Peder Carstensen (1775 - )

51 af 64 - Peder Carstensen

bliver født hvornår omkring 1775, men der er ingen verificerede oplysninger om hans ophav. Peder Carstensen er dog ikke døbt i Vor Frelser sogn. Peder Carstensen er muligvis født i Dragør som søn af skoleholder Carsten Nielsen og Gertrud Pedersdatter. I Dragør er det angivet, at hans far er født i Holstein, hvilket nok i virkeligheden betyder, at han er født i Nord-Schleswig, dvs. Sønderjylland. Hans mor er født i Dragør.

Peder Carstensens mulige mor, Giertrud Pedersdatter, dør mellem marts 1784 og oktober 1786, hvor hun får et barn, der dør som spæd.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om enkemanden Carsten Nielsen og dennes børn i Dragør:
Carsten Nielsen            60 år     Enkemand                                  Husfader    Skoeleholder  
Mette Carstensen        16 år     Ugift f.20/9-1772 død 21/2-1852   Børn            -  
Johan Carstensen        14 år      -  f.17/3-1774,                            Børn            -  
Peder Carstensen        12 år      - f.17/12-1775                            Børn            -  
Niels Carstensen            9 år      - f.2/4-1778                               Børn            -  
Maren Carstensen          4 år     -  f.28/3-1784                             Børn            -  

Peder Carstensens mulige far, Carsten Nielsen, dør i Dragør i november 1789, og han er således forældreløs, da han er 14 år gammel.

Før 1797 flytter familien Peder Carstensen altså til København fra et ukendt sted, som kan være Dragør.

Peder Carstensen bliver første gang far til en uægte søn midt i oktober 1797 i København, der bliver døbt med navnet Hans Peter Carstensen. Hans Peter er født på den Kongelige Fødselsstiftelse, og i forbindelse med dåben den 21. oktober 1797 som nr. 336 er der derfor hverken angivet forældre eller andre data. Idet den lille dreng er et kassebarn, er han opgivet som dette og udleveret til moren den 25. oktober 1797 på stiftelsen, og her angives, at fødselsdagen også er den 21. oktober 1797. I protokollen over kassebørn er Hans Peter Carstensen angivet som nr. 773 i 1797, og der er angivet, at drengens mor har taget drengen ud af stiftelsen den 26. oktober 1797. Hans Peter Carstensen bliver konfirmeret i Holmens kirke den 10. oktober 1813, hvor præsten skriver, at hans forældre er afdøde vægter Peder Carstensen og hustru Marie Jakobsen i Lille Brøndestræde 105. Som karakterer af præsten får Hans Peter ”mådelig”.  

Peder Carstensen bliver gift med Marie Elisabeth Jacobsen mellem oktober 1797 og april 1799, men det vides ikke, hvor brylluppet har fundet sted.

Den 5. april 1799 bliver Peder Carstensen far til en datter, der døbes Ane Margrethe Carstensen. Hun bliver født den 5. april 1799 under den Kongelige Fødselsstiftelse. Ane Margrethe bliver døbt under stiftelsen, hvorefter der indskrives:
Ane Margrethe     5te [april]    271
Forældrene til No. 271 er Peder Carstensen, Vægter, og hustru Ane Marie Jacobsen
Ane Margrethe Carstensen bliver den 12. juli 1828 mor til en uægte søn på Fødselsstiftelsen i København, og drengen bliver døbt Christian Heinrich. Der kommer dog komplikationer til i forbindelse med fødslen, og Anne Margrethe dør på stiftelsen den 19. juli 1828.

Peder Carstensen fra år 1800

Kort før den 30. november 1800 bliver Peder Carstensen far til en søn, som får navnet Jens Gedion Carstensen, og som bliver døbt i Vor Frelser kirke denne dag. Efter dåben skriver præsten i kirkebogen:
Codem die [30. november] Peder Castensen Arbm. og Moderen Marie Lisbeth – Fad. Mad. Johanne Christine Erichsen og jfr. Eleonora Tham. – Jonas Berg Arbm. Johan Strelov Arbm. Og Christen Strand Arbm.
I forbindelsen med konfirmationen angives det, at Jens Gedion Carstensen er blevet vaccineret i 1816 af doktor Stebuch. Jens Gedion Carstensen bliver sendt til Køge i skomagerlære, og der er han, da han bliver konfirmeret i Skt. Nikolaj kirke i Køge i 1817. Der skrives:
Jens Gidion Carstensen hos skomager Ole Hansen i Kiøge. Forældre er arbejdsmand Peder Carstensen og hustru Marie Lisbeth Jacobs datter i Kjøbenhavn. Karakterer for kundskaber og opførsel: God.
Jens Gedion Carstensen bliver gift med Ane Sophie Mathiesen. Ved folketællingen i 1840 bor han i Kokkegade 443, 2 sal. Den 13. november 1842 får Ane Sophie og Jens Gedion døbt en søn, der døbes Peder Emil Carstensen, der jo så opkaldes efter hans far. Tre år senere i 1845 får parret sønnen, som døbes Niels Carstensen. Ved folketællingen den 1. februar 1850 bor skomagersvend Jens Gedion Carstensen med hustruen og deres to sønner på Borgergade 127 i sidehuset på 2. sal. Jens Gedion Carstensen får konfirmeret sin søn, Peter Emil Carstensen, i Trinitatis kirke den 28. september 1856, hvor præsten skriver, at familien bor på Rosengade 443, og at Jens Gedion er nu skomagermester.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor familien Peder Carstensen på matrikel 202 på Christianshavn og består af:
Peter Carstensen                26 år        Gift             Arbeidsmand
Marie Elisabeth Jacobsen      27 år        Gift             Gift med P. Carstensen
Hans Peter                         4 år         Ugift            Fader Carstensen
Anne Margrethe                  2 år         Ugift            Fader Carstensen
Jens Gedion                        1 år         Ugift            Fader Carstensen

Den 26. november 1803 bliver Peder Carstensen far til en datter, som bliver døbt med navnet Karen Marie Carstensen, og som fremstilles i Vor Frelsers kirke i København den 11. december 1803. Efter dåben skriver præsten i kirkebogen:
d 26de [nov], f. d. 11 Dec. arbm [arbejdsmand] Peder Carstensen og Marie Elisabeth Carstensen, en datter Karen Marie; fadd. mad. Schrøder, hr. Raspe, Brødb. [nok brødbager] Schultz og theeskienker [dvs. nok tjener] Mads Nielsen
Der vides ikke mere om Karen Marie Carstensen.

Den 1. september 1804 er ”Peiter Carsten Nielsens” fadder i Store Magleby kirke, da søsteren, Mette Carstensen og hendes mand, Jacob Jacobsen Snedker af Dragør, får døbt sønnen Jacob Jacobsen, men det er ikke verificeret, at vi har med den rigtige Peiter Carstensen at gøre.

Den 2. marts 1806 bliver Peder Carstensen far til endnu en søn, som bliver døbt med navnet Frederik Peter Carstensen. Da drengen er fremstillet i Vor Frelsers kirke i København den 3. marts 1806, skriver præsten følgende:
d.d. [Marty d 2den], f. d. 3de do. Vægter Peder Carstensen og Marie Lisbeth Pedersdatter, en søn Friderich Peter; fadd. mad. Schrøder, hr. From, Mads Jensen og Hans Petersen
Stær.
Der vides ikke mere om Friderich Peter Carstensen.

Peder Carstensen bliver far i København til Ane Kathrine Carstensen den 8. april 1809 på den Kongelige Fødselsstiftelse.

Der vides ikke mere om Peder Carstensen, men da datteren Anne Margrethe i juli 1828 føder en uægte søn på Fødselsstiftelsen i København, angives det, at hans hustru er enke efter nattevægteren Peder Carstensen, og han er således død før.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...