Niels Michelsen (1747 - 1830)
7 af 32 - Niels Michelsen

bliver født i Torup i Simested sogn tirsdag den 28. februar 1747 som søn af Michel Sørensen og Anne Nielsdatter Friis. Niels Mikkelsen bliver døbt i hjemmet samme dag og bliver opkaldt efter sin morfar, som hedder Niels Mogensen alias Niels Friis af Guldager i Simested sogn. Da Niels Michelsen er blevet fremstillet for menigheden i Simested kirke søndag den 5. marts 1747, skriver præsten:

 

d 28 dito [Februar] blev Michel Sørensøns af Thorup fød en lichen Søn, som strax for Svagheds Skyld blev hiemmedøbt og kaldet Niels. Videner til Barnet Svaghed foruden [....ulæseligt....] var foreldrene. Jordemoderen Anne Lindum, Niels=  og Søren Michelsens hustruer
d 5 Mar[ts] blev foranevnets Barns Daab Publiceret. Baaren af Michel Olufsøns hustru i Thorup, med hende fulte Anna Nielsdaatter af Guldager. Og andre Videner: Søren= og Mogens Nielsøn af Castrup, Niels Smid i Guldager.
Søren Nielsen og Mogens Nielsen af Kastrup i Testrup sogn er morbrødre til Niels Michelsen.

 

Niels Michelsen af Torup i Simested sogn bliver vel konfirmeret omkring 1763, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen.


Bagerst i kirkebogen kan man læse, at den 27-årige Niels Michelsen i 1774 får udleveret en bibel fra Simested kirke, som er doneret ved et legat. I kirkebogen skriver præsten nemlig:
Anno 1774 blev af Sal. Stistrups legato leveret en bibel til Niels Michelsøn i Torup – en dito til Christen Sørensen i
Hverrestrup.

Niels Michelsen bliver på et eller andet tidspunkt før 1780 gift med Maren Christensdatter, men de bliver ikke viet i Gedsted, Grynderup, Kongens Tisted, Roum, Simested, Testrup eller Vebbestrup kirker. Kirkebogen fra de nærliggende sogne Brorstrup-Haverslev-Ravnkilde, Hvam-Hvilsom og Stenild-Durup for perioden mangler, så det er ikke godt at vide, hvem Maren Christensdatter er. Et muligt gæt er dog, at hun er den Maren Christensdatter, der nævnes i skiftet efter den afdøde hustru til hyrden Mouritz Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn fra 1773. I skiftet efter Johanne Jensdatter nævnes, at hun har en datter ved navn Maren Christensdatter, der tjener i Simested sogn, så denne Maren kunne sagtens være født omkring 1752 og altså være ca. 20 til 24 år gammel i 1773. Det, som taler imod denne teori, er, at ingen af Maren Christensdatters pigebørn bliver opkaldt Johanne efter moren, samt at de to brødre Jens og Thomas ikke er faddere ved en eneste barnedåb. Ser man på disse barnedåb er den eneste mulige søskende til Maren den tjenestepige, der hedder Giertrud Christensdatter, som er gudmor i 1781, og som da opholder sig i True i Vebbestrup sogn.

 

Kort før den 6. februar 1780, som er Fastelavnsdag, bliver Niels Michelsen far til sin første datter, der bliver døbt i Simested kirke på fastelavnsdag. Datteren, som får navnet Else Nielsdatter, bliver indskrevet i kirkebogen med følgende af præsten:

D. 6. Februari blev Niels Mikkelsens datter af Torup døbt og kaldet Else, Mikkel Olesens datter Sophie Michelsdatter tiennende i Søndre Onsild bar det, Christen Mikkelsens hustru i Torup fulgte med, faddere: Christen Jensen Madsen, Christen Pedersen og Gunde Nielsen, alle af Torup

Niels Michelsens datter, Else Nielsdatter, dør dog 7½ uge gammel og bliver begravet fra Simested kirke onsdag den 29. marts 1780.

 

I 1781 bliver Niels Michelsen far til en datter, der døbes Anne Nielsdatter mandag den 11. marts 1781 i Simested kirke. Præsten skriver ved den lejlighed:

D. 11 Martii havde Niels Michelsen i Torup en Datter til Daaben, kaldet Anne, baaren af Giertrud Christensdatter tiennende Christen Jørgensen i True [i Vebbestrup sogn], Gunde Nielsens Hustru i Torup fulgte med, faddere: Christen Michelsen, Christen Sørensens søn Søren Christensen, og Niels Michelsens Karl Niels, alle af Torup
[Christen Sørensen er altså den Christen Sørensen, der bor i Torup, og ikke ham i Simested]

Anna Nielsdatter bliver kun 20 år gammel, og da hun er begravet på Simested kirkegård den 28. december 1800, skriver præsten:
Den 28. December  blev Niels Mikkelsens Datter Anna af Torup jordet 20 aar gammel


Niels Michelsen bliver i stamtræet far til Maren Nielsdatter, der bliver født i Torup i Simested sogn i slutningen af april 1783. Niels Michelsens datter bliver nemlig døbt i Simested kirke søndag den 4. maj 1783. Maren Nielsdatter dør fredag den 10. maj 1861 i Kousted, hvor hun er 78 år gammel.

 

Den 3. august 1783 er familien samlet i Simested kirke til en barnedåb, der også involvere Gammelgaard i Simested by. Christen Michelsen og Maren Jensdatter af Torup får denne dag døbt en datter med navnet Anne Christensdatter. Gudmor til pigen er Christen Sørensens nye hustru af Gammelgaard i Simested, dvs. Dorthe Jensdatter, der er søster til Christen Michelsens hustru, Karen Jensdatter, der begge er steddøtre til Christen Jensen Bach af Gislum. Del-gudmor er Christen Christensen Smeds hustru af Torup i Simested sogn, som er gift med Christen Michelsens søster, Else Michelsdatter, Christen Bak af Gislum, Peder Michelsen og Niels Michelsen af Torup, som er Christen Michelsens bror.


Niels Michelsen af Torup i Simested sogn bliver atter far til en datter i anden halvdel af december 1785, og denne pige bliver døbt med navnet Else Nielsdatter, idet storesøsteren Else er død på dette tidspunkt. Ved dåben af Else Nielsdatter mandag den 26. december 1785 skriver den nye præst i Simested:

d: 26 Dec havde Niels Mikkelsøn i Torup en datter til daaben kaldet Else, hans søster Sophie Michelsdatter tiennende i Sønder Onsild bar det, og med hende fulgte Christen Mikkelsøns hustru af Torup, fadderne vare Gunde Nielsø1785, og denne bliver døbt Else Nielsdatter, idet storesøsteren Else er død på dette tidspunkt. Ved dåben af Else Nielsdatter mandag den 26. december 1785 skriver den nyankommende præst i Simested:n, Christen Pedersøn, og Søren Christensøn alle af Torup

Else Nielsdatter bliver kun 16 år gammel, og da hun er begravet på Simested kirkegård den 18. januar 1801, skriver præsten:

Den 18 January blev Niels Mikkelsens=anden og ? datter af Torup , navnlig Else jordet   16 aar gl.

Den 15. januar 1786 er Niels Michelsen af Torup fadder i Simested kirke. Niels er det for hyrden Christen Brorsen af Torup i Simested sogn, der har fået en søn, som bliver døbt Søren Christensen Brorsen. Gudmor er Inger Brorsdatter, og del-gudmor er Jens Bygoms hustru, som begge er af Torup. Andre faddere er Mogens Svenningsen og Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn.


Den 19. marts 1786 er Niels Michelsen af Torup i Simested sogn fadder for Christen Pedersen af Torup, idet Christen denne dag får døbt en datter med navnet Maren Christensdatter. Gudmor er Peder Michelsens hustru af Båndrup fulgt af Mogens Svenningsens hustru af Torup. Andre faddere er Gunde Nielsen og Christen Madsen af Torup i Simested sogn.

Den 7. maj 1786 er Niels Michelsen af Torup i Simested sogn fadder for et omløbende betlerpar ved navn Christen Thomasen og Maren Christensdatter, som denne dag får døbt deres søn med navnet Mads Christian Christensen. Gudmor er hustruerne til hyrden Christen Brorsen af Torup i Simested sogn og Jens Bygom. De øvrige faddere er Peder Nielsen Skrædder og Niels Gundesen af Torup i Simested sogn.


Den 5. juni 1786 er Niels Mikkelsens hustru, Maren Christensdatter, fadder for en lillebror til Niels, nemlig Christen Mikkelsen af Torup i Simested sogn. Da lillebroren Christen får døbt sønnen Jens Christensen, bæres drengen til dåbsfadet af Christen Sørensens kone af Simested. Foruden Niels er fadderne ved denne dåb Søren Mikkelsen af Hobro, som er født 1745, Christen Bach af Gislum samt Christen Michelsen af Vøvelsholm.

Jens Christensen er på hovedlægsrullen over Simested sogn, lægd 129, da den skrives i 1798:
8 7: Far: Christen Michelsen, søn, Jens Christensen, født i Thaarup, 9 år, opholder sig
hjemme

Ved folketællingen den 1. juli 1787 består familien Niels Michelsen af følgende i Torup by i Simested sogn:

Niels Mikelsen                 38 år    Bonde og Gaardbeboer

Maren Christensdatter     37 år    Hans kone

Anne Nielsdatter               6 år     Deres Datter

Maren Nielsdatter             4 år     Deres Datter

Else Nielsdatter                2 år     Deres Datter
Niels Pedersen                36 år    ugift                  tjenestekarl     soldat      
Sophie Mikelsdatter         41 år    ugift                  tjenestepige 
Tjenestepigen Sophie Michelsdatter er dog ikke Niels Michelsens storesøster Sophie Michelsdatter. Hun kan dog være datteren af Michel Olufsen af Thorup, som Niels Michelsens far, Michels Sørensen, er fadder til i 1747 i Simested kirke.

 

Niels Michelsens far, Michel Sørensen at Torup i Simested sogn, dør ganske kort efter folketællingen i 1787, og han bliver begravet på Simested kirkegård søndag den 15. juli 1787. Michel Sørensen blev 72 år gammel, og Niels er altså 40 år gammel, da han mister sin far.

Niels Michelsen af Torup er fadder i Simested kirke den 12. august 1787, og hans tjenestepige, Sophie Michelsdatter, er gudmor, da Niels Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt en datter med navnet Anne Nielsdatter. Christen Degns hustru er del-gudmor. Andre faddere er Christen Degn og Mogens Svenningsen af Torup i Simested sogn.

Den 4. november 1787 er Niels Michelsen af Torup nok engang fadder i Simested kirke, og denne gang er han det for Søren Christensen af Torup i Simested sogn, som får døbt sønnen Christen Sørensen. Hustruen til Jens Aalborg af Store Rørbæk er gudmor, mens en huskone fra Rørbæk, hvor navnet ikke angives, er del-gudmor. Andre faddere er Jakob Christensen, Christen Christensen og Christen Madsen af Torup i Simested sogn.

Niels Michelsens gård indtegnet på matrikelkortet fra 1815 over Torup ejerlav i Simested sogn. På kortet er Niels Michelsens navn streget over, og oven over er skrevet Christen Nielsen, så sønnen har overtaget gården. Gårdens marker ligger sydøst for byen.
Niels Michelsen fra 1788 til 1804

Niels Michelsen mister i slutningen af marts 1788 sin søster, Else Michelsdatter af Torup, og hun bliver begravet på Simested kirkegård den 5. april 1788. Præsten skriver, at Christen Smeds hustru blev 38 år gammel, men Else blev nu kun 35 år gammel.


Niels Michelsen bliver far til sin første søn i anden halvdel af september 1788. Da drengen, der bliver opkaldt efter sin morfar, som vi ikke kender, og derved er døbt Christen Nielsen søndag den 28. september 1788 i Simested kirke, skriver præsten:
D 28de Sep havde Niels Mikelsen i Torup 1 søn til Daaben, som blev kaldet Christen, baaren af Niels Mikelsens søster Sophie i Torup og Gundi Nielsens Datter Ellen fulgte med, fadderne var Christen Mikelsen, Peder Smed, Christen Sørensen tienende sin Broder? Søren Christensen, alle af Torup
[Christen Mikkelsen er nok Niels Michelsens lillebror.]

Christen Nielsen er på lægdsrullerne over Torup i Simested sogn fra 1795 til 1806. Ved folketællingen i 1801 bor Christen Nielsen hos sin far på gården, der nu er enkemand. Christen overtager sin fars gård i Torup på et eller andet tidspunkt efter 1814. Ved folketællingen i 1834 bor Christen Nielsen på gården i Torup i Simested sogn med hustruen, Kirsten Christensdatter, samt de tre børn, Christen Christensen på 13 år, Ane Marie Christensdatter på 10 år og Karen Marie Christensdatter på 6 år. Ved folketællingen i 1840 bor Christen Nielsen stadigvæk på gården i Torup og nu med endnu en søn, der er født den 4. januar 1837, og som er blevet døbt Niels Christensen. Ved dåben er barnets gudmor hustruen til Niels Jensen Vognsen af Grynderup, der jo er søster til Christen Nielsen. Christen Nielsens søn, Niels Christensen, dør dog den 4. september 1840, og han blev kun 3 år gammel. Ved folketællingen den 1. februar 1845 bor familien Christen Nielsen endnu på gården, hvor de tre store børn, som nu er hhv. 24 og 17 år, stadigvæk bor på gården. Mellem 1845 og 1850 går Christen Nielsen på pension, og gården sættes i aftægt til sønnen Christen Christensen, der som 29-årig endnu er ugift. Christen Christensen bliver gift med Inger Hansdatter, som er født i Binderup sogn. Den 11. marts 1854 dør Christen Nielsens hustru, Kirsten Christensdatter. Ved folketællingen i 1855 bor den 67-årige Christen Nielsen derfor som enkemand hos sønnen Christen Christensen og dennes hustru på gården i Torup.

Den 8. februar 1789 er Niels Michelsens hustru, Maren Christensdatter af Torup, gudmor i Simested kirke. Det er Christen Pedersen af Torup, som har fået en søn, som bliver døbt med navnet Poul Christensen. Christen Madsens hustru af Torup er del-gudmor. Faddere til den lille dreng er Gundi Nielsen, Mogens Svenningsen, Søren Christensen og Peder Smed, der alle er af Torup i Simested sogn.


I slutningen af februar eller begyndelsen af marts 1792 bliver Niels Michelsen af Torup i Simested sogn atter far til en datter, der bliver døbt Appollone Nielsdatter søndag den 4. marts 1792 i Simested kirke. Præsten skriver efter dåben:

Den 4de Marti blev Niels Mikelsens Datter i Torup døbt og kaldet Appolone, baaren af Peder Smeds Hustru i Torup og Gundi Nielsens Datter Ellen som fulgte med. Fadderne var Christen Pedersen, Christen Mikelsen, Søren Christensen og Christen Christensen af Torup

[Christen Mikkelsen er nok Niels Michelsens lillebror.]

