Carl Emil Svendsen (1861 - 1932)

7 af 8 - Carl Emil Svendsen

bliver født tæt på Københavns Universitet i Lille Kannikestræde 5 i København søndag den 13. oktober 1861. Carl Emil Svendsen bliver døbt i Københavns domkirke i Vor Frue sogn den 1. august 1862. Hans forældre er beskrevet som enken Ane Vest født Engersløv og udlagte barnefader murermand Carl Theodor Svendsen. Der er kun moren, Ane Engersløv, til stede ved hans dåb, og han har hverken gudmor eller faddere , der er indskrevet i kirkebogen .

Søndag den 5. juli 1863 er der bryllup i Skt. Pauls kirke i København , idet Carl Emil Svendsens nu 38-årige mor bliver gift med hans 21-årige far Carl Theodor Svendsen. Carl Emils farfar, Niels Svendsen, er forlover for sønnen, da ægteskabet indgås. Carl Emils mor, som han vel bor hos, bor da vist nok i Laxegade 3.

Da Carl Emil Svendsen er 4½ år gammel, dør hans far, Carl Theodor Svendsen, den 14. maj 1866 under Skt. Pauls sogn i København. Præsten skriver, at hans far var murersvend og kun blev 24 år gammel.

Det vides ikke, hvor Carl Emil Svendsen er henne ved folketællingen den 1. februar 1870.

Ifølge oplysninger fra familien og oplysninger opgivet ved Carl Emil Svendsens bryllup er han konfirmeret i Trinitatis kirke i København den 10. oktober 1875. Og det er han da også. Præsten skriver, at Carl Emil Svendsen er søn af enken Ane West født Engersløv. Dette er jo interessant, da Ane vel burde hedde Svendsen efter at være blevet gift med Carl Theodor? Præsten skriver endvidere, at Carl Emil er født den 13. oktober 1861 i København og døbt den 1. august 1862 i Vor Frue kirke. For kundskaber får Carl Emil ”g?” af præsten, og for opførsel får han ”ug”.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 bor Carl Emil Svendsen måske stadigvæk i København på Adelgade 37 på kvisten i værelse A. I hvert fald findes der følgende på adressen, hvor der bor rigtigt mange mennesker:

Anne Svensen          54 år     Ugift    Lever af håndarbejde    København
Carl Emil Svensen     18 år     Ugift    Arbejdsmand               København
[Dataene passer på Carl Emil og hans mor mht. alder, men i så tilfælde kalder hans mor sig nu Svendsen til efternavn. Der bor i øvrigt en masse svenskere på adressen, og det er måske derfor, at rygtet i familien sagde, at hans far var svensker, hvad jo ikke var sandt. Ved Anne Svendsen står, at hun har været gift én gang og har ét barn, men det er jo kun, hvad hun selv fortalte.]

Det vides ikke, hvor Carl Emil Svendsen er henne mellem 1881 og 1888, hvor han dukker op i Vendsyssel. Vi finder ham først igen 8 år senere som 27-årig i 1888 så langt mod nord som muligt.

Adelgade 37 på kvisten i Værelse A, ved folketællingen i 1880

Carl Emil Svendsen i Vendsyssel

Carl Emil Svendsen bliver nemlig første gang far lørdag den 15. september 1888 , hvor kæresten Maren Martine Sørensenaf Vester Rævdal føder en datter, der får navnet Ane Katrine Johanne Sørine Karoline Eskilde Svendsen. Pigen bliver døbt den 28. oktober 1888 i Gærum kirke, hvor Carl Emil selv er fadder for sin datter. Efter dåben skriver præsten om gudmor og faddere:
Husmand Jakob Christian Svendsens hustru Raalands hus i Lendum, pige Mathilde Christensen i Vester Rævdal, ungkarl Niels Peter Nielsen i Vester Rævdal, ungkarl Karl Emil Svendsen, Lengsholm, Lendum
Maren Martine og Carl Emil flytter dog ikke sammen som forældre, idet Carl Emil forbliver boende på Lengsholm hovedgård. Ved folketællingen i 1890 bor den 1-årige Ane Katrine Svendsen hos sin mor i Lendum i et hus, der kaldes for Paradishuset. Ved folketællingen i 1901 bor den 13-årige Ane Katrine Svendsen hos sine forældre på Demstrup Mark i Råby sogn med en del mindre søskende. Ane Katrine Svendsen bliver konfirmeret i Råby kirke den 5. oktober 1902. Pige Anna Katrine Svendsen af Råby er fadder den 13. marts 1904, hvor hendes lillesøster bliver døbt Astrid i Råby kirke. Ved folketællingen i 1906 er Ane Katrine flyttet væk fra familien. Ane Catrine bliver gift med Marinus Andersen, der først har fået et barn med Ane Catrines søster. Arbejdsmand Marius Andersen af Randers og hustru Katrine Svendsen er gudmor og fadder, da Katrines lillesøster, Kaja, får døbt datteren Dagmar Johanne Dorthea Jørgensen i Lyngå kirke den 24. maj 1915.

Folketællingen over Lendum sogn den 1. februar 1890 viser følgende for Lengsholm hovedgård, hvor Carl Emil Svendsen arbejder:

Carl Emil Svendsen        28 år              Født i Kjøbenhavn           Røgter

[Lengsholm er en gammel hovedgård, der forekommer i historien fra omkring midten af det 15. Århundrede. Hovedbygningen, der ligger syd for have og park, er opført i 1883. Gården var i 1890 ejet af Johan Ferdinand Hartz].

Carl Emil Svendsen bliver i stamtræet far til Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen, der bliver født en uge efter folketællingen, nemlig lørdag den 8. februar 1890 i Lendum. Kaja bliver gift i 1911 med Rasmus Jørgensen fra Estruplund. Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen dør den 5. februar 1984 i Asferg, og hun bliver altså næsten 94 år gammel.

Ved brylluppet med Maren Martine Sørensen søndag den 4. januar 1891 bor Carl Emil Svendsen stadigvæk på Lengsholm hovedgård i Lendum sogn. En note er indført ved brylluppet:

Under forsørgelse fra København af d. 29. december 1890.

Carl Emil Svendsen bliver far til en datter søndag den 6. september 1891 i Lendum, og hun får navnet Agnes Roberta Lizette Marie Svendsen. Da Agnes er døbt i kirken den 18. oktober 1891, skriver præsten, at forældrene bor i Løthhus i Lendum, samt at faren er indsidder og røgter. Om gudmor og faddere skrives:
Husejer And. Nielsens hustru, Karen Margrethe af Løthus, kone Ane Kristine Marie Nielsen af Topholthus, husejer Ole Chr. Andersen af Topholthus, do Anders Nielsen af Løt-Bredmose.
Agnes bliver konfirmeret i Råby kirke den 1. oktober 1905. Den 19. januar 1910 føder den ugifte Agnes en søn, som bliver døbt Karl Emil Marinus Andersen, og hans far er Marius Andersen af Vester Tørslev, der senere bliver gift med storesøsteren til Agnes, nemlig Ane Kathrine. Sønnen Karl Emil Marinus Andersen bliver viet i Sct. Peders kirke den 14. maj 1932 til Thora Elisabeth Mikkelsen, og de får to døtre, hvor hans forlover er Marius Andersen.
Agnes bliver
som 18-årig gift med Rasmus Conrad Rasmussen den 25. juni 1910 i Råby kirke, hvor Carl Emil er hendes forlover. Ægtemanden kaldtes Conrad i daglig tale.

Agnes Svendsen føder i Demstrup den 25. februar 1911 en søn, som bliver døbt Jørgen Christian Conrad Rasmussen, og som Conrad er far til. Jørgen dør den 2. maj 1932 i forbindelse med en ulykke på et gasværk, hvor han var lærling. Til sagen knytter sig denne familiefortalte historie:
I 1932 bor Agnes og Conrad med deres børn i Asferg. Agnes har en evne til at ”fornemme ting”, ikke gode ting, kun dårlige. Og den dag hvor ulykken sker i Randers, går Agnes i Asferg med dårlige fornemmelser.
Hele formiddagen går hun hændervridende omkring. Flere gange i løbet af formiddagen beder hun Conrad om at cykle til Randers. Hun fornemmer, at der er sket Jørgen noget. Til sidst giver Conrad efter og tager cyklen til Randers. Noget af en cykeltur. Og ganske rigtigt. Da Conrad kommer frem til gasværket, bliver han mødt at et ganske forfærdeligt syn. Udrykningskøretøjer, ambulancer og politi holder på pladsen, hvor han også kan se murbrokker fra den store hal. Han får her at vide, at hans søn er blandt de tilskadekomne, der er kørt til Randers Amt sygehus. Her dør Jørgen 2 dage senere af sine kvæstelser. Turen tilbage til Asferg på cykel er den ”længste” cykeltur, Conrad nogensinde har cyklet. Der var ikke gode nyheder han skulle hjem for at fortælle Agnes.

Den 20. oktober 1914 bliver Agnes Svendsen mor til en søn, der bliver døbt Rasmus Lauritz Kristen Rasmussen i Demstrup i Råby sogn. Som faddere til ham er bl.a. hans mors forældre, Maren Martine Sørensen og Carl Emil Svendsen. Rasmus indgår i modstandsbevægelsen i 2. Verdenskrig og bliver taget af tyskerne. Under opholdet i en KZ-lejr mister han livet.

Den 17. marts 1917 bliver Agnes Svendsen i Lyngby mor til en datter, der får navnet Vanda Dagmar Rasmussen. Vanda bliver gift med Søren Kristian Jensen, som er født i Randers den 2. maj 1909, og hun får 6 børn med ham. Vanda dør i Randers den 11. oktober 1983, mens ægtemanden allerede døde i 1966.

Den 15. april 1919 bliver Agnes Svendsen i Lyngby mor til endnu en søn, som bliver døbt Jens Sigvald Rasmussen. Den 17. november 1940 gifter Jens sig i Asferg kirke med Valborg Sørine Marie Nielsen, og han angives da til at være skibstømrersvend af Randers. Hans far er forlover for ham. Valborg er født i Asferg i 1917. Parret får 2 sønner.

Den 10. oktober 1920 får Agnes Svendsen en datter i Lyngby, der kommer til at hedde Helene Marie Klara Rasmussen. Helene gifter sig med Ejvind Jørgensen og får 8 børn.

Den 16. august 1930 får Agnes datteren Lilly Frida Rasmussen, som bliver gift med Harly Marinus Jensen og får 5 børn. Harly er i øvrigt en bror til Søren Marinus, der er gift med søsteren.
Ved folketællingen den 5. november 1930 består familien Conrad Rasmussen af følgende i Lyngby:
Konrad Rasmussen               02-03-1888    Ørum                 Arbejdsmand    Lyngbygaard
Agnes Roberta Rasmussen    07-09-1891    Lendum
Dagmar Rasmussen              17-03-1917    Lyngby, Aarhus
Jens Sigvald Rasmussen       15-04-1919    Lyngby, Aarhus
Helene Rasmussen               10-10-1920    Lyngby, Aarhus
[pige] Rasmussen                19-08-1930    Lyngby, Aarhus

I 1936
flytter Agnes og Conrad med børn til Randers, hvor de køber et lille rødstenshus på Latyrusvej, men pga. arbejde må de sælge huset og flytte tættere på arbejdet, hvorfor de køber en have i Helsted i Borup sogn, som lige siden har tilhørt familien. Agnes dør den 22. januar 1957, hvor hun var 65 år gammel.  

Mellem september og december 1891 flytter familien Carl Emil Svendsen væk fra Vendsyssel og ender i Råby sogn nord for Randers fjord, angives det ved folketællingen i 1901. Agnes er jo født i Lendum, så de kan ikke være flyttet før efter hendes fødsel.

Tirsdag den 31. oktober 1893 får Carl Emil Svendsen en datter, der fødes på Demstrup Mark i Råby sogn. Dagmar Kristine Emilie Svendsen bliver pigens navn, da hun døbes i Råby kirke. Dagmar konfirmeres i Råby kirke den 29. september 1907. Dagmar bliver sygeplejerske, og der skrives om hendes på Århus Universitetshospital (uden årstal):

Tekst: Natsygeplejerske. - anbefalinger. Sindssygeanstalten ved Stege forespørger hospitalet i Århus om frk. Dagmar Kristine Emilie Svendsen er velegnet som plejerske henholdsvis dag og nat. Desuden skal hun være beskæftiget på mands og kvindeafdelingerne. Man spørger, om hun er god og venlig mod patienterne og om hun er af god konstitution. Hospitalet giver hende en god anbefaling: Hun kan klart anbefales

I Råby sogn bliver Carl Emil Svendsen far til en datter torsdag den 30. april 1896. Pigen bliver døbt Karla Theodora Ingeborg Svendsen i Råby kirke den 24. maj 1896. Forældrene beskrives som indsidder Carl Emil Svendsen og hustru af Demstrup Mark. Faddere til Karla er husmand Niels Rasmussens hustru, Ane Kirstine af Demstrup Mark, enken Mariane Jensen af Demstrup Mark, tjenestekarl Peter Nielsen af Demstrup samt husmand Niels Rasmussen af Demstrup Mark. Karla bliver viet til Harald Kaspersen.

Søndag den 9. oktober 1898 bliver Carl Emil Svendsen far til en søn, der bliver født på Demstrup Mark i Råby sogn. Da drengen døbes i Råby kirke den 13. november 1898, får han navnet Jens Sigvald Richard Svendsen. Forældrene beskrives som indsidder Carl Emil Svendsen og hustru af Demstrup Mark. Faddere er enken Mariane Jensen af Demstrup Mark, gartner Hans Kristian Johannesens hustru, Kristiane af Demstrup, gartner Hans Kristian Johannesen af Demstrup samt ungkarl Karl Frederik Marius Hammer af Demstrup.

Ved folketællingen den 1. februar 1901 bor familien Carl Emil Svendsen i et af fru Olesens huse på Demstrup Mark. Familien består da af følgende:

Karl Svendsen             13-10-61         Kjøbenhavn    1891 fra Lendum       arbejdsmand

Martine Svendsen        04-12-68         Jerslev

Ane Svendsen             15-12-88         Gjerum

Kaia Svendsen            08-02-90         Lendum

Agnes Svendsen         07-12-93         Lendum

Dagmar Svendsen       01-10-94         Raaby

Karla Svendsen           30-04-96         Raaby

Jens Svendsen            09-10-98         Raaby

Carl Emil Svendsen bliver far til en datter søndag den 25. august 1901 i Råby sogn. Pigen døbes Emma Anna Ingrid Svendsen i Råby kirke den 29. september 1901. Forældrene beskrives som røgter Carl Emil Svendsen og hustru. Faddere til Emma er: Husmand Jens Andersens hustru Henriette af Demstrup Mark, husmand Niels Rasmussens hustru Ane Katrine af Demstrup Mark, husmand Niels Rasmussen af Demstrup Mark samt ungkarl Henrik Johansen af Demstrup. Emma Anna vies i Lyngby kirke den 23. november 1924 til Robert Emil Christensen af Randers, dvs. 21 dage efter at lillesøsteren Astrid Charlotte er blevet viet i samme kirke.

Den 5. oktober 1902 bliver Carl Emil Svendsens ældste datter, Ane Kathrine, konfirmeret i Råby kirke, og præsten skriver, at hun er datter af røgter Karl Emil Svendsen og hustru af Demstrup.

Den 18. februar 1904 bliver Carl Emil Svendsen far til en datter. Da hun døbes i Råby kirke den 13. marts 1904, skriver præsten, at familien bor i Demstrup Mark. Pigen døbes Astrid Charlotte Otilia Svendsen, og forældrene er røgter Carl Emil Svendsen og hustru. Faddere til Astrid er: Pige Karen Pedersen af Udbyhøj, pige Anna Katrine Svendsen af Råby, enkemand og arbejdsmand Georg Johansen af Demstrup samt arbejdsmand Karl Hammer af Råby Mark. Præsten har desuden indsat følgende bemærkning i kirkebogen:

Da forældrene paa barnets fødetid nøde fattigunderstøttelse fra København, hører barnet dertil ved dets fyldte 18 Aar. Noteret i almindelig Hospitals kirkebog 6/4/1904.

Astrid Charlotte bliver viet i Lyngby kirke den 2. november 1924 til Karl Johannes Hansen af Randlev. Hendes far, Carl Emil Svendsen, er hendes forlover.

Carl Emil Svendsens næstældste datter, Kaja Martine, bliver konfirmeret i Råby kirke den 2. oktober 1904. Præsten skriver da, at hun er datter af røgter Carl Emil Svendsen og hustru af Demstrup Mark.

Den 1. oktober 1905 bliver Carl Emil Svendsens tredje datter, Agnes Roberta Svendsen, som tjener på Demstrup, konfirmeret. Præsten angiver, at hun er datter af røgter Carl Svendsen og hustru af Demstrup Mark, samt at hun er født i Lendum i 1891.

Ved folketællingen den 1. februar 1906 bor familien Carl Emil Svendsen stadigvæk i Demstrup Mark i Råby sogn. Familien består af:

Carl Emil Svendsen                09-10-61         Daglejer / landbrug

Maren Martine Svendsen        04-12-68         Hans kone (hun kunne vist ikke huske sit fødselsår)

Kaja M. C. B. Svendsen          08-02-90         Hans børn – født i Lendum

Dagmar Svendsen                 30-10-94

Karla Svendsen                     30-04-96

Jens Svendsen                      09-10-97

Emma Svendsen                   25-08-02

Astrid Charlotte O. Svendsen 18-02-04 Født i Demstrup Huse

Den 10. juni 1906 bliver Carl Emil Svendsen far til en datter, der bliver døbt Olga Ydunna Ragnhild Svendsen. Familien bor i Demstrup Mark. Præsten skriver, at forældrene er røgter Carl Emil Svendsen og Maren Martine Sørensen. Hun er 38 år, og de er viede i Lendum i 1891. Da Ragnhild døbes i Råby kirke den 1. juni 1906, er følgende faddere: Arbejdsmand Jørgen Rasmussens hustru Dorthea af Demstrup Huse, pige Agnes Roberta Lizette Marie Svendsen af Råby, Arbejdsmand Jørgen Rasmussen af Demstrup Huse samt ungkarl Peder Jensen Petersen af Demstrup. Den 30. december 1929 føder ugifte syerske Olga Ydunna en datter, som døbes Alice Langthem Svendsen, men som senere i 1936 får efternavnet Kaspersen efter sin stedfar. Og ganske sjovt er der ikke angivet nogen faddere til den lille Alice ved dåben som i tilfældet med hendes morfar. Olga Ydunna bliver nemlig gift med gørtlersvend Richard Kaspersen fra Mariagervej 60 i Sct. Peders kirke i Randers den 4. november 1934. Forloveren for Olga Yduna er hendes bror, snedkersvend Jens Svendsen på Hadsundvej 100.

Carl Emil Svendsen som indskrevet i Vor Frue sogn kirkebog i København i 1862 - 8½ måned efter fødslen.

Carl Emil Svendsen efter 1906

Den 29. september 1909 konfirmeres Carl Emil Svendsens fjerde datter, Dagmar Kristine, i Sødring kirke, hvor præsten angiver, at forældrene er Karl Emil Svendsen, røgter på Demstrup, og Tine [Maren Martine] Sørensen.

Den 3. april 1910 konfirmeres Carl Emil Svendsens femte datter, Karla Theodora, i Råby kirke. Præsten skriver efterfølgende, at hun er datter af indsidder Carl Emil Svendsen af Demstrup Mark.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 bor familien Carl Emil Svendsen stadigvæk i Demstrup Mark i Råby sogn, hvor den bor på matrikel 22c og består af:

Karl Svendsen                      09-10-62         København     Daglejer / landbrug

Martine Svendsen                 04-12-67         Jerslev           Hans kone

Jens Svendsen                     09-10-97         Råby

Emma Svendsen                   09-08-02

Astrid Svendsen                    18-02-04

Ragnhild Svendsen                10-06-07

[De bor sammen med Agnes og Konrad Rasmussen samt Karl Andersen]

Den 6. oktober 1911 konfirmeres så Carl Emil Svendsens søn, Jens Svendsen, i Sødring kirke. Præsten skriver, at Jens er søn af indsidder Carl Emil Svendsen af Demstrup Mark.

I 1915 flytter familien Carl Emil Svendsen fra Demstrup Mark i Råby sogn til Lyngby sogn vest for Århus ifølge folketællingen fra 1921.


Ved folketællingen den 1. februar 1916 opholder familien Carl Emil Svendsen sig altså i Lyngby sogn i Aarhus Amt, hvor familien består af følgende under Lyngbygaard Huse:
Lyngbygård  - ??
Karl Svendsen                18/2-1861    Husfader        Arbejdsmand        Lyngbygård     Fattigforsørgelse
Martine Svendsen           4/12-1868    Husmoder
Astrid Svendsen             18/2-1904     Barn
Ragnhild Svendsen         10/6-1907     Barn
Karl Andersen                19/1-1910     Barn
Rasmus Rasmussen        2/10-1914     Barn

Datteren Agnes, dennes mand og søn er samtidigt i Lyngby, men da Conrad er indkaldt til sikringsstyrelsen i København pga. verdenskrigen, opholder Agnes og sønnen Jørgen sig i Assens i Falslev sogn hos hendes svoger, Jørgen Rasmussen. Karl og Rasmus er begge børnebørn til Maren Martine og Carl Emil.

Ved folketællingen den 1. februar 1921 bor Carl Emil Svendsen stadigvæk i Lyngby sogn i Aarhus Amt, men nu er det kun datteren Ragnhild, som stadigvæk bor hos dem:
                Tilflyttet sognet i
Karl Svendsen         15/10 1861      København                 1915 fra Råby    Arbejdsmand   Fattigforsørgelse
Martine Svendsen      4/12 1867      Jerslev Vendsyssel      1915 fra Råby    Husmoder
Ragnhild Svendsen    10/5 1906       Råby Randers            1915 fra Råby    Barn

Datteren Agnes og dennes store familie bor også stadigvæk i Lyngby, og da de 2 familier er lige under hinanden, må man gå ud fra, at de boede ved siden af hinanden.

Carl Emil Svendsen er forlover for sin datter, Astrid Charlotte, da hun bliver viet i Lyngby kirke den 2. november 1924 til ungkarl og tjenestekarl Karl Johannes Hansen af Randlev, som er født i Randlev den 25. februar 1903. Hans far er husmand Andreas Marius Hansen af Randlev, der også er forlover for ham.

Carl Emil Svendsen er atter forlover for sin anden datter, Emma Anna Svendsen, da hun bliver viet i samme kirke, Lyngby kirke, 21 dage senere, nemlig den 23. november 1924 til tekstilarbejder Robert Emil Christensen af Randers. Robert er født i Borup den 22. juli 1899 som søn af gårdejer Niels Christian Christensen af Borup. Emma er blevet inspireret af søsterens bryllup, for hendes forlovelse med Robert finder sted samme dag som søsterens bryllup, dvs. den 2. november 1924. Niels Christian Christensen er forlover for sin søn.


Carl Emil Svendsen bor stadigvæk sammen med Maren Martine Sørensen i Lyngby i Aarhus Amt ved folketællingen den 5. november 1925. Familien består da af:
Svendsen Emil Karl             13/10 1861          København             Husfader       Arbejdsmand      Lyngby
Svendsen Matilde                 4/12 1867         Jerslev                 Husmoder                  Lyngby
Svendsen Ragnhild Olga       10/6 1906          Demstrup Randers amt                      Lyngby
[Den sidste kolonne fortæller, hvor familien boede den 5. november 1924.]

Familien Carl Emil Svendsen flytter fra Lyngby sogn i Aarhus Amt til Skt. Pedersgade 36 i Randers på et eller andet tidspunkt mellem 1926 og 1930.

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor familien Carl Emil Svendsen på Skt. Pedersgade 36 i Randers med følgende data i forhuset i stuen:
Karl Emil Svendsen             09-10-62     København    Alderdomsnyder              9 børn
Maren Martine Svendsen      04-12-67     Jerslev sogn    Hans kone
Karl Emil Marius Andersen     19-01-10    Raaby sogn    slægtning, snedkersvend i Velløv
Jørgen Kresten Konrad Rasmussen    25-02-11    Raaby sogn    lærling på Strømmen

[Desuden opholder sig der 2 gæster, mor og datter, fra Lyngby i Borum sogn. Det er Maren Martines datter, Agnes, og barnebarn, Lilly Frida Rasmussen. De boede sammen i Råby ved folketællingen i 1911. At datteren og barnebarnet er hos dem skyldes, at fødslen af Lilly i august samme år havde været vanskelig, og Agnes ved den lejlighed mistede en del af synet. Karl Emil Andersen er en uægte søn af Agnes, som opholder sig hos mormoren Maren Martine. Hans far hedder Marius Andersen fra Vester Tørslev. En bemærkning fra præsten siger, at moren ved undgangelsen befandt sig på Demstrup Hovedgaard. Jørgen er også en søn af Agnes, som hun dog har med ægtemanden Rasmus Conrad Rasmussen.]

Carl Emil Svendsen bliver altså far til 8 børn, hvoraf de 7 er piger. Men der bør altså være en til ifølge folketællingen fra 1930.

Carl Emil Svendsen dør den 24. marts 1932 på Randers Sygehus. Carl Emil bliver begravet den 30. marts 1932 på Randers Nordre kirkegård. Præsten skriver, at han var forhenværende arbejdsmand og bosiddende i Sct. Pedersgade 36 i Randers. Desuden, at han er gift med Maren Martine Sørensen, og søn af enken Ane Vest født Engersløv og murersvend Carl Theodor Svendsen, samt at han er født i København den 13. oktober 1861. Carl Emil bliver altså 70 år gammel. Han overleves med 16 år af sin hustru.

kristian wienberg 19.08.2016 03:14

hvor står der om Ludvig carl jensen f. 29 jan. 1884 får en datter Anna Magrethe Jensen 22 okt 1905, Sct. Pouls Sogn, København hilsen kristian

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...