Laurs Svendsen (1708 - 1799)

17 af 64 - Laust (Laurs) Svendsen

bliver født omkring 1708 i Sem som søn af Svend Laustsen og Anne Jørgensdatter, hvilket ikke findes i nogen kirkebog men er angivet i skiftet efter hans far, da denne dør i 1752.

Under Kjellerup gods findes et fæstebrev, hvor Lauridz Svendsen fæster sin farfar, Laurs Olesens gadehus i Sem den 1. februar 1725, og man skulle således mene, at Laust Svendsen nok nærmere er født i 1707, da han vel skulle være 18 år gammel for at kunne fæste.

Laust alias Laurs Svendsen er 21 år gammel, da mordet på Karen Povlsdatter sker i nabobyen Hem i 1729, og hvor hans sandsynlige far optræder som vidne.

Laust Svendsen er første gang fadder i Sem kirke på kirkedagen 21 p Trin 1735, som er den 30. oktober 1735. Han er det for Christen Nielsen Peber af Sem, da denne får døbt en søn med navnet Peder Christensen Peber. Søsteren til Christen Pebers kone er gudmor. Andre faddere er Anders Kræmer af Edderup, Peder Troelsen af Sem, samt hustruerne til Peder Troelsen, Anders Nielsen og Peder Rasmussen. Samme dag bliver en søn til Christen Nielsen Pebers fætter, Christen Christensen Peber af Edderup, begravet.

Allerede 2. advent 1735, som er den 4. december 1735, er Laust Svendsen igen fadder i Sem kirke og nu for Peder Troelsen Skrædder af Sem. Peder får nemlig døbt sønnen Christen Pedersen. Gudmor er Peder Troelsens søster, Kiersten Troelsdatter. Andre faddere er Jep Michelsen, Jens Troelsen Soldat, [skrevet Greis] Gregers Andersen, samt hustruerne til Anders Nielsen, Christen Nielsen Peber og Olle Nielsen Smed.

Søndag mellem jul og nytår 1736, som er den 30. december 1736, er Laust Svendsen atter fadder i Sem kirke. Nu er han det for [ikke læsbart men nok] Jens Pedersen af Sem, da denne får døbt sønnen Peder Jensen. Gudmor er Karen Pedersdatter, som er søster til Jens Pedersens hustru. Andre faddere er Jens Pedersens far, Peder Jensen, samt hans bror, ? Pedersen af Hou i Mariager Landsogn. Desuden Jens Svendsen, hustruen til Peder Troelsen og datteren til Niels Clemmesen af Sem [eller Niels Clausen?] faddere.

21 p Trin 1737, som er den 10. november 1737, står Laust Svendsen fadder i Sem kirke for Christen Nielsen Peber, da denne får døbt sønnen Peder Christensen Peber. Anders Nielsens kone i Sem er gudmor. Andre faddere er Anders Kræmer i Edderup, Jep Michelsens søn samt hustruerne til Peder Troelsen, Peder Rasmussen og Jens Svendsen.

Laust Svendsen står fadder Fastelauns Søndag 1746, der er den 20. februar 1746, i Hem kirke. Det er Niels Sørensen i Vaashuuset, som har fået en dreng, der døbes Jens Nielsen. Den ene fadder beskrives som Laust Svensen i Siem. Gudmor er Niels Laursens kone fra Qvotrup. Andre faddere er Christen Espersen, Niels [Laursen] Qvotrup, Søren Lauridzen Qvotrup, Christen bagis kone i Hem og Olle Christensen.

Onsdag den 8. juni 1746 bliver i Hem Laust Svendsen af Sem trolovet til pigen Berethe Espersdatter af Skrødstrup Mølle. Præsten må skrive forkert, for hun hedder da Jespersdatter. Præsten skriver nemlig:
Onsdagen d 8 Juni hafde Laust Svenssøn af Siem og Berethe Espersdatter af Skrøstrup Mølle Trolofvelse

Onsdag den 29. juni 1746 bliver Laust Svendsen og Berethe Jespersdatter så gift i Hem kirke. Præsten skriver:
Onsdagen d 29 Juni blef Laust Svensøn og Berethe Espers datter samen vied 

Laust Svendsen af Sem bliver første gang far til en datter i 1746, men pigen, Anne Laustsdatter, dør kort derefter. Ved indførslen af dåben i Sem kirkebog skriver præsten:

Og bodem die [samme dag] hafde Laust Svensøn  i Siem et Pige Barn til Daaben kaldet Anne som Niels Sørensøns kone af Kierbye Vaas huus bar, fader Niels Qvotrup, Jens Espersøn af Hiülborg, Niels Sørensøn af  Vaashuuset, Christen Espersøn, Niels Qvotrups kone Inger.

Første Advent 1746, som er den 27. november 1746, begraves et af Laust Svendsens børn, så mon ikke at det er lille Anne. Præsten skriver:
Samme dag blef og Laust Svendsøns Barn Jordet
Laust Svendsens hustru vender tilbage i Sem kirke anden Juledag.