Appollone Nielsdatter dør 16 uger gammel i begyndelsen af maj 1792 i Torup i Simested sogn, hvorefter præsten skriver efter begravelsen den 13. maj 1792:
Dito dato [d= 13de Maÿ] Blev Niels Mikelsens Datter Appollone i Torup brg: 16 uger

 

Da lægdsrullen for Simested sogn, lægd 129, skrives den 12. november 1795 af Viborg Amt, indskrives følgende om Niels Michelsens søn:
12: Far: Niels Michelsen, søn, Christen Nielsen, født i Thaarup, 8 år, opholder sig i Thaarup

Lægd 129, som er Simested sogn, opdateres af Viborg Amt nok engang i 1798, hvor vil finder følgende om Niels Michelsens søn i Torup:
9 8: Far: Niels Michelsen, søn, Christen Nielsen, født i Thaarup, 11 år, opholder sig hjemme

Søndag den 8. juni 1800 er Niels Mikkelsen af Torup i Simested sogn fadder til en datter af skoleholder Peder Hübertz, som døbes Anna Chatrine Hübertz i Simested kirke. Den lille pige bæres til dåben af Johanne Marie Christensdatter af Torup fulgt af Inger Jensdatter fra Torsdals Mølle i Simested sogn. Andre faddere er Christen Pedersen, Christen Mikkelsen og Søren Christensen af Torup i Simested sogn.

 

Viborg Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle over Simested sogn, lægd 129, den næste gang i år 1800, hvor Christen Nielsen af Torup er repræsenteret med disse data:
8 7: Far: Niels Mikelsen, søn, Christen Nielsen, født i Thaarup, 13 år, opholder sig i Thaarup

Niels Michelsens hustru, Maren Christensdatter, dør midt i december 1800, og hun bliver begravet søndag den 21. december 1800 fra Simested kirke. Niels bliver altså enkemand som 53-årig. Efter begravelsen skriver præsten:
Den 21 December blev Niels Mikkelsen=huustruen af Torup jordet 48 aar gammel


Det er en svær tid for Niels Michelsen, for kort tid derefter dør også hans datter, Anna. Den 28. december 1800 bliver Niels Michelsens datter, Anna Nielsdatter af Torup i Simested sogn, nemlig begravet, idet hun kun bliver 20 år gammel. Præsten skriver følgende i kirkebogen efter begravelsen:
Den 28de Decembr Blev Niels Mikkelsens Datter Anna af Torup Jordet 20 aar gammel


Og ulyksalighederne fortsætter for Niels Michelsen. Den 18. januar 1801 bliver Niels Michelsens datter, Else Nielsdatter af Torup i Simested sogn, begravet, og hun bliver kun 16 år gammel. Niels Mikkelsen mister altså sin hustru og to af sine døtre inden for den samme måned, dvs. slutningen af år 1800 og begyndelsen af 1801. Efter begravelsen af Else skriver præsten:
Den 18de January Blev Niels Mikkelsens = anden og yngre Datter af Torup, navnlig Else jordet 16 aar gl -


Ved folketællingen den 1. februar 1801 består familien Niels Michelsen derfor i Torup i Simested sogn kun af:

Niels Mikelsen       51 år    Enkemand    Bonde og Gaardbeboer

Christen Nielsen    11 år    Hans søn

+ en tjenestepige


Niels Michelsen bliver gift igen med Anne Michelsdatter tre måneder efter, at hans første hustru døde. Anne er 58 år gammel, så hun er for gammel til at få børn, og Niels er selv 54 år gammel. Søndag den 29. marts 1801 er der bryllup i Simested kirke, efter at trolovelsen var indgået onsdag den 11. marts 1801. Præsten skriver:

Enkemand Niels Mikkelsen af Torup, og tilkiendegav at have indgaaet ægteskabsløfte med den ærlige pige, Anne Mikkelsdatter af Tollestrup, fremstillede derpaa til Forloverne Christen Mikkelsen af Torup og Søren Mikkelsen af Tollestrup, hvorpaa de efter Tillysning af Prædikestoelen tvende søndage efter hinanden blev Copulerede, Søndagen den 29de Martÿ.

Christen Michelsen af Torup er nok lillebroren til Niels, mens det må formodes, at Søren Michelsen af Tollestrup er en bror til Anne Michelsdatter.


Den 6. april 1801 er Niels Mikkelsen af Torup i Simested sogn fadder til Søren Christensens søn af Torup, da denne bliver døbt Christen Sørensen i Simested kirke. Gudmor er Mette Kieldsdatter, som er husholderske hos forpagteren på Nøragergaard sammen med hustruen til Christen Christensen af Torup. De andre faddere er Jacob Christensen af Hobro, Jens Larsen Ladefoged på Nøragergaard i Nørager sogn samt Christen Pedersen af Torup.

Niels Mikkelsen af Torup i Simested sogn er igen fadder til et af skoleholder Peder Hübertz børn i Simested kirke den 28. august 1801. Drengen bliver døbt med navnet Niels Christian Hübertz. De andre faddere er Søren Christensen af Torup, Peder Mortensen af Torup og Christen Mikkelsen af Torup i Simested sogn. Gudmoren er Anna Dorthea Nielsdatter af Nysum i Ravnkilde sogn fulgt af hustruen til Anders Iversen af Nysum.


Engang efter juli 1802 er Niels Michelsen igen fadder, men der er ikke læsbare dåbsdatoer – den 6. juli 1802 er dog fødselsdatoen. Faren til drengen er igen Søren Christensen af Torup i Simested sogn, og drengen bliver døbt Gunde Sørensen. Gudmor er Mette Kieldsdatter på Korsøgaard sammen med hustruen til Povel Pedersen af Ulstrup ved Aars. De andre faddere er Christen Pedersen og Søren Michelsen af Torup i Simested sogn.

Søndag den 15. januar 1804 er Niels Michelsens hustru, Anne Michelsdatter af Torup, del-gudmor til en søn af Søren Christensen af Torup, da denne bliver døbt med navnet Niels Sørensen i Simested kirke. Den anden gudmor er hustruen til den ældre Christen Michelsen af Torup, dvs. Karen Jensdatter. Fadderne er Jacob Christensen af Hobro, Christen Christensen, Søren Michelsen og Niels Gundesen af Torup i Simested sogn.
Det er kun N.M. som er skrevet af Niels Michelsøn. Navnet under initialerne er skrevet af præsten. Niels Michelsen kunne ikke skrive, og så var det normalt, at man kun satte sine initialer.
Niels Michelsen i årene 1805 til 1830

Torsdag den 26. december 1805 er Niels Michelsen selv fadder til en af Søren Christensen og Else Gundersdatters piger af Torup i Simested sogn. Pigen bliver døbt Anne Maria Sørensdatter. Gudmor er hustruen til skoleholder Peder Hybertz af Torup, og de andre faddere er Jacob Christensen af Hobro, Søren Mikkelsen af Torup samt Peder Nielsen Smed af Torup i Simested sogn.

Da gårdmand Søren Sørensen af Simested skriver lægdsrullen for Simested sogn den 12. november 1806, er der følgende om Niels Michelsens sønner:
7 7: Far: Niels Mikkelsen, søn, Kristen Nielsen, født i Torup, 19 år, ingen højdeangivelse 1808, 1809 og 1810, opholder sig i
Torup

Den 18. april 1808 er Maren Nielsdatter, som er datter af Niels Michelsen af Torup, gudmor i Simested kirke for Søren Christensen og Else Gundesdatter af Torup. Hun er det sammen med hustruen til Christen Pedersen af Torup i Simested sogn. Fadderne er Niels Mikkelsen selv sammen med Christen Pedersen og Søren Mikkelsen. Den lille dreng bliver døbt med navnet Jacob Sørensen.


Da Niels Michelsens datter Maren Nielsdatter bliver trolovet i Simested tirsdag den 27. marts 1810 til Niels Jensen Vognsen af Grynderup, skriver Niels under med initialer som vidne. Niels har ikke kunnet skrive, så præsten har efterfølgende skrevet hans navn fuldt ud, og at han er brudens forlover.


Mandag den 23. april 1810 er Niels Michelsens datter, Maren Nielsdatter af Torup i Simested sogn, gudmor til en datter af gårdmand Søren Christensen af Torup. Pigen bliver døbt med navnet Karen Marie Sørensdatter, da hun bliver døbt i Simested kirke. Desuden er Niels Michelsen selv fadder for selvsamme pige.


Mandag den 11. juli 1810 er Niels Michelsen af Torup igen fadder i Simested kirke. Drengen, der er uægte, bliver døbt Peder Sørensen Bondgaard, og hans mor hedder Anne Christensdatter. Udlagt barnefar er nemlig Søren Sørensen Bondgaard af Stenild. Gudmor er Søren Sørensen Bondgaards hustru af Stenild. Andre faddere er Søren Sørensen Bondgaard af Stenild og Christen Christensen af Torup i Simested sogn.

Niels Mikkelsen af Torup i Simested sogn er fadder i den lokale kirke den 14. juni 1812, og han er det nok engang for Søren Christensen af Torup, som får døbt sin søn med navnet Johannes Sørensen. Hustruen til skoleholderen i Torup er gudmor fulgt af Christen Pedersens hustru af Torup. Andre faddere er Søren Simonsen og Niels Gundesen af Torup i Simested sogn.

Tirsdag den 21. september 1813 er Niels Michelsen og hans hustru af Torup i Simested sogn faddere i Grynderup kirke. Det er Niels Jensen Vognsen og Niels Michelsens datter, Maren Nielsdatter, der har fået en søn og altså barnebarn, som bliver døbt med navnet Niels Nielsen Vognsen.

Den 22. oktober 1820 er Niels Michelsen af Torup i Simested sogn atter i Grynderup kirke fadder til et barnebarn, Christen Nielsen Vognsen. Drengen er en søn af Niels Mikkelsens datter, Maren Nielsdatter, og hendes ægtemand, Niels Jensen Vognsen, som har en gård i Grynderup. Marens lillebror, Christen Nielsen af Torup i Simested sogn, er også fadder.

Den 20. februar 1822 dør Niels Michelsens anden hustru, Anne Michelsdatter. Præsten skriver, at hun var gift med gårdmand Niels Michelsen af Torup i Simested sogn, og at hun blev 79 år gammel. Niels er altså enkemand igen som 75-årig.

Niels Michelsen bliver altså far til en søn og 5 døtre med sin første hustru Maren Christensdatter. Niels Michelsen får ingen børn med sin anden hustru Anne Michelsdatter. Flere af pigerne når aldrig selv at blive voksne og får børn.

Niels Michelsen dør tirsdag den 14. december 1830, og han bliver begravet fra Simested kirke søndag den 19. december 1830. Præsten skriver, at Niels Mikkelsen blev 81 år, men han blev vel nærmere 83 år. Som stand og opholdssted skriver præsten:
Gaardmand Christen Nielsens fader i Torup

 

Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Ane Kirstine Wognsen <- Maren Nielsdatter <- Niels MichelsenIngen af Niels Michelsens børn bliver specifikt nævnt i forbindelse med mordet i Torup på Niels Moesbech i 1839, men hvis alle arkivalier bliver læst, er der dog nok et vidneudsagn fra sønnen Christen Nielsen i Torup by. Moesbechs gård lå nemlig nordvest for Torup by, mens Christen Nielsens gård var sydøst for byen. At sønnen Christen Nielsen uden tvivl har været med ude og lede efter Moesbech, da denne forsvandt natten mellem den 18. og 19. februar 1839, vides, fordi alle gårdmænd i Torup og en del fra Grynderup deltog i eftersøgningen. Niels Moesbechs kone, Maren Pedersdatter, er dog søster til en Christen Pedersen i Torup, og denne Christen er nok ham, der står fadder til 4 af Niels Michelsens børn, inklusive datteren Maren Nielsdatter.

Niels Michelsen som indskrevet i Simested kirkebog ved dåben i 1747

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie