Simon Simonsen (1714 - 1801) [den mellemste]
107 af 128 - Simon Simonsen [den mellemste]

bliver født omkring nytåret 1712 til 1713 i Saksild by som søn af Simon Simonsen [den ældre] og Kirsten Sørensdatter. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben af Simon Simonsen [den mellemste], som finder sted 1. søndag efter nytåret i 1713, dvs. den 7. januar 1713:

Dom 1 post Epiph d 7 Jan døbt Simon Simonsens Barn af Saxild kaldet Simon, baaret af Johanne Simonsdatter i Assendrup. Faddere var Søren Jensen i Assendrup, Ole Simonsen af Saxild, Jacob Thorsen ibid [af Saksild], Karen Simonsdatter af Assendrup og Anne Jensdatter af Saxild


Simon Simonsen af Saksild bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først startede 1736.


Tirsdag den 5. februar 1743 bliver Simon Simonsen gift med Mette Simonsdatter af Nølev, som vist nok er en datter af Simon Jensen Overgaard af Nølev, der dør i 1741. Mette Simonsdatters mor er død i januar 1743.


Fredag den 10. juli 1744 bliver Simon Simonsen af Saksild far for første gang. Han får en søn, der bliver døbt med navnet Simon Simonsen. Præsten skriver følgende i kirkebogen efter dåben:

Den 10. Juli døbt Simon Simonsens Simon af Saxild Baaren af Jechte Louvig. Faddere Simon Simonsen af Saxild, Niels Simonsen fra Gelsforslund, Simon Simonsen af Nølef og Anne Simonsdatter fra Sander.

Denne Simon Simonsen dør som 5-årig i 1749.


I januar 1746 bliver Mette Simonsdatter mor til endnu en søn med Simon Simonsen som far, men den lille dreng er dødfødt. Da drengen er begravet på Saksild kirkegård den 2. februar 1746, skriver præsten:
D: 2 Febr begrafvet Simon Simonsens dødfød Drenge barn -


Simon Simonsen bliver far til en søn, der bliver døbt Ole Simonsen den 22. januar 1747 i Saksild kirke. Præsten skriver, da drengen er døbt 3 p H3K 1747:

Dom 3 p. Epiph: døbt Simon Simonsens Ole af Saxild. Baaren af Maren Simonsdatter fra Boulstrup. Faddere Simon Simonsen af Saxild [altså farfaren til lille Ole], Hans Andersen af Kysing, Rasmus Overgaard af Nølev og Anne Andersdatter af Saxild.

Ole Simonsen af Saksild er fadder for Anne Simonsdatter og Michel Jensen af Rude, da parret får døbt en søn med navnet Rasmus Michelsen 2. advent 1775. Nytårsdag 1776 får Ole Simonsen og Ingeborg Jensdatter selv døbt en datter med navnet Maren Olesdatter, og pigen er født den 20. december 1775. Ole Simonsen bliver endvidere far til en datter, som bliver døbt Anne Marie Olesdatter på kirkedagen 6 p Trin 1778. Hustruen dør mellem juli 1778 og februar 1784. Ole Simonsen bliver nemlig gift for anden gang med enken Birgitte Hansdatter i 1784 med kongebrev. Ole er altså 37 år gammel, da han atter bliver gift:
Ole Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Ole Simonsen og enken Birgitte Hansdatter af Saksild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 21 maj 1784.

Ole Simonsen og Berthe Hansdatter bosætter sig i Rude i Saksild sogn og er der ved folketællingen i 1787. Han angives til at være 40 år gammel, og hun 42. Hun har 3 børn fra første ægteskab, og sammen har de datteren, Mette Kirstine Olesdatter, der bliver født den 7. november 1785. Mette Kirstine bliver døbt 2. juledag 1785, men gudmor og faddere er ikke angivet i den ene kirkebog med indgangen, mens dåben er glemt i den anden. Ved folketællingen i 1801 er Ole Simonsen død, og Berthe Hansdatter er gift for 3. gang med Rasmus Christensen. Den 15-årige Mette Kirstine bor hos sin mor og stedfar.

Simon Simonsen af Saksild er fadder i den lokale kirke på kirkedagen Pentacost 1748, som er den 2. juni 1748 og altså pinsedag. Simon Simonsen er det for Simon Rasmussen af Saksild, der får døbt sin søn for Michel Simonsen. Gudmoren kan ikke læses, men andre faddere er Jens Nielsen af Kysing, Rasmus Sørensen af Lyngby samt en kvinde af Saksild, hvis navn ikke kan læses.


