Mette Jørgensdatter Fynboe (1742 - 1835)

20 af 32 - Mette Jørgensdatter Fynboe

bliver født i 1742 i Møgelby i Sporup sogn som datter af Jørgen Jensen Fynboe og Karen Nielsdatter af Møgelby. Forældrene er blevet viet i Gjern den 2. juli 1736. Jørgen Fynboe har fæstet en gård i Møgelby den 2. november 1734 og angives at bo i Møgelby ved brylluppet i Gjern, mens hustruen tjener i Søbyvad lige vest for Møgelby. Mette Jørgensdatter har en bror ved navn Niels Jørgensen og en søster Ane Jørgensdatter, som bor i Nårup i Gjern sogn, hvilket angives, da søsteren Ane Jørgensdatter dør i 1793. Mette Jørgensdatter er dog nok også søster til Maren og Gyde Jørgensdatter.

Mette Jørgensdatter bliver nok konfirmeret omkring 1752, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen.

Da Mette Jørgensdatter bliver gift med Jens Nielsen søndag den 30. oktober 1768 i Røgen kirke, skriver præsten, at Mette er fra Møgelby. Præsten skriver nemlig:

1768 Den 30 Oct havde Jens Nielsen af Røgen Bryllup med Mette Jørgensd af Møgelb

Den 20. januar 1771 er Mette Jørgensdatters ægtemand, Jens Nielsen, fadder til en lille pige i Røgen kirke. Pigen, hvis far hedder Lauridtz Jørgensen, bliver døbt Kirsten Lauridtzdatter. Mon Lauridtz er hendes bror?

Mette Jørgensdatter bliver første gang mor til en dreng, der bliver døbt Jørgen Jensen tirsdag den 20. september 1771. Drengen opkaldes altså efter sin morfar. Præsten skriver i forbindelse med dåben:

D 20 Septemb blev Jens Nielsen søn Jørgen døbt.

Mette Jørgensdatters søn, Jørgen Jensen, dør i første halvdel af april 1799, og han bliver begravet den 17. april 1799, hvor præsten skriver, at det drejer sig om Jens Nielsens søn. Jørgen bliver altså kun 28 år gammel.

Mette Jørgensdatter af Røgen er gudmor i Gjern kirke den 7. marts 1773, hvilket er kirkedagen Remisiere 1773, og hun er det for sin søster, Anne Jørgensdatter. Ane og hendes ægtemand, Rasmus Biørnsen af Ellerup får denne dag døbt en datter med navnet Maren Rasmusdatter. Fadderne er Thomas Jensen af Ellerup, Laus Jensen af Ellerup, Anders Sørensen af Ellerup, Niels Kieldsen af Ellerup og Hendrich Christophersen af Ellerup i Gjern sogn. Ane Jørgensdatter og Rasmus Biørnsen får foruden datteren Maren, der nævnes i skiftet efter hende fra 1793, også datteren Anne fra ca. 1750 med sin første hustru, Maren Nielsdatter, idet Anne Rasmusdatter bliver begravet 26 år gammel i Gjern den 28. april 1776.

Mette Jørgensdatter bliver mor for anden gang til en pige, som bliver døbt mandag den 9. august 1773 i Røgen kirke. Præsten skriver i forbindelse med dåben, hvor hun får navnet Karen Jensdatter:

Dend 9. August var Jens Nielsen Daater i Røgen for Daaben som blev kaldet Karen. Suse Ane Jørgensdaatter [vel en søster til Mette?]. Faddere Maren Pedersd[aatter], Mads Nielsen, Niels Pedersen, Niels Røgen

Ved folketællingen i 1787 bor den 13-årige Karen Jensdatter hjemme hos forældrene. Hun bliver viet i Røgen kirke som 25-årig den 29. juni 1798 med Rasmus Thomsen af Sorring i Dallerup sogn. Karen Jensdatter når vist at få 3 børn, alle drenge, hvoraf i hvert fald 2 dør som spæd. Ved folketællingen i 1801 bor Karen og Rasmus i Sorring med en 3-årig søn, Thomas Rasmussen, men hun kaldes fejlagtigt for Karen Nielsdatter og han for Rasmus Thomasen. Hustruen til Rasmus Thomsen af Sorring i Dallerup sogn bliver begravet som 30-årig den 23. september 1804 efter tre barnefødsler.

Mette Jørgensdatter efter 1775

søndag den 14. januar 1776. Ane Jensdatter dør hos Mettes barnebarn, Mette Rasmusdatter af Vitten, den 16. juli 1851, hvor hun er 72 år gammel.

Mette Jørgensdatter bliver i begyndelsen af januar 1776 mor til en datter i Røgen by, der får navnet Ane Jensdatter , da hun bliver døbt i Røgen kirke

Mette Jørgensdatter bliver mor til sin næste søn i begyndelsen af august 1778. Drengen bliver opkaldt efter sin farfar, og han bliver derfor døbt Niels Jensen. Den lille Niels bliver ikke så gammel, idet han bliver begravet på Røgen kirkegård den 24. oktober 1779, hvor præsten angiver, at han blev 1¼ år gammel, og det stemmer jo med fødselsdataene.

Den 2. juli 1779 bliver søsteren til Mette Jørgensdatter af Røgen, enken Anne Jørgensdatter af Ellerup i Gjern sogn, viet igen til ungkarl Anders Pedersen af Ellerup. Parret er blevet trolovet den 24. november 1778, men præsten i Gjern angiver ikke, hvem der har været forlover for Anne Jørgensdatter. Anders Pedersen er 10 år yngre end sin hustru.

Mette Jørgensdatter Fynboe bliver endnu engang mor omkring den 14. oktober 1779, idet hun får døbt en ny søn med navnet Niels Jensen i Røgen kirke denne dag. Der er dog ikke indskrevet nogen dåbsindgang for denne dreng. Denne Niels dør 1 år gammel i oktober 1780.

Mette Jørgensdatter af Røgen får nemlig begravet endnu en søn med navnet Niels Jensen den 14. oktober 1780, hvor han angives til at være 1 år gammel, så drengen må altså være født samtidigt med storebrorens død.

Mette Jørgensdatter Fynboe får døbt en tredje søn med navnet Niels Jensen i Røgen kirke den 22. oktober 1780. Da hun får sin fjerde søn med navnet Niels Jensen i marts 1783, er denne lille Niels nok afgået ved døden forinden. Præsten skriver ikke alle begravelser ind i kirkebogen, f.eks. er der kun to begravelser indskrevet fra Røgen i 1782.

Mette Jørgensdatter er fadder i Røgen kirke den 25. marts 1781 for Jørgen Rasmussen af Røgen, da denne får døbt en søn med navnet Christian Jørgensen. Gudmor er hustruen til Jakob Sørensen af Klintrup i Røgen sogn. Andre faddere er Jens Herskind af Røgen, Niels Pedersen af Røgen, Simon Christensen af Røgen og hustruen til Jens Kieldsen af Røgen.

Den 6. oktober 1782 er Mette Jørgensdatter igen fadder for Jørgen Rasmussen i Røgen kirke. Denne gang får han døbt en datter med navnet Johanne Jørgensdatter. Gudmor er Margrethe Jensdatter, som er datter af hyrden Jens Sørensen af Røgen. Andre faddere er Anna Grønbek af Røgen, Giertrud Væverens af Røgen, Niels Pedersen af Røgen, Laurids Jørgensen af Røgen, Søren Grønbech af Røgen [skrevet Grønbæk], Jens Veng af Røgen og Mette Nielsdatter af Røgen.

Midt i marts 1783 bliver Mette Jørgensdatter mor til et sæt tvillinger, der bliver døbt Inger Jensdatter og Niels Jensen. Børnene bliver døbt den 23. marts 1783 i Sporup kirke, men Niels dør som spæd. Inger bliver den 8. december 1804 gift med en af smedene i Røgen, nemlig Mourids Christensen, og hun bliver mor til en dødfødt søn i 1805, som der er noget skrivelse om, hvilket du kan læse mere om på siden med hendes ægtemand.

Mette Jørgensdatter er fadder i Røgen kirke igen den 5. november 1786. Denne dag får Thøger Nielsen af Røgen døbt sin søn for Simon Thøgersen. Mette Pedersdatter af Røgen er gudmor. Andre faddere er Jens Rasmussen af Røgen, Anders Mortensen af Røgen, Mette Aabye af Røgen og Lauridtz Jensen af Røgen.

Ved folketællingen den 1. juli 1787
bor Mette Jørgensdatter med ægtemanden Jens Nielsen og børnene i Røgen by som husfolk. Familien lever af at tigge.

Jens Nielsen                      48 år     Gift         Fattige Huusfolk og Betlere

Mette Jørgensdatter           46 år      Gift

Jørgen Jensen                   15 år     Ugift       Deres Børn i første ægteskab

Karen Jensdatter                13 år     Ugift       Deres Børn i første ægteskab

Ane Jensdatter                  11 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab

Inger Jensdatter                  3 år     Ugift       Deres Børn i første ægteskab

[Inger er født i Røgen som tvilling til Niels, men han må være død som spæd]

Røgen kirke, som blev restaureret i 2012 indvendigt.

Mette Jørgensdatter efter 1790

Da Mette Jørgensdatters søster, Anne Jørgensdatter, er død i Nårup i Gjern sogn, og der laves skifte efter hende under Søbygård Gods den 1. februar 1793, angives det, at Mette Jørgensdatters mand er Jens Nielsen af Røgen, og at denne er formynder for Annes datter:
Den 1. februar 1793: Anne Jørgensdatter, som var gift med gårdmand Søren Larsen af Nårup i Gjern sogn, er død. Børn af første ægteskab med Rasmus Biørnsen: Datter, Maren Rasmusdatter, 20 år [1773]. Formynder for datteren er hendes mosters mand, Jens Nielsen af Røgen. Vurderingsmænd: Niels Andersen og Jens Josephsen af Nårup i Gjern sogn. Boet registreres. Underskrifter fra Søren Larsen, Jens Nielsen, Jens Jossefsen og Niels Ardensen, hvor de to første kun sætter deres initialer. Fortsætter den 23. maj 1793: Foruden Søren Larsen og Maren Rasmusdatter er mødt hendes værge, der er hendes morbror, Niels Jørgensen af Nårup, og hendes formynder, Jens Nielsen af Røgen, som er gift med en søster til afdøde. Værgen og formynderen vælger sammen med datteren at forskåne enkemanden fra auktion, idet denne efterfølgende så ikke vil være i stand til at hjælpe sin steddatter. I boet er der gæld til Niels Jørgensen af Nårup og Peder Overgaard af Grølsted i Skorup sogn. Der er overskud i boet, så i stedet for auktion, får steddatteren til dels lidt penge og til dels noget af indboet, bl.a en fyrkiste og en del kvindetøj. Underskrifter fra Søren Larsen, Maren Rasmusdatter, Niels Jørgensen, Jens Nielsen, Jens Joseph og Niels Andersen.

Mette Jørgensdatters formode søster, Gyde Jørgensdatter af Røgen, bliver viet i Sall kirke den 8. november 1796. Gyde bliver gift med Jens Pedersen af Attrup [Røgen op. 77].

Mette Jørgensdatter Fynboe mister sin søn, Jørgen Jensen af Røgen, der dør den 17. april 1799. Præsten skriver, at Jens Nielsens søn, Jørgen Jensen, er død 28 år gammel.

Der går kun 2 måneder, før Mette Jørgensdatter også mister sin ægtemand,

Jens Nielsen, der dør midt i juni 1799. Ægtemanden bliver begravet den 17. juni 1799 i Røgen, hvor Mette altså kun er 57 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Mette Jørgensdatter derfor en enke i Røgen by, som har tre levende døtre ud af sine 8 fødte børn:

Mette Jørgensdatter        66 år       Enkekone       wed et Jordløs Huus

[Mette Jørgensdatter er dog kun ca. 60 år gammel ved folketællingen, men man gik ikke så meget op i alderen på daværende tidspunkt.]

Mette Jørgensdatter er i Røgen og til stede i Røgen den 7. september 1805, hvor hendes datter, Inger Jensdatter, skal føde sit første barn. Drengen er dødfødt, og den 10. september 1805 erklærer Mette sammen med sin anden datter, Ane Jensdatter, at der intet er at udsætte på fødslen, men damerne underskriver ikke selv.

På et eller andet tidspunkt mellem 1806 og 1834 flytter Mette Jørgensdatter fra Røgen til Voldby, hvor hun bor hos datteren Ane Jensdatter.

Ved folketællingen den 18. februar 1834 lever Mette Jørgensdatter stadigvæk og er en tussegammel dame sin tid taget i betragtning. Hun bor nu hos datteren og svigersønnen som et almisselem på 97 år i Voldby:
Rasmus Jørgensen      59 år     Husmand og daglejer
Anne Jensdatter          55 år     Hans kone
Mette Jørgensdatter    97 år     Enke, almisselem


Mette Jørgensdatter bliver altså mor til 8 børn, dvs. 5 drenge og 3 piger, hvoraf de fire af drengene dør som spæd, og den femte dør som 28-årig.

Mette Jørgensdatter bliver en rigtig gammel dame, og hun dør først den 7. juli 1835 i Voldby. Da Mette begraves den 12. juli 1835 på Voldby kirkegård, skriver præsten, at hun blev 96 år gammel og var enke efter husmand Jens Nielsen i Røgen. Men Mette Jørgensdatter bliver i virkeligheden ca. 93 år gammel. Endvidere skriver præsten, at Jens Nielsen ”i sin tid boende i Røgen”. Mette Jørgensdatter overlever sin ægtemand med 35 år.

Mette Jørgensdatter som indskrevet i Røgen kirkebog ved en af barnefødslerne.

Niels Ørbæk 11.05.2015 14:15

Mon ikke Mette Jørgensdatters forældre er Jørgen Jensen Fynboe og Karen Nielsdatter i Møgelby. De vies i Gjern 2/7-1736, og han fæster gård i Møgelby 2/11-1734?

Clovis gauguin 11.02.2013 22:35

Jeg søger efterkommere af Jørgen madsen Jørgensen født 25/12 1867 i Pjested !
Med venlig hilsen clovis Gauguin

clovis gauguin 07.05.2012 14:37

Jeg søger efterkommere af Jørgen Mads Jørgensen fra Pjested som omkring århundredeskiftet startede Kjøbenhavns Stenografiske institut.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...