Johan Jensen Elling (1756 - 1836)

47 af 64 - Johannes (Johan) Jensen [Elling]

bliver født sidst i november 1756 i Funder Kirkeby og bliver døbt Johannes Jensen, selv om han det meste af livet kaldes Johan. Hans mor kendes bl.a. fra folketællingen i 1787. Hun hedder Anne Cathrine Hansdatter, og det er vel hendes far, som han opkaldes efter, selv om denne kun kaldes Hans. Han bliver dog døbt Johannes Jensen Elling, og hans far hedder Jens Christensen Elling. Herefter kalder vi ham dog kun ved navnet Johan på denne side. Efter dåben søndag den 28. november 1756, som er 1. advent i 1756, i Funder kirke, skriver præsten:

1756 dend 28 Novembr Dom 1 Advent var Jens Christensen og Catrine Hansd af Funder Kierche deres Søn Johannes til Daaben. Boddel Hansdatter af Løgager bar Barnet. Niels Hansen, Christen Hansen, Peder Jørgensen, Maren Berthelsdatter, Maren Christensdatter
Hverken Bodil, Niels eller Christen er vist søskende til moren, selv om de deler patronym. Maren Christensdatter kunne dog sagtens være lillesøsteren til faren, Jens Christensen.


Johan Jensen Elling bliver nok konfirmeret omkring 1772, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen, da disse i Funder først er registreret efter 1814.

Johan Jensen Ellings far, Jens Christensen Elling af Funder Kirkeby, dør den 7. april 1781 i en alder af 50 år gammel, og hvor Johan således kun er 24 år gammel. Johans far bliver vist begravet på Funder kirkegård fem dage senere.

Johan Jensen Elling bliver gift med den lidt ældre Dorthe Jensdatter på et eller andet tidspunkt før 1783, men de bliver ikke gift i Funder, Kragelund, Bording eller Sejling. Hvis de er blevet gift i Them, findes findes bogen med bryllupperne inden for perioden ikke.

I 1783 bliver Johan Jensen Elling far for første gang, hvor datteren Marie Cathrine Johansdatter bliver født. Marie Cathrine er hjemmedøbt den 19. april 1783, så dette er muligvis den lille piges fødselsdag. Præsten skriver i kirkebogen efter den 27. april 1783, hvor hun bliver fremstillet i Funder kirke, følgende:
D 19 April hiemmedøbt Johan Jensen og hustru Dorthes ved Funder Kirke deres datter navnet Marie Cathrine
27 April 1783 Dom Qvasimodo var forbemeldte Johan Jensens barn i kirke baaren af Jørgen Pedersens hustru Else [Nielsdatter] af Abildschou. Faddere H. Wilrich fra Seile, Christen Jensen af Abildschou, Jens Pedersen af Elling og Jacob Thollunds hustru Margrethe af Tollund.
[Jørgen Pedersen har en gård i Abildskov, hvor han bor i 1787 med hustru, 2 børn og sine forældre. Christen Jensen har også en gård i Abildskov, hvor han bor med hustru, Kirsten Pedersdatter, og 4 børn samt sin far i 1787. Jens Pedersen har Ellinggaard, hvor han bor med hustru, Karen Hansdatter, samt 4 børn i 1787. Jacob Thollund hedder Jacob Pedersen, og han har en gård i Tollund, hvor han bor med hustru, Margrethe Henrichsdatter, og et barn foruden sin mor i 1787. H. Wilrich er måske sognepræsten Henrich Wilrich i Højslev?]

Den 7. juni 1800 er Marie Cathrine Johansdatter gudmor for sin egen lillebror, der bliver døbt Rasmus Johansen. Den 23-årige Marie Cathrine Johansdatter af Funder kirke [om end skrevet forkert og kaldt Marie Kirstine Johansdatter] bliver viet i Them kirke den 1. juni 1806 til den 50-årige enkemand Christen Nielsen Degn af Løgager, der ved FT1801 har 4 børn med sin første hustru. Marie Cathrine Johansdatter af Løgager i Them sogn og Christen Nielsen Degn får døbt en datter i Them kirke den 23. maj 1807, og pigen bliver døbt Giertrud Christensdatter. Ingen i Marie Cathrines familie er fadder. Marie Cathrine er fadder i Funder kirke den 17. januar 1808 for gårdmand Christen Nielsen og hustru Anne Dorthe Erichsdatter af Funder, da parret får døbt deres søn med navnet Niels Christensen. Den 27. oktober 1809 får Christen Nielsen Degn og Marie Cathrine Johansdatter af Løgager døbt en søn i Them kirke, som bliver opkaldt efter sin morfar og derfor kommer til at hedde Johan Christensen. Marie Cathrines mand, Christen Nielsen Degn af Løgager, dør og bliver begravet den 6. marts 1811, hvor han er 52 år gammel, og hun er altså enke som 28-årig.