Simon Simonsen [den mellemste] får sin første datter i 1749. Hun døbes Kirsten Simonsdatter den 8. april 1749 i Saksild kirke. Præsten skriver i Saksild kirkebog efter dåben:
Fer 3 pasch døbt Simon Simonsens Kiersten af Saxild baaren ved Degnekonen. Fadder Rasmus Simonsen af Nølef, Esche Simonsen af Saxild, Peder Simonsen af Sander [i Odder sogn] og Cidsel Simonsdatter af Saxild
Barnet blev inddøbt efter Attest

Kirsten Simonsdatter dør som 12-årig i 1761, hvor hun begraves på Saksild kirkegård den 7. maj 1761. Præsten skriver efter begravelsen:
7de Maÿ begravet Simon Simonsens datter Kirsten af Saxild 12 aar gl.


Samme år, 1749, kirkedagen 3 p Epiph 1749, som er den 26. januar 1749, dør Simon Simonsens første fødte søn, Simon Simonsen [den yngste], og den lille dreng bliver kun 5 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen:
Dom 3 Epiph lagt jord paa Simon Simonsens Simon af Saxild

Saksild kirkes gamle klokke fra 1828, der var støbt i Randers på P. Meilstrups værksted.
Simon Simonsens liv i Saksild 1750 til 1760
Simon Simonsen af Saksild er fadder på kirkedagen 5 p Pasch 1750 for Hans Andersen af Kysing, der får døbt en søn med navnet Peder Hansen. Gudmor er madame Westergaard. Andre faddere omkring dåbsfadet er Rasmus Overgaard og Jens Overgaard af Nølev samt Anne Bidsgaard af Kysing.

Simon Simonsen [den mellemste] får sin anden datter, Maren Simonsdatter, som fødes i 1751. Da Maren er blevet døbt på kirkedagen Festo Michael 1751, som er den 29. september 1751, skriver præsten i kirkebogen:

Festo Michael døbt Simon Simonsens Maren af Saxild baaren af Maren Simonsdatter af Nølef, faddere Niels Simonsen fra Gersdorfslund, Stephen Væver fra Rørt, Rasmus Overgaard og Jens Overgaard fra Nølef og Peder Kroghs kone af Saxild.
Hvis Maren Simonsdatter bliver voksen, bor hun ikke i Saksild ved folketællingen i 1787.

På kirkedagen 8 p Trin 1751, som er den 1. august 1751, står Simon Simonsen af Saksild fadder i Nølev kirke for Esche Simonsen af Nølev. Esche får nemlig denne dag døbt sin søn for Simon Eschesen. Gudmor er Maren Simonsdatter, som måske er Simons lillesøster født 1723. De andre faddere er Stephen Væver af Rørt, Peder Simonsen af Saksild og Jens Simonsen Overgaard af Nølev.

På kirkedagen 6 p Pasch 1753, der er den 3. juni 1753, står Simon Simonsen af Saxild fadder til Niels Nielsen af Kysings søn, der også døbes Niels Nielsen, og begivenheden foregår i Saksild kirke. Mette Simonsdatter af Saksild er gudmor for den lille dreng. Andre faddere er Rasmus Overgaard af Nølev, Søren Smed af Randlev og Anne Niims af Nølev.


Simon Simonsens tredje datter, der bliver døbt Methe Simonsdatter, bliver født i slutningen af april eller begyndelsen af maj 1754. Efter at Methe er blevet døbt i Saksild kirke den 5. maj 1754, skriver præsten i Saksild kirkebog:

Dom 3tia Pasch: døbt Simon Simonsen Methe af Saxild baaren af præstekonen, faddere Stephen [Væver] af Rørt, Jens Overgaard og Simon Overgaard og Jens Bidsgaard, alle af Nølev
Der vides ikke mere om Mette Simonsdatter.


Kort derefter i midten af maj 1754 dør Simon Simonsens hustru, Mette Simonsdatter. Præsten skriver under begravede, da Mette er begravet den 26. maj 1754, hvilket er kirkedagen Exaudi eller 6. søndag efter påske 1754:
Dom: Exaudi Simon Simonsens kone af Saxild

Da der er skifte efter Mette, laves følgende:
49 - fol 167
Mette Simonsdatter i Saxild. 6 Juli 1754. E: Simon Simonsen B: Olle Simonsen 7 - Kirsten Simonsdatter 5 - Maren Simonsdatter 3 - Mette Simonsdatter 1/4. Fm: Morbroder Rasmus Simmonsen i Nølev og morbroder Jens Simmonsen i Nølev.