Femte søndag efter Påske 1747, som er den 19. marts 1747, står Laust Svendsens hustru gudmor i Hem kirke. Det er Niels Laursen i Qvotrup, der har fået pigen, der døbes Anne Nielsdatter. Præsten skriver: ”som Laust Svendsøns kone i Seem bar”, hvilket jo må være Berethe Jespersdatter. Faddere er Mads Laursen og Søren Laursen i Qvotrup, Anders Møller og Christen Qvotrup af Kierby.

På kirkedagen 3 p Trin 1747, som er den 18. juni 1747, er Laust Svendsens kone af Sem fadder i Hem kirke for Niels Sørensen af Vaashuset. Denne får døbt en søn med navnet Jens Nielsen. Andre faddere er Olle Christensen af Hem, Jens Bach og Christen Christensen Bagis kone af Hem foruden Mads Laursen, Søren Laursen og Niels Laursen af Kvottrup.

I oktober 1747 bliver Laust Svendsen igen far. Drengen opkaldes naturligvis efter sin morfar og kommer til at hedde Jesper Laustsen . Præsten skriver, da Jesper Laursen er døbt i Sem kirke søndag den 29. oktober 1747:

Dom 22de Post Trinitatis hafde Laust Svensøn i Siem en Søn til Daaben kaldet Jesper, som Niels Laursøns kone fra Quotrup bar. Fader Niels Sørensøn i Vaarsom, Jens Poülsøn, Hans Christensøn i Skansehuset, Christen Møllers kone i Schrødstrup Mølle, Niels Ollesens kone

Søndag den 29. april 1764 bliver Laurs Svendsens søn, Jesper Laursen, konfirmeret i Mariager kirke. Det ser ikke ud til, at Jesper Laursen er i Randers Amt ved folketællingen i 1787, hvor han bør være 40 år gammel.

Laust (Laurs) Svendsen bliver far til en pige i 1750, og da hun som storesøsteren døbes Anne Laustdatter, der åbenbart må være død i mellemtiden, skriver præsten følgende efter dåben søndag den 23. august 1750:

Dom 13 Post Trinitatis hafde Laust Svendsøn i Siem et pigebarn til Daaben kaldet Anne som Niels Laursøns hustru fra Quotrup bar. Fader Niels Quotrup, Jens Jespersøn fra Stegelberg, Søren Kræmer i Siem, Hans Espersøn fra Stanghuset, Peder Lages kone og Christen Hanssøns kone i Siem.

Anne Laustdatter dør 8 år gammel i 1758, idet hun bliver begravet på den 19. november 1758.

Laurs Svendsens far, Svend Lauridsen af Sem, dør den 27. februar 1752. Indgangen er ikke i kirkebogen, men dette offentliggøres i skiftet efter ham den 27. marts 1752. I skiftet lover Laurs Svendsen bl.a. at udbetale et beløb til sin umyndige søster, Kirsten Svendsdatter, hvilket han ifølge en note gør i 1766. Da skiftet efter faren er afsluttet, underskrives det af Laurids Svendsen samt flere af sine søskende og deres ægtefæller, bl.a. Jens Jespersen, dvs. Jens Espersen af Stejlbjerg.

Da Laurids Svendsen sammen med Jens Jespersen [Espersen] af Stejlbjerg sætter underskrifter på skiftet efter Svend Lauridsen i Sem.

Laurids Svendsen i Sem efter 1752

Midt i april 1753 bliver Laust Svendsen af Sem far til en lille søn. Den 24. april 1753, som er 2. påskedag 1753, får Laust Svendsen nemlig døbt en dreng i Sem kirke. Da drengen er døbt Svend Laustsen og således opkaldt efter sin farfar med samme navn, skriver præsten:
Anden Paaske Dag hafde Laust Svendsøn i Siem een Søn til Daaben kaldet Svend, som Niels Sørensøns Kone fra Waashuuset bar, faddre dertil var Rasmus Christensøn Smed fra Enslef, Johan Bloch fra Skrødstrup, Christen Jespersen af Skrødstrup Mølle, Niels Laustsøn af Qvotrup, qf: Jens Jespersøns Kone af Stegelberg, Ole Smids Kone, Peder Bages Kone og Niels Bachs Kone, alle af
Siem
Svend Lauritsen af Sem bliver konfirmeret i Mariager kirke i 1769. I oktober 1774 er barnebarnet, Svend Laursen af Sem, fadder for sin far, Laust Svendsen, da denne får døbt sønnen Jørgen Laursen. Den 11. august 1776 er der en Svend Laursen af Sem, der er fadder for Christen Sørensen Borre af Sem, da denne får døbt datteren Anne Dorethe Christensdatter Borre. Svend Lauritzen flytter til Blenstrup i Gjerlev sogn, hvor han bliver gårdmand. Han bliver enkemand før 1783, idet han bliver viet den 30. december 1783 til Kirsten Pedersdatter. På kirkedagen 23 p Trin 1784 får Svend Laursen af Blenstrup døbt datteren Anne Svendsdatter, og ved denne dåb er gudmoren Lauritz Svendsens hustru af Sem, dvs. Dorthe Christensdatter af Sem. Ved folketællingen i 1787 bor Svend Lauritzen med hustruen og to døtre på en gård i Blenstrup i Gjerlev sogn sammen med hendes forældre.

Laust Svendsen er fadder i Sem kirke tredje søndag efter påske 1754, hvor Olle Nielsen Smed får døbt en datter med navnet Apolone Olesdatter. Gudmor er hustruen til Andreis Skøtte af Sem, og den anden lokale fadder er hustruen til Anders Jensen. Resten af fadderne for Olle Nielsen er Rasmus Degn af Gjerlev og hans bror, Niels, Anders Jespersen af Kærby og hustruen til Christen Jepsen af Kærby. Den lille pige dør 2 år gammel og bliver begravet 2. juledag 1756.

Midt i december 1755 bliver Laust Svendsen far til sit næste barn med sin første hustru, Birte Jespersdatter. Drengen bliver døbt Christen Laustsen i Sem kirke Fjerde Advent 1755, dvs. den 21. december 1755, hvorefter præsten skriver:
Dca: Fierde Søndag i Advent, havde Laust Svensøn i Siem et Drengebarn til Daaben kaldet Christen som hans Syster Kiersten [Svendsdatter] bar, fadre var Jens Jespersen fra Stegelbierg, Niels Sørensøn fra Waashuuset [må være Skrødstrup], Christen Jespersen fra Skrøstrup Mølle, qf Jens Jespersens Kone fra Stegelbierg og Oluf Smeds Kones af Siem

Christen Laustsen dør tidligt i 1756, og han bliver begravet 2. Pinsedag 1756 på Sem kirkegård, hvor præsten skriver:
Anden Pindze Dag blef Laust Svendsøns mindste drengebarn, nafnlig Christen Jordet i Siem Kirchegaard

Anden søndag efter Paaske i 1756, som er den 2. maj 1756, står Laust Svendsens kone, Birte Jesperdatter, i Siem fadder til en dreng, som døbes Niels Ollesen. Drengens far er Olle Nielsen Smed, som tidligere stod fadder for Laust. Gudmor til drengen er Niels Mortensens kone af Hedehuset [i Sem sogn].De andre faddere er Anders Jensen, Peder Bage, Jep Michelsen af Sem samt Christen Jepsen af Kærby.

Anden pinsedag 1756, som er den 7. juni 1756, begraves Laust Svendsens søn, Christen, hvorefter præsten skriver i kirkebogen:
Anden Pindze dag blef Laust Svendsøns mindste drenge barn, nafnlig Christen Jordet i Seem Kirkegaard

På Sankt Hans Dag 1756, den 24. juni 1756, står Laust Svendsen fadder for Peder Christensen Bage i Siem, der har fået sønnen Michel Pedersen Bage. Gudmor er Peder Bages søster Maren [Christensdatter Bage]. Andre faddere er Anders Jensen, Christen Bage af Kasbjerg, Niels Ollesens kone, Olle [Nielsen] Smeds kone samt hustruen til Niels Bach i Sem.

Onsdag den 16. marts 1757 står Laust Svendsen fadder i Sem kirke for et uægte barn. Det er pigen Anne Lisbeth Jensdatter, som gjorde barsel hos Anders Kremmer i Edrup. Udlagt til barnefar er røgteren Jens Christophersen ved Overgaard. Den lille pige døbes Johanne Jensdatter. Anders Kremmers hustru af Edderup står gudmor for pigen, mens faddere er desuden Niels Olesen, Christen Maagaard, Anders Kræmer og Anders Jensens kone, alle af Sem.

På kirkedagen 19 p Trin 1757, som er den 16. oktober 1757, står Laust Svendsen igen fadder i Sem kirke. Det er Søren Jacobsen Hyrde af Sem, som har fået sønnen Jacob Sørensen. Gudmor til drengen er Kiersten Hatmagers [hustru] af Mariager. Hun er måske den Kiersten Svendsdatter, der i december 1755 står gudmor for Laust Svendsens søn og i mellemtiden er blevet gift med hattemageren i Mariager?

Tredje Advent 1757, som er den 11. december 1757, står Laust Svendsen nok engang fadder i Sem kirke. Det er Niels Rasmussen af Sem, som har fået datteren Karen Nielsdatter. Gudmor til denne pige er Karen Jensdatter fra Hadsund. Andre faddere er Christen Jensen, Niels Jensen samt hustruerne til Peder Bagge og Oluf Smed, alle af Sem.

Fjerde søndag efter Påske 1758, der er den 23. april 1758, er Laust Svendsen fadder i Sem kirke, og det er måske ved denne lejlighed, at han møder sin senere hustru. Pigebarnet bliver døbt Anne Christensdatter Maagaard, og hun er datter af Christen Christensen Maagaard. Gudmor til den lille pige er Dorethe Christensdatter af Mariager, og hun er måske lig med den Dorthe Christensdatter, som han bliver gift med i 1763.


På kirkedagen 26 p Trin 1758, der er den 19. november 1758, er der en begravelse i Sem kirke. Det er Laust Svendsens datter, Anne, som er død. Præsten skriver efterfølgende i Sem kirkebog:
Dca 26 post Trinitatis blev Laust Svendsøns Datter Anne begravet i Siem kirchegrd 8 Aar gl:

Laust Svendsen får en søn døbt i Sem kirke på kirkedagen 14 p Trin 1759, hvilket er den 16. september 1759. Da drengen er døbt med navnet Christen Laustsen i Sem kirke, skriver præsten efterfølgende:

14 Post Trinitatis hafde Laust Svendsøn i Seem en Søn til Daab, blev kaldet Christen, som Michel Michelsøns Hustru [Kiersten Pedersdatter, men de er altså endnu ikke gift] i Siem bar, fadder var Ole Nielsøn Smed af Seem, Christen Jespersøn Møller af Schrøstrup Mølle, Niels Sørrensøn af Vaashuuset [i Skrødstrup], Hans Jespersen af Skouhuuset, og Niels Pedersøn Bachs hustrue af Siem

Christen Lauritzen af Sem dør som spæd, da der senere bliver født en ny søn, som bliver døbt Christen Laursen, men indgangen med begravelsen er ikke fundet.

Anden Påske Dag 1760 er Laust Svendsens hustru, Birte Jespersdatter af Sem, fadder for Ole Nielsen Smed af Sem, da denne får døbt en datter med navnet Anne Olesdatter. Gudmor til pigen er hustruen til Rasmus Degn af Gjerlev. De andre faddere omkring dåbsfadet denne dag er Michel Michelsen, Jep Mxxxx[ikke læsbart], Niels Rasmussens og Niels Olesens hustru, som alle nok er af Sem.

På kirkedagen 11 p Trin 1760, som er den 17. august 1760, er Laust Svendsen selv fadder i Sem kirke. Det er Michel Michelsen af Sem, som har fået en datter, der bliver døbt Anne Michelsdatter. Gudmor til pigen er Maren Jensdatter af Blenstrup i Gjerlev sogn. Andre faddere er Jep Michelsen, Thomas Michelsen samt hustruerne til Jens Nørgaard og Niels Rasmussen, som nok alle er af Sem.

Som sognefoged er det Lauritz Svendsen af Sem, der må lægge penge ud, da en tigger i december 1760 dør på Peder Nielsens gård i Edderup, og hvor der laves skifte efter denne tiggers afslutning på livet.

Den 13. december 1760: Søren Spentrup, der var betler, er død på Peder Nielsens gård i Edderup i Sem sogn. Vurderingsmænd: Søren Nielsen og Niels Christensen af Edderup. Søren Spentrup kom til Peder Nielsen og var svag, men Peder nægtede ham ophold. Han blev dog i stuen og døde kl. 6. Lauritz Svendsen af Sem har betalt for hans kiste. Søren Spentrup var født i Spentrup og havde en sted i 11 år, og hans hustru døde for nogle år siden. Uægte underskrifter fra Søren Nielsen og Niels Christensen.

Femte søndag i Fasten 1761, som er den 8. marts 1761, er Laust Svendsens hustru, Birte Jespersdatter, fadder i Sem kirke til en lille pige, som bliver døbt Giertrud Jensdatter Nørgaard. Hendes far er nemlig Jens Michelsen Nørgaard af Sem. Gudmor er hustruen til Michel Michelsen af Sem. De andre faddere er Niels Olesen, Christen Jensen Troelsen, Jens Nielsen Skræder og Niels Pedersen Skrædders hustru, som nok alle er af Sem.

På kirkedagen 6 p Trin 1761, hvilket er den 28. juni 1761, er Laust Svendsens hustru nok engang fadder i Sem kirke. Det er Niels Pedersen Bach af Sem, som har fået en datter, der bliver døbt Appolone Nielsdatter. Maren Christensdatter Peber af Sem er gudmor til Appolone. Faddere er desuden Niels Olesen, Niels Rasmussen Fidler og Jens Nielsen Skrædders hustru.


På kirkedagen 27 p Trin 1761, der er den 22. november 1761, er Laust Svendsen selv fadder i Sem kirke. Drengen bliver døbt Peder Michelsen, og hans far er Michel Michelsen af Sem. Gudmor til drengen er Søren Nielsens hustru af Edderup, dvs. Anne Catrine Jensdatter, så det bliver i familien. Laust er i denne indgang indskrevet som Lauridz Svendsøn. Foruden Laust er fadderne Christen Pedersen Hiuler af Sem, Christen Clausen af Kærby, samt hustruerne til Niels Rasmussen og Niels Pedersen af Sem.

Den 7. maj 1762 står Laust Svendsen fadder til et uægte barn i Sem kirke. Det er Doreth Christensdatter Magaard i Sem, som har fået datteren Maren. Da den udlagte barnefar hedder Anders Christensen af Stouby udi Hald sogn, kommer pigen til at hedde Maren Andersdatter. Gudmor er Jens Michelsen Nørgaards hustru i Sem. Blandt fadderne er naturligvis Christen Magaard.

Den 10. marts 1763 dør Laurs Svendsens hustru, Birte Jespersdatter.

Laurs Svendsen efter marts 1763

Første søndag efter Trefoldighed 1763, er Laust Svendsen fadder i Sem kirke. Det er Niels Rasmussen Fidler af Sem, som har fået en søn, der bliver døbt Rasmus Nielsen. Gudmor til den lille Rasmus er hustruen til Christen Lassen af Sem. Andre faddere er Niels Jensen Rytter af Sem, Christen Jensen Bierremand af Skrødstrup i Hem sogn foruden hustruerne til Peder Bagi og Christen Pedersen Skrædder af Sem.

Laust Svendsen i Sem bliver gift igen med Dorthe Christensdatter mellem sommeren 1763 og 1764. Det vides ikke, hvor brylluppet er foregået henne, men et gæt er, at det er foregået i Asferg eller Fårup kirke. Denne teori bygger på, at en del faddere til deres børn kommer fra Asferg og Fårup, så en af byerne må næsten være hustruens ”hjemby”. Og da Laust står fadder i Faarup i 1763 og i Asferg i 1774, kan der være tale om begge byer. Familien har noget at gøre med Michel Christensen Harboe fra Fårup, men Dorthe Christensdatter kan ikke være en datter af Christen Harboe, da denne vist nok kun har døtrene Karen og Anne. Aldersmæssigt kunne Dorthe Christensdatter derimod være en datter af den gamle Christen Knudsen i Asferg, idet denne dør i 1782, hvor han er 82 år gammel og har således så været 34 år gammel, da han fik hende. [En Christen Knudsen nævnes efterfølgende i Asferg, men der er da tale om Christen Knudsen alias Christen Christensen Knudsen, som vel også kaldes ”lille Christen Knudsen”, og som vist nok er en søn til Christen Knudsen og derved en bror til Dorthe Christensdatter]. Både Michel Christensen Harboe af Fårup og Christen Knudsen af Asferg står faddere, da Laurs Svendsen får døbt sønnen Christen Laursen i 1764, men det er ikke godt at vide, om det er den gamle Christen Knudsen eller sønnen Christen Christensen Knudsen. Michel Christensen Harboe kunne for så vidt godt være en søn af Christen Knudsen, hvor Harboe-navnet er overtaget fra svigerfaren.

Den 2. december 1763, som er 1. advent 1763, er Laust Svendsen i Fårup kirke. Det er Michel [Christensen] Harboe af Fårup, der har fået en datter, som bliver døbt Maren Michelsdatter Harboe. Som faddere indskriver præsten nemlig Laurs Svendsen af Sem, Lille Christen Knudsen af Asferg, dvs. Christen Christensen Knudsen, som er hustruens bror, Niels Guifar af Fårup og Hendrich Skrædders kone af Fårup. Gudmor er Christen Madsens kone af Asferg, og Peder Kieldsens kone af Fårup gik med. Om Michel Christensen Harboe er søn af Christen Harboe eller Christen Knudsen som Dorthe Christensdatter og Christen Christensen Knudsen vides ikke, men Harboe-navnet kunne være arvet efter en svigerfar, og han kunne derved være en bror til disse to.

Palmesøndag 1764 er Laust Svendsen fadder i Sem kirke. Det er Anders Povelsen Hyrde af Sem, som har fået en datter, der bliver døbt Kiersten Andersdatter. Han indskrives da som Laurs Svendsøn. Gudmoren er Povel Nielsens Kone af Kærby. Andre lokale faddere er Anders Andersen Krog og Peder Bages datter, Anne Pedersdatter Bage, af Sem.

Søndag den 29. april 1764 bliver Laust Svendsens søn, Jesper Laustsen, konfirmeret i Mariager kirke. I øvrigt samme dag og i samme kirke bliver Jens Mortensen Hassings søn, Morten Jensen Hassing, konfirmeret.

Laurs Svendsen bliver i stamtræet far til en ny søn, der bliver døbt Christen Laursen, og som bliver født i 1764 i Sem by. Christen bliver altså opkaldt efter sin storebror, der døde i 1756. Laurs Svendsens hustru vender tilbage i Sem kirke på kirkedagen 5 p Trin 1764.

Den 2. februar 1765, som er Kyndelmissedag, er Laurs Svendsen fadder i Sem kirke til Christen Lassen af Sems datter, der bliver døbt Maren Christensdatter. Andre faddere er Thomas Pedersens hustru af Kousted samt hustruerne til brødrene Søren og Peder Nielsen af Edderup.

Laust Svendsen bliver endnu engang far i slutningen af april 1766, hvor en datter, der bliver døbt Berthe, kommer til verdenen. Berthe Laursdatter døbes i Sem kirke søndag den 4. maj 1766, hvor hun opkaldes efter sin fars første kone, og præsten skriver efterfølgende:

Femte Søndag efter Paaske, som indfandt d. 4 May, hafde Laurs Svendsøn udi Siem een daatter til Daaben, blev navnet Berthe, som Degnens Kone udi Schröstrup bar, faddere var Michel Hansøn af Faarup, Christen Jespersøn af Schröstrup mølle, Peder Christensøn Been af Seem, Christen Knudsøns kone af Asferg, Michel Michelsøns kone af ? Seem

Laurs Svendsens datter, Berthe Laursdatter, dør i 1773 som 7-årig.

Da Laust Svendsens mor, Anne Jørgensdatter, dør og bliver begravet 23 p Trin 1767, hvilket er den 22. november 1767, skriver præsten, at hans far allerede er død 15 år tidligere, hvilket jo skete i 1752.

Laurs Svendsen er fadder i Sem kirke på kirkedagen 8 p Trin 1768, som er den 24. juli 1768, da Christen Lassen af Sem får døbt en søn med navnet Mogens Christensen. Laust er den eneste lokale, som er fadder for hr. Lassen og gør det vel i form af at være sognefoged. Gudmor er jomfru Lassen, som er velærværdige hr. Lassens datter af Asferg præstegård. Andre faddere er Niels Møller af Hou Mølle, Christen Møller af Hou, Thomas Pedersen af Kousted samt hr. Lassens anden jomfrudatter af Asferg præstegård.

21. søndag efter trinitatis 1768 er Laurs Svendsen igen fadder i Sem kirke. Inger Pedersdatter fra Sødring får døbt sin uægte datter for Kiersten Pedersdatter Krag. Udlagt barnefar er nemlig Peder Madsen Krag fra Raaby, men som tjener i Dalbyneder præstegård. Jens Nørgaards kone i Sem er gudmor for den lille pige, som dør dagen efter fødslen og åbenbart er døbt samme dag, som hun var født.

Den 2. juni 1769 er Laurs Svendsen fadder i Sem kirke for Inger Christensdatter Maagaard, da hun får døbt sin uægte søn for Christen Lorentzen. Som barnefar udlægger hun nemlig Lorentz Henrichsen, der gør tjeneste i Blenstrup i Gerlev sogn. Gudmor er Christen Christensen Maagaards hustru. Andre faddere er Niels Olesen, Anders Jepsen, Niels Rasmusen Fidler samt hustruen til Laurs Christensen Maagaard.

Fjerde søndag efter Trinitatis 1769 får Laust Svendsen døbt en søn i Sem kirke, hvilket jo er den 18. juni 1769. Da drengen er blevet døbt Jørgen Laursen, skriver præsten i kirkebogen:
Fierde Søndag efter Trinit: hafde Laurs Svendsøn i Siem een Søn til Daaben blev navnet Jørgen som Velærværdige og høylærde Hr. Jørgen Schaarups Kiærste af Mariager bar, faddre var: Velærvædige hr. Jørgen Schaarup, Christen Knudsøn af Asferg, Christen Lassen, Søren Kræmer af Siem, Een Pige af bemælte Asferg

Christen Knudsen af Asferg kan enten være farfaren Christen Knudsen eller broren Christen Christensen Knudsen. Jørgen Schaarup af Mariager bliver præst for Hem og Sem, men om han er det i 1769 kan ikke oplyses her. Da der 5 år senere bliver født en ny Jørgen, må man gå ud fra, at denne dreng er død som spæd, selv om indgangen ikke er fundet.

Sem by med den fantastiske udsigt over søen, som også må have eksisteret, mens Laust levede. Kortet er fra 1798. Sem kommer i øvrigt af oldnordisk "søøm", der betyder "bebyggelsen ved søen" modsat Hem - "høøm" - som er "bebyggelsen på højen". De to byer er altså blandt de allerældste byer i Danmark!

Laurs Svendsen fra 1770 og derefter

Laust Svendsen bliver midt i juli 1770 far til sin tredje datter, som bliver døbt Anne. Da Anne Laursdatter er blevet døbt i Sem kirke søndag den 21. juli 1770, skriver præsten:
Ottende Søndag efter Trinit: dend 21. Julÿ; hafde Laurs Svendsøn i Siem een Datter til Daaben blef navnet Anne frembaaren af Niels Pedersøn Skræders hustrue i bemelte Siem, faddre var Christen Knudsøn af Asferg, Christen Jespersøn af Schrøstrup Mølle, Søren Kræmer, Jens Jespersøns Kone og Datter Anne af Stegelberg.
Anne Laursdatter bor hjemme hos sine forældre på gården i Sem, da folketællingen i 1787 bliver dannet, men der angives det, at hun kun er 15 år.


Den 5. oktober 1770 er Laurs Svendsen af Sem i Asferg, hvor han er forlover for parret, enkemand Ole Sørensen af Fårup og enken Kirsten Pedersdatter af Sem, og Laurs er vel forlover for enken. Den anden forlover ved denne lejlighed er Hans Pedersen, som nok er af Fårup.

Laurs Svendsens datter, Berthe Laursdatter, dør i midt i november 1773. Præsten skriver i kirkebogen, da Berthe er begravet på Sem kirkegård den 21. november 1773, som er kirkedagen 24 p Trin 1773:
Fierde og Tyvende Søndag efter Trinit blev Laust Svendsøns datter Berthe Laust Datter af Siem jordet 7 ½ aar [hun er født i april 1766]

Den 11. juni 1774 er Laurs Svendsens hustru af Sem, dvs. Dorthe Christensdatter, gudmor i Asferg kirke. Hun er det for ”lille Christen Knudsen”, som i virkeligheden hedder Christen Christensen Knudsen, og som har fået en søn, der også bliver døbt Christen Christensen Knudsen. Mikkel Christensen Harboes datter, Anna Michelsdatter Harboe af Fårup, er del-gudmor. Faddere er Niels Moth, Jørgen Møller og Christen Nielsen Povelsen, som alle er af Asferg.

Laust Svendsen bliver far til en søn, Jørgen Laursen, i begyndelsen af oktober 1774, idet han får døbt drengen den 16. oktober 1774 i Sem kirke. Da Jørgen Laustsen er døbt, indskriver præsten følgende:
Tyvende Søndag efter Trinitatis dend 16 October 1774 hafde Laurs Svendsøn i Siem Een Søn til Daaben blef navnet Jørgen; frembaaren af Jørgen Møllers hustrue af Asferg, Faddre var: Søren Nielsen Kræmer, Christen Jensen Troelsen, Svend Laursen af Siem, Christen Jespersen af Schrøstrup Mølle, Christen Christensens kone af Asferg.

Hustruen, Dorthe Christensdatter, vender tilbage til Sem kirke på kirkedagen 24 p Trin 1774. Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen, er fadder i Sem kirke den 19. maj 1799. Jørgen Lauritsen er indskrevet på folketællingslisten hos sin bror, Christen Laursen af Sem, ved folketællingen i februar 1801. Jørgen er på dette tidspunkt rytter ved et regiment i Århus men han opholder sig åbenbart i Sem. Den 26. december 1801 er Jørgen Laursen fadder i Sem kirke for sognefoged Mads Rasmussen og Maren Nielsdatters søn, der bliver døbt Rasmus Madsen. Efterfølgende flytter Jørgen Laursen til Gerlev sogn, hvorfra han fraflytter igen før 1804.

Laust Svendsen er fadder i Sem kirke den 17. november 1776 for Christen Jensen Troelsen af Sem. Christen Troelsen har fået en søn, Niels Christensen Troelsen, der bliver døbt denne dag. Gudmor er hustruen til Niels Pedersen Skrædder af Sem. Faddere er Søren Nielsen Kræmmer af Sem, Christen Nielsen Snedker af Hobro, Christen Jensen Smed af Edderup samt enken efter Jens Michelsen Nørgaard af Sem.

Laust Svendsens søn, Christen Laursen, bliver konfirmeret i Mariager kirke den 6. april 1777, hvor Mariager-præsten skriver, at han har konfirmeret Christen Lauritsen af Sem.

På kirkedagen 6 p Trin 1779, som er den 11. juli 1779, er Laurs Svendsens kone, Dorthe Christensdatter af Sem, gudmor i Fårup kirke, da Peder Klit af Fårup får døbt en søn med navnet Peder Pedersen Klit. Del-gudmor er Michel Christensen Harboes datter, Anne Michelsdatter Harboe af Fårup. Faddere er Laurs Klit, Christen Penti? samt Christen Hansen, som alle er af Fårup.

Onsdag den 17. november 1779 begraves Laust Svendsen bror, Christen Svendsen på Sem kirkegård. Præsten skriver:
Onsdagen d 17 Novembr blef Laurids Svendsen Broder Christen af Sem jordet i sit Alders 57 aar Forættet af hr. Jæger

Lauritz Svendsens hustru står gudmor i Sem kirke den 3. juni 1781, hvor hyrden Poul Nielsen i Sem får døbt sønnen Niels Poulsen. Det gør hun sammen med Mads Hiorts hustru. Faddere er Christen Pedersen, Jens Andersen Kræmer og Mads Ollesen i Sem.

Da handskemager Christen Nielsen af Sem den 26. oktober 1782 får døbt en søn med navnet Niels Christian Christensen, er gudmor Lauritz Svendsens tjenestepige, Berthe. Lauritz Svendsens søn, Christen Laursen er fadder for den lille dreng. De andre faddere er også alle fra Sem, idet de er Jørgen Jensen og Søren Kræmer af Sem.

Den 27. juli 1783 er Laurs Svensen fadder i Sem kirke for en lille uægte pige, der døbes. Moren er Maren Pedersdatter, som har til huse hos hyrden i Sem. Pigebarnet døbes Kirsten Marie Ollesdatter, da udlagt barnefar er rytteren Olle Pedersen fra Mariager. Gudmor til pigen er Sangerpige Helvig fra Mariager, mens del-gudmor er Helvigs søster. De andre faddere er Niels Refbech og Jens Kræmer fra Sem.

Lars Svensens [tjeneste]pige Berthe står del-gudmor i Sem kirke den 12. oktober 1783, hvor Jens Andersen Kræmer i Sem får døbt datteren Kirsten Jensdatter [Kræmer]. Gudmor er Anders Jepsens datter. Fadderne er Mads Ollesen, Jens Nørgaard og Niels Rasmussen Fidler, alle af Sem.

Den 7. november 1784 står Lauritz Svendsens søn fadder i Sem kirke for Christen [Nielsen] Hanskemager af Sem, da denne får døbt datteren Elisabeth Christensdatter. Præsten angiver ikke, hvilken af Laust Svendsøns sønner, der her er tale om, men der er jo nok tale om Christen Laursen, da Jørgen er for ung.


Da Axel Pedersen af Sem den 28. november 1784 får begravet sin hustru, Anne Hansdatter, der døde 30 år gammel i barselssengen, og døbt sin søn for Hans Axelsen, er Laust Svendsens søn, som nok må være Christen Laursen, fadder for den lille moderløse dreng. Gudmor den 30. oktober 1785 i Sem kirke er Mads Rasmussens kone. De andre faddere er Mads Nielsen Bach og Michel Jensen Nørgaard af Sem.

Den 16. juli 1786 er Laurs Svendsens hustru, Dorthe Christensdatter af Sem gudmor, og Peder Findesens hustru af Edderup del-gudmor, da Christen Jensen Smed af Edderup får døbt en søn med navnet Søren Christensen i Sem kirke. Søren Kræmer af Sem er fadder foruden Peder Nielsen og Søren Nielsen af Edderup, som og Edderup-mændene kommer Laurs Svendsen i familie med.

Ved folketællingen over Sem by den 1. juli 1787 består familien Laust Svendsen af følgende på deres gård:

Laurs Svændsen              79 år   Gift        Husbonde Bonde og gårdbeboer

Dorthe Christensdatter      54 år   Gift        Madmor

Christ. Laurssen              23 år   Ugift       Barn af 2. Ægteskab

Anne Laursdatter             15 år   Ugift       Barn af 2. Ægteskab

Jørgen Laurssen              13 år   Ugift       Barn af 2. Ægteskab

Hovedlægsrullen over Sem sogn findes i første udgave fra 1789: hvor der er følgende om Laust Svendsens søn, Jørgen:
4: Far: Lars Svendsen, søn, Jørgen Laursen, født i Siemb, 14 år, opholder sig i Sem, har frie pas fra Brasch Kiellerup af 23 ap 88 – der blev kendt ugyldig og taget i forvaring

Da hovedlægsrullen over Sem under Sem i Dronningborg amt [Mariager amt] laves for 1792, er der følgende om Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen:
4 3: Far: Lars Svendsen, søn, Jørgen Laursen, født i Siemb, 18 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Sem

Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen, er igen medtaget på hovedlægsrullen under Sem sogn i Randers amt, da opdateringen i 1795 finder sted:
3 2: Far: Laurs Svendsen, søn, Jørgen Laursen, født i Siem, 20 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, Landsoldat 96 1 J.R. [Jydske Regiment] 6..82

Hovedlægsrullen over Sem i Randers amt opdateres for 1798 med følgende data om Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen:
2 2: Far: Laurs Svendsen, søn, Jørgen Laursen, født i Siem, 23 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Sem, Ls:96 1 Juli 6/82

Laust Svendsen bliver altså far til 3 sønner og 2 døtre med sin første hustru, hvoraf måske de 2 bliver voksne, og 4 sønner og 3 døtre med sin anden hustru, hvoraf måske de 4 bliver voksne, i alt 12 børn, hvoraf halvdelen måske selv får børn.

Laust Svendsen dør den 9. januar 1799 i Sem. Da han er begravet på Sem kirkegård den 16. januar 1799, skriver præsten:
Januari d 16de blev gaardmanden Lauridtz Svendsen begravet i Siem Kiærkegaard som døde d 9de Do i sit Alders 86 Aar – og blev holdet liigtale ? Provst Balvig
Det er dog et godt spørgsmål, om han blev 86 eller 91 år gammel, men da dåben ikke findes, og da der er mange eksempler på folk i datiden, som ikke kendte deres egen alder, må det være et åbent spørgsmål. Idet Lauridz Svendsen i 1725 fæster sin farfars hus efter dennes død, burde han dog være født senest i 1708.

Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen, står fadder i Sem kirke den 19. maj 1799, idet Anders Sørensen og Maren Andersdatter i Sem får døbt deres datter Mariane Andersdatter.

Da Randers Amt får opdateret sin hovedlægsrulle i 1800, flytter Laust Svendsens søn, Jørgen Laursen til et andet sogn, men er stadigvæk optaget under Sem sogn:
2 2: Far: Laurs Svendsen, søn, Jørgen Laursen, født i Siem, 25 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, Ls. 96 1 J. 6/82
Og nedenunder er tilføjet:
110K114 [han flyttes altså fra lægsrulle 99 til lægsrulle 110, som er Gerlev sogn, hvorfra han igen er fjernet i 1804]

Laust Svendsen overleves af sin anden hustru, Dorthe Christensdatter, med 12 år, idet hun først dør i 1811.

Laust Svendsen som indskrevet i Sem kirkebog ved et af børnenes dåb i Sem kirke

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...