Rasmus Jørgensen (1773 - 1849)

9 af 16 - Rasmus Jørgensen [den ældre]

bliver født midt i marts 1775 i Voldby i Skanderborg Amt som tvilling, og han bliver døbt onsdag den 22. marts 1775, hvilket muligvis også er fødselsdagen. Rasmus Jørgensens forældre er Jørgen Jensen og hustru Anne Rasmusdatter, der er blevet gift den 2. juli 1773 i Voldby kirke. Rasmus bliver altså opkaldt efter sin morfar, snedker Rasmus Simonsen af Voldby. Præsten skriver i kirkebogen, efter at tvillingedrengene er blevet døbt:

D 22de Martii Jørgen Jensen 1 Søn døbt Jens Susier Jens Thommæsens Daater Maren. Testes Jens Lauritsens Kone, Jens Pelsen, Svend Madsen og Niels Michelsen
Ditto

døbt Rasmus Susier Niels Thommæsens Daater Maren. Test: Laurs Bilets Kone Zidsel, Jens Rasmussen [morbror til Rasmus], Niels Lykke og Jens Mand

Rasmus Jørgensen bor i Voldby ved folketællingen den 1. juli 1787 på familiens gård sammen med forældrene og broren Jens. På gården er der desuden en tjenestekarl.

Rasmus Jørgensen bliver nok konfirmeret omkring 1791, men konfirmationer bliver først indført i Voldby kirkebog fra 1797.

Voldby sogn indskrives under Silkeborg amt, da der skrives lægdsruller for 1793. Derfor kan man finde følgende om Jørgen Jensens søn, Rasmus Jørgensen, i denne rulle:
49 39: Far: Jørgen Jensen, søn, Rasmus Jørgensen, født i Woldbye, 17 år, opholder sig hjemme

Mellem 1793 og 1795 bliver Voldby flyttet fra Silkeborg amt til Aarhus Amt, og der finder vi igen Rasmus Jørgensen i 1795 under lægd 52 med følgende:
39 32: Far: Jørgen Jensen, søn, Rasmus Jørgensen, født i Woldbye, 19 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Woldbye, gms [gammel mands søn]

Aarhus Amt opdaterer sin hovedlægdsrulle atter engang i 1798, og under lægd 52, som er Voldby sogn, finder vi Jørgen Jensens søn, Rasmus Jørgensen, med disse data:
32 24: Far: Jørgen Jensen, søn, Rasmus Jørgensen, født i Woldbye, 22 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Woldbye, q7 gl m s [gammel mands søn]

Allerede i år 1800 bliver Voldby sogn under Århus Amt opdateret næste gang, og Rasmus Jørgensen er nu opført på lægdsrullen med disse oplysninger:
24 22: Far: Jørgen Jensen, søn, Rasmus Jørgensen, født i Woldbye, 24 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Woldbye, 97 gms [gammel mands søn]

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Rasmus Jørgensen og hans bror Jens, som begge er over 20 år, stadigvæk hjemme hos forældrene på gården i Voldby. På gården har familien en 16-årig tjenestepige og en 10-årig tjenestedreng, så de må have siddet ganske pænt i det.

Jørgen Jensens søn af Voldby, Rasmus Jørgensen, bliver året efter gift med Anne Jensdatter i Røgen kirke lørdag den 3. juli 1802. Præsten skriver efterfølgende:

Rasmus Jørgensen af Woldbye og pigen Anne Jensdatter af Røgen Copulerede d 3 July

Familien Rasmus Jørgensen bosætter sig dog i Voldby.

