Svend Jensen Muurmester (1771 - 1819)
49 af 64 - Svend Jensen

bliver født i løbet af den første uge af juli 1771 i Skræppegården Huse i Odense. Svend Jensens forældre hedder Jens Svendsen og Maren Nielsdatter. Ved dåben søndag den 7. juli 1771 skriver præsten i Odense Vor Frue kirkebog om Svend Jensen:

 D. 7 Julü | Jens Svendsen Muresvends Søn døbt med navn
                                            Svend.
Kirstine Anders Datter bar, Helvig Niels Datter g [gik] for; Fadere
Hierre Svendsen, Anders Pedersen begge Tömer=Svenne, og
Christopher Madsen dagleyer, alle under Sr Jørgensen.
[Hierre Svendsen er en farbror til drengen]

Svend Jensen bliver nok konfirmeret omkring 1786, men der findes ingen oplysninger om konfirmationer for perioden i Vor Frue sogn.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor den 15-årige Svend Jensen stadigvæk hjemme hos forældrene sammen med tre mindre søskende. Svends far er murersvend, hvilket Svend også selv bliver som voksen, foruden hans søn og sønnesøn:

Jens Svendsen                40 år    Gift     Huusbonde    Muursvend
Maren Nielsdatter            44 år    Gift     Madmoder
Svend Jensen                  15 år    Ugift    Børn
Margrethe Svendsdatter   13 år    Ugift    Børn
Niels Svendsen                  8 år    Ugift    Børn
Jørgen Svendsen               8 år    Ugift    Børn

Mellem juli 1787 og 1791 flytter teenageren Svend Jensen fra Odense og til omegnen af Stenstrup på Sydfyn.

Svend Jensen bliver gift med Dorthe Jensdatter i en tidlig alder, idet han kun er 19 år gammel. Brylluppet foregår i Stenstrup kirke den 24. juni 1791. Præsten skriver efter brylluppet i Stenstrup kirkebog:

D 24de Junii blev Svend Jensen og pigen Dorthea Jensdatter ægteviede
Dorthe og Svend Jensen bosætter sig dog kort efter brylluppet i Kværndrup.

Svend Jensen bliver første gang far til en søn, der døbes Jens Svendsen, og som er født den 2. oktober 1791 i Kværndrup. Jens opkaldes efter sin farfar i Odense, der også hedder Jens Svendsen. Da Jens er blevet døbt i Kværndrup kirke, skriver præsten:
Jens    Muurmester Svend Jensen og Dorthe Jensdatter 1 Søn i ?lifangshuset
Faddere: Pigen Severine Jensdatter, Christen Beck, Hans Jensen og Mads Johansen, alle af Qverndrup

Ved folketællingen i 1845 bor Jens Svendsen i Langå, hvor han er kirkesanger og skolelære. Han er gift med Ellen Hansen og bor der med 2 ugift voksne døtre. Seks år tidligere, i 1839, var han i Svindinge, hvor han var forlover for Maren Svendsdatter. Den 59-årige Jens Svendsen er stadigvæk i Langå i 1850, hvor familien består af ham selv, en datter, Johanne Dorthea Svendsen, og en tjenestepige. I 1855 bor Jens med samme datter, en hjælpelærer, en tjenestepige og en plejedatter, 15-årige Ane Johanne Jensen født i Kværndrup, men hvem hun er, er et godt spørgsmål. Den 69-årige Jens Svendsen lever stadigvæk i Langå skolelærerbolig i 1860 som enkemand, og hvor datteren, Johanne Dorthea Svendsen, er blevet gift med efterfølgeren til Jens, den noget yngre Christian Jørgensen, og Jens Svendsen bor hos sin datter og svigersøn. Det ser dog ikke ud til, at Jens Svendsen dør i Langå, men datteren og svigersønnen forlader også Svendborg Amt inden for de næste 10 år.

Mellem oktober 1791 og december 1793 flytter familien fra Kværndrup til Stenstrup. Svend Jensen bliver far til en datter midt i december 1793, og denne døbes Anna Maria Svendsdatter i Stenstrup kirke den 22. december 1793. Da den lille pige er døbt, skriver præsten følgende:
Decembr 22de blev Svend Jensen, Muuremester, og Dorthea Jensdatter deres Datter, Anna Maria, døbt, baaren af Mette Kirstine Larsdatter: faddere, Jens Svendsen, Rasmus Larsen, Rasmus Fisker og Mads Bødkers hustru
Anne Marie Svendsdatter bor hos forældrene ved folketællingen i 1801. Anne Marie nævnes ikke som arving, da skiftet efter faren laves den 14. oktober 1820, så hun må være død forinden, hvilket dog ikke sker i hverken Langå eller Svindinge sogne.

Mellem fødslen i slutningen af 1793 og den næste fødsel i slutningen af 1795 flytter familien til Langå by, hvor Svend Jensen stadigvæk opføres som murermester.


Den 1. søndag i Advent 1795, som er den 29. november 1795, får Svend Jensen en datter i Langå, der døbes Sophie Hedevig Svendsdatter. Sophie Hedevig er altså født midt i november 1795. Da den lille pige er døbt i Langå kirke, skriver præsten:
Den 1 Søndag i Advent døbt Svend Muurmester og H. Dorthe Jens Datters Datter kaldet Sophie Hedevig. Baaret af Mad. Møller fra Glorup. Fadderne var Jens Ladefoged, Zohne Nielsen, Knud Petersen og Smedens Hustru.
Sophie Hedevig føder en uægte søn den 29. juni 1818. Drengen døbes Rasmus Henrichsen, og udlagt far er Henrich Rasmussen. Sophie Hedevig Svendsdatter bliver da også gift i Svindinge kirke den 12. december 1818 med væveren Henrich Rasmussen. Den ene af forloverne til brylluppet er hendes far, Svend Jensen. Den 28. september 1819 får Sophie Hedevig en søn, der opkaldes efter sin morfar, da han døbes i Svindinge kirke. Drengen døbes altså Svend Henrichsen. Familien flytter derefter. De får yderligere en søn Jens Henrichsen omkring 1822, men det vides ikke, hvor han er født henne. Derefter flytter familien til Hesselager, hvor Henrich og de tre sønner findes ved folketællingen den 18. februar 1834. Sophie Hedevig er da desværre død forinden den 2. november 1833, og hun blev således kun 38 år gammel. Rasmus bliver konfirmeret i 1833. Svend Henrichsen bliver konfirmeret i Hesselager kirke i 1834, og Jens i 1838. I 1840 og derefter er Henrich Rasmussen og Jens Henrichsen væk fra Hesselager og findes ikke igen. Svend Henrichsen findes i Svendborg by i Bagergade som væversvend i 1840 men derefter ikke igen. Rasmus Henrichsen er væversvend i Langaa i 1840. Rasmus bliver gift med Mette Hansdatter, og de har 3 sønner og en datter – Sophie Hedevig Rasmussen – i Brudager ved folketællingen i 1850, hvor han stadigvæk er væver. Ved folketællingen i 1860 har Rasmus og Mette fået endnu en datter. Rasmus Henriksen dør den 21. juni 1879 i Brudager – kun 59 år gammel. Sophie Hedevig Rasmussen bliver gift den 16. september 1876 i Brudager kirke med Christian Hansen. De bosætter sig i Skellerup, hvortil moren Mette Hansdatter også flytter for at bo hos dem ved folketællingen i 1880. Sophie Hedevig og Christian Bek kan åbenbart ikke få børn, for 10 år senere bor de med 3 plejebørn foruden hendes gamle mor og en anden pensionist i pleje. 

På kirkedagen 19 p Trin 1796, som er den 2. oktober 1796, er Svend Jensen Muurmester fadder til en pige i Langå kirke, der bliver døbt Kirsten Johansdatter. Kirstens forældre er husmand Johannes Johansen og hustru Mette Laursdatter af Langå. Gudmor er Kirsten Rasmusdatter, mens de andre faddere er Jakob Bødker, Lars Gudsen og Anne Friderichsdatter, og alle disse bor nok også i Langå.


Da der laves hovedlægdsrulle over Langå sogn i Svendborg amt i 1797, lægd 53, er der følgende om Svend Jensens eneste søn i rullen:
104 80: Far: Svend Jensen, søn, Jens Svendsen, født i Sønderhavehus, 7 år gammel, opholder sig hjemme

Svend Jensen Muurmester som indskrevet i Langå kirkebog ved den anden fødsel i 1795.
Svend Jensen efter 1797
Svend Jensen bliver far til endnu en søn, som døbes 1. advent 1798 døbes i Langå kirke, hvilket er den 2. december 1798. Den lille dreng er født den 30. november 1798 ifølge lægdsullen i 1799. Da Svends lille dreng er døbt Johannes Peter Svendsen, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:
Advents Søndag døbt Svend Jensen Muurmester og Hustru Dorthe Jens Datters Søn kaldet Johannes Peter, baaret af Jomfru Sophie Wilhelmine Lund i Præstegaarden. Faddere var Lars Gudsen, Jacob Bødker, Søren Andersen og Kirsten Mads Datter
Johannes Peter Svendsen bor hos forældrene i1801. Johannes Peter er også hos forældrene i Langå på lægdsrullen i 1803 og 1806.

