Christen Christensen (1680 - )

231 af 256 - Christen Christensen

vides der ikke noget om, hvor han er født henne, eller hvem der er hans forældre.

Christen Christensen af Klæstrup i Jerslev sogn er født før den tid, hvor børnene blev konfirmeret, idet dette starter i 1736.

Da Christen Christensen af Klæstrup bliver trolovet til Johanne Pedersdatter i marts 1714, skriver præsten følgende:
d: ii Marti: Throelofved Christen Christensen og Johan Pedersdatter af Klestrup. Brudviede d: 24 Juny
Christen Christensens hustru, Johanne Pedersdatter, er en datter af Peder Thomissen og Karen Olufsdatter af Klæstrup i Jerslev sogn.

Christen Christensen bliver altså gift med Johanne Pedersdatter af Klæstrup i Jerslev kirke den 24. juni 1714.

I slutningen af januar 1715 bliver Christen Christensen og Johanne Pedersdatter af Klæstrup i Jerslev sogn forældre til en datter, der senere får navnet Anne Christensdatter. Da pigen er døbt i Jerslev kirke den 3. februar 1715, indskriver præsten hende med følgende ord:
Ditto [d 3 February] døbt et ægte barn :/ Anne /: Christen Christensens og Johanne Pedersdatters i Klestrup; Test: Peder Tomasen [dvs. morfaren], Thomas Bey Hansen og Søren Nielsen i Klestrup, Maren Sørensdatter og Birgithe Pedersdatter [dvs. søsteren til moren]
Der vides ikke mere om Anne Christensdatter.

Den 24. marts 1715 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Peder Tomasen og Anne Jensdatter af Klæstrup, idet parret i Jerlslev kirke får døbt datteren Anne Pedersdatter. En anden fadder er Birgithe Pedersdatter af Klæstrup. Christen Christensens hustru vender tilbage i kirke igen den 31. marts 1715.

Den 25. juli 1717 får Christen Christensen og Johanne Pedersdatter i Klæstrup døbt datteren Maren Christensdatter. Da pigen er døbt i Jerslev kirke, skriver præsten:
D 25 July Døbet et barn /:Maren/: Christen Christensens og Johanne Pedersdatters i Klestrup, Test: Simon Laursen og Jacob Simensen af Klestrup, Jens Nielsen af Vejer Møllen, Birgitte Pedersdatter af Klestrup og Anne Nielsdatter af Høgsted.
Der vides ikke mere om Maren Christensdatter.

Christen Christensen af Klestrup er fadder i Jerslev kirke den 3. oktober 1717, idet Jens Andersen og Maren Pedersdatter af Klæstrup får døbt datteren Bodil Jensdatter. De andre faddere fra Klæstrup er Anders Jensen, Niels Andersen, Knud Jensens hustru samt Maren Andersdatter.

Sammen med sin svigerinde, Birgitte Pedersdatter, er Christen Christensen nok engang fadder i Jerslev kirke den 24. oktober 1717. Nu er det Niels Jensen og Anne Knudsdatter af Klæstrup, der får døbt datteren Anne Nielsdatter.

På store dåbsdag, den 13. marts 1718 med 5 styks barnedåb samme dag, er Christen Christensens hustru, Johanne Pedersdatter, fadder ved en af dem. Hun gør det for Jacob Simonsen [skrevet Simmensen] og Maren Nielsdatter af Klæstrup, der får døbt datteren Anne Jacobsdatter. Svigerinden, Birgitte Pedersdatter, er fadder ved en af de andre dåb, idet hun er det for Mogens Nielsen og Maren Mortensdatter, der får døbt sønnen Niels Mogensen.

Den 6. september 1722 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Ole Nielsen og Anne Pedersdatter af Klæstrup. Parret får døbt datteren Maren Olesdatter i Jerslev kirke denne dag. De andre faddere fra Klæstrup er Peder Nielsen, Jacob Simensen, Johanne Olufsdatter samt Maren Pedersdatter.

Christen Christensen af Klæstrup er fadder i Jerslev kirke den 1. januar 1723. Det er pigen Mette Pedersdatter, der har fået en uægte datter, der døbes Anne Pedersdatter Tiislund. Udlagt som barnefar er nemlig soldaten Peder Tiislund. De andre faddere er Thomas Andersen, Thomas Jensen, Peder Nielsens hustru og Karen Pedersdatter, som nok alle er af Klæstrup.

Christen Christensen og Johanne Pedersdatter af Klæstrup får selv døbt en søn den 17. januar 1723. Da drengen er døbt Oluf Christensen, indskriver præsten efterfølgende:
D 17 Janua: Døbt et ægtebarn / Oluf / Christen Christensen og Johanne Pedersdatters i Klestrup. Testes Jacob Simensen, Ole Nielsen, Thomas Staphensen, Birgitte Pedersdatter og Anne Knudsdatter.
[Birgitte Pedersdatter må være hustruens søster, Birgithe, der nu er bosiddende ved aaen på Kraghede i Øster Brønderslev sogn.
Der vides ikke mere om Oluf Christensen alias Ole Christensen.

Den 1. januar 1724 er Christen Christensen af Klæstrup fadder i Jerslev kirke for Ole Nielsen og Maren Pedersdatter. Maren og Ole får nemlig døbt datteren Maren Olesdatter i kirken denne dag. De andre faddere er Jacob Simensen, Peder Nielsen samt Karen Pedersdatter.

Christen Christensen er nok engang fadder den 5. juni 1724. Han gør det i Jerslev kirke for Simen Sørensen og Anne Andersdatter af Klæstrup, idet de får døbt datteren Anne Simensdatter.

Den 26. december 1724 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Peder Tommesen og Karen Jensdatter, der får døbt tvillingerne Anne og Karen Pedersdatter. Blandt fadderne finder man også Johanne Thoersdatter, som er datter af Toerd Jensen her på siden.

Den 24. marts 1725 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for det uægte barn, Peder Pedersen. Moren hedder Methe Pedersdatter, der har angivet faren til at være Peder Olufsen Soldat, der tjener i Aalstrup i Jerslev sogn. De andre faddere er alle fra Klæstrup og er Peder Tomasen, Christen Knudsen, Margrethe Pedersdatter og Else Jensdatter.

Christen Christensen og Johanne Pedersdatter af Klæstrup får døbt en lille pige i Jerslev kirke den 5. august 1725. Pigen døbes Birgithe Christensdatter. Efterfølgende skriver præsten:
D: 5 Aug: Døbt et Egte barn /:Birgithe/: Christen Christensens og Johanne Pedersdatters i Klæstrup. Testes: Peder Tomsen i Klæstrup [morfaren], Peder Berthelsen i Jersløf, Anders Pedersen i Klæstrup, Peder Christensens hustru ibid. og Karen Pedersdatter ibid, dvs. Klæstrup.
Der vides ikke mere om Birgithe Christensdatter.

Den 2. september 1725 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Anders Pedersen og Anne Andersdatter af Klæstrup. Parret har fået datteren Johanne Andersdatter. De andre faddere er svigerfaren Peder Tomsen af Klæstrup, Jens i vejrmøllen, Niels Jensens hustru af Klæstrup samt Karen Pedersdatter af Klæstrup.

Christen Christensen efter 1725

Christen Christensen af Klæstrup er nok engang fadder i Jerslev kirke den 10. februar 1726. Denne dag får Simon Sørensen og Anne Andersdatter af Klæstrup døbt sønnen Anders Simonsen. De andre faddere, som alle er fra Klæstrup, er Tomas Andersen, Oluf Nielsen, Tomas Jensens hustru samt Kirsten Pedersdatter.

Den 27. oktober 1726 er Christen Christensen af Klæstrup fadder i Jerslev kirke for Christen Lauritzen og Maren Clemmensdatter af Klæstrup, idet parret får døbt sønnen Peder Christensen. De andre faddere er Jacob Simonsen, Lauridz Povelsen og Peder Sørensens hustru af Klæstrup samt Karen Peitersdatter af Jerslev by.

Christen Christensen af Klæstrup står nok engang fadder i Jerslev kirke den 5. august 1727. Nu er det Peder Olufsen Tislund og Mette Pedersdatter i Klæstrup, der får døbt sønnen Christen Pedersen Tislund. Det samme gør Peder Tomsen af Klæstrup.

Den 11. juli 1728 står Christen Christensen i Klæstrup fadder i Jerslev kirke for Oluf Nielsen og Anne Jensdatter i Klæstrup. Parret får denne dag døbt sønnen Niels Olufsen. Andre faddere fra Klæstrup er Peder Nielsen, Lauridz Christensen, Hans Hansens hustru samt Maren Nielsdatter.

I begyndelsen af august 1728 bliver Christen Christensen far til en datter, som døbes Karen Christensdatter i Jerslev kirke den 8. august 1728. Da pigen er døbt, skriver præsten:
Dito [D 8 Dito [aug]] Døbt et egte barn /: Karen :/ Christen Christensen og Johanne Pedersdatter i Klæstrup, testes: Tomas Stephensen, Oluf Nelsen, Christen Lauridzsen, Maren Nelsdatter, Karen Pedersdatter, alle af Klæstrup
Karen Christensdatter bliver gift med Stephen Nielsen af Jerslev by, og da hendes børn bliver døbt, er hendes lillesøster, Johanne Christensdatter, flere gange fadder for hende. Ægtemanden, Stephen Nielsen af Jerslev, dør midt i december 1772, idet han bliver begravet den 26. december 1772, og muligvis havde han Østergaard i Jerslev by. En enke ved navn Karen Christensdatter bliver i hvert fald trolovet den 9. juli 1773 med en Niels Jensen, så vores Karen Christensdatter gifter sig nok på ny.

Den 7. november 1728 er Christen Christensen fadder i Jerslev kirke for Anders Pedersen og Anne Andersdatter af Klæstrup. Parret får døbt sønnen Christen Andersen. Andre faddere er Peder Pedersen af Sterup, Friderich Knudsen af Jerslev, Peder Tommesens hustru af Klæstrup samt Anne Tomasdatter af Klæstrup.

Den 30. januar 1729 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Peder Olufsen Thibund og Mette Pedersdatter af Klæstrup. Parret får døbt sønnen Lauridz Pedersen Thibund. Andre faddere er Christen Christensen af Jerslev, Lauridz Sørensen af Mellerup, Niels Nielsens hustru af Klæstrup samt Maren Nielsdatter af Jerslev.

Christen Christensen af Klæstrup er nok engang fadder i Jerslev kirke den 24. juli 1729. Nu gør han det for Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup, der får døbt datteren Karen Jacobsdatter.

Christen Christensen bliver i stamtræet far til Johanne Christensdatter, der bliver født i Klæstrup i Jerslev sogn i slutningen af februar 1731. Johanne Christensdatter dør i løbet af de første dage af september 1805. Johanne bliver altså 74 år gammel.

Christen Christensen efter 1732

Christen Christensen bliver midt i september 1733 far til Maren Christensdatter i Klæstrup. Da den lille pige er blevet døbt i Jerslev kirke den 20. september 1733, indskriver præsten følgende i kirkebogen:
Dito [d 20 Sept] Døbt et Ægte barn /: Maren /: Christen Christensens og Johanne Pedersdatters i Klæstrup; Testes: Tomas Stephensen, Oluf Nelsen [Nielsen], Peder Lauridzen, Jacob Simonsens hustru, alle af Klæstrup, Karen Pedersdatter i Præstegrd [præstegården]
[Karen Pedersdatter i præstegården må være lillesøsteren til Johanne Pedersdatter.]
Maren Christensdatter bliver gift med Bertel Andersen.

Bemærk, at der i de følgende år er to, som hedder Christen Christensen af Klæstrup. Den anden Christen Christensen er gift med Anne Pedersdatter.

Den 8. september 1743 er Christen Christensen af Klæstrup fadder i Jerslev kirke for Anders Nielsen og Maren Andersdatter af Klæstrup, der har fået en datter, der bliver døbt Else Andersdatter. De andre faddere ved denne dåb er Jens Thomsen af Klæstrup, Anders Jensen af Klæstrup, Maren Thomsdatter af Klæstrup samt Johanne Nielsdatter af Klæstrup.

Den 23. oktober 1746 er Christen Christensen af Klæstrup fadder for Anders Mattsen og Mette Thomasdatter af Klæstrup. Parret får denne dag døbt deres datter for Johanne Andersdatter.

Christen Christensen af Klæstrup er igen fadder i Jerslev kirke den 22. september 1749. Han gør det da for Jens Sørensen og Anne Christensdatter af Klæstrup, der har fået sønnen Christen Jensen.

Den 15. december 1754 er Christen Christensen af Klæstrup fadder i Jerslev kirke for Michel Eskildsen og Johanne Andersdatter, der får døbt sønnen Eskild Michelsen. De andre faddere er Ole Christensen af Klæstrup, Jens Sørensen af Klæstrup, Bertels hustru af Aalstrup og Johanne Marie Pedersdatter i Kaalnaae.

Christen Christensen bliver altså far til 3 kendte børn, som alle er piger. Hans hustru har dog også kun 2 søstre, så det ligger i generne.

Der vides ikke mere om Christen Christensen, men han dør før 1768, hvor hans hustru bliver begravet som enke.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...