Peder Jensen [Møller] (ca. 1630 - ca. 1694)

441 af 512 - Peder Jensen [Møller]

Det vides ikke, hvornår Peder Jensen er født, men mon ikke, at han er født omkring 1630 til 1640. Hans far er muligvis den Jens Pedersen, der får stjålet sin vogn i Brøndsted 1681. Denne Jens Pedersen er fæster af gården med matrikel 1 i Brøndsted ved matrikuleringen 1634, 1653 og 1664, men i 1688 er gården ude af familien og før 1820 nedlagt. Fæstemøller-standen havde meget bedre forhold end fæstebønderne, så det er ikke utænkeligt, at Peder Jensen fravalgte familiens fæstegård for den eftertragtede mølle. Peder Jensen er næppe en søn af Jens Raffn på Overbygaard i Børkop, der vist dør allerede 1622, selv om han overtager gården efter Jens Raffns søn, Henrich Jensen. Raffn-navnet ses i hvert fald ikke anvendt i forbindelse med Peder Jensen.

Da mølleren på Brøndsted Mølle, Hans Nielsen, dør før 1670, gifter Peder Jensen sig nemlig med Hans Nielsens enke, Maren Pedersdatter, og Peder overtager derefter møllen samt hendes sønner fra første ægteskab, dvs. Hans Hansen Møller, som senere kort før år 1700 bliver møller på Børkop Mølle efter sin svigerfar Peder Olufsen, og Peder Hansen Møller. Hans Hansen Møller dør ca. 1718, mens Peders alder ikke er redaktøren bekendt.

Peder Jensen bliver møller på Brøndsted Mølle, dvs. fæstemøller, et sted mellem 1670 og 1674, hvor den ældste søn, Jens Pedersen, fødes på møllen.

Peder Jensen bliver nemlig far til Jens Pedersen omkring 1674. Denne søn bliver først møller på Gammelby Mølle og senere selvejer gårdmand i Bredstrup - en gård, han køber i 1725. Læs mere om Jens Pedersen på hovedsiden Familien Svendsen. Jens Pedersen [Møller] dør på et eller andet tidspunkt før maj 1735, hvor han indsættes i et gravsted inde i Pjedsted kirke. Jens Pedersen bliver 61 år gammel.

Peder Jensen bliver i slægtstræet far til Rasmus Pedersen Møller, der køber og flytter til gården Møllersminde i Pjedsted i begyndelsen af 1700-tallet og for at være helt præcis – den 4. december 1708. Rasmus Møller er nok født i 1677. Rasmus Pedersen Møller bliver sognefoged i Pjedsted igennem en længere årrække, og han bisættes fra Pjedsted kirke i 1755. Rasmus Pedersen Møller bliver 78 år gammel.

I bogen ”Gauerslund” fra Børkop Lokalhistoriske Arkiv skrives der om gården Overbygaard i Børkop:
Fæsteren på Brøndsted Mølle, Peder Jensen, angives som gårdens ejer, i hvert fald 1683, sandsynligvis noget før. Sønnen Jens Pedersen sælger 1696 til Hans Jørgensen fra Andkjær, som imidlertid døde 1704.

Ved matriklen i 1688 er følgende ejendomsforhold gældende for Brøndsted Mølle: Hektar: 8-4-0-2.

Peder Jensen bliver altså far til 2 kendte drenge.

Der vides ikke mere om Peder Jensen, da Gauerslund kirkebog mangler for perioden, men han må være død mellem 1683 og 1696, hvor det er det er sønnerne og ikke ham, som sælger Overbygaard i Børkop. Mest sandsynligt er det vel, at han er død 1695 eller 1696, og at Overbygaard sælges for at bringe kontanter ind i bodelingen mellem sønnerne og eventuelle døtre.

Et fotografi fra en gammel bog, hvis titel jeg ikke kender, men fotografiet viser, hvordan Brøndsted Mølle så ud engang.

Beboerne på Brøndsted Mølle i Gaverslund sogn

Brøndsted Mølle i Gaverslund sogn:
1578: Bege Clausdatter Emmiksen sælger Brøndsted mølle til Kong Frederik II
1625: Hans Nielssøn (fæster)
1634-1653: Niels Hansen (Fæstemøller)
1665: Frederik II sælger møllen til Marijke Krauspinne alias Maria Alter
Ca. 1670: Peder Jensen Møller (Fæstemøller) – far til Rasmus Pedersen Møller på gård 10 i Pjedsted - gift med Niels Hansens enke
1688: Ejes af Augustinus Ernst Grossmann, der også har gård 8 i Velling + Dreckgaard i Andkær
1689: Møllen sælges til Jens Lauritsen Risum på Nebbegaard
1694: Går i arv til Lauritz Jensen Risum, præst i Smidstrup
1699: Møllen sælges til Jens Pedersen – søn af fæstemølleren Peder Jensen Møller
1701: Møllerenken Karen Nielsdatter overtager halvdelen af møllen ved betaling af 200 Rigsdaler
1705: Enkens søn Niels Marcussen overtager møllen
1705: Niels Marcussen køber gård 16 i Børkop, nedlægger gården og sælger jorden til Børkop Mølle
1725: Møllen sælges til Jes Simonsen
1729: Beboer er Jes [Simonsen] Møller
1732: Møllen sælges til Simonsens svoger Bertel Ifversen for 985 Rigsdaler
1733: Ifversen dør, og enken Cathrine Simonsdatter sælger halvdelen til Peder Hansen fra Børkop Mølle, som er efterkommer til fæstemølleren fra 1634.
1734: Cathrine Simonsdatter gifter sig med pastor Jørgen Hansen Fædder, der overtager halvdelen af møllen. Han er søn af Hans Fedder (Amager) og Maren Jørgensdatter – gift 3 gange
1741: Fæstemøller Søren Rasmussen får sønnen Madtz Sørensen
1743: Jørgen Fedder dør
1743: Cathrine Simonsdatter flytter tilbage til møllen fra præstegården
1745: Provst Fædders enke Cathrine Simonsdatter i Brønsted Mølle begraves 45 år, 1 måned og 5 dage gammel.
1745: Provstinde Fædders søn Simon Fædder i Brønsted Mølle står fadder i Gauerslund kirke for Laurs Jensen i Børkop, der har fået datteren Maren Laursdatter.
1746: Christen Fædder i Brønsted Mølle står fadder for Mads Pedersen i Gauerslund, der har fået sønnen Jørgen Madsen. Gudmor er ? Fædder i Smidstrup.
1746: Cathrine Simonsdatters søn Simon Bertelsen Stub køber søskende ud ved arven og overtager møllen.
1747: Simon Stub af Brøndsted Mølle står fadder for Niels Povelsen i Andkær, som får døbt datteren Anne Nielsdatter
1747: Simon Stub af Brøndsted Mølle står fadder for Jørgen Jensen i Børkop, der har fået sønnen Jens Jørgensen
1747: Mons. Christen Fædder, logerende i Brøndsted Mølle, står fadder for Jacob Hansen i Brøndsted, der har fået sønnen Augustinus Jacobsen.
1749: Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Jørgen Sørensen i Gaverslund, der har fået sønnen Søren Jørgensen.
1749: Mons. Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Laust Jensen i Børkop, der har fået sønnen Jens Laustsen.
1750: Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Niels Nielsen i Brøndsted, der har fået datteren Anna Nielsdatter.
1750: Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Niels Povelsen i Andkjær, der har fået datteren Anne Marie Nielsdatter.
1751: Nytåret står Simon Stub fra Brøndsted Møller fadder for præsten i Gauerslund. Denne har fået datteren Barbara Margrethe. Gudmor er Elisabeth Steenberg i Lejrskov. En anden fadder er ? Steenbergs kæreste i Hedensted.
1751: Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Mads Pedersen i Gauerslund, der har fået datteren Maren Madsdatter.
1751: Karen Hansdatter i Brøndsted Mølle står fadder for Las Johansen i Brøndsted, der har fået sønnen Johan Lassen.
1751: Jens Sørensen, tjendende i Brøndsted Mølle, står fadder for Søren Madsen i Andkjær, der har fået datteren Else Sørensdatter.
1751: Simon Bertelsen Stub køber Bundsgård i Børkop. Den sælges igen 1792 til Jørgen Christensen Smed.
1751: Simon Stub i Brøndsted Mølle står fadder for Niels Ivarsen i Børkop, der har fået datteren Anna Magdalena Nielsdatter.
1754: Simon Stub af Brøndsted Mølle står fadder, da Christen Møller i Børkop Mølle får døbt sønnen Hans Christensen møller. Gudmor er jomfru Catharina Lout i Kolding. De andre faddere er Niels Jensen, Stephen Pedersen Dahl, Niels Christians hustru samt Peder Dahls datter, Maren [Pedersdatter Dahl], alle af Børkop
1755: Simon Stub i Brøndsted Møller står fadder for Niels Hansen i Andkær, da denne får døbt datteren Inger Nielsdatter. Gudmor er Niels Thomsens datter, Maren Nielsdatter, af Brejning.

1755: Simon Stub i Brøndsted Møller står fadder for Iver Andersen i Sellerup, da denne får døbt datteren Johanne Iversdatter. Gudmor er Karen Nielsdatter i Gauerslund, hustru til Thomas Hviid.

1755: Simon Stub i Brøndsted Mølle står sammen med Christoffer Møller af Børkop Mølle trolovere for parret Peder Hansen af Børkop og Dorthea Pedersdatter af Gaverslund
1756: Simon Stub i Brønsted Mølle er fadder, da Envol Sørensen i Ankær får Børcop får døbt sønnen Hans Envoldsen i Gauerslund
1757: Simon Stub i Brøndsted Mølle står sammen med Niels Sørensen fra Fredericia trolovere for parret Jens Jensen fra Fredericia og Kirsten Hansdatter fra Børkop
1760: Simon Stub underskriver i Gauerslund kirkebog for bruden, da enkemanden Niels Nielsen i Andkær troloves til Maren Sørensdatter. Brudgommens forlovere er Jens Andersen fra Andkær og Niels Christensen fra Gauerslund, men de underskriver ikke selv.
1765: I Skærup står Simon Stub af Brønsted Møller sammen med Marcus Detlefsen af Schierup forlovere, da Poul Augustinussen af Brøndsted troloves til Marie Olufsdatter af Skærup.
1774: Mons. Simon Stub fra Brønsted Mølle står i Haastrup som trolover sammen med hr. Schousboe fra Gauerslund, da Povl Nielsen fra Brøndsted forloves til Anna Kirstine Lauridsdatter Buch fra Haastrup.
1787: I Gauerslund står Simon Stub i Brønsted Møller fadder for degnen Mons. Bendsen og Johanne Møllers søn, der døbes Hans Henrich Bendsen.
1789: Møllen sælges til Bartholomæus Berthelsen fra Børkop Mølle for 5050 Rigsdaler
1795: Bartholomæus Berthelsen sælger møllen for 7000 Rigsdaler til Niels Christensen Møller fra Fredericia
1801: Møllen sælges til Lauge Nielsen for 10700 Rigsdaler
1802: Møllen sælges til Søren Johansen for 11900 Rigsdaler – gift med den rige enke Karen Madsdatter fra Børup.
1817: Mads Sørensen fra Brøndsted mølle køber gården Elkjærhus i Børkop, der overtages af hans søn 1863.
1824: Søren Sørensen Møller
1856: Retssagen mellem Børkop mølle og Brøndsted mølle, der startede 1801, afsluttes med en ”blød” kendelse om, at reglerne fra 1795 defineret af Bartholomæus Berthelsen skal opretholdes. Dette ændrer intet.
1863: Søren Sørensen Møllers søn Søren Sørensen overtager møllen
1875: Retssagen fra 1801 afsluttes endeligt med et forlig, hvorved Børkop mølle ikke længere kan genere Brøndsted mølle.
1880: Møllen sælges til Jørgen Pedersen fra Rinkenæs
1903: Jørgen Pedersens søn Christen Pedersen overtager møllen
1923: Møllen sælges på tvangsauktion til Niels Quist fra Gaarslev

I 1690 indberetter Gaverslund-præsten Anders Jespersøn Weile følgende oplysninger om Brøndsted:
10 fæstegårde, plus et hus, plus Brøndsted Mølle.
I sognet er byen kun mindre end Andkær og på samme størrelse som Børkop og Gauerslund, der dog begge har flere huse.

BEMÆRK: En mindre del af materialet, der er hentet fra tingbøger, er lånt fra siden: http://geltzer.dk, der har optegnelser fra tingbøgerne i uddrag.

Om Brøndsted Mølle skriver Ravn følgende:
Brøndsted Mølle er en af Egnens gamle Vandmøller. Dens Jorder hører til dels til Børkop. Omkring 1634-1653 hedder Mølleren Niels Hansen. I Aarene 1670-1688 ejes den af Augustinus Ernst Grosmann. 1730 ejes den af Sognepræsten i Gaverslund. 1729 bor Jes Sørensen paa Møllen. Han er vist svoger til Bertel Iversen Stub, som var Hattemager i Kolding og senere Møller i Brøndsted. Hans Stedsøn, Søren Nielsen, der har Ophold hos en Slægtning, Gmd. Jens Pedersen Møller i Bredstrup, er da død. Han begraves Paaskemorgen. Han havde 5-600 Slettedaler, som var hans Arv fra Møllen. En senere ejer af Møllen hed Simon Stub. Han købte Jord fra en udparcelleret Gaard i Børkop.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...