Johan Jensen Elling bliver bliver i stamtræet far til Anne Cathrine Marie Johansdatter, der bliver født fredag den 20. januar 1786 i Funder Kirkeby, og som vel mest opkaldes efter sin farmor. Anne Cathrine Marie Johansdatter dør tirsdag den 28. februar 1854 i Funder, hvor er blevet 68 år gammel.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 består familien Johan Jensen Elling af følgende i Funder Kirkeby:

Johan Jensen                      30 år       Gift              Bonde, Gaardbeboer

Dorthe Jensdatter                36 år       Gift              Hans kone

Marie Cathrine                     5 år        Ugift            Deres Datter

Anne Cathrine                      2 år        Ugift            Deres Datter

Marie Kirstine Jensdatter      16 år        Ugift            Konens søster

Hans Christian Jensen          12 år        Ugift            Konens bror

Katrine Hansdatter               56 år        Enke           Mandens mor

Måske har Johan Jensen Elling også en bibeskæftigelse som skomager. I hvert fald er der en indgang i Funder kirkebog den 9. oktober 1787, hvor Hans Pedersen og Mette Nielsdatter i Funder får hjemmedøbt deres tvillinger for Kathrine og Kiersten Hansdatter. Da pigerne døbes i Funder kirke den 14. oktober 1787, skriver præsten, at den ene fadder er Johannes Skoemager ved Funder kirke. Men måske er det Johannes Nielsen i stedet? Præsten snakker også om Johannes Væver og dennes hustru Bodil Nielsdatter, men væveren er lig med Johannes Hansen.

Den 6. maj 1788 får Johan Jensen Elling og Dorthe N.N [som præsten skriver] døbt en datter ved navn Maren Johansdatter, og det er nok barnets fødselsdag. Da pigebarnet er døbt i Funder kirke den 12. maj 1788, skriver præsten:
d: 6 Mai hiemedøbt ved Funder kirke en Datter af de Forældre Johan Jensen og Dorthe NN. Barnet nævnet Maren. dene hieme Daab publicret i Funder Kirche 2 Pintze dag [12 Maii 1788] barnet frembaaren af Jacob Pedersens hustru i Tollund Magrete [Margrethe] Hendrichsdatter. Fadere Xten [Christen] Nielsen ved Funder Kircke, Xten [Christen] Jensen og Jørgen Pedersen i Abildskov, Karen HendrichsDatter i Elling
konen introducered
Den 13-årige Maren Johansdatter bor ved forældrene på gården i Funder ved folketællingen i 1801. Maren Johansdatter bliver gift med Anders Andersen i Vesterskov i Them sogn, men brylluppet har hverken fundet sted i Funder eller Them. Omkring 1821 bliver Maren mor til sønnen Poul Andersen, og tre år senere får hun tvillingerne Inger Marie og Anders Andersen, som hendes svoger, Peder Jensen Overgaard ved Funder kirke, står fadder for den 26. december 1825. Gårdmand Anders Andersens hustru i Vesterskov dør som 54-årig den 26. oktober 1841.

