Krydsreferencelister + sagn fra Lendum og Torslev

Hvad indeholder denne side?

Øverst er der nogle sagn og gode historier fra Lendum og Torslev sogne. Lignende for Jerslev er på hovedsiden Familien Sørensen, mens de for Øster Brønderslev, Hallund og Ørum er på hovedsiden Familien Christensen.

Efterfølgende er en liste med de navne, der er på matrikelkortene over Hørby samt Torslev sogns 3 dele i ca. 1814.

Til sidst på denne side er nogle krydsreferencelister af folk, der er i andre sogne end hjemsognet - især mellem sognene Jerslev, Serridslev, Taars og Vrejlev.

Kraniet i Lendum

I Vendsysselske Aarbøger 1939-40 har Landpostbud Emil Larsen skrevet lidt om overtro i gamle dage, og specifikt om, hvad man troede på i Lendum omkring 1865:

”For ca. 75 Aar siden flyttede en Mand og hans unge Kone til en Gaard i Bredmose i Lendum. Og som Skik jo altid har været, naar der kommer nye Folk til huse, skulde der ryddes lidt op hist og her. Blandt andet skulde der rent Halm i de faste Sengesteder i Raalingen, og paa Bunden af et saadant fandt man et afpillet Menneskekranie. Manden, som var en grumme Karl, men ikke af de mest kløgtige, blev meget altereret over dette Fund og rejste med det samme til Frederikshavn og meldte det passerede til Politimesteren i den faste Tro, at man her stod overfor en oplagt Forbrydelse. Men Sagen var nu meget uskyldig efter min Mening da. Der blev selvfølgelig holdt Forhør angaaende dette, og en meget gammel Kone, som havde boet i Gaarden, gik meget hurtig til Bekendelse.

Ved en Begravelse havde hun opdaget Kraniet i den opkastede Jord fra en Grav og set sit Snit til at blive alene et Øjeblik, som hun benyttede til at gemme Kraniet i sit Overtøj. Grunden til dette var, at hun en Gang havde hørt, at hvis man havde et saadant liggende gemt i Stuehuset, fik man aldrig Væggelus. Det var altsaa Løsningen paa Mysteriet.

Men Sagen fik en anden Side. Samme gamle Kone havde en Datter, som var født uden Forstand, og som vistnok var omtrent lammet i hele Legemet. Dette Pigebarn var vel nok undfanget og i hvert Fald født i Sengen, hvor den mærkelige Genstand var opbevaret, og gamle Folk her troede helt bestemt, at det svage Pigebarn var en ganske oplagt Straf, som Moderen havde paadraget sig ved at tage nævnte Kranie fra Kirkegaarden. Det var Historien, som den er fortalt mig.
….
Men havde den første Historie angaar, saa tror jeg dog ikke rigtig paa dens Begrundelse. Jeg tror ikke, den gamle Kone i Bredmose har sagt Sandhed med Hensyn til Kraniets Brug, man var den Gang ikke saa uvandt med Utøj, og der fandtes sikkert mange gode Husraad mod sligt. Jeg tror sikkert, der har været en mere alvorlig Aarsag til, at hun dristede sig til at tage noget med sig hjem fra en Grav. Ifølge H. F. Feilbergs Ordbog fandt Kranier jo Anvendelse i flere overtroiske Øjemed.

Heksen Mariane Pedersdatter i Lendum

I Danske Sagn som de har lydt i folkemunde af Evald Tang Kristensen fortælles også om nogle sagn fra Lendum i bind VII, nr. 173 og 174:

”De havde en datter i præstegarden her i Lendum (annex præstegården), der var krøbling, og forældrene mente da, at nogen var skyld i det. Så søgte de en klog mand, der her Bertel Bojen, og han sagde til dem, at det første menneske, der nu kom ind til dem, var gjerningsmanden. Så kom min moders moder og bad om en drop mælk, og så kast de ild paa hende og viste hende væk og skjældte hende ud for en heks. Hendes mand, Anders Vånde, søgte Lars Præstegård for den beskyldning, og da han ikke kunde bevise det, så kom han til at betale en bøde. Men Anders Vånde havde siden nag til Bertel Bojen, for det var jo egentlig ham, der var skyld i det, og da han så skulde have bryllup her i kirken, fik han ham givet noget ind. Da han gik ind ad kirkedøren, var der en ting, der klemte ham, som om han skulde gå helt til. Tøger Rødkjær var noget klog, og ham var det egentlig, der hjalp til med at få Bertel gjort i stand.”
Klavdiane Jensen, Lendum
[Redaktøren: Mon ikke, at fortælleren hedder Claudiane Christensen og ikke Jensen, og som er født i Lendum den 9. december 1847 som datter af Karen Marie Jensdatter og Christen Christensen. Claudiane bliver vist aldrig gift, men får 2 børn uden for ægteskab. Ved folketællingen i 1901 lever hun som fattiglem i Lendum. Hendes mor, Karen Marie Jensdatter, er født i Waaenhus den 26. maj 1822, hvor hendes forældre angives til at være Mariane Pedersdatter og Jens Hansen, der er indsiddere i Waaen. Anders Pedersen, som er hendes stedfar, må være Anders Vånde, og det må vel være moren Mariane Pedersdatter, som blev beskyldt for at være en heks. Mariane Pedersdatter er nok hende, der er døbt den 8.juni 1783 som datter af Peder Pedersen og Mette Nielsdaatter af Smedstrup i Lendum sogn. Enken Maren Pedersdatter af Vaaenhuus bliver gift med Anders Pedersen af Øster Millakhuus (født i Rakkeby omkring 1780) i februar 1826, så historien må være fra efter 1826. Mariane Pedersdatter af Waaenhus dør den 7. april 1844, så historien foregår mellem 1826 og 1844.  Ved folketællingen i 1845 kaldes Anders Pedersen for Anders Pedersen Suarup.

Bertel Bojen bor ved folketællingen 1840 i Lille Boien i Lendum sogn med hustru og et barn. Han bliver gift i Lendum kirke den 8. november 1835 [se sagnet herunder om dette bryllup]. Historien må altså finde sted mellem 1835 og 1844. Præsten skriver, at brudgommen er enkemanden Berthel Jensen Nørknuden af Salby. En af troloverne ved hans bryllup er Lars Christian Andersen i Annexgaarden, som vel må være Annex-præstegården, og denne må altså være den Lars Præstegård, som beskylder Mariane Pedersdatter for at være heks. Bertel Jensen er som sagt født i Nørreknuden i Understed sogn og døbt 2. Pinsedag 1792 som søn af Jens Christensen og Ingeborg Bertelsen.

Lars Christian Andersen og hustru Anne Marie Jensdatter bor altså i Annexgaarden, og ved folketællingen i 1845 angives det, at han er født i Skjærum ca. 1799 og hun i Lendum. Han bor på gården med hustru og 7 børn, hvoraf de 5 er piger, men ingen af dem angives til at være vanfør, selv om andre børn i 1845 har en sådan angivelse påhæftet sig. De 4 af disse piger er født mellem 1834 og 1844.

Hvem Tøger Rødkjær er, er et godt spørgsmål. I Lendum sogn er der to gårde, der hedder Nørre og Sønder Rødkjer i 1840, samt et hus ved Sønder Rødkjer, men der er ingen Tøger i sognet hverken før eller efter.]

Bertel Rendeskide alias Bertel Bojen alias Bertel Jensen Nørknuden

”En mand fra Nørre-Knuden i Understed skulde have bryllup her i Lendum. Han kjærestes nabo var misundelig over, at han fik pigen, og da han tillige var en heksemester, så fik han brudgommen givet noget at spise af en ufødt kalv, og det fik han ondt i maven af, da han stod oppe for præsten og skulde vies. Han måtte til at gå ud under vielsen og overgik sådan skam. Bagefter fik han at vide, hvordan det var gået til. Men han blev siden kaldt Bertel Rendeskide [altså ”skider i renden”] og kaldes sådan endnu. Før hed han Bertel Bojen.”

Kristian Larsen, Lendum

[Denne historie foregår altså i Lendum kirke den 8. november 1835. Det vides ikke, hvem Kristian Larsen kan være.]

Undgå troldene

De skal have flyverøn over bjælken Sankt Hans aften og tre grene over gangdøren, for at troldene ikke skal sputte ind.
Jens Vånde, Lendum

[Redaktøren: Man skulle jo tro, at Jens Vånde i Lendum er i familie med Anders Vånde, men i så tilfælde skulle han være en stedsøn af ham. Der findes en fyr, som hedder Jens Jensen Vånde, og det kunne godt lyde som om, at han er Mariane Pedersdatters søn af første ægteskab. Men ellers ved jeg ikke noget om ham. Er der en af hjemmesidens læsere, som kan hjælpe?]

Tusse-Inger alias Inger Marie Mortensdatter

Claudiane Christensen er også ophavskvinde til en anden historie fra Lendum:

Tusse-Inger gik og stjal på markeder og kunde malke af Smed-Lars Peters harvetænd, og hun havde også Cyprianus. Hendes far var Morten Østergaard. En dag kommer hun ind til os med et sirtses forklæde og vilde give os i pant for brød. Det var ved Kjørmistide, og min moder lå i sengen. Hun vilde ikke lade hende få brødet, men a havde ondt af det for Inger og vilde gå ud i Kjøkkenet med kagen og skjære et stykke af til hende, for a turde ikke lade moder se på det. Så flyede a hende stykket, og lige med et blev a sølle i mine hænder. Siden a så kom ind igjen, kunde a ikke tage nogle ting med dem, ikke a kunde røre dem til det mindste. Så siger a til min moder:
”A ved ikke, hvordan det er med mig, a kan ingen ting tage med hænderne.”
”Ja, du er nok frøssen”, siger hun, ”gå ind til kakkelovnen og varm dig.”
A gik ind og slikkede den, og så blev hænderne varme. Så rejste min moder sig op i hendes seng og siger:
”I Gud bevares, hvordan er det, du ser ud?”
Da var a helt vilds og så så elendig ud. Hun kom op og fik mig i seng, og a lå natten over i den stilling, følelsen og magten var af mit hele legeme, og det varte længe, inden a kom mig lidt. Men a forvinder det jo aldrig. Her kan De selv se, hvor dårlige min hænder er.
Næste morgen gik min moder til en klog mand, der hed Bærtel, og han skrev kridekorser på dørene og strøede noget i mit hår og læste over mig, og så sagde han, at hvis det gav ikke forandring inden 24 timer, så var det ikke sådan, te a var forgjort, og det kunde han så ikke hjælpe for.
Men dersom det hjalp, så var a forhekset, og så var det den første, der kom, som havde gjort det. Men det hjalp ikke. Siden tog vi til Hals præst, og der blev prøvet meget, men ingen ting hjalp. A er nu lige godt sikker på, det var Tusse-Inger, der var skyld i det, og den tro bliver a i til min dødedag.
Klavdiana Jensen, Lendum
[Redaktøren: Claudiane, hendes mor og Bertel Bojen kender vi jo fra de andre historier.
Tusse-Inger må være Inger Marie Mortensdattter, som er født omkring 1801 som datter af Morten Jensen Østergaard og Birthe Thomsdatter. Den 3. januar 1828 får Inger Marie Mortensdatter en uægte datter, som døbes Severine Christensdatter. Udlagt barnefar er Christen Christensen ? i Lindet, Aasted sogn. Familien Morten Østergaard er almisselemmer ved folketællingen i 1834 og bor i Østergaardshuus.]

Et barn, som var forgjort

For en halvtredsindstyve år siden indfandt en kone sig hos degnen i Lendum og bad ham lukke hende ind i kirken en aften efter solnedgang, idet hun foregav at ville samle noget af det sand, der fandtes forved alteret, og som var falden fra præstens støvler. Det skulde anvendes til et barn, som var forgjort.
Men hun bad ham huske vel på, når han den aftalte aften mødte hende ved kirken, ikke at tale til hende. Konen kom så og gik gjennem ligstetten og blev lukket ind, hvorpå hun møjsommelig skrabede lidt sand sammen, imedens degnen blev stående henne ved indgangen.
Da hun vendte tilbage, og han havde lukket den inderste dør, fremtog hun et stykke børnelinned og målte dermed tre gange på døren og spyttede derpå lige så mange gange på degnen.
De den yderste dør var lukket, gjentog hun her det selvsamme, og nu skiltes de ad lige så tavse, som de var mødtes.
Anton Gaardboe
[Redaktøren: Anton Gaardboe er forfatter til bogen: ”Historisk-Topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne, 1897”, men han er ikke selv fra Lendum]

En forhekset ko

Degnen i Lendum havde en ko, der ikke vilde malke. Så kom der en kone, og til hende beklagede han sig over det. Ja, hun kunde nok rette det, hvis det var hendes ko, derfor vilde hun kjøbe den af ham. Hun gav ham også fire skilling for den, og efter nogle dages forløb fik han koen igjen og gav hans firskilling, og så malkede den godt som forhen.
Andreas Nielsen, Vester Målund
[Redaktøren: Andreas Nielsen er ved folketællingen i 1880 boende i Vester Målund i Hørmested sogn med hustru og 2 sønner. Han er født som Andreas Christian Nielsen den 25. oktober 1827 i Maalund som søn af gårdmand Niels Andersen Krogen og Christiane Christensdatter, men er allerede i 1834 et plejebarn hos Christen Christensen og Maren Nielsdatter, idet hans forældre for sin tid gør det meget usædvanlige at blive skilt. Dette er angivet i kirkebogen, da hans lillebror Peder Nielsen bliver døbt.]

Forheksede grise i Torslev

I Ålborggaard i Torslev var deres grise blevne forheksede. Så siger manden: ”Jeg har nu ellers aldrig troet på sådant noget, men spillemanden kan vi jo sagtens hente.”
Manden hed Bruun, og folk havde nu rådet ham til at lade den kloge mand hente. Folk kaldte ham også den rørende spillemand eller den dobbelte Spillemand, for det han altid sad og hoppede og trippede, mens han spillede, ellers var han navn Jens Madsen.
Så kom han, og han lagde nogle nøgler på grisene, der skulde vise, om de var forgjorte. Nøglerne gik også runden om, og så sædede det godt nok. Det var nu hans kjendetegn, og så kurerede han svinene. Bruuns røgter, Gamle-Hans, har fortalt mig det.
Niels Nielsen Kobberholm, Lendum
[Redaktøren: Ved folketællingerne 1850 og 1855 er der en Nicolai August Bruun, som er gårdejer af Aalborggaard. Han er født på Amager omkring 1817. Mellem 1855 og 1860 forlader han Vendsyssel og findes ikke igen, men han er vel i familie med Hans Christian Bruun fra Ormholt Hovedgaard. Det vides ikke, hvem Niels Nielsen Kobberholm og Gamle-Hans er. Hvis der er en af læserne, som kan give et godt bud på dette, må du gerne skrive til henrikmejlby@yahoo.com med svaret.]

Slaget mellem Torslev og Hørby kirker

Dyrskjøts bekymringer om, hvem der køber gården Nørgaard i Sterup i Jerslev sogn.

I gamle dage fandtes der en gård i Jerslev sogn, som var kendt under navnet Kner eller Knerø. Manden på gården hed Peder Dyrskjøt, og N. Hancke fortæller lidt om ham i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 1870-1871, fordi han var en mand, der gik meget op i slægtshistorie. Meget af det, som Peder Dyrskjøt beskæftigede sig med, er noget tørt stof om adel og konger i hele Europa, så her er kun et lille uddrag med, hvad der er af interesse for Vendsyssel:

Hancke skriver om Peder Dyrskjøts far:
Hans Fader Lars Dyrskjøt, hvis Æt stammede fra Ditmarsken, havde været først Ridefoged og senere Delefoged (en slags betjent) i Aalborghus Len. Han boede i Ørum sogn, hvor han var Kirkeværge, og der findes endnu i Kirken en Sølv-Kalk, som han skjænkede den. I Trediveaarskrigen var han Anfører for Bønderne der i Egnen, og endnu 1644, da Svenskerne gjæstede Jylland, stillede han sig, skjøndt han var 84 Aar gammel, i Spidsen for Bønderne fra Jerslev og Kjær Herreder for med dem at forhindre Svenskerne i at gaa over Limfjorden ved Nørre Sundby.

Lars Dyrskjøt sørgede for, at Peder, der er født ca. 1629, fik den bedste mulige uddannelse ved f.eks. at sende ham til København, hvor han var på skriverstuen hos Borgmester Find Nielsen Trellund. Da Peder bliver invalid, flytter han tilbage til Nordjylland, hvor han en del år arbejder på Vrejlev Kloster.

I 1675 gifter Peder Dyrskjøt sig og køber gården Bistrup ved Hjørring. Da han pga. høje skatter ikke får gården til at løbe rundt, sælger han den igen, og det er på denne måde, at han ender i Jerslev – han køber nemlig gården Knerø i stedet, og den beholder han, til han dør.

Peder Dyrskjøt skriver en del sammen med biskoppen i Aalborg, Jens Bircherod, der også har stor historisk interesse, indtil Peder dør den 13. oktober 1707 på Knerø-gaarden. Peder bliver 78 år gammel, og biskoppen skriver en nekrolog efter sin ven, som han delte sine interesser med og gav papir, håndskrifter, bøger mv.

Her er så to af Peder Dyrskjøts historier:

N. Hancke skriver, at Peder Dyrskjøts hukommelse slog fejl i følgende historie, hvor han forveksler 11. og 12. kæmpevise, hvorved han henlægger &rdquo%

Personer i slægtstræet fra Lendum og Torslev sogne

Relationer:

Maren Martine Sørensen

Maren Martine bor i Lendum i en periode i slutningen af 1800-tallet.

Ingeborg Terkildsdatter

Ingeborg er en årgang frue på gården Vang Terp i Vang i Torslev sogn, samt hun har boet på Søndergaard i Try i Torslev sogn.

Jens Toerdsen

Jens Thorsens hustru, Sofie Sørensdatter, stammer fra gården Søndergaard i Vang i Torslev sogn, hvor hendes far var Søren Madsen.

Matrikelkort fra Hørby og Torslev

På siden Matrikelkort/kort finder du en vejledning i, hvordan du downloader disse kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Du finder også de personnavne, der er på en del andre kort fra især Østjylland. På denne side finder du derfor kun navnene på kortene fra Hørby og Torslev i Vendsyssel.

Hørby i Vendsyssel, nordvestlige del, Tegnet ?, opdateret 1812
Niels Christensen, Jens Christian Christensen, Hans Christophersen, Christian Jensen, Christian Poulsen, Christen Thomsen, Peder Christian Thomsen, Christen Olesen, Jens Christian Andersen, Jens Nielsen[s enke], Jens Laursen, Peder Christensen, Anders Christensen, Peder Pedersen, Søren Jensen

Torslev i Vendsyssel, mellemste del (Tyrrestrup og Torslev kirke), Tegnet, opdateret 1812
Peder Jensen, Jens Frantzen, Jens Christian Christensen, Ole Christensen, Anders Jensen, Lars Christensen, Svend Heilesen, Anders Olesen, Steffen Møller, Jens Thomsen, Peder Frantzen, Anders Jørgensen – en del navne kan ikke læses. Følgende gårde og huse med navn på kortet:
Søhuset, Langholt, Tingbakken, Lindholm, Lundegaard, Gane, Graverhus, Horshauge, Silkeborg, Knapshauge, Straden, Lille Krogen, Store Krogen, Fladbirk, Kirketerp, Toften, Dahls Huus, Flamsholt, Flamsholt Huus, Riis[gaard], Dahl[gaard]

Torslev i Vendsyssel, nordøstlige del (Vang), Tegnet ?, opdateret 1813
Jens Jensen, Frans Jensen, Thomas Jensen, Haagen Casper, Severin Olsen, Jens Christensen, Christen Christensen, Christen Jensen, Anders Jacobsen, Niels Larsen, Frederik Hansen, Degnen Tyrrestrup, Thomas Christian Nielsen, Lars Madsen, Niels Nielsen, Jens Nielsen ?gaard, Mads Christian Laursen, Lars Christensen Jensen, Niels Christensen?

Torslev i Vendsyssel, Try by, Tegnet ?, opdateret 1813
Jens Jensen (Mellemgaard) [60], Jens Christensen [55], Peder Christian Pedersen [55], Lars Jespersen [54], Jens Nielsen (Lille Ødegaard) [52], Niels Olsen (Lille Ødegaard) [52], Mads Christensens enke (Søndergaard) [56], Niels Madsen (Søndergaard) [56], Jens Clausen (Østergaard) [61], Bertel Svensens enke (Østergaard) [61], Søren Christensen (Nørregaard)[62], Søren Pedersen (Lille Nedergaard) [64], Thomads [Thomas] Andersen (Lille Nedergaard) [64], Søren Jensen (Westergaard) [65], Jens Christensen (Westergaard) [65], Niels Sørensen (Westergaard) [65], Christen Christensen (Elle Have) [49], Niels Nielsen af Graverhuset [10b], Niels Høv [10a + 10g], Thor Henrichsen [59], Galdrup Christen Pedersens enke [59], Jens Christian Christensen [59], Peder Christian Jensen (Raaholdt) [46], Anders Jensen (Store Nedergaard) [48], Poul Andersen Smidt (Store Nedergaard) [48], Peder Jensen (Skarpholdt) [47], Christen Andersen (Skarpholdt) [47], Mads Jensen (Skarpholdt) [47], Jens Andersens enke (Bakken) [53], Bertel Andersen (Bakken) [53], Christian Laursen (Dighuus) [51]

Vang by i Torslev sogn ca. 1812. Her ses Nørrevang, Søndergaard og Østergaard. Gården Vang Terp lå nordvest for byen uden for dette udsnit.

Folk fra andre sogne, som var i Em, Serridslev og Vrå - del 1

Folk fra Flyvbjerg, Grydbæk, Sterup og Jerslev sogn
Den 20. januar 1718: Anne Povelsdatter af Jerslev bliver trolovet til Anders Jensen af Serritslev. Forlovere er Thomas Jensen af Serritslev og Niels Madsen af Ulhøj i Serritslev sogn.
Den 23. marts 1718: Peder Jensen af Træholt i Jerslev sogn bliver trolovet til Birgitte Jensdatter Bach af Serridslev. Forloverne er Oluf Thomæsen og Thomas Jensen af Serridslev.
Den 11. april 1719: Christen Jensen af Mellerup i Jerslev sogn er forlover, da Peder Jensen Mørck af Nørgaard i Kalum bliver trolovet til Dorethe Christensdatter, som er datter af Christen Jensen af Kalum. Den anden forlover er Jens Jensen af Hjelmsted.
Den 23. april 1719: Peder Bertelsen af Jerslev sogn og by bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Sønderhaven. Forloverne er Oluf Thomesen af Serridslev og Niels Madsen af Ulhøj.
Den 6. november 1719: Kirsten Madsdatter af Løth i Jerslev sogn er fadder, da Anders Jensen og Anne Povelsdatter af Serritslev får døbt datteren Inger Andersdatter. Niels Madsen af Ulhøj er også fadder.
Den 13. januar 1743:
Mette Pedersdatter af Jerslev bliver trolovet til Jens Christensen af Ulhøj. Forloverne er Peder Pedersen af Klæstrup og Friderich Andersen af Serridslev.
Den 2. januar 1744: Niels Sørensen af Jerslev bliver trolovet til enken efter Niels Nielsen af Underåre i Serridslev sogn.
Den 11. oktober 1754: Skoleholder Jacob Pedersen af Sterup er forlover, da Christen Michelsen af Bakken i Serridslev sogn bliver trolovet til Mette Jacobsdatter. Den anden forlover er Søren Christensen på Bakken.
Den 18. april 1755: Oluf Christensen af Sterup er forlover, da Stephen Jensen af Serridslev bliver trolovet til Anne Andersdatter af Nørhaven. Den anden forlover er Thomas Hansen af Underåre i Serridslev sogn.

Den 2. maj 1755: Skoleholder Jacob Pedersen af Sterup i Jerslev sogn, og Christen Sørensen af Boelbachen i Jerslev sogn er forlovere, da Niels Nielsen på Bakken i Serridslev sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter på Bakken.
Den 3. december 1756: Niels Pedersen af Grydbæk i Jerslev sogn er forlover, da Jens Nielsen, som tjener hos Jens Pedersen af Kalum i Serridslev sogn, bliver trolovet til Anne Jensdatter af Kalum. Den anden forlover er Niels Bastholm af Nygaard.
Den 11. november 1766: Da Anne Thomasdatter af Jerslev bliver trolovet til Hans Hansen af Ulhøj, er forloverne Peder Larsen af Vester Hjulskov i Jerslev sogn samt Jens Christensen Nørhaven.
Den 21. februar 1775: Throne Christopher [Thron Christoffersen] af Humlehede i Jerslev sogn og Thomas Lauridtzen af Højris i Jerslev sogn er forlovere, da Hans Christensen, som tjener i ?gaard i Calum troloves til Anne Madsdatter Høgin.
Den 14. februar 1783: Ove Henrich Sørensen i Sterup mølle er forlover, da Poul Nielsen i Melhaven og Johanne Terkilsdatter i Hielmsted troloves. Den anden forlover er Jens Lauridzen i Melhaven.
Den 12. september 1783: Jesper Christensen af Mellerup i Jerslev sogn bliver trolovet til Else Olufsdatter af Stenvad i Vrå sogn. Niels Olufsen af Stenvad er forlover.
Den 26. august 1784: Kirsten Jensdatter af Jerslev sogn bliver trolovet til Peder Povelsen Smed ved Serridslev skole. Forlovere er skoleholder Niels Find af Serridslev og Jens Nielsen af Vesteraa i Serridslev sogn.
Den 20. august 1788: Jesper Jensen af Jerslev sogn bliver trolovet i Vrå til enken Anne Thomædatter af Nørre Vrå.
Den 29. december 1789: Christen Henrichsen af Jerslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Underåre. Christen Jensen af Øster Aae og Christen Sørensen af Underåre er forlovere.
Den 4. november 1791: Christen Andersen af Flyvbjerg i Jerslev sogn er forlover, da ungkarl Niels Nielsen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Johanne Andersdatter.
Den 14. juli 1807: Christen Nielsen af Hathuset i Jerslev sogn bliver trolovet til Mette Kirstine Hansdatter af Ulhøj i Serritslev sogn.
Den 17. juli 1814: Helle Jensdatter, som er gift med gårdmand Christen Jørgensen af Vester Mellerup, er gudmor, og tjenestekarl Bertel Poulsen af Vester Mellerup er fadder, da husmand Christen Jakobsen og Inger Marie Jensdatter af Ulhøj får døbt sønnen Jørgen Christensen.
Den 25. september 1835: Pigen Christiane Andersdatter af Klæstrup er del-gudmor, og husmand Thomas Jensen af Mellerup er fadder, da selvejerhusmand Jacob Jensen og Karen Jensdatter af Hjelmstedhede i Serridslev sogn får døbt datteren Marthe Jacobsdatter.
Den 9. april 1844: Ungkarl Peder Pedersen, der er født i Jerslev sogn i 1810, bliver viet til Maren Andersdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.

Folk fra Staderup, Stokket og Øster Brønderslev sogn
Den 1. februar 1705: Mads Nielsen, der er soldat på Kraghede, absoloves for utroskab med Kirsten Pedersdatter.
Den 28. december 1756: Mads Nielsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Johanne Christensdatter af Øster Aae. Forlovere er Jens Andersen af Øster Brønderslev og Heile Pedersen af Østerå.

Den 29. december 1756: Niels Christensen af Øster Brønderslev er forlover, da Christen Andersen fra Hvilse bliver trolovet til Kirsten Andersdatter af Holt. Den anden forlover er Jens Hansen af Holt.
Den 28. september 1760: Jørgen Andersen af Øster Brønderslev er forlover, da Mads Jensen og Maren Andersdatter af Holt bliver trolovet
.

Den 24. februar 1768: Jens Larsen af Staderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet i Vrå til Mette Marie Jensdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Niels Jensen Bundgaard og Peder Larsen af Steenvad.
Den 26. maj 1770: Hans Kieldsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Anne Thomsdatter af Kalum. Den ene forlover er Søren Pedersen af Kalum.
Den 13. august 1773: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Zidsel Olufsdatter af Vestermarken. Forlovere er Niels Sørensen af Øster Hjermitslev og Jens Madsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn.
Den 12. oktober 1779: Karlen Anders Christensen af Kraghede i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Kirsten Pedersdatter af Underåre. Forlovere er Jens Lauridsen Staaderup af Øster Brønderslev og Povel Hansen af Underåre.
Den 31. juli 1781: Jacob Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Andersdatter af Holt i Serridslev sogn. Thomas Christensen af Øster Brønderslev er forlover.
Den 16. februar 1787: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver  trolovet til Maren Sørensdatter af Holt, hvor de bosætter sig. Den ene forlover er Thomas Christensen af Øster Brønderslev.
Den 6. juli 1787: Thomas Christensen af Øster Brønderslev er forlover, da Jacob Jensen af Holt bliver trolovet til Else Christensdatter af Holt.
Den 15. februar 1788: Niels Christensen af Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Bakken i Serridslev sogn.
Den 5. november 1782: Jens Lauridtzen af Øster Brønderslev er forlover, da Michel Christian Christensen af Sønder Vrå bliver trolovet til Anne Jensdatter.
Den 4. oktober 1791: Peder Pedersen af Staderup er forlover, da ungkarl Povel Pedersen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Mette Jensdatter.
Den 4. maj 1792: Ungkarl Hans Andersen af Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Else Kirstine Pedersdatter af Kalum. Hans Hansen af Ulhøj og Laurs Christensen af Kalum er forlovere.
Den 15. november 1793: Peder Pedersen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Kalum. Peder Pedersen af Hjelmsted og Thomas Christensen af Ulhøj er forlovere for dem.
Den 27. december 1793: Jens Christian af Øster Brønderslev sogn er forlover, da Peder Povlsen og Anne Jensdatter af Underåre bliver trolovet. Christen Sørensen af Underåre er den anden forlover.
Den 3. marts 1800: Enkemand Christen Jørgensen af Stokket i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Mette Simonsdatter af Aae [nok Øster Aae]. Forlovere er Anders Jørgensen af Hjørringgården i Øster Brønderslev og Peder Pedersen af Hjelmsted.
Den 3. januar 1804: Christen Madsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Else Knudsdatter af Vestermarken i Serridslev Serridslev sogn.
Den 25. september 1807: Christen Jørgensen af Øster Brønderslev er forlover, da ungkarl Jacob Simonsen af Vesterå bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Holt i Serritslev sogn.

Folk fra Vester Brønderslev sogn
Den 29. oktober 1719: Laurids Pedersens hustru af Vester Brønderslev er fadder, da Thomas Jensen og Maren Povelsdatter af Serritslev får døbt datteren Dorothea Thomasdatter.
Den 15. januar 1727: Laurids Nielsen af Vester Brønderslev
sogn, som tjener hos Laurids Jensen af Stade, bliver trolovet til Johanne Andersdatter hos Peder Pedersen af Hjelmsted. Forloverne er Peder Pedersen og Christen Terchildsen af Hjelmsted.
Den 15. januar 1727: Christen Jørgensen af Vester Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter, der er enke efter Jens Pedersen af Holt. Forlovere er Thomas Lauridsen og Mads Andersen af Holt i Serridslev sogn.
Den 17. november 1727: Enkemanden Peder Heylesen af Vester Brønderslev bliver trolovet i Vrå til enkekonen Kirsten Jensdatter af Sønder Vrå.
Fer 2 Pent 1728: Begravet Johanne Simonsdatter, som kom fra Vester Brønderslev til sin stiffader Jens Pedersen af Ulhøj og der døde.
Den 30. oktober 1728: Niels Andersen ved Kæret i Vester Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Sønderhaven. Forlovere er Hans Pedersen ved Kæret i Vester Brønderslev sogn og Jens Jacobsen af Vester Brønderslev by.
21 p Trin 1733: Citzel, som er gift med Jens Jacobsen af Vester Brønderslev, er fadder, da Christen Pedersen og Mette Pedersdatter af Øster Aae får døbt sønnen Peder Christensen.

