Ingeborre (Ingeborg) Jensdatter (1765 - 1848)

58 af 64 - Ingeborg Jensdatter

bliver født mellem den 16. og den 24. juli 1765 på boelstedet Langthjem under Klæstrup by i Jerslev sogn som datter af Jens Andersen og Johanne Christensdatter. Da Ingeborg Jensdatter, eller Ingeborre, som hun indskrives i kirkebogen, bliver opkaldt, er det efter sin farmor, Ingeborg Jacobsdatter, og det foregår onsdag den 24. juli 1765 i Jerslev kirke. Præsten skriver følgende om hendes dåb:


Den 24. July døbt et ægtebarn, Ingeborre, Jens Andersens og Johanne Christensdatters af Langthiem. Test: Ole Christensen i Klestrup, Christen Olesen i Sterup, Peder Christensen i Klestrup, Bechens hustru i Jerslev og Mette Christensdatter i Oustrup.

Ingeborg Jensdatter bliver først konfirmeret den 22. april 1781 i Jerslev kirke. Første søndag efter påske 1781, er der opført på listen over konfirmationer:

Langthiem – Ingeborre Jensd[atter]

Den 5. april 1785, hvor Ingeborg Jensdatter i Langthiem er 20 år gammel, står hun første gang fadder i Jerslev kirke. Det er Niels Olufsen [Olesen] og Maren Christensdatter i Klæstrup, der har fået sønnen Ole Nielsen. Andre faddere fra Klæstrup er Christen Olesen, Christen Christensen og Karen Olesdatter.

Allerede den 12. juni 1785 står Ingeborg Jensdatter i Langthiem igen fadder i Jerslev kirke. Nu er det for Niels Eskildsen og Maren Andersdatter i Svarrebacken. De har nemlig fået en søn, der døbes Peder Nielsen. Christen Andersen i Klæstrup er også fadder.

Ingeborg Jensdatter står nok engang fadder i Jerslev kirke, før hun er blevet gift. Det sker den 17. august 1786, hvor Hans Christensen og Maren Jensdatter får døbt datteren Maleene Hansdatter. Ingeborg bevarer jo et venskab med ægteparret i Mølholm efter ægteskabet med Bertel Sørensen Langthjem. Som fadder er hun indskrevet ”Ingeborre i Langthjem”. Andre faddere indskrives som: Jens i Scharvad, Jens Gaarden i Jerslev, Jep [Jeppe Christensen] i Mølholm foruden Christens hustru i Lunden.

Ingeborg Jensdatter står allerede den 5. november 1786 nok engang fadder i Jerslev kirke. Det er pigen Boel Jensdatter i Langthjem, der har fået et uægte barn, hvortil barnefar udlægges som soldaten Niels Christensen i Klæstrup fra Langthjem. Den lille dreng døbes således Jens Nielsen efter sin morfar. Andre faddere indskrives som: Jacob [Pedersen] i Svennum, Christen [Jensen] i Langthiem, Christen Larsen i Jerslev præstegård samt Maren Christensdatter i Jerslev.

Den 24. juni 1787 står Ingeborg Jensdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Det lykkelige par er Jens Andersen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup, der får døbt datteren Karen Jensdatter.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Ingeborg Jensdatter hos forældrene Jens Andersen og Johanne Christensdatter i Langthjem, og hendes senere ægtemand, Bertel Sørensen, bor til leje hos dem, hvor han allerede er angivet som urmager.

Ingeborg Jensdatter bliver gift med Bertel Sørensen Langthjem, som var flyttet ind hos familien tidligere, fredag den 24. august 1787 i Jerslev kirke. Ingeborg er altså 22 år gammel, da hun bliver gift med Bertel.

Ingeborg Jensdatter bliver mor for første gang til Jens Bertelsen omkring årsskiftet mellem 1787 og 1788, og han opkaldes således efter hendes far, Jens Andersen. Da Jens Bertelsen døbes søndag den 10. februar 1788 i Jerslev kirke, skriver præsten:

Ditto [10 februar] døbt et Ægtebarn, Jens, Bertel Sørensen og Ingeborg Jensdatter i Langthiem. Test: Jens af gaarden [morfaren?], Søren Jensøn [farfaren], Jens Sørensøn, Knuds hust(tru) i Vestergaard, Karen Olesdatter ibid. Alle af Jerslev

Ingeborre Jensdatter alias Ingeborg Jensdatter som indskrevet i Jerslev kirkebog efter dåben i 1765

Ingeborg Jensdatter efter 1789

Den 29. maj 1790 står Ingeborg Jensdatter fadder til en pige, som døbes Birgithe Hansdatter. Hendes far hedder Hans Christensen, der er gårdmand i Mølholm, hvis kone hedder Maren Jensdatter. Præsten skriver, at "Bertels hustru i Langthiem" står fadder. De andre faddere er Jens i Scharvad, Christen Mølholm i præstegården, Jeppe Mølholm samt Kirsten Nielsdatter i Skarvad.

Den 25. juli 1790 står Ingeborg Jensdatter fadder til en dreng, som døbes Niels Christian Jensen. Hans far hedder Jens Sørensen i Jerslev, mens moren er Petronella Kirstine Schiønning. Om den ene fadder skriver præsten, at det er ”Bertels hustru i Langthiem”. Andre faddere er Jens Gaarden og Knud Vestergaard i Jerslev, Christian Schiønning i Jerslev samt Ane Sophie Jensdatter i Jerslev. 

Den 25. september 1791 står Ingeborg Jensdatter igen fadder i Jerslev kirke. Hans Christensen i Mølholm har igen fået en datter, og da hun også døbes Birgithe Hansdatter, må vi gå ud fra, at den forrige døde. Igen omtales Ingeborg Jensdatter som "Bertels hustru i Langthiem”. De andre faddere i kirken denne dag er Jens i Skarvad, Christen og Jeppe i Mølholm samt Ane Sophie Jacobsdatter i Jerslev.

Igen den 8. marts 1792 er Ingeborg Jensdatter fadder i Jerslev kirke. Det lille drengebarn døbes med navnet Peder Andersen, og hans forældre er Anders Christensen og Karen Pedersdatter af Jerslev by. Nok engang er Ingeborg Jensdatter kun ”Bertels hustru i Langthiem”. De andre faddere ved dåbsfadet er Christen Larsen af Bøgen, Niels Frederichsen af Jerslev, Søren i Forbedringen samt Mette Marie Knudsdatter af Jerslev.

Ingeborg Jensdatter bliver i stamtræet mor til Søren Bertelsen i Langthjem i Jerslev sogn. Søren døbes den 1. april 1793 i Jerslev kirke. Søren Bertelsen dør lørdag den 14. januar 1871, hvor han beskrives som husmand i Langthjem, og han er altså blevet 77 år gammel.

Den 25. august 1793 er Ingeborg Jensdatter nok engang fadder i Jerslev kirke. Det er Hans Christensen af Mølholm i Jerslev sogn, som atter har fået en datter, og hun døbes denne gang Ane Marie Hansdatter, så den sidste Birgithe lever nok. Ingeborg er nok engang "Bertels hustru i Langthiem".

Den 23. februar 1794 får Jens Larsen og Birgithe Nielsdatter af Jerslev døbt deres datter med navnet Maren Jensdatter. En af fadderne er naturligvis Ingeborg Jensdatter, aka "Bertels hustru i Langthiem". En anden fadder er Bertels lillebror, Thor Sørensen.

Ingeborg Jensdatter er atter fadder den 14. juni 1795 i Jerslev kirke. Det er endnu engang Hans Christensen af Mølholm i Jerslev sogn, som endeligt har fået en søn. Denne søn døbes med navnet på sin farfar, Christen Hansen. Nok engang er Ingeborg Jensdatter ”Bertels hustru i Langthiem”.

Den 13. maj 1798 står "Bertels hustru i Langthiem" igen fadder i Jerslev kirke, så det må være Ingeborg Jensdatter. Drengebarnet døbes Bertel Pedersen, og hans forældre er boelsmand Per (Peder) Bertelsen og Maren Olesdatter i Klæstrup, som har fået deres anden søn.

I september 1798 overtager familien Bertel Sørensen nok fuldt ud boelstedet Langthjem efter Ingeborg Jensdatters far, Jens Andersen, da denne dør.

Den 23. maj 1799 står "Bertels hustru i Langthiem", som jo er Ingeborg Jensdatter, nok engang fadder. Det er Niels Christian Schønning i Jerslev degnebolig, der får døbt sønnen Christian Peter Schønning.

Bertels hustru i Langthiem, dvs. Ingeborg Jensdatter, står fadder i Jerslev kirke igen den 27. oktober 1799. Det er Hans Christensen i Mølholm, som får døbt endnu en datter. Hun kommer til at hedde Ane Kirstine Hansdatter, da Ingeborg Jensdatter står ved døbefonten.

Ingeborg Jensdatter efter år 1800

Ved folketællingen i 1801 bor Ingeborg Jensdatter sammen med manden Bertel Sørensen og 2 sønner i Langthjem.

Den 17. oktober 1802 står Ingeborg Jensdatter fadder i Jerslev kirke til en dreng, som døbes Søren Christian Pedersen [Tredholt]. Drengens far er Peder Christensen Tredholt alias Træholt. Ingeborgs egen datter, Karen Bertelsdatter, bliver senere gift med denne dreng. [Præsten indskriver dog kun fadderne som ”Bertel og hustru i Langthiem”, men der kan ikke være tale om andre.]

Ingeborg Jensdatter bliver igen som 39-årig mor i 1804, hvor datteren Karen Bertelsdatter fødes. Da Karen døbes den 10. maj 1804 skriver præsten:
D. 10 Ditto døbt et Ægtebarn Karen, Bertel Sørensen og Ingeborg Jensdatters i Langthiem. Test: Jens Sørensen i Haaren, Bertel i Linderup, ? i Jerslev, Knud Vestergaards datter Mette og Maren gaarden ibid.

Den 29. juli 1804 står Ingeborg Jensdatter, nævnt som Bertels hustru i Langthjem, fadder i Jerslev kirke for Jens Jacobsen og Ane Marie Jensdatter i Langthjem, da parret får døbt sønnen Jens Jensen. Andre faddere er Niels Nielsen i Klæstrup, Christian [Jensen] i Langthjem samt Niels Jacobsen og Maren Jacobsdatter i Kaalnaae [Klæstrup i Jerslev sogn]. Jens Jensen konfirmeres 1819, hvor forældrene bor i Koldnaae.

Ingeborg Jensdatters mor, Johanne Christensdatter, dør i 1805 i Langthjem.

Den 14. august 1825 holder Ingeborg Jensdatter og ægtemanden bryllup for datteren Karen Bertelsdatter, der da bliver gift med Søren Christian Pedersen fra Jerslev by. Foruden brudgommens far står hendes mand, Bertel Sørensen, forlover for brudeparret.

Ingeborg Jensdatters ægtemand, Bertel Sørensen Langthjem, dør fredag den 20. juli 1832 på gården i Langthjem i Jerslev sogn.

Ved folketællingen i 1834 bor Ingeborg Jensdatter i et hus i Langthiem med sine 2 sønner, et barnebarn og en tjenestepige:
Ingerborg Jensdatter       69   Huusmands Enke   lever af sin Jordlod

Jens Bertelsen                47   Gift                      hendes børn, forsørges af Enken
Søren Bertelsen              41   Gift                      hendes børn, forsørges af Enken
Ingerborg Sørensdatter     5   Ugift                     Et Pleiebarn
Kirsten Marie Jensdatter   30   Ugift                     Tjenestepige
[Ingerborg Sørensdatter, som hun er døbt den 14. februar 1830, er datter af Karen Bertelsdatter og ægtemanden Søren Christian Pedersen. Jens Bertelsen foruden pigebarnets farfar står fadder for hende.]

Ved folketællingen i 1840 bor Ingeborg Jensdatter i et hus i Langthjem med sønnen Jens, et barnebarn og en tjenestepige:

Ingerborg Jensdatter       75    Enke       lever af sin Jordlod
Jens Bertelsen                53    Gift         hendes Søn
Ingerborg Sørensdatter    11    Ugift       hendes Datters Barn, plejes i Datters Sted
Maren Madsdatter           44    Ugift       Tjenestepige

Den 14. april 1844 bliver 2 af Ingeborg Jensdatters børnebørn konfirmeret på samme dag i Jerslev kirke. Det er Søren Bertelsens datter Johanne Sørensdatter og Karen Bertelsdatters datter Ingerborg Sørensdatter, begge fra Langthiem, som konfirmeres.

Ved folketællingen i 1845 er Ingeborg Jensdatter endnu i huset i Langthjem med den ældste søn, barnebarnet og en tjenestepige:
Ingerborg Jensdatter      80   Boelsmands Enke                       Jerslev sogn
Jens Bertelsen               57   Huusenkens søn, nyder ophold     Jerslev sogn
Ingerborg Sørensdatter   15   Enkens Datters datter                 Jerslev sogn
Maren Pallesdatter          26   Tienestetyende                          Vrejlev sogn

Ingeborg Jensdatter bliver altså mor til 2 sønner og 1 datter.

Ingeborg Jensdatter dør den 5. maj 1848, og hun bliver altså 83 år gammel. Præsten skriver, at hun er enke efter Bertel Sørensen i Langthjem og overlever altså ægtemanden med 16 år. Ingeborg begraves den 14. maj 1848 på Jerslev kirkegård.

Hvis man kørte ned ad Agervej i Langthjem for 250 år siden, ville man have set gården Langthjem her på venstre side helt ud til vejen, hvor Ingeborg Jensdatter blev født. Gården bag ved skiltet ligger sådan set på Langthjems jord men er af meget nyere dato

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...