Ingeborg Terkildsdatter (1727-1795)

120 af 128 - Ingeborg Terkildsdatter

bliver født omkring 1727, og Ingeborg Terkildsdatter kunne godt være født i Torslev sogn, hvor også kendskabet til hende starter, men kirkebøgerne starter først i 1748. Da Ingeborg bliver gift, er hun på gården Trÿe Søndergaard i landsbyen Try i Torslev sogn. Hendes far kunne være den Terchild Christensen af Try Søndergaard, som bliver begravet den 22. marts 1752, hvor han er 58 år gammel og således født i 1694 og dennes far kan have heddet Christen Terkildsen.

Ingeborg Terkildsdatter bliver nok konfirmeret omkring 1741, da man startede med konfirmationer i Danmark i 1736, men der kendes ingen oplysninger om hendes konfirmation.

Den 25-årige Ingeborg Terkildsdatter af Try er del-gudmor i Torslev kirke den 25. marts 1753 for Peder Pedersen og Mette Madsdatter af Hammerholt, da parret får døbt datteren Maren Pedersdatter. Gudmor er Mette Christensdatter af Try, mens fadderne er Ole Christensen af Lille Krogen og Thomas Christensen af Ørslev i Torslev sogn.

Den 24. september 1755 er Ingeborg Terkildsdatter af Try nok engang del-gudmor i Torslev kirke. Denne gang er hun det for Friderich Hansen og Kirsten Jensdatter af Gydeje, som får døbt en søn med navnet Jens Friderichsen. Gudmor er Mette Christensdatter af Try. Fadderne er Anders Bek i Gydeje og Niels Christensen af Straden.

Den 27. december 1755 er Ingeborg Terkildsdatter af Try fadder i Torslev kirke for Laurs Jensen og Kirsten Sørensdatter af Try, da parret får døbt en søn med navnet Jens Laursen. Andre faddere ved denne dåb er Niels Christensen af Straden, Christen Hansen af Try og Anne Jensdatter af Vestergaard i Try.

Ingeborg Terkildsdatter af Try er næste gang fadder i Torslev kirke den 14. november 1756. Nu er det Hans Povelsen og Anne Jensdatter af Try, som får døbt en søn med navnet Povl Hansen. Andre faddere er Christopher Jensen af Ormsholt, Niels Olesen af Try og Kiersten Jensdatter af Try.

Ingeborg Terkildsdatter bliver første gang trolovet til den 19 år ældre Niels Simonsen den 4. januar 1765, hvis far hedder Simon Terkildsen, som er født i Tyrrestrup i Torslev sogn. Det er altså sandsynligt, at hendes mand er en bror til hendes far, og at hendes farfar og hans fafar hed Terkild. Familien bosætter sig på gården Vang Terp i Torslev sogn, som ægtemanden Niels Simonsen har fæstet siden 1741 efter sin far, der fæstede gården i 1709. Niels Simonsen har vist halvdelen af gården. Præsten skriver efter trolovelsen:

Trÿe Søndergaard   U.K. [Ungkarl] Niels Simonsen Wangterp og p. [pigen] Ingeborg Terkildsdatter af Søndergaard i Trÿe
Trolovere:       Hans Povlsen Trÿe Westergaard
                     Jens Madsen Nedergaard ibidm.
I 1752 nævnes en Ole Simonsen af Vang Terp i Torslev sogn som fadder, og han kunne være en bror til Niels Simonsen. Niels Simonsen af Vang Terp er i øvrigt også selv fadder i 1752, foruden at Else Simonsdatter af Vang Terp er fadder samme år.

Den 15. februar 1765 bliver den 38-årige Ingeborg Terkildsdatter så gift med den 57-årige Niels Simonsen fra Vang Terp-gården i Torslev kirke, hvor vielsen bliver foretaget af præsten Jørgen Gleerup.

Omkring midten af maj 1766 bliver Ingeborg Terkildsdatter mor til en datter, der døbes med navnet Johanne Nielsdatter i Torslev kirke. Da den lille pige er døbt i kirken den 19. maj 1766, skriver præsten følgende:
19 May Johanne af Vang Terp
Niels Simons[en] og Ingeborg Terkildsd[atter]. Fad: Jens Simonsen Wraa Mellergaard 2: Niels Andersen Skov Vang 3: Mette Jensdatter Try Søndergaard 4: Else Sørensdatter, Burge
Ved Ingeborg Terkildsdatters død i 1796 opholder Johanne Nielsdatter sig i Vrangbæk i Gærum sogn, hvor hun er en 30-årig tjenestepige. Den Johanne Nielsdatter, der på Try Søndergaard i 1795 bliver mor til en søn, som døbes Niels Madsen, og som er gift med Mads Christensen, er altså ikke Ingeborgs datter, Johanne Nielsdatter, idet oplysningerne i skiftet fortæller, at vores Johanne kun er tjenestepige på tidspunktet og ikke gårdmandskone. Denne Johanne og Mads er blevet forlovet i juli 1794, hvor præsten angiver, at de er fra Donskov, mens forloverne er fra Try by.

Ingeborg Terkildsdatter bliver mor til Simon Nielsen tidligt i august 1769, og da Simon er døbt i Torslev kirke den 13. august 1769, skriver præsten:
Simon af Vangterp    Niels Simonsen og Ingeborg Terkildsdatter . Faddere Jens Simonsen Wraae [en bror til hendes mand]  2. Peder Jensen ibid. 3. Mette Christensdatter, Try 4. Margrethe Pedersdatter, Vange
Simon Nielsen er flyttet fra Torslev sogn til Jerslev sogn før 1795, hvor den første hovedlægdsrulle for Hjørring Amt er dannet. Man finder da Simon Nielsen under lægd 57 med følgende data:
403 303: Far: Niels Simonsen, søn, Simon Nielsen, født i Vangterp, 26 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig i Klæstrup
Simon Nielsen er en tjenestekarl hos Christen Andersen i Klæstrup i Jerslev sogn, da hans mor dør i 1796. Da hovedlægsrullen opdateres over Jerslev sogn i 1798, er Simon Nielsen stadigvæk i Klæstrup:
303 229: Far: Niels Simonsen, søn, Simon Nielsen, født i Wangterp, 33 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig i Klæstrup
Mellem 1796 og februar 1801 flytter Simon Nielsen fra Klæstrup og til Nipstrup Hovedgård i Vester Brønderslev, hvor han skal være tjenestekarl, og hvor han er da folketællingen dannes den 1. februar 1801:
Simon Nielsen      32      Ugift       tieneste folk  
Da lægd 57, Jerslev sogn, opdateres i hovedudgaven i 1803, angives det også, at Simon Nielsen er flyttet til Vester Brønderslev:
229 156: Far: Niels Simonsen, søn, Simon Nielsen, født i Wangterp, 29 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig i Klæstrup, 55a215 [Simon er altså flyttet til Vester Brønderslev]
Da tillægslægdsrullen over Vester Brønderslev skrives i 1803, angives det, at Simon Nielsen har fået fripas i september 1806, hvorfor han fjernes fra lægdsrullesystemet og ikke medtages på hovedrullen i 1806, selv om han stadigvæk opholder sig i Vester Brønderslev:
Ny 215: Far: Niels Simonsen, søn, Simon Nielsen, født i Vangterp, 33 år, 62 tommer høj [1,62 m], opholder sig i Vester Brønderslev, fra liste 57-156, frie pas Sep: 1806

Try Søndergaard på matrikelkortet 1814

Ingeborg Terkildsdatter efter 1769

Ingeborg Terkildsdatters ægtemand, Niels Simonsen, dør den 16. oktober 1771 på gården Vang Terp i Vang i Torslev sogn. Præsten skriver, at Niels blev 63 år gammel.

Ingeborg Terkildsdatter bliver trolovet igen til Niels Jensen Mellerup den 22. februar 1772 i Torslev. Præsten skriver efterfølgende:
Wangterp: U.K.[Ungkarl] Niels Jensen og Enken Ingeborg Terkildsdatter Wangterp
Trolovere: Jens Madsen Øster Mellerup og Niels Olufsen Trye Søndergaard
Tre dage efter, den 25. februar 1772, fæster Niels Jensen Mellerup hendes gård, Vang Terp, med henblik på, at han gifter sig med hende.

Den 28. maj 1772 er Ingeborg Terkilsdatter Vangterp fadder i Torslev kirke. Det er Niels Olesen [Olufsen] og Ane Sørensdatter af Try Søndergaard, der har fået en datter, som døbes Mette Nielsdatter. Gudmor er Svend Bertelsens hustru i St. Fugelsang. De andre faddere er Bertel ? i Try Bøkergaard og Else Sørensdatter i St. Fuglsang.

Ingeborg Terkildsdatter og Niels Jensen bliver viet i Torslev kirke den 22. november 1772.

Mellem november 1772 og november 1773 flytter familien Niels Jensen til Sterup i Jerslev sogn, hvor Niels Jensen fæster gård nummer 6. Ingeborg Terkildsdatter er nok ikke ukendt med Sterup, for hendes første ægtemands søster, Maren Simonsdatter, bor netop i Sterup i Jerslev sogn.

Ingeborg Terkildsdatter bliver som 46-årig i stamtræet mor til Mette Marie Nielsdatter i Sterup, som døbes i Jerslev kirke den 28. november 1773.

Lidt før december 1774 flytter Ingeborg Terkildsdatter fra Sterup til Øster Mellerup i Jerslev sogn, idet gården fæstes til en anden den 22. december 1774.

Da søsteren til Ingeborg Terkildsdatters første ægtemand, Niels Simonsen, dør i 1775, angiver dødsboet efter Else Simonsdatter af Bjerget i Try sogn, at der eksisterer følgende arvinger til hende og deriblandt Ingeborgs 2 ældste børn, Johanne Nielsdatter og Simon Nielsen:
Den 23. jan. 1776: Else Simonsdatter, som var gift med Niels Christensen af Bjerget i Try i Torslev sogn, er død. Arvinger: 1. ældste bror Niels Simonsen i Vangterp hans børn: Simon Nielsen, 6 år, Johanne Nielsdatter, 10 år, 2. anden bror Jens Simonsen i Vrå by hans børn: Peder Jensen, myndig, Johanne Jensdatter, 20 år. 3. tredje bror (Poul) Simonsen i Kobberholm i Torslev, 4. halvbror Poul Simonsen hans søn Peder Poulsen i Lennestved i Vrejlev, 5. halvsøster Maren Simonsdatter i Sterup by i Jerslev.

Den 19. september 1777 bliver den 50-årige Ingeborg Terkildsdatter til sit sidste barn. Hun og ægtemanden får nemlig døbt en søn i Jerslev kirke, og drengen er nok født på hendes svigerfars gård i Øster Mellerup. Drengen bliver døbt Jens Nielsen efter sin farfar, Jens Madsen, men lille Jens dør som spæd.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Ingeborg Terchildsdatter på gården i Øster Mellerup i Jerslev sogn:
Ingeborg Terchildsdatter    60     Gift 2den gang    Huuskone og lever af almisse
Ingeborg bor da hos Jesper Christensen, som er en nevø til hendes mand. Det vides ikke, hvor ægtemanden opholder sig.

Ingeborg Terkildsdatter dør vist nok den 7. december 1795 i Klæstrup.

I Sejlstrup Gods skifteprotokol er der en indgang fra december 1795 til april 1796, idet Niels Jensens hustru, Ingeborg Terkelsdatter er død, og da hun er Bertel Langthjems svigerdatters morforældre, er han vidne:
Den 7. december 1795: Ingeborg Terkildsdatter, som var gift med Niels Jensen af Klæstrup i Jerslev sogn, er død. Børn: Datter, Johanne Nielsdatter, 30 år, som tjener i Vrangbæk, søn, Simon Nielsen, 28 år, som tjener hos Christen Andersen af Klæstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Matthias Baltzersen af Svennum og Bertel Sørensen af Langthjem. Niels Jensens to stedbørn vil give afkald på arv pga. Niels Jensens store faderlighed mod dem og kærlighed til dem, samt de gaver, han har givet dem.  Underskrifter fra Simon Nielsen, Mathias Baltzersen og Bertel Sørensen af Langthjem. Fortsætter den 15. april 1796: Der findes et afkald dateret den 7. december 1795 fra arvingerne efter Ingeborg Terkildsdatter. På Niels Jensens vegne er mødt svigersønnen, Christen Nielsen, som har fået det sted i Klæstrup i fæste, som Niels Jensen tidligere beboede, og han lover at holde stedet ved lige, hvorfor afkaldet på arv fra børnene af første ægteskab bliver godtaget. Underskrifter fra Christen Nielsen og vurderingsmændene Jørgen Kieldsgaard og J. Tygesen.

Selve indgangen i kirkebogen, som fortæller, at Ingeborg Terkildsdatter er død, er ikke fundet.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Søren Sørensen <- Johanne Christensdatter <- Mette Marie Nielsdatter  <- Ingeborg Terkildsdatter

Ingeborg Terkildsdatter som indskrevet i Torslev kirkebog

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...