Karen Jespersdatter Bach (1713 - 1783)

36 af 64 - Karen Jespersdatter Bach

bliver født omkring 1713 i Vitten som datter af Jesper Jensen Bach og Kirsten Nielsdatter, men døbte er ikke indført for Vitten mellem 1707 og 1721. Karen Jespersdatter Bach har en søster, der hedder Gertrud Jespersdatter, og som dør i 1781, hvor hun er 72 år gammel. Gertrud Bach bliver gift med Niels Thommæsen i Voldby, hvor Karen selv er gift med Rasmus Simonsen.

Karen Jespersdatter Bach bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer ikke var indført i Danmark, da hun havde den rette alder.

På kirkedagen 6 p pasch 1736, som er den 14. maj 1736, bliver Niels Rasmussen af Voldby trolovet til Giertrud Jespersdatter Bach af Vitten. Karen Jespersdatter Bach, som er hendes søster, har nok været med til det efterfølgende bryllup. Præsten i Vitten skriver forkert, fordi ægtemanden hedder i virkeligheden Niels Thomassen af Voldby.

Kort før den 4. marts 1737 bliver Karen Jespersdatter Bach af Vitten mor til en uægte datter, men hvem faren er, vides ikke, da præsten ikke angiver det. Pigen døbes Anne, men hendes patronym kendes således ikke. Præsten skriver, da pigen døbes denne dag i Vitten kirke:
d 4 Martj døbt Karen Jespers dtr uægte barn Anne, baaren af Christen Laursens hustru hendis faderer, Povel Michelsen, Niels Pedersen og hustru  
Der vides ikke mere om Anne.

Palmesøndag 1737, som er den 14. april 1737, bliver Morten Christensen trolovet i Vitten til Kirsten Jespersdatter Bach af Vitten, og Karen Bach er vel atter med ved sin anden søsters bryllup. Parret er nok blevet viet i 1738, hvorfra der ikke er indgange i Vitten kirkebog.

Da Karens søster, Kirsten Jespersdatter Bach og ægtemand, Morten Christensen af Vitten, får døbt sønnen Christen Mortensen i Vitten kirke på 3. juledag i 1738, er Karen Jespersdatter Bach ikke gudmor eller fadder. Gårdmand Christen Mortensen bor i Vitten ved folketællingen i 1787, hvor han er gift og har to børn.

Man må formode, at Karen Jespersdatter Bach som ca. 32-årig bliver gift med Rasmus Simonsen af Voldby på et eller andet tidspunkt mellem januar 1744 og oktober 1744, men det vides ikke, hvor brylluppet foregik. Indgangen mangler, hvis det er foregået i Vitten, hvilket er mest sandsynligt.

Da Karens søster, Anne Jespersdatter Bach af Vitten, får døbt en datter med navnet Johanne Jørgensdatter på kirkedagen 20 p Trin 1744, er Karen ikke gudmor eller fadder. Gudmoren er derimod hendes søster, Giertrud Jespersdatter Bach af Voldby, mens den ene fadder er hendes bror, Jens Jespersen Bach af Vitten. Da Ane Jespersdatter Bach i 1746 bliver mor til sønnen Jesper Jørgensen i Vitten, er det kun morbroren, Jens Jespersen Bach af Vitten, som er fadder.

Karen Jespersdatter Bach bliver i 1746 mor til en søn, der bliver døbt Jesper Rasmussen og  således opkaldes efter sin morfar, Jesper Jensen Bach af Vitten. Præsten skriver, da Jesper Rasmussen er blevet døbt:
1746 Dom. 3 Advent Rasmus Simonsen 1 barn døbt [og] kaldet Jesper
Jesper Rasmussen bliver gårdmand i Farre i Sporup sogn. Den 4. marts 1781 får Jesper Rasmussen af Farre døbt en datter med navnet Karen Jespersdatter. Ved folketællingen i 1787 bor Jesper Rasmussen i Farre med hustruen Mette Sørensdatter samt 4 børn: Karen Jespersdatter på 6 år, Johanne Jespersdatter på 4 år, Rasmus Jespersen på 2 år og Anne Jespersdatter på 12 år. Jesper Rasmussen får senere en søn, der bliver døbt Christen Jespersen, og denne dreng bliver sat i pleje i Voldby hos Jespers søster. Christen dør dog i Voldby et halvt år gammel, idet han bliver begravet 3. søndag efter påske 1794 i Voldby. Ved folketællingen i 1801 bor Mette og Jesper på gården i Farre med 4 børn: Zidsel Jespersdatter på 7 år, Mette Jespersdatter på 5 år, Birthe Jespersdatter på 4 år samt Anne Margrethe Jespersdatter på 2 år.