Rasmus Jørgensen bliver far for første gang lørdag den 30. april 1803 til en datter, som bliver døbt Anne Rasmusdatter efter sin farmor. Rasmus har åbenbart fået sin egen gård som 28-årig, idet præsten skriver, at han er gårdmand. Officielt får Rasmus dog først fæstebrevet den 9. december 1804. Rasmus Jørgensen har overtaget faren Jørgen Jensens gård i aftægt, idet denne nu er 61 år gammel. Præsten skriver nemlig ved dåben søndag den 26. juni 1803:

3den S. efter Trinitatis havde G.M [gårdmand] Rasmus Jørgensen, og Hustru, Anne Jensdatter, en Datter til Daaben, som blev født d. 30te April, og kaldet Anne, baaren af Rasmus Jensens Hustru fra Sorring. Vidner: Niels Kristensen, Jens Mikkelsen, Morten Jensen og Knud Sørensen, alle af Voldbye

[Rasmus Jensen må være broren til hustruen]

Ane Rasmusdatter bliver gift med Christen Nielsen Sognefoged, der er født i Skorup, og de bliver gift i Hammel kirke den 15. december 1825, hvor hun angives at være malkepige på Frijsenborg. Rasmus Jørgensen er naturligvis trolover på datterens vegne. De fleste af Ane og Christens børn er født i Sall sogn i Viborg amt lidt nordvest for Hammel, hvor de må have boet en del år. Da Ane får døbt datteren Ane Marie  Christensdatter i 1835 i Sall kirke, står både broren Jørgen Rasmussen og svogeren Peder Mammen faddere til pigen. Ane Marie Christensdatter bliver gift den 3. marts 1858 med Rasmus Rasmussen, der er født i Tvilum i 1830 som søn af husmand Rasmus Sørensen og Maren Andersdatter. I 1870 bor parret i Voldby med 5 børn, der er født i hhv. Hammel, Ting og Voldby. I 1880 bor parret i Voldby med 4 børn, som alle er født efter 1870. Parret er væk fra Voldby efter 1880.
Ane og Christens datter, Karen Marie Christensdatter, bliver døbt i Sall i 1838, hvor det kun er Peder Mammen fra familien, som står fadder. Karen Marie Christensdatter, bliver gift med Mathias Jønsson Hagel [fordansket til Jensen], der er født ved Carlshamn i Blekinge i 1837, i Hammel kirke den 30. september 1864. Parret emigrerer til New Zealand i 1872 med sønnen Jens Peter Waldemar Jensen samt datteren Annie Jensen, der er født i Danmark i hhv. 1867 og 1869 og død hhv. 1949 og 1943. Jens Peter Waldemar Jensen får 3 børn mellem 1902 og 1914 født i Masterton. I New Zealand får Mathias og Karen Marie yderligere to børn, hvoraf William Jensen bliver født den 31. januar 1880 i Mauriceville i New Zealand. Han dør 1969 i Auckland. Mellem 1914 og 1922 får William Jensen 4 børn i Levin og Dargaville med den danske hustru, Johanne Marine Christensen, der også er født i Mauriceville. Hun er en datter af Mads Christensen fra Egvad sogn og Anna Christina Larsen, som er født i Helsingborg i Sverige i 1870. Karen Marie Christensdatters datter bliver døbt Mathilde Maria Jensen i 1876. Der er altså i dag er en del efterkommere i både New Zealand og Australien til Anne Jensdatter og Rasmus Jørgensen. Karen Marie Christensdatter dør i New Zealand i 1910.

Ane og Christen bliver mor til et sæt tvillinger den 11. september 1840. Drengen bliver døbt Rasmus Christensen, og pigen bliver døbt Ane Christensdatter, men der angives ikke faddere til tvillingerne, da de er hjemmedøbte og kun fremstillet i Hammel kirke. Ved folketællingen 1845 bor familien stadigvæk i Hammel med 8 hjemmeboende børn, og i 1850 har de 5 børn hjemme, og Anne har født i alt 10 børn. Christen Nielsen Sognefoged dør af kræft den 7. juli 1851, hvor han er 60 år gammel og husmand på Hammel Hede. Den 26. september 1854 bliver den 51-årige enke Ane Rasmusdatter gift igen og denne gang med den 44-årige ungkarl Jens Jensen Aagaard. Ane Rasmusdatter lever stadigvæk i 1880, hvor hun bor sammen med Jens Aagaard og en datterdatter. Anne Rasmusdatter dør i Hammel den 15. september 1885, hvor præsten skriver, at hun var enke efter husejer Jens Jensen Aagaard, samt at hun blev 82 år gammel.

På kirkedagen 9 p Trin 1804, som er søndag den 29. juli 1804, er Rasmus Jørgensen fadder til en dreng, som bliver døbt Thomas Nielsen. Forældrene til den lille Thomas er Niels Thomassen af Voldby og hustru Anna Hansdatter. Gudmor er hustruen til Peder Sølvsteen af Farre. Andre faddere er Christen Laursen, Jens Rasmussen, Niels Østergaard og Jens Gravgaard af Voldby.

Lægd 52, som er Voldby sogn, bliver opdateret næste gang i 1804 af Århus Amt, og Jørgens Jensens søn, Rasmus Jørgensen, er nu opført med disse oplysninger:
22 15: Far: Jørgen Jensen, søn, Rasmus Jørgensen, født i Woldbye, 27 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Woldbye, gms 97 [gammel mands søn i 1797], overtaget Faders Gaard efter fæste af 9 Decbr 1804 og Attest Sess 1806

Fredag den 14. september 1804 bliver Rasmus Jørgensen far til en søn, der bliver døbt Jens Rasmussen på kirkedagen 23 p Trin 1804. Barnedåben foregår altså søndag den 4. november 1804 i Voldby kirke. Præsten skriver efterfølgende:

23de Søndag efter Trinitatis havde gaardmand Rasmus Jørgensen og Hustru, Anna Jensdatter, en Søn til Daaben, som blev født d. 14de September, og kaldet Jens, baaren af Peder Sølvstens Hustru, Anna Thomasdatter fra Farre. Vidner: Morten Jensen, Jørgen Jensen, Niels Østergaard og Anders Andersen, alle af Voldbye

Jens Rasmussen er inde som soldat i 1827, angives det i lægsrullen for 1825. Jens Rasmussen bliver gift med Ane Jensdatter, og han bliver husmand i Haldum sogn efter at have fået den første søn, Rasmus Jensen opkaldt efter sin farfar, i Vitten den 9. marts 1835. Den 19. februar 1838 bliver Jens Rasmussen far til en søn, som døbes Peder Jensen. Jens Rasmussen får 5 børn, hvoraf det ene i 1850 er sat i pleje hos hans lillebror Jørgen. Det er sandsynligvis igennem Jens, at hans lillebror Jørgen møder sin hustru nummer 2. I 1860 bor Jens stadigvæk i Haldum med hustruen og 2 hjemmeboende børn, Rasmus og Jørgen Jensen. I 1870 bor Jens hos sin datter, Inger Marie Jensdatter og hendes mand i Haldum. Jens Rasmussen dør den 28. september 1878 i Haldum, hvor han var 74 år gammel. Præsten skriver, at han var aftægtsmand på Haldum Mark og født i Voldby den 14. september 1804 af Rasmus Jørgensen. Sønnen Rasmus Jensen konfirmeres i Haldum i 1851 og bor hos forældrene ugift i 1860 men er ikke at finde efterfølgende.

Ifølge lægdsrullen fra 1804 får Rasmus Jørgensen fæstebrevet efter overtagelsen af faren, Jørgen Jensens gård den 9. december 1804. Det stemmer også overens med fæsteprotokollen fra Frijsenborg Gods, hvor man finder følgende fæstebrev:
Den 9. december 1804: Rasmus Jørgensen fæster den gård i Voldby, som hans far, Jørgen Jensen, godvilligt har afstået til ham. Gården er på lidt over 4 tønder land. Kontrakten siger, at Rasmus Jørgensen skal give husly til sine forældre i resten af deres livstid. Desuden skal han betale for indfæstningen og et årligt beløb til Frijsenborg. Underskrift fra Rasmus Jørgensen. Synsforretningen for fæstningen er modtaget den 24. december 1805.

Voldby omkring år 1786, hvor gården på den i 2013 nuværende Bryggergade lå

Rasmus Jørgensen fra 1806 til 1815

På kirkedagen 21 p Trin 1806, som er søndag den 26. oktober 1806, bliver Rasmus Jørgensen af Voldby far til en pige, som bliver døbt med navnet Mette Rasmusdatter. Mette er født fredag den 12. september 1806. Præsten skriver:

21de S. efter Trinit. havde Gaardm. Rasmus Jørgensen, og Hustru, Anna Jensdatter, en Datter til Daaben, som blev født d. 12de September, og kaldet Mette, baaren af Niels Østergaards Hustru, Anna Nielsdatter af Voldbye. Vidner: Hans Nielsen, Niels Jensen, Morten Jensen, Jens Østergaard og Hustru, alle ibid. [dvs. fra Voldby]

Mette Rasmusdatter forlader Voldby i 1830 som 24-årig, hvor præsten skriver på afgangslisten, at hun skal til Tinning i Foldby sogn. På tilgangslisten i Foldby skriver præsten, at hun skal arbejde for Rasmus Olesen i Tinning. Mette Rasmusdatter forlader Tinning igen i begyndelsen af 1832, hvor hun drager til Vitten, idet ”hun er ægteviet til Ungkarl Jens Laursen i Vitten den 12. november 1831”. Ved folketællingen i 1834 bor Mette og Jens i Vitten men har ikke fået børn, og han arbejder som bødker. I 1836 får Mette og Jens en plejedatter, der hedder Ane Marie Pedersdatter. Ved folketællingen i 1840 bor familien i Vitten stadigvæk kun med plejedatteren. I 1845 er situationen for familien stadigvæk den samme. I 1850 har Mette og Jens nu 2 plejebørn, og desuden bor hendes mor, Ane Jensdatter fra Voldby, hos dem. Moren Ane Jensdatter dør hos sin datter i Vitten den 16. juli 1851, hvor hun er 72 år gammel. I 1860 bor Mette alene i Vitten med ægtemanden Jens Laursen. Igen i 1870 bor Mette sammen med ægtemanden uden andre beboere i huset i Vitten. Ægtemanden dør mellem 1870 og 1880, og Mette bor alene i huset i Vitten ved folketællingen i 1880. Hvad der derefter sker med hende, vides ikke, men hun dør ikke i Vitten. 

På Kristi Himmelfarts dag i 1807, som er torsdag den 7. maj 1807, er Rasmus Jørgensen og hans hustru faddere til en dreng, som døbes Kristen Kristensen, og hvis forældre er indsidder Kristen Kristensen og Margrethe Mogensdatter. Kristiana Eriksdatter af Voldby, som er datter af Erik Christensen, er gudmor. Andre faddere er Jens Pedersen og Jens Rasmussen, begge af Voldby.

Rasmus Jørgensen bliver far til Karen Rasmusdatter torsdag den 23. juni 1808 i Voldby. Da Karen bliver døbt 8 p Trin 1808, som er søndag den 7. august 1808, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:

8de S. e. Trinit. havde g:m: [gaardmand] Rasmus Jørgensen og Hustru Anna Jensdatter en Datter til Daaben, som blev født den 23de Junii, og kaldet Karen, og baaren af Mads Nielsens [sted]Datter, Anna Malena fra Sielle [dvs. 36-årige Anna Magdalene Rasmusdatter. Mads Nielsen er en fattig husmand i Sjelle 1787 og tækkemand i 1801]. Vidner: Niels Thomassen, Kristen Laursen, Niels Jensen, Niels Østergaard og Jens Østergaards Hustru, alle af Voldbÿe

Karen flytter væk fra Voldby tidligt i 1824 som 16-årig, hvor hun rejser til Herskind for at være tjenestepige. Karen bliver gift i Voldby kirke den 24. maj 1835 med Peder Mammen. Ved folketællingen i 1840 bor Karen med ægtemanden Peder og en datter, Maren Pedersdatter, hos Karens mor i Voldby.
I april 1844 bliver Karen mor til en søn, der døbes Søren Pedersen Mammen. Blandt fadderne er moderens søster, Ane Marie Rasmusdatter, og Christen Nielsen Sognefoged af Hammel, der jo er hendes svoger. Søren Pedersen Mammen bliver gift med Else Kirstine Pedersen, og parret får en søn før ægteskabet, nemlig Peder Enevold Sørensen [Mammen], der fødes den 3. august 1868 i Tvilum sogn. I 1870 bor parret i Voldby, hvor de får yderligere 4 børn før folketællingen i 1880, nemlig Karen, Ellen, Peder og Magnus Christian.

Rasmus Jørgensen bliver i stamtræet far til Jørgen Rasmussen, der fødes som tvilling i Voldby i Skanderborg sogn lørdag den 21. april 1810. Rasmus bliver altså samme dag far til den anden tvilling, Niels, der dog dør som spæd fredag den 4. maj 1810. Jørgen Rasmussen dør lørdag den 17. maj 1873 i Vitten, hvilket er mindre end et år efter, at han bliver far til sin eneste søn, der døbes Rasmus Jørgensen efter farfaren.

Søndag den 6. maj 1810 begraver præsten en bror til den lille Jørgen Rasmussen. Da den lille Niels er begravet, indskriver præsten følgende.
Søndag d: 6te Maji blev g.m. [gaardmand] Rasmus Jørgensens og hustrue, Anna Jensdatters Tvilling-Søn, Niels, som blev født d: 21de April, og døde d: 4de Maji, begraven gl: 14 dage

Søndag
den 13. oktober 1811 står Rasmus Jørgensen fadder til en uægte født pige. Moren til pigen hedder Kristiana Pedersdatter, og dennes far er Peder Tambur. Som udlagt far er en soldat fra Framlev ved navn Jens Eriksen. Pigebarnet døbes ?  

Den 17. december 1811 fungerer Rasmus Jørgensen i Voldby som lavværge for enken Ane Hansdatter, da der laves skifte efter hendes mand, Thomas Sørensen Rytter. Skiftet er mellem enken og hendes 4 børn, hvor Rasmus altså varetager morens interesser.

Mandag den 30. marts 1812 får Rasmus Jørgensen døbt en datter Anne Marie Rasmusdatter i Voldby kirke. Da den lille pige er døbt i Voldby kirke i Skanderborg Amt, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:
Hun bæres til dåben af Niels Østergaards steddatter, Marie Jensdatter. Faddere er Christen Laursens hustru, Jens Sørensen, Christen Pedersen og Morten Nielsen, der alle bor i Voldby.
Anne Marie forlader Voldby som 15-årig i 1827, hvor hun drager til ”Jaistrup”. Den 19. februar 1838 står pigen Ane Marie Rasmusdatter af Tinning i Foldby sogn fadder for storebroren Jens Rasmussen, da denne får døbt sønnen Peder Jensen i Haldum kirke, og hun er da også tjenestepige i Tinning hos gårdmand Peder Pedersen ved folketællingen i den 1. februar 1840. Den 1. maj 1840 forlader den 28-årige Ane Marie Tinning, idet hun skifter til Frijsenborg i Hammel sogn, hvor hun også skal være tjenestepige. Præsten skriver, at hun arbejdede for Peder Pedersens enke i Tinning. I april 1844 er Ane Marie Rasmusdatter af Hammel fadder for sin søster, Karen, da denne får døbt en søn med navnet Søren Pedersen Mammen.

Rasmus Jørgensens far, Jørgen Jensen, dør mandag den 30. august 1813 hjemme i Voldby som 71-årig.

Den 5. maj 1814 står Rasmus Jørgensen fadder til den uægte dreng, der døbes Christen Kristensen i Voldby kirke. Christens mor hedder Inger Olesdatter, der er datter af indsidder Ole Jensen i Voldby. Udlagt til barnefar bliver den gifte husmand Kristen Offersen i Aaboe.

Rasmus Jørgensen får endnu en søn, der døbes Søren Rasmussen mandag den 30. maj 1814. Søren er født mandag den 18. april 1814. Forældrene beskrives som gårdmand i Voldbye Rasmus Jørgensen og hustru Anne Jensdatter.
Faddere til Søren er Jørgen Rasmussens datter Mette af Farre, Jørgen Andersens hustru, gårdmand Niels Jensen, Niels Østergaard og Jens Østergaard af Voldbye
Søren bosætter sig i Vitten, hvor han den 1. juli 1853 bliver far til Ane Sørensen. Ane bliver gift i januar 1886 i Vitten kirke med Laurs Rasmussen fra København. Hverken faren eller farbrødrene står forlovere ved brylluppet. Søren Rasmussen bliver aldrig far til andre børn. Det ser ikke ud til, at Søren Rasmussen dør i Vitten.

Rasmus Jørgensen i Voldby efter 1813

Søndag den 29. december 1816 står gårdmand Rasmus Jørgensen fadder til en pige, der døbes Ellen Kirstine Jørgensdatter i Voldby kirke. Ellen Kirstines forældre er husmand Jørgen Andersen og Anne Nielsdatter.

Søndag den 23. februar 1817 står både Rasmus Jørgensen og hans hustru, Ane Jensdatter, fadder til en uægte pige, der døbes Anne Mogensdatter i Voldby kirke. Pigens mor, Maren Sørensdatter Ladding, opholder sig på Rasmus Jørgensens gård – måske som tjenestepige? Som barnefadder udlægges Mogens Sørensen i Hammel, der er Søren Vævers søn.

Søndag den 16. marts 1817 står Rasmus Jørgensens hustru, Ane Jensdatter, fadder til en pige i Voldby kirke. Pigen døbes Christine Elisabeth Christensdatter, og hendes forældre er Christen Nielsen Søballe og Anne Kirstine Mortensdatter.

Søndag den 27. juli 1817 står Rasmus Jørgensens hustru, Ane Jensdatter, endnu engang fadder til en pige i Voldby kirke. Denne pige er uægte og døbes Maria Kirstine Thomasdatter. Moren Karen Maria Nielsdatter er hos hendes mor, der er enke efter Niels Skomager og fattiglem. Udlagt som barnefar er Thomas Sørensen, der er tjenestekarl hos Niels Laursen i Naaring.

Rasmus Jørgensen bliver far til endnu en søn den 15. april 1818, som døbes Niels Rasmussen. Da drengen er døbt i Voldby kirke den 19. juli 1818, skriver præsten, at forældrene er gårdmand i Voldby, Rasmus Jørgensen og hustru Anne Jensdatter. Om fadderne skriver præsten:
Indsidder Ole Jensens datter, Inger Olesdatter, gårdmand Anders Olesen, Niels Østergaard, og Jens Rasmussen, huusmand Jens Jensen, alle af Voldbye
Da der laves lægsrulle for 1825 over Voldby, er den 7-årig Niels Rasmussen hjemme på gården, og man kan følge ham gennem lægsrullerne til det tidspunkt i 1852, hvor han er bosiddende i Haldum sogn. Den 19. februar 1838 står Niels Rasmussen fadder for storebroren Jens Rasmussen, da denne får døbt sønnen Peder Jensen i Haldum kirke.

Lørdag den 26. december 1818 står Ane Jensdatter, hustruen til Rasmus Jørgensen, fadder til en dreng, som døbes Søren Thomsen. Sørens forældre er gårdmand i Voldby Thomas Sørensen og hustru Anne Sørensdatter. Rasmus Jørgensen angives ved denne lejlighed til at være aftægtsmand. Thomas Sørensen er den mand, der har den anden halvdel af den gård, som Rasmus havde, før hans halvdel gik i aftægt.

Matrikelkortet over Voldby, som er tegnet i 1786 og opdateret i 1816, viser, at Rasmus Jørgensen havde gård 13. Det havde Thomas Sørensen også, så på dette tidspunkt må gården stadigvæk blive beregnet som 2 halve gårde. Marken lige syd for gården var Thomas Sørensens, mens der syd for denne mark var en større mark, som var Rasmus Jørgensens. Umiddelbart må man tro, at gården har ligget der, hvor Bryggergade 4 i Voldby ligger i dag. 

Da der skrives lægsrulle for Skanderborg i 1825 af Søren Knudsen i Voldby, er der følgende om Rasmus Jørgensens sønner foruden sønnen Jørgen [bøgerne mangler for Skanderborg fra før tillægsrullen 1824]:
30 25: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jens Rasmussen, født i Voldby, 20 år, 65 ¾ tomme høj [1,72 m] i 1826, opholder sig hjemme, soldat 1. juli 1827 i JR for 43-51
63 56: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 11 år, opholder sig hjemme
72 62: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 7 år, opholder sig hjemme


Torsdag den 15. december 1825 står Rasmus Jørgensen som trolover for datteren Ane Rasmusdatters bryllup i Hammel kirke.

Da hovedlægsrullen for Skanderborg opdateres i 1828, er der følgende om Rasmus Jørgensens sønner foruden sønnen Jørgen:
25 23: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jens Rasmussen, født i Voldby, 23 år, 65 ¾ tomme høj [1,72 m], opholder sig i Voldby, 1827 B, 7R fra 1 Juli
56 52: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 14 år, opholder sig i Voldby
62 58: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 10 år, opholder sig i Voldby


Hovedlægsrullen for Skanderborg opdateres næste gang 1831, hvor sønnen Jørgen er dragon i Jydske Regiment, og om de andre af Rasmus Jørgensens sønner finder man følgende:
23 19: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jens Rasmussen, født i Voldby, 26 år, 65 ¾ tomme høj [1,72 m], opholder sig hjemme, 1827 Sold i J.R for 1 Juli     R/35
52 48: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 17 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig hjemme
58 54: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 13 år, opholder sig i hjemme


Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor Rasmus Jørgensen alene i et hus sammen med sin kone og et almisselem på 97 år i Voldby:

Rasmus Jørgensen     59 år      Husmand og daglejer
Anne Jensdatter         55 år     Hans kone
Mette Jørgensdatter    97 år     Enke, almisselem
[Dette ”almisselem”, dvs. Mette Jørgensdatter, er Rasmus Jørgensens svigermor, der er flyttet til Voldby fra Røgen.]

Hovedlægsrullen
for Skanderborg amt opdateres igen i 1834 – nok i juni eller november – og denne gang finder man følgende om Rasmus Jørgensens sønner:
19 15: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jens Rasmussen, født i Voldby, 29 år, 65 ¾ tomme høj [1,72 m], opholder sig hjemme, 1827 Sold i J.R for 1 Juli     R/35    S 1836 i J.R 3/B   Aarh[us] 60 L:186 afgk. M 1836 [det hele er udstreget, og Jens Rasmussen fjernes dermed fra lægsrullerne].
48 43: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 20 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m] i 1835, opholder sig hjemme, Reserve Jeger 1836 J.J C no 1, Jæger den 3. juli 1836 J.J  C for 70_41.  21/36 
54 48: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 16 år, opholder sig i hjemme


Rasmus Jørgensens svigermor, Mette Jørgensdatter, dør den 7. juli 1835 hos dem på familiens gård i Voldby, og hun begraves på Voldby kirkegård den 12. juli 1835.

Rasmus Jørgensens søn, Jørgen Rasmussen, bliver gift første gang ved et dobbeltbryllup i Voldby kirke den 24. maj 1835. Rasmus Jørgensen får ved den lejlighed bortgiftet både sin søn og sin datter Karen Rasmusdatter, så det er vel ham, som betaler for gildet.

Da Rasmus Jørgensens barnebarn, Jens Rasmussens søn Rasmus Jensen, bliver døbt i Vitten kirke den 19. juli 1835, skriver præsten, at den ene fadder er Rasmus Jørgensen i Sahl, men præsten har måske skrevet forkert, og der skulle stå Voldby, eller Rasmus er ude på et job i Sahl.

Hovedlægsrullen for Skanderborg amt opdateres igen i 1837, og denne gang er der følgende om Rasmus Jørgensens to resterende sønner foruden Jørgen, der endnu ikke er slettet af lægsrullen:
43 32: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 23 år, 64 ¼ tomme høj [1,68 m], opholder sig hjemme, 1836 fri lod Rns i J.R 3 Bath uøvet   S 1840, i J.R den 3 B
48 36: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 19 år, 63 ¾ [overstreget] 64 tommer høj i 1839 [1,67 m], frilod, frilod Rs [reserve] S[ession]1840 i J.R [Jydske regiment] 2 [anden] B[ataljon]

Ægteparret Rasmus Jørgensen og Ane Jensdatter bliver nødt til at skilles fra hinanden, idet de ikke bor med hinanden ved folketællingen i 1840. Rasmus er sendt i arbejde som røgter på Frijsenborg hovedgård, mens hans kone er hjemme i Voldby:

Rasmus Jørgensen               65 år              Røgter

I 1840 laves hovedlægsrullen over Voldby sogn nok engang, og denne gang er der følgende om Rasmus Jørgensens to tilbageværende sønner i Voldby:
32 26: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 26 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m, så han er vokset 1 cm], opholder sig hjemme, 1836 Jæg J.J. p. fra 9. juli [hvor J.J. p fra 9. juli er overstreget] 3 Jæg Corp 2/43  krige osf: 1843 30/43
36 29: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 22 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, 1840 frilod, res sxxxxx 3 Bath. uøvet [denne sætning overstreget] S: 1843 i J.R. 203


Hovedlægsrullen opdateres næste gang i 1842, hvor der er følgende om Rasmus Jørgensens sønner:
26 20: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 29 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, 1836 Jæg 3 J.J. fra 9/7   Krf 43   R43
29 23: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 25 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, 1840 frilod, 1843 S1J7R3B skønet huusmand ? i Haldum Sogn Aarh Amts læg feb ? W1844 Aarh 60S192 a [han flyttes i 1844 til en anden lægsrulle og er derfor overstreget i denne].

Da der laves tillægslægsrulle for Haldum sogn i Aarhus amt i 1844, er der følgende om Rasmus Jørgensens søn, Niels Rasmussen:
U 193: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 26 år den 43, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Haldum, fra Skanderborg 19-23, 1843 ? ? bye udslettet 1846 som forhen tilhør under T192 Rigtig a W:1846

Rasmus Jørgensen er stadigvæk på gården 5 år efter ved folketællingen i 1845 og uden konen:

Rasmus Jørgensen               70 år              Røgter            Voldby

For Skanderborg amt og Voldby sogn er Rasmus Jørgensens søn, Søren Rasmussen, således den eneste tilbageværende på hovedlægsrullen der i 1845, hvor han udstreget og således overgår til Vitten sogn i Aarhus amt:
20 17: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Søren Rasmussen, født i Voldby, 32 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, 1836 Jæg 32 gb fra 9/7 Krf 43 fast 22/47 S1848 til aarh  59-y113  11/49
Da hovedlægsrullen laves for Haldum sogn i Aarhus amt i 1845, er Rasmus Jørgensens søn, Niels Rasmussen, nu medtaget i denne:
192 165: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 28 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Haldum, 1843 ? hmd [husmand]


Igen i 1848 laves der en hovedlægsrulle for Haldum sogn, og denne gang er der følgende om Rasmus Jørgensens søn, Niels Rasmussen, der altså ikke er udskrevet til krigen:
165 87: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 31 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Haldum, S 1843 hmd [husmand]

Rasmus Jørgensen bliver altså far til 9 børn, dvs. 4 døtre og 5 sønner, hvoraf den ene søn dør som spæd.

Rasmus Jørgensen [den ældre] dør tirsdag den 13. november 1849 i Voldby. Han bliver altså 76 år gammel, selv om præsten skriver, at han er 77½. Endvidere skriver præsten, at han er gift, er aftægter, husmand i Voldby og tillige gårdmand.

Da der skrives lægsrulle for Haldum sogn i 1852 i hovedudgave, er den afdøde Rasmus Jørgensens søn, Niels Rasmussen, stadigvæk en del af lægsrullen, men denne gang bliver han overstreget og fjernet fra systemet:
87 55: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Niels Rasmussen, født i Voldby, 35 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Haldum, S 1843 hmd [husmand]

Rasmus Jørgensen [den ældre] som indskrevet i Voldby kirkebog ved dåben i 1775

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...