Gertrud Christensen og Marius

Gertrud Christensen (1871 - 1942)

bliver født i Edderup i Sem sogn den 25. juni 1871, og hun døbes i hjemmet på fødselsdagen. Da hun døbes i Sem kirke den 23. juli 1871, bliver hun døbt Gjertrud Christensen, selv om alle hendes søskende døbes Knudsen. Hendes forældre beskrives som husmand Christen Knudsen (Jespersen) og Ane Kirstine Christensen [Møller] i Edderup. Som faddere til Gjertrud står husmand Anders Sørensens hustru, Gårdbruger Christen Nielsens hustru, Gårdbruger Christen Nielsen [Findesen – som er hendes halv-farbror på Edderup Skovgaard], gårdmand Søren Rasmussen, alle af Edderup, samt husmand Christen Sørensen [Fur] af Skrødstrup [som er hendes morfar, der dør 7 år senere]. Gjertrud er nummer 5 i en større søskendeflok, hvoraf den ældste døde som spæd, og en søster døde som 13-årig. Som voksen kalder hun sig Gertrud, og vi fortsætter derfor med dette navn.

Gertrud Christensen bliver vaccineret den 29. maj 1872 af Liebe, angives det ved hendes konfirmation i Falslev.

Gertrud Christensen mister sin mor, Ane Kirstine Møller, den 23. marts 1873, hvor hun er knap 2 år gammel. Faderen gifter sig hurtigt igen med Ane Marie Adamsen, og efter Gertruds eget udsagn havde hun en hård barndom og kom hurtigt ud at tjene.

Ved folketællingen i 1880 bor den nu 8-årige Gertrud hos faren, stedmoren og sammen med 2 søstre i Edderup:
Christen Jespersen          46 år     Sem     Husfader, arbejdsmand i agerbruget
Ane Marie Adamsen         43 år     Hem     Hans kone
Nielsine Kristensen           12 år     Sem     Hans datter
Gjertrud Kristensen           8 år     Sem     Hans datter
Ane Kjerstine Kristensen    1 år     Sem     Hans datter

Gertrud Christensen bliver konfirmeret i Falslev kirke den 4. oktober 1885, hvor hun af præsten får karaktererne God for kundskaber og Meget god for opførsel.

Gertrud Christensen flytter fra Falslev til Alstrup i Mariager Landsogn i 1887.

I forbindelse med stedmoderens sygdom og senere død den 28. april 1888 fik den 16-årige Gertrud at vide, at hun ikke var velkommen i hjemmet mere. Årsagen til dette er, at broren Christen gifter sig og får en gård i Udbyhøj 1888, og den gamle Christen Knudsen flytter hen til sin søn. Gertrud bliver i stedet tjenestepige hos Niels Sørensen i Alstrup i 1887. Der forbliver heldigvis en god kontakt og venskab mellem de 3 søskende.

Ved folketællingen i 1890 bor Gertrud Christensen på Niels Sørensens gård i Alstrup i Mariager Landsogn (opslag 29) med følgende oplysninger:
Niels Sørensen                    53 år    Gift     Gaardmand         Falslev
Ane Poulsen Bjerregaard    46 år    Gift      Hustru                 Mariager Landsogn
Gjertrud Krestensen           18 år    Ugift    Tjenestepige        Sem
[På gården er der desuden et ældre ægtepar samt en tjenestekarl, Søren Christian Jensen, som er født samtidigt med Gertrud og også i Sem sogn].

Mens hun stadigvæk er hos Niels Sørensen Alstrup, føder Gertrud Christensen en pige den 3. oktober 1894, som døbes Ane Kirstine Christensen efter hendes mor. Præsten skriver, at moren er ugifte Gertrud Christensen, som tjener hos gårdmand Niels Sørensen i Alstrup. Den 21. oktober 1894 bliver lille Ane Kirstine åbenbart syg, så lærer Hermann kommer til hjemmet og døber hende. Hun dør dog 3 dage senere den 24. oktober 1894 og bliver kun 3 uger gammel. Der indskrives ingen far til pigen, men det vides at være Marius Marcussen, som er søn på nabogården.

Den 17. juni 1898 føder Gertrud Christensen endnu en datter med navnet Ane Kirstine, og som denne gang indskrives i kirkebogen med navnet Ane Kirstine Marcussen. Udlagt barnefar er igen gårdbestyrer Marius Marcussen på gården Alstrup Østergaard, som personligt har vedgået at være faren. Moren indskrives som ugifte Gertrud Christensen, som tjener gårdejer Niels Alstrup. Da Ane Kirstine døbes i Mariager kirke den 26. juni 1898, indskriver præsten følgende som faddere: pigen Ane Kirstine Christensen af Mariager, pigen Trine Marcussen, gårdmand Niels Alstrup, aftægtsmand Kristen Marcussen og ungkarl Kristen Kristensen, alle af Alstrup. Ane Kirstine Marcussen dør den 29. august 1898, men hun er i pleje hos boelsmand Niels Christian Pedersen [Mejlby] i Asferg, og Ane Kirstine bliver således kun 9 uger gammel. Hun begraves på Mariager kirkegård den 4. september 1898.

Gertrud Christensen bliver mor til Marius Christensen den 21. juni 1900, mens hun opholder sig hos sin storesøster Nielsine Knudsen, der er gift og bor i Kåthede i Asferg sogn. Gertrud tager hurtigt tilbage til sit arbejde, og hun overlader Marius i sin søsters varetægt, indtil hun selv får kræfter til at hente ham hjem. Læs mere om Marius i et separat afsnit herunder.

Ved folketællingen i 1901 bor Gertrud Christensen stadigvæk på gården i Alstrup (opslag 249) med følgende oplysninger, mens sønnen Marius er i Asferg hos sin moster Nielsine Knudsen:
Niels Sørensen                      1836-3-6       Falslev              1838     Gaardeier
Ane Poulsen Bjeregaard        1843-16-8     Mariager Ls.                   Husmoder
Gjertrud Kristensen               1871-25-6     Sem                 1887     Tjenestepige ved husgerning
[desuden er på gården 2 tjestekarle – begge født i Gjerlev og flyttet til Alstrup år 1900]
1901 i Asferg på matrikel 68 C hos Niels Christian Pedersen (Mejlby) (opslag 401)
Niels Christian Pedersen     14/6/1858         Kousted     Boelsmand
Nielsine Pedersen               23/2/1867        Sem
Kresten Knudsen               16/1/1892        Mariager
Johanne Marie Pedersen    25/8/1897        Asferg    
Anton Pedersen                   6/8/1899       Asferg
Marius Kristensen               21/6/1900       Asferg          Plejebarn

Mellem folketællingen i 1901 og folketællingen i 1906 får Gertrud Christensen overskud til at hente sønnen Marius hjem til sig selv.

Efter Niels Sørensen Alstrups hustru, Ane Poulsdatter Bjerregaard, dør i maj 1904, bliver Gertrud husbestyrerinde på gården, og her forbliver hun som husbestyrerinde, indtil han dør i 1920.

Ved folketællingen i 1906 er bor Gertrud Christensen på gården i Alstrup, hvortil også er hentet hendes søsters uægte søn fra Asferg. Der er følgende data [opslag 33] under Mariager østre Landsogn:
Niels Sørensen                 1836-3-6           Husfader                    Gaardejer
Gjertrud Kristensen         1871-25-6          Husbestyrerinde
Kristen Knudsen             1892-16-1           Tjenestetyende
Marius Kristensen           1900-21-6            Plejebarn

Gertrud Christensen, født i Edderup, bosiddende i Alstrup i Mariager Landsogn.

Folketællingen 1911 og derefter

Gertrud Christensen bor ved folketællingen i 1911 stadigvæk på Niels Sørensens gård, som er matrikel 4 i Alstrup, hvor følgende har bopæl:
                                                                                                           Flyttet til sognet
Niels Sørensen             1836 3-5       Enkemand           Landbruger
Gertrud Christensen     1871 25-5    Hem = Sem          Husbestyrerinde    1987
Marius Christensen       1900 21-5    Asferg = Faarup    Barn                      1902
[Der er desuden 2 tjenestepiger på garden]
På den følgende gård bor faren til drengen på matrikel 5:
Marius Markusen          1871 31-3                                Landbruger
Marius Marcussen er faderen til alle Gertruds 3 børn og er altså sønnen på nabogården Alstrup Østergård. Han vedgik sig faderskabet, men blev aldrig viet til Gertrud. Marius Marcussen var arving til en gård og afhængig af at gifte sig til en tilgift til, så han kunne købe sine søskende ud, Denne kendsgerning blev godt hjulpet på vej af hans mor, der ikke mente, at Gertrud var god nok. Marius og Gertrud bevarede et venskab livet igennem.

Gertrud Knudsens far, Christen Knudsen [Jespersen], dør 5 dage efter den sidste folketælling den 11. februar 1911 på broren, Christen Knudsens gård i Sødring Mark under Udbyhøj i Sødring sogn.

Efter at Niels Sørensen Alstrup dør den 16. april 1920, lejer Gertrud ”det røde hus” oppe ved Hohøj. Her bor hun, til hun købte huset nede ved vejen, senere Havndalsvej. Der var en meget stor have, som blev beplantet med frugttræer og bærbuske. Så udover salg af egne bær og frugter, samt dem Gertrud Christensen plukkede på Hohøjs hede, klarede Gertrud sig ved at hjælpe til rundt om på gårdene.

Ved folketællingen i 1921 bor Gertrud Christensen i ”Det røde hus ved Hohøj”, som hører under Alstrup ejerlav i Mariager Landsogn. Gertrud er faktisk den allersidste registrerede i sognet ved denne folketælling på matrikel 10f:
Giertrud Krestensen                25/6-1872              Edrup              Husmoder        

Den 23. november 1923 dør Gertrud halv-lillesøster, Ane Kirstine Knudsen, på amtssygehuset i Randers, og hun begraves fra Harridslev kirke. Ane Kirstine bliver kun 45 år gammel.

Gertrud Christensen køber et hus på Skråvejen 2 og flytter således væk fra det røde hus ved Hohøj. Skråvejen har tidligere heddet både Trinnerupvej og været en del af Havndalvej.

Ved folketællingen den 5. november 1925 bor Gertrud Christensen alene på Skråvejen 2, som hører under Alstrup i Mariager Landsogn:
Matrikel 7b – familie 9:
Christensen Gjertrud          24/6-1872        Hem-Sem           Enlig      Rentier    Paaført ved ?

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor Gertrud Christensen stadigvæk i huset, som hører under Alstrup i Mariager Landsogn, men i 1930 har matriklen 6b – i dag beliggende på Skråvejen 2:
                                   Bopæl 1 år før
Christensen Gjertrud    Alstrup                24/6/1872    Hem-Sem       Husejerske    Rentrice

Gertrud Christensens oprindelige hus på Skråvejen 2 i Alstrup, Mariager Landsogn.

Gertruds sidste år

Gertrud Svigerdatter Marie, fik en svulst på hjernen, som hun skulle til København og have fjernet.  (1932) Den ældste søn Kristian blev hos sin far, Eigil kom op til sin farmor og den yngste søn Svend kom i pleje hos sin moster omkring et ½ års tid. Eigil trives som ”alenebarn” hos sin farmor og da hans mor vendte helbredt tilbage til familien, blev Eigil boende hos sin bedste og har suget en stor viden til sig, ved at se, lytte og opleve livet hos sin bedste.

Gertrud Christensens storesøster, Nielsine Knudsen, dør lørdag den 20. maj 1939 i Hadsund, og Nielsine er 72 år gammel, da hun begraves på Asferg kirkegård.

Gertrud Christensen var en respekteret og afholdt kone. Gertrud forbliver boende i huset, indtil hun dør den 2. juli 1942. Da Gertrud begraves på Mariager kirkegård den 8. juli 1942, skriver sognepræsten fra Falslev, at hun var husejerske og aldersrentenyder, og at hun var datter af husmand Christen Knudsen (Jespersen) og hustru Ane Kirstine Christensen [Møller]. Desuden skriver han, at hun var ugift og blev 71 år gammel.

Gertrud Christensens gravsten på Mariager kirkegård.

Marius Christensen (1900 - 1972)

Bliver født den 21. juni 1900 på Kåthede i Asferg sogn. Da Marius Christensen bliver døbt i Asferg kirke den 15. juli 1900, indskriver præsten kun moren Gjertrud Christensen, mens faren, som er Marius Marcussen, ikke indskrives. Forældrene var ikke og blev ikke gift. Gertrud, der var husbestyrerinde hos den ældre gårdmand, Niels Sørensen (Alstrup), kom hen til sin ældre søster og svoger, Nielsine Knudsen og Niels Christian Pedersen [Mejlby] på Kåthede i Asferg sogn, da fødslen nærmede sig. Efter fødslen vendte Gertrud hurtigt tilbage til sit arbejde, mens Marius forblev en tid hos mosteren, da han var meget lille og svag.

Marius Christensen kommer tilbage til moren, Gertrud Christensdatter, i 1902, idet han var blevet stor og stærk nok. Hjemme hos moren får han en god og kærlig barndom på gården.

Gertrud Christensen og den gamle Niels Alstrup forkælede ham en hel del. Tilnavnet Alstrup, kom også til at følge Marius. Alle på egnen kom til at kende ham under navnet ”Marius Alstrup”, og dette tilnavn gik videre til hans yngste søn Svend, der også bosatte sig og levede sit liv i Alstrup.

Marius Christensen bliver konfirmeret i Mariager kirke den 4. oktober 1914, hvor præsten giver ham karakteren mg for både evner og opførsel. Desuden skriver præsten, at Marius er boende hos gårdmand Niels Alstrup i Alstrup.

I starten af sit arbejdsliv var Marius Christensen hjemme på gården, men han havde ikke interessen til at fortsætte sit arbejdsliv ved landbruget. En kort overgang var han privat chauffør i Ålborg, herefter han kom tilbage til Mariager, hvor han fik hjælp af moderen til at få sig en lille lastbil, hvormed han kørte alm. Vognmandskørsel. Denne lastbil blev også brugt til udflugter. Så blev ladet vasket, og et par bænke blev sat op på ladet. Dette varede indtil krigen, hvor bilen blev ”klodset op”.

I en del år arbejdede Marius Christensen på havnen i Mariager med læsning og losning af skibe. I den forbindelse kom Marius på kursus i København, hvor han lærte om opmåling. Da han kom hjem, holdt han kurser og kunne lære fra sig. I hans sidste arbejdsår var Marius trommelfører, først for Mariager kommune og senere ved Phønix, hvor han kom rundt mange steder i Jylland. På bilture i 60´erne var samtalen ofte, at denne vej har ”bedstefar” trumlet”.

I trediverne var Marius Christensen meget aktiv i DUI – De Unges Idræt. Som leder var han og hans kone Marie på mange lejrture med de unge. Marius Christensens 3 drenge var med i DUI, og de deltog på lejrturene. Denne aktivitet sluttede i forbindelse med krigen.

Marius Christensen var ikke landmand, men han var en dygtig havemand. Hans største interesse var dog naturen, jagt og fiskeri.

Marius Christensen Alstrup med sin riffel.

Kendetegnende for Marius Christensen var at kunne mestre alt med sine hænder. Han formede ski, lavede fliser, drejede i træ, snittede og skar, byggede kajakker og meget andet, og han byggede til og lavede om.

Da Marius Christensen var i 12 års alderen, var der en lærer Christensen, der fik Marius med i Hou skyttekreds, og her forblev han medlem hele sit liv. Han var formand i mange år. Marius var en god skytte og skød mange præmier hjem. Han vandt flere amtsmesterskaber. Han sluttede med at blive æresmedlem og fik fortjenestemedalje fra Danmark skytteforbund.

Det var Marius Christensens far og dennes fætter, der startede Hou skytteforening op. Marius kendte sin far, men de havde ikke noget nært forhold til hinanden, selv om de boede i samme by.

Som ung lærte Marius Christensen at kende Marie Bregendahl, og de blev gift den 3. maj 1925 i Mariager kirke. Marie var af en stor familie, og indimellem kunne Marius ikke skjule, at han følte sig alene. Han havde sin kun sin ”mor” og var ikke en del af den store Marcussen-familie, der boede overalt omkring ham i og omkring Alstrup.

Marius Christensen fik selv 5 børn, som alle er født i Mariager, hvor familien boede flere steder. Marius var glad og stolt af sin familie. Da moren Gertrud Christensen døde i 1942, renoverede Marius hendes hus og flyttede med hele familien til Alstrup.

Marius Christensen boede resten af sit liv i Alstrup, men livet sluttede dog med et kort ophold på Havndal plejehjem, efter at han fik en hjerneblødning.

Marius Christensen bliver 72 år gammel, idet han dør den 14. oktober 1972, hvorefter han blev begravet en flot efterårsdag. Hans gravsted blev ved siden af sin mors på familiegravstedet på Mariager kirkegård, der eksisterer endnu.

Marius Christensens hustru overlevede ham med 3 år.

Efter Marius Christensens død, solgte Marie huset og flyttede til Mariager, hvor hun døde den 5. august 1975.

Gravstenen over Marius Christensen og hustruen Marie Bregendahl.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...