Folk fra diverse Himmerlands-byer

Hvad indeholder denne side

Dette er et forsøg på at lave krydshenvisninger mellem folk i forskellige byer i Himmerland og i særdeleshed i forhold til Kongens Tisted, Store Binderup, Lille Binderup, Grynderup og Store Rørbæk. Nederst på siden er der nogle skifter fra de samme sogne samt dødsanmeldelser fra Viborg amt - vist nok mest fra Salling.

Folk fra Mejlby og Brorstrup sogn er på siden Mejlby-folk omkring, og folk fra Simested sogn er på siden Red Simested. Der er også skifter fra Haverslev og Ravnkilde sogne på siden Haverslev Ravnkilde.

Det, der f.eks. står om Grynderup-folk i Grynderup kirkebog, må du selv læse dig frem til.

Du kan finde krydsreferencelister for midt-Vendsyssel på siderne under familien Sørensen, [især Jerslev, Serridslev, Ørum og omegn], og familen Christensen, hvor det er om byerne syd og øst for Øster Brønderslev.

Der er andre for Omsyssel på siderne Familien Knudsen [kun Sem og Falslev], Familien Møller [kun Hem og Mariager købstad og landsogn] og Navn på navn, f.eks. Vindblæs, Spentrup, Gassum, Øster Tørslev og Svenstrup sogne.

Desuden er der lister for Asferg/Fårup samt Kousted på siderne om disse byer.

Kongens Tisted- og Binderup-folk i andre sogne før 1834 - del 1

Kongens Tisted kirkebog
Den 1. oktober 1809: Jens Bak, Christen Nielsen og Søren Madsen af Lille Binderup er faddere, da Christen Sørensen Møller og Ane Jensdatter af Kongens Tisted kirke får døbt datteren Kiersten Marie Christensdatter.
Den 15. juli 1810: Else Kirstine Christensdatter af Lille Binderup er del-gudmor, da Christen Jensen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 27. marts 1815: Ungkarl Lars Larsen af Store Binderup er fadder, da udflytter Christen Mengler Hansen af Kongens Tisted sogn får døbt sønnen Christen Christensen.

Binderup kirkebog
5 p hellig 3 konger 1791: Jens Lauridsen af Kongens Tisted bliver i Binderup viet til Kirsten Nielsdatter af Store Binderup. Forlovere er Laurids Nielsen og Christen Jensen Otte af Kongens Tisted.
11. januar 1809: Pigen Dorthe Nielsdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Christian Poulsen og Anne Nielsdatter af Binderup får døbt datteren Else Christiansdatter.
19. april 1810: Karen Nielsdatter Bade, som er datter af Niels Bade af Kongens Tisted, er del-gudmor for den ene af de tvillinger, som Christian Poulsen og Anne Nielsdatter får døbt. Drengene bliver hhv. døbt Hans Christiansen og Jens Christiansen.
Den 19. april 1813: Jacob Christensen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Christensen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Christensen i Binderup kirke.
Den 23. juni 1816: Niels Jensen og Jens Bay af Kongens Tisted er faddere, da Hans Bay af Lille Binderup får døbt sønnen Christen Hansen
Den 16. juli 1818: Jens Hansen? Hjulmand af Kongens Tisted er fadder, da Hans Hansen af Lille Binderup får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 10. marts 1819: Christen Baade af Kongens Tisted er fadder, da Christian Poulsen af Store Binderup får døbt sønnen Jens Christiansen. Det samme gør Karen K. Svendsdatter ?
Den 7. juni 1820: Jacob Christensen og hans hustru af Kongens Tisted er faddere, da Christen Christensen af Lille Binderup får døbt datteren Ane Kierstine Christensdatter.
Den 1. april 1822: Peder Bisgaards hustru af Kongens Tisted er gudmor, da sognefoged Christen Overvad får døbt datteren Karen Kirstine Christensdatter Overvad.
Den 12. april 1822: En datter til Niels Baade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Hans Bach og Inger Christensdatter af Lille Binderup får døbt sønnen Anders Hansen Bach.
Den 27. april 1823: Christen Kyneb af Kongens Tisted er fadder, og hans hustru er gudmor, da udflyttergårdmand Christen Poulsen og hustru Mariane Christensdatter af Store Binderup får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 16. januar 1824: Christen Baade af Kongens Tisted er fadder, da gårdmand Hans Bach og hustru Inger Christensdatter af Lille Binderup får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter Bach.
Den 4. april 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Christen Pedersen Overvad af Store Binderup og hustru Mette Kathrine Poulsdatter får døbt sønnen Jens Christensen Overvad.
Den 25. september 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, og Christen Pedersen af Alstrup i Kongens Tisted sogn er fadder, da gårdmand Peder Thomasen af Store Binderup Mark og hustru Maren Pedersdatter får døbt sønnen Thomas Pedersen.
Den 30. oktober 1825: Hustruen til pastor Gade af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Poul Nielsen af Store Binderup og hustru Martha Nielsdatter får døbt sønnen Niels Poulsen.

Gislum kirkebog
Den 30. juli 1702: Peder Jensen af Lille Binderup bliver trolovet til Maren Christensdatter af Kællingtand.
Den 28. juni 1711: Niels Christensen af Lille Binderup bliver viet til Maren Davidsdatter af Gislum.
Den 17. maj 1716: Ellen, der er Augesens hustru af Gislum, er gudmor, da Poul Smid får døbt sønnen Christen Poulsen.
Den 10. marts 1720: Ellen af Store Binderup er gudmor, og hendes mand, Auge Nielsen er fadder, da Poul Smid af Gislum får sønnen Christen Poulsen.
Den 7. maj 1723:
Auge Nielsen af Store Binderup er fadder, da Poul Smid af Gislum får døbt datteren Maren Poulsdatter. Ellen, der er gift med Auge Nielsen af Binderup er gudmor.
Den 7. august 1738: Auge Poulsen af Store Binderup udlægges til barnefar, da Bodil Christensdatter får døbt datteren Maren Augesdatter.
Den 24. februar 1750: Jens Foulums datter Maren Jensdatter Foulum af Store Binderup er gudmor, da Niels Pedersen af Gislum får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 24. juni 1751: Jens Foulum af Store Binderup er fadder, da Niels Pedersen af Gislum får døbt datteren Else Nielsdatter.

Den 21. oktober 1759: Peder Jensen af Store Binderup bliver trolovet til Maren Jensdatter Gravle af Gislum. Underskrives af Peder Smed og Byrge Christensen af Gislum.
Den 13. juli 1760: Rasmus Lauridtsen af Kongens Tisted bliver trolovet til Maren Povelsdatter af Gislum. Forlovere er Thomas Christensen af Gislum og Christen Lauritsen af Kongens Tisted på vegne af Otte Andersen og dennes bror, så Thomas og Christen sætter deres underskrift i kirkebogen. Sidstnævnte skriver dog ”Christensen Lauritzen” [opslag 145]
Den 1. februar 1761: Peder Skrædder af Store Binderup er fadder, da Byrge Jensen af Gislum får døbt sønnen Jens Byrgesen.

Den 11. maj 1761:
Hustruen til Jens Foulum af Store Binderup er fadder, da Jens Bertelsen får døbt datteren Maren Jensdatter. Indskrevet i Gislum men udført i Testrup kirke.
Den 24. maj 1761: Enke- og gårdmand Christen Andersen af Lille Binderup bliver trolovet til Maren Christensdatter af Gislum. For ham underskriver Jens Andersen.
Den 5. april 1763: Niels Jensen af Stor Binderup er fadder, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt datteren Karen Pedersdatter Grøn.
Den 8. maj 1766: Jens Knudsens yngste datter af Binderup er del-gudmor, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Jens Pedersen Grøn. Jens Knudsen af Binderup er selv fadder.

Den 15. oktober 1769: Maren Christensdatter, som er hustru til Christen Andersen af Lille Binderup, er gudmor, da Jens Christian Møller og Karen Christensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Christen Jensen Møller. Niels Andersen, som tjener hos Christen Andersen af Lille Binderup, er fadder.
Den 14. oktober 1770:
Kirsten Jensdatter af Store Binderup er gudmor, da Peder Jensen Grøn og Maren Jensdatter af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Niels Pedersen Grøn.
Den 6. februar 1774: Christen Christensen og Anders Christensen af Store Binderup er faddere, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Niels Poulsen.
Den 26. december 1775: Johanne Christensdatter af Lille Binderup er gudmor, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt datteren Johanne Marie Poulsdatter.
Den 13. oktober 1776: Giertrud Marie Nielsdatter og Jens Nielsen af Store Binderup er faddere, da Jens Nielsen og Kirsten Christophersdatter af Gislum får døbt datteren Else Jensdatter.
Den 26. juli 1778:
Anne Dalum af Lille Binderup er gudmor, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Christen Poulsen. Peder Christensen af Store Binderup er fadder.
Den 27. september 1778:
Anne Pedersdatter, som er gift med Peder Bentsen af Kongens Tisted, er fadder, da Niels Olufsen og Else Andersdatter af Gislum får døbt sønnen Anders Pedersen. Anders Bentsen af Durup er fadder.
D
en 11. juni 1780: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 13. maj 1781: Ellen [Helene] Marie Nielsdatter, som er gift med Christen Christensen af Store Binderup er fadder, da Poul Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Jens Christensen. Jens Nielsen af Store Binderup er fadder.
Den 19. august 1781: Anders Olufsen af Kongens Tisted er fadder, da Niels Olufsen og Else Andersdatter af Gislum får døbt sønnen Oluf Nielsen.

Den 14. juli 1782: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Dorthe Jensdatter. Jens Nielsen af Store Binderup er fadder.
Den 13. oktober 1782: Mads Jensen af Lille Binderup samt hans hustru Karen Sørensdatter er begge faddere for Peder Grøn og hans hustru Maren Jensdatter, da de får døbt Anne Pedersdatter Grøn. Jørgen Smed af Store Binderup er fadder ved samme lejlighed.
Den 20. juni 1784: Da Povel Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt tvillingerne Anders Povelsen og Maren Povelsdatter, er hustruen til Jens Jensen af Store Binderup gudmor for Maren. For samme barn er Christen Christensen, Jens Nielsen og Peder ? af Store Binderup faddere.
Den 4. juli 1784: Jens Nielsen og hustru, Giertrud Marie Nielsdatter af Store Binderup, er faddere, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt datteren Anna Jensdatter.
Den 13. januar 1788: Giertrud Marie Nielsdatter, som er gift med Jens Nielsens af Store Binderup, er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Christopher Jensen.
Den 27. april 1788: Da Povl Nielsen af Gislum og Maren Christensdatter får døbt datteren Johanne Marie Povlsdatter, er gudmor Helene Marie af Store Binderup. Faddere er Giertrud Marie Nielsdatter, Jens Nielsen, Christen Meylgaard og Peder Meylgaard af Store Binderup.
Den 3. januar 1790: Ellen Marie, som er gift med Christen Christensen af Store Binderup, er gudmor, da Povl Nielsen og Maren Christensdatter af Gislum får døbt sønnen Anders Povlsen. Del-gudmor er Giertrud Marie, som er gift med Jens Nielsen af Store Binderup. Faddere er bl.a. Christen og Peder Meylgaard af Kyneb.
Den 22. april 1792: Morten Christensen, som tjener hos Thomas Pedersen af Store Binderup, udlægges til barnefar, da Lisbeth Jensdatter af Gislum får døbt sønnen Jens Mortensen. Maren Povelsdatter af Østerbølle er en af fadderne.
Den 8. juni 1793: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Jens Sørensen og Ellen Kirstine Christensdatter af Kællingtand får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 16. august 1795: Enkemand Jens Dalum af Binderup sogn bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Gislum. Forlovere er Jens Nielsen af Binderup og Jens Nielsen af Gislum.
Den 5. oktober 1795: Jens Nielsen af Store Binderup er fadder, da Jens Christensen og Marie Kirstine Jensdatter får døbt sønnen Morten Jensen.
Den 11. april 1797: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Byrgesen af Gislum og Karen Justesdatter får døbt sønnen Just Christensen.
Den 2. september 1798: Jens Byrgesen og Christen Ovesen af Kongens Tisted er faddere, da Christen Bondegaard af Gislum og Inger Byrgesdatter får døbt tvillingerne Giertrud Marie og Anne Marie Christensdatter Bondegaard.
Den 28. marts 1802: En datter af Niels Jacobsen af Kongens Tisted er fadder, da Giertrud Nielsdatter, som er en datter af Niels Jacobsen, får døbt datteren Ane Kirstine Thomasdatter.
D
en 23. oktober 1802:
Anders Wederup af Lille Binderup er fadder, da Søren Madsen af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Hans Christopher Sørensen.
Den 5. april 1804: Hustruen til S. Bach af Lille Binderup er gudmor, og Anders Bach af Lille Binderup er fadder, da Søren Madsen af Nyrup i Gislum sogn får døbt datteren Karen Kirstine Sørensdatter.
Den 30. marts 1805: Jens Byrgesen af Kongens Tisted er fadder, da Christen Byrgesen af Gislum får døbt sønnen Knud Christensen Byrgesen. Andre faddere er Lars Nørgaard af Nyrup og Søren Knudsen af Gislum. Gudmor er Kirsten Byrgesdatter af Nøragergaard i Stenild sogn.
Den 3. maj 1805?: Lars Rasmussen, som tjener i Binderup Kro, udlægges til barnefar, da Ane Pedersdatter, som er datter af Peder Andersen af Nyrup i Gislum sogn, får døbt sin uægte søn Peder Larsen.

Den 16. december 1807: Jens Nielsen af Store Binderup er fadder, og hans datter, Dorthe Jensdatter, er gudmor, da Søren Nielsen af Gislum og Kirsten Jensdatter får døbt datteren Ane Kirstine Sørensdatter. Andre faddere er Jens Christensen og Niels Jensen af Gislum.
Den 29. marts 1808: Karen Dorthea Nielsdatter, som er datter af Niels Poulsen af Store Binderup, er del-gudmor, da Niels Poulsen af Gislum får døbt sønnen Hans Adolph Nielsen. Maren Olesdatter af Kastrup i Testrup sogn er gudmor. Blandt fadderne er Ole Holm af Kastrup samt Jens Olesen af Nyrup.
Den 7. april 1809: Hustruen til Christen Kyneb af Binderup kro er gudmor, og han selv er fadder, da Christen Hansen af Nyrup i Gislum sogn får døbt sønnen Søren Christensen.
Den 2. april 1812: Kirsten Byrgesdatter af Nørager, som er søster til Christen Byrgesen af Gislum, er gudmor, da gårdmand Christen Byrgesen af Gislum får døbt datteren Mariane Christensdatter Byrgesen.
Den 2. februar 1813: Ungkarl Niels Nielsen af Store Binderup bliver trolovet til Valborg Sørensdatter af Gislum. Forlovere er Søren Hansen og Christen Thomsen af Gislum.

Simested kirkebog
Den 9. februar 1735: Mogens Andersen af Binderup bliver trolovet til Anne Lauritzdatter af Torup i Simested sogn.
D
en 19. oktober 1737: Hustruen til Jens Pedersen af Binderup er gudmor, da Knud Jørgensen af Kyneb får døbt sønnen Jens Knudsen. Peder Binderup er fadder.

Den 27. januar 1755: Christen Christensen af Kongens Tisted bliver viet til Karen Christensdatter af Torup i Simested sogn. De er trolovet den 24. november 1754, hvor forloverne var Knud Reeds, der er degn i Kongens Tisted, og Christen Sørensen af Torup i Simested sogn.
Den 21. januar 1759: Byrial Byrialsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn og Karen Madsdatter af Hverrestrup bliver viet.
Den 2. november 1759: Christen Sørensen af Bonderup bliver trolovet til Anne Sørensdatter af Simested. Forlovere er Christen Christensen af Kongens Tisted og Jens Østergaard af Simested.
Den 2. februar 1764: Christen Brodersen af Kongens Thisted er forlover, da Johan Christian Først bliver trolovet til Karen Lauritsdatter af Guldager i Simested sogn. Den anden forlover er Jens Smid af Guldager.
Den 25. marts 1765: Hustruerne til Michel Dalum og Anders Dalum af Lille Binderup er gudmødre, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Niels Gundesen.
Den 12. januar 1766: Maren Gundesdatter og Kirsten Gundesdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Peder Gundesen af Guldager får døbt sin søn for Knud Pedersen.
Den 3. august 1766:
Peder Andersen af Store Binderup er fadder, da Lars Wognsen af Hverrestrup får døbt sin søn for Niels Larsen.
Den 29. september  1767: Michel Dalum af Lille Binderup er fadder, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sin datter for Elle Gundesdatter.
Den 30. juni 1771: Mette Jacobsdatter af Kongens Tisted er gudmor, da Henrik Villads Jacobsen af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Gunde Henriksen.
Den 5. april 1772: En datter af Michel Dalum af Lille Binderup er gudmor, da Gunde Nielsen af Torup i Simested sogn får døbt sin søn for Christen Gundesen.
Den 12. maj 1774:
Karen Mikkelsdatter i Lille Binderup er gudmor, og Jens Foulum af Lille Binderup er fadder, da Gunde Nielsen i Torup får døbt sønnen Mikkel Gundesen.

D
en 17. november 1776: Karen Mikkelsdatter af Lille Binderup står fadder til Gunde Nielsens datter Else Gundesdatter i Torup.
Den 10. maj 1797: Christen Pedersen af [Kongens] Tidsted bliver gift med Birret Christensdatter af Schiedshale [Skærshale].
Den 7. januar 1798: Inger Jensdatter, som tjener hos Poul Wognsen i Bonderup i [Kongens Tisted sogn], er del-gudmor, da Niels Allestrup i Torup får døbt sønnen Christen Nielsen Allestrup. Søsteren til Allestrups hustru i Bonderup er gudmor.
Den 5. april 1798: Thomas Pedersens hustru af Store Binderup er gudmor, og Peder Thomasen og Jens Thomasen af Store Binderup er faddere, da Jens Bertelsen i Guldager får døbt datteren Helvig Jensdatter.
Den 28. juli 1799: Niels Knudsens datter fra Store Binderup er gudmor og [tjeneste]pige Karen Jensdatter del-gudmor, samt Niels Knudsen og Anders Nielsen fra Store Binderup er faddere, da Morten Uldberg får døbt sønnen Niels Mortensen Uldberg.
Den 26. december 1799: Jacob Christensen af Bonderup i Tidsted sogn er fadder, da Christen Christensen Huus i Simested får døbt sønnen Jens Christensen Huus.

Den 20. september 1800: Jakob Holm af Bonderup står som trolover, da Lars Christensen af Guldager bliver forlovet med Kirsten Pedersdatter af Guldager.

Den 18. april 1802 [fødedag]: Jens Jensen af Store Binderup er fadder, da Ole Meldgaard i Schiedshale får døbt datteren Mette Olesdatter Meldgaard.
Den 27. oktober 1805: Christen Nielsens hustru, Anne Christensdatter af Lille Binderup, er gudmor sammen med Christen Sørensens hustru, Anne Jensdatter af Lille Binderup, da Ole Christensen Meldgaard af Schiershale får døbt sønnen Peder Olesen Meldgaard. Christen Nielsen af Lille Binderup er fadder.
Den 26. december 1805: Mette Christensdatter fra Bonderup i [Kongens] Tisted sogn er gudmor, da Lars Vognsen og Kirsten Christensdatter i Hverrestrup får døbt datteren Mette Larsdatter. Poul Vognsen og Jacob Christensen fra Bonderup i [Kongens] Tisted sogn er faddere.
Den 18. maj 1806: Christen Nielsens hustru af [Kongens] Tisted er gudmor sammen med Christen Huus’ kone af Simested, da Morten Bak får døbt sønnen Anders Mortensen Bak. Christen Nielsen og Christen Huus er selv faddere.
Den 10. juli 1808: Ingeborg Christensdatter i Store Binderup er del-gudmor, da Christen Huus i Simested får døbt datteren Kirsten Christensdatter Huus.
Den 6. november 1808: Peder Thomsen fra Store Binderup er fadder, da Jens Bertelsen får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 26. december 1808: Hustruerne til Christen Kyneb og Peder Thomsen af Store Binderup er gudmødre, da Morten Bak af Hverrestrup får døbt sønnen Niels Mortensen Bak. Faddere er foruden Peder Thomsen også Jacob Christensen af Kongens Tisted.
Den 2. maj 1813: Hustruen til Christen Kyneb af Kongens Tisted er gudmor, da gårdmand Morten Bach af Hverrestrup og Maren Nielsdatter får døbt datteren Karen Marie Mortensdatter. Else Marie Baadsdatter af Bonderup og Christen Kyneb er faddere.

Stenild-Durup kirkebog
Festo Steph 1702: Christen Michelsen af Kongens Tisted er fadder, da Povel Jensen af Boldrup får døbt sønnen Jens Povelsen.
Rogate 1709: Corporalen i Kongens Tisted er fadder, da sergent Rasmus får døbt sønnen Thomas Rasmussen. Andre faddere er Jens Binderup, Hans Byrgesen, Maren Peder Jacobsens [hustru] og Anne Niels Nielsens [Hustru].
24 p trin 1712: Thomas Pedersen af Binderup bliver viet til Maren Jensdatter af Vøvelholm [Vefvelholm og Væverholm]
Fer 2 Nativ 1712: Anne Pedersdatter af Binderup er gudmor, og faddere er [ikke indskrevet], alle af Binderup, da Thomas Pedersen af Vøvelholm får døbt sønnen Peder Thomsen [Thomassen].
Septuagesima 1715: Maren Nielsdatter af Bonderup i Kongens Tisted sogn er gudmor, da Niels Nielsen af Nørager får døbt datteren Mette Nielsdatter. Blandt fadderne er Peder Elkier og Christen Ømarck.
Ocule 1715: Christen Christensen af Kongens Tisted bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Nørager.

Festo Grat 1724: Anne Pedersdatter af Binderup er fadder, da Thomas Pedersen af Vøvelholm får døbt datteren Anne Thomasdatter. Andre faddere er Erich Mousten, Christen Jespersen, Anne Mortensdatter og Monsr: Gothliebs tjenestepige Christina.
25 p Trin 1726: Niels Nielsen af Kongens Tisted bliver trolovet til Anne Mortensdatter af Nørager.
15 p Trin 1729: Jens Poulsen af Kongens Tisted er fadder, da Peder Smid af Stenild får døbt sønnen Poul Pedersen.
Dom 3 p Epiphan 1730: Jens Pedersens kone af Binderup er gudmor, da Søren Jacobsen i Nørager får døbt sønnen Jacob Sørensen. Lokale faddere er Jørgen Pedersen, Christen Christensen, Maren Christensdatter, Ingeborg Christensdatter samt Kirsten Christensdatter.
Trin 1732:
Johanne Madsdatter af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Povelsen Vefvelholm får døbt datteren Mette Jensdatter Vefvelholm.
Den 11. marts 1733: Christen Jørgensens kone i [Kongens] Tisted er gudmor, da Else Christensdatter får døbt sin uægte søn for Frandz Christian Hermansen Bentzen. Udlagt barnefar er Hermand Frandz Bentzen på Ømarkgaard.

Fer 2 p Pasch 1734: Mikkel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Vefvel [Vefvelholm] får døbt datteren Maren Jensdatter Vefvel [Vefvelholm].
Rogate 1735:Christen Jensen, provstens karl af [Kongens] Tisted, er fadder for Christen Degn af Nørager, da denne får døbt sønnen Christen Christensen. Gudmor er Ingeborg Christensdatter.

Reminin 1736: Michel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Wefvellum får døbt sønnen Søren Jensen Wefvellum [eller Vefvelholm eller Vefvel].
Fest O Sanct 1739:
Mikkel Povelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Thomas Madsen fra Nøragergaard får døbt datteren Birthe Thomasdatter.

Den 27. februar 1795:
Niels Jensen Kieldal fra [Kongens] Thisted bliver forlovet med Else Jensdatter af Røydrup.
21 p. Trin 1796:
Jens Jacobsen fra Bonderup står fadder i Stenild, da Christen Lauridzen og Maren Jensdatter får døbt sønnen Jens Christensen.
9. p Trin 1798:
Søren Foulums hustru af [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Kieldal og Kisten Christensdaatter får døbt datteren Inger Marie Sørensdatter Kieldal.
Den 25. oktober 1799:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Niels Christensen og hustru [Birgitte Hansdatter] af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter.
3 søndag efter Påske 1800:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Niels Christensen og hustru [Birgitte Hansdatter] af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Juli 1800:
Povel Wognsen fra Bonderup får tilladelse til at gifte sig med Else Nielsdatter fra Stenild.
2. pindsedag 1800:
Anne Eriksdatter og Giertrud ?Sørensdatter af Binderup står faddere sammen med Christen Boed af [Kongens] Tidsted, da Peder Eriksen i Stenild får døbt sønnen Peder Pedersen.
Den 25. december 1800:
Søren Foulum af [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Kieldal og Kisten Christensdaatter i Nørager får døbt datteren Maren Sørensdatter Kieldal.
Septuagesima 1801:
Niels Nielsen Biørn samt hans kone af [Kongens] Tisted står faddere, da Peder Nielsen Biørn og Giertrud Christensdatter i Nørager får sønnen Niels Pedersen Biørn.
2 i Pasche 1801:
Maren Sørensdatter af [Kongens] Tisted står fadder, da Jacob Christensen og Anne Erichsdatter i Nørager får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
4 p Trinit 1802:
Niels Mortensens hustru fra Steenberggaard ? ud i [Kongens] Thisted sogn står gudmor, da Jens Christensen og Giertrud Melsdatter ? i Marentorp får døbt sønnen Niels Jensen. Niels Mortensen fra Steenberggaard står selv fadder.
Den 2. december 1802:
Jens Pedersen i Bonnerup i [Kongens] Thisted sogn er trolover, da Christen Nielsen Tolle i Hobro troloves til Anne Marie Jensdatter, opholdende sig i Boldrup. De vies i Sønnerup kirke.
Den 20. april 1804:
Niels Lund fra [Kongens] Thisted står fadder, da Søren Kieldal og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Anne Kirstine Sørensdatter Kieldal.
Den 29. juni 1805:
Søren Foulum fra [Kongens] Tisted står fadder, da Jacob Christensen og Anne Erichsdatter i Durup får døbt sønnen Niels Jacobsen.
Den 21. september 1805:
Søren Foulum fra [Kongens] Tidsted står fadder, da Niels Christensen og Berte Hansdatter af Nørager får døbt sønnen Søren Nielsen.
Den 27. december 1829:
Lars Jensen af [Kongens] Thisted er fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Christen Pedersen.
Den 20. juni 1830:
Søren Gade af [Kongens] Thisted er fadder, da Jacob Aagaard Winther og Anne Cathrine Bisgaard får døbt sønnen Andreas Christian Aagaard Winther.
Den 17. april 1831: Lars Jensen af [Kongens] Thisted er fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Jens Christian Pedersen.
Den 14. juli 1833:
Hans Astrups kone, Mette, af [Kongens] Thisted er gudmor, og Hans Astrup selv samt Niels Christensen af Bonderup er faddere, da Christen Nicolajsen og Anne Kirstine Jensdatter får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 17. april 1835:
Hustruerne til Niels Christensen og Hans Nielsen i Bonderup er gudmødre, da Christen Jensen og Ellen Marie Jacobsdatter får døbt sønnen Andreas Christian Christensen.
Den 16. oktober 1841:
Hustruen til Christen Nielsen Baade i [Kongens] Thisted er gudmor, da ugifte Kirsten Marie Christensdatter i Nørager får døbt Anne Kirstine Christensdatter. Faren er Christen Jensen i Nørager, som Kirsten Marie arbejder for!
Den 4. september 1842:
Christian Nielsen af Store Binderup er fadder, da Poul Christiansen og Maren Jacobsdatter får døbt datteren Anne Hansine Poulsdatter.

Års kirkebog:

Den 5. august 1703: Maren Andersdatter af [Kongens] Tidsted står gudmor, da Christen Nielsen og Karen Nielsdatter i Stienild får døbt sønnen Jørgen Christensen.
Den 20. januar 1737: Maren Jensdatter udi Lille Binderup står gudmor, da Jens Laursøn Øster og hans hustru Maren Pedersdatter i Siøstrup får døbt datteren Karen Lisbet Jensdatter.
Den 28. marts 1745:
Michel S? [Dahlum ?] fra Lille Binderup står fadder, da Niels Christensen og Mette Sørensdatter fra Bachgaarden får døbt datteren Anna Nielsdatter
.
D
en 25. oktober 1750: Michel Dahlums hustru fra Lille Binderup står gudmor til Karen Nielsdatter, som er datter af Niels Christensøn og Mette Sørensdatter fra Bachgaarden.

Den 25. oktober 1750: Jens Knudsens hustru, Anne Madsdatter, fra Store Binderup står gudmor til Hans Madsen og Kirsten Andersdatters datter Maren Hansdatter. Fadder: Jens Knudsen af Store Binderup.
Den 9. januar 1752: Jens Smed fra Store Binderup står fadder til Christen Larsen, som er søn af Lars Nielsen og Maren Christensdatter i Sjøstrup.
Den 31. marts 1755: Jens Foulums hustru af Store Binderup er gudmor, og Jens Foulum er fadder, da Vogn Thomsen og Anna Sørensdatter af Pugholm får døbt datteren Mette Vognsdatter.
Den 13. juli 1755:
Anna Hansdatter af [Kongens] Tisted er del-gudmor, og Powel Michelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Hansen og Anna Michelsdatter i Øster Oustrup får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 25. april 1756:
Jens Knudsens datter af [Store] Binderup er del-gudmor, da Hans Madsen og Kirsten Andersdatter får døbt datteren Anna Hansdatter. Knudsens datter er nok en niece til Hans Madsen.

Den 2. januar 1757:
Anna Hansdatter af [Kongens] Tisted er del-gudmor, og Powel Michelsen af [Kongens] Tisted er fadder, da Jens Hansen og Anna Michelsdatter i Øster Oustrup får døbt datteren Kirstine Margrethe Jensdatter.
Den 27. februar 1757:
Jens Foulums hustru af [Store] Binderup er gudmor, da Vogn Thomsen og Anna Sørensdatter af Pugholm får døbt sønnen Thomas Vognsen.

Den 13. august 1758:
Jens Knudsens datter, Maren Jensdatter, af Stor Binderup er del-gudmor, da Laurs Madsen og Zitsel Sørensdatter af Sjøstrup får døbt sønnen Niels Laursen
.
D
en 13. juni 1763:
Enkemanden Jens Nielsen af Store Binderup troloves til Maren Pedersdatter af Havbro sogn
.
Den 9. april 1765: Anders Holm i Bunnerup [Bonderup] står fadder, da Povel Michelsen og Ellen Nielsdatter i Dahlsgaard får døbt datteren Kirsten Povelsdatter.
Den 31. maj 1767: Thomas Pedersens hustru, Apolone, står gudmor, og Jens Foulums hustru står del-gudmor, da Vogn Thomæsen og hustru Anna Sørensdatter i Pugholm får døbt datteren Inger Marie Vognsdatter. Jens Foulum står selv fadder.
Den 23. august 1767: Anders Holm af Bonderup står fadder, da Povel Michelsen og Ellen Nielsdatter i Dahlsgaarden får døbt sønnen Niels Povelsen. Degnens kone af [Kongens] Thisted står del-gudmor
.
Den 15. maj 1768: Jens Foulums kone af [Store] Binderup er gudmor, da Wogn Thomsen og Anne Sørensdatter i Pugholm får døbt datteren Inger Wognsdatter. Del-gudmor er Christen Andersens hustru i Vester Oustrup. Jens Foulum er selv fadder sammen med bl.a. Anders Nielsen i Tolstrup.
Den 12. juni 1768:
Morten Oustrups kone, Dorthe Sørensdatter af Binderup, er gudmor, da Lars Madsen og Sidsel Sørensdatter af Sjøstrup får døbt sønnen Niels Larsen. Morten Oustrup af Binderup er selv fadder sammen med Lars Nielsen og Hans Madsen af Sjøstrup.
Den 8. oktober 1769:
Christen Nielsens kone, Karen Christensdatter af Lille Binderup, er gudmor, da Søren Nielsen og Else Nielsdatter i Bakgaarden får døbt sønnen Niels Sørensen. Christen Nielsen er selv fadder sammen med Jens Bak af Troelstrup og Christen Bak i Aars.

D
en 20. juni 1773: Jens Foulum af Store Binderup står fadder til Vogn Thomsens søn, der døbes Anders Vognsen.
Den 15. oktober 1774: Christen Nielsen og hans hustru, Karen Christensdatter, af Lille Binderup står fadder/gudmor, da Søren Nielsen og Else Nielsdatter af Bakgaarden får døbt sønnen Søren Sørensen.
Den 27. april 1785: Degnen Schiønings Stifdatter Helvig Nielsdatter fra Thisted står gudmor, da Christen Brøger og Anne Marie Nielsdatter af Aars får døbt datteren Else Marie Christensdatter Brøger. Fadder er Hans Nielsen Schøning fra Thisted.
Den 17. april 1786: Pigen Helvig Nielsdatter fra [Kongens] Thisted er gudmor, da Christen Christensen Brøger og Anna Marie Nielsdatter i Aars by får døbt sønnen Niels Christensen Brøger. Margrethe Nielsdatter fra Graarup er del-gudmor.
Den 15. november 1789: Jens Dahlums hustru, Mette Jensdatter, af Store Binderup står del-gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter af Sjøstrup får døbt datteren Zidsel Marie Sørensdatter. Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder.

Den 3. søndag efter Trinitatis 1791: Thomas Pedersens hustru af Store Binderup står gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter får døbt sønnen Lars Sørensen.
Den 16. marts 1794: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter i Sjøstrup får datteren Birthe Marie Sørensdatter.
Den 5. juli 1795:
Hans Jensen af Lille Binderup står fadder, da Svend Sørensen og Anna Nielsdatter af Siøstrup får døbt sønnen Søren Svendsen.
Den 27. december 1795:
Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da husmand Ole Christian Damgaard og Inger Wognsdatter af Siøstrup får døbt sønnen Søren Olesen Damgaard
.
D
en 5. maj 1797: Jens Andersen /:vulgo Dahlum fra Store Binderup troloves til Mette Larsdatter af Aars. De vies i Aars kirke den 29. juni 1797.
2 p Trin 1797: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Søren Larsen og Kirsten Thomasdatter i Sjøstrup får døbt sønnen Thomas Sørensen. Jens Pedersen, borger i København er fadder.
9 p Trin 1797: Karen Elisabeth Sørensdatter af Binderup er gudmor, da møller Niels Andersen Kirketerp og Kirstine Cathrine Hansdatter i Dybvads mølle får døbt datteren Anna Dorthe Nielsdatter Kirketerp. Mette Jørgensdatter af Gundestrup er del-gudmor.
Den 18. februar 1798: Thomas Pedersens kone af Store Binderup er gudmor, da Christian Damgaard og Inger Wognsdatter i Gundestrup får døbt datteren Catrine Christiansdatter Damgaard. Søren Wognsens kone af Rugholm er del-gudmor
.

Den 13. juli 1800:
Karen Lisbeth Sørensdatter af Binderup Kroe står gudmor for Anna Kirstine Nielsdatter i Bachgaarden, der har fået den uægte søn Niels Christopher Jensen. Fadder er Niels Poulsen af Store Binderup. Udlagt far: Jens Jensen af Helming i Ulstrup sogn. [opslag 178]
Den 21. april 1803:
Lene Sørensdatter fra Binderup Kroe står gudmor, da hr. Aastrup og hustru i Siøstrup får døbt sønnen Andreas Christian Aastrup.
Den 4. juni 1803:
Thomas Pedersens kone Appelone af Store Binderup er gudmor, da Søren Laustsen og hustru i Siøstrup får døbt sønnen Anders Sørensen. Peder Thomasen i Store Binderup er fadder
.
Den 10. november 1803: Jens Nielsen fra [Store] Binderup står fadder til Niels Andersen, der er søn af Anders Nielsen Smed i Sjøstrup.
Den 15. januar 1805:
Anna Nielsdatter i Store Binderup, som er hustru til Christian Pouelsen, er gudmor til Jens Andersen, som er søn af Anders Nielsen, smed i Sjøstrup. Fadder er Jens Nielsen fra Store Binderup
.
Den 20. september 1806:Christian Poulsens kone, Maren Nielsdatter af Store Binderup, er gudmor, da husmand og smed Anders Nielsen og hustru i Sjøstrup får døbt sønnen Mads Andersen. Blandt fadderne er Anna Nielsdatter i Morum, mens resten er lokale.
D
en 14. januar 1813: Niels Giersborg fra Binderup står fadder, da Peder Hansen og Woldborg Christensdatter i Pisselhøj får datteren Maren Kirstine Pedersdatter.🙂

Kongens Tisted- og Binderup-folk i andre sogne før 1834 - del 2

Testrup kirkebog:
August 1711: Fæstemanden Søren Christensen af Store Binderup bliver trolovet til Anne Gregersdatter af Testrup gods.
Den 14. februar 1712: Søren Christensen af Store Binderup bliver gift med Anne Gresdatter af
Testrup.
? 1717: Da Jacob Jensen af Kyneb får døbt datteren Karen Jacobsdatter, er gudmoren hans kones mor i Kongens Tisted. Anders Mørch og Anders Poulsen af Vesteris er blandt fadderne.
Den 23. oktober 1718: Da Jacob Jensen af Kyneb får døbt sønnen Jens Jacobsen, er gudmoren hans kones mor i Kongens Tisted. Faddere er bl.a. Anders Mørch og Anders Nielsen af Vesteriis.

Den
1. november 1735: Jens Pedersen og hustru fra Binderup står faddere til Christen Sørensens datter Mette Marie Christensdatter i Vesterris.
Den 29. september 1754: Jacob Skrædder af Binderup bliver viet til Kirsten Christensdatter af Kyneb.
Den 5. juli 1756:
Jens Knudsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn samt hans datter er i Testrup kirke for at være faddere for Niels Christophersen af Vesterris, som har fået datteren Kirsten Nielsdatter.
Den
25. marts 1759: Anne Hansdatter af Kongens Tisted er fadder til Johanne Jensdatter, der er datter af Jens Hansen på Testrupgaard.
Den 8. august 1762: Anders Skrædder af Store Binderup er fadder, da Niels Skrædder og Else Nielsdatter af Kyneb får sønnen døbt Christen Nielsen.
Den 31. juli 1763: Jens Pedersens hustru af Store Binderup står gudmor og Thomas Pedersens hustru af Store Binderup går med som del-gudmor til Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris’ søn Jens Jensen.
Den 4. maj 1766: Maren Jensdatter af Binderup står del-gudmor til Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris’ søn Jens Jensen
Den 15. juni 1770: Maren Christensdatter af Store Binderup er delgudmor, og Christen Christensen og Anders Jensen af Store Binderup er faddere, da Niels Christensen og Karen Nielsdatter af Westerris får døbt datteren Else Catrine Nielsdatter.
Den 29. juli 1770:  Jens Foulums hustru Kirsten Justdatter af Store Binderup er gudmor, og Jens Foulum er selv fadder, da Jens Bertelsen og Mette Jensdatter får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 13. oktober 1772:  Anders Dalums hustru Johanne Christensdatter af Lille Binderup står gudmor for Maren Nielsdatter, der er datter af Niels Christensen og Karen Nielsdatter af Kyneb. Faddere er Amders Skrædder og Christen Christensen af Store Binderup.
Den 28. februar 1773: Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder til Anders Jensen, der er søn af Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Westerris.
Den 11. februar 1776:  Anders Skræder og Peder Christensen af Binderup står faddere, da Niels Clausen og hustru Karen Christensdaatter af Kyneb får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 17. marts 1776: Thomas Pedersens kone Abelone Jensdaatter af Store Binderup står gudmor for Jens Bertelsen og Mæthe Jensdaatter af Westerris, da de får døbt datteren Inger Jensdatter.
Den 14. december 1777: Jens Foulum af Binderup står fadder, da Jens Bertelsen og Mette Jensdatter af Vesterris får døbt sønnen Christen Jensen.
D
en 27. juni 1779: Enkemanden Mads Jensen af Lille Binderup bliver gift med Karen Sørensdaatter af Kastrup. Forloverne er Christen Gundesen og Christen Pedersen, begge fra Lille Binderup.
Den 4. juni 1780: Ellen Marie Nielsdatter af Store Binderup er gudmor, og Peder Christensen samt Anders Skrædder af Store Binderup er faddere, da Niels Skrædder i Kyneb får døbt sønnen Anders Nielsen. Søren Nielsen ? af Corsøe står fadder.
Den 16. marts 1783:
Karen Sørensdatter og Mads Jensen af Lille Binderup er faddere, da Jacob Sørensen og Anna Andersdatter af Kastrup får døbt datteren Kirsten Jacobsdatter.
Den 9. juni 1783:
Christen Christensens hustru i Store Binderup er gudmor, og Peder Christensen samt Anders Skræder fra samme by er faddere, da Niels Clausen og Karen Christensdatter af Kyneb får døbt sønnen Laurids Nielsen
.

D
en 27. december 1786 eller 87: Jens Dalum i Store Binderup står trolover for parret Thomas Pedersøn og Maren Jensdaatter. Jens Dalum eller den anden forlover, Jens Pedersen af Østerbølle, er måske brudens far.
Den 12. maj 1788: Christen Christensen og Peder Christensen af Binderup er faddere, da Niels Clausen og Karen Christensdatter af Kyneb får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 6. juli 1788:
Mette Jensdatter af Store Binderup er gudmor, da Thomas Pedersen og Maren Jensdatter i Vesterris får datteren Appolonie Thomsdatter
.

Den 30. april 1791:Appolonie Jensdatter af Store Binderup står gudmor, da Thomas Pedersen i Westerris får døbt sønnen Jens Thomsen. Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder.
Den 15. februar 1795:
Thomas Pedersen af Store Binderup står fadder, da Thomas Pedersen Huus og Maren Jensdatter af Westerris får døbt datteren Sophie Thomsdatter Huus.

D
en 26. februar 1797:
Morten Christensen Bak af Bonderup i Kongens Tisted sogn bliver viet til Maren Nielsdatter af Westerris.
Den 5. august 1797: Ingeborg Christensdatter af Store Binderup og Niels Nielsen af Thisted [=Kongens Tisted] står faddere, da Morten Christensen [Bach] og Maren Nielsdatter af Kyneb får døbt sønnen Niels Mortensen.
Den 11. maj 1800: Christen Nielsen af [Kongens] Thisted står fadder, da husmand Jens Christensen i Kyneb får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 27. januar 1805:
Niels Baade [fra Kongens Tisted?] som tjener på Nøragergaard udlægges til barnefar for Jens ?vævers datter, Dorthe Jensdatter, der har fået en uægte datter, der således må være døbe Giertrud Nielsdatter Baade
.

D
en 18. november 1808: Christen Madsen i Kongens Tisted anmelder ægteskab med Maren Knudsdatter i Testrup.

Grynderup kirkebog:

Den 7. januar 1776: Niels Laustsen fra Store Binderup står fadder til Jens Nielsens søn Niels Jensen af Kiemtrup.
Den 20. april 1778: Christen Eschildsen af Kongens Tisted står fadder til Jens Eschildsens datter, der døbes Kirsten Jensdatter.
Den 5. december 1779: Niels Poulsens hustru i Store Binderup står gudmor til Jens Nielsens datter Dorthe Jensdatter af Kiemtrup. Poul Laustsøn af Store Binderup og Niels Nielsøn Baade af Kongens Tisted står faddere.
Den 22. januar 1784: Jens Ladefoged af Kongens Tisted står trolover for ægteparret Anders Jensøn af Bonderup og Inger Gundesdatter af Grynderup. Jens Ladefoged kunne være Anders’ far.
Den 6. november 1789: Mette Marie Jensdatter af Thidsted troloves med Niels Gundersen. Forlovere er Gunder Nielsen og Anders Jensen af Bonderup.
Den 8. oktober 1790: Anders Kieldals hustru fra Thisted er gudmor, og Christen Sørensen af Thisted er fadder, da Søren Christensen får døbt en søn for Christen Sørensen.
D
en 25. november 1792: Christen Sørensens datter af Tisted står fadder, da Søren Christensøn og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 2. april 1795: Christen Sørensens datter af Tisted står fadder, da Søren Christensøn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 30. oktober 1796: Mads Knudsens hustru af Lille Binderup står gudmor, og Mads Knudsen fadder, da Christen Bierregaard og Giertrud Thomasdatter får døbt sønnen Søren Christensen Bierregaard.

Den 6. november 1796: Jens Skiønnings hustru fra [Kongens] Tisted står gudmor, og Anne Kirstine Christensdatter fra [Kongens] Tisted står fadder, da Søren Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Johanne Sørensdatter.
Den 13. november 1796: Anders Jensens hustru fra Bonderup står gudmor, da Niels Gundesen og Mette Marie Jensdatter får døbt sønnen Christen Andersen.
Den 11. februar 1798: Niels Mortensens hustru af Bonderup står fadder, da Niels Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter får datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 8. juni 1800: Søren Christensens kone fra [Kongens] Tisted står gudmor, da Søren Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt datteren Anne Sophie Sørensdatter.
Den 12. november 1800: Anders Jensens hustru fra Bonderup står gudmor og Anders Jensen selv fadder, da Niels Gundesen og Mette Marie Jensdatter får døbt sønnen Søren Andersen.
Den 17. august 1802: Enkemanden Lars Pedersen af Store Binderup og pigen Dorthe Jensdatter af Kiemtrup troloves i Rørbæk præstegaard. Forlovere er Jens Madsen og Jens Nielsen. Han kaldes for Laust Pedersen på vielsesdagen den 3. oktober 1802.
Den 22. maj 1806: Niels Mortensens hustru af Bonderup står fadder, da Niels Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter får datteren Anne Nielsdatter.
Den 4. oktober 1806: Christen Jensen [Kieldal] fra [Kongens] Tisted troloves til Anne Christensdatter fra Grynderup. De vies den 14. november 1806 i Grynderup kirke. Forlovere er
F. Christensen og Jacob Pedersen.
Den 26. september 1813: Jens Jacobsen og Christen Nielsen af [Kongens] Tisted møder op som forlovere, da Christen Laustsen af Kiemtrup troloves til Karen Marie Christensdatter, som tjener på Volstrup i Rørbæk sogn. Parret vies i Durup kirke, som må være hendes hjemsogn.
Den 25. september 1814: Søren Christensens kone fra [Kongens] Tisted er gudmor, da Christen Nielsen og Anne Andersdatter får døbt sønnen Anders Christensen.

Den 4. juni 1815: Dorthe ? Jensdatter fra Binderup er gudmor, da Niels Nielsen og Mette Jensdatter får døbt sønnen Jens Nielsen. Faddere er Christen Moesbæk, Niels Sørensen, Christen Christensen og Niels Jensens kone i Kjemtrup.

Rørbæk kirkebog:

8 post Trin 1751: Maren Nielsdatter af Tidsted står gudmor til Gravers Christensen, der er søn af Christen Graversen af Rørbæk. Maren er mormor til drengen.
Den 3. februar 1771: Morten Nielsen af Bonderup i Tisted sogn udlægges til far til pigen Maren Mortensdaatter, som er en uægte datter af Maren Christensdaatter. Der nævnes også en Christen Nielsen i Tisted by, og han er vist vidne.
Den 18. marts 1773: Niels Skiou og Jacob Pedersen af Bonderup står trolovere, da Peder Andersen af Durup og Anna Pedersdaatter af Wolstrup bliver trolovede. Parret bliver efterfølgende viet i Kongens Tisted kirke.
Den 19. december 1773: Morten Lund af Tisted står fadder, da Christen Grauersen af Rørbæk får døbt sin søn Jacob Christensen.
Den 24. april 1774: Christen Nielsen? af Binderup udlægges til barnefar, da Maren Knudsdatter får døbt sin uægte datter Inger Christensdatter.
Den 14. oktober 1781: Niels Poulsen og hustru af Store Binderup står faddere, da til Knud Pedersens datter, der døbes Anna Knudsdatter.
Den 15. juni 1783: Niels Poulsen fra Binderup står fadder, da Knud Pedersen får døbt sin datter for Dorthe Knudsdatter.
Den 19. februar 1786: Niels Poulsens hustru fra Store Binderup står fadder for Knud Pedersens pige, der døbes Kirsten Knudsdatter.
Den 1. juni 1789: Niels Poulsens kone i Store Binderup står gudmor til Knud Pedersens datter. Inger Knudsdatter.
Den 13. februar 1791: Niels Baade af Kongens Tisted står fadder, da Knud Pedersen får døbt datteren Mariane Knudsdatter. Mariane dør 21 uger gammel.
Den 28. maj 1792: Niels Baade af Kongens Tisted står fadder igen, da Knud Pedersen får døbt en ny datter for Mariane Knudsdatter.
Den 14. august 1796: Christen Gundesen og hustru af Lille Binderup står faddere, da Mathis Jensen og Mette Christensdatter får døbt sønnen Søren Mathisen.
Den 16. oktober 1796: En Hans Nielsen Baade står fadder til Knud Pedersen og Karen Andersdatters datter Ane Dorthe Knudsdatter. Hans Baade kunne være en søn af Niels Baade i Kongens Tisted, som tidligere har stået fadder for Knud Pedersen.
Den 18. juni 1797: Cidsel Christensdatter fra Tisted [Kongens Tisted] står fadder, da Søren Christensen og Martha Christensdatter får datteren Maren Sørensdatter.
Den 7. juni 1802: Søren Engelands kone fra Kongens Tisted står gudmor, da Søren Christensen og Marthe Christensdatter får døbt en datter for Anne Sørensdatter. Søren Engeland står selv fadder.
Den 18. maj 1812: Søren Poulsens hustru fra [Kongens] Tisted er gudmor, da Christen Østergaard og Inger Knudsdatter i Rørbæk får døbt datteren Inger Christensdatter. Søren Poulsen er selv fadder sammen med Mikkel Jensen, Jens Christensen og Maren Laustdatter, disse nok fra Rørbæk.
Den 16. april 1816: Enkemanden Niels Nielsen fra [Kongens] Tisted forloves til Mette Sørensdatter af Rørbæk. Med sig bringer han forloverne Søren Christensen og Peder Povelsen.

Østerbølle kirkebog:

Nytårsdag 1705: Niels Poulssøn af Store Bindrup, Poul Lauritzens søn, troloves til Maren Jensdatter, som er datter af Jens Andersen Smed og Kirsten Sørensdatter i Østerbølle. De vies i Østerbølle kirke den 11. februar 1705.
Den 28. april 1709: Farmoren Maren Graversdatter af [Kongens] Tisted står gudmor, og farbroren Niels Matzen af [Kongens] Tisted står fadder, da Christen Matzsen [eller Matisen] i Aalestrup får døbt sønnen Mats Christensen.
5 a festo pasek 1746: Mette Michelsdatter [uden stedangivelse men fra Kongens Tisted] står gudmor, da Lars Kusk af Østerbølle får døbt datteren Johanne Lauridsdatter.
5 p Trinit 1748:
Mette Michelsdatter af [Kongens] Thisted står gudmor, da Laurids Kusk af Østerbølle får døbt datteren Leene Lauridsdatter.
Adv 1749:
Mette Michelsdatter af [Kongens] Thisted står gudmor, da Laurids Kusk får døbt sønnen Michel Lauridsen.

10 a Trinit 1752: Ove Povelsen af Store Binderup troloves med Maren Christensdaatter af Bigum.
13 p Trinit 1761: Jens Jensen af Binnerup står fadder, da Thomas Christensen i Aallestrup får døbt datteren Johanne Thomasdatter.
? 1765: Kirsten Jensdatter af Store Binderup står fadder, da Thomas Christensen af Aallestrup får døbt datteren Maren Thomsdatter.
? 1769: Elsbore Maria af Store Binderup er gudmor, da Jacob Jensen af Østerbølle får døbt sønnen Peder Jacobsen.
Den 2. juli 1770: Kirsten Jensdatter af Binderup er gudmor, og Mads Jensen af Binderup er fadder, da Thomas Christensen af Aalestrup får døbt datteren Kirsten Thomsdatter.
Den 30. november 1794: Søren Jacobsen Klottrup, som tjener i Binderup, troloves med Niels Ogisens enke Karen Christensdaatter.
Den 5. maj 1802: Enkemanden Michel Nielsen og pigen Mette Margrethe Nielsdatter, begge af Kongens] Thisted bliver viet i Østerbølle kirke.
Den 27. januar 1804: Anders Hansen af Lille Binderup troloves til Maren Nielsdatter af Østerbølle.
Den 18. januar 1810: Christen Thomassen af Bonderup troloves til Anne Nielsdatter af Østerbølle.
Den 28. oktober 1810: Jens Jensen og Mads Jensen af Lille Binderup står faddere, da Ole Christensen og Karen Jensdatter af Aallestrup får døbt datteren Kirstine Olesdatter. Muligvis er fadderen Karen Christensdatter også fra Lille Binderup.

Vesterbølle kirkebog:

16 p Trinit 1707: Simon Pedersen af Binderup troloves til Inger Poulsdatter, datter af Poul Dahl i Glerup. Måske er det selvsamme Simon Pedersen af Glerup, der i 1720 troloves til Giertrud Christensdatter?

Brorstrup kirkebog:

Den 7. oktober 1819: Christen Pedersen Syndergaard [Søndergaard] af Binderup bliver viet til Inger Margrethe Andersdatter i Mejlby.
Den 22. august 1823: Peder Christensen af Lille Binderup bliver viet til Kirsten Thomasdatter i Smorup. Forlovere er Lars Jørgensen og Anders Christensen i Lille Binderup.

Ravnkilde kirkebog:

Den 3. november 1816: 26-årig Christen Pedersen fra Nysum, nu selvejer gårdmand i [Kongens] Tisted bliver viet til Mette Christensdatter fra Neder Ravnkilde. Forloverne er Christen Nielsen og Peder Nielsen fra Over Ravnkilde.

Hørby-Døstrup kirkebog:

Den 20. juni 1773: Jens Larsen Soldat, tiennende i Kongens Tisted, udlægges til barnefar til Jens Jensen i Hørby, hvis mor er ? [opsl. 108] – dog muligvis Karen Stær. Faddere til drengen er Mads Pedersen, Jens Povelsen og Anders Olesen af Hørbye.

Giver-Skivum kirkebog:

Johanis Bapti 1720: Lars Skiønning af Store Binderup er fadder, da Søren Søfrensen i Moesbæk får døbt sønnen Niels Sørensen. Gudmor er Christen Skiønnings kone, Else, af Moesbæk.
4 Pascatos 1735: Michel Christensen af Lille Binderup troloves til Giertrud Søfrensdaatter af Moesbech i Moesbæk.
Den 7. april 1749: Jens Christensen af Store Binderup troloves til Mette Christensdatter af Skivum. Den ene forlover er Jens Pedersen af [Store] Binderup.

3. p. Pascat 1761: Hans Nielsen af Lille Binderup troloves i Moesbech til Kirsten Pedersdatter af Mosbech.
4 Advent 1765: Ane Christensdatter fra Lille Binderup står gudmor, da Niels Jensen i Giver får døbt sønnen Christopher Nielsen.[216].
13. april 1780: Christen Nielsen af [Kongens] Thisted forloves og vies til Ane Nielsdatter af Forsborg. Forloverne er Niels Nielsen af [Kongens] Thisted og Christen Nielsen af Binderup.
26. oktober 1780: Christen Mortensen af Lille Binderup forloves og vies til Kirsten Jensdatter af Moesbech. Forloverne er Hans Bach af Lille Binderup og Jens Christensen i Giver.
Den 2. januar 1797: Jens Knudsen af Lille Binderup står trolover, da Hans Jensen, enkemand i Moesbech, forloves med Johanne Christensdatter i Katbyehuuse.
Den 14. marts 1802: Mads Knudsen kone i Binderup er gudmor, da Hans Jensen og Johanne Christensdatter i Moesbæk får døbt datteren Karen Margrethe Hansdatter. Det er Anne Knudsdatter, Jens Knudsen og Christen Knudsen også.
Den 10. august 1803: Anne Knudsdatter og Jens Knudsens kone af Binderup er faddere, da Hans Jensen og Johanne Christensdatter i Moesbech får døbt datteren Johanne Marie Hansdatter.
Den 21. august 1803: Maren Pedersdatter af Store Binderup er gudmor, da Christen Terkildsen og Anne Pedersdatter af Giver får døbt sønnen Peder Christensen. Der er Johanne Pedersdatter og Morten Gyldendal af Giver også.
Den 26. december 1809: Peder Overvad og Christen Pedersen fra Binderup er faddere, da Christen Terkildsen og Anna Pedersdatter i Giver får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 15. april 1811: Christen Nielsen i Binderup er fadder, da Hans Jensen og Mette Christensdatter af Moesbæk får døbt datteren Anne Kirstine Hansdatter.
Den 26. december 1812: Christen Overvads kone i Store Binderup er gudmor, da Christen Terkilsen og Anne Pedersdatter i Giver får døbt sønnen Christen Christensen. Christen Overvad er selv fadder.

Sønderup-Suldrup kirkebog:

Dom Oculi 1734: Christen Andersen Juel af Binderup troloves til Johanne Jensdatter i Sønderup.
Dom Rogat 1734: Margrethe Andersdatter i [Kongens] Tidsted er gudmor, og Niels samt Poul Byrialsen sammesteds er faddere, da Poul Christensen i Bravelstrup får døbt sønnen Christen Poulsen.
Den 8. oktober 1784: Jens Christensen af Binderup troloves til Anne Sørensdatter. Forlovere er Peder Nielsen i Sønderup og Christen Pedersen Bislev
Den 10. november 1793: Jens Laursen Ens af [Kongens] Tisted troloves til Giertrud Lavgesdatter. Forlovere er Børge Povelsen af Bravels[trup] og Lars Nyegaard af Nyegaard i Aarest[rup] sogn.
Den 16. juli 1798: Niels Jensen af [Kongens] Tisted troloves til Ellen Jensdatter af Roested. Forlovere er Jens Markmand af Tisted og Jens Ditlefsen af Roested.
Den 6. juni 1819: Christen Pedersen af Lille Binderup troloves til Kirsten Mortensdatter af Sønderup. Forlovere er: Morten Andersen i Sønderup og Peder Christensen i Lil? [Lille Binderup] [opslag 322 bog til 1813!].
Den 5. december 1819: Johanne Pedersdatter fra [Lille] Binderup troloves til Anders Mortensen af Sønderup. Forlovere er Morten Andersen af B? og Peder Christensen af Lille Binderup.

Kongens Tisted-matrikelkortets personnavne fra 1814

MATRIKELKORTENES NAVNE FRA 1814

Kongens Tisted, Tegnet 17?, opdateret 1814

Peder Bisgaard, Christen Kyneb, Søren Christensen, Christen Nielsen Baade, Niels Christensen Baade, Anders Christensen, Christen Enevoldsen, Niels Nielsen, Christen Pedersen Astrup, Søren Engeland, Hans Christensen, Niels Bisgaard, Niels Lund, Christen Kieldahl, Niels Bjørn, Søren Mortensens enke, Morten Sørensen, Søren Kieldahl, Jacob Christensen, Morten Sørensen

På siden Matrikelkort/kort  får du en vejledning i, hvordan du selv henter kortet ned fra internettet til din computer.

Konfirmerede i Kongens Tisted og Binderup 1779 til og med 1802

Kongens Tisted og Binderups første kirkebog har mærkeligt nok konfirmationer, så ved at bruge dem, kan man finde de børn, der er født i sognene ca. fra 1763 og fremefter. Denne liste viser, hvem der er konfirmeret i Kongens Tisted mellem 1779 og 1802, da efterfølgende konfirmationer også må have en dåbsindgang at gå efter. Nogle af børnene er dog ikke konfirmeret i det lokale sogn, da det var meget normalt, at hvis en ung mand eller pige var sendt ud og tjene, var det gården, de arbejdede på, der stod for konfirmationen.

BEMÆRK: I kirkebogen 1809 til 1813 er der også konfirmationer på opslagene 67 til 69 + 73 + 76-77, hvor de finder sted i årene ca. 1820 til 1834! I alt konfirmationer på ca. 85 unge i Kongens Tisted samt Lille og Store Binderup.

1779 i Binderup kirke
Fra Binderup sogn:
Mads Jensens steddatter Anne Marie ? af Kongens Tisted
Fra Kongens Tisted sogn:
Christen Overgaards søn Søren Christensen Overgaard og datter Karen Christensdatter
Christen Bachs søn Jacob Christensen Bach og datter Kiersten Christensdatter
Niels Christensens søn Christen Nielsen og datter Else Nielsdatter
Niels Jacobsens søn Jacob Nielsen
Christen Sørensens søn Søren Christensen
Michel Nielsen Hyrdes datter Bodil Michelsdatter

1780-81 i Binderup kirke:
Peder Overvads datter Maren Pedersdatter
Thomas Pedersens datter Kiersten Thomasdatter
Christen Gundersens datter Mette Christensdatter
Anders Dals datters barn Kiersten ?
Claus Jensens datter Karen Clausdatter

1782-83 i Kongens Tisted kirke:
Morten Nielsens søn Niels Mortensen
Jens Kieldahls søn Niels Jensen Kieldal
Niels Jacobsens to sønner Christen Nielsen og Niels Nielsen
Christen Bachs søn Morten Christensen Bach
Christen Winters søn Peder Christensen Winter
Morten Lunds tjenestedreng Søren Christensen
Jens Ladefogeds datter Mette Marie Jensdatter
Niels Jacobsens datter Kiersten Nielsdatter
Christen Nielsens to døtre Maren og Kiersten Christensdatter
Anders Kieldals tjenestepige Mette Hansdatter
Christen Bades tjenestepige Karen Hansdatter
Alle af Kongens Tisted sogn.

1784-85 i Kongens Tisted kirke:
Jens Dalsøn
Jens Kieldals søn Christen Jensen Kieldal
Christen Bachs søn Samuel Christensen Bach [født i Bonderup i Kongens Tisted sogn]
Christen Sørensens søn Christen Christensen og datter Kiersten Christensdatter af Binderup
Niels Knudsens søn Niels Nielsen
Claus Jensens søn Jens Clausen
Jens Jensens datter Karen Jensdatter
Hans Bachs datter Anne Hansdatter Bach
Michel Dals datter Anne Michelsdatter Dal

1786 i Binderup kirke:
Jens Smids søn Niels Jensen
Peder Overvads datter Maren Pedersdatter Overvad
Hos Jens Nielsen Berite Lassdaatter
Hos Christen Melgaard Maren Nielsdatter af Kongens Tisted sogn
Hos Morten Nielsen Hans Gundersen
Christen Nielsens datter Inger Christensdatter
Christen Bachs datter Ingeborg Christensdatter Bach
Hos Morten Lund Anne Wognsdatter
Hos Peder Bændsen Stine Pedersdatter
Hos Poul Wognsen Stine Jensdatter

1788 til 90 i Kongens Tisted kirke:
Jens Kieldals søn Søren Jensen Kieldal [født i Kongens Tisted]
Christen Sørensens søn Jacob Christensen – Binderup sogn
Christen Pedersens søn Christen Christensen og datter Anne Christensdatter

1791 i Binderup kirke:
Peder Overvads søn Christen Pedersen Overvad
Thomas Pedersens søn Peder Thomsen
Mads Jensens døtre Anne Madsdatter og Maren Madsdatter
Jens Jensens datter Anne Jensdatter
Jens Foulums datter Giertrud Jensdatter Foulum af Kongens Tisted
Anne Kierstinne Jensdatter hos Jacob Back
Maren Christensdatter hos Jens Kieldal
Karen Wognsdatter hos Søren Christensen
Christen Sørensens Anne Kierstine (Christensdatter?)
Morten Lunds datter Inger Marie Mortensdatter Lund.

1791 i Kongens Tisted kirke:
Morten Nielsen
Christen Poulsen hos Anders Ladfoged
Søren Christensen
Niels Bades søn Hans Nielsen Bade
Niels Bades datter Anne Catarine Nielsdatter Bade
Hos Peder Bensen Dorthe Jensdatter
Af Binderup sogn hos Hr. Lund Anders Pedersen

1792 og 1793 i Binderup kirke:
Hr. Lunds søn Niels Christian Lund
Thomas Pedersens søn Jens Thomsen
Niels Jensens søn Jens Nielsen
Niels Poulsens søn Poul Nielsen
Jens Jensens søn Jens Jensen
Jens Foulums søn Christen Jensen Foulum
Christen Pedersens datter Kiersten Christensdatter
Christen Hansens søster Mette Hansdatter af Kongens Tisted sogn
Jacob Holms søn Jens Jacobsen Holm
Peder Melgaards stedsøn Niels Christensen
Johanne Wognsdatter hos Morten Nielsen
Inger Marie Pedersdatter og Mette Pedersdatter hos Peder Bendsen
Mæthe Christensdatter hos Peder Melgaard
Christen Østergaards datter Maren Christensdatter Østergaard af Durup sogn
Michel Olesen

1794 i Kongens Tisted kirke:
Erich Møller hos Præsten
Christen Jensen hos Anders Ladfoged
Wogn Larsen hos Povel Wognsen
Niels Bades søn Niels Nielsen Bade
Søren Foulums stedsøn Christen Christensen
Christen Frindts datter Kiersten Christensdatter Frindt
Anders Jensens søster datter Anna Andersdatter
Alle af Kongens Tisted sogn

Mads Knudsens søn Søren Madsen
Jens Knudsens søn Niels Jensen
Jens Foulums søn Søren Jensen Foulum
Christen Melgaards søn Christen Christensen Melgaard
Niels Knudsens datter Anne Nielsdatter
Rasmus Møllers datter Giertrud Cathrin Rasmusdatter Møller
Jørgen Smeds datter Karen Jørgensdatter
Alle af Binderup sogn

1795 til 1797 i Binderup kirke:
Rasmus Møllers søn Anders Rasmussen Møller fra Højslev Mølle
Niels Bades søn Poul Nielsen Bade og datter Dothe Nielsdatter Bade
Niels Lunds stedsøn Niels (?)
Peder Bensens tienestepige Maren Pedersdatter
Alle af Kongens Tisted sogn

Søren Erichsens datter Giertrud Sørensdatter af Nørager

1798 til 1800 i Binderup kirke:
Peder Overvads søn Jens Pedersen Overvad
Niels Poulsens søn Niels Nielsen
Niels Knudsens datter Dorthe Nielsdatter
Hr. Lunds datter Else Lund
Jens Knudsens datter Inger Jensdatter af Kongens Tisted sogn
Poul Wognsens steddatter Anne Maria Christensdatter
Søren Christensens steddatter Anne Andersdatter
Søren Foulums steddatter Dorthe Christensdatter
Niels Lunds tienestepige Anne Pedersdatter
Niels Bades søn Christen Nielsen Bade
Christen Sørensens søn Anders Christensen

1801 og 1802 i Kongens Tisted kirke:
…af Kongens Tisted
Hr. (Niels) Bades søn Niels Nielsen Bade
Anders Ladfogeds søn Jens Andersen
Maren Kielsens søn Christen Christensen hos Christen Kyneb
og ditto søn Jacob Christensen hos Præsten [hans far hedder Christen Kielsen – Jacob er født i 1786 i Kongens Tisted og kendes også under navnet Jakob Meelbye på Møn, hvor han er soldat, før han på sine gamle dage flytter tilbage til Kongens Tisted]
og Peder Sørensen Nørager hos Søren England
Ane Margrethe Halkier i Præstegaarden
Niels Bades datter Anne Nielsdatter Bade
Michel Nielsens datter Karen Marie Michelsdatter
Johanne Andersdatter hos sin farbroder Søren Kieldal
Søren Foulums steddatter Anne Christensdatter
Jacob Holms datter Maren Jacobsdatter Holm
Kirsten Sørensdatter Nørager hos Søren ?
Anne Kiersten Christensdatter Østergaard hos Præsten
…af Binderup sogn
Rasmus Møllers søn Peder Rasmussen Møller
Christen Pedersens søn Jørgen Christensen
Christen Backs søn Hans Christensen Back
Christen Gundesens søn Anders Christensen
Niels Poulsens datter Karen Dorthe Nielsdatter
Christen Pedersens datter Else Kierstine Christensdatter
Anne Nielsdatter Ullids hos Niels Smed af Kongens Tisted
Anders Ladfogeds datter Kiersten Andersdatter

Folk fra Grynderup og Rørbæk i andre kirkebøger - del 1

Grynderup by 1791

Brorstrup kirkebog
Den 6. oktober 1814: Matthias Jensen af Store Rørbæk er fadder, da Jens Matthiasen og Giertrud Christensdatter af Brorstrup får døbt datteren Giertrud Jensdatter. Pigen dør som spæd. Denne Matthias Jensen kan ikke være en af de 2 Matthias Jensen på denne hjemmeside, dvs. Matths Jensen af Store Rørbæk eller Jens Vognsens søn, Matthias Jensen af Grynderup.

D
en 1. januar 1817: Christen Moesbech og datteren Maren Christensdatter af Kjemtrup er faddere, da Christen Otte får datteren Anna Maria Christensdatter.


Simested kirkebog

Den 22. marts 1744: Niels Pedersen Hørbye af Grynderup, som tjener i Torup, absolveres fra kirken for lejermål? med Jens Skræders ? hustru af Grynderup.

Den 25. maj 1755: Willads Jacobsen af Kjemtrup bliver viet til Else Nielsdatter af Guldager. Parret er trolovet den 12. marts 1755, hvor forloverne var Søren Christensen af Kjemtrup og Peder Erichsen af Hvilsom.
Den 25. oktober 1758: Søren Kudsk af Store Rørbæk er fadder, da Søren Jensen og Maren Nielsdatter af Torup i Simested sogn bliver trolovet. Den anden forlover er Christen Jensen af Torup.
Den 11. maj 1760: Søren Christensen af Kjemtrup er forlover, da Christen Christensen af Torup i Simested sogn bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Guldager. Den anden forlover er Søren Nielsen af Kastrup i Testrup sogn.
Den 30. juli 1775: Hustruen til Gunde Nielsen af Grynderup er gudmor, da Christen Degn af Torup i Simested sogn får døbt sønnen Søren Christensen
.

D
en 17. august 1788: Peder Michelsen af Store Rørbæk er fadder for Christen Degn af Torup i Simested sogn, da denne får døbt en datter for Inger Christensdatter. Peder Michelsens hustru er gudmor for samme.
Den 6. februar 1807: Ungkarl Niels Christensen af Store Rørbek bliver i Simested kirke viet til enken Anne Sørensdatter af Torup i Simested sogn.
Den 5. april 1812: Den 16-årige Maren Andersdatter af Store Rørbæk bliver konfirmeret i Simested kirke.

Testrup kirkebog
Den 11. maj 1800: Christen Christensen af Store Rørbæk er fadder, da husmand Jens Christensen af Kyneb får døbt sønnen Niels Jensen.

Gislum kirkebog
Den 24. juni 1795: Mette Nielsdatter af Grynderup er gudmor, da Ove Christensen og Dorthe Nielsdatter af Gislum får døbt datteren Maren Ovesdatter. Søren Christensen af Grynderup er fadder.

Binderup kirkebog
Allehelgensdag 1780: Knud Pedersen af Store Rørbæk bliver viet til Inger Povelsdatter af Binderup.
18 p Trinit 1782: Knud Pedersen fra Rørbech står fadder, da Niels Povelsen får døbt en søn for Niels Nielsen.

4. søndag efter H3K 1797: Mathis fra Rørbech står fadder og hans kone gudmor, da Peder Gundsen får døbt en søn for Mathis Pedersen.
2 p Trin 1803: Jens Nielsen af Kjemtrup er fadder, da Christen Poulsen får døbt datteren Mette Christensdatter. Det er Thomas Pedersen, Niels Porsborg og Christen Melgaard af Store Binderup også.
2. søndag i advent 1805: Mette Jensdatter af Kiemtrup er gudmor, da Laust Heederlig får døbt sønnen Jens Lausten Heederlig. Niels Jensen af Kiemtrup er fadder.
10. august 1806: Jens Nielsens datter, Mette Jensdatter af Kiemtrup, er del-gudmor, da Christen Poulsen får døbt sønnen Poul Christensen
.
Den 1
1. januar 1809: Pigen Dorthe Knudsdatter af Rørbæk står del-gudmor, da Christian Poulsen og Anne Nielsdatter i Binderup får døbt datteren Else Christiansdatter.
Den 5. marts 1809: Pigen Methe Jensdatter fra Kiemtrup står del-gudmor, og Niels Jensen fra Kiemtrup står fadder, da Lauris Pedersen og Dorthe Jensdatter får døbt datteren Johanne Marie Laurisdatter.
Den 22. maj 1820: Niels Knudsens kone fra Rørbæk og Christen Nielsen af Grynderup står faddere, da Knud Nielsen i Store Binderup får døbt sønnen Niels Knudsen.
Den 17. oktober 1822: Niels Nielsens hustru af Rørbech er gudmor, og Niels Nielsen selv fadder, da Knud Nielsen i Store Binderup får døbt datteren Ane Kirstine Knudsdatter.
Den 17. juli 1825: Pigen Maren Nielsdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og Niels Knudsen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Knud Nielsen og Bolette Christensdatter af Store Binderup får døbt datteren Johanne Knudsdatter.

Kongens Tisted kirkebog
17 p Trin 1778: Hustruen til Jens Nielsen af Kjemtrup er gudmor, og Poul Larsen, Laust Poulsen samt Jens Nielsen af Kjemtrup er faddere, da Niels Nielsen af Kongens Tisted får døbt en søn for Poul Nielsen.
3 p Trin 1780: Hustruen til Peder Jacobsen af Grynderup er gudmor, da Christen Sørensen af Kongens Tisted får en søn for Anders Christensen.

Sexagesima 1784: Hustruen til Knud Pedersen af Store Rørbæk er del-gudmor, da Niels Nielsen Bade af Kongens Tisted får døbt sin datter [skrevet Chersten] Kirsten Nielsdatter Bade. Knud Pedersen er selv fadder.
23 p Trin 1785: Gunde Nielsen af Grynderup er fadder, da Anders Jensen af Kongens Tisted får døbt sin datter Kirsten Andersdatter. Anders Jensen er nok lig med Anders Ladefoged.
5 p Trin 1787: Hustruen til Jens Nielsen af Kjemtrup er gudmor, og Knud Pedersen af Store Rørbæk er fadder, da Niels Nielsen Bade af Kongens Tisted får døbt en datter Ane Nielsdatter Bade.
20 p Trinit 1787: Jacob Pedersen Gaardfæster af Grynnerup bliver trolovet til Maren Jensdatter Kieldal. Troloverne er Gunde Nielsøn af Grynnerup og Christen Bade af Tisted. Parret bliver gift den 5. december 1787 i Kongens Tisted kirke.
22 p Trinit 1787: Niels Christensen fra Grynderup står fadder til Jacob Christensen Bachs datter Kirsten Jacobsdatter Bach.

22 p Trinit 1787: Gunde Nielsen og Niels Gundesen fra Grynderup står faddere til Anders Ladefogeds søn Jens Andersen.
3. søndag efter påske 1788: Else Bertelsdatter, som tjener i Rørbæk præstegård, står del-gudmor til Jens Elkiers søn Niels Jensen Elkier.
Den 28. oktober 1789: Søren Christensen af Grøndrup troloves til Christen Sørensens datter Kiersten Christensdatter. Trolovere er Jørgen Nielsen af Grøndrup og Christen Envoldsen af Kongens Tisted.
11 p Trinit 1790:
Søren Christensen af Grøndrup står trolover for parret Jens Lauridsen Schiønning og Sophie Christensdatter. Parret vies i Grynderup kirke den 8. oktober 1790.
? p Trinit 1793: Gune og Niels Gunesøn fra Grynderup står faddere til Anders Ladfogeds datter Anne Kirstine Andersdatter.

22 p Trinit 1794: Christen Povelsens kone fra Store Rørbæk står gudmor for Anne Marie Nielsdatter, der er datter af Niels Sørensen.
2. søndag i advent 1796: Christen Powlsen af Rørbæk står fadder til Niels Lunds søn Søren Lund.

2. Paaskedag 1797: Jacob Pedersens kone fra Grynderup står gudmor til Søren Foulums søn Morten Sørensen Foulum.
2. Paaskedag 1799: Abraham Christensen af Store Rørbæk bliver gift med Marie Kiersten [Andersdatter Ladefoged?] af Bonderup. Troloverne er Anders [Jensen?] Ladefoged af Bonderup og Niels Bjørn af Kongens Tisted.
Den 1. ? efter Juul 1801: Niels Gundesen af Grønderup står fadder for Anders Ladfogs søn, der døbes Christen Andersen.

3. søndag i fasten 1802: Søren Jørgensens kone fra Grønderup står gudmor til Søren Christensens datter, der døbes Anne Sørensdatter. Fadder er en ”syster Anne fra Grønderup”.
22 p Trinit 1802: Anne Andersdatter fra Grønderup er del-gudmor for Søren Kieldal, da denne får døbt sønnen Jens Sørensen Kieldal. En fadder er Jacob Pedersen af Grønderup.
17 p Trinit 1803: Søren Jørgensens kone fra Grønderup står gudmor, da Jacob Christensen får døbt sin søn Christen Jacobsen.
12 p Trinit 1804: Da Søren Kieldal får døbt sin søn for Christen Sørensen Kieldal er to af fadderne: ”unge pige moster Anne fulgt af unge pige Anne faster til Barnet, bege fra Grÿnderup”. Fadder er Jacob Pedersen fra Grÿnderup.
Anden Paaskedag 1805: Søren Jørgensen og Jacob Pedersen fra Grÿnderup står fadder, da Søren Christensen får døbt en søn for Jens Sørensen.
Den 28. september 1806: Søren Christensen og Jacob Pedersen fra Grønderup står fadder, da Søren Kieldal får døbt en søn for Anders Sørensen Kieldal.
Den 10. april 1807: Anne Andersdatter fra Grønderup står gudmor for Søren Kieldals søn, der døbes Niels Sørensen Kieldal. Fadder er Jacob Christensen fra Grønderup.
Den 10. april 1807: Søren Jørgensen fra Grønderup står fadder, da Christen Jensen Kieldal får døbt en søn for Niels Christensen Kieldal.
Den 9. oktober 1807: Unge karl Laust Sørensen af Grønderup troloves til Kiersten Andersdatter af Bonderup.
Den 18. marts 1810: Søren Jørgensen af Grønderup står fadder i Kongens Tisted, da Søren Jensen og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Niels Sørensen.
Den 2. december 1810: Laust [Sørensen?] Østergaard af Grønderup står fadder og hans hustru gudmor, da Jens Christensen Møler [Møller] får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
Den 23. juni 1811: Jacob Pedersen og Søren [Jørgensen?] står faddere, og Jacob Pedersens hustru gudmor, da Christen Jensen Kieldal og Anne Christensdatter får døbt sønnen Jens Christensen Kieldal.
Den 4. august 1811: Mette Sørensdatter, datter af Søren Bøs fra Stor Rørbek, står del-gudmor for Christen Pedersen Baandrup, da denne får døbt datteren Anne Marie Christensdatter Baandrup.
Den 17. oktober 1811: Fasteren Maren Kieldal af Grønderup står gudmor, og Jacob Pedersen og Søren Jørgensen af Grønderup er faddere, da Søren Jensen Kieldal og Kirsten? Christensdatter får døbt sønnen Morten Sørensen Kieldal.
Den 17. oktober 1811: Søren Jørgensens datter, Else Marie Sørensdatter, af Grønderup står gudmor, og Søren Jørgensen står selv fadder, da Jacob Christensen og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Søren Jacobsen.
Den 17. oktober 1813: Else Marie Sørensdatter af Grønderup står gudmor, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Den 26. december 1815: Johanne Sørensdatter af Grynderup er del-gudmor, og Søren Christensen af Grynderup er fadder, da gårdmanden Anders Christensen af Kongens Tisted får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 26. december 1816: Else Marie [Sørensdatter] af Grynderup står gudmor, da Søren Kielsdal får døbt datteren Ingen Sørensdatter Kieldal.
Den 27. september 1816: Else Marie Sørensdatter af Grynderup står del-gudmor, da Jacob Christensen i [Kongens] Thisted får døbt sønnen Peder Jacobsen.
Den 27. september 1818: Kirsten Nielsdatter af Grynderup er del-gudmor, da Niels Christensen Baade af Kongens Tisted får døbt datteren Ane Nielsdatter Baade.
Den 25. juni 1820: Maren Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter af Store Rørbæk er gudmødre, da gårdmand Niels Lund af Kongens Tisted får døbt datteren Mette Marie Nielsdatter Lund.
Den 26. november 1820: Ane Nielsdatter af Grynderup er del-gudmor, da Christen Grynderup af Kongens Thisted får døbt datteren Johanne Christensdatter Grynderup. Hustruen til Jens Smed af Nørager er gudmor, og fadderne er Niels Smed af Kjemtrup, Hans Væver af Nørager og Povel Degn af Roum.
Den 15. april 1821: Anne Sørensdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og Christen Hansen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Hans Christensen og hustru Maren Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt datteren Anne Hansdatter.
3 p H3K 1822: Kirsten Marie Sørensdatter af Store Rørbæk er del-gudmor, og gårdmand Søren Christensen af Store Rørbæk er fadder, da gårdmand Hans Christensen Baade og hustru Mette Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Christen Hansen Baade.
Den 26. december 1822: Kirsten Sørensdatter og Ane Sørensdatter af Store Rørbæk er gudmødre, da gårdmand Niels Nielsen Lund og hustru Mette Sørensdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Søren Nielsen Lund.
Den 1. marts 1824: Anne Sørensdatter, som er datter af Søren Jørgensen af Grynderup, er del-gudmor, da gårdmand Anders Christensen og hustru Inger Nielsdatter af Kongens Tisted får døbt sønnen Peder Andersen.

Grynderup kirkebog

Den 20. april 1778: Maren Daniels[datter?] af Rørbæk står fadder til Jens Eschildsøns datter, der døbes Kirsten Jensdatter.
Den 18. oktober 1778: Søren Aastrup af Rørbæk står fadder til Niels Aastrups datter Mette Nielsdatter Aastrup af Tulstrup.
Den 8. november 1778: Mogens Jacobsen af Store Rørbæk bliver gift med Helvig Christensdatter af Kjemtrup i Grynderup kirke. Forlovere Helvigs far, Christen Nielsen, og Niels Knudsen af Store Rørbæk.
Den 16. marts 1785: Mogens Jacobsøns hustru af Rørbech [Helvig Christensdatter] står fadder til Søren Sørensøns pigebarn, der døbes Budil [Bodil] Sørensdatter.
Den 23. september 1787: Jens Smeds hustru i Rørbeck står fadder, da Niels Bech får døbt datteren Anne Nielsdatter Bech. Faddere er fra Rørbæk: Laurids Madsen og hustru samt Niels og Karen Smed.
Den 14. februar 1790: Matthias Christensen og Niels Illeriis af Rørbeck er faddere, da Lauridts Pedersen får døbt en datter for Anna Cathrine Lauridtsdatter. [En Søren Illeriis optræder i Vesterbølle i februar 1772]
Den 30. januar 1791: Niels Graversens hustru af Rørbæk står gudmor, da Erich Samuel får sønnen Christen Erichsen Samuel. Christen Samuel ibid. er fadder.
Den 7. august 1791: Graves Christensen og Dorthe Dinesdatter af Rørbæk er faddere, da Povl Juul af Tulstrup får døbt datteren Mette Johanne Povlsdatter.
Den 30. marts 1794: Niels Christensens hustru af Rørbæk er gudmor, og Laust Madsens hustru Cathrine af Rørbæk er fadder, da Mads Sørensen og Maren Bierring af Tulstrup får datteren Mette Marie Nielsdatter.

Den 11. maj 1794: Laust Madsens hustru af Rørbæk er gudmor, og Jens Smeds hustru er fadder, da Niels Christensen Bæch og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Nielsen Bæch.

Den 25. juni 1797: Niels Illeriis hustru fra Rørbæck står gudmor, og Anders Christensens hustru Inger fra Rørbeck står fadder, da Laust Pedersen og Maren Christensdatter får døbt datteren Kirsten Laustdatter.
Den 10. maj 1801: Enkemanden Lars Christian Pedersen fra Rørbæk troloves til Anne Byrgesdatter fra Allestrup i Grynderup sogn i Rørbæk præstegaard. Forloverne fra Rørbæk, Niels Illeriis og Christen Christensen fra Rørbæk, sætter deres underskrift i kirkebogen.
Den 30. december 1804: Mathis Christensens hustru af Rørbæk står gudmor, da Mads Sørensen og Maren Bierning? Får døbt datteren Anne Cathrine Madsdatter. Mathis Christensen står selv fadder.
Den 18. april 1812: Christen Nielsen fra Rørbech og Anne Knudsdatter, som tjener hos Jacob Pedersen i Grynderup, bliver trolovet. Forloverne er Jacob Pedersen fra Grynderup og Knud Nielsen fra True.
Den 16. juli 1813: Christen Østergaard af Rørbech er forlover, da Jens Christian Nielsen fra Kjemtrup forloves med Maren Isaksdatter af Pulstrup?. Den anden forlover er Christen Jensen fra Jøndrup? [måske Sønderup?].

Folk fra Grynderup og Store Rørbæk i andre kirkebøger - del 2

Store Rørbæk kirkebog
Begyndelsen af 1753: Niels Østergaard af Grynderup er forlover, da Niels Nielsen og Else Nielsdatter bliver trolovet i Store Rørbæk.
Den 19. december 1764: Christen Østergaard af Grynderup er forlover, da Christen Jensen og Maren Poulsdatter bliver trolovet.
Den 7. januar 1767: Christen Brade og Christen Jørgensen – begge af Grønnerup – står forlovere for parret Jens Nielsen og Maren Jensdatter – begge af Rørbæk.

Den 24. februar 1774: Jens Michelsen af Grynderup er trolover, da Jens Jensen og Giertrud Michelsdatter af Rørbæk troloves. Jens må være brudens bror.
Den 13. februar 1780: Marcus Andersens hustru af Grÿnderup står fadder, da Mogens Jacobsen får døbt sin datter for Johanne Mogensdatter.
Den 8. januar 1783: Laust Pedersen af Grÿnderup og Maren Christensdatter bliver copuleret. Forlovere: Peder Jacobsen og Christen Mattiasen.

Den 25. februar 1787: Laurids Pedersens hustru [Maren Christensdatter] af Grÿnnerup står gudmor, da Christen Nielsen bliver døbt – en søn af Niels ?Illeriis?.
Den 16. marts 1787: Niels Christensen og Maren Christensdatter af Rørbæk troloves. Men de bliver gift i Grynderup kirke den 3. maj 1787, så hun er nok fra Grynderup.
Den 28. marts 1795: Laust Pedersens kone fra Grÿnderup står fadder, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter får døbt datteren Maren Andersdatter.

Den 3. november 1805: Jacob Pedersens [tjeneste]pige af Grynderup står gudmor, da Christen Christensen og Anne Laustdatter får datteren Karen Christensdatter.
Den 27. august 1809: Laust Pedersens søn af Grynderup, Christen Laustsen, begraves i Rørbæk 16 år gammel. Drengen tjente på Volstrup.

Den 9. august 1813: Christen Nielsens kone fra Grynderup er gudmor, da Niels Nielsen og Mette Nielsdatter i Rørbæk får døbt datteren Karen Nielsdatter. Christen Nielsen er selv fadder sammen med Knud Nielsen, Niels Knudsen og Ellen Andersdatter, de sidste 3 nok fra Rørbæk.
Bemærk 1: Christen Jørgensen og Jens Pedersen fra Rørbæk har sat deres underskrift i Rørbæk kirkebog den 28. november 1805 i forbindelse med et bryllup af enkemanden Anders Andersen fra Rold og Kirsten Nielsdatter fra Rørbæk – usædvanligt for egnen! Årsagen er dog, at oprindeligt ville de giftes, så ville de ikke, og til sidst ville de giftes alligevel. Parret bliver viet i Rold kirke den 14. februar 1806.
Bemærk 2: Den 15. april 1813 bliver Niels Pedersen fra Østerbølle trolovet til Anne Nielsdatter, som tjener på Volstrup. Forloverne er fra Østerbølle og hedder vist nok Niels Thomasen og Emanuel Mortensen.
Bemærk 3: En soldat fra Randers, Søren Andersen Stauning, udlægges til barnefar, da Kirsten Jensdatter får døbt sin uægte datter for Inger Sørensdatter Stauning.

Aars kirkebog
Den 15. juli 1737: Jens Sørensen Skreder udi Grynderup står fadder, da Christen Pedersen og Maren Sørensdatter i Aars by får døbt sønnen Peder Christensen.
D
en 9. december 1785: Hr. Sejer Ørum, adjunctus og ? ved Rørbech og Grønnerup Menigheder bliver viet til Anna Sophia Møller fra Brønnum Mølle.

Øls kirkebog
Den 4. december 1807: Niels Christensen af Grønnerup er trolover, da gaardmand Laurs Poulsen i Hald Tostrup forloves med ? [præsten glemte at indskrive hende]

Hørby kirkebog
September 1788: Degnen for Rørbeck og Grønnerup, Knud Mathiesen, bliver viet til Karen Sørensdatter af Hørby. Han begraves i øvrigt i Rørbæk den 8. november 1812 som 62-årig.


Døstrup kirkebog
Den 7. februar 1749: Jens Hansen af Rørbeck bliver forlovet med Mette Lauridsdatter af Døstrup. Forloverne er Niels Pedersen og Mads Jensen af Rørbech.
Den 8. februar 1750: Niels Jensen af Rørbeck står fadder, da Niels Christensen og Kirsten Andersdatter i Døstrup får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 28. juni 1750: Jens Andersen af Rørbeck står fadder, da Gregers Hielm og Inger Rends får døbt datteren Marie Elisabeth Gregersdatter Hielm.
Den 19. maj 1760: ”Manden af Rørbeck Hougaard” står fadder, da degnen Mogens Christensen i Døstrup får døbt sønnen Mathis Mogensen.
Den 25. marts 1766: Niels Graversen af Rørbech troloves til Mette Michelsdatter af Døstrup. Den ene trolover er Christen Graversen af Rørbech.

Den 18. marts 1767: Jens Jensen af Rørbech troloves til Else Nielsdatter af Døstrup. Troloverne er fra Døstrup.
Den 23. august 1769: Søren Bach og Christen Jensen af Grynnerup står trolovere, da Christen Knudsen og Karen Jensdatter af Døstrup troloves. Karen er måske søster til Christen?
Den 27. august 1769: Hr. Rosborgs kone af Rørbech står fadder, da Niels Møller i Døstrup får døbt datteren Ester Cathrine Nielsdatter Møller.
Den 21. oktober 1770: Lars Christian Pedersen af Rørbech troloves til enken Anne Mortensdatter af Døstrup. Den ene trolover er Jens Jensen af Rørbech.

Den 26. marts 1774: N. Gravesens kone af Rørbech står fadder, da Jens [Michelsen] Østergaard i Døstrup får døbt sønnen Michel Jensen Østergaard.
Den 24. april 1775: N. Gravesens kone af Rørbech står fadder, da Christen Michelsen i Døstrup får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 8. oktober 1775: Niels Graversen af Store Rørbæk er forlover, da Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Døstrup bliver trolovet.
Den 23. december 1781: Jens Jensen af Rørbech troloves til Johanne Jensdatter af Døstrup.
Den 4. oktober 1782: Niels Nørgaard af Store Rørbæk er forlover, da Mogens Sørensen og Mette Mathiasdatter af Døstrup bliver trolovet.
Den 17. december 1786: Da Jens Madsen af Døstrup får døbt sønnen Christen Jensen, er gudmoren drengens moster i Grynderup.
Den 29. maj 1788: Da Jens Madsen af Døstrup får døbt datteren Ane Cathrine Jensdatter, er  drengens moster i Grynderup gudmor.

Den 28. september 1788: Hustruen til Niels Graversen af Store Rørbæk er gudmor, da Anders Sørensen af Finderup i Døstrup sogn får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 8. januar 1790: Las Pedersen af Store Rørbæk er forlover, da Morten Nielsen og Mette Michelsdatter af Døstrup bliver viet.
Den 16. januar 1791: Hustruen til Søren Christensen af Grynderup er gudmor, da Jens Christensen af Døstrup får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 9. maj 1813: Peder Pedersen Smed af Store Rørbæk er fadder, da Søren Christensen og Karen Kirstine Andersdatter af Døstrup får døbt sønnen Anders Sørensen.
Den 21. november 1813: Hustruen til gårdmand Jens Michelsen af Store Rørbæk er gudmor, da gårdmand Niels Jensen og Maren Jensdatter af Døstrup får døbt datteren Ane Marie Nielsdatter.
Den 15. november 1815: Maren Pedersdatter af Store Rørbæk er gudmor, da Søren Christensen og Karen Kirstine Andersdatter af Døstrup får døbt datteren Maren Kirstine Sørensdatter.

Stenild-Durup kirkebog
Den 29. januar 1704: Karen Andersdatter af Grynderup bliver trolovet til unge Christen Michelsen af Nørager i Durup sogn.
Den 2. december 1705: Jesper Thøgersen af Volstrup er fadder, da Jens Mortensen og Sophie Poulsdatter i Stenild får døbt datteren Helvig Cathrine Jensdatter. De andre faddere er: Hr. Jens i Rørbeck, Søren Pedersen og Sophie Pedersdatter i Hvornum samt Dorethe Pouelsdatter, datter af Pouel i Sønderholm, som nok er morfaren.
Fredagen før 2 p Trin 1706: Kirsten Eskildsdatter af Rørbeck er fadder, da Jens Mortensen Giedsted får døbt datteren Bendid Sophie Jensdatter. Andre faddere er Michel Christian, Bertel Kierulff, Jacob Kierulff og Dorethe Poulsdatter af Sønderholm
.

3 p Trin 1707: Maren Andersdatter i Rørbech er fadder, da Jens Møller får døbt sønnen Anders Kierstnus Møller. Andre fadder er Christen Grønnerups Anne [Christensdatter Grønnerup], Christen Clausens datter af Boldrup samt Maren [Mauritzdatter Styrde] Mauritz Styrdes datter af Stenild.
Dom Misernord 1715:
Peder Karmarcks kiereste er fadder, da præsten i Stenild får døbt datteren Mette. Gudmor er Mette-Cathrine Archtander. Faddere er præstens svigerfar Povel Kierulff, Mons. Peder Steen, Mons. Hans Christian, podemesteren og husholdersken på Nøragergaard.
Festo Epiphan 1716:
Peder Sørensen af Store Rørbæk bliver trolovet til Giertrud Jensdatter af Røgdrup.
22 p Trinit 1716:
Peder Jensen af Store Rørbæk bliver trolovet til AnneAndersdatter af Annexgaarden i Stenild. Parret vies Fer 3 Nativ 1717.
21 p Trin 1720:
Jens Nielsen af Volstrup er fadder, da Niels Christensen af Stenild får døbt datteren Maren Nielsdatter.

Festo 3 Nat 1720:
Christen Ladefoged af Volstrup er fadder, da Just Jensen af Hannerup i Stenild sogn får døbt datteren Kiersten Justsdatter. De andre faddere er Anders Nielsen og kone af Stenild, Peder Rørbechs kone og Isaac Sørensens kone ibid [Stenild].
Epipham 1723: Madam Kiersten Frederichsdatter af Wolstrup er gudmor, da Knud Christensen i Stenild får døbt sit barn… [præsten glemmer at skrive hvilket barn!]. Faddere er Ludwig Pedersen, Anders Møller, Niels Marcussen, Jens Nielsen, Helwig Andersdatter og Inger Andersdatter.
Esto Mihi 1724:
Las Jensen af Wolstrup er fadder, da Christen Andersen i Stenild får døbt sønnen Niels Christensen. Andre faddere er Ludvig Pedersen, Niels Jensen af Stenild, Elles Andersdatter og Karen Sørensdatter.
19 p trin 1725:
Anders Møller fra Wolstrup er fadder, da Andreas Henrichsen fra Viborg får døbt sin søn Frans Andreasen i Stenild kirke. Stenild-degnens kone er gudmor. Fadder er desuden Søren Nielsen fra Lunden, Niels Mortensen, Peder Nielsen, Barbara Mortensdatter og Anne Andersdatter
.

13 p trin 1726: Søren Pedersen Guldagger på Wolstrup er fadder, da forpagteren Thomas Sørensen på Nøragergaard får døbt datteren Catharina Heidevig Thomasdatter.
Fest Johannes Baptist 1731: Povel [Christensen] Møllersvend ved Wolstrup er fadder, da Christen Rytter i Stenild får døbt datteren Maren Christensdatter. Blandt fadderne er Niels Markussens kone af Stenild samt Maren Jensdatter, datter af gl. Jens i Røjdrup.
Quasimod 1732:
Trolovet Povel Christensen fra Wolstrup Mølle til Maren Jensdatter, som er datter af Jens Nielsen i Røgdrup.
18 Trin 1732:
Klamer Eberhardt møllersvend i Wolstrup Møller er fadder, da Mourids Degn i Stenild får døbt datteren Mette Mouridsdatter. En af fadderne er Niels Mouridsens hustru af Hobro.

3. søndag efter Påske 1800:
Christen Vognsens hustru, Bodil Hansdatter, og Jacob Willadsens hustru fra Grynderup står faddere, da Niels Christensen og Birgitte Hansdatter af Nørager får døbt datteren Maren Nielsdatter
.

D
en 23. november 1800: Christen Jørgensen fra Rørbæk står fadder, da Kirsten Jørgensdatter i Stenild får døbt sin uægte søn Laurs Nicolajsen. Som udlagt far er Nicolaj Laursen, som tjener for Anders Jensen i Dyrby i Gassum sogn. En anden fadder er morens søster, Dorthe Jørgensdatter, der tjener i Fjelsted.
Den 5. december 1802: Jacob Willadsens kone i Grynderup står fadder, da Niels Christensen og Birgithe Hansdatter får døbt sønnen Jacob Nielsen.
Den 11. april 1804: Madame Ørum fra Rørbech står fadder, da provst Winter og hustru Christiane Aagaard får døbt sønnen Jens Friderich Bloch Winter.
Den 8. juli 1804: Niels Knudsens kone fra Rørbæch begraves 69 år gammel.
Den 14. marts 1805: Hr. Ørheim fra Rørbæk står fadder, da forpagter på Nøragergaard Jens Bidsgaard og hustru Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Jensen Bidsgaard.
Den 17. april 1831: Peder Pedersens hustru af Rørbæk er del-gudmor og Peder Pedersen selv fadder, da Peder Christensen og Ellen Jensdatter på Nørager Mark får døbt sønnen Jens Christian Pedersen.
Den 27. juni 1841: Husmændene Mads Christensen og Christen Christensen fra Grynderup er faddere, da Søren Jensen Bach og Mariane Hansdatter i Thoruphuus får døbt sønnen Hans Sørensen.

Hvornum-Snæbum kirkebog:

1751: Peder Somer [Sommer] af Rørbech står fadder for Niels Thomesen i Snæbum, der får døbt sønnen Thomas Nielsen. Gudmor er Thomas Lassen i Hørbys datter.

Giver-Skivum kirkebog:

Den 15. juni 1742: Jacob Christensen og Christen Christensen af Kietrup [Kjemtrup] i Grynderup sogn er forlovere, da Hans Nielsøn Tulstrup forloves med Mette Christensdatter. Hun er måske en søster til Kiemtrup-mændene?

Diverse:
23 p Trin 1720: Terchel Jensen og Anne Christensdatter, begge af Hobro, vies i Stenild kirke [opslag 162]Rørbæk.
Bemærk

Navne på matrikelkort fra Grynderup og Rørbæk 1814

MATRIKELKORTENES NAVNE FRA 1814

Grynderup: Tegnet 1791, opdateret 1815

Christen Nielsen Bek, Jacob Pedersen, Abraham Christensen (1791), Peder Christensen (1815), Christen Andersen, Niels Madsen, Søren Christensen, Niels Jensen [Wognsen], Jens Nielsen (1791), Anders Nielsen, Mathias Jensen, Peder Poulsen, Christen Nielsen Gundersen, Christen Nielsen, Niels Christensen Bek (1791), Anders Hansen, Fredrick Møller Smed, Niels Gundersen (1791)

Rørbæk, Gislum H, Tegnet (før 1787?), opdateret 1814

Christen Pedersen Nørager, Søren Christensen, Niels Nielsen, Anders Nielsen, Christoffer Nielsen, Niels Christensen, Christen Christensen, Mikkel Jensen, Niels Sørensen, Christen Østergaard, Michel Jensen, Erich Christensen, Jens Jensen, Christen Jørgensen, Jens Jensen Sønderup,  Peder Sørensen, Ole Andersen, Matthias Jensen, Christen Matthiasen

Andre folk, der var i Store Rørbæk og Grynderup sogne

Folk fra Kjemtrup og Grynderup sogn
Den 23. april 1750: Søren Christensen og Søren Pedersen af Kjemtrup i Grynderup sogn er forlovere for Peder Andersen af Store Rørbæk, da Peder bliver trolovet til Kirsten Svenningsdatter. Kirstens forlovere er Jens Andersen og Jens Nielsen af Store Rørbæk.
Den 12. marts 1780: Christen Laustsen af Allestrup i Grynderup sogn er forlover, da Jeppe Sørensen af Døstrup bliver trolovet til Mette Jacobsdatter af Store Rørbæk i Rørbæk.

Den 6. august 1780: Jacob Fisker af Kjemtrup i Grynderup sogn er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 14. oktober 1781: Jens Nielsen af Kjemtrup er fadder, da Knud Pedersen af Store Rørbæk får døbt datteren Anna Knudsdatter.
Den 25. august 1782: Jacob Jensen Fisker af Kjemtrup er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. januar 1783: Laust Pedersen af Grynderup bliver viet til Maren Christensdatter af Store Rørbæk. Forlovere er Peder Jacobsen og Christen Mathiesen.
Den 6. maj 1783: Søren Smed og Søren Pedersen af Kjemtrup i Grynderup sogn er forlovere i Store Rørbæk, da Niels Laustsen og Mette Poulsdatter bliver trolovet.
Den 18. februar 1796: Laust Pedersens hustru af Grynderup er gudmor, da Anders Christensen og Inger Nielsdatter af Store Rørbæk får døbt datteren Maren Andersdatter.

Folk fra Store Rørbæk
18 p Trin 1740: Maria Brygmand er fadder, da Jens Christensen og Ulrica Antonetta Brun får døbt sønnen Hans Christian Jensen.
Esto Mihi 1741: Maren Zandersdatter af Store Rørbæk er fadder, da Christen Nørgaard får døbt sønnen Ole Christensen Nørgaard.
Den 25. april 1741: Præsterne Carsten Friis, Mathias Vagaard alias Mathias Wassard og Enevold Vagaard er forlovere, da Christopher Butzov ved kongelig bevilling bliver viet til Catharina Gedkiær.
3 p Trin 1741: Maren Torkildsdatter af Store Rørbæk er fadder, da Niels Ryderup får døbt sønnen Niels Nielsen Røjdrup [skrevet Ryderup].
11 p Trin 1741: Peder Hersleb af Store Rørbæk får døbt datteren Margrethe Elisabeth Hersleb. Blandt fadderne er Jens Schmidt, Maria Brygmann og Karen Pedersdatter Buch.
Den 11. april 1846: Gårdmand Niels Nielsen Knudsen af Store Rørbæk er forlover, da boelsmand Niels Pedersen af Durup sogn bliver viet til Maren Christensdatter, som er datter af selvejergårdmand Christen Nielsen Illeriis af Grynderup.

Folk fra Døstrup
13 p Trin 1741: Anne Nielsdatter af Døstrup er gudmor, da Mathis Mathisen af Store Rørbæk får døbt sønnen Mathis Mathisen. Morten Mathisen er fadder. Mathis Mathisen bliver begravet den 15. maj 1742.
3 p Epiph 1743: Mads Madsen af Døstrup bliver trolovet til Birgitte Nielsdatter af Store Rørbæk.
Den 12. marts 1780: Jeppe Sørensen af Døstrup bliver trolovet i Rørbæk til Mette Jacobsdatter af Store Rørbæk. Den ene forlover er Søren Andersen af Døstrup. Parret bliver viet i Rørbæk kirke den 23. juli 1780.
Den 15. december 1784: Jens Østergaards hustru af Døstrup er gudmor, da Niels Graversen af Store Rørbæk får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 20. november 1793: Jens Mikkelsen af Døstrup er forlover, da Christen Jørgensen og Mette Mikkelsdatter af Store Rørbæk bliver trolovet.
Den 12. oktober 1800: Søren Møller, Christen Sørensen, Søren Christensen og Jens Madsens hustru af Døstrup er faddere, da Christen Sørensen og Ingeborg Christensdatter af Allestrup i Grynderup sogn får døbt datteren Else Marie Christensdatter. Pigen bliver begravet den 25. januar 1801.
Den 12. november 1841: Gårdmand Morten Sørensen Hærup af Døstrup, 33 år [1808], bliver viet i Store Rørbæk til Kirstine Nielsdatter, som er datter af Niels Madsen af Døstrup, 27 år [1814]. Forlovere er gårdmændene Niels Sørensen Hærup og Peder Pedersen af Store Rørbæk.


Folk fra Tostrup
Den 6. august 1780: Christen Nielsen af Tostrup er fadder, da Jens Jacobsen i Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.

Folk fra Testrup
Den 12. oktober 1744: Catharina Maria Vassard på Testrupgaard er gudmor, da den afdøde præst, Jensen, får døbt sønnen Jens. Andre faddere er provst Bytzov, kaptajn Londeman og hr. Gunder Kiersing.


Folk fra Store Binderup
Den 14. oktober 1781: Niels Poulsen og hustru af Store Binderup er faddere, da Knud Pedersen i Rørbæk får døbt datteren Anna Knudsdatter.
Den 5. juni 1783: Niels Poulsen af Store Binderup er fadder, da Knud Pedersen af Store Rørbæk får døbt datteren Dorthe Knudsdatter.

Folk fra Bonderup i Kongens Tisted sogn
Den 11. december 1781: Poul Christensen i Bonderup er fadder, da Christen Poulsen og enken Maren Danielsdatter i Rørbæk bliver trolovet. Knud Pedersen af Rørbæk er den anden forlover. De vies den 15. februar 1782.

Folk fra Guldager, Torup og Simested sogn
Den 3. december 1841: Ane Marie Sørensdatter af Torup i Simested sogn bliver viet til Jens Sørensen af Skals. Gårdmand Gunde Sørensen af Torup er den ene forlover.
Den 6. maj 1843: Christoffer Jensen, søn af afdøde husmand Jens Jensen af Guldager, bliver viet i Store Rørbæk til Ane Margrethe Christensdatter af Boldrup i Stenild sogn.

Folk fra Stenild
2 p Trin 1744: Peder Sørensen af Stenild er fadder, da Niels Larsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 16. februar 1783: Niels Jensen af Stenild er fadder, da Jens Nielsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Mathias Jensen.
Den 20. november 1793: Jørgen Pedersen af Stenild er forlover, da Christen Jørgensen og Mette Mikkelsdatter af Store Rørbæk bliver trolovet.
Den 6. maj 1843: Ane Margrethe Christensdatter af Boldrup i Stenild sogn bliver viet i Store Rørbæk til Christoffer Jensen, der er søn af afdøde husmand Jens Jensen af Guldager i Simested sogn.

Folk fra Durup
Den 11. april 1846: Boelsmand Niels Pedersen af Durup sogn bliver viet til Maren Christensdatter, som er datter af selvejergårdmand Christen Nielsen Illeriis af Grynderup.


Folk fra Hobro
Den 25. august 1782: Jørgen Laustsen af Hobro er fadder, da Jens Jacobsen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. december 1782: Jens Ilriis af Hobro er fadder, da Niels Ilriis i Rørbæk får døbt sønnen Niels Nielsen Ilriis [Niels Nielsen Illeriis].
Den 5. december 1846: Ungkarl Christen Christensen af Hobro bliver viet til Karen Sophie Christensdatter. Forlovere er gårdmændene Christen Nielsen Gundesen og Søren Christensen Kyneb af Grynderup.

Folk fra Hørby ved Hobro
Den 14. april 1844: gårdmand Thomas Andersen af Hørby bliver viet til Karen Marie Pedersdatter, som er datter af Peder Sørensen Nørgaard, der er død, og stedfar, Niels Christian Madsen af Grynderup. Gårdmand Jens Michelsen af Hørby er forlover.


Folk fra True og Vebbestrup sogn
Den 22. oktober 1793: Morten Byrialsen af True i Vebbestrup sogn bliver trolovet til Inger Christensdatter af Store Rørbæk.

Folk fra Hald
Den 29. juni 1783: Gabriel Pedersen og Maren Nielsdatter af Hald bliver viet i Store Rørbæk kirke.

Folk fra Mejlby og Brorstrup sogn
Den 1. november 1841: Salomon Andersen af Mejlby i Brorstrup sogn bliver viet til Ane Jensdatter, der er datter af Jens Bøgh af ?.  Husmand Søren Nielsen af Mejlby er forlover.
Den 16. juni 1843: Christen Nielsen, der er søn af Niels Christensen af Mejlby i Brorstrup sogn, bliver viet til Ane Marie Jakobsdatter, der er datter af Jakob Christensen Gundersen af Nørager Mark. Forlovere er gårdmand Niels Christensen af Mejlby og gårdmand Niels Sørensen af Rørbæk Mark.

Folk fra Haverslev
15 p Trin 1746: Mette Jensdatter af Haverslev er gudmor, da Jens Bertelsen af Store Rørbæk får døbt sønnen Niels Jensen.

Folk fra Bradstrup, Fyrkilde, Nysum, Lille Rørbæk og Ravnkilde sogn
22 p Trin 1740: Niels Jensen af Lille Rørbæk i Ravnkilde sogn bliver trolovet til Ingeborg Christensdatter af Store Rørbæk.
Den 22. oktober 1793: Niels Byrialsen og Søren Jørgensen af Nysum i Ravnkilde sogn er forlovere, da Morten Byrialsen af True i Vebbestrup sogn bliver trolovet til Inger Christensdatter af Store Rørbæk.
Den 1. februar 1795: Jens Pedersens hustru af Fyrkilde er gudmor, da Mathias Jensen af Store Rørbæk får døbt sønnen Christen Mathiasen.
Den 4. februar 1795: Anders Christensen af Bradstrup bliver trolovet til Anna Catharina Jensdatter af Store Rørbæk. Forlovere er Henrich Bertelsen af Nysum og Mathias Jensen af Store Rørbæk.

Folk fra Oplev og Gravlev sogn
Den 11. oktober 1845: Gårdfæster Jens Frederik Jensen af Oplev bliver viet til Ane Kirstine Nielsdatter, der er tjenestepige i Grynderup. Husmand Anders Christensen af Gravlev er forlover.

Folk fra Ullits
Kristi Himmelfart 1743: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt sønnen Jens Jensen.
23 p Trin 1746: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt datteren Anne Kirstine Jensdatter.
15 p Trin 1747: Anna Sørensdatter af Ullits er gudmor, da Jens Hansen af Store Rørbæk får døbt datteren Karen Jensdatter.

Folk fra Vesterbølle
Den 1. oktober 1815: Anne Cathrine Pedersdatter fra Vesterbølle er gudmor, da Anders Nielsen og Kirsten Jensdatter i Rørbæk får døbt sønnen Niels Andersen.

Folk fra Skals
Den 3. december 1841: Jens Sørensen af Skals bliver viet til Ane Marie Sørensdatter af Torup i Simested sogn.

Folk fra Glerup
Den 28. juni 1814: Enkemand Jens Christensen fra Glerup troloves til Ellen Marie Nielsdatter. Forlovere er Niels Christensen og Povel Christensen.

Folk fra Brøndum
Den 26. oktober 1816: Klaus Pedersen fra Brøndum troloves til Karen Marie Sørensdatter i Grynderup. Forlovere er Christen Moesbæk og Niels Sørensen. Parret vies i Rørbæk kirke den 22. november 1816.

Folk fra Ertebølle
Den 24. januar 1783: Anna Pedersdatter af Ertebølle troloves til Niels Christensen i Rørbæk. Forlovere er Christen Graversen af Rørbæk og brudens bror, Christen Pedersen.

Folk fra Tærup
Den 5. juni 1783: Maren Nielsdatter af Tærup er gudmor, da Knud Pedersen i Rørbæk får døbt datteren Dorthe Knudsdatter.

Folk fra Hejring by i Klejtrup sogn
Den 20. juni 1813 [opsl. 56]: hustruen til Jonas Andersen i Heireng [må være Hejring i Klejtrup sogn] er gudmor, da [?blækklat?] får døbt sin uægte datter for Inger Sørensdatter Heiring. Udlagt barnefar er nemlig Søren Andersen Heiring. Faddere er Jens Lassen, Jonas Andersen, Jens Jonasen og Anne
Jensdatter.

Folk fra Nibe
Fastelavnssøndag 1744: Anne Olufsdatter af Nibe får døbt sin uægte søn for Søren Christensen.

Folk fra København
Fastelavnssøndag 1744: Skibskarlen Christen Mortensen af København udlægges til barnefar, da Anne Olufsdatter af Nibe får døbt sin uægte søn for Søren Christensen i Store Rørbæk.

Konfirmerede i Store Rørbæk og Grynderup kirker

Følgende er de lister over de unge mennesker, som er blevet konfirmeret i pastoratet for Grynderup og Store Rørbæk, hvor den ældste indgang omkring konfirmationer er fra 1749.

Der er links direkte til siden, hvor konfirmationslisten findes:

1749 – 1. søndag efter påske: Christen Nielsen, Christen Madsen, Christen Jensen, Niels Andersen, Villads Jacobsen, Dorthe Nielsdatter, Karen Lauritsdatter, Karen Sørensdatter, Maren Christensdatter og Maren Jensdatter.
1750 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1751 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1752 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1753 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1754 – Quasimodo: Anne Nielsdatter, Anne Christensdatter, Anne Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Knud Nielsen, Christine Nielsdatter Schmidt.
1755 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1756 – Quasimodo: Jens Knudsen, Jens Nielsen Røidrup, Niels Jensen, Niels Laursen, Anne Marie Mattiasdatter [skrevet Matthiædatter].
1757 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1758 – Quasimodo: Jens Nielsen, Niels Nielsen Røidrup, Niels Knudsen, Christen Laursen, Karen Sørensdatter, Anne Nielsdatter.
1759 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1760 – Quasimodo: Niels Knudsen Ilriis, Matthias Matthiasen [skrevet Matthiæsen], Laurs Matthsen, Anders Pedersen, Peder Sørensen, Karen Jensdatter, Johanne Jepsdatter.
1761 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1762 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1763 – Quasimodo: Jacob Christensen, Jens Jensen, Søren Sørensen, Christen Mortensen, Anne Nielsdatter, Anne Hansdatter.

1764 – 1. søndag efter påske: Marcus Andersen, Peder Jensen, Anne Mortensdatter, Maren Nielsdatter, Karen Andersdatter, Kirstine Pedersdatter.
1765 – Ingen konfirmationer nedskrevet.
1766 – Ingen konfirmationer nedskrevet.

1767 – Den 26. april 1767: Christen Jensen, Christen Hansen, Christen Vognsen, Maren Madsdatter, Mette Kirstine Pedersdatter, Ingeborg Nielsdatter, Leene Jacobsdatter.
1768 – opslag 79:
Gravers Christensen, Karen Madsdatter, Jens Nielsen, Jens Sørensen, Maren Pedersdatter, Bertel Jensen, Christen Pedersen, Jørgen Nielsen, Christen Pedersen, Sophie Lauritsdatter og Dorothea Ørum i Grynderup kirke.
1770 – opslag 14:
Jens Christensen, Anne Andreasdatter, Jens Wognsen, Peder Erichsen, Jens Pedersen og Giertrud Pedersdatter i Rørbæk kirke.
1772 – opslag 16:
Anders Christensen, Jens Pedersen, Knud Andersen og Karen Jensdatter i Rørbæk kirke.
1774 – opslag 16:
Søren Christensen, Anders Madsen, Helvig Christensdatter, Kirstine Christensdatter, Maren Nielsdatter, Karen Christensdatter og Lisbeth Nielsdatter i Rørbæk kirke.
1777 – opslag 17:
Matthias Christensen, Niels Sørensen, Jens Laustsen, Laust Bertelsen, Niels Pedersen, Laust Andersen og Niels Pedersen i Rørbæk kirke.
1779 – opslag 17:
Jens Nielsen, Jacob Villadsen, Niels Andersen, Søren Pedersen, Maren Christensdatter, Inger Nielsdatter, Anne Christensdatter, Maren Nielsdatter og Mette Nielsdatter i Rørbæk kirke.
1782 – opslag 19:
Niels Gundesen, Jacob Pedersen, Laust Gundesen, Niels Erichsen, Niels Christensen, Ove Nielsen, Inger Gundesdatter, Mette Pedersdatter, Ingeborg Christensdatter, Anna Jensdatter og Maren Kieldsdatter.
1802 – opslag 99:
Christen Mortensen fra Koldrup, Jacob Isachsen, Niels Christensen, Peder Laustsen, Anne Marie Seiersdatter, Johanne Christensdatter, Maren Jørgensdatter og Kirsten Knudsdatter i Grynderup kirke.
1815 – opslag 57: Laust Nielsen, Povel Jensen, Christen Jensen, Søren Mathiesen, Anne Sophie Sørensdatter, Inger Nielsdatter Gidsel Marie Jeppesdatter i Grynderup kirke.

