Karen Sørensdatter (1764 - 1837)

12 af 32 - Karen Sørensdatter

bliver født omkring 1764, men fødsels- og dåbsdata findes ikke i Sem kirkebog, selv om hun er født i Sem. Karen Sørensdatters forældre er Søren Nielsen og Anne Catrine Jensdatter af Edderup i Sem sogn, og faren er gårdmand på den østlige Østergaard i Edderup. Forældrene bliver angivet i kirkebogen, da Karen indgår sit første bryllup i 1785 samt ved skiftet efter hendes første ægtemand i 1798. Karens far er født i Edderup, mens der ikke forefindes oplysninger om hendes mors ophav. Der er kilder, som siger, at hun er datter af Jens Pedersen Hiort af Dalbyneder, men skifter fra denne familie bekræfter ikke dette udsagn.

Karen Sørensdatter bliver konfirmeret i Mariager kirke søndag den 6. april 1777. Præsten skriver, at det er Karen Søvrensdatter af Ederup. Samme dag konfirmeres to andre piger fra Edderup i Mariager kirke, dvs. Karen Jensdatter og Anne Nielsdatter.

Søren Nielsens datter, Karen Sørensdatter, er del-gudmor i Sem kirke den 29. september 1782 for hyrden Jørgen Jensen Kræmer af Edderup, der får døbt sønnen Jens Jørgensen Kræmer. Drengen er hjemmedøbt den 25. august 1782. Da Søren ikke på dette tidspunkt har andre døtre, der er gamle nok til at vidne i kirken, kan der derfor kun være tale om Karen Sørensdatter. Gudmor er Jens Jensen Kræmers hustru af Gandrup. Faddere er Peder Sommer, Peder Nielsen, der er Karens farbror, og Christen Smed, som Karen senere hen bliver gift med, alle af Edderup.

Karen Sørensdatter bliver trolovet med enkemanden Christen Jensen Smed onsdag den 17. august 1785 i Sem, idet hans hustru, Johanne Christensdatter, er begravet 48 år gammel den 23. januar 1785. Præsten skriver i kirkebogen følgende i forbindelse med trolovelsen:
D 17 August gjorde Vi tvende underskrevne ægteskabs løfter for Dylig og velagte enke mand Christen Jensen Smed og Søren Nielsens Datter Karen Sørens Datter begge af Ederup som begge agter at lade sig trolove til Kongl. Majst: aller naadigst Lov og forordning samt Ritualet saa at intet er paa xxxxxxxx som i Deres ægte= skab i nogen maader kand hindre og Cupulation at ske bege er forbi til bekræftelse under Vore Hænder Datum ut Supra
Peder Nielsen   Christen Jensen Truelsen
Samme Dato Blev foreskrevne personer Trolovet

Peder Nielsen er farbroren fra Edderup Skovgård, hvis søn hun senere som enke bliver gift med. Christen Jensen Truelsen er Karens kommende ægtemand, dvs. Christen Jensen Smed.

Karen Sørensdatter bliver altså som 21-årig første gang gift med den noget ældre Christen Jensen Smed (alias Christen Jensen Truelsen) onsdag den 14. september 1785 i Sem kirke. Ved ægteskabets indgåelse får Karen allerede en del stedbørn, da ægtemanden er noget ældre end hende. Præsten skriver om ægteskabets indgåelse:

Fredagen d 14 Septbr blev Christen Jensen Smed og Pigen Karen Sørens Datter begge af Ederup brudviet i Siem Kirke forrættet af Balvig Sognepræst

Ved folketælling den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om familien Christen Jensen Smed af Edderup i Sem sogn:

Christ. Jensen                 49 år      Gift              Bonde og gaardbeboer

Karen Sørensdatter          23 år      Gift              Hans kone

Christ. Christensen           15 år      Ugift            Hans søn af 1. ægteskab

Som 27-årig i 1789 bliver Karen Sørensdatter mor til sit første barn med sin første mand, nemlig datteren Johanne Christensdatter. Der er ingen kirkebog for dette år.  Som 14-årig ved folketællingen i 1801 bor Johanne hos sin mor og stedfar, Søren Pedersen, i Edderup. Søren Pedersens steddatter af Edderup, Johanne Christensdatter, bliver konfirmeret i Sem kirke den 8. april 1804. Johanne Christensdatter bliver mor til en uægte datter i Edderup den 20. marts 1820, og pigen bliver døbt Karen Andersdatter Cicilieborg. Udlagt barnefar er Anders Larsen Cicilieborg, som er skrædder i Edderup. Ved dåben er Johanne hos sin stedfar, Søren Pedersen af Edderup, og som bemærkning skriver præsten, at ”hun udlagde Barnefaderen i Stedfaderens, Moderens og 3 andre Koners paahør”. Johanne Christensdatter bliver gift med husmand Christen Pedersen, og parret bor i Edderup ved folketællingerne i både 1834 og 1840. Ved folketællingen i 1840 bor Johanne Christensdatters uægte datter, Karen Andersdatter, derimod hos Johannes halvsøster, Ane Kirstine Sørensdatter og dennes ægtemand i Edderup. Johanne Christensdatters mand, Christen Pedersen, dør den 15. januar 1841, hvor han er 66 år gammel. Johanne Christensdatter af Edderup er gift med den 17 år yngre Hans Christian Madsen ved folketællingen i 1845. Hans Christian Madsen er født den 3. marts 1804 som søn af gårdmand Mads Rasmussen og Maren Nielsdatter af Sem.Ved folketællingen i 1850 bor Johanne Christensdatter alene men er opført som gift. Johanne Christensdatters datter, Karen Andersdatter, dør som 36 årige den 3. august 1857, hvor præsten angiver, at hun var et ugift fattiglem på Edderup Hede. Selv bliver Johanne Christensdatter temmelig gammel og enke to gange, idet hun dør som 82-årig den 6. november 1871. Præsten skriver dog 85 år, og at hun var enke efter husmand Hans Madsen af Edderup. Johanne Christensdatter får vist aldrig andre børn end sin uægte datter, der ikke selv får børn.

Allerede året efter i 1790 bliver Karen Sørensdatter mor til en datter, der bliver døbt Anne Christensdatter. Heller ikke ikke denne årgang er der kirkebog for. Ane Christensdatter bliver mærkeligt nok ikke konfirmeret i Mariager kirke, men derimod i Sem kirke, den 10. april 1809, hvor hun er 19 ½ år gammel, hvilket præsten også angiver. Ved folketællingen i 1840 bor den 50-årige Ane Christensdatter hos hendes halvsøster i Edderup og hun er ugift gennem hele livet. Ane Christensdatter dør i Edderup den 3. december 1840, og hun bliver begravet på Sem kirkegård den 10. december 1840. Præsten skriver, at hun er en steddatter på 52 år af aftægtsmand Søren Pedersen af Edderup.

Midt i marts 1791 bliver Karen Sørensdatter mor til et sæt tvillinger, hvoraf denne ene dreng er dødfødt. Den anden af Karens tvillinger, som får navnet Jens Christensen, bliver døbt søndag den 20. marts 1791 i Sem kirke. Præsten skriver:

1791 D 20 Martÿ blev Christen Jensen Smed Gaardman i Ederup hans Kone Karen Sørensdatter 2de Drenge Børn, det ene dødfød, den anden i kirken Døbt Jens. Baaren til Daaben af Mads Rasmusen Kone i Siem og Søren Nielsen kone af Ederup [dvs. drengens mormor] fulgte med, faddere dertil var Peder Nielsen [morfars bror], Søren Nielsen [morfar] og Niels Pedersen alle 3 af Ederup
Same dato Blev forbemælte Dødfødte Drenge Barn Begravet i Siem kirkegaard.
Karen Sørensdatter vender tilbage til Sem kirke den 25. april 1791. Ved farens død i 1798 nævnes den 7-årige Jens Christensen i skiftet efter sin far. Den 10-årige Jens Christensen bor hos sin mor og stedfar på gården ved folketællingen i 1801. Jens Christensen bliver konfirmeret i Mariager kirke den 9. april 1809, hvor han er 17 år gammel. Den 18-årige Jens Christensen er på hovedlægdsrullen over Sem sogn, lægd 99, da den skrives i 1810. Der er angivet, at Jens som nummer 5 på rullen er 61½ tomme høj, og at han bliver soldat i 1813 i artilleriet. Da samme rulle bliver opdateret i 1813, er angivet, at Jens er mødt den 30. juli 1813. Den 21. august 1813 er Jens vist blevet gårdmand i Kærby, og i stedet er stillet nr. 125 mod at få 50 rigsdaler. Jens Christensen er udstreget af lægdsrullesystemet i 1814. Ved folketællingen i 1834 er Jens Christensen Edderup en 43-årig gårdfæster i Kærby, og han er gift med Maren Jensdatter og har 3 børn, dvs. Kirsten Jensdatter, som er 20 år, Søren Christian Jensen på 18 år og Karen Jensdatter, som er 9 år. Karen er vel opkaldt efter sin farmor i Edderup, Karen Sørensdatter. Ved folketællingen i 1840 er familien Jens Christensen Edderup af Kærby uændret. Ved folketællingen i 1845 er det kun sønnen Søren Christian, som bor hjemme på gården i Kærby hos den 54-årige Jens Christensen og hans hustru. Maren Jensdatter og Jens Edderup bor stadigvæk på gården i Kærby ved folketællingen i 1850, og hjemme bor både sønnen samt datteren Kirsten Jensdatter foruden datterens to børn. Begge børn er ugifte og i 30’erne. Jens Christensen Edderup dør i Kærby den 3. september 1858. Præsten skriver, at han var gårdfæster i Kærby og blev 68 år gammel. Jens Edderups søn, Søren Christian Jensen, overtager gården og har den ved folketællingen i 1860, hvor den 77-årige Maren Jensdatter bor hos sønnen. Søren Christian er i mellemtiden blevet gift med Dorthea Pedersdatter, som er født i Valsgaard sogn i Aalborg Amt. Sammen har parret datteren Maren Sørensdatter på 5 år. Søren Christians 45-årige ugifte søster, Kirsten, bor også hos parret på gården.

På kirkedagen 6 p pasch 1791, som er den 5. juni 1791, er Karen Sørensdatter, der er indskrevet som Christen Smeds Kone af Edderup, gudmor i Sem kirke. Pigen bliver døbt med navnet Anne Madsdatter, og hendes far er Mads Rasmussen af Sem, der jo også får en søn, som Karen Sørensdatters datter, Johanne bliver gift med. Christen Smed er i øvrigt også selv fadder sammen med Christen Skrædder og Olle Nielsen af Sem. Del-gudmor er en datter af Niels Rasmussen af Sem.
 

På kirkedagen 14 p Trin 1791, som er den 25. september 1791, er Karen Sørensdatter, indskrevet som Christen Smeds Kone af Edderup, igen gudmor og nu i Hem kirke. Det er Anders Andersens datter, der bliver døbt Kirsten Andersdatter denne dag. Kirsten bliver begravet den 9. oktober 1791 på Hem kirkegård. Familien Andersen er fra Præsten Balvigs Skovhus. Del-gudmor er Giertrud Sørensdatter, som er datter af Søren Andersen. Faddere er Christen Smed af Edderup, Søren Hougaard og Søren Andersen af Hem. Den lille pige bliver begravet 3 uger gammel.

Karen Sørensdatter i Edderup efter 1791

Karen Sørensdatter af Edderup bliver mor til en søn sammen med Christen Jensen Smed den 21. december 1792, der bliver hjemmedøbt med navnet Søren Christensen søndag den 23. december 1792. Præsten skriver følgende, da den lille dreng bliver fremstillet i Sem kirke den 20. januar 1793:
1792 d 21 Decbr havde Christen Jensen Smed og hans kone Karen Sørensdatter af Ederup deres Egte Barn fød og d 23de Dito Blev hiemme Døbt nauflig Søren ---
Dåben bliver bekræftet i Sem kirke den 20. januar 1793, hvor præsten skriver:
1793 d 20de Dito [Jan:] Blev Christen Jensen Smeds Søn af Ederup i Siem Sogn Bekræftet i sin Daab i Siem Kirk naunflig Søren, frembaaren af Maren Nielsdatter Møller i Siem Kirk. Og Christen Troelsens Datter Johanne af Siem fulte med /: fadre der til var Søren Nielsen Søn Jens. Christen Smed Søn Christen.  og Niels Rasmussen Søn Rasmus af Siem ---
Den 8-årige Søren Christensen bor hos sin mor og stedfar på gården i Edderup ved folketællingen i 1801. Sammen med sin 3 år ældre søster bliver Søren Christensen konfirmeret i Sem kirke den 10. april 1809. Søren er altså 16 år gammel ved konfirmationen. Den ugifte 42-årige Søren Christensen bor stadigvæk på gården i Edderup og sin gamle mor og stedfar ved folketællingen i 1834. Søren Christensen bor på gården hos sin halvsøster, Ane Kirstine Sørensdatter af Edderup, ved folketællingen i 1840. Søren Christensen dør den 28. marts 1849 i Edderup, og han bliver således 57 år gammel. Søren Christensen bliver således aldrig gift eller får børn, men da han dør, skriver præsten også, at han var en krøbling, der havde ophold på sin fødegård, samt at han var svag og brystsyg op til det tidspunkt, hvor han døde.

Karen Sørensdatter, som er gift med Christen Smed af Edderup, er del-gudmor, da Mads Rasmussen af Sem og Maren Nielsdatter får døbt en datter med navnet Karen Madsdatter den 21. april 1793 i Sem kirke. Gudmor er hustruen til Ole Jensen af Stovby i Hald sogn. Faddere er Mads Olesen af Sem, Rasmus Nielsen af Sem og Peder Christensen af Sem.

Den 7. juni 1795 er Karen Sørensdatter gudmor i Sem kirke, idet præsten skriver, at gudmor er Christen Smeds hustru af Edderup. Det er atter Mads Rasmussen af Sem, der får døbt en datter med navnet Cidsel Marie Madsdatter. Del-gudmor er en tjenestepige hos Olle Maagaard af Sem. Faddere er Christen Smed af Edderup, Olle Maagaard og Christen Skrædder af Sem.

Igen søndag den 13. september 1795 bliver Karen Sørensdatter mor, idet hun føder en søn, der bliver døbt med navnet Søren Christian Christensen. Præsten skriver efter fremstillingen i kirken den 20. september 1795:
1795 d 13de Septbr blev Christen Smeds og hans kone Karen Sørensdatter af Ederup deres Egte Søn fød ---: som d 15de Dito blev hiemmedøbt Naafnlig Søren Christian forrettet af Hr. Grønbech
1795 d 20de Septbr blev bemælte Christen Smed Bagi af Ederup bekræftet i sin daab i Siem Kirke naunelig Søren Christian frembaaren af Christen Joensens Kone fra Udbyes Høÿs færgested og Mads Rasmussens kone fra Siem fulte med, faderne dertil var Mads Rasmussen af Siem, Peder Nielsen af Ederup og Peder Somers Søn Niels af Bemt [bemeldte] Ederup forrættet af Hr. Grønbech

Karen Sørensdatter alias Christen Smeds hustru vender tilbage til kirken den 18. oktober 1795, skriver præsten. Den 6-årige Søren Christian Christensen bor hos sin mor og stedfar på gården i Edderup ved folketællingen i 1801.

Sit sidste barn med Christen Jensen Smed føder Karen Sørensdatter søndag den 15. oktober 1797 i Edderup. Drengen bliver døbt Niels Christensen. Efter dåben i Sem kirke skrive præsten følgende:
1795 d 15 Octb: belv Christen Smeds og Konnes Karen Sørrens Datter Deres Egte barn Døbt i Sem Kiærk og blev holdet for Daaben af Christian Sørrensen Konne i Udbye Høy og kaldt Niels – og fulgte med Skødtens Konne i Sødrigholm Maren x Datter. Mands faderen Sørren Nielsen i Ederup do Peder Nielsen og Peder Somer – forrettet af hr. Røring
Der
vides ikke mere om Niels, men han er ikke med i skiftet 5 måneder senere, og ikke i lægdsrullen for 1798, og han bor ikke hos familien ved folketællingen i 1801, så han er nok død som spæd.

Karen Sørensdatters første mand, Christen Jensen Smed, dør den 26. marts 1798, og der laves et skifte efter ham dagen efter fra Overgaard Gods, som Edderup hører under, og hvilket lyder følgende i kortform:
Den 27. marts 1798: Gårdmand Christen Jensen Smed af Edderup i Sem sogn er død. Enken er Karen Sørensdatter. Børn fra første ægteskab med Johanne Christensdatter: Søn, Jens Christensen, 34 år [1764], datter, Karen Christensdatter, som er gift med Andreas Andersen af Hem præstegårds skovhus, søn, Christen Christensen, 26 år [1772], som tjener i Skrødstrup, søn, gårdmand Jens Christensen af Assens i Falslev sogn. Børn fra andet ægteskab med Karen Sørensdatter: Datter, Johanne Christensdatter, 10 år [1789], datter, Anna Christensdatter, 9 år [1790], søn, Jens Christensen, 7 år [1791], søn, Søren Christensen, 5 år [1793], søn, Søren Christian Christensen, 2 år [1795]. Lavværge for enken er hendes far, gårdmand Søren Nielsen af Edderup. Vurderingsmænd: Peder Nielsen og Niels Pedersen Sommer af Edderup. Boet bliver registreret. Den efterfølgende skifteforretning er sat til den 24. april 1798, men denne er ikke indskrevet. Underskrevet af Karen Sørrensdatter, Sørren Nielsøn, Niels Sommer og Peder Nielssøn, hvoraf de 3 mænd selv kan skrive deres fulde navn.

Da Karen Sørensdatter i Edderup sætter sine initialer på skiftet efter sin første mand i 1798.

Karen Sørensdatter i Edderup efter marts 1798

Da der skrives hovedlægdsrulle over Sem sogn, lægd 99, i 1798, er der følgende om Karen Sørensdatters drenge:
18 16: Far: Christen Smed, søn, Jens Christensen, født i Edderup, 7 år, opholder sig i Edderup
94 62: Far: Christen Smed, søn, Søren Christensen, født i Edderup, 5 år, opholder sig hjemme
120 75: Far: Christen Smed, søn, Søren Christensen, født i Edderup, 3 år, opholder sig hjemme


Som enke bliver Karen Sørensdatter gift igen med Søren Pedersen i Sem kirke, og hun bliver således gift med sin fætter, idet hendes far er storebror til hans far. Trolovelsen foregår søndag den 2. december 1798. Vidner ved deres trolovelse er brudgommens far, Peder Nielsen, og brudgommens farbror, Søren Nielsen, som begge er gårdmænd i Edderup. Peder har den nordøstlige skovgård, mens Søren har den østlige østergård. Præsten skriver ved trolovelsen:

Vi underskrivere - Sørren Nielsen og Peder Nielsen begge gårdmænd i Edrup Bye indesvarer, og i alle Maader vil være Ansvarlige for at hans Kongelige Majæstets allernådigste ? ? ?  indfandt ? ? kund til at Ungkarl Sørren Pedersen og Enken Karen Sørren Datter begge af bemelt Bye maae faae hinanden til Ægte indskrevet dn ?????....??? sker i Kirken uden ? Trolovere og til Tillysning paa Prædiken mellem alle ? giøres. Siem d. 2 December 1798

[Underskrevet af Peder Nielsön og Sørren Nielsen]

Karen Sørensdatter og Søren Pedersen bliver gift kun 5 dage senere, fredag den 7. december 1798, i Hem kirke. Det vides ikke, hvorfor de bliver gift i Hem, idet de jo begge hører under Sem.

Søren Pedersen spilder ikke tiden, og Karen Sørensdatter bliver kort efter brylluppet gravid. Allerede året efter fredag den 13. september 1799 føder hun Sørens første barn Anne Sørensdatter, så der er kun gået 10 måneder efter vielsen. Pigen hjemmedøbes søndag den 15. september 1799 og i Sem kirke søndag den 27. oktober 1799. Præcis samme dag – den 27. oktober 1799 – får Søren Madsen Møller døbt sin søn Christen Sørensen i nabokirken i Hem (som er dobbeltsogn med Sem), så det er en dag af stor betydning for familien Knudsen. Præsten skriver om dåben i Sem kirke:

D. 13 Septb blev gårdmanden Søren Pedersen og hustru Karen Sørrens Datter i Ederup deres Ægte Barn født og hiemme Døbt d. 15de Do Anno og blev bekræftet i sin Daab i Siem Kirke d. 27de Okto Den som bar det Chresten Laursen Kone i Siem og Karen Peders Datter fulgte med, Peder Nielsens Datter Dorthe af Ederup, Rasmus Nielsen af Siem og Peder Nielsens Søn Peder, Peder Somers Søn Chresten i Ederup

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Karen Sørensdatter sammen med ægtemanden, Søren Pedersen, samt hendes 4 børn fra det forrige ægteskab samt Karen og Sørens fælles barn.

Torsdag den 18. juni 1801 bliver Karen Sørensdatter af Edderup mor til en søn, der får navnet Peder Sørensen, og som bliver døbt i Hem kirke søndag den 28. juni 1801, men Peder dør nok som lille dreng.

Endelig er Karen Sørensdatter omkring 40 år gammel, da hun i stamtræet bliver mor til Anne Kirstine Sørensdatter mandag den 12. december 1803. Anne Kirstine Sørensdatter dør i Edderup den 8. august 1879, hvor hun er enke efter gårdmand Niels Pedersen af Edderup. Anne Kirstine bliver således 76 år gammel.

Karen Sørensdatters far, Søren Nielsen, dør onsdag den 14. marts 1804, og han bliver 68 år gammel.

Søndag den 8. april 1804 er der konfirmation på Edderup Skovgård. Pigen, som konfirmeres i Mariager kirke, er Karen Sørensdatters fra første ægteskab ved navn Johanne Christensdatter. Samme dag konfirmeres 2 piger fra Sem i Mariager, Kirsten Madsdatter og Kirsten Andersdatter.

Karen Sørensdatter føder lillebroren til Ane Kirstine, Christen Sørensen, i oktober 1807, hvor Karen er 44 år gammel. Kirkebogen mangler for perioden, men præsten skriver ved Christens konfirmation, at han er født 8 uger før jul, så derfor ved vi, at det må være sket tæt på den 24. oktober 1807.

Den 4. januar 1808 står Søren Pedersens hustru, Karen Sørensdatter fra Edderup, gudmor i Sem kirke, da Friderich Christensen og hustru Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Friderichsen. Friderich Christensen-familien bor til leje hos gårdmand Mads Rasmussen i Sem by, dvs. samme mand, som hun stod gudmor for 13 år tidligere. Karen står gudmor sammen med Niels Pedersens kone af Edderup, Kirstine Jensdatter. Faddere ved denne lejlighed er Mads Rasmussen, Jens Lundkier og Jens Kræmer, som alle er gårdmænd i Sem by.

Karen Sørensdatters søn, Jens Christensen, bliver konfirmeret i Mariager kirke den 9. april 1809, hvor han er 17 år gammel.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor Karen Sørensdatter stadigvæk sammen med Søren samt 5 voksne, ugifte børn og et måske barnebarn.

Karen Sørensdatter bliver altså i alt mor til 8 børn.

Karen Sørensdatter dør onsdag den 8. november 1837 i Edderup. Karen er da 76 år gammel. Karens ægtemand overlever hende med 5 år.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Anne Kirstine Sørensdatter<- Karen Sørensdatter 

Karen Sørensdatter som indskrevet i Sem kirkebog ved trolovelsen den 7. december 1798. Bemærk: Sørren. Måske er det et dobbelt-r. Måske er det forvirring mellem gotisk og latin - det 2. "r" er et gotisk "e", men bagefter kommer et latinsk "e". I Karen er e'et latin, i Datter er det gotisk.

Else Marie 17.11.2022 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg, ugift
Gift 1835 i Kastbjerg med Anne Marie Andersdatter. Gårdmand i Kastbjerg og dør 1

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...