Pjedsteds gårde og beboere

Hvad indeholder denne side?

Denne side forsøger at fortælle om alle Pjedsteds beboere i især 1700-tallet.

Hvis et menneske kan knyttes til en bestemt af de 27 gårde i byen, findes de under gården. Såfremt de ikke er tilknyttet en bestemt gård, findes de i fællesafsnit nederst på siden.

Du kan måske også finde oplysninger om dem, du søger efter, på siden med Pjedsteds historier.

Skriv til henrikmejlby@yahoo.com, hvis du har tilføjelser eller rettelser til materialet herunder.

Du er velkommen til at "stjæle" alle oplysningerne frit, men du skal naturligvis selv kontrollere dem, da der jo sikkert er nogle småfejl her og der.

Bemærk, at jeg skriver af direkte, som præsten har skrevet et navn i kirkebogen, dvs.

Johan Friedrich Henrichsen, Johannes Henrichsen Fentz, Johannes Henrichsen, Johannis Fensis, Johannes Møller, Johanes Møller og Johannes Henrichsen Fendz er en og samme person.

Hvis du søger efter et bestemt navn på denne side via din browsers Rediger/Find, skal du altså forsøge med forskellige søgninger, f.eks. "an Henri", "nes Møller" og lignende.

Du kan også vælge at kopiere alt ind i et Word-dokument, hvorved du bedre kan manipulere med dataene, som du vil. Tryk engang på Web-siden med markøren. Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på bogstavet A, og alt er markeret på én gang. Tryk på bogstavet C, mens du holder Ctrl-tasten nede for at kopiere hele indholdet ind i hukommelsen på din computer.

Placér markøren på det sted i Word-dokumentet, hvor du vil kopiere til.
Hold Ctrl-tasten nede, og tryk på bogstavet V, hvorefter alt indholdet nu er i Word-format. Brug søgefunktionen i Word til søgninger.

En søgning i Word på Niels Jacobsen giver f.eks. 5 hits i Words Navigation-vindue og derved et godt overblik.

Gård 1: Dortheasminde i Pjedsted

Gård 1 - Dortheasminde:

1641: Christen Pedersen

1653: Christen Pedersen (selvejergård)

1662: Gården er afbrændt i krigen og øde

1664: Christen Pedersen

Ca. 1668: Christen Nielsen Suurkier fødes

1688: Niels Christensen (selvejergård)

Den 11. juli 1702: På foranledning af Christen Nielsen af Pjedsted bliver Peder Christensen af Pjedsted og Birgitte Jacobsdatter af Egum trolovet. Den anden forlover er Christen Nielsen på gård 21.
1707: Strid mellem Jens Pedersen Møller på Gammelby Mølle mod Hans Ebbesen og Claus Lauritsen af Pjedsted over et stykke jord, som ligger op ad Niels Christensen Suurkiærs to marker [Sven Avnby: Møller på Fredericia-egnen].

8. juni 1708: Jep Nielsen Suurkiær får husholdsbrev på gården
22. juli 1710: Niels Christensen Suurkiær og hustru Zidsel Joensdatter skøder til Jep Nielsen Suurkiær
1712: Christen Nielsens enke begraves
1713: Jeppe Suurkierd får datteren Maren Jepsdatter Suurkierd

1714: Jeppe Surkier får sønnen Niels Jeppesen Surkier. Niels Jeppesen bliver begravet efter 7 dage.
1715: Jeppe Suurkier får datteren Abigael Jeppesdatter Suurkier
1716: Jeppe Surkierds datter begraves

1717: Jeppe Suurkier får døbt sønnen Jon Jepsen Suurkier (gudmor: præstens kone)

1717: Salige Niels Jeppesens søn, Jacob Nielsen, udlægges til barnefar, da Ane Ammes datter, ? datter af Ane Nielsdatter ?, får døbt sønnen Niels Jacobsen

1717: Jacob Nielsen absolveres fra kirke grundet beskyldningerne fra Ane Ammes datter – præsten vidste åbenbart ikke, hvad datteren egentligt hed!

1717: Abigael Suurkier [skrevet Tuurkier] bliver begravet 74 år gammel.

1717: Ane Ammes datter, dvs. Ane Hansdatter af Pjedsted, absolveres for at have fået et barn med Jacob Nielsen.
1719: Ligprædiken over Niels Suurkier.
1719: Hustruen til en reservedragon Peder Mortensen af Højen introduceres i Jeppe Surkiers hus.
1720: Jens Pedersen Møller i Gammelby Mølle lod læse obligationer fra 1) Jep Nielsen Surkær af Pjedsted, 2) Peder Madsen og Hans Madsen af Pjedsted, og 3) Jørgen Madsen af Tolstrup.

1722: Jeppe Surkier får datteren Abigael Jepsdatter Surkier – gudmor: præstens kone

1723: Jeppe Surkiers datter, Abigael, begraves.

1728: Jeppe Surkier får datteren Abigael Jeppesdatter Surkier – gudmor: Jeppes søster i Bryndsted [Brøndsted]
1729: Jeppe Surkiers datter i Piedsted begraves
1730: Hos Christen Suurkier i Balle troloves Jacob Nielsen og Karen Larsdatter

1733: Jep Nielsen Suerkjær

1734: Jep afstår gården til broderen Christen Nielsen Suerkjær

1736: Christen Nielsøn Surkier troloves til Malene Andersdatter Bogøes
1736: Christen Nielsøn Suurchier og Malene Andersdatter Bogøes bliver viet
1737: Niels Jepsen og Anna Margrete i Piedsted troloves

1737: Niels Jepsen får datteren Magdalena Nielsdatter
1737: Jacob Nielsens barn af Suurkier, Lauritz Jacobsen, begraves ½ år gammel

1739: Jep Nielsen [Suurkier] får sønnen Lauritz Jepsen [Suurkier] (ingen gudmor eller faddere angives). Jep Smids hustru introduceres 30. maj og er nok samme mand.
1739: Jep Nielsen Suurkiers hustru Zizel Joensdatter dør 51 år gammel
1739: Niels Jepsen Suurkier får datteren Sara Nielsdatter Suurkier (ingen gudmor eller faddere angives)

1740: Christen Nielsen Suurkier er trolover for Madtz Larsøn

1741: Jep Nielsen får sønnen Lauritz Jepsen
1741: Christen Nielsen Suurkiers hustru Malene Bogøe begraves 101 aar ? gammel
(Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier. )

1743:  Christen Jepsen og Kiersten Mortensdatter bliver forlovet. Forlovere Morten Smid og Jep Nielsen

1743: Christen Jepsen og Kiersten Mortensdatter bliver gift
1743: Niels Jepsen af Suurkier får datteren Maren Nielsdatter (gudmor: Anna Schoufoged og Olle Ollesens hustru Anna Hansdatter)

1743: Landsoldaten Christen Jepsen overtager halvdelen af gården fra sin farbror Christen Nielsen Suerkjær

1744: Christen Jepsen af Suurkiær får sønnen Morten Christensen Suurkiær (gudmor: moren og Morten Smids hustru Margrethe Nielsdatter)
1744: Christen Jepsen af Suurkiers søn Morten begraves 2½ måned gammel
1744 Niels Jepsen får sønnen Jens Nielsen – gudmor: jordmoder Anna Schoufoged

1745: Christen Nielsen Suurkiær begraves 77 år gammel

1745: I Gauerslund står Niels Jepsen af Piedsted fadder for Thomas Jørgensens datter Dorthe Thomsdatter

1747: Jacob Suurkiers datter i Pjedsted bliver begravet.
1748: Jacob Suurkier får døbt sønnen Peder Jacobsen Suurkier (gudmor: Barbara Diderichsdatter fra gård 5).

1749: Niels Mortensen og Margrethe Jensdatter bliver viet i Pjedsted kirke

1750: Niels Mortensen får sønnen Niels Nielsen (gudmor: Morten Smeds datter Maria)

1750: Retssagen om slagsmålet mellem Niels Johansen på Hølledgaard og Christen Jepsen af Pjedsted. Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier.

1752: Begravet Jep Siker i Piedsted [= Jep Nielsen Suurkiær?]
1752: Niels Mortensen i Suurkier får datteren Margrethe Nielsdatter (gudmor: Thomas Mortensens hustru)

1753: Niels Mortensens datter, Maren Nielsdatter bliver begravet

1753: Niels Mortensens søn, Niels Nielsen bliver begravet

1755: Christen Jepsen får sønnen Morten Christensen (gudmor Christen Hansen Smeds hustru)
1758: Christen Jepsens dødfødte datter begraves

1759: Bodild Jeppes begraves 87 år gammel
1760: Christen Jepsen af Pjedsted får døbt sønnen Morten Christensen
1761: Christen Jepsen stævnes til edsaflæggelse af jægermester Peter Bachmann
1764: Christen Jepsen af Pjedsted begraves 45 år gammel.
1765: Christen Jepsen og Niels Mortensen har hver en halvdel af gården 

1766: Niels Mortensen af Piedsted står som trolover sammen med Jon Jepsen af Store Welling, da Niels Jensen og Maren Nielsdatter, som tjener H. Elling i Smidstrup, troloves i Smidstrup. Parret vies i Pjedsted kirke 1767.
1768: Niels Mortensen og Jens Nielsen [må være Niels Jepsens søn] af Piedsted står faddere i Vinding kirke for Marchus Jensens søn.
1770: Jacob Suurkier bliver begravet 77 år gammel.
1771: I Smidstrup angives, at Niels Christensen og Maren Jørgensdatter Kod bliver trolovet i Store Velling og viet i Pjedsted kirke. Forloverne er Niels Mortensen og Friderich Rasmussen af Pjedsted.
1777: Niels Christensen Suurkiær [skrevet Suderkiær] bliver viet til Anne Christensdatter i Skærup kirke.

1778: Niels Mortensen sætter sin underskrift i Gauerslund kirkebog, da Friderich Kraft [alias Frederik Rasmussen] bliver trolovet til en Børkop-pige.

1787: Niels Mortensen på 62 år er selvejer af gården i Pjedsted.

Gården bliver senere delt og lagt nord for engen Suerkær, men de samles igen af Thomas Jørgensen og får navnet Dortheasminde.

1843: Søren Jacobsen får datteren Else Marie Sørensen

1846: Søren Jacobsen får datteren Jensine Dorthea Sørensen

1860: Søren Jacobsen født i Gauerslund (gift med Ane Marie Jensdatter)

1880: Thomas Jørgensen, som født i Højen sogn

1915: Thomas Jørgensen

1970: Thomas Jørgensen

2006: Grethe Marie Jørgensen

Fra 1654 og til i dag skulle alle ejerne af gården være familiemæssigt relaterede.

Stuehuset er fra 1941, men gårdens ældste nuværende bygning er fra 1850.

Gård 2: Ravnsgaard i Pjedsted

Gård 2: Ravns Gaard:

1636: Peder Thomasen i Piedsted skøder gård 17 i Børkop til Hendrich Jensen Ravn

1641: Peder Thomsen Vred

1653: Hans Pedersen

1664: Hans Pedersen

1670: Niels Hansen Rafn (repræsenterer Pjedsted mod Follerup)

1688: Delefoged Niels Hansen Rafn, der er født på gård 3 i Lille Velling som søn af gård 3s oprindelige ejer Hans Nielsen Rafn. Gård 3 stjæles fra de umyndige børn af herredsskriver Peder Jensen Rafn. Gård 3 i Lille Velling blev senere en del af Vellinggaard. (krongård)

1711: Niels Rafn begraves

1728: Nils [Niels] Jensen Folrup [Follerup] får datteren Maren Nielsdatter Rafn (gudmor: jomfru Landorph). Da hustruen introduceres, kaldes han nemlig Nils Folrup Rafn [Ravn].
1729: Niels Jensen Folrup [Rafn] begraves
1729: Laue Jensen troloves til Johanne Søfrensdatter, der er enke efter Niels [Jensen] Folrup [Follerup Rafn]
1729: Laue Jensen fra Torp vies til Johanne Sørensdatter, enke efter Niels Jensen
1729: Trolovet Hans Jessen og Mette Clausdatter ”som skal hafde Friderich Rafns gaard”. Trolovere er Friderich Rafn og Peder Basse.

1733: Gården er delt i 2 mellem Frederik Rafn og Lauge Jensen (krongård)

1741: Lave Jensen får sønnen Søren Lavesen
1743: Lave Jensen får datteren Anna Christina Lavesdatter (fadder: Abelone Jørgensdatter)
1743: Lave Jensens Anna Christina dør
1746: Laue Jensen får om natten tvillinger. Præsten tilkaldes. Den ene tvilling dør med det samme, og præsten døber den anden for Hans Lauesen pga. svaghed.
1753: Bertel Davidsen får døbt datteren Maren Bertelsdatter (Gudmor: Jomfru Maria Christine Høstmarch) 
1754: Jens Jørgensen bliver trolovet til Johanne Laugesdatter af Pjedsted
.

1755: Jens Jørgensen af Pjedsted bliver viet til Johanne Laugesdatter (forlovere: Anders Diderichsen på gård 5 og Agustin Poulsen).
1755: Bertel Davidsen af Pjedsted får sønnen Hans Bertelsen (Gudmor: Søren Nielsens hustru på gård 21).
1755: Bertel Davidsens hustru Dorethe af Pjedsted bliver begravet 24½ år gammel.
1756: Jens Jørgensen får døbt datteren Anne Jensdatter (gudmor: Hans Jørgensens hustru).
1756: Bertel Davidsen bliver viet i Gårslev kirke til Kirsten Madsdatter.
1756: Bertel Davidsen af Pjedsted får begravet datteren Mette Bertelsdatter, 3 år.
1756: Bertel Davidsen får sønnen David Bertelsen (gudmor: Mads Pedersens hustru på gård 3).

1756: Bertel Davidsens søn David bliver begravet 6 uger gammel.
1758: Bertel Davidsen får døbt en søn med navnet David Bertelsen (Søren Nielsens hustru er gudmor).
1762: Jens Jørgensen af Pjedsted får døbt sønnen Jørgen Jensen (gudmor angives ikke).
1762: Bertel Davidsen af Pjedsted får en dødfødt datter, der bliver begravet.

1768: Jens Jørgensen får døbt sønnen Jens Jensen.

1768: Bertel Davidsens hustru, Kirsten Madsdatter, dør 43 år gammel

1768: Bertel Davidsen bliver trolovet til Bodild Jørgensdatter.
1769: Bertel Davidsen får døbt en søn Jørgen Bertelsen (Gudmor: Jørgen Christensens datter, Margrethe Jørgensdatter.

1770: Gården er delt i to mellem Jens Jørgensen, som er gift med Sidsel Nielsdatter, og Bertel Davidsen.

1771: Jens Jørgensen får døbt sønnen Peder Jensen (Gudmor: Peder Jensens datter af Pjedsted Torp).
1771: Bertel Davidsen får døbt sønnen Mads Bertelsen (Gudmor og faddere angives ikke).
1771: Bertel Davidsens søn, Mads Bertelsen, bliver begravet 3 uger og 4 dage gammel.
1772: Hustruen til Jens Jørgensen af Pjedsted bliver begravet 34 år gammel.
1774: Jens Jørgensen får datteren Johanne Jensdatter

1776: Jens Jørgensen får datteren Margrethe Jensdatter
1776: Berthel Davidsen og Bodil Jørgensdatter får datteren Kirsten Berthelsdatter (Gudmor er Rasmus Pedersen Møllers hustru fra gård 10; Faddere er Friderich Suurkiær og Hans Jørgensen af Pjedsted)
1780: Jens Jørgensen får sønnen Niels Jensen

1782: Jens Jørgensen får datteren Anna Jensdatter
1783: Berthel Davidsen og Bodil Jørgensdatter får døbt datteren Mette Berthelsdatter (Gudmor: Peder Madsens hustru af Pjedsted; faddere: Thomas Andersen og Friderich Suurkiær af Pjedsted).
1785: Selvejerbonde Jens Jørgensen får døbt datteren Maren Jensdatter (Margrethe Friderichsdatter, som er datter af Friderich Suurkiær, er gudmor; faddere er Hans Jørgensen og Thomas Andersen af Pjedsted).

1787: Jens Jørgensen har gården ved folketællingen.

1788: I Herslev er Jens Jørgensen af Pjedsted forlover for parret Rasmus Madsen af Bredstrup og Anna Jensdatter af Tengstedlund.

Den ene halvdel ejes af Niels Lund og derefter til 1855 af sønnen Peder Lund, hvor den udparcelleres.
1815: Niels Lund og Anne Sophie Sørensdatter får døbt sønnen Søren Nielsen Lund (gudmor er Karen Jensdatter, som er enke efter Marcus Lund af Vinding).
1816: Niels Lund og Anne Sophie Sørensdatter får døbt sønnen Peder Nielsen Lund (gudmor er Anne Pedersdatter Bierth af Vinding).

Den anden halvdel kaldet ”æ Ravns Gaard” ligger i 1918 på sin plads.

1918: Peder Jørgensen Ladegaard.

Gård 3 - Grønvang - ligger i Pjedsted by, hvor den altid har ligget.

Gård 3: Grønvang i Pjedsted

Gård 3: Fæstegård, senere selvejergård: Grønvang

1641: Søfren Nielsen Truelsen

1653: Søfren Nielsen Truelsen

1664: Søfren Nielsen Truelsen

?: Niels Søfrensen Truelsen

1688: Jens Troelsen (krongård)

1711: I Herslev står Jens Troelsens datter i Piedsted fadder for Thomis Møllers datter, der døbes Anna Margrethe Thomisdatter Møller. De andre faddere er Jens [Pedersen] Møller i Gamelbye Mølle og Hans Terchildsen i Ancher [Andkær]. Gudmor er Jens Pedersen Møllers hustru

1724: Hans Christensen overtager halvdelen af gården efter sin far Christen Christensen

1733: Christen Hansen (gift med Maria Poulsdatter)

1738: Christen Hansen er meddommer, da tyven Christen Sørensen dømmes til kagstrygning og brændemærkning på panden med tyvemærket, og indsat i Bremerholmen for livstid

1740: Christen Hansen står trolover for Madtz Larsøn

1741: Christen Hansens hustru Barbara Jensdatter dør

1741: Christen Hansen gifter sig med Karen Davidsdatter

1745: Christen Hansen af Pjedsted bliver begravet 67 år gammel.
1746: Mads Pedersen af Pjedsted bliver trolovet med kongelig dispensation til enken Karen Davidsdatter.
1746: Madtz Pedersen og Karen Davidsdatter bliver viet
1747: Mads Pedersen får datteren Mette Madsdatter, der hjemmedøbes. Underskrevet af David Bertelsen og Mads Pedersen

1749: Christen Hansens tjenestekarl Rasmus Pedersen er stukket af fra militærtjeneste og efterlyses

1749: Mads Pedersen får sønnen Peder Madsen (David Bertelsens datter Anna Davidsdatter bærer til dåben)

1752: Christen Hansen og Maren Mortensdatter troloves
1752: Christen Hansen og Maren Mortensdatter af Pjedsted bliver gift. Forlovere er Peder Rasmussen Møller fra Møllersminde og Mads Pedersen her fra Grønvang]
1753: Mads Pedersen får datteren Dorreth Madsdatter (gudmor: Peder Sognfogeds hustru = Peder Rasmussen Møllers hustru på gård 10)

1754: Christen Hansen og Sara Johansdatter troloves

1755: Christen Hansen får datteren Margrethe Christensdatter (gudmor: Jørgen Thomsens hustru)
1755: Mads Pedersen får datteren Anne Madsdatter (gudmor: Niels Lassens hustru af Follerup i Herslev sogn)
1756: Hans Christensen dør 60 år gammel.
1756: Mads Pedersens datter begraves 1 år gammel (må være Anne Madsdatter).
1761: Mads Pedersens datter begraves 2 år gammel.
1763: Mads Pedersen af Pjedsted får døbt sønnen David Madsen (gudmor: jomfru Høstmarck).
1765: Mads Pedersen har gården.
1777: Mads Pedersens søn, Peder Madsen, udlægges til barnefar af Bodil Hansdatter, da hun får døbt sønnen Mads Pedersen (Gudmor er Hustruen til Morten Hinke, faddere er Friderich Rasmussen og Anders Diderichsen af Pjedsted)
1780: Mads Pedersen ejer nu gården.

1783: Peder Madsen af Pjedsted bliver trolovet i Gauerslund til Johanne Thomædatter af Brøndsted. Forlovere MED UNDERSKRIFT for ham er Bertel Davidsen af Pjedsted og Rasmus Pedersen. Parret bosætter sig i Pjedsted.
1785: Peder Madsen og Johanne Thomasdatter af Pjedsted får døbt datteren Karen Pedersdatter (gudmor: Rasmus Pedersens hustru; faddere er Peder Hansen af Follerup i Herslev sogn og Lars Pedersen af Pjedsted).

1788: Mads Pedersen og Sidsel Christensdatter får døbt sønnen Christen Madsen. (Gudmor: Hustruen til Mads Degn af Bredstrup; faddere er Friderich Rasmussen og Jens Raun af Pjedsted).

1788: Johanne Thomasdatter af Piedsted står gudmor for sin bror, Peder Thomsen og hustru Dorthe Madsdatter af Brøndsted, da de får døbt datteren Johanne Pedersdatter i Gaverslund

1801: Mads Pedersen har gården ved folketællingen.
1815: Niels Andersen Ladegaard får døbt sønnen Morten Nielsen Ladegaard (gudmor er Dorthe Hansdatter, som er datter af Hans Hansen af Gårslev).

1850: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen (gift med Ane Marie Hansen)

1860: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1870: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1880: Peder Ladegaard Nielsen har den ved folketællingen

1918: Bertel Jensen, som er født på gård 21. Fik den efter sin svigerfar, Peder Ladegaard Nielsen

1957: Axel Ladegaard Jensen overtager gården

1998: Gården overtages af Peter Ladegaard Jensen, der skulle være en efterkommer til Mads Pedersen i 1765.

Det nuværende stuehus er fra 1962. Gårdens ældste nuværende bygning er fra 1915.Gården ligger næsten samme sted, hvor den lå i 1774. Har i 

mellemtiden fået mere jord fra gård 4 og 12.

Gård 4: Hølledgaard i Pjedsted

Gård 4: Fæstegård, senere selvejergård: Hølledgaard

1641: Iver Hansen

1653: Peder Søfrensen

1664: Peder Søfrensen

1688: Niels Pedersen (krongård)

1708: Peder Søfrensen vies til Margretha Madtzdatter

1718: Jens Hansen får døbt datteren Sitzel Jensdatter
1729: Jens Hansens kones moder i Pjedsted begraves
1729: Begravet Jens Hansens datter, 4½ år gammel
1733: Jens Hansen

1740: Niels Johansen får sønnen Johan Nielsen - gudmor: Ane Clausdatter fra gård 22 (Hans Ebbesens hustru)

1741: Retssagen Niels Johansen og Marcus Nielsen ct: Christen Hansen Knapmager

1742: Niels Johansen får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Mette på gård 14)

1745: Niels Johansen får datteren Johanna Nielsdatter (Gudmor: jordmoder Anna Schoufoged).

1748: Jens [Hansen] Hølled bliver begravet 77 år gammel.
1748: Niels Johansen får døbt sønnen Peder Nielsen (gudmor: Jomfru Knub).
1750: Retssagen om slagsmålet mellem Niels Johansen og Christen Jepsen af Dortheasminde i Pjedsted. Se særskilt afsnit på siden Pjedsteds historier.

1750: Niels Johansen får datteren Karen Nielsdatter.

1750: Niels Johansens Karen Nielsdatter døbes i kirken (gudmor: Præstens datter Maren Kirstine).

1752: Niels Johansens datter Karen bliver begravet 1½ år gammel.

1753: Niels Johansen får døbt sønnen Søren Nielsen (Gudmor: en søster til Niels Johansen). Han dør i 1773.

1753: Niels Johansens svigermor, Karen Nielsdatter af Pjedsted, dør 70 år gammel.

1756: Niels Johansen får døbt datteren Karen Nielsdatter (gudmor er Provstinde Høstmarch)
1758: Niels Johansen får døbt datteren Karen Nielsdatter (ingen gudmor angivet).
1761: Niels Johansen får døbt sønnen Niels Nielsen (gudmor er Anders Diderichsens hustru)
1765: Niels Johansen har gården

1772: Niels Johansens hustru, Sidsel Jensdatter, dør og efterlader sig 7 børn. Se skiftet efter hende på siden Pjedsteds Historier.

1780: Niels Johansen ejer nu gården
1784: Hans Nielsen og Mette Jørgensdatter får døbt datteren Anna Hansdatter (gudmor: Hans Jørgensens hustru af Rans; faddere: Jens Jensen af Gårslev og Hans Hansen af Pjedsted)
1787: Hans Nielsen, som er søn af Niels Johansen, har gården ved folketællingen (som er gift med Mette Jørgensdatter)

1787: Hans Nielsen og Mette Jørgensdatter får døbt datteren Sidsel Hansdatter. Gudmor: Niels Hansens datter, Johanne Nielsdatter. Faddere: Lars Pedersen Møller og Peder Hansen.

1801: Hans Nielsen har gården ved folketællingen.
Den 9. marts 1812: Niels Hansen af Pjedsted er fadder, da Povel Hansen og Dorthe Nielsdatter af Rans i Gårslev sogn får døbt sønnen Hans Povelsen.
1822: Niels Hansens datter, Anne Appelone Nielsdatter, bliver trolovet til Hans Hansen af Ferup i Bramdrup.

1834: Niels Hansen (søn) har gården ved folketællingen, og han er gift med Anne Jensdatter.

Gården lå østlig i byen men blev en del år før 1918 nedbrudt og udparcelleret, en del lagt ind under gård 3. Gården hed vist nok oprindeligt Helved gaard.

Gård 5: Søndervang i Pjedsted

Gård 5: Søndervang

1641: Mads Jakobsen

1653: Thomas Pedersen

1664: Thomas Pedersen

?: Anders Pedersen

1688: Peder Andersen (krongård)

1705: Anders Pedersens Matz udi Balle bliver begravet.
1705: Anders Pedersen får døbt sønnen Christen Andersen
1708: Anders Pedersen af Balle i Pjedsted sogn får døbt sønnen Jens Andersen

1709: Anders Diderichsen får sønnen Jørgen Andersen

1712: Didrich Andersen bliver trolovet til Maren Tygesdatter
1712: Didrick Andersen bliver viet til Maren Tygisdatter
1719: Didrich Andersens hustru, Maren Tygesdatter af Balle i Pjedsted sogn, bliver begravet.
1719: Didrich Andersen af Balle i Pjedsted sogn bliver trolovet til Giertrud Hansdatter.
1719: Didrich Andersen og Giertrud Hansdatter af Pjedsted Balle bliver viet.
1733: Diderik Andersen har gården.

1743: Diderik Andersens datter, Maren Diderichsdatter, bliver viet til Marcus Rasmussen på gård 10.

1750: Retssag om en syg ko, som Diderik Andersen og søn Anders Dideriksen sammen med Mads Hansen Lomholt af Store Vellinge har solgt til Jens Pedersen af Tolstrup i Herslev sogn. Der bekræftes med attest og ed, at koen ikke var syg på salgstidspunktet.

1751: Peder Skoufoged og Barbara Diderichsdatter bliver trolovet. Forlovere er Anders Diderichsen og Søren Jørgensen af Pjedsted.
1751: Anders Diderichsen bliver viet i Viuf kirke den 29. juni 1751 til Ellen Nielsdatter, som er født i 1733 af Niels Skovfoged af stedet Luttergavl i Viuf.
1751: Peter Skoufoged og Barbara Diderichsdatter bliver viet i Pjedsted den 22. oktober 1751 med kgl. bevilling, da de er fætter og kusine. Peter Skovfoged er lig med Peter Ditlefsen, da han er søn af skovfoged Ditlef Andersen.
1752: Diderich Andersen af Piedsted udlægges i Gauerslund til barnefar af Kirsten Hansdatter af Børkop, der har fået datteren Giertrud Diderichsdatter. Diderich Andersen absolveres af kirken [Pjedsted kirkebog].
1752: Anders Diderichsens hustru står gudmor for Johanne Marcusdatter, der er en datter af Marcus Nielsen [i Gaarslev ? – han er da vist ikke fra Pjedsted.]

1765: Anders Dideriksen

1756: Anders Diderichsen får datteren Giertrud Andersdatter (gudmor: Anders kones søster på Landerupgaard - det er Marie Nielsdatter, som er gift med gårdejer Ebbe Olesen).
1763: Anders Dideriksen får døbt sønnen Diderik Andersen (Gudmor: Den yngste datter til Holzendorph eller Holtzendorf)
1765: Anders Dideriksen
1777: Søren Jessen på Gammelby Mølle køber engen Brantbergs Have af Anders Diderichsen, som han kort efter sælger igen til Christen Hansen af Tolstrup, fra hvem han køber Tolstrup Have i stedet.

1780: Anders Dideriksen ejer nu gården

1787: Anders Diderichsen har gården ved folketællingen

1801: Jens Pedersen fra gård 10 har gården ved folketællingen (gift med Anders’ datter Maren Andersdatter)

1872: Jens Lauritsen Buhl

I begyndelsen af 1900-tallet: Peter Buhl

1962: Jens Aage Buhl

2003: Erik Buhl

Stuehuset er fra 1870. Andre bygninger er af nyere dato. Gården lå oprindeligt i Balle, men blev flyttet i 1870 vest for Pjedsted Spang.

Gård 6: Sønderskovgaard i Pjedsted

Gård 6: Sønderskovgaard

1641: Niels Pedersen Udesen

1653: Peder Nielsen Udesen

1664: Peder Nielsen Udesen

1688: Christen Søfrensen (krongård)

1707: Niels Jensen får sønnen Niels Nielsen først på året
1707: Niels Jensen får datteren Maren Nielsdatter sidst på året

1710: Niels Jensen får datteren Maren Nielsdatter

1710: Morthen Smed og Margrethe Nielsdatter troloves
1710: Morthen Smed og Margrethe Nielsdatter bliver gift

1711: Niels Jensen får datteren Ane Nielsdatter 

1711: Morten Smed får sønnen Thomas Mortensen
1712: Morten Smeds søn, Thomas, begraves
1713: Niels Jensen får datteren Mette Nielsdatter

1713: Morthen Smid får sønnen Friderich Morthensen – Friderich dør 14 dage senere
1714: Morthen Smed får sønnen Friderich Morthensen
1715: Morthen Smeds søn Friderich begraves
1715: Niels Jensen får datteren Ane Nielsdatter
1716: Morthen Smed får sønnen Nils [Niels] Morthensen (gudmor: Præstens kone)

1717: Thomas Mortensens kone i Piedsted begraves

1718: Morthen Smid får døbt sønnen Frederich Morthensen

1719: Den 7. februar: ”lagt jord paa Morthen Smeds søsters barn som hafver en soldat [til far] og kom hun med det døde barn hid til Piedsted d= 6te= og hafde attest fra de Vinding mænd at barnet der var død”
1719: Niels Jensen får døbt datteren Maren Nielsdatter (Gudmor: Rasmus Møllers hustru fra gård 10)
1722: Niels Jensen får sønnen Peder Nielsen (Gudmor: Korporal Nicolaj Hermands kone)

1723: Morthen Smed får datteren Kirsten Mortensdatter.
1723: Morthen Smeds søn, Niels, begraves.

1733: Niels Jensen og Jep Jensen
(gift med Bodild Hansdatter)
1743: Niels Jensen dør 77 år gammel 

1745: Friderich Johansen får sønnen Johan Friderichsen (Gudmor: Lauge Jensens hustru; Faddere David Bertelsen og præstens karl, Michel).

1746: Thomas Mortensen troloves med Karen Hansdatter (Forlovere: Jep Jensen og Morten Smid)

1747: Thomas Mortensen og Karen Hansdatter bliver viet
1747: Thomas Mortensen får døbt sønnen Jeppe Thomsen i hjemmet. Faddere er jordmoren og ? Fure? Anders kone?
1748: Thomas Mortensens søn, Jep Thomsen, bliver begravet 8 måneder gammel.
1748: Tomas Mortensen får døbt datteren ?
1748: Thomas Mortensens datter begraves

1750: Frederik Johansen gifter sig med Mette Nielsdatter (trolovere: Jep Jensen og Peder Rasmussen Møller fra gård 10)

1750: Tomas Mortensen (født 1711 i Pjedsted) får datteren Margreta Tomasdatter (gudmor: Jørgen Hansens hustru)

1751: Lagt jord over Niels Jensens hustru af Pjedsted, som blev 71 år gammel – hvis hun hører til denne gård?
1752: Thomas Mortensen får datteren Anne Thomsdatter (gudmor: Peder Rasmussen Møllers hustru fra gård 10)
1753: Jep Jensen af Pjedsted bliver begravet
1753: Morten Smeds hustru af Pjedsted bliver begravet 72 år gammel.

1754: Thomas Mortensen får sønnen Jeppe Thomsen (Anders Diderichsens hustru fra gård 5 står gudmor)

1754: Thomas Mortensens søn, Jep Thomsen, bliver begravet 8 uger gammel.
1760: Thomas Mortensens datter, Ane Thomasdatter, bliver begravet 8½ år gammel.
1765: Frederik Johansen og Thomas Mortensen

1780: De samme, men de ejer nu hver sin halvdel af gården

1784: I Gauerslund bliver Hans Thomsen viet til Kirsten Nielsdatter af Børkop. Hans forlovere er Thomas Andersen af Pjedsted og Jens Christensen af Vejlby.
1784: Johan Friderichsen og Anna Laursdatter af Pjedsted får døbt datteren Sidsel Johansdatter (gudmor er hustruen til skoleholder Maay; faddere er Thomas Mortensen og Laurs Friderichsen af Pjedsted).

1785: Hans Thomsen og Kirsten Nielsdatter får døbt datteren Karen Hansdatter (gudmor er barnets moster, Bodil Nielsdatter af Vejlby; faddere er Johan Grav og Hans Hansen af Pjedsted).

1786: Johan Friderichsen af Pjedsted sætter i Gauerslund sin underskrift på, at Niels Ivarsen, der er født i sognet, nu bosiddende i København, må gifte sig med Maren Lauritzdatter, som tjener på Hvilsberggaard, og Johan er forlover for fæstemøen [hende]. Hendes anden forlover er Lauritz Friderichsen.

1787: Selvejerbønder Hans Thomsen på 33 år og Johan Friderichsen på 43 år har gården ved folketællingen.

1788: Hans Thomsen og Kirsten Nielsdatter får døbt datteren Kirsten Hansdatter. Gudmor: Degnens kone, A.K. Graae. Faddere: Thomas Andersen i Pjedsted og Jens Christensen i Vejlby.

1792: Hans Thomsen får sønnen Thomas Hansen

1795: Hans Thomsen får datteren Anne Marie Hansdatter

1798: Hans Thomsen får datteren Bodil Cathrine Hansdatter

1801: Hans Thomsen har gården ved folketællingen

1846: Niels Madsen bliver født på gården. Fra 1862 til 1868 er han i tjeneste på Gammelby Mølle, som han senere forpagter.

Derefter bliver gården samlet og udflyttet på Søndermarken ved vejen efter Herslev. Peder Madsen og derefter sønnen Niels Madsen ejede derefter Sønderskovgaard, indtil den blev nedbrudt og udparcelleret til gård 7 og 16.

Toldersgaard/Brandtbjærggaard og Rosengaard i Pjedsted

Gård 7: Toldersgaard og Brandtbjærggaard i Pjedsted

1641: Søfren Haar

1653: Hans Jepsen Basse

1664: Søfren Hansen

1670: Madtz Hansen og Madtz Pedersen Basse

1688: Mads Pedersen Basse og hustruen Maren Hansdatter (selvejergård)

3. juli 1715: Skøde til Mads Pedersen på den halve gård fra Hans Sørensen Hedemand i Stallerup og den anden halve gård til Hans Madsen

1728: Hans Nielsen vies til Johanne Jørgensdatter
1729: Hans Nielsen får sønnen Niels Hansen (gudmor: Mette Marcusdatter fra gård 10)

1733: Hans Nielsen og Hans Hansen

1737: Hans Hansen får datteren Anna Hansdatter

1738: Hans Nielsen af Piedsted får datteren Maren Hansdatter (gudmor: An Schoufoged, del-gudmor: Abelone Marcusdatter)
1738: Hans Hansen af Piedsted får tvillingerne Jep Hansen og Bodild Hansdatter (gudmødre: An Schoufoged og knapmagerens hustru Marie Poulsdatter)
1738: Hans Hansens pigebarn begravet, 11 dage gammel

1739: Hans Hansen får sønnen Hans Hansen (Vidne er Hans Nielsens hustru Johanna Jørgensdaatter fra samme gård)

1741: Hans Nielsen dør 37 år gammel

1742: Hans Nielsens enke Johanne Jørgensdaatter får døbt sønnen Hans Hansen

1742: Olluf Christensen fra Tyvkær bliver gift enken med Johanne Jørgensdaatter og overtager den halve gård
1743: Hans Hansen får datteren Karen Hansdatter (fadder Christen Pedersens hustru Maren Nielsdatter) 

1752: Hans Hansen bliver trolovet til Maren Jensdatter. Forlovere af Pjedsted er Christen Hansen og Hans Christensen.

1754: Hans Hansen får sønnen Anders Hansen (gudmor: Anders Diderichsens hustru fra gård 5)

1754: Hans Hansens søn Anders dør 11 uger gammel

1758: Hans Hansen af Pjedsted begraves 50 år gammel

1759: Niels Hansen bliver trolovet til Maren Pedersdatter i Pjedsted. Parret bliver gift den 20. juni 1759
1760: Niels Hansen får sønnen Hans Nielsen (gudmor: Præstens datter, Birgitte)
1760: Niels Hansens søn, Hans, bliver begravet 18 uger gammel.
1761: Niels Hansen får døbt datteren Johanne Nielsdatter (gudmor er jomfru Høstmarch).
1765: Niels Hansen (Niels er nok søn af Hans Nielsen, som har fået den af stedfaren) og Hans Hansen (søn til Hans Hansen).
1770: Hans Hansen får døbt sønnen Hans Hansen (gudmor: Hans Elkiers datter, Ane Hansdatter Elkier)
1771: Niels Hansen får døbt datteren Else Kierstine Nielsdatter (Gudmor er en datter til Mads Høeg af Tiufkær)
1776: Niels Hansen og Maren Pedersdatter af Pjedsted får sønnen Mads Nielsen (Gudmor er Søren Møllers hustru af Gammelby Mølle; faddere er Søren Nielsen og Claus Pedersen af Pjedsted)
1778: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev kirke, da Niels Sørensen og Dorthe Hansdatter af Gårslev får døbt datteren Marie Nielsdatter.
1780:
Niels Hansen og Hans
Hansen har gården.
1784: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev, da Niels Sørensen Kragholm og Dorthe Nielsdatter af Gårslev får døbt sønnen Niels Nielsen Kragholm.
1785: Hans Hansen af Pjedsted er fadder i Gårslev, da Niels Sørensen Kragholm og Dorthe Nielsdatter får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Kragholm.
1792: I Herslev er Hans Hansen af Pjedsted forlover, da Hans Jacobsen af Gårslev bliver trolovet til Kirsten Nielsdatter af Herslev. Den anden forlover er Andreas Sørensen af Gårslev.

Derefter ejes Toldersgaard af Ole Christensens svigersøn Hans Aamann, som overlader den til sin datterdatters mand Abraham Sørensen fra Karensdal. Toldersgaard lå endnu på sin plads i 1918.

1915: Abraham Sørensen

Den anden halvdel af gården, Brandbjærggaard

1805: Hans Hansen, som nok er sønnesøn til den første Hans Hansen på Toldersgaard.
1817: Hans Hansen og Citzel Thomsdatter får døbt sønnen Anders Hansen (gudmor er Mette, som er gift med gårdmand Jørgen Thomsen).

1824: Hans Hansen får sønnen Hans Hansen.

1849: Anders Hansen, som er søn til Hans Hansen.

1855: Udflyttes til Søndermarken

1880: Hans Peter Andersen fra Erritsø (svigersøn til Anders Hansen)

?: Niels Kjær Mikkelsen

1976: Erik Buhl fra gården Søndervang

Stuehuset er fra 1827. Der er en stald fra 1907 samt en lade fra 1947.

Gård 8: Rosengaard i Pjedsted

1641: Iver Thomsen

1653: Iver Thomsen

1664: Søfren Søfrensen

1663: Niels Sørensen

1688: Niels Sørensen (krongård)

1727: Søren Sørensen får datteren Karen Sørensdatter (Mette Marcusdatter står gudmor)

1729: Søren Sørensen får datteren Abelone Sørensdatter (gudmor: Petronille Gønge, præstens søsters datter)
1734: Søren Sørensen får datteren Appelona Sørensdatter (Mette Marcusdatter er gudmor)

1733: Søren Sørensen

1737: Søren Sørensen får sønnen Søren Sørensen

1739: Søren Sørensens dreng dør 2 år gammel
1743: Søren Sørensens hustru, Maren Hansdatter, og ?nyfødte barn begravet

1743: Friderich Mortensen [fra gård 6] og Karen Sørensdatter forloves (forlovere Søren Sørensen og Morten Smid)
1744: Friderich Mortensen og Karen Sørensdatter bliver viet

1747: Friderich Mortensen får døbt sønnen Søren Friderichsen

1750: Frederik Mortensens søn Morten dør 4 år gammel

1750: Frederik Mortensen får en ny søn med navnet Morten Frederiksen (gudmor: Morten Smeds datter)

1752: Friderich Mortensen får datteren Maren Friderichsdatter (gudmor: Jørgen Ifversens hustru)

1754: Friderik Mortensen får datteren Margrethe Frideriksdatter (gudmor: Jørgen Thomsens hustru fra gård 20)

1756: Friderich Mortensen får datteren Bodild Friderichsdatter (gudmor: Christen [Hansen] Smeds faster)

1759: Friderich Mortensen får døbt sønnen Oluf Friderichsen (gudmor: Niels Jepsen Suurkiers datter, Mallene Nielsdatter Suurkier)
1759: Søren Sørensen af Pjedsted bliver begravet, da han er 60 år gammel
1761: Friderich Mortensen får døbt sønnen Niels Friderichsen (gudmor er Christen Jepsens hustru)
1764:
Friderich Mortensen af Pjedsted bliver begravet, da han er 45 år gammel.
1764: Friderich Mortensens søn bliver begravet 1 år gammel.
1765: Hans Jensen og Karen Sørensdatter af Pjedsted bliver trolovet.
1765: Hans Jensen og Karen Sørensdatter af Pjedsted bliver viet.
1768: Hans Jensen får døbt datteren Dorthe Hansdatter.

1773: Hans Jensen er formynder for Peder Pedersens børn, da Peder dør.
1776: Hans Jensen og Maren Jensdatter får sønnen Jens Hansen (Gudmor: Kirsten Jensdatter af Follerup Mølle; faddere er Jep Møller i Follerup Mølle og Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted).
1780: Hans Jensen
1784: Hans Jensen og Maren Jensdatter af Pjedsted får døbt sønnen Berthel Hansen (gudmor er Inger Jordmoder af Børkop ved hjemmedåben; faddere er hr. Thomas og skoleholder Maay).
1787: Hans Jensen og Maren Jensdatter får døbt sønnen Claus Hansen (Gudmor: Rasmus sognefogdens søster Maren, dvs. Maren Pedersdatter Møller; faddere: Morbror, Peder Jensen, Niels Hansens søn, Jørgen Nielsen).
?: Niels Jensen

1918: Laurits Jensen

? : Aksel Friis Vind

1974: Laurits Jensen Vind

Nuværende ejer er i familie med alle tilbage til 1643. Stuehus og stald er fra 1860. Alle andre bygninger er af nyere dato. Gården lå oprindeligt mellem gård 9 og gård 21. En tid lå den derefter øst for Møllersminde.

Placeringen af gård 9, som hedder Gammeleje. Gården ligger den dag i dag endnu, hvor den altid har ligget.

Gård 9 - Gammeleje i Pjedsted

Gård 9: Gammeleje

1641: Niels Jensen Basse

1653: Niels Jensen Basse

1660: Niels Jensen Basse (gården er øde efter krigen)

1663: Peder Nielsen Basse (er forarmet og kan ikke ”udgive Arbeitspenge”)

1664: Niels Jensen Basse

1688: Peder Nielsen Basse (krongård)

1706: Niels Basses barn døbt

1709: Niels Basses mor, Dorthe Pedersdatter, begraves

1722: Niels Basses hustru Mette Hansdatter begraves

1733: Niels Pedersen Basse

1734: Gården overtages af sønnen Peder Nielsen Basse

1735: Peder Nielsen Basse forloves med Maren Clausdatter

1735: Peder Nielsen Basse bliver gift med Maren Clausdatter
1736: Peder Nielsen Basse får sønnen Niels Pedersen Basse

1736: Peder Nielsen Basses søn Niels begraves

1737: Peder Nielsen Basse får datteren Metthe Pedersdatter Basse (gudmor: Jordmoderen Anna Cathrina af Bræstrup)
1738: Peder Nielsøn Basse får datteren Maren Pedersdatter (gudmor: jordmoderen An Cathrina [Eriksdatter af Bredstrup])

1741: Peder Nielsen Basse får datteren Mette Pedersdatter

1741: Peder Nielsen Basses Mette, som dør 8 uger gammel
1743: Peder Nielsen Basse får sønnen Niels Pedersen Basse (gudmor: Anna Cathrine [Erichsdatter] af Bredstrup) 

1747: Peder Nielsen Basse får datteren Mette Pedersdatter Basse – hjemmedøbt af jordmoderen samt Anders Mortensen og Olle Christensen

1750: Peder Basse får datteren Sidsel Pedersdatter (gudmor: Peder Rasmussen Møllers hustru fra gård 10)

1750: Peder Basse dør 35 år gammel

1750: Begravet Peder Basses barn Sidsel, 12 uger gammel

1750: Lagt jord på Jep Basses barn i Piedsted [fra denne gård?]

1765: Ole Christensen Basse

1770: Ole Christensen Basse

1787: Niels Pedersen (stedsøn til Ole Christensen Basse) (gift med Mette Madsdatter)

1800: Jørgen Madsen Basse (gift med Niels Pedersens enke)

1801: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen

1815: Jørgen Basse af Pjedsted står fadder i Bredstrup, da Mads Thomsen og Maren Jensdatter i Stallerup får døbt sønnen Thomas Madsen.

1834: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen

1840: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen som enkemand

1845: Jørgen Madsen Basse har gården ved folketællingen som enkemand

1845: Gården overdrages til Jørgens slægtning Søren Madsen Hansen, som stammer fra gård 9 i Vinding

1850: Søren Madsen Hansen har gården ved folketællingen

1860: Søren Madsen Hansen har gården ved folketællingen

1879: Jørgen Madsen Basse (gift med Hansine Jørgensen)

1906: Hans Basse

1927: Søren Bjerre Basse – søn af Jeppe Basse fra Brøndsted, som igen stammer fra Højrup

1964: Hans Bjerre Basse

1993: Peter Bjerre Basse

Gården lå i 1918 på sin oprindelige plads

Gård 10 er gården Møllersminde. Mon ikke, at gården er den, der i dag hedder Pjedstedgaard.

Gård 10: Møllersminde alias Pjedstedgaard i Pjedsted

Gård 10: Møllersminde alias Pjedstedgaard

1625: Peder Ravn i Skærup skøder til Niels Nielsen
1626: Niels Ravn i Kolding skøder til Niels Nielsen

1641: Niels Nielsen

1653: Niels Nielsen

1664: Jens Michelsen

1688: Jens Nielsen (selvejergård – han er sandsynligvis søn af Niels Nielsen, da han har skøder fra 1625)

1688: Jens Nielsen syner Gammelby Mølle og Follerup Mølle – ”begge er brøstfældige”
17. februar 1691: Som den første af 141 selvejere, fremlægger Jens Nielsen i Piedsted ved sessionen i Kolding en række skøder fra 1625 til 1666, der viser, at han ”den ene til den anden haver skøde på den gård, han iboer, medens ej nogen Kongelige skøder”. Derefter følger de andre 140 efter på samme måde.side 333.

1696: Niels Jensen (sognefoged)

1703: Peder Eriksen fra Stovstrup overtager gården ved at gifte sig med Niels Jensens enke
1707: Sognefogeden selvejer Peder Eriksen indstævnes i sagen mod regimentsskriver Jens Hansen Ducke
4. december 1708: Rasmus Pedersen Møller overtager gården

1709: Rasmus Pedersen Møller fra Brøndsted Mølle gifter sig med Mette Marcusdatter fra Gammelby Mølle

1709: Rasmus Pedersen Møller overtager gården

1710: Rasmus Pedersen Møller får datteren Karen (dør som spæd)

1711: Rasmus Pedersen Møller får endnu en datter Karen (dør som lille i 1715)

1714: Rasmus Pedersen Møller får sønnen Peder Rasmussen Møller

1716: Rasmus Pedersen Møller får datteren Maren Rasmusdatter (bliver gift med gårdmanden Niels Andersen af Bredstrup, der også bliver sognefoged som hendes far)

1719:Rasmus Pedersen Møller får sønnen Marcus Rasmussen (Gudmor: Præstens kone og barnets mor)

1728: Døbt i Pjedsted en soldats ? som ? sognefogeden Rasmus Møller hvis kone er udi Hans Ebbesens hus, for ? Peder Jensen hand søn nome Vilhelm baaren af min søster datter Pernille Gønge

1733: Rasmus Pedersen Møller har endnu gården
1737: Maren Rasmusdatter af Pjedsted forloves med Niels Andersen i Gaarslev. Forloverne er hendes far, Rasmus Pedersen Møller, samt ? H. H. Amletzboe?

1743: Marcus Rasmussen Møller forloves med Maren Diderichsdatter (forlovere: deres fædre)
1743: Marcus Rasmussen Møller bliver gift med Maren Diderichsdatter fra gård 5 og flytter til Viuf 

1744: Mette Marcusdatter dør 60 ½ år gammel på gården

1745: Peder Rasmussen Møller får datteren Mette Pedersdatter – gudmor: Niels Andersens hustru af Bredstrup, fadder: Las af Follerup og Niels Andersen (1. ægteskab: Maren Lasdatter – hun dør 1761)
1746: Peder Rasmussen [Møller] indberetter, hvor mange køer som er døde i sognet og hos hvem

?: Peder Rasmussen Møller får datteren Anne Pedersdatter - gift med Peder Andersen i Starup

1746: Peder Rasmussen får en datter, der hjemmedøbes [indførslen ikke afsluttet]

1747: I Gauerslund står Peder Rasmussens hustru af Piedsted gudmor for Tygge Pedersen Ravns datter i Børkop, der døbes Anne Tyggesdatter Ravn.

1748: Peder Rasmussens datter døbes ? Ane ? – gudmor: Hustruen til Niels Andersen i Bredstrup = Peders søster ved navn Maren

1749: Peder Rasmussen Møller får datteren Karen Pedersdatter

1750: Peder Rasmussen Møller får en ny datter med navnet Karen Pedersdatter (gudmor: Jomfru Høstmarch)

1751: Peder Rasmussen Møller får sønnen Rasmus Pedersen (gudmor: Jomfru Høstmarch)

1751: Peder Rasmussen Møller og hustru Maren Lasdatter begærer skøde på gården i forhold til Rasmus Pedersen selv, Marcus Rasmussen i Viuf og Maren Rasmusdatter, som er gift med Niels Andersen i Bredstrup.

1751: Peder Rasmussens hustru, Maren Lasdatter af Pjedsted, er i Gauerslund gudmor for Tygge Pedersen Ravn af Børkop, da denne får døbt sønnen Hans Tyggesen Ravn.

1754: Peder Rasmussen Møller får sønnen Las Pedersen (Lauritz Pedersen) (gudmor: Hans Lassens hustru af Follerup i Herslev sogn) - måske den Lars Pedersen, der senere er på gård 11?

1755: Rasmus Pedersen Møller bliver begravet, da han er 78 år gammel

1756: Peder Rasmussen Møller af Pjedsted får døbt sønnen Jens Pedersen (provstinde Høstmarch er  gudmor)
1758: Peder Rasmussen Møller får døbt sønnen Hans Pedersen (gudmor: provstinde Høstmarch)
1761: Peder Rasmussen Møllers hustru af Pjedsted bliver begravet 38 år gammel.
1761:
Peder Rasmussen Møller stævner Thomas Knudsen af Eltang for gæld, og denne dømmes i 1764 til at betale
1764: Peder Rasmussen af Pjedsted bliver viet til Ane Marcusdatter – muligvis en datter fra gård 16
1764: Peder Rasmussen Møller får sønnen Hans Pedersen
1765: Peder Rasmussen får begravet sønnen Marcus Pedersen, der blev 16 uger gammel.
1765: Peder Rasmussen Møller får sønnen Niels Pedersen (gudmor: Peder Larsens hustru af Follerup i Herslev sogn) – er det den Niels Pedersen, der er død 13. maj 1832 i Børkop som 65-årig –, der bliver gift med Abelone Thomasdatter og i 1796 får gården Margrethehøj i Børkop?

1766: Peder Rasmussen Møller sælger halvdelen af gård 16 i Vinding, dvs. Vinding Ladegaard, til fæsteren Peder Zakariassen.

1767: Peder Rasmussen Møller får datteren Maren Pedersdatter

?: Peder Rasmussen Møller får sønnen Niels Pedersen

Den 3. maj 1772: Sognefoged Peder Rasmussen Møller bliver begravet. Læs noget af det lange skifte efter ham på siden om hans far.

Den 3. maj 1772: Sognefogdens hustru, Ane Marcusdatter, bliver begravet 30 år gammel i samme grav.

1772: Rasmus Pedersen Møller har gården
1774: Sognefoged Rasmus Pedersen indberetter kreaturoptælling 

1775: Søren Jessen på Gammelby Mølle klager over udskiftningen af Pjedsted, der har forringet hans tilgangsvej til møllen. Der gives instruks til sognefoged Rasmus Pedersen

1778: Rasmus Pedersens hustru fra Piedsted står gudmor, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter i Vinding får døbt sønnen David Clausen. Rasmus Pedersen står selv fadder sammen med bl.a. Søren Schouenborg fra Piedsted.

1779: Rasmus Pedersens hustru af Piedsted står fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen Peder Clausen i Vinding. En anden fadder er Rasmus Marcussen fra Vindings hustru, og han er jo i familie med Rasmus Pedersen.

1780: Rasmus Pedersen Møller (søn) (gift med Mette Pedersdatter)

1780: Rasmus Pedersens hustru af Piested er gudmor, da Peder Andersen og Anna Pedersdatter i Børup i Taulov sogn får døbt sønnen Rasmus Pedersen. Det gør Claus Davidsens hustru af Vinding også.
1781: Rasmus Pedersen af Piedsted står selv fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Maren Clausdatter i Vinding. Præsten tilføjer i øvrigt, at pigen burde havde været døbt tidligere, men begge forældre var meget syge.

1782: Rasmus Pedersens hustru af Pjedsted er fadder i Vinding, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen, som findes i Vinding ved folketællingen 1834 med 7 børn, hvoraf Jens bliver gift 1852 med enken Ane Marie Jensen, mens han tjener på Karensdal [Personalhistorisk Tidsk. 1922 side 111].

1783: Da Peder Madsen af Pjedsted bliver trolovet i Gaverslund til Johanne Thomædatter af Brøndsted er forloverne med underskrift: Bertel Davidsen af Pjedsted og Rasmus Pedersen [Møller].

1787: Rasmus Pedersen Møller har gården ved folketællingen

1792: Niels Sørensen, der er en søn af Søren Jessen på Gammelby Mølle, født 1781. Han bliver gift med en datter på gården, Maren Lasdatter.

1801: Niels Sørensen har gården ved folketællingen.
Den 31. januar 1812: Niels Sørensen og Maren Lasdatter får døbt sønnen Las Nielsen [gudmor er Karen, som er foged Larsens hustru af Pjedsted, mens faddere er Niels Kok og Povel Pedersen af Pjedsted].
1815:

Maren Lasdatter bliver enke, da Niels Sørensen dør. De tre børn fra ægteskabet er alle døde.

1817: Enken gifter sig med Peder Sørensen fra Vinding, hvor han er søn af Søren Hansen.
1818: Peder Sørensen og Maren Lasdatter får døbt sønnen Niels Pedersen [Gudmor: Appolone, som er gift med gårdmand Niels Pedersen af Børkop; faddere: gårdmændene Jørgen Basse og Niels Jensen af Pjedsted].
1845: Der hører en vindmølle til gården ifølge folketællingen, som er bygget mellem 1840 og 1845.
1846: Vindmøllen flyttes fra Møllersminde til Vejle, hvor den i dag er Vejles vartegn: Den hvide hollandske vejrmølle.
Ca. 1847: Niels Pedersen dør i ægteskab med Mette Kirstine Sørensen Gamst fra Bredstrup men uden at have fået børn.
1854: Peder Sørensen dør.
1864: Niels Pedersens hustru ægter som enke Peder Nielsen, der er født 1817 i Ringkøbing amt på Voldbjerg Mølle i Hee sogn. Hun møder ham under krigen, hvor han er indkvarteret på gården.
1883: Gården får navnet Møllersminde. Hvad den hed før, vides ikke.
1864: Peder Nielsen får skøde på gården den 5. april 1864.
1864-1883: Der bygges en vandmølle på ejendommen – kun til gårdens eget behov.
1883: Niels Møller Nielsen får skøde på gården den 15. januar 1883.
1883: Niels Møller Nielsen, som er en søn af Peder Nielsen, er gift med Marie Dorthea Petersen fra Stoustrup.

1908: Møllersminde er den største gård i Pjedsted sogn.

1917: Herman Peder Nielsen, som er en søn af Niels Møller Nielsen.

1935: Johan Sørensen overtager gården.
Indtil 1935 hører der en vandmølle til gården, dvs. Møllersminde Vandmølle, og i dag er kun dammen tilbage.
Den 5. juli 1944: Gården skifter navn fra Møllersminde til Pjedstedgaard.

Gård 11: Tangskovgaard alias Tanggaard i Pjedsted

Gård 11: Tangskovgaard eller Tanggaard

1641: Søfren Jensen

1653: Søfren Jensen

1664: Thomas Nielsen

1663: Morits Thomsen (retssag)

1688: Morten Thomsen eller Morits Thomsen (krongård)

1717: David Berthelsen bliver viet til Karen Thommesdatter [Thomsdatter]

1718: David Berthelsen får døbt sønnen Jochum Davidsen [gudmor: præstens kone]

1719: David Bertelsen møder op tinget i Herslev som tingmand for Pjedsted
1719: Ligprædiken over David Bertelsens hustru i Pjedsted, som må være Karen Thomsdatter.
1719: David Bertelsen bliver trolovet til Mette Jørgensdatter, som tjente hos Rasmus Møller på gård 10.
1719: David Bertelsen af Pjedsted bliver viet til Mette Jørgensdatter.
1723:
 David Bertelsen får døbt datteren Karen Davidsdatter (gudmor: præstens kone)

1728: David Bertelsen får døbt datteren Ane Davidsdatter (gudmor: præstens kone)

1733: David Bertelsen er i Herslev kirke fadder til Peder Madsens søn af Follerup, Hartvig Pedersen.

1736: David Berthelsen får sønnen Rasmus Davidsen

1737: David Bertelsens husmand ved navn Thomas Sørensen får begravet et navnløst barn

1739: David Bertelsen får sønnen Jens Davidsen (Maria Poulsdatter fra Bolvigsgaard – Christen Hansens [Knapmagers] hustru er vidne)

1739: David Bertelsens søn Jens død 8 måneder og nogle dage gammel
1743: David Bertelsen og Kirsten Clausdatter bliver gift

1746: David Bertelsen får hjemmedøbt en datter for Metthe Davidsdatter. Vidner jordmoderen Anna Schoufoged, David Bertelsen med egen underskrift, Mads Pedersen og Søren Nielsen [muligvis præstens underskrift]. Præsten kone Maren Hirtz er gudmor, da Metthe fremstilles i kirken.

1751: Karen Davidsdatter dør 20 år gammel

1751: Barnebarnet David Bertelsen får sønnen Claus Davidsen (gudmor: Johanes Møllers hustru fra Gammelby Mølle)
1753: Barnebarnet David Bertelsen får begravet datteren Maren Davidsdatter
1755: David Bertelsen dør 73 år gammel

1756: Salige (afdøde) David Bertelsen får døbt datteren Ane Davidsdatter (gudmor: Mads Pedersens hustru) 

1758: Søren Schounborg får datteren Maria Sørensdatter

1765/1780: Søren Hansen Skovenborg fra Gaarslev ægter David Bertelsens datter

1773: Claus Davidsen af Piedsted forloves med sal. Peder Sørensens enke, Maren Nielsdatter, i Vindinge. Forlovere: Hans Lassen og Hartvig Pedersen af Tollerup med egne underskrifter.  Claus Davidsen sætter selv sin underskrift i Vindinge 1742-kirkebog opslag 334 sammen med Rasmus [Marcussen] Bonde, hvis farfar jo var Rasmus Pedersen Møller på gård 10.

1778: Da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen i Vinding står Søren Schouenborg af Pjedsted fadder sammen med Rasmus Pedersen Møller fra gård 10, mens Rasmus Pedersens hustru er gudmor.

1779: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter af Vinding får døbt sønnen Peder Clausen.

1780: Lars Pedersen får sønnen David Larsen

1781: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt datteren Maren Clausdatter i Vinding.

1782: Lars Pedersen af Pjedsted er fadder i Vinding, da Claus Davidsen og Karen Pedersdatter får døbt sønnen David Clausen.

1782: Lars Pedersen og Marie Sørensdatter af Pjedsted får datteren Maren Larsdatter (Gudmor: Hans Jørgensens hustru af Pjedsted; faddere: Niels Kok og Rasmus Pedersen Møller af Pjedsted)

1785: Lars Pedersen og Marie Sørensdatter får døbt datteren Kirsten Larsdatter (Gudmor er hustruen til Claus Davidsen af Vinding; faddere er Hans Jørgensen og Niels Kok af Pjedsted).

1787: Lars Pedersen, som er gift med Søren Skovenborgs datter, har gården som selvejergård.

1787: Lars Pedersen har gården ved folketællingen.

1801: Lars Pedersen har gården ved folketællingen.

1834: David Larsen, som er søn til Lars Pedersen, har gården ved folketællingen men han dør kort derefter.

1838: Hans Nielsen Daugaard (fra Stubberup) får sønnen David

1839: Hans Nielsen Daugaard får sønnen Niels Andersen Hansen

1840: Hans Nielsen Daugaard gifter sig med Davids enke og har gården ved folketællingen

1845: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1850: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1860: Hans Nielsen Daugaard har gården ved folketællingen

1861: Gården flyttes til sin nuværende plads.

1880: Holger Lauritsen Buhl har gården ved folketællingen (gift med Daugaards datter Ane Marie)

1915: Holger Lauritsen Buhl

1918: Laurits Buhl

Gårdene 12 til 15 i Pjedsted

Gård 12: Bolvigsgaard i Pjedsted

1688: Niels Pedersen (boel under kronen)

1733: Christen Hansen Knapmager (hustru: Marie Poulsdatter)

1735: Christen Hansen Knapmager får sønnen Abel Christensen

1736: Christen Hansøn Knapmager får datteren Kiersten Christensdatter (gudmor: Præstens Kierist = Hustru)

1738: Christen Knapmagers barn begravet 1½ år gammel – må være Kiersten

1741: Retssagen Christen Hansen Knapmager ct. Niels Johansen og Marcus Nielsen

1752: Trolovet Hans [Christensen] Knapmager og Maren Jensdatter

1755: Christen Hansen Knapmager begraves 53 år gammel
1756: Hans Christensen af Pjedsted vies i Gauerslund til Elisabeth Iversdatter af Børkop. Forlovere er skoleholderen Hans Christensen af Pjedsted og Mads Pedersen af Pjedsted [378]

1757: Hans Knapmagger får datteren ? Marie (gudmor: Konen i Fuglsang)

1757: Hans Christensen af Pjedsted forloves med hyrde enke Anne Kirstine Olufsdatter af Brøndsted

1757: Hans Christensen af Pjedsted vies til Kirstine Olufsdatter af Brøndsted

1759: Hans Knapmager får døbt datteren Kiersten Hansdatter Knapmager (gudmor: jomfru Birgitte Høstmark)
1764: Hans Knapmager får døbt sønnen Christen Hansen Knapmager (Gudmor: Volmers hustru på Høk)
1765:
Hans Christensen Knapmager 

1780: Hans Christensen Knapmager 

Gården har nok ligget syd for gård 11, da der er en bakke, som hedder Knapmagerbank.

Gård 13: Uden navn i Pjedsted

1688: Thomas Nielsen (boel under kronen)

?: Christen Knudsen

?: Jørgen Nielsen

1711: Jørgen Nielsen og Maren Ditlefsdatter troloves. Hun er en datter af Ditlef Andersen, der er bror til Diderich Andersen på gård 5 i Pjedsted. Ditlef er skovfoged i Ullerup og Erritsø.
1711: Jørgen Nielsen og Maren Detlefsdatter bliver gift
1713: Jørgen Nielsen får sønnen Christen Jørgensen

1724: Niels Hansen Aattersbøl

1733: Niels Hansen Aattersbøl

1747: Hans Jepsen troloves til Kirsten Pedersdatter i Pjedsted
1748: Hans Jepsen og Kirsten Nielsdatter bliver viet

1753: Hans Jepsen af Pjedsted får døbt sønnen Jep Hansen (Gudmor: Christen Jepsens hustru)

1755: Hans Jepsen får datteren Anna Hansdatter (Gudmor: Jørgen Thomsens hustru)
1761: Hans Jepsen får datteren Maren Hansdatter (Gudmor: En datter til Niels ?)
1765:
Hans Jepsen

1780: Hans Jepsen

Sidste ejer er Søren Thomsen Hviid, hvorefter gården nedbrydes og udparcelleres.

Gård 14: Uden navn i Pjedsted Balle

1688: Michel Hansen (boel under kronen)

1713: Kirsten Michels i Piedsted står i Viuf kirke fadder til Curasier Christopher Werters søn, der døbes Hans Thomas Christophersen Werter.

1733: Søren Jørgensen
1737: Søren Jørgensen troloves til Metthe Nielsdatter – forloverne er Rasmus Pedersen Møller fra gård 10 og Niels Sørensen
1737: Søren Jørgensen og Metthe Nielsdatter bliver viet
1738: Søren Jørgensen får sønnen Niels Sørensen (gudmor: jordmoderen An Schoufoged)
1738: Søren Jørgensens søn, Niels, begraves 

1739: Søren Jørgensen får datteren Anna Sørensdatter (gudmor er hustruen fra gård 7 – Hans Nielsøns, og med-gudmor er hustruen fra gård 16 – Marcus Nielsøns)

1741: Søren Jørgensen får datteren Karen Sørensdatter
1743: Søren Jørgensen får datteren Anna Sørensdatter (gudmor: præstens kone) 

1744: Søren Jørgensen får datteren Metthe Sørensdatter – gudmor: jordmoder Anna Schoufoged og Apolle Jørgensdatter)

1748: Søren Jørgensen får datteren Ursula Sørensdatter (gudmor: Barbara Diderichsdatter fra gård 5)

1750: Søren Jørgensens datter dør (Ursula?)

1751: Søren Jørgensen får sønnen Niels Sørensen (gudmor: Johannes Møllers hustru i Gammelby Mølle)

1753: Søren Jørgensen får sønnen Jørgen Sørensen (Niels Johansens hustru fra gård 4 er gudmor)

1754: Søren Jørgensen dør 48 år gammel

1765: Hans Hansen Elkjær (har også gård 17)

Gård 17 lægges sammen med gård 14 i 1774, og den fælles gård lægges på gård 14’s jord.

Gård 15: Uden navn i Pjedsted

1688: Jens Henningsen (boel under kronen)

1733: Claus Henriksen
1758: Peder Laursen Smed og Kierstine Christensdatter af Pjedsted bliver gift
1763: Peder Laursen Smed
1764: Trolovet enkemand Søren Olufsen til Kirstine Christensdatter, der er fraskilt fra landsoldat Peder Laursen Smed, der er deserteret fra både kompagniet samt kone og børn.
1764: Søren Olufsen og Kirstine Christensdatter bliver viet.
1768: Søren Olufsen får sønnen Hans Sørensen (Søren er født i 1740 og er søn af Oluf Nielsen)

Olesen

1770: Søren

1770: Søren Olufsen får døbt sønnen Oluf Sørensen (gudmor: Hans kones søster, som nok er Kierstine Christensdattter)

1773: Søren Olufsen dør. Hans efterlader hustruen Christine Christensdatter og sønnen Hans Sørensen.

Der vides ikke ret meget om gård 15, så den er nok hurtigt nedbrudt og udparcelleret
[Bemærk, at der i Pjedsted også er en anden Søren Olufsen på samme tidspunkt, som er gift med Maren Mortensdatter]

Gården Fruertofte, som den lå i Balle, da byen blev optegnet i 1774

Gård 16: Fruertofte og gård 17: Ballegaard i Pjedsted

Gård 16: Fruertofte (hørte oprindeligt under Kolding Hospital) fra 1572

1641: Søfren Nielsen

1653: Søfren Nielsen

1662: Gården er nedbrændt og øde

1663: Niels Pedersen har ikke betalt skat

1664: Niels Pedersen (Kolding Hospitals gård)

1688: Niels Pedersen (Kolding Hospitals gård)

?: Christen Sørensen

1710 ca: Marcus Nielsen bliver født (men nok ikke i Pjedsted)

1736: Marcus Nielsen af Pjedsted får sønnen Jørgen Marcussen.

1739: Marcus Nielsen får sønnen Hans Marcussen (Mette Marcusdatter – sognefogens hustru -  fra gård 10 bærer barnet). ”Marcusis hustru af Balle” introduceres samme dag, som barnets daab confirmeres i Piedsted kirke.

1741: Retssagen Niels Johansen og Marcus Nielsen imod Christen Hansen Knapmager af Pjedsted.
1743: Marcus Nielsen får døbt et barn. Det er højst sandsynligt Ane Marcusdatter, der senere hen bliver gift med sognefoged Peder Rasmussen Møller på gård 10, men barnets navn er ikke angivet i Kirkebogen.

1748: Marcus Nielsen får datteren Ursula Marcusdatter (gudmor: Andersens hustru i Skærup)

1752: Marcus Nielsen får datteren Johanne Marcusdatter (hustruen hedder Appolona)

1761: Marcus Andersen er tingsmand, men Simon Andersen møder i hans sted.

1765: Hans Marcussen udlægges til barnefar for Sidsel Sørensdatters  barn
1766: Hans Marcussen af Pjedsted udlægges i Gauerslund til barnefar for Sidsel Sørensdatters uægte søn i Skikballe i Gaurlslund sogn, der bliver døbt Marcus Hansen.

1769: Marcus Nielsens søn, ungkarl Hans Marcussen, dør 29 år gammel.

1780: Markus Nielsen (selvejer).
1781: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter af Pjedsted bliver trolovet og viet. Forlovere: Hans Elkier og Anders Diderichsen af Pjedsted.
1781: Jørgen Marcussen af Pjedsted får sønnen Marcus Jørgensen.
1782: Ursula Marcusdatter af Pjedsted Balle bliver trolovet og viet til mons. Laurs Jørgensen Walsøe af Fredericia. Forlovere er Mons. Henningsen og Sr. Niels Melsen af Fredericia.
1782: Johanne Marcusdatter af Pjedsted bliver trolovet og viet til Niels Nielsen Ringer af Fredericia. Forlovere er mons. Henningsen og mons. Lars Jørgensen Walsøe af Fredericia.
1784: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter får døbt tvillingesønnerne Thomas Jørgensen og Christen Jørgensen (Gudmødre er de to fastre, Johanne Marcusdatter og Marie Marcusdatter; faddere er Morten Christensen, Hans Thomsen og Hans Elkiær af Pjedsted foruden Laurs Svendsen af Fredericia)

1787: Jørgen Marcussen har gården ved folketællingen, hvor han er hospitalsfæstebonde.

1788: Jørgen Marcussen og Giertrud Christensdatter får sønnen Hans Jørgensen. Gudmor: Barnets faster, hustruen [Ursula Marcusdatter] til Laurs Walsøe [Lauritz Hvalsøe i Købmagergade 102] i Fredericia. Faddere: Niels Kok Hansen og ? af Pjedsted.

1793: Jørgen Marcussen får datteren Maren Jørgensdatter.

1797: Jørgen Marcussen får sønnen Morten Jørgensen.

Ca. 1810: Sognefoged Hans Jørgensen

1814: Johannes Sørensen køber Stakkelsvang af Jørgen Marcussen af Pjedsted.

1815: Jørgen Marcussen dør.

1816: Hans Jørgensen og Kirsten Lasdatter får døbt sønnen Las Hansen [Lars Hansen] (gudmor er Anne Kirstine Hansdatter, som er gift med gårdmand Marcus Jørgensen af Pjedsted).

1818: Hans Jørgensen og Kirsten Lasdatter får døbt sønnen Jørgen Hansen [Gudmor: Karen, som er gift med gårdmand David Lassen af Pjedsted; faddere gårdmændene Hans Hansen og Anders Thomsen af Pjedsted].

1822: Sognefoged Hans Jørgensen foretager synsforretning på Gammelby Mølle

1824: Marcus Jørgensen får sønnen Jørgen Marcussen (gift med Anna Kirstine Hansdatter)

1824: Jørgen Hansen får sønnen Hans Jørgensen

1842: Jørgen Hansen

1879: Thomas Andersen fra Skovbølling (svigersøn til Jørgen)

1972: Jens Aage Nielsen fra sin far

Gården lå i 1918 endnu på sin plads. Sagnet siger, at den har navn efter en frue, som engang har haft den i eje.