Niels Jensen Mellerup (1743 - )

119 af 128 - Niels Jensen Mellerup

bliver født i Øster Mellerup i Jerslev sogn som søn af Jens Madsen og Maren Christensdatter, der har en gård i Øster Mellerup. Da Niels Jensen Mellerup bliver døbt i Jerslev kirke den 3. november 1743, skriver præsten efterfølgende::

d 3 Nov døbt et Ægtebarn, Niels, Jens Madsens og Maren Christensdatter i Øster Mellerup. Test: Matz Ottesen i Svennum [drengens farfar], Jesper Nielsen i Jersleff, Stephen Nielsen i Mildahl, Anne Christensdatter og Maren Christensdatter

Niels Jensen Mellerup bliver nok konfirmeret omkring 1757, men oplysningerne om konfirmationen kendes ikke.

Da Niels Jensen Mellerup er 28 år gammel i 1772, bliver han trolovet til Ingeborg Terkildsdatter den 22. februar 1772 i Torslev.

Tre dage efter, dvs. den 25. februar 1772, fæster han gården Vang Terp i den nordlige ende af Torslev sogn, som han overtager, idet der forventes et ægteskab med enken, Ingeborg Terkildsdatter, på gården:
Side 111b, 25. febr. 1772, Niels Jensen, født i Øster Mellerup i Jerslev, Vangterp i Torslev på 5-0-0-1 tdr. hk., som Niels Simonsen fradøde og hvis enke han ægter.

Den 29-årige Niels Jensen Mellerup bliver da også gift med enken Ingeborg Terkildsdatter den 22. november 1772 i Torslev kirke. I forbindelse med ægteskabet følger der to børn med fra hustruens første ægteskab, og de hedder Johanne Nielsdatter og Simon Nielsen. Forloverne ved forlovelsen er:
Jens Madsen Øster Mellerup [som er hans far – født 1713]
Niels Olufsen Trye Søndergaard [der er gården i Try i Torslev sogn, som Ingeborg boede på, før hun blev gift ind i Vang Terp-gården.]

Det går nok ikke så godt med driften af gården, idet familien Niels Jensen Mellerup flytter fra Vang i Torslev sogn til Sterup i Jerslev sogn den 17. maj 1773, hvor han fæster en anden gård, der er lidt større end Vang Terp:
Den 17. maj 1773: Niels Jensen Mellerup af Vang Terp i Torslev sogn fæster gården på matrikel 6 i Sterup i Jerslev sogn på hartkorn 8-3-2-2 tønder land, som Peder Pedersen godvilligt har afstået. Niels Jensen skal ikke betale indfæstning, hvis der bygges et nyt stuehus? på 6 til 8 gulve inden for ? år. Uægte underskrifter fra Niels Jensen og til vitterlighed af Jørgen Jensen og ?.

Niels Jensen Mellerup bliver i anden halvdel af november 1773 i stamtræet far til Mette Marie Nielsdatter, mens han har gården på matrikel 6 i Sterup. Den lille pige døbes nemlig i Jerslev kirke den 28. november 1773. Mette Marie Nielsdatter dør fredag den 16. december 1853 som hustru til aftægtsmand Jens Olesen på Klæstrup Mark. Mette Marie bliver således 80 år gammel, selv om præsten angiver, at hun blev 83 år.

Niels Jensen Mellerup afstår godvilligt gård 6 i Sterup, og der laves nyt fæstebrev til Tron Christoffersen den 22. december 1774:
Side 116a, 22. dec. 1774, Tron Christoffersen, hidtil i det lille sted Hummelheden, gård nr. 6 i Sterup på 8-3-3-2 tdr. hk., som Niels Jensen Mellerup godvilligt har afstået.

I anden halvdel af 1774 flytter familien Niels Jensen Mellerup fra Sterup og til Øster Mellerup i Jerslev sogn, som er hans hjemby.

Den 19. oktober 1777 får Niels Jensen Mellerup døbt sit næste barn i Jerslev kirke. Da drengen er døbt Jens Nielsen i Jerslev kirke, skriver præsten følgende:
19 Oct døbt et ægtebarn    Jens, Niels Jensen og Ingeborg Terkildsdatter i et huus ved Mellerup, test: Per (Peder) Jensen [Niels Mellerups bror], xten (Christen) Laurs[en] Bech, Niels Friderichsen i Jerslev, Johane Jensdatter, Johane Lausdatter fra Øster Mellerup
Lille Jens Nielsen dør 9 uger gammel, og da han begraves på Jerslev kirkegård, skriver præsten:
D 7 Dec begr. Niels Jensens søn i Mellerup            9 uger gl.

Den 30. november 1777 er Niels Jensen fra Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke. Det er Peder Andersen og Ane Jensdatter af Svennum, som har fået tvillinger. Disse døbes Peder og Laurs Pedersen. Andre faddere er Christen Nielsen og Jens Andersen af Svennum, Jens i Nockeberg, Peder og Bertel Knudsen i Vestergaard i Jerslev, Peder Laursens hustru i Hjulskov, Maren Christensdatter af Øster Mellerup, som er Niels Jensens svigerinde, Peder Thøgersens hustru af Svennum og Johanne Jensdatter af Øster Mellerup.

Den 25. marts 1778 overtager Niels Jensen Mellerups bror, Peder Jensen, farens gård i Øster Mellerup i Jerslev sogn, men det vides ikke om Niels Jensen også bor på samme gård.

Den 20. september 1778 er Niels Jensen af Mellerup fadder i Jerslev kirke for sin bror, Peder Jensen og Maren Christensdatters barn i Øster Mellerup. Pigebarnet døbes Ane Marie Pedersdatter. Andre faddere er Christen Moese af Allerup, Christen Laursen af Hjelmskiær, Peder Andersens hustru af Svennum og Inger Christensdatter af Hjelmskær.

Niels Jensen Mellerup ved en dåb i Jerslev kirkebog

Niels Jensen af Mellerup efter 1778

Den 24. maj 1779 er Niels Jensen af Mellerup nok engang fadder i Jerslev kirke. Det er Christen Christensen af Abildgaard og Ingeborg Jensdatter af Sterup, som har fået en søn, der bliver døbt Christen Christensen som sin far. Andre faddere er Thor Sørensen og Søren Sørensen af Sterup, Maren Nielsdatter af Abildgaard samt Kirsten Nielsdatter af Sterup.

Mellem juni 1779 og december 1795 flytter familien Niels Jensen fra Øster Mellerup til Klæstrup, men måske er de et andet ukendt sted undervejs. Hustruen er dog i Jerslev sogn ved folketællingen i 1787, hvor hun er huskone og lever af almisse, men det er Niels Jensen ikke.

I Sejlstrup Gods skifteprotokol er der en indgang fra december 1795 til april 1796, hvor Niels Jensen Mellerups hustru, Ingeborg Terkelsdatter er død, og da hun er Bertel Langthjems kones morforældre, er Bertel vidne. Der angives i skiftet, at Ingeborg er gift med og ikke enke efter, så Niels Jensen må således stadigvæk være i levende live:
Den 7. december 1795 til den 15. april 1796 Ingeborg Terkelsdatter, som var gift med Niels Jensen af Klæstrup i Jerslev sogn, er død. Børn: Datter, Johanne Nielsdatter, 30 år, som tjener i Vrangbæk, søn, Simon Nielsen, 28 år, som tjener hos Christen Andersen i Klæstrup. Niels Jensens to stedbørn vil give afkald på arv pga. Niels Jensens store faderlighed mod dem og kærlighed til dem. På Niels Jensens vegne er mødt svigersønnen, Christen Nielsen, som har fået det sted i Klæstrup i fæste, som Niels Jensen tidligere beboede.

Der står ikke, at Niels Jensen Mellerup er død, og han dør altså efter 1796.

Det ser ud til, at Niels Jensen Mellerup kun bliver far til to børn, hvoraf den ene er død som spæd.

Der vides ikke mere om Niels Jensen Mellerup, da selve indgangen, hvor han begraves, ikke er fundet, og der ikke er yderligere spor af ham efter april 1796.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Søren Sørensen <- Johanne Christensdatter <- Mette Marie Nielsdatter <- Niels Jensen Mellerup

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie