Jens Toersen (1701 - 1759)

225 af 256 - Jens Thorsen

bliver født midt i marts 1701 i Klæstrup i Jerslev sogn som søn af Toerd Jensen og Maren Jensdatter, og Jens Toerdsen kan således både være opkaldt efter sin farfar og sin morfar. Moren til Jens, Maren Jensdatter, er blevet gift med faren, Thor Jensen, året før; nemlig søndag den 8. august 1700. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben torsdag den 24. marts 1701, som muligvis er en hjemmedåb på eller kort efter hans fødselsdag:

D= 24 Marti: et barn Jens Toerd Jensön i Klestrup Faddr. Sören Jensön i Jerslef, Knud Jensön i Klestrup, Niels Nielsen i Alstrup, Maren Hansdatter og Karen Jensdatter i Klestrup.
[Søren og Knud Jensen kunne begge være far– eller morbrødre til lille Jens]


Bemærk, at samtidigt lever en anden Jens Thorsen i Jerslev sogn, som også er søn af en Thor Jensen. Denne Jens Toerdsen er gift med Maren Sørensdatter og bor til dels i Tredholt og til dels i Daarbacken. Sidstnævnte Jens Thorsen bliver far til flere uægte børn.

Jens Toerdsen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer endnu ikke var indført i Danmark på tidspunktet, hvor han har den rette alder.

Jens Toerdsen bliver gift med Sophie Sørensdatter af Vang i Torslev sogn på et eller andet tidspunkt før 1726. Det vides ikke med sikkerhed, hvor det foregår, men det er nok i hustruens hjemsogn, dvs. Torslev sogn. Der er desværre ikke vielser i perioden for Torslev. Sophie Søfrensdatters far er gårdmand Søfren Madsen af Søndergaard i Vang. Hun har to brødre og to søstre, og alle søskende nævnes, da hendes søster, Anne Søfrensdatter, dør i Gerå i 1787, og der søges efter arvinger i avisen. Man kunne måske forestille sig, at det er hendes familieforbindelser på østkysten af Jylland, der bringer urmageriet til Vendsyssel og hendes søn, Søren Jensen af Jerslev. 

Jens Toerdsen fæster et gadehus i Jerslev by den 14. juni 1726 og flytter dertil fra Klæstrup, og dette sker måske i forbindelse med vielsen til Sophie Søfrensdatter. Fæstebrevet findes under Boller Gods:
Side 37b, 14. juni 1726, Jens Toersen af Klæstrup, gadehus i Jerslev by, som Terkild Cornelius Lerche sidst fæstede og afstår.

Enten skriver præsten forkert, eller også er Jens bare ikke flyttet ind i huset i Jerslev by endnu, men da Jens Thorsen er fadder den 3. oktober 1726 i Jerslev kirke for Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Klæstrup, skriver præsten, at Jens Toersen bor i Klæstrup.

Jens Toerdsen bliver i stamtræet far til Søfren Jensen, der bliver døbt søndag den 2. november 1727 i Jerslev kirke, og Søren bliver altså opkaldt efter sin morfar, Søren Madsen af Vang i Torslev sogn. Søren Jensen bliver begravet søndag den 15. november 1801 fra Jerslev Kirke, hvorefter præsten skriver, at han blev 74 år gammel.

Jens Toerdsens far, Toerd Jensen, dør midt i marts 1731, og han bliver begravet torsdag den 22. marts 1731 på Jerslev kirkegård. Ni måneder senere bliver Jens Thorsens hustru, Sophie Søfrensdatter, mor til en søn, som bliver opkaldt efter sin farfar.

Idet blækket er så utydelig, vides det ikke med sikkerhed, om Jens Thorsen også var fadder for sin lillesøster, Johanne Thorsdatter, da hun og ægtemanden Peder Nielsen får døbt sønnen Toer Pedersen i Jerslev kirke den 26. oktober 1731. Hvad man sådan cirka kan læse er: Søren Andersen, Laurits Povelsen, ? ?, alle af Klæstrup, Laurits ? hustru i ? [måske Mølholm], Peder Tommesens datter af Klæstrup. Denne datter af Peder Thomisen [som han for det meste kaldes, og Tomi er jo ligesom Thor et gammel vikingenavn] må næsten være Karen Pedersdatter, da Peders døtre, Birgithe Pedersdatter og Johanne Pedersdatter, begge er gift i 1731 og derfor næppe vil blive kaldt ”datter” men derimod ”hustru”, hvis det var dem.

Jens Toerdsen bliver nemlig far for anden gang lidt før søndag den 16. december 1731 i Jerslev by, hvor sønnen Toer Jensen døbes i Jerslev kirke. Præsten skriver:

D 16. December døbt et Ægte barn / Toer / Jens Toersens og Sophie Søfrensdatters i Jerslef, Testes: Mons. Dyerhuus i Præstegaard, Peder Nielsøn i Klæstrup [som jo er Jens’ svoger], Christen i Paihede, Brønsteds Datter Trine Else ibid.
Thor Jensen fæster gården Norge i Jerslev den 19. september 1761, efter at hans far er død. Thor Jensen dør før den 7. april 1767, hvor han kaldes for Thor Jensen Norge, og hans gård bliver fæstet til en anden. Det skrives, at han døde i stor armod.

Jens Thorsen i Jerslev efter 1731

Den 20. september 1733 er Jens Thorsens hustru, Sophie Sørensdatter af Jerslev, fadder i den lokale kirke for Peder Nielsen og lillesøsteren til Jens, nemlig Johanne Thorsdatter af Klæstrup. Parret har fået en datter, der bliver døbt Johanne Marie Pedersdatter i Jerslev kirke denne dag. Andre faddere er Christen Knudsen af Klæstrup, Thomas Andersen af Klæstrup, Mads Nielsen af Klæstrup samt Else Marie i Jerslev præstegård.

Jens Toerdsen bliver midt i oktober 1734 far til sin første datter, der bliver døbt Johanne Marie Jensdatter søndag den 17. oktober 1734 i Jerslev kirke. Præsten skriver:

D 17 Søndag efter Trinit, som var den 17 octobr døbt et Ægte barn / Johanne Marie / Jens Torsens og Sophie Sørensdatter af Jerslef. Test: Christen Mortensen i Sterup, Peder Knudsen i Jerslef, Bertel Lauritdsen i Svennum, Niels Jensens hustru i Aalstrup, Else Margrethe i Præstegaarden

Johanne Marie Jensdatter er fadder for storebroren Søren Jensens søn, der bliver døbt Bertel og er kendt under navnet landsbyurmageren Bertel Sørensen Langthjem.

Jens Toerdsen af Jerslev by bliver far til endnu en søn, der bliver døbt Jacob Jensen i Jerslev kirke torsdag den 15. august 1737. Jacob dør som spæd og bliver begravet igen mandag den 27. oktober 1738 på Jerslev kirkegård. Ved dåben skriver præsten:

D 15 Aug døbt et Ægte barn / Jacob / Jens Thorsens og Sophie Sørensdatters af Jerslef bye, Test: Mons. Henrich Madsen, Mons. Mads Madsen, begge af ? Mellerup, Peder Nielsen i Klestrup, Degnens hustru og Datter Maren
Denne lille Jacob Jensen dør i sidste halvdel af oktober 1737.

Jens Thorsens søn af Jerslev, Jacob Jensen, dør i slutningen af oktober 1737, og da han er begravet på Jerslev kirkegård, skriver præsten:
d: 27 Octobr: begravet Jens Thorsens barn             gl: - 10 uger

Året efter den 26. oktober 1738 bliver endnu en af Jens Thorsens sønner døbt i Jerslev kirke, og drengen bliver altså født midt i oktober 1738. Denne lille dreng får da også navnet Jacob Jensen. Præsten skriver:

D 26 Octobr døbt et Ægte barn, Jacob, Jens Thorsens og Sophie Sørensdatters i Jerslef bye, Test Mons Henrich Madsen og Mons Mads Mads[en] paa Mellerup, Peder Nielsen i Klestrup, Madame Lorch paa Melrup, Else i Præstegaarden
Jacob Jensen er aktiv i Jerslev gennem mange år.

Jens Toerdsen bliver far til sit sidste barn, der bliver døbt med navnet Jørgen Jensen i Jerslev kirke den 26. december 1741. Præsten skriver efterfølgende:

D 26 Dec døbt et Ægte barn, Jørgen, Jens Toersøns og Sophie Sørensdatt. i Jeslef Bye, Test Peder Nielsen i Klestrup, Friderich Sørensen i Jerslef, Anders Pedersen ibid, Jespers hustru ibid, Christens datter i Gaarden ibid.
Der vides ikke mere om Jørgen Jensen, men han lever ikke i Jerslev ved folketællingen i 1787.

Sammen med sønnen Søren Jensen, fæster Jens Toerdsen en gård i Jerslev by den 21. september 1754, og gården kaldes til tider for Norge og andre gange for Norre. Indfæstningsbrevet findes under Boller gods og lyder i hovedtræk:
Den 21. september 1754: Jens Toersen og søn, Søren Jensen, fæster den gård i Jerslev by og sogn, der er på 3-6-2-0 tønder hartkorn, og som Jacob Pedersen sidst beboede. Jens Toersen har 1 tønde hartkorn og sønnen resten. Betingelser: 1: Der skal betales alle conditioner [skatter] til kongen. 2: Der skal betales til godset for fæstet hvert år fra 1754, 3: Gårdens bygninger skal forbedres, 4: Noget om 3 læs bøgetræer og 10 læs bøgetræer, 5: Når Jens Thorsen dør, skal sønnen lade dennes tønde land indgå i sit eget fæste. Uægte underskrifter fra Jens Thorsen og Søren
Jensen.

Jens Thorsen bliver altså far til 6 børn, hvoraf de 5 børn nok bliver voksne.

Jens Toerdsen dør midt i oktober 1759, og han bliver begravet fra Jerslev kirke den 23. oktober 1759. Jens Toersen bliver altså kun 58 år gammel. Jens Thorsen overleves af sin hustru med næsten 20 år. Da Jens Toerdsen er begravet, skriver præsten følgende i kirkebogen:

d: 23 Octobr: begravet Jens Thoersen i Jerslev - - - - - - - gl: 59 aar

Den 19. september 1761 fæster Jens Thorsens søn, Thor Jensen af Jerslev, gården Norge i Jerslev på 0-4-0-2 tønder land, som hans far, Jens Toerdsen fradøde, ifølge et fæstebrev under Vrejlev kloster. I fæsteprotokollen under Vrejlevkloster gods er følgende nedskrevet:
Den 19. september 1761: Thor Jensen fæster det sted i Jerslev sogn, som kaldes Norge, og som hans far, Jens Thoersen tidligere beboede og er fradød. Husene [bygningerne] under fæstet er i forsvarlig stand. Til fæstet hører en dags arbejder under Hauerholm. Underskrevet med en uægte og forkert underskrift: Jens Thoersen.
Thor
Jensen dør før den 7. april 1767. Da fæstes Toerd Jensens gård på ny af Christen Christensen, Norge i Jerslev. I fæstebrevet skrives, at Thor Jensen døde i stor armod, og at hans begravelse blev betalt af Bertel Rasmussen af Pølen i Jerslev sogn. Thor Jensen er i øvrigt fadder i Jerslev kirke for Friderich Knudsen den 18. januar 1756.

Jens Thorsens hustru, Sophie Sørensdatter af Jerslev, dør i sidste halvdel af august 1779, idet hun bliver begravet den 24. august 1779 på Jerslev kirkegård. Præsten skriver, at Sophie Sørensdatter blev 75 år gammel, og det stemmer med fødselsåret 1704.

Da en søster til Jens Thorsens hustru, Sophie Sørensdatter af Jerslev, er død i Gerå i Dronninglund sogn i 1787, og som hed Anna Sørensdatter, offentliggøres dette i Jydske Efterretninger i februar 1788 med rubrik om dødsfaldet, fordi der efterlyses arvinger. En af arvingerne er nemlig angivet som:
”en Søster, Sophie Søfrensdotter, have været gift med Jens Toersen i Jerslev, og efterladt sig en Søn, Søren, en dito Jacob, en dito Jørgen, og en Dotter, Johanne Marie.”
De øvrige arvinger til hustruens søster er:
- En helbror, Christen Sørensen af Vang i Torslev Sogn.
- En helbror, Niels Sørensen Wang, der var skoleholder i Dronninglund Sogn, som er død og har efterladt sig: Søn, Peder Nielsen, der også kaldes Peder Nielsen Vang, som er født i 1741 og var skoleholder i Karmisholt i Skæve Sogn, søn, Søren Nielsen, som også kaldes Søren Nielsen Vang, der boede på Læsø, og som er død og har efterladt: Søn, Niels Sørensen, datter, Ide Dorthea Sørensdatter, datter, Giertrud Sørensdatter. Endvidere har Niels Sørensen efterladt sig: Datter, Karen Nielsdatter, som er enke efter Jens Møller, der før var skoleholder i Aså Skole, datter, Johanne Marie Nielsdatter, der opholder sig i Aså, datter, Johanne Nielsdatter, datter, Ide Nielsdatter.
- Søster, Karen Sørensdatter, som var gift med Knud Nielsen af Kielschou i Albæk Sogn, som er død og har efterladt: Søn, Niels Knudsen, som bor på Læsø.
[Red: Peder Nielsen Wang dør i Hellum sogn i den 19. maj 1812.]

Jens Toerdsen som indskrevet i Jerslev kirkebog ved dåben i 1701

Jens Ole Jensen 17.05.2014 13:05

Meget flot hjemmeside du har skabt. Jeg er efterkommer efter Jens Thoersen.

Lis Kühnel-Henriksen 25.02.2013 15:20

jeg har et skifte fra Anna Sørensdatter i Gieraa en søster til Sophie. Andre søskende er Christen Sørensen i Wang, Niels Sørensen Wang skoleholder i Asaa og Kar

Jens Ole Jensen 17.05.2014 13:06

Jeg er interesseret i en kopi af skiftet.

lis Kühnel-Henriksen 22.02.2013 20:06

Kunne det tænkes at Sophie Sørensdatter er født i Torslev sogn, hvor der ingen kirkebøger er før 1748. Jeg mener fra et notat i Aalborgske Jydske efterretninger

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...