Knud Larsen (1670 - 1741)

455 af 512 - Knud Larsen

bliver født omkring 1670 og sikkert i Jerslev. Det vides ikke, hvad Knud Larsens forældre hedder. Hans far kunne dog være den Laurs Knudsen i Jerslev, hvis mor, Maren Lauridsdatter, begraves den 6. maj 1688, hvor hun er 83 år gammel og således er født ca. 1605. Laurids Knudsen dør selv i slutningen af august 1703, og han bliver begravet den 2. september 1703, hvor han er 71 år gammel og altså født ca. 1632. Lignende navne for Knud Larsen er altså Knud Laursen og Knud Lauridsen.

Knud Larsen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først indføres i Danmark i 1736.

Søndag den 1. maj 1698 er Knud Larsen fadder til en pige, der bliver døbt Birgitte Knudsdatter i Jerslev kirke. Birgittes far er Knud Jensen af Klæstrup. Knud Larsen er da bosiddende i Jerslev. Andre faddere omkring dåbsfadet er Simon Larsen af Klæstrup, Niels Therkelsen af Klæstrup samt Agneta Fisker af Jerslev præstegård.

Søndag den 15. januar 1699 er Knud Larsen igen fadder i Jerslev kirke. Drengen bliver døbt Søren Nielsen, og faren til ham hedder Niels Sørensen, der bor i Jerslev by. Andre faddere er Christen Sørensen, Olle Tomsen, Giertrud Sørensdatter samt Anne Pedersdatter, der alle er fra Jerslev. Sidstnævnte, Anne Pedersdatter, er højst sandsynligt den kvinde, som Knud Larsen senere bliver gift med.


Knud Larsen af Jerslev by bliver gift med Anne Pedersdatter mandag den 24. januar 1701 i Jerslev kirke. Efter brylluppet indskriver præsten parret med følgende ord:

Anno = 1701 d:24 Janu. Knud Larsøn og Anne Pedersdatter i Jerslef bye

Knud Larsen er nu gift, og han bliver allerede far for første gang i begyndelsen af oktober 1701. Der er nemlig barnedåb i Jerslev kirke søndag den 9. oktober 1701, hvor Knuds lille søn, Niels Knudsen, bliver døbt. Man kan spørge sig selv om, hvorfor drengen hverken opkaldes efter sin farfar eller morfar, men der er heller ikke nogen af forældrenes søskende, som er faddere ved dåben. Præsten skriver:
D= 9 Oktober et barn Niels, Knud Larsøns i Jerslef. Test: Hans Ollesøn i Øster Hiulskov, Christen Knudsøn i Jerslef, Niels Andersøn i Klestrup, Dorthe Jensdatter i Degne Bolet og Maria Nicolajsdatter i Jerslef.

Niels Knudsen bliver gift med Johanne Jensdatter i Jerslev kirke, og de får sønnen Jens Nielsen.

På kirkedagen 26 p Trin 1703 kommer Knud Larsens hustru i Jerslev tilbage til kirken efter en barsel, så der må være født et barn lidt tidligere på året. Barnet må være død som spæd, men der er ingen begravelser indført mellem den 2. september og 20. november 1703 eller efterfølgende i Jerslev kirkebog.

Knud Larsen bliver i stamtræet far til Mette Knudsdatter i maj 1704. Hun bliver en gammel dame, der først dør i 1786.

Søndag den 21. februar 1706 er Knud Larsen fadder til en pige, der i Jerslev kirke døbes Mette Hansdatter. Mettes far hedder Hans Ollesen af Øster Hjulskov, og denne har jo i 1701 selv været fadder for Knud Larsen. De andre faddere er Peder Jensen af Øster Hjulskov, Inger Jensdatter af Vester Hjulskov samt Else Thomasdatter af Jerslev.

Knud Larsen på Vestergaard i Jerslev by bliver far til en søn, der døbes Peder Knudsen omkring 1706. Der er dog ingen dåbsindgang på denne søn. Peder Knudsen af Jerslev er første gang fadder den 30. oktober 1729, og det gør han for Søren Nielsen af Jerslev, som får døbt en søn med navnet Christen Sørensen. Peder Knudsen af Jerslev er anden gang fadder den 22. april 1731, og det er han for Bertel Jensen på Vestergaard, der får døbt en søn med navnet Christen Bertelsen. Peder Knudsen af Jerslev er tredje gang fadder den 17. oktober 1734 i Jerslev kirke, og han er det for Jens Toerdsen, der får døbt en datter med navnet Johanne Marie Jensdatter søndag. Peder Knudsen bliver gift med Maren Jensdatter før 1738, og parret bosætter sig i Jerslev. Peder Knudsens hustru er nemlig fadder den 31. august 1738 for Bertel Jensen, som denne gang får døbt datteren Dorethe Bertelsdatter. Peder Knudsen er fadder for sin bror, Friderich Knudsen, den 20. november 1746, hvor Friderich får døbt en søn med navnet Knud Friderichsen. Peder Knudsens hustru er atter fadder for Bertel Jensen den 4. juni 1747, idet Bertel nu får døbt en datter med navnet Helle Bertelsdatter. Den 5. maj 1748 får Peder Knudsen og hustruen Maren Jensdatter selv døbt en datter, som får navnet Anne Pedersdatter. Hele familien er faddere ved denne lejlighed. Den 21. marts 1750 er Peder Knudsen fadder for sin søster, Birgitte Knudsdatter og ægtemand Otte Nielsen, da parret får døbt datteren Karen Ottesdatter. Den 20. december 1750 bliver Peder og Maren forældre til en søn, der bliver døbt Christen Pedersen. Den 10. maj 1754 er Peder Knudsen fadder i Jerslev kirke for parret Anders Andersen og Sidsel Sørensdatter, der får døbt sønnen Christen Andersen. Den 17. oktober 1762 er Peder Knudsen af Jerslev fadder for Søren Jensen, da denne får døbt en søn med navnet Bertel Christensen. Peder Knudsen af Jerslev er fadder den 11. marts 1764 for Christen Bertelsen, der nu får døbt en datter med navnet Maren Christensdatter. Peder Knudsen af Jerslev dør i begyndelsen af oktober 1772, idet han bliver begravet på Jerslev kirkegård den 11. oktober 1772, og hvor præsten skriver, at han blev 67 år gammel.

Mandag den 26. december 1707 er Knud Larsen fadder til en dreng, som bliver døbt Laurs Ollesen. Hans far er Olle Thomsen af Vestergaard i Jerslev by. De andre faddere er Christen Knudsen, Christen Laursen, Else Thomasdatter og Karen Sørensdatter af degneboligen i Jerslev.

Knud Larsen af Jerslev bliver far til endnu et barn omkring nytåret 1709, og drengen bliver døbt søndag den 6. januar 1709 i Jerslev kirke. Denne søn får navnet Friderich Knudsen, så den lille dreng bliver heller ikke opkaldt efter en af bedstefædrene. Præsten skriver i kirkebogen: 
d: 6 Janv et barn Friderich, Knud Laursen i Jerslef bye. Test: Niels Nielsen i Bundgaard i Svennum, Olle Tomsen i Jerslef, Laurs Tomsen ibid. Maria Magdalena Boysen i Præstegaarden og Helle Jensdatter i Jerslef bye.
Også Friderich bliver døbt to gange, nemlig også den 24. januar 1709. Ved anden dåb er Hans Ollesen af Hjulskov og Else Thomsdatter af Jerslev dog også faddere. Knud Larsens hustru kommer tilbage i kirken den 10. februar 1709. Den 31. marts 1743 laver Frederik Knudsen vurdering på dødsboet efter Niels Nielsen af Klæstrup og hans enke Anne Bertelsdatter, der må flytte fra stedet. Den 29. november 1758 laver Friderich vurdering på dødsboet efter Karen Jørgensdatter af Klæstrup. Den 7. februar 1748 er Frederik lavværge i dødsboet efter Niels Poulsen af Jerslev. Den 7. februar 1745 er Friderich Knudsen sammen med Bertel Jensen af Jerslev og Jens Madtzen af Øster Mellerup faddere for Jens Nielsen i Øster Skole i Jerslev by. 14 dage senere er Friderich Knudsen igen fadder i Jerslev kirke sammen med Bertel Jensen. Friderich Knudsen dør i Jerslev i begyndelsen af august 1791, og han begraves fra Jerslev kirke den 14. august 1791. Præsten skriver, at Friderich blev 83 år gammel, og det stemmer med fødselsåret. Hans enke begraves den 9. november 1792, hvor hun var 74 år gammel.

Den 9. december 1709 er Knud Larsen af Jerslev fadder i den lokale kirke for Christen Christensen, som får døbt en datter med navnet Maren Christensdatter. Andre faddere omkring dåbsfadet denne dag er Christen Laursen og Christen Christensen af Østergaard i Jerslev samt Elsebeth i præstegården og Dorthe Jensdatter i degneboligen.

Knud Larsen i Jerslev efter 1710

Den 22. februar 1711 er Knud Larsen af Jerslev fadder i den lokale kirke til en dreng, som bliver døbt Peder Andersen. Peders far hedder Anders Pedersen, og denne er bosiddende i Klæstrup. Andre faddere til den lille Peder er Peder Knudsen og Christen Knudsen af Klæstrup, drengens mormor samt Maren Danielsdatter på Heden i Jerslev.

Knud Larsen bliver far til sit fjerde og sidste barn i begyndelsen af juli 1711. Den lille pige bliver døbt Birgete Knudsdatter søndag den 12. juli 1711 i Jerslev kirke. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
d=12 July Døbt et Barn (Birgete) Knud Laursens i Jerslef. Test: Fridericus Berentsen i Jerslef Præstegaard, Peder Møller ibid, Knud Jensen i Klæstrup, Agnetha Fiskers i Degneboliget samt Maren Danielsdatter i Præstegården.
Birgete Knudsdatter bliver gift med Otthe Nielsen. Birgitte Knudsdatter og Otte Nielsen bliver forældre til deres første barn, som bliver døbt Anne Othsdatter, den 11. oktober 1739. Den 29. juli 1742 får de døbt en datter med navnet Margrethe Ottesdatter. I 1755 får Birgete sønnen Niels Othsen, som Birgitte bor hos ved folketællingen den 1. juli 1787. Birgete Knudsdatter dør den 17. november 1793, og hun er da 76 år og enke.

Den 26. juni 1711 får Peder Thomsen i Klæstrup døbt en søn med navnet Thomas Pedersen. Knud Larsen i Jerslev er fadder for drengen sammen med Anders Pedersen, Christen Knudsen og Karen Olufsdatter i Klæstrup foruden Maren Christensdatter i præstegården.

Den 13. september 1711 står Knud Larsen af Jerslev nok engang fadder i kirken, og denne gang gør han det for Oluf Thomsen i Jerslev, der får døbt sønnen Christen Olufsen. Andre faddere er Hans Olufsen i Øster Hjulskov, Peder Jacobsen i Jerslev, Agnete Fisker i Jerslev degnebolig og Helle Jensdatter i i Jerslev.

Knud Larsen af Jerslev er igen fadder i Jerslev kirke den 26. december 1711. Det er Knud Dal af Klæstrup, som får døbt sin søn for Christen Knudsen Dal. Andre faddere ved dåbsfadet er Jacob Simonsen og Oluf Nielsen af Klæstrup, Agnete Fisker i degneboligen samt Johanne Pedersdatter af Klæstrup. Den sidstnævnte, Johanne Pedersdatter, er en datter af Peder Thomisen af Klæstrup, og hende kommer Knud Larsen jo i familie med senere hen foruden hendes søster, Birgitte Pedersdatter, som bosætter sig i Øster Brønderslev.

Den 28. juni 1716 er Knud Larsen af Jerslev fadder i Jerslev kirke for Anders Pedersen og Anne Andersdatter af Klæstrup, der får døbt datteren Maren Andersdatter. En af de andre faddere er Madtz Ottesen af Sterup, som er far til Jens Madtzen. En  tredje fadder er Birgete Pedersdatter af Klæstrup, der senere bliver gift med Anders Jørgensen   af Øster Brønderslev sogn. De to sidste faddere ved dåben er Niels Jensen af Klæstrup og Christen Pedersen af Øster Mølle i Sterup.

Den 19. juli 1716 er Knud Laursen af Jerslev nok engang fadder. Han er det nu for Ole Thomasen og Bodil Larsdatter af Jerslev, som får døbt sønnen Jens Olesen. Andre faddere er Peder Nielsen af Jerslev, Peder Bertelsen af Jerslev, Christen Christensens hustru samt Sophie Christensdatter af Jerslev.

Den 26. april 1722 er Knud Laursens hustru af Jerslev, Anne Pedersdatter, fadder i Jerslev kirke for Niels Madsen og Margrethe Ottesdatter af Jerslev by. Parret har fået en søn, der bliver døbt Jens Nielsen. De andre faddere er Christen Nielsen af Alstrup, Jens Nielsen af Stubdrup [skrevet Staderup] i Øster Brønderslev sogn, Jens Andersen af Klæstrup samt Dorethe Nielsdatter af Klæstrup.

Knud Larsens datter, Mette Knudsdatter, bliver i Jerslev kirke gift med Bertel Jensen fredag den 18. juni 1723, så Knud er med til brylluppet.

Knud Larsen oplever også, at hans datter, Birgete Knudsdatter, bliver trolovet til [skrevet Oth] Otte Nielsen tirsdag den 30. september 1738. Birgitte bliver da også gift med Oth Nielsen i Jerslev kirke søndag den 9. november 1738. Birgitte og Otte Nielsen får den 8. november 1745 døbt en søn med navnet Knud Ottesen [egentligt Othsen] i Jerslev kirke, hvor følgende er faddere: Ole Thøgersen af Aalstrup, Peder Knudsen af Jerslev, Bertel Larsen af Aalstrup, Niels Madsens hustru af Jerslev samt Inger Nielsdatter.

Knud Larsen bliver altså far til 4 kendte børn.

Knud Larsen dør nok i begyndelsen af januar 1741, og han begraves søndag den 5. marts 1741. Det vides ikke, hvorfor han først begraves så sent, men præsten skriver:
D: 5 Mart: begravet Knud Laursen af Jerslev bye - - - - - - - gl: 71 – 1m:

Under Kornumgaard laves der et skifte efter Knud Laursen den 31. januar 1741, hvori man i kortform kan læse følgende om arveafkald fra arvingerne:
Opslag 50: Den 31.januar 1741: Knud Laursen i Jerslev er død. Enken er Anne Pedersdatter. Niels Knudsen i Sejlstrup Mølle [i Sejlstrup sogn] giver afkald på arv sammen med Bertel Jensen i Jerslev på kone Mette Knudsdatters vegne og Otthe Nielsen i Jerslev på kone Birgitte Knudsdatters vegne. Der sættes underskrifter af Bertel Jensen, Otte Nielsen og Niels Knudsen.
Det
vides ikke, hvorfor Friderich Knudsen ikke omtales, idet denne stadigvæk lever – og endda 50 år efter farens død, men det er måske fordi, at han ikke giver afkald på arv.

Knud Larsen bliver altså 71 år gammel.

Knud Larsen som indskrevet i Jerslev kirkebog i slutningen af 1600-tallet

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...