Da Mettes bror, Simon Simonsen af Nølev, dør i 1766, er Simon Simonsens datter, Kirsten Simonsdatter, ikke med på listen over børn af afdøde Mette Simonsdatter.


Den 22. oktober 1754 bliver enkemanden Simon Simonsen den mellemste gift med Inger Jensdatter Krogh af Saksild. Inger er i øvrigt søster til den Rasmus Jensen Krogh, som der var noget forvirring omkring, da han blev døbt, fordi degnen skabte tvivl om, hvorvidt præsten havde døbt drengen korrekt. Præsten skriver, da Inger Krogh og Simon Simonsen er blevet gift i Saksild kirke:
22 Oct copuleret Simon Simonsen og Inger Kroghs, begge af Saxild.

 

Simon Simonsen og hustruen Inger Jensdatter Krogh af Saksild får en ny søn, som døbes Simon Simonsen i 1755. Da den lille dreng er døbt den 29. juni 1755, skriver præsten:
Dom 5ta p Trinit: døbt Simon Simonsens søn Simon af Saxild baaret af Mette Jensdatter ibid: fadrer Jens Krogh i Saxild, Peder Simonsen i Sander, Rasmus Overg [Overgaard] og Jens Overgd [Overgaard] i Nøelef

Simon
Simonsens søn, Simon Simonsen, dør samme år. Præsten skriver nemlig den 7. september 1755:
Dom XV p Trinit [1755]: begravet Simon Simonsens søn Simon af Saxild

 

Simon Simonsen mister sin mor, Kirsten Sørensdatter, der dør i løbet af de sidste dage af 1756. Kirsten Sørensdatter bliver nemlig begravet på Saksild kirkegård den 3. januar 1757, hvor præsten ikke angiver hendes alder og siger, at hun var ”gamle Simon Simonsens hustru”.


I 1757 får Simon Simonsens hustru, Inger Jensdatter Krogh, en datter, der bliver døbt Anne Simonsdatter, som Simon Simonsen den mellemste er far til. [Dåben er dog ikke fundet]. Denne Anne Simonsdatter er måske hende, der er gift med Michel Jensen af Rude, og som får døbt sønnen Rasmus Michelsen 2. søndag i advent 1775, hvor Ole Simonsen af Saksild er fadder?

 

På kirkedagen Dom Oculi 1757, som er den 13. marts 1757, skriver præsten, at Simon Simonsens kone er indløst, hvilket er et andet ord for introduceret, så hun må have fået et barn nogle måneder tidligere, som ikke er indskrevet, og hun vender nu tilbage til kirken:
Dom Oculi Indløst Simon Simonsens Kone i Saxild


Første advent 1757, der er den 27. november 1757, står Simon Simonsen fadder i Saksild kirke for Erich Christensen i Saksild, da denne får døbt datteren Karen Erichsdatter. Præstens hustru er gudmor for den lille pige, mens de andre faddere er Peder Bonde, Søren Pedersen og Anne Pedersdatter af Saksild, samt Rasmus Slæjs kone af Tvenstrup i Odder sogn.


Simon Simonsen [den mellemste] bliver sammen med Inger Jensdatter Krogh i slægtstræet far til Johanne Simonsdatter i Saksild tidligt i januar 1758.

Septuagesima 1758, som er den 22. januar 1758, er Simon Simonsens hustru, Inger Jensdatter Krogh af Saksild, gudmor for Peder Krogh, mens Simon Simonsen selv står fadder i Saksild kirke. Peder Krogh får denne dag døbt sin søn for Jens Pedersen Krogh. Andre faddere er Olle Krogh og Christen Nielsen.


Den 7. juni 1758 begraves også en Simon Simonsen af Saksild, men om dette er en søn eller en af de voksne Simon Simonsen’er vides ikke. Præsten skriver kun:
d 7de Juny begravet Simon Simonsen i Sax:


Femte søndag i fasten 1759, hvilket er den 1. april 1759, står Simon Simonsen af Saksild fadder i Nølev kirke. Det er Rasmus Overgaard, der får døbt en søn for Simon Rasmussen Overgaard. Gudmor er præstens kone. De andre faddere er Eske Simonsen af Rørt, Jens Overgaard i Nølev samt Peder Simonsens kone af Saksild. Rasmus Overgaard dør i 1761, hvor han var 45 år gammel.