Den 29. april 1749: Christen Povelsen og Jens Lauridtsen af Vester Brøndeslev er forlovere, da Anders ? ? ? og Karen Christensdatter af Kalum bliver trolovet.
Den 19. marts 1750: Da Simon Pedersen af Vrangerup i Vester Brøndeslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Øster Aae, er forloverne Christen Pedersen af Nyested og gamle Christen Pedersen af Kalum.
Den 28. september 1760: Niels Nielsen af Vester Brønderslev er forlover, da Mads Jensen af Holt bliver trolovet til Maren Andersdatter.
Den 26. maj 1770: Laurs Lauridsen af Vester Brønderslev er forlover, da Hans Kieldsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Anne Thomsdatter af Kalum.
Den 30. november 1770: Anders Jensen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Heilesdatter af Øster Aae. Forlovere er Søren Larsen af Vester Brønderslev og Anders Nielsen Hedegaard af Vester Brønderslev.
Den 8. februar 1771: Michel Johansen af Vester Brønderslev er forlover i Vrå, da Anders Christensen af Sønder Vraa troloves til Anne Rasmusdatter af Sønder Vraa. Laurs Baltzarsen af Vollerup er den anden forlover.
Den 20. marts 1781. Christen Jensen i Vester Brønderslev er forlover, da Niels Knudsen i Borup i Vrå sogn troloves til Kirsten Olufsdatter i Sønder Vraa.
Den 9. november 1781: Peder Andersen af Vester Brønderslev er forlover, da Christen Nielsen i Kalum forloves med Anne Christensdatter i Calum. Jens Nielsen i Vesteraae er den anden forlover.

Den 27. september 1782: Erich Thomsen af Vester Brønderslev er forlover, da Anders Pedersen Tambour af Serridslev sogn bliver trolovet til Anne Olufsdatter. Den anden forlover er Niels Erichsen ved Smecken.
Den 29. september 1786: Povel Christensen af Torsmark i Vester Brønderslev sogn er forlover, da Thomas Nielsen af Sønder Harritslev bliver trolovet til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.
Den 6. oktober 1803: Niels Hansen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Kalum. Forlovere er Peder Jensen af Kalum og Anders Nielsen på Bakken i Serridslev sogn.
Den 3. december 1837: Huskone Ingeborg Andersdatter af Vester Brønderslev er gudmor, da selvejerhusmand Hans Chistian Andersen og Karen Marie Eskildsdatter af Melhaven Mark får døbt datteren Mariane Hans Christiansdatter.

Folk fra Grønnerup, Guldager, Gunderup, Høgsted, Mynderup, Poulstrup, Rønnebjerg, Tollestrup, Årup og Vrejlev sogn
Den 17. juli 1701: Povel Andersen af Tollestrup i Vrejlev sogn er fadder, da Niels Povelsen og Boeld Povelsdatter af Hjelmsted får døbt sønnen Laurids Nielsen. Hans datter, Maren Povelsdatter er også fadder.
Den 9. oktober 1701: Maren Christensdatter, som tjener hos Manderup Svensen ved Dammen i Vrejlev sogn, er fadder, da Mogens Madsen og Anne Christensdatter af Uldhøy får døbt sønnen Christen Mogensen.
Den 18. marts 1704: Las Sørensen af Grønnerup i Vrejlev sogn er forlover, da kapellan i Vrå Søren Laursen troloves til Anne Nieldsdatter, der er enke efter Peder Hansen Rafn.
Den 15. februar 1705: Jens Olufsen Schrau af Høgsted i Vrejlev sogn udlægges til barnefar, da Mette Lasdatter i Underaare absolveres fra kirken.
Den 27. november 1712: Jens Jensen, som tjener i Vrejlev sogn, absolveres for at have besvangret Karen Nielsdatter, der er datter af Niels Jensen
.

Den 18. november 1716: Søren Christensens hustru af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Laurs Andersen og Johanne Christensdatter i Underaare får døbt sønnen Hans Laursen. Maren Christensdatter i Underaare står også fadder.

Den 21. februar 1717: Maren Nielsdatter i Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Jesper Christensen og Birgitte Hansdatter i Underaare får døbt datteren Sidsel Jespersdatter.
Den 17. maj 1717: Kirsten Nielsdatter af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Nielsen og Maren Pedersdatter af Øster Aae i Serridslev sogn får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Qvasimod 1718: Helvig Pedersdatter af Vrejlev Kloster er fadder, da Søren Simonsen og Magdalena Pedersdatter af Rosbach får døbt datteren Anne Sørensdatter.
Den 26. maj 1718: Christen Pedersens hustru af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Nielsen og Maren Pedersdatter af Øster Aae får døbt datteren Mette Andersdatter.
Den 4. juli 1718: Maren Pedersdatter af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder, da Jørgen Henrichsen og Maren Lauridsdatter af Bakken i Serridslev sogn får døbt sønnen Hans Jørgensen.
Den 13. august 1718: Thomas Christensen af Aarup i Vrejlev sogn troloves til Maren Matthisdatter af Kalum. Forloverne: Morten Christensen af Saxager og Bertel Thomesen [vist nok fra Calum].

Den 22. marts 1719: Christen Christensen af Mynderup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Oluf Thomsens datter, Maren Olufdatter af Østergaard i Serritslev. Forlovere er Peder Povelsen af Skanager og Jens Stephansen af Nørhaven, begge af Serridslev.
Den 22. marts 1719: Jens Lauridsens hustru af Årup i Vrejlev sogn er fadder, da Laurids Andersen og Johanne Christensdatter får døbt sønnen Niels Lauridsen. Peder Povelsen af Skanager er også fadder.
Den 12. juni 1719: Jens Lauridtzen Snedcher af Underaare i Vrejlev sogn er forlover for Mads Pedersen af Vrejlev Kloster og Helvig 
Pedersdatter.
Den 8. oktober 1719: Maren Christensdatter af Tollestrup i Vrejlev sogn får døbt sin uægte datter for Maren Isachsdatter. Udlagt barnefar er Isach Jensen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn. Maren Henrichsdatter af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder.
Den 27. december 1719: Da Jens Lauridsen af Årup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Else Mortensdatter af Underaare, er forloverne Jens Lauridsen af Aarup og Morten Andersen af Saxager, begge i Vrejlev sogn.

Den 22. januar 1722: Jens Andersen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn troloves til Inger Jensdatter af Borup i Vrå sogn. Forlovere er Anders Mortensen af Leen i Vrejlev sogn og Søren Jensen af Borup i Vrå sogn.
Den 14. maj 1723: Snedker Jens Lauridtsen af Årup i Vrejlev sogn er forlover, da Søren Andersen på Backen i Serridslev sogn bliver trolovet til Margrethe Pedersdatter.

Den 16. februar 1724: Hans Jensen af Aarup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Dorethe Jensdatter af Bakken i Serridslev sogn. Forloverne er Christen Pedersen af Aarup i Vreilev sogn og Peder Pedersen af Aarup.
Den 12. august 1724: Peder Pedersen af Høgsted i Vrejlev sogn bliver trolovet til Ingeborg Sørensdatter af Melhaven i Serridslev sogn. Forlovere er Oluf Christensen af Østergaard i Høgsted og Niels Michelsen af Rønnebæk i Vrejlev sogn.
Den 18. maj 1725: Christen Andersen af Vrejlev bliver trolovet til Maren Sørensdatter på Bakken i Serridslev sogn.

Den 22. juni 1725: Niels Andersen og Peder Jensen af Aarup i Wreilef er begge til stede, da Anders Nielsen fra Siæland og Anne Sørensdatter fra Rosbacken troloves
Den 29. juli 1726: Christen Lauridsen af Aarup i Vreilef sogn troloves til Anne Jensdatter af Calum.
Den 12. november 1727: Morten Andersen af Saxager i Vrejlev sogn er forlover, da Niels Nielsen af Underaare i Serridslev sogn troloves i Vrå til Maren Madsdatter af Nørre Vrå. Den anden forlover er Søren Christensen Bach af Nørre Vrå.
Den 24. september 1728: Christen Nielsen af Gulager i Vrejlev sogn troloves i Vrå til Johanne Jensdatter af Grynderup i Vrå sogn. Niels Christensen af Gulager i Vrejlev sogn er forlover sammen med Jens Sørensen i Grønnerup.
15 p Trin 1729: Mads Sørensen af Tollestrup i Wreilef sogn står som trolover, da Jens Christensen af Synder Vraa troloves til Anne Christensdatter, som er steddatter til Berthel Thomasen af Kalum
2 p Epiph 1731: Maren, som er gift med Thomas Christensen af Årup i Vrejlev sogn, er gudmor, da Johanne Mathiesdatter og Jens Jensen af Kalum får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 11. marts 1731: Søren Pedersen, som tjener i Guldager i Vrejlev sogn, udlægges til barnefar, da Anne Christensdatter, som er datter af Peder Christensen på Bakken i Serridslev sogn, får døbt sin uægte søn for Thøger Sørensen.
Påskedag 1731: Morten Christensen af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder, da Kirsten Christensdatter og Christen Christensen af Serritslev får døbt sønnen Christen Christensen.
Dom judic. 1733: Peder Eschildsen af Vrejlev sogn bliver trolovet i Vrå til Else Nielsdatter af Foldberg. Forlovere er Peder Svendsen af Gunderup i Vrejlev sogn og Jesper Povlsen af Sønder Vrå.
1 p Pasch 1733: Maren, som er gift med Thomas Christensen af Aarup i Vrejlev sogn, er fadder, da Jens Jensen og Johanne Mathisdatter af Kalum får døbt sønnen Jens Jensen.

Den 19. juni 1734: Margrethe Madsdatter af Plet i Vrejlev sogn bliver trolovet til Thomas Hansen af Underåre.
Den 25. oktober 1736: Christen Jensen af Bastholm i Vrejlev sogn er forlover, da enkemanden Bertel Christensen troloves til Maren Thomesdatter i Østergaard i Nørre Vrå.
Den 6. maj 1738: Ungkarl Christen Jensen af Guldager i Vrejlev sogn bliver i Vrå trolovet til Zidsel Sørensdatter af Borup i Vrå sogn. Den ene forlover er Christen Andersen af Guldager.
Den 12. april 1740: Christen Sørensen af Povelstrup i Vrejlev sogn er forlover, da Peder Christensen af Hjelmsted troloves til Anne Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn.

Den 15. marts 1742: Lars Christensen fra Taars troloves til enken Anne Mortensdatter af Sønderhaven. Forlovere er Tomas Christensen af Hesselholt og Morten Nielsen fra Gynderup [Gønderup i Vrejlev sogn].
Den 11. november 1742: Marcus Nielsen af Krogholm i Vreilef sogn troloves til Maren Jespersdatter af Underaared. Forloverne er Christen Jensen i Schonager og Anders Pedersen i Callum.
Den 20. oktober 1742: Christen Christophersen fra Vreilef sogn troloves til enken Anne Nielsdatter af Ulhøy. Forloverne er Lars Christensen fra Lund i Vreilef sogn og Christen Tomesen fra Ulhøy i Serretlef sogn.
Den 9. december 1746: Christen Tomesen af Vreilef sogn troloves til Maren Isacsdatter af Underaared. Forloverne er Hans [Jensen] Smed i Serretslev og Anders Nielsen af Aarup.
Den 6. juli 1752: Hans Jensen i Gunderup [i Vrejlev sogn] er forlover, da Jens Jensen af Borup troloves til Maren Jensdatter af Callum. Den anden forlover er Niels Mathiesen i Kalum.
Den 4. april 1755: Christen Larsen af Hielmekier i Vreilef sogn er forlover, da Niels Larsen af Sønderhaven troloves til Helle Christensdatter af Ulhøy. Den anden forlover er Lars Christensen af Sønderhaven
.

Den 18. marts 1760: Thomas Vestergaard i Høgsted i Vreilef sogn er forlover, da Jens Jensen Nørhaven troloves til Margrethe Thomasdatter af Sønderhaven.
Den 15. juli 1760: Peder Jochumsen i Rønnerup er forlover, da Peder Ibsen af Rønnerup i Vrejlev sogn troloves til Maren Pedersdatter af Underaare
.

Den 9. oktober 1766: Jens Hansen af Tollestrup i Vreilef sogn er forlover sammen med Jens Christensen af Hallund, da Jens Christensen Solgaard i Holmsted og Bodil Jensdatter i Underaare troloves. Bodil er vel en datter af Jens Hansen eller Jens Christensen.
5 p Trin 1767: Maren Olufsdatter, som tjener hos Peder Ollesen af Gunderup i Vrejlev sogn, er fadder, da Jens Olufsen og Mette Hansdatter af Borup i Vrå sogn får døbt datteren Dorethe Jensdatter.
Den 19. maj 1772: Christen Jensen af Høgsted i Vrejlev sogn er forlover, da Mathias Jensen af ?berg bliver trolovet til Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå.
Den 6. april 1777: Christen Jensen Smed af Høgsted i Vrejlev sogn er fadder, da Mathias Jensen og Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå får døbt datteren Maren Mathiasdatter.
Den 8. maj 1777: Christen Andersen, som tjener i Harken i Vrejlev sogn, og hans hustru, Anne Margrethe Nielsdatter, får døbt datteren Else Christensdatter i Vrå kirke.
Den 23. maj 1777: Thomas Saxager i Vrejlev sogn er forlover, da Peder Heylesen af Øster Aae [i Serridslev sogn] troloves til enken Johanne Christensdatter i Borup i Vraa sogn.

Den 25. maj 1777: Johanne Christensdatter, som tjener Peder Jensen i Gunderup i Vrejlev sogn, er fadder, da Christen Schiøttes enke får døbt sønnen Christen Christensen Schiøtte i Vrå.
Den 20. juni 1777: Jørgen Lauridzen af Aabenterp i Vrejlev sogn er forlover, da Thomas Andersen af Em bliver trolovet i Vrå til Dorethe Thomsdatter af Stenvad.
Den 23. marts 1781: Enevold Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da Johan Christensen af Borup troloves til Karen Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 20. november 1781: Christen Jensen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da enkemanden Jens Andersen af Borup i Vrå sogn troloves til Marie Nielsdatter
.
Den 13. november 1781: Lauridz Andersen af Krogholm i Vrejlev sogn er forlover, da Jens Jensen af Stenum forloves til Anne Marie Lauridzdatter af Underaare.
Den 12. november 1784: Anne Thomædatter af Vrejlev sogn troloves til Lauridtz Olufsen af Grynderup i Vrå 
sogn.
Den 13. december 1785: Niels Thomsen af Høgsted i Vrejlev sogn er forlover, da Niels Pedersen af Stenum sogn bliver trolovet til Anne Sørensdatter af Grønderup i Vrå.
Den 5. december 1788: Niels Hansen af Pælen i Vrejlev sogn er forlover, da enkemand Anders Roholm af Borup i Vrå sogn troloves til Ædel Marie Nielsdatter af 
Borup.
Den 30. januar 1789: Ungkarl Johannes Thomesen af Fuglsang i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Bertelsdatter af Sønder Vrå.
Den 13. marts 1789: Ungkarl Christen Mortensen af Aarupgaard i Vrejlev sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter af Sønder Vrå.

Den 29. maj 1789: Jens Christensen af Aarup i Vrejlev sogn og Jens Hansen af Lund i Vrejlev sogn er forlovere, da enkemand Niels Hansen af Pælen i Hæstrup sogn troloves til Karen Andersdatter fra 
Nyegaard.
Den 29. januar 1790: Ungkarl Søren Nielsen af Gunderup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Sønder Vrå. Christen Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn er den ene forlover.
Den 2. november 1790: Ungkarl Søren Nielsen af Vrejlev sogn troloves til Mette Thomsdatter af Serridslev. Forlovere er Laurs Jensen og Christen Jensen af Serridslev.
Den 3. december 1790: Ungkarl Peder Nielsen af Vrejlev sogn troloves til Johanne Jensdatter af Serridslev. Forlovere er Jens Christensen af Aarup i Vrejlev sogn og Christen Sørensen af Underaare.
Den 4. marts 1791: Ungkarl Simon Pedersen af Vrejlev sogn bliver trolovet til Margrethe Hansdatter af Serridslev. Christen Møller af Vrejlev Mølle er den ene forlover.
Den 16. august 1791: Niels Sørensen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da ungkarl Jens Sørensen og Maren Nielsdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 7. oktober 1791: Hans Christian Jensen af Grønnerup i Vrejlev sogn bliver i Vrå trolovet til Johanne Marie Jensdatter af Grønnerup. Forloverne er fra Sønder Vrå.
Den 21. oktober 1791: Ungkarl Simon Nielsen af Vrejlev Mølle bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Stenvad. Anders Jensen af Grønnerup i Vrejlev sogn er den ene forlover.
Den 27. maj 1796: Jens Hansen af Mynderup er forlover, da ungkarl Jens Todberg af Aalborg troloves til Mette Marie Nielsdatter af Bakken.
Den 28. februar 1797: Christen Andersen af Vrejlev Møller er forlovere, da enkemand Simon Pedersen af Grønnerup i Vrå sogn forloves til Ellen Hansdatter af Serridslev.
Den 16. november 1798: Anders Jensen af Rønnebjerg er forlover, da ungkarl Terkild Bertelsen bliver trolovet til Else Marie Sørensdatter i Serridslev. Ove Christensen af Stade er den anden forlover.
Den 12. juli 1801: Niels Madsen af ? i Vrejlev sogn bliver trolovet til Johanne Marie Andersdatter af Underåre. Forlovere er Poul Hansen og Jens Christian Poulsen af Underåre.
Den 8. november 1805: Enkemand Jens Hansen af Grønnerup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Hansdatter af Kalum Nørgaard. Mads Hansen af Grønnerup er den ene forlover.
Den 24. september 1815: Kirsten Svenningsdatter, som er gift med Christen Mortensen af Saxager i Vrejlev sogn, er gudmor, da gårdmand Laurs Pedersen og Dorthe Nielsdatter af Underåre får døbt sønnen Christian Laursen.
Den 1. januar 1838: Zidsel Larsdatter af Guldager i Vrejlev sogn er del-gudmor, da selvejersmand Jens Møller og Mette Kirstine Jensdatter af Vestermarken får døbt datteren Maria Jensdatter.

Folk fra Gunders Mølle, Holte, Linderup og Tolstrup sogn
Den 6. oktober 1715: Niels Andersen i Holt i Tolstrup sogn er fadder, da Anders Andersen og Mette Lauridsdatter af Vestermark i Serridslev sogn får døbt datteren Birgita Andersdatter. Andre faddere er Mads Jensen, Anne Jensdatter og Christen Andersen af Kallum samt Ellen Jensdatter af Vestermark.
Den 18. marts 1716: Stephan Olufsen af Holte i Tolstrup sogn er fadder, da Niels Lauridtsen og Anne Christensdatter i Holt [Holte i Serridslev sogn] får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 7. juni 1716: Hustruen til Christen Andersen af Linderup i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Heylesen og Anna Jensdatter af Smersted i Serridslev sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.
12 p Trin 1716: Stephan Olufsen af Holt i Tolstrup sogn er fadder, da Thomas Lauridtsen og Johanne Christensdatter i Holt [Holte i Serridslev sogn] får døbt datteren Maren Thomasdatter.
Den 21. april 1717: Maren Lauridsdatter, som er Christen Andersens hustru af Linderup i Tolstrup sogn, er fadder, da Sigvart Povelsen og Inger Sørensdatter af Ulhøj i Serritslev sogn får døbt datteren Mette Sigvartsdatter. Ingeborg Sørensdatter af Melhaven er også fadder.
Den 4. august 1719: Steffen Olufsen af Tolstrup sogn er fadder, da Thomas Lauridsen og Johanne Christensdatter af Holt i Serritslev sogn får døbt sønnen Christen Thomsen.
Den 30. september 1719: Stephan Nielsen af Holt i Tolstrup sogn er forlover, da Jens Stephansen af Nørhaven og Anne Pedersdatter af Kalum bliver forlovet. Den anden forlover er Laurids Sørensen af Melhaven i Serritslev.

Den 20. november 1720: Christen Lauridsen i Bolet i Tolstrup sogn er forlover, da Laurids Jensen af Agdrup i Taars sogn bliver trolovet til Anne Andersdatter af Stade.
5 p Trin 1722: Laurids Nielsen af Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Jensdatter, der er Christensens enke på Bakken. Forlovere er Jens Pedersen Aae og Søren Christensen på Backen.
Den 13. oktober 1725: Jens Nielsen af Tømmerby i Tolstrup sogn er forlover, da Anders Nielsen og Birgithe Olufsdatter af Serridslev bliver trolovet. Jens og Anders er brødre.
19 p Trin 1727: Niels Madsen i Linderum i Tolstrup sogn står forlover, da Christen Madsen af Børlum sogn, Landsoldat, troloves til enken Mette Boesdatter af Serridslev.
Assens Christ. 1731: Johanne, som er gift med Niels Andersen af Holte i Tolstrup sogn, er gudmor, da Margrethe Andersdatter og Anders Bollesen af Holte i Serritslev sogn får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
Den 25. oktober 1733: Anne, som er gift med Christen Christensen i Gunders Mølle i Tolstrup sogn, er fadder, da Anders Pedersen og Maren Christensdatter af Holte i Serritslev sogn får døbt sønnen Christen Andersen.
2. advent 1733: Jens Madsen i Tømmerby er fadder, da Anders Nielsen og Maren Christensdatter i Serritslev får døbt sønnen Mads Andersen. Niels Jensen, som tjener i Nørgaard i Calum, er også fadder.
Fer. 2 Pent 1734: Niels Andersen af Holte i Tolstrup sogn er forlover, da enkemanden Mads Andersen af Holte i Serritslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter.

Den 3. november 1739: Niels ? Pedersen af Vester Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Anders Jensen af Underåre bliver trolovet til Inger Andersdatter. Den anden trolover er Niels Christensen af Underåre.
Den 23. november 1745: Claus Hansen fra Linderup i Tolstrup sogn troloves til Maren Tomasdatter fra Serretslef. Forloverne er Lars Jensen og Jens Tomesen af Linderup [i Tolstrup sogn].
Den 8. oktober 1749: Peder Marqvarsen af Vibsig er sammen med Oluf Jensen på Backen forlovere, da Jens Thøgersen af Linderup i Tolstrup sogn troloves til Inger Christensdatter på Backen.
Den 8. april 1755: Da Søren Pedersen af Tømmerby bliver trolovet til Sidsel Jespersdatter af Underåre, er forloverne Anders Christensen af Kærsgaard i Tolstrup sogn og Lars Olufsen af Tømmerby.
Den 15. september 1758: Abraham Mortensen af Tømmerby i Tolstrup sogn er forlover, da Lars Jensen af Serridslev bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Em Markhuus. Hans Sørensen af Serridslev er den anden forlover.
Den 4. august 1775: Anders Mølgaard af Tolstrup sogn er forlover, da enkemand Laurits Povelsen af Holt bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Nørre Vrå.
Den 15. november 1776: Anders Pedersen Mølgaard og Peder Pedersen af Kneppenshave i  Tolstrup sogn er forlovere, da Anders Christensen af Vestermarken bliver trolovet til Maren Jensdatter af Underåre.

Den 12. februar 1777: Hustruen til Christen Nielsen af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er gudmor, da Oluf Olufsen og Else Jensdatter af Vraalund får døbt sønnen Christen Olufsen.
Den 23. november 1779: Niels Svendsen af Øster Mejlsted i Tolstrup sogn er forlover, da enkemanden Jens Thomsen af Øster Hiermitslev troloves til Kirsten Andersdatter af Melhaven.
Den 31. juli 1781: Anders Pedersen Mølgaard af Tolstrup sogn er forlover, da Jacob Jensen fra Øster Brønderslev troloves til Maren Andersdatter af Holt.
Den 7. september 1781: Niels Andersen Vibsig i Tolstrup sogn og Oluf Lauridtzen i Tømmerby [i Tolstrup sogn] er forlovere, da Søren Thomsen i Vestermarken i Vrå troloves til Anne Madsdatter i Sønder Vrå.
Den 23. oktober 1781: Anders Pedersen Mølgaard og Christen Jensen Møller fra Gunders Mølle i Tolstrup sogn er forlovere, da Povel Christensen i Vrålund troloves til Mette Jensdatter i Nørre Vraa
.

Den 22. april 1782: Enkemanden Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn troloves til Maren Thomsdatter i Calum. Erich Lauridtzen Dreyer i Lindrup [i Tolstrup sogn] er forlover sammen med Christen Jensen i Gunders Mølle.
Den 30. december 1784: Heyle Lauridzen af Tolstrup sogn troloves til Anne Christensdatter af Calum. Forlovere er Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn og Anders Hansen af Tømmerby i Tolstrup sogn.
Den 25. november 1785: Jens Jensen af Holt i Tolstrup sogn er forlover, da Lauridz Stephansen og Maren Lauridzdatter af Serridslev bliver
trolovet.
Den 12. marts 1786: Maren Johansdatter af Kneppenshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen og Anne Marie Jensdatter af Em får døbt sønnen Jens Ovesen.
Den 12. marts 1786: Malene Olufsdatter, som er gift med Christen Nielsen af Gunders Mølle i Tolstrup sogn, er fadder, da Jens Andersen og Zidsel Andersdatter af Søndergaard i Em får døbt datteren Margrethe Jensdatter. Morten Andersen af Em er også fadder.
Den 11. april 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Christen Sørensen og Karen Thomsdatter af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet. Den anden forlover er Niels Find, som er skoleholder i
Serridslev.
Den 10. august 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Christen Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Karen Jensdatter af Sønder Vrå.
Den 22. august 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet til Bodil Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 21. december 1787: Knud Jensen af Tolstrup sogn er forlover, da enkemand Niels Olufsen af Stenvad bliver trolovet til enken Maren Christensdatter af Stenvad i Vrå sogn
Den 23. december 1787: Christen Møllers søn af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Andersen og Zidsel Andersdatter af Søndergaard i Em får døbt datteren Maren Jensdatter.
Lætare 1788: Christen Nielsen Møller af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er forlover, da Jens Olufsen og Maren Thomædatter af Em får døbt sønnen Thomas Jensen.
1 p Trin 1788: Knud Jensen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.
Den 30. december 1788: Povel Sørensen af Stenum i Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå.
2 p Trin 1790: Knud Jensen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen af Em og Anne Marie Jensdatter får døbt datteren Maren Ovesdatter.
Den 21. januar 1804: Ungkarl Niels Madsen af Holt i Tolstrup sogn bliver trolovet til enken Giertrud Thomasdatter af Østerå. Anders Christensen af Holt i Tolstrup sogn er hans forlover. Mads Andersen af Mølgaard er den anden forlover.
Den 2. oktober 1836: Da indsidder Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Ulvhøj får døbt datteren Ane Marie Andersdatter, er følgende af Linderup i Tolstrup sogn: Gårdkone Mariane Ottesdatter og pige Bodil Jensdatter er gudmødre, mens ungkarl Anders Sørensen er fadder.
Den 9. april 1844: Gårdmand Christen Pedersen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er forlover, da Peder Pedersen, som er født i Jerslev sogn i 1810, bliver viet til Maren Andersdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.

Folk fra Serridslev sogn
Den 1. december 1701: Lauridtz Povelsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Mette Pedersdatter af Nørre Vraa.
Den 7. november 1706: Laurs Jensen af Kalum i Serritslev sogn er forlover, da Jens Laursen af Sønder Vrå bliver trolovet til Maren Thomasdatter.
Den 9. marts 1718: Gertrud Heilesdatter og Christen Terkildsen af Hjelmsted er faddere, da Peder Pedersen og Kirsten Madsdatter af Hjelmsted får døbt sønnen Jens Pedersen i Serridslev.
Den 1. maj 1718: Christen Lauritsen Schemand af Underaare udlægges til barnefar, da Kirsten Lauritsdatter får døbt sin uægte datter med navnet Johanne Christensdatter Schemand.

Den 12. november 1727: Niels Nielsen af Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Maren Madsdatter af Nørre Vrå.
Den 17. november 1727: Peder Christensen af Aae i Serridslev sogn er forlover, da enkemanden Peder Heylesen af Vester Brønderslev bliver trolovet i Vrå til enkekonen Kirsten Jensdatter af Sønder Vrå. Den anden forlover er Peder Lauridsen af Sønder Vrå.
Den 29. december 1729: Anders Nielsen af Ulhøj i Serritslev sogn bliver trolovet i Vrå til Else Nielsdatter, som tjener hos fru Dahlin af Sønder Vrå. Forlovere er Peder Mobek af Kalum og Jens Olufsen af Sønders Vrå.
Festo Sanit 1731: Anders Bollesen og Anders Pedersen af Holt i Serridslev sogn er forlovere i Vrå, 
da Jens Pedersen bliver trolovet til Maren Pedersdatter.
Den 7. marts 1738: Enken Dorethe Jensdatter af Underåre i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til enkemand Peder Nielsen af Sønder Vrå. Niels Nielsen af Bakken i Serridslev sogn er forlover.
Den 16. januar 1739: Enkemand Heile Pedersen af Østeraa i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til Anne Jensdatter af Sønder Vrå. Jens Jensen af Melhaven i Serritslev sogn er den ene 
forlover.
Den 29. marts 1741: Hans Knudsen af Underåre i Serritslev sogn bliver trolovet til pigen Dorethe Olufsdatter af Grønnerup. Forlover er Anders Pedersen af Kalum i Serritslev sogn og Oluf Pallesen af Grønnerup.
Den 23. januar 1742: Heile Pedersen af Østerå i Serridslev sogn er forlover, da Maren Jensdatter af Sønder Vrå bliver trolovet til Jens Tomesen af Tårs i Vrå sogn.
Den 27. september 1742: Heile Pedersen af Østerå i Serridslev sogn er forlover, da Thomas Jensen og enken Else Larsdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.

Den 21. juli 1768: Thomas Christensen af Vesterå i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til Anne Jensdatter af Nørre Vrå.
Den 8. januar 1777: Søren Madsen på Bakken i Serritslev sogn er forlover, da Christen Andersen af Guldager i Vrejlev sogn bliver trolovet til Anne Margrethe Nielsdatter af Sønder Vrå.
Den 8. maj 1777: Karen Povelsdatter på Backen i Serridslev sogn er fadder, da Christen Andersen, som tjener i Harchen i Vrejlev sogn, og hans hustru, Anne Margrethe Nielsdatter, får døbt datteren Else Christensdatter i Vrå.
Den 23. maj 1777: Peder Heylesen af Øster Aae i Serridslev sogn bliver trolovet til enken Johanne Christensdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 12. september 1783: Niels Michelsen af Kalum i Serridslev sogn er forlover, da Jesper Christensen af Mellerup i Jerslev sogn bliver trolovet til Else Olufsdatter af Stenvad i Vrå sogn.
Den 10. august 1786: Christen Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Karen Jensdatter af Sønder Vrå.
Den 22. august 1786: Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Bodil Christensdatter af Sønder
Vrå.
Den 13. marts 1789: Christen Sønderhaven af Serridslev sogn er forlover, da ungkarl Christen Mortensen af Aarupgaard i Vrejlev sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter af Sønder Vrå.
Den 25. december 1790: Christen Jensen af Serridslev er forlover, da pigen Else Clausdatter af Underåre bliver trolovet i Vrå til ungkarl Niels Rasmussen af Sønder Vrå. Den anden forlover er Jens Mogensen af Borup i Vrå sogn.

Folk fra Borup, Foldbjerg, Grønnerup, Nørre Vrå, Stenvad, Sønder Vrå og Vrå sogn
Den 11. maj 1701: Friderich Budwig af Sønder Vrå bliver trolovet til Boeld Pedersdatter.
Den 22. oktober 1702: Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Jespersen af Stenvad i Vrå sogn, er fadder, da Søren Nielsen og Karen Martinsdatter af Vollerup i Em sogn får døbt sønnen Niels Sørensen.
Den 29. juni 1704: Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Jespersen af Stenvad i Vrå sogn, er fadder, da Søren Nielsen og Karen Mortensdatter af Vollerup i Em sogn får døbt sønnen Morten Sørensen.
Den 9. juli 1704: Jens Andersen af Borup i Vrå sogn er fadder, da Povel Frilesen og Karen Jensdatter af Em får døbt datteren Anna Povelsdatter.

Den 19. april 1716: Maren Jensdatter, som er datter af Jens Geertsen af Nørre Vrå, er fadder, mens hans hustru, Mette Heilesdatter, er gudmor, da Christen Terchildsen og Karen Michelsdatter af Hjelmsted i Serridslev sogn får døbt datteren Anna Christensdatter.

Den 30. marts 1720: Michel Andersen af Sønder Vrå er forlover, da Toer Christensen på Backen i Serridslev sogn bliver trolovet til sin tjenestepige, Maren Jensdatter.
Den 13. juni 1725: Jens Andersen af Rudbech i Sønder Vrå bliver trolovet til Maren Lauridsdatter, som er Berthel Thomasens steddatter af Kalum i Serritslev sogn. Anders Nielsen af Rudbech er forlover sammen med Marens stedfar.

15 p Trin 1729: Hans Andersen af Rudbæk i Sønder Vrå er forlover, da Jens Christensen af Sønder Vrå bliver trolovet til Anne Christensdatter, som er steddatter til Berthel Thomasen af Kalum i Serritslev sogn.
Fest Omni 1730: Sergeant Gabriel Glæser af Grønnerup i Vrå sogn er forlover, da landsoldat Hans Pedersen af Grønnerup bliver trolovet til Maren Pedersdatter.
Den 7. juli 1734: Mads Povelsen af Sønder Vrå er forlover, da Søren Mathiesen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet til Mette Andersdatter.
Den 14. oktober 1740: I Vrå bliver grenadeer Mogens Friderich Lassen trolovet til pigen Maren Sørensdatter af Sønder Vrå.
Den 28. november 1745: Christen ? Skrædder af Sønder Vrå er forlover, da Tomas Christensen tjenende Jens Kudsk af Kalum bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Nygaard. Den anden forlover er Madts Tomesen af Wisted i Taars sogn.
D
en 3. marts 1749: Søren Jensen af Sønder Vrå er sammen med Oluf Jensen på Backen i Serridslev sogn forlovere, da Anders Christensen og Maren Christensdatter af Kalum 
troloves.
Circumc 1785: Hustruen til Christen Fuurbye af Sønder Vrå er i Em fadder, da Christen Nielsen og Karen Pedersdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Christensdatter.
6 p pasch 1785: Anne Pedersdatter, som er gift med Peder Svenningsen af Sønder Vrå, er fadder, da Niels Pedersen og Anne Cathrine af Em får døbt sønnen Peder Nielsen.

Den 25. november 1785: Niels Lauridtzen af Soelberg i Vrå sogn er forlover, da Lauridz Stephansen af Serridslev bliver trolovet til Maren Lauridzdatter.
4. advent 1785: Anne Jensdatter, som er gift med Michel Christensen af Sønder Vrå, er fadder, da Hans Jensen Bæck og Johanne Christensdatter af Em Hede får døbt sønnen Hans Hansen Bæck.
2 p pasch 1786: Else Jensdatter, som er gift med Oluf Olufsen af Vrålund i Nørre Vrå, er fadder, da Jens Pedersen og Else Madsdatter af Em får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 27. juli 1786: Hans Bang af Nørre Vrå er forlover, da [skrevet Laurs] Lauridtz Bang af Smedsted bliver trolovet til Mette Christensdatter Mørck af Nyegaard i Serridslev sogn.
Den 16. februar 1787: Oluf Olufsen af Vestergaard i Nørre Vrå er forlover, da Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Holt.
Den 19. oktober 1787: Peder Lauridtzen af Nørre Vrå bliver trolovet til Frideriche Pedersdatter af Vesteraa. Forlovere er [skrevet Bærthel] Barthel Jensen af Xfergaard? i Nørre Vrå og Christen Lauridzen af Sønderhaven i Serridslev sogn.
Lætare 1788: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn samt Inger Jensdatter, som tjener hos Thomas Andersen, er faddere, da Jens Olufsen af Em og Maren Thomædatter får døbt sønnen Thomas Jensen.
Invocat 1789: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn samt Inger Jensdatter, som tjener hos Thomas Andersen, er faddere, da Morten Andersen af Em og Else Jensdatter får døbt datteren Johanne Mortensdatter.
22 p Trin 1789: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn er fadder, da Jens Pedersen af Em og Maren Thomsdatter får døbt sønnen Peder Jensen.
2 p pasch 1790: Povel Olufsen, som er stedsøn til Christen Nielsen af Stenvad i Vrå sogn, og Mariane Jespersdatter, som tjener hos Christen Nielsen, er faddere, da Jens Pedersen Torsmarck af Em og Mette Jensdatter får døbt datteren Johanne Jensdatter Torsmarck.
Den 30. marts 1794: Niels Mogensen af Sønder Vrå er forlover, da enkemand Jens Jensen Holt af Bakken bliver trolovet til Maren Jensdatter af Øster Aae i Serridslev sogn.
Den 28. februar 1797: Enkemand Simon Pedersen af Grønnerup i Vrå sogn bliver trolovet til Ellen Hansdatter af Serridslev. Jens Christensen af Grønnerup er den ene forlover.
Den 21. november 1797: Anders Sørensen af Foldbjerg i Vrå sogn er forlover, da ungkarl Anders Nielsen af Bakken bliver trolovet til Karen Thomsdatter af Holt i Serridslev sogn.
Den 31. oktober 1800 under Serridslev: Peter Nicolay Boelund og Anne Marie Sørensdatter af Wanggaard i Vrå sogn bliver viet i stuen på Haurholm efter kongelig bevilling.
Den 24. juli 1801: Laust Nielsen af Sønder Vrå er forlover, da enkemand Simon Jensen af Aasigen bliver trolovet til Anne Jensdatter af Aae.
Den 14. marts 1803: Bertel Hansen af Sønder Vrå bliver trolovet til Inger Marie Laursdatter af Vestermarken i Serridslev sogn. Forlovere er Jens Nielsen af Kalum og Jacob Hansen af Sønder Vrå.
Den 3. januar 1804: Niels Christensen af Sønder Vrå er forlover, da Christen Madsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Else Knudsdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.
Den 19. juli 1807: Enkemand Jakob Hansen af Sønder Vrå bliver trolovet til Else Marie Ovesdatter af Stade i Serritslev sogn. Den ene forlover er Christen Jakobsen af Sønder Vrå.
Den 7. september 1807: Peder Christensen af Foldbjerg er forlover, da ungkarl Christen Christensen af Serritslev bliver trolovet til enken Maren Laursdatter.
Den 28. september 1807: Christen Christensen af Sønder Vrå er forlover, da ungkarl Peder Christensen af Kalum bliver trolovet til Kirsten Laursdatter af Kalum.
Den 19. maj 1814: Kirsten Sørensdatter, som er gift med gårdmand Christen Bertelsen af Nørre Vrå, er gudmor, og Christen Bertelsen, husmand Simon Nielsen samt tømmermand Christen Andersen af Nørre Vrå er faddere, da gårdmand Simon Andersen og Christiane Nielsdatter af Serridslev får døbt sønnen Anders Simonsen.
Den 1. januar 1838: Gårdmand Christen Christensen af Nørre Vrå og husmand Niels Hansen af Sønder Vrå er faddere, da selvejersmand Jens Møller og Mette Kirstine Jensdatter af Vestermarken får døbt datteren Maria Jensdatter.

Folk fra andre sogne, som var i Em, Serridslev og Vrå - del 2

Folk fra Stagsted og Skæve sogn
Den 3. december 1721: Michel Andersen af Nejsum i Skæve sogn bliver trolovet til Mette Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn. Forloverne er Frans Jørgensen af Moesgaard i Tornby sogn og Hans Jensen af Hjelmsted.
Den 12. marts 1743: Christen af Stagsted er forlover, da ungkarl Søren Jensen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Magdalene Villadsdatter af Nørre Vrå.
Den 14. februar 1764: Christen Rasmussen af Skæve sogn er forlover, da Laurits Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Else Thomædatter af Sønderhaven. Den anden forlover er Jens Søndergaard af Holt.

Folk fra Tylstrup sogn
Den 9. oktober 1742: Erich af Tylstrup er forlover, da Christen Larsen og enken Anne Jensdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.

Folk fra Agdrup, Hvidsted og Tårs sogn
Den 20. november 1720: Da Laurids Jensen af Agdrup i Taars sogn bliver trolovet til Anne Andersdatter af Stade, er den ene forlover Søren Sørensen af Stade.
Den 26. oktober 1739: Christen Larsen af Borup i Taars sogn er forlover, da Oluf Larsen af Sejlstrup bliver trolovet til Karen Pedersdatter Mørch af Kalum. Den anden forlover er Peder Mørch af Kalum.
Den 15. marts 1742: Lars Christensen af Tårs bliver trolovet til enken Anne Mortensdatter af Sønderhaven. Forlovere er Tomas Christensen af Hesselholt og Morten Nielsen af Gynderup.
Den 23. januar 1742: Ungkarl Jens Tomesen af Tårs bliver trolovet til Maren Jensdatter af Sønder Vrå i Vrå sogn.
Den 28. november 1745: Mads Tomesen af Hvidsted i Tårs sogn er forlover, da Tomas Christensen, der tjener hos Jens Kudsk af Kalum i Serridslev sogn, bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Nygaard. Den anden forlover er Christen ? Skrædder af Sønder Vrå.
Den 25. oktober 1748: Søren Jensen af Borup i Taars sogn er forlover, da Jens Hansen og Anne Andersdatter i Holt troloves.
Den 17. november 1767: Niels Jensen af Volsholt i Taars sogn er forlover i Vraa, da Morten Christensen forpagter i Lund præstegård troloves til Anne Pedersdatter i Vraa præstegård. Den anden forlover er Christen Stade forpagter i Vraa præstegård.
Den 20. november 1776: Christen Nielsen af Taars troloves til enken Maren Nielsdatter af Underaare. Forlovere: Peder Nielsen og Povel Hansen af Underaare.
Den 26. september 1782: Christen Jensen af Agdrup i Taars sogn er forlover, da Jens Hansen i Wollerup troloves til Malene Olufsdatter i Steenvad.
Den 1. november 1785: Lauridtz Hansen af Taars sogn troloves til Dorethe Olufsdatter fra Mellemgaard i Steenvad i Vrå sogn. Forlovere er Thomas Jensen Koldbroe af Taars sogn og Niels Olufsen af Steenvad.

Folk fra Villerup og Skallerup sogn
Den 25. oktober 1736: Svend Stephansen af Lønstrup i Skallerup sogn er forlover, da enkemanden Bertel Christensen bliver trolovet til Maren Thomesdatter af Østergaard i Nørre Vrå.
Den 17. marts 1780:
Jens Iversen af Hannerup i Skallerup sogn bliver trolovet til enken Maren Nielsdatter af Stade. Forlovere er Poul Uthermøller på Aastrup og Anders Smed af Hjørring.
1 p Trin 1788: Søren Hansen Ladefoged af Villerup er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.

Folk fra Torslev sogn
Den 12. juni 1717: Maren Jensdatter af Heiselt i Torslev sogn er fadder, da Hans Jensen og Maren Jensdatter af Hjelmsted får døbt datteren Karen Hansdatter.
Den 27. marts 1726: Thomas Jensen af Refbacken i Torslev sogn troloves til Else Christensdatter af Serridslev. Forlovere er Peder Jensen af Refbacken [Rævebakken] og Christen Jensen af Houstrup, begge i Torslev sogn.
8 p Trin 1728: Begraves et uægte barn, 12 uger gammel, som er fød i Torslef sogn af Maren Pedersdatter, der kom til Underaare med barnet. Barnet er døbt i Torslev kirke og har som barnefar Søren Sørensen fra Wange [Vang] i Torslev sogn.
Den 19. juni 1734: Jens Christensen af Vraagaard i Torslef sogn står forlover, da Thomas Hansen i Underaare troloves til Margrethe Madsdatter af Plet i Vrejlev sogn. Den anden forlover er Jens Eskildsen i Vraa
by.

Folk fra Lyngby sogn i Hjørring amt
Den 19. maj 1772: Simon Jensen af Lyngby [sogn, Hjørring amt] er forlover, da Mathias Jensen af ?berg troloves til Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå.
2 p pasch 1787: Povel Jensen, som tjener i Lyngby sogn i Hjørring amt, og hustru Maren Olufsdatter af Em, får døbt sønnen Jens Povelsen.

Folk fra Stenum sogn
Den 15. september 1718: Else Jensdatter af Stenum er fadder, da Søren Sørensen og Johanne Sørensdatter af Stade i Serridslev sogn får døbt datteren Kirsten Sørensdatter.
Den 13. december 1785: Niels Pedersen af
Stenum sogn bliver trolovet i Vrå til Anne Sørensdatter af Grønderup. Søren Christensen af Stenum er den ene forlover.
Den 29. oktober 1790: Enkemand Søren Christensen af Stenum bliver trolovet i Vrå til Mette Simonsdatter af Stenvad. Forlovere er Peder Olufsen af Stenum og Anders Jensen af Sønder Vrå.
Den 2. august 1844: Enkemand Thomas Olsen af Rubjerg, som er født i Stenum sogn i 1798, bliver viet til Louise Gundersdatter af Underåre i Serridslev sogn. Forlovere er husmændene Bertel Jensen og Mads Jensen af Underåre.

Folk fra Vollerup og Em sogn
Den 27. februar 1701: Peder Jensen af Em by bliver trolovet til Inger Lauridsdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 27. marts 1704: Hans Heilesen af Em by bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 17. august 1729: Peder Nielsen af Em by er forlover i Vrå, da Mogens Jensen og Maren Jensdatter af Sønder Vrå bliver trolovet.
Den 19. august 1729: Jens Jensen Smed af Em troloves i Vrå til Kirsten Johansdatter af Sønder Vrå. Forlovere: Johan Nielsen af Sønder Vrå og Anders Sørensen Smed af Nørre Vrå.
22 p Trin 1733: Thomas Jensen i Emb er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Sørensdatter i Calum får døbt sønnen Jens Jensen. Kirsten Sørensdatter af Holt er også fadder
.
4. advent 1736: Christen Pedersen af Mølhuuset ved Emb troloves til enken Else Andersdatter af Calum. Troloverne er Peder Wogensen? af Mølhuuset og Niels Nielsen af 
Emb.
Den 8. august 1737: Mons Pedersen af Em og Anders Johansen af Vollerup er forlovere, da Simon Simonsen og Mette Sørensdatter af Stenvad i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 19. november 1741: Enkemanden Jacob Christensen af Vollerup i Em sogn bliver trolovet til Maren Knudsdatter af Underaare i Serridslev sogn. Forloverne er Anders Pedersen af Kalum i Serridslev sogn og Anders Johansen af 
Vollerup.
Den 13. september 1743: Oluf Jensen af Em er forlover, da Christen Jensen af Rakkeby i Vrå bliver trolovet til enken Maren Jensdatter af Vrålund.
Den 8. november 1744: Jacob Corporal af Em er forlover, da Niels Vilson Tambour bliver trolovet til Birgithe Nielsdatter af Kalum i Serridslev sogn. Den anden forlover er Niels Mathiesen af Kalum.

Den 11. juni 1751: Mads Christensen i Emb er forlover sammen med Jens Jensen i Callum, da Niels Christensen i Callum troloves til Anne Christensdatter i Callum.
Den 27. juni 1755: Da Peder Pedersen af Emb troloves til Maren Larsdatter af Stade, er forloverne Hans Christensen i Emb og Anders Pedersen af Hiermetslefgaard.
Den 15. september 1758: Lars Jensen af Serridslev troloves til Kirsten Nielsdatter af Emb Markhuus.
Den 18. marts 1760: Anders Mortensen i Emb er forlover, da Jens Jensen Nørhaven troloves til Margrethe Thomasdatter af Sønderhaven.
Den 9. oktober 1766: Anne Albretsdatter af Em troloves i Vrå til Niels Jensen af Borup. Forlovere er Johan Ovesen af Emb og Niels Andersen Bombech af Borup.
Den 24. oktober 1766: Moust Albretsen af Em bliver trolovet i Vrå til Margrethe Thomædatter af Borup. Forlovere er Peder Pedersen af Em og Jens Sørensen af Borup i Vrå sogn.
2 p Trin 1767: Peder Olufsen, som tjener hos Johan Ovsen af Em, og hustru Anne Pedersdatter, som er i huset hos Jens Thomsen Skrædder af Sønder Vrå, får døbt datteren Maren Pedersdatter.
14 p Trin 1767: Margrethe Thomædatter, som er gift med Moust Albretsen af Em, er fadder, da Jens Sørensen og Johanne Thomædatter af Borup i Vrå sogn får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 9. januar 1770: Ole Jensen af Em er forlover i Vrå, da Christen Jensen af Vraalund bliver trolovet til Else Jensdatter af Nørre Vrå. Niels Jensen af Borup i Vrå sogn er den anden forlover.
Den 27. november 1770:
Zidsel Christensdatter af Em bliver i Vrå trolovet til Christen Lauridsen Schiøtte af Borup. Forlovere er Christen Jensen af Grønnerup og Jens Jensen af Borup i Vrå sogn.
Den 22. oktober 1773: Niels Pedersen af Em [sogn] er forlover, da Thomas Olesen og Anne Christensdatter i Sønder Vrå troloves.

Den 30. april 1776: Enkemanden Oluf Olufsen af Em troloves til Else Jensdatter af Vraalund i Nørre Vrå. Christen Nielsen af Gunders Møller er forlover sammen med Søren Heylesen i Nørre Vraa.
Den ? august 1776: Niels Jensen i Vollerup [i Em sogn] troloves til Johanne Christensdatter Giølboe i Kalum [i Serridslev sogn]. Forlover er Anders Thomsen i Wollerup.
Den 20. juni 1777: Thomas Andersen af Em troloves i Vrå til Dorethe Thomsdatter i Stenvad.
Den 28. november 1780: Søren Christensen af Em troloves i Vrå til Margrethe Jensdatter i Sønder Vraa.
Den 6. april 1779: Jens Jensen af Wollerup er forlover, da Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn troloves til Karen Pedersdatter [af Hielmsted?].
Den 4. juli 1786: Jens Jespersen af Vollerup i Em sogn er forlover, da Oluf Jensen af Stenvad troloves til Anne Jensdatter af Bakken i Vrå sogn.
Den 21. juli 1786: Mads Christensen af Em bliver trolovet i Vrå til Anne Marie Christensdatter af Em. Anders Thomsen af Em skole og Jens Andersen af Em er forlovere.
Den 22. august 1786: Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn er forlover, da Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn i Vrå troloves til Bodil Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 21. december 1787: Ove Johansen af Em er forlover, da enkemand Niels Olufsen af Stenvad troloves til enken Maren Christensdatter af
Stenvad.
Den 21. oktober 1791: Jens Hansen af Vollerup i Em sogn er forlover, da ungkarl Simon Nielsen af Vrejlev Mølle bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Stenvad.
Den 1. marts 1793: Ungkarl Hans Baltzersen af Mølhuset i Em sogn troloves til Kirstine Sørensdatter af Kalum. Niels Pedersen af Em er forlover sammen med Bertel Thomsen i Kalum.
Den 20. november 1795: Ungkarl Peder Nielsen af Vollerup bliver trolovet til Maren Jensdatter af Underaare. Forlovere er Niels Pedersen af Vollerup og Peder Poulsen af Underåre.
Den 30. januar 1807: Jens Hansen af Vollerup er forlover, da ungkarl Thomas Hansen af Ulhøj i Serritslev sogn bliver trolovet til Inger Marie Jensdatter af Ulhøj.
Den 14. juli 1807: Jens Hansen af Vollerup er forlover, da Christen Nielsen af Hathuset i Jerslev sogn bliver trolovet til Mette Kirstine Hansdatter af Ulhøj i Serritslev sogn.

Folk fra Smidstrup og Sejlstrup sogn
Den 29. juni 1710: Anne Jensdatter, der er født i Smidstrup i Sejlstrup sogn, absolveres. Hun tjente hos Anders Kockholm af Borup i Vrå sogn, hvor hun blev besvangret af soldaten Jesper Thomasen, som nu tjener i Stenvad i Vejby sogn.
Den 26. oktober 1739: Oluf Larsen af Sejlstrup bliver trolovet til Karen Pedersdatter Mørch af Kalum i Serridslev sogn.
Den 17. februar 1775: Jens Nielsen af Sejlstrup Mølle er forlover, da enkemanden Søren Heylesen af Nørre Vrå bliver trolovet til Karen Jensdatter.
Den 23. maj 1777: Christen Staxsted af Sejlstrup sogn er forlover, da Peder Heylesen af Øster Aae i Serridslev sogn bliver trolovet til enken Johanne Christensdatter af Borup i Vrå sogn.

Den 19. januar 1782: Jacob Nielsen af Smidstrup i Sejlstrup sogn er forlover, da Jens Pedersen Aalstrup bliver trolovet til Bodil Jensdatter af Kalum i Serridslev sogn. Den anden forlover er Peder Christensen af Nørre Vrå.
Den 30. november 1790: Henrich Christensen af Smidstrup i Sejlstrup sogn er forlover, da enkemand Christen Sørensen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til enken Anne Marie Johansdatter.

Folk fra Jelstrup sogn
Den 1. april 1740: Jens Mathisen af Gylstrup [Gølstrup i Jelstrup sogn] står som trolover, da Niels Mathisen af Callum troloves til Anne Tomesdatter af Holt.
Den 21. juni 1754: Anders Olufsen af Jelstrup er forlover, da Søren Pedersen og Johanne Christensdatter i Callum troloves. Den anden forlover er Niels Mathiesen af Callum.

Folk fra Brødslev og Ingstrup sogn
Den 29. januar 1722: Laurids Clausen af Brødslev i Ingstrup sogn er forlover, da Christen Jensen Brun af Tureby by og sogn bliver trolovet til Anne Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå. Den anden forlover er Jens Hansen Smed af Sønder Vrå.
Den 12. marts 1743: Jens Jensen af Brødslev er forlover, da ungkarl Søren Jensen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Magdalene Villadsdatter af Nørre Vrå.

Den 7. januar 1784: Povel Povelsen og Maren Nielsdatter Find, som er datter af skoleholder Niels Find af Serridslev, og som er forlovet i Ingstrup, bliver denne dag viet i Serridslev.

Folk fra Børglum sogn

Den 27. marts 1704: Johan Andersen af Vittrup i Børglum sogn er forlover, da Hans Heilesen af Em bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 26. marts 1706: Johan Andersen i Witterup [Vittrup i Børglum sogn] er forlover, da Mads Lauridsen af Øster Hjermitslev troloves til Johanne Sørensdatter af Skarvad i Vrå.
Den 10. juli 1721: Søren Pedersen af Stenbjerggaard i Børglum sogn er forlover, da Christen Nielsen og enken Giertrud Heylesdatter i Steenvad bliver trolovet. Den anden forlover er Christen Nielsen i Steenvad.
19 p Trin 1727: Christen Madsen af Børlum sogn, Landsoldat, troloves til enken Mette Boesdatter af Serridslev.
Den 13. januar 1735: Hans Smidt af Lycken i Børglum sogn er forlover, da degnen Knud Nielsen Schøtte i Vrå troloves til degneenken Anne Rasmusdatter.
Den 17. februar 1736: Enkenmanden Frans Ibsen af Børglum sogn bliver trolovet til Giertrud Christensdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Niels Nielsen og Niels Christensen af Hjortnæs i Børglum sogn.
Den 27. februar 1737: Søren Andersen af Børglum by bliver trolovet til Ingeborg Andersdatter af Borup i Vrå sogn. Forlovere er Hans Nielsen og Peder Hejlesen af Børglum 
by.
Den 10. oktober 1741: Søren Andersen af Børglum er forlover, da Niels Andersen og Kirsten Andersdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 18. oktober 1774: Christen Ydsen af Børlum bliver trolovet til enken Birgithe Jespersdatter af Underåre. Forlovere er Lauridz Christensen Vestergaard af Kalum og Peder Rhoe af Underåre.
25 p Trin 1785: Margrethe Jacobsdatter, som er gift med Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn er fadder, da Peder Christensen Smed og Else Jacobsdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Reminisc 1786: Jens Munch og hans søn, Niels Jensen Munch af Steenberggaard i Børglum sogn, er faddere, da Ove Johansen og Anne Marie Jensdatter af Em får døbt sønnen Jens Ovesen.
1 p Trin 1788: Margrethe Jacobsdatter, som er gift med Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn, er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.
Den 30. december 1788: Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn er forlover, da Povel Sørensen af Stenum i Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Hansdatter af Rudbæk i Sønder Vrå.

Folk fra Ørum sogn
Den 4. december 1752: Jens Svendsen af Ørum bliver trolovet til Anne Andersdatter af Kalum. Forlovere er Simon Svendsen af Aagaard i Ørum sogn og Niels Mathisen af Kalum.

Folk fra Hallund sogn
Den 7. juni 1716: Soldaten Jens Jensen, som tjener hos Jens Pedersen af Hebbelstrup i Hallund sogn, udlægges til barnefar, da Birgitte Thomasdatter får døbt sin uægte søn for Jens Jensen. Faddere er Peder Lauridsens hustru af Underåre, Johanne Nielsdatter, Jesper Christensen og Niels Nielsen af Underåre samt Anders Jensen af Serridslev.
Den 19. marts 1728: Hans Lauridsen af Hallund, som er født i Vrejlev, bliver trolovet til Maren Christensdatter af Kalum.

Den 27. oktober 1746: Mathies Nielsen af Hallund er forlover, da Madts Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Maren Jensdatter af Hjelmsted. Den anden forlover er Anders Bollesen af Holt.
Den 27. oktober 1748: Peder Christensen og Niels Nielsen af Hallund er forlovere, da enkemanden Christen Christensen af Hallund bliver viet til Anne Jensdatter af Lille Nygaard.

Den 4. februar 1751: Da Jesper Nielsen af Hallund sogn bliver trolovet til Anne Thoersdatter på Bakken, er forloverne Christen Pedersen af Hallund og Søren Christensen på Bakken.
Den 15. juli 1760: Claus Gundesen af Holmsted [Hollensted] i Halling sogn [Hallund sogn] er forlover, da Peder Ibsen af Rønnerup i Vrejlev sogn troloves til Maren Pedersdatter af Underaare.
Den 9. oktober 1766: Jens Christensen af Hallund er forlover sammen med Jens Hansen af Tollestrup i Vrejlev sogn, da Jens Christensen Solgaard af Holmsted og Bodil Jensdatter af Underåre bliver trolovet.
Den 25. november 1788: Ungkarl Simon Laursen af Hallund sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter fra Underåre.
Den 4. marts 1791: Jens Madsen af Østerkjær i Hallund sogn er forlover, da ungkarl Simon Pedersen af Vrejlev sogn bliver trolovet til Margrethe Hansdatter af
Serridslev.
Den 15. juni 1815: Ane Olsdatter hos faren Ole Jensen i Hallund sogn er gudmor, da Jens Olsen og Mette Marie Jensdatter i Serridslev sogn får døbt sønnen Ole Jensen.

Folk fra Hellum sogn
Den 25. juni 1751: Da Niels Jespersen af Kisdal i Hellum sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Hjelmsted, er forloverne Anders Pedersen af Olestrup og Heile Terchelsen af Hjelmsted.
Den 5. februar 1755: Jesper Nielsen af Hellum bliver trolovet til Maren Povelsdatter af Bakken i Serritslev sogn. Forlovere er Jens Tollestrup og Stephen Nielsen af Sneverholt i Hellum sogn.
Den 7. januar 1777: Søren Thomsen af Kalsberg i Hellum sogn er forlover, da Peder Jensen? af Hjelmsted ? bliver trolovet til Else Pedersdatter. Den anden forlover er Jens Christensen af Hjelmsted.
Den 6. april 1779: Søren Thomsen af Kalsberg i Hellum sogn er forlover, da Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Hjelmsted.

Folk fra Hellevad sogn
11 p Trinit 1729: Christen Jensen af Boved i Hellevad sogn bliver trolovet i Vrå til Kirsten Lauridsdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Anders Jensen af Toldberg og Laurids Lauridsen af Sønder Vrå.
Den 2. september 1774: Kapellan Nisenius Pettersen Smith for Hellevad, Hellum og Ørum bliver viet til jomfru Anethe Meyer uden foregående trolovelse. Forlovere er Lieutenant Zigvarsen af Hellevad og Herman Frideric Coucheron af Lille Nyegaard.

Folk fra Saltum og Sønder Saltum
Den 13. juni 1766: Niels Christensen af Sønder Saltum bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Vesterå. Forlovere er Niels Christensen og Christen Nielsen af Saltum.
Den 21. april 1767: Jeppe Ollesen af Egested i Saltum sogn er forlover, da Peder Olufsen og Anne Pedersdatter i Vrå præstegård bliver trolovet. Den anden forlover er forpagter Christen Sørensen af Vraa.

Folk fra Rubjerg sogn
Den 16. november 1759: Bernt Sørensen af Alstrup i Ruberg sogn bliver trolovet til Johanne Hansdatter af Stade. Forlovere er Christen Pedersen Ladefoged af Lønstrup og Willum Lauritsen af Rubjerg.


Folk fra Ugilt sogn
Den 18. februar 1763: Christen Madsen Dalsager af Ugilt sogn er forlover, da Thomas Christensen og Anne Lauritsdatter af Vester Aae bliver trolovet.
Den 12. november 1784: Oluf Pedersen fra Lørslev i Ugilt sogn er forlover, da Lauridtz Olufsen i Grynderup [i Vrå sogn] troloves til Anne Thomædatter [Thomasdatter] af Vrejlev sogn

Folk fra Mårup sogn
Den 12. oktober 1779: Niels Nielsen af Vester Vidstrup i Mårup sogn er forlover, da Maren Nielsdatter i Borup i Vrå sogn troloves til Christen Mouridsen af Borup.


Folk fra Tise sogn

Den 1. juli 1766: Anders Pedersen i Fiilholm i Tiis sogn er forlover sammen med Peder Andersen i Sønder Harreslev, da Olaf Sørensen og Maren Nielsdatter i Stade troloves.
Den 6. november 1772: Christen Pedersen Krogsgaard af Thiis er forlover, da Niels Nielsen Bruus af Vrensted troloves til enken Maren Sørensdatter af Øster Aae.

Folk fra Øster Hjermitslev sogn
Den 28. marts 1701: Christen Lauridtzen i Øster Hiermedslev er fadder, da Søren Andersen og Inger Thomesdatter i Stade får døbt datteren Maren Sørensdatter. En anden fadder er Johanne Peder Laursens i Steenberggaard.
Den 26. marts 1706: Da Mads Lauridsen af Øster Hjermitslev troloves til Johanne Sørensdatter af Skarvad i Vrå, er forloverne Svend Erichsen og Christen Laursen af Øster Hjermitslev.
Den 23. oktober 1767: Michel Pedersen af Øster Hiermeslev troloves til Kirsten Pedersdatter af Hielmsted. Forloverne er Jens Nielsen af Øster Hiermeslev og Therkild Christensen i Hielmsted.
Den 10. august 1773: Jens Hansen af Hiermeslef troloves til Mette Christensdatter af Calum. Forlovere er Peder Jensen Iller i Kalum og Laurs Jensen i Serridslev.
Den 13. august 1773: Niels Sørensen i Øster Hjermitslev er forlover, da Jens Jensen fra Øster Brønderslev troloves til enken Zidsel Olufsdatter fra Vestermarken.
Den 14. november 1775: Lauridtz Erichsen af Øster Hiermesleuf troloves til Mette Jensdatter af Nørhaven. Forlovere: Peder Christensen Thiis af Serridslev og  Jens Thomsen ved skolen i Serridslev.
Den 23. november 1779: Enkemanden Jens Thomsen af Øster Hiermitslev troloves til Kirsten Andersdatter af Melhaven.
Den 9. juli 1782: Lauridtz Pedersen i Øster Hjermitslev er forlover, da Lauridtz Lauridtzen og Maren Simonsdatter ved Serritslef kirke troloves.

Folk fra Vester Hjermitslev sogn
Den 5. november 1837: Pigen Ane Marie Nielsdatter af Vester Hjermitslev er gudmor, da ugifte Ane Johanne Christensdatter af Serridslev får døbt datteren Marie Nielsdatter. Udlagt barnefar er Niels Nielsen af Aamark.

Folk fra Snarup og Rakkeby sogn
Den 27. februar 1701: Niels Pedersen Steen af Rakkeby bliver trolovet i Vrå til Sitzel Andersdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 30. marts 1706: Peder Knudsen af Rakkeby bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Grønnerup i Vrå sogn. Forlovere er Svenning Nielsen og Søren Knudsen af Rakkeby.
Den 6. oktober 1715: Niels Pedersens hustru af Snarup i Rakkeby sogn er gudmor, da Anders Andersen og Mette Lauridsdatter af Vestermark i Serridslev sogn får døbt datteren Birgita Andersdatter.
Den 2. oktober 1719: Anders Christensen af Rakkeby bliver trolovet til Anne Christensdatter af Borup i Vrå sogn. Anders Christensen og Mathis Jensen af Rakkeby er forlovere.
Den 17. april 1738: Ungkarl Anders Pedersen Mølbach af Rakkeby sogn bliver i Vrå trolovet til Maren Lauridsdatter af Sønder Vrå.
Den 13. september 1743: Christen Jensen af Rakkeby bliver trolovet til enken Maren Jensdatter af Vrålund i Vrå sogn
Den 10. oktober 1747: Peder Andersen af Rakkeby er forlover, da Peder Mortensen af Saxager bliver trolovet til Mette Kirstine af Kalum. Den anden forlover er Hans Jensen af ?.

Den 6. juni 1766: Niels Jensen af Rakkeby troloves til enken Dorethe Christensdatter af Kalum. Forlovere: Niels Pedersen af Vollerup og Peder Nielsen af Underaare.
Den 22. oktober 1773: Niels Knudsen af Rakkeby er forlover, da Thomas Olesen og Anne Christensdatter af Sønder Vrå troloves.
Den 29. marts 1776: Morten Pedersen af Rakkeby troloves til Anne Christensdatter af Kalum. Forlovere: Anders Pedersen af Rakkeby og Christen Andersen af Smidstrup [i Vendsyssel].

Den 5. januar 1779: Knud Christensen af Rakkeby er forlover, da Søren Pedersen Bachen og Anne Margrethe Christensdatter bliver trolovet. Søren Madsen på Backen er den anden forlover.
Den 5. december 1788: Jens Nielsen af Rakkeby er forlover, da enkemand Anders Roholm af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Ædel Marie Nielsdatter af Borup.
Den 25. december 1814: Karen Pedersdatter [eller Povelsdatter], som er gift med Niels Christian Jakobsen af Rakkeby, er gudmor, og Dorthe Jakobsdatter samt Henrich Jakobsen, som begge tjener i Rakkeby, er faddere, da husmand Steffen Jakobsen og Maren Jensdatter af Underåre får døbt sønnen Johannes Steffensen.
Den 27. december 1843: Gårdmand Anders Jensen af Snarup i Rakkeby sogn er forlover, da Thomas Christensen, der er født i St. Olai sogn i Hjørring, bliver viet til Ane Marie Andersdatter af Sønderhaven i Serridslev sogn.

Folk fra Vadum sogn
Den 11. februar 1729: Enken Else Bertelsdatter af Vadum sogn bliver trolovet til Christen Olufsen af Aae i Serridslev sogn.

Folk fra Vodskov
Den 21. januar 1766: Anders Madsen af Vodskov bliver trolovet i Vrå til Ingeborg Marie Povelsdatter af Vraalund.

Folk fra Horsens sogn i Vendsyssel
Den 4. april 1804: Sr. Anders Howald af Horsens Mølle bliver trolovet til Kirstine Thomasdatter, der er enke efter Niels Tychsen af Kalum Nørgaard.


Folk fra Ajstrup sogn
Den 18. september 1796: Ungkarl Christen Jørgensen af Kærsgaard i Ajstrup sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Holt.

Folk fra Hune sogn
Den 22. februar 1771: Niels Jensen Bundgaard og Christen Christensen Skoleholder af Hune sogn er forlovere, da enkenmanden Bertel Christensen af Sønder Vraa troloves til Bodil Christensdatter.

Folk fra Furreby sogn
Den 4. februar 1780: Johanne Maria Christensdatter af Lycken i Furreby sogn troloves til Bertel Jensen i Østergaard i Nørre Vrå ved kgl. brev. Mons. Søebye foged ved Aaes er forlover sammen med Niels Jespersen i Sønder Vraa.

Folk fra Aaby sogn
Den 20. november 1772: Anders Pedersen fra Bjerget i Åby sogn troloves ved kgl. brev til Karen Jensdatter fra Østergaard i Nørre Vrå. Forlovere: Forpagter på Oxhold, Bredendall, og Thomas Christensen af Vesteraae [i Serridslev sogn].


Folk fra Vejby sogn

Den 27. marts 1704: Las Christensen af Vejby er forlover, da Hans Heilesen af Em bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 29. juni 1710: Anne Jensdatter, som er født i Smidstrup i Sejlstrup sogn, absolveres. Hun tjente hos Anders Kockholm af Borup, hvor hun blev besvangret af soldaten Jesper Thomasen, som nu tjener i Stenvad i Vejby sogn.
Den 1. november 1711: Laurs Laursen af Vangen i Vejby sogn udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter absolveres.
25 p Trin 1785: Inger Andersdatter, som er datter af Anders Smed af Vejlby, er fadder, da Peder Christensen Smed og Else Jacobsdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Pedersdatter.

Folk fra Hæstrup sogn
Den 29. maj 1789: Enkemanden Niels Hansen af Pælen i Hæstrup sogn bliver trolovet til Karen Andersdatter af Nyegaard i Serridslev sogn.
Den 30. november 1790: Jørgen Laursen af Hæstrup Mølle er forlover, da ungkarl Jacob Pedersen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Anne Jensdatter.

Folk fra Astrup sogn
Den 6. maj 1791: Ungkarl Christen Stephansen af Astrup sogn troloves til Maren Jensdatter af Underaare. Søren Nielsen af Knudstrup er forlovere sammen med Peder Povelsen Smed af Underaare.

Folk fra Harritslev sogn
Den 17. april 1738: Niels Pedersen af Harritslev er forlover, da ungkarl Anders Pedersen Mølbach af Rakkeby sogn i Vrå bliver trolovet til Maren Lauridsdatter af Sønder Vrå.
Den 29. september 1786: Thomas Nielsen af Sønder Harritslev troloves til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.


Folk fra Vennebjerg sogn
Den 29. september 1786: Søren Pedersen af Dahl i Vennebjerg sogn er forlover, da Thomas Nielsen af Sønder Harritslev troloves til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.

Folk fra Vrensted
Den 16. februar 1748: Christen Jensen af Vrensted bliver trolovet til Maren Jensdatter af Nørhaven. Forloverne er Christen Larsen af Vanggaard og Niels Andersen af Serridslev.
Den 22. juni 1752: Christen Jensen i Wrensted er forlover sammen med Peder Christensen i Serretslev, da Anders Nielsen af Serretslev troloves til Margrethe Jensdatter af Nørhaven.
Den 8. november 1761: Anders Christensen af Vrensted er forlover, da Mogens Madsen og Maren Andersdatter af Holt troloves.
Den 19. oktober 1762: Christen Jensen af Vrensted er forlover, da Peder Nørhaven troloves til Margrethe Sørensdatter af Serridslev. Hans Sørensen i Serridslev er den anden forlover.
Den 20. oktober 1769: Mads Jensen Østergaard og Christen Bruus af Vrensted er forlovere, da Niels ? ?gaard af Vrensted sogn bliver trolovet til Anne Hansdatter af Nørhaven.
Den 6. november 1772: Niels Nielsen Bruus af Vrensted bliver trolovet til enken Maren Sørensdatter af Øster Aae. Forlovere er Christen Pedersen Krogsgaard af Thise og Christen Jensen af Vrensted.
16 p Trin 1786: Johanne Jensdatter, som er gift med Jens Nielsen af Ossenterp i Vrensted sogn [måske Åsendrup?], er fadder, da Morten Andersen og Else Jensdatter af Em får døbt sønnen Anders Mortensen.

Folk fra Sulsted
Den 12. oktober 1764: Lars Hansen af Sulsted er forlover, da Carl Christensen af Stade troloves til Margrethe Pedersdatter af Stade. Den anden forlover er Christen Pedersen af Øster Aae, som er far til Peder Christensen Aae.

Folk fra Aalborg
Den 19. juli 1701: Diderich Schmith i Aalborg er fadder, da Christen Jensen Ladefoged og Maren Nielsdatter Holst i Kallum får døbt datteren Dorothea Christensdatter. Hans Povelsen Ridefoged er også fadder.
Den 15. juni 1704: Jacob Langebech i Aalborg absolveres pr. brev, da han har begået utroskab med Anne Nielsdatter i Em.
Den 11. august 1715: Anne Byrgesdatter ved Aalborg fedet er gudmor, da Jens Thomæsen og Mette Svendsdatter i Ulhøj i Serridslev sogn får døbt sønnen Thomas Jensen. Fadderne er Jens Sigvartsen, Else Berthelsdatter og Else Christensdatter af Serridslev foruden Niels Madsen i Ulhøj
.

Den 6. november 1719: Jochum Madsen Buch, klokker ved Sct. Budolfi kirke i Aalborg, troloves til Else Jørgensdatter, som tjener i Vraagaard i Vrå sogn efter kongelig bevilling. Forlovere er Peder Houstrup, som er medtjener i Sct. Budolfi kirke i Aalborg, og Nicolai Lorensen, som er borger og ?mager i
Aalborg.
1 p pasch 1731: Jens Justsen af Aalborg er fadder, da Dorthe Christensdatter og Peder Jensen Mørch af Kalum får døbt sønnen Peder Pedersen Mørch.
6 p Trin 1732: Skomagersvend Christopher Trundsen Kamp af Aalborg bliver trolovet til Anne Poulsdatter Winter, som tjente i Aalborg.
Den 27. maj 1796: Ungkarl Jens Todberg af Aalborg troloves til Mette Marie Nielsdatter af Bakken.
Den 1. november 1797: Christian Mørk af Aalborg troloves til Maren Trind, der enke efter Poulsen i Skolehuset i Serridslev sogn. Forlovere er Laust Bang af Smersted og Niels Trind af Skolehuset.

Folk fra Hjørring
Den 20. marts 1701: Peder Andersen af Hjørring bliver trolovet i Vrå til Maren Sørensdatter Koch af Grønderup.
Den 14. januar 1734: Hans Andersen af Hjørring bliver trolovet til enken Maren Lauridsdatter af Stade. Den ene forlover er kedelsmed Povel Lauridsen af Hjørring, mens den anden er Michel Lauridsen af Kalum.
Den 27. december 1843: Ungkarl Thomas Christensen, der er født i St. Olai sogn i Hjørring i 1809, bliver viet til Ane Marie Andersdatter af Sønderhaven i Serridslev sogn.

Folk fra Tornby sogn
Den 3. december 1721: Frans Jørgensen af Moesgaard i Tornby sogn og Hans Jensen af Hjelmsted er forlovere, da Michel Andersen af Nesum i Skæve sogn forloves til Mette Christensdatter af Kalum.

Folk fra Tureby sogn
Den 29. januar 1722: Christen Jensen Brun af Tureby by og sogn troloves til Anne Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå.

Folk fra Nielstrup og Elling sogn
Den 24. februar 1804: Enkemand Peder Sørensen af Nielstrup i Elling sogn bliver trolovet til Karen Olesdatter af Underåre.

Folk fra Nielstrup i Åsted sogn
Den 24. februar 1804: Henrich Andersen af Nielstrup i Åsted sogn er forlover, da enkemand Peder Sørensen af Nielstrup i Elling sogn bliver trolovet til Karen Olesdatter af Underåre.

Folk fra Svenstrup [sogn, Aalborg amt]
Fest Ascens 1717: Anders Nielsen, som tjener i Rigmands Mølle i Svenstrup sogn, udlægges til barnefar, da Margrethe Christensdatter i Serridslev sogn får døbt sønnen Christen Andersen. Faddere til drengen er Anders Hansen, Christen Lauridsen, Birgitte Olufsdatter og Birgitte Jensdatter i Serritslev.

Bemærk: En næsten ulæselig indgang i 1734: Jeg tror, at der står for Maren Christensdatter:
Dom 2: p: Pasch Inddøbt et Egte barn inddøbt et Egte barn kaldet Maren ? ? da 2den confirmeret for ? Christen Pedersen og Anne Jensdatter i Calum Faddere Peder Mørch af ?, Mette Christensdatter  og Mette Andersdatter, alle af Calum.

Vrejlev Gods Jordebog - fæstebreve fra Serridslev sogn

Den 24. juli 1753: Christen Erichsen fæster det sted på Bachen i Serritslev, som hans far, Erich Christensen, fradøde. Fæstet underskrives af Christen Erichsen med vidner: Thor Jensen og Niels Jensen, som begge er tjendende på Vrejlev kloster.
Den 2. marts 1754: Svend Jensen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Mellemhaven [Melhaven] i Serritslev sogn, som Jens Jensen tidligere beboede og fradøde. Underskrevet af Svend Jensen, Thor Jensen og Niels Jensen.
Den 4. marts 1754: Iver Nielsen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Underaare i Serritslev sogn, som Jens Sørensen beboede og fradøde, idet Iver Nielsen ægter Jens Sørensens enke. Underskrifter fra Ifver Nielsen, Thord Jensen og Niels Jensen.
Den 11. marts 1754: Anders Iversen fæster det hus i Ulhøj i Serritslev sogn, som Mette Svendsdatter sidst beboede og fradøde. Underskrevet af Anders Ifversen, Thord Jensen og Niels Jensen.
Den 8. oktober 1754: Peder Christensen fæster det sted i Scharnagger [Skarnager] i Serritslev sogn, som Christen Jensen beboede og fradøde. Underskrevet af Peder Christensen og til vitterlighed af T. Herslev og Niels Jensen.
Den 19. september 1758: Niels Nielsen fæster det sted på Bakken i Serridslev sogn, som er i den ny matrikulering. Uægte underskrift fra Niels Nielsen.
Den 19. september 1758: Olle Jensen Steerup, som er soldat i kaptajn Høegs kompagni, fæster det sted i Underaare i Serridslev sogn, som Christen Michelsen sidst beboede men frivilligt har afstået pga. svaghed. Uægte underskrift fra Olle Jensen.
Den 5. juni 1784: Poul Nielsen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Melhaven i Serritslev sogn, som Jens Svendsen pga. armod er frakommen. Poul Nielsen har været på session i Aalborg men blev kasseret som udulig. Underskrift fra Poul Nielsen.
Den 1. november 1784: Laurids Bang fra Smersted fæster sted det på Bachen i Serritslev sogn, som hans far, Rasmus Bang, forhen kappelan for Vrå, Em og Serridslev sogne, havde i fæste og er fradød. Underskrift fra Laurids Bang, der også kaldes Laurs Bang.   
Den 25. april 1785: Landsoldat Søren Christensen, som er født i Grønnerup under Vrejlev Gods, fæster det sted på Bachen i Serridslev sogn, som Peder Andersen sidst beboede. Uægte underskrift fra Søren Christensen.
Den 5. november 1785: Lars Stephansen af Serridslev fæster det sted i Serridslev, som hans far, Stephan Jensen sidst havde i fæste men frivilligt har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed imod aftægt. Uægte underskrift fra Laurs Stephansen. 

Folk fra andre sogne, som var i Jerslev - del 1

Folk fra Grindsted og Vester Brønderslev sogn
Den 13. oktober 1689: (skrevet Siemin) Simon Andersen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Anne Olufsdatter af Abildgaard i Jerslev sogn.
Den 8. maj 1698: Jens Christensen, som tjente udi Grindsted i Vester Brønderslev sogn, udlægges til barnefar, da Maren Sørensdatter får døbt sin uægte datter for Johanna Jensdatter. Faddere er Thomas Andersen, Povel Bierrildsen, Anders Andersen, Johanne Laursdatter samt Sophie Sørensdatter, alle af Klæstrup.
Den 3. juli 1718: Anders Andersen af Vester Brønderslev er fadder, da Jesper Nielsen og Anne Laursdatter af Jerslev by får døbt datteren Maren Jespersdatter.
Den 19. oktober 1727: Niels Pedersen, som tjener hos Laurids Nielsen i Vester Brønderslev, udlægges til barnefar af Anne Nielsdatter i Klæstrup, da hun får døbt datteren Maren Nielsdatter
.
Den 18. april 1729: Jens Jacobsen af Vester Brønderslev er fadder, da Eschil Nielsen og Anne Pedersdatter i Svarrebacken får døbt sønnen Niels Eschilsen.
D
en 14. februar 1742: Laust Jacobsen af Rostok i Vester Brønderslev sogn udlægges til barnefar af Anne Sørensdatter, da hun får døbt sønnen Jens Laustsen.

Den 16. december 1742: Jens Jacobsen af Vester Brønderslev by er fadder, da Bertel Laursen og Anne Nielsdatter af Sterup får døbt sønnen Otthe Bertelsen.
Den 15. september 1748: Hustruen til Peder Hiort af Vester Brønderslev er gudmor, da Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Hummelheden i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Jensen.

Den 19. juli 1750: Niels Jensen af Vester Brønderslev står fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Kiersten Andersdatter.
Den 10. februar 1751: Søren Andersen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Olesdatter af Klæstrup.
Den 23. januar 1752:
Hustruen til Anders Hiort af Vester Brønderslev er fadder, da Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Sterup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 1. september 1754: Christen Faxholm af Vester Brønderslev udlægges til barnefar af Karen Jensdatter af Løgen i Jerslev sogn, da hun får døbt sin uægte datter for Anne Christensdatter Faxholm.

Den 24. februar 1760: Christen Jensen ved Dammen i Vester Brønderslev er fadder, da Jens Hansen og Karen Jensdatter af Klæstrup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 19. juni 1763: Da Povel Simonsen og Karen Sørensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Søren Povelsen, er fadderne Ole Sørensen af Vester Brønderslev, Søren Sørensen af Vester Brønderslev, Jens Sørensen af Vester Brønderslev, Jens Kieldsens hustru af Vester Brønderslev samt Maren Laursdatter af Vester Brønderslev.

Den 26. juni 1763: Zidsel Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Jakob Jensen og Johanne Marie Pedersdatter af Kaalnaae i Jerslev sogn får døbt datteren Zidsel Marie Jakobsdatter.
Den 12. juni 1765: Peder Andersen af Rostok i Vester Brønderslev og Zidsel Jensdatter af Vester Brønderslev er faddere, da Jacob Jensen og Johanne Marie Pedersdatter af Kaalnaae i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Jacobsen. Thor Pedersen, Niels Jensen og Maren Jensdatter af Klæstrup er også faddere.
Den 15. september 1765: Karen Olesdatter af Vester Brønderslev får døbt sin uægte datter for Johanne Marie Thomsdatter i Jerslev, hvor hun pt. har til huse ved Bechen [dvs. kroen]. Udlagt barnefar er hestehandler Thomas Andersen af Aarhus.
Den 15. september 1776: Hustruen til Jens Kiær af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Andersen og Birgithe Pedersdatter af Klæstrup får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 27. april 1783: Ane Pedersdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Niels Michelsen af Hathuset i Jerslev og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 14. september 1783: Thomas Jensen Rytter, som er under Nepstrup gods hos Lars Bundgaard af Vester Brønderslev, udlægges til barnefar til Maren Thomsdatter af moren ? Jepsdatter i Jerslev. I 1787 er Maren Thomsdatter vist sat i pleje hos en enke.
Den 6. juni 1790: Ane Pedersdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Niels Michelsen og Maren Pedersdatter af Rumpen får døbt tvillingerne Michel Nielsen og Zidsel Nielsdatter.
Den 1. januar 1793: Da Mette Jensdatter af Lærken i Jerslev sogn får døbt sin uægte datter for Lisbeth Jensdatter og med udlagt barnefar, Jens Sørensen, som nu tjener hos Christen Olsen i Kær under Hjermitslevgaards Gods, angives det, at lejermålet er begået hos Anders Olsen af Vester Brønderslev.
Den 7. juni 1802: Ungkarlene Jens Christensen og Peder Christensen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er faddere, da Michel Christensen af Svennum og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Jens Christian Michelsen. I folketællingen 1801 staves farens navn Mickel Christensen.
Den 10. juni 1804: Hustruen til Christen Galskiøt af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Pedersen Skrædder af Klæstrup i Jerslev sogn og Maren Bertelsdatter får døbt datteren Ane Marie Christensdatter. Pigen bliver konfirmeret i 1819 i Jerslev.

Den 4. august 1805: Niels Jensen af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Jensen af Løth i Jerslev sogn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 26. juli 1815: Niels Christian Huusbøl af Vester Brønderslev by er fadder, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries forældre.

Den 3. december 1815: Lars Nielsen Ladefoged af Vester Brønderslev sogn er fadder, da selvejer Peder Jensen Dahl og Johanne Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Jens Pedersen Dahl.
Den 5. oktober 1823: Karlen Jens Andersen, som tjener i Grindsted i Vester Brønderslev sogn sogn, er fadder, da Malene Andersdatter, som er hjemme hos sin far, husmand Anders Christensen af Klæstrup, får døbt sin uægte datter Ane Marie Jacobsdatter.
Den 14. marts 1824: Mette Marie Michelsdatter, som tjener i Torsmark i Vester Brønderslev sogn, er del-gudmor, da Christen Michelsen og Anne Jacobsdatter af Stokbrohuset i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Cathrine Christensdatter.

Folk fra Hvilshøj, Linderup, Staderup, Stubdrup og Øster Brønderslev sogn
Den 12. juli 1711: Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Gården i Jerslev by.
Den 20. februar 1713: Peder Laursen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Jensdatter af Meldal i Jerslev
sogn.
Den 5. juli 1714: Jacob Johansen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Stennum. De bliver viet den 20. oktober 1714.
Den 7. oktober 1714: Da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt datteren Inger Christensdatter, er fadderne Oluf i Staderup, Anders Pedersen på Kraghede, Laus Andersen af Staderup og Else Jensdatter af Staderup i Øster Brønderslev sogn. Desuden Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup.

Den 2. juli 1715: Maren Nielsdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn står fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Mette Jacobsdatter.

Den 20. oktober 1715:
Laus Andersen af Staderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jens Andersen og Else Jensdatter af Aalstrup i Jerslev sogn får døbt sønnen Anders Jensen.
D
en 11. februar 1716: Jens Jensen af Øster Brønderslev er fadder, da Hans Jensen og Anne Laursdatter af Øster Hjulskov får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 26. maj 1716: Hustruen til Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Kieldsen og Anne Jensdatter får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 24. januar 1717: Laurs Nielsen af Staade og Laurs Andersen af Staaderup i Øster Brønderslev sogn er faddere, da Niels Nielsen og Malene Ottesdatter af Aalstrup får døbt datteren Birgete Nielsdatter.
Den 10. marts 1717: Hustruen til Jens Nielsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt sønnen Eskild Jacobsen. De andre faddere er Peder Sørensen af Jerslev, Christen Nielsen af Jerslev, Thomas Steffensen af Klæstrup og Dorethe Sørensdatter af Klæstrup.

Den 2. februar 1722: Jens Jensen af Staderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt datteren Inger Christensdatter.
Den 6. juni 1722: Anders Jørgensen af Kraghede i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Birgethe Pedersdatter af Klæstrup.
D
en 13. januar 1726: Hustruen til Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Jacobsdatter. De andre faddere er Christen Nielsen, Søren Nielsen og Niels Sørensen af Jerslev samt Karen Pedersdatter af Klæstrup.
Den 7. december 1732: Jens Pedersen af Hvilshøj er fadder, da Peder Jensen og Anne Christensdatter af Hummelheden får døbt datteren Anne Pedersdatter. Christen Holt af Sterup er også fadder.
Den 19. august 1742: Maren Christensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Knud Christensen og Ane Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Christen Knudsen.

Den 15. april 1743: Jens Pedersen Soldat af Øster Brønderlev udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter af Søheden får døbt datteren Maren Jensdatter
.

Den 13. september 1744: Niels Andersen af Øster Brønderslev og Inger Nielsdatter af Jerslev får døbt datteren Maren Nielsdatter. Jens Andersen og Inger Nielsdatter af Aalstrup er faddere.
Den 26. december 1744:
Oles hustru af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jens Thomsen af Klæstrup i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 11. juni 1749: Peder Iversen på Burholt i Øster Brønderslev sogn er fadder, da præsten Jacob Holm i Jerslev får døbt sin datter Elsebeth Horneman Holm.

Den 1. januar 1751: Ægtemanden Christen Sørensen Soldat af Øster Brønderslev udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter af Klæstrup i Jerslev sogn får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 5. marts 1756: Mads Jensen af Øster Brønderslev troloves til Karen Christensdatter af Klæstrup.
Den 21. marts 1758: Jens Jensen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Klæstrup.
Den 22. juni 1760: Laust Jensens hustru på Kraghede i Øst[er] Brønderslev sogn er fadder, da Niels Laursen og Johanne Olesdatter i Abildgaard får døbt datteren Else Nielsdatter.
Den 1. juli 1760: Enken Karen Christensdatter af Øster Brønderlev troloves til Stephen Nielsen i Jerslev bye.

Den 24. marts 1765: Søren Olesens hustru ved Kiæret i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Povel Sørensen og Karen Sørensdatter i Klæstrup får døbt datteren Maren Povelsdatter. Søren Jensen, Knud Christensen og Eskild Jakobsen af Klæstrup er også faddere.
Den 11. oktober 1774: Jens Jensen af Øster Brønderslev troloves til Anne Ottsdatter i Jerslev by.

Den 2. november 1777: Lars Stephensen, som tjener på Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev sogn under Tidemansholm gods udlægges til barnefar, da Ane Christensdatter på Heden under Vester Mellerup gods får døbt sin uægte søn for Jens Christian Larsen.
Den 30. december 1777: Niels Christensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Klæstrup.
Den 21. november 1779: Ole Kastensens hustru af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Laus Jespersen og Mette Nielsdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Mette Marie Lausdatter. I 1787 hedder han Oluf Carstensen af Linderup, og hustruen er Anne Nielsdatter.
Den 19. marts 1780: Maren Terkilsdatter af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Maren Laursdatter af Klæstrup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 20. august 1780: Ane Nielsdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Hans Laursen og Ane Marie Jensdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 1. okotber 1780: Niels Jensen og Christen Jensen af Øster Brønderslev er faddere, da Lars Olesen og Maren Christensdatter af Jerslev får døbt sønnen Ole Larsen. Hans kone hedder dog vist nok Kirsten Christensdatter.
Den 27. november 1781: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Giertrud Christensdatter af Klæstrup.
Den 4. februar 1783: Niels Michelsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Othsdatter af 
Jerslev.
Den 1. oktober 1789: Hr. Peder Ifversen og jomfru Anne Dorthea Mathiesen af Buurholt hovedgård i Øster Brønderslev sogn er faddere, da sognepræst Jacob Holm af Jerslev præstegård får døbt datteren Cathrine Marie Holm.
Den 26. september 1790: Mads Jensens hustru af Øster Brønderslev [Anne Nielsdatter] er fadder, da Mads Nielsen og Johanne Andersdatter i Klæstrup får døbt datteren Johanne Marie Madsdatter
.

Den 1. november 1800: Jens Christensen fra Øster Brønderslev troloves til Anne Kirstine Andersdatter i Hummelheden. Forlovere: Steenstrup og Anders i Hummelheden
.

D
en 19. september 1802: Christen Andersens hustru i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Nielsen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 26. december 1802: Jens Madsen i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Mette Jacobsdatter i Jerslev får døbt sønnen Christen Christensen. Andre faddere er Christen Andersen i Sterup, Thor Sørensen samt Anne og Karen Jacobsdatter af Jerslev.
Den 29. marts 1804: Ane Nielsdatter i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Anders Christensen.
Den 4. august 1805: Ane Sophie Jacobsdatter af Øster Brønderslev by og sogn er fadder, da Christen Christensen og Mette Jacobsdatter i Sterup får døbt sønnen Jacob Christensen. Han konfirmeres i Jerslev i 1820.
Den 20. oktober 1805: Jens Simonsen, som tjener hos Ole Smed på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, udlægges til barnefar af Niels Pedersens datter i Lille Myelund, Maren Nielsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Jens Christian Jensen.
2. juledag 1808: Johanne Marie Ovesdatter af Øster Brønderslev er del-gudmor, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Ingeborg Christensdatter.
Den 24. januar 1809: Morten Christensens hustru af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter af Aalstrup får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 3. december 1815: Mette Jensdatter, som er gift med Jørgen Jensen af Hvilshøj er gudmor, og Christen Bodilsen samt Jens Jensen af Stubdrup er faddere, da selvejer Peder Jensen Dahl og Johanne Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Jens Pedersen Dahl.
Den 1. marts 1822: Karlen Christen Bertelsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn, 33 år, bliver viet til Anne Kirstine Hansdatter af Mølholm i Jerslev sogn. Forlovere er Bertel Andersen af Linderup i Øster Brønderslev sogn og Christen Hansen af Jerslev.

Folk fra Hallund sogn
Den 10. januar 1698: Anders Christensen udi Hallind sogn er forlover, da Jesper Larsen og Boel Christensdatter bliver trolovet. De andre forlovere er Jens Christensen i Alstrup, Jens Mortensen i Klestrup og Jens Christensen i Norge [som nok er en gård i Jerslev by].
Den 2. februar 1703: Maren Knudsdatter af Hallund er gudmor, da Christen Knudsen af Klæstrup får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 10. november 1714: Kield Jensen af Hallund er fadder, da Niels Jensen og Anne Knudsdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 2. december 1714: Niels Christensen af Hallund sogn bliver viet til Maren Jensdatter af Mølholm i Jerslev sogn.
Den 19. september 1717: Christen Christensen af Hallund er fadder, da Niels Christensen og Maren Jensdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt deres søn for Jens Nielsen.
Den 3. juli 1718: Christen Laursen af Lunden i Hallund sogn er fadder, da Jesper Nielsen og Anne Laursdatter af Jerslev by får døbt datteren Maren Jespersdatter
.

Den 25. marts 1730: Christen Christensens hustru i Halling [Hallund] er fadder, da Niels Christensen og Maren Jensdatter i Mølholm får døbt sønnen Christen Nielsen. Det er Else Jepsdatter i Mølholm og Berthel Lauridsen i Svennum også.
Den 1. maj 1745: Peder [Christensens] hustru i Sønderlunden i Hallund sogn står gudmor, da Laurs Jensen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Laursen.
Den 7. maj 1747: Peder Christensens hustru i Synderlunden i Hallund sogn står fadder, da Christen Jepsen og Karen Hansdatter i Mølholm får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 10. marts 1748:
Hustruen til Peder Christensen af Sønderlunden i Hallund sogn er fadder, da Laust Jensen ved Bækken i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Laustsen.
Den 30. marts 1749: Hustruen til Peder Christensen af Sønderlunden i Hallund sogn er gudmor, da Christen Jepsen af Mølholm i Jerslev sogn og Karen Hansdatter får døbt sønnen Hans Christensen.

