Ane Kirstine Knudsen (1878 - 1923)

Ane Kirstine Knudsen

bliver født som datter af husmand Christen Knudsen og dennes anden hustru Ane Marie Adamsen, der er født i Hem sogn den 13. august 1837. Ane Kirstine Knudsen bliver født den 4. juni 1878 i Edderup i Sem sogn. Ane Kirstine Knudsen bliver døbt i Sem Kirke 14. juli 1878, hvor hun altså opkaldes efter sin fars første hustru, Ane Kirstine Møller, der døde den 23. marts 1873. Præsten skriver om fadderne:

Faddere til Ane Kirstine Knudsen er Karen Marie Pedersen af Edderup og Ane Kirstine Knudsen af Øster Tørslev. Desuden aftægtsmand Rasmus Sørensen, gårdmand Christen Nielsen [nok farens halvbror på Edderup Skovgård] og husmand Christen Knudsen af Edderup [faren selv].
Moren, Ane Marie Adamsen, er datter af gårdmanden Adam Frederik Christensen og dennes hustru, Johanne Sørensdatter. Johanne Sørensdatter er en datter af Søren Madsen Møller i Hem, og Ane Marie Adamsen er således næst-søskende til Christen Knudsens første hustru, Ane Kirstine Møller. Præsten skriver, at Ane Marie Adamsen er 39 år gammel ved fødslen.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 bor Ane Kirstine Knudsen hos sine forældre sammen med søskende fra første ægteskab men kaldes fejlagtigt for Kristensen til efternavn, samtidigt med at hendes far kaldes Jespersen og ikke Knudsen. Familien i Edderup består da af:
Christen Jespersen            46 år     Sem     Husfader, arbejdsmand i agerbruget
Ane Marie Adamsen          43 år     Hem     Hans kone
Nielsine Kristensen            12 år     Sem     Hans datter
Gjertrud Kristensen            8 år     Sem      Hans datter
Ane Kjerstine Kristensen     1 år     Sem      Hans datter

Ane Kirstine Knudsen kommer ud og tjene hos Niels Lassen Nielsens søster og kommer til Niels Lassen Nielsen som husholderske i Harridslev sogn. Niels Lassen Nielsen stammer fra Ilshøj Østergård ved Øster Tørslev, hvor han er søn af gårdmand Niels Thomsen og Else Kirstine Nielsdatter. Han havde købt ejendommen på Lindbjerg Mark i Harridslev sogn omkring 1900-tallet. Ane Kirstine Knudsen og Niels Lassen Nielsen bliver gift den 19. maj 1906 i Harridslev kirke, hvorefter de får 7 børn. De 5 af børnene er piger, og de sidste 2 er drenge.

Ved folketællingen den 1. februar 1906 bor der følgende i familien Lassen Nielsen på gården på matrikel 3h i Lindbjerg Mark:

Niels Lassen Nielsen           13/1/1873         Gårdejer

Ane Kirstine Knudsen           4/6/1878          Tjenestepige

Ane Kirstine Knudsen af Lindbjerg bliver ved et bryllup i Harridslev kirke den 19. maj 1906 gift med Niels Lassen Nielsen af Lindbjerg, efter at de er blevet forlovet den 27. april 1906. Forloverne på Ane Kirstine Knudsens vegne er hendes halvbror, gårdejer Christen Knudsen af Udbyhøj i Sødring sogn, og på Niels Lassen Nielsens vegne, gårdejer Thomas Nielsen af Ilshøj i Øster Tørslev sogn.

Gården i Lindbjerg Mark, som Niels Lassen Knudsen købte omkring år 1900, hvor Ane Kirstine fødte sine børn.

Ane Kirstine Knudsen efter 1906

Ane Kirstine Knudsens førstefødte datter, Else Kirstine Nielsen, bliver født den 22. april 1907 på Lindbjerg Mark. Efter dåben i Harridslev kirke den 26. maj 1907 skriver præsten følgende om fadderne:
Moren, pigen Else Kirstine Nielsen af Ilshøj, gårdmand Thomas Nielsen af Ilshøj, ungkarl Niels Thomsen Nielsen af Vinstrup, faderen
Else Kirstine Nielsen af Lindbjerg Mark bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 3. april 1921. Else Kirstine Nielsen kommer ud til sin farbror, da moren går bort i 1923. Ved folketællingen den 1. februar 1925 opholder Else Kirstine sig på farens slægtsgård i Ilshøj i Øster Tørslev. Else Kirstine Nielsen bliver gift og bliver mor til 3 børn. Foruden disse er der i 2011 følgende efterkommere til hende: 19 børnebørn, 41 oldebørn og 29 tip-oldebørn.

Ane Kirstine Knudsens næste datter bliver døbt med navnet Nielsine Kirstine Nielsen. Den lille pige bliver født den 24. januar 1909 på Lindbjerg Mark i Harridslev sogn. Dåben i Harridslev kirke af Nielsine Kirstine finder sted den 28. marts 1909. Præsten skriver om fadderne:
Moren, pige Dorthea Kristensen, gårdejer Peter Koch af Lindbjerg, ungkarl Niels Thomasen Nielsen af Grønkær
Nielsine Kirstine Nielsen af Lindbjerg bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 8. april 1923. Da moren Ane Kirstine Knudsen dør i november 1923, er Nielsine Kirstine Nielsen allerede ude og tjene på en gård i Lindbjerg. Ved folketællingen den 1. februar 1925 opholder Nielsine Kirstine sig på farens slægtsgård i Ilshøj i Øster Tørslev.

Ane Kirstine Knudsen bliver mor til sin første dreng, Niels Thomas Nielsen, som bliver født på Lindbjerg Mark den 16. september 1910. Da Niels Thomas er døbt i Harridslev kirke den 30. oktober 1910, skriver præsten følgende om gudmor og faddere:
Gudmor er gårdejer Christen Madsens hustru af Lindbjerg. Faddere er pigen Nielsine Nielsen af Ilshøj, gårdejer Peter Koch af Lindbjerg, ungkarl Niels Madsen af Lindbjerg og ungkarl Enevold Mariager af Grønkjær
Niels Thomas Nielsen dør den 28. juni 1914 som 3-årig ved drukning.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 bor der følgende i familien med Ane Kirstine Knudsen på gården på Lindbjerg Mark i Harridslev sogn:                                                                        Flyttet til Harridslev

Niels Lassen Nielsen              13/1/1873       Ilshøj              1903               Landbruger
Anne Kirstine Knudsen           4/6/1878         Edderup          1903
Else Kirstine Nielsen               22/4/1907       Lindbjerg
Nielsine Kirstine Nielsen         24/1/1909       Lindbjerg
Niels Thomas Nielsen             16/8/1910       Lindbjerg
Niels Chr. Marius Nielsen        4/2/1894         Lindbjerg
[Den 17-årige Niels Christian Marius Nielsen er en søn af husmand Anders Nielsen og hustru, Kirsten Christensen, af Lindbjerg, og han er vel en tjenestedreng, men Frands Frandsen, som indskrev dette folketællingsblad gad ikke indskrive Stilling i Familien]

Ane Kirstine Knudsen bliver mor til sin tredje ældste datter den 2. november 1911, og hun bliver døbt Anna Marie Nielsen. Efter dåben i Harridslev kirke den 10. december 1911, skriver præsten følgende om gudmor og faddere:
Gudmor er Ane Kirstine Knudsen selv. Faddere er smed Jens Pedersens hustru af Lindbjerg Mark, ungkarl Kristen Madsen af Lindbjerg og ungkarl Niels Nielsen Mariager af Grønkjær.
Anna Marie Nielsen kommer til deres fars søster på Grønkærgård efter sin mors død i 1923. Anna Marie Nielsen af Grønkjær bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 4. oktober 1925, og at hun har fået aldersdispensation i forbindelse med dette. Præsten skriver, at begge hendes forældre er døde, og at hendes plejemor er Jens Mariagers enke i Grønkjær.

Ane Kirstine Knudsen bliver mor til sin fjerde ældste datter den 23. maj 1913, der bliver døbt Jensine Margrethe Nielsen. Præsten skriver følgende om gudmor og faddere, da den lille pige er døbt i Harridslev kirke den 22. juni 1913:
Gudmor er Ane Kirstine Knudsen selv. Faddere er pigen Maren Knudsen af Lindbjerg, ungkarl Niels Thomsen Mariager af Grønkjær, ungkarl Emil Mariager af Grønkjær og smed Jens Pedersen af Lindbjerg.
Jensine
Margrethe Nielsen kommer hen til en mosters datter, Kirstine og Kristian Grøn af Råby Kær, hvor de havde en gård, efter morens død i 1923.

Ane Kirstine Knudsens søn, Niels Thomas Nielsen, dør på tragisk vis den 28. juni 1914, idet han drukner i en ajlebeholder, da han altså kun er 3½ år gammel. Præsten skriver nemlig som bemærkning i kirkebogen, da drengen er begravet den 2. juli 1914:
Omkom ved Drukning i Ailebeholder

Ved folketællingen over Harridslev den 1. februar 1916 består familien Niels Lassen Nielsen af følgende på matrikel 3h i Lindbjerg Mark:
Niels Lassen Nielsen              13/1/1873        Gift                 Husfader         Landbrug
Anne Kirstine Knudsen            4/6/1878        Gift                 Husmoder
Else Kirstine Nielsen               22/4/1907       Ugift               Datter
Nielsine Kirstine Nielsen         24/1/1909        Ugift               Datter
Anna Marie Nielsen                2/11/1911       Ugift               Datter
Jensine Margrethe Nielsen      23/5/1913        Ugift               Datter
Ida Kirstine Vinter                  11/9/1900       Ugift               Tjenestepige
Jens K. Sørensen                   26/8/1900       Ugift               Tjenestekarl

Indkomst: 1196                     Formue: 6,500                      Skat til staten: 6,47
Skat til kommunen: 32,05
Sammenlignet med andre landbrug i Lindbjerg Mark har indkomsten og formuen været i den bedste halvdel.

Ane Kirstine Knudsen bliver mor til sin yngste datter, Thora Nielsen, der bliver født den 27. marts 1916 i Harridslev sogn. Præsten skriver om gudmor og faddere:
Gudmor er Ane Kirstine Knudsen selv. Faddere er pigen Ida Vinther af Lindbjerg Mark, tømrer Peder Yde af Lindbjerg Mark og ungkarl Emil Mariager af Grønkjær.
Den 7-årige Thora Nielsen kommer sammen med søsteren Anna Marie til deres fars søster på Grønkærgård i 1923, hvor børnene bliver skilt fra hinanden.

Foto af Ane Kirstine Knudsen med ægtemanden Niels Lassen Nielsen og et af børnene.

Ane Kirstine Knudsen efter 1916

Ane Kirstine Knudsen bliver mor til sin yngste dreng, der får navnet Niels Thomas Nielsen, og som er født den 17. april 1918. Han bliver således opkaldt efter storebroren, der døde 4 år tidligere. Efter dåben i Harridslev kirke den 12. maj 1918, skriver præsten om fadderne:
Gudmor er Ane Kirstine Knudsen selv. Faddere er pigen Ane Kirstine Knudsen af Skalmstrup og gårdejer Niels Lassen Mariager af Grønkjær.
Niels Thomas Nielsen kommer med den ældste søster ud til deres farbror efter morens død. Ved Niels Thomas’ dåb, er en Ane Kirstine Knudsen fra Skalmstrup fadder – måske er det halvbroren Christen Knudsens datter?

Efter krigens slutning i 1918 brød den spanske syge ud, og mange døde som følge deraf. Niels Lassen Nielsen bliver syg i sommeren 1919, hvor han bliver opereret. Selve operationen gik godt, men der stødte alligevel komplikationer til, og han døde den 30. juli 1918. Det var en hård tid for Ane Kirstine Knudsen efterfølgende. En nabosøn hjalp hende frem til november, hvor hun fik en bestyrer ved navn Emil Mariager. Emil var en søstersøn til Niels Lassen Nielsen. Foruden Emil var der også en karl til hjælp, og nogle af årene var der en ung pige til hjælp både ude og inde.

Ved folketællingen den 1. februar 1921, hvor Niels Lassen Nielsen er afgået ved døden, bor der derfor følgende på gården i Lindbjerg Mark i Harridslev sogn:
Ane Lassen Nielsen                4-6-1878          Edderup         Husgerning
Else Nielsen                          22-4-1906        Lindbjerg        Barn
Nielsine Nielsen                     24-1-1908        Lindbjerg        Barn
Marie Nielsen                        2-11-1912        Lindbjerg        Barn
Margrethe Nielsen                 27-5-1913        Lindbjerg        Barn
Thora Nielsen                        27-3-1916       Lindbjerg        Barn
Thomas Nielsen                     17-4-1918       Lindbjerg        Barn
Emil Mariager                        30-10-1887     Vinstrup          Gaardbestyrer                      
Albert Pedersen                      8-11-1903       Lindbjerg        Tjenestekarl - landbrug
Ane Jensen                           14-12-1902      Lindbjerg        Tjenestepige - husgerning

Ane Kirstine Knudsens datter, Else Kirstine Nielsen af Lindbjerg Mark, bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 3. april 1921.

Ane Kirstine Knudsens datter, Nielsine Kirstine Nielsen af Lindbjerg, bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 8. april 1923.

I 1923 rejste Emil Mariager hjem, fordi han skulle overtage sin mors gård i Grønkærgård. Der kom så en ny bestyrer ved navn Magnus, som kom lige fra Store Restrup Husmandsskole. Men den 8. november 1923 bliver Ane Kirstine Knudsen meget syg. Til at begynde med ligger hun derhjemme. Det bliver dog ikke bedre, og den 21. november 1923 kommer hun på amtssygehuset i Randers, hvor hun dør den 23. november 1923. Ved begravelsen i Harridslev kirke skriver præsten, at hun er enke og gårdejerske. Ane Kirstine Knudsen bliver altså kun 45 år gammel.

Der kom en søster [da hun kun har halv-søskende, må det være en halv-søster] og hjalp til på gården efter Ane Kirstine Knudsens død.

En bror til Niels Lassen Nielsen bliver værge for hans og Ane Kirstine Knudsens børn, og gården bliver solgt på auktion. Alt indbo bliver også solgt, inklusive noget så småt som vasketøjskurven. Børnene havde været med Niels Lassen Nielsens bror og søster i Randers, hvor de fik tøj fra inderst til yderst, så de kunne klare sig en tid.

Ved folketællingen den 1. februar 1925 er der følgende af børnene på farens slægtsgård i Ilshøj i Øster Tørslev sogn på matrikel 10a:

Maren Nielsen                       2-8-1862         Øster Tørslev                        Husmoder

Krestine Nielsen                    23-6-1886       Øster Tørslev                        Barn

Tomas Nielsen                      7-4-1918         Lindbjerg                              Barn

Nielsine Nielsen                     24-1-1909       Lindbjerg                              Barn

Tomas Nielsen                      18-5-1863       Ilshøj                                    Husfader         Landmand

Else Nielsen                          22-4-1907       Lindbjerg                              Barn

Ane Kirstine Knudsens datter, Anna Marie Nielsen af Grønkjær, bliver konfirmeret i Harridslev kirke den 4. oktober 1925.

Børnene havde haft et kærligt, trygt og godt hjem. Og det var hårdt for dem at blive skilt, men de formåede dog alligevel at holde sammen og hjælpe hinanden. Arven efter deres forældre var der kun et par stykker, som fik glæde af, idet tiderne var ugunstige, og forskellige årsager gjorde deres indhug i dem.

Børnene efter Niels Lassen Nielsen og Ane Kirstine Knudsen kendte vist ikke deres bedsteforældre, og det var hverken på deres fars eller mors side.

Drengenavnet Thomas går igen som familiens drengenavn.

Der er således 85 efterkommere efter Ane Kirstine Knudsen, som lever i 2011, mens der er 94 kendte efterkommere i alt.

Ane Kirstine Knudsen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1878.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...