Peder Erichsen [Engersløv] (1751 - )
53 af 64 - Peder Erichsen Engersløv

bliver født sidst i april 1751 i Ingerslev by, og Peder Erichsen [Ingerslev] er en søn af Erich Nielsen, der er snedker i Ingerslev, og Anne Christensdatter Loft, der er født i Østerby i Tranbjerg sogn. Ingerslev ligger i Tiset sogn lidt sydvest for Århus, hvor han bliver døbt på kirkedagen Jubilate 1751, som er 3. søndag efter påske, hvilket omregnet vil sige den 2. maj 1751. Peders mor, Ane Christensdatter Loft, er hans far blevet gift med i 1741. Det vides ikke, hvem Peder Erichsen er opkaldt efter, eller om han er i familie med skoleholderen i Ingerslev omkring 1750, som også hedder Peder Erichsen. Han er dog opvokset i en børnerig familie, hvor de fleste er drenge, så der skulle bruges mange fornavne. Præsten skriver ved dåben:


Dom Jubilate: Erich Nielsens drengebarn af Engerslef kaldet Peder. Fadd. Niels Loft [af Ingerslev, som nok er en fætter til Peders mor], Michel Jensen, Rasmus Knudsen, Jens Fogs daatter Maren [Jensdatter Fog], Michel Jensens daatter Maren [Michelsdatter], som bar barnet; alle af Engerslef

 

Peder Erichsen [Engersløv] bliver konfirmeret omkring 1765, men hans konfirmation er ikke fundet.

 

Mellem 1765 og 1778 flytter Peder Erichsen Engersløv fra Ingerslev til Århus.

Peder Erichsen Engersløv er nemlig fadder i Kolt kirke den 2. august 1778, hvor hans søster, Karen Erichsdatter og hendes mand, Peder Thøgersen af Bering i Kolt sogn, får døbt datteren Anne Pedersdatter. Præsten i Kolt angiver, at den ene fadder er Peder Erichsen af Aarhus. To andre faddere er faren, snedker Erich Nielsen, og broren, Christen Erichsen af Ingerslev. Da Karen får sine efterfølgende børn i de næste mange år, er Peder ikke fadder for hende, men det gør alle hendes andre brødre.

Mellem 1778 og 1787 flytter Peder Erichsen Engersløv fra Aarhus til et ukendt sted.


Peder Erichsen [Engersløv]s mor, Ane Christensdatter Loft, dør dør midt i januar 1785 hjemme i Ingerslev i Tiset sogn, hvor Peder er 34 år gammel. Da Ane er begravet på Tiset kirkegård den 23. januar 1785, skriver præsten, at hun blev 71 år gammel.

 

Peder Erichsen Engersløv findes ikke i København, Aarhus eller i Tiset sogn ved folketællingen i 1787.

Peder Erichsen Engersløv flytter fra Ukendt sted til København mellem 1787 og 1789.

 

Peder Erichsen Engersløv bliver far for første gang omkring 1787, hvor han bliver far til sønnen Steffen Pedersen, men det vides da ikke, hvor han bor henne. Steffen bliver ikke døbt i Tiset, Saksild eller Kolt kirke i Jylland og heller ikke i Trinitatis kirke i København. Moren til Steffen er næppe Johanne Simonsdatter, selv om han er angivet som ”deres børn” ved folketællingen i 1801.  Steffen er måske også uægte født, idet hans far ved brylluppet to år senere beskrives som u:k: og oversat til ungkarl. Man skulle måske tro, at Steffens mor dør ved fødslen, siden det er hans far, som tager sig af ham, hvilket ikke var normalt dengang.

 

Familien Peder Erichsen Engersløv flytter til København på et eller andet tidspunkt mellem 1787 og 1789. I København bliver familienavnet Engesløv/Engersløv knyttet til familien.

 

Peder Erichsen Engerløv bliver gift med Johanne Simonsdatter fra Saksild den 6. maj 1789 i Skt. Nikolaj kirke i København. Præsten skriver efter brylluppet [Skt Nikolaj opslag 23]:
Peder Erichsen Ingersløw u:k: og Johanne Simonsd[atter]: pige copulerede D 6 Maÿ efter tienesten --


Familien Peder Erichsen Engersløv flytter nok til Hjortelængen 158 mellem maj 1789 og august 1791.

Den 19. august 1791 bliver Peder Erichsen Engersløv far til en datter, der bliver døbt Anna Engersløv, selv om præsten i Trinitatis kirke i København skriver navnet på pigens mor forkert. Præsten skriver nemlig:
Anna
Den 19de Aug havde Peder Erichsen Brbr. [Brændevinsbrænder] og Anna Simonsdatter døbe en Datter, som blev kaldet Anna, Madame Thomsen bar hende og Madame Wissing holdt hende; Møller Morten Jensen Brbr: Rasmus Jensen og høker Jens Nielsen var faddere.

Anna Pedersdatter dør den 17. februar 1796 i København, og hun blev kun 4½ år gammel.

Peder Ingerslev efter 1791
Peder Erichsen Engersløv bliver far til en datter i København, der er født midt i marts 1794. Pigen bliver døbt Inger Marja Pedersdatter Engersløv den 21. marts 1794 i Trinitatis kirke. Hun dør kort efter. Præsten skriver efter dåben, hvor der i dag mangler en del af højre side:
Inger Marja
Samme dag [21. marts] fik Peder Erichsen Engersløw Brændeviins---
Johanne Simonsdatter paa Hjortelængen døbt en Datter ---
Marja; Madame Wrold bar hende og Jomfru Anna ----
holdt hende; Hans Thomesen Brændeviinsbrænder -----
sen Brændeviinsbrænder og Niels Dyhrborg ------
faddere.
Den
15. august 1794 dør Peder Erichsen Engersløvs lille datter, Inger  Maria Engersløw, og hun bliver begravet den 18. august 1794, hvor præsten skriver:

D 18; fredag Peder Erichsen Ingersløv, Brændeviinsbrænder, 8 uger gammel, datter Inger Maria, fra No. 158 i Hjortelængen død d: 15 af Skar [dvs. skarlansfeber]


Søndag den 21. december 1794 er Peder Erichsen Engersløv fadder i Holmens kirke. Pigen bliver døbt Caroline Willumsen, og hun er datter af en Christian Willumsen og Kirstine Lisbeth Christophersdatter. Erhvervet for Peter Engersløv er angivet som ”brbr”, dvs. brændevinsbrænder, mens de andre faddere er mester Hans Pedersen, fuldmægtig Clemensen, bødker Peter Iversen, Mad. Johanne Dorothea Grum og Mad. Christiane Platou.

 

Den 12. august 1795 får Peder Erichsen Engersløv døbt en ny datter i Trinitatis kirke i København med navnet Inger Marja. Præsten skriver i Trinitatis kirkebog:
Inger Marja
Den 12te Augt fik Peder Engerslöw Brændeviinsbrænder og Johanne Simonsdatter paa Hjortelængen døbt en datter, kaldet Inger Marja, ; Madame Cecilia Catharina Andrup bar hende og Madame Marja Wessing holdt hende. ; hr. Vilhelm Steenberg Møller, Jens Top Skriver og Christen Nielsen Brændeviinsbrænder var faddere.

Denne Inger Maria Engersløv dør 1½ år gammel i marts 1796.


Den 17. februar 1796 begraves Peder Erichsen Engersløvs datter Anna Engersløv, som kun blev 4½ år gammel. Præsten skriver:
17 Onsdag Peder Erichsen Engersløv, Brændeviinsbrænder, 4 Aar gl, datter Anna fra No. 158 i Hjortelængen død den 7 af kihoste


Der er en del børn, som dør i København i begyndelsen af 1796, og Peder Erichsen Engersløv mister da også sin næste datter 18 dage derefter, nemlig den 7. marts 1796. Den 16. marts 1796 begraves Peders yngste datter, Inger Maria, så fra Trinitatis kirke. Præsten skriver:
16 Mand[ag] Peder Erichsen Ingesløv, Brændevins Brænder 1½ Aar gl: dat[ter]: Inger Maria fra No 158 paa Hjorte Længen død d: 7 af ?
Terider ?
dette tidspunkt i Peder Erichsen Engersløvs liv er der altså ingen af de fødte børn, der har overlevet til 5-års alderen med undtagelse af den ældste dreng, Steffen.


Peder Erichsen Engersløv bliver igen far tirsdag den 11. april 1797 til Erich Simeon Engersløv på Hjortelængen 158 i København [Simeon er i kirkebogen ikke ændret til Simon], og drengen opkaldes således både efter sin farfar og sin morfar. Præsten skriver:

Erich Simeon Samme Dag havde Peder Erichsen Engersløw brændeviinsbrænder, og Johanna Simonsdatter paa Hjortelængen No 158 døbt en søn kaldet Erich Simeon, Madme Svendsen Bondesen bar ham og Jomfru Steenberg holdt ham, Hr. Thomesen Møller, Hans Thomesen og Dyrbye Brændeviinsbrænder var faddere

Erich Simon Engerslev bliver konfirmeret i Trinitatis kirke den 2. april 1811, hvor han er 15 år gammel. Erich Simeon Engersløv bliver gift med Pouline Dorthea Agerlund. Erich Simeon bliver far til Petrea Emmeke, der døbes den 26. maj 1826 i Vor Frue kirke, hvor faren beskrives som fuldmægtig ved fattigvæsenet og bosiddende Lax [Laxegade] 91. Annette Erichine bliver døbt samme sted den 11. april 1830. Ved folketællingen 1840 bor enkemanden Erich Simon på Farvergade 130, 3. Th, og familien består foruden af ham også af døtrene, der hedder Petrea Emmeke og Annette Erichine Engersløv på 14 og 11 år. Erich Simon arbejder som Kasserer ved Københavns Fattigvæsen. Ved folketællingen i 1845 bor familien Erich Simon Engersløw på Store Kongensgade 269. Han er enkemand med de 2 piger og stadigvæk kasserer ved Kjøbenhavns Fattigvæsen.

 

Peder Erichsen Engersløv bliver i stamtræet far til Simon Pedersen Engersløv, som fødes i København fredag den 11. oktober 1799 på Hjortelængen 158.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor familien Peder Erichsen Engersløv på matrikel 158 i Sankt Annæ Vester kvarter i København og består af:

Peder Engesløv                              50 år             husbond

Johanne Simonsdatter                    43 år             hans kone

Steffen Pedersen Engesløv              14 år             deres søn

Erich Simon Engesløv                      4 år              deres søn

Simon Pedersen Engesløv                2 år              deres søn

Desuden er der 2 tjenestefolk tilknyttet familien, dvs. Lars Halvorsen på 34 år og Magdalene Andersdatter på 18 år.


Peder Erichsen Engersløvs søn, Steffen Pedersen Engersløv, bliver nok konfirmeret i påsken 1801 i Trinitatis kirke, hvor præsten angiver, at en ”Stephen Petersen” er konfirmeret [opslag 317]. Det vides så ikke, hvorfor Engersløv-navnet ikke påhæftes Steffen.


Ved matrikuleringen i 1806 i København, står Peder [Erichsen] Engerslev, brændevinsbrænder, som ejer af Hjortelængen 158 i Sankt Annæ Vester Kvarter, så han lever stadigvæk.


Peder Erichsen Engersløvs storebror, Christen Erichsen, dør hjemme i Ingerslev i Tiset sogn i 1808, og Christen bliver således 66 år gammel.

 

Onsdag den 2. april 1811 bliver Peder Erichsen Engersløvs søn, Erich Simon Engerslev, konfirmeret i Trinitatis kirke. Præsten skriver:
7. Erik Simon Ingersløv. 15 aar. brbr. hiortel. 158.


Peder Erichsen Engersløvs far, Erich Nielsen, dør hjemme i Ingerslev i Jylland i 1812, og hans far bliver således en meget gammel mand på mellem 90 og 94 år.

 

Tirsdag den 12. februar 1822 dør Peder Erichsen Engersløvs storebror, Niels Erichsen, i Ingerslev i Tiset sogn. Han blev 78 år gammel.


Peder Erichsen Engersløv bliver således far til mindst 6 børn, hvoraf 3 er piger, og 3 er drenge. Der er ingen af hans døtre, der bliver voksne.

Der vides ikke mere om Peder Erichsen Engersløv, men han dør mellem 1806 og 1834, hvor hans kone er enke.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Simon Pedersen Engersløv <- Peder Erichsen [Engersløv]

Peder Erichsen [Engersløv] som indskrevet i Tiset kirkebog i 1751 som værende født i Ingerslev ved Århus

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie