Jens Jørgensen (1694 - 1771)

33 af 64 - Jens Jørgensen

findes der ingen data om, hvornår præcist han er født, men Jens Jørgensen er nok født omkring 1694. Enten er han ikke født i Voldby, eller også er han født lige før, at kirkebogen starter, da den starter midt i 1694. Jens er heller ikke født i Sabro, men flytter til byen på et eller andet tidspunkt før april 1736.

Jens Jørgensen bliver nemlig trolovet den 30. april 1736 til Anne Pedersdatter i Sabro, hvor det angives, at han er af Sabro. Præsten skriver efter brylluppet i Sabro kirke den 7. oktober 1736:
D: 30 April blef Jens Jørgensen og Anne Pedersdt af Sabro trolovet. Dom 19. P. Tr. blef de copulerede

I maj 1737, hvor Jens Jørgensen er 43 år gammel, flytter familien Jørgensen fra Sabro til Voldby, idet Jens fæster sin første halve gård under Frijsenborg hovedgård, hvor Jens samtidigt fungerer som ladefoged. Gården er beliggende i Voldby by. I fæstebogen skrives der:
Den 29. maj 1737: Jens Jørgensen Ladefoged, som er født her i Grevskabet, fæster den halve gård på matrikel 3 i Voldby, som består af hartkort 2, tønder 4, og skæpper ½, som Mathias Pedersen har haft og pga. faldende svaghed og fattigdom har afstået. Gårdens besætning og brøstfældighed er efter registrering og vurdering sat til 56 rigsdaler. Jens Jørgensen skal forrette hoveri som sin nabo. Underskrift fra Jens Jørgensen.

Tredje advent 1737, som er den 15. december 1737, er Jens Jørgensen fadder for første gang i Voldby kirke. Det er Jens Mand, som får døbt en søn med navnet Morten Jensen Mand. Gudmor er Anne Marie, som er gift med skovridderen Ole Jæger. Den eneste anden fadder er Niels Jepsen, som nok bor i Voldby.

Jens Jørgensen bliver første gang far til en søn i slutningen af januar 1739. Den lille dreng, der bliver døbt med navnet Peder Jensen, opkaldes jo nok efter sin morfar, Peder Hansen Meier af Sabro. Præsten skriver efter dåben af den lille dreng den 1. februar 1739 i Voldby kirke, hvilket er kirkedagen Sexagesima 1739:
Dom Sexages Jens Jørgensen en Søn døbt Peder. Susier Anne Marie fra Haurum. Test: Jens Eriksen, Christen Nederland, Anders Matzen [resten kan ikke læses pga. kirkebogen forfatning]
Da der laves skifte efter faren den 18. april 1771, underskriver Peder Jensen på egne og søsterens vegne. Peder Jensen er fadder for sin lillebror, Jørgen Jensen, i Voldby kirke den 29. august 1773, hvor han altså er 34 år gammel. Der vides ikke mere om Peder Jensen efter 1773, men han bor ikke i Voldby ved folketællingen i 1787.

På kirkedagen ? 1740 er Jens Jørgensen fadder til Jens Mands barns dåb, men der angives ikke noget navn på barnet.

Tredje advent 1740, som er den 11. december 1740, får Jens Jørgensen døbt sit andet barn, der døbes Anne Marie Jensdatter. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben i Voldby kirke:


Dom 3 Adv Jens Jørgensen 1 datter døbt Anne Marie. Susier: Charlotte Pedersdatter af Sabroe. Test: Jens Villumsen,[kan ikke læses], Ras Simonsen [resten kan ikke læses]
[Jens Jørgensen og Rasmus Simonsen kommer jo senere i familie med hinanden igennem deres børns ægteskab. Charlotte Pedersdatter i Sabro er gift med Jens Jørgensens svoger, Jacob Pedersen. Jens Villumsen er også fra Sabro, idet han er Jens Jørgensens hustrus stedfar, da han blev gift med hendes mor i 1720.]
Da Jens Jørgensen også får en datter med navnet Anne Marie omkring 1750, dør denne lille pige nok, men selve begravelsesindgangen er ikke fundet.

På kirkedagen 17 p Trinitatis 1741, som er den den 24. september 1741, er Jens Jørgensen fadder i Voldby kirke. Drengen bliver døbt med navnet Lars Jørgensen, og hans far er Jørgen Michelsen af Voldby. Andre faddere er Jørgen Pelsen og Jeremias Nielsen. Gudmor er hustruen til Christen Nederland af Voldby.

Langfredag den 23. marts 1742 får Jens Nielsen Erichsen døbt en søn med navnet Niels Jensen Erichsen i Voldby kirke. Jens Jørgensen er fadder for drengen. Gudmor er Maren Pedersdatter, som er datter af Peder Jepsen af Voldby. Andre faddere er Jens Lyck, Ole Mortensen, Jørgen Michelsen og Christen Nederland. Jens Nielsen Erichsens hustru, Kiersten Pedersdatter, bliver i øvrigt begravet kort efter på kirkedagen 1 p pasch 1742, da hun døde i barselsengen, skriver præsten. Jens Erichsen gifter sig igen med Anne Thomasdatter.

Jens Jørgensen bliver i stamtræet far til Jørgen Jensen, der bliver døbt på kirkedagen 3 p Trin 1742 i Voldby kirke i Skanderborg amt. Sønnen Jørgen døbes altså søndag den 3. juni 1742. Men sagen er lidt mystisk, da der også fødes en Jørgen Jensen i 1747. Jørgen Jensen på denne hjemmesides slægtstræ passer aldersmæssigt i forhold til angivelsen ved farens død i 1771 samt forskellige folketællinger til ham, der er født i 1742.

Jens Jørgensen af Voldby efter 1742

Jens Jørgensen står fadder i Voldby kirke den 23. maj 1743. Det er Christen Nielsen ved kirken, som får døbt en søn for Rasmus Christensen. Rasmus bliver ikke gammel, idet han bliver begravet, da han er 11 uger og 2 dage gammel.

Den 28. juli 1743 står Jens Jørgensen fadder i Voldby kirke til Christen Andersen. Hans far hedder vist Anders Frantzen. Rasmus Simonsens hustru, Anne Mogensdatter, står også fadder for lille Christen.

Den 4. oktober 1744 står Jens Jørgensen fadder i Voldby kirke til den lille pige, der døbes Ellen Jeremiasdatter. Hendes far er Jeremias Nielsen.

I begyndelsen af 1745 står Jens Jørgensen igen fadder i Voldby kirke. Det foregår på kirkedagen Dom inter fest Circum et Epiphan, hvor Anders Skoleholder får døbt en datter. Hendes navn angives ikke.

Den 19. september 1745 står Jens Jørgensen fadder til en pige, som døbes Maren Jensdatter i Voldby kirke. Marens far hedder Jens ?.

Jens Jørgensen får en søn, der døbes Jørgen Jensen i 1747. Præsten skriver om Jørgen, efter at han er døbt den 16. juli 1747 i Voldby kirke:
Dom 7 P. Trin: Jens Jørgensens søn døbt Jørgen. Susier [gudmor]: Jørgen Sølste [Sølvsteen] datter Kirsten. Test: Niels Smed, Jeremias Nielsen, Jens Tomesen, Christen Scorups kone og Jacob Jensens kone Berit
Da Jens Jørgensen i forvejen har en søn ved navn Jørgen fra 1742, og som lever, vides det ikke, hvad denne indgang betyder i 1747 – måske har præsten indskrevet et forkert navn på drengen?

På kirkedagen 1 p Epiph 1748, som er den 7. januar 1748, bliver et af Jens Jørgensens børn begravet, men det vides ikke hvilket. Der kunne dog være tale om den sidstfødte søn, der er knap et halvt år gammel. Præsten skriver:
Dom 1 p. Epiphan: Jens Jørgensen 1 Barn begravet


Dom 6 p Trin: Niels Svensen xx
xxx barn døbt Maren
xxx Susier [gudmor] af Skioldeløv
xxx Test: Jens Stensen, Jens Jørgensen
Jacob Pedersen og hustru etc:


Jens Jørgensen er fadder på kirkedagen 3 p Epiph 1749, dvs. den 26. januar 1749, for Jørgen Sølvsteen, der har fået en datter, men det kan ikke læses, hvad barnet hedder. Der står noget lignende:
Dom 3 p Ephiphan Jørgen Sølvsteens datter ………. Susier: Niels Svensens hustru, Test: Jens Jørgensen, Niels Sølvsteen, Jørgen ?s hustru, Jens Snechers hustrue

På kirkedagen 6 p Trin 1748, dvs. den 21. juli 1748, er der en dåb i Voldby kirke, hvor indgange knap kan læses, men Jens Jørgensen er fadder ved denne lejlighed. Der står noget lignende:

I oktober 1749 er der under Frijsenborg Gods et afkald i forbindelse med et skifte i Sabro, hvor Jens Jørgensens hustru bliver nævnt i forbindelse med hendes fars død. På vegne af sin hustru og samtidigt med hustruens lillebror giver begge afkald på arv efter deres far til fordel for deres mor og hendes nye ægtemand i taknemmelighed over, at moren har vist dem kærlighed og omsorg.

Jens Jørgensen bliver far for tredje gang til en datter, der omkring 1750. Hun bliver døbt Anne Marie Jensdatter. Kirkebogen for Voldby mangler dog alt mellem 24 p Trin 1749 og 1761.
Gudmor og faddere kendes ikke pga. den manglende indgang.
Da der er skifteforretning efter Jens Jørgensen den 18. april 1771, angives det ene af hans børn at være en datter med navnet Anne Marie Jensdatter, som er 20 år gammel. Anne Marie Jensdatter bor ikke i Voldby ved folketællingen i 1787.

Jens Jørgensen bliver far for sidste gang omkring 1753 til en søn, der bliver døbt med navnet Jens Jensen. Kirkebogen for Voldby mangler dog alt mellem 24 p Trin 1749 og 1761.
Gudmor og faddere kendes ikke pga. den manglende indgang.
Da der er skifteforretning efter Jens Jørgensen den 18. april 1771, angives det ene af hans børn at være en søn med navnet Jens Jensen, som er 17 år gammel. Ved folketællingen i 1787 bor der en husmand i Voldby, som hedder Jens Jensen, og som er 34 år gammel, og denne Jens Jensen kunne måske være Jens Jørgensens yngste søn. Jens Jensen er gift med Kirsten Nielsdatter, og parret har sønnerne Peder Jensen på 5 år og Niels Jensen på 2 år.

Jens Jørgensen i Voldby efter 1753

Jens Jørgensens kone, dvs. Anne Pedersdatter Meier, står fadder i Voldby kirke på kirkedagen 16 p Trin 1762. Hun gør det for Michel Blok, der har fået datteren Mette Michelsdatter Blok. Gudmor er Niels Sabroes kone, og Anne Meier er jo selv født i Sabro.

Jens Jørgensen står selv fadder på kirkedagen 3 p Trin 1763, hvilket er søndag den 19. juni 1763. Drengen døbes Jep Nielsen, og dennes far hedder Niels Jepsen. Gudmor er Jens Graugaards kone, og fadderne er foruden Jens, Niels Østergaards kone, Simon Jeppesen og Jens Thommesen. Der var måske tvillinger, for Niels Jepsens datter Kirsten dør 9 uger gammel??

3. søndag i fasten 1765 står Jens Jørgensen fadder for Christen Pedersen, der denne dag får døbt sønnen Poul Christensen. Blandt fadderne er Jacob Pedersens kone, Søren Andersen [gift med afdøde Rasmus Simonsens enke] samt Jacob Thommesen. Jacob Pedersen er ikke hustruens bror men nok den Jacob Pedersen, der bliver trolovet i Voldby i 1740 som søn af Peder Jepsen.

Igen den 4. januar 1767 står Jens Jørgensen fadder. Det sker på kirkedagen søndagen mellem Nytaar og Hellig 3 Kongers dag. Faren hedder Svend Madsen, og dennes søn døbes vist Michel Svendsen. Blandt fadderne er Simon Jensens kone, Jens Thomesen og Christen Erichsen.

Jens Jørgensen står igen fadder på kirkedagen Fest Johan Baptist 1767 i Voldby kirke. Denne gang gør han det for Jens Ludvigsen, der får døbt datteren Helle Jensdatter. Gudmor er Christen Skyttes kone. Blandt fadderne er Jørgen Michelsens kone, Peder Erichsen og Jens Erichsen.

4. søndag efter Påske 1768, hvilet falder søndag den 1. maj 1768, står Jens Jørgensen fadder nok engang. Jens Graugaards søn døbes Niels Jensen Graugaard. Gudmor er Svend Madsens hustru. Blandt fadderne er Jacob Pedersens kone, Thomas Povelsen og Christen Erichsen. Den lille Niels dør kort efter.

Igen i 1768 på kirkedagen Fer 2 Pentecost står Jens Jørgensen fadder i Voldby. Denne gang er det en pige, som døbes Margrethe Nielsdatter. Margrethes far hedder Niels Jepsen. Gudmor er Jens Graugaards kone. Blandt fadderne er Christen Sølvsteens kone, Jens Thomesen og Svend Madsen. Den lille Margrethe dør dog kort efter dåben.

Jens Jørgensen står så atter fadder i Voldby i 1769 på kirkedagen Septuagesima, hvilket er den 22. januar 1769. Denne pige døbes Maren Svendsdatter, og det er således hendes far, Svend Madsen, som Jens har stået fadder for før. Gudmor er Thomas Povelsens hustru. De andre faddere er: Jens Thomesens datter, Anders Svendskers kone, Niels Jepsen og Søren Andersen [gift med afdøde Rasmus Simonsens enke].

På kirkedagen Dom Reminisiere 1770 står Jens Jørgensen fadder i Voldby kirke for Peder Erichsen, der har fået datteren Maren Pedersdatter. Gudmor er Jens Mands kone. De andre faddere er Jens Erichsen og Christen Erichsen.

Pedersdatter Bilet, og Karens far hedder Peder Bilet. Gudmor er Jens Thommæsens datter. Andre faddere er Simon Jensens datter, Jens Mand og Christen Sølvsteen. Den lille Karen dør kort efter dåben, idet hun begraves 20 p Trin 1770.

Jens Jørgensen står fadder for næstsidste gang i 1770 på kirkedagen 19 p Trin 1770, der er søndag den 21. oktober 1770.

Pigen døbes Karen

Jens Jørgensen når lige at stå fadder endnu engang, inden han dør. Anden søndag i Fasten 1771 står han nemlig fadder for Michel Tyeboes søn, der døbes Marcus Michelsen Tyboe. Gudmor er Madame Blichfeldt fra Fuglsang. De andre faddere er Thomas Poulsen, Jens Winther og skovriderens [tieneste]pige.

Jens Jørgensen bliver altså far til 5 børn, hvoraf 2 nok ikke bliver voksne.

Jens Jørgensen dør nok i slutningen af marts 1771 og begraves onsdag den 3. april 1771 fra Voldby kirke. Præsten skriver:

Dend 3de April Jens Jørgensen begravet  gl. 72 aar

Der holdes skifte over ham torsdag den 18. april 1771.

I skiftet efter Jens Jørgensen den 18. april 1771 under Frijsenborg Gods [opslag 289] står der, at Jens Jørgensen i Woldbye er død, og at hans enke er Anne Pedersdatter. De har 4 børn:

1)    Peder Jensen – 31 år

2)    Jørgen Jensen – 28 år

3)    Jens Jensen – 17 år

4)    Anne Marie Jensdatter – 20 år

Vurderingsmænd er Jens Thomsen og Peder Erichsen af Voldby. Lavværge for enken er Jacob Pedersen i Voldby [som ikke er hendes bror, der bor i Sabro].

Præsten skriver ikke, hvordan Jens Jørgensen døde, men han er nok omkommet ved en ulykke. Da sønnen Jørgen fæster farens gård under Frijsenborg Gods, skriver godsforvalteren nemlig:

Jørgen Jensen, Voldby – født på mit Grewskabs Gods  ½ gaard hans fader, Jens Jørgensen, sidst paabeboede og formedelst ulykkelig hendelse fradøde.

Sønnen Jørgen Jensen overtager altså den halve går, som Jens Jørgensen havde i fæste.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Jensen <- Jens Jørgensen
 

Jens Jørgensen som indskrevet i Voldby kirkebog ved en barnedåb

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...