Christen Laursen (1764 - 1826)

9 af 32 - Christen Laursen

bliver født midt i juni 1764 på en gård under Sem by som søn af Laurs [Laust] Svendsen og Dorthe Christensdatter. Ved fødslen er faren 56 år gammel og i andet ægteskab, mens moren er 30 år gammel. Christen Laursen opkaldes altså efter sin morfar, som vi ikke kender med sikkerhed, men som nok er fra Asferg, og som i forhold til indicier må være Christen Knudsen fra matrikel 21 i Asferg. Da Christen Laursen bliver døbt i Sem kirke på Sankt Hans dag i 1764, dvs. den 24. juni 1764, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:

St. Hans Dag som indfaldt den første Søndag efter Trinitatis; hafde Laurs Svendsøn i Seem en Søn til Daaben blev kaldet Christen, som Michel [Christensen] Horboes Hustru fra Faarup bar, Faddre var Christen Knudsøn af Asferg, bemelte Michel Harboe af Faarup, Christen Lassøn af Seem, Michel Michelsøns kone ibm og Christen Jespersøns Datter af Schröstrup mølle
[Bemærk, at familien i Sem både bliver kaldt Laursen, Laustsen og Lauritsen afhængigt af præsternes luner. Christen Knudsen af Asferg kan både være morfaren Christen Knudsen men det kan også være morbroren, der også kaldes Christen Knudsen eller med tilnavnet lille Christen Knudsen alias Christen Christensen Knudsen. Michel Christensen Harboe er eventuelt også en morbror, der kunne have arvet Harboe-navnet fra sin svigerfamilie.]

Christen Laursen bliver konfirmeret allerede som 13-årig i 1777.

Da han bliver konfirmeret i Mariager kirke den 6. april 1777, skriver præsten, at det er Christen Lauritsen af Sem. Samme dag konfirmeres samme sted Karen Sørensdatter af Edderup i Sem sogn , så de to familier støder allerede her ind i hinanden. Christens senere hustru, Karen Pedersdatter af Edderup, bliver først konfirmeret 3 år senere, nemlig i Mariager kirke i 1780, hvor hun er 17 år gammel.

Da handskemager Christen Nielsen af Sem den 26. oktober 1782 får døbt sønnen Niels Christian Christensen, er gudmor Lauritz Svendsens tjenestepige, Berthe. Lauritz Svendsens søn, Christen Laursen, er fadder for den lille dreng, dvs. Christen Laursen er første gang fadder som 18-årig. Den lille Niels Christian dør kun 14 dag gammel, hvorefter Christen Nielsen Hanskemagers søn bliver begravet.

Den 7. november 1784 er Lauritz Svendsens søn, Christen Laursen, fadder i Sem kirke for Christen Nielsen Handskemager af Sem, da denne får døbt en datter med navnet Elisabeth Christensdatter. Præsten angiver ikke, hvilken af Laust Svendsens sønner, der her er tale om, men der må være tale om Christen Laursen, da Jørgen Laursen er for ung. Gudmor er Axel Pedersens hustru fulgt af Poul Christensens hustru af Sem. Andre faddere er Mads Nielsen Bach og Niels Refsbech af Sem.

Da Axel Pedersen af Sem den 30. oktober 1785 får begravet sin hustru, Anne Hansdatter, der døde 30 år gammel i barselssengen, og samtidigt får døbt sin søn med navnet Hans Axelsen, er Laust Svendsens søn, som nok må være Christen Laursen, fadder for den lille moderløse dreng. Gudmoren i Sem kirke ved denne lejlighed er Mads Rasmussens hustru. De andre faddere er Mads Nielsen Bach og Michel Jensen Nørgaard af Sem. Den lille Hans Axelsen dør knap 4 uger gammel, idet den lille dreng bliver begravet den 28. november 1785 på Sem kirkegård.

Gennem folketællingen den 1. juli 1787 findes Christen Laursens mor, der hedder Dorthe Christensdatter. Christen Laursen bor altså som 23-årig hjemme på gården hos forældrene i 1787. Det gør to af hans mindre helsøskende også.

Da hovedlægdsrullen over Sem sogn skrives i 1789 for første gang, er den 25-årige Christen Laursen allerede på tidspunktet fjernet fra lægdssystemet og dermed ikke inkluderet på rullen. Det er Christens lillebror, Jørgen Laursen, derimod.

Familiens tilknytning til Asferg vises igen den 6. juni 1799, selv om Christen Laursen endnu ikke er blevet gift med sin hustru, Karen Pedersdatter af Edderup. Denne dag får Peder Kondrup og Ane Christensdatter af Asferg nemlig døbt deres søn med navnet Christen Pedersen Kondrup. Gudmor er Karen Pedersdatter af Sem, mens Ane Svendsdatter af Glenstrup er del-gudmor. Fadderne er Johan Andersen, Niels Moth samt Knud Christensen af Asferg.

Christen Laursen bliver trolovet til Karen Pedersdatter den 12. juni 1799 i Sem, hvor forloverne er hendes far, Peder Nielsen af Edderup, samt Michel Jensen af Sem. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:

At Ung Karl Chresten Laursen og pigen Karen Pedersdatter som agter at indlade sig i Ægte-skab ikke ere hinanden saa nær beslægtede at de ey maatte faae hinanden; saa og; at eller intet er, som kand hindre dette Ægte=skab i nogen maade; indestaar vi underskrævene forlovere for. –
Siem d 16de Junius 1799er
Peder Nielsøn Ederup    Mickel Jens sen Siem

Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, må derfor være Peder Nielsens datter af Edderup i Sem sogn. Den 12. juli 1799 bliver Christen Laursen og Karen Pedersdatter viet i Sem kirke, hvorefter præsten skriver:

Juli = d 12te Blev over nævnte Christen Laursen og  pige Karen Peders Datter Brude Wiet i Siem=kirke
Foretet hr. Provst Balvig

Den 27. oktober 1799 er Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, gudmor til sin bror, Søren Pedersens datter af Edderup, som bliver døbt Anne Sørensdatter. Disse to familier kommer jo senere i familie med hinanden igennem Christen Knudsen, hvis forældre er fætter og kusine, og hvis morforældre også er fætter og kusine.

Den 17. november 1799 er Christen Laursen forlover i Sem for det senere ægtepar, Rasmus Pedersen og Kierstine Sørensdatter [skrevet i kirkebogen med dobbelt-r i Sørren]. Den anden forlover, der stiller op for parret, er Peder Andersen. Både Christen og Peder underskriver med egne underskrifter.

Christen Laursens gård lå med den smukkeste udsigt over Sem sø. De tilhørende marker lå lige syd for Edderup ejerlav. Som man kan se på kortet, har der været en vej fra Edderup skovgårde til Sem kirke over Laursens marker.

Christen Laursen fra 1800 til 1804 i Sem

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Christen Laursen altså gift, men parret har endnu ikke fået børn. Christen Laursens lillebror, Jørgen, der er soldat ved regimentet i Århus, er dog indskrevet i folketællingen hos dem foruden Christens mor:

Christen Lauritsen               37 år Gift       Fæste            Gårdmand

Karen Pedersdatter             38 år Gift       Hans kone

Jørgen Lauritsen                 27 år Ugift     Hans bror       Soldat wed Aarhus Reg

Dorthe Christensdatter         67 år Enke     Hans mor       Har ophold på gården

Søndag den 17. maj 1801 bliver Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, mor til en datter, som bliver døbt Dorthe Christensdatter, og som opkaldes efter og får samme navn som Christens egen mor. Pigen dør dog allerede tirsdag den 26. maj 1801 efter at være blevet hjemmedøbt tirsdag den 19. maj 1801. Præsten skriver efter begravelsen den 31. maj 1801:

Anno 1801 Den 17de May blev Christen Laursens hustru Karen Pedersdatter i Sem Sogn forløst med en Datter som den 19de hujus blev hiemedøbt Dorthe, som døde den 26de hujus, og blev begravet i Sem Kirkegaard den 31de hujus, gamel 9 Dage

Den lille Dorthe Christensdatter dør altså 9 dage gammel, hvorefter hun bliver begravet på den lokale kirkegård.


Den 23. februar 1802 er Christen Laursen fadder i Sem kirke for Søren Nielsens søn i Edderup, Jens Sørensen og dennes hustru Maren Pedersdatter, da parret får døbt deres datter for Anne Marie Jensdatter, mens de opholder sig på barnets farfars selvejergård i Edderup. Farfaren, Søren Nielsen af Edderup, er også fadder for sin søns lille datter foruden Niels Pedersens hustru, Kirsten Sørensdatter, hvor præsten fejlagtigt skriver Karen Sørensdatter, sognefoged Mads Rasmussen og Niels Sommers hustru, Anne Marie Christensdatter.

Tirsdag den 6. juni 1802 føder Peiter Justesens hustru, Maren Rasmusdatter, et pigebarn, mens hun opholder sig hos familien Christen Laursen i Sem by. Pigen døbes Maren Peitersdatter søndag den 13. juni 1802 i Sem kirke, hvor Christen Laursen står fadder. Gudmor er Maren Andersdatter, som er gift med Rasmus Greve i Skjellerup, fulgt af sognefoged Mads Rasmussens kone, Maren Nielsdatter fra Sem. Andre faddere er Michel Nørgaard og Hans Jensen af Sem.

To dage efter fødslen, dvs. torsdag den 8. juni 1802, dør Peiter Justesens hustru, Maren Rasmusdatter, i Christen Laursens hus, og hun blev kun 28 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen:

Maren Rasmusdatter, som opholdt sig i Christen Laursens Huus, efter at hun den 6de hujus blev forløst med en Daatter, og blev begravet den 13de hujus i sin alder 28 Aar

Den 27. november 1802 får Christen Laursen døbt sin første søn i Sem kirke. Drengen opkaldes efter sin farfar, Laurs Svendsen, og han døbes derfor Laurs Christensen. Allerede i 1803 medtages Christen Laursens søn på tillægslægsrullen over Sem sogn med følgende:
Ny 141: Far, Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, opholder sig hjemme, født den 27. november 1802 [andre lægdsoplysninger om Laurs er kronologisk længere nede på denne side.]

Laurs Christensen bliver konfirmeret som 16-årig i Sem kirke søndag den 29. marts 1818, hvilket i øvrigt sker sammen med
Christen Sørensen Fur fra familien Møller denne hjemmeside. Præsten skriver, at Laurs er søn af gårdmand Christen Laursen og hustru Karen Pedersdatter i Sem by.Laurs Christensens dåbsindgang findes ikke, da indførsler mangler fra perioden. Laurs Christensen bliver gift med Karen Olesdatter, og ved folketællingen i 1834 har parret en gård i Sem uden børn men med 3 tjenestekarle. Ca. den 27. juni 1834 har parret dog fået datteren Ane Cathrine Laursen, men hun bliver kun 8 uger gammel og dør den 27. august 1833. Den 21. juni 1837 bliver Laurs Christensen far til et dødfødt barn. Laurs Christensen er inkluderet på hovedlægsrullen over Sem sogn i Randers Amt med følgende, da den skrives i 1837:
12 8: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 33 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A1830 10 Comp uøvet gaardmand
Laurs Christensen bliver ikke særligt gammel, da han dør som 39-årig den 16. november 1842, hvor præsten skriver, at han var gårdmand og sognefoged i Sem sogn [lige som sin far]. Hans mor gifter sig med en ny mand fra Hvam sogn, og de bor på gården i Sem ved folketællingen i 1845.

Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter fra Sem, er gudmor i Sem kirke den 24. juli 1803 for inderste Christen Nielsen og hustru Mette Andersdatter i Sem kirkelade, da parret får døbt sønnen Anders Christensen. På denne hjemmesides forside er et foto af den stadigvæk eksisterende Kousted kirkelade, og Sem kirkelade har nok set ligeledes ud. Faddere er tjenestepigen Kierstine Andersdatter fra Skrødstrup, gårdmændene Jens Nørgaard og Jens Laursen af Sem foruden Jens Nørgaards karl, Niels Christensen.

Den 3. marts 1804 er Christen Laursen i Sem fadder i den lokale kirke for gårdmanden Mads Rasmussen og dennes hustru Maren Nielsdatter. Parret har fået en søn, der bliver døbt med navnet Hans Christian Madsen. Gudmor er Mads Hansens datter, Kirstine Madsdatter, og del-gudmor er Maren Hansdatter af Enslev. Andre faddere er gårdmændene Hans Jensen og Jens Nørgaard af Sem by.

Fredag den 11. maj 1804 er der en trolovelse i Sem by. Det glade par er ungkarl Søren Christensen og enken Anne Sørensdatter, som begge bor i Sem by, og som bliver viet den 15. juni 1804 i Sem kirke. En af forloverne er Christen Laursen, og han sætter sin underskrift i kirkebogen som vidne derpå sammen med Jens Nørgaard, der er gårdmand i Sem by.

Fredag den 20. juli 1804 er Christen Laursen fadder til en pige, der bliver døbt Karen Jensdatter. Hendes far er Jens Sørensen af Edderup, som nok er Christens kone, Karen Pedersdatters fætter. En af de andre faddere er konens bror, Søren Pedersen i Edderups stedsøster, Johanne Christensdatter, som vel også må være halvsøster til Christens kone. Desuden er Peder Nielsens datter, Bodil [må vel være Søren Nielsens datter, Bodil Sørensdatter, da Peder ikke har nogen datter med navnet Bodil, og Bodil er søsteren til Jens Sørensen] fadder, foruden gårdmand Niels Pedersen af Edderup, som er Peder Nielsens søn og bror til Karen Pedersdatter. Sidste fadder er ungkarl Niels Madsen fra Sem by.

Den 19. august 1804 er Christen Laursen i Sem igen fadder i kirken, og nu er han det for fæstehusmand Anders Jensen og hustru Maren Pedersdatter af Sem, der har fået sønnen Peder Andersen, som er hjemmedøbt den 19. juli 1804. Andre faddere er Mads Rasmussens hustru, Maren Nielsdatter, Jens Nørgaards tjenestepige, Margrethe Andersdatter, gårdmand Mads Rasmussen samt Jens Nørgaard, alle fra Sem by.

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, medtages på hovedlægdsrullen over Randers Amt og Sem sogn i 1804 med følende data:

141 101: Far, Christen Laursen, søn, Lars Christensen, født i Sem, opholder sig hjemme, født den 27. november 1802

Christen Laursens underskrift, da han står som forlover ved brylluppet i Sem i 1804. Egentligt underskriver han sig vel med "Chresten Laursen".

Christen Laursen af Sem fra 1805

Søndag den 21. april 1805 bliver en pige ved navn Maren Andersdatter konfirmeret i Mariager kirke. Hendes far er hyrden Anders Sørensen af Sem. Præsten tilføjer, at Maren er tjenestepige hos Christen Laursen af Sem, så denne 16-årige pige har nok taget sig noget af parrets lille søn, Jesper.

Christen Laursen bliver den 7. eller 27. april 1805 far til Jesper Christensen i Sem by, afhængigt af hvilken kilde som er rigtig. Dåben angives kun ved optagelsen på tillægslægsrullen og drengens konfirmation, da kirkebogen mangler for året. Hvem Jesper egentlig opkaldes efter, vides ikke, men det kunne være efter Christens forrige svigerfar i Skrødstrup Mølle.

Igen i 1806 får Christen Laursen konfirmeret en af sine tjenestefolk i Mariager kirke. Præsten skriver, at drengen hedder Christen Jensen og er fra Øster Tørslev.

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er optaget på hovedlægsrullen over Sem sogn for 1806 med følgende data:
101 76: Far: Christen Laursen, søn, Lars Christensen, født i Sem, 3 år, opholder sig hjemme

Der går 4 år, før hovedlægsrullen for Sem sogn opdateres i 1810, og nu er der følgende om Christen Laursens søn, Laurs Christensen:
76 64: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 6 år, opholder sig hjemme

Christen Laursen sætter nok engang sin underskrift i Sem kirkebog den 13. januar 1811. Han er da sammen med Hans Jensen forlovere for parret Niels Christensen og Maren Andersdatter i Sem, der vil giftes. Christen sætter selv sin underskrift, mens præsten skriver, at Hans Jensens er sat ”med paaholdt haand”. Christen Laursen tilføjer foruden underskriften ordet ”Selvejer”.

Den 10. juni 1811 står Christen Laursen – her skrevet som Larsen – fadder i Sem kirke, men hans hustru Karen Pedersdatter er delgudmor, da inderste i Sem (lejer og daglejer) Niels Christensen og hustru Maren Pedersdatter får sønnen Christen Nielsen.

Christen Laursens mor, Dorthe Christensdatter, dør torsdag den 17. oktober 1811 i Sem, hvor hun var 77 år gammel.

Den ældste af Christen Laursens sønner, Laurs Christensen, medtages på den opdaterede lægsrulle over Sem sogn i 1813 med disse data:
64 52: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 9 år, opholder sig hjemme

Den 9. januar 1814 er gårdmand Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, gudmor i Sem kirke for Peder Espersen og Kirsten Jensdatter, da parret får døbt sønnen Esper Pedersen. Faddere er pigen Ane Jensdatter, gårdmand Rasmus Nielsen, husmand Christen Hansen samt ungkarl Anders Jensen af Sem by og sogn. I den gamle kirkebog angives Ane Jensdatter til at være en datter af Jens Andersen. I den er Jens Jensen Lundkiær også indsat men efterfølgende streget over.

Den 16. december 1814 er Christen Laursen sammen med Jens Nørgaard forlovere i Sem. Det kommende brudepar er fæstegårdmand Søren Christensen af Sem by og Ellin Pedersdatter. Ellin og Søren bliver gift i Sem kirke den 17. marts 1815.

Hovedlægdsrullen over Randers Amt og Sem sogn, lægd 99, skrives den næste gang i 1816 af sognedfoged Peder Pedersen af Hem. Christen Laursens søn, Laurs Christensen af Sem, er nu medtaget på rullen med følgende data:
52 40: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 12 år, opholder sig hjemme

Den 9. august 1818 er gårdmand Christen Laursen af Sem fadder i Sem kirke for tjenestepigen Maren Nielsdatter af Edderup, da hun får døbt sin uægte søn for Peder Christian Pedersen. Udlagt barnefar er ungkarl Peder Christensen af Hald sogn. Tjenestepigen Ane Nielsdatter er gudmor fulgt at Rasmus Sørensens hustru af Edderup, Dorthe Pedersdatter. Andre faddere er husmand Christen Pedersen og ungkarl Søren Nielsen af Edderup.

Den 5. december 1818 er Christen Laursen og Peder Axelsen sognefoged forlovere for brudeparret fæstehusmand Pejter Justsen og Elisabet Christensdatter, der begge bor i Sem by.  Parret bliver viet den 21. februar 1819 i Sem kirke.

Den 14. marts 1819 er Christen Laursen af Sem fadder i den lokale kirke for selvejerhusmand Niels Christensen og hustru Maren Andersdatter, da parret får døbt deres datter med navnet Maren Nielsdatter. Gudmor og del-gudmor er Mariane Andersdatter og Kirsten Jensdatter af Stovby i Hald sogn. Andre faddere er husmand Peiter Justsen og aftægtsmand Jens Nørgaard, som begge er af Sem.

Lægden over Hem og Sem sogne i Randers Amt bliver atter opdateret i år 1819, og Christen Laursens ældste søn er på rullen med følgende:
40 39: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 15 år, opholder sig hjemme

Den 14. november 1819 er Christen Laursen sammen med Jens Nørgaard forlovere for brudeparret Jens Jacobsen af Tvede og Johanne Nielsdatter af Sem by. Parret bliver viet i Sem kirke den 4. december 1819.

Den 8. oktober 1820 er Christen Laursen af Sem forlover for brudeparret gårdmand Christen Pedersen af Råby og Maren Nielsdatter af Edderup. At brylluppet må indgås, bekræftes dog først den 6. november 1820 med en attest for Christen Pedersen. Den anden forlover er Niels Pedersen af Edderup, som er brudens far. Parret bliver viet den 10. november 1820 i Sem kirke.

Laurs Christensen, Christen Laursens søn, er også på hovedlægsrullen fra Randers Amt, da den opdateres i 1822 af sognefoged Peder Pedersen Sparre af Hem:
39 28: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 18 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme

Den 13. april 1823 er Christen Laursen forlover for et brudepar i Sem sammen med Peder Jespersen. Parret er boelsmand Jens Pedersen af Enslev og Ane Pedersdatter af Sem, der bliver gift i Sem kirke den 20. juni 1823.

Lægd 99 under Randers Amt, som er Sem og Hem sogne, bliver næste gang opdateret i hovedudgave i 1825, og Christen Laursens søn er nu på rullen med følgende:
28 24: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 21 år, 62½ [overstreget] 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, Gms [gammel mands søn] bevist Ses 1826, Nu Gbfs Ses 1828

Christen Laursen bliver altså far til 3 børn: Dorthe, Laurs og Jesper, hvoraf Dorthe dør som spæd. Laurs får en datter, og da Jesper kun får 2 sønner, hvoraf det ægte slægtsled uddør efter 2. generation, lever denne familie altså ikke videre i historiens dna pga. en masse unger.

Christen Laursen dør søndag den 12. november 1826. Christen begraves fredag den 17. november 1826 på Sem kirkegård. Præsten skriver, at Christen var gårdmand i Sem, og at han blev 62½ år gammel, og det stemmer. Endvidere skriver præsten, at dødsattesten blev udfærdiget den 13. november 1826.

Da hovedlægsrullen over Sem sogn i Randers Amt opdateres for 1828, er Laurs Christensen af Sem nu på rullen med disse data:
24 19: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 24 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, gbfs – S1830 Artill 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, overtager farens død moderens gård i Sem, angives det ved hans bryllup i 1829, hvor han bliver gift med Ole Maagaards datter, Karen Olesdatter Maagaard. Pigens far og bror er forlovere for parret, da trolovelsen indgås. Laurs Christensen er derefter sognefoged i Sem ligesom sin far, og han bliver far til en datter. Laurs Christensen bliver dog ikke gammel, idet han dør 39 år gammel i Sem den 16. november 1842.

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er naturligvis også på hovedlægsrullen over Sem og Hem sogne, lægd 99, da Randers Amt opdaterer sin hovedudgave i 1831:
19 15: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Siem, 27 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, a1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand begyndt sess 1832

Sem og Hem sogne, lægd 99, får af Randers Amt opdateret hovedlægsrullen nok engang i 1834, og denne gang er Laurs Christensen repræsenteret med disse data:
15 12: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 30 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand.

Selv om Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er oppe i en pæn alder, slettes han stadigvæk ikke fra lægsrullesystemet, da Randers Amt opdaterer Sem og Hem sogne i 1837:
12 8: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 33 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er sidste gang på hovedlægsrullen, da Randers Amt laver en ny udgave af den i 1840:
8 6: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 36 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand, Død D 1842

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Jesper Christensen <- Christen Laursen

Christen Laursen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1764

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...