Mette Marie Nielsdatter (1773 - 1853)

60 af 64 - Mette Marie Nielsdatter

bliver født sidst i november 1773 i Sterup i Jerslev sogn som datter af Niels Jensen Mellerup og Ingeborg Terkildsdatter på gård nummer 6 i Sterup, som hendes far har et enkelt år i 1773/74, efter at familien har forladt morens gård Vang Terp i Vang i Torslev sogn. Mette Marie Nielsdatter døbes i Jerslev kirke søndag den 28. november 1773. Præsten skriver følgende i kirkebogen:

D. 28 Nov døbt et Ægtebarn Mette Marie, Niels Jensen og Ingeborg Terkelsdatters i Sterup. Test: Per [Peder] Larsen i Hiulschow [hvis hustru er Margrethe Jensdatter], Jens Nørgaard i Sterup, Per [Peder] Jensen i Mellerup [er en farbror til Mette Marie], Peder Andersens hustru i Svennum, Johanne Jensdatter i Mellerup [er en 21-årig faster til Mette Marie]

I anden halvdel af 1774 flytter familien med Mette Marie Nielsdatter fra Sterup til Øster Mellerup i Jerslev sogn, hvor hendes forældre føder hendes lillebror, Jens Nielsen, der dør som spæd. De bor sandsynligt på Niels Jensens far, Jens Madsens gård, som hans bror, Peder Jensen senere overtager.

Mette Marie Nielsdatter kommer åbenbart fra Øster Mellerup og til Klæstrup, som familien flytter til mellem 1779 og 1785.

Mette Marie Nielsdatter bor i Klæstrup, da hun konfirmeres i 1784 i Jerslev kirke. Mette Marie er altså knapt 12 år gammel, da hun konfirmeres første søndag efter påske. Usædvanligt tidligt, men nok fordi, hun skulle ud og tjene, eller vores Mette Marie Nielsdatter er konfirmeret uden for Jerslev sogn?  

Kort efter konfirmationen som 13-årig sendes Mette Marie Nielsdatter ud og tjene. Folketællingen den 1. juli 1787 viser nemlig følgende for Bæcken i Øster Mellerup:

Christen Michelssøn             28 år              Gaardmand

Karen Christensdatter          36 år              Hans kone

Mette Marie Nielsdatter        13 år              Hyrdepige

Den 21-årige Mette Marie Nielsdatter bliver forlovet med Christen Nielsen søndag den 22. februar 1795, og parret bliver da også gift i Jerslev kirke tirsdag den 10. november 1795. Ved forlovelsen bor Christen Nielsen i Svarrebachen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup.

Bryllupsindgangen for Mette Marie Nielsdatter og Christen Nielsen Smed i 1795 i Jerslev kirke

Mette Marie Nielsdatter efter 1796

Der er et skifte efter Mette Marie Nielsdatters mor, Ingeborg Terkildsdatter, den 15. april 1796, men der er umiddelbart ikke fundet nogen indgang i kirkebogen for dødsfaldet. Mette Marie er altså 23 år gammel, da hendes mor går bort – vist nok den 7. december 1795.

Mette Marie Nielsdatter bliver i stamtræet mor til Johanne Christensdatter, der fødes i Klæstrup i Jerslev sogn sidst i december 1797, da hun bliver døbt den 1. januar 1798.

Den 27-årige Mette Marie Nielsdatter bliver mor for anden gang i slutningen af maj i år 1800, hvor sønnen Peder Christensen fødes. Præsten skriver, da Peder døbes mandag den 2. juni 1800 i Jerslev kirke:

d 2 Juni døbt et ægtebarn Peder Christen Smed og Mette Nielsdatter i Klæstrup. Test: Christen Dahl, Simon Nielsen, Jens Kiær, Jens Ferrups hustru og Dorthe Poulsdatter, alle af Klæstrup
[Simon Nielsen er måske halv-broren til Mette Marie Christensdatter?]
Da Mette Marie Nielsdatter kommer tilbage i kirke den 13. juli 1800, skriver præsten på introduktionslisten
D: 13 juli Christen Smeds hustru i Klæstrup
Som 5-årig indskrives Peder Christensen på lægsrullen over Klæstrup den 1. maj 1806 og igen den 1. maj 1809. Nok engang indskrives han på rullen i 1812. Peder Christensen bliver konfirmeret i 1816 i Jerslev kirke, hvor præsten skriver, at han er søn af Christen Nielsen Smed i Klæstrup. Peder flytter senere til Hjørring. Den 16. februar 1830 er den 29-årige Peder Christensen, som tjener i Hjørring, fadder i Jerslev kirke til sin søsters førstfødte datter, Johanne Sørensdatter. Peder Christensen bliver vist nok gift i Volstrup i 1837, hvor præsten skriver, at han er smed på Sæbyegaard. Han er vist nok ved folketællingen i 1845 smed i Øster Brønderslev, hvor han er gift med Kirsten Jensdatter og har to børn. I 1850 har han 4 børn, men alle fadderne til deres børn er fra Øster Brønderslev. Han dør af ”Brok” den 29. december 1870 som husmand og smed i Øster Brønderslev, og han bliver således 70 år gammel. Der er desværre ikke nogen tydelig identifikation af, at smedens søn, Peder Christensen i Klæstrup, og smeden Peder Christensen i Øster Brønderslev er den samme. 

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Mette Marie Nielsdatter sammen med ægtemanden Christen Nielsen Smed og deres to børn på et boelsted i Klæstrup i Jerslev sogn:

Christen Nielsen                  34 år              Gift                 Boelsmand

Mette Nielsen                     28 år              Gift                 Hans kone

Johanne Christensdatter        3 år              Ugift               Deres Barn

Peder Christensen                 1 år              Ugift               Deres Barn

Mette Marie Nielsdatter og ægtemanden, Christen Nielsen [Smed], får døbt sønnen Niels Christensen i Jerslev kirke den 19. september 1802. Da drengen er døbt, indskriver præsten følgende:
D: 19 Sept. døbt et Ægtebarn Niels Christen Nielsen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup. Test: Christen Dahl, Anders Møl, Simon Nielsen, Johanne Nielsdatter, disse af Klæstrup, Christen Andersens hustru i Øster Brønd[erslev]
Det vides ikke, hvad der efterfølgende sker med Niels Christensen, men denne bliver ikke konfirmeret i Jerslev, men han er heller ikke indskrevet som død.

Christen Nielsen Smeds søn, Peder Christensen, er medtaget på lægsrullen over Jerslev den 1. maj 1803 med følgende data:
376 253: Far: Christen Nielsen, søn, Peder Christensen, født i Klæstrup, 2 år gammel, opholder sig hjemme

Mette Marie Nielsdatter får endnu en søn med ægtemanden, Christen Nielsen Smed i Klæstrup, som døbes den 29. marts 1804 i Jerslev kirke, hvor han døbes Anders Christensen. Efter dåben skriver præsten:
D 29 dito [marts] døbt et ægtebarn Anders Christen Nielsen Smed og Mette Nielsdatter i Klæstrup. Test: Niels Eskildsen, Christen Dahl, Anders Christensen, Johanne Marie Jensdatter, disse af Klæstrup, Ane Nielsdatter i Øster Brønderslev
Denne lille Anders Christensen dør den 13. maj 1804, hvorefter præsten skriver i Jerslev kirkebog:
d 13 maj begr xsten Nielsen Smeds Søn Anders i Klæstrup --- -gl – 6 uger

Mette Marie Nielsdatter får døbt endnu en søn med navnet Anders Christensen, som hun har med ægtemanden, Christen Nielsen Smed i Klæstrup. Efter dåben den 8. september 1805 i Jerslev kirke, skriver præsten:
D 8: Septb blev fremstillet et drengebarn kaldt ------ Anders
Forældre: Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup
Jens Pedersens kone i Klæstrup holdt barnet ? ?
Daab publiceret den 23 søndag efter Trini  - faddere Jens Gadstrups hustru
Christen Jensen Hiulman, Thomas Møller og Anders Jensen og Anders Nielsen,
alle af Klæstrup [meget svær indgang at læse så nok ikke helt rigtig]

Den lille Anders Christensen når at blive optaget på tillægslægsrullen for 1805, hvor oplysningerne om ham er følgende:
Ny 281: Far: Kristen Nielsen Smed, søn, Anders Christensen, født i Klæstrup, fød 5 Septb 1805, død m. 1806
Anders dør den 16. februar 1806, hvor præsten skriver dette i kirkebogen:
d 16 febr – begr selveier Christen Nielsens søn Anders af Klæstrup  -- gl – 20 uger

Lægsrullen over Jerslev fra 1. maj 1806 viser således, at Mette Marie Nielsdatters eneste levende søn er medtaget på listen med følgende data:
253 207: Far: Christen Nielsen, søn, Peder Christensen, født i Klæstrup, 5 år gammel, hjemme.

Mette Marie Nielsdatter efter 1806

Den 31. Octobr blev i Præstegaarden fremstillet et inddøbt pigebarn kaldet Ingeborg
Forældrene       Selveier og boelsmand i Klæstrup
                        Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter
Tilstedeværende Jens Andersen Møllers kone af Klæstrup holdt barnet med barnets fader og ? i præstegaarden
Dets daab publiceret den 2den Juule dag
Fadder: Maren Nielsdatter af Underaare i Serritslev sogn og Johanne Marie Ovesdatter af Øster Brønderslev, Anders Nielsen Seberbech, Niels Pedersen af Klæstrup og Søren Jensen af Klæstrup

Ingeborg Christensdatter konfirmeres i Jerslev den 6. april 1823.

Den 31. oktober 1808 bliver Mette Marie Nielsdatter og Christen Nielsen forældre til en lille pige, der døbes Ingeborg Christensdatter efter Mette Marie Nielsdatters mor, Ingeborg Terkildsdatter. Jerslev kirkebog er på tidspunktet ikke let at læse, men præsten skriver nogenlunde dette efter dåben den 26. december 1808:

Da hovedlægsrullen over Jerslev opdateres den 1. maj 1809, er der følgende oplysninger om Peder Christensen:

207 169: Far: Christen Nielsen, søn, Peder Christensen, født i Klæstrup, 8 år gammel, hjemme.

Hovedlægsrullen for Jerslev sogn opdateres nok engang i 1812, hvor der nu er følgende om Mette Marie Nielsdatters søn, Peder:
169 154: Far: Christen Nielsen, søn, Peder Christensen, født i Klæstrup, 11 år gammel, hjemme.

Tre år senere i 1815 indskrives på ny en hovedlægsrulle over Jerslev sogn, og Mette Marie Nielsdatters søn, Peder Christensen, omtales nu med dette:
154 118: Far: Christen Nielsen, søn, Peder Christensen, født i Klæstrup, 14 år gammel, hjemme.

Mette Marie Nielsdatters ægtemand, Christen Nielsen Smed, dør som 49-årig lørdag den 3. august 1816, hvor præsten skriver, at han var Smed og Selv Eier gaardbeboer i Klæstrup.

Mette Marie Nielsdatter bliver gift på ny med boelsmand Jens Olesen fra Vodrup i Taars sogn. Præsten skriver efter brylluppet søndag den 19. januar 1817:

Karlen Jens Olesen fra Wogdrup Taars Sogn 39 Aar som…???

Enken Mette Marie Nielsdatter 43 Aar Selv Eier Enke efter Christen Nielsen Smed Klæstrup.

Forlover er Peder Pedersen Selv Eier, gaardbeboer i Klæstrup.

Da næste hovedlægsrulle over Jerslev sogn er fra 1818, kan man finde dette om Mette Marie Nielsdatters søn, Peder Christensen, i rullen:
118 95: Far: Kristen Nielsen, søn, Peder Kristensen, født i Klæstrup, 17 år gammel, ingen højdeangivelse, 55g282 [flyttet til Vester Brønderslev sogn]
Indgangen er udstreget, og Peder Christensen hører ikke længere under Jerslev sogn.

Hovedlægsrullen over Vester Brønderslev sogn i 1821 indeholder Peder Christensen, som er Mette Marie Nielsdatters søn fra Klæstrup:
282 221: Far: Kristen Nielsen, søn, Peder Christensdatter, født i Klæstrup, 20 år, ingen højdeangivelse [1822], fl 57-95 [dvs. fra lægd 57, Jerslev, med nr. 95], 57h436 [flyttes tilbage til Jerslev sogn]

Mette Marie Nielsdatters datter, Ingeborg Christensdatter, bliver konfirmeret i Jerslev kirke den 6. april 1823, hvor præsten skriver, at forældrene er Christen Nielsen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup Hedemark. Endvidere skriver præsten, at Ingeborg er 14½ år og døbt i Jerslev den 31. oktober 1808. Ingeborg er mådelig af kundskaber og god af opførsel.

Da hovedlægsrullen skrives for Jerslev i 1824, er nummer 436 fjernet fra Jerslev-rullen men ikke slettet, så det vides ikke, hvor Mette Marie Nielsdatters søn, Peder Christensen, er flyttet hen, og på hvilken lægdsrulle han er.

Mellem april 1823 og februar 1834 flytter familien Jens Olesen fra Klæstrup til Svennum.

Folketællingen den 18. februar 1834 viser, at følgende bor på boelstedet i Svennum sammen med Mette Marie Nielsdatter:

Jens Olesen                        57 år      Gift             Boelsmand

Mette Marie Nielsdatter         62 år       Gift            Hans kone

Johanne Christensdatter        37 år       Gift            Hendes datter, forsørges af hendes mand

Christine Pedersdatter           12 år      Ugift           Datter af Johanne

Johanne Sørensdatter            4 år       Ugift           Datter af Johanne

Mette Marie Sørensdatter        2 år      Ugift           Datter af Johanne

Mellem 1834 og 1840 flytter familien med Mette Marie Nielsdatter fra Svennum til Klæstrup Hedemark.

Folketællingen den 1. februar 1840 viser følgende for Mette Marie Nielsdatter og ægtemand i et hus på Klæstrup Hedemark:

Jens Olesen                         63 år        Gift          Husmand, lever af sin jordlod som aftægt

Mette Marie Nielsdatter         68 år        Gift          Hans kone

Familien med Mette Marie Nielsdatter bor stadigvæk i huset på Klæstrup Hedemark den 1. februar 1845. Folketællingen viser nu følgende:

Jens Olesen                         68 år              Gift                 Taars sogn

Mette Marie Nielsdatter         73 år              Gift                 Jerslev sogn

Fem år senere ved folketællingen den 1. februar 1850 er familien med Mette Marie Nielsdatter stadigvæk i Klæstrup, og barnebarnet Johanne lever hos dem. Nu viser folketællingen:

Jens Olesen                         73 år            Gift                 Taars sogn

Mette Marie Nielsdatter         79 år            Gift                 Jerslev sogn

Johanne Sørensdatter           20 år            Ugift               Jerslev sogn

Mette Marie Nielsdatter bliver altså mor til fire drenge og to piger, hvoraf i hvert fald de to af drengene dør som spæd.

Mette Marie Nielsdatter dør fredag den 16. december 1853. Da hun begraves mandag den 26. december 1853 på Jerslev kirkegård, skriver præsten, at det er aftægtsmand Jens Olesens hustru fra Klæstrup Mark, og at hun blev 83 år gammel. Mette Marie blev dog i virkeligheden kun 80 år gammel.

Det vides ikke, hvor længe Jens Olesen overlever sin hustru, da det ikke ser ud til, at han er død i Jerslev sogn.

Mette Marie Nielsdatter som indskrevet i Jerslev kirkebog ved dåben i 1773

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...