 Januar D: 15. Anne Kirstine Evaldsdatter A: 40 [40 år gammel]

Ewalt Wichmann bliver tredje gang far i 1730, hvor han får datteren Anna Amalia Wichmann. Da hun er døbt i Sct. Nicolaj kirke i Kolding den 22. februar 1730, skriver degnen:

Ewart Wichmans Muurmesters
Anne Amalie
Faddere
Byfoged Grundal    Hans Michelsen
Mons. Michelsen    Mad. Ebbesens
Mad. Høxbroe
Præsten skriver derimod i sin udgave:
Ewalt Wichmanns
Anne Amalia
Døbt af Mag. Lehmejer
Faddere
Byfoged Grundahl          Madame Ebbesens
Mons. Hans Michelsen    Madame Høxbroes

Anna Amalia Wichmann bliver trolovet til Mads Blauenfeldt den 4. juni 1763, som nok har broren Maximilianus Blauenfeldt, der bliver konfirmeret i 1764. Blauenfeldt er en familie, der har boet i Kolding siden 1714 eller før. Forlovere ved trolovelsen er musicanter Nicolaj Thomsen og skomager Johan Lavesen. Anna Amalia og Mads bliver gift den 28. september 1763 i Skt. Nicolaj kirke i Kolding. Ved folketællingen i 1801 er Anna Amalia og Mads allerede flyttet væk fra Ålborg igen, men det vides ikke, hvor de da bor.
Anna Amalia og Mads flytter først til Ålborg mellem 1763 og 1773, idet de den 30. oktober 1773 får døbt en dreng Jacob Edvalt Blauenfeldt i Ålborg Vor Frue sogn, og som også visse steder kaldes for Jacob Edvard Blauenfeldt. Jacob Edvalt bliver senere organist ved Skt. Mortens kirke i Randers, og som selv får fem børn. Ved folketællingen i 1834 bor familien Jacob Blauenfeldt i Store Kierkegade 412 i Randers med 5 børn, dvs. musicanter Mathias Blauenfeldt [født den 29. marts 1805 med faddere jomfru Stadfeldt, amtsforvalter Wesenberg og Ludvig Stabell], skoledicipel Wichmand Blauenfeldt [født den 14. maj 1817 med faddere fuldmægtig Solsbech og guldsmed Engstrøm], Anna Amalia Blauenfeldt [født den 7. juni 1819 med faddere jomfru og bedemand Sommerfeldt samt D. Wichmann], Johanne Christiane Blauenfeldt [født den 26. april 1821 med faddere madam Pabst, hattefabrikatør Barlay og hanskefabrikatør Lange] samt Stine Blauenfeldt [født 1824]. Ved folketællingen den 1. februar 1840 bor familien Jacob Blauenfeldt i Hospitalsgade 412, og kun Wichmand er flyttet hjemmefra. Jacob Edvalt Blauenfeldt dør den 28. oktober 1844. Ved folketællingen i 1845 bor der kun Mathias Blauenfeldt med sine 3 søstre i Randers.
Sønnen Wichmand Blauenfeldt får senere jobbet som ”informator” ved Tjele Hovedgård. Ved folketællingen i 1850 er Wichmand Blauenfeldt sognepræst i Sandager på Fyn, og hos ham bor hans søstre, Johanne Christiane Blauenfeldt og Stine Blauenfeldt. Wichmand bliver gift i Skamby på Fyn den 1. september 1853 med Nicoline Hansine Andersen af Skamby præstegård. Der skrives det, at han er præst i Galbjerg-Sandager menighed og er 36 år gammel. Ved folketællingen i 1855 er Wichmand og hans to søstre væk igen fra Sandager.
Anna Amalia Wichmann dør i Randers den 17. oktober 1816, hvor hun altså er 86 år gammel, og hun overlever altså sin lillebror med 25 år. Hun er da enke, så Mads Blauenfeldt er død tidligere. Anna Amalia bliver begravet fra Sct. Mortens Kirke i Randers den 21. oktober 1816. I 1850 bor datteren Anna Amalia stadig i Randers som den eneste, og hun er endnu ugift som 29-årig. I 1880 bor Anna Amalia Blauenfeldt som 59-årig og fraskilt i Schousgade sammen med lillesøsteren Stine, der er enke. De 2 damer bor alene.

 

I 1733 får Ewalt Wichmann en opgave for Sct. Nicolaj Kirke i Kolding. Peder Thomasen af Flensburg havde i år 1639 foræret 400 fliser til altergulvet i kirken. Murermester Ewalt Wichmann får til opgave i 1733 at reparere dette flisegulv, som derefter lå der indtil 1861.


Ewalt Wichmann bliver i stamtræet far til Jochum Skiermer Wichmann (Evaldt) i Kolding fredag den 18. februar 1735. Ewalt er da murermester i Kolding, hvilket fag søn og sønnesøn også får som beskæftigelse. Jochum Skiermer Wichmann Evaldt bliver kun 56 år gammel, idet han dør den 15. november 1791 i Kolding, hvorefter han bliver begravet tre dage senere.

Ewalt Wichmann efter 1735 i Kolding
I 1738 igangsættes et projekt med at ombygge rådhuset i Kolding, og dette arbejde var ikke færdig før 1740, men om Ewalt Wichmann var ansat til noget af dette arbejde, vides ikke.

 

På kirkedagen 16 p Trin 1742, som er den 9. september 1742, holder murermesteren Ewalt Wichmann konfirmation for sin datter, Lisbeth Sophie Wichmann, der er født i Kolding i september 1723, så datteren er 19 år gammel ved konfirmationen.


Ewalt Wichmann har nok spillet sin rolle under besøget af den engelske prinsesse Louise på Koldinghus i 1743.

 

Murermester Evald Wichmann holder konfirmation for sin anden datter ved navn Anne Christina Wichmann (eller Ane Kierstine) på kirkedagen Qvasimodo 1744, hvilket er den 5. april 1744. Ane Kierstine er altså ca. 18 år gammel, da hun bliver konfirmeret.

På kirkedagen Qvasimodo 1746, hvilket er den 17. april 1746, holder murermester Evald Wichmann konfirmation for sin tredje datter ved navn Anna Amalie Wichmann.


I hvert fald i 1747 og 1748 sidder Ewalt Wichmann i Kolding juridiske ting, dvs. noget, som svarer lidt til nutidens domstole, men han er der ikke fast ved hvert møde i tinget.

Tirsdag den 10. januar 1747 er Ewalt Wichmann med følgende fra Kolding mødt op på tingstedet i Kolding:

Anno 1747, Tirsdagen Den 10. Januar

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Christen Nielsen, Peder Amnitsbøl, Thomas Thomasen, Baltzer Eliasen, Jesper Bergmand og Evald Wichmand, alle af Kolding, samt Rasmus Rasmussen ibidem.
Der er bl.a. en opfølgning på en sag fra den 6. december 1746, hvor Sr. Lars Tistrup på vegne af magister Moss i Jelling repræsenterer enken madame Schøtt ved lavværge Jørgen Bang, der oplyser om, at den anmeldte pensionssag føres i et andet herred. Der følges også op på en sag fra den 20. december 1746, hvor Anders Schumann af Kolding på vegne af Hans Jensen af Tiufkær er oppe imod Jørgen Hansen og hustru af Tiufkær. Sagen udsættes i 3 uger.

 

Året efter på tingmødet er følgende mødt op tirsdag den 9. januar 1748 og deriblandt Ewalt Wichmann:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel
Anno 1748, Tirsdagen Den 9. Januari
Hans Pank, byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Baltzer Eliasen, Rasmus Rasmussen, Thomas Thomsen, Simon Andersen, Evaldt Wickmand og Jens Andersen, alle af Kolding


Den 30. oktober 1749 er Ewalt Wichmann Muurmester fadder i Sankt Nicolaj kirke i Kolding for [skrevet Andræs] Andreas Torsriis, som får døbt en datter med navnet Karen Andreasdatter Torsriis. De andre faddere ved denne dåb er Frands Snedker, Niels Jensen samt hustruerne til Niels Smed og Hans Jepsen af Kolding.


I 1752 begår Niels Kusk mordet på Maren Sørensdatter, som Ewalt Wichmann nok også har været ude på henrettelsespladsen for at se, hvis ikke han ligefrem har været med til at dømme, at Niels Kusk skulle halshugges, og det har han jo været, hvis han da stadigvæk sidder i det juridiske ting.

 

Ewalt Wichmann bliver altså far til 4 kendte børn, hvoraf 3 er piger og 1 er dreng, men med undtagelse af Anna Amalie og Jochum vides der ikke meget om de andre 2 piger.

 

Ewalt Wichmann dør i maj 1754, hvor der er en begravelse søndag den 12. maj 1754 fra Sct. Nicolaj kirke. Præsten skriver noget lignende i kirkebogen:  

Evalt Muurmesterens Liig begravet i fri Giord, ? ? af ?
[Se under Johan Christian Evald, hvad begravelse i Fri jord betyder]


Ewalt Wichmanns hustru, Marie et-eller-andet, overlever sin mand med 13 år, idet hun lever frem til 1767. Da hun er begravet fra Sct. Nicolaj kirke i Kolding, skriver præsten dette:
Anno 1767 Januar D: 10. Marie Evaldtes A: 84 [altså født ca. 1683]

Fem dage efter sin mor begraves den ene af Ewalt Wichmanns døtre, Anne Kirstine Evaldsdatter, hvor hun var 40 år gammel.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Marie Katrine Evald <- Johan Christian Evaldt<- Jochum Wichmann (Evaldt) <- Ewalt Wichmann

Ewalt Wichmann som indskrevet i Kolding Skt. Nicolai kirkebog

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie