Krydsreferencelister + sagn fra Lendum og Torslev

Hvad indeholder denne side?

Øverst er der nogle sagn og gode historier fra Lendum og Torslev sogne. Lignende for Jerslev er på hovedsiden Familien Sørensen, mens de for Øster Brønderslev, Hallund og Ørum er på hovedsiden Familien Christensen.

Efterfølgende er en liste med de navne, der er på matrikelkortene over Hørby samt Torslev sogns 3 dele i ca. 1814.

Til sidst på denne side er nogle krydsreferencelister af folk, der er i andre sogne end hjemsognet - især mellem sognene Jerslev, Serridslev, Taars og Vrejlev.

Kraniet i Lendum

I Vendsysselske Aarbøger 1939-40 har Landpostbud Emil Larsen skrevet lidt om overtro i gamle dage, og specifikt om, hvad man troede på i Lendum omkring 1865:

”For ca. 75 Aar siden flyttede en Mand og hans unge Kone til en Gaard i Bredmose i Lendum. Og som Skik jo altid har været, naar der kommer nye Folk til huse, skulde der ryddes lidt op hist og her. Blandt andet skulde der rent Halm i de faste Sengesteder i Raalingen, og paa Bunden af et saadant fandt man et afpillet Menneskekranie. Manden, som var en grumme Karl, men ikke af de mest kløgtige, blev meget altereret over dette Fund og rejste med det samme til Frederikshavn og meldte det passerede til Politimesteren i den faste Tro, at man her stod overfor en oplagt Forbrydelse. Men Sagen var nu meget uskyldig efter min Mening da. Der blev selvfølgelig holdt Forhør angaaende dette, og en meget gammel Kone, som havde boet i Gaarden, gik meget hurtig til Bekendelse.

Ved en Begravelse havde hun opdaget Kraniet i den opkastede Jord fra en Grav og set sit Snit til at blive alene et Øjeblik, som hun benyttede til at gemme Kraniet i sit Overtøj. Grunden til dette var, at hun en Gang havde hørt, at hvis man havde et saadant liggende gemt i Stuehuset, fik man aldrig Væggelus. Det var altsaa Løsningen paa Mysteriet.

Men Sagen fik en anden Side. Samme gamle Kone havde en Datter, som var født uden Forstand, og som vistnok var omtrent lammet i hele Legemet. Dette Pigebarn var vel nok undfanget og i hvert Fald født i Sengen, hvor den mærkelige Genstand var opbevaret, og gamle Folk her troede helt bestemt, at det svage Pigebarn var en ganske oplagt Straf, som Moderen havde paadraget sig ved at tage nævnte Kranie fra Kirkegaarden. Det var Historien, som den er fortalt mig.
….
Men havde den første Historie angaar, saa tror jeg dog ikke rigtig paa dens Begrundelse. Jeg tror ikke, den gamle Kone i Bredmose har sagt Sandhed med Hensyn til Kraniets Brug, man var den Gang ikke saa uvandt med Utøj, og der fandtes sikkert mange gode Husraad mod sligt. Jeg tror sikkert, der har været en mere alvorlig Aarsag til, at hun dristede sig til at tage noget med sig hjem fra en Grav. Ifølge H. F. Feilbergs Ordbog fandt Kranier jo Anvendelse i flere overtroiske Øjemed.

Heksen Mariane Pedersdatter i Lendum

I Danske Sagn som de har lydt i folkemunde af Evald Tang Kristensen fortælles også om nogle sagn fra Lendum i bind VII, nr. 173 og 174:

”De havde en datter i præstegarden her i Lendum (annex præstegården), der var krøbling, og forældrene mente da, at nogen var skyld i det. Så søgte de en klog mand, der her Bertel Bojen, og han sagde til dem, at det første menneske, der nu kom ind til dem, var gjerningsmanden. Så kom min moders moder og bad om en drop mælk, og så kast de ild paa hende og viste hende væk og skjældte hende ud for en heks. Hendes mand, Anders Vånde, søgte Lars Præstegård for den beskyldning, og da han ikke kunde bevise det, så kom han til at betale en bøde. Men Anders Vånde havde siden nag til Bertel Bojen, for det var jo egentlig ham, der var skyld i det, og da han så skulde have bryllup her i kirken, fik han ham givet noget ind. Da han gik ind ad kirkedøren, var der en ting, der klemte ham, som om han skulde gå helt til. Tøger Rødkjær var noget klog, og ham var det egentlig, der hjalp til med at få Bertel gjort i stand.”
Klavdiane Jensen, Lendum
[Redaktøren: Mon ikke, at fortælleren hedder Claudiane Christensen og ikke Jensen, og som er født i Lendum den 9. december 1847 som datter af Karen Marie Jensdatter og Christen Christensen. Claudiane bliver vist aldrig gift, men får 2 børn uden for ægteskab. Ved folketællingen i 1901 lever hun som fattiglem i Lendum. Hendes mor, Karen Marie Jensdatter, er født i Waaenhus den 26. maj 1822, hvor hendes forældre angives til at være Mariane Pedersdatter og Jens Hansen, der er indsiddere i Waaen. Anders Pedersen, som er hendes stedfar, må være Anders Vånde, og det må vel være moren Mariane Pedersdatter, som blev beskyldt for at være en heks. Mariane Pedersdatter er nok hende, der er døbt den 8.juni 1783 som datter af Peder Pedersen og Mette Nielsdaatter af Smedstrup i Lendum sogn. Enken Maren Pedersdatter af Vaaenhuus bliver gift med Anders Pedersen af Øster Millakhuus (født i Rakkeby omkring 1780) i februar 1826, så historien må være fra efter 1826. Mariane Pedersdatter af Waaenhus dør den 7. april 1844, så historien foregår mellem 1826 og 1844.  Ved folketællingen i 1845 kaldes Anders Pedersen for Anders Pedersen Suarup.

Bertel Bojen bor ved folketællingen 1840 i Lille Boien i Lendum sogn med hustru og et barn. Han bliver gift i Lendum kirke den 8. november 1835 [se sagnet herunder om dette bryllup]. Historien må altså finde sted mellem 1835 og 1844. Præsten skriver, at brudgommen er enkemanden Berthel Jensen Nørknuden af Salby. En af troloverne ved hans bryllup er Lars Christian Andersen i Annexgaarden, som vel må være Annex-præstegården, og denne må altså være den Lars Præstegård, som beskylder Mariane Pedersdatter for at være heks. Bertel Jensen er som sagt født i Nørreknuden i Understed sogn og døbt 2. Pinsedag 1792 som søn af Jens Christensen og Ingeborg Bertelsen.

Lars Christian Andersen og hustru Anne Marie Jensdatter bor altså i Annexgaarden, og ved folketællingen i 1845 angives det, at han er født i Skjærum ca. 1799 og hun i Lendum. Han bor på gården med hustru og 7 børn, hvoraf de 5 er piger, men ingen af dem angives til at være vanfør, selv om andre børn i 1845 har en sådan angivelse påhæftet sig. De 4 af disse piger er født mellem 1834 og 1844.

Hvem Tøger Rødkjær er, er et godt spørgsmål. I Lendum sogn er der to gårde, der hedder Nørre og Sønder Rødkjer i 1840, samt et hus ved Sønder Rødkjer, men der er ingen Tøger i sognet hverken før eller efter.]

Bertel Rendeskide alias Bertel Bojen alias Bertel Jensen Nørknuden

”En mand fra Nørre-Knuden i Understed skulde have bryllup her i Lendum. Han kjærestes nabo var misundelig over, at han fik pigen, og da han tillige var en heksemester, så fik han brudgommen givet noget at spise af en ufødt kalv, og det fik han ondt i maven af, da han stod oppe for præsten og skulde vies. Han måtte til at gå ud under vielsen og overgik sådan skam. Bagefter fik han at vide, hvordan det var gået til. Men han blev siden kaldt Bertel Rendeskide [altså ”skider i renden”] og kaldes sådan endnu. Før hed han Bertel Bojen.”

Kristian Larsen, Lendum

[Denne historie foregår altså i Lendum kirke den 8. november 1835. Det vides ikke, hvem Kristian Larsen kan være.]

Undgå troldene

De skal have flyverøn over bjælken Sankt Hans aften og tre grene over gangdøren, for at troldene ikke skal sputte ind.
Jens Vånde, Lendum

[Redaktøren: Man skulle jo tro, at Jens Vånde i Lendum er i familie med Anders Vånde, men i så tilfælde skulle han være en stedsøn af ham. Der findes en fyr, som hedder Jens Jensen Vånde, og det kunne godt lyde som om, at han er Mariane Pedersdatters søn af første ægteskab. Men ellers ved jeg ikke noget om ham. Er der en af hjemmesidens læsere, som kan hjælpe?]

Tusse-Inger alias Inger Marie Mortensdatter

Claudiane Christensen er også ophavskvinde til en anden historie fra Lendum:

Tusse-Inger gik og stjal på markeder og kunde malke af Smed-Lars Peters harvetænd, og hun havde også Cyprianus. Hendes far var Morten Østergaard. En dag kommer hun ind til os med et sirtses forklæde og vilde give os i pant for brød. Det var ved Kjørmistide, og min moder lå i sengen. Hun vilde ikke lade hende få brødet, men a havde ondt af det for Inger og vilde gå ud i Kjøkkenet med kagen og skjære et stykke af til hende, for a turde ikke lade moder se på det. Så flyede a hende stykket, og lige med et blev a sølle i mine hænder. Siden a så kom ind igjen, kunde a ikke tage nogle ting med dem, ikke a kunde røre dem til det mindste. Så siger a til min moder:
”A ved ikke, hvordan det er med mig, a kan ingen ting tage med hænderne.”
”Ja, du er nok frøssen”, siger hun, ”gå ind til kakkelovnen og varm dig.”
A gik ind og slikkede den, og så blev hænderne varme. Så rejste min moder sig op i hendes seng og siger:
”I Gud bevares, hvordan er det, du ser ud?”
Da var a helt vilds og så så elendig ud. Hun kom op og fik mig i seng, og a lå natten over i den stilling, følelsen og magten var af mit hele legeme, og det varte længe, inden a kom mig lidt. Men a forvinder det jo aldrig. Her kan De selv se, hvor dårlige min hænder er.
Næste morgen gik min moder til en klog mand, der hed Bærtel, og han skrev kridekorser på dørene og strøede noget i mit hår og læste over mig, og så sagde han, at hvis det gav ikke forandring inden 24 timer, så var det ikke sådan, te a var forgjort, og det kunde han så ikke hjælpe for.
Men dersom det hjalp, så var a forhekset, og så var det den første, der kom, som havde gjort det. Men det hjalp ikke. Siden tog vi til Hals præst, og der blev prøvet meget, men ingen ting hjalp. A er nu lige godt sikker på, det var Tusse-Inger, der var skyld i det, og den tro bliver a i til min dødedag.
Klavdiana Jensen, Lendum
[Redaktøren: Claudiane, hendes mor og Bertel Bojen kender vi jo fra de andre historier.
Tusse-Inger må være Inger Marie Mortensdattter, som er født omkring 1801 som datter af Morten Jensen Østergaard og Birthe Thomsdatter. Den 3. januar 1828 får Inger Marie Mortensdatter en uægte datter, som døbes Severine Christensdatter. Udlagt barnefar er Christen Christensen ? i Lindet, Aasted sogn. Familien Morten Østergaard er almisselemmer ved folketællingen i 1834 og bor i Østergaardshuus.]

Et barn, som var forgjort

For en halvtredsindstyve år siden indfandt en kone sig hos degnen i Lendum og bad ham lukke hende ind i kirken en aften efter solnedgang, idet hun foregav at ville samle noget af det sand, der fandtes forved alteret, og som var falden fra præstens støvler. Det skulde anvendes til et barn, som var forgjort.
Men hun bad ham huske vel på, når han den aftalte aften mødte hende ved kirken, ikke at tale til hende. Konen kom så og gik gjennem ligstetten og blev lukket ind, hvorpå hun møjsommelig skrabede lidt sand sammen, imedens degnen blev stående henne ved indgangen.
Da hun vendte tilbage, og han havde lukket den inderste dør, fremtog hun et stykke børnelinned og målte dermed tre gange på døren og spyttede derpå lige så mange gange på degnen.
De den yderste dør var lukket, gjentog hun her det selvsamme, og nu skiltes de ad lige så tavse, som de var mødtes.
Anton Gaardboe
[Redaktøren: Anton Gaardboe er forfatter til bogen: ”Historisk-Topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne, 1897”, men han er ikke selv fra Lendum]

En forhekset ko

Degnen i Lendum havde en ko, der ikke vilde malke. Så kom der en kone, og til hende beklagede han sig over det. Ja, hun kunde nok rette det, hvis det var hendes ko, derfor vilde hun kjøbe den af ham. Hun gav ham også fire skilling for den, og efter nogle dages forløb fik han koen igjen og gav hans firskilling, og så malkede den godt som forhen.
Andreas Nielsen, Vester Målund
[Redaktøren: Andreas Nielsen er ved folketællingen i 1880 boende i Vester Målund i Hørmested sogn med hustru og 2 sønner. Han er født som Andreas Christian Nielsen den 25. oktober 1827 i Maalund som søn af gårdmand Niels Andersen Krogen og Christiane Christensdatter, men er allerede i 1834 et plejebarn hos Christen Christensen og Maren Nielsdatter, idet hans forældre for sin tid gør det meget usædvanlige at blive skilt. Dette er angivet i kirkebogen, da hans lillebror Peder Nielsen bliver døbt.]

Forheksede grise i Torslev

I Ålborggaard i Torslev var deres grise blevne forheksede. Så siger manden: ”Jeg har nu ellers aldrig troet på sådant noget, men spillemanden kan vi jo sagtens hente.”
Manden hed Bruun, og folk havde nu rådet ham til at lade den kloge mand hente. Folk kaldte ham også den rørende spillemand eller den dobbelte Spillemand, for det han altid sad og hoppede og trippede, mens han spillede, ellers var han navn Jens Madsen.
Så kom han, og han lagde nogle nøgler på grisene, der skulde vise, om de var forgjorte. Nøglerne gik også runden om, og så sædede det godt nok. Det var nu hans kjendetegn, og så kurerede han svinene. Bruuns røgter, Gamle-Hans, har fortalt mig det.
Niels Nielsen Kobberholm, Lendum
[Redaktøren: Ved folketællingerne 1850 og 1855 er der en Nicolai August Bruun, som er gårdejer af Aalborggaard. Han er født på Amager omkring 1817. Mellem 1855 og 1860 forlader han Vendsyssel og findes ikke igen, men han er vel i familie med Hans Christian Bruun fra Ormholt Hovedgaard. Det vides ikke, hvem Niels Nielsen Kobberholm og Gamle-Hans er. Hvis der er en af læserne, som kan give et godt bud på dette, må du gerne skrive til henrikmejlby@yahoo.com med svaret.]

Slaget mellem Torslev og Hørby kirker

Dyrskjøts bekymringer om, hvem der køber gården Nørgaard i Sterup i Jerslev sogn.

I gamle dage fandtes der en gård i Jerslev sogn, som var kendt under navnet Kner eller Knerø. Manden på gården hed Peder Dyrskjøt, og N. Hancke fortæller lidt om ham i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 1870-1871, fordi han var en mand, der gik meget op i slægtshistorie. Meget af det, som Peder Dyrskjøt beskæftigede sig med, er noget tørt stof om adel og konger i hele Europa, så her er kun et lille uddrag med, hvad der er af interesse for Vendsyssel:

Hancke skriver om Peder Dyrskjøts far:
Hans Fader Lars Dyrskjøt, hvis Æt stammede fra Ditmarsken, havde været først Ridefoged og senere Delefoged (en slags betjent) i Aalborghus Len. Han boede i Ørum sogn, hvor han var Kirkeværge, og der findes endnu i Kirken en Sølv-Kalk, som han skjænkede den. I Trediveaarskrigen var han Anfører for Bønderne der i Egnen, og endnu 1644, da Svenskerne gjæstede Jylland, stillede han sig, skjøndt han var 84 Aar gammel, i Spidsen for Bønderne fra Jerslev og Kjær Herreder for med dem at forhindre Svenskerne i at gaa over Limfjorden ved Nørre Sundby.

Lars Dyrskjøt sørgede for, at Peder, der er født ca. 1629, fik den bedste mulige uddannelse ved f.eks. at sende ham til København, hvor han var på skriverstuen hos Borgmester Find Nielsen Trellund. Da Peder bliver invalid, flytter han tilbage til Nordjylland, hvor han en del år arbejder på Vrejlev Kloster.

I 1675 gifter Peder Dyrskjøt sig og køber gården Bistrup ved Hjørring. Da han pga. høje skatter ikke får gården til at løbe rundt, sælger han den igen, og det er på denne måde, at han ender i Jerslev – han køber nemlig gården Knerø i stedet, og den beholder han, til han dør.

Peder Dyrskjøt skriver en del sammen med biskoppen i Aalborg, Jens Bircherod, der også har stor historisk interesse, indtil Peder dør den 13. oktober 1707 på Knerø-gaarden. Peder bliver 78 år gammel, og biskoppen skriver en nekrolog efter sin ven, som han delte sine interesser med og gav papir, håndskrifter, bøger mv.

Her er så to af Peder Dyrskjøts historier:

N. Hancke skriver, at Peder Dyrskjøts hukommelse slog fejl i følgende historie, hvor han forveksler 11. og 12. kæmpevise, hvorved han henlægger &rdquo%

Personer i slægtstræet fra Lendum og Torslev sogne

Relationer:

Maren Martine bor i Lendum i en periode i slutningen af 1800-tallet.

Ingeborg er en årgang frue på gården Vang Terp i Vang i Torslev sogn, samt hun har boet på Søndergaard i Try i Torslev sogn.

Jens Thorsens hustru, Sofie Sørensdatter, stammer fra gården Søndergaard i Vang i Torslev sogn, hvor hendes far var Søren Madsen.

Matrikelkort fra Hørby og Torslev

På siden Matrikelkort/kort finder du en vejledning i, hvordan du downloader disse kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Du finder også de personnavne, der er på en del andre kort fra især Østjylland. På denne side finder du derfor kun navnene på kortene fra Hørby og Torslev i Vendsyssel.

Hørby i Vendsyssel, nordvestlige del, Tegnet ?, opdateret 1812
Niels Christensen, Jens Christian Christensen, Hans Christophersen, Christian Jensen, Christian Poulsen, Christen Thomsen, Peder Christian Thomsen, Christen Olesen, Jens Christian Andersen, Jens Nielsen[s enke], Jens Laursen, Peder Christensen, Anders Christensen, Peder Pedersen, Søren Jensen

Torslev i Vendsyssel, mellemste del (Tyrrestrup og Torslev kirke), Tegnet, opdateret 1812
Peder Jensen, Jens Frantzen, Jens Christian Christensen, Ole Christensen, Anders Jensen, Lars Christensen, Svend Heilesen, Anders Olesen, Steffen Møller, Jens Thomsen, Peder Frantzen, Anders Jørgensen – en del navne kan ikke læses. Følgende gårde og huse med navn på kortet:
Søhuset, Langholt, Tingbakken, Lindholm, Lundegaard, Gane, Graverhus, Horshauge, Silkeborg, Knapshauge, Straden, Lille Krogen, Store Krogen, Fladbirk, Kirketerp, Toften, Dahls Huus, Flamsholt, Flamsholt Huus, Riis[gaard], Dahl[gaard]

Torslev i Vendsyssel, nordøstlige del (Vang), Tegnet ?, opdateret 1813
Jens Jensen, Frans Jensen, Thomas Jensen, Haagen Casper, Severin Olsen, Jens Christensen, Christen Christensen, Christen Jensen, Anders Jacobsen, Niels Larsen, Frederik Hansen, Degnen Tyrrestrup, Thomas Christian Nielsen, Lars Madsen, Niels Nielsen, Jens Nielsen ?gaard, Mads Christian Laursen, Lars Christensen Jensen, Niels Christensen?

Torslev i Vendsyssel, Try by, Tegnet ?, opdateret 1813
Jens Jensen (Mellemgaard) [60], Jens Christensen [55], Peder Christian Pedersen [55], Lars Jespersen [54], Jens Nielsen (Lille Ødegaard) [52], Niels Olsen (Lille Ødegaard) [52], Mads Christensens enke (Søndergaard) [56], Niels Madsen (Søndergaard) [56], Jens Clausen (Østergaard) [61], Bertel Svensens enke (Østergaard) [61], Søren Christensen (Nørregaard)[62], Søren Pedersen (Lille Nedergaard) [64], Thomads [Thomas] Andersen (Lille Nedergaard) [64], Søren Jensen (Westergaard) [65], Jens Christensen (Westergaard) [65], Niels Sørensen (Westergaard) [65], Christen Christensen (Elle Have) [49], Niels Nielsen af Graverhuset [10b], Niels Høv [10a + 10g], Thor Henrichsen [59], Galdrup Christen Pedersens enke [59], Jens Christian Christensen [59], Peder Christian Jensen (Raaholdt) [46], Anders Jensen (Store Nedergaard) [48], Poul Andersen Smidt (Store Nedergaard) [48], Peder Jensen (Skarpholdt) [47], Christen Andersen (Skarpholdt) [47], Mads Jensen (Skarpholdt) [47], Jens Andersens enke (Bakken) [53], Bertel Andersen (Bakken) [53], Christian Laursen (Dighuus) [51]

Vang by i Torslev sogn ca. 1812. Her ses Nørrevang, Søndergaard og Østergaard. Gården Vang Terp lå nordvest for byen uden for dette udsnit.

Folk fra andre sogne, som var i Em, Serridslev og Vrå - del 1

Folk fra Flyvbjerg, Grydbæk, Sterup og Jerslev sogn
Den 20. januar 1718: Anne Povelsdatter af Jerslev bliver trolovet til Anders Jensen af Serritslev. Forlovere er Thomas Jensen af Serritslev og Niels Madsen af Ulhøj i Serritslev sogn.
Den 23. marts 1718: Peder Jensen af Træholt i Jerslev sogn bliver trolovet til Birgitte Jensdatter Bach af Serridslev. Forloverne er Oluf Thomæsen og Thomas Jensen af Serridslev.
Den 11. april 1719: Christen Jensen af Mellerup i Jerslev sogn er forlover, da Peder Jensen Mørck af Nørgaard i Kalum bliver trolovet til Dorethe Christensdatter, som er datter af Christen Jensen af Kalum. Den anden forlover er Jens Jensen af Hjelmsted.
Den 23. april 1719: Peder Bertelsen af Jerslev sogn og by bliver trolovet til Maren Nielsdatter af Sønderhaven. Forloverne er Oluf Thomesen af Serridslev og Niels Madsen af Ulhøj.
Den 6. november 1719: Kirsten Madsdatter af Løth i Jerslev sogn er fadder, da Anders Jensen og Anne Povelsdatter af Serritslev får døbt datteren Inger Andersdatter. Niels Madsen af Ulhøj er også fadder.
Den 13. januar 1743:
Mette Pedersdatter af Jerslev bliver trolovet til Jens Christensen af Ulhøj. Forloverne er Peder Pedersen af Klæstrup og Friderich Andersen af Serridslev.
Den 2. januar 1744: Niels Sørensen af Jerslev bliver trolovet til enken efter Niels Nielsen af Underåre i Serridslev sogn.
Den 11. oktober 1754: Skoleholder Jacob Pedersen af Sterup er forlover, da Christen Michelsen af Bakken i Serridslev sogn bliver trolovet til Mette Jacobsdatter. Den anden forlover er Søren Christensen på Bakken.
Den 18. april 1755: Oluf Christensen af Sterup er forlover, da Stephen Jensen af Serridslev bliver trolovet til Anne Andersdatter af Nørhaven. Den anden forlover er Thomas Hansen af Underåre i Serridslev sogn.

Den 2. maj 1755: Skoleholder Jacob Pedersen af Sterup i Jerslev sogn, og Christen Sørensen af Boelbachen i Jerslev sogn er forlovere, da Niels Nielsen på Bakken i Serridslev sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter på Bakken.
Den 3. december 1756: Niels Pedersen af Grydbæk i Jerslev sogn er forlover, da Jens Nielsen, som tjener hos Jens Pedersen af Kalum i Serridslev sogn, bliver trolovet til Anne Jensdatter af Kalum. Den anden forlover er Niels Bastholm af Nygaard.
Den 11. november 1766: Da Anne Thomasdatter af Jerslev bliver trolovet til Hans Hansen af Ulhøj, er forloverne Peder Larsen af Vester Hjulskov i Jerslev sogn samt Jens Christensen Nørhaven.
Den 21. februar 1775: Throne Christopher [Thron Christoffersen] af Humlehede i Jerslev sogn og Thomas Lauridtzen af Højris i Jerslev sogn er forlovere, da Hans Christensen, som tjener i ?gaard i Calum troloves til Anne Madsdatter Høgin.
Den 14. februar 1783: Ove Henrich Sørensen i Sterup mølle er forlover, da Poul Nielsen i Melhaven og Johanne Terkilsdatter i Hielmsted troloves. Den anden forlover er Jens Lauridzen i Melhaven.
Den 12. september 1783: Jesper Christensen af Mellerup i Jerslev sogn bliver trolovet til Else Olufsdatter af Stenvad i Vrå sogn. Niels Olufsen af Stenvad er forlover.
Den 26. august 1784: Kirsten Jensdatter af Jerslev sogn bliver trolovet til Peder Povelsen Smed ved Serridslev skole. Forlovere er skoleholder Niels Find af Serridslev og Jens Nielsen af Vesteraa i Serridslev sogn.
Den 20. august 1788: Jesper Jensen af Jerslev sogn bliver trolovet i Vrå til enken Anne Thomædatter af Nørre Vrå.
Den 29. december 1789: Christen Henrichsen af Jerslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Underåre. Christen Jensen af Øster Aae og Christen Sørensen af Underåre er forlovere.
Den 4. november 1791: Christen Andersen af Flyvbjerg i Jerslev sogn er forlover, da ungkarl Niels Nielsen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Johanne Andersdatter.
Den 14. juli 1807: Christen Nielsen af Hathuset i Jerslev sogn bliver trolovet til Mette Kirstine Hansdatter af Ulhøj i Serritslev sogn.
Den 17. juli 1814: Helle Jensdatter, som er gift med gårdmand Christen Jørgensen af Vester Mellerup, er gudmor, og tjenestekarl Bertel Poulsen af Vester Mellerup er fadder, da husmand Christen Jakobsen og Inger Marie Jensdatter af Ulhøj får døbt sønnen Jørgen Christensen.
Den 25. september 1835: Pigen Christiane Andersdatter af Klæstrup er del-gudmor, og husmand Thomas Jensen af Mellerup er fadder, da selvejerhusmand Jacob Jensen og Karen Jensdatter af Hjelmstedhede i Serridslev sogn får døbt datteren Marthe Jacobsdatter.
Den 9. april 1844: Ungkarl Peder Pedersen, der er født i Jerslev sogn i 1810, bliver viet til Maren Andersdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.

Folk fra Staderup, Stokket og Øster Brønderslev sogn
Den 1. februar 1705: Mads Nielsen, der er soldat på Kraghede, absoloves for utroskab med Kirsten Pedersdatter.
Den 28. december 1756: Mads Nielsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Johanne Christensdatter af Øster Aae. Forlovere er Jens Andersen af Øster Brønderslev og Heile Pedersen af Østerå.

Den 29. december 1756: Niels Christensen af Øster Brønderslev er forlover, da Christen Andersen fra Hvilse bliver trolovet til Kirsten Andersdatter af Holt. Den anden forlover er Jens Hansen af Holt.
Den 28. september 1760: Jørgen Andersen af Øster Brønderslev er forlover, da Mads Jensen og Maren Andersdatter af Holt bliver trolovet
.

Den 24. februar 1768: Jens Larsen af Staderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet i Vrå til Mette Marie Jensdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Niels Jensen Bundgaard og Peder Larsen af Steenvad.
Den 26. maj 1770: Hans Kieldsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Anne Thomsdatter af Kalum. Den ene forlover er Søren Pedersen af Kalum.
Den 13. august 1773: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Zidsel Olufsdatter af Vestermarken. Forlovere er Niels Sørensen af Øster Hjermitslev og Jens Madsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn.
Den 12. oktober 1779: Karlen Anders Christensen af Kraghede i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Kirsten Pedersdatter af Underåre. Forlovere er Jens Lauridsen Staaderup af Øster Brønderslev og Povel Hansen af Underåre.
Den 31. juli 1781: Jacob Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Andersdatter af Holt i Serridslev sogn. Thomas Christensen af Øster Brønderslev er forlover.
Den 16. februar 1787: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver  trolovet til Maren Sørensdatter af Holt, hvor de bosætter sig. Den ene forlover er Thomas Christensen af Øster Brønderslev.
Den 6. juli 1787: Thomas Christensen af Øster Brønderslev er forlover, da Jacob Jensen af Holt bliver trolovet til Else Christensdatter af Holt.
Den 15. februar 1788: Niels Christensen af Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Pedersdatter af Bakken i Serridslev sogn.
Den 5. november 1782: Jens Lauridtzen af Øster Brønderslev er forlover, da Michel Christian Christensen af Sønder Vrå bliver trolovet til Anne Jensdatter.
Den 4. oktober 1791: Peder Pedersen af Staderup er forlover, da ungkarl Povel Pedersen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Mette Jensdatter.
Den 4. maj 1792: Ungkarl Hans Andersen af Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Else Kirstine Pedersdatter af Kalum. Hans Hansen af Ulhøj og Laurs Christensen af Kalum er forlovere.
Den 15. november 1793: Peder Pedersen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Kalum. Peder Pedersen af Hjelmsted og Thomas Christensen af Ulhøj er forlovere for dem.
Den 27. december 1793: Jens Christian af Øster Brønderslev sogn er forlover, da Peder Povlsen og Anne Jensdatter af Underåre bliver trolovet. Christen Sørensen af Underåre er den anden forlover.
Den 3. marts 1800: Enkemand Christen Jørgensen af Stokket i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Mette Simonsdatter af Aae [nok Øster Aae]. Forlovere er Anders Jørgensen af Hjørringgården i Øster Brønderslev og Peder Pedersen af Hjelmsted.
Den 3. januar 1804: Christen Madsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Else Knudsdatter af Vestermarken i Serridslev Serridslev sogn.
Den 25. september 1807: Christen Jørgensen af Øster Brønderslev er forlover, da ungkarl Jacob Simonsen af Vesterå bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Holt i Serritslev sogn.

Folk fra Vester Brønderslev sogn
Den 29. oktober 1719: Laurids Pedersens hustru af Vester Brønderslev er fadder, da Thomas Jensen og Maren Povelsdatter af Serritslev får døbt datteren Dorothea Thomasdatter.
Den 15. januar 1727: Laurids Nielsen af Vester Brønderslev
sogn, som tjener hos Laurids Jensen af Stade, bliver trolovet til Johanne Andersdatter hos Peder Pedersen af Hjelmsted. Forloverne er Peder Pedersen og Christen Terchildsen af Hjelmsted.
Den 15. januar 1727: Christen Jørgensen af Vester Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter, der er enke efter Jens Pedersen af Holt. Forlovere er Thomas Lauridsen og Mads Andersen af Holt i Serridslev sogn.
Den 17. november 1727: Enkemanden Peder Heylesen af Vester Brønderslev bliver trolovet i Vrå til enkekonen Kirsten Jensdatter af Sønder Vrå.
Fer 2 Pent 1728: Begravet Johanne Simonsdatter, som kom fra Vester Brønderslev til sin stiffader Jens Pedersen af Ulhøj og der døde.
Den 30. oktober 1728: Niels Andersen ved Kæret i Vester Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Sønderhaven. Forlovere er Hans Pedersen ved Kæret i Vester Brønderslev sogn og Jens Jacobsen af Vester Brønderslev by.
21 p Trin 1733: Citzel, som er gift med Jens Jacobsen af Vester Brønderslev, er fadder, da Christen Pedersen og Mette Pedersdatter af Øster Aae får døbt sønnen Peder Christensen.

Den 29. april 1749: Christen Povelsen og Jens Lauridtsen af Vester Brøndeslev er forlovere, da Anders ? ? ? og Karen Christensdatter af Kalum bliver trolovet.
Den 19. marts 1750: Da Simon Pedersen af Vrangerup i Vester Brøndeslev sogn bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Øster Aae, er forloverne Christen Pedersen af Nyested og gamle Christen Pedersen af Kalum.
Den 28. september 1760: Niels Nielsen af Vester Brønderslev er forlover, da Mads Jensen af Holt bliver trolovet til Maren Andersdatter.
Den 26. maj 1770: Laurs Lauridsen af Vester Brønderslev er forlover, da Hans Kieldsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Anne Thomsdatter af Kalum.
Den 30. november 1770: Anders Jensen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Heilesdatter af Øster Aae. Forlovere er Søren Larsen af Vester Brønderslev og Anders Nielsen Hedegaard af Vester Brønderslev.
Den 8. februar 1771: Michel Johansen af Vester Brønderslev er forlover i Vrå, da Anders Christensen af Sønder Vraa troloves til Anne Rasmusdatter af Sønder Vraa. Laurs Baltzarsen af Vollerup er den anden forlover.
Den 20. marts 1781. Christen Jensen i Vester Brønderslev er forlover, da Niels Knudsen i Borup i Vrå sogn troloves til Kirsten Olufsdatter i Sønder Vraa.
Den 9. november 1781: Peder Andersen af Vester Brønderslev er forlover, da Christen Nielsen i Kalum forloves med Anne Christensdatter i Calum. Jens Nielsen i Vesteraae er den anden forlover.

Den 27. september 1782: Erich Thomsen af Vester Brønderslev er forlover, da Anders Pedersen Tambour af Serridslev sogn bliver trolovet til Anne Olufsdatter. Den anden forlover er Niels Erichsen ved Smecken.
Den 29. september 1786: Povel Christensen af Torsmark i Vester Brønderslev sogn er forlover, da Thomas Nielsen af Sønder Harritslev bliver trolovet til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.
Den 6. oktober 1803: Niels Hansen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Kalum. Forlovere er Peder Jensen af Kalum og Anders Nielsen på Bakken i Serridslev sogn.
Den 3. december 1837: Huskone Ingeborg Andersdatter af Vester Brønderslev er gudmor, da selvejerhusmand Hans Chistian Andersen og Karen Marie Eskildsdatter af Melhaven Mark får døbt datteren Mariane Hans Christiansdatter.

Folk fra Grønnerup, Guldager, Gunderup, Høgsted, Mynderup, Poulstrup, Rønnebjerg, Tollestrup, Årup og Vrejlev sogn
Den 17. juli 1701: Povel Andersen af Tollestrup i Vrejlev sogn er fadder, da Niels Povelsen og Boeld Povelsdatter af Hjelmsted får døbt sønnen Laurids Nielsen. Hans datter, Maren Povelsdatter er også fadder.
Den 9. oktober 1701: Maren Christensdatter, som tjener hos Manderup Svensen ved Dammen i Vrejlev sogn, er fadder, da Mogens Madsen og Anne Christensdatter af Uldhøy får døbt sønnen Christen Mogensen.
Den 18. marts 1704: Las Sørensen af Grønnerup i Vrejlev sogn er forlover, da kapellan i Vrå Søren Laursen troloves til Anne Nieldsdatter, der er enke efter Peder Hansen Rafn.
Den 15. februar 1705: Jens Olufsen Schrau af Høgsted i Vrejlev sogn udlægges til barnefar, da Mette Lasdatter i Underaare absolveres fra kirken.
Den 27. november 1712: Jens Jensen, som tjener i Vrejlev sogn, absolveres for at have besvangret Karen Nielsdatter, der er datter af Niels Jensen
.

Den 18. november 1716: Søren Christensens hustru af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Laurs Andersen og Johanne Christensdatter i Underaare får døbt sønnen Hans Laursen. Maren Christensdatter i Underaare står også fadder.

Den 21. februar 1717: Maren Nielsdatter i Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Jesper Christensen og Birgitte Hansdatter i Underaare får døbt datteren Sidsel Jespersdatter.
Den 17. maj 1717: Kirsten Nielsdatter af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Nielsen og Maren Pedersdatter af Øster Aae i Serridslev sogn får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Qvasimod 1718: Helvig Pedersdatter af Vrejlev Kloster er fadder, da Søren Simonsen og Magdalena Pedersdatter af Rosbach får døbt datteren Anne Sørensdatter.
Den 26. maj 1718: Christen Pedersens hustru af Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Nielsen og Maren Pedersdatter af Øster Aae får døbt datteren Mette Andersdatter.
Den 4. juli 1718: Maren Pedersdatter af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder, da Jørgen Henrichsen og Maren Lauridsdatter af Bakken i Serridslev sogn får døbt sønnen Hans Jørgensen.
Den 13. august 1718: Thomas Christensen af Aarup i Vrejlev sogn troloves til Maren Matthisdatter af Kalum. Forloverne: Morten Christensen af Saxager og Bertel Thomesen [vist nok fra Calum].

Den 22. marts 1719: Christen Christensen af Mynderup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Oluf Thomsens datter, Maren Olufdatter af Østergaard i Serritslev. Forlovere er Peder Povelsen af Skanager og Jens Stephansen af Nørhaven, begge af Serridslev.
Den 22. marts 1719: Jens Lauridsens hustru af Årup i Vrejlev sogn er fadder, da Laurids Andersen og Johanne Christensdatter får døbt sønnen Niels Lauridsen. Peder Povelsen af Skanager er også fadder.
Den 12. juni 1719: Jens Lauridtzen Snedcher af Underaare i Vrejlev sogn er forlover for Mads Pedersen af Vrejlev Kloster og Helvig 
Pedersdatter.
Den 8. oktober 1719: Maren Christensdatter af Tollestrup i Vrejlev sogn får døbt sin uægte datter for Maren Isachsdatter. Udlagt barnefar er Isach Jensen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn. Maren Henrichsdatter af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder.
Den 27. december 1719: Da Jens Lauridsen af Årup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Else Mortensdatter af Underaare, er forloverne Jens Lauridsen af Aarup og Morten Andersen af Saxager, begge i Vrejlev sogn.

Den 22. januar 1722: Jens Andersen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn troloves til Inger Jensdatter af Borup i Vrå sogn. Forlovere er Anders Mortensen af Leen i Vrejlev sogn og Søren Jensen af Borup i Vrå sogn.
Den 14. maj 1723: Snedker Jens Lauridtsen af Årup i Vrejlev sogn er forlover, da Søren Andersen på Backen i Serridslev sogn bliver trolovet til Margrethe Pedersdatter.

Den 16. februar 1724: Hans Jensen af Aarup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Dorethe Jensdatter af Bakken i Serridslev sogn. Forloverne er Christen Pedersen af Aarup i Vreilev sogn og Peder Pedersen af Aarup.
Den 12. august 1724: Peder Pedersen af Høgsted i Vrejlev sogn bliver trolovet til Ingeborg Sørensdatter af Melhaven i Serridslev sogn. Forlovere er Oluf Christensen af Østergaard i Høgsted og Niels Michelsen af Rønnebæk i Vrejlev sogn.
Den 18. maj 1725: Christen Andersen af Vrejlev bliver trolovet til Maren Sørensdatter på Bakken i Serridslev sogn.

Den 22. juni 1725: Niels Andersen og Peder Jensen af Aarup i Wreilef er begge til stede, da Anders Nielsen fra Siæland og Anne Sørensdatter fra Rosbacken troloves
Den 29. juli 1726: Christen Lauridsen af Aarup i Vreilef sogn troloves til Anne Jensdatter af Calum.
Den 12. november 1727: Morten Andersen af Saxager i Vrejlev sogn er forlover, da Niels Nielsen af Underaare i Serridslev sogn troloves i Vrå til Maren Madsdatter af Nørre Vrå. Den anden forlover er Søren Christensen Bach af Nørre Vrå.
Den 24. september 1728: Christen Nielsen af Gulager i Vrejlev sogn troloves i Vrå til Johanne Jensdatter af Grynderup i Vrå sogn. Niels Christensen af Gulager i Vrejlev sogn er forlover sammen med Jens Sørensen i Grønnerup.
15 p Trin 1729: Mads Sørensen af Tollestrup i Wreilef sogn står som trolover, da Jens Christensen af Synder Vraa troloves til Anne Christensdatter, som er steddatter til Berthel Thomasen af Kalum
2 p Epiph 1731: Maren, som er gift med Thomas Christensen af Årup i Vrejlev sogn, er gudmor, da Johanne Mathiesdatter og Jens Jensen af Kalum får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 11. marts 1731: Søren Pedersen, som tjener i Guldager i Vrejlev sogn, udlægges til barnefar, da Anne Christensdatter, som er datter af Peder Christensen på Bakken i Serridslev sogn, får døbt sin uægte søn for Thøger Sørensen.
Påskedag 1731: Morten Christensen af Poulstrup i Vrejlev sogn er fadder, da Kirsten Christensdatter og Christen Christensen af Serritslev får døbt sønnen Christen Christensen.
Dom judic. 1733: Peder Eschildsen af Vrejlev sogn bliver trolovet i Vrå til Else Nielsdatter af Foldberg. Forlovere er Peder Svendsen af Gunderup i Vrejlev sogn og Jesper Povlsen af Sønder Vrå.
1 p Pasch 1733: Maren, som er gift med Thomas Christensen af Aarup i Vrejlev sogn, er fadder, da Jens Jensen og Johanne Mathisdatter af Kalum får døbt sønnen Jens Jensen.

Den 19. juni 1734: Margrethe Madsdatter af Plet i Vrejlev sogn bliver trolovet til Thomas Hansen af Underåre.
Den 25. oktober 1736: Christen Jensen af Bastholm i Vrejlev sogn er forlover, da enkemanden Bertel Christensen troloves til Maren Thomesdatter i Østergaard i Nørre Vrå.
Den 6. maj 1738: Ungkarl Christen Jensen af Guldager i Vrejlev sogn bliver i Vrå trolovet til Zidsel Sørensdatter af Borup i Vrå sogn. Den ene forlover er Christen Andersen af Guldager.
Den 12. april 1740: Christen Sørensen af Povelstrup i Vrejlev sogn er forlover, da Peder Christensen af Hjelmsted troloves til Anne Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn.

Den 15. marts 1742: Lars Christensen fra Taars troloves til enken Anne Mortensdatter af Sønderhaven. Forlovere er Tomas Christensen af Hesselholt og Morten Nielsen fra Gynderup [Gønderup i Vrejlev sogn].
Den 11. november 1742: Marcus Nielsen af Krogholm i Vreilef sogn troloves til Maren Jespersdatter af Underaared. Forloverne er Christen Jensen i Schonager og Anders Pedersen i Callum.
Den 20. oktober 1742: Christen Christophersen fra Vreilef sogn troloves til enken Anne Nielsdatter af Ulhøy. Forloverne er Lars Christensen fra Lund i Vreilef sogn og Christen Tomesen fra Ulhøy i Serretlef sogn.
Den 9. december 1746: Christen Tomesen af Vreilef sogn troloves til Maren Isacsdatter af Underaared. Forloverne er Hans [Jensen] Smed i Serretslev og Anders Nielsen af Aarup.
Den 6. juli 1752: Hans Jensen i Gunderup [i Vrejlev sogn] er forlover, da Jens Jensen af Borup troloves til Maren Jensdatter af Callum. Den anden forlover er Niels Mathiesen i Kalum.
Den 4. april 1755: Christen Larsen af Hielmekier i Vreilef sogn er forlover, da Niels Larsen af Sønderhaven troloves til Helle Christensdatter af Ulhøy. Den anden forlover er Lars Christensen af Sønderhaven
.

Den 18. marts 1760: Thomas Vestergaard i Høgsted i Vreilef sogn er forlover, da Jens Jensen Nørhaven troloves til Margrethe Thomasdatter af Sønderhaven.
Den 15. juli 1760: Peder Jochumsen i Rønnerup er forlover, da Peder Ibsen af Rønnerup i Vrejlev sogn troloves til Maren Pedersdatter af Underaare
.

Den 9. oktober 1766: Jens Hansen af Tollestrup i Vreilef sogn er forlover sammen med Jens Christensen af Hallund, da Jens Christensen Solgaard i Holmsted og Bodil Jensdatter i Underaare troloves. Bodil er vel en datter af Jens Hansen eller Jens Christensen.
5 p Trin 1767: Maren Olufsdatter, som tjener hos Peder Ollesen af Gunderup i Vrejlev sogn, er fadder, da Jens Olufsen og Mette Hansdatter af Borup i Vrå sogn får døbt datteren Dorethe Jensdatter.
Den 19. maj 1772: Christen Jensen af Høgsted i Vrejlev sogn er forlover, da Mathias Jensen af ?berg bliver trolovet til Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå.
Den 6. april 1777: Christen Jensen Smed af Høgsted i Vrejlev sogn er fadder, da Mathias Jensen og Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå får døbt datteren Maren Mathiasdatter.
Den 8. maj 1777: Christen Andersen, som tjener i Harken i Vrejlev sogn, og hans hustru, Anne Margrethe Nielsdatter, får døbt datteren Else Christensdatter i Vrå kirke.
Den 23. maj 1777: Thomas Saxager i Vrejlev sogn er forlover, da Peder Heylesen af Øster Aae [i Serridslev sogn] troloves til enken Johanne Christensdatter i Borup i Vraa sogn.

Den 25. maj 1777: Johanne Christensdatter, som tjener Peder Jensen i Gunderup i Vrejlev sogn, er fadder, da Christen Schiøttes enke får døbt sønnen Christen Christensen Schiøtte i Vrå.
Den 20. juni 1777: Jørgen Lauridzen af Aabenterp i Vrejlev sogn er forlover, da Thomas Andersen af Em bliver trolovet i Vrå til Dorethe Thomsdatter af Stenvad.
Den 23. marts 1781: Enevold Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da Johan Christensen af Borup troloves til Karen Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 20. november 1781: Christen Jensen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da enkemanden Jens Andersen af Borup i Vrå sogn troloves til Marie Nielsdatter
.
Den 13. november 1781: Lauridz Andersen af Krogholm i Vrejlev sogn er forlover, da Jens Jensen af Stenum forloves til Anne Marie Lauridzdatter af Underaare.
Den 12. november 1784: Anne Thomædatter af Vrejlev sogn troloves til Lauridtz Olufsen af Grynderup i Vrå 
sogn.
Den 13. december 1785: Niels Thomsen af Høgsted i Vrejlev sogn er forlover, da Niels Pedersen af Stenum sogn bliver trolovet til Anne Sørensdatter af Grønderup i Vrå.
Den 5. december 1788: Niels Hansen af Pælen i Vrejlev sogn er forlover, da enkemand Anders Roholm af Borup i Vrå sogn troloves til Ædel Marie Nielsdatter af 
Borup.
Den 30. januar 1789: Ungkarl Johannes Thomesen af Fuglsang i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Bertelsdatter af Sønder Vrå.
Den 13. marts 1789: Ungkarl Christen Mortensen af Aarupgaard i Vrejlev sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter af Sønder Vrå.

Den 29. maj 1789: Jens Christensen af Aarup i Vrejlev sogn og Jens Hansen af Lund i Vrejlev sogn er forlovere, da enkemand Niels Hansen af Pælen i Hæstrup sogn troloves til Karen Andersdatter fra 
Nyegaard.
Den 29. januar 1790: Ungkarl Søren Nielsen af Gunderup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Sønder Vrå. Christen Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn er den ene forlover.
Den 2. november 1790: Ungkarl Søren Nielsen af Vrejlev sogn troloves til Mette Thomsdatter af Serridslev. Forlovere er Laurs Jensen og Christen Jensen af Serridslev.
Den 3. december 1790: Ungkarl Peder Nielsen af Vrejlev sogn troloves til Johanne Jensdatter af Serridslev. Forlovere er Jens Christensen af Aarup i Vrejlev sogn og Christen Sørensen af Underaare.
Den 4. marts 1791: Ungkarl Simon Pedersen af Vrejlev sogn bliver trolovet til Margrethe Hansdatter af Serridslev. Christen Møller af Vrejlev Mølle er den ene forlover.
Den 16. august 1791: Niels Sørensen af Gunderup i Vrejlev sogn er forlover, da ungkarl Jens Sørensen og Maren Nielsdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 7. oktober 1791: Hans Christian Jensen af Grønnerup i Vrejlev sogn bliver i Vrå trolovet til Johanne Marie Jensdatter af Grønnerup. Forloverne er fra Sønder Vrå.
Den 21. oktober 1791: Ungkarl Simon Nielsen af Vrejlev Mølle bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Stenvad. Anders Jensen af Grønnerup i Vrejlev sogn er den ene forlover.
Den 27. maj 1796: Jens Hansen af Mynderup er forlover, da ungkarl Jens Todberg af Aalborg troloves til Mette Marie Nielsdatter af Bakken.
Den 28. februar 1797: Christen Andersen af Vrejlev Møller er forlovere, da enkemand Simon Pedersen af Grønnerup i Vrå sogn forloves til Ellen Hansdatter af Serridslev.
Den 16. november 1798: Anders Jensen af Rønnebjerg er forlover, da ungkarl Terkild Bertelsen bliver trolovet til Else Marie Sørensdatter i Serridslev. Ove Christensen af Stade er den anden forlover.
Den 12. juli 1801: Niels Madsen af ? i Vrejlev sogn bliver trolovet til Johanne Marie Andersdatter af Underåre. Forlovere er Poul Hansen og Jens Christian Poulsen af Underåre.
Den 8. november 1805: Enkemand Jens Hansen af Grønnerup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Kirsten Hansdatter af Kalum Nørgaard. Mads Hansen af Grønnerup er den ene forlover.
Den 24. september 1815: Kirsten Svenningsdatter, som er gift med Christen Mortensen af Saxager i Vrejlev sogn, er gudmor, da gårdmand Laurs Pedersen og Dorthe Nielsdatter af Underåre får døbt sønnen Christian Laursen.
Den 1. januar 1838: Zidsel Larsdatter af Guldager i Vrejlev sogn er del-gudmor, da selvejersmand Jens Møller og Mette Kirstine Jensdatter af Vestermarken får døbt datteren Maria Jensdatter.

Folk fra Gunders Mølle, Holte, Linderup og Tolstrup sogn
Den 6. oktober 1715: Niels Andersen i Holt i Tolstrup sogn er fadder, da Anders Andersen og Mette Lauridsdatter af Vestermark i Serridslev sogn får døbt datteren Birgita Andersdatter. Andre faddere er Mads Jensen, Anne Jensdatter og Christen Andersen af Kallum samt Ellen Jensdatter af Vestermark.
Den 18. marts 1716: Stephan Olufsen af Holte i Tolstrup sogn er fadder, da Niels Lauridtsen og Anne Christensdatter i Holt [Holte i Serridslev sogn] får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 7. juni 1716: Hustruen til Christen Andersen af Linderup i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Heylesen og Anna Jensdatter af Smersted i Serridslev sogn får døbt datteren Maren Jensdatter.
12 p Trin 1716: Stephan Olufsen af Holt i Tolstrup sogn er fadder, da Thomas Lauridtsen og Johanne Christensdatter i Holt [Holte i Serridslev sogn] får døbt datteren Maren Thomasdatter.
Den 21. april 1717: Maren Lauridsdatter, som er Christen Andersens hustru af Linderup i Tolstrup sogn, er fadder, da Sigvart Povelsen og Inger Sørensdatter af Ulhøj i Serritslev sogn får døbt datteren Mette Sigvartsdatter. Ingeborg Sørensdatter af Melhaven er også fadder.
Den 4. august 1719: Steffen Olufsen af Tolstrup sogn er fadder, da Thomas Lauridsen og Johanne Christensdatter af Holt i Serritslev sogn får døbt sønnen Christen Thomsen.
Den 30. september 1719: Stephan Nielsen af Holt i Tolstrup sogn er forlover, da Jens Stephansen af Nørhaven og Anne Pedersdatter af Kalum bliver forlovet. Den anden forlover er Laurids Sørensen af Melhaven i Serritslev.

Den 20. november 1720: Christen Lauridsen i Bolet i Tolstrup sogn er forlover, da Laurids Jensen af Agdrup i Taars sogn bliver trolovet til Anne Andersdatter af Stade.
5 p Trin 1722: Laurids Nielsen af Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Jensdatter, der er Christensens enke på Bakken. Forlovere er Jens Pedersen Aae og Søren Christensen på Backen.
Den 13. oktober 1725: Jens Nielsen af Tømmerby i Tolstrup sogn er forlover, da Anders Nielsen og Birgithe Olufsdatter af Serridslev bliver trolovet. Jens og Anders er brødre.
19 p Trin 1727: Niels Madsen i Linderum i Tolstrup sogn står forlover, da Christen Madsen af Børlum sogn, Landsoldat, troloves til enken Mette Boesdatter af Serridslev.
Assens Christ. 1731: Johanne, som er gift med Niels Andersen af Holte i Tolstrup sogn, er gudmor, da Margrethe Andersdatter og Anders Bollesen af Holte i Serritslev sogn får døbt datteren Kirsten Andersdatter.
Den 25. oktober 1733: Anne, som er gift med Christen Christensen i Gunders Mølle i Tolstrup sogn, er fadder, da Anders Pedersen og Maren Christensdatter af Holte i Serritslev sogn får døbt sønnen Christen Andersen.
2. advent 1733: Jens Madsen i Tømmerby er fadder, da Anders Nielsen og Maren Christensdatter i Serritslev får døbt sønnen Mads Andersen. Niels Jensen, som tjener i Nørgaard i Calum, er også fadder.
Fer. 2 Pent 1734: Niels Andersen af Holte i Tolstrup sogn er forlover, da enkemanden Mads Andersen af Holte i Serritslev sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter.

Den 3. november 1739: Niels ? Pedersen af Vester Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Anders Jensen af Underåre bliver trolovet til Inger Andersdatter. Den anden trolover er Niels Christensen af Underåre.
Den 23. november 1745: Claus Hansen fra Linderup i Tolstrup sogn troloves til Maren Tomasdatter fra Serretslef. Forloverne er Lars Jensen og Jens Tomesen af Linderup [i Tolstrup sogn].
Den 8. oktober 1749: Peder Marqvarsen af Vibsig er sammen med Oluf Jensen på Backen forlovere, da Jens Thøgersen af Linderup i Tolstrup sogn troloves til Inger Christensdatter på Backen.
Den 8. april 1755: Da Søren Pedersen af Tømmerby bliver trolovet til Sidsel Jespersdatter af Underåre, er forloverne Anders Christensen af Kærsgaard i Tolstrup sogn og Lars Olufsen af Tømmerby.
Den 15. september 1758: Abraham Mortensen af Tømmerby i Tolstrup sogn er forlover, da Lars Jensen af Serridslev bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Em Markhuus. Hans Sørensen af Serridslev er den anden forlover.
Den 4. august 1775: Anders Mølgaard af Tolstrup sogn er forlover, da enkemand Laurits Povelsen af Holt bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Nørre Vrå.
Den 15. november 1776: Anders Pedersen Mølgaard og Peder Pedersen af Kneppenshave i  Tolstrup sogn er forlovere, da Anders Christensen af Vestermarken bliver trolovet til Maren Jensdatter af Underåre.

Den 12. februar 1777: Hustruen til Christen Nielsen af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er gudmor, da Oluf Olufsen og Else Jensdatter af Vraalund får døbt sønnen Christen Olufsen.
Den 23. november 1779: Niels Svendsen af Øster Mejlsted i Tolstrup sogn er forlover, da enkemanden Jens Thomsen af Øster Hiermitslev troloves til Kirsten Andersdatter af Melhaven.
Den 31. juli 1781: Anders Pedersen Mølgaard af Tolstrup sogn er forlover, da Jacob Jensen fra Øster Brønderslev troloves til Maren Andersdatter af Holt.
Den 7. september 1781: Niels Andersen Vibsig i Tolstrup sogn og Oluf Lauridtzen i Tømmerby [i Tolstrup sogn] er forlovere, da Søren Thomsen i Vestermarken i Vrå troloves til Anne Madsdatter i Sønder Vrå.
Den 23. oktober 1781: Anders Pedersen Mølgaard og Christen Jensen Møller fra Gunders Mølle i Tolstrup sogn er forlovere, da Povel Christensen i Vrålund troloves til Mette Jensdatter i Nørre Vraa
.

Den 22. april 1782: Enkemanden Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn troloves til Maren Thomsdatter i Calum. Erich Lauridtzen Dreyer i Lindrup [i Tolstrup sogn] er forlover sammen med Christen Jensen i Gunders Mølle.
Den 30. december 1784: Heyle Lauridzen af Tolstrup sogn troloves til Anne Christensdatter af Calum. Forlovere er Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn og Anders Hansen af Tømmerby i Tolstrup sogn.
Den 25. november 1785: Jens Jensen af Holt i Tolstrup sogn er forlover, da Lauridz Stephansen og Maren Lauridzdatter af Serridslev bliver
trolovet.
Den 12. marts 1786: Maren Johansdatter af Kneppenshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen og Anne Marie Jensdatter af Em får døbt sønnen Jens Ovesen.
Den 12. marts 1786: Malene Olufsdatter, som er gift med Christen Nielsen af Gunders Mølle i Tolstrup sogn, er fadder, da Jens Andersen og Zidsel Andersdatter af Søndergaard i Em får døbt datteren Margrethe Jensdatter. Morten Andersen af Em er også fadder.
Den 11. april 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Christen Sørensen og Karen Thomsdatter af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet. Den anden forlover er Niels Find, som er skoleholder i
Serridslev.
Den 10. august 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Christen Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Karen Jensdatter af Sønder Vrå.
Den 22. august 1786: Oluf Jensen af Linderup i Tolstrup sogn er forlover, da Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet til Bodil Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 21. december 1787: Knud Jensen af Tolstrup sogn er forlover, da enkemand Niels Olufsen af Stenvad bliver trolovet til enken Maren Christensdatter af Stenvad i Vrå sogn
Den 23. december 1787: Christen Møllers søn af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er fadder, da Jens Andersen og Zidsel Andersdatter af Søndergaard i Em får døbt datteren Maren Jensdatter.
Lætare 1788: Christen Nielsen Møller af Gunders Mølle i Tolstrup sogn er forlover, da Jens Olufsen og Maren Thomædatter af Em får døbt sønnen Thomas Jensen.
1 p Trin 1788: Knud Jensen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.
Den 30. december 1788: Povel Sørensen af Stenum i Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå.
2 p Trin 1790: Knud Jensen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er fadder, da Ove Johansen af Em og Anne Marie Jensdatter får døbt datteren Maren Ovesdatter.
Den 21. januar 1804: Ungkarl Niels Madsen af Holt i Tolstrup sogn bliver trolovet til enken Giertrud Thomasdatter af Østerå. Anders Christensen af Holt i Tolstrup sogn er hans forlover. Mads Andersen af Mølgaard er den anden forlover.
Den 2. oktober 1836: Da indsidder Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Ulvhøj får døbt datteren Ane Marie Andersdatter, er følgende af Linderup i Tolstrup sogn: Gårdkone Mariane Ottesdatter og pige Bodil Jensdatter er gudmødre, mens ungkarl Anders Sørensen er fadder.
Den 9. april 1844: Gårdmand Christen Pedersen af Kneppeshave i Tolstrup sogn er forlover, da Peder Pedersen, som er født i Jerslev sogn i 1810, bliver viet til Maren Andersdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.

Folk fra Serridslev sogn
Den 1. december 1701: Lauridtz Povelsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Mette Pedersdatter af Nørre Vraa.
Den 7. november 1706: Laurs Jensen af Kalum i Serritslev sogn er forlover, da Jens Laursen af Sønder Vrå bliver trolovet til Maren Thomasdatter.
Den 9. marts 1718: Gertrud Heilesdatter og Christen Terkildsen af Hjelmsted er faddere, da Peder Pedersen og Kirsten Madsdatter af Hjelmsted får døbt sønnen Jens Pedersen i Serridslev.
Den 1. maj 1718: Christen Lauritsen Schemand af Underaare udlægges til barnefar, da Kirsten Lauritsdatter får døbt sin uægte datter med navnet Johanne Christensdatter Schemand.

Den 12. november 1727: Niels Nielsen af Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Maren Madsdatter af Nørre Vrå.
Den 17. november 1727: Peder Christensen af Aae i Serridslev sogn er forlover, da enkemanden Peder Heylesen af Vester Brønderslev bliver trolovet i Vrå til enkekonen Kirsten Jensdatter af Sønder Vrå. Den anden forlover er Peder Lauridsen af Sønder Vrå.
Den 29. december 1729: Anders Nielsen af Ulhøj i Serritslev sogn bliver trolovet i Vrå til Else Nielsdatter, som tjener hos fru Dahlin af Sønder Vrå. Forlovere er Peder Mobek af Kalum og Jens Olufsen af Sønders Vrå.
Festo Sanit 1731: Anders Bollesen og Anders Pedersen af Holt i Serridslev sogn er forlovere i Vrå, 
da Jens Pedersen bliver trolovet til Maren Pedersdatter.
Den 7. marts 1738: Enken Dorethe Jensdatter af Underåre i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til enkemand Peder Nielsen af Sønder Vrå. Niels Nielsen af Bakken i Serridslev sogn er forlover.
Den 16. januar 1739: Enkemand Heile Pedersen af Østeraa i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til Anne Jensdatter af Sønder Vrå. Jens Jensen af Melhaven i Serritslev sogn er den ene 
forlover.
Den 29. marts 1741: Hans Knudsen af Underåre i Serritslev sogn bliver trolovet til pigen Dorethe Olufsdatter af Grønnerup. Forlover er Anders Pedersen af Kalum i Serritslev sogn og Oluf Pallesen af Grønnerup.
Den 23. januar 1742: Heile Pedersen af Østerå i Serridslev sogn er forlover, da Maren Jensdatter af Sønder Vrå bliver trolovet til Jens Tomesen af Tårs i Vrå sogn.
Den 27. september 1742: Heile Pedersen af Østerå i Serridslev sogn er forlover, da Thomas Jensen og enken Else Larsdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.

Den 21. juli 1768: Thomas Christensen af Vesterå i Serritslev sogn bliver i Vrå trolovet til Anne Jensdatter af Nørre Vrå.
Den 8. januar 1777: Søren Madsen på Bakken i Serritslev sogn er forlover, da Christen Andersen af Guldager i Vrejlev sogn bliver trolovet til Anne Margrethe Nielsdatter af Sønder Vrå.
Den 8. maj 1777: Karen Povelsdatter på Backen i Serridslev sogn er fadder, da Christen Andersen, som tjener i Harchen i Vrejlev sogn, og hans hustru, Anne Margrethe Nielsdatter, får døbt datteren Else Christensdatter i Vrå.
Den 23. maj 1777: Peder Heylesen af Øster Aae i Serridslev sogn bliver trolovet til enken Johanne Christensdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 12. september 1783: Niels Michelsen af Kalum i Serridslev sogn er forlover, da Jesper Christensen af Mellerup i Jerslev sogn bliver trolovet til Else Olufsdatter af Stenvad i Vrå sogn.
Den 10. august 1786: Christen Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Karen Jensdatter af Sønder Vrå.
Den 22. august 1786: Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet i Vrå til Bodil Christensdatter af Sønder
Vrå.
Den 13. marts 1789: Christen Sønderhaven af Serridslev sogn er forlover, da ungkarl Christen Mortensen af Aarupgaard i Vrejlev sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter af Sønder Vrå.
Den 25. december 1790: Christen Jensen af Serridslev er forlover, da pigen Else Clausdatter af Underåre bliver trolovet i Vrå til ungkarl Niels Rasmussen af Sønder Vrå. Den anden forlover er Jens Mogensen af Borup i Vrå sogn.

Folk fra Borup, Foldbjerg, Grønnerup, Nørre Vrå, Stenvad, Sønder Vrå og Vrå sogn
Den 11. maj 1701: Friderich Budwig af Sønder Vrå bliver trolovet til Boeld Pedersdatter.
Den 22. oktober 1702: Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Jespersen af Stenvad i Vrå sogn, er fadder, da Søren Nielsen og Karen Martinsdatter af Vollerup i Em sogn får døbt sønnen Niels Sørensen.
Den 29. juni 1704: Anne Nielsdatter, som er datter af Niels Jespersen af Stenvad i Vrå sogn, er fadder, da Søren Nielsen og Karen Mortensdatter af Vollerup i Em sogn får døbt sønnen Morten Sørensen.
Den 9. juli 1704: Jens Andersen af Borup i Vrå sogn er fadder, da Povel Frilesen og Karen Jensdatter af Em får døbt datteren Anna Povelsdatter.

Den 19. april 1716: Maren Jensdatter, som er datter af Jens Geertsen af Nørre Vrå, er fadder, mens hans hustru, Mette Heilesdatter, er gudmor, da Christen Terchildsen og Karen Michelsdatter af Hjelmsted i Serridslev sogn får døbt datteren Anna Christensdatter.

Den 30. marts 1720: Michel Andersen af Sønder Vrå er forlover, da Toer Christensen på Backen i Serridslev sogn bliver trolovet til sin tjenestepige, Maren Jensdatter.
Den 13. juni 1725: Jens Andersen af Rudbech i Sønder Vrå bliver trolovet til Maren Lauridsdatter, som er Berthel Thomasens steddatter af Kalum i Serritslev sogn. Anders Nielsen af Rudbech er forlover sammen med Marens stedfar.

15 p Trin 1729: Hans Andersen af Rudbæk i Sønder Vrå er forlover, da Jens Christensen af Sønder Vrå bliver trolovet til Anne Christensdatter, som er steddatter til Berthel Thomasen af Kalum i Serritslev sogn.
Fest Omni 1730: Sergeant Gabriel Glæser af Grønnerup i Vrå sogn er forlover, da landsoldat Hans Pedersen af Grønnerup bliver trolovet til Maren Pedersdatter.
Den 7. juli 1734: Mads Povelsen af Sønder Vrå er forlover, da Søren Mathiesen af Kalum i Serridslev sogn bliver trolovet til Mette Andersdatter.
Den 14. oktober 1740: I Vrå bliver grenadeer Mogens Friderich Lassen trolovet til pigen Maren Sørensdatter af Sønder Vrå.
Den 28. november 1745: Christen ? Skrædder af Sønder Vrå er forlover, da Tomas Christensen tjenende Jens Kudsk af Kalum bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Nygaard. Den anden forlover er Madts Tomesen af Wisted i Taars sogn.
D
en 3. marts 1749: Søren Jensen af Sønder Vrå er sammen med Oluf Jensen på Backen i Serridslev sogn forlovere, da Anders Christensen og Maren Christensdatter af Kalum 
troloves.
Circumc 1785: Hustruen til Christen Fuurbye af Sønder Vrå er i Em fadder, da Christen Nielsen og Karen Pedersdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Christensdatter.
6 p pasch 1785: Anne Pedersdatter, som er gift med Peder Svenningsen af Sønder Vrå, er fadder, da Niels Pedersen og Anne Cathrine af Em får døbt sønnen Peder Nielsen.

Den 25. november 1785: Niels Lauridtzen af Soelberg i Vrå sogn er forlover, da Lauridz Stephansen af Serridslev bliver trolovet til Maren Lauridzdatter.
4. advent 1785: Anne Jensdatter, som er gift med Michel Christensen af Sønder Vrå, er fadder, da Hans Jensen Bæck og Johanne Christensdatter af Em Hede får døbt sønnen Hans Hansen Bæck.
2 p pasch 1786: Else Jensdatter, som er gift med Oluf Olufsen af Vrålund i Nørre Vrå, er fadder, da Jens Pedersen og Else Madsdatter af Em får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 27. juli 1786: Hans Bang af Nørre Vrå er forlover, da [skrevet Laurs] Lauridtz Bang af Smedsted bliver trolovet til Mette Christensdatter Mørck af Nyegaard i Serridslev sogn.
Den 16. februar 1787: Oluf Olufsen af Vestergaard i Nørre Vrå er forlover, da Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Holt.
Den 19. oktober 1787: Peder Lauridtzen af Nørre Vrå bliver trolovet til Frideriche Pedersdatter af Vesteraa. Forlovere er [skrevet Bærthel] Barthel Jensen af Xfergaard? i Nørre Vrå og Christen Lauridzen af Sønderhaven i Serridslev sogn.
Lætare 1788: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn samt Inger Jensdatter, som tjener hos Thomas Andersen, er faddere, da Jens Olufsen af Em og Maren Thomædatter får døbt sønnen Thomas Jensen.
Invocat 1789: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn samt Inger Jensdatter, som tjener hos Thomas Andersen, er faddere, da Morten Andersen af Em og Else Jensdatter får døbt datteren Johanne Mortensdatter.
22 p Trin 1789: Thomas Andersen af Stenvad i Vrå sogn er fadder, da Jens Pedersen af Em og Maren Thomsdatter får døbt sønnen Peder Jensen.
2 p pasch 1790: Povel Olufsen, som er stedsøn til Christen Nielsen af Stenvad i Vrå sogn, og Mariane Jespersdatter, som tjener hos Christen Nielsen, er faddere, da Jens Pedersen Torsmarck af Em og Mette Jensdatter får døbt datteren Johanne Jensdatter Torsmarck.
Den 30. marts 1794: Niels Mogensen af Sønder Vrå er forlover, da enkemand Jens Jensen Holt af Bakken bliver trolovet til Maren Jensdatter af Øster Aae i Serridslev sogn.
Den 28. februar 1797: Enkemand Simon Pedersen af Grønnerup i Vrå sogn bliver trolovet til Ellen Hansdatter af Serridslev. Jens Christensen af Grønnerup er den ene forlover.
Den 21. november 1797: Anders Sørensen af Foldbjerg i Vrå sogn er forlover, da ungkarl Anders Nielsen af Bakken bliver trolovet til Karen Thomsdatter af Holt i Serridslev sogn.
Den 31. oktober 1800 under Serridslev: Peter Nicolay Boelund og Anne Marie Sørensdatter af Wanggaard i Vrå sogn bliver viet i stuen på Haurholm efter kongelig bevilling.
Den 24. juli 1801: Laust Nielsen af Sønder Vrå er forlover, da enkemand Simon Jensen af Aasigen bliver trolovet til Anne Jensdatter af Aae.
Den 14. marts 1803: Bertel Hansen af Sønder Vrå bliver trolovet til Inger Marie Laursdatter af Vestermarken i Serridslev sogn. Forlovere er Jens Nielsen af Kalum og Jacob Hansen af Sønder Vrå.
Den 3. januar 1804: Niels Christensen af Sønder Vrå er forlover, da Christen Madsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til enken Else Knudsdatter af Vestermarken i Serridslev sogn.
Den 19. juli 1807: Enkemand Jakob Hansen af Sønder Vrå bliver trolovet til Else Marie Ovesdatter af Stade i Serritslev sogn. Den ene forlover er Christen Jakobsen af Sønder Vrå.
Den 7. september 1807: Peder Christensen af Foldbjerg er forlover, da ungkarl Christen Christensen af Serritslev bliver trolovet til enken Maren Laursdatter.
Den 28. september 1807: Christen Christensen af Sønder Vrå er forlover, da ungkarl Peder Christensen af Kalum bliver trolovet til Kirsten Laursdatter af Kalum.
Den 19. maj 1814: Kirsten Sørensdatter, som er gift med gårdmand Christen Bertelsen af Nørre Vrå, er gudmor, og Christen Bertelsen, husmand Simon Nielsen samt tømmermand Christen Andersen af Nørre Vrå er faddere, da gårdmand Simon Andersen og Christiane Nielsdatter af Serridslev får døbt sønnen Anders Simonsen.
Den 1. januar 1838: Gårdmand Christen Christensen af Nørre Vrå og husmand Niels Hansen af Sønder Vrå er faddere, da selvejersmand Jens Møller og Mette Kirstine Jensdatter af Vestermarken får døbt datteren Maria Jensdatter.

Folk fra andre sogne, som var i Em, Serridslev og Vrå - del 2

Folk fra Stagsted og Skæve sogn
Den 3. december 1721: Michel Andersen af Nejsum i Skæve sogn bliver trolovet til Mette Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn. Forloverne er Frans Jørgensen af Moesgaard i Tornby sogn og Hans Jensen af Hjelmsted.
Den 12. marts 1743: Christen af Stagsted er forlover, da ungkarl Søren Jensen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Magdalene Villadsdatter af Nørre Vrå.
Den 14. februar 1764: Christen Rasmussen af Skæve sogn er forlover, da Laurits Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Else Thomædatter af Sønderhaven. Den anden forlover er Jens Søndergaard af Holt.

Folk fra Tylstrup sogn
Den 9. oktober 1742: Erich af Tylstrup er forlover, da Christen Larsen og enken Anne Jensdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.

Folk fra Agdrup, Hvidsted og Tårs sogn
Den 20. november 1720: Da Laurids Jensen af Agdrup i Taars sogn bliver trolovet til Anne Andersdatter af Stade, er den ene forlover Søren Sørensen af Stade.
Den 26. oktober 1739: Christen Larsen af Borup i Taars sogn er forlover, da Oluf Larsen af Sejlstrup bliver trolovet til Karen Pedersdatter Mørch af Kalum. Den anden forlover er Peder Mørch af Kalum.
Den 15. marts 1742: Lars Christensen af Tårs bliver trolovet til enken Anne Mortensdatter af Sønderhaven. Forlovere er Tomas Christensen af Hesselholt og Morten Nielsen af Gynderup.
Den 23. januar 1742: Ungkarl Jens Tomesen af Tårs bliver trolovet til Maren Jensdatter af Sønder Vrå i Vrå sogn.
Den 28. november 1745: Mads Tomesen af Hvidsted i Tårs sogn er forlover, da Tomas Christensen, der tjener hos Jens Kudsk af Kalum i Serridslev sogn, bliver trolovet til Johanne Jensdatter af Nygaard. Den anden forlover er Christen ? Skrædder af Sønder Vrå.
Den 25. oktober 1748: Søren Jensen af Borup i Taars sogn er forlover, da Jens Hansen og Anne Andersdatter i Holt troloves.
Den 17. november 1767: Niels Jensen af Volsholt i Taars sogn er forlover i Vraa, da Morten Christensen forpagter i Lund præstegård troloves til Anne Pedersdatter i Vraa præstegård. Den anden forlover er Christen Stade forpagter i Vraa præstegård.
Den 20. november 1776: Christen Nielsen af Taars troloves til enken Maren Nielsdatter af Underaare. Forlovere: Peder Nielsen og Povel Hansen af Underaare.
Den 26. september 1782: Christen Jensen af Agdrup i Taars sogn er forlover, da Jens Hansen i Wollerup troloves til Malene Olufsdatter i Steenvad.
Den 1. november 1785: Lauridtz Hansen af Taars sogn troloves til Dorethe Olufsdatter fra Mellemgaard i Steenvad i Vrå sogn. Forlovere er Thomas Jensen Koldbroe af Taars sogn og Niels Olufsen af Steenvad.

Folk fra Villerup og Skallerup sogn
Den 25. oktober 1736: Svend Stephansen af Lønstrup i Skallerup sogn er forlover, da enkemanden Bertel Christensen bliver trolovet til Maren Thomesdatter af Østergaard i Nørre Vrå.
Den 17. marts 1780:
Jens Iversen af Hannerup i Skallerup sogn bliver trolovet til enken Maren Nielsdatter af Stade. Forlovere er Poul Uthermøller på Aastrup og Anders Smed af Hjørring.
1 p Trin 1788: Søren Hansen Ladefoged af Villerup er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.

Folk fra Torslev sogn
Den 12. juni 1717: Maren Jensdatter af Heiselt i Torslev sogn er fadder, da Hans Jensen og Maren Jensdatter af Hjelmsted får døbt datteren Karen Hansdatter.
Den 27. marts 1726: Thomas Jensen af Refbacken i Torslev sogn troloves til Else Christensdatter af Serridslev. Forlovere er Peder Jensen af Refbacken [Rævebakken] og Christen Jensen af Houstrup, begge i Torslev sogn.
8 p Trin 1728: Begraves et uægte barn, 12 uger gammel, som er fød i Torslef sogn af Maren Pedersdatter, der kom til Underaare med barnet. Barnet er døbt i Torslev kirke og har som barnefar Søren Sørensen fra Wange [Vang] i Torslev sogn.
Den 19. juni 1734: Jens Christensen af Vraagaard i Torslef sogn står forlover, da Thomas Hansen i Underaare troloves til Margrethe Madsdatter af Plet i Vrejlev sogn. Den anden forlover er Jens Eskildsen i Vraa
by.

Folk fra Lyngby sogn i Hjørring amt
Den 19. maj 1772: Simon Jensen af Lyngby [sogn, Hjørring amt] er forlover, da Mathias Jensen af ?berg troloves til Bodil Mogensdatter af Sønder Vrå.
2 p pasch 1787: Povel Jensen, som tjener i Lyngby sogn i Hjørring amt, og hustru Maren Olufsdatter af Em, får døbt sønnen Jens Povelsen.

Folk fra Stenum sogn
Den 15. september 1718: Else Jensdatter af Stenum er fadder, da Søren Sørensen og Johanne Sørensdatter af Stade i Serridslev sogn får døbt datteren Kirsten Sørensdatter.
Den 13. december 1785: Niels Pedersen af
Stenum sogn bliver trolovet i Vrå til Anne Sørensdatter af Grønderup. Søren Christensen af Stenum er den ene forlover.
Den 29. oktober 1790: Enkemand Søren Christensen af Stenum bliver trolovet i Vrå til Mette Simonsdatter af Stenvad. Forlovere er Peder Olufsen af Stenum og Anders Jensen af Sønder Vrå.
Den 2. august 1844: Enkemand Thomas Olsen af Rubjerg, som er født i Stenum sogn i 1798, bliver viet til Louise Gundersdatter af Underåre i Serridslev sogn. Forlovere er husmændene Bertel Jensen og Mads Jensen af Underåre.

Folk fra Vollerup og Em sogn
Den 27. februar 1701: Peder Jensen af Em by bliver trolovet til Inger Lauridsdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 27. marts 1704: Hans Heilesen af Em by bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 17. august 1729: Peder Nielsen af Em by er forlover i Vrå, da Mogens Jensen og Maren Jensdatter af Sønder Vrå bliver trolovet.
Den 19. august 1729: Jens Jensen Smed af Em troloves i Vrå til Kirsten Johansdatter af Sønder Vrå. Forlovere: Johan Nielsen af Sønder Vrå og Anders Sørensen Smed af Nørre Vrå.
22 p Trin 1733: Thomas Jensen i Emb er fadder, da Jens Nielsen og Kirsten Sørensdatter i Calum får døbt sønnen Jens Jensen. Kirsten Sørensdatter af Holt er også fadder
.
4. advent 1736: Christen Pedersen af Mølhuuset ved Emb troloves til enken Else Andersdatter af Calum. Troloverne er Peder Wogensen? af Mølhuuset og Niels Nielsen af 
Emb.
Den 8. august 1737: Mons Pedersen af Em og Anders Johansen af Vollerup er forlovere, da Simon Simonsen og Mette Sørensdatter af Stenvad i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 19. november 1741: Enkemanden Jacob Christensen af Vollerup i Em sogn bliver trolovet til Maren Knudsdatter af Underaare i Serridslev sogn. Forloverne er Anders Pedersen af Kalum i Serridslev sogn og Anders Johansen af 
Vollerup.
Den 13. september 1743: Oluf Jensen af Em er forlover, da Christen Jensen af Rakkeby i Vrå bliver trolovet til enken Maren Jensdatter af Vrålund.
Den 8. november 1744: Jacob Corporal af Em er forlover, da Niels Vilson Tambour bliver trolovet til Birgithe Nielsdatter af Kalum i Serridslev sogn. Den anden forlover er Niels Mathiesen af Kalum.

Den 11. juni 1751: Mads Christensen i Emb er forlover sammen med Jens Jensen i Callum, da Niels Christensen i Callum troloves til Anne Christensdatter i Callum.
Den 27. juni 1755: Da Peder Pedersen af Emb troloves til Maren Larsdatter af Stade, er forloverne Hans Christensen i Emb og Anders Pedersen af Hiermetslefgaard.
Den 15. september 1758: Lars Jensen af Serridslev troloves til Kirsten Nielsdatter af Emb Markhuus.
Den 18. marts 1760: Anders Mortensen i Emb er forlover, da Jens Jensen Nørhaven troloves til Margrethe Thomasdatter af Sønderhaven.
Den 9. oktober 1766: Anne Albretsdatter af Em troloves i Vrå til Niels Jensen af Borup. Forlovere er Johan Ovesen af Emb og Niels Andersen Bombech af Borup.
Den 24. oktober 1766: Moust Albretsen af Em bliver trolovet i Vrå til Margrethe Thomædatter af Borup. Forlovere er Peder Pedersen af Em og Jens Sørensen af Borup i Vrå sogn.
2 p Trin 1767: Peder Olufsen, som tjener hos Johan Ovsen af Em, og hustru Anne Pedersdatter, som er i huset hos Jens Thomsen Skrædder af Sønder Vrå, får døbt datteren Maren Pedersdatter.
14 p Trin 1767: Margrethe Thomædatter, som er gift med Moust Albretsen af Em, er fadder, da Jens Sørensen og Johanne Thomædatter af Borup i Vrå sogn får døbt datteren Mette Jensdatter.
Den 9. januar 1770: Ole Jensen af Em er forlover i Vrå, da Christen Jensen af Vraalund bliver trolovet til Else Jensdatter af Nørre Vrå. Niels Jensen af Borup i Vrå sogn er den anden forlover.
Den 27. november 1770:
Zidsel Christensdatter af Em bliver i Vrå trolovet til Christen Lauridsen Schiøtte af Borup. Forlovere er Christen Jensen af Grønnerup og Jens Jensen af Borup i Vrå sogn.
Den 22. oktober 1773: Niels Pedersen af Em [sogn] er forlover, da Thomas Olesen og Anne Christensdatter i Sønder Vrå troloves.

Den 30. april 1776: Enkemanden Oluf Olufsen af Em troloves til Else Jensdatter af Vraalund i Nørre Vrå. Christen Nielsen af Gunders Møller er forlover sammen med Søren Heylesen i Nørre Vraa.
Den ? august 1776: Niels Jensen i Vollerup [i Em sogn] troloves til Johanne Christensdatter Giølboe i Kalum [i Serridslev sogn]. Forlover er Anders Thomsen i Wollerup.
Den 20. juni 1777: Thomas Andersen af Em troloves i Vrå til Dorethe Thomsdatter i Stenvad.
Den 28. november 1780: Søren Christensen af Em troloves i Vrå til Margrethe Jensdatter i Sønder Vraa.
Den 6. april 1779: Jens Jensen af Wollerup er forlover, da Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn troloves til Karen Pedersdatter [af Hielmsted?].
Den 4. juli 1786: Jens Jespersen af Vollerup i Em sogn er forlover, da Oluf Jensen af Stenvad troloves til Anne Jensdatter af Bakken i Vrå sogn.
Den 21. juli 1786: Mads Christensen af Em bliver trolovet i Vrå til Anne Marie Christensdatter af Em. Anders Thomsen af Em skole og Jens Andersen af Em er forlovere.
Den 22. august 1786: Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn er forlover, da Bertel Thomsen af Kalum i Serridslev sogn i Vrå troloves til Bodil Christensdatter af Sønder Vrå.
Den 21. december 1787: Ove Johansen af Em er forlover, da enkemand Niels Olufsen af Stenvad troloves til enken Maren Christensdatter af
Stenvad.
Den 21. oktober 1791: Jens Hansen af Vollerup i Em sogn er forlover, da ungkarl Simon Nielsen af Vrejlev Mølle bliver trolovet til Johanne Pedersdatter af Stenvad.
Den 1. marts 1793: Ungkarl Hans Baltzersen af Mølhuset i Em sogn troloves til Kirstine Sørensdatter af Kalum. Niels Pedersen af Em er forlover sammen med Bertel Thomsen i Kalum.
Den 20. november 1795: Ungkarl Peder Nielsen af Vollerup bliver trolovet til Maren Jensdatter af Underaare. Forlovere er Niels Pedersen af Vollerup og Peder Poulsen af Underåre.
Den 30. januar 1807: Jens Hansen af Vollerup er forlover, da ungkarl Thomas Hansen af Ulhøj i Serritslev sogn bliver trolovet til Inger Marie Jensdatter af Ulhøj.
Den 14. juli 1807: Jens Hansen af Vollerup er forlover, da Christen Nielsen af Hathuset i Jerslev sogn bliver trolovet til Mette Kirstine Hansdatter af Ulhøj i Serritslev sogn.

Folk fra Smidstrup og Sejlstrup sogn
Den 29. juni 1710: Anne Jensdatter, der er født i Smidstrup i Sejlstrup sogn, absolveres. Hun tjente hos Anders Kockholm af Borup i Vrå sogn, hvor hun blev besvangret af soldaten Jesper Thomasen, som nu tjener i Stenvad i Vejby sogn.
Den 26. oktober 1739: Oluf Larsen af Sejlstrup bliver trolovet til Karen Pedersdatter Mørch af Kalum i Serridslev sogn.
Den 17. februar 1775: Jens Nielsen af Sejlstrup Mølle er forlover, da enkemanden Søren Heylesen af Nørre Vrå bliver trolovet til Karen Jensdatter.
Den 23. maj 1777: Christen Staxsted af Sejlstrup sogn er forlover, da Peder Heylesen af Øster Aae i Serridslev sogn bliver trolovet til enken Johanne Christensdatter af Borup i Vrå sogn.

Den 19. januar 1782: Jacob Nielsen af Smidstrup i Sejlstrup sogn er forlover, da Jens Pedersen Aalstrup bliver trolovet til Bodil Jensdatter af Kalum i Serridslev sogn. Den anden forlover er Peder Christensen af Nørre Vrå.
Den 30. november 1790: Henrich Christensen af Smidstrup i Sejlstrup sogn er forlover, da enkemand Christen Sørensen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til enken Anne Marie Johansdatter.

Folk fra Jelstrup sogn
Den 1. april 1740: Jens Mathisen af Gylstrup [Gølstrup i Jelstrup sogn] står som trolover, da Niels Mathisen af Callum troloves til Anne Tomesdatter af Holt.
Den 21. juni 1754: Anders Olufsen af Jelstrup er forlover, da Søren Pedersen og Johanne Christensdatter i Callum troloves. Den anden forlover er Niels Mathiesen af Callum.

Folk fra Brødslev og Ingstrup sogn
Den 29. januar 1722: Laurids Clausen af Brødslev i Ingstrup sogn er forlover, da Christen Jensen Brun af Tureby by og sogn bliver trolovet til Anne Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå. Den anden forlover er Jens Hansen Smed af Sønder Vrå.
Den 12. marts 1743: Jens Jensen af Brødslev er forlover, da ungkarl Søren Jensen af Nørre Vrå bliver trolovet til enken Magdalene Villadsdatter af Nørre Vrå.

Den 7. januar 1784: Povel Povelsen og Maren Nielsdatter Find, som er datter af skoleholder Niels Find af Serridslev, og som er forlovet i Ingstrup, bliver denne dag viet i Serridslev.

Folk fra Børglum sogn

Den 27. marts 1704: Johan Andersen af Vittrup i Børglum sogn er forlover, da Hans Heilesen af Em bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 26. marts 1706: Johan Andersen i Witterup [Vittrup i Børglum sogn] er forlover, da Mads Lauridsen af Øster Hjermitslev troloves til Johanne Sørensdatter af Skarvad i Vrå.
Den 10. juli 1721: Søren Pedersen af Stenbjerggaard i Børglum sogn er forlover, da Christen Nielsen og enken Giertrud Heylesdatter i Steenvad bliver trolovet. Den anden forlover er Christen Nielsen i Steenvad.
19 p Trin 1727: Christen Madsen af Børlum sogn, Landsoldat, troloves til enken Mette Boesdatter af Serridslev.
Den 13. januar 1735: Hans Smidt af Lycken i Børglum sogn er forlover, da degnen Knud Nielsen Schøtte i Vrå troloves til degneenken Anne Rasmusdatter.
Den 17. februar 1736: Enkenmanden Frans Ibsen af Børglum sogn bliver trolovet til Giertrud Christensdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Niels Nielsen og Niels Christensen af Hjortnæs i Børglum sogn.
Den 27. februar 1737: Søren Andersen af Børglum by bliver trolovet til Ingeborg Andersdatter af Borup i Vrå sogn. Forlovere er Hans Nielsen og Peder Hejlesen af Børglum 
by.
Den 10. oktober 1741: Søren Andersen af Børglum er forlover, da Niels Andersen og Kirsten Andersdatter af Borup i Vrå sogn bliver trolovet.
Den 18. oktober 1774: Christen Ydsen af Børlum bliver trolovet til enken Birgithe Jespersdatter af Underåre. Forlovere er Lauridz Christensen Vestergaard af Kalum og Peder Rhoe af Underåre.
25 p Trin 1785: Margrethe Jacobsdatter, som er gift med Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn er fadder, da Peder Christensen Smed og Else Jacobsdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Reminisc 1786: Jens Munch og hans søn, Niels Jensen Munch af Steenberggaard i Børglum sogn, er faddere, da Ove Johansen og Anne Marie Jensdatter af Em får døbt sønnen Jens Ovesen.
1 p Trin 1788: Margrethe Jacobsdatter, som er gift med Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn, er fadder, da Ove Johansen og Anne Jensdatter af Em får døbt datteren Mette Ovesdatter.
Den 30. december 1788: Jens Munch af Steenberggaard i Børglum sogn er forlover, da Povel Sørensen af Stenum i Tolstrup sogn bliver trolovet til Maren Hansdatter af Rudbæk i Sønder Vrå.

Folk fra Ørum sogn
Den 4. december 1752: Jens Svendsen af Ørum bliver trolovet til Anne Andersdatter af Kalum. Forlovere er Simon Svendsen af Aagaard i Ørum sogn og Niels Mathisen af Kalum.

Folk fra Hallund sogn
Den 7. juni 1716: Soldaten Jens Jensen, som tjener hos Jens Pedersen af Hebbelstrup i Hallund sogn, udlægges til barnefar, da Birgitte Thomasdatter får døbt sin uægte søn for Jens Jensen. Faddere er Peder Lauridsens hustru af Underåre, Johanne Nielsdatter, Jesper Christensen og Niels Nielsen af Underåre samt Anders Jensen af Serridslev.
Den 19. marts 1728: Hans Lauridsen af Hallund, som er født i Vrejlev, bliver trolovet til Maren Christensdatter af Kalum.

Den 27. oktober 1746: Mathies Nielsen af Hallund er forlover, da Madts Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Maren Jensdatter af Hjelmsted. Den anden forlover er Anders Bollesen af Holt.
Den 27. oktober 1748: Peder Christensen og Niels Nielsen af Hallund er forlovere, da enkemanden Christen Christensen af Hallund bliver viet til Anne Jensdatter af Lille Nygaard.

Den 4. februar 1751: Da Jesper Nielsen af Hallund sogn bliver trolovet til Anne Thoersdatter på Bakken, er forloverne Christen Pedersen af Hallund og Søren Christensen på Bakken.
Den 15. juli 1760: Claus Gundesen af Holmsted [Hollensted] i Halling sogn [Hallund sogn] er forlover, da Peder Ibsen af Rønnerup i Vrejlev sogn troloves til Maren Pedersdatter af Underaare.
Den 9. oktober 1766: Jens Christensen af Hallund er forlover sammen med Jens Hansen af Tollestrup i Vrejlev sogn, da Jens Christensen Solgaard af Holmsted og Bodil Jensdatter af Underåre bliver trolovet.
Den 25. november 1788: Ungkarl Simon Laursen af Hallund sogn bliver trolovet til Mette Pedersdatter fra Underåre.
Den 4. marts 1791: Jens Madsen af Østerkjær i Hallund sogn er forlover, da ungkarl Simon Pedersen af Vrejlev sogn bliver trolovet til Margrethe Hansdatter af
Serridslev.
Den 15. juni 1815: Ane Olsdatter hos faren Ole Jensen i Hallund sogn er gudmor, da Jens Olsen og Mette Marie Jensdatter i Serridslev sogn får døbt sønnen Ole Jensen.

Folk fra Hellum sogn
Den 25. juni 1751: Da Niels Jespersen af Kisdal i Hellum sogn bliver trolovet til Anne Christensdatter af Hjelmsted, er forloverne Anders Pedersen af Olestrup og Heile Terchelsen af Hjelmsted.
Den 5. februar 1755: Jesper Nielsen af Hellum bliver trolovet til Maren Povelsdatter af Bakken i Serritslev sogn. Forlovere er Jens Tollestrup og Stephen Nielsen af Sneverholt i Hellum sogn.
Den 7. januar 1777: Søren Thomsen af Kalsberg i Hellum sogn er forlover, da Peder Jensen? af Hjelmsted ? bliver trolovet til Else Pedersdatter. Den anden forlover er Jens Christensen af Hjelmsted.
Den 6. april 1779: Søren Thomsen af Kalsberg i Hellum sogn er forlover, da Christen Nielsen af Vollerup i Em sogn bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Hjelmsted.

Folk fra Hellevad sogn
11 p Trinit 1729: Christen Jensen af Boved i Hellevad sogn bliver trolovet i Vrå til Kirsten Lauridsdatter af Sønder Vrå. Forlovere er Anders Jensen af Toldberg og Laurids Lauridsen af Sønder Vrå.
Den 2. september 1774: Kapellan Nisenius Pettersen Smith for Hellevad, Hellum og Ørum bliver viet til jomfru Anethe Meyer uden foregående trolovelse. Forlovere er Lieutenant Zigvarsen af Hellevad og Herman Frideric Coucheron af Lille Nyegaard.

Folk fra Saltum og Sønder Saltum
Den 13. juni 1766: Niels Christensen af Sønder Saltum bliver trolovet til Anne Nielsdatter af Vesterå. Forlovere er Niels Christensen og Christen Nielsen af Saltum.
Den 21. april 1767: Jeppe Ollesen af Egested i Saltum sogn er forlover, da Peder Olufsen og Anne Pedersdatter i Vrå præstegård bliver trolovet. Den anden forlover er forpagter Christen Sørensen af Vraa.

Folk fra Rubjerg sogn
Den 16. november 1759: Bernt Sørensen af Alstrup i Ruberg sogn bliver trolovet til Johanne Hansdatter af Stade. Forlovere er Christen Pedersen Ladefoged af Lønstrup og Willum Lauritsen af Rubjerg.


Folk fra Ugilt sogn
Den 18. februar 1763: Christen Madsen Dalsager af Ugilt sogn er forlover, da Thomas Christensen og Anne Lauritsdatter af Vester Aae bliver trolovet.
Den 12. november 1784: Oluf Pedersen fra Lørslev i Ugilt sogn er forlover, da Lauridtz Olufsen i Grynderup [i Vrå sogn] troloves til Anne Thomædatter [Thomasdatter] af Vrejlev sogn

Folk fra Mårup sogn
Den 12. oktober 1779: Niels Nielsen af Vester Vidstrup i Mårup sogn er forlover, da Maren Nielsdatter i Borup i Vrå sogn troloves til Christen Mouridsen af Borup.


Folk fra Tise sogn

Den 1. juli 1766: Anders Pedersen i Fiilholm i Tiis sogn er forlover sammen med Peder Andersen i Sønder Harreslev, da Olaf Sørensen og Maren Nielsdatter i Stade troloves.
Den 6. november 1772: Christen Pedersen Krogsgaard af Thiis er forlover, da Niels Nielsen Bruus af Vrensted troloves til enken Maren Sørensdatter af Øster Aae.

Folk fra Øster Hjermitslev sogn
Den 28. marts 1701: Christen Lauridtzen i Øster Hiermedslev er fadder, da Søren Andersen og Inger Thomesdatter i Stade får døbt datteren Maren Sørensdatter. En anden fadder er Johanne Peder Laursens i Steenberggaard.
Den 26. marts 1706: Da Mads Lauridsen af Øster Hjermitslev troloves til Johanne Sørensdatter af Skarvad i Vrå, er forloverne Svend Erichsen og Christen Laursen af Øster Hjermitslev.
Den 23. oktober 1767: Michel Pedersen af Øster Hiermeslev troloves til Kirsten Pedersdatter af Hielmsted. Forloverne er Jens Nielsen af Øster Hiermeslev og Therkild Christensen i Hielmsted.
Den 10. august 1773: Jens Hansen af Hiermeslef troloves til Mette Christensdatter af Calum. Forlovere er Peder Jensen Iller i Kalum og Laurs Jensen i Serridslev.
Den 13. august 1773: Niels Sørensen i Øster Hjermitslev er forlover, da Jens Jensen fra Øster Brønderslev troloves til enken Zidsel Olufsdatter fra Vestermarken.
Den 14. november 1775: Lauridtz Erichsen af Øster Hiermesleuf troloves til Mette Jensdatter af Nørhaven. Forlovere: Peder Christensen Thiis af Serridslev og  Jens Thomsen ved skolen i Serridslev.
Den 23. november 1779: Enkemanden Jens Thomsen af Øster Hiermitslev troloves til Kirsten Andersdatter af Melhaven.
Den 9. juli 1782: Lauridtz Pedersen i Øster Hjermitslev er forlover, da Lauridtz Lauridtzen og Maren Simonsdatter ved Serritslef kirke troloves.

Folk fra Vester Hjermitslev sogn
Den 5. november 1837: Pigen Ane Marie Nielsdatter af Vester Hjermitslev er gudmor, da ugifte Ane Johanne Christensdatter af Serridslev får døbt datteren Marie Nielsdatter. Udlagt barnefar er Niels Nielsen af Aamark.

Folk fra Snarup og Rakkeby sogn
Den 27. februar 1701: Niels Pedersen Steen af Rakkeby bliver trolovet i Vrå til Sitzel Andersdatter af Borup i Vrå sogn.
Den 30. marts 1706: Peder Knudsen af Rakkeby bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Grønnerup i Vrå sogn. Forlovere er Svenning Nielsen og Søren Knudsen af Rakkeby.
Den 6. oktober 1715: Niels Pedersens hustru af Snarup i Rakkeby sogn er gudmor, da Anders Andersen og Mette Lauridsdatter af Vestermark i Serridslev sogn får døbt datteren Birgita Andersdatter.
Den 2. oktober 1719: Anders Christensen af Rakkeby bliver trolovet til Anne Christensdatter af Borup i Vrå sogn. Anders Christensen og Mathis Jensen af Rakkeby er forlovere.
Den 17. april 1738: Ungkarl Anders Pedersen Mølbach af Rakkeby sogn bliver i Vrå trolovet til Maren Lauridsdatter af Sønder Vrå.
Den 13. september 1743: Christen Jensen af Rakkeby bliver trolovet til enken Maren Jensdatter af Vrålund i Vrå sogn
Den 10. oktober 1747: Peder Andersen af Rakkeby er forlover, da Peder Mortensen af Saxager bliver trolovet til Mette Kirstine af Kalum. Den anden forlover er Hans Jensen af ?.

Den 6. juni 1766: Niels Jensen af Rakkeby troloves til enken Dorethe Christensdatter af Kalum. Forlovere: Niels Pedersen af Vollerup og Peder Nielsen af Underaare.
Den 22. oktober 1773: Niels Knudsen af Rakkeby er forlover, da Thomas Olesen og Anne Christensdatter af Sønder Vrå troloves.
Den 29. marts 1776: Morten Pedersen af Rakkeby troloves til Anne Christensdatter af Kalum. Forlovere: Anders Pedersen af Rakkeby og Christen Andersen af Smidstrup [i Vendsyssel].

Den 5. januar 1779: Knud Christensen af Rakkeby er forlover, da Søren Pedersen Bachen og Anne Margrethe Christensdatter bliver trolovet. Søren Madsen på Backen er den anden forlover.
Den 5. december 1788: Jens Nielsen af Rakkeby er forlover, da enkemand Anders Roholm af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Ædel Marie Nielsdatter af Borup.
Den 25. december 1814: Karen Pedersdatter [eller Povelsdatter], som er gift med Niels Christian Jakobsen af Rakkeby, er gudmor, og Dorthe Jakobsdatter samt Henrich Jakobsen, som begge tjener i Rakkeby, er faddere, da husmand Steffen Jakobsen og Maren Jensdatter af Underåre får døbt sønnen Johannes Steffensen.
Den 27. december 1843: Gårdmand Anders Jensen af Snarup i Rakkeby sogn er forlover, da Thomas Christensen, der er født i St. Olai sogn i Hjørring, bliver viet til Ane Marie Andersdatter af Sønderhaven i Serridslev sogn.

Folk fra Vadum sogn
Den 11. februar 1729: Enken Else Bertelsdatter af Vadum sogn bliver trolovet til Christen Olufsen af Aae i Serridslev sogn.

Folk fra Vodskov
Den 21. januar 1766: Anders Madsen af Vodskov bliver trolovet i Vrå til Ingeborg Marie Povelsdatter af Vraalund.

Folk fra Horsens sogn i Vendsyssel
Den 4. april 1804: Sr. Anders Howald af Horsens Mølle bliver trolovet til Kirstine Thomasdatter, der er enke efter Niels Tychsen af Kalum Nørgaard.


Folk fra Ajstrup sogn
Den 18. september 1796: Ungkarl Christen Jørgensen af Kærsgaard i Ajstrup sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Holt.

Folk fra Hune sogn
Den 22. februar 1771: Niels Jensen Bundgaard og Christen Christensen Skoleholder af Hune sogn er forlovere, da enkenmanden Bertel Christensen af Sønder Vraa troloves til Bodil Christensdatter.

Folk fra Furreby sogn
Den 4. februar 1780: Johanne Maria Christensdatter af Lycken i Furreby sogn troloves til Bertel Jensen i Østergaard i Nørre Vrå ved kgl. brev. Mons. Søebye foged ved Aaes er forlover sammen med Niels Jespersen i Sønder Vraa.

Folk fra Aaby sogn
Den 20. november 1772: Anders Pedersen fra Bjerget i Åby sogn troloves ved kgl. brev til Karen Jensdatter fra Østergaard i Nørre Vrå. Forlovere: Forpagter på Oxhold, Bredendall, og Thomas Christensen af Vesteraae [i Serridslev sogn].


Folk fra Vejby sogn

Den 27. marts 1704: Las Christensen af Vejby er forlover, da Hans Heilesen af Em bliver trolovet til Sitzel Sørensdatter af Skarvad i Vrå sogn.
Den 29. juni 1710: Anne Jensdatter, som er født i Smidstrup i Sejlstrup sogn, absolveres. Hun tjente hos Anders Kockholm af Borup, hvor hun blev besvangret af soldaten Jesper Thomasen, som nu tjener i Stenvad i Vejby sogn.
Den 1. november 1711: Laurs Laursen af Vangen i Vejby sogn udlægges til barnefar, da Anne Jensdatter absolveres.
25 p Trin 1785: Inger Andersdatter, som er datter af Anders Smed af Vejlby, er fadder, da Peder Christensen Smed og Else Jacobsdatter af Vollerup får døbt datteren Maren Pedersdatter.

Folk fra Hæstrup sogn
Den 29. maj 1789: Enkemanden Niels Hansen af Pælen i Hæstrup sogn bliver trolovet til Karen Andersdatter af Nyegaard i Serridslev sogn.
Den 30. november 1790: Jørgen Laursen af Hæstrup Mølle er forlover, da ungkarl Jacob Pedersen af Borup i Vrå sogn bliver trolovet til Anne Jensdatter.

Folk fra Astrup sogn
Den 6. maj 1791: Ungkarl Christen Stephansen af Astrup sogn troloves til Maren Jensdatter af Underaare. Søren Nielsen af Knudstrup er forlovere sammen med Peder Povelsen Smed af Underaare.

Folk fra Harritslev sogn
Den 17. april 1738: Niels Pedersen af Harritslev er forlover, da ungkarl Anders Pedersen Mølbach af Rakkeby sogn i Vrå bliver trolovet til Maren Lauridsdatter af Sønder Vrå.
Den 29. september 1786: Thomas Nielsen af Sønder Harritslev troloves til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.


Folk fra Vennebjerg sogn
Den 29. september 1786: Søren Pedersen af Dahl i Vennebjerg sogn er forlover, da Thomas Nielsen af Sønder Harritslev troloves til Mette Nielsdatter af Nørre Vrå i Vrå.

Folk fra Vrensted
Den 16. februar 1748: Christen Jensen af Vrensted bliver trolovet til Maren Jensdatter af Nørhaven. Forloverne er Christen Larsen af Vanggaard og Niels Andersen af Serridslev.
Den 22. juni 1752: Christen Jensen i Wrensted er forlover sammen med Peder Christensen i Serretslev, da Anders Nielsen af Serretslev troloves til Margrethe Jensdatter af Nørhaven.
Den 8. november 1761: Anders Christensen af Vrensted er forlover, da Mogens Madsen og Maren Andersdatter af Holt troloves.
Den 19. oktober 1762: Christen Jensen af Vrensted er forlover, da Peder Nørhaven troloves til Margrethe Sørensdatter af Serridslev. Hans Sørensen i Serridslev er den anden forlover.
Den 20. oktober 1769: Mads Jensen Østergaard og Christen Bruus af Vrensted er forlovere, da Niels ? ?gaard af Vrensted sogn bliver trolovet til Anne Hansdatter af Nørhaven.
Den 6. november 1772: Niels Nielsen Bruus af Vrensted bliver trolovet til enken Maren Sørensdatter af Øster Aae. Forlovere er Christen Pedersen Krogsgaard af Thise og Christen Jensen af Vrensted.
16 p Trin 1786: Johanne Jensdatter, som er gift med Jens Nielsen af Ossenterp i Vrensted sogn [måske Åsendrup?], er fadder, da Morten Andersen og Else Jensdatter af Em får døbt sønnen Anders Mortensen.

Folk fra Sulsted
Den 12. oktober 1764: Lars Hansen af Sulsted er forlover, da Carl Christensen af Stade troloves til Margrethe Pedersdatter af Stade. Den anden forlover er Christen Pedersen af Øster Aae, som er far til Peder Christensen Aae.

Folk fra Aalborg
Den 19. juli 1701: Diderich Schmith i Aalborg er fadder, da Christen Jensen Ladefoged og Maren Nielsdatter Holst i Kallum får døbt datteren Dorothea Christensdatter. Hans Povelsen Ridefoged er også fadder.
Den 15. juni 1704: Jacob Langebech i Aalborg absolveres pr. brev, da han har begået utroskab med Anne Nielsdatter i Em.
Den 11. august 1715: Anne Byrgesdatter ved Aalborg fedet er gudmor, da Jens Thomæsen og Mette Svendsdatter i Ulhøj i Serridslev sogn får døbt sønnen Thomas Jensen. Fadderne er Jens Sigvartsen, Else Berthelsdatter og Else Christensdatter af Serridslev foruden Niels Madsen i Ulhøj
.

Den 6. november 1719: Jochum Madsen Buch, klokker ved Sct. Budolfi kirke i Aalborg, troloves til Else Jørgensdatter, som tjener i Vraagaard i Vrå sogn efter kongelig bevilling. Forlovere er Peder Houstrup, som er medtjener i Sct. Budolfi kirke i Aalborg, og Nicolai Lorensen, som er borger og ?mager i
Aalborg.
1 p pasch 1731: Jens Justsen af Aalborg er fadder, da Dorthe Christensdatter og Peder Jensen Mørch af Kalum får døbt sønnen Peder Pedersen Mørch.
6 p Trin 1732: Skomagersvend Christopher Trundsen Kamp af Aalborg bliver trolovet til Anne Poulsdatter Winter, som tjente i Aalborg.
Den 27. maj 1796: Ungkarl Jens Todberg af Aalborg troloves til Mette Marie Nielsdatter af Bakken.
Den 1. november 1797: Christian Mørk af Aalborg troloves til Maren Trind, der enke efter Poulsen i Skolehuset i Serridslev sogn. Forlovere er Laust Bang af Smersted og Niels Trind af Skolehuset.

Folk fra Hjørring
Den 20. marts 1701: Peder Andersen af Hjørring bliver trolovet i Vrå til Maren Sørensdatter Koch af Grønderup.
Den 14. januar 1734: Hans Andersen af Hjørring bliver trolovet til enken Maren Lauridsdatter af Stade. Den ene forlover er kedelsmed Povel Lauridsen af Hjørring, mens den anden er Michel Lauridsen af Kalum.
Den 27. december 1843: Ungkarl Thomas Christensen, der er født i St. Olai sogn i Hjørring i 1809, bliver viet til Ane Marie Andersdatter af Sønderhaven i Serridslev sogn.

Folk fra Tornby sogn
Den 3. december 1721: Frans Jørgensen af Moesgaard i Tornby sogn og Hans Jensen af Hjelmsted er forlovere, da Michel Andersen af Nesum i Skæve sogn forloves til Mette Christensdatter af Kalum.

Folk fra Tureby sogn
Den 29. januar 1722: Christen Jensen Brun af Tureby by og sogn troloves til Anne Hansdatter af Rudbeck i Sønder Vrå.

Folk fra Nielstrup og Elling sogn
Den 24. februar 1804: Enkemand Peder Sørensen af Nielstrup i Elling sogn bliver trolovet til Karen Olesdatter af Underåre.

Folk fra Nielstrup i Åsted sogn
Den 24. februar 1804: Henrich Andersen af Nielstrup i Åsted sogn er forlover, da enkemand Peder Sørensen af Nielstrup i Elling sogn bliver trolovet til Karen Olesdatter af Underåre.

Folk fra Svenstrup [sogn, Aalborg amt]
Fest Ascens 1717: Anders Nielsen, som tjener i Rigmands Mølle i Svenstrup sogn, udlægges til barnefar, da Margrethe Christensdatter i Serridslev sogn får døbt sønnen Christen Andersen. Faddere til drengen er Anders Hansen, Christen Lauridsen, Birgitte Olufsdatter og Birgitte Jensdatter i Serritslev.

Bemærk: En næsten ulæselig indgang i 1734: Jeg tror, at der står for Maren Christensdatter:
Dom 2: p: Pasch Inddøbt et Egte barn inddøbt et Egte barn kaldet Maren ? ? da 2den confirmeret for ? Christen Pedersen og Anne Jensdatter i Calum Faddere Peder Mørch af ?, Mette Christensdatter  og Mette Andersdatter, alle af Calum.

Vrejlev Gods Jordebog - fæstebreve fra Serridslev sogn

Den 24. juli 1753: Christen Erichsen fæster det sted på Bachen i Serritslev, som hans far, Erich Christensen, fradøde. Fæstet underskrives af Christen Erichsen med vidner: Thor Jensen og Niels Jensen, som begge er tjendende på Vrejlev kloster.
Den 2. marts 1754: Svend Jensen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Mellemhaven [Melhaven] i Serritslev sogn, som Jens Jensen tidligere beboede og fradøde. Underskrevet af Svend Jensen, Thor Jensen og Niels Jensen.
Den 4. marts 1754: Iver Nielsen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Underaare i Serritslev sogn, som Jens Sørensen beboede og fradøde, idet Iver Nielsen ægter Jens Sørensens enke. Underskrifter fra Ifver Nielsen, Thord Jensen og Niels Jensen.
Den 11. marts 1754: Anders Iversen fæster det hus i Ulhøj i Serritslev sogn, som Mette Svendsdatter sidst beboede og fradøde. Underskrevet af Anders Ifversen, Thord Jensen og Niels Jensen.
Den 8. oktober 1754: Peder Christensen fæster det sted i Scharnagger [Skarnager] i Serritslev sogn, som Christen Jensen beboede og fradøde. Underskrevet af Peder Christensen og til vitterlighed af T. Herslev og Niels Jensen.
Den 19. september 1758: Niels Nielsen fæster det sted på Bakken i Serridslev sogn, som er i den ny matrikulering. Uægte underskrift fra Niels Nielsen.
Den 19. september 1758: Olle Jensen Steerup, som er soldat i kaptajn Høegs kompagni, fæster det sted i Underaare i Serridslev sogn, som Christen Michelsen sidst beboede men frivilligt har afstået pga. svaghed. Uægte underskrift fra Olle Jensen.
Den 5. juni 1784: Poul Nielsen, barnefødt under Vrejlev Kloster, fæster det sted i Melhaven i Serritslev sogn, som Jens Svendsen pga. armod er frakommen. Poul Nielsen har været på session i Aalborg men blev kasseret som udulig. Underskrift fra Poul Nielsen.
Den 1. november 1784: Laurids Bang fra Smersted fæster sted det på Bachen i Serritslev sogn, som hans far, Rasmus Bang, forhen kappelan for Vrå, Em og Serridslev sogne, havde i fæste og er fradød. Underskrift fra Laurids Bang, der også kaldes Laurs Bang.   
Den 25. april 1785: Landsoldat Søren Christensen, som er født i Grønnerup under Vrejlev Gods, fæster det sted på Bachen i Serridslev sogn, som Peder Andersen sidst beboede. Uægte underskrift fra Søren Christensen.
Den 5. november 1785: Lars Stephansen af Serridslev fæster det sted i Serridslev, som hans far, Stephan Jensen sidst havde i fæste men frivilligt har afstået til ham pga. alderdom og skrøbelighed imod aftægt. Uægte underskrift fra Laurs Stephansen. 

Folk fra andre sogne, som var i Jerslev - del 1

Folk fra Grindsted og Vester Brønderslev sogn
Den 13. oktober 1689: (skrevet Siemin) Simon Andersen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Anne Olufsdatter af Abildgaard i Jerslev sogn.
Den 8. maj 1698: Jens Christensen, som tjente udi Grindsted i Vester Brønderslev sogn, udlægges til barnefar, da Maren Sørensdatter får døbt sin uægte datter for Johanna Jensdatter. Faddere er Thomas Andersen, Povel Bierrildsen, Anders Andersen, Johanne Laursdatter samt Sophie Sørensdatter, alle af Klæstrup.
Den 3. juli 1718: Anders Andersen af Vester Brønderslev er fadder, da Jesper Nielsen og Anne Laursdatter af Jerslev by får døbt datteren Maren Jespersdatter.
Den 19. oktober 1727: Niels Pedersen, som tjener hos Laurids Nielsen i Vester Brønderslev, udlægges til barnefar af Anne Nielsdatter i Klæstrup, da hun får døbt datteren Maren Nielsdatter
.
Den 18. april 1729: Jens Jacobsen af Vester Brønderslev er fadder, da Eschil Nielsen og Anne Pedersdatter i Svarrebacken får døbt sønnen Niels Eschilsen.
D
en 14. februar 1742: Laust Jacobsen af Rostok i Vester Brønderslev sogn udlægges til barnefar af Anne Sørensdatter, da hun får døbt sønnen Jens Laustsen.

Den 16. december 1742: Jens Jacobsen af Vester Brønderslev by er fadder, da Bertel Laursen og Anne Nielsdatter af Sterup får døbt sønnen Otthe Bertelsen.
Den 15. september 1748: Hustruen til Peder Hiort af Vester Brønderslev er gudmor, da Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Hummelheden i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Jensen.

Den 19. juli 1750: Niels Jensen af Vester Brønderslev står fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Kiersten Andersdatter.
Den 10. februar 1751: Søren Andersen af Vester Brønderslev bliver trolovet til Maren Olesdatter af Klæstrup.
Den 23. januar 1752:
Hustruen til Anders Hiort af Vester Brønderslev er fadder, da Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Sterup får døbt datteren Maren Jensdatter.
Den 1. september 1754: Christen Faxholm af Vester Brønderslev udlægges til barnefar af Karen Jensdatter af Løgen i Jerslev sogn, da hun får døbt sin uægte datter for Anne Christensdatter Faxholm.

Den 24. februar 1760: Christen Jensen ved Dammen i Vester Brønderslev er fadder, da Jens Hansen og Karen Jensdatter af Klæstrup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 19. juni 1763: Da Povel Simonsen og Karen Sørensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Søren Povelsen, er fadderne Ole Sørensen af Vester Brønderslev, Søren Sørensen af Vester Brønderslev, Jens Sørensen af Vester Brønderslev, Jens Kieldsens hustru af Vester Brønderslev samt Maren Laursdatter af Vester Brønderslev.

Den 26. juni 1763: Zidsel Jensdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Jakob Jensen og Johanne Marie Pedersdatter af Kaalnaae i Jerslev sogn får døbt datteren Zidsel Marie Jakobsdatter.
Den 12. juni 1765: Peder Andersen af Rostok i Vester Brønderslev og Zidsel Jensdatter af Vester Brønderslev er faddere, da Jacob Jensen og Johanne Marie Pedersdatter af Kaalnaae i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Jacobsen. Thor Pedersen, Niels Jensen og Maren Jensdatter af Klæstrup er også faddere.
Den 15. september 1765: Karen Olesdatter af Vester Brønderslev får døbt sin uægte datter for Johanne Marie Thomsdatter i Jerslev, hvor hun pt. har til huse ved Bechen [dvs. kroen]. Udlagt barnefar er hestehandler Thomas Andersen af Aarhus.
Den 15. september 1776: Hustruen til Jens Kiær af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Andersen og Birgithe Pedersdatter af Klæstrup får døbt datteren Karen Christensdatter.
Den 27. april 1783: Ane Pedersdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Niels Michelsen af Hathuset i Jerslev og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.

Den 14. september 1783: Thomas Jensen Rytter, som er under Nepstrup gods hos Lars Bundgaard af Vester Brønderslev, udlægges til barnefar til Maren Thomsdatter af moren ? Jepsdatter i Jerslev. I 1787 er Maren Thomsdatter vist sat i pleje hos en enke.
Den 6. juni 1790: Ane Pedersdatter af Vester Brønderslev er fadder, da Niels Michelsen og Maren Pedersdatter af Rumpen får døbt tvillingerne Michel Nielsen og Zidsel Nielsdatter.
Den 1. januar 1793: Da Mette Jensdatter af Lærken i Jerslev sogn får døbt sin uægte datter for Lisbeth Jensdatter og med udlagt barnefar, Jens Sørensen, som nu tjener hos Christen Olsen i Kær under Hjermitslevgaards Gods, angives det, at lejermålet er begået hos Anders Olsen af Vester Brønderslev.
Den 7. juni 1802: Ungkarlene Jens Christensen og Peder Christensen af Grindsted i Vester Brønderslev sogn er faddere, da Michel Christensen af Svennum og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Jens Christian Michelsen. I folketællingen 1801 staves farens navn Mickel Christensen.
Den 10. juni 1804: Hustruen til Christen Galskiøt af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Pedersen Skrædder af Klæstrup i Jerslev sogn og Maren Bertelsdatter får døbt datteren Ane Marie Christensdatter. Pigen bliver konfirmeret i 1819 i Jerslev.

Den 4. august 1805: Niels Jensen af Vester Brønderslev er fadder, da Christen Jensen af Løth i Jerslev sogn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 26. juli 1815: Niels Christian Huusbøl af Vester Brønderslev by er fadder, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries forældre.

Den 3. december 1815: Lars Nielsen Ladefoged af Vester Brønderslev sogn er fadder, da selvejer Peder Jensen Dahl og Johanne Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Jens Pedersen Dahl.
Den 5. oktober 1823: Karlen Jens Andersen, som tjener i Grindsted i Vester Brønderslev sogn sogn, er fadder, da Malene Andersdatter, som er hjemme hos sin far, husmand Anders Christensen af Klæstrup, får døbt sin uægte datter Ane Marie Jacobsdatter.
Den 14. marts 1824: Mette Marie Michelsdatter, som tjener i Torsmark i Vester Brønderslev sogn, er del-gudmor, da Christen Michelsen og Anne Jacobsdatter af Stokbrohuset i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Cathrine Christensdatter.

Folk fra Hvilshøj, Linderup, Staderup, Stubdrup og Øster Brønderslev sogn
Den 12. juli 1711: Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Maren Sørensdatter af Gården i Jerslev by.
Den 20. februar 1713: Peder Laursen af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Anne Jensdatter af Meldal i Jerslev
sogn.
Den 5. juli 1714: Jacob Johansen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Karen Nielsdatter af Stennum. De bliver viet den 20. oktober 1714.
Den 7. oktober 1714: Da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt datteren Inger Christensdatter, er fadderne Oluf i Staderup, Anders Pedersen på Kraghede, Laus Andersen af Staderup og Else Jensdatter af Staderup i Øster Brønderslev sogn. Desuden Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup.

Den 2. juli 1715: Maren Nielsdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn står fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Mette Jacobsdatter.

Den 20. oktober 1715:
Laus Andersen af Staderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jens Andersen og Else Jensdatter af Aalstrup i Jerslev sogn får døbt sønnen Anders Jensen.
D
en 11. februar 1716: Jens Jensen af Øster Brønderslev er fadder, da Hans Jensen og Anne Laursdatter af Øster Hjulskov får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 26. maj 1716: Hustruen til Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Kieldsen og Anne Jensdatter får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 24. januar 1717: Laurs Nielsen af Staade og Laurs Andersen af Staaderup i Øster Brønderslev sogn er faddere, da Niels Nielsen og Malene Ottesdatter af Aalstrup får døbt datteren Birgete Nielsdatter.
Den 10. marts 1717: Hustruen til Jens Nielsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt sønnen Eskild Jacobsen. De andre faddere er Peder Sørensen af Jerslev, Christen Nielsen af Jerslev, Thomas Steffensen af Klæstrup og Dorethe Sørensdatter af Klæstrup.

Den 2. februar 1722: Jens Jensen af Staderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt datteren Inger Christensdatter.
Den 6. juni 1722: Anders Jørgensen af Kraghede i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Birgethe Pedersdatter af Klæstrup.
D
en 13. januar 1726: Hustruen til Jens Kieldsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jacob Simonsen og Maren Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Jacobsdatter. De andre faddere er Christen Nielsen, Søren Nielsen og Niels Sørensen af Jerslev samt Karen Pedersdatter af Klæstrup.
Den 7. december 1732: Jens Pedersen af Hvilshøj er fadder, da Peder Jensen og Anne Christensdatter af Hummelheden får døbt datteren Anne Pedersdatter. Christen Holt af Sterup er også fadder.
Den 19. august 1742: Maren Christensdatter af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Knud Christensen og Ane Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Christen Knudsen.

Den 15. april 1743: Jens Pedersen Soldat af Øster Brønderlev udlægges til barnefar, da Maren Jensdatter af Søheden får døbt datteren Maren Jensdatter
.

Den 13. september 1744: Niels Andersen af Øster Brønderslev og Inger Nielsdatter af Jerslev får døbt datteren Maren Nielsdatter. Jens Andersen og Inger Nielsdatter af Aalstrup er faddere.
Den 26. december 1744:
Oles hustru af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Jens Thomsen af Klæstrup i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 11. juni 1749: Peder Iversen på Burholt i Øster Brønderslev sogn er fadder, da præsten Jacob Holm i Jerslev får døbt sin datter Elsebeth Horneman Holm.

Den 1. januar 1751: Ægtemanden Christen Sørensen Soldat af Øster Brønderslev udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter af Klæstrup i Jerslev sogn får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 5. marts 1756: Mads Jensen af Øster Brønderslev troloves til Karen Christensdatter af Klæstrup.
Den 21. marts 1758: Jens Jensen af Linderup i Øster Brønderslev sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Klæstrup.
Den 22. juni 1760: Laust Jensens hustru på Kraghede i Øst[er] Brønderslev sogn er fadder, da Niels Laursen og Johanne Olesdatter i Abildgaard får døbt datteren Else Nielsdatter.
Den 1. juli 1760: Enken Karen Christensdatter af Øster Brønderlev troloves til Stephen Nielsen i Jerslev bye.

Den 24. marts 1765: Søren Olesens hustru ved Kiæret i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Povel Sørensen og Karen Sørensdatter i Klæstrup får døbt datteren Maren Povelsdatter. Søren Jensen, Knud Christensen og Eskild Jakobsen af Klæstrup er også faddere.
Den 11. oktober 1774: Jens Jensen af Øster Brønderslev troloves til Anne Ottsdatter i Jerslev by.

Den 2. november 1777: Lars Stephensen, som tjener på Hvilshøjgaard i Øster Brønderslev sogn under Tidemansholm gods udlægges til barnefar, da Ane Christensdatter på Heden under Vester Mellerup gods får døbt sin uægte søn for Jens Christian Larsen.
Den 30. december 1777: Niels Christensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Pedersdatter af Klæstrup.
Den 21. november 1779: Ole Kastensens hustru af Linderup i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Laus Jespersen og Mette Nielsdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Mette Marie Lausdatter. I 1787 hedder han Oluf Carstensen af Linderup, og hustruen er Anne Nielsdatter.
Den 19. marts 1780: Maren Terkilsdatter af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Maren Laursdatter af Klæstrup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 20. august 1780: Ane Nielsdatter af Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn er fadder, da Hans Laursen og Ane Marie Jensdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Hansdatter.
Den 1. okotber 1780: Niels Jensen og Christen Jensen af Øster Brønderslev er faddere, da Lars Olesen og Maren Christensdatter af Jerslev får døbt sønnen Ole Larsen. Hans kone hedder dog vist nok Kirsten Christensdatter.
Den 27. november 1781: Jens Jensen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Giertrud Christensdatter af Klæstrup.
Den 4. februar 1783: Niels Michelsen af Øster Brønderslev bliver trolovet til Maren Othsdatter af 
Jerslev.
Den 1. oktober 1789: Hr. Peder Ifversen og jomfru Anne Dorthea Mathiesen af Buurholt hovedgård i Øster Brønderslev sogn er faddere, da sognepræst Jacob Holm af Jerslev præstegård får døbt datteren Cathrine Marie Holm.
Den 26. september 1790: Mads Jensens hustru af Øster Brønderslev [Anne Nielsdatter] er fadder, da Mads Nielsen og Johanne Andersdatter i Klæstrup får døbt datteren Johanne Marie Madsdatter
.

Den 1. november 1800: Jens Christensen fra Øster Brønderslev troloves til Anne Kirstine Andersdatter i Hummelheden. Forlovere: Steenstrup og Anders i Hummelheden
.

D
en 19. september 1802: Christen Andersens hustru i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Nielsen og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 26. december 1802: Jens Madsen i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Mette Jacobsdatter i Jerslev får døbt sønnen Christen Christensen. Andre faddere er Christen Andersen i Sterup, Thor Sørensen samt Anne og Karen Jacobsdatter af Jerslev.
Den 29. marts 1804: Ane Nielsdatter i Øster Brønderslev er fadder, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Anders Christensen.
Den 4. august 1805: Ane Sophie Jacobsdatter af Øster Brønderslev by og sogn er fadder, da Christen Christensen og Mette Jacobsdatter i Sterup får døbt sønnen Jacob Christensen. Han konfirmeres i Jerslev i 1820.
Den 20. oktober 1805: Jens Simonsen, som tjener hos Ole Smed på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, udlægges til barnefar af Niels Pedersens datter i Lille Myelund, Maren Nielsdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Jens Christian Jensen.
2. juledag 1808: Johanne Marie Ovesdatter af Øster Brønderslev er del-gudmor, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Ingeborg Christensdatter.
Den 24. januar 1809: Morten Christensens hustru af Øster Brønderslev er fadder, da Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter af Aalstrup får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 3. december 1815: Mette Jensdatter, som er gift med Jørgen Jensen af Hvilshøj er gudmor, og Christen Bodilsen samt Jens Jensen af Stubdrup er faddere, da selvejer Peder Jensen Dahl og Johanne Christensdatter af Klæstrup får døbt sønnen Jens Pedersen Dahl.
Den 1. marts 1822: Karlen Christen Bertelsen af Linderup i Øster Brønderslev sogn, 33 år, bliver viet til Anne Kirstine Hansdatter af Mølholm i Jerslev sogn. Forlovere er Bertel Andersen af Linderup i Øster Brønderslev sogn og Christen Hansen af Jerslev.

Folk fra Hallund sogn
Den 10. januar 1698: Anders Christensen udi Hallind sogn er forlover, da Jesper Larsen og Boel Christensdatter bliver trolovet. De andre forlovere er Jens Christensen i Alstrup, Jens Mortensen i Klestrup og Jens Christensen i Norge [som nok er en gård i Jerslev by].
Den 2. februar 1703: Maren Knudsdatter af Hallund er gudmor, da Christen Knudsen af Klæstrup får døbt sønnen Jens Christensen.
Den 10. november 1714: Kield Jensen af Hallund er fadder, da Niels Jensen og Anne Knudsdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 2. december 1714: Niels Christensen af Hallund sogn bliver viet til Maren Jensdatter af Mølholm i Jerslev sogn.
Den 19. september 1717: Christen Christensen af Hallund er fadder, da Niels Christensen og Maren Jensdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt deres søn for Jens Nielsen.
Den 3. juli 1718: Christen Laursen af Lunden i Hallund sogn er fadder, da Jesper Nielsen og Anne Laursdatter af Jerslev by får døbt datteren Maren Jespersdatter
.

Den 25. marts 1730: Christen Christensens hustru i Halling [Hallund] er fadder, da Niels Christensen og Maren Jensdatter i Mølholm får døbt sønnen Christen Nielsen. Det er Else Jepsdatter i Mølholm og Berthel Lauridsen i Svennum også.
Den 1. maj 1745: Peder [Christensens] hustru i Sønderlunden i Hallund sogn står gudmor, da Laurs Jensen og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Laursen.
Den 7. maj 1747: Peder Christensens hustru i Synderlunden i Hallund sogn står fadder, da Christen Jepsen og Karen Hansdatter i Mølholm får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 10. marts 1748:
Hustruen til Peder Christensen af Sønderlunden i Hallund sogn er fadder, da Laust Jensen ved Bækken i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Laustsen.
Den 30. marts 1749: Hustruen til Peder Christensen af Sønderlunden i Hallund sogn er gudmor, da Christen Jepsen af Mølholm i Jerslev sogn og Karen Hansdatter får døbt sønnen Hans Christensen.

Den 26. december 1751: Maren Nielsdatter af Hallund er fadder, da Jens Nielsen af Mølholm i Jerslev sogn og Anne Pedersdatter får døbt datteren Helle Jensdatter.
Den 16. april 1754: Mette Clemensdatter af Hallund er fadder, da Ole Christensen af Mølholm i Jerslev sogn og Anne Jacobsdatter får døbt sønnen Jacob Olesen.
Den 21. juli 1754: Kirsten Nielsdatter af Lunden i Hallund Sogn er fadder, da Laust Christensen og Maren Nielsdatter, som har et hus i Jerslev ved Kratteting, får døbt datteren Anne Marie Laustdatter.
Den 18. december 1757: Peder [Christensens] hustru i Sønderlunden i Hallund sogn er fadder, da Christen Jepsen og Karen Hansdatter i Mølholm får døbt datteren Maren Christensdatter. Det gør Peder Bertelsen og Jens Bertelsen i Jerslev også.
Den 7. februar 1764: Maren Christensdatter af Kyskegaard [Kølskegaard i Hallund sogn] er fadder, da Niels Christensen og Anne Michelsdatter i Houlet får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 26. december 1766: Laurs Laursen og Anne Nielsdatter hos Christen Nielsen af Hallund er faddere, da Christen Sørensen og Karen Eskildsdatter af Jerslev får døbt sønnen Søren Christensen. Niels Eskildsen af Svarrebach og Lars Eskildsen af Klæstrup er også faddere.
Den 8. december 1772: Jens Christensen af Hallund troloves til Kirsten Sørensdatter af Sterup.
Den 18. oktober 1779: Enkemand Claus Madsen af Hallund troloves til Maren Christensdatter af Sigaard.

Folk fra Hollensted
Den 14. februar 1762: Anders Christensen af Hollensted er fadder, da Ole Christensen og Anne Jacobsdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt sønnen Christen Olesen.
Den 17. maj 1764: Maren Andersdatter i Hollested er fadder, da Ole Christensen og Anne Jakobsdatter i Mølholm får døbt sønnen Christian Olesen.
Den 18. oktober 1779: Peder Rasmussen fra Hollensted er forlover, da enkemanden Claus Madsen fra Hallund troloves til Maren Christensdatter i Sigaard.

Folk fra Ørum sogn
Den 29. april 1753: Bertel Hansens hustru af Ørum sogn står fadder, da Christen Jepsen og Karen Jensdatter i Mølholm får døbt
sønnen Jeppe Christensen.
Den 14. marts 1775: Anders Staphensen af Ørum troloves til Mette Johanne Nielsdatter i Sterup.
Den 19. maj 1805: Den gifte mand Peder Andersen af Ørum sogn [uden bopæl] udlægges til barnefar af Giertrud Christensdatter, da hun får døbt sin uægte søn for Christen Pedersen. Udåden er begået hos Thomas Nielsen på Kraghede i Øster Brønderslev sogn. Drengen bliver konfirmeret i Jerslev i 1820, hvor Giertrud bor i Hausager, men faren stadigvæk bor i Ørum.
Den 14. marts 1824: Mette Kirstine Christensdatter, som er gift med Jens Jacobsen af Ørum, er gudmor, da Christen Michelsen og Anne Jacobsdatter af Stokbrohuset i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Cathrine Christensdatter. Jens Jacobsen er selv fadder.

Folk fra Boller, Borup, Klarup og Tårs sogn
Den 28. oktober 1688: Peder Jensen i Hors i Tårs sogn udlægges til barnefar af Else Therchildsdatter.
Den 6. januar 1695: Jens Pedersen i Thojs [nok Tårs] troloves til Kirsten Pedersdatter i Jerslev. Thojs i denne sammenhæng kan dog også være en gård, som ligger i Vester Brønderslev.
Den 22. januar 1699: Thomas Christensen af Østergaard, Lars Povelsen af Hangen og Povel Hansen, alle af Tårs, står faddere, da Lars Bertelsen i Jerslev får døbt datteren Karen Larsdatter
.
Den 7. juni 1699: Niels Pedersen af Sønderhaven i Taars sogn er fadder, da Mette Bentsdatter af Bondensholt får døbt sin uægte for Christen ?. Barnefar udlægges ikke. Andre faddere er Mads Olufsen i Hjulskov, Tomas Jensen i Myrlund, Jens Bentzen i Bondensholt, Anne Bentsdatter i Krattet samt Maren Jensdatter i Øster Hjulskov
.

D
en 16. maj 1701: Christen Christensen i Hiabelund i Toers sogn står fadder, da Niels Ifversen i Krattebierg får døbt sønnen Olluf Nielsen
.

D
en 7. maj 1702: Anders Jensen i Graven i Tors sogn står fadder, da Christen Andersen i Myrlund får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 13. august 1702: Niels Laursen, som tiente i Strandbye i Elling sogn, udlægges til barnefar for drengen Søren Nielsen. Drengens mor er Mette Sørensdatter, som er født i Krogen i Tors sogn.
Den 26. juli 1711: Maren Pedersdatter af Haven i Tårs sogn er fadder, da Laurs Pedersen af Hvoelt i Jerslev sogn får døbt datteren Kirsten Laursdatter. Friderich Berentzen i Jerslev præstegård er også fadder.
Den 26. juli 1711: Laurs Smid af Haven i Tårs sogn er fadder, da Christen Christensen af Vandkrogen i Jerslev sogn får døbt datteren Anne 
Christensdatter.
Den 28. februar 1712: Soldat Jens Jensen af Tårs udlægges til barnefar, da Maren Laursdatter af Klæstrup får døbt sin uægte datter for Maren Jensdatter.
Den 2. juli 1715: Christens hustru af Hejselt i Tårs sogn er fadder, da Peder Sørensen og Karen Jensdatter af Øster Pajhede får døbt datteren Maren Pedersdatter.

Den 11. februar 1717: Anders Madsen af Klarup i Tårs sogn er fadder, da Jens Svendsen og Maren Madsdatter af Tveden i Jerslev sogn får døbt sønnen Svend Jensen. Desuden er fadderne Hans Mørck og søster nok også fra samme by. De lokale faddere er Peder Sørensen af Jerslev og Christen Pedersen af Sterup mølle.
Den 24. maj 1717: Michel Thomsen af Overgaard i Tårs sogn bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Svennum. De bliver viet den 14. november 1717.
Den 11. januar 1722: Mads Nielsens hustru af Klarup i Tårs sogn er fadder, da Jens Svendsen og Maren Madsdatter af Tveden i Jerslev sogn får døbt datteren Karen Jensdatter. Der er Christen Madsen af Smechen også.
D
en 23. april 1724: Mads Nielsens hustru i Taars sogn står fadder for Christen Pedersen og Margrethe Jensdatter i Sigaard, der får døbt sønnen Christen Christensen.

Den 18. juni 1724: Mads [Nielsen]s hustru i Schoven i Taars sogn står fadder, da ? Warschou Sørensen og Dorthe Bertelsdatter får døbt tvillingerne Bertel og Søren ?.
Den 4. marts 1725: Birgithe Andersdatter i Klarup i Taars sogn står fadder, da Jens Svensen og Maren Madsdatter i Tveden får døbt sønnen Mads Jensen.
Den 27. april 1727: Christen Nielsen, som tjener på Overgaard i Taaers sogn, udlægges til barnefar af Kiersten Jensdatter i Lille Vilstrup, da hun får døbt datteren Maren Christensdatter.
Den 7. maj 1727: Samme Christen Nielsen, som tjener på Overgaard i Taaers sogn, udlægges til barnefar af Anne Søfrensdatter i Høholt, da hun får døbt sønnen Søfren Christensen.
D
en 20. september 1744: Christen Jensen af Taars sogn og Jep Mortensens hustru i Kragdrup
i Taars sogn står faddere, da Niels Pedersen Skreder og Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Christensen.

Den 18. oktober 1746: Christen Thomsen af Kaalbroe i Taars sogn og Thomas Christensens hustru af Taars sogn står faddere, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Smechen får døbt datteren Karen Andersdatter.
Den 21. november 1746: Christen Jensen af Taars sogn står fadder, da Niels Pedersen og Anne Christensdatter får døbt sønnen Peder Nielsen.
D
en 29. september 1748: Maren Jensdatter paa Graven i Taars sogn står gudmor, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Smechen får døbt sønnen Christen Andersen.

Den 16. november 1749: Niels Pedersen af Taars sogn står fadder, da Laust Pedersen og Maren Christensdatter i Løth får døbt sønnen Niels Laustsen.
Den 10. december 1751: Peder Michelsen af Overgaard i Tårs sogn bliver trolovet til Maren Christensdatter af Norre [gården Norge] i Jerslev sogn.
Den 12. marts 1758: Hustruen til Thomas Christensen af Overgaard i Tårs sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Andersdatter af Logen? i Jerslev sogn får døbt datteren Maren Christensdatter. Andre faddere er Christen Andersen og Anders Christensen af Jerslev by.

Den 30. marts 1759: Laurs Laursen af Rolighed i Taars sogn troloves til Karen Michelsdatter.
Den 22. august 1762: Søren Andersen i Taars sogn er fadder, da Anders Jensen og Karen Andersdatter i Katbekhus får døbt datteren Karen Andersdatter.
Den 8. februar 1765: Christen Sørensen i Taars troloves til Karen Eskildsdatter i Jerslev.

Den 23. marts 1766: Hans Christensen Bach af Taars sogn udlægges til barnefar, da Else Michelsdatter i Sterup får døbt sin uægte datter for Inger Hansdatter Bach. Povel Michelsens hustru af Sterup er fadder.
Den 15. juni 1766: Niels Michelsens hustru af Boller i Tårs sogn er fadder, da Christen Michelsen og Anne Marie Pedersdatter af Svennum får døbt sønnen Michel Christensen.
Den 16. august 1767: Hustruen til Christen Bach af Tårs er fadder, da Anders Jensen og Karen Nielsdatter af Stenbæk i Jerslev sogn får døbt datteren Johanne Andersdatter.
Den 6. juni 1776: Christen Nielsen af Tårs sogn er fadder, da Christen Nielsen og Gye Christensdatter af Pergaard får døbt sønnen Ole Christensen.

Den 1. maj 1778: Enkemanden Niels Andersen af Kagløse i Taars sogn bliver trolovet til Maren Andersdatter af Jerslev.
Den 24. februar 1782: Anders Jensen, som tjener i Tårs præstegård, udlægges til barnefar af Ingeborg Andersdatter, da Maren Sørensdatter af Norre [gården Norge i Jerslev by] får døbt sin uægte datter.
Den 24. august 1787: Jens Jensen af Tårs sogn bliver trolovet til Ane Cathrine Christensdatter af 
Tvedholt.
Den 13. september 1789: Lars Christensen af Tårs er fadder, da Jens Andersen og Else Larsdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Else Jensdatter.
Den 10. april 1791: Johanne Nielsdatter af Tårs er fadder, da Lars Christiansen og Ane Nielsdatter af Svennum får døbt sønnen Lars 
Larsen.
Den 28. maj 1792: Jens Larsen af Tårs er fadder, da Jens Andersen og Else Larsdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 8. august 1802: Mads Jensen? af Borup i Tårs sogn er fadder, da Christen Sørensen og Ane Pedersdatter af Knarborre får døbt datteren Anne Christensdatter.
Den 17. oktober 1802: Peder Christensen i Engen [i Tårs sogn] og Bertel Christensen Agdrup i Tårs sogn er faddere, da Peder Nielsen og Maren Bertelsdatter i Vester Sterup Mølle får døbt sønnen Hans Christian Pedersen.
Den 26. december 1802: Selvejer Palle Hansen i Klarup i Tårs sogn udlægges til barnefar af Maren Thomsdatter, da hun får døbt sin uægte datter for An Sophie Pallesdatter. Fadder er Kirsten Thomsdatter i Barholt i Tårs sogn.
Den 16. januar 1803: Christen i Skovhuset i Tårs sogn står fadder, da Jens Thomsen og Ane Christensdatter i Højriis får døbt tvillingesønnerne Thomas og Christen Jensen.
Den 5. oktober 1805: Johanne Nielsdatter i [Graum?] i Taars sogn er fadder, da Mads Nielsen [og Ane Jensdatter] i Houlet får døbt datteren Maren Madsdatter. Hun konfirmeres i Jerslev i 1821, hvor forældrene bor i Taars sogn.
Den 8. oktober 1815: Peder Johansen Nørhave af Tårs sogn er fadder, da gårdmand Søren Jensen og Kirsten Pedersdatter af Villestrup får døbt sønnen Peder Sørensen.

Folk fra Skæve sogn
Den 16. oktober 1701: Abild Jensdatter af Guldbæk i Skæve sogn er fadder, da Lars Nielsen af Hansbech får døbt datteren Johanne Larsdatter.
Den 14. april 1702: Christen Christensen af Svompen i Skæve sogn er forlover, da Jens Christensen af Basibech [Barsebech] og Johanne Nielsdatter af Søeheden troloves. Den anden forlover er Anders Jensen af Brødholt.
Den 2. juli 1707: Da Sidzel Nielsdatter i Lundgaard i Hellum sogn får døbt sin uægte datter for Karen Jensdatter, er udlagt barnefar nemlig Jens Christensen i Lien i Skef sogn
.

D
en 23. august 1716: Niels Christensens hustru i Hatten i Skieve sogn står fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter i Mielbachen får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 18. juni 1724: Anne Andersdatter af Hatting i Skæve sogn står fadder, da Ole Jensen og Johanne Andersdatter i Daarbacken får døbt sønnen Lauridts Olesen.
Den 20. januar 1726: Soldaten Lauridz Sørensen af Skæve sogn udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter på Søheden får døbt sin uægte datter for Anne Lauridtsdatter.
Den 4. januar 1728: Maren Jensdatter i Suampen i Scheve sogn er fadder, da Niels Lauridsen og Karen Lauridzdatter får døbt sønnen Lauridz Nielsen.
Den 14. marts 1728: Niels Søfrensen i Tuenbach i Schive sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter i Mildal får døbt tvillingerne Niels Nielsen og Maren Nielsdatter.
Den 11. april 1728: Olufs hustru i Krogen i Schev sogn er fadder, da Erich Andersen og Bodel Lauridzdatter i Lilledael får døbt datteren Methe Erichsdatter
.

Den 12. maj 1748: Ole Hansens hustru af Scheve sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Jens Nielsen
.

D
en 20. april 1749: Bent Nielsen, som tjener i Wrangmose i Skæve sogn, udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter i Løth får døbt sin uægte datter Karen Bentsdatter.

Den 18. maj 1750: Ole [Hansen]s hustru i Tuen i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Otte Nielsen.  
Den 8. oktober 1751: Niels Hansen Eg af Skæve sogn troloves til Maren Nielsdatter af Jerslev by.  
Den 24. juni 1752: Ole [Hansens] hustru i Thuen i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt datteren Anne Nielsdatter.

Den 15. juli 1753: Hans Nielsen af Schæv sogn står fadder, da Christen Christensen og Mette Nielsdatter i Dahl får døbt datteren Mette Rostok Christensdatter.
Den 28. oktober 1753: Christen Jensen af Schæv sogn udlægges til barnefar, da Anne Laursdatter i Mildahl får døbt sin uægte søn Henrich Christensen. Ole Hansens hustru i Tuen i Schæv sogn står fadder.
Den 18. august 1754: Niels Laursen Soldat af Schæv sogn udlægges til barnefar af Karen Laursdatter i Hathuuset får døbt datteren Karen Nielsdatter.
Den 10. november 1754: Ole [Hansen]s hustru i Thune i Schæv sogn står fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt sønnen Peder Nielsen.
Den 25. januar 1756: Da Peiter Engelsen og Maren Pedersdatter, der har til huse i Hathuuset, får døbt sønnen Peder Peitersen, er alle fadderne fra Skæve sogn: Jens Pedersen ved Trilgaard i Schæv sogn, Peder Pedersen i Mølholt, Søren Pedersen ved Trilgaard, Maren Sørensdatter af Topperhuuset og Maren Pedersdatter ved Trilgaarden.
Den 7. marts 1756: Ole Hansens hustru af Skæve sogn er fadder, da Jens Larsen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 13. januar 1758: Peder Andersen af Schiærum sogn troloves til Anne Laursdatter i Vester Hiulskov.
Den 23. april 1758: Ole [Hansens] hustru i Thune i Schiæv sogn er fadder, da Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Hansbech får døbt datteren Anne Marie Nielsdatter. Andre faddere er Erich i Bomborg og Laurs Nielsen i Hathuuset foruden Jens Christensen i Mudsted og Maren Christensdatter i Pajhede.
Den 13. oktober 1758: Christen Rasmussen af Schæv sogn troloves til Karen Christensdatter i Oustrup.

Den 12. december 1758: Christen Jensen af Skæve sogn troloves til Anne Laursdatter af Mildahl.
Den 9. februar 1759: Søren Andersen af Loug i Schæv sogn troloves til Else Pedersdatter i Tvedholt.
Den 5. marts 1760: Ole Hansens hustru i Thun i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 13. marts 1763: Johanne Nielsdatter i Nejsum i Skæve sogn er fadder, da Simon Pedersen og Anne Pedersdatter i Oustrup mølle får døbt datteren Margrethe Simonsdatter.
De  27. marts 1763: Maren Pedersdatter i Tuen i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Krattet får døbt sønnen Laurs Jensen
.  

Den 7. juli 1764: Ole Hansens hustru i Thuen i Skæve sogn er fadder, da Jens Laursen og Maren Pedersdatter i Mildahl får døbt sønnen Peder Jensen.  
Den 1. december 1765: Christens hustru af Baas i Skæve sogn er fadder, da Knud Christensen og Kirsten Nielsdatter i Oustrup får døbt datteren Anne Marie Knudsdatter.
Den 26. december 1765: Beate Jensdatter af Moesen i Skæve sogn er fadder, da Christen Christensen og Karen Christensdatter af Falden får døbt datteren Karen Christensdatter. Mette Andersdatter af Kirchholt er også fadder.
Den 20. juni 1766: Mads Rasmussen af Skæve sogn troloves til Mette Christensdatter af Oustrup.
Den 9. november 1766: Kirsten Mortensdatter af Sig i Skæve sogn er fadder, da Christen Pedersen og Gyde Jensdatter af Trædholt i Jerslev sogn får døbt datteren Mariane Christensdatter.
Den 5. december 1780: Enkemand Peder Nielsen af Ovenstrup i Skæve sogn troloves til Karen Simonsdatter af Outrup Mølle.
Den 23. juli 1806. Thomas Mosen i Mosen i Skæve sogn er fadder, da Laurs Christensen, gårdmand i Fallen, får døbt datteren Else Laursdatter. Da Else Larsdatter konfirmeres i 1821, kaldes forældrene Lars Nielsen Kusk og Maren Nielsdatter, husfolk i Svennum.
Den 14. september 1806: Maren Christensdatter af Guldbech i Skæve sogn og Niels Jacobsen af Nødbakken i Skæve sogn er faddere, da Jens Christensen og Maren Stephansdatter får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 20. november 1808: Thomas Nielsen af Skoven i Skæve sogn er fadder, da gårdmand Jens Christensen og Maren Pedersdatter i Fallen får døbt datteren Ingeborg Cathrine Jensdatter.
De 26. januar 1809: Den gifte gårdmand Niels Hansen af Nødbakken [skrevet Nødbach] i Skæve sogn udlægges til barnefar, da Else Stephansdatter får døbt sin uægte datter for Maren Margrethe Nielsdatter. Else Hansdatter af Nødbakken i Skæve sogn er fadder.
Den 19. februar 1809: Christen Nielsens hustru af Ølgaards Odde i Skæve sogn er gudmor, og Christen Nielsen selv fadder, da Christian Nielsen og Zidse Michelsdatter af Mihldahl får døbt datteren Mariane Christiansdatter.

Folk fra andre sogne, som var i Jerslev - del 2

Folk fra Skærum sogn
Den 20. november 1808: Else Margrethe af Schliestrup i Skærum sogn er gudmor, da gårdmand Jens Christensen og Maren Pedersdatter i Fallen får døbt datteren Ingeborg Cathrine Jensdatter.

Folk fra Grønnerup og Vrå sogn
Den 15. marts 1716: Christen Christensen, fæstebonde paa Wraa jorde, udlægges til barnefar af Helle Andersdatter, da hun får døbt sin uægte datter for Anne Christensdatter.
Den 20. november 1746: Maren Svenningsdatter af Vraa sogn er fadder, da Niels Poulsen og Sidsel Sørensdatter af Jerslev by får døbt datteren Johanne Marie Nielsdatter
.

D
en 2. september 1750: Mons. Wulf Eliasen af Wraae sogn står fadder, da Jerslev-degnen Matthis Heinsvig får døbt sønnen Frantz Matthisen Heinsvig.

Den 20. juni 1751: Christen Nielsens hustru i Wraae sogn står fadder, da Anders Andersen og Kirsten Sørensdatter i Jerslev får døbt sønnen Niels Andersen.
Den 7. januar 1776: Hans Svendsen af Gynnerup [må vel være Grønnerup i Vraa sogn] under Vrejlev kloster udlægges til barnefar, da Anne Nielsdatter af Sterup, Aaes gods, får døbt sin uægte søn for Niels Hansen.
Den 22. september 1776: Hans Jensens hustru af Sønder Vraa er gudmor, da Jens Hansen og Maren Pedersdatter i Løth får døbt datteren Mariane 
Jensdatter.
Den 25. oktober 1789: Christen Pedersens hustru af Grønnerup i Vrå sogn er fadder, da Christen Olsen og Else Pedersdatter af Sterup får døbt datteren Johanne Christensdatter.
Den 17. oktober 1802: Peder Nielsens hustru af Vrå er fadder, da Peder Nielsen og Maren Bertelsdatter af Vester Sterup Mølle får døbt sønnen Hans Christian Pedersen.
Den 1. juni 1804: Jens Pedersen, som tjener hos selvejer Laust Finsen af Neist i Vrå sogn, udlægges til barnefar, da Johanne Marie Hansdatter af Forbedringen får døbt sin uægte datter for Inger Sophie Jensdatter.

Folk fra Gønderup, Høgsted, Lennestved, Poulstrup og Vrejlev sogn
Den 27. januar 1689: Anne Sørensdatter af Høgsted i Vrejlev sogn står skrifte.
Den 24. maj 1705: Jens Andersen Rønneberg af Vrejlev sogn udlægges til barnefar, da Karen Laursdatter af Sterup får døbt sin uægte søn for Laurs Jensen Rønneberg. Blandt fadderne er Christen Laursen Brun og Jacob Ollesen af Sterup.

Den 18. juli 1706: Anders Povelsen hustru af Plet i Vrejlev sogn er fadder, da Laurs Tomsen af Sterup får døbt sønnen Povel Laursen.
3. advent 1710: Søren Jensen i Grønderup [i Vrejlev sogn] beskyldes for at være barnefaren, da Johanne Danielsdatter får et barn. Andet er ikke angivet.
Den 4. marts 1711: Otte Christensen, Kirsten Jørgensdatter og Anne Ottesdatter af Lennestved [i Vrejlev sogn] er faddere, da Mads Ottesen i Sterup får døbt sønnen Peder Madsen.

Den 4. oktober 1711: Peder Nielsen af Poulstrup i Vrejlev sogn vies til Sitzel Andersdatter af Brødholdt.
Den 25. oktober 1711: Søren Laursen af Hellumskier i Vrejlev sogn vies til Karen Pedersdatter af Krattet.
Den 13. marts 1712: Kirsten Jørgensdatter af Lennestved er fadder, da Niels Ottesen af Hansbæk får døbt datteren Maren Nielsdatter. Mads Ottesen af Sterup er også fadder.
Den 27. april 1713: Ib Mortensen af Tollestrup i Vrejlev sogn bliver trolovet til Karen Jensdatter af Sigaard i Jerslev sogn.
Den 10. april 1715: Peder Christensen af Vrejlev er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter. Det samme gør Maren Jensdatter af Gønderup i Vrejlev sogn.
Den 4. oktober 1716: Peder Jacobsen af Vrejlev Vejrmølle er fadder, da Christen Nielsen og Karen Jensdatter af Aalstrup får døbt sønnen Niels Christensen.
Den 14. februar 1717: Niels Laursen af Grønderup i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter. Pigen er vist nok død kort derefter.
Den 17. maj 1717: Hustruen til Mads Bendsen af Skoven i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Sørensen og Maren Christensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Anne Pedersdatter.
Den 13. februar 1718: Hustruen til Otte Madsen af Lendestved i Vrejlev sogn er fadder, da Niels Nielsen og Anne Ottesdatter af Mildal i Jerslev sogn får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 17. oktober 1721: Karen Pedersdatter i Krelems Krev? i Vreile sogn er fadder, da Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Krattet får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 26. juli 1722: Hustruen til Mads Bendsen af Skoven i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Sørensen af Krattet i Jerslev sogn og Maren Christensdatter får døbt sønnen Christen Pedersen.
Den 22. juni 1732: Christens hustru af Poulstrup i Vrejlev sogn er gudmor, da Anders Pedersen af Klæstrup i Jerslev sogn og Anne Andersdatter får døbt datteren Karen Andersdatter.

Den 3. juni 1734: [skrevet Baldser] Baltzer Malthesen af Gunderup i Vrejlev sogn [skrevet Malthisen] udlægges til barnefar af Else Pedersdatter af Sterup, da hun får døbt sønnen Malthe Baltzersen.
Den 25. april 1745: Hustruen til Christen Christensen af Lennestved er fadder, da Jens i Højriis og Else Jensdatter får døbt sønnen Jens Jensen.
Den 9. maj 1745: Mette Madtzdatter af Wreile sogn står fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter i Krattet får døbt datteren Else Sørensdatter.
Den 15. juni 1745: Anders’ hustru i Schoven i Wreile sogn står fadder til Jens Laursen og Else Jensdatters datter Else Jensdatter i Houlet.
Den 22. oktober 1747: Niels [Madsen] Stokbroes hustru i Vrejle sogn står fadder, da Laust [Jensen] Oustrup og Ane Nielsdatter i Sterup får døbt datteren? Ing Laustdatter ?
Den 8. februar 1750: Christen [Christensen]s hustru i Lennestved står fadder, da Niels Jensen og Anne Christensdatter i Krattet får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 18. april 1751: Maren Pedersdatter af Vrejle sogn står fadder, da Christen Laursen og Karen Pedersdatter i Krattet får døbt datteren Inger Christensdatter.
Den 21. januar 1752: Niels Nielsen af Høgsted i Vrejlev sogn troloves til Kiersten Jensdatter i Høholt.
Den 23. januar 1752: Niels Madsens hustru i Stokbroe i Vreile sogn står fadder, da Laust Jensen i Oustrup og Anne Nielsdatter i Sterup får døbt sønnen Niels Laustsen.
Den 8. juli 1753: Niels Madsens hustru i Stokbroe i Vreile sogn står fadder, da Oth Madsen og Mette Stephansdatter i Svennum får døbt datteren Johanne Othsdatter.
Den 5. august 1755: Peder Poulsen af Vrejlev sogn troloves til Margrethe Jensdatter af Daarbach.
Den 15. oktober 1756: Niels Andersen af Tveden troloves til Karen Pedersdatter af Stokbroe [i Vrejlev sogn].

Den 29. januar 1758: Christen Christensens hustru i Poulstrup i Vreile sogn er fadder, da Peder Olesen og Maren Christensdatter i Sterup får døbt sønnen Ole Pedersen. Andre faddere er Jens Jensen, Jens Pedersen og Peder Larsen i Sterup samt Giertrud Thomsdatter i Flyeberg.
Den 24. februar 1760: Anne Hansdatter i Aarup i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Hansen og Karen Jensdatter i Klæstrup får døbt datteren Karen Jensdatter.
Den 9. maj 1760: Jens Christensen af Wreile sogn troloves til enken Maren Pedersdatter af Holtet.

Den 14. december 1760: Maren Laursdatter og Christen Jensen, begge af Vreile sogn, får døbt deres uægte datter for Kiersten Christensdatter i Jerslev kirke. Hun har til huse hos Christen Holt i Løth.
Den 1. november 1761: Maren Pedersdatter af Stokbro i Vrejlev sogn får døbt sin uægte datter for Kiersten Jensdatter. Maren har til huse hos Bertel Pedersen af Sterup. Udlagt barnefar er Jens Andersen, en skibskarl fra København, der kom til Aalborg, hvor han tjente hos Christian Bendix Skrædder, da han gjorde Maren gravid. Blandt fadderne er Ellen Pedersdatter af Stokbro i Vrejlev sogn.
Den 21. marts 1762: Margrethe Christensdatter af Fuglsang i Vreile sogn er fadder, da Karen Thomsdatter i Krattet får døbt sin uægte søn for Thomas ?. Ingen far udlægges i kirkebogen
.

Den 3. juli 1763: Ellen Pedersdatter i Vester Stokbroe i Vrejlev sogn er fadder, da Søren Pedersen og Anne Jensdatter får døbt sønnen Jens Sørensen.
Den 8. april 1765: Christens hustru af Lennestved i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Thomsen og Karen Olesdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Christensen.
Den 14. september 1766: Niels Pedersens hustru af Stokbro er fadder, da Mads Jakobsen og Maren Jensdatter af Sterup får døbt datteren Maren Madsdatter.
Den 13. juni 1767: Niels Mortensen af Rønnebjerg i Vrejlev sogn troloves til Maren Michelsdatter af Svennum.
Den 7. juni 1776: Enkemanden Jens Sørensen af Tollestrup i Vrejlev sogn troloves til Johanne Jensdatter af Klæstrup.
Den 3. oktober 1779: Ane Thomsdatter af Vrejlev Kloster er fadder, da Niels Thomsen og Maren Christensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt datteren Kirsten Nielsdatter.
Den 20. oktober 1781: Christen Andersen fra Lundgaard i Vrejlev sogn troloves til Kirsten Nielsdatter i Sterup.
Den 5. maj 1782: Johanne Jensdatter af Tollestrup i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Ane Sørensdatter af Hausager i Øster Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter. Det er Jens Christensen af Øster Mellerup også
.
Den 28. februar 1783: Søren Jensen af Vrejlev sogn troloves til Margrethe Baltzersdatter af Sterup
.
Den 10. maj 1783: Niels Jensen og Bente Jensdatter [Bendigte Jensdatter] af Bastholm i Vrejlev sogn er faddere, da Lars Christensen og Else Jensdatter af Øster Hjulskov får døbt sønnen Lars Larsen.
Den 18. maj 1791: Søren Christensens hustru af Heden i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Domerberre og Margrethe Jensdatter af Sterup får døbt datteren Dorethe Jensdatter Domerberre.
Den 11. november 1792: Søren Jensens hustru af Vrejlev sogn, Margrethe Baltzersdatter, er fadder, da Matthis Baltzersen og Ane Jensdatter af Svennum får døbt sønnen Peder Christian Matthisen.
Den 23. september 1800: Jens Thomsen af Vreilef sogn troloves til enken Maren Christensdatter af Krattet. Forlovere: Stephen i Krattet og Johannes i Sterup.
Den 4. november 1800: Svend Pedersen fra Vrejlev sogn troloves til Anne Christensdatter i Sterup Mølle. Forlovere er Christen i Sterup Mølle og Christen i Kratteting.
Den 28. februar 1802: Anne Aabenterps i Vrejlev sogn er fadder, da Anders Hansen og Kirsten Jensdatter i Pergaard får døbt sønnen Mads Christian Andersen.
Den 16. januar 1803: Knud Thomsen af Fuglsang i Vrejlev sogn og Peders hustru i Lennestved [i Vrejlev sogn] står faddere, da Jens Thomsen og Ane Christensdatter i Højriis får døbt tvillingesønnerne Thomas og Christen Jensen.
Den 7. august 1803: Maren [Christensdatter] fra Stockbroe i Vrejlev sogn er fadder, da Peder Christensen og Else Johansdatter i Rürager får døbt datteren Maren Pedersdatter.
Den 25. september 1803: Maren Christensdatter fra Stokbroe [i Vrejlev sogn] er fadder, da Jens Sørensen og Maren Nielsdatter i Sterup får døbt datteren Anne Jensdatter.
Den 19. februar 1804: Christen [Pedersen] i Lennestved [i Vrejlev sogn] er fadder, da Jens Thomsen og Maren Christensdatter i Krattet får døbt datteren Kirsten Jensdatter.
Den 11. april 1805: Peder Nielsen i Øster Stochbroe og Anne Christensdatter ved Dammen i Vrejlev sogn er faddere, da Mourits Olesen og Margrethe Christensdatter i Øster [Sterup] Mølle får døbt datteren Sire Marie Mouritsdatter. Hun konfirmeres i Jerslev i 1820 som datter af Mourits Olsen og Maren Christensdatter.
Den 15. juni 1805: Christen Pedersen i Lennestved og Maren Thomasdatter i Smeist i Vrejlev sogn er faddere, da Jens Thomsen og Anne Christensdatter i Højris får døbt sønnen Jens Jensen. Johanne Thomasdatter i Svennum er også fadder. Jens Jensen af Øster Hiulskov konfirmeres i Jerslev 1819, hvor forældrene beskrives som Jens Thomsen og Ane Jensdatter i Højris.
Den 4. august 1805: Maren Christensdatter af Stokbro i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen af Løth i Jerslev sogn og Kirsten Christensdatter får døbt sønnen Jens Christian Christensen.
Den 27. november 1805: Anne Margrethe Nielsdatter, som er hustru til Christen Andersen af Gunderup i Vrejlev sogn, er gudmor, da Niels Christian Christensen og Maren Pedersdatter får døbt sønnen Peder Christian Nielsen.
Den 12. september 1806: Maren Nielsdatter af Stokbro i Vrejlev sogn er fadder, da Jens Sørensen af Sterup og Maren Nielsdatter får døbt sønnen Søren Jensen.
Den 17. december 1808: Christen Pedersen af Lendestved i Vrejlev sogn er fadder, da Christen Jensen og Maren Sørensdatter af Krattet i Jerslev sogn får døbt sønnen Jens Søren Christensen.
Den 26. juli 1815: Maren Olesdatter, som er gift med Ivar af Skoven i Vrejlev sogn, er gudmor, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries
forældre.
Den 21. juni 1822: Karlen Jens Christian Jensen af Vrejlev kloster, 46 år, bliver viet til Ane Pedersdatter, der er hos sin far, gårdmand Peder Nielsen af Sterup. Forlovere er gårdmand Niels Larsen af Sterup og hendes far.

Folk fra Haven, Kalum, Stade, Underåre og Serridslev sogn
Den 19. marts 1702: Kirsten Jespersdatter og Maren Jacobsdatter af Kalum er faddere, da Niels Laursen af Sterup får døbt sønnen Niels Nielsen.
Den 25. marts 1711: Dorethe Jensdatter af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Peder Jensen af Gaarden i Jerslev får døbt sønnen Jens Pedersen.
Den 3. februar 1715: Jacob Olesen og Jens Jensen af Serridslev sogn er faddere, da Peder Jensen og Inger Pedersdatter af Sterup får døbt sønnen Laurs Pedersen.

Den 14. februar 1717: Ole Christensen af Stade i Serridslev sogn er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Anne Margrethe Christensdatter.
D
en 5. december 1723: Hustruen til Christen Jensen af Haven i Serridslev sogn er fadder, da Peder Bertelsen af Jerslev får døbt sønnen Bertel
Pedersen.
Den 18. juli 1734: Peder Mørch af Kalum er fadder, da Lauritz Bertelsen og Amalia Kirstine Christiansdatter af Abildgaard i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Lauritzen.
D
en 1. maj 1745: Hustruen til Jens Jensen af Kalum er fadder, da Anders Matthisen og Mette Thomasdatter af Klæstrup får døbt datteren Maren Andersdatter
.

D
en 20. juni 1751: Jens Pedersen af Kalum udlægges til barnefar, da Maren Andersdatter af Jerslev får døbt sin uægte søn, Anders Jensen.
Den 27. december 1751:
Laust Pedersen af Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet til Kirsten Svendsdatter af Sterup.
Den 8. marts 1758: Hustruen til Thomas Christensen af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter af Øster Mellerup får døbt sønnen Christen Andersen. Det er Maren Christensdatter af Flyvbjerg i Jerslev sogn også.
Den 22. juli 1759: Laurs Jensen af Serridslev bliver trolovet til Gertrud Thomisdatter af Hjulskov.
Den 29. januar 1765: Christen Fried, skoleholder i Serridslev, troloves til Maren Laursdatter, stuepige i Jerslev præstegaard.
Den 11. maj 1766: Hustruen til Peder Andersen af Bakken i Serridslev sogn er fadder, da Niels Christensen af Jerslev og Karen Hansdatter får døbt sønnen Christen Nielsen.
Den 24. april 1778: Ægtemanden Jens Nielsen, som tjener hos Jens Kræmer i Aalh [nok Øster Aae] i Serridslev sogn udlægges til barnefar, da Maren Christensdatter i Vester Mellerup får døbt sin uægte søn for Jens Jensen.

Den 28. juni 1778: Maren Jepsdatter
af Kalum i Serridslev sogn er fadder, da Jens Jepsen og Margrethe Sørensdatter af Jerslev får døbt sønnen Søren Jensen.

Den 5. november 1779: Niels Christian Pedersen af
Underåre i Serridslev sogn bliver trolovet til Leene Bertelsdatter af Ålstrup i Jerslev sogn.
Den 21. april 1783: Ane Laursdatter af Serridslev bliver trolovet til enkemanden Christen Sørensen af Jerslev.
Den 31. juli 1803: Peder Povelsen af Underåre i Serridslev sogn er fadder, da Christen Sørensen og Maren Nielsdatter af Øster Mellerup får døbt datteren Anne Christensdatter.
2. juledag 1808: Maren Nielsdatter af Underaare i Serridslev sogn er gudmor, da Christen Nielsen Smed og Mette Marie Nielsdatter af Klæstrup får døbt datteren Ingeborg Christensdatter.
Den 24. januar 1809: Povel Madsens hustru af Holte i Serritslev sogn er fadder, da Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter af Aalstrup får døbt sønnen Christen Christensen.
Den 26. juli 1815: Gårdbeboer Povl Nielsen af Serridslev by er fadder, da indsidder Jens Povlsen og Inger Marie ?datter af Kabbelhuset i Jerslev får døbt sønnen Povl Jensen. De bor hos Inger Maries forældre.
Den 26. november 1815: Bodil Marie Larsdatter af Serridslev er del-gudmor, og Niels Sigen af Serridslev er fadder, da husmand Simon Nielsen og Ane Marie Larsdatter af Flyeberg får døbt sønnen Lars Christian Simonsen.
Den 26. november 1815: Kirsten Christensdatter af Kalum i Serridslev sogn er del-gudmor, da indsidder Peder Christensen og Ane Marie Christiansdatter får døbt sønnen Christian Pedersen. Parret bor hos hendes forældre, Christian Madsen af Østermarken ved Kratteting.
Den 5. oktober 1823: Karlen Christen Andersen, som tjener i Stade i Serridslev sogn, er fadder, da Malene Andersdatter, som er hjemme hos sin far, husmand Anders Christensen af Klæstrup, får døbt sin uægte datter Ane Marie Jacobsdatter. Udlagt barnefar er Jacob Jensen af ?.

Folk fra Hjelmsted i Serridslev sogn
Den 10. april 1715: Peder Mart af Hjelmsted er fadder, da Christen Jensen og Anne Rasmusdatter af Vester Mellerup får døbt datteren Giertrud Christensdatter.
D
en 19. juli 1750: Peder Christensens hustru i Hielmsted står fadder, da Anders Jensen og Karen Christensdatter i Øster Mellerup får døbt datteren Kiersten Andersdatter. Terkild fra Hjelmsted er også fadder.
Den 14. april 1776: Lars Jensen fra Hielmsted er fadder, da Jens Jensen og Anne Pedersdatter i Jerslev får døbt sønnen Peder Jensen.
Den 8. oktober 1777: Lars Pedersen af Hjelmsted bliver trolovet til Anne Christensdatter af Mølholm i Jerslev sogn.
Den 15. marts 1780: Lars Pedersens hustru af Hjelmsted er fadder, da Hans Christensen og Malene Thøgersdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt sønnen Christen Hansen.
Den 23. juli 1780: Lars Pedersen og Knud Pedersen af Hjelmsted er faddere, da Peder Larsen og Margrethe Jensdatter af Vester Hjulskov får døbt datteren Ane Marie Pedersdatter.
Den 20. juni 1782: Lars Pedersen af Hjelmsted er fadder, da Hans Christensen og Malene Thøgersdatter af Mølholm i Jerslev sogn får døbt datteren Malene Hansdatter. Det er Peder Thøgersen af Svennum også.

Folk fra Hellevad sogn
Den 25. september 1698: Jep Andersen og Anne Pedersdatter vies, hvorefter de flytter til Hellevad sogn.
Den 26. september 1751: Jens Christensen Landsoldat, som tjener i Røgelhede i Hellevad sogn, udlægges til barnefar, da Maren Nielsdatter i Klæstrup får døbt sønnen Niels Jensen.
Den 24. april 1753: Thomas Pedersens hustru i Røgelhede i Hellevad sogn står fadder, da Laust Poulsen og Maren Mortensdatter får døbt datteren Bodil Sophie Laustdatter.
Den 7. oktober 1759: Maren Nielsdatter af Felden i Hellevad sogn er fadder, da Niels Nielsen og Karen Christensdatter i Jerslev får døbt datteren Maren Nielsdatter.
Den 15. september 1776: Laurs Povelsens hustru [Johanne Nielsdatter] i Lemb [Lem i Hellevad sogn] er fadder, da Svend Nielsen og Birgithe Sørensdatter i Svennum får døbt sønnen Niels Svendsen.
Den 19. marts 1780: Jens Nielsen fra Hellevad er fadder, da Maren Christensdatter får døbt sønnen Jens Pedersen Nibe. Hun opholdt sig i Mudsted, og udlagde som barnefar Peder Nibe, en gift mand, med bopæl i Bispens Gade i Aalborg, der var med ved Dronninglunds marked.

Folk fra Snabhede og Hellum sogn
16 p Trin 1686: Niels Jensen i Hellum vies til Karen Hansdatter i Sterup.
Den 18. november 1703: Christen Knudsen i Langtved [i Hellum sogn] står fadder, da Christen Knudsen i Jerslef får døbt datteren Kirsten Christensdatter.
Den 2. juli 1707: Da Sidzel Nielsdatter i Lundgaard i Hellum sogn får døbt sin uægte datter for Karen Jensdatter, er udlagt barnefar nemlig Jens Christensen i Bien i Skef sogn.
Den 1. november 1716: Jens’ hustru i Wandeskrog i Hellum sogn er fadder, da Jep Michelsen og Maren Christensdatter i Mølholm får døbt sønnen Christen Jepsen.
Den 20. juni 1718: Jens Jensen samt hustruen til Peder Pedersen af Snabhede i Hellum sogn er faddere, da Søren Sørensen og Mette Thomsdatter af Store Pajhede får døbt tvillingerne Maren og Mette Sørensdatter
.

D
en 24 juni 1723: Jens Jensen og Maren Jensdatter af Hellum er faddere, da Søren Sørensen og Mette Thomsdatter af Store Pajhede får døbt datteren Anne Sørensdatter.

Den 10. oktober 1723: Anne Jensdatter af Hellum er fadder for Jens Jensen og Kirsten Jensdatter af Høholt i Jerslev sogn, da parret får døbt sønnen Jens Jensen
.

Den 21. september 1725: Christens hustru i Munchholt [Munkholt] i Hellum sogn er fadder, da Oluf Nielsen og Karen Nielsdatter i Øster Paihede får døbt datteren Anne Olufsdatter.
Den 2. maj 1728: Christen Knudsen og Anne Knudsdatter i Hellum er faddere, da Morthen Michelsen og Maren Knudsdatter i Jerlslef får døbt sønnen Knud Morthensen.
Den 3. april 1729: Jens Tommesen [Thomsen] i Hellum er fadder, da Peder Søfrensen og Kirsten Tomasdatter i Krattet får døbt sønnen Christen Pedersen. Jens og Peder er måske børn af Thomas Jensen i Krattet?
Den 6. november 1729: Da Hans Knudsen og Anne Christensdatter i Jerslev får døbt sønnen Knud Hansen, er følgende faddere fra Hellum: Christen Knudsen, Karen Christensdatter og Anne Knudsdatter
.

Den 31. maj 1744: Kirsten Andersdatter af Krogen i Hellum sogn er fadder, da Laurs Hansen og Anne Nielsdatter på Søeheden i Jerslev sogn får døbt sønnen Peder Laursen.
Den 13. november 1746: Niels Jensen i Langtved i Hellum sogn står fadder, da Christen Jensen og Tove Christensdatter i Mudsted får døbt Henrich Christensen.
Den 21. januar 1753: Laust Pedersens hustru i Hellum sogn står gudmor, da Søren Johansen Bøker [Bødker] og Maren Pedersdatter i Jerslev får døbt sønnen Friderich Sørensen.