Jens Madtzen (1713 - )

237 af 256 - Jens Madsen

bliver født i Sterup i Jerslev sogn i 1713 som søn af Madtz Otthesen og Johanne Pedersdatter. Da Jens Madtzen er døbt i Jerslev kirke den 5. juni 1713, skriver præsten:
Dito [D 5 Juny] døbt et barn /: Jens /: Madtz Otthesens i Sterup, moderen Johanne Pedersdatter, testes: Laurs i Høyhøyris, Peder Jensen i Sterup, Niels i Hansbech [som er drengens farbror Niels Otthesen på gården Hansbæk i Jerslev sogn], Kirsten Tøgersdatter og Anne Otthsdatter i Lendestveed [som er drengens faster i Lennestved i Vrejlev sogn, der også er hans fars fødeby.]

Jens Madtzen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer i Danmark først indføres knap 10 år efter det tidspunkt, hvor han har den rette alder.

Den 21. juli 1736 overtager Jens Madtzen en gård i Sterup i Jerslev sogn, som tidligere var på hans farbrors hænder. Fæstebrevet findes under Boller Gods:
Den 21. juli 1736: Jens Madsen fæster den gård på matrikel 18 i Sterup i Jerslev sogn, som før var beboet af hans farbror Jens Ottesen. Jens Madsen er født i Sterup og tjener for tiden hos sin far, Mads Ottesen af Svennum i Jerslev sogn. Jens Madsen beholder alt hvad Jens Ottesen sig der efterlader med undtagelse af 2 heste, ”som jeg selv beholder”. I stedet får han 3 andre heste, hvoraf de 2 skal være unge, og den 3. skal være i 12-års alderen. Desuden vil Jens Madsen modtage noget træ fra Boller skov. Uægte underskrift fra Jens Madsen.
I sig selv er det usædvanligt, at et gods skifter ud i forhold til besætningen, når et fæste går fra en til en anden fæster.

Jens Madtzen bliver gift med Maren Christensdatter på et eller andet tidspunkt før 1737, men det vides ikke, hvor de bliver gift henne.

Den 10. november 1737 bliver der begravet et barn af Jens Madsen af Sterup, og dette barn skulle være født 10 måneder før begravelsen. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
d: 10 Nov: begravet Jens Matzens barn i Sterup      gl. 10 maaneder

Den 15. maj 1740 skifter Jens Madsen gården i Sterup ud med en anden gård i Øster Mellerup, og fæstebrevet findes under Boller Gods:
Side 60b, 15. maj 1740, Jens Madsen, forhen i Sterup, Øster Mellerup i Jerslev. Hk. [1701, 5-1-3-2 tdr. - Utydeligt.]
Jens Madtzens gård i Sterup overtages kort efter af Søren Nielsen fra Pergaard i Jerslev.

Den 23. april 1741 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder til en datter af Ole Christensen og Maren Christensdatter af Sterup, der bliver døbt Karen Olesdatter. Andre faddere er Christen Danielsen på Heden i Jerslev sogn, Søren Pedersen af Sterup samt hustruerne til Peder Laursen og Baltzer af Sterup.

Den 5. august 1742 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Peder Christensen og Ane Thomsdatter af Sterup. Parret får denne dag døbt en søn med navnet Thomas Pedersen. De andre faddere, som står ved dåbsfadet i kirken denne dag, er Peder i Gaarden i Sterup, Søren Perregaard, samt hustruerne til Peder Nørgaard og Ole Møller af Sterup.

Den 7. april 1743 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke, da en lille uægte dreng bliver døbt Niels Christensen. Den lille Niels er en søn af Maren Madsdatter af Svennum og en soldat ved navn Christen Sørensen. Andre faddere ved dåbsfadet er Thøger Pedersen, Stephen Nielsen af Meldal samt Johanne Jensdatter, der er hustru til Mads Ottesen af Svennum.

Jens Madtzen bliver i slægtstræet far til Niels Jensen, der bliver døbt den 3. november 1743 i Jerslev kirke efter at være født i Øster Mellerup. Det vides ikke, hvornår eller hvor Niels Jensen Mellerup, som han bliver kaldt som voksen, dør.

Den 13. maj 1744 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder for Michel Christensen og Mette Christensdatter i Mellerup Mølle. Parret har fået en datter, der bliver døbt Helle Michelsdatter i Jerslev kirke. Andre faddere denne dag i Jerslev kirke kan næsten ikke læses pga. dårlig blæk, men de er vist nok Jens Olsen af Sterup og Peders hustru af Gaarden i Sterup.

Den 7. februar 1745 mødes Jens Madtzen med nogle andre mennesker i Jerslev kirke, som han senere kommer i familie med. Det sker i forbindelse med en barnedåb. Jens Nielsen og Helle Nielsdatter i Øster Skole i Jerslev har fået en søn, der bliver døbt Jens Jensen. Ved den lejlighed er Jens Madsens hustru, altså Maren Christensdatter af Øster Mellerup, fadder i Jerslev kirke. Det samme er ”Bertel i Jerslef”, som må være Bertel Jensen, samt Friderich Knudsen, der er en søn af Knud Larsen af Vestergaard i Jerslev.

Den 25. april 1745 er Jens Madsen af Øster Mellerup nok engang fadder i Jerslev kirke. Nu er det Jens ? i Højriis og Else Jensdatter, der har fået en datter, som bliver døbt Birgitte Jensdatter. Den ene fadder er ”Jens Madsen i [Øster] Mellerup". En anden fadder er hustruen til Christen Christensen af Lennestved i Vrejlev sogn, der jo er byen, som Jens Madsens forfædre stammer fra. Andre faddere er Niels Jensen af Krattet, Peder Christensen af Sterup Mølle samt Inger Margrethe Christensdatter af Øster Mølle i Sterup.

I midsten af januar 1746 bliver Jens Madsen af Øster Mellerup far til en datter. Den 23. januar 1746 får Jens Madsen nemlig døbt datteren med navnet Anne Jensdatter i Jerslev kirke. Da pigebarnet er døbt, skriver præsten følgende:
1746 d: 23 Jan: døbt et ægtebarn, Anne, Jens Madsens og Maren Christensdatters i Øster Mellerup, Test: Søren Larsen i Øster Mellerup, Knud Christensen i Klæstrup, Oth Madsen i Svennum [som er en farbror til Anna], Mads Othsens hustru ibid [som er farmoren], og Maren Jensdatter i Jerslev
Jens Madsens datter af Øster Mellerup, Anne Jensdatter, dør, da hun er 2½ år gammel, idet hun bliver begravet den 24. november 1748.

Den 20. november 1746 er Jens Madsens hustru af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Friderich Knudsen og hans hustru Maren Jespersdatter af Jerslev by. Parret får denne dag døbt deres søn med navnet Knud Friderichsen. Foruden hende er Bertel Jensen også fadder for den lille dreng, og så er vi jo i familien. De andre faddere denne dag er Oth Nielsen af Jerslev, Peder Knudsen af Jerslev samt Else Jespersdatter af Jerslev.

Jens Madsens hustru af Øster Mellerup er endnu engang fadder i Jerslev kirke den 26. maj 1748. Hun er det for Christen Jensen og Kirsten Thomsdatter af Flyvbjerg. Disse har fået en søn, der bliver døbt Thomas Christensen. Andre faddere er Peder i Mylund, Peder på Heden, Laust Sørensen af Øster Mellerup samt Ane
Jensdatter.

Midt i november 1748 dør Jens Madsens datter, Anne Jensdatter i Øster Mellerup i Jerslev sogn. Den lille pige blev 2½ år gammel. Da hun er begravet den 24. november 1748, skriver præsten følgende:
1748 d: 24 Nov: begravet Jens Matzs: barn i Mellerup - - - - - - gl: 2½ aar

Jens Madsen af Øster Mellerup bliver far til en lille pige i slutningen af februar 1749, der bliver døbt med navnet Anne Jensdatter i Jerslev kirke den 2. marts 1749, og hun får altså samme navn som søsteren, der var født 3 år tidligere, og som er død 4 måneder, før hun blev født. Da pigen er døbt, skriver præsten følgende:
D: 2 Marts døbt et Ægtebarn, Anne, Jens Madsens og Maren Christensdatters i Mellerup. Test: Madtz Ottesen i Svennum [farfaren], Peder i Gaarden i Sterup, Jens Pedersen Nørgaard ibid [Sterup], Laust Jespersens hustru i Melrup [Øster Mellerup] og Dorthe Laursdatter ibid [Øster Mellerup]
Der vides ikke mere om Anne Jensdatter.

Den 11. maj 1749 er Maren Christensdatter, der er hustru til Jens Madsen af Øster Mellerup, fadder i Jerslev kirke. Maren er fadder for Knud Christensen og Anne Christensdatter af Klæstrup i Jerslev sogn, idet parret får døbt en datter med navnet Anne Knudsdatter. Andre faddere ved dåbsfadet er Jens Thomsen af Klæstrup, Ole Christensen af Klæstrup samt Else Steffensdatter af Jerslev.

Jens Madtzen som indskrevet i Jerslev kirkebog 1713.

Jens Madsen i Øster Mellerup efter 1749

Den 15. marts 1750 er Jens Madsens hustru, Maren Christensdatter af Øster Mellerup, igen fadder i Jerslev kirke. Maren er for anden gang fadder for Friderich Knudsen og Maren Jespersdatter af Jerslev by, idet parret har fået en datter, som bliver døbt Maren Friderichsdatter. Andre faddere er Laust Jespersen af Øster Mellerup, Laust i Jerslev skole, Otte Nielsen af Jerslev samt Maren Jespersdatter.

Jens Madsen af Øster Mellerup er nok engang fadder i Jerslev kirke den 24. maj 1750. Som en af fadderne angiver præsten ”Jens Madzen i Øs Mellerup”, da Laust Jensen og Maren Christensdatter ved Bechen, som måske er Bækkens kro, får døbt sønnen Jens Lausten. Andre faddere er Laust Johansen af Øster Mellerup, Ole Christensen af Klæstrup, hustruen til Peder Becker af Sterup samt Anne Christensdatter af Klæstrup i Jerslev sogn.

Nok engang den 27. september 1750 er hustruen til Jens Madtzen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke. Denne gang er hun det for Henrich Jochumsen af Sterup [skrevet Jukumsen] og Kirsten Christensdatter, idet parret får døbt en datter med navnet Karen Henrichsdatter. Andre faddere er Bertel Pedersen af Sterup, Laust Christensen af Sterup, Baltzer Matthiesen af Sterup og Ane Malthesdatter af Sterup.

Den 1. januar 1752 er Jens Madtzen af Øster Mellerup nok engang fadder i Jerslev kirke. Han er det for sin bror, Otte Madtzen og og dennes hustru, Mette Stephensdatter af Svennum. Parret får døbt en søn med navnet Peder Ottesen. De andre faddere er Madtz Ottesen af Svennum, Stephen og hans hustru af Jerslev samt Maren Jensdatter af Klæstrup i Jerslev sogn.

Den 9. januar 1752 får Jens Madtzen af Øster Mellerup døbt en datter med navnet Johanne Jensdatter i Jerslev kirke, og hun bliver således opkaldt efter sin farmor. Da pigebarnet er døbt i kirken, skriver præsten i kirkebogen:
Ditto [D 9 jan] døbt et ægte barn, Johanne, Jens Madsen og Maren Christensdatter i Øst: Melrup [Øster Mellerup], test Madtz Othsen i Svennum, Oth Madzen ibid [Svennum], Knud Bak i Klest [Klæstrup], Laust Jespersens hustru i Øst: Melrup, og Dorethe Laursdatter ibid [Øster Mellerup]
[Madz Othsen = Madtz Otthesen, som er pigens farfar; Oth Madzen er en farbror.]

Der vides ikke mere om Johanne Jensdatter.

Den 23. januar 1752 er Jens Madtzen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Sterup. Parret har fået en datter, der bliver døbt Maren Jensdatter denne dag. Andre faddere er Peder Pedersen af Sterup, Laust Jespersen af Øster Mellerup, hustruen til Anders Hiort af Vester Brønderslev og Giertrud Anglesdatter af Vester Brønderslev.

Den 13. august 1752 er Maren Christensdatter, der er gift med Jens Madsen af Øster Mellerup, fadder i Jerslev kirke for Peder Bertelsen og Else Jespersdatter af Jerslev by. Parret har fået en søn, som bliver døbt Niels Pedersen denne dag. Andre fadderne er Laust Jespersen af Øster Mellerup, Friderich Knudsen af Jerslev, Anders Andersen af Jerslev og Johanne Marie i Jerslev by.

Den 20. august 1752 er Jens Madtzen af Øster Mellerup selv fadder i Jerslev kirke. Det er Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup, som får døbt en søn med navnet Jens Jensen. Andre fadderne er Ole Christensen af Mellerup Mølle, hustruen til Laust Jespersen af Øster Mellerup samt Maren Jensdatter af Nørgaard i Sterup i Jerslev sogn.

Den 16. september 1753 er Jens Madsen af Øster Mellerup igen fadder i Jerslev kirke. Denne gang er han det for Peder Knudsen af Jerslev og Maren Jensdatter. Maren og Peder får nemlig døbt en datter med navnet Helle Pedersdatter denne dag. Gudmor er hustruen til Friderich Knudsen af Jerslev sammen med Anne Jensdatter af Jerslev. Andre faddere er Laust Nielsen og Anders Andersen af Jerslev.

Den 4. november 1753 er Jens Madtzen af Øster Mellerup nok engang fadder i den lokale kirke. Det er nu for Knud Christensen af Klæstrup i Jerslev sogn og Anne Christensdatter. Parret har fået en datter, som bliver døbt med navnet Karen Knudsdatter. Gudmor er hustruen til Laurs Jespersen af Øster Mellerup sammen med Maren Jensdatter af Klæstrup. Andre faddere er Jens Thomsen af Klæstrup og Christen Knudsen af Klæstrup.


Jens Madsen af Øster Mellerup bliver far til en søn, der får navnet Peder Jensen, i begyndelsen af december 1754. Da drengen er døbt i Jerslev kirke den 15. december 1754, indskriver præsten dåben med følgende [kan knap læses]:
D: 15 Decembr døbt et Ægtebarn, Peder, Jens Madsen og Maren Christensdatter i Øster Mellerup. Test: Laust Jespersens hustru i Øster Mellerup, Peder Knudsen i Jerslev, Matz xxxx, Ole Christensen i Mellerup Mølle, Johanne Marie Jensdatter i Jerslev by.
Peder Jensen er den af Jens Madsens børn, der overtager hans gård i Øster Mellerup den 25. marts 1778 ifølge et fæstebrev fra Boller Gods. Sønnen er således 24 år gammel, da han overtager sin fars gård. Allerede ved folketællingen i 1787 har Peder Jensen ikke familiens gård længere.

Den 6. januar 1755 er Jens Madsen fadder i Jerslev kirke for Niels Nielsen på Heden i Flyvbjerg og Ane Cathrine Hansdatter. Ane Cathrine og Niels får denne dag døbt deres datter med navnet Mette Marie Nielsdatter. De andre faddere er Bertel Laursen af Ålstrup, Laust Jespersen af Øster Mellerup, Stephans hustru i Svennum og Peders datter i Øster Sterup Mølle.

Den 20. april 1755 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for sin bror, Otte Madsen. Oth Madtzen og Mette Staphensdatter af Svennum får nemlig denne dag døbt deres lille søn med navnet Christen Othsen. De andre faddere er Staphen Pedersen af Svennum, Niels Madsens hustru af Stokbro i Vrejlev sogn og Karen Staphensdatter af Jerslev by. Samme dag er Jens Madsens hustru af Øster Mellerup, Maren Christensdatter, fadder for Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup. Ved dobbeltdåben får de nemlig døbt en datter med navnet Anne Andersdatter. Andre faddere er Laust Jespersen af Øster Mellerup, Dorethe Laursdatter af Øster Mellerup, Søren Peergaard af Sterup samt Jens Nørgaard af Sterup.

Maren Christensdatter, som er gift med Jens Madsen af Øster Mellerup, er igen fadder i Jerslev kirke den 11. april 1756 for Lauritz Pedersen og Maren Christensdatter af Løth. Parret får denne dag døbt en søn med navnet Peder Lauritzen. De andre faddere ved denne lejlighed er Niels Nielsen af Flyvbjerg, Christen Andersen af Løth, Peder Sørensen af Sterup samt Anne Christensdatter af Sterup.

Den 30. maj 1756 er Jens Madsens hustru, Maren Christensdatter af Øster Mellerup, nok engang fadder i Jerslev kirke. Nu er hun det for Laust Jespersen og Maren Laursdatter af Øster Mellerup, idet parret har fået en datter, der bliver døbt Maren Laursdatter.  Andre faddere er Peder Nielsen af Klæstrup, Ole Christensen af Mellerup Mølle, Lars Larsen af Øster Mellerup samt Johanne Marie Pedersdatter af Kaalnaae, som er en matrikel under Ålstrup, der også til tider kaldes for Koldnaae.

Den 20. februar 1757 er Maren Christensdatter, som er gift med Jens Madsen af Øster Mellerup, fadder for Oth Madtzen og Mette Staphensdatter. Parret får denne dag døbt deres datter med navnet Giertrud Ottesdatter. Andre faddere er Staphen Nielsen af Jerslev, Daniel Jensen og Thøger Pedersen af Svennum samt Karen Staphensdatter af Jerslev.

Den 5. juni 1757 er Jens Madsen af Øster Mellerup så selv fadder i Jerslev kirke. Han er det for Søren Sørensen og Maren Laursdatter af Sterup. Parret får nemlig døbt sønnen Peder Sørensen. Andre faddere er Jens Pedersen af Nørgaard i Sterup, Lars Larsen af Øster Mellerup, Oves hustru i Sterup samt Else Pedersdatter af Sterup.

Jens Madsen af Øster Mellerup efter 1757

Den 5. marts 1758 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Lars Larsen og Maren Christensdatter af Øster Mellerup. Maren og Lars får døbt sønnen Christen Larsen. Andre faddere er Ole i Mellerup Mølle, Christen Andersen af Jerslev, hustruen til Laurs Jespersen af Øster Mellerup samt Maren Laursdatter af Jerslev.

Den 4. maj 1758 er Jens Madsens hustru af Øster Mellerup fadder i den lokale kirke, og hun er det for Peder Bertelsen og Else Jespersdatter af Jerslev by. Else og Peder får nemlig døbt en søn med navnet Berthel Pedersen. En anden fadder er Søren Jensen af Jerslev, og Søren og Jens kommer jo senere i familie med hinanden. Andre faddere er Peder Kræmmer af Jerslev, Friderich Knudsen af Jerslev og Johanne Marie Jensdatter af Jerslev.

Den 15. maj 1758 er der en noget speciel dåb i Jerslev kirke, hvor Jens Madsens søn, Christen Jensen af Øster Mellerup er fadder for Jens Erichsen Parberg, som får døbt en datter med navnet Karen Jensdatter Parberg. Præsten skriver efterfølgende:
Ditto [D 15 Maj] døbt et ægte barn, Karen, Jens Eriksen Parberg og Mette Christensdatter, fattig folk, som gik om at tigge, fra Grinneslev Closter sogn i Salling, der nu ved lang for konens sygeligheds skyld hafde opholdt sig i Sterup bye; test: Jens Madsens søn Christen i Melrup, Jens Ulmoeses kone i Sterup bar barnet, Maren Christensdatter af Sterup

Den 25. marts 1759 er hustruen til Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for sin svoger, Oth Madsen af Svennum, da denne får døbt sønnen Mads Othsen. Andre faddere er Peder Andersen, Daniel Jensen og Peder Thøgersen af Svennum samt Karen Stephensdatter af Jerslev by.

Da Niels Nielsen og Anne Cathrine Hansdatter på Heden i Jerslev sogn får døbt datteren Sara Nielsdatter i den lokale kirke den 23. marts 1760, er den ene fadder ved døbefonden Jens Madsen af Øster Mellerup. Andre faddere er Lars Jespersen af Øster Mellerup, Jens Jensen af Sterup, hustruen til Jens Pedersen af Nørgaard i Sterup samt Margrethe Jensdatter af Øster Mellerup.

Den 24. august 1760 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Peder Bertelsen og Else Sørensdatter, da parret får døbt en datter med navnet Anne Pedersdatter. Andre faddere er [skrevet Laurs] Lars Jespersen af Øster Mellerup, Christen Christensen af Jerslev, hustruen til Friedrich Knudsen af Jerslev samt Ane Jensdatter af Jerslev.

Den 26. september 1762 er Jens Madsen af Øster Mellerup fadder i Jerslev kirke for Niels Nielsen på Heden i Jerslev sogn og Anne Cathrine Hansdatter, og dem har han været fadder for ved flere lejligheder tidligere. Denne gang får parret døbt en søn med navnet Peder Nielsen. Andre faddere er Laust Jespersen af Øster Mellerup, Ole Christensen af Sterup, Margrethe Jensdatter af Øster Mellerup samt Else Pedersdatter af Løth i Jerslev sogn.

Den 4. februar 1765 er Jens Madsen af Øster Mellerup forlover for Niels Nielsen Hansbæk, da denne ønsker at gifte sig med Kirsten Pedersdatter, der er enke efter Jens Andersen på gården Mylund i Jerslev sogn. Parret bliver viet den 23. oktober 1765. Fæstebrevet for Niels Nielsen Hansbech findes under Boller Gods den 20. december 1764. Niels Nielsen Hansbæk er måske en søn af Niels Ottesen, som er født i Lennestved i Vrejlev sogn, og som får Hansbæk i 1710. Fæstebrevet findes under Boller Gods. I 1719 vælger Niels Ottesen at afstå halvdelen af Hansbæk til sin stedsøn ved navn Jacob Christensen.

Jens Madsens hustru af Øster Mellerup er fadder i Jerslev kirke den 27. september 1765, hvor skoleholder Michel Steenstrup af Sterup og hustru Maren Pedersdatter, får døbt datteren Ingeborg Cathrine Steenstrup. Andre faddere er Niels Laursen af Abildgaard i Sterup, Jens Jensen af Hjulskov, Jens Christian af Abildgaard og Anne Pedersdatter af Sterup.

Jens Madsen af Øster Mellerup er igen fadder den 21. december 1766 i Jerslev kirke. Denne gang er han det for Laurs Jespersen af Øster Mellerup og Mette Nielsdatter. Parret får denne dag døbt datteren Mette Laursdatter. Andre faddere er Lars Larsen af Øster Mellerup, Niels Friderichsen af Jerslev, hustruen til Ole Christensen af Mellerup Mølle samt Anne Jensdatter af Øster Mellerup.

I marts 1778 mener Jens Madsen, at tiden er inde til at lade gården i Øster Mellerup gå videre til næste generation, og med et fæstebrev under Boller Gods overtager sønnen Peder Jensen gården:
Den 25. marts 1778: Landsoldat Peder Jensen fæster den gård i Øster Mellerup i Jerslev sogn, som hans far Jens Madsen har afstået til ham. Ægte underskrift fra Peder Jensen og til vitterlighed med uægte underskrift fra Jens Madsen

Jens Madsen af Øster Mellerup i Jerslev sogn bliver altså far til fire kendte børn, hvoraf to er drenge, og to er piger, samt et barn, der ikke vides meget om.

Der vides ikke mere om Jens Madtzen, men han lever i hvert fald til efter 1778.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...