Svend Laursen (før 1688 - 1752)

33 af 128 - Svend Laustsen [Lauritsen/Laursen]

vides der intet om, hvor eller hvornår han er født, men Svend Laustsen må være født før 1688, og det vides fra et fæstebrev i 1725, at hans far hed Laurs Olesen, der havde et gadehus i fæste i Sem, idet hans på tidspunktet unge søn, Lauridz Svendsen, fæster dette hus, da hans far er død. Senere i livet, som tiderne forandrer sig, bliver han for det meste kaldt Svend Laursen.

Svend Laustsen bliver i stamtræet omkring 1708 far til Laust Svendsen i Sem by, men Sem kirkebøger starter først i 1718.

Forskellen mellem fødslen af Laust Svendsen og de efterfølgende børn må føre til den konklusion, at Svend Laustsens første kone, og moren til Laust, dør mellem 1708 og 1717, og at Svend derpå bliver gift med en ny yngre hustru, der er fødedygtig. Mellem første og sidste fødsel går der nemlig 26 år. I kirkebøgernes tid er Svend dog gift med Anne Jørgensdatter, og hendes far opkaldes da også.

På kirkedagen Septuagesima 1719, som er den 5. februar 1719, er Svend Laursens hustru gudmor i Sem kirke for Peder Nielsen, der får døbt en søn med navnet Jens Pedersen. Fadderne er Michel Ibsen, Magnus Rasmussen Bach, Laurs Pedersens hustru samt Anders Knudsen, som alle nok er af Sem.

Fjerde søndag i Fasten 1720, som er den 10. marts 1720, er Svend Laursen fadder for Christen Olesen, der får døbt en datter med navnet Karen Christensdatter. Christen Finsens hustru er gudmor, og de andre faddere er Peder Nielsen, Ole Fidler, Anders Knudsens kone og Niels Pebers datter, som alle nok er af Sem.

Den 27. maj 1720 laver Kjellerup Gods en opgørelse over, hvad der kræves i afgift af de fæstebønder, der hører under godset. For Sem er bl.a. indskrevet som nummer 6 om Svend Lauritsen:
Svend Lauritsen skylder aarligt en dito Rug, en dito byg, en dito havre, et pund smør, et svin, en gaas, toe høns, …

På kirkedagen 16 p Trin 1720, som er den 15. september 1720, er Svend Laursen atter engang fadder i Sem kirke. Denne gang er han det for Laurs Pedersen, der får døbt en søn med navnet Peder Laursen. Gudmor er Mads Andersens hustru af Dyrby, og de andre faddere er Christen Maagaard, Christen Nielsen, Anders Knudsen og Niels Fidlers hustru, som alle nok er af Sem. Samme dag bliver i øvrigt ”An Mejelbyes” begravet i Sem.

Tredje søndag efter H3K 1721, som er den 26. januar 1721, er Svend Laursens hustru fadder i Sem kirke for Anders Knudsen af Sem, der får døbt en datter med navnet Karen Andersdatter. Gudmor er Christen Nielsens hustru af Sem. De andre faddere er Laust Pedersen, Mogens Bach, Hans Sørensen og Niels Pebers hustru, som alle nok er af Sem.

Svend Laursens hustru er i Sem kirke fadder på kirkedagen 19 p Trin 1721, som er den 19. oktober 1721, hvor Peder Nielsen = Fyn får døbt sønnen Niels Pedersen. Gudmor er Søren Andersens hustru, og de andre faddere er Anders Dyrbye af Hou i Mariager Landsogn, Povel Dyrbye, Peder Rasmussen samt Niels Møllers hustru, der nok er af Sem.

Svend Laustsen bliver far til en søn midt i februar 1723. Han har nemlig en søn til dåben anden søndag i fasten 1723. Da drengen er døbt med navnet Jørgen Svendsen i Sem kirke den 21. februar 1723, skriver præsten:

Anden Søndag i faste hafde Svend Laursen en søn til daaben kaldet Jørgen som Johan Jørgensens datter af Enslef bar. Fad Niels Ollesen, Christen Peber, Jens Svendsen, Peder Troelsen q Christen Jensens kone, Christen Somers kone i Edrup

Den lille Jørgen Svendsen dør 2 år gammel.

På kirkedagen 14 p Trin 1723, som er den 29. august 1723, er hustruen til Svend Laustsen fadder for Laust Pedersen af Sem, der får døbt en datter med navnet Maren Laustsdatter. De andre faddere er Peder Møller af Kvottrup Mølle i Hem sogn, Peder Andersen, Anders Hiuler samt hustruerne til Jens Svendsen og Anders Kræmmer af Sem.

Svend Laustsen af Sem er fadder i Sem kirke for Christen Maagaard på kirkedagen 4 p Trin 1724, som er den 9. juli 1724. Christen Maagaard får nemlig døbt sin søn med navnet Christen Christensen Maagaard. Gudmor er en datter af Niels Peber af Sem. De andre faddere er Peder Fransen og hans tvende broder. Kvindefadderne er hustruerne til Jens Tomisen og Rasmus Fidler af Sem.

Da Niels Christensen Peber af Sem er død, og der laves skifte efter ham den 17. februar 1725, angives det i skiftet, at Niels Peber skyldte penge til Svend Laursen af Sem, hvilket var 3 rigsdaler og 2 skilling. Andre, som Niels Christensen Peber skyldte penge, var, Christen Kræmmer af Edderup, Michel Jepsen af Sem samt hustruen til Johan Abel af Mariager.

I 1725 har Svend Laustsen en søn til dåben, ved hvilken lejlighed drengen bliver døbt Christen Svendsen. Præsten skriver, efter at Christen er døbt i Sem kirke den 27. maj 1725:

Dom Trefoldigheds Fæst hafde Svend Laustsøn af Siem et drenge barn til daaben kaldet Christen Laust Pedersøns kone bar det. Fader Christen Kræmer og hans søn af Edrup, Jens Svendsøn af Siem q Christen Maagaards kone, Povel Nielssøns datter

Den 17. november 1779 bliver Svend Laustsens søn, Christen Svendsen, begravet på Sem kirkegård, hvor han beskrives som 57 år gammel.

Svend Laustsen mister sin søn, Jørgen Svendsen, midt i juli 1725, og da han er begravet på Sem kirkegård på kirkedagen 8 p Trinitatis 1725, hvilket er den 22. juli 1725, skriver præsten:
Dca 8 Post blef Svend Laustsøns drenge barn Jørgen Jordet

Første
søndag efter Påske 1726, dvs. den 28. april 1726, er hustruen til Svend Laustsen fadder for Christen Maagaard af Sem. Christen får nu døbt en søn med navnet Michel Christensen Maagaard. Gudmor er hustruen til Olle Smed af Sem. De andre faddere er Peder Troelsen samt hans to brødre foruden Laust Pedersen samt Povels kone i Sem.

Den 17. maj 1726, hvilket er den Ordinære Bededag i 1726, er Svend Laustsens hustru, dvs. Anne Jørgensdatter, atter fadder i Sem kirke. Nu er det Jens Fransen af Sem, der får døbt en datter med navnet Inger Jensdatter. Gudmor er hustruen til Søren Møller af Hem. De andre faddere er Peder Fransen og hans bror, Christen Thorsen, Christen Maagaard, foruden hustruerne til Olle Smid og Niels Fidler af Sem.


På kirkedagen 5 p Trin 1726, som er den 21. juli 1726, er Anne Jørgensdatter, som er gift med Svend Laustsen af Sem gudmor for Laust Pedersen, der har fået en datter, der bliver døbt Maren Laustdatter. Fadderne til den lille pige er Jens Svendsen, Olle Nielsen, Peder Rasmussen, Magnus Bach, mens kvindefaddere er hustruerne til Christen Maagaard og Christen Bach af Sem foruden Kirsten Michelsdatter.

Den 23. januar 1727 er Svend Laustsen af Sem i Kærby, hvor der foretages skifte efter Michel Sørensen, som er død, og som har efterladt sig hustruen, Johanne Jensdatter, og datteren, Kirsten Michelsdatter. Svend Laustsen fungerer nemlig som vurderingsmand også kaldet vitterlighedsvidne ved skiftet sammen med Peder Nielsen Bonde af Kærby. Svend Lauridzen og Peder Nielsen Bonde sætter begge deres underskrift, da skifteforretningen er afsluttet.

Da Anders Knudsen i Sem er død i april 1728, laves der et skifte efter ham på Kjellerup gods den 31. marts 1728. Anders Knudsen var far til 3 børn, og der udpeges 3 formyndere for disse. Den ene af disse formyndere er Svend Lauritsen af Sem. Da skiftet er afsluttet sætter Svend Laustsen sin underskrift i skiftebogen sammen med vurderingsmændene, Jens Troelsen og Christen Nielsen af Sem, men i modsætning til de to andre, kan Svend skrive hele sit navn.

Da Svend Lauritsen sammen med Jens Troelsen og Christen Nielsen af Sem sætter deres underskrifter på skiftet efter Anders Knudsen i 1728.

Svend Laursen i Sem efter 1728

På kirkedagen Oculi 1729, som er den 20. marts 1729, står Svend Laustsens kone fadder i Sem kirke for Christen Christensen Peber af Edderup, da denne får døbt sin søn med navnet Peder Christensen Peber. Gudmor er en søster til Christen Peber, som bor i Nebstrup i Vindblæs sogn. De andre faddere er Niels Sørensens kone af Edderup, dvs. Karen Pedersdatter, Christen Kræmer og hans søn, Anders Christensen Kræmer, samt Niels Findesens søn, Christen Nielsen Findesen.

Ved retssagen mod Jens Christensen i 1729 i forbindelse med mordet på Karen Povlsdatter optræder ”Svend Lauridsen” af Sem som vidne.

Svend Laursens kone, Anne Jørgensdatter, er fadder igen i Sem kirke på Hellig Tre Kongers dag i 1730, som er søndag den 1. januar 1730. Denne dag får Rasmus Nielsen Hyrde døbt en datter med navnet Anne Rasmusdatter. Gudmor er Olle Smids hustru af Sem, mens de andre faddere er Niels Fidler, Anders Sommer af Edderup, Niels Sørensens hustru af Edderup samt Povel Svendsens datter.


På kirkedagen 1 p Trin 1731, der er den 27. maj 1731, er Svend Laursens hustru, Anne Jørgensdatter, igen fadder i Sem kirke. Denne gang er hun det for Christen Christensen Peber af Edderup, der får døbt en søn med navnet Peder Christensen Peber, idet den forrige Peder Peber er begravet Palmesøndag 1730. Fadderne til den lille dreng er Olle Nielsen, Christen Nielsen Peber af Sem, Christen Jensen og Christen Kræmer af Edderup, Anders Kræmers hustru samt Niels Sørensens hustru af Edderup.

I slutningen af maj 1731 dør en datter af Svend Laustsen ved navn Kiersten Svendsdatter. Præsten skriver, da pigen er begravet på Sem kirkegård den 3. juni 1731:

Dia 2 Post Trinit Blef Svend Laustøns liden datter Kiersten jordet.


Den 20. august 1731 er der en skrivelse omkring den afdøde Niels Sørensen af Sem, hvor Niels Sørensens børn skriver under på, at Overgaard Gods vil blive holdt skadesløs på alle måder, selv om der ikke er afholdt et skifte efter den afdøde mand. Olle Nielsen underskriver på vegne af sig selv og sine søskende. Som vidne er mødt Svend Laursen af Sem, der skriver under på dette forlig imellem Olle Nielsen og hans søskende i forhold til deres stedmor. På enkens vegne underskriver Anders Kremmer og Jens Christensen af Sem.

På kirkedagen 3 p Epiph 1732, hvilket altså svarer til den 27. januar 1732, er Svend Laustsen fadder i Sem kirke for Søren Andersen af Sem. Søren får nemlig denne dag døbt en datter med navnet Bodil Sørensdatter. Gudmor er Christen Nielsens hustru af Sem. De andre faddere er Christen Peber, Olle Smid og Jep Michelsen. Kvindefadderne er hustruerne til Jens Troelsen og Jens Svendsen af Sem.


Anden påskedag 1732 står Svend Laustsen atter fadder i Sem kirke. Denne dag er det Christen Nielsen Peber, der får døbt en datter, og hun får navnet Giertrud Christensdatter Peber. Gudmor er hustruen til Olle Nielsen Smid. De andre faddere er Jens Svendsen i Sem og Niels Sørensen i Edderup. Kvindefadderne er hustruerne til Christen Maagaard, Peder Troelsen og Peder Rasmussen. Peder Troelsen er dog ikke gift men kun trolovet!

Svend Laustsen står nok engang fadder i Sem kirke 2. søndag efter påske i 1732. Nu er det Christen Maagaard, der får døbt sønnen Laust Christensen Maagaard. Gudmor er Anne Madsdatter i Sem. De andre faddere er Olle Nielsen [Smid] og Jens Troelsen [af Sem]. Kvindefadderne er hustruerne til Jep Michelsen og Peder Troelsen samt Povel Nielsens datter [og sønner?]. Nedenunder skriver præsten: Andet barn jordet…. Men det har næppe noget med lille Laust at gøre.

I 1732 på Trefoldigheds Fest (efter påske) bringer Svend Laustsen en søn til dåben, der døbes Jørgen Svendsen den 8. juni 1732 i Sem kirke. Præsten skriver efterfølgende:

Trefoldigheds Fæst hafde Svend Laustsøn i Siem en søn til daaben kaldet Jørgen som Christen [Christensen] Pebers kone i Edrup bar. Fader Jens Svendsøn, Christen Joensøn, Niels Sørensøn i Edrup, Christen [Nielsen] Peber i Siem, Christen Maagaards kone, Anders Kræmers kone, Povel Svendsøns datter

Svend Laustsen står fadder i Sem kirke 5. søndag i fasten 1733. Der gør han det for Christen Sommer i Edderup, idet denne får døbt sin datter for Karen Christensdatter Sommer. De andre lokale faddere er Gregers Andersen i Sem og Anders Christensen i Edrup foruden hustruerne til Niels Sørensen [dvs. Karen Pedersdatter], Anders [Nielsen] Kræmer og Niels Findesen i Edderup.

Tredje pinsedag 1733 står Svend Laursen fadder for Søren Andersen i Sem. Denne får døbt datteren Giertrud Sørensdatter i Sem kirke denne dag. Gudmor er Peder Troelsens kone. De andre faddere er Olle Smid, Christen [Nielsen] Peber, Christen Christensen [Peber] af Edrup samt hustruerne til Mogensen, Christen [Nielsen] Peber og Peder Rasmussen.

Igen i 1734 bringer Svend Laustsen et barn til dåb i Sem kirke. Da Kiersten Svendsdatter er blevet døbt i Sem kirke den 1. august 1734, skriver præsten:

Dca 6te Post Trinitatis hafde Svend Lausen i Siem et pige barn daaben kaldet Kiersten som Christen Degns kone af Endsløf bar, fadre Jens Svendsøn, Povel Christensøn i Ensløf, Anders [Nielsen] Kræmer i Edrup, Michel Ibsøn i Siem qfadr Olle Smids kone, Christen [Nielsen] Pebers kone, Christen Maagaars kone
Svend Lausens kone vender tilbage til Sem kirke 11 p Trin 1734.
Kiersten Svendsdatter står fadder for sin bror, Laust Svendsen, i Sem kirke i 1755, da denne får døbt sønnen Christen Laustsen.

Svend Lausens datter [ved navn ?] står fadder i Sem kirke anden søndag i fasten 1735. Det gør hun for Christen Maagaard, der får døbt datteren Inger Christensdatter Maagaard. Gudmor er Christens kones søster ved navn Kiersten. Andre faddere er: Peder Troelsen, Niels Povelsen, Olle Smids kone samt Peder Rasmussens kone.

Anden pinsedag 1735 er Svend Laursen i Siem nok engang i Sem kirke for at stå fadder. Denne gang for Christen Christensen Peber i Edderup, der får døbt sønnen Christen Christensen Peber. Gudmor er Anders Kræmers kone fra Edderup. Andre faddere er Christen Joensen, Greis Andersen, Niels Sørensens kone i Edderup samt Rasmus Pedersens kone af Næbstrup [Nepstrup].

1 p Trin 1735 står Svend Laustsen for tredje gang fadder i Sem kirke dette år. Nu er det Jens Madsen i Sem, som får døbt datteren Anne Jensdatter. Gudmor til den lille pige er Jens Madsens stedmor i Skrødstrup [i Hem sogn]. De andre faddere er Jens Madsens far, Mads Jensen [i Skrødstrup], Mogens Rasmussen samt hustruerne til Christen [Nielsen] Peber [i Sem], Jens Svendsen og Christen Maagaard i Sem.

Svend Laursen af Sem efter 1735

På kirkedagen 6 p. Trin 1736 er Svend Laursen [Laustsen] fra Sem til stede i Hem kirke med sin datter, Inger Svendsdatter, der står gudmor for Niels Tøgersen i Hem. Niels får nemlig døbt datteren Karen Nielsdatter. Dette er i øvrigt noget af en familiebegivenhed, idet Christen Christensen Bagi fra Hem også står fadder, og Svend og Christen kommer jo senere i familie med hinanden.

Sankt Hans 1737, som er den 23. juni 1737, er Svend Lausens kone af Sem fadder i kirken, da Peder Bierregaard i Sem får døbt sønnen Niels Pedersen Bierregaard. Mogens Rasmussens kone er gudmor. Andre faddere er Jens Svendsen og Christen [Nielsen] Peber i Sem, samt hustruerne til Jens Rasmussen og Anders Nielsen i Sem.

Svend Laursens datter står fadder i Sem kirke 19 p Trin 1737. Hun gør det for Jep Michelsen i Sem, da denne får døbt sønnen Anders Jepsen. Gudmor er Søren Christensen Møllers kone i Hem [mens Søren Møller selv står fadder i Hem kirke samme dag]. Andre faddere er Oluf Nielsen Smid, Michel Ibsen [dvs. Jepsen] og hans to søstre, samt hustruerne til Christen Maagaard og Peder Rasmussen.

I 1740 er der i Sem en forlovelse mellem Niels Laursen af Qvotrup og Svend Laustsens datter af Siem, men navnet på datteren angives ikke. Da Svend Laustsens datter vel er en 25 til 30 år gammel ved forlovelsen, må hun altså være en helsøster til sønnen Laust Svendsen. Mon der er tale om Inger Svendsdatter, som jo også må være født før kirkebøgernes tid, da hun jo mindst er 18 år, da hun står gudmor 4 år tidligere?

Da Christen Espersen i Skrødstrup Mølle får døbt sønnen Esper Christensen i Hem kirke på kirkedagen 16 p Trin 1742,beskrives den ene fadder som Svend Lausen. Der er nok stor sandsynlighed for, at denne Svend er Svend Laustsen af Sem. Gudmor er Niels Sørensens kone i Waashuset. Andre faddere er Hans Espersen, Niels Reystrup, Albret Madsen af Skrødstrup samt Niels Piilmands kone.

Den 16. februar 1743 trolves Svend Laursens datter, Maren Svendsdatter, med Jens Espersen fra Skrødstrup Mølle. Efter trolovelsen skriver præsten:
Løfverdagen d 15 Febr hafde Jens Espersen af Skrøstrup mølle og Svend Laursens Datter Maren - Trolovelse

Løfverdag den 15. juni 1743 bliver Svend Laustsens datter, Maren Svendsdatter, så gift i Sem kirke med Jens Espersen. Maren må også være en helsøster til sønnen Laust Svendsen. Jens Espersen er måske lig med den Jens Jespersen fra Stegelberg, der står fadder for Svends Laursens søn Laust - og altså Marens bror - et par gange?

Anden Pindse Dag 1744, der er den 18. maj 1744, står Svend Laustsen fadder i Hem kirke. Det er Niels Laursen af Kvottrup, som får døbt en datter med navnet Elne Nielsdatter. En af fadderne beskrives af præsten som ”Svend Laursen af Siem”, og Elne er jo hans barnebarn. De andre faddere er Anders Laursen af Dyrby, Christen Laursen af Kærby, Peder Laursen af Onsild, så nogle af disse Laursen-mænd er måske brødre? Pigebarnet dør 9 uger gammel.

På kirkedagen 2 p Trin 1744, som er den 7. juni 1744, står Svend Laustsen af Sem fadder for Christen Nielsen Bols, som er hyrde i Sem, og som får døbt sønnen Mads Christensen Bols. Gudmor er Jens Nørgaards hustru af Sem. De andre faddere er Olle Smid, Niels Bols samt hustruerne til Anders Jensen og Christen Nielsen Peber.

På kirkedagen Oculi 1745, som er den 21. marts 1745, gentager sceancen sig. Niels Laursen af Kvottrup i Hem sogn har nu en søn til dåben, som døbes Laust Nielsen. Fadderne er: Anders [Laursen] Qvotrup af Dyrby, Christen [Laursen] Qvotrup af Kærby, Søren Laustsen af Kvottrup og Svend Laursen af Sem foruden Christen Jespersen af Skrødstrup Mølle.

På kirkedagen Palmarum 1746, dvs. Palmesøndag 1746, er Svend Laustsen fadder i Sem kirke. Det er Peder Bagi af Sem, som har fået en datter, som bliver døbt Maren Pedersdatter Bagi. Gudmor til Maren er Niels Madsens kone af Kastbjerg. Andre lokale faddere er Michel Michelsen, Anders Jensen og Olle Nielsen Smid af Sem. Peder Bagis hustru dør kort efter 32 år gammel.

Svend Laustsen bliver altså far til mindst 8 børn, hvoraf de 4 er drenge og de 4 piger, og hvoraf den ene dreng og den ene pige næppe bliver voksne.

Svend Lauridsen af Sem dør den 27. februar 1752. Indgangen er ikke i kirkebogen, men dette offentliggøres i skiftet efter ham fra Kjellerup Gods den 27. marts 1752. Skiftet lyder i kortform med følgende:
Den 27. marts 1752: Svend Lauridsen af Sem er død. Enken er Anne Jørgensdatter. Børn: Søn, Laurids Svendsen af Sem, datter, Inger Svendsdatter, som er gift med Niels Lauridsen af Kvottrup i Hem sogn, datter, Maren Svendsdatter, som er gift med Jens Esbensen af Stejlbjerg, søn, Christen Svendsen, 27 år [1725], søn, Jørgen Svendsen, 20 år [1732], datter, Kirsten Svendsdatter, 17 år [1735]. Lavværge for enken er Søren Smed af Enslev. Formynder for den umyndige datter Kirsten er Rasmus Smed af Enslev. Niels Lauridsen repræsentere sig selv og Christen Svendsen. Jens Esbensen repræsenterer sig selv og Jørgen Svendsen. Vurderingsmænd: Ole Nielsen Smed og Jens Michelsen Nørgaard af Sem. Boet bliver registreret. Nogle af tingene i boet tilhører hhv. Christen Svendsen og Jørgen Svendsen. Der er gæld hos Christen Andersen af Skrødstrup i Hem sogn. Gårdens stuehus er på 10 fag i en længde, som er brøstfældig på ler og tag. Et hus mod vest i gården er på 11 fag, hvilket er en lade. Mod nord er en lade og en stald på 8 fag og ud for den et fæhus på 4 fag. Gælden er større end indtægterne, så der er ikke noget til enken eller børnene at arve. Laurids Svendsen uddeler penge fra en hospitalspension til sin søster Kirsten, der er ugift, samt til sine svogre, hvilket kan være kreaturer eller 40 rigsdaler. Dette udbetales den 26. september 1766 ifølge note. Underskrifter fra Anne Jørgensdatter, Laurids Svendsen, Jens Jespersen [Espensen], Søren Smid af Enslev, Niels Laursen, Olle Nielsen [Smed] og Jens Michelsen [Nørgaard].

Svend Lauritsens enke, Anne Jørgensdatter, overlever ægtemanden med 15 år og dør midt i november 1767. Ved begravelsen af enken den 22. november 1767 skriver præsten nemlig:
Tredie og Tyvende Søndag efter Trinit: blev saglig Svend Laursens enke nafnlig Anne Jørgensdatter i Seem Jordet udi Seem kirche gaard.

Svend Laustsøn som indskrevet i Sem kirkebog ved en af fødslerne.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...