Den 26. december 1751: Maren Nielsdatter af Hallund er fadder, da Jens Nielsen af Mølholm i Jerslev sogn og Anne Pedersdatter får døbt datteren Helle Jensdatter.
Den 16. april 1754: Mette Clemensdatter af Hallund er fadder, da Ole Christensen af Mølholm i Jerslev sogn og Anne Jacobsdatter får døbt sønnen Jacob Olesen.
Den 21. juli 1754: Kirsten Nielsdatter af Lunden i Hallund Sogn er fadder, da Laust Christensen og Maren Nielsdatter, som har et hus i Jerslev ved Kratteting, får døbt datteren Anne Marie Laustdatter.
Den 18. december 1757: Peder [Christensens] hustru i Sønderlunden i Hallund sogn er fadder, da Christen Jepsen og Karen Hansdatter i Mølholm får døbt datteren Maren Christensdatter. Det gør Peder Bertelsen og Jens Bertelsen i Jerslev også.
Den 7. februar 1764: Maren Christensdatter af Kyskegaard [Kølskegaard i Hallund sogn] er fadder, da Niels Christensen og Anne Michelsdatter i Houlet får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 26. december 1766: Laurs Laursen og Anne Nielsdatter hos Christen Nielsen af Hallund er faddere, da Christen Sørensen og Karen Eskildsdatter af Jerslev får døbt sønnen Søren Christensen. Niels Eskildsen af Svarrebach og Lars Eskildsen af Klæstrup er også faddere.
Den 8. december 1772: Jens Christensen af Hallund troloves til Kirsten Sørensdatter af Sterup.
Den 18. oktober 1779: Enkemand Claus Madsen af Hallund troloves til Maren Christensdatter af Sigaard.

Folk fra Hollensted
Den 14. februar 1762: Anders Christensen af Hollensted er fadder, da Ole Christensen og Anne Jacobsdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt sønnen Christen Olesen.
Den 17. maj 1764: Maren Andersdatter i Hollested er fadder, da Ole Christensen og Anne Jakobsdatter i Mølholm får døbt sønnen Christian Olesen.
Den 18. oktober 1779: Peder Rasmussen fra Hollensted er forlover, da enkemanden Claus Madsen fra Hallund troloves til Maren Christensdatter i Sigaard.

Folk fra Ørum sogn
Den 29. april 1753: Bertel Hansens hustru af Ørum sogn står fadder, da Christen Jepsen og Karen Jensdatter i Mølholm får døbt
sønnen Jeppe Christensen.
Den 14. marts 1775: Anders Staphensen af Ørum troloves til Mette Johanne Nielsdatter i Sterup.
Den 19. maj 1805: Den gifte mand Peder Andersen af Ørum sogn [uden bopæl] udlægges til barnefar af Giertrud Christensdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Christen Pedersen. Udåden er begået hos Thomas Nielsen på Kraghede i Øster Brønderslev sogn. Drengen bliver konfirmeret i Jerslev i 1820, hvor Giertrud bor i Hausager, men faren stadigvæk bor i Ørum.
Den 14. marts 1824: Mette Kirstine Christensdatter, som er gift med Jens Jacobsen af Ørum, er gudmor, da Christen Michelsen og Anne Jacobsdatter af Stokbrohuset i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Cathrine Christensdatter. Jens Jacobsen er selv fadder.

Folk fra Boller, Borup, Klarup og Tårs sogn
Den 28. oktober 1688: Peder Jensen i Hors i Tårs sogn udlægges til barnefar af Else Therchildsdatter.
Den 6. januar 1695: Jens Pedersen i Thojs [nok Tårs] troloves til Kirsten Pedersdatter i Jerslev. Thojs i denne sammenhæng kan dog også være en gård, som ligger i Vester Brønderslev.
Den 22. januar 1699: Thomas Christensen af Østergaard, Lars Povelsen af Hangen og Povel Hansen, alle af Tårs, står faddere, da Lars Bertelsen i Jerslev får døbt datteren Karen Larsdatter
.
Den 7. juni 1699: Niels Pedersen af Sønderhaven i Taars sogn er fadder, da Mette Bentsdatter af Bondensholt får døbt sin uægte for Christen ?. Barnefar udlægges ikke. Andre faddere er Mads Olufsen i Hjulskov, Tomas Jensen i Myrlund, Jens Bentzen i Bondensholt, Anne Bentsdatter i Krattet samt Maren Jensdatter i Øster Hjulskov
.

D
en 16. maj 1701: Christen Christensen i Hiabelund i Toers sogn står fadder, da Niels Ifversen i Krattebierg får døbt sønnen Olluf Nielsen
.

D
en 7. maj 1702: Anders Jensen i Graven i Tors sogn står fadder, da Christen Andersen i Myrlund får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 13. august 1702: Niels Laursen, som tiente i Strandbye i Elling sogn, udlægges til barnefar for drengen Søren Nielsen. Drengens mor er Mette Sørensdatter, som er født i Krogen i Tors sogn.
Den 26. juli 1711: Maren Pedersdatter af Haven i Tårs sogn er fadder, da Laurs Pedersen af Hvoelt i Jerslev sogn får døbt datteren Kirsten Laursdatter. Friderich Berentzen i Jerslev præstegård er også fadder.
Den 26. juli 1711: Laurs Smid af Haven i Tårs sogn er fadder, da Christen Christensen af Vandkrogen i Jerslev sogn får døbt datteren Anne 
Christensdatter.
Den 28. februar 1712: Soldat Jens Jensen af Tårs udlægges til barnefar, da Maren Laursdatter af Klæstrup får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter.
Den 2. juli 1715: Christens hustru af Hejselt i Tårs sogn er fadder, da Peder Sørensen og Karen Jensdatter af Øster Pajhede får døbt datteren Maren Pedersdatter.

Den 11. februar 1717: Anders Madsen af Klarup i Tårs sogn er fadder, da Jens Svendsen og Maren Madsdatter af Tveden i Jerslev sogn får døbt sønnen Svend Jensen. Desuden er fadderne Hans Mørck og søster nok også fra samme by. De lokale faddere er Peder Sørensen af Jerslev og Christen Pedersen af Sterup mølle.
Den 24. maj 1717: Michel Thomsen af Overgaard i Tårs sogn bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Svennum. De bliver viet den 14. november 1717.
Den 11. januar 1722: Mads Nielsens hustru af Klarup i Tårs sogn er fadder, da Jens Svendsen og Maren Madsdatter af Tveden i Jerslev sogn får døbt datteren Karen Jensdatter. Der er Christen Madsen af Smechen også.
D
en 23. april 1724: Mads Nielsens hustru i Taars sogn står fadder for Christen Pedersen og Margrethe Jensdatter i Sigaard, der får døbt sønnen Christen Christensen.

Den 18. juni 1724: Mads [Nielsen]s hustru i Schoven i Taars sogn står fadder, da ? Warschou Sørensen og Dorthe Bertelsdatter får døbt tvillingerne Bertel og Søren ?.
Den 4. marts 1725: Birgithe Andersdatter i Klarup i Taars sogn står fadder, da Jens Svensen og Maren Madsdatter i Tveden får døbt sønnen Mads Jensen.
Den 27. april 1727: Christen Nielsen, som tjener på Overgaard i Taaers sogn, udlægges til barnefar af Kiersten Jensdatter i Lille Vilstrup, da hun får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 7. maj 1727: Samme Christen Nielsen, som tjener på Overgaard i Taaers sogn, udlægges til barnefar af Anne Søfrensdatter i Høholt, da hun får døbt sønnen Søfren Christensen.
D
en 20. september 1744: Christen Jensen af Taars sogn og Jep Mortensens hustru i Kragdrup
i Taars sogn står faddere, da Niels Pedersen Skreder og Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Christensen.

Den 18. oktober 1746: Christen Thomsen af Kaalbroe i Taars sogn og Thomas Christensens hustru af Taars sogn står faddere, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Smechen får døbt datteren Karen Andersdatter.
Den 21. november 1746: Christen Jensen af Taars sogn står fadder, da Niels Pedersen og Anne Christensdatter får døbt sønnen Peder Nielsen.
D
en 29. september 1748: Maren Jensdatter paa Graven i Taars sogn står gudmor, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Smechen får døbt sønnen Christen Andersen.

Den 16. november 1749: Niels Pedersen af Taars sogn står fadder, da Laust Pedersen og Maren Christensdatter i Løth får døbt sønnen Niels Laustsen.
Den 10. december 1751: Peder Michelsen af Overgaard i Tårs sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter af Norre [gården Norge] i Jerslev sogn.
Den 12. marts 1758: Hustruen til Thomas Christensen af Overgaard i Tårs sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Andersdatter af Logen? i Jerslev sogn får døbt datteren Maren Christensdatter. Andre faddere er Christen Andersen og Anders Christensen af Jerslev by.

Den 30. marts 1759: Laurs Laursen af Rolighed i Taars sogn troloves til Karen Michelsdatter.
Den 22. august 1762: Søren Andersen i Taars sogn er fadder, da Anders Jensen og Karen Andersdatter i Katbekhus får døbt datteren Karen Andersdatter.
Den 8. februar 1765: Christen Sørensen i Taars troloves til Karen Eskildsdatter i Jerslev.

Den 23. marts 1766: Hans Christensen Bach af Taars sogn udlægges til barnefar, da Else Michelsdatter i Sterup får døbt sin uægte datter for Inger Hansdatter Bach. Povel Michelsens hustru af Sterup er fadder.
Den 15. juni 1766: Niels Michelsens hustru af Boller i Tårs sogn er fadder, da Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Michel Christensen.
Den 16. august 1767: Hustruen til Christen Bach af Tårs er fadder, da Anders Jensen og Karen Nielsdatter af Stenbæk i Jerslev sogn får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Den 6. juni 1776: Christen Nielsen af Tårs sogn er fadder, da Christen Nielsen og Gye Christensdatter af Pergaard får døbt sønnen Ole Christensen.

Den 1. maj 1778: Enkemanden Niels Andersen af Kagløse i Taars sogn bliver trolovet til Maren Andersdatter af Jerslev.
Den 24. februar 1782: Anders Jensen, som tjener i Tårs præstegård, udlægges til barnefar af Ingeborg Andersdatter, da Maren Sørensdatter af Norre [gården Norge i Jerslev by] får døbt sin uægte datter.
Den 24. august 1787: Jens Jensen af Tårs sogn bliver trolovet til Ane Cathrine Christensdatter af 
Tvedholt.
Den 13. september 1789: Lars Christensen af Tårs er fadder, da Jens Andersen og Else Larsdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Else Jensdatter.
Den 10. april 1791: Johanne Nielsdatter af Tårs er fadder, da Lars Christiansen og Ane Nielsdatter af Svennum får døbt sønnen Lars 
Larsen.
Den 28. maj 1792: Jens Larsen af Tårs er fadder, da Jens Andersen og Else Larsdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. august 1802: Mads Jensen? af Borup i Tårs sogn er fadder, da Christen Sørensen og Ane Pedersdatter af Knarborre får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 17. oktober 1802: Peder Christensen i Engen [i Tårs sogn] og Bertel Christensen Agdrup i Tårs sogn er faddere, da Peder Nielsen og Maren Bertelsdatter i Vester Sterup Mølle får døbt sønnen Hans Christian Pedersen.
Den 26. december 1802: Selvejer Palle Hansen i Klarup i Tårs sogn udlægges til barnefar af Maren Thomsdatter, da hun får døbt sin uægte datter for An Sophie Pallesdatter. Fadder er Kirsten Thomsdatter i Barholt i Tårs sogn.
Den 16. januar 1803: Christen i Skovhuset i Tårs sogn står fadder, da Jens Thomsen og Ane Christensdatter i Højriis får døbt tvillingesønnerne Thomas og Christen Jensen.
Den 5. oktober 1805: Johanne Nielsdatter i [Graum?] i Taars sogn er fadder, da Mads Nielsen [og Ane Jensdatter] i Houlet får døbt datteren Maren Madsdatter. Hun konfirmeres i Jerslev i 1821, hvor forældrene bor i Taars sogn.
Den 8. oktober 1815: Peder Johansen Nørhave af Tårs sogn er fadder, da gårdmand Søren Jensen og Kirsten Pedersdatter af Villestrup får døbt sønnen Peder Sørensen.

Folk fra Skæve sogn
Den 16. oktober 1701: Abild Jensdatter af Guldbæk i Skæve sogn er fadder, da Lars Nielsen af Hansbech får døbt datteren Johanne Larsdatter.
Den 14. april 1702: Christen Christensen af Svompen i Skæve sogn er forlover, da Jens Christensen af Basibech [Barsebech] og Johanne Nielsdatter af Søeheden troloves. Den anden forlover er Anders Jensen af Brødholt.
Den 2. juli 1707: Da Sidzel Nielsdatter i Lundgaard i Hellum sogn får døbt sin uægte datter for Karen Jensdatter, er udlagt barnefar nemlig Jens Christensen i Lien i Skef sogn
.

D
en 23. august 1716: Niels Christensens hustru i Hatten i Skieve sogn står fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter i Mielbachen får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 18. juni 1724: Anne Andersdatter af Hatting i Skæve sogn står fadder, da Ole Jensen og Johanne Andersdatter i Daarbacken får døbt sønnen Lauridts Olesen.
Den 20. januar 1726: Soldaten Lauridz Sørensen af Skæve sogn udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter på Søheden får døbt sin uægte datter for Anne Lauridtsdatter.
Den 4. januar 1728: Maren Jensdatter i Suampen i Scheve sogn er fadder, da Niels Lauridsen og Karen Lauridzdatter får døbt sønnen Lauridz Nielsen.
Den 14. marts 1728: Niels Søfrensen i Tuenbach i Schive sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter i Mildal får døbt tvillingerne Niels Nielsen og Maren Nielsdatter.
Den 11. april 1728: Olufs hustru i Krogen i Schev sogn er fadder, da Erich Andersen og Bodel Lauridzdatter i Lilledael får døbt datteren Methe Erichsdatter
.

Den 12. maj 1748: Ole Hansens hustru af Scheve sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Jens Nielsen
.

D
en 20. april 1749: Bent Nielsen, som tjener i Wrangmose i Skæve sogn, udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter i Løth får døbt sin uægte datter Karen Bentsdatter.

Den 18. maj 1750: Ole [Hansen]s hustru i Tuen i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Otte Nielsen.  
Den 8. oktober 1751: Niels Hansen Eg af Skæve sogn troloves til Maren Nielsdatter af Jerslev by.  
Den 24. juni 1752: Ole [Hansens] hustru i Thuen i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt datteren Anne Nielsdatter.

Den 15. juli 1753: Hans Nielsen af Schæv sogn står fadder, da Christen Christensen og Mette Nielsdatter i Dahl får døbt datteren Mette Rostok Christensdatter.
Den 28. oktober 1753: Christen Jensen af Schæv sogn udlægges til barnefar, da Anne Laursdatter i Mildahl får døbt sin uægte søn Henrich Christensen. Ole Hansens hustru i Tuen i Schæv sogn står fadder.
Den 18. august 1754: Niels Laursen Soldat af Schæv sogn udlægges til barnefar af Karen Laursdatter i Hathuuset får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 10. november 1754: Ole [Hansen]s hustru i Thune i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 25. januar 1756: Da Peiter Engelsen og Maren Pedersdatter, der har til huse i Hathuuset, får døbt sønnen Peder Peitersen, er alle fadderne fra Skæve sogn: Jens Pedersen ved Trilgaard i Schæv sogn, Peder Pedersen i Mølholt, Søren Pedersen ved Trilgaard, Maren Sørensdatter af Topperhuuset og Maren Pedersdatter ved Trilgaarden.
Den 7. marts 1756: Ole Hansens hustru af Skæve sogn er fadder, da Jens Larsen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 13. januar 1758: Peder Andersen af Schiærum sogn troloves til Anne Laursdatter i Vester Hiulskov.
Den 23. april 1758: Ole [Hansens] hustru i Thune i Schiæv sogn er fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt datteren Anne Marie Nielsdatter. Andre faddere er Erich i Bomborg og Laurs Nielsen i Hathuuset foruden Jens Christensen i Mudsted og Maren Christensdatter i Pajhede.
Den 13. oktober 1758: Christen Rasmussen af Schæv sogn troloves til Karen Christensdatter i Oustrup.

Den 12. december 1758: Christen Jensen af Skæve sogn troloves til Anne Laursdatter af Mildahl.
Den 9. februar 1759: Søren Andersen af Loug i Schæv sogn troloves til Else Pedersdatter i Tvedholt.
Den 5. marts 1760: Ole Hansens hustru i Thun i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 13. marts 1763: Johanne Nielsdatter i Nejsum i Skæve sogn er fadder, da Simon Pedersen og Anne Pedersdatter i Oustrup mølle får døbt datteren Margrethe Simonsdatter.
De  27. marts 1763: Maren Pedersdatter i Tuen i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Krattet får døbt sønnen Laurs Jensen
.  

Den 7. juli 1764: Ole Hansens hustru i Thuen i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt sønnen Peder Jensen.  
Den 1. december 1765: Christens hustru af Baas i Skæve sogn er fadder, da Knud Christensen og Kirsten Nielsdatter i Oustrup får døbt datteren Anne Marie Knudsdatter.
Den 26. december 1765: Beate Jensdatter af Moesen i Skæve sogn er fadder, da Christen Christensen og Karen Christensdatter af Falden får døbt datteren Karen Christensdatter. Mette Andersdatter af Kirchholt er også fadder.
Den 20. juni 1766: Mads Rasmussen af Skæve sogn troloves til Mette Christensdatter af Oustrup.
Den 9. november 1766: Kirsten Mortensdatter af Sig i Skæve sogn er fadder, da Christen Pedersen og Gyde Jensdatter af Trædholt i Jerslev sogn får døbt datteren Mariane Christensdatter.
Den 5. december 1780: Enkemand Peder Nielsen af Ovenstrup i Skæve sogn troloves til Karen Simonsdatter af Outrup Mølle.
Den 23. juli 1806. Thomas Mosen i Mosen i Skæve sogn er fadder, da Laurs Christensen, gårdmand i Fallen, får døbt datteren Else Laursdatter. Da Else Larsdatter konfirmeres i 1821, kaldes forældrene Lars Nielsen Kusk og Maren Nielsdatter, husfolk i Svennum.
Den 14. september 1806: Maren Christensdatter af Guldbech i Skæve sogn og Niels Jacobsen af Nødbakken i Skæve sogn er faddere, da Jens Christensen og Maren Stephansdatter får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 20. november 1808: Thomas Nielsen af Skoven i Skæve sogn er fadder, da gårdmand Jens Christensen og Maren Pedersdatter i Fallen får døbt datteren Ingeborg Cathrine Jensdatter.
De 26. januar 1809: Den gifte gårdmand Niels Hansen af Nødbakken [skrevet Nødbach] i Skæve sogn udlægges til barnefar, da Else Stephansdatter får døbt sin uægte datter for Maren Margrethe Nielsdatter. Else Hansdatter af Nødbakken i Skæve sogn er fadder.
Den 19. februar 1809: Christen Nielsens hustru af Ølgaards Odde i Skæve sogn er gudmor, og Christen Nielsen selv fadder, da Christian Nielsen og Zidse Michelsdatter af Mihldahl får døbt datteren Mariane Christiansdatter.

Folk fra andre sogne, som var i Jerslev - del 2

Folk fra Skærum sogn
Den 20. november 1808: Else Margrethe af Schliestrup i Skærum sogn er gudmor, da gårdmand Jens Christensen og Maren Pedersdatter i Fallen får døbt datteren Ingeborg Cathrine Jensdatter.

Folk fra Grønnerup og Vrå sogn
Den 15. marts 1716: Christen Christensen, fæstebonde paa Wraa jorde, udlægges til barnefar af Helle Andersdatter, da hun får døbt sin uægte datter for Anne Christensdatter.
Den 20. november 1746: Maren Svenningsdatter af Vraa sogn er fadder, da Niels Poulsen og Sidsel Sørensdatter af Jerslev by får døbt datteren Johanne Marie Nielsdatter
.

D
en 2. september 1750: Mons. Wulf Eliasen af Wraae sogn står fadder, da Jerslev-degnen Matthis Heinsvig får døbt sønnen Frantz Matthisen Heinsvig.

Den 20. juni 1751: Christen Nielsens hustru i Wraae sogn står fadder, da Anders Andersen og Kirsten Sørensdatter i Jerslev får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 7. januar 1776: Hans Svendsen af Gynnerup [må vel være Grønnerup i Vraa sogn] under Vrejlev kloster udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter af Sterup, Aaes gods, får døbt sin uægte søn for Niels Hansen.
Den 22. september 1776: Hans Jensens hustru af Sønder Vraa er gudmor, da Jens Hansen og Maren Pedersdatter i Løth får døbt datteren Mariane 
Jensdatter.
Den 25. oktober 1789: Christen Pedersens hustru af Grønnerup i Vrå sogn er fadder, da Christen Olsen og Else Pedersdatter af Sterup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 17. oktober 1802: Peder Nielsens hustru af Vrå er fadder, da Peder Nielsen og Maren Bertelsdatter af Vester Sterup Mølle får døbt sønnen Hans Christian Pedersen.
Den 1. juni 1804: Jens Pedersen, som tjener hos selvejer Laust Finsen af Neist i Vrå sogn, udlægges til barnefar, da Johanne Marie Hansdatter af Forbedringen får døbt sin uægte datter for Inger Sophie Jensdatter.

Folk fra Gønderup, Høgsted, Lennestved, Poulstrup og Vrejlev sogn
Den 27. januar 1689: Anne Sørensdatter af Høgsted i Vrejlev sogn står skrifte.
Den 24. maj 1705: Jens Andersen Rønneberg af Vrejlev sogn udlægges til barnefar, da Karen Laursdatter af Sterup får døbt sin uægte søn for Laurs Jensen Rønneberg. Blandt fadderne er Christen Laursen Brun og Jacob Ollesen af Sterup.

Den 18. juli 1706: Anders Povelsen hustru af Plet i Vrejlev sogn er fadder, da Laurs Tomsen af Sterup får døbt sønnen Povel Laursen.
3. advent 1710: Søren Jensen i Grønderup [i Vrejlev sogn] beskyldes for at være barnefaren, da Johanne Danielsdatter får et barn. Andet er ikke angivet.
Den 4. marts 1711: Otte Christensen, Kirsten Jørgensdatter og Anne Ottesdatter af Lennestved [i Vrejlev sogn] er faddere, da Mads Ottesen i Sterup får døbt sønnen Peder Madsen.

Den 4. oktober 1711: Peder Nielsen af Poulstrup i Vrejlev sogn vies til Sitzel Andersdatter af Brødholdt.
Den 25. oktober 1711: Søren Laursen af Hellumskier i Vrejlev sogn vies til Karen Pedersdatter af Krattet.
Den 13. marts 1712: Kirsten Jørgensdatter af Lennestved er fadder, da Niels Ottesen af Hansbæk får døbt datteren Maren Nielsdatter. Mads Ottesen af Sterup er også fadder.
Den 27. april 1713: Ib Mortensen af Tollestrup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Sigaard i Jerslev sogn.
Den 10. april 1715: Peder Christensen af Vrejlev er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter. Det samme gør Maren Jensdatter af Gønderup i Vrejlev sogn.
Den 4. oktober 1716: Peder Jacobsen af Vrejlev Vejrmølle er fadder, da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 14. februar 1717: Niels Laursen af Grønderup i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter. Pigen er vist nok død kort derefter.
Den 17. maj 1717: Hustruen til Mads Bendsen af Skoven i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Sørensen og Maren Christensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 13. februar 1718: Hustruen til Otte Madsen af Lendestved i Vrejlev sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter af Mildal i Jerslev sogn får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 17. oktober 1721: Karen Pedersdatter i Krelems Krev? i Vreile sogn er fadder, da Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Krattet får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 26. juli 1722: Hustruen til Mads Bendsen af Skoven i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Sørensen af Krattet i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Pedersen.
Den 22. juni 1732: Christens hustru af Poulstrup i Vrejlev sogn er gudmor, da Anders Pedersen af Klæstrup i Jerslev sogn og Anne Andersdatter får døbt datteren Karen Andersdatter.

Den 3. juni 1734: [skrevet Baldser] Baltzer Malthesen af Gunderup i Vrejlev sogn [skrevet Malthisen] udlægges til barnefar af Else Pedersdatter af Sterup, da hun får døbt sønnen Malthe Baltzersen.
Den 25. april 1745: Hustruen til Christen Christensen af Lennestved er fadder, da Jens i Højriis og Else Jensdatter får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 9. maj 1745: Mette Madtzdatter af Wreile sogn står fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter i Krattet får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 15. juni 1745: Anders’ hustru i Schoven i Wreile sogn står fadder til Jens Laursen og Else Jensdatters datter Else Jensdatter i Houlet.
Den 22. oktober 1747: Niels [Madsen] Stokbroes hustru i Vrejle sogn står fadder, da Laust [Jensen] Oustrup og Ane Nielsdatter i Sterup får døbt datteren? Ing Laustdatter ?
Den 8. februar 1750: Christen [Christensen]s hustru i Lennestved står fadder, da Niels Jensen og Anne Christensdatter i Krattet får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 18. april 1751: Maren Pedersdatter af Vrejle sogn står fadder, da Christen Laursen og Karen Pedersdatter i Krattet får døbt datteren Inger Christensdatter.
Den 21. januar 1752: Niels Nielsen af Høgsted i Vrejlev sogn troloves til Kiersten Jensdatter i Høholt.
Den 23. januar 1752: Niels Madsens hustru i Stokbroe i Vreile sogn står fadder, da Laust Jensen i Oustrup og Anne Nielsdatter i Sterup får døbt sønnen Niels Laustsen.
Den 8. juli 1753: Niels Madsens hustru i Stokbroe i Vreile sogn står fadder, da Oth Madsen og Mette Stephansdatter i Svennum får døbt datteren Johanne Othsdatter.
Den 5. august 1755: Peder Poulsen af Vrejlev sogn troloves til Margrethe Jensdatter af Daarbach.
Den 15. oktober 1756: Niels Andersen af Tveden troloves til Karen Pedersdatter af Stokbroe [i Vrejlev sogn].

Den 29. januar 1758: Christen Christensens hustru i Poulstrup i Vreile sogn er fadder, da Peder Olesen og Maren Christensdatter i Sterup får døbt sønnen Ole Pedersen. Andre faddere er Jens Jensen, Jens Pedersen og Peder Larsen i Sterup samt Giertrud Thomsdatter i Flyeberg.
Den 24. februar 1760: Anne Hansdatter i Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Hansen og Karen Jensdatter i Klæstrup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 9. maj 1760: Jens Christensen af Wreile sogn troloves til enken Maren Pedersdatter af Holtet.

Den 14. december 1760: Maren Laursdatter og Christen Jensen, begge af Vreile sogn, får døbt deres uægte datter for Kiersten Christensdatter i Jerslev kirke. Hun har til huse hos Christen Holt i Løth.
Den 1. november 1761: Maren Pedersdatter af Stokbro i Vrejlev sogn får døbt sin uægte datter for Kiersten Jensdatter. Maren har til huse hos Bertel Pedersen af Sterup. Udlagt barnefar er Jens Andersen, en skibskarl fra København, der kom til Aalborg, hvor han tjente hos Christian Bendix Skrædder, da han gjorde Maren gravid. Blandt fadderne er Ellen Pedersdatter af Stokbro i Vrejlev sogn.
Den 21. marts 1762: Margrethe Christensdatter af Fuglsang i Vreile sogn er fadder, da Karen Thomsdatter i Krattet får døbt sin uægte søn for Thomas ?. Ingen far udlægges i kirkebogen
.

Den 3. juli 1763: Ellen Pedersdatter i Vester Stokbroe i Vrejlev sogn er fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 8. april 1765: Christens hustru af Lennestved i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Thomsen og Karen Olesdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 14. september 1766: Niels Pedersens hustru af Stokbro er fadder, da Mads Jakobsen og Maren Jensdatter af Sterup får døbt datteren Maren Madsdatter.
Den 13. juni 1767: Niels Mortensen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn troloves til Maren Michelsdatter af Svennum.
Den 7. juni 1776: Enkemanden Jens Sørensen af Tollestrup i Vrejlev sogn troloves til Johanne Jensdatter af Klæstrup.
Den 3. oktober 1779: Ane Thomsdatter af Vrejlev Kloster er fadder, da Niels Thomsen og Maren Christensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 20. oktober 1781: Christen Andersen fra Lundgaard i Vrejlev sogn troloves til Kirsten Nielsdatter i Sterup.
Den 5. maj 1782: Johanne Jensdatter af Tollestrup i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Ane Sørensdatter af Hausager i Øster Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter. Det er Jens Christensen af Øster Mellerup også
.
Den 28. februar 1783: Søren Jensen af Vrejlev sogn troloves til Margrethe Baltzersdatter af Sterup
.
Den 10. maj 1783: Niels Jensen og Bente Jensdatter [Bendigte Jensdatter] af Bastholm i Vrejlev sogn er faddere, da Lars Christensen og Else Jensdatter af Øster Hjulskov får døbt sønnen Lars Larsen.
Den 18. maj 1791: Søren Christensens hustru af Heden i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Domerberre og Margrethe Jensdatter af Sterup får døbt datteren Dorethe Jensdatter Domerberre.
Den 11. november 1792: Søren Jensens hustru af Vrejlev sogn, Margrethe Baltzersdatter, er fadder, da Matthis Baltzersen og Ane Jensdatter af Svennum får døbt sønnen Peder Christian Matthisen.
Den 23. september 1800: Jens Thomsen af Vreilef sogn troloves til enken Maren Christensdatter af Krattet. Forlovere: Stephen i Krattet og Johannes i Sterup.
Den 4. november 1800: Svend Pedersen fra Vrejlev sogn troloves til Anne Christensdatter i Sterup Mølle. Forlovere er Christen i Sterup Mølle og Christen i Kratteting.
Den 28. februar 1802: Anne Aabenterps i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Hansen og Kirsten Jensdatter i Pergaard får døbt sønnen Mads Christian Andersen.
Den 16. januar 1803: Knud Thomsen af Fuglsang i Vrejlev sogn og Peders hustru i Lennestved [i Vrejlev sogn] står faddere, da Jens Thomsen og Ane Christensdatter i Højriis får døbt tvillingesønnerne Thomas og Christen Jensen.
Den 7. august 1803: Maren [Christensdatter] fra Stockbroe i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Christensen og Else Johansdatter i Rürager får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 25. september 1803: Maren Christensdatter fra Stokbroe [i Vrejlev sogn] er fadder, da Jens Sørensen og Maren Nielsdatter i Sterup får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 19. februar 1804: Christen [Pedersen] i Lennestved [i Vrejlev sogn] er fadder, da Jens Thomsen og Maren Christensdatter i Krattet får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 11. april 1805: Peder Nielsen i Øster Stochbroe og Anne Christensdatter ved Dammen i Vrejlev sogn er faddere, da Mourits Olesen og Margrethe Christensdatter i Øster [Sterup] Mølle får døbt datteren Sire Marie Mouritsdatter. Hun konfirmeres i Jerslev i 1820 som datter af Mourits Olsen og Maren Christensdatter.
Den 15. juni 1805: Christen Pedersen i Lennestved og Maren Thomasdatter i Smeist i Vrejlev sogn er faddere, da Jens Thomsen og Anne Christensdatter i Højris får døbt sønnen Jens Jensen. Johanne Thomasdatter i Svennum er også fadder. Jens Jensen af Øster Hiulskov konfirmeres i Jerslev 1819, hvor forældrene beskrives som Jens Thomsen og Ane Jensdatter i Højris.
Den 4. august 1805: Maren Christensdatter af Stokbro i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen af Løth i Jerslev sogn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 27. november 1805: Anne Margrethe Nielsdatter, som er hustru til Christen Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn, er gudmor, da Niels Christian Christensen og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Peder Christian Nielsen.
Den 12. september 1806: Maren Nielsdatter af Stokbro i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Sørensen af Sterup og Maren Nielsdatter får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 17. december 1808: Christen Pedersen af Lendestved i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Sørensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Søren Christensen.
Den 26. juli 1815: Maren Olesdatter, som er gift med Ivar af Skoven i Vrejlev sogn, er gudmor, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries
forældre.
Den 21. juni 1822: Karlen Jens Christian Jensen af Vrejlev kloster, 46 år, bliver viet til Ane Pedersdatter, der er hos sin far, gårdmand Peder Nielsen af Sterup. Forlovere er gårdmand Niels Larsen af Sterup og hendes far.

Folk fra Haven, Kalum, Stade, Underåre og Serridslev sogn
Den 19. marts 1702: Kirsten Jespersdatter og Maren Jacobsdatter af Kalum er faddere, da Niels Laursen af Sterup får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 25. marts 1711: Dorethe Jensdatter af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Peder Jensen af Gaarden i Jerslev får døbt sønnen Jens Pedersen.
Den 3. februar 1715: Jacob Olesen og Jens Jensen af Serridslev sogn er faddere, da Peder Jensen og Inger Pedersdatter af Sterup får døbt sønnen Laurs Pedersen.

Den 14. februar 1717: Ole Christensen af Stade i Serridslev sogn er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter.
D
en 5. december 1723: Hustruen til Christen Jensen af Haven i Serridslev sogn er fadder, da Peder Bertelsen af Jerslev får døbt sønnen Bertel
Pedersen.
Den 18. juli 1734: Peder Mørch af Kalum er fadder, da Lauritz Bertelsen og Amalia Kirstine Christiansdatter af Abildgaard i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Lauritzen.
D
en 1. maj 1745: Hustruen til Jens Jensen af Kalum er fadder, da Anders Matthisen og Mette Thomasdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Andersdatter
.

D
en 20. juni 1751: Jens Pedersen af Kalum udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter af Jerslev får døbt sin uægte søn, Anders Jensen.
Den 27. december 1751:
Laust Pedersen af Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet til Kirsten Svendsdatter af Sterup.
Den 8. marts 1758: Hustruen til Thomas Christensen af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup får døbt sønnen Christen Andersen. Det er Maren Christensdatter af Flyvbjerg i Jerslev sogn også.
Den 22. juli 1759: Laurs Jensen af Serridslev bliver trolovet til Gertrud Thomisdatter af Hjulskov.
Den 29. januar 1765: Christen Fried, skoleholder i Serridslev, troloves til Maren Laursdatter, stuepige i Jerslev præstegaard.
Den 11. maj 1766: Hustruen til Peder Andersen af Bakken i Serridslev sogn er fadder, da Niels Christensen af Jerslev og Karen Hansdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 24. april 1778: Ægtemanden Jens Nielsen, som tjener hos Jens Kræmer i Aalh [nok Øster Aae] i Serridslev sogn udlægges til barnefar, da Maren Christensdatter i Vester Mellerup får døbt sin uægte søn for Jens Jensen.

Den 28. juni 1778: Maren Jepsdatter
af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Jens Jepsen og Margrethe Sørensdatter af Jerslev får døbt sønnen Søren Jensen.

Den 5. november 1779: Niels Christian Pedersen af
Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet til Leene Bertelsdatter af Ålstrup i Jerslev sogn.
Den 21. april 1783: Ane Laursdatter af Serridslev bliver trolovet til enkemanden Christen Sørensen af Jerslev.
Den 31. juli 1803: Peder Povelsen af Underåre i Serridslev sogn er fadder, da Christen Sørensen og Maren Nielsdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Anne Christensdatter.
2. juledag 1808: Maren Nielsdatter af Underaare i Serridslev sogn er gudmor, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Ingeborg Christensdatter.
Den 24. januar 1809: Povel Madsens hustru af Holte i Serritslev sogn er fadder, da Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter af Aalstrup får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 26. juli 1815: Gårdbeboer Povl Nielsen af Serridslev by er fadder, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries forældre.
Den 26. november 1815: Bodil Marie Larsdatter af Serridslev er del-gudmor, og Niels Sigen af Serridslev er fadder, da husmand Simon Nielsen og Ane Marie Larsdatter af Flyeberg får døbt sønnen Lars Christian Simonsen.
Den 26. november 1815: Kirsten Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn er del-gudmor, da indsidder Peder Christensen og Ane Marie Christiansdatter får døbt sønnen Christian Pedersen. Parret bor hos hendes forældre, Christian Madsen af Østermarken ved Kratteting.
Den 5. oktober 1823: Karlen Christen Andersen, som tjener i Stade i Serridslev sogn, er fadder, da Malene Andersdatter, som er hjemme hos sin far, husmand Anders Christensen af Klæstrup, får døbt sin uægte datter Ane Marie Jacobsdatter. Udlagt barnefar er Jacob Jensen af ?.

Folk fra Hjelmsted i Serridslev sogn
Den 10. april 1715: Peder Mart af Hjelmsted er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter.
D
en 19. juli 1750: Peder Christensens hustru i Hielmsted står fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Øster Mellerup får døbt datteren Kiersten Andersdatter. Terkild fra Hjelmsted er også fadder.
Den 14. april 1776: Lars Jensen fra Hielmsted er fadder, da Jens Jensen og Anne Pedersdatter i Jerslev får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 8. oktober 1777: Lars Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Anne Christensdatter af Mølholm i Jerslev sogn.
Den 15. marts 1780: Lars Pedersens hustru af Hjelmsted er fadder, da Hans Christensen og Malene Thøgersdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt sønnen Christen Hansen.
Den 23. juli 1780: Lars Pedersen og Knud Pedersen af Hjelmsted er faddere, da Peder Larsen og Margrethe Jensdatter af Vester Hjulskov får døbt datteren Ane Marie Pedersdatter.
Den 20. juni 1782: Lars Pedersen af Hjelmsted er fadder, da Hans Christensen og Malene Thøgersdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt datteren Malene Hansdatter. Det er Peder Thøgersen af Svennum også.

Folk fra Hellevad sogn
Den 25. september 1698: Jep Andersen og Anne Pedersdatter vies, hvorefter de flytter til Hellevad sogn.
Den 26. september 1751: Jens Christensen Landsoldat, som tjener i Røgelhede i Hellevad sogn, udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 24. april 1753: Thomas Pedersens hustru i Røgelhede i Hellevad sogn står fadder, da Laust Poulsen og Maren Mortensdatter får døbt datteren Bodil Sophie Laustdatter.
Den 7. oktober 1759: Maren Nielsdatter af Felden i Hellevad sogn er fadder, da Niels Nielsen og Karen Christensdatter i Jerslev får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 15. september 1776: Laurs Povelsens hustru [Johanne Nielsdatter] i Lemb [Lem i Hellevad sogn] er fadder, da Svend Nielsen og Birgithe Sørensdatter i Svennum får døbt sønnen Niels Svendsen.
Den 19. marts 1780: Jens Nielsen fra Hellevad er fadder, da Maren Christensdatter får døbt sønnen Jens Pedersen Nibe. Hun opholdt sig i Mudsted, og udlagde som barnefar Peder Nibe, en gift mand, med bopæl i Bispens Gade i Aalborg, der var med ved Dronninglunds marked.

Folk fra Snabhede og Hellum sogn
16 p Trin 1686: Niels Jensen i Hellum vies til Karen Hansdatter i Sterup.
Den 18. november 1703: Christen Knudsen i Langtved [i Hellum sogn] står fadder, da Christen Knudsen i Jerslef får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 2. juli 1707: Da Sidzel Nielsdatter i Lundgaard i Hellum sogn får døbt sin uægte datter for Karen Jensdatter, er udlagt barnefar nemlig Jens Christensen i Bien i Skef sogn.
Den 1. november 1716: Jens’ hustru i Wandeskrog i Hellum sogn er fadder, da Jep Michelsen og Maren Christensdatter i Mølholm får døbt sønnen Christen Jepsen.
Den 20. juni 1718: Jens Jensen samt hustruen til Peder Pedersen af Snabhede i Hellum sogn er faddere, da Søren Sørensen og Mette Thomsdatter af Store Pajhede får døbt tvillingerne Maren og Mette Sørensdatter
.

D
en 24 juni 1723: Jens Jensen og Maren Jensdatter af Hellum er faddere, da Søren Sørensen og Mette Thomsdatter af Store Pajhede får døbt datteren Anne Sørensdatter.

Den 10. oktober 1723: Anne Jensdatter af Hellum er fadder for Jens Jensen og Kirsten Jensdatter af Høholt i Jerslev sogn, da parret får døbt sønnen Jens Jensen
.

Den 21. september 1725: Christens hustru i Munchholt [Munkholt] i Hellum sogn er fadder, da Oluf Nielsen og Karen Nielsdatter i Øster Paihede får døbt datteren Anne Olufsdatter.
Den 2. maj 1728: Christen Knudsen og Anne Knudsdatter i Hellum er faddere, da Morthen Michelsen og Maren Knudsdatter i Jerlslef får døbt sønnen Knud Morthensen.
Den 3. april 1729: Jens Tommesen [Thomsen] i Hellum er fadder, da Peder Søfrensen og Kirsten Tomasdatter i Krattet får døbt sønnen Christen Pedersen. Jens og Peder er måske børn af Thomas Jensen i Krattet?
Den 6. november 1729: Da Hans Knudsen og Anne Christensdatter i Jerslev får døbt sønnen Knud Hansen, er følgende faddere fra Hellum: Christen Knudsen, Karen Christensdatter og Anne Knudsdatter
.

Den 31. maj 1744: Kirsten Andersdatter af Krogen i Hellum sogn er fadder, da Laurs Hansen og Anne Nielsdatter på Søeheden i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Laursen.
Den 13. november 1746: Niels Jensen i Langtved i Hellum sogn står fadder, da Christen Jensen og Tove Christensdatter i Mudsted får døbt Henrich Christensen.
Den 21. januar 1753: Laust Pedersens hustru i Hellum sogn står gudmor, da Søren Johansen Bøker [Bødker] og Maren Pedersdatter i Jerslev får døbt sønnen Friderich Sørensen.
Den 18. august 1754: Niels’ hustru af Snabhede i Hellum sogn er fadder, da Karen Laursdatter af Hathuset i Jerslev får døbt datteren Karen Nielsdatter. Niels Laursen er pigebarnets far.
Den 22. september 1754: Christen Castensens hustru i Kaarfensgaard i Hellum sogn er fadder, da Jens Olesen, tjenende i Taars, og Mette Jensdatter i Klæstrup får døbt sønnen Christen Jensen.
Den 5. november 1758: Else Christensdatter af Hellum, som er hos Hans i Gaarden i Jerslev, får døbt sin uægte søn for Peder Bendixen. Udlagt barnefar er nemlig en hestehandler Bendix Christian af Holstein.
Den 14. oktober 1759: Christen Christensen af Munchholt i Hellum sogn er fadder, da Laurs Laursen og Maren Christensdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Johanne Laursdatter.
Den 17. maj 1764: Karen Olesdatter af Hellum er fadder, da Ole Christensen og Anne Jakobsdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt sønnen Christian Olesen.
Den 15. juni 1766: Lars Michelsens hustru af Hellum er fadder, da Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Michel Christensen.
Den 13. november 1767: Jens Laursen fra Hellum sogn troloves til Mette Nielsdatter af Dahl.
D
en 4. juli 1786: Rasmus Nielsen af Hellum bliver trolovet til Boel Marie Jensdatter af Flyeberg i Jerslev sogn.
Den 5. august 1798: Jens Thomsens hustru af Hellum, dvs. Anna Madsdatter af Nørre Side, er fadder, da Mads Madsen ved Jerslev præstgaards mølle får døbt datteren Helle Madsdatter.
Den 16. januar 1803: Christen Thomsen af Nocheberg [Nakkebjerg] i Hellum sogn står fadder, da Jens Thomsen og Ane Christensdatter i Højriis får døbt tvillingesønnerne Thomas og Christen Jensen.
Den 26. juni 1803: Lars Sørensen af Holmgaard i Hellum sogn udlægges til barnefar, da Kirsten Marie Christensdatter i Løth får døbt sin uægte datter for Anne Larsdatter. Blandt fadderne er Niels Steenstrup og Ane Jensdatter i Sterup.
Den 14. marts 1804: Soldaten Christen Laursen [Knudseje gods], som tjener hos Rasmus Nielsen i Hellum by, undlægges til barnefar af Mette Marie Bertelsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Niels Christian Christensen.
Den 3. marts 1805: Christen Laursen, Johanne Nielsdatter og datter Johanne Marie af Sneverholt i Hellum sogn er faddere, da Christen Christensen og Karen Christensdatter i Pajhede får døbt datteren Anne Kirstine
Christensdatter.
Den 25. april 1805: Anne Laursdatter af Hellum by og sogn er fadder, da Anders Jensen og Anne Margrethe Bertelsdatter ved Strædet ved Svennum får døbt tvillingerne Karen Kirstine og Johanne Marie Andersdatter.
Den 22. oktober 1815: Bodil Marie Jensdatter, som er gift med Rasmus Nielsen af Hellum, er gudmor, og Rasmus Nielsen er selv fadder, da selvejermøller Jens Jensen Strandbye af Mellerup og hustru Mette Marie Knudsdatter får døbt sønnen Jens Christian Jensen.
Den 8. oktober 1815: Margrethe Jensdatter af Korsholm i Hellum sogn er del-gudmor, da gårdmand Søren Jensen og Kirsten Pedersdatter af Villestrup får døbt sønnen Peder Sørensen.
Den 14. marts 1824: Boelsmand Jacob Mikkelsen af Fyrknapen i Hellum sogn er fadder, da Christen Mikkelsen og Anne Jakobsdatter af Stokbrohuset i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Cathrine Christensdatter.

Folk fra andre sogne, som var i Jerslev - del 3

Folk fra Torslev sogn
Den 14. februar 1684: Holger Andersen med skudsmål fra Torslev bliver trolovet til Karen Christensdatter af Jerslev.
Den 22. juni 1699: Niels Jensen, som tjente i Spesselt i Torslev sogn udlægges til barnefar, da Anne Hansdatter af Tveden i Jerslev sogn får døbt sin uægte datter for Maren Nielsdatter. Niels Jensen er af landet bortrejst.
Den 3. april 1711: Mads i Dogen i Torslev sogn udlægges til barnefar, selv om han er død, af Anne Olsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Peder Madsen.
Den 30. oktober 1714: Peder Jensen af Torslev bliver viet til Ingeborg Sørensdatter af Dall i Jerslev kirke.
Den 12. maj 1748: Dorethe Pedersdatter af Rævebakken i Torslev sogn er fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Sørensen.

Den 6. januar 1753: Anne Michelsdatter og Dorethe Pedersdatter af Torslev sogn står fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter i Krattet får døbt tvillingerne Anne og Karen Sørensdatter.
Den 2. september 1753: Jens Nielsen i Kaalbroe ? og Anders Jensens hustru i Wraagaard i Torslev sogn er faddere, da Christen Pedersen og Johanne Jensdatter i Houlet får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 14. maj 1756: Søren Nielsen af Torslev sogn er fadder, da Laurs Nielsen og Maren Jensdatter i Green får døbt datteren Maren Laursdatter.
Den 25. marts 1757: Anders Christensen i Fladbirch i Torslev sogn er fadder, da Jens Laursen og Sophie Christensdatter i Sterup får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 16. april 1758: Niels Jensens hustru af Koldbro [skrevet Kaalbroe] i Torslev sogn er fadder, da Christen Pedersen og Johanne Jensdatter af Houlet i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Christensen. Andre faddere er Karen Christensdatter af Oustrup og Christen Pedersen af Tvedholt.
Den 10. december 1758: Maren Christensdatter fra Birch i Torslev sogn er fadder, da Jens Laursen og Sophie Christensdatter i Kraggaard i Sterup får døbt sønnen Christen Jensen. Det korrekte stednavn må være Fladbirk i Torslev jf. indgangen herover.
Den 12. oktober 1760: Anders Christensen i Fladbirch i Torslev sogn er fadder, da Jens Laursen og Sophie Christensdatter i Sterup får døbt datteren Kiersten Jensdatter.
Den 10. januar 1762: Anders Christensen og Maren Christensdatter i Fladbirch i Torslev sogn er fadder, da Jens Laursen og Sophie Christensdatter i ?gaard i Sterup får døbt datteren Kiersten Jensdatter
.

Den 4. april 1763: Niels Laursen og Kirsten Jensdatter af Schavang i Torslev sogn får i Jerslev døbt datteren Inger Marie Nielsdatter. Faddere er Jens Laursen i Kraggaard i Sterup, Christen Michelsen i Svennum, Peder Christensen i Aalstrup, Laurs hustru i Store Pajhede samt Ane Bertelsdatter i Aalstrup.
Den 9. juni 1778: Peder Pedersen af Sønder Rævebakken [skrevet Reubach] i Torslev sogn troloves til Karen Andersdatter af Krattet i Jerslev sogn.
Den 3. april 1781: Søren Jensen af Stenkrog i Torslev sogn troloves til Kirsten Olesdatter af Vandkrogen i Jerslev sogn
.

Den 21. september 1787: Anders Nielsen fra Torslev sogn troloves til enken ?.
Den 29. juli 1804: Karen Christensdatter af Hammerholt i Torslev sogn er fadder, da Hedvig Kirstin Christensdatter, som nu er hos sin far i Sterup, får døbt sin uægte datter for Maren Margrethe Christensdatter. Udlagt barnefar er nemlig Christen Baggesen.
Den 17. december 1808: Christen Sørensen af Ob? i Torslev sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Sørensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Søren Christensen. Mariane Grønborg af Krattet er også fadder.
Den 2. november 1823: Gårdmand Christen Christensen af Vrængmose i Torslev sogn er fadder, da Anders Christensen og Anne Marie Jørgensdatter af Flyeberg i Jerslev sogn får døbt datteren Else Marie Andersdatter.

Folk fra Albæk sogn
Den 3. januar 1712: Anne Jespersdatter på Ørnholt [som nok er en gård i Albæk sogn] er fadder, da Mag. Henrich Klein får døbt sønnen Jesper Klein. Andre faddere er mag. Henrich Bruno, Henrich Kierulf, Steen Klein og Maria Magdalene Bøysen på ?.

Folk fra Vejby sogn
Den 18. december 1765: Hustruen til Anders Christensen af Vejby er fadder, da Laurs Laursen og Maren Christensdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Inger Laursdatter. Maren Laursdatter af Klæstrup er også fadder.
Den 15. juli 1804: Inger Larsdatter, der er gift med Peder Ydesen af Vejby, er fadder, da Jesper Christensen af Øster Mellerup og Johanne Larsdatter får døbt datteren Inger Marie Jespersdatter.
Den 8. oktober 1815: Inger Larsdatter, som er gift med Peder Ydesen af Vejby, er gudmor, da Christen Jespersen af Mellerup og Ane Margrethe Andersdatter får døbt sønnen Anders Christian Christensen. Parret bor hos gårdmand Jesper Christensen af Mellerup. Else Marie Jespersdatter af Klæstrup er del-gudmor.

Folk fra Sejlstrup sogn
Den 25. november 1821: Karlen Søren Pedersen af Sejlstrup sogn, 39 år, bliver viet til Dorthe Lisbeth Nielsdatter af Flyvbjerghuse i Jerslev sogn. Forlovere er enkemand Bertel Poulsen af Vester Mellerup og Poul Christensen, der ejer stedet Vaagen i Jerslev sogn.

Folk fra Voer sogn
Den 24. marts 1776: Peder Jensen af Rijchind [Ryk-ind] af Voer sogn udlægges til barnefar, da Sophie Laursdatter af Mildahl får døbt sin uægte søn for Christen Pedersen. Begge forældre hører til Knudseje gods.

Folk fra Vadum
Den 7. juni 1711: Søren Jensen af Vadum sogn vies til Else Jensdatter af Mellem Hjulskov.

Folk fra Dronninglund sogn

Den 24. januar 1717: Jørgen Jensens hustru af Asse Mølle i Dronninglund sogn er fadder, da Niels Nielsen og Malene Ottesdatter af Aalstrup får døbt datteren Birgete Nielsdatter.
Den 13. november 1763: Kierstine Christensdatter af Dronninglund Mølle er fadder, da Christian Thomsen og Karen Christensdatter får døbt sønnen Thomas Christian Christiansen.
Den 15. juni 1766: Just Pedersen af Dronninglund Kær er fadder, da Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Michel Christensen.

Folk fra Tise sogn
Den 9. april 1716: Poul Mouridsens hustru i Thiise står fadder, da Mourids Poulsen og Johanne Andersdatter får døbt datteren Dorethe Mouridsdatter.
Den 25. marts 1730: Svend Jensen af Tise sogn udlægges til barnefar, da Dorthe Sørensdatter af Løth får døbt sin uægte datter for Ide Svendsdatter. Synden er begået på Knudseje gods. Faddere er Jens Lauridsen, Christen Andersen og Peder Pedersen af Sterup foruden hustruen til Christen Holt af Mellerup.
Den 13. oktober 1758: Cornelius Thomsen af Svingel i Tise sogn troloves til Maren Christensdatter i Oustrup.


Folk fra Tolstrup sogn
Den 21. juni 1711: Hendrik Christensen af Mejlsted i Tolstrup sogn vies til Anne Jensdatter af Musted.
Den 26. december 1711: Maren Jensdatter af Holt i Tolstrup sogn er fadder, da Bertel Laursen i Vester Hjulskov får døbt datteren Johanne Bertelsdatter. Peder Thomsen af Vester Hjulskov er også fadder.
Den 17. februar 1715: Anders’ hustru af Kjærsgaard i Tolstrup sogn står fadder, da Anders Pedersen og Anne Andersdatter af Klæstrup får døbt datteren Johanne 
Andersdatter.
Den 15. juni 1766: Peder Michelsens hustru af Oddersgaards Mølle er fadder, da Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Michel Christensen.
Den 3. juni 1768: Laurs Jensen af Tolstrup sogn troloves til Else Pedersdatter i Løth.

Den 3. maj 1778: Inger Larsdatter af Mejlsted i Tolstrup sogn er fadder, da Morten Christensen af Øster Mejlsted og Ane Larsdatter af Løth får døbt datteren Maren Mortensdatter.
Den 1. oktober 1789: Sognepræst Ole Friderich Obel af Tolstrup præstegård er fadder, da sognepræst Jacob Holm af Jerslev præstegård får døbt datteren Cathrine Marie Holm.
Den 29. juli 1804: Christen Baggesen, som opholder sig hos sin mor Hyldeborg i Tolstrup sogn, udlægges til barnefar, da Hedvig Kirstin Christensdatter, som nu er hos sin far i Sterup, får døbt sin uægte datter for Maren Margrethe Christensdatter.

Folk fra Rakkeby
Den 29. oktober 1699: Dorte Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter af Bundsager i Rakkeby sogn er faddere, da Niels Nielsen af Løth får døbt sønnen Lars Nielsen.
Den 1. marj 1745: Dorethe Laursdatter af Rakkeby sogn er fadder, da Niels Poulsen og Sidsel Sørensdatter af Jerslev får døbt sønnen Lauritz Nielsen.

Den 20. december 1778: Hustruen til Jens Kieldgaard af Rakkeby er fadder, da Christen Jensen og Ane Sørensdatter af Klæstrup får døbt datteren Karen Christensdatter.

Folk fra Vester Kornum
Den 1. juni 1749: Peder Christensen i Vester Kornum udlægges til barnefar, da Maren Sørensdatter i Klæstrup får døbt sin uægte søn Laurs Pedersen.

Folk fra Korup sogn
Den 23. april 1747: Laurs Madsen af Korup sogn udlægges til barnefar for Johanne Laursdatter, hvis mor hedder Else Christensdatter i Høholt.
Den 6. juli 1750: Natmanden Elias Laustsen og hustru Kirsten Christophersdatter får i Jerslev døbt sønnen Laurs Eliasen. Anne Nielsdatter ibid. [Kaarup] er gudmor, og der er ingen faddere.

Folk fra Elling & Strandby
Den 13. august 1702: Niels Laursen, som tiente i Strandbye i Elling sogn, udlægges til barnefar for drengen Søren Nielsen. Drengens mor er Mette Sørensdatter, som er født i Krogen i Tors sogn.


Folk fra Sindal sogn
Den 21. juni 1792: Madame Holm af Sindal præstegård [Ane Hegelund Iversen] er fadder, da præsten i Jerslev, Jacob Holm og Catharina Marie Bering får døbt sønnen Jacob Holm.

Folk fra Hjallerup sogn
Den 5. september 1779: Peder Pedersen og Ane Jensdatter af Hjallerup Kro er faddere, da Christen Michelsen og Ane Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Peder Christensen.

Folk fra Ajstrup sogn
Den 22. juni 1760: Knud Jensens hustru i Sindholt i Ajstrup sogn er fadder, da Niels Laursen og Johanne Olesdatter i Abildgaard får døbt datteren Else Nielsdatter.


Folk fra Sulsted sogn
Den 23. maj 1763: Poul Jensen hos sin far, Jens Nielsen i Sulsted by, udlægges til barnefar, da Anne Simonsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Christen Poulsen.


Folk fra Hammer sogn
Den 23. januar 1690: Laurids Andersen i Hammer sogn troloves til Else Hendriksdatter i Øster 
Mellerup.

Folk fra Øster Hassing sogn og Gandrup
Den 26. september 1697: Søren Nielsen, en karl udi Øster Hassing, udlægges til barnefar, da Kirsten Olufsdatter i Løth får døbt sin uægte datter for Birgette Sørensdatter. Søren Nielsen tjente hos Jens Andersen i Øster Hassing.
Den 21. april 1783: Dorthe Michelsdatter af Gandrup er fadder, da Christen Thomsen og Boel Michelsdatter i Jerslev får døbt datteren Ane Christensdatter.

Folk fra Lendum sogn
Den 18. juni 1724: Anne Bertelsdatter af Lendum sogn er fadder, da ? Warschou Sørensen og Dorthe Bertelsdatter får døbt tvillingerne Bertel og Søren ?.
Den 12. oktober 1766: Maren Pedersdatter af Lendum er fadder, da Christen Jensen og Anne Pedersdatter af Rævebakken [skrevet Reubach] får døbt sønnen Peder Christensen.

Folk fra Vennebjerg sogn
Den 30. oktober 1800: Anders Spenstrup af Vennebjerg bliver trolovet til Karen Laursdatter af Sterup. Forlovere er Steenstrup og Anders af Green.

Folk fra Stenum sogn
Den 11. september 1801: Enkemand Christen Nielsen af Steenum troloves til enken Ide Marie Christensdatter i Sterup.

Folk fra Ulsted sogn
Den 10. september 1781: Niels Hansen fra Schoven i Ulsted sogn troloves til Anne Mette Kirstine Jørgensdatter i Sterup Mølle. Forlovere er Jørgen i Sterup Mølle og Niels N. i Trøderup [i Skærum sogn?].

Folk fra Tversted sogn
Den 16. november 1689: Ahibert Laursen i Tverdsted udlægges til barnefar af Johanne Hansdatter, som har til huse i Mølholm.

Folk fra Vrendsted sogn
Den 1. november 1766: Peder Nielsen af Vrendsted er fadder, da Jens Povelsen og Maren Christensdatter af Sterup får døbt sønnen Christen Jensen.

Folk fra Ingstrup sogn
Den 13. november 1763: Jens Thomsen fra Ingstrup sogn er fadder, da Christian Thomsen og Karen Christensdatter får døbt sønnen Thomas Christian Christiansen.
Den 17. oktober 1787: Mads Sørensen fra Ingstrup troloves til Mariane Jepsdatter i Jerslev.


Folk fra Nørresundby
Den 16. januar 1729: Christopher Noymeier [Neumeier?] af Sunbye begraves 36 år gammel.


Folk fra Aalborg
Den 18. juli 1698: Christen Sørensen, en købmand synden Aalborg, udlægges til barnefar af Boel Larsdatter, da denne får døbt sin uægte datter for Anna Catharina Christensdatter. Faddere er Niels Pedersen, Søren Jensen, Niels Sørensen, Dorthe Jensdatter og Birgitte Jensdatter, alle af Jerslev by.
Den 27. November 1699: En skomagersvend ved navn Anders Christensen udi Aalborg udlægges til barnefar, da Daarthe Jacobsdatter i ? får døbt sønnen Jacob Andersen
.

Den 12. juli 1701: Morten Henrichsen af Aalborg står fadder og hans Kiereste gudmor, da Henrich Klein får døbt sønnen Petter Henrichsen Klein.
Den 2. januar 1707: Niels Laursen af Aalborg udlægges til barnefar af Dorthe Hansdatter, da hun får døbt sønnen Friderich Nielsen. Hun har født barnet hos Peder Pedersen i Sterup.
Den 6. marts 1707: Jacob Jørgensen, som kommer syd for Aalborg, udlægges til barnefar af Sidsel Andersdatter af Klæstrup, da hun får døbt sønnen Anders 
Jacobsen.
Den 12. oktober 1732: Parykmager Anders Pedersen af Ålborg udlægges til barnefar af Karen Lauridzdatter, da hun får døbt sønnen Povel Andersen.
Den 3. maj 1733: En karl ved navn Michel Arendal, som stammer fra Norge og var i Ålborg, udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter Grønborg af Sterup får døbt sin uægte datter for Anne Michelsdatter Arendal.
Den 19. januar 1744: Peder Christensen, som tjener hos Per Worm i Aalborg, udlægges til barnefar for Karen Pedersdatter, hvis mor er Maren Jensdatter af Svennum.

Den 13. juli 1760: Bodil Marie Rasmusdatter fra Aalborg får døbt sin uægte datter for Anne Marie Reinholtsdatter Withman, idet udlagt barnefar er Reinholt Withman, en snedker karl fra Aalborg. Præsten skriver senere, at snedkersvenden Withman er fra København men arbejdede for Peder ? i Aalborg, og at han er rejst til Aren??? [resten af siden mangler men måske Arendal i Norge?]. Faddere til den lille pige er Niels Rasmussen, Kield Christensen, Peder Bertelsen, Anders Petersens hustru samt Karen Stephensdatter, alle af Jerslev by.
Den 16. august 1785: Thomas Malling købmand i Aalborg vies til Christense Hornemann.
Den 26. december 1790: Ane Povlsdatter får døbt sin uægte søn for Anders Nielsen Bruun. Udlagt barnefar er Niels Bruun, en enkemand og underofficer ved regimentet i Aalborg, hvor lejemålet er begået. Ane Povelsdatter tjente nemlig hos værtshusmanden Niels Møller i Klostergaden i Aalborg.
Den 9. december 1804: Laurs Nielsen, som tjener på Papirmøllen i Aalborg, udlægges til barnefar af Maren Thomsdatter, som opholder sig hos Knud Othsen i Jerslev, da hun får døbt sin uægte datter for Mette Cathrine Laursdatter.
Den 25. august 1823: Ellen Cathrine Jensdatter af Aalborg, som opholder sig hos sin moster i Falden i Jerslev sogn, får døbt sin uægte datter Karen Marie Terkildsdatter. Udlagt barnefar den den ugifte handelsmand Terkild Nielsen.

Folk fra Saltum sogn
Den 15. december 1772: Christen Sørensen Grindsted af Sønder Saltum bliver trolovet til Karen Jensdatter af Grydbæk i Jerslev sogn.


Folk fra Skagen
Den 1. oktober 1789: Sognepræst Jens Lodberg af Skagen præstegård er fadder, da sognepræst Jacob Holm af Jerslev præstegård får døbt datteren Cathrine Marie Holm.

Folk fra Hjørring
Den 4. maj 1710: Karlen Jørgen Jensen af Hjørring udlægges til barnefar af Kirsten Søfrensdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Jens Jørgensen. Peder Mellerups hustru i Sterup er fadder.
Den 22. juni 1710: Karlen Jens Mogensen af Gyvetrup i Sct. Hans sogn i Hjørring udlægges til barnefar af Maren Olufsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Peder Jensen. Mads Baltzarsens hustru i Sterup er fadder med Oluf Pedersen.
Den 21. december 1732: Niels Pedersen af Hjørring udlægges til barnefar af Maren Andersdatter af Langthjem i Jerslev sogn, da hun får døbt sønnen Anders Nielsen.


Folk fra Sæby
Den 20. januar 1699: Jens Jensen af Sæby bliver trolovet til Else Jensdatter af Svennum. Forlovere er Jens Andersen Skredder og Ole Tomsen.
Den 29. februar 1728: Peder Olufsen soldat, tjener i Sæby [skrevet Saibye], udlægges til barnefar af Anne Hansdatter på Søheden, da hun får døbt sin uægte datter for Maren Pedersdatter.
Den 14. oktober 1768: Hattemager Peder Michelsen af Sæby bliver trolovet til Anne Christophersdatter af Hummelheden.

Den 27. marts 1780: Else Jensdatter af Sæby er fadder, da Ane Jensdatter i et hus i Sterup får døbt sønnen Jens Andersen. Udlagt barnefar er Anders Andersen fra Knudseje Gods, som tjener landfogeden.

Folk fra Fladstrand [Frederikshavn]
Den 1. januar 1711: Sømanden Christen Pedersen ved Bangsbo strand [i Frederikshavn] udlægges til barnefar, da Boel Valeriesdatter får døbt sin uægte datter for Maren Christensdatter.
Den 16. maj 1734: Jens Andersen af Frederikshavn [dvs. daværende Fladstrand] udlægges til barnefar af Kirsten Nielsdatter af Kratteting, da hun får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 7. januar 1765: Jens Jensen, en soldat fra Fladstrand [dvs. Frederikshavn], udlægges til barnefar, da Karen Sørensdatter af Krakou får døbt sønnen Christen Jensen. Karen opholdt sig i Taars, da hun blev besvangret.

Folk fra Hørby sogn i Vendsyssel
Den 19. juli 1767: Hustruen til Simon Christensen af Hørby ved Frederikshavn er gudmor, da Jens Jespersen og Anne Simonsdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Johanne Marie Jensdatter.

Folk fra Fjerritslev
Den 22. december 1737: Hans Sørensen, søn af Søren Lave og Mette Hansdatter, begraves 12 uger gammel. ”Disse fattige folch hafde hieme i Hanherred i Collerup sogn i Fierreslef bye”.


Folk fra Egholm

Den 21. oktober 1774: Jens Pedersen fra Eegholm troloves til enken Else Nielsdatter i Abildgaard.

Folk fra Løgstør
Den 25. august 1823: Den ugifte handelsmand Terkild Nielsen af Løgstør udlægges til barnefar, da Ellen Cathrine Jensdatter af Aalborg, som opholder sig hos sin moster i Falden i Jerslev sogn, får døbt sin uægte datter Karen Marie Terkildsdatter.

Folk fra Lundbech – syd for Aalborg [måske Bislev sogn?]
Den 11. februar 1702: Anne Michelsdatter fra Lundbech sønden Aalborg får døbt den uægte datter Maren Nielsdatter. Udlagt til barnefar er nemlig Niels Madsen fra Lundbæk [syd for Limfjorden].

Folk fra Vejlby ved Aars? [måske Mejlby i Brorstrup sogn?]
Den 30. januar 1757: En fattig tigger, Marie Jochumsdatter, får døbt sin søn for Ole Olesen. Hun var fra ”Weilbye ved Aars”. Hendes mand hed Ole Olesen, som nu gik og betlede, formentlig i Dronninglund sogn, der hafde passet med sig [tiggerbrevet fra den lokale præst i Himmerland]. Niels Langthiems hustru i Jerslev står gudmor for den lille dreng.

Folk fra Vivel under Søballegård Gods
Den 21. april 1767: Peder Pedersen og Mette Matthiesdatter af Vivil under Søballegård Gods får døbt datteren Sinne Pedersdatter. Parret gik og betlede.

Folk fra Vokslev sogn
Den 21. januar 1776: Jens Nielsen Landsoldat i Gjelstrup by i Hornum sogn [vel Gelstrup i Vokslev sogn] udlægges til barnefar, da Else Jensdatter fra Vokslev ved Nibe får døbt sin uægte søn for Christen Jensen.


Folk fra Århus
Den 15. september 1765: Hestkiøber Thomas Andersen fra Aarhus udlægges til barnefar, da Karen Olesdatter fra Vester Brønderslev får døbt sin uægte datter for Johanne Marie Thomsdatter i Jerslev, hvor hun pt. har til huse ved Bechen [dvs. kroen].

Folk fra København
Den 7. oktober 1804: Christen Schiern, rekrut af Hæstrupgaard gods, nu værende i København, udlægges til barnefar, da Else Christensdatter i Øster Mølle får døbt sin uægte søn for Christen Christensen Schiern. Hun blev befrugtet i Vrejlev sogn.

Og Jerslev-folk, der også har forbindelser til andre steder
Den 11. december 1710: Da Christen Pedersen dør i Kringelbacken i Ugilt sogn, angives det, at hans brødre er Mads Pedersen af Klarup i Tårs sogn og Mads Pedersen af Smecken i Jerslev sogn.

Folk fra andre sogne, som var i Vrejlev og Hæstrup

Folk fra Klæstrup, Mellerup, Sterup, Svennum og Jerslev sogn
Exaudi 1716: Ane Rasmusdatter af Mellerup i Jerslev sogn er fadder, da Niels Bastholm af Vrejlev får døbt datteren Johanne Nielsdatter Bastholm. Andre faddere er Hans Poulsen af Vrejlev, Peder Sørensen af Tjæret, Peder Christensen af Vrejlev og Sidsel Christensdatter af Tjæret.
15 p Trin 1738: Maren Nielsdatter af Abildgaard i Jerslev sogn er fadder, da Peder Nielsen af Vester Stokbro i Vrejlev sogn får døbt sin datter for Ellen 
Pedersdatter.
3. advent 1752: Johanne Stephansdatter af Svennum er gudmor, da Niels Madsen og Maren Madsdatter af Stokbro i Vrejlev sogn får døbt datteren Margrethe Nielsdatter. Jens Christensen Bastholm er fadder.
Den 17. august 1745: Stephan Nielsen af Meldal i Jerslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Stokbro i Vrejlev sogn.
Den ene forlover er Niels Andersen af Hansbæk i Jerslev sogn.
Dom 5. Jejun 1756: Karen Pedersdatter af Jerslev sogn er gudmor, da Jens Sørensen og Anne Pedersdatter i Poulstrup får døbt sønnen Christen Jensen. Andre faddere er Niels Jensen af Gynderup samt Christen Christensen og Ellen Pedersdatter fra Stokbroe.
2. påskedag 1756: Anne Jespersdatter fra Grydbæk i Jerslev sogn er fadder, da Peder Nielsen og Helvig Pedersdatter i Guldagger får døbt sønnen Peder Pedersen.
2
2 p Trin 1775: Anne Pedersdatter fra Sterup og Inger Christensdatter fra Krattet i Jerslev sogn står faddere, da Christen Pedersen og Kirsten Sørensdatter i Vester Stokbroe får døbt tvillingerne Maren og Kirsten Christensdatter.

6 p Pasch 1776: Karen Jensdatter fra Pølen i Jerslev sogn står fadder, da Bertel Erichsen i Poulstrup får døbt sønnen Jens 
Bertelsen.
Fer 2 Pasch 1777: Christen Jensen, Thomas Jensen og Karen Jensdatter af Klæstrup i Jerslev sogn er faddere, da Jens Sørensen og Johanne Jensdatter i Tollestrup i Vrejlev sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 10. juni 1784: Else Sørensdatter fra Ålstrup i Jerslev sogn er fadder, da Christen Jespersen og hustru Johanne Sørensdatter af Skoven får døbt sønnen Christen Christensen.

Folk fra Øster Brønderslev
Feria Zepentel 1755: Inger Nielsdatter, Karen Nielsdatter og Jens Nielsen fra Linderup i Øster Brønderslev sogn står gudmor og faddere, da Jens Christensen og Maren Nielsdatter i Bastholm får døbt sønnen Bendit Jensen.

Folk fra Vester Brønderslev
Den 10. juli 1686: Skomager Niels Christensen af Vrejlev med attest fra Hersens Pedersen af Brønderslev bliver trolovet til Bodil Lauridsdatter.
Den 12. marts 1745: Michel Johansen fra Vester Brønderslev troloves til Else Sørensdatter fra Poulstrup. Forlovere er Niels Poulsen i Vester Brønderslev og Søren Christensen i Poulstrup.
4 p Trin 1776: Inger Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Peder Christensen og Margrethe Jensdatter i Guldager i Vrejlev sogn får døbt datteren Mette Kirstine Pedersdatter.


Folk fra Hallund
19 p Trin 1774: Jomfru og Madame Lykke af Kølskegaard [skrevet Kylskegaard] er faddere, da Dithlef Ilum og Ida Lykke af Rønnousholm får døbt datteren Birgitte Johanne Ilum.

Folk fra Gunderup, Poulstrup og Vrejlev sogn
Den 9. maj 1817: Selvejergårdmændene Søren Sørensen og Thomas Jensen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlovere, da enkemand Søren Laursen af Hjørring bliver viet til pigen Mariane Nielsdatter af Hæstrupgaard.
Den 12. november 1820: Gårdmand Jens Andersen af Poulstrup i Vrejlev sogn er forlover, da ungkarl Jørgen Christensen af Rakkeby bliver viet til Ane Pedersdatter af Dibbel i Hæstrup sogn.

Folk fra Snarup og Rakkeby sogn
Den 9. oktober 1744: Kield Madsen fra Snarup i Rakkeby sogn troloves til Johanne Christensdatter af Hæstrup. Forlovere: Peder Svendsen af Gunderup og Søren Christensen af Hæstrup.
Den 9. marts 1745: Thomas Nielsen fra Snarup i Rachebye sogn er forlover, da Jens Ibsen og Johanne Thomasdatter fra Hestrup troloves
.

6 p Trin 1755: Zidsel Pedersdatter af Rachebye står gudmor, da Anders Christensen og Kirsten Jensdatter af Odding får døbt sønnen Peder Andersen.

Baptismat 1776: Maren Simonsdatter af Rakkeby sogn er fadder, da Simon Simonsen og Anne Andersdatter af Hæstrup får døbt datteren Maren Simonsdatter.
Palmar 1776: Anders Nielsen og Johanne Andersdatter af Snarup i Rakkeby sogn er faddere, da Jens Pedersen og Anne Andersdatter af Hæstrup får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 19. oktober 1783: Peder Pedersen Lundergaard af Rakkeby sogn er fadder, da Niels Sørensen og hustru Else Marie Pedersdatter af Gunderupdam får døbt datteren Marianne Nielsdatter.
Den 10. oktober 1784: Peder Pedersen af Lundergaard i Rakkeby sogn er fadder, da Jørgen Larsen og Jacoba Pedersdatter af Hæstrup Mølle får døbt datteren Cathrine Marie Jørgensdatter.

Folk fra Em
Dom 60:ma 1753: Anders Mortensen og Karen Pedersdatter af Em er faddere, da Peder Mortensen Saxager og Mette Kirstine Michelsdatter får døbt datteren Maren Pedersdatter Saxager.
13p Trin 1755: Anne Jensdatter fra Emb står fadder, da Peder Mortensen og Mette Kirstine Michelsdatter i Saxager får døbt datteren Dorthe Pedersdatter.
15 p Trin 1777: Inger Jensdatter af Em sogn er fadder, da Niels Jensen Baasgaard og Anne Heilesdatter af Aarup får døbt datteren Dorrethe Nielsdatter Baasgaard.

Folk fra Holt og Tolstrup sogn
Den 2. august 1733: Søren Jensen Ladefoged på Hjermitslevgaard udlægges til barnefar, da Karen Sørensdatter i Pajhede får døbt sin uægte søn for Jens Sørensen. Søren Sørensen i Pajhede er fadder.
6. p Trin 1775: Anne Pedersdatter af Vibsig i Tolstrup sogn står fadder, da Christen Jensen og Else Pedersdatter i Gunderup får døbt datteren Cathrine Christensdatter.

Den 28. september 1783: Lars Pedersen af Hjermitslevgaard i Tolstrup sogn og Anne Pedersdatter af Vibsig i Tolstrup sogn er faddere, da Jens Pedersen og hustru Mette Jørgensdatter i Vesterdammen får døbt datteren Cathrine Jensdatter.
Den 4. oktober 1818: Ungkarl Ole Pedersen af Holt i Tolstrup sogn bliver viet til Mette Jensdatter af Krogholm i Vrejlev sogn. Forlovere er selvejergårdmand Ole Nielsen af Holt i Tolstrup sogn og selvejergårdmand Jens Pedersen af Krogholm.

Folk fra Serridslev sogn
2. advent 1738: Maren Nielsdatter af Vester Aae i Serritslev sogn er fadder, da Christen Sørensen og Maren Bertelsdatter af Poulstrup får døbt datteren Birte Christensdatter.
11 p Trin 1739: Niels Mathiesen og Johanne Mathiesdatter af Kalum i Serritslev sogn er faddere, da Thomas Christensen og Maren Mathisdatter af Årup i Vrejlev sogn får døbt datteren Anne Thomasdatter.
8 p Trin 1740: Maren Thomsdatter af Serritslev er gudmor, da Lars Christensen og Helvig Pedersdatter af Grønderup får døbt datteren Anne Larsdatter. Anders Christensen og Karen Christensdatter af Årup i Vrejlev sogn er faddere.
10 p Trin 1740: Christen Thomsen af Serritslev er fadder, da Mons. Niels Thomsen og Margrethe Sofie Gregersdatter af Vrejlev får døbt datteren Johanne Kirstine Nielsdatter. Andre faddere er madame Boye på Vrejlev kloster, Mons. Bruun, Mons. Sundbye og Kathrine Rasmusdatter af Lund.

3 p Epiphan 1776: Peder Nielsen af Underaare i Serritslev sogn er fadder, da Niels Jørgensen og Anne Pedersdatter af Årup i Vrejlev sogn får døbt datteren Anne Nielsdatter. Det gør Johanne Jensdatter af Underåre også.
5 p Pasch 1776: Johanne Jensdatter af Underaare
i Serritslev sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Thomsdatter af Aarup i Vrejlev sogn får døbt sønnen Niels Christian Nielsen.
21 p Trin 1777: Christen Larsen af Sønderhaven i Serritslev sogn er fadder, da Thomas Larsen og Anne Larsdatter i Saxager får døbt sønnen Mads Thomsen [Thomasen].
Den 25. januar 1784: Poul Hansen og Niels Christian Pedersen af Underaare samt Marianne Pedersdatter af Nyegaard i Serridslev sogn er faddere, da Niels Jørgensen og hustru Anne Marie Pedersdatter af Aarup får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 4. april 1784: Jacob Jensen Holt af Serritslev sogn er fadder, da Jens Christensen og hustru Maren Christensdatter af Aarup i Vrejlev sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.

Folk fra Linderum, Lørslev og Ugilt sogn
Den 3. april 1687: Jens Madsen af Torftum med attest fra hr. Mogens Madsen af Ugilt bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Vrejlev.
2 p Epiph 1740: Maren Christensdatter af Bakved i Ugilt sogn er gudmor, da Christen Christensen og Maren Christensdatter af Lennestved får døbt sønnen Niels 
Christensen.
Den 17. august 1745: Christen Madsen af Linderum i Ugilt sogn er den ene forlover, da Stephan Nielsen af Meldal i Jerslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Stokbro i Vrejlev sogn.
9 p Trin 1775: Søren Christensen af Melbek i Ugilt sogn er fadder, da Jens Poulsen og Karen Ottesdatter af Høgsted får døbt datteren Elisabeth
Jensdatter.
2 p Trin 1777: Charlotte Bøje af Ugilt præstegård er fadder, da forpagter Hans Boelund på Haurholmen får døbt sønnen Peter Nicolai Boelund.
Den 25. marts 1778: Bodil Olesdatter af Lørslev [skrevet Løjersled] i Ugilt sogn er fadder, da Jens Nielsen og Maren Olesdatter ved Vadet får døbt datteren Maren Jensdatter.

Folk fra Borup, Grønnerup og Vrå sogn
4 p Epiph 1688: Christen Pallisen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Sidsel Hansdatter af Gunderup i Vrejlev sogn.
18 p Trin 1688: Søren Andersen af Årup i Vrejlev sogn med attest fra Laurids Daal af Vrå bliver trolovet til Maren Christensdatter af Vrejlev.

Den 17. januar 1716: Søren Olufsen af Nørre Vrå bliver trolovet til Maren Marie Christensdatter af Vævemølle. Forlovere er Anders Sørensen af Vrå og Peder Christensen af Mülbechen.
10 p Trin 1738:
Maren Jensdatter af Sønder Vrå er gudmor, og Karen Pedersdatter af Sønder Vraa er fadder, da Ole Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Gulager i Vrå sogn får døbt datteren Johanne Olesdatter.
Johanne Baptist 1741: Jens Jensen og Peder Jensen af Vrå er faddere, da Jens Jensen og Maren Sørensdatter af Grønnerup får døbt sønnen Hans Jensen.
Den 13. november 1744: Anders Jensen af Foldberg i Vrå sogn bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Grønderup i Nyminde i Vrejlev sogn. Forlovere er Christen Vreylef af Grønderup i Vrå sogn og Thomas Nielsen af Grønderup i Vrejlev sogn.
17 p Trin 1775: Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå er fadder, da Christen Jensen og Marie Mogensdatter får døbt sønnen Christen Christensen.

3 p Epiphan 1776: Anders Jensen af Grønnerup i Vrå sogn er fadder, da Niels Jørgensen og Anne Pedersdatter af Aarup i Vrejlev sogn får døbt datteren Anne Nielsdatter.
5 p Pasch 1776: Povel Sørensen af Grønnerup i Vrå sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Thomsdatter af Aarup i Vrejlev sogn får døbt sønnen Niels Christian Nielsen.
7 p Trin 1777: Matthias Jensen af Vrå sogn er fadder, da Christen Jensen og Marie Mogensdatter af Høgsted får døbt sønnen Frands Christensen.
Den 17. oktober 1784: Søren Thomasen af Grønnerup i Vrå sogn er fadder, da Anders Jensen og Maren Sørensdatter af Grønderup i Vrejlev sogn får døbt sønnen Jens Andersen.
Den 12. april 1818: Enkemand Hans Sørensen af Sønder Vrå bliver viet til Kirsten Jensdatter af Årup i Vrejlev sogn. Selvejergårdmændene Jens Jensen og Trud Envoldsen af Årup er forlovere.
Den 18. oktober 1818: Ungkarl Søren Nielsen af Sønder Vrå bliver viet til Else Johanne Nielsdatter af Gunderup i Vrejlev sogn. Selvejergårdmændenen Niels Jensen og Christen Jacobsen af Gunderup er forlovere.

Folk fra Tårs sogn
Den 10. juli 1686: Jens Christensen af Tårs med attest fra hr. Mogens Madsen bliver trolovet til Bodil Pedersdatter af Vrejlev.
19 p Trin 1775: Else Sørensdatter af Graven i Tårs sogn er fadder, da Anders Sørensen og Maren Sørensdatter af Høgsted får døbt sønnen Søren Andersen.

Folk fra Vang og Torslev sogn
Den 25. marts 1778: Jørgen Christopher Gleerup af Torslev præstegård og Severin Gleerup og Mette Cathrine Jespersen af Vang er faddere, da [skrevet Lars] Laurids Hastrup og Anne Marie Gleerup af Vrejlev kloster får døbt sønnen Mads Larsen Hastrup.

Folk fra Børglum sogn
Die Om Sanct 1774: Lars Christensen og Maren Christensdatter af Skiøtterup i Børglum sogn er faddere, da Niels Christensen og Mette Andersdatter af Grønnerup får døbt datteren Mette Nielsdatter. Det er Dorothea Jensdatter af Grønderup også.

Folk fra Harritslev sogn
21 p Trin 1777: Anne Olesdatter af Nørre Harritslev er fadder, da Christen Nielsen og Else Larsdatter af Hæstrup får døbt sønnen Peder
Christensen.

Folk fra Hundelev og Jelstrup sogn
Den 28. april 1816: Dragon Christen Jacobsen af Hundelev i Jelstrup sogn bliver viet til Inger Jensdatter af Hæstrup. Peder Christensen og Anders Jensen af Hæstrup er forlovere.

Folk fra Sønderlev og Skallerup sogn
Den 12. april 1819: Ungkarl Christen Christensen af Sønderlev i Skallerup sogn bliver viet til Else Marie Ottesdatter af Pælen i Hæstrup sogn.

Folk fra Vadum
22 p Trin 1774: Jomfru Margrethe Lassen af Vadum er fadder, da forvalteren på Vrejlev kloster, Hans Søelund og Anna Lulle Jessen, får døbt sønnen Jens Mathias Søelund.


Folk fra Albæk
Den 12. november 1738: Lars Spliid af Albæk er fadder, da Mons. Jens Sand og hustru Anne Pallesdatter på Vrejlev Kloster får døbt sønnen Palle Jensen Sand.

Folk fra Hammer sogn i Vendsyssel
Den 10. juli 1686: Bodil Lauridsdatter med attest fra hr. Henrich Stampe af Hammer bliver trolovet til Skomager Niels Christensen af Vrejlev.
Fest annun. Maria 1688: Søren Sørensen Mørk med attest fra hr. Henrick Stampe af Hammer bliver trolovet til Inger Christensdatter af Gunderup.

Folk fra Nørresundby
Den 13. oktober 1745: Christen Larsen af Nørresundby bliver viet i Vrejlev kirke til Mette Ericsdatter på Vrejlev Kloster. Forlovere er John Christensen og Peder Jensen af Nørresundby.

Folk fra Aalborg
22 p Trin 1774: Birgitte Linou af Aalborg er fadder, da Hans Søelund og Anna Lulle Jessen får døbt sønnen Jens Mathias Søelund.


Folk fra Brønderup, Sankt Hans og Sankt Olai sogn og Hjørring
Den 14. maj 1688: Ellen Lauridsdatter med attest fra Laurids Pedersen af Hjørring bliver trolovet til Søren Bertelsen af Høgsted.
Den 2. februar 1689: Christen Hansen med attest fra Laurids Pedersen af Hjørring bliver trolovet til Karen Christendatter.
Den 19. november 1745: Jens Christensen af Brønderup i Hjørring sogn bliver trolovet til Maren Olesdatter af Gunderup i Vrejlev sogn. Forlovere er Lars Christensen af Brønderup i Hjørring sogn og Søren Pedersen af Sulgaard i ? i Bjergby
sogn.
Den 2. maj 1784: Bodil Christensdatter af Brønderup i Hjørring Skt. Olufs sogn er fadder, da Christen Nielsen og Else Larsdatter af Hæstrup får døbt sønnen Lars Christensen. Jens og Anders Christensen af Hæstrup er også faddere.
Den 10. oktober 1784: Anne Jacobsdatter af Odstrup Mølle i Sankt Hans sogn i Hjørring og Johanne Jacobsdatter af Vandsted i Sankt Hans sogn er fadder, da Jørgen Larsen og Jacoba Pedersdatter af Hæstrup Mølle får døbt datteren Cathrine Marie Jørgensdatter.
Den 17. oktober 1784: Else Nielsdatter af Ulstrup i Sankt Olai sogn i Hjørring er fadder, da Jens Christensen og Kirsten Thomasdatter af Hæstrup får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Folk fra Bjergby sogn
Den 19. november 1745: Søren Pedersen fra Sulgaard i ? i Bjergby sogn er forlover, da Jens Christensen fra Brønderup i Hjørring sogn troloves til Maren Olesdatter fra Gunderup i Vrejlev sogn.

Folk fra andre sogne, som var i Taars - del 1

Folk fra Grydbæk, Krattet og Jerslev sogn
Den 11. december 1722: Jens Laursen af ? i Jerslev sogn er forlover, da Mads Nielsen Uggilt og enken Anne Christensdatter af Haasen i Tårs sogn bliver trolovet.
Den 1. januar 1723: Corporal Anders Nandfeld bliver trolovet til jomfru Anne Kirstine Møller af Tårs. [Sønnen Friderich Andreasen Nandfelt bliver viet i Jerslev i 1766]
Den 10. januar 1735: Jens Bertelsen af Grydbæk i Jerslev sogn er forlover, da Thomas Christensen af Graum [skrevet Graven] bliver trolovet til Maren Jensdatter af Sejling
Den 28. marts 1735: Thomas Ollesen af Vester Hulet i Jerslev sogn bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Tranged. Forloverne er Christen Christensen af Klæstrup i Jerslev sogn og Lars Larsen af Vester Hiulet i Jerslev sogn.
Den 4. august 1735: Palle Christensen af Jerslev bliver trolovet til Maren Erichsdatter af Tranged. Forloverne er Anders Christensen af Jerslev og Stephan Nielsen af Jerslev.
Den 8. april 1736: Lars Hansen af Jerslev bliver trolovet til Anne Andersdatter af Haven.
Den 22. november 1737: Christen Pedersen af Krattet i Jerslev sogn er forlover, da Jens Nielsen af Højriis i Jerslev sogn og Else Jensdatter af Koldbro bliver trolovet.
Den 16. februar 1738: Niels Jensen af Højris i Jerslev sogn bliver trolovet til Else Jensdatter af Koldbroe.
Den 1. oktober 1738: Peder Sørensen af Krattet i Jerslev sogn er forlover, da Søren Marcussen af Sefsing og Maren Olesdatter af Terped bliver trolovet.
Den 16. marts 1739: Tomas Jensen af Oustrup i Jerslev sogn bliver trolovet til Johanne Nielsdatter af Aas. Den ene forlover er Christen Larsen af Mylund i Jerslev sogn.
Den 24. oktober 1739: Jens Mogensen af Krattet i Jerslev sogn står forlover, da Christen Nielsen af Terped forloves med Maren Jensdatter af Graven
Den 29. november 1739: Thomas Jensen af Oustrup i Jerslev sogn og Johanne Nielsdatter af Aas bliver viet i Tårs.

Den 26. marts 1741: Else Jensdatter af Oustrup i Jerslev sogn bliver trolovet til Jens Nielsen af Kragdrup.
Den 22. maj 1741: Peder Jensen af Hiulit, Jerslev sogn, er forlover sammen med Jens Andersen Søerup, da Povel Simonsen og Giertrud Willumsdatter af Stoksted troloves.
Den 27. august 1741: Karen Christensdatter af Smecken i Jerslef sogn er fadder, da Thomas Christensen og Maren Jensdatter i Grævum får døbt sønnen Lars Thomsen.
Den 6. december 1742: Jens Nielsen af Højriis Jerslef sogn er forlover sammen med Søren Povelsen af Taars, da Christen Jensen af Terped troloves til Johanne Nielsdatter af Taars.
Den 26. juli 1743: Da Niels Pedersen af Klæstrup, Jerslef sogn, troloves til Ane Christensdatter i Tranged, er forloverne Povel Nielsen af Jerslev og Christen Larsen af Klæstrup.
Den 4. februar 1744: Anders Andersen af Villestrup, Jerslev sogn, er forlover sammen med Niels Villadsen i Houstrup, da Jens Jørgensen og Maren Jensdatter af Taars troloves.
Den 23. marts 1744: Christen Andersen af Lødt, Jerslev sogn, er forlover sammen med Claus i Terped, da Niels Mogensen af Aaes troloves til Maren Christensdatter af Terped.
Den 5. juli 1745: Peder Jensen af Hiulet, Jerslev sogn, er forlover sammen med Hans Jensen i Aaben Terped i Vreilef sogn, da Jens Nielsen i Synder Lie, Vreilef sogn, troloves til Berethe Juchumsdatter i Dahls Mølle.
Den 3. november 1748: Jacob Nielsen skoleholder i Jerslev sogn er forlover, da Niels Pedersen og Karen Jørgensdatter i Taars bliver trolovet.
Den 27. juni 1750: Søren Pedersen af Krattet i Jerslev sogn er forlover, da Christen Christensen af Tranged og Maren Jensdatter i Taars troloves. Den anden forlover er Christen Jacobsen i Tranged.
Den 26. november 1751: Maren Villadsdatter af Houlet i Jerslev sogn forloves til Christen Larsen af Tranged
.

Den 24. oktober 1752: Anders Jensen af Klæstrup i Jerslev sogn er forlover, da Jens Jensen af Nebstrup troloves til Johanne Pedersdatter af Wolsdam.
Den 24. marts 1755: Niels Pedersen af Grydebech i Jerslev sogn troloves til Else Nielsdatter af 
Koldbroe.
Den 26. december 1759: Kirsten Pedersdatter af Jerslev præstegård er fadder, da Lars Pedersen og Ane Christensdatter i Tårs får døbt sønnen Lars Larsen.
Den 7. september 1777: Johanne Larsdatter i Krattet i Jerslev sogn er fadder, da Henrick Nielsen og Maren Jensdatter i Tranget får døbt sønnen Lars Henricksen.

Den 25. juni 1780: Helvig Jensdatter af Grydbæk [i Jerslev sogn] er fadder, da Niels Christensen og Margrethe Jensdatter af Tranget får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 29. oktober 1780: Maren Bierildsdatter af Jerslev er fadder, da Christen Christensen og Karen Madsdatter i Beedelund får døbt datteren Maren Christensdatter. Mads Jacobsen af Jerslev er fadder.

Den 25. oktober 1785: Peder Jensen af Holtet i Jerslev sogn bliver viet til Inger Carlsdatter af Rolighed i Tårs sogn.
Den 13. april 1788: [skrevet Laurs] Lars Andersen af Green i Jerslev sogn er fadder, da Laurs Madsen og Anne Jensdatter af Rolighed i Tårs sogn får døbt sønnen Mads Laursen.
Den 25. september 1789: Svend Abildgaard i Jerslev sogn er forlover, da Christen ?Simensen? fra Boller og Karen Madsdatter i Stendahl forloves. Den anden forlover er Jørgen Madsen i Over Ugilt. Karen Madsdatter er en 74-årig enke i 1801.
Den 28. oktober 1791: Laurs [Lars] Andersen fra Green i Jerslev sogn troloves til Abild [Abel] Johansdatter fra Nørrehaven. Forlovere er Jens Jensen fra Sønderhaven og Thomas Jensen i Storgaard.
Den 26. februar 1793: Christen Jensen af Krattet i Jerslev sogn er forlover, da Morten Laursen og Anne Christensdatter af Schrol bliver trolovet. Den anden forlover er Christen Thomsen af
Stamhuset.
Den 18. marts 1798: Margrethe Christensdatter af Træholt i Jerslev sogn er gudmor, og Peder Christensen af Træholt er fadder, da Jens Jensen og Anne Cathrine Christensdatter af Graum får døbt datteren Cathrine Jensdatter.
Den 9. april 1798: Anne Pedersdatter af Hyvelskov i Jerslev sogn er gudmor, og Peder Laursen af Hyvelskov samt Niels Poulsen af Bondesholt i Jerslev sogn er faddere, da Laurs Pedersen og Lisbeth Poulsdatter af Harpsø får døbt datteren Johanne Marie Laursdatter.

Folk fra Øster Brønderslev sogn
Den 8. april 1736: Kield Pedersen af Øster Brønderslev står forlover, da Lars Hansen af Jerslev forloves med Anne Andersdatter af Haven.

Folk fra Hallund sogn
Den 5. august 1736: Jens Jensen af Hallund sogn får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter. Moren er Inger Nielsdatter af Torslev.
Den 8. juni 1787: Jens Christensen i Skarvad [Schanvad] i Hallund sogn er forlover, da Peder Johansen fra Nørrehaven troloves til Maren Jensdatter i Harpsø. Den anden forlover er Peder Nielsen i Tranget.

Den 3. februar 1790: Peder Jensen fra Kiølskegaard [i Hallund sogn] vies ved kongl. Bev. til Kirsten Nielsdatter fra Terpet.


Folk fra Hellum sogn
Den 19. juni 1735: Karen Pedersdatter af Hellums Kiær er fadder, da Anders Jacobsen og Maren Pedersdatter i Skoven får døbt datteren Maren Andersdatter. Det er Christen og Michel Pedersen i Terped i Taars sogn også.

Folk fra Vrensted sogn
Den 2. november 1751: Peder Christensen af Vrendsted forloves til Karen Christensdatter på Heden. Forlovere er Jens Jensen og Thomas Christensen i Tårs.
Den 24. februar 1756: Mads Christensen af Vrendsted troloves til Ane Pedersdatter af Stoustrup. Søren Madsen og Christen Christensen af Vrendsted er forlovere.
Den 22. september 1757: Niels Jensen af Vrensted troloves til Inger Madsdatter af Borup. Forlovere: Jens Jørgensen i Borup og Mouritz Nielsen i Karmisholdt.
Den 2. august 1758: Christen Christensen fra Vrendsted er forlover, da Christen Christensen fra Holmene i Vrendsted sogn troloves til Johanne Jepsdatter af Krogdrup.

Folk fra Høgsted, Lendestved og Vrejlev sogn
Den 27. oktober 1715: Else Christensdatter af Høgsted bliver viet til Lauritz Jensen af Stribben
Den 25. juni 1717: Christen Tellesen af Høgsted bliver trolovet til Anne P. [Pedersdatter?] af Snidsted
Den 8. juli 1722: Jens Ottesen af Lendestved, Vreilev sogn, forloves med enken Anne Nielsdatter af Tranged
Den 17. maj 1723: Kirsten Jensdatter af Høgsted forloves med Niels Christensen
Juni 1726: Jens Sørensen af Høgsted forloves med Maren Knudsdatter af Taars. Peder Jensen af Høgsted er forlover
Den 19. juni 1735: Peder Jensen og Else Sørensdatter af Lennestved i Vrejlev sogn er faddere, da Anders Jacobsen og Maren Pedersdatter i Skoven får døbt datteren Maren Andersdatter.
Den 25. marts 1736: Maren Christensdatter af Lendestved i Vrejlev sogn er fadder, da Niels Ibsen og Anne Christensdatter af Koldbroe får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 8. april 1736: Anders Nielsen af Skreen, Vrejlev sogn, står forlover, da Lars Hansen af Jerslev forloves med Anne Andersdatter af Haven.

Den 29. juli 1736: Hans Bojesen og forvalter Jens Sand på Vrejlev er faddere, da Lars Christensen og mad. Anne Pedersdatter får døbt sønnen Jørgen Larsen.
Den 20. august 1736: Christen Madsen af Høgsted, Wreilef sogn, forloves med Anna Cathrine Christensdatter af Boller. Forloverne er Peder Tomsen og Jens Jensen af 
Plet, Vrejev sogn.
Den 27. marts 1737: Anne Cathrine af Høgsted er fadder, da Jep Jensen og Anna Andersdatter i Øster Kragdrup får døbt sønnen Morten Jepsen.
Den 14. juli 1737: Johanne Larsdatter i Lennestved er fadder, da Jacob Christensen og Mette Madsdatter i Tranged får døbt datteren Maren Jacobsdatter.
Den 22. november 1737: Christen Christensen af Lendestved står forlover, da Jens Nielsen af Højriis og Else Jensdatter af Koldbroe forloves.

Den 5. juli 1745: Hans Jensen i Aaben Terped i Vreilef sogn er forlover sammen med Peder Jensen af Hiulet, Jerslev sogn, da Jens Nielsen i Synder Lie, Vreilef sogn, troloves til Berethe Juchumsdatter i Dahls Mølle. Senere kaldes hun for Birgitte Juchumsdatter.

Den 23. oktober 1752: Peder Sørensen af Poulstrup i Vrejlev sogn er forlover, da Søren Mathisen og Maren Sørensdatter i Hvisted forloves. Den anden forlover er Jens Pedersen i Holmene.
Den 26. november 1754: Anders Nielsen af Skoven i Wreilef sogn er forlover, da Søren Larsen af Thychschov troloves til Maren Pedersdatter af Engene. Den anden forlover er Mathias Christensen af Tychschov.
Den 8. juli 1755: Christen Larsen af Hellumskiær i Vrejlev sogn troloves til Maren Nielsdatter af Gravum. Forlovere er Peder Nielsen af Vester Stokbroe i Vreilef sogn og Jesper Nielsen i Gravum.
Den 9. december 1755: Christen Christensen af Lendestved [i Vrejlev sogn] er forlover, da Mads Andersen af Karmisholdt trolvoes til Maren Pedersdatter af Stoksted. Den anden forlover er Hans Pedersen af Ormholdt Mølle.
Den 4. november 1756: Peder Pedersen af Vester Damen i Vreilef sogn er forlover, da Christen Mortensen af St. Olai sogn troloves til Maren Thomsdatter af ?.
Den 16. december 1759: Merethe Jochumsdatter og Anne Christensdatter af Lie i Vrejlev sogn er faddere, da Christen Nielsen og Kirsten Jochumsdatter i Boller Mølle får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 24. august 1760: Birgitte Jochumsdatter af Lie i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Jochumsen og Zidzel Nielsdatter i Dahls Mølle får døbt datteren Kirsten Jensdatter.

Den 29. februar 1778: Kirsten Christensdatter i Poulstrup [i Vrejlev sogn] er fadder, da Søren Mathiasen og Karen Christensdatter i Hvisted får døbt datteren Maren Sørensdatter
.
Den 16. januar 1780: Jens Christensen af Høgsted i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Nielsen og Anne Cathrine Nielsdatter af Volsholt får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 18. marts 1781: Peder Christensen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn udlægges til barnefar, da Anne Kirstine Jensdatter af Taars får døbt sin uægte datter for Maren Pedersdatter.
Den 6. januar 1788: Maren Thomsdatter af Kokholm i Vrejlev sogn [men er måske Kokmose] er gudmor, da Christen Thomsen og Birgitte Jensdatter af Stamhuset i Tårs får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 12. september 1792: Niels Jensen af Lie i Vrejlev sogn er forlover, da Jocum Fredrik Jensen af Dahls Mølle bliver trolovet til Karen Mortensdatter af Græsdal. Den anden forlover er Jens Pedersen af Stoksted.
Den 4. februar 1798: Inger Christensdatter af Hielmskier i Vrejlev sogn er gudmor, da Morten Laursen og Anne Christensdatter af Schrol i Vrå sogn får døbt datteren Anne Mortensdatter.

Folk fra Serridslev sogn
Den 25. september 1736: Peder Christensen af Underaare i Serridslev sogn bliver trolovet til Bodil Pedersdatter af Rom.

Folk fra Torslev sogn
Den 27. marts 1720: Peder Christensen af Sibian, Torslef, forloves til Johanne Madsdatter af Clarup sogn.
Den 3. juli 1733: Birgitte Lauritzdatter af Hosen i Torslev sogn er fadder, da Søren Christensen og Maren Jensdatter i Hejselholt får døbt sønnen Christen Sørensen.
Den 8. april 1736: Birgitte Laursdatter af Aslev i Torslev sogn er fadder, da Thomas Christensen og Maren Thomsdatter i Hejselholt får døbt datteren Maren Thomasdatter.
Den 5. august 1736: Inger Nielsdatter af Torslev får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter. Faren er Jens Jensen af Hallund sogn.
Den 16. januar 1739: Christen Andersen af Hiortholm i Taarslev sogn forloves med Maren Hansdatter af Klarup.
Den 29. maj 1740: Maren Svendsdatter af Broebacken i Torslef sogn er fadder, da Christen Christensen og Maren Christensdatter på Heeden får døbt sønnen Christen Christensen.
D
en 5. februar 1741: Mette Madsdatter af Krogens Mølle, Törslef sogn, er fadder, da Christen Stephansen og Maren Nielsdatter i Morild får døbt datteren Ane Marie Christensdatter.
Den 6. juni 1742: Jens Laiergaard i Torslef sogn og Mads Andersen i Søraa Torslev er forlovere, da Jens Andersen og Karen Iversdatter af Vogdrup troloves [opslag 230].
Den 22. juni 1746: Søren Pedersen Aaegaard, Torslev sogn, er forlover sammen med Christen Villadsen i Krogen, da Lars Larsen af Koldbroe troloves til Karen Povelsdatter i Lønbrynden.

Den 3. november 1751: Anders Christensen i Aalborg i Toerslev sogn forloves til Ane Larsdatter i Sessing [Sæsing].
Den 9. juni 1752: Jens Pedersen af Grydebech i Torslev sogn bliver trolovet til Ane Jensdatter af Kragdrup Vester.
Den 8. august 1756: Maren Pedersdatter af Vejene i Torslev sogn er fadder, da Hans ? ? og ? Dorthe Pedersdatter af Sæsing får døbt sønnen Jens 
Hansen?
Den 5. april 1761: Karen Andersdatter af Ormholt Mølle i Torslev sogn er fadder, da Jens Jensen og Cathrine Nielsdatter af Engen i Tårs sogn får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 1. november 1778: Jens Jensen af Torslev præstegaard udlægges til barnefar af Kirsten Jensdatter af Graum, da hun får døbt datteren Anne Jensdatter. Faddere er bl.a. Karen Abrahamsdatter af Koldbro, Lisbet Pedersdatter af Tårs og Thomas Christensen Rattisodde
.

Den 22. september 1786: Iver Jensen paa Thepis [Tepet] i Torslev sogn er forlover, da Villads Jensen i Graum troloves til Johanne Jensdatter i Folleberg.

Den 19. september 1787: Peder Nielsen fra Wraae i Taarslev sogn forloves til Anne Christensdatter i Agdrup. Forlovere er Peder Christensen i Engen og Thomas Jensen i Storgaard. Da parret vies den 28. oktober 1787, har præsten rettet sognenavnet til Torslev.
Den 13. april 1788: Johanne Ludvigsdatter af Rævbak i Torslev sogn er fadder, da Laurs Madsen og Anne Jensdatter af Rolighed i Tårs sogn får døbt sønnen Mads Laursen.
Den 7. september 1792: Hans Sørensen Wangkier i Taarslev sogn er forlover, da Niels Jensen fra Michelstrup i Lendum forloves til Karen Jensdatter fra Nørre Birchen.
Den 24. september 1793: Laurs Christensen i Schiellet i Thorslev sogn er forlover, da Christen Nielsen i Sønder Birchen forloves til Else Nielsdatter på Tidemandsholm.
Den 3. november 1793: Thomas Laursen og Maren Laursdatter i Schellet og Else Madsdatter i Rævmose i Taarslev sogn er gudmor, da Laurs Zacariasen og Mette Laursdatter i Felden får døbt sønnen Thomas Christian Laursen.
Den 1. januar 1794: Maren Christensdatter i Aagaard i Torslev sogn er gudmor, da Niels Mikkelsen og Johanne Christensdatter i Bøge får døbt sønnen Jens Nielsen. Blandt fadderne er Abraham Mikkelsen på Kæret i Tårs sogn.

Folk fra Vraa sogn
Den 27. marts 1720: Jens Christensen i Vraa står forlover, da Peder Christensen af Sibian, Torslef, forloves til Johanne Madsdatter af Clarup sogn.
Den 12. november 1726: Jens Christensen af Gryn? i Vraa sogn står forlover med Poul Sørensen i Guldager, da Jens Jensen og Johanne Jensdatter af Fryselholt forloves.
Den 15. maj 1737: Jacob Pedersen af Vraa samt Christen Jensen, Maren Thomsdatter og Else Jensdatter af Vraagaard er faddere, da Christen Nielsen og Anna Jensdatter i Taars får døbt sønnen Hans Christian Christensen.
Den 30. januar 1780: Niels Olesen af Steenvad i Vrå sogn udlægges til barnefar, da Anne Pedersdatter i Taars får døbt sin uægte søn Christen Nielsen. Faddere: Kirsten Jensdatter, Hans Andersen og Thomas Græsdall af Tårs samt Karen Jensdatter af Sønder Konnerup fra Boller.

Folk fra Rakkeby sogn
Den 23. oktober 1722: Christen Smed af Snærup i Rachebye sogn står forlover for sin søn, Hans Christensen, da denne forloves med Johanne Christensdatter af Terped. Hendes far er Christen Laursen i Terped.
Den 25. juli 1779: Poul Nielsen Smed af Rakkeby udlægges til barnefar af Helle Nielsdatter af Rachebye, da hun får døbt datteren Margrethe Poulsdatter. Maren Thomsdatter i Bolle Mølle er fadder sammen med f.eks. Hans Pedersen i Tårs.

Folk fra Klarup sogn
Den 27. marts 1720: Peder Christensen af Sibian, Torslef, forloves til Johanne Madsdatter af Clarup sogn. Niels Pedersen af Clarup står forlover.

Folk fra andre sogne, som var i Tårs - del 2

Folk fra Linderum, Lørslev, Vormstrup og Ugilt sogn
Den 11. december 1722: Mads Nielsen Uggilt og enken Anne Christensdatter af Haven bliver trolovet.
Den 4. februar 1737: Mads Jensen af Linderum og Hans Jensen af Romholt i Ugilt sogn er faddere, da Christen Jensen og Anna Jensdatter i Lille Rugholm får døbt datteren Else Christensdatter. Kirsten Jensdatter af Hornberg i Tårs sogn er også fadder.
Den 17. marts 1737: Kirsten Thomsdatter af Lørslev i Ugilt sogn er fadder, da Mads Thomsen og Karen Sørensdatter af Hvidsted får døbt datteren Mette Madsdatter.

Den 24. november 1737: Ane Jensdatter og Maren Christensdatter af Linderumgaard er faddere, da Thomas Christensen og Maren Jensdatter af Graum får døbt datteren Maren Thomsdatter.
Den 26. december 1740: Karen Pedersdatter af Ugilt er fadder, da Niels Jensen og Malene Pedersdatter af Bjørnstrup får døbt sønnen Peder Nielsen. Blandt fadderne er Ole Svendsen af Tranget og Karen Christensdatter af Koldbro.
Den 25. marts 1744: Niels Christensen af Bøjed bliver trolovet til Sitzel Jensdatter af Ugilt Vad. Forlovere er Anders Jensen af Glamsholdt og Christen Christensen af 
Ugilt.
Den 23. november 1749: Jens Pedersen af Ugilt, Jep Mortensen af Boller Mølle og Karen Pedersdatter af Linderum er faddere, da Niels Jensen og Malene Pedersdatter af Bjørnstrup får døbt sønnen Jens Nielsen.
Den 19. april 1750: Maren Nielsdatter af Lørslev og Maren Pedersdatter af Vormstrup er gudmødre, da Ole Andersen og Maren Nielsdatter af Barholtsdal får døbt datteren Ane Olesdatter.
Den 13. december 1750: Maren Christensdatter af Ugilt er fadder, da Niels Horsens og Maren Andersdatter af Tranget i Tårs sogn får døbt datteren Dorethe Nielsdatter Horsens.
Den 21. marts 1751: Niels Andersen af Ugilt er fadder, da Hans Nielsen og Dorethe Andersdatter af Borup i Tårs sogn får døbt sønnen Anders Nielsen.
Den 15. september 1754: Christen Møller af Ugilt er fadder, da Søren Nielsen og Margrethe Andersdatter af Tårs får døbt datteren Bodild Sørensdatter.
Den 9. februar 1760: Ane Christensdatter af Lørslev i Ugilt sogn er fadder, da Jens Jørgensen og Johanne Madsdatter af Tårs får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 13. april 1760: Morten Poulsen ved Lørslev er fadder, da Stephen Christensen og Giertrud Mortensdatter får døbt datteren Margrethe Stephensdatter.
Den 20. april 1760: Zinne Nielsdatter af Linderum er fadder, da Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter af Rugholm i Ugilt sogn får døbt sønnen Christen 
Sørensen.
Den 6. september 1761: Maren Hansdatter af Ugilt er fadder, da Niels Hansen og Maren Andersdatter af Terped får døbt sønnen Hans Nielsen.
Den 20. september 1761: Ane Pedersdatter af Lørslev er fadder, da Mads Andersen og Maren Pedersdatter af Karmisholt får døbt datteren Ane Madsdatter.
Den 15. november 1761: Dorthe Andersdatter af Over Ugilt er fadder, da Niels Nielsen og Karen Andersdatter af Hovstrup får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 23. februar 1778: Anne Sørensdatter af Over Ugilt er fadder, da Poul Sørensen og Anne Nielsdatter af Tårs får døbt sønnen Christen Poulsen.
Den 2. januar 1780: Sara Margrethe Thomsdatter af Lørslev i Ugilt sogn er fadder, da Lars Thomsen og Mette Jensdatter af Hovstrup får døbt sønnen Jens Larsen.
Den 16. juli 1780: Thomas Matthiasen af Ugilt præstegård er fadder, da Søren Matthiasen og Karen Christensdatter af Hvidsted får døbt sønnen Christen Sørensen. Matthias Nielsen af Hvidsted er fadder.
Den 3. september 1780: Jørgen Christensen af Ugiltgaard er fadder, da Hans Jensen og Else Christensdatter i Dahl får døbt datteren Karen Hansdatter.
Den 29. oktober 1780: Jens Jensen af Lørslev i Ugilt sogn er fadder, da Niels Hansen og Mette Jensdatter af Tårs får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 25. februar 1781: Jørgen Christensen af Ugiltgaard og Maren Pedersdatter af Lørslev er faddere, da Anders Pedersen og Maren Christensdatter i Houstrup får døbt datteren Else Marie Jørgensdatter.
Den 18. marts 1781: Jens Jensen af Lørslev er fadder, da Anne Kirstine Jensdatter af Tårs får døbt sin uægte datter for Maren Pedersdatter. Udlagt barnefar er Peder Christensen af Rønneberg.
Den 10. juni 1781: Christen Christensen af Lørslev er fadder, da Christen Christensen og Johanne Jepsdatter i Kragdrup får døbt datteren Mette Christensdatter.

Folk fra Lendum sogn
Den 24. januar 1723: Peder Jensen af Lendum præstegaard forloves med Anne Christensdatter af Ratisodde?.
Den 6. juli 1732: Peder Jensen af Lendum er fadder, da Niels Jensen og Kirsten Christensdatter af  Svenstrup får døbt datteren Johanne Nielsdatter.
Den 7. november 1736: Maren Jensdatter af Lendum forloves med Frederic Jensen af Terped. Forlover er Christen Jensen af Mülberg, Lendum sogn.

Den 8. januar 1741: Berthe Larsdatter af Ørslev, Lindum sogn, er fadder, da Thomas Christensen og Maren Jensdatter i Hejselholdt får døbt sønnen Jens Thomsen. Blandt fadderne er Ane Thomsdatter af Agdrup og Søren Povelsen af Taars.
Den 3. maj 1741: Thomas Jensen, Bredmose, Lendum sogn, er fadder, da Niels Thomsen og Ane Christensdatter i Binken får døbt sønnen Thomas Nielsen.
Den 17. marts 1747: Christen Jensen i Bredmoese i Lindum er forlover sammen med Niels Jensen i Skoiberg, da Peder Thomsen og Ane Pedersdatter i Dahl troloves.
Den 16. september 1752: Magnus Langebech af Lindum er forlover, da Søren Jørgensen og Ellen Thomsdatter af Hørby [sogn] og Heiselholt forloves. Den anden forlover er Morten Mortensen af Mølgaard i Hørby sogn i Vendsyssel.
Den 19. januar 1753: Peder Jensen af Annexgaarden i Lendum troloves til Johanne Michelsdatter af Dahl. Forlovere er Jens Jørgensen i Borup og Niels Jensen i Volsholdt.
Den 24. oktober 1776: Maren Michelsdatter Backe i Lendum er fadder, da Jens Pallesen og Johanne Michelsdatter i Taars får døbt datteren Maren Jensdatter [opslag 39].
D
en 5. april 1779: Maren Michelsdatter i Lendum er fadder, da Jens Pallesen og hustru i Tårs får døbt datteren Johanne Jensdatter. Abraham Michelsen i Koldbroe står fadder.

Den 7. september 1792: Niels Jensen fra Michelstrup i Lendum forloves til Karen Jensdatter fra Nørre Birchen.

Folk fra Lyngby sogn i Børglum Herred
Den 4. juni 1723: Lauritz Pedersen af Lyngbye forloves med Else Christophersdatter af Dal. Jens Povlsen i Lyngby står forlover

Folk fra Sejlstrup sogn
Den 21. januar 1750: Thomas Madsen af Smidstrup i Sejlstrup sogn er forlover, da Mads Madsen og Ane Stephansdatter i Klarup bliver forlovet. Den anden forlover er Anders Stephansen af Krogens Mølle.
Den 21. oktober 1751: Jesper Sørensen af Smidstrup i Serridslev sogn [fejl af præsten: Sejlstrup sogn] er forlover, da Niels Pedersen af Sønder Harrislev forloves til Ane Thomsdatter af Agdrup. Den anden forlover er Jens Andersen i Sørup.

Folk fra Bindslev sogn
Den 12. februar 1750: Lars Thomsen af Hejselbæk i Bindslev sogn er forlover, da Søren Pedersen af Fielsted og Karen Jensdatter af Sæsing troloves. Den anden forlover er Jens Andersen af Vogdrup.

Den 28. februar 1779: Niels Olesen Gejstmend af Bindslev udlægges til barnefar af Johanne Thomasdatter i Grøndal, da hun får døbt sønnen Søren Nielsen Gejstmand. Faddere er bl.a. Maren Kieldsdatter af Hvidsted, Christen Møller Steenbroen samt Willads Pedersen af Hvidsted.

Folk fra Hørmested sogn
Den 18. september 1793: Christen Marquarsen [Markussen] fra Korsenstved i Hørmested sogn forloves til Inger Jensdatter i Overgaard.

Folk fra Vogn by og Mosbjerg sogn
Den 24. september 1793: Niels Nielsen i Wogn i Mosberg sogn er forlover, da Christen Nielsen i Sønder Birchen forloves til Else Nielsdatter på Tidemandsholm.

Folk fra Stenum sogn
Den 19. juni 1740: Palle Jensen tienende i Steenberggaard i Stenum sogn udlægges til barnefar, da Ane Christendatter af Tranged får døbt sin uægte søn for Jens Pallesen. Fadderne er alle fra Tranged: Ole Svendsen, Jacob Christensen, Preben Pedersen, Else Jensdatter og Maren Pedersdatter.

Folk fra Dronninglund sogn
Den 17. oktober 1753: Christen Hansen af Dronninglund sogn er fadder, da Mons. Niels Hansen og Else Johanne Pedersdatter på Tidemandsholm får døbt sønnen Hans Nielsen.

Folk fra Volstrup sogn:
Den 25. juli 1752: Jens Johansen af Dyreheden i Volstrup sogn forloves til Else Hansdatter af Sessing [Sæsing]. Forlovere er Lars Pedersen og Erich Jensen af Dyreheden [i Volstrup sogn].
Den 22. oktober 1791: Mads Nielsen fra Volstrup præstegaard forloves til Maren Christensdatter i Engen.


Folk fra Hæstrup sogn:
Den 26. december 1780: Hans Sørensen af Hæstrup er fadder, da Jens Nielsen og Birgitte Sørensdatter i Borup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 25. marts 1781: Niels Jensen i Hestrup er fadder, da Christen Nielsen og Johanne Sørensdatter i Borup får sønnen Søren Christensen.

Folk fra Hørby [i Dronninglund herred]
Den 16. september 1752: Morten Mortensen af Mølgaard i Hørby sogn i Vendsyssel er forlover, da Søren Jørgensen og Ellen Thomsdatter af Hørby [sogn] og Heiselholt forloves. Den anden forlover er Magnus Langebech af Lindum.
Den 4. november 1756: Søren Sørensen af Siigen i Hørbye sogn er forlover, da Christen Mortensen af St. Olai sogn troloves til Maren Thomsdatter af ?.
Den 22. oktober 1791: Thomas Jensen i Favrholt i Hørbye sogn er forlover, da Mads Nielsen fra Volstrup præstegaard forloves til Maren Christensdatter i Engen. Den anden forlover er Christen Nielsen i Store Schegesholt.

Folk fra Vorsø og ? sogn
Den 2. februar 1749: Jens Pedersen af Waarsøe i A? sogn troloves til Ane Kirkholdt i Tranged.[opslag 233]

Folk fra Skæve sogn

Den 10. januar 1735: Michel Tomsen af Fladekier i Skiæve sogn er forlover, da Thomas Christensen af Graven forloves med Maren Jensdatter af Sejling
Den 22. juli 1739: Ole Bertelsen af Raaholdt og Michel Tomsen af Fladkiær i Skæve sogn står forlovere, da Anders Jensen og Caren Christensdatter af Koldbroe forloves.
Den 26. august 1740: Jens Christensen af Dybroen i Skiærum sogn er forlover sammen med Christen Nielsen [Bastholm] på Hvistedgaard, da Hans Rasmussen Galskyt af Ralsted troloves til Caren Larsdatter af Tyckschou.
Den 24. marts 1755: Niels Larsen af Store Nejsum og Niels Jensen af Lille Vrengmose i Skiæve sogn er forlovere, da Niels Pedersen af Grydebech i Jerslev sogn troloves til Else Nielsdatter af Koldbroe.
Den 24. august 1760: Maren Andersdatter af Skæve sogn er fadder, da Christen Thomsen og Johanne Andersdatter i Tranged får døbt sønnen Anders Christensen.

Folk fra Tolstrup sogn
Den 22. juni 1755: Peder Pedersen af Mølgaard i Tolstrup sogn er forlover, da Johan Pedersen i Haven troloves til Karen Nielsdatter af Storgaard i Koldbroe. Mads Nielsen i Haven er den anden forlover.


Folk fra Harridslev sogn i Vendsyssel
Den 20. september 1756: Kield Andersen af Harridtslef er forlover, da Christen Nielsen af Boller Mølle troloves til Kiersten ? af Dals Mølle.

Folk fra Skærum sogn
Den 25. juni 1756: Lars Christensen af Houbech i Skærum sogn troloves til Inger Emersdatter af Agdrup. Forlovere: Christen Andersen af Skærum og Jens Christensen af Agdrup.

Folk fra Horsens sogn i Vendsyssel
Den 6. marts 1792: Christen Nielsen Sand af Horsens i Vendsyssel bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Hvidstedgaard. Forlovere er Peder Nielsen Sand og Peder Nielsen af Horsens.

Folk fra Vodskov
Den 12. januar 1777: Anne Christensdatter i Vodskov er fadder, da Christen Nielsen og Anne Catrine Nielsdatter af Wolsholt får døbt datteren Maren Christensdatter.

Folk fra Aalborg
Den 7. oktober 1718: Nicolai Lorentzen Holst af Aalborg bliver trolovet til Giertrud Gundersdatter af ?

Folk fra Hjørring
Den 12. maj 1738: Hans Christian Nielsen af Hjørring bliver trolovet til Mette Christensdatter af Tårs. Forlover er Anders Hansen af Hjørring.
Den 8. februar 1750: Ane Christensdatter af Hjørring er fadder, da Søren Christensen og Ane Nielsdatter af Graum får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 10. marts 1751: Soldaten Bertel Larsen af Broen i Hjørring sogn bliver udlagt til barnefar, da Ane Christensdatter af Vesterheden i Tårs sogn får døbt sin uægte datter for Malene Bertelsdatter.
Den 29. april 1751: Thomas Larsen af Hjørring bliver trolovet til Johanne Christensdatter af Graum. Forlovere er Niels Olesen og Peder Svendsen af Graum.
Den 9. februar 1755: Ane Christensdatter af Broen i Hjørring sogn bliver trolovet til Lars Christensen af Tårs. Den ene forlover er Niels Villadsen af Hvistrup.
Den 13. april 1788: Kræmmer Christopher Galanteris af Hjørring udlægges til barnefar, da Johanne Thomsdatter af Tårs får døbt sin uægte søn for Christen Christophersen Galanteris.

Folk fra Sankt Hans sogn i Hjørring
Den 14. oktober 1793: Mads Nielsen fra Gaardestrup [Åstrup?] i St. Hans sogn er forlover, da Jens Nielsen og Maren Nielsdatter i Sørup forloves. Den anden forlover er Christen Nielsen i Tårs.

Folk fra Sct. Olai sogn i Hjørring
Den 4. november 1756: Christen Mortensen af [Hestehangen] i St. Olai sogn i Hjørring bliver trolovet til Maren Thomsdatter af Heiselholdt.
Den 15. december 1776: Kirsten Larsdatter af Tirup i Sankt Olai sogn i Hjørring er fadder, da Hans Zacariasen og Maren Larsdatter i Klarup får døbt datteren Bodil Hansdatter.

Folk fra Ulstrup i Hjørring sogn
Den 20. juli 1755: Peder Jensen af Ulstrup under Boller Gods er fadder, da Kiersten Jensdatter af Tårs får døbt sin uægte datter for Maren ?. Farens navn oplyses ikke, medmindre det er Christen Thomsen.

Folk fra Hygum sogn i Vandfuld herred
Den 28. august 1757: En tjenestedreng ved navn Niels Sørensen af Hygum sogn i Vandfuld herred udlægges til barnefar, da Johanne Mathisdatter af Roberg ? sogn får døbt sin uægte søn for Søren Nielsen.

Andre folk i Tårs
Den 18. juli 1761: Natmand Elias Larsen og Kirsten Christophersdatter får døbt sønnen Christian Eliasen. Faddere er Ditlef Fisker på Hvidstedgaard, hr. Jerboe af Aas, hr. Asbak af Bredkær, madame Jerboe af Aas og madame Fisker af Hvidstedgaard.
Den 16. marts 1788: Jørgen Søbye og Mette Marie Brandt af Aas i Tårs sogn får døbt datteren Cathrine Marie Jørgensdatter Søbye.
Den 7. januar 1798: Emmer Andersen af Svenstrup Skole i Tårs sogn er fadder, da Christen Olesen og Else Marie Pedersdatter af Tårs får døbt sønnen Ole Christensen.
Den 10. juni 1798: Maren Jensdatter Folleberg, som har til huse hos Jørgen Jensen af Hiabbelund, får døbt sin uægte søn Christen Nielsen. Udlagt barnefar er Niels Jensen af Stoksted.

Susanne Gosmer 08.07.2022 13:06

Hej, i afsnittet: Folk fra Staderup, Stokket og Øster Brønderslev sogn, sidste indførsel, at Else Knudsdatter fra Vestermarken i Serritslev bliver trolovet. Hvo

Bo Lyngby Larsen 16.05.2016 21:34

Du har en person i slægtstræet der hedder Mette Kirstine Michelsdatter, og måske også på hendes mand Per Mortensen. Er det muligt du vil sende data til mig?

Kim 03.02.2014 01:19

jo det blev desværre.. hr. Dyrskødt der rendte med skødet:
http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p0dd42143.html

Ulla Gerhardt 17.07.2013 23:32

Spændende at læse. Lars Christian Andersen og Anne Marie Jensdatter er mine tip-tip oldeforældre.Tip-oldefar forp. gården videre,Oldefar forlod gården som 13 år

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie