Jochum Wichmann (Evaldt) (1735 - 1791)
109 af 128 - Jochum Skiermer Wichmann [Evaldt]

bliver født i begyndelsen af februar 1735 som søn af murermesteren Ewalt Wichmann og Marie et eller andet. Jochum Skiermer Wichmann bliver døbt fredag den 18. februar 1735 i Sankt Nikolaj kirke i Kolding, hvorefter præsten skriver:


Evalt muurmesters Iuchum Skiermer [Wichmann]. Døbt af provsten mag. Leehmejer. Faddere: Jacob Sørensen Farver, Christian Svallenberg, Rådmand Juhls kiærste, Mons= Flyves kiærste og Karen  Tomasdatter
Det
vides ikke, hvor navnet Skiermer kommer fra, men Jochum er muligvis i familie med Iuchum Schirmer, der var løjtnant ved borgerskabet i Kolding foruden tobaksspinder og købmand. Denne Jochum Schirmer er død i 1729 i Kolding, hvor han var 39 år gammel, født i Lübeck. Gravstenen over Jochum Schirmer ligger endnu i 2017 inde i Sct. Nicolaj Kirke. Måske var Jochums mor en søster til Jochum Schirmer eller hans hustru Mette Pedersdatter? Den 23. februar 1725 er Jochum Schirmer fadder i Sankt Nikolaj kirke for en anden murmester, Jørgen Madsen Muurmester, der har fået datteren Bodel Marie Jørgensdatter. Kort før dette, den 31. januar 1725, er en Birgitte Schirmers fadder i samme kirke for Johan Dÿtmers, der har fået sønnen Wilhelm Johansen Dÿtmers, og hun er Jochum Schimers hustru på dette tidspunkt [skrevet Juchom Skiermer].

 

Murermesteren Evalt er hans far Ewalt Wichmann, der også i 1726 er blevet far til Anne Kirstine og i 1730 far til Anna Amalia Wichmann.

 

Som 9-årig i 1743 oplever Jochum Wichmann nok besøget af den engelske prinsesse Louises kortvarige besøg i Kolding som en begivenhed, der aldrig siden blev glemt. Læs om denne begivenhed under Koldinghus' historie.

 

Jochum Wichmann bliver konfirmeret som 16-årig på kirkedagen 17 p Trin 1751 i Sct. Nicolaj kirke i Kolding, hvilket dette år er den 3. oktober 1751. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
10) Jochum Scharmer, Evald Muurmesters


1753 var året, hvor en stor del af Koldings befolkning var ude på henrettelsespladsen for at se, at Niels Kusk fik halsen hugget over. Mon ikke også, at den 19-årige Jochum Wichmann har været der? Læs om denne begivenhed under Koldinghus' historie.

 

Kort før den 12. maj 1754, hvor Jochum kun er 20 år gammel, dør hans far, Ewalt Wichmann, idet denne bliver begravet denne dag på Sankt Nikolaj kirkes kirkegård. Det ser ud til, at Jochum Wichmann kører sin fars murermesterforretning videre efter dennes bortgang.

 

Skt. Nicolaj kirke i Kolding gennemgik en meget stor ombygning mellem 1753 og 1758, så der har nok været rigeligt med arbejde i denne periode for en murermester.

 

Den 16. marts 1755 er den 21-årige Jochum Wichmand fadder til et uægte barn i Sct. Nikolaj kirke i Kolding. Faren er en mand ved navn Johan Matthiesen, som tjener Commendanten i Fredericia. Moren hedder Anneken Hendrichsdatter, og hun er datter af rytteren Hendrich Diderichsen. Den lille pige bliver døbt Johanne Christine Johansdatter. Ud for Jochum Wichmanns navn har præsten angivet, at han er rytter, dvs. gør militærtjeneste.


I 1758 bygges den nuværende gård i Låsbygade, som bliver kaldt Købmandsgården. Den findes stadigvæk og temmelig original.

Købmandsgården i Låsbygade 61 til 65 er bygget i 1758 og kan udmærket være muret af murmesteren Jochum Wichmann (kendt som Jochum Evaldt). Evaldts hus ligger meget tæt på den i 2010 næsten sidste oprindelige bygning fra den tid i kvarteret, og hvis fundament er fra 1759, og hvor selve bygningen i dag er opført i 1771.
Jochum Evaldt fra 1760 til 1775

Jochum Wichmann, som dog nu kaldes Evaldt til efternavn, bliver gift med Marie Jochumsdatter på et eller andet tidspunkt omkring 1760 til 1762, men brylluppet finder ikke sted i Kolding mellem 1751 og 1768, og heller ikke i Fredericia Michaelis, og det vides ikke, hvor Marie stammer fra.


Jochum Wichmann Evaldt bliver måske far i 1762. Pigen hedder Anna Katrina Edwaltsdatter. Det er måske den datter, som får en søn, der bor hos hans enke ved folketællingen i 1787. Anna Katrina bliver konfirmeret i Kolding, men hun er ikke født i Kolding. Ane Cathrine Evald dør 34 år gammel i Kolding i 1796.

Den 17. marts 1762 er Jochum Wichmann af Kolding fadder til en pige, som bliver døbt Giertrud Kirstine Andersdatter. Hun er født uægte af den ugifte Karen Bentsdatter. Som udlagt far er den ugifte Anders Jensen, som tjener for Christen Post i Kolding by. Gudmor er Peder Frandsen skrædders hustru. Andre faddere er hustruen til Jens Brøgger, snedker Peder Nielsen og Hans Jensen af Kolding. Morens bøder er betalt og har attest af 12. november 1761 fra Junghans.

 

Jochum Wichmann bliver i stamtræet far til Johan Christian Evaldt, der bliver født i Kolding i december 1768 eller de første dage af januar 1769, idet drengen bliver døbt den 10. januar 1769 i Sct. Nikolaj kirke i Kolding. Johan Christian Evald dør fredag den 24. december 1813. Johan Christian bliver altså kun 45 år gammel.

 

Søndag den 10. juni 1770 er Jochum Ewalt [alias Jochum Wichmann] fadder i Sct. Nikolai kirke i Kolding. Denne lille dreng bliver døbt Poul Michelsen, og hans far hedder Michel Sørensen. De andre faddere omkring dåbsfadet er hustruerne til Søren Grave og Gottfried Lanken, Christian Skyttes datter samt Christian Rix af Kolding.

 

Ved brandtakseringen af Kolding i 1771 forefindes der ikke nogen ejendom takseret til nogen Wichmann eller Evaldt.


Jochum Wichmann Evaldt bliver far til en søn med navnet Evald Evald alias Evald Wichmann i oktober 1771 i Kolding. Præsten skriver, da lille Evald er døbt i Skt. Nikolaj kirke:
Jochum Evalds søn
N. Evald
Test. Madame Paabye, Mad. Mickelsen, Jomfr. Hansen, Peder Halvorsen, Musikant Thomsen

[Madame Paabye må være Skriveren i Kolding, Lorentz Paabyes hustru. Han omtales også 1797 i forbindelse med brandtakseringen i Vorbasse.]
Da han bliver konfirmeret i Sct. Nicolaj kirke i Kolding den 23. april 1786, indskriver præsten ham under navnet Edwaldt Jocumsen. ”Evald Evald” bliver vist senere i livet kendt som Edvald Joachim Wichmann. Der er dog også en kommissionær Evald Wichmand, som bliver gift med Maren Malling den 10. februar 1797 i Vor Frelser kirke i København. Tehandler Edvald Joachim Wichmann og Maren Malling i Sct. Pedersstræde får den 10. september 1801 døbt en datter i Vor Frue sogn i København, og datteren får navnet Bentine Marie Wichmann, hvor Marie nok er opkaldelse efter sin farmor i Kolding. Faddere er Hans Marcussen, Mathias Larsen, brændevinsbrænder Hans Christensen, madame Bentine Malling, som er høkerhustru, samt Cicilia Marcussen, som er datter af en brændevinsbrænder i Fiolstræde. Den 21. december 1808 får Maren og Evald en søn, der bliver døbt Johann Peder Evaldsen i Trinitatis kirke. Maren dør nok herefter. I Helligåndskirken i maj 1810 får en handelsmand Evald Wichmann og hustru Johanne Marie Møller døbt et barn, men der er ikke indskrevet noget navn. Dette er spøjst, da Johanne Marie og Evald først bliver gift i Helligåndskirken den 14. februar 1812.

Indgangen i Sct. Nikolaj kirkebog i Kolding, da Evald Evald alias Edvalt Wichmann døbes i 1771
Jochum Wichmann Evaldt efter 1775
Fredag den 24. februar 1775 er Jochum Ewalt Wichmann igen fadder i Sct. Nikolai kirke i Kolding. Den lille dreng bliver døbt Christen Christiansen Monrati, og hans far er vægteren Christian Monratus [alias Monrati og Monrad] i Kolding. Andre faddere er hustruerne til Christopher Iwersen og Jep Pedersen, Maren Lavrensen samt Rasmus Bruun af Kolding.

 

I 1776 er Jochum Wichmann [Evaldt] sponsor for en trolovelse mellem Hans Iversen og Catharina Jacobsdatter af Kolding. Jochum er da 42 år gammel. Der står i kirkebogen:
Ungkarl Hans Iwersen og enken Catharina Jacobsdatter. Sponsors: Svend Felling, skomager, Jochum Edvaldt, muurmester

 

Den 10. december 1777 er Jochum Evald [alias Evaldt og Wichmann] fadder i Skt. Nikolai kirke i Kolding. Drengen bliver døbt Hans Christensen, og hans forældre er Christen Hansen Monker og Ane Jensdatter. Mon ikke, at det er samme forældre som i 1775? – dvs. manden, der hedder Christian Monratus ved folketællingen 1787, hvor han bor Vestergade matr. 217 og er gift for 3. gang.

 

Den 26. november 1779 får Jørgen Rasmussen og Ane Hansdatter af Kolding døbt deres datter med navnet Susanne Jørgensdatter. En af fadderne ved dåbsfadet er Jochum Evalt [alias Jochum Wichmann]. De andre faddere er hustruerne til slagter A. Thomsen og Søren Grave, Rasmus Bruun samt Iver Rasmussen af Kolding.

 

Den 10. august 1781 er Jochum Wichmanns hustru, Marie Jochumsdatter, vist fadder i Skt. Nicolai kirke i Kolding under navnet ”Madamme Wichman”. Forældrene er Christen Christensen Hattemager af Kolding og hans hustru Ane Margrethe. Parret har fået en datter, som bliver døbt Magdalena Christensdatter. Andre faddere er madame Buch, Hans Jacobsen, Thomsen og Satterup af Kolding.


I august 1782 får Jochum Wichmann Evaldt konfirmeret sønnen Johan Christian Evald i Sct. Nikolaj kirke i Kolding.


I 1785 bliver et sygehus bygget og indrettet i Helligkorsgade, og dette sygehus var hovedsageligt bestemt til at optage syfillistiske patienter fra Kolding købstad. Det var en 1-etages bygning på 7 a 8 fag, og den indeholdt 3 sygestuer. Bygningen var i brug indtil 1838, hvor der blev bygget et nyt sygehus i Hospitalsgade nord for hospitalet.

 

Jochum Wichmanns søn, Evald Evald alias Evald Wichmann, bliver konfirmeret i Sct. Nikolaj kirke i Kolding under navnet Edwaldt Jocumsen den 23. april 1786. 


I 1786 skrives der om Kolding:

Byen aftager meget i næring. Havnen vil snart være tilgroet, og de handlende havde ikke råd til at anskaffe den fornødne mudderpram, mange formuende familier er døde, og deres midler ved arv komne fra byen, medens de fleste af de ny tilkomne ingen formue har.

 

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor familien Jochum Wichmann på Hospitalsgade 99 i Kolding. Det vides ikke, hvor den 16-årige søn Evald Wichmann er henne, idet kun storebroren Johan Christian Evaldt opholder sig hjemme. Familien består af  følgende:

Jochum Wickmann                53 år          gift             Muurmester

Marie Jochumsdatter             48 år          gift             hans kone

Johan Christian Wickmann     18 år          ugift            hans søn

Anne Marie Sneider                9 år           ugift           optrækker af fattigpenge 24 sk ugentligt

 

Hospitalsgade 99 bliver senere kendt som matrikel 55 i Kolding og ligger næsten på hjørnet af Hospitalsgade og Låsbygade. Familien Wichmann havde på et tidspunkt også Hospitalsgade 100 (matrikel 57), som er en meget lille grund. Hospitalsgade 99 var en forholdsvis stor grund med et lille hus. I 1791 viser brandforsikringen, at huset var på 4 fag foruden et halvtag på et fag. Forsikringen dækkede over 48 rigsdaler. Den 5. april 1815 kører der en retssag, som vedrører huset på Hospitalsgade 99 i Kolding. Det er slagterenken Anne Sørensdatter Ulff imod Hans Poulsen Kroustrup. Enkens skøde er dateret den 30. november 1812, hvor hun har købt huset for 433 rigsdaler. Det næste skøde er fra den 30. september 1814 efter en kontrakt af 12. april 1813, og det er denne sag, hvor Hans Kroustrup køber huset af enken, som sagen omhandler. Det ser ud til at Hans Kroustrup vinder retssagen.

Jochum [Skiermer Wichmann] Evaldt sætter sin underskrift, da takseringen i 1791 for Kolding er afsluttet. Det gør Christen Endersen, Peder Biskop og Niels Becker også.
Jochum Evaldts sidste år

Familien er kendt i Kolding som murermester Evald, og lidt efter lidt hen over årene, kendes familien som Evald og ikke ved det oprindelige familienavn Wichmann. Derfor begynder familien på et eller andet tidspunkt kun at kalde sig Evaldt og senere Evald.

 

Torsdag den 22. november 1787 er Jochum [Wichmann] Evaldt i Vorbasse sogn i forbindelse med brandtaksering:

Anno 1787 dend 22de November og følgende Dage infandt jeg underskrevne Lorentz Paabye af Colding som Constitueret Skriver paa St. Hr. Raadmand Bye og Herreds Skriver Diechmans vegne med tiltagne tvende Eedsvoren Taxerings og Vurderings Mænd Navnlig Jochum Evaldt Borger og Muurmester i Colding og Michel Rammer Tømmermand boendes i Werst Sogn og Bye Coldinghuus Amt for efter Reqvisition af en deel beboere i Vorbasse Sogn Coldinghuus Amt, at Taxere og Vurdere Deres Gaarder i den almindelige allernaadigste oprettet Brand-Kasse, hvor da Passerede saaledes som følger.

 

Igen tirsdag den 11. december 1787 er Jochum [Wichmann] Evaldt i Vorbasse og taksere ejendomme i forbindelse med brandforsikringer:

At forestaaende Gaardes og Huuses Bygninger saaledes som anført af os underskrevne 2de Eedsvorne Vurderings Mænd efter bedste Skiønsomhed er foretaget og Taxeret, bevidnes hermed under den af os aflagte Eed og med vores underskrift stadfæstes. Colding den 11 December 1787.

Jochum Evald, Muurmester . Mikkel Rammer, Tømmermand.

 

Da fire lokale håndværkere bliver udpeget til at foretage brandtakseringen af Koldings ejendomme i 1791, er Jochum Evaldt en af de udpegede håndværkere sammen med tømmermand Christen Endersen, murmester Peder Biskop og snedker Niels Becker. Da alle huse er takseret og indskrevet af Hans Dieckmann, sætter de fire takseringsmænd deres underskrifter på papiret som afslutning på hændelsen, som vist nok sker den 10. januar 1791. Der er indsat en bemærkning ud for Jochum Evaldts egen adresse: ”Nu Johan Evalt nu kontrolør Hviid”, hvilket nok dækker over de 2 næste opdateringer, som årstallene ikke kendes for.


Torsdag den 31. marts 1791 er Jochum [Wichmann] Evaldt igen på arbejde med taksering og nu i Grindsted sogn:

At forbemeldte Gaarde og Huuses Bygninger af os underskrevne Haandværksmestere og Eedssvorne Taxations Mænd saaledes som anført er taxeret og vurderet efter vores bedste Skiønsomhed, det bekræftes herved med vore Hænders underskrift. Colding den 31te Martii 1791.

Jochum Evald . Mikkel Rammer.

[På internettet kan du læse afskrifter af disse takseringer omkring Vorbasse og Grindsted plus andre.]

 

Jochum Skiermer Wichmann Evaldt bliver altså nok far til 3 børn, men kun de 2 kendes ved navn og med sikkerhed.

Jochum Wichmann Evaldt dør et halvt år efter takseringen i Grindsted, idet han dør den 15. november 1791 og begraves 3 dage senere, nemlig fredag den 18. november 1791 i Kolding, men hans alder skrives ikke ind i kirkebogen. Præsten skriver:


Muurmester Jochum Evaldt i Gl joord.


Men Jochum Wichmann Evaldt er altså kun blevet 56 år gammel.


Der er et skifte efter Jochum Wichmand af Kolding fra Kolding Byfogeds skifteprotokol, som i kortform lyder:
Opslag 53-54: Den 15. november 1791: Borger og murermester Jochum Evaldt af Kolding er død. Enken er Marie Jochumsdatter. Børn: Datter, Anne Cathrine Jochumsdatter, 31 år, som gør tjeneste i Kolding, søn, Johan Wichmann Evaldt, 24 år, murersvend i Kolding, søn, Evaldt Jochumsen, 21 år, som er ”corderimerende” i København. Lavværge for enken er Svend Felding, som er skomagermester i Kolding. Foruden enken er kun den ældste søn og datteren til stede ved skifteforretningen. Værge for sønnen, der ikke er til stede, er borger og værthusholder Peder Koed, som også er til stede. Til stede er også 2 børn, som tilhører skomager Jens Bruun, som også er til stede [Jens Bruun er ugift, så måske bliver de passet hos Evaldts?]. En liste over indboet i hjemmet indskrives. Johan Evaldt oplyser, at der imellem hans afdøde far og endnu levende mor var oprettet en kontrakt [testamente], som er indskrevet i protokollen. Underskrifter fra Marie Jochumsdatter, Johan Wichmand Evaldt, Peder Koed, S. Felling samt vitterlighedsvidnerne, politibetjent og rådhustjener Johan Korthoger og skomagermester Gabriel Rix.
Jochum Wichmann Evaldts ældste søn og hustru sætter således deres underskrifter i skiftebogen.


Jochum Wichmanns datter, Ane Cathrine Evald, dør 34 år gammel i Kolding i 1796. Da hun er begravet på Kolding kirkegård, skriver præsten:

d 17 ap: [april] Ane Cathrine Evald død d 14 beg: i gl: jord

Der er et skifte fra Kolding Byfogeds skifteprotokol efter Jochum Wichmanns datter, Anne Cathrine Jochumsdatter, som er dateret den 14. april 1796, hvilket i kortform indeholder følgende:
Den 14. april 1796: Anne Cathrine Jochumsdatter af Kolding. Børn: Søn, Johann Peter, 7 år [1789] alias Johan Petter Møller. Formynder for drengen er hans morbror, Johan Christian Evald, som erklærer, at han vil stå for drengens opdragelse. Registreringen af Anne Cathrines ting er forholdsvis lille. Anne Cathrine Jochumsdatter døde i huset hos sin bror, og han har betalt for hendes begravelse. Vurderingsmænd: Johann Korthojer og Hans Pedersen af Kolding. Underskrifter fra Johan Ewalt, J. Korthojer og Hans Pedersen.
Der vides ikke mere om Anne Cathrines uægte søn, Johan Peter, mht. hvor han er født eller hvem der er hans far, men drengen er vist ikke født i Kolding. Ved folketællingen i 1801 bor Johan Peter Møller hos sin mormor, Marie Jochumsdatter, i Låsbygade 95 i Kolding, hvor det angives, at han er 13 år gammel og hendes datters uægte søn. Marie Jochumsdatter dør i marts 1808, men der er han så en 19 til 20 år gammel og er næppe hjemme hos hende.

Jochum Wichmanns hustru, Marie Jochumsdatter, overlever ham med 17 år, idet hun dør to dage, før Koldinghus brænder, dvs. den 28. marts 1808. Hans hustru bliver 69 år gammel.


Relationer:   Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Marie Katrine Evald <- Johan Christian Evaldt<- Jochum Wichmann

Alle i Kolding vidste jo, at Jochums far var murmester Ewalt (hans fornavn), så præsten skrev kun dette og ikke Ewalt Wichmann som far til drengen. Ved søsteren Anna Amalias dåb indskrives faren dog med Wichmann-navnet.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie