Erich Nielsen (1722 - 1812)

105 af 128 - Erich Nielsen

bliver født omkring 1720 , men hvis han bliver født i Ingerslev i Tiset sogn, er han enten født før 1720, eller også er han den Erich Nielsen, der i Tiset sogn fødes i 1722. I så fald er Erich vokset op i Ravnholt by i Tiset sogn, hvor hans far så hedder Niels Holm. Det, der taler for, at vi har med Niels Holm at gøre, er, at han har en uheldig skæbne med en søn, som drukner, og 2 andre drenge, som dør samtidigt, så der er muligvis kun et eller to børn i familien, hvoraf den anden er en pige. Det, der taler imod, er, at der ikke ser ud til at være nogen forbindelse mellem Erich Nielsen og Ravnholt by, efter at han bliver voksen. Da Niels Pedersen Holms hustru, Ingeborg Michelsdatter, dør i 1734, angives Erich ikke på listen over børn, så man må herved fastslå, at Erich Nielsen er født før 1720 eller født uden for Tiset sogn.

Erich Nielsen bliver måske og måske ikke konfirmeret omkring 1736, men konfirmationerne fra Tiset sogn er først indskrevet fra 1814. Og konfirmationer blev først indført omkring 1736 i Danmark. Den typiske alder i gamle dage var dog 16 år, så måske hørte han til første hold.

Erich Nielsen flytter nok til Ingerslev mellem konfirmationen og 1740. Da han står fadder i Kolt kirke i 1777 og i de følgende år, bliver det angivet, at Erich Nielsen af Ingerslev er snedker.

Erich Nielsen af Ingerslev er fadder i Tiset kirke på kirkedagen 17 p Trin 1740, som er den 9. oktober 1740. Faren til den lille dreng, der bliver døbt Jens Michelsen, er Michel Smed af Ravnholt by i Tiset sogn. Dette er den eneste forbindelse mellem Erich Nielsen og Ravnholt, hvilket taler imod, at Niels Holm er hans far. Gudmor til Jens er snedker Hanses datter af Ingerslev. Andre faddere er Michel Kiærgaard af Ingerslev, Jens Laursens hustru af Ingerslev samt Jens Michelsen af Ravnholt.

Erich Nielsen bliver som 21-årig viet til Anne Christensdatter Loft i Tranbjerg kirke onsdag den 18. oktober 1741. Præsten skriver, at han er fra Ingerslev, og hun er fra Østerby. Udover dette angiver præsten ikke noget. Hun er ud af en slægt fra Østerby og Ingerslev, der bliver kaldt Loft.

Erich Nielsens hustru, Anne Christensdatter Loft, er gudmor i Tiset kirke på kirkedagen 1 p Trin 1741, dvs. den 18. oktober 1741. Det er nok hendes fætter, Rasmus Loft, som har fået tvillingepiger. Anne Loft bærer den ene af pigerne til dåben, og de bliver henholdsvis døbt Maren Rasmusdatter Loft og Anne Rasmusdatter Loft. Som den anden gudmor angives ”hans søster”, dvs. en søster til Rasmus Loft. Faddere er Michel Kiergaards hustru af Ingerslev, Michel Loft af Ormslev, Niels Loft af Ingerslev samt Rasch Michelsen af Ingerslev.

Erich Nielsen bliver første gang far til en søn, der bliver døbt Christen Erichsen på kirkedagen Palmarum 1742, som er søndag den 25. marts 1742. Christen Erichsen bliver altså opkaldt efter sin morfar i Østerby. Præsten skriver:

D. Palmarum var Erich Nielsens barn af Ingeslev til daaben, kaldet Christen. Peder Loftes daatter af Gunnestrup bar det, Karen Michelsdaatter af Ingeslef, Jens Foug, Niels [Christen] Loft af Østerbye, Ove Christensen af Ingerslef
[Peder Loft af Gunnestrup i Tranbjerg Sogn]

Christen Erichsen bliver gift med Karen Nielsdatter Due i Hørning kirke den 15. december 1775, efter at parret blev trolovet den 20. oktober 1775. Den 25. august 1776 får Christen Erichsen af Ingerslev døbt en datter med navnet Marie Christensdatter. Niels Due af Hørning er fadder, mens Niels Dues svigerdatter er gudmor. Peder Loft og Knud Rasmussen af Ingerslev er de andre faddere. Den 3. november 1776 er Christen Erichsen af Ingerslev fadder for Christen Ovesen af Ingerslev, som får døbt en datter med navnet Kirsten Christensdatter, og 10 dage senere er han igen fadder. Den 14. juli 1782 får Christen Erichsen af Ingerslev døbt en datter, der får navnet Cidsel Christensdatter, hvor hans far og to brødre er faddere for ham. Christen bliver far til yderligere 3 børn i Ingerslev. Erich Nielsen har ophold hos sin søn, Christen Erichsen, på sine ældre dage. Christen Erichsen dør lørdag den 6. februar 1808 og således før sin far, og Christen bliver kun 66 år gammel.
 

Erich Nielsen får sin næste søn, Niels Erichsen, i 1744, og den lille Niels bliver selvfølgeligt opkaldt efter sin farfar, som vi ikke kender. Da drengen er døbt i Tiset kirke den 8. marts 1744, skriver præsten:
Dom: Oculi: var Erich Nielsens barn af Ingeslev til daaben, kaldet Niels. Michel Jensens Kone af Ingerslev, Jens Fog Ingerslev, Anne Michelsdatter ibid. Ove Christensen ibid. Christen Jensen af Biøstrup
[Christen Jensen af Bjøstrup i Tranbjerg Sogn]

Niels Erichsen bliver som 29-årig i 1773 viet i Tiset kirke til enken Maren Andersdatter fra Ingerslev. Samme år dør hans stedsøn, Christen. Året efter bliver han far til Maren, som dør 5 år gammel. Niels Erichsens hustru, Maren, dør den 12. februar 1811, 76 år gammel, hvor han kun er 68. Hans hustru er datter af Kirsten Rasmusdatter, hvis mor i Ormslev/Kolt der findes et skifte over: [6. Sl. Kirsten Rasmusdatter, har efterladt sig en datter Maren Andersdatter – Niels Eriksen, Ingerslev]. Niels Erichsen får vist aldrig selv børn og dør den 12. februar 1822, hvor præsten skriver, at han var aftægtsmand i Ingerslev og blev 81 år gammel. Han blev nu kun 78 år.

Erich Nielsen er fadder i Tiset kirke til drengen Rasmus Klausen. Faren til Rasmus hedder Klaus Jensen, som nok er fra Ingerslev. Dette sker på kirkedagen 13 p Trin 1744, hvilket er den 30. august 1744. Gudmor er snedker Michels hustru af Ingerslev. Andre faddere er Lars Clausen, Maren Michelsdatter samt Jens Michelsen, som alle nok er af Ingerslev.

Erich Nielsen bliver tidligt i 1746 far til sønnen Peder Erichsen, og da Peder døbes i Tiset kirke søndag den 6. februar 1746, skriver præsten:
Dom. Sept. [Septuagesima] var Erich Nielsens barn af Ingerslev til Daaben kaldet Peder Jens. Peder Larsens kone af Aars [nok forkortelse af Aarhus], Christen Loft af Østerby, Ingeborre Christensdatter af Ingerslev, Niels Loft af Ingerslev, Jens Fog ibd. [af Ingerslev]
Denne Peder Jens Erichsen dør vel som dreng, da der døbes en ny Peder i 1751, men der er ingen begravelse på ham. Det var ikke helt unormalt, at man i gamle dage kunne have flere børn med samme navn, så teoretisk set kan det være, at denne Peder ikke er død. Det er dog unormalt, hvis den første ikke er flyttet hjemmefra, før han navngiver den næste med samme navn, så det er han nok.  

Erich Nielsen af Ingerslev er igen fadder på kirkedagen Rogate 1748, som er den 19. maj 1748. Drengen bliver døbt med navnet Michel Sørensen, og hans far hedder Søren Rasmussen af Ingerslev i Tiset sogn. Peder Møllers hustru fra Ingerslev Mølle er gudmor til drengen. Andre faddere er Michel Borrestrup, Rasmus Kiærgaard og Kirsten Erichsdatter af Ingerslev.

I slutningen af juni 1748 bliver Erich Nielsen far til en datter, der får navnet Marie Erichsdatter. Marie bliver døbt på kirkedagen Festo Visitasiones Mariæ 1748 i Tiset kirke, hvilket altså er den 2. juli 1748. Præsten skriver efterfølgende:


Festo Visitat Mariæ var Erich Nielsens barn af Ingerslef til daaben nævnet Marie baaret af Peder Lauritsens Kone fra Aarhus. Mands faddere Niels Loft og Ove Christensen begge af Ingerslef, Michel Jensen af Østerbye, qvinde fadere Jens Rasmussens Kone af Kattrup, Kirsten Erichsdatter tiend [tjendende] Niels Loft
Erich Nielsens hustru kommer tilbage i kirke søndag den 21. juli 1748. Marie Erichsdatter bliver kun 22 år gammel, idet hun dør allerede i september 1770.

Erich Nielsen af Ingerslev står fadder til Niels Lofts søn i 1749. Drengen døbes Peder Nielsen Loft, men den præcise dåbsdato kan ikke gættes.

På ”dend almindelign Store bede dag” 1749 står Erich Nielsens hustru kvindefadder til Morten Knudsens datter, som døbes Maren Mortensdatter. Det er den 2. maj 1749.

Erich Nielsen bliver i stamtræet far til Peder Erichsen [Engersløv], som fødes i Ingerslev by i Tiset sogn sidst i maj 1751, og døbes i Tiset kirke på kirkedagen Dom Jubilate, som er 3. søndag efter påskedag, hvilket er den 2. maj 1751. Peder flytter først til Århus og senere til hovedstaden med sin hustru og fører landsbyens navn som familienavn der. Erich Nielsens hustru kommer tilbage i kirke på kirkedagen Festo Trinitatis.

På kirkedagen 13 p Trin 1752, som er den 27. august 1752, står Erich Nielsens hustru af Ingerslev [Engislev], dvs. Ane Christensdatter Loft, gudmor i Tranbjerg kirke for Michel Christensen [=Michel Loft], da denne får døbt sønnen Christen Michelsen [Loft]. Fadderne til drengen er Niels Loft i Gundestrup, Niels Christensen i Slette, Niels Michelsen i Ingerslev samt Michel Jensen af Østerby.

På kirkedagen Jubilate 1753, som er den 13. maj 1753, får Erich Nielsen af Ingerslev døbt en datter med navnet Karen Erichsdatter i Tiset kirke. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Eod: Die: [Dom Jubilate] Erich Nielsens pigebarn af Engeslev kaldet Karen. Fadd: Niels Loft, Michel Jensen, Maarthen Knudsen og Maren Ovesdatter, alle af Engeslef, og Peder Tømmermands hustru fra Aarhuus som bar barnet
Erich Nielsens kone vender tilbage til Tiset kirke 1 p Trin 1753, som er den 24. juni 1753. Karen Erichsdatter bliver trolovet til Peder Thøgersen af Bering i Kolt sogn den 1. august 1775 i Tiset. Da Karen får døbt datteren Anne Marie Pedersdatter på kirkedagen septuagesima 1777, som er den 26. januar 1777, er snedker Erich Nielsen og dennes søn Christen Erichsen af Ingerslev faddere. Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen i Bering med 4 børn, hvoraf 1 er dreng, og 3 er piger. Ægtemanden dør før 1801, så ved folketællingen i 1801 bor Karen Erichsdatter sammen med Jens Jensen Kaae samt 3 børn, hvor Peder Thøgersen er faren.

Den 26. august 1753, som kirkemæssigt er 10 p Trin 1753, står Erich Nielsens hustru, Ane Christensdatter Loft, gudmor til Karen Nielsdatter Loft, som er datter af Niels Loft af Ingerslev. Faddere denne dag er Christen Loft af Solbjerg, Peder Rasmussen af Kolt, Niels Pedersen Loft og dennes søster, Maren Pedersdatter Loft, af Gunnestrup.

Fjerde Advent 1754, som er den 22. december 1754, står Erich Nielsens hustru af Ingerslev atter engang fadder i Tiset kirke. Drengen døbes Søren Pedersen, og hans far hedder Peder Sørensen.  Gudmor er Søren Rasmussens hustru af Katterup. Andre faddere er Rasmus Nielsen af Ravnholt, Jens Juel af Ravnholt og Michel Jensen af Ingerslev.

Erich Nielsen af Ingerslev i Tiset sogn efter 1754

På dagen Festo Michaëli 1755 døbes endnu en søn til Niels Loft i Ingerslev. Drengen døbes Jens Nielsen Loft, og den ene fadder er Erich Nielsens hustru af Engeslef, dvs. Ane Christensdatter Loft. Andre faddere er Peder Rasmussen i Kolt, Niels Loft af Gundestrup, Rasmus Kiærgaard af Engeslef. Gudmor er Peder Rasmussens hustru i Kolt.

Den 14. maj 1756 bliver Erich Nielsens dødfødte dreng begravet. Da drengen er begravet, indskriver præsten følgende:
Eod Die [d: 14 May] Erich Nielsens dødføde drenge barn af Ingeslef
Erich Nielsens hustru introduceres senere i 1756. Præsten skriver nemlig:
Fast Trinit Erich Nielsens Kone intro efter sit dødfød Drenge barn
 
Erich
Nielsen står igen fadder i Tiset kirke på dagen Dom. Oculi 1757. Drengen døbes Rasmus Michelsen, og hans far hedder Michel Rasmussen af Ingerslev. Gudmor er Birthe Michelsdatter af Ingerslev, og fadderne er også alle fra Ingerslev og er: Rasmus Koldt, Thomas Sørensen samt Metthe Rasmusdatter.

På dagen Dom. Jubilate 1757 står Erich Nielsens hustru, Ane Christensdatter Loft af Ingeslef, gudmor til Jens Jensen Basses datter, der døbes Karen Jensdatter Basse i Tiset kirke. Faddere er Laurits Nørgaard, Niels Rasmussen og Michel Rasmussens kone, alle af Ingerslev.

På kirkedagen 10 p Trin 1757 står både Erich Nielsen og hans hustru, Ane Christensdatter Loft, faddere for Michel Christensen [Loft] i Østerby, da denne i Tranbjerg kirke får døbt sønnen Søren Michelsen [Loft?]. Andre faddere er Niels Christensen i Slette samt Peder Lauridsen Tømmermand af Aarhus. Gudmor er hustruen til Peder Tømmermand. Da Michel Christensen i Østerby får sit næste barn i 1760, Niels Michelsen, er familien fra Ingerslev ikke til stede som faddere.

På kirkedagen 15 p Trin 1758 får Erich Nielsen af Ingerslev døbt en søn ved navn Erich Erichsen. Da drengen er døbt i Tiset kirke, skriver præsten:
Dea 14de Trin Erich Nielsens barn af Ingeslef kaldet Erich, Jens Michelsens kone af Astrup bar ham, fadd. Jens Rasmussen af Kattrup, Søren Rasmussen af Ingeslef, Michel Jensen og Niels Loftes datter ibid [af Ingerslev].
Erich Erichsen af Ingerslev står fadder i Tiset kirke for sin bror, Christen Erichsen i 1786, og i Kolt kirke for søsteren Karen Erichsdatter i 1788. Ved folketællingen i 1787 er Erich Erichsen en tjenestekarl hos Jens Rasmussen i Tiset. Erich Erichsen medtages på hovedlægsrullen for Tiset sogn i 1789, hvor det angives, at han opholder sig i Tiset.

Den 11. marts 1759 får Erich Nielsen døbt endnu en datter i Tiset kirke. Da pigen er døbt med navnet Maren Erichsdatter, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Dend 11 Marti Erich Nielsens barn af Ingerslef kaldet Maren. Sigvart Muurmesters Datter Anna Marie [Sigvartsdatter] af Aarhuus bar hende; Fadd Jens Pedersen af Edslef, Knud Michelsen af Rafnholt [Ravnholt], Rasmus Jensen ibid, Niels Lofts Datter Maren [Nielsdatter Loft] og Rasmus Nørgaards Datter Karen [Rasmusdatter Nørgaard], begge af Ingerslef
Der vides ikke mere om Maren Erichsdatter.

På kirkedagen Dea Rogate 1760, dvs. i april 1760, får Erich Nielsen i Ingerslev døbt en søn med navnet Michel Erichsen. Da drengen er døbt i Tiset kirke, skriver præsten:
Dea Rogate Erik Nielsens barn af Ingerslef , kaldt Michel, Niels Loftes datter Maren [Nielsdatter Loft] bar ham. Fadd. Michel Loft af Østerbye, Søren Michelsen af Ingerslef, Jens Michelsen af Alstrup, Karen Mogensdatter og Maren Christensdatter, begge af Ingerslef
I 1787 er Michel Erichsen en tjenestekarl i Ravnholt i Tiset sogn og desuden ”national soldat”. Michel Erichsen står fadder i Kolt kirke for søsteren Karen Erichsdatter i 1788. Da hovedlægsrullen laves over Tiset sogn under Stjernholm amt i 1789, er Michel medtaget på listen, hvor han opholder sig i Ravnholt. Der vides ikke noget om Michel Erichsen efter 1789.

Midt i september 1770 dør Erich Nielsens datter, Marie Erichsdatter, og hun bliver kun 22 år gammel. Præsten skriver følgende efter begravelsen:
17 Michelsdag d 29 Septembr begravet Erich Nielsens Daatter Mari af Ingerslev gamel 22 Aar 3 Maaned nogle dag.
 

Den 5. juni 1773 er Erich Nielsen af Ingerslev formynder for sin svoger, Michel Christensen Loft af Østerby i Tranbjerg sogns børn, da hustruens bror er død:

116 Michel Christensen Loft i Østerby. 5.6.1773, fol.218B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen i Slet. B: Christen [Michelsen Loft] 18, Søren [Michelsen Loft] 15, Niels [Michelsen Loft] 12, Anne [Michelsdatter Loft] 9 Jens [Michelsen Loft] 7. FM: fasters mand Erik Nielsen i Ingerslev.

Den 15. december 1775 bliver Erich Nielsens søn, Christen Erichsen, gift i Hørning kirke til Karen Nielsdatter Due af Hørning, og man må formode at Erich Nielsen har været til stede ved denne lejlighed.

6 p pasch 1776, som er den 19. maj 1776, er Erich Nielsen af Ingerslev sammen med sønnen Niels Erichsen faddere i Tiset kirke for Michel Michelsen af Ingerslev, der får døbt datteren Maren Michelsdatter. Gudmor er Maren Mortensdatter, mens de andre faddere er Jørgen Skrædder og Michel Rasmussen Kold.

Erich Nielsen af Ingerslev efter 1776

Da Erich Nielsens datter, Karen Erichsdatter, får døbt en datter med navnet Anne Marie Pedersdatter i Kolt kirke på kirkedagen septuagesima 1777, som er den 26. januar 1777, er Erich Nielsen og hans søn, Christen Erichsen, af Ingerslev faddere. Gudmor er hustruen til Jens Møller af Bering. Andre faddere er Niels Thøgersen og hustruen til Christen Sørensen af Bering i Kolt sogn.

På kirkedagen Oculi 1778 er Erich Nielsen fadder sammen med sønnen Niels Erichsen faddere til den anden søn, Christen Erichsens datter, der bliver døbt Mette Christensdatter. Gudmor er Zidsel Nielsdatter af Aarhus, mens de andre faddere er Peder Thøgersens hustru af Bering i Kolt sogn, dvs. Erich Nielsens datter, Karen Erichsdatter, samt Peder Michelsen af Stautrup.

Erich [Nielsen] Snedker af Ingerslev står fadder i Kolt kirke den 2. august 1778, hvor datteren Karen Erichsdatter og hendes mand, Peder Thøgersen i Bering i Kolt sogn, får døbt datteren Anne Pedersdatter. Præsten i Kolt angiver, at den ene fadder er Erich Snedker i Ingerslev. Andre faddere er sønnerne, Peder Erichsen af Aarhus og Christen Erichsen af Ingerslev. Gudmor er Maren Lasdatter af Hørning. Den sidste fadder er Niels Jensen hustru i Bering i Kolt sogn.

Erich [Nielsen] Snedker og hans søn, Christen Erichsen, af Ingerslev står igen faddere i Kolt kirke den 17. december 1780. Erichs datter, Karen Erichsdatter, har nu fået en datter med ægtemanden Peder Thøgersen, der døbes Maren Pedersdatter. Gudmor er Anne Marie Erichsdatter fra Adslev. Andre faddere er Jens Erichsen af Stautrup [i Kolt sogn, der nok er søn af Erich Jensen alias Erich Snedker i Ingerslev] samt Christen Sørensens hustru af Bering.

Den 28. maj 1781 er Erich Nielsen Snedkers søn, Christen Erichsens hustru af Ingerslev, gudmor for Jens Erichsen af Stautrup, da Jens får døbt en søn med navnet Jens Jensen. Andre faddere er Erich Jensen i Ingerslev, Christen Erichsen af Ingerslev, Peder Thøgersens hustru af Bering, dvs. Karen Erichsdatter, der er datter af Erich Nielsen af Ingerslev, samt Niels Mogensen af Kolt.

På kirkedagen 7 p Trinitatis 1782, som er den 14. juli 1782, er Erich Nielsen af Ingerslev fadder i Tiset kirke til sit barnebarn. Erichs søn, Christen Erichsen, er nemlig blevet far til en pige, som bliver døbt Cidsel Christensdatter. Gudmor til hans barnebarn er hustruen til Knud Nielsen af Hørning. Andre faddere er Erich Michelsen af Ravnholt, samt farbrødre til pigen, nemlig Erich Erichsen af Tiset og Jens Erichsens hustru af Stautrup. Cidsel Christensdatter dør i februar 1868 i Ingerslev.

Den 3. marts 1783 er Erich Nielsen Snedker fadder, og hans søn, Niels Erichsens hustru af Ingerslev, gudmor for Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen af Bering i Kolt sogn, da parret får døbt sønnen Thøger Pedersen. Andre faddere Niels Jensen af Bering, Jens Møller af Bering samt Jens Knudsens hustru af Bering.

Erich Nielsens hustru, Ane Christensdatter Loft, dør i sidste halvdel af januar 1785, idet hun bliver begravet på Tiset kirkegård den 23. januar 1785. Præsten skriver, at Ane Christensdatter Loft blev 71 år gammel.

Den 30. oktober 1785 er Erich Nielsen Snedker og hans søn, Christen Erichsen af Ingerslev, faddere i Kolt kirke for Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen af Bering, da parret får døbt datteren Inger Pedersdatter. Gudmor er Jørgen Olesens hustru af Hørning. Den sidste fadder er Christen Sørensens hustru af Bering.

På kirkedagen Festo Virid. 1786 er Erich Nielsen fadder i Tiset kirke for sit barnebarn, Niels Christensen. Sønnen, Christen Erichsen af Ingerslev, har nemlig fået en søn, som opkaldes efter sin morfar. De andre faddere er Christens brødre, Erich Erichsen og Michel Erichsen, samt Søren Michelsens og Jens Borresens koner, alle af Ingerslev.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er Erich Nielsen enkemand og bosiddende hos sin søn Christen Erichsen af Ingerslev. Folketællingen viser nemlig:

Christen Erichsen                 44 år             Gift                 Husbonde

Karen Nielsdatter                 35 år             Gift                 Madmoder

Niels Christensen                   1 år             Ugift               Barn

Marie Christensdatter           10 år             Ugift               Barn

Mette Christensdatter             8 år             Ugift               Barn

Ane Christensdatter                6 år             Ugift               Barn

Sidzel Christensdatter             5 år             Ugift               Barn

Erich Nielsen                        67 år             Enkemand       Mandens far

[Året efter i 1788 dør datteren Mette, og hun blev kun 9 år gammel]

Erich [Nielsen] Snedker samt hans to sønner, Michel og Erich Erichsen af Ingerslev, er faddere, da Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen får deres næstsidste barn den 30. marts 1788 i Kolt kirke. Thøger Rasmussens hustru i Dørup er gudmor. Den sidste fadder er Niels Thøgersen af Blegind.

Da hovedlægsrullen over Stjernholm amt laves for Tiset sogn i 1789, finder man følgende om de tilbageværende af Erich Nielsens sønner samt barnebarn i lægdssystemet:
36: Far: Erich Nielsen, søn, Erich Erichsen, født i Ingerslev, ingen højdeangivelse, 30 år gammel, opholder sig i Tiset, Dor – Rgt
37: Far: Erich Nielsen, søn, Michel Erichsen, født i Ingerslev, 28 år, 65 tommer høj [1,70 m], opholder sig i Ravnholt, soldat ved Att R Resv siden 81 – feant gr krind 92
44: Far: Christen Erichsen, søn, Niels Christensen, født i Ingerslev, 2 år gammel, opholder sig hjemme.

Da Stjernholm-rullen opdateres i 1792 er både nummer 36 og nummer 37 fjernet fra listen.


Da Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen i Kolt får døbt deres sidste sønnen Thøger Pedersen den 24. januar 1790, er to af fadderne Erich [Nielsen] Snedker og hans søn, Christen Erichsen af Ingerslev. Gudmor er Jens Pedersens hustru af Adslev. Andre faddere er Jens Kaae af Edslev samt hustruen til Jens Bunesmand i Bering.

Da hovedlægsrullen over Stjernholm amt laves for Tiset sogn i 1792, finder man følgende om Erich Nielsens barnebarn i lægdssystemet:
44 30: Far: Christen Erichsen, søn, Niels Christensen, født i Ingerslev, 5 år gammel, opholder sig hjemme.
Stjernholm amt nedlægges derefter.

Erich [Nielsen] af Ingerslev er fadder for Karen Erichsdatter og Peder Thøgersen, da parret får døbt datteren Anna Pedersdatter i Kolt den 1. juni 1794. Gudmor er Peder Knudsens hustru af Bering. Andre faddere er Jens Overballes hustru samt Christen og Morten af Bering, men ingen af Karen brødre står ved dåbsfaddet denne gang.

I lægsrullen 1795 over Tiset sogn under Skanderborg amt har Erich Nielsens søn, Christen Erichsen, medtaget sin søn, Niels Christensen, med følgende
30 27: Far: Christen Erichsen, søn, Niels Christensen, født i Ingerslev, 8 år gammel, opholder sig hjemme.

Erich Nielsen bor stadigvæk hos sønnen Christen Erichsen ved folketællingen den 1. februar 1801:
Christen Erichsen           59 år    Gift                 Husbonde             Selveierbonde

Karen Nielsdatter           51 år    Gift                 Hans kone

Niels Christensen           15 år    Ugift               Deres Barn

Sidzel Christensdatter     19 år    Ugift               Barn

Erich Nielsen                 82 år    Enkemand       Husbondens fader        Opholdsmand

Erich Nielsens barnebarn, Sidzel Christensdatter, bliver gift med Mikkel Pedersen Fogh den 14. juni 1803 i Tiset kirke. Forloverne for det unge par er hendes far, Christen Erichsen af Ingerslev, og Peder Rasmussen Fog af Østerby. Sidsel og Mikkel bor i Ingerslev hos deres søn, Christen Mikkelsen, ved folketællingerne 1834 og 1840, mens parret er flyttet i eget hus ved folketællingen i 1845. I 1850 er Sidzel Christensdatter blevet enke og bor igen hos sønnen Christen Mikkelsen Fogh, hvor hun også bor i 1855. Det vides ikke, hvad der sker med Sidsel efter 1855, idet hun er væk fra Tiset i 1860 men ikke er død i sognet i mellemtiden.

Erich Nielsens søn, gaardmand Christen Erichsen, hos hvilken han har ophold, dør lørdag den 6. februar 1808, og Christen bliver således kun 66 år gammel.

 

Erich Nielsen bliver altså far til 6 drenge og 2 piger, hvoraf de 2 drenge og den ene pige aldrig selv vokser op og får børn.

Erich Nielsen dør fredag den 7. februar 1812, og han begraves på første søndag i Faste 1812, hvilket er den 16. februar 1812. Han bliver altså mindst 90 år gammel afhængigt af, om hans fødselsår er 1722 eller før. Præsten skriver dog, at han blev 94 år gammel og således skulle være født i år 1718. Han skriver nemlig:

1te Sønd i Faste begravet enkemand Erich Nielsen i Ingerslev som døde den 7de Febr 94 aar gammel

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Simon Pedersen Engersløv <- Peder Erichsen Engersløv <- Erich Nielsen

Erich Nielsen som indskrevet i Tiset kirkebog ved en barnefødsel

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...