Peder Jensen Overgaard (1771-1862)

23 af 32 - Peder Jensen Overgaard

bliver født i Hindbjerg landsby i Levring sogn i Viborg Amt og døbt onsdag den 20. marts 1771 i Levring kirke som søn af Jens Nielsen Overgaard og Karen Andersdatter. Peders mor er 44 år gammel, da han bliver født. Da Peder Jensen Overgaard bliver døbt i Levring kirke, skriver præsten:

OnsDagen d. 20'de Martz blev Jens Nielsens og Hustru Karen Anders Datter af Hindberg deres Barn, læst over i Kirken som tilforn var hieme Døbt og kaldet Peder. Knud Laustsens Hustru af Levring ved værende i Dalsgaard bar det. Fadere vare Michel Jensen af Dalsgaard, Anders Smed af Hindberg, Joen Jensen, Christen Pedersens Hustru Maren, Laust Andersens Hustru Mette Christens Datter alle af Hindberg
Da Peder Jensen Overgaards mor, Karen Andersdatter, dør i 1804, angives det i skiftet efter hende, hvilke søskende Peder har:
Bror, Niels Jensen, 42 år, bror, Anders Jensen 38 år, bror, Jens Jensen, 36 år, søster, Maren Jensdatter, der er gift med Rasmus Andersen af Almtoft i Hørup Sogn, der er død i 1801, søster, Maren Jensdatter, 49 år, som er død og har en datter, søster, Maren Jensdatter, 47 år, der er gift med Peder Henriksen af Sjørslev, søster, Mette Jensdatter, 45 år, som er umyndig, søster, Ane Jensdatter, 30 år, som er gift med Frederik Jensen Smed af Vinders
Da Maren Jensdatter af Almtoft i 1788 får døbt en søn, er hendes søster, Maren Jensdatter af Sjørslev, gudmor. Da Maren Jensdatter af Almtoft får døbt en søn i 1790, er hendes brødre, Niels Jensen og Jens Jensen af Hindbjerg, faddere. Da Maren Jensdatter får døbt en datter i 1795, er hendes søster, Ane, som er gift med Friderich Smed af Hindbjerg, gudmor. Faddere er bl.a. søsteren Maren og hendes ægtemand Peder Henrichsen af Sjørslev samt Niels Jensen Overgaard af Hindbjerg. Maren Jensdatter af Almtoft får døbt endnu en søn i 1799, og der er hendes søster, tjenestepigen Maren Jensdatter på Charlottenlund, gudmor. Blandt fadderne er hendes to brødre, Anders Jensen og Jens Jensen af Ungstrup.

Peder Jensen Overgaard bliver vel konfirmeret omkring 1785, men der er ingen oplysninger om konfirmationer i Levring sogn for perioden.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Peder Jensen Overgaard hos forældrene på en gård i Hindbjerg i Levring sogn med forældrene og en 11 år ældre bror.

Den 12. november 1795 laves der hovedlægdsrulle over Levring sogn i Viborg amt, der er lægd 64. Der er angivet følgende om Peder Jensen Overgaard:

109 93: Far: Jens Overgaard, søn, Peder Jensen Overgaard, født i Hindberg, 23 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig hjemme, L.S. [landsoldat] Oldenborg 3. Inf.dep 1794 – 8 afd 42 -

I
1798 bliver hovedlægdsrullen over Levring sogn i Viborg amt igen opdateret, dvs. lægd 64, og nu indeholder den følgende om Peder Jensen Overgaard:
93 81: Far: Jens Overgaard, søn, Peder Jensen Overgaard, født i Hindberg, 26 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig hjemme, 1794 LDS Oldenb Regt. 8 afd. 42

Igen i år 1800 opdateres hovedlægdsrullen over Levring sogn i Viborg amt, og denne gang finder man følgende om Peder Jensen Overgaard, hvor han er overstreget og dermed fjernet fra lægdsrullesystemet i Levring og overflyttes til Funder:
81 72: Far: Jens Overgaard, søn, Peder Jensen Overgaard, født i Hindberg, 28 år, 63 ¼ tomme høj [1,65 m], opholder sig hjemme, 1794 lds Oldenb Regt. 8 = 42
62J126 [Lægd 62 er Hørup sogn i Viborg Amt]

Peder Jensen Overgaard flytter kort derefter til Hørup sogn, hvor han findes på tillægslægdsrullen for år 1801. Man finder følgende om Peder:
Ny 126: Far: Jens Overgaard, søn, Peder Jensen Overgaard, født i Hindbjerg, 28 år, 63 ½ tomme høj [1,66 m], opholder sig i Dalsgaard, 1794: Lds: [landsoldat] Oldenb [Oldenborgske] r 8-42, afsked 1802, f.L [ankommen fra liste] 64 - 72

Peder Jensen Overgaard forlader Hørup sogn før 1804, hvor han er fjernet fra lægdsrullen under Hørup, men han er ikke flyttet tilbage til Levring sogn i mellemtiden.

Peder Jensen Overgaards mor, Karen Andersdatter, dør nok i slutningen af december i 1803, idet Peders mor bliver begravet fra Levring kirke mandag den 2. januar 1804. Peder Overgaards mor blev 76 år gammel.

Det kan Peder Jensen Overgaards far, Jens Nielsen Overgaard, ikke klare, og han dør kort derefter. Jens Overgaard bliver begravet søndag den 13. maj 1804 fra Levring kirke. Peder mister altså begge sine forældre, da han er 33 år gammel. Hans far blev 78 år gammel.

Mellem maj 1800 og november 1805 flytter Peder Jensen Overgaard fra Hindbjerg til Funder, hvor han på et tidspunkt fæster Funder kirkes Søndre Anneksgaard. Peder bliver nemlig forlovet med Anne Cathrine Marie Johansdatter på kirkedagen 1. advent 1806 i Funder, hvilket er den 30. november 1806. Præsten skriver efterfølgende:

1806 1 advent
Efter forlangte blev den 24de Novbr 1805
indskreven i Funder sogns ministerial Bog at 2de Personer nu opholdende sig i Funder Kirke Annex gaard Unge Karl Peder Jensen fød i Hindberg og Pigen Anne Marie Johansdatter, som havde lovet hverandre ægteskab, og stillede tilforladelige 2de mænd til forlovere at der fandtes intet til hindring efter andordningen mod det ægteskab vidner Deilur? efter 3de tillysning, hvoraf første var Dom 24 p Trinitatis.
Forloverne Christen Nielsen og Niels Christensen indskreven med paaholden pen

Peder Jensen Overgaard og Anne Marie Johansdatter bliver derefter gift lørdagen før 4. advent 1806 i Funder kirke, og fjerde advent er i dette år den 21. december 1806, så lørdagen før må altså være den den 20. december 1806. Præsten skriver:
den næste Løverdag for Dom 4 Advent blev i Funder kirke copulerede Peder Jensen og Annemarie Johansdatter

Onsdag den 20. september 1808 bliver Peder Jensen Overgaard og hustru, Anne Marie Johansdatter, forældre til deres første barn, som bliver opkaldt efter Peders far, Jens Nielsen Overgaard af Hindbjerg, og som derfor får navnet Jens Pedersen Overgaard. Præsten skriver efterfølgende:
1808 den 20de Septb Fødde Peder Jensen Hindbergs hustrue Anne Marie Johansdatter ved Funder kirke en Søn døbt samme dag i fæstegaarden nævnet Jens. Bemelte hiemmedaab er Søndag 6 Novb, baaren af konen Karen Pedersdatter fra Hindberg [Hindbjerg i Levring sogn], Fadderne Jørgen Pedersen, Hans Christensen, Niels Christensen, Anton Hørdum, alle af Funder
Jens Pedersen Overgaard er på hovedlægdsrullen over Funder sogn fra 1816 til 1828, hvor han selvfølgelig bor hjemme. Jens bliver vist ikke konfirmeret i Funder. Mellem at han er 16 og 19 år gammel er han nok ude for en ulykke, idet han på lægdsrullen som 19-årig pludselig er blevet krøbling på venstre arm, hvilket han ikke var som 16-årig. Jens bor stadigvæk som ugift hjemme på gården ved folketællingen i 1834.I 1837 er Jens Pedersen fadder for sin søsters barn i Funder.I 1840 bor hans hos lillesøsteren Dorthe Catrine og hendes mand på deres gård, som han ejer den halve af. Han er da ugift. I 1845 har Jens Pedersen sin egen gård. Han er da blevet gift med Marie Kirstine Andersdatter, som er født i Vrads sogn, og de har nu en datter ved navn Sidsel Marie Jensdatter, der er født den 11. juni 1841. Ved denne lejlighed kalder præsten ham kun for Jens Pedersen. Hans lillesøster, Dorthe Cathrine Pedersdatter, er del-gudmor til den lille pige ved fremstillingen i kirken den 31. oktober 1841. I 1850 har de fået endnu 2 børn, Anders Peter og Johannes. Sidsel Marie Jensen konfirmeres i Funder kirke i 1855, hvor faren kaldes Jens Pedersen Overgaard. Jens Pedersen Overgaard dør i Funder den 21. september 1858, og han blev altså kun 50 år og 1 dag gammel. Han efterlader sig børnene Ane Kirstine Jensen født den 5. september 1855 og Martin Jensen født den 21. april 1858, hvor hustruen dør 2 dage efter den sidste fødsel. Da begge børnenes forældre således er døde, bliver børnene sat i pleje hos deres faster, Anne Pedersdatter og hendes mand, Søren Sørensen Skjødstrup, i Voel i Tvilum sogn, hvor de er ved folketællingen i 1860.

Peder Overgaard efter 1810

Onsdag den 24. juli 1811 bliver Peder Jensen Overgaards hustru, Anne Marie Johansdatter, mor til endnu et barn, som er en datter, der bliver døbt med navnet Dorthe Catrine Pedersdatter. Da den lille pige er døbt i Funder kirke den 15. september 1811, skriver præsten følgende:
Dorthe Catrine
En datter af de ægte folk Peder Jensen og Annemarie Johansdatter ved Funder kirke, fød og døbt den 24. july, publicationen Søndag den 15 Septb baaren af pigen Maren Johansdatter [der er moster til den lille pige], faddre Johan Jensen [Elling og altså morfaren], Niels Krils, Jørgen Abildskov, Henrich Tollunds kone

Dorthe Catrine Pedersdatter er gudmor i Them kirke den 26. december 1825 for sin moster, Maren Johansdatter, da denne får døbt sine tvillinger for Inger Marie Andersdatter og Anders Andersen. Dorthe Cathrine er gudmor for Inger Marie. Dorthe Catrine drager i 1826 til Aarhus med sin skudsmålsbog, hvor hun er 15 år gammel. Dorthe Catrine bliver viet i Funder kirke den 27. januar 1838 til Lars Eriksen, som er møllersvend på Silkeborg Mølle. Dorthe Catrine er da 26 år, og Lars er 27 år. Forloverne er P. Anholm og Hans Christensen Heise. Lars Eriksens hustru, Dorthe Cathrine Pedersdatter af Funder, er del-gudmor for sin storebror, Jens, da denne får fremstillet sin hjemmedøbte datter i Funder kirke den 31. oktober 1841. Den 12. februar 1847 bliver Dorthe Catrine mor til en datter i Funder kirkeby, som får navnet Johanne Catrine Marie Larsen. Der er ingen i hendes familie, som er fadder. Ved folketællingen i 1850 bor Dorthe Catrine og Lars i Funder Kirkeby med tre børn, dvs. Erik Peter Larsen 11 år, Karl Larsen på 9 år og Johanne Katrine Marie Larsen på 3 år. Lars er da en tømmermand, som er født i Solbjerg på Mors og kaldes derfor også for Lars Eriksen Soelberg. Den 26. april 1851 bliver Dorthe Cathrine Pedersdatter mor til en dreng i Funder Kirkeby, som bliver døbt Lorentz Larsen, og hvor faren kaldes for Lars Eriksen Soelberg. Gudmor er Dorthe Catrines lillesøster, Anne Pedersdatter af Voel i Tvilum sogn. I 1860 bor familien stadigvæk i et hus i Funder Kirkeby med deres 3 børn, Carl på 18 år, Johanne Catrine Marie på 13 år og Lorentz Larsen på 9 år. Dorthe Catrine Pedersdatter dør i Funder Kirkeby den 7. september 1862, hvor hun kun er 51 år gammel. Præsten skriver, at hun var Lars Eriksen Soelbergs hustru. Lorentz Larsen bliver gift med Elise Sofie Augusta Ljungberg, og med hende og en 1-årig dreng, Lars Peter Larsen født som uægte i Aidt sogn, bor han i Silkeborg i 1880 og arbejder som arbejdsmand. Hans hustru er i øvrigt født i Voldby sogn i Skanderborg amt.

Peder Jensen Overgaard bliver i stamtræet far til Mariane Pedersdatter Overgaard på Søndre Anneksgård i Funder Kirkeby i 1814. Peder bliver ved dåben opgivet til at hedde Hinberg til efternavn, men efterfølgende kaldes han altid kun for Overgaard. Præsten har nok ment ”af Hindbjerg”, dvs. Peders fødeby.

Da hovedlægdsrullen laves over Funder sogn i 1816 under lægd 58 under Aarhus, er der følgende om Peder Jensen Overgaards 7-årige søn:
68 60: Far: Peder Jensen Hindborg, søn, Jens Pedersen, født i Funder Kirke, 7 år, opholder sig hjemme

Søndag den 7. december 1817 bliver Peder Jensen Overgaard desuden far til Karen Marie Pedersdatter i Funder. Præsten skriver ved dåben, at Peder Jensen Overgaard er gårdmand ved Funder kirke. Om gudmor og faddere skriver præsten:

Selvejergårdmand Søren Johansens (måske en morbror) hustru Maren Rasmusdatter af Sinding bar. Fadderne: Anne Marie Pedersdatter, Jørgen Pedersen Abildskov, Jens Christensen Abildskov, Jens Christensen Kirk, alle af Funder.

Karen Marie dør den 27. december 1820, så hun bliver altså kun lidt over 3 år gammel.

I 1819 dannes der igen hovedlægdsrulle for Funder, dvs. lægd 58 under Aarhus, og nu er der følgende om Peder Jensen Overgaards ældste søn:
60 53: Far: Peder Jensen Hindborg, søn, Jens Pedersen, født i Funder Kirke, 10 år, opholder sig hjemme

Peder Jensen Overgaard bliver far til endnu en datter den 13. september 1820, hvor hun bliver døbt i hjemmet. Pigen får navnet Anne Pedersdatter, og hun bliver fremstillet i Funder kirke den 6. november 1820. Præsten skriver, at forældrene er Peder Jensen og hustru Ane Marie Johansdatter selvejer gårdfolk ved Funder kirke. Om fadderne skriver præsten:
Barnet blev frembaaret af jomfru Anemarie ? fra Kragelund ? medfulgt af Jens Pedersen Brands kone Ane Pedersdatter. Fadderne var Jens Christensen Abildskov, Jørgen Pedersen Abildskov, Jens Christensen Kirk og Niels Jensen Overgaard i h: og ? Ane Kirstine ?
Anna
Pedersdatter bliver konfirmeret i Funder kirke i 1834, hvor forældrene beskrives som gårdmand Peder Jensen Overgaard og hustru Anna Cathrine Marie Johansdatter. Hun får karaktererne Temmelig gode kundskaber og middelgod opførsel. Anne Pedersdatter er i 1840 husbestyrerinde på den gård, som ejes af de større søskende, Jens Pedersen samt Dorthe Catrine Pedersdatter og hendes mand. Ane Pedersdatter bliver gift i Funder kirke den 5. september 1847 med smeden Søren Sørensen Skjødstrup fra Voel i Tvilum sogn. Peder Jensen Overgaard er forlover for hende. Den 23. september 1849 er Ane Pedersdatter gudmor i Funder kirke for lillesøsterens søn, Johannes Peter Hansen. Ane og Søren boer i Voel i Tvilum sogn ved folketællingen i 1850 uden børn. Ved folketællingen i 1860 bor de stadigvæk i Voel med 2 plejebørn: Ane Kirstine [Kathrine Marie] Jensen på 5 år og Martin Jensen på 2 år. De er storebroren Jens Pedersen Overgaards børn fra Funder, men da han er død 2 år tidligere som enkemand, og børnene derved er forældreløse, har de børnene i pleje. Familien er væk fra Tvilum sogn i 1870, og det vides ikke, hvor de er henne.

Peder Jensen Overgaards datter, Karen Marie, dør den 27. december 1820, og hun bliver begravet på Funder kirkegård den 31. december 1820. Præsten skriver efterfølgende:

datter af Peder Jensen selvejergaardmand ved Funder Kirke – 3 aar 1 maaned - Anmelde hun af dødsfaldet under ? fogden efter attest forevist den 30. december 1820.  

Peder Jensen        2-2-2-2 0 0 0 0 1 79 1 35 0 32 3 18 0 32 4 31 8 53 10 67

Da der laves hartkornsoptælling for Funder sogn den 11. december 1821, angiver der følgende under Funder kirke for Peder Jensen Overgaard:

Tallene 2-2-2-2 er selv hartkornet tilhørende ejendommen. Alle de mange øvrige tal er forskellige skatteopgørelser, hvor f.eks. de 2 næstsidste, dvs. 8 53, er de kongelige skatter.

Mellem 1819 og 1822 flyttes Funder sogn fra Aarhus Amt til Viborg Amt i lægdsrullesystemet, og Funder har nu lægd 143 under Viborg i 1822. Der er følgende om Jens Pedersen Overgaard:
53 39: Far: Peder Jensen Hindborg, søn, Jens Pedersen, født i Funder Kirke, 13 år, opholder sig hjemme

Selvejergårdmand af Funder Kirkebys Søndre Annexgaard, Peder Jensen Overgaard, bliver igen far fredag den 13. februar 1824. Han får da endnu en datter, der senere får navnet Karen Marie. Da Karen Marie Pedersdatter er døbt i Funder kirke søndag den 21. marts 1824, skriver præsten, at forældrene er gårdfolk i Funder kirke på Søndre Anneksgård. Præsten skriver desuden:

Barnet frembar pigen Ane Jensdatter af Grøndalsgaard i Funder sogn. Fadderne: Hans Hessel, Hendrik Tollund, Johan Jensen [Elling] og Jens Kirk af Funder sogn.
Karen
 
Marie Pedersdatter bliver gift med Hans Christian Christian Hendriksen. Da Johannes Peter Hansen bliver døbt i Funder kirke den 23. september 1849, er svogeren Lars Eriksen af Funder Kirkeby, fadder, og denne er jo gift med storesøsteren Dorthe Catrine Pedersdatter. Drengens moster, Ane Pedersdatter, som er gift med husmand og smed Søren Sørensen Skjødstrup af Voel, er gudmor. Karen Marie og Hans Christian er også bosiddende i Funder ved folketællingen 1860 med to børn, Johannes Peter Hansen og Ane Petrine Marie Hansen. Johannes Peter Hansen bliver konfirmeret i Funder i 1864, hvor forældrene angives at være Hans Christian Henriksen og Karen Marie Pedersdatter. Familien flytter derefter væk fra Funder, idet Ane Petrine ikke konfirmeres i byens kirke.

Hovedlægdsrullen over lægd 143, som er Funder sogn, indeholder følgende om Jens Overgaard, da den dannes i 1825:
39 30: Far: Peder Jensen Hindborg, søn, Jens Pedersen, født i Funder Kirke, 16 år, opholder sig hjemme

Den 26. december 1825 er Peder Jensen Overgaard af Funder Kirkeby fadder i Them kirke for sin svigerinde, Maren Johansdatter, der sammen med ægtemanden og husmanden Anders Andersen af Vesterskov får døbt sin søn for Anders Andersen, og denne er født den 12. november 1825. Gudmor er Ane Kirstine Hansdatter af Sinding [som måske er Ane Kirstine Johansdatter]. Faddere er foruden Peder Jensen af Funder kirke, Jens Hansen af Kikkenborg [dvs. Jens Johansen], Jens Christensen af Hedehus og Anders Sørensen af Sinding.

Peder Jensen Overgaard efter 1825

Lørdag den 21. april 1827 bliver Peder Jensen Overgaard igen far. Han får da en søn, som bliver døbt Johannes Pedersen, og Johannes bliver vel opkaldt efter sin morfar, Johan Jensen Elling. Forældrene til Johannes beskrives som Peder Jensen Overgaard og hustru Anne Marie Hansdatter, der er gårdfolk i Funder Kirkeby. Johannes bliver døbt søndag den 14. oktober 1827 i Funder kirke med følgende ved dåbsfadet:
Gudmor er Christen Nielsen Ellings hustru Johanne Marie Johansdatter. Faddere er Stephen Johansen, Anton Hørdum, Christen Adslev [skrevet Asløv], alle af Funder.
Ved folketællingerne i 1834 og 1840 bor Johannes Pedersen hos sine forældre på gården i Funder Kirkeby. Ved folketællingen i 1845 er den 18-årige Johannes Pedersen en tjenestekarl i Funder på gården hos Johan Frederik Conrad Haubroe. Johannes Pedersen forlader Funder sogn mellem 1845 og 1850, og der vides ikke mere om Johannes efter 1845.

Viborg Amt får i 1828 lavet en ny hovedlægdsrulle over lægd 143, som er Funder sogn, og den indeholder følgende om Peder Overgaards sønner:
30 26: Far: Peder Jensen Hindborg, søn, Jens Pedersen, født i Funder Kirke, 19 år, 63 [slettet] 64¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig hjemme, ud pas krøbling paa vs: [venstre] Arm derfor ude af lands [nok landsoldatvæsenet], angivet 1829, SS 1840
127 112: Far: Peder Jensen Overgaard, søn, Johannes Pedersen, født i Funder Kirke, 1 år, opholder sig i Funder

Ved folketællingen den 18. juli 1834 bor der følgende på Peder Jensen Overgaards gård i Funder kirkeby:

Peder Jensen Overgaard                             63 år      Gift        Gaardmand  

Anne Kathrine Johanne Marie Johansdatter   49 år      Gift       Hans kone

Jens Pedersen                                            26 år      Ugift     Hans søn

Johannes Pedersen                                      7 år      Ugift      Hans søn

Anne Pedersen                                           14 år      Ugift     Hans datter

Karen Marie Pedersen                                 11 år      Ugift     Hans datter

[I navnet Anne Kathrine Johanne Marie Johansdatter er Johanne overstreget.] 

Peder Jensen Overgaard er nok i Lyngå kirke søndag den 3. maj 1835, hvor hans datter, Mariane Pedersdatter Overgaard, får døbt sin uægte søn for Peder Christian Jensen. Drengen er født den 27. april 1835, mens hun er tjenestepige på Favrskov, og hvor faren er Jens Christensen Bach, der jo også senere hen bliver hans svigersøn.

Peder Jensen Overgaards datter, Mariane Pedersdatter, bliver gift med Jens Christensen Bach lørdag den 26. september 1835 i Funder kirke, hvor Peder er datterens forlover. Den unge familie flytter ind hos hendes forældre.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er familien Peder Jensen Overgaard ikke blevet mindre, idet datteren Mariane bor hjemme sammen med sin familie, men de har nu kun et hus:

Peder Jensen Overgaard                70 år      Gift         Gaardmand

Anne Marie Kathrine Johansdatter  54 år       Gift         Hans kone

Johannes Pedersen                       13 år       Ugift       Hans søn

Jens Christensen Bach                   26 år      Gift         Indsidder og daglejer

Mariane Pedersen                         26 år      Gift          Hans kone

Peder Christian Jensen                    5 år      Ugift        Deres søn

Kirsten Marie Jensen                       3 år      Ugift        Deres datter

Ved folketællingen den 1. februar 1845 er familien Peder Jensen Overgaard skrumpet ind til at være følgende i et hus i Funder Nørreby:

Peder Jensen Overgaard                75 år    Gift         Gaardmand        Levring

Anne Cathrine Marie Johansdatter  61 år    Gift         Hans kone          Funder

Karen Marie Pedersdatter              21 år    Ugift       Datter, Væverske Funder

Peder Christian Jensen                  10 år    Ugift       Pleiesøn             Lyngaa

[Peder Christian Jensen er altså barnebarnet gennem datteren Mariane Pedersdatter.]

Da Peder Overgaards datter, Ane Pedersdatter, bliver gift i Funder kirke den 5. september 1847 med smeden Søren Sørensen Skjødstrup, er Peder Jensen Overgaard forlover for hende sammen med Annes svoger, Lars Eriksen.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 er huset i aftægt til Peder Jensen Overgaards datter, Karen Marie Pedersdatter, og deres svigersøn:

Hans Christian Hendriksen              27 år   Gift      Ernærer sig af jordlod     Them
Karen Marie Pedersdatter              26 år   Ugift     Hans kone                      Funder
Johannes Peter Hansen                  1 år    Ugift    Deres søn                      Funder
Peder Jensen Overgaard                80 år   Gift      Faderens svigerfar         Levring
Anne Kathrine Marie Johansdatter   66 år   Gift      Faderens svigermor        Funder 

Peder Jensen Overgaards hustru, Anne Marie Johansdatter, dør tirsdag den 28. februar 1854 i Funder Kirkeby, hvor hun er 68 år gammel.

Peder Jensen Overgaard mister sin eneste søn, Jens Pedersen Overgaard, idet denne dør i Funder den 21. september 1858, og han blev altså kun 50 år og 1 dag gammel. Peder Overgaards svigerdatter var i forvejen død, og parrets børn kommer derfor hen til Peder Overgaards datter i Tvilum sogn.

Peder Jensen Overgaard lever stadigvæk i 1860 hos sin datter og svigersøn i Funder, og Peder er nu 89 år gammel, selv om han angives at være 94:

Hans Christian Hendriksen    37 år   Gift              Ernærer sig af jordlod         Them

Karen Marie Pedersdatter     37 år   Gift              Hans kone                        Funder

Johannes Peter Hansen        11 år   Ugift             Deres søn                        Funder

Ane Petrine Marie Hansen      3 år   Ugift            Deres datter                      Funder

Peder Jensen Overgaard       94 år   Enkemand   Aftægtsmand                     Levring

Peder Jensen Overgaard mister sit andet barn, Dorthe Catrine Pedersdatter, idet hun dør i Funder Kirkeby den 7. september 1862, hvor hun kun er 51 år gammel.

Peder Jensen Overgaard bliver altså far til 1 søn og 4 døtre, hvoraf den ene datter dør som spæd.

Peder Jensen Overgaard bliver altså en rigtig gammel mand. Peder dør faktisk først mandag den 10. november 1862 i Funder. Præsten skriver, da Peder bliver begravet søndag den 16. november 1862 på Funder kirkegård, at Peder er aftægtsmand, og sagen håndteres af Hans Christian Hendriksen i Funder Kirkeby, som er hans svigersøn. Præsten skriver endvidere, at Peder er født i Hindbjerg og er blevet 96 år gammel. Det passer dog ikke. Peder bliver kun 91 år gammel.

Da familien Overgaard fra Hindbjerg i Levring sogn i forvejen er godt beskrevet af andre slægtsforskere, kommer der ikke flere Overgaard-medlemmer på denne hjemmeside. Det anbefales at læse videre om Peders far, Jens Nielsen Overgaard og dennes aner på Dine Nielsens hjemmeside. Læs bl.a. under noterne, hvor der er skrifteuddrag over, hvad Jens ejede, da han døde, som f.eks.:
en blaae Kiortel af Hiemmegiort Tøj 2 rd
1 blaae Væst 1rd,
1 gl hvid vadmelsvæst 3mk,
en gl dito 8sk 1 rd 3mk 8sk
mv.

Peder Jensen Overgaard som indskrevet i Levring kirkebog ved dåben i 1771

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...