Christen Knudsen (Jespersen) (1834 - 1911)

3 af 8 - Christen Knudsen Jespersen

bliver født torsdag den 27. marts 1834 i Edderup i Sem sogn og sikker på Edderup Skovgård. Ved dåben den 13. april 1834 i Sem kirke er følgende note indsat af præsten Niels Andreas Bergmann, da han døber drengen Christen Knudsen:
Moderen (Ane Kirstine Sørensdatter) kom frugtsommelig fra Dalbyover d. 16. november.
 
Som gudmødre til den lille uægte dreng er Johanne Christensdatter af Edderup og Karen Olesdatter af Sem. Fadderne er sognefoged Laurs Christensen i Sem [der er drengens farbror] samt ungkarlene Peder og Christen Sørensen af Edderup.

Christen Knudsen bliver døbt ”Knudsen” og ikke ”Jespersen”, fordi Ane Kirstine ikke har villet fortælle, hvem faren er. Efter dåben sladrer ifølge præsten ”en Søren Andersen” om, hvem faren er, og dennes navn bliver derfor også indskrevet i kirkebogen af præsten, men da er Christen allerede døbt Knudsen. Præsten døber ham sikkert Knudsen, da der ingen Knud er i hverken Sem eller Hem sogn, og der er derfor ingen af de lokale mænd, der kan få "skylden". En anden op mere fræk teori er dog denne: Alle har vist, hvem der var faren til barnet med undtagelse af morfaren Søren Pedersen fra Edderup Skovgård. Præsten har måske endda talt med den biologiske farbror, sognefoged Laurs Christensen fra Sem, og fortalt, at Ane Kirstine Sørensdatter vil opkalde sin søn efter drengens farfar. Men hvad skulle drengen så hedde, når morfaren ikke måtte vide, hvem der var faren? Laurs Christensen har så foreslået at kalde ham Christen Knudsen efter sin egen fars morfar fra Asferg, der også hed Christen Knudsen og er død 52 år før denne begivenhed. Laurs Christensen er 9 år gammel, da hans farmor dør og har måske hørt om hendes far, Christen Knudsen fra Asferg, fra hende? Så måske er Knudsen tilfældigt, men måske er historien mere speget end som så. At hemmeligheden ikke holdt så længe er jo så en anden sag takket være Søren Andersen, der ikke kunne holde mund.

Far til Christen Knudsen er derfor efterfølgende udlagt Jesper Christensen, som er tjenestekarl i Gjerlev. Foruden at hedde Christen Knudsen, er han derfor også ved forskellige lejligheder senere hen opført som Christen Jespersen som barn. Jesper Christensen er født på en gård i Sem ikke langt væk fra Edderup, som hans storebror, Laurs Christensen, har arvet, efter at drengenes far, Christen Laursen, døde i 1826.

Da der skrives hovedlægdsrulle over Edderup i Sem sogn under Randers Amt i 1834, medtages Christen Knudsen første gang på rullen med følgende data:
220 173: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen uægte, født i Edderup, født den 27. marts 1834

Christen Knudsen bliver vaccineret den 9. marts 1836 i Hobro af lægen Petersen, angives det ved hans bryllup. Ved hans konfirmation er det derimod angivet, at han er vaccineret den 9. maj 1836 af distriktslæge Petersen.

Christen Knudsen er da også inkluderet på hovedlægdsrullen over Edderup i Randers Amt, da den opdateres næste gang i 1837:
173 134: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen uægte, 3 år gammel, opholder sig hjemme

Christen Knudsens mormor, Karen Sørensdatter , dør den 8. november 1837, men han har nok næppe kendt hende i særlig stor grad.

Christen Knudsen Jespersens mor bliver  i 1839 gift med en anden mand end drengens far, nemlig Niels Pedersen Finnesen, som bliver gårdmand i en ung alder, og hun får børn med ham, bl.a. sønnen Christen Nielsen Finnesen.

Ved folketællingen den 1. februar 1840, hvor Christen Knudsen er 5 år gammel, bor han på et husmandssted i Edderup hos Rasmus Sørensen og Dorthe Pedersdatter, som er henholdsvis 58 og 74 år gamle, og Dorthe Pedersdatter er jo drengens farfars søster, der dør i november 1842. Christen er opført som plejebarn hos ægteparret. Hans mor bor derimod sammen med sin mand på "31. gård" i Edderup, hvor også hendes far, som nu er enkemand, bor. Niels Pedersen Finnesen har nok overtaget Søren Pedersens gård et stykke inde i ægteskabet, hvor Søren Pedersen er gået på aftægt.

Da hovedlægdsrullen over Sem sogn og Edderup by bliver opdateret for 1840, er Christen Knudsen Jespersen endnu engang inkluderet på rullen under lægd 99:
134 108: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen uægte, født i Edderup, 6 år gammel, opholder sig hjemme

Christen Knudsens morfar, Søren Pedersen, dør den 15. januar 1842, hvor Christen er 8 år gammel, men det er nok heller ikke meget, at Christen har kendt til ham, som følge af hans fødsel som uægte barn.

Vi når frem til året 1842, før vi næste gang finder Christen Knudsen Jespersen på hovedlægdsrullen over Edderup i Sem sogn, som er lægd 99:
108 98: Mor: Ane Kirstine Sørrensdatter uegte, søn, Christen Knudsen, født i Edderup, 9 år gammel, opholder sig hjemme

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er Christen Knudsen 11 år gammel, og plejemoren Dorthe er død. Plejefaren Rasmus Sørensen har giftet sig med en ny ung hustru, Nielsine Pedersdatter, og de har sammen fået datteren Dorthe. Christen har nok haft et godt forhold til den nye plejemor under sin opvækst, idet hans datter, Nielsine Knudsen, nok opkaldes efter hende.

Randers Amt laver en ny hovedlægdsrulle for året 1845, hvor Christen Knudsen Jespersen er repræsenteret med følgende under lægd 99:
98 73: Mor: Ane Kirstine Sørrensdatter uægte, søn, Christen Knudsen, født i Edderup, 12 år gammel, opholder sig hjemme

Atter
i 1848 bliver drenge og mænd i Edderup by under Sem sogn indført i en hovedlægdsrulle, som da har følgende om Christen Knudsen Jespersen:
73 58: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen, født i Edderup, 15 [udstreget] 14 år gammel, opholder sig hjemme, født 27/3 34, cavstn
1849R

Christen Knudsen bliver konfirmeret i 1849 i Hem kirke af sognepræsten Andreas Høyer Berg. Berg skriver, at han er søn af Ane Kirstine Sørensdatter i Edderup og udlagte barnefader Jesper Christensen i Gjerlev. Pastor Berg giver Christen følgende karakterer ved undervisningen: Temmelig gode kundskaber og meget god af opførsel. Dette skrives faktisk også ind i Sem kirkebog.

Som 16-årig er Christen Knudsen ved folketællingen den 1. februar 1850 flyttet hjem til moren og stedfaren på familiegården, hvor han nu bor sammen med de to halvsøskende Inger Nielsdatter og Christen Nielsen:
Christen Knudsen           16 år        Ugift       Deres børn       Sem sogn

Christen Knudsen Jespersen er atter at finde i Edderup i Sem sogn, da Randers Amt opdaterer hovedlægdsrullen i 1851. Han har da følgende data i lægd 99:
58 43: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen, født i Edderup, 17 år gammel, 65¼ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, født 1834, cav: stno: 409. – Sess 
1857.

Ved
folketællingen den 1. februar 1855 som 21-årig bor Christen Knudsen stadigvæk hos sin mor, stedfaren og sine halvsøskende på gården i Edderup.

Da Randers Amt opdaterer hovedlægsrullen over Sem sogn, sker det først i 1856, og denne gang er Christen Knudsen Jespersen på rullen med følgende:
43 30: Mor: Ane Kirstine Sørensdatter, søn, Christen Knudsen, født i Edderup 1834, 22 år gammel, 65¼ tomme høj [1,71 m], opholder sig hjemme, 1857 cav. Ladt. No. 409 S. 1859
Efter 1856 bliver der kun dannet tillægslægdsruller for Randers Amt, og da de to sogne er samme lægd, indskrives en flytning ikke mellem de to byer.

Ungkarl Christen Knudsen, som tjener i Sem, bliver trolovet i slutningen af 1858 til Ane Kirstine Møller af Skrødstrup. Christen bliver viet den 15. januar 1859 i Hem kirke til kæresten, da han er 24½ år gammel. Det må være ægte kærlighed, da de jo begge er temmelig unge. For Christen må det siges at være et fint ægteskab taget i betragtning, at han er født som uægte, mens hun er fra den fine Møller-familie i Skrødstrup. Forlovere er pigens far og bror, Christen Sørensen Fur og Søren Møller af Skrødstrup.

Christen Knudsen får sit første barn den 28. maj 1859, men sønnen Christen Christensen, der fødes og hjemmedøbes hos familien Møller i Skrødstrup dagen efter fødslen, dør 13 dage gammel. Forældrene opgives til tjenestekarl Christen Knudsen og hustru Ane Kirstine Møller af Skrødstrup. Der angives ingen faddere, da sønnen ikke når at blive fremstillet ved dåbsfadet i Hem kirke.

Familien Christen Knudsen flytter fra Skrødstrup i Hem sogn til Edderup i Sem sogn mellem den 15. juni 1859 og den 1. februar 1860.

Folketællingen over Sem sogn den 1. februar 1860 viser nemlig følgende om familien, hvor det ses første gang, at Christen Knudsen også bruger Jespersen som patronym efter sin biologiske far, Jesper Christensen:

Christen Knudsen Jespersen     26 år     Gift      Sem         Husfader, arbeidsmand

Ane Kirstine Christensdatter      29 år     Gift      Hem         Hans kone

Indsidder Christen Knudsen Jespersen med sin hustru Ane Kirstine Møller af Edderup i Sem sogn bliver for anden gang forældre lørdag den 14. juli 1860. Christen og Ane Kirstine bliver da forældre til en datter, som bliver døbt med navnet Ane Kirstine Knudsen. Gudmor og alle fadderne i Sem kirke ved denne dåb er fra Edderup.

Christen indskrevet i Sem kirkebog ved fødslen i 1834

Christen Knudsen efter 1860

Christen Knudsen bliver for tredje gang far den 31. maj 1863, hvor han bliver far til en søn, der også bliver døbt med navnet Christen Knudsen. Lille Christen Knudsen bliver døbt i Sem kirke den 13. september 1863. Præsten skriver om fadderne:
Faddere til drengen er: husmand Christen Sørensen Krag fra Skrødstrup, pigen Nikoline Frederiksdatter i Edderup, husmand Søren Christensen i Edderup, ungkarl Rasmus Nielsen i Edderup og gårdmand Niels Pedersen af Edderup [hans stedfar].
Unge Christen Knudsen bliver gårdejer på Sødring Mark under Udbyhøj i Sødring sogn, og han bliver gift med Nielsine Junker. Han bor i Udbyhøj, da han er forlover for halv-lillesøsteren, Ane Kirstine Knudsens bryllup med Niels Lassen Nielsen i Harridslev sogn i 1906. Ved folketællingen i 1911 bor unge Christen Knudsen i Udbyhøj med hustruen og børnene Jakob Fris Juncher Knudsen, der er født den 20. april 1889, og Else Marie Knudsen, der er født den 22. marts 1891. Else Maries farfar er fadder, da hun bliver døbt i kirken. Derudover er der ikke andre fra Christens familie, der er faddere for ham.

Ved datteren Mette Marie Knudsens dåb i 1865 kaldes faren stadigvæk Christen Knudsen Jespersen, og han er husmand. Mette Marie, der er opkaldt efter sin mormor Mette Marie Hassing, er født den 3. december 1864. Om faddere skriver præsten:
Faddere er pigerne Inger Nielsen [dvs. farens halv-lillesøster] og Marie Nielsen i Edderup, Peder Sørensen fra Kastberg, husmand Christen Sørensen Fur fra Skrødstrup [morfaren] og ungkarl Christen Nielsen i Edderup [dvs. Christen Knudsens halv-bror fra Edderup Skovgård].
Mette Marie bliver dog kun 12 år gammel, idet hun dør den 21. januar 1877.

Christen Knudsen bliver i stamtræet far til Nielsine Knudsen i 1867 i Edderup. Ved hendes dåb kaldes faren ikke Jespersen, men han er stadigvæk husmand.

Ved folketællingen den 1. februar 1870 er der derfor følgende oplysninger om familien Christen Knudsen i Edderup:

Christen Jespersen Knudsen     35 år         Edderup          Daglejer

Ane Kirstine Christensdatter     38 år         Skrødstrup      Husmoder

Christen Christensen                 6 år         Edderup          [han er nu døbt Christen Knudsen]

Mette Marie                             5 år          Edderup

Nielsine                                   2 år          Edderup

Den 25. juni 1871 bliver Ane Kirstine Møller igen mor til Christen Knudsens barn. Datteren døbes Gjertrud Christensen. Nu bruges efternavnet Knudsen ikke længere. Han kalder sig nu kun Christen Jespersen. Gjertrud døbes den 23. juli 1871 i Sem kirke.

Christen Knudsens hustru, Ane Kirstine Møller, dør den 23. marts 1873 som 41-årig, og Christen bliver derved enkemand som 39-årig med flere børn og deriblandt en datter, som endnu ikke er fyldt 2 år.

Christen Knudsen sørger nu ikke for længe og gifter sig igen den 30. december 1873 for at få en stedmor til sine børn. Christens nye hustru hedder Ane Marie Adamsen, som er 34 år gammel, og som er i tjeneste i Edderup. Ane Maries far er Søren Adamsen, men hun er hverken født i Hem eller Sem sogn.

Den 19. april 1875 dør Christen Knudsens biologiske far, Jesper Christensen i Blenstrup i Gjerlev sogn, men da Christen er født som uægte, har han ikke været arveberettiget, og han har næppe haft kontakt til Jesper i større stil, hvis overhovedet noget.

Christen Knudsens datter, Mette Marie Knudsen, dør den 21. januar 1877, og hun bliver således kun 12 år gammel. Efter begravelsen den 28. januar 1877 skriver præsten, at Mette Marie Knudsen var datter af husmand Christen Knudsen Jespersen af Edderup. 

Ane Marie Adamsen føder Christen Knudsen et nyt barn den 4. juni 1878. Det er en pige, som døbes Ane Kirstine Knudsen efter hans første kone den 14. juli 1878 i Sem kirke. Du kan læse mere om Ane Kirstine Knudsen her - hendes liv og børn.

Christen Knudsens mor, Anne Kirstine Sørensdatter, dør den 8. august 1879 i Edderup, og hun bliver således 76 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 hedder Christen Knudsen Jespersen nu kun Christen Jespersen. Familien i Edderup består da af:

Christen Jespersen               46 år           Sem            Husfader, arbejdsmand i agerbruget

Ane Marie Adamsen             43 år           Hem            Hans kone

Nielsine Kristensen               12 år            Sem            Hans datter

Gjertrud Kristensen               8 år            Sem            Hans datter

Ane Kjerstine Kristensen        1 år            Sem            Hans datter

Christen Knudsens datter, Gertrud Christensen af Edderup Mark, bliver konfirmeret i Falslev kirke den 4. oktober 1885, hvor hun fik karaktererne Gode mht. kundskaber og Meget god mht. opførsel. Hendes forældre beskrives som husmand Christen Knudsen og hustru Ane Kirstine Christensen, Edderup.

Giertrud Christensen og Christen Knudsen "junior" foran Gertruds hus.

Christen Knudsens anden hustru dør, og flytningen til sønnen

Christen Knudsens anden hustru Ane Marie Adamsen dør den 28. april 1888, og hun føder kun et af Christens børn. Hun bliver begravet den 6. maj 1888. Der står, at hun er Christen Knudsens kone og 50 år gammel. 

Den 12. juni 1888 bliver sønnen Christen Knudsen gift med Nielsine Juncker i Råby kirke. Hans far Christen Knudsen står dog ikke trolover for brylluppet. Nielsine og Christen får sig en gård i Udbyhøj, hvortil de flytter i 1888 sammen med hans gamle far jvf. folketællingen i 1901. De får der 3 børn, Jakob Fris Juncker Knudsen, Else Marie Knudsen, og Ane Kirstine Knudsen, der altså hedder det samme som Christens halv-lillesøster i Lindbjerg Mark. 

Da sønnen Christen Knudsen bliver gårdejer i Udbyhøj i Sødring sogn i 1888 , flytter Christen hen til ham, hvor han opholder sig ved folketællingen i 1890: 

Kristen Knudsen                    26 år               Edderup          Husfader         Gaardejer

Nielsine Juncker                    32 år               Kneisted         Husmoder         

Jakob F Juncker Knudsen       Født 20 april     Sødring          Barn

Kristen Knudsen                    55 år               Edderup          Tjenesteydende

Den 22. marts 1891 er Christen Knudsen fadder i Sødring kirke til sit barnebarn Else Marie Knudsen, hvis far er sønnen Christen Knudsen med dennes hustru Nielsine Junker. Den ældre Christen Knudsen beskrives da som aftægtsmand af Sødring.

Fra bladet om beboerne på Budagergaard i Sødring, dvs. Christen Knudsen [den yngre], hvor [den ældre] også bor

Christen Knudsen fra 1901 til 1911

Ved folketællingen i 1901 over Budagergaard i Sødring sogn bor der nu følgende i familien Christen Knudsen hørende til illustrationen herover. Indskrevet på listen for Budagergård er:

Christen Knudsen                   31-5-1863       Edderup, Sem sogn                1888 fra Knejsted

Nielsine Juncker Knudsen       01-8-1858       Knejsted by                           1888 fra Knejsted

Ane Dorthea Andersen           30-9-1885       Raaby sogn                           1901 fra Raaby

Jacob Fris Juncker Knudsen    20-4-1889       Sødring          

Else Marie Knudsen                22-4-1891       Sødring

Ane Kirstine Knudsen             11-5-1895       Sødring

Kristen Knudsen                    27-3-1833       Edderup, Sem sogn                1888 fra Edderup

Budagergård, som lå bag skoven nord for Sødring, nedbrænder i 1902, og familien flytter derefter til Bommensgård, der i dag i stedet kaldes for Bomgården.

Ved folketællingen i 1906 bor der følgende på Bommensgaard under familien Christen Knudsen, og den gård lå på Udbyhøjvej:

Christen Knudsen                    31-5-1863       Husfader         Gaardejer

Nielsine Juncker Knudsen         01-8-1858       Husmoder

Jacob Fris Juncker Knudsen     20-4-1889

Else Marie Knudsen                22-4-1891

Ane Kirstine Knudsen              11-5-1895

Kristen Knudsen                     27-3-1833        Enkemand       Slægtning

Mellem 1906 og 1911 flytter familien fra Bommensgård til Mejeriet på Sødring Mark.

Ved folketællingen den 6. februar 1911 står familien Christen Knudsen af Sødring Mark opført som landbrugere under mejeriet:

Kristen Knudsen                     1-5-1863        Husfader        Kastberg         Landbruger

Nielsine Juncker                     1-9-1857        Husmoder       Kneisted

Kristen Knudsen                    27-3-1833       Slægtning       Kastberg

Jakkob Fris Junker Knudsen    20-4-1889       Tjeneste         Sødring

Else Marie Knudsen               22-3-1891                             Sødring

[Den 16-årige Ane Kirstine har altså forladt hjemmet]

Ingen af den ældre Christen Knudsens børn bliver konfirmeret i hverken Sem eller Hem kirker. Christen Knudsen står heller ikke fadder en eneste gang i Sem kirke for andres børn.

Christen Knudsen bliver altså far til i alt 6 børn, hvoraf det ene dør som spæd.

Christen Knudsen dør 5 dage efter den sidste folketælling den 11. februar 1911 på Mejeriet på Sødring Mark under Udbyhøj i Sødring sogn. Præsten skriver, at han er enkemand efter Ane Marie Knudsen, der døde 1888. Endvidere skriver præsten, at Christen Knudsen er født i Edderup i januar 1835 – det er jo ikke korrekt, da vi ved bedre – og at han var aftægtsmand på Sødring Mark. Men præsten har ret i, at Christen Knudsen blev 76 år gammel.

Christen Knudsens halv-lillebror, Christen Nielsen Finnesen, dør den 6. april 1913 i Hald by, og han bliver knap så gammel som storebroren, idet den unge Christen kun bliver 72 år gammel.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen

Christen Knudsen som indskrevet i Sødring kirkebog efter begravelsen i 1911.

Else Marie 16.10.2015 08:26

jf. FT 1840 så er Dorthe Pedersdatter Christens mors faster og hans fars moster. Hun dør i 17.11 1842 hvorefter Rasmus gifter sig med Nielsine.

Else Marie Madsen 13.08.2014 14:53

Henrik - Christen Knudsens forældre var faktisk fætter og kusine.... Hilsen Else Marie

Else Marie Madsen 13.06.2013 20:46

Spændende, Chresten Knudsen er min tipopldefar.

Min relation er Chresten,- Gertrud, Marius, Gerda og Jeg, Else Marie

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...