Jørgen Rasmussen (1810 - 1873)

5 af 8 - Jørgen Rasmussen

bliver født lørdag den 21. april 1810 i Voldby sogn i Skanderborg amt som tvilling til Niels. Forældrene til tvillingeparret er gårdmand Rasmus Jørgensen og hustru Anna Jensdatter i Voldby. Den ene af tvillingerne, Niels, dør dog den 4. maj 1810, og han begraves 14 dage gammel den 6. maj. Jørgen Rasmussen, der bliver opkaldt efter sin Jørgen Jensen, bliver døbt den 17. juni 1810 i Voldby kirke, hvorefter præsten skriver:

Søndag: d: 17de Junii havde g:m: [gaardmand] Rasmus Jørgensen og hustrue, Anna Jensdatter, en Tvilling-Søn til Daaben som blev født d: 21de April, og kaldet Jørgen, baaren af pige, Maren Nielsdatter fra Fuglsang. Vidner: Niels Jensen, Niels Østergaard, Jens Østergaard og Jens Sørensen, alle af Voldbyë. --

Jørgen Rasmussen bliver vaccineret den 3. oktober 1816 af lægen Schou, angives det ved andet bryllup.

Jørgen Rasmussen bliver konfirmeret i Voldby kirke i 1824. Præsten bedømmer Jørgens kundskaber som "temmelig god" og hans opførsel som "god".

Da der skrives hovedlægdsrulle for Skanderborg amt i 1825, er der indsat følgende om Jørgen Rasmussen:
49 43: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 15 år, opholder sig hjemme

Da hovedlægdsrullen for Skanderborg amt opdateres i 1828, er der følgende om Jørgen Rasmussen i Voldby:
43 41: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 18 år, 64 ½ tomme høj i 1831 [1,69 m], opholder sig i Woldbye

Hovedlægdsrullen for Skanderborg amt opdateres endnu engang 3 år senere i 1831, hvor der er følgende oplysninger om Jørgen Rasmussen:
41 37: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 21 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, Dragon den 18. december 1832 i J.R [Jydske Regiment]

Det vides ikke, hvor Jørgen Rasmussen er henne ved folketælling den 18. februar 1834, men han er dragon i hæren og er sikkert ude et eller andet sted for hæren.

Jørgen Rasmussen er stadigvæk i lægdsrullen, da den opdateres senere i 1834, og denne gang er han videre på vej i livet men ikke streget fra lægdsrullen endnu:
37 32: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 24 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m], opholder sig hjemme, 1832 Drag[on] i Jydsk[e regiment] fra 18 Decbr         
Note: Liget sig som hmd [husmand] i Vitten Aarh[us] 59 lod udstod Session, tagen A:J:  Sr1837

Jørgen Rasmussen bliver gift første gang ved et dobbeltbryllup i Voldby kirke søndag den 24. maj 1835. Det er Jørgens far, Rasmus Jørgensen, der ved den lejlighed får bortgiftet både sin ene søn og sin ene datter, Karen Rasmusdatter. Jørgen bliver gift med den 32-årige Bodil Marie Jørgensdatter, mens søsteren får Peder Sørensen Mammen til ægtemand. Rasmus Jørgensen er forlover for begge ægtepar. Bodil Marie Jørgensdatter har været i tjeneste hos gårdmand Jens Laursen af Voldby.

Den 19. juli 1835 er både Jørgen Rasmussens hustru gudmor, og Jørgen Rasmussen selv fadder, da hans bror, Jens Rasmussen, får døbt sit første barn i Vitten kirke. Præsten skriver, at Jørgen Rasmussen er husmand i Voldby. Drengen bliver døbt Rasmus Jensen, og han er født den 9. marts 1835. Del-gudmor er Kierstine Rasmusdatter af Sahl, mens de andre faddere er en svoger til Jens, dvs. Jens Laursen af Vitten samt Rasmus Jørgensen af Sahl.

Jørgen Rasmussen og hans hustru Bodil Marie Jørgensdatter forlader Voldby onsdag den 28. oktober 1835, hvor de er på Voldbys afgangsliste. Præsten skriver, at han er daglejer. Bodil og Jørgen flytter til Vitten.

Som man kan se på de mange trapper, ligger Vitten kirke på en høj bakke.

Jørgen Rasmussens liv i Vitten

Jørgen Rasmussen flytter til Vitten torsdag den 29. oktober 1835 sammen med sin hustru Bodil Marie. Han er indskrevet på tilgangslisten som husmand ankommende fra Voldby og er 25 år på daværende tidspunkt.

Torsdag den 31. december 1835 drager Jørgen Rasmussen til Sahl kirke i Viborg amt. Der bliver da døbt en pige, som får navnet Ane Marie Christensen. Moren til pigebarnet er nemlig Jørgens søster, Ane Rasmusdatter, som er gift med Christen Nielsen Sognefoged. Det angives, at Jørgen bor i Vitten. En anden fadder er hans svoger fra Voldby, Peder Sørensen Mammen, der er gift med søsteren Karen Rasmusdatter.

Jørgen Rasmussen er endnu engang på lægdsrullen, da den bliver opdateret i 1837, og nu er angives følgende om ham, hvor han stadigvæk ikke udstreges:
32 23: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 27 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m],
opholder sig i Witten, Aarhus amt, 1839 Drag J.R i Vr fra 18 Decbr legimiterer sig som husmand i Vitten sogn Aarhus amt tager amts?
Note: fremlægger intet adkomst  a.p. af 30 oktober 37 mod ?
Forn 2 november 38  Sr 1839 Sess 1838   R1/40

Ved folketællingen den 1. februar 1840 bor familien Jørgen Rasmussen i Vitten sammen med hustruen og sin svigermor:

Jørgen Rasmussen               27 år           Gift           Daglejer

Bodil Marie Jørgensdatter      38 år           Gift           Hans kone

Stine Marie Nielsdatter          60 år           Enke         Sidstes mor, lever af håndgerning

Søndag den 25. oktober 1840 tager Jørgen Rasmussen til Haldum kirke. Hans bror, Jens Rasmussen, har fået en datter, og hun bliver døbt Inger Marie Jensen denne dag. Fadder er naturligvis pigens farbror, Jørgen Rasmussen af Vitten. Gudmor er Jens Laursens hustru af Vitten, dvs. Jørgens søster. Andre faddere er ungkarl Christen Rasmussen af Vitten og husmand Peder Sørensen Mammen af Voldby, der også er gift med en af hans søstre.

Da hovedlægdsrullen bliver dannet for Voldby sogn i 1840, slettes Jørgen Rasmussen endeligt fra lægdsrullen, som indeholder følgende om ham, der vel først slettes i 1842:
23 18: Far: Rasmus Jørgensen, søn, Jørgen Rasmussen, født i Voldby, 30 år, 64 ½ tomme høj [1,69 m],
opholder sig i Vitten sogn, Aarhus amt B40, 1832 Drag J.R. let 18. december har opas af 2. november 1838 laant? Paul Christensen Voldby, I skr 1841 ly:ch 3. april ap. forn. 19. november 1839 afkommet ? sess 1841 Cis Aarhus 59 g 111 sess 1842 [Jørgen Rasmussen og nummer er overstreget]

Den 4. juni 1843 drager Jørgen Rasmussen igen til Haldum kirke, hvor han står fadder til en pige, der bliver døbt Ane Jensdatter. Forældrene er hans bror, Jens Rasmussen, og dennes hustru Ane Jensdatter af Haldum. Gudmor er husmand Christen Pedersens hustru af Haldum, mens den anden fadder er Niels Rasmussen af Haldum. Ane er som 7-årig ved folketællingen i 1850 sat i pleje hos sin farbror, Jørgen Rasmussen i Vitten og hun er stadigvæk hos sin farbror i 1855. Årsagen til, at hun er sat i pleje, er nok fordi, at farbroren jo ikke selv har fået børn på dette tidspunkt.

Vi finder også Jørgen Rasmussen den 1. februar 1845 under folketællingen for Vitten, hvor Jørgen er gift med Bodil Marie Jørgensdatter, som han åbenbart aldrig får biologiske børn med. Der er følgende:

Jørgen Rasmussen               36 år      Gift          Husmand, daglejer           Voldby, Skb

Bodil Marie Jørgensdatter      43 år      Gift          Hans kone                    Christiansfeld

Den 9. november 1845 drager Jørgen Rasmussen igen til Haldum kirke. Hans hustru, Bodil Marie Jørgensdatter, er da gudmor til hans nevø, Jørgen Jensen, der er søn af hans bror, Jens Rasmussen af Haldum og dennes hustru Ane Jensdatter. Faddere er husmændene Søren Pedersen og Niels Rasmussen på Haldum Mark.

Jørgen Rasmussens far, Rasmus Jørgensen, dør den 13. november 1849 hjemme i Voldby, og faren bliver 76 år. Jørgen er således selv 39 år gammel, da hans far går bort.

Ved folketællingen den 1. februar 1850 i Vitten har Jørgen Rasmussen og Bodil Jørgensdatter fået en plejedatter:

Jørgen Rasmussen               40 år       Gift          Husmand, husfæster              Voldby sogn

Bodil Marie Jørgensdatter      47 år       Gift          Hans kone ?                        Ahlheden

Anne Jensdatter                     7 år       Ugift        Deres plejedatter                  Haldum

[Plejedatteren Ane er brorens, Jens Rasmussens, datter, som Jørgen stod fadder til i Haldum i 1843. Jens Rasmussen er ikke død, så årsagen er nok, at Jørgen ikke selv har børn, og ikke nød, at Ane Jensdatter er hos Jørgen.]

Ved folketællingen den 1. februar 1855 i Vitten består familien Jørgen Rasmussen af:

Jørgen Rasmussen               44 år      Gift          Husmand, husfader              Woldby sogn, ? amt

Bodil Marie Jørgensdatter      51 år      Gift          Hans kone ?

Anne Jensdatter                   14 år      Ugift        Deres plejedatter                  Haldum sogn

Anne Nielsdatter                  82 år      Enke         ? ? ? af familiens forsøger ?
 

Jørgen Rasmussens plejedatter, Ane Jensdatter, bliver konfirmeret i Vitten kirke den 19. april 1857. Præsten skriver, at hun er datter af husmand Jens Rasmussen af Haldum.

Folketællingen over Vitten den 1. februar 1860 viser, at familien Jørgen Rasmussen lever i et hus på Vitten Mark og består af:

Jørgen Rasmussen                50 år     Gift     Husfader, murer                Woldby sogn, Skanderborg
Bodil Marie Jørgensdatter      57 år     Gift     Hans kone                          ? sogn, Viborg Amt

Christine Nielsdatter              80 år     Enke    Hans svigermor, fattiglem    Jerslev, Aalborg Amt
[Jerslev kirkebog viser dog ikke nogen Christine eller Kirsten Marie født ca 1780.]


Husmand Jørgen Rasmussen af Vitten er fadder Første juledag 1861. Drengen bliver døbt Niels Pedersen, og han er født den 11. oktober 1861. Niels er en søn af husmand Peder Therkildsen og hustru Elise Nielsen af Vitten. Gudmor er Niels Johansens kone sammen med Johanne Madsdatter af Vitten Mark. Den anden fadder er gårdmand Rasmus Knudsen af Vitten.

Jørgen Rasmussens plejedatter, Ane Jensdatter, bliver gift med Jens Pedersen i Vitten kirke den 27. december 1864. Forlover er hendes far Jens Rasmussen af Haldum. Ane og Jens får en masse børn. Den ældste datter bliver døbt Maren Jensen den 5. marts 1869. Maren bliver altså døbt en måned før plejefarens anden datter. Da Ane Jensdatters datter, Dorte Cathrine Jensen, bliver døbt i Vitten kirke den 13. juni 1871, er både hendes far, Jens Rasmussen, og hendes farbror og plejefar, Jørgen Rasmussen, faddere til pigen. Datteren Petrea Jensen bliver født den 7. august 1872. Ved hendes dåb er aftægtsmand Jens Rasmussen af Haldum fadder. Husmand Jens Pedersen og hustru bliver forældre til en datter, der bliver døbt Rasmine Petrine Jensen, og som er født den 25. januar 1875. Aftægtsmand Jens Rasmussen af Haldum Mark er igen fadder, mens frøken Hedvig Valeur af Vitten præstegård er gudmor. Den 13. januar 1878 får parret endnu en datter, som bliver døbt Ane Johanne Marie Jensen. Gudmor er Ane Sørensen, der er datter af husmand Søren Rasmussen af Vitten. Faddere er Søren Rasmussen selv foruden selvfølgelig Jens Rasmussen af Haldum. Den 14. september 1879 bliver Ane og Jens forældre til en søn, som bliver døbt Jens Anton Jensen. For første gang er der ingen i morens familie, der er faddere for barnet. Ved folketællingen i 1880 over Vitten har Ane og Jens således 6 børn.

Jørgen Rasmussen elsker sin Bodil Marie og bliver ved hendes side til hendes død, selv om de ingen børn får. Bodil Marie dør søndag den 29. oktober 1865 i Vitten. Bodil Marie bliver begravet på Vitten kirkegård den 6. november 1865. Jørgen er derved enkemand som 55-årig. Præsten skriver, at Bodil Marie blev 61¾ år gammel, samt at hun var født i Kobberup, hvor hendes far var Jørgen Christophersen.

Den ene af tvillingesønnerne, Jørgen Rasmussen, som indskrevet i Voldby kirkebog ved dåben i 1810

Jørgen Rasmussens andet ægteskab og børnene

Jørgen Rasmussen gifter sig på ny med den noget yngre Anne Marie Jensen [Bach] fredag den 20. april 1866 i Lyngå kirke. Om Jørgen skriver præsten: Husmand og enkemand Jørgen Rasmussen af Vithen, 55 Aar. Forlovere til brylluppet er Jens Rasmussen, dvs. Jørgens bror, og Peder Rasmussen, der vist ikke er familie til Jørgen.

Jørgen Rasmussen bliver første gang far lørdag den 13. oktober 1866. Pigen, som bliver døbt Ane Boline Jørgensen, tildeles navnet i Vitten kirke søndag den 17. februar 1867. Præsten skriver, at faren er gårdmand og murer af Vitten, og at moren er 26 år gammel ved fødslen:
Faddere er gårdmand Laurs Madsen Kam af Hadsten, gårdmand Rasmus Knudsen og husmand Søren Rasmussen [Jørgens bror], begge af Vitten.
Ane
Boline er ved folketællingen i 1880 i Vissing sogn, hvor hun som 13-årig er tjenestepige hos Rasmus Jensen Kok, som selv er født i Vitten. Ane Boline bliver konfirmeret i Vissing kirke i september 1881, hvor præsten skriver, at forældrene er murer Jørgen Rasmussen af Vitten og hustru Anne Marie Jensen. Ane Boline findes først igen ved folketællingen i 1901 under Diakonissestiftelsen i Marienborg parceller i Vordingborg Landsogn, hvor hun er nonne og ansat ved sindssygeanstalten Oringe. Det er angivet, at Ane Boline boede i København, før hun flyttede til Vordingborg i år 1900. Der vides ikke noget om Ane Boline efter 1901, idet hun ved folketællingen i 1906 har forladt Oringe igen.

Jørgen Rasmussen af Vitten er fredag den 5. juni 1868 i Lyngå kirke, hvor han er fadder til Rasmus Nielsen Bach, som er en søn af Niels Sørensen Bach af Lyngå og hustruen Kirsten Marie Jensen, som jo er en søster til Jørgen Rasmussens hustru. Gudmor er pigen Hanne Bach sammen med husmandskone Karen Christensen af Lyngå. Andre faddere er Christen Pedersen af Lyngå og Anders Sørensen af Granslev.

Jørgen Rasmussen bliver far for anden gang torsdag den 15. april 1869 i Vitten. Hans hustru bliver da mor til en pige, som bliver døbt Mariane Jørgensen i Vitten kirke søndag den 25. juli 1869. Præsten skriver, at Jørgen er husmand og murer. Faddere er Peder Præsts datter, Kirsten Marie Pedersdatter, snedker Ph. Würtz [som kaldes Philip Vørts ved FT1870], og husmand Søren Rasmussen, som alle er af Vitten, og den sidste er Jørgens bror. Desuden skriver præsten, at hustruen er 29 år gammel ved fødslen. Mariane Jørgensen bliver vaccineret torsdag den 25. august 1870. Mariane Jørgensen bliver gift med gårdmand Rasmus Thomsen af Skjød i Viborg Amt, og de er den 14. september 1907 faddere til lillebrorens søn i Hald kirke. De er flyttet til Skjød i 1901. Ved folketællingen i 1906 bor Mariane og Rasmus på hans gård i Lindgaard i Skjød sogn uden børn. Ved folketællingen i 1911 bor Mariane og Rasmus Thomsen i Lindgaard i Skjød sogn på en gård, matrikel 2a i Lindgaard, uden børn men med et plejebarn Rickard Lassen. Mariane og Rasmus får åbenbart aldrig selv børn, og de bor på gården i 1916 kun med Rickard. Rasmus Thomsens indkomst er dette år beregnet til 2800 kroner. Gården hedder vist nok Højmark. I 1921 bor Rasmus alene på gården som enkemand og sognefoged, men Mariane er ikke indført som død i kirkebogen. Gården er i aftægt til Rasmus Jensen.  

Folketællingen den 1. februar 1870 viser nu følgende om familien Jørgen Rasmussen, hvor den bor i et hus i Vitten by:

Jørgen Rasmussen           59 år       Gift        Voldby sogn              Daglejer

Ane Marie Jensen            29 år       Gift        Lyngå sogn

Ane Bolline Jørgensen        3 år       Ugift      Her i sognet

Mariane Jørgensen            1 år       Ugift      Her i sognet

Søndag den 7. august 1871 får Jørgen Rasmussens plejedatter, Ane Jensdatters, en datter, der bliver døbt Dorthe Cathrine Jensen i Vitten kirke. Pigen er født den 13. juni 1871 og hjemmedøbt den 2. juli 1871. Gudmor er Jens Christian Rasmussens kone. Jørgen Rasmussens bror, Jens Rasmussen, er også fadder til plejedatterens barn sammen med hendes bror, Jørgen Jensen.

Jørgen Rasmussen bliver i stamtræet far til Rasmus Jørgensen mandag den 20. maj 1872 i Vitten. Rasmus Jørgensen dør onsdag den 18. maj 1955 i Asferg, så Rasmus er altså blevet 83 år gammel på nær nogle få dage.

Jørgen Rasmussen bliver altså far til i alt 3 børn i sit andet ægteskab efter at have været barnløs i det første ægteskab.

Jørgen Rasmussen dør lørdag den 17. maj 1873 i Vitten, hvilket er mindre end et år efter, at han bliver far til sønnen Rasmus sammen med sin unge kone. Jørgen Rasmussen er altså kun blevet 63 år gammel, da han bliver begravet den 23. maj 1873. Der står oplyst i kirkebogen på dette tidspunkt, at han var husfæster i Vitten og var født i Voldby som søn af gårdmand Rasmus Jørgensen.

Jørgen Rasmussen overleves med 5 år af sin storebror, Jens Rasmussen, der dør den 28. september 1878 i Haldum som 74-årig. Han overleves også med 12 år af sin storesøster, Anne Rasmusdatter, der dør i Hammel den 15. september 1885, hvor hun således blev 82 år gammel.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen

Fotoet viser arven fra Voldby. Enten har Ane Boline eller Mariane ejet denne forsølvet ske. Den går i arv ned igennem familien hos lillebroren Rasmus.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...