Da Karen Jespersdatter Bach af Vitten får døbt sin uægte datter i 1737.

Karen Jespersdatter Bach efter 1748

Karen Jesperdatter Bachs far, Jesper Jensen Bach af Vitten, dør den 9. juni 1748. I skiftet efter Jesper Jensen Bach under Frijsenborg Gods fra den 25. april 1749 angives, at Karen Jespersdatter Bach er gift med Rasmus Simonsen af Voldby. Her er skiftet angivet i sin kortform:
Den 25. april 1749: Jesper Jensen Bach af Vitten er død. Enken er Kirsten Nielsdatter. Børn: Søn, Jens Jespersen Bach, 25 år [1724], datter, Giertrud Jespersdatter Bach, som er gift med Jens Thomæsen af Voldby, datter, Kirsten Jespersdatter Bach, som er gift med Morten Christensen af Vitten, datter, Ane Jespersdatter Bach, som er gift med Jørgen Madsen Skrædder af Vitten, Karen Jespersdatter Bach, som er gift med Rasmus Simonsen af Voldby, datter, Maren Jespersdatter Bach, som er gift med Peder Lassen af Haurum, datter, Birthe Jespersdatter Bach, som er ugift og hjemme hos sin mor. Lavværge for enken er Poul Nielsen af Vitten. Jens Jespersen Bach er formynder for sin ugifte søster. Det aftales, at broren skal overtage efter faren og være ansvarlig for sin umyndige søster. Underskrifter fra Jens Jespersen Bach, Morten Christensen, Jørgen Madsen, Rasmus Simonsen og Jens Thomæsen.

Karen Bachs storebror, den 26-årige Jens Jespersen Bach, overtager familiens gård i Vitten den 20. marts 1750, så gården forbliver i familiens besiddelse. Under Frijsenborg fæstebreve angives det, at sønnen overtager den halve gård, som faren Jesper Jensen Bach fradøde. Gården havde matrikel 6 i Vitten, og arealet lød hartkorn 3-5-3-1, og dertil hørte det sædvanlige hoveri.

Karen Jespersdatter Bach bliver i slægtstræet mor til Anne Rasmusdatter omkring 1751 i Voldby, men der er ingen kirkebøger for perioden. Anne Rasmusdatter dør onsdag den 17. februar 1830 i Voldby, hvor præsten skriver, at Anne er husmand Rasmus Jørgensens mor i Voldby, og at hun blev 78 år gammel.

Karen Jespersdatter Bach bliver til sidst mor til en søn, der bliver døbt Jens Rasmussen, men der er ingen kirkebøger for perioden. Jens Rasmussen bliver viet i Voldby kirke i 1794 med enken Johanne Jensdatter af Voldby.

Karen Jespersdatter Bachs ægtemand, som hedder Rasmus Snedker alias Rasmus Simonsen, dør i slutningen af november 1761, idet han bliver begravet på Voldby kirkegård den 29. november 1761. Karen bliver således enke som 48-årig.

Karen Jespersdatter Bach bliver trolovet igen 3. søndag i Fasten 1764 med Søren Andersen. Efter forlovelsen, der altså foregår den 25. marts 1764, indskriver præsten følgende:
3 Søndag i faste trogives Søren Andersen og Ras[mus] Simonsens enke

Karen Jespersdatter Bach bliver først gift med Søren Andersen den 4. november 1764, dvs. i Voldby kirke på kirkedagen 20 p Trin 1764. Præsten skriver da følgende:
Domin 20 post Trinit Copuleret Søren Andersen og Ras Simonsens enche.

Karen Jespersdatter Bachs søster, Giertrud Jespersdatter, dør i Voldby i 1781, hvor hun var 72 år gammel.

Karen Jespersdatter Bachs dør før 1783. Da hendes anden mand, Søren Andersen, dør i 1783, står det, at Karen allerede er død. Hendes død ser dog ikke ud til at være indskrevet i Voldby kirkebog.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...