Anne Sørensdatter (1736 - 1811)

22 af 64 - Anne Sørensdatter

bliver født i Assens i Falslev sogn i begyndelsen af april 1736, idet Anne Sørensdatter døbes den 8. april 1736 i Falslev kirke, som er første søndag efter påske. Annes far hedder Søren Albertsen, og hendes mor hedder Dorthe Jørgensdatter. Hun har en bror, der i voksenlivet kaldes Søren Sørensen Raj. Der er i Assens i Falslev sogn både en familie, der hedder Raj, og en, der hedder Bay, så med udtværet blæk, kan det være svært at skelne mellem personerne, men denne familie er næppe en del af de to familier, da broren Søren gifter sig til tillægsnavnet. Da Anne Sørensdatter er blevet døbt i Falslev kirke, skriver præsten:

Druca una post pascha hafde Søren Albertsøn i Assens en Datter til Daaben kaldet Anna. En kone fra Stangerum bar det. Testes: Peder Snedker, Christen Bay, Maren Sadelmagers    Intro Druca Enoude

Anne Sørensdatter bliver konfirmeret omkring 1750, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen, da de unge fra Falslev ikke blev konfirmeret i Mariager på samme måde som dem fra Hem og Sem.

Anne Sørensdatter bliver 26 år gammel trolovet i Assens i Falslev sogn med Peder Nielsen fra Edderup i Sem sogn søndag den 12. februar 1762.

Anne Sørensdatter bliver som 27-årig gift med Peder Nielsen i Falslev kirke tirsdag den 29. juni 1762. Præsten skriver:

Søndagen d. 12 Febr blev Peder Nielsøn af Ederup og Anne Sørensdatter af Assens trogiven og copulerede torsdagen d 29 Juny.

Anne Sørensdatter flytter med Peder Nielsen til hans fødeby, idet familien bosætter sig i Edderup i Sem sogn.

Anne Sørensdatter bliver første gang mor kort efter brylluppet, dvs. i starten af 1763. Selve dåben er ikke indskrevet i Sem kirkebog, så det er ikke til at vide, om det er en dreng eller pige. Kirkebogen siger dog, at Peder Nielsens hustru i Edderup bliver introduceret i kirken 4. søndag efter Påske i 1763, hvilket er den 1. maj 1763. Da dåben ikke er indskrevet, må det derfor formodes, at barnet er død før dåben eller er dødfødt.

I august 1764 bliver Anne Sørensdatter mor til en søn. Denne dreng døbes Niels Pedersen i Sem kirke søndag den 12. august 1764. Gudmoren til Niels Pedersen er Annes søster, Mette Sørensdatter, hjemme fra Assens i Falslev sogn. Niels Pedersen bliver en gammel mand, og han dør den 12. november 1850 i Edderup. Præsten skriver, at Niels døde af alderdom som 86-årig.


Omring 1765 til 1766 bliver Anne Sørensdatter mor til en datter, som døbes Karen Pedersdatter, men hendes fødsel er ikke fundet i kirkebogen. Der er mere om Karen Pedersdatter på siden om Christen Laursen af Sem, idet hun blive gift med sognefogeden over sognet. Karen Pedersdatter dør 6 år efter sin mand den 14. maj 1832 i Sem. Præsten skriver, at hun var enke efter Christen Laursen i Sem, og at hun blev 71 år gammel.

Assens i Falslev sogn ligger smukt placeret tæt på Mariager Fjord. Foto er øst fra Assens på vej mod Hadsund.

Anne Sørensdatter efter 1766

Anne Sørensdatter bliver mor til en datter, der døbes Dorthe Pedersdatter søndag den 11. januar 1767, så hun er nok født lidt før eller efter nytåret. I hvert fald må vi gætte på, at det er dåben af Dorthe, for præsten glemte at indskrive pigens navn i kirkebogen. Dorthe Pedersdatter dør i Edderup den 17. november 1842, hvor hun var 76 år gammel.

Anne Sørensdatter bliver i stamtræet mor til Søren Pedersen, da denne fødes i Edderup i slutningen af oktober 1769 og døbes søndag den 5. november 1769. Søren opkaldes altså efter hendes far i Assens i Falslev sogn, dvs. Søren Albertsen. Da Sem kirkebog mangler hele 1770, kan vores Søren Pedersen i teorien være nummer to af sin slags, idet der er en vis usikkerhed omkring hans fødsel. Om Søren Pedersen i lægsrullen for 1789 er der også tvivl om, hvorvidt han er 18 eller 20 år gammel, og der burde man da vide det!

Da Anne Sørensdatters svoger, Søren Nielsen af Edderup i Sem sogn, får døbt datteren Boel Sørensdatter i Sem kirke den 28. juli 1771, står Anne Sørensdatter fadder for ham. Det samme gør ægtemanden, Peder Nielsen, foruden andre lokale faddere fra Edderup.

Anden Påskedag 1772, som er torsdag den 20. april 1772, får Anne Sørensdatter døbt sin næste søn i Sem kirke. Drengen døbes Peder efter sin far, og hans navn bliver altså Peder Pedersen. Anne Sørensdatter kommer tilbage i Sem kirke på kirkedagen 5. søndag efter påske, som er den 24. maj 1772, hvor præsten skriver:
Femte Søndag efter Paaske, blev Peder Nielsøns hustrue af Edrup introduceret efter sit barne fødsel


Lørdag den 5. marts 1775 får Anne Sørensdatter døbt en søn, og han døbes Christen Pedersen. Denne Christen Pedersen dør vist som dreng. Christen bliver dog over 5 år gammel, da han er på Overgaards lægdsrulle i 1780, men måske er der bare stor usikkerhed om hans alder, da han jo så burde være 12 år og ikke 9 år ved folketællingen i 1787.

Da Christen Christensen den 8. april 1776 får døbt sin første søn, Anders Christensen, står både Peder Nielsen og hans hustru, Anne Sørensdatter, faddere for den lille dreng. Gudmor er Jens Nielsens hustru i Dalhuset i Hem sogn, og Jens står selv fadder. Der er dog nok tale om to forskellige mænd med navnet. På tidspunktet findes der to mænd i Edderup, der begge hedder Christen Christensen.

På kirkedagen 18 p Trin 1777 er Peder Nielsen og hans hustru, Anne Sørensdatter, i Falslev kirke, idet hustruen står fadder for Peder Nielsen i Assens, der får døbt datteren Anne Pedersdatter. Foruden Peder Nielsens hustru i hustru i Edderup, står Rasmus Bugi, Anders Refsbech, Søren [Sørensen] Raj og Poul Møllers hustru af Falslev sogn faddere.

På kirkedagen Septuagesima 1778 er Anne Sørensdatter med sin ægtemand i Falslev nok engang. Da Søren [Sørensen] Raj i Assens får døbt sønnen Peder Sørensen Raj, skriver præsten, at den ene fadder er ”Søren Rajs søster, Anne af Edrup”. Peder Sørensen Raj dør som 40-årig den 27. november 1818 i Assens i Falslev sogn.

Igen omkring 1779 får Anne Sørensdatter en søn, der denne gang kaldes Christen Pedersen. Hans fødsel kan heller ikke findes i kirkebogen, men han findes også ved en folketælling.


Anne Sørensdatter er i Falslev kirke på kirkedagen 2. søndag i advent 1780. Der er Anne nemlig fadder for Søren Sørensen Raj af Assens, der får døbt er barn, hvor yderligere ikke kan læses. Det, som kan læses i forhold til, hvad præsten skriver om fadderne, er: Peder Nielsen af Edderup, Peder Nielsen af Assens og Povl ? ? [dvs. Poul Møllers hustru], Peder Nielsens hustru af Edderup og Rasmus Bugi ? ?.

Anne Sørensdatter er gudmor for den ene af Peder Nielsens tvillingesønner i Assens i Falslev sogn, som døbes hhv. Søren og Niels Pedersen i Falslev kirke første søndag i fasten 1781, hvilket er den 4. marts 1781. Samtidigt er Annes ægtemand fadder for Peder Nielsen af Assens. Del-gudmor er Søren Sørensen Rajs kone af Assens i Falslev sogn. Andre faddere er Rasmus Bugge, Anders Refsbech, Peder Ibsen, Peder Raj, Christen Thomasen af Assens, Poul Møllers kone samt Søren Bajs kone af Assens i Falslev sogn.

På Skærtorsdag 1783, dvs. den 17. april 1783, får Anne Sørensdatters bror, Søren Sørensen Raj af Assens i Falslev sogn, døbt endnu en søn, og denne får navnet Rasmus Sørensen Raj. Den ene af fadderne beskriver præsten som ”Peder Nielsens hustrue af Edderup”, hvilket jo er Sørens søster, nemlig Anne Sørensdatter. Der angives ikke en gudmor, men resten af fadderne er Rasmus Bugge, Poul Møller, Niels Smed og Peder Nielsens hustru af Assens i Falslev sogn.

På kirkedagen 22 p Trin 1783 er Anne Sørensdatter hjemme i Falslev sogn, idet hun er fadder for Peder Nielsen af Assens, da denne får døbt sønnen Søren Pedersen. Foruden Anne er fadderne omkring dåbsfadet Rasmus Bugge, Poul Møller, Christen Troelsen og hustruen til Søren Raj, der jo er en bror til Anne Sørensdatter.

Anne Sørensdatters søster, Mette Sørensdatter, bliver vist gift med Jens Christensen af Edderup i Sem sogn i 1786 i Falslev kirke. Parret er ikke bosat i Sem sogn ved folketællingen den 1. juli 1787, og det vides ikke, hvor familien bosætter sig.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Anne Sørensdatter sammen med ægtemanden Peder Nielsen og deres fem børn på den nordøstlige skovgård i Edderup i Sem sogn. 

Første søndag i fasten 1793, som er den 17. februar 1793, er en af Anne Sørensdatter og Peder Nielsens døtre af Edderup gudmor i Falslev kirke for Niels Raj og Nille Olesdatter, der får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Baj, men forældrene har nok også været til stede. Faddere ved dåbsfadet er Niels Bajs søster, Jens Pedersen, Christen Troelsen og Peder Skrædders kone af Assens i Falslev sogn.

Alle børnene er flyttet hjemmefra ved folketællingen den 1. februar 1801, hvor Anne Sørensdatter bor alene sammen med Peder Nielsen på gården i Edderup i Sem sogn.

Anne Sørensdatter dør søndag den 29. september 1811 på skovgården i Edderup, og hun begraves 7 dage senere søndag den 6. oktober 1811. Præsten skriver med korrekt aldersangivelse, at Anne blev 75 år gammel:

D 29 Septbr døde selvejer Peer Nielsens Kone i Edderup Anne Sørensdatter og blev begravet i Sem Kirkegaard d 6 Oktober 75 Aar gl.

Relationer:Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Anne Kirstine Sørensdatter <- Søren Pedersen <- Anne Sørensdatter 
 

Anne Sørensdatter fra Assens som indskrevet i Falslev kirkebog efter dåben i 1736

Else Marie 28.12.2015 21:17

Annes bror Søren er gift med Niels Rays datter i Assens. Derfor Ray kaldenavn. Hilsen Else Marie

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...