Den 6. november 1790 bliver Johan Jensen Elling far til en søn med Dorthe Jensdatter, og denne hjemmedøbes Jens Johansen [Elling]. Præsten skriver efterfølgende:
D 6 Novemb hiemmedøbt ved Funderkirke en Søn navnet Jens af de forældre Johan Jensen og Dorthe NN hands hustru, dette barn var i Kirke Dom 24 Dom Trinit frembaaren af pigen Karen Jørgensdatter af Moeslund, Faddere Jens Pedersen og Peder Nielsen af Elling, Jørgen Pedersen og hustrue af Abildschou

Den 11-årige Jens Johansen Elling bor hos forældrene ved folketællingen i 1801. Jens Johansen er også medtaget på lægsrullen over Funder i 1804, hvor han bor hos forældrene. I 1825 er Jens Johansen bosiddende i Kikkenborg i Them sogn, hvor han står fadder for sin søster. Der vides ikke mere om Jens Johansen.

Den 2. januar 1791 står Johan Jensen Ellings hustru, Dorthe Jensdatter, fadder i Funder kirke for Robertus Nielsen Hørdum og hustru Barbara Jensdatter, der har fået datteren Anna Maria Robertusdatter Hørdum. Gudmor er Cammer Raad Lunds kone af Seilegaard. Andre faddere er Jørgen Ravnstad, Christen Nielsen ved Funder kirke samt Anton Hørdum.

Den 20. marts 1793 bliver Johan Jensen Elling sammen med Dorthe Jensdatter far til en datter, der hjemmedøbes Ane Kirstine Johansdatter Elling. Da pigebarnet er blevet fremstillet i Funder kirke den 1. april 1793, skriver præsten:
20 Marti hiemmedøbt Johan Jensens og hustru Dorthe Jensdatter navnet Annekierstine, dennes hiemedåb publiceret Fer 11 Pascatos, Barnet frembaaren af Jens Pedersens hustru Karen af Elling, Faddere Jacob Pedersen af Kollind, Peder Nielsen af Elling, Christen Jensen af Abildskou, Niels Pedersens kone Anne Nielsdatter af Elling
Anne Kierstine Johansdatter er på afgangslisten i 1822 som 29-årig, hvor hun drager til Borum by som tjenestepige. I Borum sogn er der på tilgangslisten for 1822 skrevet, at Ane Kirstine Hansdatter er ankommet som tjenestepige fra Kragelund samt at hun er 29 år gammel.

Århus Amt skriver hovedlægdsrulle over Funder sogn i 1795, og der er indsat følgende om Johan Jensen Ellings søn under lægd 58:
61 52: Far: Johan Jensen, søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder, 4 år, opholder sig hjemme

Johan Jensen Ellings underskrift i Funder kirkebog ved en trolovelse i 1803.

Johan Jensen Elling fra 1798

Hovedlægdsrullen over Funder sogn opdateres endnu engang i 1798, hvor der nu er indsat følgende om Johan Jensen Ellings søn:
52 44: Far: Johan Jensen, søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirkeby, 7 år, opholder sig hjemme

Johan Jensen Ellings hustru, Dorte Jensdatter, dør den 21. december 1798, og hun bliver begravet den 26. december 1798 fra Funder kirke. Hun bliver kun 49 år gammel.

Tre måneder senere, den 29. marts 1799, bliver Johan Jensen Elling gift igen, og denne gang hedder hustruen Mette Rasmusdatter af Sejling, og trolovelsen er også fundet sted i Sejling. Da parret er blevet gift i Funder kirke, indskriver præsten i Sejling følgende:
1799 Fred[ag] d: 29de Marty blev Johan Jensen, Funder kirke, og Mette Rasmusd[atter] hos degnen Søbye i Seling. Copulerede i Funder kirke. Forlovere Niels Klostergaard og Niels Christensen, begge i Seiling

Den 7. juni 1800 bliver Johan Jensen Elling og Mette Rasmusdatter af Funder forældre til en søn, som bliver døbt hjemmedøbt med navnet Rasmus Johansen Elling. Da drengen er fremstillet i Funder kirke, skriver præsten følgende:
Den 7 Junij fødde Johan Jensens hustrue Mette Rasmusdatter i Annexgaarden en Søn som blev samme dag hiemmedøbt og nævnet Rasmus, hiemmedaaben blev publiceret i kirken Dom: 5 p: Trinitatis , Den som bar Barnet var den hele syster pigen Marie Cathrine Johansdatter, Fadderne Jens Pedersen af Elling, Jacob Pedersen Thollund, Jørgen Pedersen Abildskou, Jens Christensen Abildskou
Den
lille Rasmus Johansen dør 2 måneder gammel. Præsten skriver efter begravelsen af den lille dreng:
Rasmus  S. Gaardm Johan Jensens Søn ved Funder Kirke død 26. febr, begravet den 4 Marts gamel 2 maaneder

Næste hovedlægdsrulle over Funder sogn laves i år 1800 og nok i november, hvorfor man kun finder noget om Johan Jensen Ellings ene søn:

44 41: Far: Johann Jensen, søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirke, 9 år, opholder sig hjemme

På kirkedagen 1. advent 1800 er Johan Jensen Elling af Funder kirke fadder, da Christen Jensen Elling og Anne Christensdatter af Funder får døbt sønnen Jens Christensen Elling. Faren, Christen Jensen Elling, er født ca. 1758, og han er nok en lillebror til Johan, idet der mangler indførsler i Funder kirkebog fra anden halvdel af 1758. Christen Ellings lille søn er født og hjemmedøbt den 28. oktober 1800. Gudmor er konen Anne Jensdatter. Andre faddere er husmand Jens Nielsen samt Rasmus Christensen og hustru, som alle er af Funder. Den lille Jens Christensen Elling er medtaget i lægdsrullen år 1801.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 består familien Johan Jensen Elling derfor af følgende i Funder kirkeby:

Johan Jensen                      44 år       Gift              Bonde, Gaardbeboer

Mette Rasmusdatter            42 år       Gift              Hans kone

Anne Marie Johansdatter     15 år       Ugift             Hans datter

Maren Johansdatter            13 år       Ugift             Hans datter

Anne Kirstine Johansdatter    8 år       Ugift             Hans datter

Jens Johansen                    11 år       Ugift             Hans søn

Thrine Hansdatter               76 år       Enke             Mandens Moder, Vanfør, Nyder almisse af sognet

Den 4. juni 1803 underskriver Johan Jensen Elling i Funder kirkebog, da enkemanden Christian Nielsen bliver trolovet til enken Maren Pedersdatter, og begge er bosiddende i Funder. Den anden underskrift, der sættes i kirkebogen, tilhører Christen Nielsen af Funder.

Den 29. december 1803 bliver Johan Jensen Elling og Mette Rasmusdatter forældre til en søn, som bliver døbt dagen efter med navnet Rasmus Johansen i Funder kirke, dvs. den 30. december 1803. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Selveier
Johan Jensens og Mette Rasmusdatter ved Funder Kirke , deres søn fød 29 decb, Døbt den 30 decb. Daaben publiceret i Funder Kirke (15 januar 1804) Dom 2 Epiph Den som frembar barnet var Karen Kiersten Christophersdatter, Rasmus Hansens af Seiling [nok barnets mormor]. Fadderne var Jens N. Huus, Hans Kleborg, de 2 Abilskou mænd Jørgen Pedersen og Jens Christensen.
Denne
lille Rasmus Johansen dør også som barn den 26. februar 1804, hvor han knap er 2 måneder gammel. Han bliver begraves på Funder kirkegård med følgende ord:
Rasmus      S. gaardm: Johan Jensens Søn ved Funderkirke død 26 febr begravet den 4 Marti gamel 2 maaneder

Hovedlægdsrullen
over Funder sogn opdateres først efter 4 år og altså næste gang i 1804. Der er nu følgende om Johan Jensen Ellings eneste levende dreng:
41 33: Far: John [overstreget] Johan 15/5 Jensen, søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirke, 12 år, opholder sig hjemme

Johan
Jensen Ellings hustru, Mette Rasmusdatter, dør den 26. marts marts 1806, og Johan er nu enkemand for anden gang. Da Mette er begravet på Funder kirkegård, skriver præsten:
Mette Rasmusdatter Johan Jensens hustru af Funder kirke død den 26 Marti a al 47 begravet 2 ap:

Johan Jensen Elling fra sommeren 1806

Johan Jensen Elling spilder ikke tiden, og allerede den 1. juni 1806 går han til præsten for Them sogn for at blive trolovet til en enke ved navn Dorthe Nielsdatter. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:

D. 1 Juni Forlangte Enkemand Johan Jensen af Funder Kirkes gaard Ægteskab med Enken Dorthe Nielsdatter paa Løgager. Som forlovere underskriver Søren Nielsen Anders Hansen [underskrifterne er i kirkebogen]
Hvad
der sker efterfølgende omkring Dorthe Nielsdatter vides ikke.


Lægd 58 under Århus Amt, dvs. Funder sogn, bliver næste gang opdateret i hovedudgave for året 1806. Jens Johansen Elling er denne gang på rullen med følgende:
33 28: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirke, 15 år, opholder sig hjemme

Mellem
1806 og oktober 1809 flytter Johan Jensen Elling med familien fra Funder til Them sogn.

Den 27. oktober 1809 er Johan Jensen Elling af Løgager fadder i Them kirke for sin datter, Marie Cathrine Johansdatter og dennes ægtemand, Christen Nielsen Degn, da parret får døbt en søn med navnet Johan Christensen. De andre faddere ved denne dåb er Jens Jensen og Søren Christensen af Løgager samt Anders Hansen af Bordinglund, mens gudmoren er hustruen til Peder Holm af Funder.

Johan Jensen Ellings mor, Ane Cathrine Hansdatter, dør den 29. januar 1810 hjemme i Funder, og moren bliver begravet på Funder kirkegård. Johans mor, Ane Chatrine Hansdatter, bliver 80 år gammel.

Jens Johansen Elling, der er Johan Jensen Ellings søn, er også medtaget på hovedlægsrullen over Funder sogn, da den dannes for 1810:
28 19: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirke, 18 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Them sogn, fløttet med fader en frie Mand til Them Sogn, Ringkb: Amt uden Rigtighed. Kan for Mangel af Caution ei skaffe Amtspas og for alder ei ?. Melt Amtet. Afgb. 1810. Funder Ringk 18h156. UTS tienlig til skytkudsk, meget platfodet Ses 1811. Mand ? mod Ringkøbing Amt, C. R. af 13 Septbr 1810, Afgb 1811. Afgb. 1812. Kan bringes til afgang Not 296 [Jens Johansen Elling flyttes altså til Them sogn i Ringkøbing Amt]

Ringkøbing Amt danner sin hovedlægsrulle i 1811, og allerede der finder vi Johan Jensen Ellings søn, Jens Johansen, på rullen under lægd 18, som er Them sogn:
156 138: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Jens Johansen [Elling], født i Funder Kirke, 18 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Løgager, Platfodet # tienlig Stykkudsk, Tiener i Aarhuus for kiøbmand Funder ikke taget Amts p: [pas] eller melt for lægdsmanden, afgbf in 1812, f: Aarh: Amt 58-19 [fra Århus Amt lægd 19], efter C: R: af 12 Sept 1810, findes Aarhuus 26j107, C: R: ? 1813

Johan Jensen Elling af Them sogn bliver trolovet til en ny hustru, der hedder Anne Hansdatter, søndag den 20. december 1812 i Funder [opslag 21]. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:

Anno 1812 den 20 Decbr blev efter forlangende indskreven de 2de personer som erklærede indbydes ægteskabs løfte, alt i falg af forordningen 14 Juni 1799 2de Enke mand Johan Jensen fra Themb sogn sammen ? ægteskabs sæddel fra fri sogne præst, og ? fra Skifte ? ? om ? ? Skifte, samt pigen Anne Hansdatter af Funder, ? ? ? forlovere bleven fremstillet for ? ? dette ægteskabs fuldbyrdelse for hindring ? dette ægteskabs fuldbyrdelse disse underskrivere  J. Pedersen Peder Sørrensen
Anne
Hansdatter og Johan Jensen bliver gift lørdag den 16. januar 1813 i Kragelund kirke.

Mellem januar 1813 og april 1814 flytter familien Johan Jensen Elling tilbage fra Them sogn til Funder.

Torsdag den 7. april 1814 får Johan Jensen Elling så døbt en søn i Funder kirke, hvor Anne Hansdatter er moren. Den lille dreng bliver døbt med navnet Hans Johansen Elling efter sin morfar. Præsten skriver ved den lejlighed i kirkebogen:

1814 Januari 13 Huusmand i Funder Johan Jensen og Hustru Anne Hansdatters Søn født den 15de og døbt i Degneboligen den 16 Januar ? Hans. Hiemmedaaben publiceret i Kirken 7 April ?dag, Henrich Rodes Kone Marie Katrine af Jegager i Sem sogn bar Barnet. Faddere Henrich Rode og af Funder Niels Rode, Jens Madsen, Peder Fredborg

Hans Johansen fra Funders bys Sønder Mark bliver konfirmeret i Funder kirke i 1828. Som karakterer får han Meget god af kundskaber og Hæderlig af opførsel. I lægdsrullen angives, at han bliver soldat i 1838 og frem til 1852. Han bliver gift med Karen Marie Andersdatter af Kragelund sogn. Hans Johansen er husmand og hjulmand i 1840, hvor moren bor hos parret i Funder. Det gør hun også i 1845, hvor Hans Johansen har fået 2 børn: Johan Andreas Hansen og Ane Catrine Hansdatter. I 1850 har Hans fået yderligere 2 børn: Johanne Marie Hansen og Ane Hansen. I 1860 har han desuden fået sønnen Poul Hansen. Hans Johansen (døve) dør som en 60-årig aftægtsmand den 10. maj 1874, mens han bor hos sønnen Johan Andreas Hansen i Funder.

Ved folketællingen i 1880 bor Johan Andreas Hansen i et hus i Funder by med hustruen Ane Margrethe Nielsen fra Them og en datter Karen Marie Hansen.

Da der senere i 1814 laves tillægslægdsrulle over Funder sogn [lægd 58] under Århus Amt, indskrives Johan Jensen Ellings nyfødte søn på listen med følgende:
L 103: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Hans Johansen [Elling], født i Funder, opholder sig hjemme, født den 16. januar 1814.

I 1816 laves der en ny hovedlægdsrulle over Funder sogn, og denne gang er der følgende om Johan Jensen Ellings søn:
103 86: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Hans Johansen [Elling], født i Funder, 2 år, opholder sig hjemme

Århus Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle igen 3 år senere i 1819, og denne gang er der følgende om Johan Jensen Ellings søn:
86 78: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Hans Johansen [Elling], født i Funder, 5 år, opholder sig hjemme


Ved opdateringen i 1822 er Funder sogn og lægd 58 til 66 ikke længere medtaget under Århus Amt, men er afgivet til Viborg Amt lægd 143 til 151.

Lægd 143 under Viborg Amt, som er Funder sogn, indeholder derfor indgangen med Johan Jensen Ellings søn, Hans Johansen Elling, da den opdateres i 1822:
78 58: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Hans Johansen [Elling], født i Funder, 8 år, opholder sig hjemme

Da Viborg Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle i 1825, finder man følgende om Hans Johansen Elling i Funder sogn:
58 46: Far: Johan Jensen [Elling], søn, Hans Johansen [Elling], født i Funder, 11 år, opholder sig
hjemme

Ved folketællingen den 18. februar 1834 består familien Johan Jensen Elling af følgende personer i et hus på Funder Søndermark:

Johan Jensen                       79 år              Gift                 Husmand
Anne Hansdatter                  52 år              Gift                 hans Kone
Hans Johansen                    21 år              Ugift                deres Søn

Johannes alias Johan Jensen Elling bliver altså far til 7 børn, hvor 3 er drenge, og 4 er piger, og hvoraf i hvert fald de 2 af sønnerne dør som spæd.

Johannes alias Johan Jensen Elling dør i Funder Kirkeby lørdag den 12. marts 1836. Han bliver begravet fra Funder kirke søndag den 20. marts 1836. Præsten skriver, at han var husmand fra Funder Bys Søndermark, og at han blev 79 år, 3 måneder og 3 uger gammel.

Da Viborg Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle i 1848, lægd 143, finder vi følgende om Hans Johansen Elling i Funder sogn:
13 9: Far: Johan Jensen Elling, søn, Hans Johansen, født i Funder, 35 år, 66½ tomme høj [1,74 m], 1838 Soldat Jsk overg: til 9 batt 1848 s.v. ? hmd [husmand] 3 børn. Afsked sess 1852

Johannes Jensen som indskrevet i Funder kirkebog ved dåben i november 1756

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...