Dorthe Christensdatter (1734 - 1811)

18 af 64 – Dorthe Christensdatter

bliver født omkring 1734, men fødestedet kendes ikke med sikkerhed. Dorthe Christensdatter er dog ikke født i Sem, så Dorthe Christensdatter flytter til Sem omkring 1757 til 1759, hvor hun efterfølgende bliver gift med gårdmanden Laust Svendsen af Sem. Da sønnen Christen Laursen bliver døbt, er gudmoren fra Fårup, mens fadderne er fra Fårup og Asferg, så det må formodes, at Dorthe Christensdatter er fra et af disse to sogne, hvorfra der ikke er kirkebøger fra 1734. Det bedste gæt er, at hun er en datter af Christen Knudsen af Asferg, og at hun derfor har broren Christen Christensen Knudsen, som også kaldes Christen Knudsen eller ”lille Christen Knudsen”. Christen Knudsen, som både kan være faren og broren, er nemlig fadder for parret flere gange. Desuden giver det så også mening, at oldebarnet, der er født uægte, bliver kaldt Christen Knudsen efter sin oldefar. Ved matriklen i 1664 over Asferg er opført en oberstløjtnant Christen Knudsen, som har en gård i Asferg, så spørgsmålet er, om denne oberstløjtnant er farfar til Dorthe Christensdatter, og om dette er årsagen til at navnet Christen Knudsen går igen i familien i generation efter generation?

Dorthe Christensdatter bliver gift med enkemanden Laust Svendsen på et eller andet tidspunkt mellem 1763 og 1764. Hvis de bliver gift i Asferg eller Fårup, som jo er hendes hjemsogn og derfor sandsynligt, findes bryllupsindgangen ikke.

Dorthe Christensdatter af Sem bliver i stamtræet midt i juni 1764 mor til en søn, der bliver døbt Christen Laursen. Folketællingen i 1801 viser, at Dorthe som enke opholder sig hos sønnen på familiens gård. Christen Laursen dør søndag den 12. november 1826 i Sem, og han bliver således 62½ år gammel, hvilket præsten også angiver i kirkebogen.

Dorthe Christensdatter bliver endnu engang mor i april 1766, hvor datteren, der bliver døbt Berthe Laursdatter, kommer til verdenen. Berthe bliver døbt i Sem kirke den 4. maj 1766. Dorthes datter, Berthe Laursdatter, dør igen i 1773 som 7-årig.

I første halvdel af juni 1769 bliver Dorthe Christensdatter af Sem mor til en søn, som bliver døbt på kirkedagen 4 p Trin 1769 i Sem kirke, hvilket er den 18. juni 1769. Da drengen har fået navnet Jørgen Laursen, skriver præsten i kirkebogen, at den ene fadder er Christen Knudsen af Asferg, der jo er en bror til Dorthe, men det kan også teoretisk være hendes far. Da Dorthe Christensdatter 5 år senere bliver mor til en ny søn, der bliver døbt Jørgen, må man gå ud fra, at denne første af slagsen er død som spæd, selv om indgangen ikke er fundet.

Dorthe Christensdatter bliver i Sem mor til sin anden datter, der bliver døbt Anne Laursdatter, hvilket sker midt i juli 1770. Anne Laursdatter bliver døbt i Sem kirke søndag den 21. juli 1770. Anne Laursdatter bor hjemme hos sine forældre på gården i Sem, da folketællingen i 1787 bliver dannet, men der angives det, at hun kun er 15 år.

Dorthe Christensdatters bror, Christen Christensen Knudsen af Asferg, bliver viet til Inger Ivarsdatter i Asferg kirke den 15. oktober 1771, men præsten angiver ikke ved trolovelsen, hvem der er forlovere, og i øvrigt er trolovelsen ikke indskrevet.

Dorthe Christensdatters datter, Berthe Laursdatter, dør midt i november 1773. Berthe bliver nemlig begravet på Sem kirkegård på kirkedagen 24 p Trin 1773, som er den 21. november 1773, hvor hun var 7½ år gammel.

Dorthe Christensdatter af Asferg og Sem som skrevet i Sem kirkebog.

Dorthe Christensdatter efter 1773

Den 6. marts 1774 er Laust Svendsens hustru, Dorthe Christensdatter, fadder i Sem kirke for Christen Jensen Troelsen af Sem. Christen har fået en datter, der bliver døbt Johanne Christensdatter. Gudmor er Niels Pedersen Skrædders hustru af Sem. De andre faddere omkring dåbsfadet er Christen Jensen Smed af Edderup, Søren Nielsen Kræmmer af Sem samt Christen Pedersen Skrædder af Sem.

Den 11. juni 1774 er Laurs Svendsens hustru af Sem, dvs. Dorthe Christensdatter, gudmor i Asferg kirke. Hun er det for ”lille Christen Knudsen”, som i virkeligheden hedder Christen Christensen Knudsen, og som har fået en søn, der også får navnet Christen Christensen Knudsen. Mikkel Christensen Harboes datter, Anna Michelsdatter Harboe af Fårup, er del-gudmor. Faddere er Niels Moth, Jørgen Møller og Christen Nielsen Povelsen, som alle er af Asferg.

Dorthe Christensdatter bliver mor til en søn i begyndelsen af oktober 1774, og denne dreng får navnet Jørgen Laursen. Den lille Jørgen bliver døbt den 16. oktober 1774 i Sem kirke. Jørgen Lauritsen, som han ofte kaldes, er indskrevet på folketællingslisten hos broren Christen Laursen i Sem ved folketællingen i februar 1801. Jørgen er på dette tidspunkt ansat som rytter ved et regiment i Århus, men han opholder sig for det meste i Sem. Efter den 26. december 1801 flytter Jørgen Laursen til Gerlev sogn, hvorfra han fraflytter igen før 1804.

Dorthe Christensdatter søn, Christen Laursen af Sem, bliver konfirmeret i Mariager kirke den 6. april 1777. I denne periode blev de unge mennesker fra Hem og Sem nemlig konfirmeret i den store og flotte kirke i hovedbyen.

Den 26. marts 1779 er Laurs Svendsens hustru af Sem, dvs. Dorthe Christensdatter, i Fårup kirke, hvor hun er gudmor for Peder Klit, der får døbt en søn med navnet Peder Pedersen Klit. Del-gudmor er Michel Harboes datter, Anne Michelsdatter Harboe af Fårup. Faddere er Laurs Klit, Else Ferdi og Christen Hansen, og de er nok alle af Fårup.

Den 28. november 1784 er Lauritz Svendsens hustru af Sem, Dorthe Christensdatter, gudmor i den lokale kirke for Mads Rasmussen af Sem, iden denne får døbt en søn med navnet Niels Madsen. Christen Skræders datter er del-gudmor. Fadderne er Christen Skræder, Lauritz Maagaard og dennes tjenestekarl, Niels, som alle nok er af Sem.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 lever Dorthe Christensdatter sammen med ægtemanden, Laurs Svendsen, og deres tre fælles børn på gården inde i Sem by.

Dorthe Christensdatters ægtemand, Laurs Svendsen, dør den 9. januar 1799 i Sem, og Dorthe bliver altså enke, da hun er 65 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Dorthe Christensdatter altså nu enke, og hun bor nu hos sønnen Christen på gården i Sem.
Christen Lauritsen             37 år     Gift      Fæste           Gårdmand
Karen Pedersdatter          38 år     Gift      Hans kone
Jørgen Lauritsen              27 år     Ugift     Hans bror      Soldat wed Aarhus Reg
Dorthe Christensdatter     67 år     Enke     Hans mor       Har ophold på gården

Dorthe Christensdatter dør den 17. oktober 1811. Da hun er blevet begravet, skriver præsten i kirkebogen:

D 20 Oktober blev Christen Larsens moder i Sem Dorthe Christens Datter som døde d 17 d.m begravet i Sem Kirkegaard 80 Aar gammel

Dorthe Christensdatter er dog nok kun blevet 77 år gammel, hvilket passer med oplysningerne i folketællingen fra 1801.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Jesper Christensen <- Christen Laursen <- Dorthe Christensdatter

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...