Da der laves hovedlægdsrulle over Langå sogn under Svendborg Amt for 1799, som er lægd 53, finder man følgende om Svend Jensens sønner i Langå:
80 72: Far: Svend Jensen, søn, Jens Svendsen, født i Sønderhaughuus, 9 år gammel, opholder sig hjemme
125 111: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Johannes Peter Svendsen, født i Langaae, fød 30 Nov 1798

Ved
folketællingen den 1. februar 1801
bor Svend Jensen med hustru og 4 børn i Langå by i Svendborg amt:

Svend Jensen                       30 år      Gift         Til huuse hos Degnen og muurmester
Dorthe Jensdatter                  34 år      Gift          Hans hustru
Jens Svendsen                      10 år      Ugift        Deres barn
Anne Marie Svendsdatter          7 år     Ugift        Deres barn
Sophie Hedevig Svendsdatter    5 år     Ugift        Deres barn
Johannes Peder Svendsen         2 år     Ugift        Deres barn

På kirkedagen 24 p Trin 1801, som er den 15. november 1801, får Svend Jensen døbt en datter i Langå kirke. Da pigen er døbt Anne Cathrine Svendsdatter, skriver præsten i kirkebogen:
Dom 24 p: Trinit: havde Muuremester Svend Jensen og hst: Dorthe Jensdatter en Datter i Kirken, som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Anne Cathrine. Baaret af Degnens hustru mad. Holm [Sophie Nielsdatter]. Fadderne: [bødker] Hans Pedersen, [husmand] Hans Rasmussen og Dorthe Larsdatter -
Svend Jensens hustru introduceres i Langå kirke samme dag, så pigen må være født et stykke tid før dåben. Da Svend Jensen 6 år senere får en ny datter med navnet Anne Cathrine, må man gå ud fra, at denne lille pige er død inden da, men hun er ikke angivet som død i Langå. Dorthe Jensdatter vender tilbage til kirken samme dag.


Den 21. februar 1802 står Svend Jensen fadder i Langå kirke. Pigebarnet døbes Maren Pedersdatter, og hendes forældre er gårdmand Peder Poulsen og hustru Anne Hansdatter af Langå. Karen Nielsdatter er gudmor til pigen, mens de andre faddere er Frederich Rasmussen, Rasmus Hansen og Anne Madsdatter af Langå.

Da der laves hovedlægdsrulle over lægd 53, Langå sogn, under Svendborg Amt for 1803, er der følgende om Svend Jensens sønner i Langå:
72 56: Far: Svend Jensen, søn, Jens Svendsen, født i Sønderhauge huus, 12 år gammel, opholder sig i Langaa
111 85: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Johanes Peter Svendsen, født i Langaae, 4 år gammel, opholder sig i Langaa

Mellem maj 1803 og september 1804 flytter Svend Jensen fra Langå til Svindinge by, men det ser ud til, at det ikke er alle børn, som flytter med nordpå i første omgang.


Svend Jensen bliver i december 1804 i slægtstræet far til Niels Svendsen i Svindinge på Fyn. Ifølge dødeprotokollen på Københavns Stadsarkiv dør Niels Svendsen den 19. maj 1866, mens han er bosiddende på adressen Kirkestræde 5 i København, og Niels bliver altså knap 62 år gammel.

I 1806 opdaterer Svendborg Amt næste gang sin hovedlægsrulle over Langå sogn, som er lægd 53. Svend Jensens to andre sønner end Niels er på rullen med følgende:
56 48: Far: Svend Jensen, søn, Jens Svendsen, født i Sønderhauge huus, 15 år gammel, opholder sig i Langaae
85 74: Far: Svend Jensen Muurmester, søn, Johanes Peder Svendsen, født i Langaae, 7 år gammel, opholder sig hjemme


Mellem hovedlægsrullen i maj 1806 og oktober 1807 flytter resten af familien Svend Jensen fra Langå til Svindinge.

 

Tirsdag den 20. oktober 1807 får Svend Jensen døbt endnu en datter med navnet Anne Cathrine Svendsdatter i Svindinge kirke. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Octobr 20 Døbt Muurmester Svend Jensen og hustru Dorthe Jensdatter fra Sving en Ægte datter Anne Cathrine Baaren af Maren Nielsdatter af Sving – Faddere - Muursvend Lars, Nils Johan, Gaardeier kuhersvend? Sim?, Snedker Busch fra Glorup
Den 6. marts 1820 dør afdøde Svend Jensens datter, Ane Cathrine Svendsdatter, 13 år gammel i Svindinge.

Onsdag den 20. september 1809 er Svend Muurmester alias Svend Jensen af Svindinge fadder til en pige, som bliver døbt Johanne Hansdatter i Svindinge kirke. Johannes forældre hedder Hans Rasmussen og hustru Kirsten Pedersdatter af Svindinge. Gudmor til Johanne er Maren Christensdatter Lamørup. Andre faddere er Hans Forpagter og Hans Madsen af Svindinge.

Fredag den 17. august 1810 er murermester Svend alias Svend Jensen igen fadder i Svindinge kirke. Denne gang er det en dreng, som bliver døbt Jørgen Peter Lund. Jørgens forældre er Kuursmed Lund og hustru Johanne Margrethe Jørgensdatter. Gudmor til drengen er madame Blangstrup. Andre faddere er kirkesanger Clausen, ?mand Hasting samt Hans Forpagter, som alle er af Svindinge.

Svend Jensen efter 1810

Den 30. januar 1814 er Svend Jensen Muurmester af Svindinge fadder til en pige, der bliver døbt Anne Maria Christiansdatter Krum i Svindinge kirke. Anne Marias forældre er rebslager Christian Krum og hustru Margrethe Johanne Rasmussen, og pigen er født lørdag den 25. december 1813. Gudmor til en tjenestepige hos Anders Hansen Slagter af Svindinge. Faddere er snedkermester Basch og tømmermester Hartong.

 

Lørdag den 19. marts 1814 er Svend Jensen Muurmester fadder til en dreng, der bliver døbt Rasmus Friderich Carlsen. Drengens forældre er Carl Friderich Rasmussen Smed og hustru Juliane Jørgensdatter af Svindinge. Jomfru Anna Hedevig Graff af Svindinge er gudmor, mens andre faddere er Anders Hansen Slagter, gårdmand Lars Larsen Lægdsmand samt Lorentz Lorentzen Skomager, alle af Svindinge.

 

Svend Jensen står fadder i Svindinge kirke fredag den 14. juni 1816. Pigen, som døbes, er datter af Rebslager Christian Krum og Margrethe Johanne Rasmussen. Men pigen, der døbes Frederikke Margrethe Christiansdatter Krum, dør dog 16 uger gammel.

 

Fredag den 7. marts 1817 står Muurmester Svend Jensen fadder til en dreng, der døbes Christopher Harthung. Forældrene til drengen er Tømmermester Hieronymus Harthung og hustru Mariane Pedersdatter af Svindinge by og sogn. Gudmor er tjenestepigen Kirsten Christensdatter af Nørregaard. Andre faddere er snedkermester Busk, glarmester Munch og rebslager Christian Krum af Svindinge.

 

Svend Jensen står igen fadder mandag den 23. marts 1818 i Svindinge kirke. Den uægte pige, som døbes, er datter af Maria Madsdatter og udlagte barnefader Rasmus Nielsen af Holmdrup, og hun døbes derfor Anna Maria Rasmusdatter.

 

Svend Jensen står endnu engang fadder tirsdag den 15. september 1818 i Svindinge kirke. Pigen døbes Dorthea Maria Hieronymusdatter, og hendes forældre er Hieronymus Harthung Tømmermester og hustru Mariane Pedersdatter. Dorthea Maria dør 2 år gammel i 1820.

 

Da Svend Jensens datter, Sophie Hedevig Svendsdatter, er brud lørdag den 12. december 1818 i Svindinge kirke, er Svend Jensen forlover på sin datters vegne. Sophie Hedevig bliver viet til ungkarl og væver, Henrich Rasmussen af Svindinge, som er 26 år gammel. Hans forlover er husmand og slagter Anders Hansen af Svindinge.

 

Ved konfirmationen i 1819 bliver Svend Jensens søn, Niels Svendsen, konfirmeret i Svindinge kirke, hvor han er 14 år gammel.

 

Svend Jensen bliver altså far til 4 døtre og 2 sønner, hvoraf i hvert fald 1 datter ikke bliver voksen.


Svend Jensen bliver ikke så gammel, og han dør fredag den 23. juli 1819 i Svindinge. Præsten skriver, at Svend Jensen blev 48 år gammel, og at han var husmand og murermester af Svindinge. Svend begraves på Svindinge kirkegård mandag den 26. juli 1819.

  

Den 6. marts 1820 dør afdøde Svend Jensens datter, Ane Cathrine Svendsdatter, 13 år gammel i Svindinge. Da hun bliver begravet på Svindinge kirkegård den 10. marts 1820, skriver præsten, at hun var en datter af murermester Svend Jensen af Svindinge.

Der laves skifte efter Svend Jensen lørdag den 14. oktober 1820 under Glorup-Anhof Gods. Skiftet gengives her i kortform:
Den 14. oktober 1820: Svend Jensen af Svindinge er død. Enken er Dorthe Jensdatter. Børn: Søn, Jens Svendsen, som er skolelærer i Langå og til stede, søn, Johannes Svendsen, 22 år [1798], der er i snedkerlære i Odense, søn, Niels Svendsen, 16 år [1804], som opholder sig i Svindinge, datter, Maren Sophie Hedevig Svendsdatter, som er gift med Henrik Rasmussen i Svindinge. Skolelærer Jens Svendsen er formynder for Niels Svendsen. Vurderingsmænd er sognefoged Lars Larsen og Lorentz Lorentzen af Svindinge. Lavværge for enken er sognefoged Lars Larsen. Gæld til Lars Jensen i Svindinge, gårdmand Anders Pedersen i Svindinge, Jens Rasmussen Skrædder i Gudme, gårdmand Daniel Rasmussen i Hasselager, gårdmand Rasmus Bech i Gudbjerg, gårdmand Christen Hansen i Gudbjerg, skolelærer Rasmussen i Ellevig, Dorthe Thotts i Svindinge, glarmester Knoch i Svendborg, Mads Knudsen i Svindinge, slagter Lars Bruun i Gessehøj?, Albrecht Muurmester af Maplund, sognefoged Lars Larsen i Svindinge og skolelærer Jens Svendsen. Uægte underskrifter fra Dorthe Jensdatter og Lars Larsen. Ægte underskrifter fra Jens Svendsen, Lars Jensen, Lorentz Lorentzen og Dines Rasmussen.


Tirsdag den 1. maj 1821 er der synsforretning til Jørgen Poulsen over et hus med tilhørende jord i Svindinge. Det skrives da, at huset tidligere har tilhørt Henrik Rasmussen og før ham Svend Jensen Muurmester.


I Kværndrup sogn i 1825 er der en konfirmation for en pige ved navn Maren Svendsdatter. Præsten skriver, at Maren er datter af afdøde murermester Svend Jensen og hans enke Dorthe Jensdatter af Svindinge. Maren Jensdatter bliver i 1839 gift med Jens Christian Hansen fra Albjerg i Oure sogn, hvor den ældste af Svend Jensens drenge, Jens Svendsen, står forlover for hende.


Svend Jensens hustru overlever ham med mange år. Dorthe Jensdatter lever nemlig indtil 1848, hvor hun dør i Albjerg i Oure sogn, hvor hun har boet hos datteren Maren Svendsdatter og hendes mand. Dorthe Jensdatter er vist nok født i Egense sogn omkring 1767, så hun blev 81 år gammel.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Carl Theodor Svendsen <- Niels Svendsen <- Svend Jensen

Svend Jensen som indskrevet i Odense Vor Frue kirkebog ved dåben i 1771

Elsebeth Groth Fibæk 01.03.2014 15:11

Hej.
Måske har du fundet ud af det - men jeg mener at Svend Jensens datter er døbt i Stenstrup, Sunds, Svendborg december 1793. Opl. 9 på AO.
Og tak for hjælpen

Jesper Skov 17.11.2011 20:25

Så vidt det står i mine notater er Svend Jensen født i Odense i 1771 af murmester Jens Svendsen (1747-1800) og Maren Nielsen (-1804, Stenstrup). Jeg har livsarv

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie