Karen Berthelsdatter (1726 - 1772)

114 af 128 - Karen Bertelsdatter

bliver født midt i august 1726 og døbt søndag den 18. august 1726 i Jerslev kirke. Forældrene til Karen Berthelsdatter er Bertel Jensen og hustru Mette Knudsdatter i Jerslev by. Karen bliver altså opkaldt efter sin farmor og får præcist samme navn som hende. Præsten skriver:

D 18 Aug døbt et Ægte barn /: Karen /: Berthel Jensens og Methe Knudsdatters i Jersløf, Testes: Jeppe Michelsen i Mølholm, Niels Christensøn ibid. [Mølholm], Jens Nielsen i Jersløf, Knud Lauritzens Hustru ibid [er Karen Berthelsdatters mormor] og Birgithe Knudsdatter [Birgithe er lillesøster til moren Mette Knudsdatter og altså moster] ibid. dvs. Jerslev.

Karen Berthelsdatter bliver konfirmeret i Jerslev kirke i 1745 på første søndag efter påske. Karen er altså 19 år gammel, før hun bliver konfirmeret.

Den 4. september 1746 får Karen Bertelsdatter lov til at stå fadder i Jerslev kirke for første gang som 20-årig. Hun gør det for Hans Knudsen og Anne Christensdatter i Jerslev by, idet dette par får døbt deres datter, Birgitte Hansdatter. Andre faddere er Friderich Christensen og Peder Kræmers hustru.

Den 5. maj 1748 står Karen Bertelsdatter sammen med sin far, Bertel Jensen, faddere for Peder Knudsen i Jerslev kirke. Peder og hustruen Maren Jensdatter, som også bor i Jerslev by, får da døbt deres datter for Anne Pedersdatter i kirken.

Karen Berthelsdatters far, Bertel Jensøn, dør søndag den 16. februar 1749 i Jerslev, hvor Karen altså kun er 23 år gammel.

Den 21. marts 1750 står Karen Bertelsdatter fadder i Jerslev kirke igen. Denne gang gør hun det for Ott Nielsen og Birgethe Knudsdatter i Jerslev by, idet parret får døbt datteren Karen Ottsdatter. Blandt de andre faddere er Friderich Knudsen og Peder Knudsens hustru.

Den 31. maj 1750 står Karen Bertelsdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Det er parret Christen Andersen og Anne Stephensdatter i Jerslev by, som får døbt datteren Karen Christensdatter. Blandt fadderne finder man også Jens Bertelsen fra Jerslev by.

Karen Bertelsdatter står igen fadder i Jerslev kirke den 20. december 1750. Drengen døbes Christen Pedersen, idet hans forældre er Peder Knudsen og Maren Jensdatter i Jerslev by. Blandt fadderne er Friderich Knudsen og Jens Bertelsen.

Den 25. marts 1751 står Karen Bertelsdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Nu er det Christen Jepsen og Karen Hansdatter i Jerslev by, der får døbt sønnen Christen Christensen. Blandt de andre faddere er Otte Nielsen, Jacob Pedersen og Jens Bertelsen fra Jerslev by.


Den 13. juni 1751 står Karen Bertelsdatter fadder i Jerslev kirke sammen med f.eks. Anders Andersen og Jacob Pedersen i Jerslev by. Barnedåben, hvor de står ved dåbsfaddet, afholdes af Bent Andersen og Maren Andersdatter i Jerslev by, idet de får døbt sønnen Anders Bentsen.

Karen Bertelsdatter står nok engang fadder i Jerslev kirke den 6. januar 1754, og den lille pige døbes Enger Jakobsdatter. Forældrene til Enger er Jakob Pedersen og Kirsten Hansdatter på Søeheden. Blandt fadderne er Bertel Pedersen og Christen Nielsen i Sterup. Samme dag bliver i øvrigt en lille uægte pige med navnet Maren Christensdatter døbt i Jerslev kirke, og som udlagt barnefar angiver præsten i Jerslev: ”udlagt for barnefader Christen Nielsen tiendende Jens Andersen i Alsted? i øen Ryg hen ved Ribe”.

Igen den 10. maj 1754 står Karen Bertelsdatter i Jerslev kirke. Parret Anders Andersen og Sidsel Sørensdatter får da døbt sønnen Christen Andersen. Fadderrækken er foruden Karen: Peder Knudsen, Friderich Knudsen, Peder Bertelsen, Christen Andersen, Knud Hansen, Sergeant Nandfelds hustru, Hans Knudsens hustru og Karen Christensdatter, alle af Jerslev by.

Karen Bertelsdatter bliver første gang mor til et uægte barn, men hun bliver dog gift med faren efterfølgende. Den lille pige døbes Maren Sørensdatter i Jerslev kirke den 19. april 1756.

Karen Bertelsdatter er hele 19 år gammel, før hun blev konfirmeret. Man skulle jo være gået ud af skolen, før man blev konfirmeret, så alderen var mindre vigtig.

Karen Bertelsdatter bliver gift

Karen Berthelsdatter bliver gift med Søfren Jensen i Jerslev kirke søndag den 27. november 1757. Hun er altså 31 år gammel, da ægteskabet indgås.

Både Karen og ægtemanden er bosiddende i Jerslev by ved ægteskabets indgåelse, og han har jo nogle år forinden købt en gård sammen med sin far.

Karen Berthelsdatter bliver i stamtræet mor for første gang til Bertel Sørensen , der fødes i Jerslev søndag den 23. juli 1758. Lille Bertel, der opkaldes efter hendes far, Bertel Jensen, bliver senere kendt som en af de 2 vigtigste urmagere i Vendsyssels historie under navnet Bertel Langthiem.

Karen Berthelsdatter bliver mor for anden gang i 1762. Sønnen Jens Sørensen døbes nemlig mandag den 25. oktober 1762. Man må gå ud fra, at det er datoen for en hjemmedåb, mens dåben i kirken ikke offentliggøres af præsten.

Karen Berthelsdatter bliver igen mor i 1768, hvor hun får en søn, der døbes Thoer Sørensen mandag den 7. marts 1768. Igen må man formode, at det er datoen for en hjemmedåb, som præsten har indskrevet i kirkebogen.

Karen Berthelsdatter bliver altså mor til 3 drenge.

Karen Berthelsdatter dør lørdag den 17. oktober 1772 i Jerslev. Hun bliver altså kun 46 år gammel , hvorfor hendes drenge kun er mellem 4 og 14 år gamle, da hun går bort. Karen overleves af sin mor, Mette Knudsdatter. Hendes søskende bliver da også noget ældre, f.eks. bliver Dorethe Bertelsdatter 85 år gammel, idet hun dør den 9. februar 1823 i Skæve sogn, mens Helle Bertelsdatter dør som enke i Hallund som 79-årig, og hun begraves på Hallund kirkegård den 28. oktober 1827.

Karen Berthelsdatter som indskrevet i Jerslev kirkebog ved dåben i 1726

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...