På kirkedagen 24 p Trin 1760, som er den 16. november 1760, får Simon Simonsen døbt endnu en datter i Saksild kirke, og hun døbes Inger Kirstine Simonsdatter. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Dom 24 post Trinit døbte Simon Simonsens datter Inger Kirstine i Saxild baaren af Jens Kroghs kone i Randlef [Randlev]. Fadre var Peder Pedersen af Onsted, Jens Krogh af Randlef [pigens morbror], Olle Krogh i Saksild [pigens morbror], Anne Tøgersdatter, Maren Rasmusdatter, Saxild

Der vides ikke mere om Inger Kirstine Simonsdatter.

Simon Simonsens liv efter 1760
kirkedagen 3 p Trin 1761, som er den 7. juni 1761, står Simon Simonsen fadder i Saksild kirke. Simon før det for Niels Krogh, der denne dag får døbt sin søn med navnet Niels Nielsen Krogh. Gudmor for den lille dreng er Mette Kroghs af Rude. Andre faddere er Jens Krogh af Randlev, Peder Andersen af Saksild, Anne Jensdatter af Onsted og Maren Stephansdatter, sidstnævnte nok af Saksild.


Torsdag den 7. maj 1761 bliver Simon Simonsens datter Kirsten Simonsdatter begravet fra Saksild kirke. Kirsten blev kun 12 år gammel. Præsten skriver:
1763 3 – 7. Maj – Kirsten, 12 Aar, Simon Simonsens datter af Saxild

 

På kirkedagen 16 p Trin 1762, som er den 26. september 1762, er Simon Simonsen fadder i Nølev kirke. Pigen bliver døbt Anne Andersdatter, og hendes far hedder Anders Pedersen af Nølev. Gudmor er hustruen til Jens Michelsen af Nølev. De andre faddere er Søren Pedersen og bror, Rasmus Pedersen af Saksild foruden hustruen til Anders Sørensen af Nølev.


På kirkedagen 21 p Trin 1762, som er den 7. november 1762, er Simon Simonsen igen fadder i Saksild kirke. Denne gang er han det for Ole Krogh af Saksild, der har fået sønnen Jens Olesen Krogh. Hustruen til Peder Krogh af Saksild er gudmor, og fadder er hustruen til Jens Krogh af Randlev.


Simon Simonsen bliver atter far til en søn i anden halvdel af november 1762. Da den lille Jens Simonsen er døbt på kirkedagen 1. advent 1762 i Saksild kirke, hvilket er den 28. november 1762, skriver præsten følgende:
Dom 1ma Advent: døbt Simon Simonsens Jens af Saxild baaren af Olle Kroghs hustru ibid. [Saksild]. Fadere Olle Krogh, Christen Nielsen Rude, Simon Saxild, ? Pedersens hustru af Onsted
Jens Simonsen bliver voksen og er på lægdsrullen over Saksild sogn som 27-årige, hvor han opholder sig hjemme. Jens Simonsen er på lægdsrullen indtil 1800, hvor han opholder sig i Saksild. Ved folketællingen i 1801 er Jens Simonsen dog ikke længere at finde i Saksild, og der vides ikke mere om ham.


Den 31. oktober 1763 bliver Simon Simonsens søn, Ole Simonsen, gift i Saksild kirke med Ingeborg Jensdatter.

På Sankt Hans dag 1764, dvs. den 23. juni 1764, er Simon Simonsen fadder i Saksild kirke for Christen Nielsen af Rude, der har fået datteren Anna Christensdatter. Pigen bæres til dåb af hustruen til Søren Smed af Rude. Andre faddere er Michel Jørgensen og Michel Thomsen af Rude samt hustruen til Peder Krogh af Saksild.

På kirkedagen 16 p Trin 1764, som er den 7. oktober 1764, er Simon Simonsen igen fadder i Saksild kirke. Denne gang er han det for Ole Krogh af Saksild, der får døbt en søn med navnet Rasmus Olesen Krogh. Hustruen til Peder Bonde af Saksild er gudmor. Andre faddere er Søren Pedersen af Saksild, Peder Nielsen af Saksild og Mette Ingildsdatter af Saksild.


Midt i januar 1765 bliver Simon Simonsen af Saksild far til en lille datter. På kirkedagen 2 p Epiph 1765, som er den 20. januar 1765, får nemlig Simon Simonsen døbt sin næste datter i Saksild kirke. Da pigebarnet er døbt med navnet Kiersten Simonsdatter i kirken efter storesøsteren, der døde i 1761, indskriver præsten hende med følgende:
Dom 2den Epiph døbt Simon Simonsens datter Kiersten i Saxild baaren af Peder Kroghs hustru ibid [Saksild]: Fadre var Ole Krogh i Saxild, Christen Nielsen Rude, Peder Pedersen i Onsted, Anders Pedersen i Nølef, Jens Kroghs hustru i Randlef -
Kirsten
Simonsdatter bor hjemme hos forældrene ved folketællingen i 1787. Der vides ikke mere om Kirsten Simonsdatter efter 1787.

Simon Simonsens hustru, Inger Jensdatter Krogh, er gudmor i Saksild kirke på kirkedagen Festo Omnium 1765, som er den 1. november 1765, hvor Peder Krogh af Saksild får døbt en søn med navnet Rasmus Pedersen Krogh. Faddere til den lille dreng er Stephan Væver af Rørt i Bjerager sogn, dennes søn Rasmus Stephansen af Torrild, Ole Krogh af Saksild og hustruen til Jacob Michelsen af Rørt i Bjerager sogn.

På kirkedagen 16 p Trin 1766, som er den 14. september 1766, er Simon Simonsens hustru, Inger Jensdatter Krogh, gudmor i Saksild kirke. Hun er det for Peder Krogh af Saksild, der får døbt sønnen Rasmus Pedersen Krogh denne dag. Fadderne er Ingeborg, der er degnens datter, Jens Krogh, der er Ingers far, og Christen Nielsen, som vist nok bor i Rude.

Den 16. september 1766 er Simon Simonsen af Saksild fadder for Oluf Krogh af Saksild, idet Oluf har fået en søn, som bliver døbt med navnet Peder Olufsen. Gudmor er Anne Pedersdatter. De andre faddere er Peder Krogh af Saksild og Oluf Krogh af Saksild.


Simon Simonsen bliver midt i februar 1767 far til endnu en søn. På kirkedagen 2. søndag efter H3K, dvs. den 23. februar 1767, får han nemlig døbt endnu en søn med navnet Simon Simonsen, som er født den 21. februar 1767, og den lille Simon er altså den fjerde af slagsen. Præsten skriver følgende, da drengen er døbt:

Simon Simonsens søn i Saxild blev døbt [slettet] fød d 21. february og døbt Simon d 30 hujus [februar], baaret af Caroline Fischer, dvs. præstens datter, fadderne Kjersten Nielsdatter, Christen Nielsen [af Rude] og Peder Krogh
Simon
Simonsen bor hjemme hos forældrene ved folketællingen i 1787. Den unge Simon Simonsen bor hjemme i hvert fald indtil 1795 ifølge lægdsrullerne, hvor det angivet, at han siden 1789 har været indrulleret i 1. jyske infanteriregiment som rekrut, og sikkert fordi han efter sin tid er temmelig høj, nemlig 1,67 meter høj. Ved folketællingen i 1801 er der en ugift bødker i Saksild med navnet på 34 år, dvs. denne er født i 1767 og er nok vores Simon Simonsen. Han er ugift og logerende i Saksilds degnebolig sammen med en ugift væver. Han bliver boende i Saksild, idet Simon Simonsen af Saksild er fadder i byens lokale kirke i 1803 for Simon Christensen. Hos Simon Christensen bor ved folketællingen i 1801 Simons forældre, den 88-årige Simon Simonsen og hustru, Inger Jensdatter Krogh. Der vides ikke noget om unge Simon Simonsen efter 1803.


Tredje søndag efter påske 1769, som er den 16. april 1769, er Simon Simonsen nok engang fadder i Saksild kirke. Denne gang er Simon det for Oluf Krogh, der får døbt sønnen Oluf Olufsen Krogh. Præstens datter er gudmor, og de andre faddere er Christen Nielsen af Rude, hvis hustru er en søster til Simon Simonsen, Simon Ladefoged og hustruen til Jens Krogh af Randlev.

Sankt Hans dag 1769, hvilket jo er den 23. juni 1769, er Simon Simonsen Saxild fadder for Christen Nielsen af Rude, der denne dag får døbt sin datter med navnet Mette Christensdatter. Gudmor er jomfru Carolina, dvs. præstens datter. De andre faddere er Anders Bonde af Saksild, Michel Thomsen af Rude og hustruen til Oluf Krogh af Saksild.

 

Den 5. oktober 1769 er Simon Simonsen af Saksild formynder, da hans niece, Maren Simonsdatter af Nølev, er død, og der laves skifte efter hende.

I begyndelsen af februar 1771 bliver Simon Simonsen af Saksild far til en søn, der får navnet Rasmus Simonsen. Drengen bliver døbt i Saksild kirke på Fastelavnssøndag i 1771, som er den 10. februar 1771, hvorefter præsten skriver:
Fastelauns Sønd: Fader: Simon Simonsen i Saxild. Moder Inger Jensdatter: Barnet Rasmus
Fadre: Maren Ingildsdatter, Margrethe Ingildsdatter Peder Simonsen, Jens Erichsen i Saxild, Christen Nielsen i Rude
Rasmus Simonsen dør 7½ år gammel den 20. september 1778, og præsten skriver efter begravelsen, at han var Simon Simonsens søn af Saksild.

 

Simon Simonsens hustru, Inger Jensdatter Kroghs mor, Mette Pedersdatter, dør i slutningen af september eller begyndelsen af oktober 1775 i Saksild, hvor hun er 83 år gammel. Da Dybvads godt gør boet op efter Mette, angives følgende:
Den 21. november 1775: Mette Pedersdatter af Saksild er død. Børn: Søn, Jens Jensen Krogh af Randlev [skrevet Kroeg hele vejen i skiftet], søn, Peder Jensen Krogh af Saksild, søn, Ole Jensen Krogh, som boede her på stedet tidligere men som er død og har efterladt sig: Søn, Niels Olesen Krogh, 13 år [1762], søn, Jens Olesen Krogh, 12 år [1763], søn, Rasmus Olesen Krogh, 10 år [1765], søn, Peder Olesen Krogh, 8 år [1767], søn, Ole Olesen Krogh, 6 år [1769], datter, Mette Olesdatter Krogh, 4 år [1771]. Christen Laursen er stedfar til alle disse børn. Formynder for børnene er deres farbror, Peder Jensen Kroeg af Saksild; datter, Anne Jensdatter Krogh, som er gift med Peder Pedersen af Onsted i Hvilsted sogn, datter, Inger Jensdatter Krogh, som er gift med Simon Simonsen af Saksild, datter, Mette Jensdatter Krogh, som er gift med Christen Nielsen af Rude i Saksild sogn. Skifteforretningen foregår hos Mette Pedersdatters svigersøn, Christen Laursen af Saksild, der kalder sig Christen Lauritzen, da der skrives under på skiftet. Familien fra Onsted er ikke mødt op. Vurderingsmænd: Anders Rasmussen af Ørting og Jørgen Olsen af Saksild. Mette havde ikke mange ejendele, og de er i forvejen blevet fordelt mellem arvingerne. Ægte og/eller uægte underskrifter fra de mænd, der var mødt op til skifteforretningen.


Simon Simonsens søn, Rasmus Simonsen, dør midt i september 1778. Rasmus Simonsen er kun blevet 7 år gammel. Da drengen er begravet på Saksild kirkegård, skriver præsten:
d 20de September Døde Simon Simonsens Søn, Rasmus i Saxild  7 aar 29 uger

 

Den 67-årige Simon Simonsen af Saksild er fadder i Nølev kirke på kirkedagen 8 p Trin 1781, der er den 5. august 1781, hvor Jens Erichsen af Nølev får døbt en søn med navnet Simon Jensen. Simon Simonsens søn, Simon Simonsen, er på dette tidspunkt kun 16 år gamel, så det er næppe ham, der er fadder.


Ved folketællingen den 1. juli 1787 lever Simon Simonsen stadigvæk, og familien i Saksild består da af følgende:

Simon Simonsen             73 år       Gift              Bonde og Gaardbeboer

Inger Jensdatter             60 år       Gift                

Jens Simonsen               24 år       Ugift            Barn af 2det Egteskab

Simon Simonsen             22 år       Ugift            Barn af 2det Egteskab

Kirsten Simonsdatter       20 år       Ugift            Barn af 2det Egteskab

 

Da Skanderborg Amt laver hovedlægsrulle i 1789 for Aakier Amt, er der følgende i Lægd 3, som er Saksild sogn, om Simon Simonsens drenge:
29: Far: Simon Simonsen, søn, Jens Simonsen, født i Saxild, 27 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme, ?
30: Far: Simon Simonsen, søn, Simon Simonsen, født i Saxild, 22 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, Soldat siden 1789 ved 1 J Reg


Skanderborg Amts rulle over Aakier Amt opdateres i hovedform i 1792, og nu er der følgende om Simon Simonsens drenge i Saksild:
29 24: Far: Simon Simonsen, søn, Jens Simonsen, født i Saxild, 29 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme
30 25: Far: Simon Simonsen, søn, Simon Simonsen, født i Saxild, 24 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, Soldat siden 1789 i 1ste Jydske Reg:
Aakier Amt ophører herefter, hvorefter Saksild flyttes til Aarhus Amt lægd 69.

Aarhus Amt bliver opdateret med en ny hovedlægdsrulle i 1795, hvor man nu finder følgende om Simon Simonsens drenge:
24 18: Far: Simon Simonsen, søn, Jens Simonsen, født i Saxild, 32 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig hjemme
25 19: Far: Simon Simonsen, søn, Simon Simonsen, født i Saxild, 27 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, Rekr. sid. 89 i 1ste Jydsk. Infregt.

Simon Simonsens søn, Simon Simonsen, er allerede fjernet fra lægdsrullen, da Aarhus Amt får opdateret sin hovedlægdsrulle i 1798, men følgende findes om Jens:
[slettet] 18 16: Far: Simon Simonsen, søn, Jens Simonsen, født i Saxild, 35 år, 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Saxild, Fripas Ses 1800
Simon Simonsens søn, Jens Simonsen, er fjernet fra hovedlægdsrullen i år 1800, da den bliver opdateret for Aarhus Amt.


Ved folketællingen den 1. februar 1801 lever Simon Simonsen stadigvæk i Saksild. Simon og hans hustru har nu ophold på en gård i Saksild, som ikke længere er deres egen. Der er vist ingen af deres børn tilbage i Saksild:
Simon Christensen       46 år      Gift        Bonde og Gaardbeboer
Anne Hansdatter         27 år      Gift        Hans Kone
Simon Simonsen           7 år       Ugift      Søn af 1ste Ægteskab
Hans Simonsen            3 år       Ugift      Søn af 2det Ægteskab
Simon Simonsen          88 år      Gift        Opholdsfolk
Inger Jensdatter         74 år       Gift   
[Lille Simon Simonsen bliver døbt den 21. maj 1794 i Saksild, og hans mor hedder Bodil Marie. Simon Christensens hustru, Bodil Marie, dør den 11. oktober 1796 i Saksild som 27-årig. Gården er altså ikke gået i arv til et af børnene.]


Den mellemste Simon Simonsen af Saksild bliver en rigtig gammel mand, sin tid taget i betragtning, og han dør den 19. december 1801. Præsten skriver, at han blev 88 år gammel, og det blev han:


1801 d 19de Dec gamle Simon Simonsen Saxild 88 Aar gl.

Simon Simonsen af Saksild, som jo må være vores Simons nu 38-årige søn, er fadder i Saksild den 11. februar 1803. Den unge Simon Simonsen er fadder for Ole Olesen og Johanne Pedersdatter af Saksild. Gudmor er Rasmus Thuesens hustru. Andres faddere er Søren Simonsen, Jørgen Degn og Peder Bonde, alle af Saksild. Igen den 24. februar 1803 er Simon Simonsen af Saksild fadder for Simon Christensen og Ane Hansdatter af Saksild, da parret får døbt sønnen Christen Simonsen.


Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen  <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Simon Pedersen Engersløv <- Johanne Simonsdatter <- Simon Simonsen     
 

Simon Simonsens Simon af Saxild fra 1713, da han indskrives ved dåben i Saksild kirke

Peter Sandbøl 11.04.2021 11:46

Simon Simonsen den mellemste er født 1714 og ikke 1713, men eller stemmer afskriften så vidt jeg kan se.

Thomas 02.06.2016 09:42

Et skud i tågen:
Jeg har en gammel tegning af en dreng, på bagsiden står der: Niels Simonsen : Simon Simonsen 1848 - er det slægt??

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie