Niels Christensen (1778 - 1852)
1 af 16 - Niels Christensen

bliver født i Simested by i Viborg amt mellem den 22. og 28. februar 1778 og døbt søndag den 1. marts 1778 i Simested kirke, hvilket er Fastelavns søndag. Niels Christensens far er således Christen Sørensen fra Gammelgaard i Simested by, mens hans mor ikke kendes. Man kan formode, at han som den første fødte dreng er opkaldt efter sin morfar, der nok hedder Niels, og at hans mor altså hedder Nielsdatter til efternavn. Til fornavn hedder moren højst sandsynligt Kirsten eller Ane. Præsten Søren Uttrup skriver følgende i kirkebogen efter dåben:

 

D 1 Marti havde Christen Sørensen i Simmested 1 søn til Daaben kaldet Niels, baaren af Christen Huuses [hustru] af Simmested, Christen Povelsens Datter Maren [Christensdatter] fulgtes med, Fadderne Niels Envoldsen af Tisted, Mads Meldgaard [Mads er en 37-årig bonde i Simested by, der også kaldes Melgaard og velsagtens er fra Mellemgaard i Simested by] og Niels Andersen af Simmested

 

Da Niels Christensen kun er 3 år gammel, dør hans mor, som vi ikke kender navnet på, men mon ikke, at hun har heddet Kirsten Nielsdatter og kommer fra Kongens Tisted, hvor hun så er datter af Niels Christensen af Kongens Tisted, der ikke er den samme som Niels Christensen Baade af Kongens Tisted. Hans mor bliver begravet på Simested kirkegård søndag den 26. august 1781, hvor præsten ikke indskriver hendes navn i kirkebogen.

 

Niels Christensens far bliver derefter gift med en ny hustru, Dorthe Jensdatter, og Niels får derved en stedmor. Dette sker mellem august 1781 og april 1783, men det vides ikke, hvor brylluppet foregik henne.

 

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Niels Christensen nemlig hos faren, stedmoren og to halvsøskende i Simested by:  

Christen Sørensen           45 år           Gift             Husbond Bonde og gårdbeboer

Dorthe Jensdatter           29 år           Gift             Madmoder

Niels Christensen              9 år            Ugift           Søn af første ægteskab

+ 2 halvsøskende

[Det vides ikke, hvorfor hans storesøster på 11 år ikke er opført under familien ved denne folketælling , men hun opholder sig muligvis på en gård i Kongens Tisted, som ejes af hendes morbror. Denne morbror skulle så hedde Christen Nielsen, som ikke er den samme som Christen Nielsen Baade.] 

 

Ved folketællingen i 1787 bor Niels Christensen nemlig hos faren og stedmoren i Simested by.

 

Niels Christensen bliver konfirmeret omkring 1794, men konfirmationer er ikke indskrevet i Simested før 1803.

 

Da der laves lægsrulle for Simested sogn den 12. november 1795, indskrives følgende om Christen Sørensens søn, Niels Christensen:
17 14: Far: Christen Sørensen, søn, Niels Christensen, født i Simested, 17 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Simested, gms ses:98
[gms = Gammel Mands Søn, ses:98=Session 1798]


Hovedlægsrullen skrives atter engang over Simested sogn den 12. november 1798, og denne er Christen Sørensens ældste søn, Niels Christensen, optaget på rullen med følgende:
14 11: Far: Christen Sørensen, søn, Niels Christensen, født i Simested, 20 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Simested, gl. mandssøn
1798

Næste
gang hovedlægsrullen revideres for Simested sogn af Søren Sørensen er den 12. november 1800, hvor Niels Christensen, som er jo Christen Sørensen på Gammelgaards ældste søn, er inkluderet på listen med disse data:
11 9: Far: Kristen Sørensen, søn, Niels Kristensen, født i Simested, 22 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Simested, gl. Mands Søn


Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Niels Christensen igen hjemme på Gammelgård i Simested. Da hans far ejer Gammelgård inde i Simested by, må det formodes at denne indgang fra folketællingen er fra Gammelgård. Gammelgård var en selvejergård på dette tidspunkt:

Christen Sørensen               56 år            Gift             Husbond Bonde, gårdbeboer og selveier

Dorrith Jensdatter               43 år            Gift             Hands kone

Niels Christensen                23 år            Ugift            Deres børn

Anne Christensdatter           15 år            Ugift            Deres børn

Christen Christensen             8 år            Ugift            Deres børn

 

Der går 3 ½ år, før Viborg amt får opdateret sine hovedlægsrullen, så da det sker den 1. maj 1804, indsættes følgende om Niels Christensen i Simested:
9 9: Far: Kristen Sørensen, søn, Niels Kristensen, født i Simested, 25 år, 63½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Simested, gms [gammel mands søn], I sin stilling 1806


Da hovedlægsrullen laves over Simested sogn den 12. november 1806 af gårdmand Søren Sørensen i Simested, indskrives følgende om Niels Christensen:
9 9 : Far: Kristen Sørensen, søn, Niels Kristensen, født i Simested, 28 år, 63½ overstreget 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, GmS S.1808 2JR 4/4

Niels
Christensen bliver gift med Mette Marie Pedersdatter Byrgesen på et eller andet tidspunkt mellem 1809 og den 1. maj 1810.


Da Mette Marie er en lokal Mejlby-pige, kan brylluppet ikke findes, idet kirkebogen fra Brorstrup mangler. Familien bosætter sig dog i Mejlby den 4. maj 1810, hvor de overtager matrikel 18 på hjørnet af Mejlbyvej og Mejerivej fra Niels Christensens svigerfar, Peder Byrgesen.


Niels Christensen er derfor at finde i Simesteds hovedlægsrulle for sidste gang den 1. maj 1810, hvor der er skrevet følgende om ham, hvilket er overstreget og angiver, at han fjernes fra lægssystemet i Simested:
9 9: Far: Kristen Sørensen, søn, Niels Kristensen, født i Simested, 31 år, 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Simested, gms 1808 S ? 4/4  Gaardmand i Meilbye Brorstrup Sogn Aalborg Amt , paa 4-1-hk. efter fæste af 4 maj 1810 Omvexles Sept 1811

Niels Christensen som indskrevet i Simested kirkebog ved dåben den 1. marts 1778
Niels Christensens første 3 børn

Niels Christensen bliver far før første gang den 26. november 1810 i Mejlby  i Brorstrup  sogn. Han får da sønnen Christen. Præsten Johannes Struch har ikke indskrevet faddere til Christen. Du kan læse mere om Christen Nielsen Meilby, som han kommer til at kaldes som voksen på hans egen side. Christen Nielsen Meilby dør den 29. september 1867 i Kongens Tisted. Han bliver altså kun 56 år gammel.

Da der skrives tillægslægsrulle over Brorstrup sogn, lægd 78, i september 1811 af Aalborg Amt, indskrives Niels Christensen for første på denne rulle med disse data:
94 75: Far: Christen Sørensen, søn, Niels Christensen, født i Simested, 32 år, 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Meilbye, fr Viborg Amt 129-9, S.1808 3JR 4/4 [3. jydske regiment], 1808 S. 2 J.R. 4/4 Ind [infanteriet] ? roll benet ?, 1811 gmd [gårdmand] 4Td 1Sk, h kone i Meilbye, aft fæstebr af 4 Mai 1810

Den 20. september 1812 bliver Niels Christensen far til en datter i Mejlby, som døbes med navnet Kirsten Nielsdatter, men præsten indskriver ikke faddere efter dåben. Kirsten bliver konfirmeret i 1827. Kirsten Nielsdatter dør i Mejlby den 29. december 1836, hvor hun er 24 år gammel. Hun forbliver indtil sin død hjemme på gården i Mejlby, hvor hun passer sine to mindste brødre efter morens død i 1831.

 

Den 5. februar 1814 er Niels Christensen fadder i Brorstrup kirke. Pigebarnet døbes Anna Christensdatter, og hendes forældre er gårdmand Christen Sørensen og hustru Inger Margrethe Andersdatter af Mejlby i Brorstrup sogn.

 

Niels Christensens far, Christen Sørensen , dør den 6. juni 1814 i hjembyen Simested, og faren begraves fra Simested kirke den 15. juni 1814.

 

Niels Christensen bliver tredje gang far den 27. september 1814, hvor hans kone føder datteren Anna Cathrine Nielsdatter i Mejlby. Nu, hvor Jørgen Winge er blevet sognets præst indskrives fadderne. De er Christen Sørensen, Jens Trads, Søren Hansen alle af Mejlby samt Inger Nielsdatter og Ane Sophie Jensdatter af Simested, så det her er en af de få gange, hvor forbindelsen til Simested vises. Anna Cathrine bliver konfirmeret i 1829. Som 21-årig bliver Anna Cathrine sendt ud og tjene, da hun er på afgangslisten i 1835, men præsten skriver ikke, hvortil Anna Cathrine rejser.

[Fadderen Christen Sørensen er altså ikke farfaren fra Simested]

Christen Nielsen Meilby som indskrevet i Brorstrup kirkebog - uden faddere eller særlige omstændigheder - måske indskrevet efter 1846, hvor alle gamle kirkebøger brændte sammen med præstegården
Niels Christensen efter 1814

Niels Christensens hustrus storebror, Anders Pedersen, er nok den Anders Pedersen, som bliver gift i Haverslev kirke den 17. december 1815. Anders Pedersen kaldes nemlig også for Anders Byrgesen. Niels Christensen fra Mejlby, hvis hustru er Mette Marie Pedersdatter [Byrgesen], er altså forlover for Anders. Anders bliver viet til Kirsten Laursdatter af gården Gammel Overvad i Haverslev sogn.


Niels Christensen bliver i stamtræet far til Peder Nielsen Meilby, som fødes i Mejlby i Brorstrup sogn den 15. februar 1817. Som vi ved, er han i Mejlby i hvert fald i 1834, og muligvis frem til 1840. hvor han er i Kongens Tisted. Denne søn bliver 76 år gammel og dør den 27. juli 1893 i Kousted sogn.

Da lægsrullen skrives for Brorstrup sogn mellem marts og september 1817, indskrives både Niels Christensen og hans to sønner på listen, dvs. også den nyfødte Peder. Vi får i denne forbindelse at vide, at Niels Christensen var 1 meter og 69 centimeter høj:
57: Far: Christen Sørensen, søn, Niels Christensen, født i Simested, 38 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Mejlby, noget mellem 1808 til 1811.

Niels Christensens halv-lillebror, Christen Christensen, dør som 26-årig den 23. april 1818 på Gammelgaard i Simested.
Niels Christensens stedmor, Dorthe Jensdatter, lader Gammelgaard gå i arv til hans halv-lillesøster, Dorthe Christensdatter og hendes mand i 1819.

 

Niels Christensen bliver far til sønnen Niels Nielsen den 5. juli 1819 i Mejlby. Han bliver hjemmedøbt den 6. juli og i kirken den 26. september 1819. Fadder er Niels Børgesen, Peder Børgesen, Anders Pedersen og Inger Margrethe Andersdatter alle af Mejlby samt Mette Christensdatter af Nørager [dette må være søsteren til Niels Christensen, som senere bliver gift og gårdmandskone i Kongens Tisted]. Niels Nielsen dør den 10. oktober 1819 i Mejlby.
[Niels Børgesen dør i 1821, hvor han er 78 år gammel, så han var 76, da han stod fadder]

 

Den 1. december 1820 føder Mette Marie Niels Christensen en ny søn for Niels Christensen, som også bliver døbt Niels Nielsen, og som senere kendes under navnet Niels Nielsen Meilby. Du kan læse mere om Niels Nielsen Meilby og hans efterkommere på hans egen side. Denne søn bliver 88 år gammel og dør den 21. marts 1909 i True i Svenstrup sogn.

 

Den 4. april 1821 dør Niels Christensens halv-lillesøster, Anne Christensdatter, under en fødsel hjemme på Gammelgaard i Simested uden at have født sit barn. Præsten skriver, at hun er gårdmand Anders Sørensens kone i Gammelgaard. Anne blev altså kun 36 år gammel. Der er en lang bemærkning, som er svær at læse, men der står vist dette:

Døde i Barselseng under store smerter uden at blive skilt ved Barnet, da hverken Giordemoder eller Doctor kunne hjelpe hende i ? tids nok til ? hende

 

Den 18. maj 1822 står gårdbruger Niels Christensen af Meilbye fadder til en dreng, der døbes Peder Christensen i Brorstrup kirke. Peders forældre er gårdbruger Christen Pedersen og Inger Margrethe Andersdatter i Mejlby. Andre faddere er Anders Mortensen, Maren Pedersdatter af ? og Johanne Pedersdatter af Randrup.

 

Mette Marie Pedersdatter føder endnu en dreng den 25. juni 1823 i Mejlby med Niels Christensen som far. Denne dreng døbes Søren Nielsen i Brorstrup kirke den 7. december 1823, og han kendes senere under navnet Søren Nielsen Meilby. Du kan læse mere om Søren Nielsen Meilby og hans efterkommere på hans egen side. Det vides ikke, hvornår denne søn dør, men det er efter 1895.

Den 7. juni 1824 er Niels Christensen forlover for brudeparret enkemanden Peder Børgesen og Mette Maria Madsdatter, dvs. sin svigerfar. Denne er efter svigermorens død flyttet til Dejlbjerg i Brorstrup sogn, hvor han skal være husmand. Mette Maria og Peder flytter dog senere tilbage til Mejlby by, hvor de får hhv. en datter og en søn. Begge børnene går dog bort i en tidlig alder, idet pigen kun bliver 9 år gammel, mens drengen bliver 16 år.

Den 25. marts 1825 er gårdbruger Niels Christensen af Mejlby fadder til en uægte pige, der bliver døbt Ellen Maria Christensdatter. Moren til den lille pige er Maren Jensdatter af Dejlbjerghuse, og udlagt barnefar er Christen Nielsen. Andre faddere er Niels Christian Fogh, Anders Smed, Kirsten Sørensdatter af Nørager og Maren Salomonsdatter af Dejlbjerg.

Den 15. maj 1825 er Niels Christensen igen forlover. Dette brudepar består af Peder Nielsen Lind, som er indsidder i Mejlby i Brorstrup sogn, og Karen Jensdatter, som er tjenestepige i Mejlby. Den anden forlover er sognefogeden Anders Nielsen.

Da Niels Christensens svigerfar, Peder Byrgesen, i en sen alder får døbt en søn med navnet Niels Pedersen i Brorstrup kirke den 27. august 1826, er hverken Niels eller hans hustru faddere ved dåben.


Den 4. november 1826 bliver Niels Christensen far til en datter i Mejlby i Brorstrup sogn. Pigen døbes Anna Maria Nielsdatter dagen efter fødslen, men hun dør den 15. december 1826. Anna Maria bliver begravet den 26. december 1826 uden at være fremstillet i kirke, så der er ingen faddere til hende. Præsten skriver, at hun er gårdbruger Niels Christensens datter af Mejlby, og at hun blev 8 uger gammel, men hun blev nu kun 6 uger gammel.

Igen den 20. april 1828 er Niels Christensen forlover, og denne gang hedder brudeparret Anders Pedersen og Maren Jensdatter Fogh af Mejlby. Anders Pedersen Byrgesen er storebror til Niels Christensens hustru, Mette Marie Pedersdatter, og Niels er således forlover for sin svoger.


Niels Christensens hustru, Mette Marie Pedersdatter, dør den 13. maj 1831 i Mejlby i Brorstrup sogn.

Jordebogen under Nørlund Gods, der går til november 1832, har følgende om Niels Christensens fæste:
96 Niels Christensen    Ager og Eng: 4 skæpper og 1,2 fjeding    Brugere skal ? en forsvarlig sædekorn og leveres i sædetiden


Ved folketællingen den 18. februar 1834 er Niels Christensens kone, Mette Marie Pedersdatter, død. Hans ene søn, Peder i slægtstræet, er blevet tjenestedreng ved præstegården og bor der. Familien består derfor af:

Niels Christensen                 56 år              Enkemand      Gårdmand

Kirsten Nielsdatter                22 år              Ugift             Hans barn

Niels Nielsen                        14 år              Ugift             Hans barn

Søren Nielsen                      11 år              Ugift             Hans barn

[Her ser man et interessant træk hos Niels Christensen. Enhver anden gårdmand i hans alder i begyndelsen af 1800-tallet ville skynde sig at gifte sig igen for at have en mor til sine børn. Det gør Niels Christensen ikke!! Måske er han præget af sin egen barndom, hvor han mister sin mor i en tidlig alder og får en stedmor, som vist ikke er en særlig god erstatning – hverken han eller søsteren vender hjem til Simested efter farens død. Og måske ville han ikke udsætte sine børn for en stedmor af samme karakter?]

 

Jordeborgen under Nørlund Gods skriver den 1. maj 1835 om det gårde og huse, der hører under gården. Vi finder da følgende om Niels Christensen:
Meilby
96 Niels Christensen    Ager og Eng: 4 skæpper og 1,2 fjeding    Fæstebrev pr. 4. maj 1810    Fæsterens alder: 56 år

Dette svarer dog ikke til en anden indgang fra 1839, hvor det angives, at fæstenummer 96 er fæstet af den 35-årige Jens Jensen Trads med et fæstebrev pr. 20. december 1834.


Niels Christensens datter, Kirsten Nielsdatter, dør i Mejlby den 29. december 1836, hvor hun er 24 år gammel, og hun har vel været ”husets mor” fra sommeren 1831, nu da deres rigtige mor var død. Hun har således taget sig af familiens to yngste sønner under opvæksten. Da hun begraves på Brorstrup kirkegård den 8. januar 1837, skriver præsten, at ”Kjersten Nielsdatter” er gårdfæster Niels Christensens datter i Meilbye.


Da den yngste af sønnerne, Søren Nielsen Meilby, bliver konfirmeret i foråret 1838 i Ravnkilde kirke, skriver præsten, at han er søn af gårdfæster Niels Christensen og afdøde hustru Mette Marie Pedersen af Meilby.


Niels Christensens søn, Niels Nielsen Meilby, forlader Mejlby som 17-årig den 25. marts 1838, da han er på afgangslisten. Præsten skriver, at han er gårdmandssøn og drager til Svenstrup i Randers Amt.  Niels Christensen er derefter alene et halvt år på gården med den 15-årige søn, Søren Nielsen Meilby.


Den sidste af Niels Christensens sønner, Søren Nielsen Meilby, forlader Mejlby den 1. november 1838 som 15-årig, hvor det skrives, at han er gårdmandssøn. Gården er altså endnu ikke afhændet, så det sker i løbet af 1839, da den ikke længere er i familiens besiddelse i 1840.

Niels Christensen Meilbys begravelse som indskrevet i Kongens Tisted kirkebog i 1852
Niels Christensen efter 1838

Jordebogen under Nørlund Gods indeholder da også den 1. maj 1839 en angivelse af, at fæstet på nummer 96, som husmandsstedet har i jordebogen, tilhører en Jens Jensen Trads, der er 35 år gammel. Denne Jens Jensen Trads er i øvrigt far til en søn, der også hedder Jens Jensen Trads, og som bliver gift med en datter af Niels Christensens ældste søn, Christen Nielsen Meilby af Kongens Tisted, idet Jens Trads ægter dennes datter, Mette Marie Christensdatter i 1896.


Ved folketællingen den 1. februar 1840 er alle drengene flyttet fra gården og væk fra Brorstrup sogn, men da man ikke kan sammenligne folketællingerne i 1834 og 1840, vides det ikke, hvem der har overtaget gården. Niels Christensen er nu i tjeneste på gård 17, der er en større gård ved navn Holm uden for byen:

Niels Christensen                 62 år              Enkemand      Tjenestekarl

Den 16. juni 1843 er Niels Christensen forlover for sønnen Christen Nielsen Meilbys bryllup i Rørbæk kirke. Præsten skriver, at forloveren er Niels Christensen, forrige gårdmand i Mejlby.

 

Niels Christensens svoger, Anders Henrichsen, dør i Kongens Tisted den 16. september 1843 som en 66-årig gårdmand. Det er i denne forbindelse, at Niels flytter hen til søsteren, Mette Christensdatter, i Kongens Tisted sogn. Matrikelfortegnelsen over Brorstrup sogn i 1844 viser, at Niels Christensen ikke har en gård i Mejlby. Gårdene angives under nye matrikelnumre, så det er ikke sikkert, at matrikel 18 i Mejlby by stadigvæk hedder matrikel 18, selv om denne gård sælges fra godset i 1845 til Anders Christensen og videresælges i 1847 til Søren Nielsen.


Da Niels Christensens ældste søn, Christen Nielsen Meilby, får døbt sit første barn i Durup kirke den 26. december 1843, nævnes gårdmand Niels Christensen af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Det er altså ikke pigens farfar, der står fadder for den lille pige denne dag, da vores Niels Christensen opholder sig i Kongens Tisted by og ikke er gårdmand i Bonderup.

Niels Christensen opholder sig i Kongens Tisted i 1845, hvor han ved folketællingen den 1. februar 1845 bor hos storesøsteren, Mette Christensdatter, på en gård, der er sat i aftægt:

Niels Christensen                 67 år         Enkemand      Tjenestekarl   Simmested

Mette Christensdatter           70 år          Enke              Aftægtskone   Simmested

 

På et eller andet tidspunkt mellem den 1. februar 1845 og den 1. februar 1850 flytter Niels Christensen over til sin søn, Christen Nielsen Meilbys gård. Søsteren Mette Christensdatter er forblevet på sin gård som en 78-årig enke ved folketællingen i 1850, hvor Mette lever alene på gården på aftægt. Det vides ikke, hvem der har gården men altså ikke bor der.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er der følgende oplysninger Niels Christensen i Kongens Tisted:

Christen Nielsen Meilby         40 år            Gaardmand, huusfader         Brorstrup sogn

Ane Marie Jacobsdatter        40 år            Hans kone                           Durup

Mette Marie Christensd.         7 år            Deres børn                           Durup

Kirsten Christensd.                5 år            Deres børn                           Kongens Tisted

Mette Kirstine Christensd.       2 år            Deres børn                           Kongens Tisted

Anders Christensen               1 år            Deres børn                           Kongens Tisted

Niels Christensen                 78 år            Husfaders fader                    Simested sogn

 

Niels Christensen bliver således far til 5 drenge og 3 piger, hvoraf i hvert fald de 2 af børnene dør, inden de bliver voksne. Ingen af Niels Christensens børn overtager gården i Mejlby.


Niels Christensen dør den 17. november 1852 i Kongens Tisted. Han begraves fra Kongens Tisted kirke den 25. november 1852. Præsten skriver, at det er Niels Christensen Meilby. Desuden skriver præsten, at Niels er ”forhand gaardmand i Meilby, havde i sine sidste Leveaar Ophold hos Sønnen, Gårdejer Christian Meilby i Thisted”.  Præsten skriver, at Niels blev 75 år gammel, men han blev nu kun 74. Som årsag til døden, angiver præsten ikke alderdom, men derimod [kan ikke tydes].

Niels Christensen Meilby overleves med 10 år af sin søster Mette Christensdatter. Hun dør først som 87-årig den 10. februar 1863. Præsten skriver, at hun var enke efter afdøde gårdmand Anders Henrichsen og aftægtskone for Gaardmand Christen Nielsen Meilby i [Kongens] Thisted.

Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Peder Nielsen Meilby <- Niels Christensen    

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter
Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Christensen. Dør dec. 1853 og gravlægges på Råby kirkegård, 2
Første ægtemand Jens Pedersen, gæstgive

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71
Søn
Niels Sørensen,- død Niels Sørensen "Edderup" i Øster Tørslev 3.12. 1828

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalbyneder.

Se skifte Sødringholm gods 30.4. 1751
Hilsen Else Marie