Store Rørbæk- og Grynderup-drenge i lægsrullen 1798

Her er noget af hovedlægsrullen for Store Rørbæk og Grynderup sogne, som den er skrevet den 12. november 1798:

Store Rørbæk:
1 1: Far: Jens Nielsen Skrædder, søn, Mathias Jensen, født i Store Rørbæk, 14 år [1783], opholder sig i Rørbæk.
2 2: Far: Jens Nielsen Skrædder, søn, Niels Jensen, født i Store Rørbæk, 11 år [1788], opholder sig i Rørbæk.
3 3: Far: Jens Nielsen, søn, Niels Jensen, født i Store Rørbæk, 22 år [1776], 62¾ tomme høj [1,64 m], gl. mands søn.
4 4: Far: Christen Nielsen, søn, Abraham Christensen, født i Store Rørbæk, 25 år [1773], 60 tommer høj [1,57 m], opholder sig i Rørbæk.
5 5: Far: Christen Nielsen, søn, Christen Christensen, født i Store Rørbæk, 29 år [1769], 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Rørbæk – det hele overstreget og nu: opholder sig i Hougaard.
6 6: Far: Niels Knudsen, søn, Knud Nielsen, født i Store Rørbæk, 17 år [1781], 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig i Rørbæk.
7 7: Far: Niels Knudsen, søn, Niels Nielsen, født i Store Rørbæk, 15 år [1783], opholder sig i Rørbæk.
8 8: Far: Niels Knudsen, søn, Christen Nielsen, født i Store Rørbæk, 11 år [1787], opholder sig i Rørbæk.
11 9: Mor: Niels Graversens enke, søn, Jens Pedersen, født i Store Rørbæk, 19 år gammel [1779], opholder sig i Rørbæk
12 10: Christen Jørgensen, født i Stenild, 32 år gammel [1766], 65½ tomme høj [1,71 m], opholder sig i Rørbæk, gårdmand
13 11: Far: Mogens Jacobsen, søn, Christen Mogensen, født i Store Rørbæk, 11 år gammel [1787], opholder sig i Rørbæk, 78h83
17 12: Far: Jens Skrædder, søn, Christen Jensen, født i Store Rørbæk, 5 år gammel [1793], opholder sig i Rørbæk
21 13: Far: Friderik Tydsker, søn, Christian Friderichsen Tydsker, født i København, 13 år gammel [1785], opholder sig i Rørbæk, 10gS54

Side 2
22 14: Fremmed slegfredsbarn, søn, Christen ?, født i Rørbæk, 5 år gammel [1793], opholder sig i Rørbæk, Bortgaaet med penge for død man ? ? ? og ud en følgeseddel til Webbestrup sogn 60 lægd 5/1800, Nat: pag 217, Rfgb S. 94, 71h48 [flytter til Døstrup sogn]
23 15: Mathias Jensen, søn, Jens Mathiasen, født i Porsborg, 6 år gammel [1792], opholder sig i Rørbæk, 75h144 [flytter til Giver sogn]
29 16: Far: Jens Hansen, søn, Christen Jensen, født i Hørby, 19 år gammel [1779], [ingen højde], opholder sig i Rørbæk Hougaard
33 17: Far: Mathias Jensen, søn, Christen Mathiasen, født i Rørbæk, 3 år gammel [1795], opholder sig i Rørbæk, 72k145 [flytter til Ravnkilde sogn]
34 18: Far: Gabriel Pedersen, søn, Peder Gabrielsen, født i Stenild, 13 år gammel [1785], pag 143 og 225, slettet med faderen frie mand til Viborg Amt 140 Lægd, meldt amtsmanden, afgs bl 98, tilkiendt at tage amtspas inden 3 Maaneder, opholder sig nu i Haslund Randers Amt hos gmd Niels Høy, har aldrig været i Viborg Amt 140 lægd, skiønt at faderen er død i bemelte lægd efter ? ? ?
12/99  
35 19: Far: Laurs Christiansen, søn, Christian Laursen, født i Store Rørbæk, 2 år gammel [1796], opholder sig i Rørbæk
36 20: Far: Mathias Jensen, søn, Søren Mathiasen, født i Skovrøgelhus, 2 år gammel [1796], opholder sig hjemme
37 21: Far: Jens Vognsen, søn, Michel Jensen, født i Vognsild, 31 år gammel [1767], 67 tommer høj [1,75 m], opholder sig i Volstrup, grefast til bror, uts [ud til soldat]
38 22: Far: Jens Nielsen, søn, Jens Jensen, født i Torsted, 2 år gammel [1796], opholder sig i Rørbæk, død 1801 i 72 lægd efter særskilt attest
39 23: Far: Christen Mortensen, søn, Niels Christensen, født i Dollerup, 17 år gammel [1781], opholder sig på Volstrup, 109j67
40 24: Far: Christen Østergaard, søn, Søren Christensen Østergaard, født i Grynderup, 36 år gammel [1762], 61 tommer høj [1,60 m], opholder sig i Store Rørbæk, Gaar ud Sess 99
41 25: Far: Christen Nielsen, søn, Niels Christensen, født i Store Rørbæk, 34 år gammel [1764], 60 tommer høj [1,57 m], opholder sig i Rørbæk, fripas Sess 1801
43 26: Far: Jens Røidrup, søn, Søren Christensen, født i Durup, 35 år [1763], 62 tommer [1,62 m], opholder sig i Rørbæk, hsmd [husmand], udslettet Sess 1800
44 27: Far: Niels Møller, søn, Anders Nielsen Møller, født i Fyrkats Mølle, 13 år [1785], opholder sig på Brandmosegaard i Rørbæk
Ny 28: Far: Niels Grynnerup, søn, Christen Nielsen Grynnerup, født i Vognsild, 20 år [1778], 63¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig på Volstrup, F-L (fra lægd) 83E64
Ny 29: Far: Knud Henriksen, søn, Laurits Knudsen, født i Fjelsted, 9 år [1789], opholder sig i Katbjerg, F-L (fra lægd) 71c39, slettet med Faderen en frie mand til Mariager Sogn, Randers Amt, melt Amtsmanden, afgfb 98, Findes Randers 97f112, pas afgang 1799 – 8/99
Ny 30: Far: Søren Jensen, søn, Peder Sørensen, født i Grynderup, 18 år [1780], 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Store Rørbæk, f: k: 101- 2 d Deel nye No. 2, 109h62 [flytter til Durup sogn]

Grynderup
1 1: Far: Søren Jensen, søn, Lars Sørensen, født i Grynderup, 21 år [1777], 66¼ tomme høj [1,73 m], opholder sig i Grynderup, gl. mands Søn 1798
6 2: Far: Niels Ovesen, søn Niels Nielsen Ovesen, født i Grynderup, 20 år [1778], 68¾ [overstreget] 69 tommer høj [1,80 m], Recrut 99 – garder til fods, Ved Corpset afgbl 99, havde amtspas som nu er udløben; tiener i Glenstrup sogn, Randers Amt. Meldt Amtsmanden, afgsbl 98
7 3: Far: Kield Nielsen, søn, Marcus Kieldsen, født i Boldrup i Stenild sogn, 35 år [1763], [ingen højde], Rømt, Udslettet Sess 1800
8 4: Far: Kield Nielsen, søn, Niels Kieldsen, født i Boldrup i Stenild sogn, 33 år [1765], Rømt
9 5: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 19 år [1779], 62½ tomme høj [1,63 m], er hiemme i Grynderup 5/1800, fik følgeseddel til Rold, 59 Lægd, men bragte den tilbage uden paategning. Meldt Amtsmanden. Bliver i rullen, aflyst 98. uts [ud til soldat] han mangler pegefinger, 10/99 og sess 1800, er nu kommet tilbage til lægdet 12.99
10 6: Far: Jens Vognsen, søn, Christen Jensen Vognsen, født i Grynderup, 11 år [1787], opholder sig hjemme
11 7: Far: Jens Vognsen, søn, Mathias Jensen Vognsen, født i Grynderup, 8 år [1790], opholder sig hjemme
12 8: Far: Anders Kieldsen, søn, Niels Andersen, født i Hedehuset, 30 år [1768], 62¾ tomme høj [1,64 m], Rømt, Reserve Landsoldat, Endnu ei opdaget 1798 og sess 99, Ei opdaget sess 1800, samme afstand sess 1800
13 9: Far: Lars Pedersen, søn, Peder Larsen, født i Grynderup, 12 år [1786], opholder sig i Grynderup

Side 2
14 10: Far: Gunde Nielsen, søn, Niels Gundesen, født i Grynderup, 34 år [1764], 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Grynderup, udslettet sess 1801
15 11: Far: Jens Nielsen, søn, Niels Jensen, født i Kjemtrup, 22 år [1776], 62½ [udstreget], 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Kjemtrup, ansats til brok 1797 og 1798, uts [ud til soldat] 1800, Brok sess 99, 10/99, Nat kag 192
17 12: Far: Villads Jacobsen, søn, Gunder Villadsen, født i Torup i Simested sogn, 23 år [1775], 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Grynderup, 1796 Lds [landsoldat] 1 J.R [1. jyske regiment] 3 afd [3. afdeling] 89 –
18 13: Far: Erik Christensen, søn, Christen Eriksen, født i Grynderup, 8 år [1790], opholder sig i Grynderup
19 14: Far: Niels Sørensen, søn, Søren Nielsen, født i Kjemtrup, 7 år [1791], opholder sig i Kjemtrup
20 15: Far: Christen Olsen, søn, Søren Christensen, født i Nyrup i Gislum sogn, 32 år [1766], 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig i Grynderup, 9/99
21 16: Far: Søren Christensen Nyrup, søn, Niels Sørensen Nyrup, født i Grynderup, 6 år [1792], opholder sig i Grynderup
22 17: Far: Mads Sørensen, søn, Søren Madsen, født i Tulstrup i Hvam sogn, 6 år [1792], opholder sig i Tulstrup i Hvam sogn
23 18: Far: Anders Smed, søn, Søren Andersen, født i Nørager, 23 år [1775], 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig i Grynderup, Lægelig beenskade, Ses: 1796-1798, Ligeledes –Ses: 99:
24 19: Far: Niels Gundesen, søn, Jens Nielsen Gundesen, født i Grynderup, 5 år [1793], opholder sig i Grynderup
26 20: Far: Lars Pedersen, søn, Christen Larsen, født i Grynderup, 5 år [1793], opholder sig hjemme
28 21: Far: Niels Gundesen, søn, Gunde Nielsen, født i Grynderup, 4 år [1794], opholder sig hjemme
29 22: Far: Niels Christensen, søn, Christen Nielsen, født i Grynderup, 4 år [1794], opholder sig hjemme
30 23: Far: Christen Andersen, søn, Jeppe Christensen, født i Kjemtrup, 4 år [1794], opholder sig hjemme
34 24: Far: Søren Christensen Nyrup, søn, Christen Sørensen Nyrup, født i Grynderup, 3 år [1795], opholder sig hjemme
35 25: Far: Søren Christensen, søn, Christen Sørensen, født i Grynderup, 3 år [1795], opholder sig hjemme
36 26: Far: Jens Jepsen, søn, Niels Jensen, født i Kjemtrup, født i Grynderup, 3 år [1795], opholder sig hjemme
37 27: Far: Jens Hansen, søn, Hans Jensen, født i Hørby, 15 år [1783], opholder sig i Grynderup
39 28: Far: Jens Vognsen, søn, Hans Jensen Vognsen, født i Grynderup, 2 år [1796], opholder sig hjemme
40 29: Far: Christen Sørensen, søn, Søren Christensen, født i Kjemtrup, 2 år [1796], opholder sig hjemme

Side 3
41 30: Far: Niels Gundesen, søn, Christen Nielsen Gundesen, født i Grynderup, 2 år [1796], opholder sig hjemme
43 31: Far: Mads Bidsk, søn, Ole Madsen Bidsk, født i Hornum, 13 år [1785], opholder sig i Kjemtrup, fik følgesedel til 100 Lægd – Arrild sogn, men lægden nægtede at paategne Følgesedelen, uden foregivende at ? ?  var sendt, Er 1800 her ført til afgang og overført paa tilgang i lægde 100 atter 5/1800
41 30: Far: Niels Gundesen, søn, Christen Nielsen Gundesen, født i Grynderup, 2 år [1796], opholder sig hjemme

HEREFTER ER DER IKKE FLERE PÅ LÆGDSRULLERNE FOR DISSE TO SOGNE.

Skifter fra Kjemtrup og Grynderup sogn samt Store Rørbæk [Nøragergaard]

Grynderup
Opslag 43: Den 12. marts 1740: Sidsel Pedersdatter af Grynderup er død. Børn: En datter, hvis navn ikke angives. Dødsfaldet anmeldes af Søren Nielsen True. Boet er opgjort af degnen for Grynderup og Rørbæk og er meget lille. Der er gæld til Niels Madsen og Mette Nielsdatter af Grynderup. Underskrives af ISS, som nok er Jens Sørensen af Grynderup, og NNS, som kunne være Niels Nielsen af Grynderup.
Opslag 44-45: Den 17. oktober 1740:
 Gårdmand Povel Nielsen af Kjemtrup i Grynderup sogn er død. Enken er Karen Michelsdatter. Arvinger: Bror, Erich Nielsen af Hvilsom, bror, Anders Nielsen Blytækker af København, helsøster, Maren Nielsdatter af København, halvsøster, som tjener i København. Lavværge for enken er Peder Andersen af Kjemtrup. Vurderingsmænd: Jacob Christensen og Søren Christensen af Kjemtrup. Enken ønsker ikke at forblive på gården. Underskrifter fra Jacob Christensen, Søren Christensen og Peder Andersen. Fortsætter den 29. oktober 1740: Erich Nielsen af Hvilsom er mødt op på arvingernes vegne. Gårdens stuehus er på 13 binding. Laden vender mod vest, og der er et hus mod syd. Huset mod øst er på 10 binding. Gården er temmelig nedslidt og kræver en del reperationer, så der er ikke noget at arve for arvingerne. Underskrifter fra ENS [Erich Nielsen af Hvilsom], Jacob Christensen og Søren Christensen.
O
pslag 51-52: Den 10. september 1744: Søren Nielsen True af Grynderup er død. Enken er Giertrud Andersdatter. Søren True begraves på kirkedagen 15 p Trin 1744 uden aldersangivelse. Vurderingsmænd er Jens Sørensen og Søren Knudsen af Grynderup. Fortsætter den 3. oktober 1744: Vurderingsmænd Jens Sørensen og Søren Andersen af Grynderup. Arving: Mandens bror, Lars Nielsen True af Ravnkilde. Fortsætter den 16. oktober 1744: Tjenestekarlen Michel Nielsen har løn til gode. Poul Christensen og Niels Madsen af Grynderup får til opgave at overbringe til Lars Nielsen True, at han skal møde op om 4 uger. Fortsætter den 13. november 1744: Jens Sørensen og Niels Madsen møder op. Niels møder op, fordi Søren Andersen ikke kan møde op. Lars Nielsen er vist ikke mødt op. Fortsætter den 27. november 1744: Børnenes formynder er Laust Overgaard. Enkens lavværge er Niels Madsen af 
Grynderup.
Opslag 151 + 153-154: Den 19. december 1752: Anne Christensdatter af Grynderup er død. Børn af første ægteskab: Søn, Christen Justsen af Randers, datter, Kirsten Justsdatter. Børn af andet ægteskab: Søn, Just Jensen af Nørager, Anne boede hos Povel Christensen af Grynderup og er død dagen i forvejen, dvs. den 18. december 1752. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Nørager og Niels Sørensen af Grynderup. Sagen udsættes til den 1. januar 1753, hvis der dukker noget op. Fortsætter den 17. januar 1753: Vurderingsmænd: Christen Christensen og Jacob Jacobsen af Nørager. Foruden arvingerne er følgende til stede: Niels Jacobsen af Kjemtrup og Christen Justsen, som er rytter under ritmester Bentz kompagni i Randers, og som den ældste bror burde være formynder for søsteren, men han er i krigstjeneste og væk i længere tid ad gangen. Just Jensen kan heller ikke være formynder, da han er under 25 år gammel. Derfor udpeges Jacob Christensen af Kjemtrup til at være formynder for Kirsten Justdatter. Der er en skrivelse fra den 28. december 1752, hvori Christen Justesen og Just Jensen angiver, at de fraskriver sig arv, men Just Jensen nægter at have underskrevet dette notat, da han hverken kan skrive eller læse, hvad der står i notatet, idet han jo er en enfoldig mand og ringe hyrde. Just Jensen ønsker, at skifteretten sætter boets effekter på auktion. Just Jensen forklarer endvidere, at der hører mere til boet end registreret på nuværende tidspunkt, da søsteren har noget rug liggende hos Jacob Christensen i Kjemtrup. Sagen udsættes herefter med ægte underskrifter fra Jacob Christensen og Just Jensen. Fortsætter den 23. januar 1753: Der afholdes auktion over Anne Christensdatters ting, hvilken indbragte boet 15 rigsdaler. Fortsætter den 25. januar 1753: Effekterne er købt af Niels Madsen af Grynderup, Anders Allestrup af Store Rørbæk, Peder Back af Grynderup, Knud Andersen af Grynderup, Jens Hansen af Store Rørbæk, Niels Lassen af Døstrup, Christen Nørgaard af Stenild, Jens Nielsen af Nørager og Søren Knudsens tjenestepige i Grynderup + et par flere, som ikke kan læses fuldt ud.
Opslag 152-153: Den 15. januar 1753: Anne Mortensdatter, som var gift med husmand Niels Nielsen af Grynderup, er død. Boet registreres med det samme, da er ikke er synderligt meget i huset. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Peder Nielsen af Grynderup. Uægte underskrifter fra Peder Nielsen, Niels Sørensen og Niels Lauridzen.
Opslag 205-206: Den 7. november 1765: Gunder Jacobsen og hans hustru, Birgitte Pedersdatter, af Kjemtrup i Grynderup sogn er begge døde. Ingen af arvingerne er mødt op til skifteforretningen. Skiftet udsættes derfor til den 2. december 1765, hvilket Søren Christensen skal meddele dem. Vurderingsmænd: Søren Christensen og Søren Pedersen af Kjemtrup. Uægte underskrifter fra Søren Christensen og Søren Pedersen. Fortsætter den 2. december 1765: Arvinger. Villads Jacobsen af Simested, Søren Jacobsen, som tjener i Kjemtrup, Niels Envoldsen, som bor i Nørre Kjemtrup, Niels Nielsen og Jens Nielsen, som vist er søskendebørn til Gunder Jacobsen, og hvis far må hedder Niels Jacobsen. Alle arvinger er myndige. Uægte underskrifter fra Willas Jacobsen, Søren Jacobsen, Niels Enevoldsen, Niels Nielsen, Jens Nielsen, Søren Christensen og Søren Pedersen.
Opslag 209-212: Den 9. maj 1766: Christen Sørensen Overvad, som opholdt sig hos Christen Laursen af Allestrupgaard i Grynderup sogn, er død. Enken er Anne Laursdatter. Arving: Søren Andersen af Ny Overvad i Haverslev sogn, der er Christen Overvads far. Christen Overvad er dog død hos Anders Bach af Torup i Simested sogn. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Christen Laursen af Allestrupgaard og skytten Claus Mortensen af Nøragergaard. Nogle penge bliver indtil videre givet til Christens bror, Anders Sørensen af Ny Overvad i Haverslev sogn. Parret har tidligere haft en gård i Store Binderup. Enken opholder sig for tiden på Nørholm under Restrup Gods. Specifikationen over, hvad parret fik med sig, da de fraflyttede gården i Store Binderup, indsættes i skiftet og er dateret den 26. marts 1765. Forsættes den 6. juni 1766: Vurderingsmænd: Søren Christensen Smed og Christen Nielsen Allestrup af Kjemtrup i Grynderup sogn. Mere af boet bliver registreret. Der er gæld til Jens Laursen af Tulstrup for skrædderløn. Skiftet udsættes, da Søren Andersen ikke kunne være til stede. Underskrifter fra Christen Laursen, Søren Christensen og Christen Nielsen. Fortsætter den 20. juli 1766: Boet har penge til gode hos Maren Dalum af Store Binderup, men hendes gæld eftergives. Der er gæld til Mette Jacobsdatter af Knudstrup. Der er overskud i boet, som Søren Andersen af Ny Overvad får foruden noget af indboet. Dette bekræftes med underskrifter fra sønnen, Anders Sørensen, og svigersønnen, Christen Laursen. Til sidst underskrifter fra Søren Andersen, Anders Sørensen, Christen Laursen, Niels Sørensen, Søren Jacobsen og vurderingsmændene Christen Nielsen og Niels Christensen Bentsen.
Opslag 215-216: Den 10. februar 1768: Gårdmand Christen Andersen Als af Grynderup er død. Enken er Karen. Børn: Søn, Peder Christensen Als, søn, Niels Christensen Als, søn, Anders Christensen Als, datter, Else Christensdatter Als, datter, Maren Christensdatter Als, som alle er umyndige. Formynder for børnene er Gunde Nielsen af Grynderup. Lavværge for enken er Søren Christensen af Kjemtrup. Vurderingsmænd: Peder Jacobsen og Peder Bach af Grynderup. Boet gøres op i ting og værdi. Stuehuset er på 10 fag. Laden mod syd er på 7 fag. Laden og stalden mod vest er på 10 fag. Udgifter i boet er langt større end indtægterne pga. gårdens brøstfældighed, og der er ikke noget at arve. Enken forbliver vist ikke på gården. Underskrifter fra Søren Christensen, Gunder Nielsen, Peder Jacobsen og Peder Back.
Opslag 269-270: Den 20. juli 1782: Christian Brodersen af Grynderup er død. Enken er Anna Sørensdatter. Børn fra første ægteskab: Søn, Christen Christensen, som bor i Store Rørbæk. Børn fra andet ægteskab: Datter, Karen Margrethe Christiansdatter, ¾ år [1781]. Lavværge for enken er Christen Vognsen af Grynderup. Storebroren er formynder for pigen. Vurderingsmænd: Peder Jacobsen og Gunder Nielsen af Grynderup. Der er gæld til Peder Jacobsen af Grynderup og Christen Lauritzen af Alstrup i Kongens Tisted sogn. Boet bliver registreret. Huset er på 10 fag. Gælden er større end indtægterne, og der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Underskrifter fra Anna Sørensdatter, Christen Wognsen, Christian Christiansen, Peder Jacobsen og Gunder Nielsen. Fortsætter den 26. august 1782: Christian Brodersens fæstebrev er dateret den 2. december 1776. Enken overtager vist gården samt den tilhørende afgrøde af korn og hvede. Underskrifter fra Anna Sørensdatter og Peder Jacobsen.
Opslag 279-280: Den 19. juni 1784: Anne Nielsdatter, som var gift med Marcus Andersen af Grynderup, er død. Arvinger: Bror, Jens Nielsen på Spandetgaard under Linderitch Gods i Holsten [faktisk i Spandet sogn i Tønder Amt], bror, Christen Nielsen Allestrup af Kjemtrup i Grynderup sogn. Jens Nielsen, som også kaldes og underskriver sig med Jens Nielsen Præst, giver i brev af den 5. juni 1784 fuldmagt til broren, Christen Allestrup. Jens Nielsen giver afkald på arv. Derefter giver Christen Allestrup på sin egen vegne også afkald på eventuel arv. Der er derfor ikke grund til at registrere boet. Anne Nielsdatter døde den 15. februar 1784. Ægte underskrifter fra Marcus Andersen, Christen Nielsen Allestrup, Peder Jacobsen og Søren Christensen.

Opslag 295-296: Den 5. april 1786: Husmand Marcus Andersen af Grynderup er død. Enken er Maren Pedersdatter. Arvinger: Bror, Laurs Andersen, der er for nogle år siden er bortrømt fra godset, og hvis opholdssted ikke kendes for nuværende. Værge for broren er Peder Jacobsen af Grynderup, som er nærmeste frænde. Lavværge for enken er Christen Vognsen af Grynderup. Vurderingsmænd: Christen Bach af Grynderup og Peder Michelsen af Nyrup. Huset er på 9 fag. Der er gæld til købmand Sørensen i Hobro og Søren Christensen af Store Rørbæk. Udgifterne i boet er større end indtægterne, så der bliver ikke noget til nogen at arve. Ægte underskrifter fra Maren Pedersdatter, Christen Vognsen, Peder Jacobsen, Christen Bach og Peder Michelsen. Fortsættes den 28. juni 1786: Vurderingsmænd: Christen Bach og Gunde Nielsen af Grynderup. Selv om der er søgt efter arvinger i aviserne, er der ingen arvinger, eller nogen på deres vegne, som har meldt sig. Ægte underskrifter fra Maren Pedersdatter, Christen Vognsen, Christen Bach og Gunde Nielsen. Se skiftet efter Marcus Andersens far under Store Rørbæk i 1785.

Store Rørbæk
Opslag 52-55: Den 12. marts 1745: Gårdmand Gravers Madsen af Store Rørbæk er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Søn, Christen Graversen, søn, Niels Graversen, datter, Maren Graversdatter. Indgangen i kirkebogen med Graves Madsen er uden aldersangivelse den 12. februar 1745. Gravers er søn af Mads Nielsen af Kongens Tisted, der dør og laves skifte efter i 1720. Vurderingsmænd: Niels Smed og Christen Nørgaard af Store Rørbæk. Boet bliver registreret. Hvis der er nogen gæld på gården, vil Christen Graversen betale den. Fortsætter den 24. april 1745: Vurderingsmænd: Christen Nørgaard og Morten Mathisen af Store Rørbæk. Christen har betalt for farens gæld til hr. Kircheterp i Hobro, Niels Madsen af Grynderup og Knud Andersen af Store Rørbæk. Christen Graversen overtager gården efter sin far. Der er ikke noget at arve, da laden og fårehuset ikke er i forsvarlig stand. Moren ønsker ingen lavværge men vil forblive på gården og hjælpe sønnen med at komme til rette i husholdningen. Ægte underskrifter fra Niels Graversen, Christen Graversen, der også underskriver på sin søsters vegne, samt af Morten Mathisen og Christen Jensen Nørgaard.
Opslag 196: Den 28. juli 1761: Karen Nielsdatter, som var gift med Christen Jensen Nørgaard af Store Rørbæk, er død. Børn: Jens Christensen Nørgaard, som bor i Store Rørbæk, søn, Niels Christensen Nørgaard, som tjener på Gjessinggaard, søn, Ole Christensen Nørgaard, som tjener i Grynderup, datter, Anne Christensdatter Nørgaard, ugift og tjener i Randers, datter, Maren Christensdatter Nørgaard, som var gift med Christen Pedersen af Hvam men er død, og har efterladt sig to umyndige børn i Hvam: Søn, Christen Christensen, 7 år [1754], søn, Jens Christensen, 4 år [1757]. Under skifteforretningen er alle er til stede med undtagelse af Niels, der har sendt en fuldmagt den 16. juli 1781 med vitterlighedsvidner P. Christensen og Morten Povelsen af Gjessinggaard. Pengene til hustruens begravelse har Christen Nørgaard lånt af Niels Jensen af Store Rørbæk. Der er et mindre overskud i boet på 10 rigsdaler til deling mellem enkemanden og børnene. Faren har dog i forvejen betalt til sin søn, Niels Nørgaards hus, så dette beløb fratrækkes hans arv. Underskrives af Jens Christensen [Nørgaard], Ole Christensen [Nørgaard], Christen Pedersen og Christen Nørgaard [men uægte underskrifter]. 
Opslag 218-219: Den 19. august 1769: Elin Andersdatter, som var gift med Christen Graversen af Store Rørbæk, er død. Børn: Søn: Gravers Christensen, 19 år [1752], søn, Anders Christensen Graversen, 14 år [1757], søn, Niels Christensen Graversen, 10 år [1761], søn, Christen Christensen Graversen, 3 år [1768]. Christen Graversen er selv formynder for sine umyndige børn. Boet bliver registreret. Vurderingsmænd: Knud Illeriis og Jens Smed af Store Rørbæk. Underskrifter fra Knud Jensen Illeriis og Jens Smed. Fortsætter den 4. januar 1771: Gården er sammenlagt på 40 fag, hvoraf der er reparetioner til nogle fag. Der mangler desuden nogle dyr på gården og især heste. Der er gæld til købmand Kirketerp i Hobro for varer men ikke til andre. Sammenlagt gør dette, at der er underskud i boet og således ikke noget at arve. Christen Graversen skal sørge for, at sønnerne får den nødvendige lærdom, og han skal supplere besætningen, så den svarer til foreskrifterne. Underskrifter fra Christen Graversen, Knud Jensen Illeriis og Jens Smed.
Opslag 39: Den 1. juni 1781 [Torstedlund]: Morbroren, husmand Jens Jacobsen i Store Rørbæk er formynder, da Else Jacobsdatter, som var gift med Christen Nielsen Dalum i Torsted, er død. Børn: Datter: Else Christensdatter Dalum, 5 år [1776], søn, Jacob Christensen Dalum, 1 år [1780].  
O
pslag 280-282: Den 27. december 1784: Gårdmand Jens Knudsen af Store Rørbæk er død. Enken er Else Jensdatter. Arvinger: Bror, gårdmand Niels Knudsen af Store Rørbæk, søster, Maren Knudsdatter, som tjener i Nibe. Lavværge: Jens Nielsen Smed af Store Rørbæk. Vurderingsmænd: gårdmand Niels Knudsen Ilriis og Jens Jensen Aalborg af Store Rørbæk. Boet bliver registreret. Fortsætter den 25. januar 1785: Broren Niels Knudsen er til stede og repræsenterer både sig selv og sin søster. Resten af boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 16 fag. Gårdens lade og stald er i en samlet længe på 14 fag. Der er gæld til præstens avlskarl, Anders Christensen, Jens Nielsen Smed af Store Rørbæk samt Christen Bach. Enken ønsker at forblive på gården, men i så fald skal hun selv henvende sig til godset. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget at arve for arvingerne. Underskrifter fra Else Jensdatter, Jens Nielsen Smed, Niels Knudsen, Niels Knudsen [Ilriis] og J. Aalborg [Jens Jensen Aalborg].
Opslag 283-284: Den 9. april 1785: Husmand Anders Laursen Allestrup af Store Rørbæk er død. Enken er Kirsten Marie Pedersdatter. Anders Laursens børn fra forrige ægteskab: Søn, husmand Marcus Andersen af Grynderup, 36 år [1749], søn, Laurs Andersen, 27 år [1758], som bortrømte for 7 år siden, og som ikke vides, hvor han er henne i verdenen. Lavværge for enken er Jens Smed. Vurderingsmænd: Niels Knudsen og Christen Smed af Nøragergårds gods. Boet bliver registreret, hvilket ikke er særligt stort. Huset er på 7 fag med et udeskur. Der er gæld til gårdmand Laurs Christian af Volstrup Gods, Mogens Jacobsen af Nøragergaards Gods, Dinnes i Rørbæk Hougaard og gårdskarlen Niels hos bager Peder Bigum. Enken skylder også lidt penge til præstekonen, Mad. Rosborg i Store Rørbæk. Gælden er større end indtægterne, og der er derfor intet til enken eller sønnen at arve. Godset giver enken lov til at blive boende i huset, selv om der skyldes husleje. Underskrifter fra enkens værge, Jens Smed, Niels Knudsen og Christen Smed. Se skiftet efter sønnen Marcus Andersen under Grynderup i 1786.
Opslag 291-294: Den 12. august 1785: Christen Graversen af Store Rørbæk er død. Børn: Søn, Gravers Christensen af Store Rørbæk, søn, Anders Christensen Graversen, som tjener som avlskarl hos hr. Rosborg i Store Rørbæk, søn, gårdmand Niels Christensen Graversen af Store Rørbæk, søn, Jacob Christensen Graversen, 12 år [1773], der opholder sig hos Gravers Christensen. De tre af børnene er myndige og er til stede. Drengenes farbror, Niels Graversen af Store Rørbæk, er formynder for den umyndige søn, Jacob. Vurderingsmænd: Jens Jensen Aalborg og Christian Samuelsen af Store Rørbæk. Boet bliver registreret. Uægte underskrifter fra Niels Graversen, Gravers Christensen, Anders Christensen [Graversen], Niels Christensen [Graversen], Jens Jensen [Aalborg] samt Christen Christensen Samuelsen. Fortsætter den 12. september 1785: Fomynderen Niels Graversen siger, at hans bror før sin død har udtalt, at Anders og Jacob skal have udbetalt deres arv i rede penge med hhv. 40 rigsdaler og 80 rigsdaler, der skal betales af Gravers Christensen, idet denne ved denne aftale kan beholde huset i Store Rørbæk. Niels Christensen har for længst modtaget sin arvelod, da han overtog gårdens fæstebrev efter sin far. Gravers Christensen har betalt de 40 rigsdaler til Niels, mens 80 rigsdaler til Jacob er udstedt på en obligation til Dines Christensen på Rørbæk Hovgaard som pant på skødet i huset, som han fik den 8. juli 1785. Niels Graversen siger endvidere, at Christen Graversen har lagt sølv hos Dines Christensen på hovgården, der skal komme sønnen Jacob til gode, bl.a. et sølvbæger med Christen Graversens navn og et andet med indskriften C:S:S M:C:D 1694. Derefter er indsat skødet, som nu tilhører Niels Christensen, som bevidnes af postmester Glerup i Hobro og gårdmand Jens Nielsen af Store Rørbæk, som underskriver.  Senere bevidnes af Jens Jensen og degnen Niels Christensen Nørgaard. Til sidst underskrifter fra Niels Graversen, Niels Christensen Graversen, Anders Christensen Graversen, Jens Christensen, Andreas Langballe og Peder Snedker.

Skifter fra Kongens Tisted sogn [Nøragergaard]

Kongens Tisted
Opslag 8-10 + 14-15: Den 22. februar 1720: Gårdmand Mads Nielsen af Kongens Tisted er død. Enken er Maren Graversdatter [skrevet Gravsdatter]. Børn: Søn, [skrevet Gravs og Grafnis] Gravers Madsen af Kongens Tisted, søn, Niels Madsen af Kongens Tisted, søn, Christen Madsen, som er rytter, søn, Niels Madsen, som er død, og har efterladt sig 2 børn: Søn, Mads Nielsen, 10 år [1710], datter, Maren Nielsdatter, 16 år [1704], som Gravers Madsen har myndighed over; datter, Karen Madsdatter, som er gift med Søren Laursen af Skårup i Ravnkilde sogn, datter, Ane Madsdatter, som er gift med Søren Jørgensen af Vester Oustrup i Aars sogn, datter, Else Madsdatter, som er gift med Peder Vognsen af Tollestrup i Hvilsom sogn, datter, Johanne Madsdatter, som er ugift og hjemme hos sin mor. Vurderingsmænd: Niels Nielsen af Nørager og Christen Povelsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Boet bliver registreret. Underskrifter fra Niels Nielsen og Christen Poulsen. Forsætter den 21. marts 1720: Boet bliver registreret med mere. Rollinghuset [stuehuset] er på 11 binding. Der er en lade på 24 binding samt et fårehus på 14 binding. Der er et mindre overskud i boet. Enken spørges, om hun vil blive på gården, og det vil hun. Underskrifter fra Niels Nielsen og Christen Povelsen.
O
pslag 10-11: Den 23. februar 1720: Maren Nielsdatter, som var gift med gårdmand Christen Jacobsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn, er død. Børn: søn, Jacob Christensen, 6 år [1714], søn, Christen Christensen, [den yngste søn], datter, Ane Christensdatter, [den ældste datter], datter, Johanne Christensdatter, [den yngste datter]. Niels Nielsen af Nørager er formynder for umyndige børn, idet han er deres nærmeste slægtning [nok morbror til børnene]. Vurderingsmænd: Christen Povelsen af Bonderup og Anders Rytter af Kongens Tisted. Boet bliver registreret. Rollinghuset [stuehuset] er på 20 binding og brøstfældig mht. tømmer og tag. Laden mod vest er brøstfældig mht. tømmer og tag men kan repareres for 10 rigsdaler. Der er endnu en lade mod syd på 20 binding, som ligeledes er brøstfældig og kan repareres for 4 rigsdaler. Fæhuset mod øst er også på 20 binding, og det kan blive en tjenelig bygning igen mod reparation for 20 rigsdaler. På grund af alle de nødvendige reparationer, bliver der underskud i boet, så der ikke er noget til enkemanden eller børnene at arve. Underskrifter fra Anders Christensen Rytter og Christen Povelsen.
Opslag 11-12: Den 23. februar 1720: Sophie Christensdatter, som var gift med gårdmand Christen Samuelsen af Kongens Tisted, er død. Børn: Søn, Saul Christensen, 28 år [1692], søn, Christen Christensen, som er gift og nu får farens gård i fæste, søn, Jacob Christensen, 27 år [1693], datter, Maren Christensdatter, 26 år [1694]. Christen Christensen og Jacob Christensen er mødt op, og Christen repræsenterer de søskende, der ikke er til stede. Boet bliver registreret. Den halve gårds stuehus er på 8 fag. Der er lader mod nord og øst på sammenlagt 30 binding. Christen Samuelsen har selv bygget de 22 fag af ladehuset. Vurderingsmænd: Niels Nielsen af Nørager i Durup sogn og Christen Povelsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn.
Opslag 25-29: Den 23. august 1723: Gårdmand Anders Christensen Rytter af Kongens Tisted er død. Enken er Ane Christensdatter. Børn: Søn, Christen Andersen Rytter den ældre, søn, Christen Andersen Rytter den unge. Den 15. april 1723 nævnes. Morten Pedersen af Nørager er mødt op med et krav. Vurderingsmænd: Christen Povelsen og Christen Jacobsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Fortsætter den 13. september 1723: Hr. Iver Jørgensen nævnes. Underskrifter fra Christen Povelsen, Christen Jacobsen og Christen Andersen Rytter. Fortsætter den 11. oktober 1723: Anders Christensen Rytter af Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd er Christen Povelsen af Bonderup og Christen Christensen af Kongens Tisted. Nævnes: Anders Andersen og Michel Andersen. Underskrives af Christen Povelsen og Christen Christensen, samt af initialerne C.A.S + C.A.S, dvs. begge sønner med navnet Christen Andersen.
Opslag 30: Den 5. marts 1737: Jens Christensen Kieldahl i Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd er Michel Povelsen og Christen Sørensen af Kongens Tisted.
Opslag 30-32: Den 14. marts 1737: Anne Christensdatter, som var gift med Palle Jensen [skrevet Pali Jensen] af Kongens Tisted, er død. Arvinger: Halvsøster, Anne Michelsdatter, som er gift med Thomas Nielsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn, søskendebarn: Byrial Byrialsen. Vurderingsmænd: Anders Lund og Christen Lund af Kongens Tisted. Boet bliver registreret. Boet har del i bistader hos Niels Bach af Bonderup, Christen Samuelsen af Kongens Tisted og Niels Kæb af Nørager. Underskrives af Anders Madsen Lund og Christen Madsen Lund. Fortsætter den 12. april 1737: Vurderingsmænd: Christen Madsen Lund og Michel Povelsen af Kongens Tisted. Thomas Nielsen af Bonderup er der på hustruen, Anne Michelsdatters vegne. Til stede er også Byrial Byrialsen, som er søskendebarn. Da der ikke var andre arvinger, er dette taget til skifte. Gårdens stuehus er på 7 binding. Desuden er der en lade på 4 binding foruden et fårehus, så det er nok pga. størrelsen et boelssted eller husmandssted. Byrial Byrialsen fremlægger en kontrakt dateret den 1. november 1736 mellem ham og Palle Jensen, som handler om, hvad der skal ske med et sengested og sengeklæder, som står hos Jens Kieldsen af Lille Binderup. Der er også en sag mellem Byrialsen og Palle Jensen omkring bistadet hos Niels Kæb i Nørager. Palle Jensen lader opbygge en stue til Byrial Byrialsen til værelser til denne. Der er underskud i boet og således ikke yderligere at arve for arvingerne. Underskrives af Pali Jensen, Thomas Nielsen af Bonderup, Byrial Byrialsen, Michel Povelsen og Christen [Madsen] Lund.
Opslag 37-39: Den 21. februar 1738: Else Christensdatter, som var gift med gårdmand Jens Nielsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn, er død.
Arving: Far, Christen Poulsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Vurderingsmænd: Laurits Nielsen Skrædder af Bonderup og Michel Povelsen af Kongens Tisted. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 fag. Fårehuset mod øst er på 12 fag. Mod vest er der en lade på 12 fag. På gården mangler flere heste og redskaber. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til hendes far at arve. Christen Poulsen havde afstået sin gård til sin svigersøn, hvor han på aftægt har ophold i sin livstid. Underskrives af Jens Nielsen, Christen Poulsen, Lauritz Nielsen og Michel Povlsen.
O
pslag 45-46: Den 21. februar 1742: Palle Jensen af Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd: Jens Povelsen Wefvelholm og Anders Madsen Lund af Kongens Tisted. Peder Nielsen i Kongens Tisted skylder penge. Nævnes: Christen Lund, Jacob Samuelsen, Niels Bak i Bonderup, Christen Jacobsen i Bonderup, Morten i Boldrup og Envold i [Kongens] Tisted. Underskrifter fra Mads Andersen, Jens Povelsen og Anders Madsen [Lund]. Gæld til: Christen Kræmer. Forsætter den 1. marts 1742: Morten Christensen i Kongens Tisted er til stede pga. forfald. Underskrifter fra Morten Christensen + samme som tidligere. Fortsætter den 8. marts 1742: Intet nyt men underskrives af Michel Povelsen i Kongens Tisted. Fortsætter den 15. marts 1742: Palle Jensen har en umyndig datter, Maren Pallesdatter, 5 år [1737], som Michel Povelsen er formynder for. Lavværge for enken: Broren, Ove Nielsen af True. Nye underskrifter: Ove Nielsen af True og AMSJ.
Opslag 46-47: Den 24. august 1742: Niels Pedersen af Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd: Lars Nielsen og Jacob Mogensen af Kongens Tisted. Michel Povelsen og Niels Tomesen er Kongens Tisted er til stede. Underskrifter fra Laust Nielsen af Kongens Tisted og Jacob Mogensen af Kongens Tisted.
Opslag 47-49: Den 18. december 1742: Jacob Mogensen af Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd: Michel Povelsen og Niels Tomesen af Kongens Tisted. Der er en enke. Fortsætter den 10. januar 1743: Gæld til: Anders Lund i Kongens Tisted og Christen Meldgaard i Binderup. Fortsætter den 12. januar 1743: Jacob Mogensen i Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen af Nørager og Christen Samuelsen af Kongens Tisted. Fortsætter den 10. januar 1743: Jacob Mogensen i [Kongens] Tisted er død. Vurderingsmænd: Michel Poulsen og Niels Samuelsen af [Kongens] Tisted. Gæld til: Anders Lund i Kongens Tisted, Christen Meldgaard i Binderup og præsten Høyer i Kongens Tisted. Forstætter den 12. februar 1743: Vurderingsmænd: Michel Poulsen og Niels Samlsen af Kongens Tisted. Der er en enke. Christen Meldgaard og præsten Høyer har fået deres penge. Christen Støtrup er til stede med en ny fordring til enken. Fortsætter den 25. februar 1743: Christen Støtrup nævnes.
O
pslag 48: Den 25. januar 1743: Søren Kieldahls mor i Kongens Tisted er død. Vurderingsmænd: Christen Samuelsen og Christen Lund af Kongens Tisted. Skifteforretningen sluttes, da Søren Kieldahl har betalt begravelsen, og den afdødes klæder ikke var af nogen værdi.
Opslag 49: Den 12. februar 1743: ?, som var gift med Christen Michelsen i Kongens Tisted, er død. Vurderingsmænd: Christen Lund og Envold Nielsen af Kongens Tisted. Arvinger: Morten Pedersen, den afdødes kones søn, og Poul Christensen er der på hans vegne. Han er der også på Niels Pedersens vegne som farbror, så drengenes far må altså hedde Peder Christensen. Den afdøde kones datterbarn, Peder Nielsen, er også til stede. Peder Nielsen er gift og bosat i Tollestrup i Hvilsom sogn.
Den afdødes datter og ægtemandens søn, Johan Pedersen af Tollestrup i Hvilsom sogn, er også til stede.
Opslag 53+54: Den 23. marts 1745: Lars Skræder i Bonderup i Kongens Tisted sogn er død [ingen kirkebog for perioden]. Anders Kieldahl og Christen Thomsen af [Kongens] Tisted er vurderingsmænd under Jacob Jacobsen af Nørager. Peder Thomasen nævnes. Der en enke, som hedder Else Nielsdatter.  Fortsættes den 17. april 1745: Børn: Ellen Larsdatter, 18 år [1727], Niels Larsen, 12 år [1733], Jens Larsen, 7 år? [1738]. Enkens lavværge er Anders Smed i [Kongens] Tisted. For umyndige børn er det Niels Ovesen i Store Binderup. Niels Nielsen af Leere? er det vist også, og han er bror til Else Nielsdatter. Anders Lund af [Kongens] Tisted nævnes. Underskrifter fra Morten Pedersen, Søren Kieldahl, Niels Ovesen, Anders Kieldahl og Christen Tomsen.

Opslag 60-62: Den 3. december 1746: Gårdmand Christen Michelsen af Kongens Tisted er død. Arvinger: Stedsøn, Morten Pedersen, datter, Johanne Christensdatter. Vurderingsmænd er Michel Poulsen af Kongens Tisted og Niels Christensen Bach af Bonderup. Boet på den ½ gård bliver registreret til en værdi af 77 rigsdaler. Morten Pedersen fæster den anden ½ gård. Underskrives af Niels Christensen Bach og Michel Poulsen. Fortsætter den 6. december 1746: Gælden overstiger indtægterne, så der er ikke noget til arvingerne at arve. Underskrifter fra Michel Poulsen, Niels Christensen [Bach] og Morten Pedersen på egen og halv-søsters vegne.
Opslag 77+81+112-113: Den 23. juli 1748: Maleene Pedersdatter i Alstrup Hedehus er død. Vurderingsmænd: Michel Nielsen og Jens Jacobsen af Nørager. Enkemanden er Peder Nielsen [Rold]. Bortskyldig til: Peder Jensen i Bisgaard, Niels Sørensen i Vejrhøj [i Brorstrup sogn], Maren Christensdatter, som tjener på Nørlund og til Søren [Christensen] i Kinnestrup [dvs. Kjemtrup i Grynderup sogn]. Fortsættes den 14. december 1748: Vidner: Jacob Christensen og Niels Jacobsen af Nøragergaard. Den efterladte har kun et slegfredsbarn: Maren Olufsdatter. Ingen andre arvinger har meldt sig. Fortsætter den 24. december 1748: Vidner: Søren Christensen og Niels Jacobsen af Kjemtrup. Ingen arvinger indfandt sig, men præsten i Durup, Gunde Kiersing, kommer dog med en regning, der oplæses. Fortsætter den 28. juli 1749: Ole Jacobsen på Holmgaard nævnes. Han er far til Maren Olesdatter. Formynder: Jacob Jacobsen af Nørager. Fortsætter den 11. december 1749: Hyrden i Mejlby, Anders Christensen er til stede med et brev: Peder Rold og hans hustru var skyldig på konens vegne, nemlig Maren Christensdatter, som havde tjent på Nørlund Gods. Peder Jensen i Bisgaard har penge til gode. Søren Christensen i Kinnestrup [Kiemtrup] har penge til gode. Niels Sørensen i Vejrhøj [i Brorstrup] sogn er mødt op. Niels Michelsen i Taarup [Torup i Simested sogn] har penge til gode foruden Anders Bach i Thorup. Jacob Jacobsen protesterer! Underskrives af vidnerne samt Jens Jacobsen og Peder Rold.
Opslag 87-88 + 100-102: Den 2. maj 1749: Christen Christensen af Kongens Tisted og hans hustru Else Christensdatter er begge døde. Børn: Søn, Christen Christensen af Kongens Tisted, søn, Niels Christensen af Durup, datter, Maren Christensdatter, datter, Sophie Christensdatter, datter, Mette Christensdatter. Christen Christensen er formynder for sine søstre. Vurderingsmænd er Niels Christensen af Kongens Tisted og Anders Lund af Kongens Tisted. Han er død den 30. april 1749, og hustruen er død 10 dage før ham. Vurderingsmænd er Morten Pedersen af Kongens Tisted og Niels Christensen af Kongens Tisted. Boet bliver registreret. Fortsætter den 13 juni 1749: Der er efterlyst kreditorer og debitorer til denne dag, men ingen er mødt op. Fortsætter den 22. juni 1749: Der skal bruges 80 rigsdaler til at reparere huset. Der er i alt gæld for 101 rigsdaler, så der er ikke noget til børnene at arve.

Opslag 88-91+106-107: Den 9. maj 1749: Kiersten Sørensdatter, som var gift med Niels Christensen i Kongens Tisted, er død [ingen kirkebog for perioden]. Vurderingsmænd: Anders Kieldahl og Michel Povelsen. Fortsætter den 28. maj 1749: Vidner: Michel Poulsen og Anders Kieldahl af Kongens Tisted – udsat til den 20. oktober. Fortsætter den 22. oktober 1749: Vidner: Christen Lund og Christen Samuelsen af Kongens Tisted. 4 takseringsmænd fra Kongens Tisted: Christen Østergaard, Morten Pedersen, Niels Samuelsen og Søren Kieldahl. Børn: Maren Nielsdatter, som arver morens kiste og klæder.
Opslag 114-116: Den 24. marts 1751: Søren Christensen Bach i Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Vurderingsmænd er Christen Samuelsen og Niels Envoldsen af Kongens Tisted, som begge underskriver vedrørende indboet. Fortsætter den 23. april 1751: Enken er Anne Christensdatter. En søn: Christen Sørensen Bach, 12 år [1739], hvis værge er Søren Christensen i Bonderup.
Opslag 129-139: Den 20. november 1751: Johanne Madsdatter, som var gift med Mikkel Povelsen i Kongens Tisted, er død. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Børn: Søn, Povel Mikkelsen. Underskrifter fra Jacob Jacobsen og Christen Christensen [Degn]. Fortsætter den 18. december 1751: Lauridz Povelsen af Østerbølle er mødt op, der er gift med datteren Karen Mikkelsdatter. Christen Nielsen af Faarup [som senere kaldes Christen Moth], som er gift med datteren Anne Mikkelsdatter, er ikke mødt op. Niels Hansen af Hedegaard, som er gift med datteren Mette Mikkelsdatter, er heller ikke mødt op. Povel Mikkelsen er formynder for den umyndige lillebror, Mads Mikkelsen, 17 år [1734] og Anne Mikkelsdatter, hvis alder ikke angives, men begge er hjemme. Niels Samuelsen af Kongens Tisted nævnes. Christen Søndergaard i Brøstrup [Brastrup] nævnes foruden Jens Povelsen i Vøvelholm. Uægte underskrifter fra Mikel Povelsen, Laurids Povelsen samt vurderingsmændene. Ægte underskrifter fra Lauridz Povelsen og Christen Nielsen Moet. Fortsætter den 11. januar 1752: Anders Kieldsen, Niels Samuelsen, Christen Lund og Anders Lund af Kongens Tisted nævnes omkring husets brøstfældighed. Underskrifter fra Niels Hansen, Anders Kieldahl, Jacob Jacobsen, Christen Lund, Anders Lund og Christen Christensen. Fortsætter den 1. februar 1752: Skoleholder Søren Jacobsen af Kongens Tisted er mødt op. Der forlanges nye synsmænd. Fortsætter den 18. februar 1752: Niels Hansen giver afkald på arv. Christen Nielsen Moet i Faarup giver afkald på arv. Senere indskrives afkaldet fra Niels Hansen Rosted i Hedegaard på hustruen Mette Mikkelsdatters vegne. Hans kones farbror er Jens Povelsen i Vøvelholm.
Opslag 119-121+127-129+134+141: Den 10. september 1751: Peder Nielsen Rold af Alstrup hedehus i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Maren Olufsdatter. Bror, Christian Nielsen Stenild af Nibe. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Jens Nielsen af Nørager. Broren har fået brev om, at hans bror, Peder Rold er død. Dette forettes i hedehuset i overvværelse af hr. Laurids Christophersen. Fortsætter den 8. oktober 1751: Skoleholder Søren Jacobsen af Kongens Tisted møder op med vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Jens Nielsen af Nørager i Søren Christensens hus i Kjemtrup i Grynderup sogn for at vurdere efter Peder Rold. Jacob Christensen af Kjemtrup nævnes. Underskrifter fra Søren Jacobsen, Jacob Jacobsen og Jens Nielsen. Fortsætter den 9. november 1751 i Søren Christensens hus i Kjemtrup i Grynderup sogn: Der afholdes aktion efter Peder Nielsen Rolds effekter. Afdødes bror, Christian Stenild af Nibe, er mødt for at observere. Underskrives af Christian Stienild af
Nibe. Fortsætter den 21. december 1751: Skiftet udsættes til april. Fortsætter den 8. april 1752: Der gives afkald fra Christian Stenild i Nibe pr. 1. februar 1752.
Opslag 135-136+138-139+141-142+146-147: Den 20. november 1751: Anne Jensdatter og efterfølgende Thomas Nielsen af Kongens Tisted er døde. Arvinger: Anders Holm af Bonderup i Kongens Tisted sogn, Byrial Byrialsen af Bonderup og Mette Nielsdatter af Hvilsom. Der skal afholdes offentlig auktion. Underskrifter fra Jacob Jacobsen og Christen Christensen. Fortsætter den 11. januar 1752: Thomas Nielsen og hustru Anne Jensdatter er begge døde i Anders Skræders hus. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Degn af Nørager. Indberettet af Byrial Byrialsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Der er kun meget lidt at arve, og der gøres ikke mere ved skiftet.  Forsætter den 18. februar 1752: Parrets få ejendele sættes på auktion. Den 28. februar 1752: Afdødes søster er Mette Nielsdatter af Hvilsom. Auktionen indbragte lidt mere end 10 rigsdaler. Anders Holm af Bonderup møder op og fordrer 7 shilling for noget rug. Underskrifter fra Mette Nielsdatter, Jacob Jacobsen og Christen Christensen. Fortsætter den 25. april 1752: Arvepenge og skiftebrev udleveres. Fortsættes den 30. maj 1752: Vurderingsmænd: Jens Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Omkostningerne til begravelsen gøres op. Der er gæld til Anders Skræder af Kongens Tisted for ½ års husleje. Underskrifter kun fra Jens Jacobsen og Christen Christensen.
Opslag 147 + 149-151: Den 27. september 1752: Jens Christensen Bach af Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn: Søn, Christen Jensen Bach, datter, Maren Jensdatter Bach. Lavværge for enken er Søren Kieldahl af Kongens Tisted. Christen Jensen Bach er formynder for sin søster.  Vurderingsmænd: Anders Nielsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn og Niels Samuelsen af Kongens Tisted. Underskrifter fra Anders Nielsen, Niels Samuelsen og Niels Lauridsen. Fortsætter den 3. december 1752: Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Degn af Nørager. Christen Samuelsen af Kongens Tisted fremstår med en fordring i forbindelse med vogne og plov. Husets brøstfældighed vurderes af Anders Lund og Christen Lund af Kongens Tisted. Christen Samuelsen fordrer derefter folkeløn til to tjenestefolk fra mandens død og til Mikkelsdag 1753. Enken erklærer, at hun ikke vil forblive på gården, hvorefter alle ting overleveres til Jacob Samuelsen af Kongens Tisted, som lover at svare til det alt sammen. Ægte underskrifter fra Anders Lund, Christen Lund, Christen Jensen Bach, Søren Christensen Kieldahl, Jacob Jacobsen og Christen 
Christensen.
Opslag 159-160: Den 14. marts 1753: Maren Christensdatter, som var gift med Jens Thomasen af Kongens Tisted, er død. Boet registreres. Vurderingsmænd: Jacob Jacobsen og Christen Christensen af Nørager. Der er gæld til Christen Faldt i Hobro, Søren Overgaards hustru af Bonderup i Kongens Tisted sogn, skrædderen i Kyneb, træskomanden i Lille Binderup samt Christen Allestrup i Kongens Tisted. Huset var tidligere blevet vurderet mht. brøstfældighed af Anders Kieldahl og Niels Samuelsen af Kongens Tisted. Skiftet udsættes, da ingen af arvingerne er mødt op. Uægte underskrifter fra Jacob Jacobsen og Christen Christensen.
Opslag 199-200: Den 5. juni 1764:
 Husmand Poul Christensen af Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Anne Svendsdatter. 
Børn: Søn, Poul Poulsen, umyndig, datter, Mette Poulsdatter, umyndig. Lavværge for enken er Christen Christensen af Kongens Tisted. Formynder for de umyndige børn er Jacob Christensen af Bonderup. Vurderingsmænd: Anders Jensen og Morten Nielsen af Bonderup. Boet bliver registreret. Huset er på 6 fag. Uægte underskrifter fra Christen Christensen, Jacob Christensen, Anders Jensen og Morten Nielsen.  
Opslag 200-201: Den 19. februar 1765: Else Jensdatter, som var gift med Anders Kieldsen af Alstrup Hedehus i Kongens Tisted sogn, er død. Arvinger: Bror, Anders Jensen af Brøndumdal [nok Store Brøndum sogn], bror, Lars Jensen af Brøndumdal, Christen Jensen af Øls Hougaard og Niels Lund, som tjener i Trinnerup [i Mariager Landsogn?] for ladekarlen, og som er gift med den afdøde kones søster. Vurderingsmænd: Søren Christensen og Gunder Jacobsen af Kjemtrup i Grynderup sogn. Boet bliver registreret. Huset er på 6 fag, og laden er på 8 fag. Der er gæld til Søren Christensen af Kjemtrup, Anders Jensen af Brøndumdal, hr. Varsard af Hobro, Bendix af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, Jens Weierhøi af Fyrkilde og Vogn af Fyrkilde. Uægte underskrifter fra Anders Kieldsen, Søren Christensen og Gunder Jacobsen. Fortsætter den 15. marts 1765: Udsættes. Fortsætter den 26. marts 1765: Anders Jensen af Brøndumdal er værge for sin afdøde bror, Niels Jensens datter af Roum, som hedder Kirsten Nielsdatter, 10 år [1755]. Ægte underskrifter fra Anders Kieldsen, Anders Jensen, Laurs Jensen, Christen Jensen og Niels Pedersen Lund.
Opslag 202: Den 24. juli 1765: Husmand Thomas Sørensen af Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Kirsten [patronym angives ikke]. Parret havde ingen børn. Arvinger: Søster, Anne Sørensdatter, som er til stede. Lavværge for enken er tjenestekarl Jacob Christensen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Vurderingsmænd: Anders Holm af Bonderup og Christen Mort af Kongens Tisted. Boet bliver registreret. Enken ønsker at overtage mandens fæstebrev på husmandstedet. Uægte underskrifter fra Jacob Christensen, Anders Holm og Christen Mort.
Opslag 268-269: Den 11. juni 1782: Byrial Byrialsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Anna Sørensdatter.
Lavværge for enken er degnen Niels Schiønning. Vurderingsmænd: Jacob Pedersen Holm og Morten Nielsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Byrial Byrialsen boede i et hus på 6 fag i Bonderup, men der er intet i huset at forsegle. Det meget lille dødsbo bliver registreret, men der er 8 får og 4 lam. Underskrifter fra Jacob Holm og Morten Nielsen. Fortsætter den 11. juli 1782: Lavværgen fortæller, at den afdøde havde aldeles ingen slægtninge. Morten Lund af Kongens Tisted meddeleler, at Byrial havde gæld til ham. Udgifterne er større end indtægterne, så der er ikke noget at arve. Enken underskriver sig med Karen Madsdatter, og andre underskrifter er fra Niels Schiønning samt uægte underskrifter fra Jacob Holm og Morten Nielsen.
O
pslag 270: Den 14. december 1782: Efter afdøde Jacob Samuelsen af Kongens Tisted afstår børnene fra arven. Underskrives af Christen Jacobsen, Niels Jacobsen, Christen Jacobsen Bach, Peder Jacobsen, Niels Christensen på hustruen Sophie Jacobsdatters vegne, Christen Knudsen Boldrup på hustruen Maren Jacobsdatters vegne. Forrettet den 15. december 1752.
Opslag 61: Den 22. september 1784 [Torstedlund]: Da ungkarl Hans Nielsen Porsborg dør i Porsborg, angives hans arvinger at være: Mor, Bodil Espersdatter, som opholder sig hos Christen Nielsen Bade i Kongens Tisted, bror, Niels Nielsen Porsborg, som bor i Porsborg, bror, Jens Nielsen [Porsborg], som tjener i Aagaard, søster, Kirsten Nielsdatter [Porsborg], som er gift med Jens Langdall i Gundestrup, søster, Anne Nielsdatter [Porsborg], som er gift med Christen Bade i [Kongens] Tisted. Jens giver sin arv til sin mor og søster i Kongens Tisted. Niels giver sin arv til at betale udgifter med. Underskrifter fra Niels Nielsen [Porsborg], Jens Nielsen [Porsborg] og Jens Nielsen Langdal.
Opslag 287-290: Den 9. november 1784: Gårdmand Christen Sørensen Overgaard af Bonderup i Kongens Tisted sogn er død. Enken er Maren Nielsdatter. Vurderingsmænd: Jacob Pedersen Holm og Anders Jensen Ladefoged, begge gårdfæstere i Bonderup. Børn fra første ægteskab: Søn, Søren Christensen Overgaard, 23 år [1761], søn, Søren Christensen Overgaard, 16 år [1768], søn, Christen Christensen Overgaard, 11 år [1773], datter, Karen Christensdatter Overgaard, 21 år [1763], alle hjemme. Børn fra sidste ægteskab med Maren Nielsdatter: Datter, Anne Marie Christensdatter Overgaard, 16 uger [1784]. Underskrifter fra Jacob Holm og Anders Jensen [Ladefoged]. Fortsætter den 8. december 1784: Værge for umyndige børn er deres farbror, Morten[Sørensen] Lund af [Kongens] Tisted [som er en bror til Christen Overgaard]. Lavværge: Olle [Holm] i Væfvelholm.  Der snakkes om Karens bryllup. Underskrifter fra maren Nielsddatter, Ole Holm, Morten Sørensen [Lund], Jacob Pedersen [Holm] og Anders Jensen [Ladefoged].
O
pslag 294-295: Den 27. juni 1786: Gårdmand Niels Envoldsen af Kongens Tisted er død. Enken er Sophie Jacobsdatter. Børn af første ægteskab: Datter, Maren Nielsdatter. Børn med Sophie Jacobsdatter: Søn, Christen Nielsen, 25 år [1761], datter, Else Nielsdatter, 24 år [1762]. Vurderingsmænd: Morten Lund af Kongens Tisted og Jens Kieldahl af Kongens Tisted. Christen Nielsen er til sted ved skiftet. Boet bliver registreret til en værdi af 153 rigsdaler. På gården mangler heste og redskaber. Stuehuset er på 9 fag. Laden mod vest er på 10 fag. Laden mod nord er på 7 fag. Desuden er der en lade på 5 fag og et fæhus på 10 fag. Der er gæld til Christen Sørensen af Kongens Tisted. Der er udgifter for 202 rigsdaler, og således er der ikke noget til enken eller børnene at arve. Enken overtager manden fæstebrev. Uægte underskrifter fra Sophie Jacobsdatter, Morten Sørensen Lund og Jens Andersen Kieldahl.
Opslag 300: Den 10. februar 1788: Mette Marie Jensdatter, som var gift med Jacob Pedersen Holm af Bonderup i Kongens Tisted sogn, er død. Børn: Søn, Jens Jacobsen Holm, 13 år [1773], pige, [endnu ikke navngivet], 6 uger gammel [1788], men som bliver døbt Mette Marie Jacobsdatter. Vurderingsmænd: Morten Nielsen og Povel Wognsen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Boet bliver registreret. På forhånd har sønnen fået en stud og en jernkakkelovn, mens pigen har fået 4 får og morens gangklæder. Underskrifter fra Jacob Holm, Morten Nielsen og Povel Vognsen.
Opslag 301-306: Den 5. april 1788: Husmand Jens Christensen af Kongens Tisted er død. Enken er Anne Kirstine Christensdatter. Børn fra ægteskabet med Kirsten Andersdatter: Søn, Anders Jensen, 30 år [1768], gårdmand i Bonderup, søn, Niels Jensen, 28 år [1770], tjener hos ladefogeden på Korsøgaard i Simested sogn, datter, Mette Marie Jensdatter, ugift, som tjener hos hr. Rorberg i Rørbæk. Børn fra ægteskabet med Anne Kirstine Christensdatter: Søn, Christen Jensen, 9 år [1780]. Vurderingsmænd: Jacob Pedersen Holm af Bonderup og Christen Jacobsen af Kongens Tisted. Lavværge: Jens Andersen Kieldahl af Kongens Tisted. Anders Jensen er til stede og repræsenterer alle hel- og halvsøskende. Enken er gravid, så skiftet venter, til hun har født. Fortsætter den 17. november 1788: Anne Kirstine Christensdatter har født en søn, men moren dør efter 9 dage, og børnene er nu forældreløse. Den afdødes bror er gårdmand Jacob Christensen i Nørager, som bliver formynder for de 2 umyndige sønner [men han er nu morbror!]. Den afdødes bror, Niels Christensen, som tjener hos Anders Kieldahl i Kongens Tisted, beskikkes til at holde øje med stedet. Underskrives af Jacob Christensen, Jacob Holm og Jens Andersen Kieldahl. Fortsætter den 16. december 1788: Den nyfødte søn hedder Jens Jensen, 5 uger og 4 dage gammel. De to små drenge er hos morbror, Jacob Christensen i Nørager. Penge i boet gøres nu op – Anders og Niels Jensen havde givet dem til Jacob Christensen til bevaring, indtil skiftet kunne færdiggøres. Jens Christensen får en seng og klæder til de 2 små drenge. Christen Østergaard i Kongens Tisted nævnes.  En del ting skal på auktion. Underskrives af Anders Jensen, Jacob Christensen, Jens Andersen Kieldahl og Jacob Pedersen Holm. Fortsætter den 20. juli 1789: Den yngste søn, Jens Jensen, er død hos Jacob Christensen i Nørager. Auktionen den 5. januar 1789 i Kongens Tisted gave 212 rigsdaler. Gælden til Anders Snedker i Stenild og Niels Kieldall er betalt. Børnene arver nu også efter den afdøde Jens Jensen, hvorfor Christen Jensen arver mest, da han var helbror. Underskrives af Jacob Christensen, Anders Jensen og Niels Jensen.
O
pslag 307-308: Den 10. juni 1790: Anders Jensen Kieldahl i [Kongens] Tisted er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Vurderingsmænd: Peder Andersen og Niels Nielsen Baade af Kongens Tisted. Børn: Datter, Anne Andersdatter Kieldahl, 8 år [1782], datter, Johanne Andersdatter Kieldahl, 2 år [1788]. Lavværge: Enkens bror, Peder Jensen i Brorstrup. Formynder for børn: Farfar, Jens Andersen Kieldahl af Kongens Tisted. Underskrifter fra Kirsten Jensdatter, Peder Jensen, Jens Andersen Kieldahl, Peder Andersen og Niels Nielsen Baade. Fortsætter den 3. juli 1790: Enken har født, men barnet levede kun i 4 dage. Underskrifter fra Peder Jensøn, Jens Andersøn, Peder Andersøn og Niels Nielsøn [Baade].

 

Underskrifterne fra Anders Christensen Rytter og Christen Povelsen af Kongens Tisted i 1720.

Skifter fra Lille Binderup og Store Binderup [Nørlund]

Lille og Store Binderup
Opslag 27-28: Den 25. januar 1743: Mogens Andersen i Lille Binderup er død. Enken er Anne Laursdatter. Vurderingsmænd: Hans Povelsen og Jens Jensen af Store Binderup. Børn fra første ægteskab: Søn, Anders Mogensen, 15 år [1728], søn, Jens Mogensen, 10 år [1733], datter, Anne Mogensdatter, [] år, datter, Karen Mogensdatter, [] år. Børn fra sidste ægteskab med Anne Laursdatter: Datter, Anne Mogensdatter, [] år. Lavværge: Anders Jensen Villadsen af Lille Binderup. Formynder for børnene: Michel Christensen Dahlum af Lille Binderup. Underskrifter: Laurs Ollesen, Anders Jensen [Villadsen], Michel Christen[sen] Dahlum, Hans Povelse og Jens Jensen.
Opslag 28-29: Den 25. februar 1743: Christen Nielsen Oustrup i Lille Binderup er død. Vurderingsmænd: Jens Foublumb [Foulum] af Store Binderup og Anders Jensen [Dalum] af Lille Binderup. Arvinger: Hans mor, Maren Davidsdatter, bror, Hans Nielsen Oustrup i Lille Binderup, bror, Morten Nielsen Oustrup i Store Binderup, bror, Niels Nielsen i Store Binderup. Underskrifter fra Maren Davidsdatter, Hans Nielsen [Oustrup], Morten Nielsen [Oustrup], Niels Nielsen [Oustrup], Jens Pedersen Foublumb og Anders Jensen [Dalum].
O
pslag 30-31: Den 8. april 1743: Christen Christensen i Lille Binderup er død. Enken er Karen Christensdatter. Vidner er Christen Thomsen Bach og Jens Kieldsen af Lille Binderup. Vurderingsmænd: Christen Thomsen og Jens Kieldsen af Lille Binderup. Arvinger er søskende: Bror, Michel Christensen i Lille Binderup, bror, Christen Christensen i Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn, bror, Peder Christensen i boet i Lille Binderup, søster, Maren Christensdatter, som er gift med Christen Meldgaard i Store Binderup, søster, Johanne Chistensdatter, som er ugift i boet i Lille Binderup. Lavværge er sønnen Christen Møller fra Nørvads Mølle. Johanne Christensdatter er ikke myndig, så Michel Christensen er værge for hende. Underskrifter fra Karen Christensdatter, Christen Christensen [Møller], Michel Christensen, Peder Christensen, Christen Meldgaard, Christen Thomsen Bach og Jens Kieldsen.

Opslag 31-33: Den 8. maj 1743: Peder Sørensen af Store Binderup er død. Vurderingsmænd: Christen Andersen og Jacob Sørensen af Store Binderup. Enken er Maren Jensdatter. Børn fra forrige ægteskab med Giertrud Pedersdatter: Datter, Maren Pedersdatter, som bor i Bonderup by i Kongens Tisted sogn, datter, Anne Pedersdatter, som også bor i Bonderup. Lavværge: Anders Olufsen af Nysum. Børnenes værge er Peder Jensen i Bisgaard i Ravnkilde sogn. Underskrives af Maren Jensdatter, Anders Ollufsen, Peder Jensen, Christen Andersen og Jacob Sørensen.
Opslag 33-35: Den 16. april 1743: Christen Pedersen i Lille Binderup er død. Enken Sissel Jensdatter. Vurderingsmænd: Christen [Thomsen] Bach og Michel [Christensen] Dahlum af Lille Binderup. Underskrifter fra Michel Christensen [Dahlum] og Christen Thomsen [Bach]. Den afdøde mand kan muligvis have efterladte. Forstætter den 9. maj 1743: Lavværge er Thomas Madsen på Hessel. Børn: Datter, Kirsten Christensdatter, 31 år [1712]. Underskrifter fra Sisel Jensdatter, Thomas Madsen, Christen Thomsen [Bach] og Michel Christensen Dahlum.
O
pslag 40-41: Den 10. februar 1744: Maren Christensdatter, som er mor til Anders [Jensen] Villadsen i Lille Binderup, er død. Vurderingsmænd: Michel [Christensen] Dallum og Jens Kieldsen af [Lille] Binderup. Børn: Søn, Anders Jensen [Villadsen], 56 år [1688], Christen Jensen [Villadsen], 54 år [1690] i Mejlby, Peder Jensen [Villadsen], 41 år [1703] i Mejlby, datter, Anne Jensdatter [Villadsen], 50 år [1694], som er gift med Christen Thomasen i Lille Binderup, datter, Maren Jensdatter [Villadsen], 48 år [1696], som er gift med Thomas Jensen i Skaldborg [i Ravnkilde sogn], søn, Povel Jensen af Bradstrup, 19 år [1725] – Maren Christensdatter kan næppe være mor til alle børn over en så lang overrække, og der snakkes om Jens Povelsens søn af Bradstrup. Underskrifter fra Christen Jensen [Villadsen], Anders Jensen [Villadsen], Christen Thomasen, Niels Sørensen som værge, Jens Kieldsen og Michel Christensen [Dalum].
O
pslag 46-47: Den 20. juni 1744: Christen Thomassen i Lille Binderup er død. Enken er Anne Jensdatter [Villadsen]. Vurderingsmænd: Anders Jensen [Villadsen] og Michel Dalum af Lille Binderup. Børn: Søn, Jens Christensen, 19 år [1725], datter, Anne Christensdatter, 24 år vistnok [1720], som er gift med Hans Nielsen Oustrup i Lille Binderup, datter, Kirsten Christensdatter, 16 år [1728]. Lavværge er enkens bror: Anders Villadsen. Værge for umyndige børn er Niels Sørensen Ladefoged af Lille Binderup. Hans Nielsen Oustrup fremviser sit fæstebrev på den halve gård dateret den 16. oktober 1741. Afdøde Christen Bach har tilladt, at den anden halvdel af gården overlades til Niels Nielsen Oustrup på conditioner [betingelse] at Hans Nielsen Oustrup betaler, når Jens Christensen og Kirsten Christensdatter skal giftes. Underskrifter far Anne Jensdatter Villadsen, Niels Sørensen Ladefoged, Hans Nielsen Oustrup, Anders Jensen Villadsen og Michel Christensen Dalum. Fortsætter den 15. august 1744: Nævnes en halvbror til Christen Bach, nemlig afdøde Mourids Nielsen i Store Binderup. Samme underskrifter.

O
pslag 47-48: Den 28. september 1744: Peder Christensen i Lille Binderup er død. Enken er Dorthe Mortensdatter. Vurderingsmænd: Anders Jensen Villadsen og Jens Kieldsen af Lille Binderup. Børn: Søn, Christen Pedersen, 14 år [1730], søn, Thomas Pedersen, 13 år [1731], datter, Anne Pedersdatter, 3 år [1741]. Lavværge: Niels Sørensen Ladefoged af Lille Binderup. Værge for umyndige børn: Niels Sørensen af Lille Binderup. Gæld til Niels Ladefoged og Anders Villadsen af Lille Binderup. Underskrifter fra Dorthe Mortensdatter, Niels Sørensen, Anders Jensen [Villadsen] og Jens Kieldsen.
Opslag 62-66: Den 28. marts 1746: Anders Jensen Villadsen i Lillle Binderup er død. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Ladefoged og Michel Christensen Dahlum af Lille Binderup. Anders Villadsen var ungkarl. Arvinger er søskende: Bror, Christen Jensen [Villadsen] i Mejlby i Brorstrup sogn, bror, Peder Jensen [Villadsen], som bor i Ejby i Balslev sogn på Fyn, søster, Anne Jensdatter [Villadsen], som er enke og opholder sig hos Hans Nielsen Oustrup i Lille Binderup, søster, Maren Jensdatter [Villadsen], som var gift med Thomas Jensen i Skaldborg [i Ravnkilde sogn], men som er død og har efterladt 6 børn: Søn, Christen Thomasen, 21 år [1725], som tjener her i dødsboet, søn, Jens Thomasen, 7 år [1739], hjemme hos faren i Skaldborg, datter, Inger Thomasdatter, 19 år [1727], som tjener her i dødsboet, datter, Anne Kirstine Thomasdatter, 14 år [1732], som tjener hos skoleholderen i Skaarup, datter, Maren Thomasdatter, 12 år [1734], som opholder sig hos faren i Skaldborg, datter, Mette Thomasdatter, 10 år [1736], søster, Mette Jensdatter [Villadsen], som var gift med Jens Povelsen af Bradstrup i Ravnkilde sogn, men er død og har efterladt sig en søn, Povel Jensen, 13 år, som opholder sig hos faren i Bradstrup. Lavværge er Christen Jensen [Villadsen] af Mejlby. Lavværge for Anne Jensdatter Villadsen er Hans Nielsen Oustrup af Lille Binderup. Thomas Jensen er værge for sine 6 børn, og Jens Povelsen for sin søn. Peder Jensen Villadsen i Ejby i Balslev sogn [Wædals gods] har sendt et brev dateret den 8. marts 1746, da han ikke kan møde op, og hvor han frasiger sig arv. Der er lovet et eller andet til Christen Thomasen, og det er en temmelig lang historie. Noget med noget brev til Jens Falsblum ? i Store Binderup, Jens Pedersen og Christen Skaarup i Haverslev. Underskrifter fra Christen Jensen [Villadsen] af Mejlby, Thomas Jensen, Anne Jensdatter, Hans Nielsen [Oustrup], Niels Sørensen og Michel Christensen [Dahlum]. Fortsætter den 22. april 1746: Christen Thomasen skal have løn for 9 år. Tjenestepigen Johanne Christensdatter skal også have løn. Der er gæld til Christen Skaarup og smeden i Sjøstrup [i Aars sogn]. Nu også underskrift fra Jens Povelsen af Bradstrup i Ravnkilde sogn [som også skrives Jens Poulsen].
Opslag 72-73: Den 1. marts 1747: Maren Nielsdatter, som opholdt sig hos Morten Nielsen Oustrup af Lille Binderup, er død. Maren Nielsdatter angives at have været en fattig kone. Marens steddatter er Morten Nielsen Oustrups mor, Maren Davidsdatter. Der er ingen livsarvinger. Arvinger er derfor: Brorsøn, Niels Jensen af Ølst, brordatter, Inger Jensdatter af Ølst, brorsøn, Niels Pedersen af Fårup under Nøragergaard. Boet bliver registreret, og det er meget lille. Vurderingsmænd: Michel Christensen Dalum og Anders Jensen Dalum af Lille Binderup. Underskrifter fra Morten Nielsen [Oustrup], Michel Christensen Dalum og Anders Jensen [Dalum]. Fortsætter den 5. april 1747: Lavværge for Inger Jensdatter er Niels Sørensen Ladefoged af Lille Binderup. Udgifterne er større end indtægterne, og der er således ikke noget at arve til arvingerne. Underskrifter fra Niels Jensen, Inger Jensdatter, Niels Sørensen, Michel Christensen Dahlum og Anders Jensen [Dalum].
Opslag 80-81: Den 31. juli 1748: Anna Christensdatter, som var gift med Anders Jensen Rørbech er død. Anna opholdt sig hos Christen Andersen af Lille Binderup, hvor hun gjorde barsel. Der er ingen livsarvinger. Arvinger er derfor: Søster, Giertrud Christensdatter af Nysum i Ravnkilde sogn, bror, Niels Christensen af Nysum, bror, Søren Christensen, som tjener hos Søren Jacobsen af Ravnkilde. Boet bliver registrerret, hvilket er meget lille. Vurderingsmænd: Niels Sørensen Ladefoged og Christen Andersen af Lille Binderup. Underskrifter fra Anders Jensen, Niels Sørensen og Christen Andersen. Fortsætter den 5. september 1748: De to søskende af Nysum er mødt op. Af udgifter i boet er bl.a. betalt til jordemoderen fra Sjøstrup og degnen Qvist af Hornum for medicamenter. Udgifterne er større end indtægterne, og der er ikke noget til enkemanden eller hendes søskende at arve. Underskrifter fra Anders Jensen [Rørbæk], Niels Christensen, Giertrud Christensdatter, Niels Sørensen og Christen Andersen, men det er kun Rørbechs, der er ægte.
Opslag 2-4: Den 9. november 1751: Mette Andersdatter, som var gift med gårdmand Jens Pedersen Foulum af Store Binderup, er død. Børn fra andet ægteskab med Jens Foulum: Mette Jensdatter Foulum, 16 år [1735], Appolone Jensdatter Foulum, 14 år [1737]. Børn fra første ægteskab med Søren Thomæsen: Datter, Anne Sørensdatter, 19 år [1732]. Værge for Anne Sørensdatter er hendes farbror, Peder Thomæsen af Store Binderup, mens Jens Foulum er værge for sine egne døtre. Jens Foulum giver en fyrkiste samt et syskrin med lås og nøgle til sin steddatter. Mette får et andet syskrin med lås og nøgle, mens Appolone får en anden kiste. Vurderingsmænd: Michel Dalum af Lille Binderup og Christen Andersen Melgaard af Store Binderup. Mette Andersdatter døde den 10. oktober 1751. Gårdens stuehus er på 13 fag, der i den grad mangler tømmer. Der er en lade mod syd på 17 fag, som også er i ringe stand. Fårehuset mod vest er på 18 fag, hvoraf de 10 fag skal repereres. Gårdens brøstfældighed og øvrige mangler gør, at der ikke er noget til enkemanden eller børnene at arve. Jens Foulum lover Peder Thomæsen at tage sig af steddatteren på lige fod med sine egne døtre, og denne samtykker derfor i, at hun kan forblive på gården. Uægte underskrifter fra Jens Pedersen Foulum, Michel Christensen Dalum, Christen Andersen Melgaard og Peder Thomæsen.
Opslag 67-68: Den 16. juni 1758: Peder Christensen Dalum er død i Anders Jensen Dalums hus i Lille Binderup. Vurderingsmænd: Hans [Nielsen] Oustrup og Morten [Nielsen] Oustrup af Lille Binderup. Arvinger: Hans mor, Karen Christensdatter, bror, Michel Christensen [Dalum], som bor i Lille Binderup, bror, Christen Christensen Møller [Dalum], som bor i Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn, søster, Maren Christensdatter Dalum, som er gift med Christen Andersen Melgaard i Store Binderup, søster, Johanne Christensdatter Dalum, som er gift med Anders Jensen Dalum af Lille Binderup. Nævnes: Peder Kieldsen af Lille Binderup og Peder Jacobsen af Damborg i Ravnkilde sogn. Noget tilhører Peder Thøgersen i Store Binderup. Underskrifter fra Mikkel Christensen [Dalum], Christen Andersen [Melgaard], Christen Christensen [Møller], Anders Jensen [Dalum], Hans Nielsen [Oustrup] og Morten Nielsen [Oustrup].
Opslag 95-96: Den 20. juni 1760: Maren Andersdatter, som var gift med husmand Peder Andersen af Store Binderup, er død. Børn: Søn, Anders Pedersen, 17 år [1743], datter, Johanne Pedersdatter, 23 år [1737]. Peder Andersen er selv formynder for sine umyndige børn. Vurderingsmænd: Jens Pedersen Foulum og Christen Meelgaard af Store Binderup. Boet bliver registreret. Huset er på 11 fag, men da der er dyr, må stalden være integreret som en del af huset. Der er gæld til Peder Thomsen af Store Binderup. Underskrifter fra Peder Andersen, Jens Foulum og Christen Melgaard.
Opslag 103: Den 17. november 1760: Anne Mogensdatter, som var gift med Mouritz Andersen af Lille Binderup, er død. Børn: Søn, Mogens Mouritzen, 4 år [1756], datter, Maren Mouritzdatter, 20 uger [1760]. Vurderingsmænd: Anders Jensen og Michel Christensen Dalum af Lille Binderup. Formynder for børnene er deres morbror, Jens Mogensen af Lille Binderup. Parret boede hos Christen Andersen af Lille Binderup. Boet bliver registreret. Der er en mindre gæld til Jens Mogensen. Boet er meget lille og har en mindre gæld, fordi Mouritz Andersen skal have penge for at have hentet kisten i Nørager. Der er altså ikke noget at arve. Underskrifter fra Michel Christensen Dalum, Anders Jensen Dalum, Mogens Andersen [initialer og forkert af skriveren – er korrekt Mouritz Andersen] samt Jens Mogensen.
Opslag 106-107: Den 24. november 1760: Anne Christensdatter, som var gift med gårdmand Hans Nielsen Bach af Lille Binderup, er død.
Børn: Søn, Niels Hansen Bach, 18 år [1742], søn, Christen Hansen Bach, 12 år [1748], søn, Jens Hansen Bach, 7 år [1753], datter, Maren Hansdatter Bach, 15 år [1745]. Formynder for børnene er deres far. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Peder Jensen af Lille Binderup. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 10 binding. Desuden er der en lade på 17 binding og en stald på 14 binding. Der mangler dyr på gården, og bygningerne er i dårlig stand, så der er ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Underskrifter fra Hans Nielsen [Bach], Niels Sørensen og Peder Jensen.
Opslag 114-115: Den 12. januar 1761: Christen Andersen Meelgaard i Store Binderup er død. Enken er Maren Christensdatter [Dalum]. Vurderingsmænd: Niels Ovesen og Jens Nielsen Smed af Store Binderup. Lavværge: Enkens bror, Michel Christensen Dalum i Lille Binderup. Børn: Søn, Christen Christensen Meelgaard, 18 år [1743], søn, Anders Christensen Meelgaard, 16 år [1745], søn, Peder Christensen Meelgaard, 7 år [1754], datter, Maren Christensdatter Meelgaard, 15 år [1746], datter, Karen Christensdatter Meelgaard, 13 år [1748]. Formynder: Børnenes farbror, Niels Christensen [Dalum] af Hvostrup. Underskrifter fra Niels Ovesen og Jens Nielsøn [Smed].
Opslag 115-116: Den 23. januar 1761: Anne Laursdatter, som var gift med Christen Andersen i Lille Binderup, er død. Vurderingsmænd: Niels Sørensen og Christen Christensen af Lille Binderup. Arvinger: Afdødes datterbørn: Søn, Mogens Mouritsen, 4 år [1757], datter, Maren Mouritsdatter, 28 uger [1760]. Formynder: Børnenes far, Mourits Andersen, som tjener på Strædet. Mourits er desuden bror til enkemanden og var altså gift med sin brors steddatter. Mogens Mouritsen bor hos sin morfar, Christen Andersen. Ægte underskrifter fra Christen Andersøn, Moures Andersøn, Niels Sørensøn og Christen Christensøn.
O
pslag 140: Den 13. maj 1761: Jens Kieldsen af Lille Binderup er død. Enken er Maren Jensdatter. Børn: Peder Jensen Kieldsen, 27 år [1734], Niels Jensen Kieldsen, 21 år [1740], Søren Jensen Kieldsen, 19 år [1742], Anne Jensdatter Kieldsen, 31 år [1730], som er gift med Niels Christensen af Gravlev, Kirsten Jensdatter Kieldsen, 25 år [1736]. Lavværge for enken er Hans Nielsen Bach af Lille Binderup. Den ældste bror er værge på søskendes vegne. Vurderingsmænd: Christen Andersen og Niels Sørensen af Lille Binderup. Sønnen Niels Jensen har betalt for farens ligkiste og skal have penge for den. Underskrifter fra Hans Bach, Niels Sørensen og Christen Andersen.
Opslag 152-153: Den 4. marts 1762: Anne Kierstine Justdatter, som var gift med halve gårdmand Jens Nielsen Smed af Store Binderup, er død. Børn: Just Jensen, 8 år [1754], Karen Kierstine Jensdatter, 12 år [1750], Inger Jensdatter, 10 år [1752], Else Jensdatter, 4 år [1758]. Formynder for børnene er deres mosters mand, Jens Pedersen Foulum af Store Binderup. Boet bliver registreret. Gårdens stuehus er på 13 fag. Der er en lade på 13 fag, en stald på 6 fag samt et fæhus på 6 fag. Gælden er større end indtægterne, og der er således ikke noget til enkemanden eller børnene at arve. Jens Nielsen Smed lover i forhold til børnene at ”det som hand for gud dem og øvrigheden vil være ansvarlig”. Vurderingsmænd: Jens Knudsen og Niels Ollesen af Store Binderup. Uægte underskrifter fra Jens Nielsen [Smed], Jens Pedersen Foulum, Niels Ollesen og Jens Knudsen.
Opslag 167-168: Den 9. maj 1763: Johanne Pedersdatter, som var gift med Jens Nielsen Smed i Store Binderup, er død. Vurderingsmænd: Jens Pedersen og Peder Thomassen af Store Binderup. Johanne Pedersdatters far er Peder Andersen i Store Binderup. Underskrifter fra Jens Pedersen, Peder Thomassen, Jens Nielsen [Smed] og Peder Andersen.
Opslag 190-193: Den 27. februar 1764: Niels Sørensen Ladefoged i Lille Binderup er død. Vidner: Hans Nielsen Bach og Anders Jensen Dallum af Lille Binderup. Enken er Kirsten Christensdatter. Lavværge for hende er Michel Christensen Dallum af Lille Binderup. Børn: Christen Nielsen, 19 år [1745], Søren Nielsen, 14 år [1750], Jens Nielsen, 10 år [1754], Else Nielsdatter, 18 år [1746]. Formynder for umyndige børn er Morten Nielsen Oustrup af Lille Binderup. Underskrives af Kirsten Christensdatter, Michel Jensen [Dalum], Morten Nielsen [Oustrup], Hans Nielsen [Bach] samt Anders Jensen [Dalum].
Opslag 197: Den 5. november 1764: Karen Andersdatter, som var gift med Jens Jensen i Lille Binderup, er død. Børn: Kirsten Jensdatter, 6 uger gammel. Morfaren, Anders Jensen Dalum, er formyner for pigen. Vidner: Michel Dalum og Hans Bach af Lille Binderup. Underskrives af Jens Jensen, Anders Jensen Dallum, Hans Nielsen Bach og Michel Christensen Dallum af Lille Binderup.
Opslag 204-205: Den 22. maj 1765: Maren Christensdatter, der er enke efter Christen Melgaard af Store Binderup, har fået genoptaget skiftet efter Christen Christensen Møller af Nørvads Mølle i Nysum i Ravnkilde sogn. Christen Møller var hendes bror, og skifteforretningen fandt sted den 16. november 1764 under Nørlund Gods. Andre arvinger er Johanne Christensdatter, der er gift med Michel Christensen Dalum, og Anders Jensen Dalum af Lille Binderup [skrevet Dallum for begge mænd]. Til stede er også Christen Møllers enke, Maren Jensdatter, der er sammen med sin lavværge, Niels Bødker. Vurderingsmænd: Jens Nielsen Giedsted og Anders Pedersen Rytter af Neder Ravnkilde. Der er lavet en ny brøstfældighed for både skade, og hvad videre er udbedret, men udgifterne overstiger stadigvæk indtægterne, så der intet er at arve. Arvinger har fået udlevet den afdøde mands tøj til ligelig deling imellem sig. Underskrives af Michel Dalum på vegne af hustruen Johanne Christensdatter, og Anders Jensen Dallum på vegne af Maren Christensdatter. Anders Jensen Dalum underskriver endnu engang som lavværge for enken Maren Christensdatter. Desuden underskrives af Jens Nielsen og Anders Pedersen Rytter. Christen Møllers enke ønsker at forblive på møllen, efter at den er blevet udbedret. Underskrives af Maren Jensdatter og Niels Bødker. Desuden skrives der under af Michel Christensen Dalum på sin hustrus vegne, Anders Jensen Dalum, Maren Christensdatter, samt Anders Jensen Dalum som lavværge.
Opslag 212-215: Den 17. juli 1766: Maren Pedersdatter, som var gift med Jens Nielsen Smed i Store Binderup, er død. Ingen børn. Arvinger, som er Maren Pedersdatter brødre: Christen Pedersen i Gatten [i Flejsborg sogn], Jens Pedersen, som tjener hos Christen Pedersen i Gatten, Niels Pedersen bosat i Heedegaard. Vurderingsmænd: Niels Ovesen og Thomas Pedersen af Store Binderup. Jens Nielsen Smed var først gift med Anne Kirstine Justdatter og har 4 børn. Skiftet efter hende er fra den 4. marts 1762. Børnenes formynder er Jens Poulsen. Underskrives af Jens Nielsen Smed, Niels Ovesen og Thomas Pedersen. Fortsætter den 6. august 1766: Vurderingsmænd: Peder Thomsen og Niels Ovesen af Store Binderup. Niels Giedsted i Stistrup nævnes. Niels Kieldsen i Haubro nævnes. Underskrives af Jens Nielsen, Peder Thomsen og Niels Ovesen.
Opslag 224-226: Den 10. februar 1768: Niels Laursen i Store Binderup er død. Enken er Dorthe Jensdatter. Børn: Niels Nielsen, 8 år [1760], Anne Marie Nielsdatter, 2 år [1766]. Formynder er børnenes farbror, Poul Laursen i Skaarup [i Ravnkilde sogn]. Værge for enken er Thomas Pedersen af Store Binderup. Vidner er Niels Ovesen og Anders Jensen Skræder af Store Binderup. Penge til gode: S? Eveldrup i Hverrestrup [i Simested sogn], Christen Byrialsen i Snærum i Hvilsom sogn, Niels Clausen, som tjener hos Jens Smed i Store Binderup, Christen Østergaard i [Kongens] Tisted, Christen Sahlvindt i [Kongens] Tisted, Store Claus i Mejlby, Niels Hendriksen i Gislum, unge Jens Clausen i Mejlby, Niels Clausen i Rold, Niels Skovfoged i Aalestrup, Niels Kiøbmanns pige i Siøstrup, Frands i Gunderstrup, Niels Pedersen, som tjener i Aarup, Peder Skrædder i Store Binderup, Laurs Nielsen i Siøstrup, Christen Bentsen i Østrup, Jens Andersen til Niels Dreier i Hobro og Peder Andersen soldat i Hobro. Gæld til: Thomas Pedersen i Store Binderup, Poul Laursen i Store Binderup, Morten Oustrup i Lille Binderup, Jens Foulum i Store Binderup, Christen Ovesen i Lille Binderup samt Poul Laursen i Skaarup. Underskrives af Dorthe Jensdatter, Thomas [Pedersen] Holm, Poul Laursen, Niels Ovesen og Anders [Jensen] Skrædder. Fortsætter den 15. april 1768: Boet gøres op. Underskrives af Dorthe Jensdatter, Tomas Pedersen Holm, Poul Larusen af Skaarup, Niels Ovesen samt Anders [Jensen] Skrædder.
Opslag 238-239: Den 15. oktober 1770: Giertrud Sørensdatter, som var gift med Michel Christensen Dalum i Lille Binderup, er død. Vidner: Anders Jensen og Jens Jensen af Lille Binderup. Børn: Søren Michelsen [Dalum], 30 år [1740], Karen Michelsdatter, som er gift med Gunde Nielsen i Torup [i Simested sogn], Mette Michelsdatter, som er gift med Christen Skaarup i Haverslev, Maren Michelsdatter, 24 år [1746], Karen Michelsdatter, 20 år [1750], Anne Michelsdatter, 14 år [1754], Else Michelsdatter, 12 år [1756], som er hjemme hos faren. Underskrives af Michel Christensen [Dalum], Jens Jensen og Anders Jensen med initialer.
Opslag 246-248: Den 27. december 1771: Jens Jensen Knudsen i Store Binderup er død. Vidner: Thomas Pedersen og Christen Meelgaard i Niels Jensens [sønnens] fæstegård i Store Binderup. Enken er Anne Madsdatter. Børn: Niels Jensen i Store Binderup, Jens Jensen i Lille Binderup, Mads Jensen, 27 år, som tjener på Nørlund Gods, Karen Jensdatter, som er gift med Thomas Jensen i Aalestrup, Anne Jensdatter, som er gift med Niels Jensen i Morum, Maren Jensdatter, som er gift med Peder Jensen i Nørup, Kirsten Jensdatter, som er gift med Jørgen Jensen i Morum. Lavværge for enken er Jens Pedersen Foulum af Store Binderup. Den ældste søn [Niels Jensen] har fået fæstebrevet dateret den 31. december 1765. Underskrives af Thomas Pedersen og Jens Foulum af Store Binderup, Thomas Aallestrup [Thomas Jensen i Aalestrup] og Niels Jensen Morum. Dernæst svar fra Peder Jensen af Nørup. Underskrives af Jens Pedersen Foulum og Thomas Pedersen Holm. Dernæst svar fra Jørgen Jensen i Morum. Til sidst vedr. Jens Jensen og Mads Jensen. Underskrives af Niels Jensen [i Store Binderup], Jens Jensen [i Lille Binderup] og Mads Jensen [på Nørlund]. Underskrives desuden af Thomas Pedersen og Christen Meelgaard.
Opslag 253-254: Den 11. juni 1772: Christen Andersen i Lille Binderup er død. Enken er Maren Christensdatter. Børn: Jens Christensen, 6 år [1766], Peder Christensen, ¾ år [1771], Anne Marie Christensdatter, 10 år [1762], Maren Christensdatter, ¾ år [1771]. Lavværge for enken er Mads Jensen. Værge for de umyndige børn er Hans [Nielsen] Bach af Lille Binderup. Vidner er Morten Oustrup og Anders Dalum. Underskrives af Mads Jensen, Hans Bach, Morten Oustrup og Anders Dahlum.
Opslag 257-259: Den 1. april 1773: Michel Christensen Dalum i Lille Binderup er død. Vidner er Christen Christensen og Morten Oustrup. Til stede er datteren, Maren Michelsdatter Dahlum. Værge for hende er Anders Jensen Dahlum. Arvinger: Søren Michelsen Dahlum i Moesbæk, Karen Michelsdatter Dahlum, som er gift med Gunde Nielsen i Torup [i Simested sogn], Mette Michelsdatter, som er gift med Christen Jensen Skaarup i Haverslev, Maren Michelsdatter Dahlum, Anne Michelsdatter Dahlum, Else Michelsdatter, som er hos Christen Skaarup i Haverslev. Anders Jensen Dahlum er værge for de umyndige pigebørn. Underskrives af Søren Michelsen fra Moesbæk, Karen Michelsdatter og Gunde Nielsen, Mette Michelsdatter og Christen Jensen, Anders Jensen Dahlum, Morten Oustrup og Christen Christensen.
O
pslag 279-281: Den 20. maj 1777: Kirsten Pedersdatter, som var gift med Hans Nielsen Bak i Lille Binderup, er død. Vurderingsmænd: Anders Jensen og Mads Jensen af Lille Binderup. Børn: Anders Hansen [Bach], 13 år [1764], Anne Hansdatter [Bach], 10 år [1767], Mette Hansdatter [Bach], ? år, alle i Lille Binderup. Til stedet: Hans Nielsen Bachs bror, Morten Nielsen af Lille Binderup, samt hans svogers søn, Jens Jensen af Lille Binderup. Niels Kræmmer i Siøstrup nævnes. Underskrifter fra Hans Nielsen Bak, Mads Jensen, Anders Jensen, Jens Jensen og Morten Nielsen.
Opslag 285-287: Den 22. september 1777: Maren Christensdatter, som var gift med Mads Jensen i Lille Binderup, er død. Vurderingsmænd: Morten Nielsen Oustrup og Anders Jensen Dahlum af Lille Binderup. Børn fra første ægteskab: Datter, Anne Marie Christensdatter, 15 år [1762], datter, Maren Christensdatter, 7 år [1770]. Børn fra andet ægteskab med Mads Jensen: Datter, Anne Madsdatter, 5 år [1772], datter, Karen Kierstine Madsdatter, 14 dage [1777]. Værge for børn af første ægteskab: Hans Nielsen Bak af Lille Binderup. Mads Jensen er værge for sine egne børn. Ægte underskrifter fra Mads Jensen, Hans Nielsen [Bak], Anders Jensen Dahlum og Morten Nielsen [Oustrup]. Fortsætter den 20. januar 1778: Formynder for børn af første ægteskab er nu: Peder Nielsen fra Wandrup. Tilsynsværge er Hans Nielsen Bak. Gæld til: Christen Skrædder i Mejlby. I boet er 2 sølvbæger med initialerne: J:M:S og A:C:D, som gives til Anne Marie Christendatter. Maren Christensdatter får morens kiste og klæder. Nu også en underskrift fra Peder Nielsen af Vrandrup + de andre. Mads Jensen er den eneste, der kan skrive hele sit navn.
Opslag 295-296: Den 28. november 1778: Gårdmand Morten Nielsen Oustrup i Lille Binderup er død. Enken er Dorthe Sørensdatter. Vurderingsmænd: Jens Jensen Knudsen og Christen Nielsen af Lille Binderup. Børn: Søn, Christen Mortensen [Oustrup], 25 år [1753], datter, Maren Mortensdatter [Oustrup], som er gift med Christen Andersen i Stausgaard [i Haverslev sogn], datter, Giertrud Mortensdatter [Oustrup], 21 år [1757], søn, Søren Mortensen [Oustrup], 14 år [1764], datter, Mette Mortensdatter [Oustrup], 10 år [1768]. Lavværge: Hans Nielsen Bach af Lille Binderup. Christen Mortensen er formynder på egne og søskendes vegne. Underskrifter fra Hans Nielsen Bak, Christen Mortensen [Oustrup], Christen Nielsen og Jens Jensen Knudsen [men er ikke ægte].
O
pslag 296: Den 11. marts 1779: Kirsten Jørgensdatter, som var gift med gårdmand Mads Jensen i Lille Binderup, er død. Vidner: Christen Nielsen og Christen Christensen af Lille Binderup. Der var født en søn, som levede en 8 til 9 dage efter morens død, og som var døbt Jørgen Madsen. Der er en lang historie om morens og barnets død. Underskrifter fra Mads Jensen, Christen Nielsen og Christen Christensen.
Opslag 312-313: Den 12. februar 1784: Jørgen Jensen Grøn i Store Binderup er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Børn: Søn, Jens Jørgensen Grøn, 11 år [1773], søn, Niels Jørensen Grøn, 10 år [1774], datter, Karen Jørgensdatter Grøn, 8 år [1776], søn, Laurs Jørgensen Grøn, 5 år [1779], søn, Jens Jørgensen Grøn, 3 år [1781]. Børnenes morbror, Niels Knudsen af Store Binderup, er formynder for børnene, siden deres farbror, Peder Jensen Grøn i Nyrup, bor uden for området. Søren Lund Kroemand i Store Binderup er værge for enken. Vurderingsmænd: Thomas Pedersen af Store Binderup og Mads Jensen af Lille Binderup. RESTEN AF SKIFTET MANGLER PÅ ARKIVALIER, da der springes fra side 845 til 848, som er et skifte, hvorfra der mangler starten og er nok fra Haverslev.
O
pslag 322-325: Den 26. april 1787: Gårdmand Christen Mortensen Oustrup i Lille Binderup er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Ingen børn. Arvinger: Christens mor, Dorthe Sørensdatter i Lille Binderup, søster, Giertrud Mortensdatter, som er gift med Christen Andersen i Stausgaard [også kaldet Christen Stausgaard], søster, Mette Mortensdatter, som er ugift og i Lille Binderup. Lavværge: enkens far, selvejer Jens Christensen i Moesbæk. Vurderingsmænd: Mads Jensen og Christen Hansen af Lille Binderup. Underskrifter fra Kirsten Jensdatter, Jens Christensen [i Mosbæk], Mads Jensen og Christen Hansen. Fortsætter den 26. maj 1787: Hustruen til Christen Andersen i Stausgaard er nu Maren Mortensdatter, mens Mette Mortensdatter er gift med Christen Jensen Smed i Brorstrup, også kaldet Christen Smed. Formynder: Christen Nielsen af Lille Binderup. Gæld: Hans Jensen i Moesbæk. Vidner til vurderingen er Jens Jensen og Jens Christensen af Lille Binderup. Underskrifter fra Christen Nielsen, Jens Christensen [af Moesbæk], Christen Andersen, Christen Jensen, Mads Jensen, Christen Hansen, Jens Jensen og Jens Christensen [af Lille Binderup].
Opslag 355: Den 13. oktober 1794: Husmand Anders Jensen af Store Binderup er død. Enken er Kirsten Jensdatter. Arvinger: Bror, Nicolai Jensen af Haverslev, halv-søster, Maren Wognsdatter, som var gift med Søren Trads af Vestby, men er død. Hun har efterladt sig: Søn, Wogn Sørensen Trads, 29 år [1765], som tjener i Nysom, søn, Jens Sørensen Trads, 27 år [1767], som tjener på Nørlund, datter, Anne Cathrine Sørensdatter Trads, der tjener på Nørlund, datter, Clare Sørensdatter Trads, som er hos sin far, der er bonde i Ravnkilde. Vurderingsmænd: Iver Jensen af Haverslev og Jens Sørensen fra Nørlund Gods. Vidner er Thomas Pedersen og Niels Knudsen af Store Binderup. Underskrifter fra Kirsten Jensdatter, Thomas Pedersen, Niels Knudsen, Iver [Jensen], Nicolai Jensen, og Jens Sørensen [Trads] på egne og søskendes vegne.

Opslag 366-367: Den 20. marts 1797: Jens Nielsen Smed af Store Binderup er død. Enken er Johanne Thomasdatter. Børn af første ægteskab med Anne Kirstine Justdatter: Søn, Just Jensen, 43 år [1754], datter, Else Jensdatter, som er gift med Rasmus Jensen, der bor i en udflyttet gård i Barmer by. Børn af andet ægteskab med Johanne Thomasdatter: Søn, Niels Jensen, 27 år [1770]. Lavværge er Niels Nielsen Porsborg af Store Binderup. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Christensen af Lille Binderup og Jens Nielsen af Store Binderup. Just Jensen får ilagt noget fra sin far. Jens Mikkelsen Smed af Nørager nævnes. Underskrifter fra Just Jensen, Johanne Thomasdatter, Niels Jensen, Niels Nielsen, Christen Christensen og Jens Nielsen. Fortsætter den 3. juli 1797: Samme personer er til stede.  Underskrives af de samme personer + Rasmus Jensen af Barmer.
Opslag 369: Den 7. marts 1797: Maren Nielsdatter, som var gift med Jens Dalum af Store Binderup, er død. Børn: Der er en umyndig datter. Vurderingsmænd: Jens Nielsen og Peder Christensen af Store Binderup. Underskrifter fra Jens Dalum, Peder [Christensen] Christophersen og Jens Nielsen.
Opslag 369: Den 3. juli 1797: Mette Jensdatter, som var gift med Niels Jensen Knudsen af Store Binderup, er død. Børn: Søn, Jens Nielsen Knudsen, 23 år [1774], datter, Anne Nielsdatter Knudsen, 18 år [1779], datter, Dorthe Sophie Nielsdatter Knudsen, 15 år [1782], som alle er til stede. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Christensen af Lille Binderup og gårdmand Jens Nielsen af Store Binderup. Niels Nielsen nævnes. Underskrifter fra Niels Jensen Knudsen, Christen Christensen og Jens Nielsen.
Opslag 374-375: Den 27. februar 1798: Husmand Claus Jensen i Store Binderup er død. Enken er Maren Pedersdatter. Børn: Søn, Jens Clausen, 32 år [1766], datter, Marie Clausdatter, som er gift og i Aalestrup under Restrup gods, datter, Karen Clausdatter, 35 år [1763], som tjener i Randers købstad. De to første er til stede ved skifteforretningen. Lavværge for enken er Peder Christophersen af Store Binderup. Jens Clausen er formynder for sin umyndige søster. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Christensen af Lille Binderup og Jens Nielsen af Store Binderup. Underskrifter fra Maren Pedersdatter, Peder Christophersen, Jens Claussen, Peder Pedersen [som nok er ægtemanden til Marie Clausdatter], Christen Christensen og Jens Nielsen.
Opslag 3-4: Den 14. november 1798: Maren Pedersdatter, som var enke efter husmand Claus Jensen af Store Binderup, er død. Børn: Søn, Jens Clausen, 33 år [1765], datter, Maren Clausdatter, som er gift med Poul Pedersen af Aalestrup under Lille Restrup Gods, datter, Karen Clausdatter, 36 år [1762]. Jens Clausen er værge for sin umyndige søster. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Christensen af Lille Binderup og gårdmand Jens Nielsen af Store Binderup. Skiftet afsluttes, da Jens Clausen vurderer, at der er så lidt, at dødsboet ender med gæld, hvilket svogeren og søsteren giver ham ret i. Underskrifter fra Poul Pedersen, Jens Clausen, uægte fra Karen Pedersdatter [Clausdatter] samt Christen Christensen og Jens Nielsen.
Opslag 22-23: Den 16. august 1802: Johanne Jensdatter, som var gift med Laurs Pedersen i et udflyttet hus i Store Binderup, er død. Børn: Karen Kierstine Laursdatter, 11 år [1791]. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Lille Binderup og Niels Nielsen af Store Binderup. Underskrevet af Laurs Pedersen, Christen Christensen og Niels Nielsen.
Opslag 23-24: Den 10. maj 1803: Maren Andersdatter, som var gift med Christen Nielsen Førkild [Fyrkilde] af Lille Binderup, er død. Børn: Søn, Niels Christensen Førkild, 12 år [1791], datter, Johanne Christensdatter Førkild, 11 år [1792], søn, Christen Christensen Førkild, 8 år [1795], som alle bor hjemme. Christen Førkild er selv værge for sine børn. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Christensen og gårdmand Christen Bach af Lille Binderup. Underskrifter fra Christen Nielsen [Førkild], Christen Christensen og Christen Back.
Opslag 24-27: Den 4. juni 1803: Kirsten Jensdatter, som var gift med gårdmand Anders Hansen Bach af Lille Binderup, er død. Arvinger: Bror, Hans Jensen, som bor i Rusdal på Giendstrup gods, 48 år [1755], bror, Christen Jensen, 40 år [1763], som bor i Alstrup Hedehus i Kongens Tisted sogn, bror, Christen Jensen, som boede i Mosbæk men er død og har efterladt sig følgende børn: Børn: Søn, Jens Christensen, 14 år [1789], søn, Niels Christensen, 11 år [1792], datter, Maren Christensdatter, 9 år [1794]. Hans Jensen af Rusdal er værge for sin afdøde brors børn. Vurderingsmænd: Christen Christensen af Lille Binderup og Peder Christophersen af Store Binderup. Underskrifter fra Anders Hansen Bach, Hans Jensen Ladefoged, Christen Christensen og Peder Christophersen.
Opslag 33-35: Den 21. november 1805: Gårdmand Christen Christensen Gundesen af Lille Binderup er død. Enken er Anne Andersdatter. Børn: Søn, Anders Christensen Gundesen, 22 år [1783], søn, Christen Christensen Gundesen, 20 år [1785], søn, Peder Christensen Gundesen, 16 år [1789], søn, Jørgen Christensen Gundesen, 14 år [1791], datter, Inger Christensdatter Gundesen, 24 år [1781], datter, Johanne Christensdatter Gundesen, 13 år [1792], datter, Karen Christensdatter Gundesen, 11 år [1794]. Værge for de umyndige børn er deres farbror, Peder Christensen Gundesen af Lille Binderup. Lavværge for enken er hendes afdøde mands svoger, Andreas Egertsen af Østerbølle. Vurderingsmænd: Christen Hansen Bach og Christen Nielsen af Lille Binderup. Fæstebrevet på gården er dateret den 24. april 1775. Christen Gundesen havde overtaget gården efter sine forældre med besætning. Enken er 51 år gammel og ikke agter at indlade sig i ægteskab. Gæld til forpagter Laurs Jørgensen af Smorup, gårdmand Niels Nielsen af Sønderup, Rasmus Andersen af Højslev Mølle, tjenestepigen Ingeborg Christensdatter, som nu er hos Thomas Pedersen i Store Binderup og Jens Christensen Gundesen. Underskrifter fra Andreas Egertsen, Peder Christensen [Gundesen], Anders Christensen [Gundesen], Christen Christensen [Gundesen], Christen Hansen Bach og Christen Nielsen.
Opslag 50-51: Den 16. oktober 1809: Ingeborg Christensdatter, som var gift med Peder Thomasen, der var udflytter af Store Binderup, er død. Børn: Datter, Kirsten Pedersdatter. Peder Thomasen er selv værge for sin datter. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Pedersen og gårdmand Niels Nielsen af Store Binderup. Underskrifter fra Peder Tommasen, Christen Pedersen og Niels 
Nielsen.
Opslag 55-56: Den 2. april 1811: Gårdmand Christen Christensen af Store Binderup er død. Enken er Cathrine Hulvad. Børn: Datter, Petronelle Christensdatter. På datterens vegne er mødt Anders Christensen af Havbro, der er Christen Christensens farbror. Lavværge for enken er Rasmus Blichfeldt af Torstedlund Gods. Gården er overdraget til en ny fæster, som har overtaget besætning og invetar, så registreringen dækker kun over, hvad der alene tilhører boet. Enken fortæller, at den afdøde havde modtaget en næsten øde gård og ikke har efterladt sig nogen penge eller gæld. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Pedersen og gårdmand Niels Nielsen Porsborg af Store Binderup. Underskrifter fra Anders Christensen, Rasmus Blichfeldt, Christen Pedersen og Niels Nielsen.
Opslag 76: Den 10. april 1818: Gårdmand Christen Nielsen Førkild af Lille Binderup er død. Enken er Anne Christensdatter. Børn fra ægteskabet med Maren Andersdatter: Søn, Christen Christensen Førkild, 23 år [1795], som opholder sig på Nørlund Gods, datter, Johanne Marie Christensdatter Førkild, som 25 år [1793], som er hjemme, søn, Christen Christensen Førkild, 13 år [1805], søn, Anders Christensen Førkild, 10 år [1808], søn, Peder Christensen Førkild, 8 år [1810], søn, Søren Christensen Førkild, 5 år [1813]. Lavværge for enken er Christen Christensen af Lille Binderup. Formynder for den ældste er søn er gårdmand Moust Nielsen af Fyrkilde i Ravnkilde sogn, som også er værge for de andre børn. Vurderingsmænd: Johan Tryde af Nørlund og Anders Christensen af Skårup i Ravnkilde sogn. Der er gæld til Peder Bask af Gjedager og Hans Jensen på Gundestrup Mark. Der er overskud i boet, som deles mellem enken og børnene. Underskrifter fra Anne Christensdatter, Christen Christensen, Christen Christensen Førkild, Moust Nielsen, Anders Chrsitensen og Johan Tryde.
Opslag 90-94: Den 2. april 1819: Kirsten Knudsdatter, som var gift med gårdmand Niels Jensen Smed af Store Binderup, er død. Børn: Søn, Jens Nielsen, 17 år [1802], datter, Johanne Marie Nielsdatter, 13 år [1806], søn, Thomas Nielsen, 8 år [1811]. På børnenes vegne er mødt deres mors svoger, husmand Christen Sørensen af Troelstrup i Falde? sogn [er vel Roum eller Thostrup sogn]. Vurderingsmænd: I sognefoged Christen Pedersens fravær er mødt Knud Nielsen af Store Binderup og gårdmand Christian Poulsen af Store Binderup. Fæstebrevet er dateret den 8. maj 1801. Der er gæld til gårdmand Niels Larsen af Sjøstrup, gårdmand Jens Olesen af Nyrup, tjenestekarlen Jens Clausen i Thorbæk og sognefoged Christen Pedersen af Store Binderup. Underskrifter fra Niels Jensen, Christen Sørensen, Knud Nielsen og Christian Pouelsen. Fortsætter den 18. september 1819: Vurderingsmænd: Tryde og Fogh af Nørlund Gods. Der er overskud i boet, men for ikke at trække rede penge ud af det, tildeles børnene deres arv i form af naturalier, dvs. indbo fra gården. Underskrifter fra Niels Jensen, Christen Sørensen, J. Fogh og J. Tryde.
Opslag 128+131-132: Den 7. januar 1824: Inger Christensdatter, som var gift med Hans Christensen Bak af Lille Binderup, er død. Børn: Søn, Christen Hansen Bak, 11 år [1812], søn, Christen Hansen Bak, 9 år [1814], søn, Niels Hansen Bak, 3 år [1820], søn, Anders Hansen Bak, 2 år [1821], datter, Kirsten Hansdatter Bak, ugift, datter, Ane Hansdatter Bak, ugift, datter, Maren Hansdatter Bak, ugift, datter, Ane Kirstine Hansdatter Bak, ugift [1823]. Fortsættes den 10. februar 1824: Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Pedersen og Knud Nielsen af Store Binderup. Fortsætter den 10. februar 1824: Samme vurderingsmænd. Hans Bak er selv formynder for sine børn, mens tilsynsværge er børnenes morbror, gårdmand Anders Christensen af Lille Binderup. Ægte underskrifter fra Hans Christensen Back, Anders Christensen, Christen Pedersen og Knud Nielsen.
Opslag 128: Den 5. februar 1824: Aftægtsmand Christen Nielsen er død hos gårdmand Christen Christensen i Lille Binderup. Børn: 2 sønner og 3 døtre, der alle er umyndige, men deres navne angives ikke. Der er ikke angivet flere oplysninger.
Opslag 132: Den 22. marts 1824: Hans Christensen Bak af Lille Binderup anmelder, at hans datter, Ane Kirstine Hansdatter Bak af Lille Binderup er død, 12 uger gammel.

Enrulleringsbeviser fra Nørlund Gods m.fl.

Under Nørlund Gods’ lægdsvæsensager er der en del enrulleringsbeviser. De ældste er fra 1735, men her er først og fremmest beviser, der er skrevet den 29. november 1808. Det virker dog som om, at man ikke kan stole på alle oplysningerne, da de er temmelig ens, dvs. alle mænd skulle have mørkt hår, og det havde de næppe:

Peder Christensen Nysum. Lægd 72 nr. 9. Peder er 29 år [1779] og 64 tommer høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gift husmand med heste og plov.
Christen Pedersen Store Binderup. Lægd 102 nr. 1. Christen er 34 år [1774] og 60½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til 2. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Søren Madsen Lille Binderup. Lægd 102 nr. 7. Søren er 27 år [1781] og 64 tommer høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 2. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Søren Jensen Lille Binderup. Lægd 102 nr. 2. Søren er 30 år [1778] og 64½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 2. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdbrugers enkes søn.
Hans Laursen Fyrkilde [skrevet Førkild]. Lægd 102 nr. 46. Hans er 27 år [1781] og 67¼ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 2. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Tjenestekarl og artillerist.
Peder Thomasen Store Binderup. Lægd 102 nr. 9. Peder er 32 år [1776] og 62¼ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 2. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Ole Pedersen Brorstrup. Lægd 78 nr. 1. Ole er 32 år [1776] og 63½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Peder Nielsen Meilby. Lægd 78 nr 3. Peder er 31 år [1777] og 62½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Peder Sørensen Nysum. Lægd 72 nr. 5. Peder er 29 år [1779] og 67½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Christen Nielsen Kirkegaard [dvs. Over Ravnkilde]. Christen er 34 år [1774] og 65 tommer høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Peder Christensen Fyrkilde [skrevet Førkild]. Peder er 29 år [1779] og 68½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Christen Christensen Meilby. Christen er 33 år [1775] og 65¼ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Christen Nielsen Meilby. Christen er 34 år [1774] og 61¼ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Jens Andersen Brastrup. Jens er 28 år [1780] og 68½ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.
Anders Christensen Stausgaard [skrevet Stavergaard] Anders er 32 år [1776] og 64¼ tomme høj. Blå øjne, mørkt hår, stærke skuldre og ben. Udskrevet til til 3. Jyske Regiment 4. bataljon, 4. kompagni. Stilling: Gårdmand.

Derefter følger alt muligt andet blandet fra årene før 1808:

Ultzeburg den 18. april 1763: Curasier Søren Paulsen i 1. Fynske Regiment under generalmajor von Brockdorff. Søren er 33 år gammel og har sortbrunt hår og blå øjne. Han er permitteret til Toftelunds Gods i Aalborg Amt. På bagsiden kaldes han Søren Paulsen Andrup.
Husum den 19. marts 1763: Musketeer Jens Jensen under de bevæbnede Holstenere under kaptajn von Bechrolsheim. Jens Jensen er 24 år gammel og har brunt hår og brune øjne. Han er pemitteret til Sønderup under Godset Elste i Nordjylland.

Den 25. og 26. oktober 1776: Landsoldat Niels Jensen Trads under Nørlund Gods mødte til tjeneste på gården og repræsenterer Anders Christensen Brorstrup, som er 30 år gammel. Anders Christensen Brorstrup er fundet meget under de foreskrevne soldatermål og svagelig. Han er ikke dueligt til enrullering men kan antages til fæste, når det behøves.

Torben Larsen 30.05.2021 15:50

Fejl i aller første KB-indførsel i ovenstående liste:
Kgs.Thisted 1 Oktober 1809.
Dåben finder IKKE sted i Kgs. Thisted med i Binderup.
Send mig en eMail.

Diana Ruusgaard 30.04.2017 17:06

Hvis nogle ligger inde med oplysninger om slægts navnet og gården Ruusgaard, så del gerne. Tak

maibritt 30.04.2017 14:57

hej
når jeg søger mit fader navn Ruusgaard
lander jeg på jeres side ?

Jens P. Kragh 23.06.2016 21:33

Peder Hagensen i Follestrup gift med Else Madsdatter hedder Peder Vognsen i Tollestrup.
Opslag 8-10 + 14-15: Den 22. februar 1720: Mads Nielsen død.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie