Peder Nielsen (1739 - 1820)

21 af 64 - Peder Nielsen

Peder bliver opkaldt efter sin morfar i Kjellerup skovhus, Peder Andersen, da hans storebror allerede er opkaldt efter farfaren, Søren Christensen af Edderup. Efter dåben af Peder Nielsen i Sem kirke, skriver præsten:

bliver født i anden halvdel af januar 1739 på den østlige Østergaard i Edderup i Sem sogn, og han bliver døbt den 1. februar 1739 i Sem kirke. Peder Nielsens forældre hedder Niels Sørensen og Karen Pedersdatter, og

1739 Søndagen Septuagesima hafde Niels Sørensøn i Edderup en Søn til Daaben kaldet Peder, Saul Degnens Kone af Asferg bar, fadre Christen Joensøn, Peder Nielsøn og Anders Sommer i Edrup, Olle Christensøn af Hem q fader Christen [Christensen] Pebers Kone i Edrup, Christen Joensøns datter.

[Fire generationer frem og tilbage kommer Peder Nielsen i familie med Olle Christensen af Hem. Christen Joensens datter er en stedsøster til Peders far, idet hans farmor var gift med Christen Christensen Joensen efter at hans farfar, Søren Christensen var død.]
Anden søndag i fasten 1739 vender Peder Nielsens mor tilbage i kirken.

Peder Nielsen mister allerede som 2-årig sin morfar, Peder Andersen, der dør i Kjellerup Skovhus i september 1741, hvor han er 82 år, 3 måneder og 8 dage gammel, så han var født ca. den 16. juni 1659. Peders mormor, Anna Christensdatter, er allerede død i skovhuset i december 1731, hvor hun var 69 år, 3 måneder og 5 dage gammel, så hun var født ca. den 4. september 1662. I 1727 bor Peder Andersen og Anna Christensdatter dog i Svenstrup Søehus, som sønnen Anders Pedersen senere nok har overtaget efter forældrene.

Peder Nielsen af Ederup bliver konfirmeret i Mariager kirke i 1756, hvor han altså er 17 år gammel. Foruden Peder bliver Niels Christensen af Ederup konfirmeret samme dag og sted foruden Mads Nielsen og Mads Albertsen af Skrødstrup.

Første søndag i Fasten 1759 er Peder Nielsen af Edderup fadder i Sem kirke for første gang. Peder er det for Niels Christensen Vadskov, der får døbt sin datter med navnet Inger Nielsdatter. Gudmor til pigen er Matthias Møllers datter af Aae Mølle i Falslev sogn. En af de andre faddere er Peders bror, Søren Nielsen af Edderup. Peder Finnesen og Povel Finnesen af Edderup er de sidste faddere.

Da Peder Nielsen er 21 år gammel i maj 1760, dør hans far, Niels Sørensen, hjemme i Edderup. Peders far bliver kun 58 år gammel. I skiftet efter faren i 1760 angives det, at den 25-årige bror, Søren Nielsen, overtager fæstet af gården, mens den "19-årige" Peder Nielsen opholder sig på gården, der må være den østlige Edderup Østergaard. Peder får dog kort efter en af gårdene ved skoven.

I december 1760 dør der en tigger på Peder Nielsens gård i Edderup, og der laves da følgende skifte efter denne tigger.
Den 13. december 1760: Efter afdøde Søren Spentrup, der var betler og døde på Peder Nielsens gård i Edderup i Sem sogn. Vidner: Søren Nielsen og Niels Christensen af Edderup. Han kom til Peder Nielsen og var svag, men Peder nægtede ham ophold. Han blev dog i stuen og døde kl. 6. Lauritz Svendsen i Sem har betalt for hans kiste. Søren et-eller-andet var født i Spentrup og havde et sted i 11 år, og hans hustru døde for nogle år siden. Underskrifter fra Søren Nielsen og Niels Christensen [ikke
ægte].

Peder Nielsen bliver forlovet i Assens i Falslev sogn med Anne Sørensdatter søndag den 12. februar 1762.

Efter forlovelsen i Assens drager Peder Nielsen hjem til Edderup, idet han den 22. februar 1762 står fadder i Sem kirke. Pigen døbes Maren Nielsdatter, og hendes far er Niels Christensen Vadskov af Edderup. Kort efter begraves Niels Vadskovs kone samt endnu et barn, som hun havde født. Peders svigerinde, dvs. Anne Cathrine Jensdatter, gift med broren Søren Nielsen, står gudmor. De andre faddere er Christen Christensen af Biere, Anders [Jensen] Kræmer, Peder Christensen Peber samt Peder Finnesen, alle af Edrup.

Peder Nielsen bliver altså trolovet med Anne den 12. februar 1762, og parret vies i Falslev kirke tirsdag den 29. juni 1762. Præsten indskriver følgende efter brylluppet:

Fredagen d. 12 Febr blev Peder Nielsøn af Ederup og Anne Sørensdatter af Assens trogiven og copulerede torsdagen d 29 Juny.

Familien Peder Nielsen bosætter sig i Edderup på hans gård.

Den smukt beliggende og meget charmerende kirke i Sem set fra vejen, man kører på, når man kommer til Sem fra Edderup.

Peder Nielsen i årene 1763 til 1774

Peder Nielsen bliver første gang far i starten af 1763 i Edderup. Selve dåben er ikke indskrevet i Sem kirkebog. Kirkebogen siger dog, at Peder Nielsens hustru introduceres i kirken den 4. søndag efter Påske i 1763, som er den 1. maj 1763. Det må derfor formodes, at barnet er død før dåben eller ved fødslen.

Peder Nielsen står fadder i Sem kirke den 18. maj 1764, som er almindelig Bededag, for Povel Nielsen i Edderup, der får døbt sønnen Niels Povelsen. Det samme gør broren, Søren Nielsen. Gudmor er Peder Finnesens datter, Kiersten Pedersdatter Finnesen. Andre faddere er Niels Vadskous tjenestekarl og Peder Christensen Peber af Edderup samt Anders Jensens datter, Karen Andersdatter i Sem.

Søndag den 12. august 1764 bliver Peder Nielsen far til en søn, som døbes Niels Pedersen efter farfaren, Niels Sørensen. Præsten skriver efter barnedåben:

Ottende Søndag efter Trinitatis som indfaldt den 12 Aug hafde Peder Nielsøn udi Edrup én Søn til Daaben Blev navnet Niels som blev baaren af hans Kones Søster navnlig Mette Sørens Datter af Assens i Falslev Sogn. Faddere var Christen Snedker af Dyrbye, Ole Andersøn af Assens, Peder Christensøn Peber af Edrup, Michel Witthings Kone af Udbyovre [som er Peder Nielsøns søster Bodil Nielsdatter] og Søren Sørensøns Kone af Schrøstrup

[Peder Christensen Peber er søn af den Christen Peber fra Sem by, der har fulgt familien siden 1729, hvor Peders far står fadder for Christen Peber.]

Peder Nielsens hustru, Anne Sørensdatter, vender tilbage til Sem kirke 14 p Trin 1764. Niels Pedersen blev gift med Kirsten Sørensdatter og får i hvert fald 4 børn, hvoraf sønnen Søren Nielsen overtog hans gård i Edderup. Den 24. marts 1794 får han datteren Anne Nielsdatter, som konfirmeres i 1812. På lægsrullen for 1798 er Niels Pedersens sønner i Edderup, hhv. Søren Nielsen og Peder Nielsen, medtaget med hhv. nummer 75 52 og 126 81 som 8- og 2-årige. Den  10. maj 1804 får Niels Pedersen datteren Kierstine Nielsdatter, men som dør 7 dage gammel. Niels Pedersen bliver en gammel mand, og han dør den 12. november 1850 i Edderup. Præsten skriver, at Niels døde af alderdom som 86-årig. Sønnen Søren dør som 53-årig den 29. oktober 1843, hvorefter enken gifter sig med en ny mand, og gården er ude af familien.

Den 10. november 1765 står Peder Nielsens kone, Anne Sørensdatter, fadder i Sem kirke for Peder Christensen Peber, der denne dag får døbt sønnen Anders Pedersen Peber. Peder Pebers søster, Kiersten Christensdatter Peber i Edderup er gudmor. Andre faddere er Peder Christensen Bage af Sem, Niels Christensen Bødskou, Niels Christensen Peber samt hustruen til Peder Nielsens bror, nemlig Søren Nielsen.

Mellem december 1765 og april 1766 bliver Peder Nielsen far til Karen Pedersdatter, men dåben findes ikke indskrevet i Sem kirkebog. Karen Pedersdatter kommer altså til at hedde det samme som sin farmor, idet det også er navnet på Peder Nielsens mor. Der er mere om Karen Pedersdatter på siden om Christen Laursen af Sem, idet hun blive gift med sognefogeden over sognet. Karen Pedersdatter dør 6 år efter sin mand den 14. maj 1832 i Sem. Præsten skriver, at hun var enke efter Christen Laursen af Sem, og at hun blev 71 år gammel.
 

Peder Nielsen bliver far til en datter, der døbes den 11. januar 1767, så hun er nok født lidt før eller efter nytåret. Spørgsmålet er naturligvis, om dette er dåben af Dorthe Pedersdatter. Præsten skriver ved dåben:

Første Søndag efter Hellig Tre Kongersdag dend 11 January hafde Peder Nielssen af Ederup en Datter til Daaben / blev navnet ? / som Søren Nielssens Kone af Ederup Bar [dvs. svigerinden Anne Catrine Jensdatter] . Faddere var Christen Snedker af Dyrbye, Anders Pedersen af Søehuuset [i Svenstrup sogn – vist nok en bror til Peder Nielsens mor, Karen Pedersdatter], Niels Maagaard af Ederup, Niels Witthing af Udbyovre [som er gift med søsteren til Peder Nielsen] og Olle [Andersen] Bandtes Kones af Assens [i Falslev sogn].  

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor den 20-årige Dorthe Pedersdatter hjemme på gården i Edderup. Den 34-årge Dorthe bor stadigvæk som ugift hjemme på gården, da der laves folketælling den 1. februar 1801. Dorthe Pedersdatter bliver gift med gårdmand Rasmus Sørensen i Edderup, og hun lever sammen med ham som 68-årig, da der laves folketælling den 18. februar 1834. Dorthe Pedersdatter dør i Edderup den 17. november 1842, hvor hun var 76 år gammel.

Peder Nielsen bliver i stamtræet far til Søren Pedersen i slutningen af oktober 1769 i Edderup i Sem sogn. Den lille Søren opkaldes efter sin morfar, Søren Albertsen i Assens i Falslev sogn. Peder Nielsens hustru vender tilbage til Sem kirke 3. advent 1769.

Peder Nielsen og broren Søren Nielsen af Edderup er faddere på nytårsdag 1770 i Sem kirke, idet Peder Christensen Peber denne dag får døbt datteren Maren Pedersdatter Peber. Andre faddere er Niels Vadschou og Mads Michelsens kone af Edderup samt Peder Bugges datter, Anne [Pedersdatter Bugge] af Sem.

Da Peder Nielsens bror, Søren Nielsen i Edderup, får døbt datteren Boel Sørensdatter i Sem kirke den 28. juli 1771, står Peder Nielsen fadder for broren. Det samme gør Peder Nielsens hustru, Anne Sørensdatter. De andre lokale faddere er Christen Jensen Smed af Edderup, som Søren Nielsens datter, Karen Sørensdatter senere bliver gift med, og Peder Finnesens datter af Edderup, Kiersten Pedersdatter Finnesen.

Den 10. november 1771 står Peder Nielsen fadder for Christen Jensen Smed, der får døbt sønnen Christen Christensen i Sem kirke. Niels Pedersen Skræders hustru er gudmor, og de andre faddere er Søren Kræmer, Christen Jensen af Sem, Peder Christensen Peber og Søren Nielsens kone, dvs. Anne Cathrine Jensdatter, af Edderup.

Anden Påskedag 1772, som er torsdag den 20. april 1772, får Peder Nielsen døbt sin næste søn i Sem kirke. Da drengen døbes Peder Pedersen, skriver præsten:

Anden Paaskedag, som indfaldt den 20 April, hafde Peder Nielsøn i Edrup én Søn til Daaben blef navnet Peder, frembaaren af hans kones Søster navnet Metthe Sørens Datter af Assens, faddere var Michel Jensøn Witthing af Udbyeover [hans svoger], Peder Christensøn Peber, Søren Nielsøn [hans bror], Christen Jensøn Smed og Søren Nielsøns kone [hans svigerinde Anne Cathrine Jensdatter], alle af Edrup

Peder Pedersen er medtaget på lægsrullen i 1806, hvor han er 33 år gammel, og der er følgende data om ham:
6 6: Far: Peder Nielsen, søn, Peder Pedersen, født i Edderup, 33 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], gms [gammel mands søn] er givet, Uts ey anvendelig er stakaandet og som ey uesynlig svagt bryst sept 1808 Tienlig til stykkudsk sept 1809 frie pas sept 1810
 

Tyvende søndag efter Trinitatis 1774, dvs. den 17. juli 1774, står Peder Nielsen fadder til Peder Christensen Pebers søn i Edderup, der døbes Christen Pedersen Peber i Sem kirke.

Man kan let forestille sig, at der har set sådan ud ved den nordlige del af Edderup Torv, da Peder Nielsen havde sin gård der. Maleri i privat eje.

Peder Nielsen fra 1775 til 1785

Lørdag den 5. marts 1775 får Peder Nielsen igen døbt en søn, og han døbes Christen Pedersen. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:

Første Søndag i Faste den 5 Marts hafde Peder Nielsøn i Edrup en Søn til Daaben blef navnet Christen, frembaaren af hans kones Søster nafnlig Metthe Sørens Datter af Assens, faddere var Michel Wiithing af Udbyover[hans svoger], Christen Nielsøn Snedker af Dyrbye, Søren Sørensøn af Schrøstrup, Søren Nielsøns kone [hans svigerinde] og Peder Christensøn Pebers kone af Edrup.

Lille Christen dør på et eller andet tidspunkt, da der senere døbes en ny Christen Pedersen, men han bliver over 5 år gammel, da han er på Overgaards lægdsrulle i 1780, men måske er der bare stor usikkerhed om hans alder, da han jo så burde være 12 år og ikke 9 år ved folketællingen i 1787.

Søndag den 3. september 1775 står Peder Nielsen fadder til sin bror, Søren Nielsens søn, der døbes Jens Sørensen, som således er en nevø til Peder.

Den 31. marts 1776 står Peder Nielsen sammen med Peder Christensen, begge af Edderup, som trolovere for Christen Christensen [nr 2], der bliver trolovet til Kirsten Christensdatter i bemælte Edderup. Underskrifterne under indgangen er dog næppe ægte. Det er Hr. Lassen i Falslev, der står som myndighed for trolovelsen.

Mandag den 8. april 1776 har Christen Christensen af Edderup [nr 1] en søn til dåben, men det kan vel næppe være den samme Christen Christensen som 8 dage før. Peder Nielsen er fadder til drengen, der døbes Anders Christensen.

Den 5. maj 1776 får Peder Nielsens tjenestekarl, Christen Christensen [nr 2], døbt sit uægte barn i Sem kirke. Moren er Anne Pedersdatter Finnesen, datter af Peder Finnesen i Edderup, og drengen døbes Søren Christensen. Gudmor er Peder Finnesens hustru, og fadderne er Laust Svendsen [af Sem], Niels [Christensen] Fidler, Mads Olesen og Laust Christensen Magaards kone, alle af Sem.

Søndag den 29. juni 1777, som er kirkedagen 5 p Trin 1777, er Peder Nielsen af Edderup i Sem kirke fadder til en datter af hyrden Anders Christensen Koch af Edderup, der bliver døbt Mette Maria Andersdatter Koch. Gudmor er hustruen til Christen Henningsen af Sødring. De andre faddere er Christen Jensen Smed af Edderup, Peder Christensen af Edderup og hustruen til hyrden Las Jensen af Kastbjerg.

På kirkedagen 18 p Trin 1777, der er den 28. september 1777, er Peder Nielsen af Edderup og hans hustru, Anne Sørensdatter, i Falslev kirke, idet hustruen er fadder for Peder Nielsen af Assens, der får døbt en datter med navnet Anne Pedersdatter. Foruden Peder Nielsens hustru af Edderup, er Rasmus Bugi, Anders Refsbech, Søren Raj og Poul Møllers hustru faddere.

På kirkedagen Septuagesima 1778, dvs. den 15. februar 1778, er Peder Nielsen med sin hustru, Anne Sørensdatter, i Falslev kirke nok engang. Da Søren Sørensen Raj af Assens får døbt sin søn Peder Sørensen Raj, skriver præsten, at den ene fadder er ”Søren Rajs søster, Anne af Edrup”. Andre faddere er Rasmus Bugi, Peder Nielsens hustru af Assens, Peder Albertsen og Poul Møller. Peder Sørensen Raj dør som 40-årig i Assens den 27. november 1818. Hans enke, Mariane Christensdatter, gifter sig derefter med tjenestekarlen Søren Thorsen af Hem.

Igen omkring 1779 får Peder Nielsen en søn, der denne gang kaldes Christen Pedersen. Dåben findes ikke i kirkebogen. Der kommer en ny præst i Sem sogn. Fra at have en af de smukkeste kirkebøger i Danmark, bliver det noget værre rod og temmelig ulæseligt.

Peder Nielsen og hans hustru, Anne Sørensdatter af Edderup, står igen begge to faddere i Falslev kirke for hendes bror, Søren Raj, 2. søndag i Fasten 1779, hvilket dette år falder den 28. februar 1779. Da præsten efterfølgende indskriver dåben i Falslev kirkebog, kan han ikke huske, hvad han døbte Søren Rajs dreng. Først skriver han et navn, som han fuldkommen streger over. Så skriver han Peder og streger efterfølgende navnet over. Til sidst kommer han til den erkendelse, at drengen må være døbt Niels Sørensen Raj, og det må vi jo så tro på er sandt. Præsten skriver i hvert fald: Niels død. Andre faddere er Rasmus Bugge, Peder Raj og Poul Møllers hustru.

På kirkedagen 25 p Trinitatis 1779, som er den 21. november 1779, får Peder Nielsens bror, Søren Nielsen, døbt en pige i Sem kirke, og da hun døbes Bodil Sørensdatter, står Peder fadder for den lille pige. De andre faddere er Peder Sommer af Edderup, Christen Snedker fra Dyrbÿe, mens Niels Hansens datter, Anne [Nielsdatter], fra Falslev følger gudmoren Søren Nielsens kone fra Vaashuset [i Hem sogn].

Overgaard Gods laver lægdsrulle for sine folk i 1780, hvorunder der hører folk fra to af gårdene i Edderup i Sem sogn, og den ene af disse er Peder Nielsens. Man finder følgende oplysninger i lægdsrullen [image 453]:
Siem Sogn og Ederup Bye
Beboernes navn for indkaldelse
Peder Nielsen             1 søn Niels             13 år   
                                1 søn Christen          5 år

Peder Nielsen er igen i Falslev kirke 2. søndag i Advent 1780, som er den 10. december 1780. Der står Peder nemlig fadder for svogeren Søren Sørensen Raj og dennes hustru, Kirsten Nielsdatter af Assens, idet parret får døbt ?. Præsten skriver om fadderne, at det er: Peder Nielsen af Edderup, Peder Nielsen af Assens og Poul ? ? [nok Poul Møllers hustru], Peder Nielsens kone af Edrup, dvs. Anne Sørensdatter samt Rasmus Bugi af Assens i Falslev sogn.


Da Anne Sørensdatter, står gudmor for den ene af Peder Nielsens tvillingesønner i Assens, som døbes hhv. Søren og Niels Pedersen i Falslev kirke første søndag i fasten 1781, er Peder Nielsen af Edderup selv fadder for Peder Nielsen af Assens. Den anden gudmor er Søren [Sørensen] Rajs kone af Assens. Faddergalleriet består desuden af Rasmus Bugge, Anders Refsbech, Peder Ibsen, Peder Raj og Poul Møller samt Christen Troelsen af Assens.

Peder Nielsen er i Sem kirke den 25. september 1782, hvor han står fadder for Jørgen Jensen Kræmer, hyrden i Edderup, der får døbt sønnen Jens Jørgensen [Kræmer]. Gudmor er hustruen til Jens Jensen Kræmer i Gandrup, og del-gudmor er Søren Nielsens datter i Edderup, dvs. Peders niece. De andre faddere er Peder Sommer og Christen [Jensen] Smed i Edderup.

På kirkedagen 22 p Trinitatis 1783 er Peder Nielsen af Edderup igen i Falslev kirke, hvor han nok engang står fadder for Peder Nielsen af Assens. Sidstnævnte har nemlig fået en søn, der døbes Søren Pedersen. Rasmus Bugi, Poul Møllers hustru samt Søren [Sørensen] Rajs hustru er de andre faddere.

Da Peder Nielsens niece, Karen Sørensdatter, bliver gift med Christen Jensen Smed i Sem kirke onsdag den 14. september 1785, er Peder Nielsen trolover og skriver sin underskrift i Sem kirkebog på, at Karen og Christen kan gifte sig (umiddelbart ligner Peder Nielsen og Christen Jensen Truelsen underskrifter meget hinanden (latin i modsætning til præstens gotisk), så enten har Peder skrevet for begge to eller også har Christen Smed – Der er dog større chance for, at præsten selv skrevet det hele, hvilket i sidste ende vel er mest sandsynligt, da Peder Nielsens underskrift i 1801 er meget anderledes.

"Underskrifterne" i Sem kirkebog i 1785 på, at den forestående trolovelse kan finde sted

Peder Nielsen i årene 1786 til 1820

I Nytaaret 1786 får Søren [Sørensen] Raj i Assens døbt en søn ved navn Jens Sørensen Raj, men familien fra Edderup deltager vist ikke denne gang i Falslev kirke. Indgangen kan næsten ikke læses, men der står nok som faddere: Rasmus Bugi, Jens Pedersen, Anders Refsting, Poul Møllers hustru og Peder Nielsens hustru, alle af Assens.

Den 16. juli 1786 er Peder Nielsen og Søren Nielsen af Edderup faddere til Sørens barnebarn, da Christen Jensen Smed i Edderup får døbt sønnen Søren Christensen i Sem kirke. Gudmor er Laurs Svendsens kone af Sem sammen med Peder Findesens kone af Edderup. Drengen begraves kun 4 uger gammel.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er den 18-årige Søren Pedersen åbenbart ikke hjemmeboende og ikke i Sem sogn, så familien Peder Nielsen bosiddende i Edderup består af følgende:

Peder Nielsen                        48 år             Bonde

Anne Sørensdatter                 51 år

Niels Pedersen                      24 år

Karen Pedersdatter                23 år

Dorthe Pedersdatter               20 år

Peder Pedersen                     15 år

Christen Pedersen                   9 år

Da der laves lægsrulle for Edderup i Sem sogn i 1789, er der følgende om Peder Nielsen og hans sønner:
34: Far: Peder Nielsen, søn Niels Pedersen, født i Edderup, 16 år, hjemme.
35: Far: Peder Nielsen, søn Christen Pedersen, født i Edderup, 14 år, hjemme.

Søren Pedersen opholder sig også i Edderup men er indskrevet et andet sted på lægsrullen.

Hovedlægsrullen over Edderup i Sem sogn opdateres endnu engang i 1792, hvor Søren Pedersen er fjernet, mens der er følgende om Peder Nielsens andre drenge:
34 16: Far: Peder Nielsen, søn Peder Pedersen, født i Edderup, 19 år, 62½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Edderup, gl mds søn [gammel mands søn] 93
35 17: Far: Peder Nielsen, søn Christen Pedersen, født i Edderup, 18 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig i Beenkrat, ledog? ? 95

Christen Pedersen er udstreget og fjernes dermed fra lægsrullesystemet. Da det angives ved folketællingen i 1801, at Christen har et vanfør ben, er handicappet nok grunden.

Første søndag i fasten 1793 er Peder Nielsens datter fra Edderup gudmor i Falslev kirke for Niels Baj og Nille Olesdatter, der får døbt datteren Dorthe Nielsdatter Raj. Fadderne til den lille pige er Niels Bais søster, Jens Pedersen, Christen Thomsen og Peder Skredder af Assens. Præsten angiver ikke, hvilken af Peder Nielsens døtre der er tale om.

Peder Nielsen står fadder i Sem kirke den 2. marts 1794, og hans datter, Karen Pedersdatter, står gudmor, da sønnen Niels Pedersen og hans kone Kirsten Sørensdatter af Ederup får døbt datteren Anne Nielsdatter. De andre faddere er Peder Sommer og Christen [Jensen] Smeds søn, Christen Christensen af Edderup. Niels Pedersen er Peder Nielsens ældste søn, der ved folketællingen i 1801 er selvejergårdmand i Edderup med hustru og 4 børn. Niels lever stadigvæk i 1834, hvor hans søn, Søren Nielsen, har overtaget gården og har faren i aftægt.

Den 3. januar 1795 står Peder Nielsens datter, Karen Pedersdatter af Edderup, gudmor for Søren [Sørensen] Thorsen i Hem, da denne får døbt datteren Anne Sørensdatter Thorsen. Karen Pedersdatter bliver jo fire år efter derefter gift med Christen Laursen i Sem. Fadderne til Søren Thorsens datter er Søren Madsen Møller og Hans Albreth i Skrødstrup samt Thor Sørensen af Hem præstegård.

, og denne gang finder man dette om Peder Nielsens søn, Peder Pedersen fra Edderup:
14 13: Far: Peder Nielsen, søn, Peder Pedersen, født i Edderup, 25 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Edderup, gms [gammel mands søn]

Christen Laursen af Sem bliver trolovet til Karen Pedersdatter af Edderup den 12. juni 1799 i Sem, er forloverne Peder Nielsen af Edderup og Michel Jensen af Sem. Peder Nielsen underskriver i kirkebogen på vegne af sin egen datter, Karen Pedersdatter.

Da der bliver skrevet lægdsrulle for Edderup i Sem sogn i 1795, er der følgende om Peder Nielsen og hans sønner under lægd 99:
16 14: Far: Peder Nielsen, søn, Peder Pedersen, født i Edderup, 22 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], hjemme, gms [gammel mands søn]

Da Søren Nielsens datter, Karen Sørensdatter, får sit sidste barn med ægtemanden Christen Jensen Smed af Edderup, før denne dør, og da denne søn bliver døbt i Sem kirke søndag den 15. oktober 1797, er Peder Nielsen af Edderup Skovgaard fadder for sin brors barnebarn sammen med sin bror.

Hovedlægdsrullen over Sem sogn i Randers Amt, under lægd 99, bliver opdateret den næste gang i 1798

Peder Nielsens søn, Peder Pedersen, er endnu engang optaget på rullen under lægd 99, da hovedlægdsrullen bliver opdateret for Sem sogn i året 1800:
13 10: Far: Peder Nielsen, søn, Peder Pedersen, født i Edderup, 27 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, gms [gammel mands
søn]

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Peder Nielsen blevet selvejerbonde, og der bor nu følgende på gården nordøst for ”Edderup Torv”:

Peder Nielsen                  65 år      Gift          Huusbonde     Selw Ejer og Gaard Beboer

Anne Sørensdatter           66 år      Gift          Hans kone

Dorthe Pedersdatter         34 år      Ugift        Deres Børn

Peder Pedersen               29 år      Ugift         Deres Børn

Christen Pedersen            26 år      Ugift        Deres Børn      har et wandfør Ben

Cidsel Christensdatter      14 år                     Tieneste Pige

Fredag den 9. oktober 1801 er Peder Nielsen og Niels Sommer af Edderup forlovere for parret Jens Sørensen af Edderup og Maren Pedersdatter af Edderup by. Og denne gang sætter Peder Nielsen selv sin underskrift i kirkebogen, hvilket Niels Sommer også gør.

Onsdag den 14. marts 1804 dør Peder Nielsens storebror, Søren Nielsen, på den østlige Østergaard i Edderup som 68-årig.

I 1806 får Peder Nielsen i Edderup konfirmeret et af sine tjenestefolk. Præsten skriver, at hun hedder Else Marie Christensdatter, og at hun er fra Sødring.

Peder Nielsens søn, Peder Pedersen, er optaget som nummer 6 på lægsrullen over Sem og Hem sogne, da denne laves i hovedudgave for 1806, og han fjernes ikke fra lægsrullesystemet før 1810 ifølge note.

Da Peder Nielsens hustru, Anne Sørensdatter, dør søndag den 29. september 1811, opgives hun som Peder Nielsens kone, så Peder lever stadigvæk i 1811. 

Peder Nielsen bliver altså far til 7 børn, hvoraf 4 er sønner, 2 er døtre, og kønnet på den sidste kendes ikke.

Peder Nielsen er en stærk mand, og han dør da også først søndag den 19. marts 1820. Peder begraves på Sem kirkegård søndag den 26. marts 1820. Præsten skriver, at han var aftægtsmand i Edderup, og at han blev 81 år gammel. Endvidere skriver præsten, at skifteforvalterens attest er fra den 20. april 1820.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Anne Kirstine Sørensdatter <- Søren Pedersen <- Peder Nielsen 
 

Peder Nielsøn som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1739

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...