Anne Marie Jensen Bach (1840 - ?)

6 af 8 - Anne Marie Jensen Bach

bliver født fredag den 4. september 1840 som et ægtebarn i Lyngå. Forældrene er beskrevet som indsidder Jens Christensen Bach og Mariane Pedersdatter Overgaard af Lyngå. Præsten skriver, at:

Hun bæres til dåben af Søren Pedersens hustru, Sidsel Marie Pedersdatter af Lyngå, da hun bliver døbt i Lyngå kirke søndag den 1. november 1840. Fadderne til Anne Marie er sognefogeden Jens Bach, som ikke er hendes far Jens Christensen Bach, aftægtsmand Peder Jensen, dvs. Anne Maries morfar, skomager Peter Rasmussen og aftægtsmand Peder Smeds hustru, Karen Pedersdatter, som alle er af Lyngå.

Som
2-årig mister Anne Marie Jensen Bach sin farfar, Christen Jensen Bach, mandag den 1. maj 1843 i Lyngå, så Anne Marie har ikke haft mulighed for at kende sin farfar.

Anne Marie Jensen Bach bliver vaccineret fredag den 18. august 1843 af lægen Ditzel, hvor hun er knap 3 år gammel.

Ved folketællingen den 1. februar 1845 bor Anne Marie Jensen Bach som 5-årig hjemme hos sine forældre og sammen med to søskende i Lyngå.

Anne Marie Jensen Bach mister sin farmor, Kirsten Pedersdatter, tirsdag den 27. februar 1849 i Lyngå, hvor Anne Marie altså er 9 år gammel.

Som 11-årig ved folketællingen den 1. februar 1850 bor Anne Marie Jensen Bach stadig i huset i Lyngå sammen med forældrene og nu tre søskende.

Før Anne Marie Jensen Bach bliver konfirmeret, kommer hun ud som tjenestepige i Lyngå sogn på Niels Christensens gård.

Anne Marie Jensen Bach bliver konfirmeret i Skjød kirke søndag den 15. april 1855. Anne Marie får som karakterer af præsten: "Temmelig god" for kundskaber og "Meget god" for opførsel.

Et halvt år efter konfirmationen, lørdag den 3. november 1855, flytter Anne Marie Jensen Bach hjemmefra og ud af sognet. På afgangslisten i Lyngå skriver præsten, at Anne Marie er 15 år og var hos gårdmand Niels Christensen af Lyngå. Præsten angiver, at hun skal ud som tjenestepige til Galten sogn. Anne Marie er da også nummer 22 på Galtens tilgangsliste i 1855. Hun skal der arbejde for gårdejer Peder Mursing.


Allerede den 1. november 1856 forlader Anne Marie Jensen Bach igen Galten, hvor præsten skriver, at hun rejser til Skjød som tjenestepige, og at hun er 16 år. Præsten i Skjød angiver da også på tilgangslisten, at Anne Marie ankommer fra Galten den 1. november 1856, er 16 år gammel, er født i Lyngå og skal tjene gårdmand A. Rasmussen i landsbyen Brunt.

Anne Marie Jensen Bach bliver i Skjød sogn til den 4. december 1859, hvor hun forlader sognet. Præsten skriver, at hun nu er 19 år gammel, senest har tjent Laursen i Brunt. Anne Marie rejser til Hadsten Bageri.

Ved folketællingen den 1. februar 1860 er Anne Marie Jensen Bach i Hadsten hos bager Hans Matthiesen som tjenestepige. Hun angives at være 20 år gammel og født i Lyngå.

Anne Marie Jensen Bach bliver i Hadsten til onsdag den 2. maj 1860, hvor hun vender tilbage til Lyngå for en kort stund. Præsten skriver, at Anne Marie ankommer fra Hadstens Mølles bageri.


Anne Marie Jensen Bach forlader nemlig igen Lyngå torsdag den 1. november 1860 som 20-årig. Præsten skriver, at det håndteres af faderen husmand J. Bach af Lyngå. Anne Marie drager denne gang til Haldum sogn. Netop i Haldum bor Jens Rasmussen, der er bror til Jørgen Rasmussen af Vitten, som hun bliver gift med 5½ år senere.

Den 2. november 1862 forlader Anne Marie Jensen Bach igen Haldum og drager til Grundfør ifølge afgangslisten i Haldum. Præsten skriver, at Anne Marie er 20 år gammel, men hun er nu blevet 22 år.

Anne Marie Jensen Bach er nok en tur omkring Lyngå, for hun ankommer først til Grundfør den 6. november 1862 ifølge tilgangslisten. Præsten skriver også her, at hun er 20 år og ankommet fra Haldum.

På et eller andet tidspunkt mellem november 1862 og april 1866 tager Anne Marie Jensen Bach hjem til Lyngå fra Grundfør, men hun er ikke på afgangslisten i Grundfør eller tilgangslisten i Lyngå, men årsagen er nok, at der er aftalt et giftermål, og så er man jo ikke tjenestefolk længere.

Anne Marie Jensen Bach bliver viet til den noget ældre enkemand og husmand i Vitten, Jørgen Rasmussen, fredag den 20. april 1866 i Lyngå kirke. Præsten skriver om hende: Pigen Ane Marie Jensen af Lyngaa, 26 aar. Da brylluppet bliver indgået, er Anne Marie altså allerede gravid i 2. måned.


Anne Marie Jensen Bach af Vitten bliver første gang mor lørdag den 13. oktober 1866. Pigen bliver døbt med navnet Ane Boline Jørgensen i Vitten kirke søndag den 17. februar 1867. Pigen opkaldes vel for så vidt efter sin farmor Anna Jensdatter. Ved folketællingen i februar 1880 er Ane Boline Jørgensen i Vissing sogn som en 13-årig tjenestepige, og hun bliver konfirmeret i Vissing året efter. Ane Boline findes næste gang ved folketællingen i 1901 under Diakonissestiftelsen i Marienborg parceller i Vordingborg Landsogn, hvor hun er nonne og ansat ved sindssygeanstalten Oringe. Sidste bopæl, før hun flyttede til Vordingborg, er København. Ane Boline er flyttet til Vordingborg i år 1900. Der vides ikke noget om Ane Boline efter 1901, idet hun ved folketællingen i 1806 har forladt Oringe igen.


Anne Marie Jensen Bach af Vitten bliver mor for anden gang onsdag den 14. april 1869. Hun bliver mor til endnu en datter, som bliver døbt med navnet Mariane Jørgensen i Vitten kirke, hvor ingen i hendes familie er faddere. Mariane opkaldes altså efter Anne Maries mor. Mariane Jørgensen bliver gift med Gårdmand Rasmus Thomsen af Skjød i Viborg Amt, og de bosætter sig i Skjød i 1901. Den 13. september 1903 er gårdejer Rasmus Thomsens hustru, Mariane Jørgensen af Lindgaard, fadder i Skjød kirke for smeden Niels Jørgensen Mikkelsen på Lindgaard Mark. Smedens søn bliver døbt Peter Mikkelsen. Den 14. september 1907 er Mariane og Rasmus faddere til lillebroren, Rasmus Jørgensens søn i Hald kirke. Ved folketællingen i 1906 bor Mariane og Rasmus på hans gård i Lindgaard i Skjød sogn uden børn. Ved folketællingen i 1911 bor Mariane og Rasmus Thomsen i Lindgaard i Skjød sogn på en gård, matrikel 2a i Lindgaard, som vist nok hedder Højmark. Parret har ingen børn men derimod et plejebarn ved navn Rickard Lassen. Mariane og Rasmus får åbenbart aldrig selv børn, og de bor kun med Rickard på gården i 1916. I 1921 bor Rasmus alene på gården som enkemand og sognefoged på aftægt, men Mariane er ikke indført som død i kirkebogen.

Lyngå Kirke i 2012

Anne Marie Bach fra 1870 og derefter

Ved folketællingen den 1. februar 1870 bor Anne Marie Jensen Bach med ægtemanden og de to døtre i et hus i Vitten.

Anne Marie Jensen Bachs mor, Mariane Pedersdatter Overgaard, dør den 4. april 1870 i Lyngå, og moren bliver begravet 5 dage senere på Lyngå kirkegård. Anne Maries mor blev kun 55 år gammel.

Anne Marie Jensen Bach bliver i stamtræet mor til Rasmus Jørgensen i Vitten mandag den 20. maj 1872. Rasmus opkaldes efter Anne Maries svigerfar.

Efter mandens død lørdag den 17. maj 1873 er Anne Marie Jensen Bach alene i Vitten med sønnen Rasmus og de 2 piger.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 står der følgende om familien i et hus i Vitten:
Anne
Marie Jensen        39 år       Enke         Født i Lyngå sogn      Husfæsterske

Rasmus Jørgensen         7 år       Ugift          Født i sognet             Hendes barn

[Ane Boline Jørgensen er ved denne folketælling i Vissing sogn, hvor hun som 13-årig er tjenestepige hos Rasmus Jensen Kok, som selv er født i Vitten. Den 10-årige Mariane er også sendt til Vissing som tjenestepige hos gårdejer Jens Jensen]

Ane Marie Jensen Bachs datter, Ane Bolene Jørgensen, bliver konfirmeret i Vissing kirke den 24. april 1881. Præsten skriver, at hun er datter af Jørgen Rasmussen og Anne Marie Jensen af Vitten. Ane Bolene får mg for både opførsel og kundskaber.

Ane Marie Jensen Bachs datter, Mariane Jørgensen, bliver konfirmeret i Skjød kirke under Lyngå sogn søndag den 1. april 1883, idet hun nu er tjenestepige i Vivild. Præsten skriver, at hun er datter af afdøde murer Jørgen Rasmussen og Ane Marie Jensen af Vitten.
 

Ane Marie Jensen Bachs søn, Rasmus Jørgensen, bliver konfirmeret søndag den 3. oktober 1886 i Vissing kirke, hvor præsten skriver, at han er søn af afdøde Jørgen Rasmussen af Vitten og Anne Marie Jensen.

Mellem oktober 1886 og 1890 flytter Anne Marie Jensen Bach til en andet sted, som ikke kendes.

Ved folketællingen den 1. februar 1890 bor hverken Anne Marie Jensen Bach eller nogen af børnene i Lyngå.

Anne Marie Jensen Bachs far, Jens Christensen Bach, dør den 20. november 1893 i Lyngå.

Da Anne Marie Jensen Bachs søn, Rasmus Jørgensen, bliver gift den 3. november 1897 i Sct. Pauls kirke i Aarhus, skriver præsten ikke, at Anne Marie er død, idet hun bliver kaldt Anne Marie Jensen af Galten.

Der vides ikke mere om Anne Marie Jensen Bach. Hun dør i hvert fald ikke i Vitten før 1924, så hun er måske flyttet væk fra Vitten efter 1886. Hun dør ikke i Galten før 1926.

EFTERLYSNING: HVIS DU VED NOGET OM, HVAD DER SKER MED ANNE MARIE EFTER KONFIRMATIONEN I 1886, HØRER JEG MEGET GERNE FRA DIG PÅ henrikmejlby@yahoo.com.


Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Anne Marie Jensen Bach

Anne Marie Jensen Bach som indskrevet i Lyngå kirkebog ved dåben i 1840

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...