Anne Rasmusdatter (1751 - 1830)

18 af 32 - Anne Rasmusdatter

vides der ikke med sikkerhed noget om, hvor hun er født henne, men hun er født omkring 1751 og mest sandsynligt i Voldby, idet hun bliver gift i Voldby. Voldby kirkebog mangler dog alt mellem 1749 og 1760. Hendes mor hedder Karen Jespersdatter Bach, som er død før 1783, og denne stammer fra Vitten. Anne Rasmusdatter har to brødre, Jesper og Jens Rasmussen samt en del halvsøskende. Hendes far hedder Rasmus Simonsen, og han er død før 1764. Da Rasmus Simonsens enke bliver gift efter hans død, kaldes han med sit erhverv Rasmus Snedker.

Anne Rasmusdatter bliver nok konfirmeret omkring 1765, men da angives konfirmationer endnu ikke i Voldbys kirkebog.

Man skulle tro, at Anne Rasmusdatter er første gang fadder i Voldby, før hun bliver gift. På kirkedagen Jubilate 1772, som er den 10. maj 1772, får Christen Jensen døbt sin datter med navnet Dorthe Christensdatter. Det er dog ikke vores Anne Rasmusdatter, som er gudmor i denne omgang, idet gudmoren Anne Rasmusdatter er ”enkefru Anne Rasmusdatter”.

Anne Rasmusdatter bliver som 22-årig gift med Jørgen Jensen fredag den 2. juli 1773 i Voldby kirke efter at være blevet trolovet på kirkedagen 22 p Trin 1772, hvilket er søndag den 15. november 1772. Præsten skriver følgende om brylluppet:

Den 2de Julii copuleret Jørgen Jensen og Anne Rasmusdaater

Kort efter brylluppet, nemlig på kirkedagen 4 p Trin 1773, bærer Anne Rasmusdatter Christen Anbechs søn, Peder Christensen Anbech, til dåben i Voldby kirke. Denne barnedåb foregår altså søndag den 4. juli 1773, hvor Anne Rasmusdatter er højgravid. Fadderne er hustruen til Thomas Rytter, Morten Mand, Søren Pedersen og Niels Jepsen, som alle er af Voldby.

Som kutyme ofte var, var Anne Rasmusdatter højgravid, da parret gifter sig, og tæller man tilbage, svarer det til, at hun er blevet gravid lige efter trolovelsen. Anne får døbt sin datter for Karen Jørgensdatter på kirkedagen 12 p Trin 1773 i Voldby kirke, dvs. søndag den 29. august 1773. Den lille pige bliver altså opkaldt efter Annes mor, Karen Jespersdatter Bach. Den lille pige bliver dog ikke ret gammel, idet hun allerede den 19. september 1773 bliver begravet.

På kirkedagen 13 p Trin 1773, som er den 5. september 1773, er Anne Rasmusdatter fadder til en dreng, der bliver døbt Niels Svendsen. Drengens far er familiens bekendte Svend Madsen. Svend Madsens lille søn dør dog kort efter dåben. Faddere ved denne dåb er Niels Jespersen af Anbæk i Hammel sogn, Thomas Poulsen og Laurs Jørgensen, som nok begge er af Voldby.

Den 19. september 1773 bliver Anne Rasmusdatters datter, Karen Jørgensdatter, begravet, og hun bliver således kun nogle få uger gammel.

Anne Rasmusdatter bliver mor til to tvillingesønner. Hun bliver i stamtræet mor til Rasmus Jørgensen, der fødes i Voldby og bliver døbt onsdag den 22. marts 1775. Rasmus opkaldes efter hendes far, Rasmus Simonsen. Tvillingebroren opkaldes efter farfaren og døbes Jens Jørgensen.

Anne Rasmusdatter i Voldby efter 1775

På kirkedagen 6 p Trin 1777, der falder den 6. juli 1777, er Jørgen Jensens hustru, dvs. Anne Rasmusdatter, igen fadder i Voldby kirke. Det er Niels Jensen af Voldby, som får døbt sin søn med navnet Jens Nielsen. Gudmor er hustruen til Jens Fogh. Andre faddere er Jens Graugaard, Svend Madsen og Jens Kryl.

Den 17. august 1777, hvilket kirkemæssigt er 12 p Trin 1777, er både Anne Rasmusdatter og ægtemand Jørgen Jensen faddere til Jens Krÿls søn, der døbes Peder Jensen Krÿl [Kroll]. Gudmor er hustruen til Rasmus Madsen af Hammel. Andre faddere er Svend Madsen og Jens Østergaard af Voldby.

Den 4. marts 1781 er Anne Rasmusdatter gudmor i Sporup kirke. Det er hendes bror, Jesper Rasmussen af Farre, der har fået en datter, som bliver døbt Karen Jespersdatter, og gudmor er ”hans Syster i Woldbye”, hvilket må være Anne Rasmusdatter. Fadderne til den lille pige er Peder Pedersen, Peder Lyngholm, Søren Jørgensens kone og Anna Dalbye, som alle er af Farre.

Anne Rasmusdatters stedfar, Søren Andersen, dør i Voldby i januar 1783, men begravelsen er ikke indskrevet i kirkebogen. Anne Rasmusdatter og ægtemanden modtager dog noget arv efter moren i forbindelse med stedfarens død. Dette indskrives i Frijsenborg Gods’ skifteprotokol lørdag den 22. februar 1783:

Den 22. februar 1783: Gårdmand Søren Andersen af Voldby er død. Jesper Rasmussen af Farre, Jens Rasmussen af Voldby og Jørgen Jensen af Voldby på vegne af sin hustru, Anne Rasmusdatter, skriver hermed under på, at de har modtaget den lille arv efter deres mor, Karen Jespersdatter, som i andet ægteskab var gift med gårdmand Søren Andersen. Vitterlighedsvidner for bekræftelsen er Jens Thomasen og Jens Jensen af Voldby. Ægte underskrifter [initialer] fra Jesper Rasmussen, Jens Rasmussen og Jørgen Jensen. Uægte underskrifter fra Jens Thomasen og Jens Jensen.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Anne Rasmusdatter på familiens gård i Voldby med sin ægtemand, Jørgen Jensen, og deres to sønner.

Den 11. maj 1794, som kirkemæssigt er 3. søndag efter påske 1794, bliver Anne Rasmusdatters nevø, Christen Jespersen, der er søn af Jesper Rasmussen af Farre, begravet i Voldby. Det foregår i Voldby, fordi drengen var sat i pleje hos og opvokset hos sin faster og hendes mand, Jørgen Jensen. Den lille Christen blev 6 måneder gammel, skriver præsten, og Christen er således født i november eller december 1793.

Den 24. august 1794, dvs. på kirkedagen 10 p Trin 1794, er Jørgen Jensens hustru, som jo er Anne Rasmusdatter, fadder i Voldby kirke for en uægte født pige. Den lille pige bliver døbt Maren Jensdatter. Udlagt barnefar er nemlig Jens Christensen af Spørring, mens pigens mor er Niels Pedersens datter, Ane Nielsdatter af Voldby. De andre faddere er Søren Pedersen, Peder Christensen og Jens Mikkelsen af Voldby.

Anne Rasmusdatters søn, Jens Jørgensen af Voldby, bliver konfirmeret i Haldum kirke den 1. søndag efter påske i 1797, hvilket falder på den 23. april 1797. Jens Jørgensen er altså 18 år gammel, før han bliver konfirmeret.

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Anne Rasmusdatter stadigvæk med Jørgen og deres 2 drenge på familiens gård i Voldby.

Da broren Jens Rasmussen den 1. maj 1825 som 71-årig i Voldby, er Anne Rasmusdatter angivet som arving efter ham. Frijsenborg Gods står for skiftet efter Annes bror, der bliver skrevet mandag den 2. maj 1825 og i den efterfølgende periode, og som her følger i kortform:

Opslag 356-357 + 359-360: Den 2. maj 1825: Aftægtsmand Jens Rasmussen af Voldby er død. Enken er Johanne Jensdatter. Der er ingen livsarvinger, så arvinger er: Helbror, gårdmand Jesper Rasmussen af Farre, helsøster, Ane Rasmusdatter, som er enke efter Jørgen Jensen af Voldby, helbror, Mogens Rasmussen af Farre, som er død og har efterladt sig følgende børn: Datter, Ane Mogensdatter, som er død og har efterladt sig følgende børn: Datter, Maren Jochumsdatter, 19 år [1806], datter, Else Pedersdatter, 16 år [1809], datter, Ellen Marie Pedersdatter, 13 år [1812]; Datter, Ane Margrethe Mogensdatter [født ca. 1780], som er gift med Christen Christensen af Voldby, datter, Mette Mogensdatter, som er gift med husmand Baltzer Jensen af Rye; Helsøster, Karen Rasmusdatter, som var gift med Peder Jensen af Farre men er død og har efterladt sig: Søn, Rasmus Pedersen af Sporup Mark. Lavværge for enken er Niels Tommesen af Voldby. På vegne af arvingerne er mødt Christen Christensen og Rasmus Jørgensen af Voldby. Sognefoged Søren Knudsen af Voldby står for skiftet på vegne af godset. Vurderingsmænd: Niels Jensen Bødker og Jens Christensen Hiulmand af Voldby. Der er ingen gæld i boet. Underskrifter fra Johanne Jensdatter, Niels Thomesen, Rasmus Jørgensen, Christen Christensen, Niels Jensen Bødker og Csen [Jens Christensen]. Fortsætter den 24. juni 1825: Følgende arvinger er mødt op: Jesper Rasmussen, Christen Christensen, Baltzer Jensen, Rasmus Pedersen og Rasmus Jørgensen på vegne af sin mor, Anne Rasmusdatter. Hjulmand Jens Jepsen af Voldby er beskikket og mødt op på vegne af Ane Mogensdatters børn. Tilgodehavender i boet fra Peder Michelsen af Ryd for panteobligation af 15. april 1825, Mads Christian Nielsen, gårdmand Anders Svensk af Voldby og Jens Jepsen Skrædder af Voldby. Søren Jespersen anmelder noget om 15 får, hvoraf 13 er hos sognefogden. Arvingerne bekræfter, at Jens Rasmussen selv havde bygget og bekostet et opholdshus på 5 fag. Til boet hører også en del af det bøgetræ, der står i Niels Thomsens gård. Underskrifter fra Johanne Jensdatter, Jens Jensen, N. Jsen, Jesper Rasmussen, Rasmus Jørgensen, Christen Christensen, Baltzer Jensen, Jens Jepsen, Rasmus Pedersen, Niels Jensen Bødker og J.Csen hiulmand.
[Jesper Rasmussen af Farre er gift med Karen Frandsdatter Overby fra Sjelle/Mette Sørensdatter og har 6 børn. I skiftet er det ikke angivet, at Jens Rasmussen også har en halvsøster, Ane Svensdatter, som er slegfredbarn af Jens Rasmussens mor, Karen Jespersdatter. Ane Svendsdatter er på dette tidspunkt død og har efterladt sig børn.]

Anne Rasmusdatter af Voldby bliver altså mor til 1 datter og 3 sønner, hvoraf de to af drengene bliver voksne.

Anne Rasmusdatter dør onsdag den 17. februar 1830 i Voldby, og hun bliver begravet fra Voldby kirke fredag den 26. februar 1830. Præsten skriver, at Anne Rasmusdatter var husmand Rasmus Jørgensens mor i Voldby, og at hun blev 78 år gammel. Dødsfaldet angives også i Dødsanmeldelsesbogen fra Frijsenborg Gods, hvor der angives følgende:
1830 Feb 18    Voldby    Opholdskone Ane Rasmusdatter    død den 17. februar   1 myndig søn anmeldt af sønnen R. Jørgensen   Eiede intet til afgivet Svarelse??? [Sidste 2 ord svært læsbare]

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen <- Rasmus Jørgensen <- Anne Rasmusdatter
 

Anne Rasmusdatter som indskrevet i Voldby kirkebog ved første fadderskab i 1773

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...