Rasmus Jørgensen (1872 - 1955)

3 af 4 - Rasmus Jørgensen

bliver født i Vitten mandag den 20. maj 1872. Der er 30 års forskel mellem hans far og hans mor, og hans far dør da også tre dage før, at Rasmus Jørgensen bliver 1 år gammel, nemlig lørdag den 17. maj 1873. Forældre er ved dåben angivet som gårdmand Jørgen Rasmussen og hustru Anne Marie Jensen Bach af Vitten. Moren er 33 år gammel, da Rasmus bliver født. Rasmus Jørgensen bliver døbt i Vitten kirke søndag den 7. juli 1872:

Fadderne er Søren Rasmussens datter Ane Sørensen af Vitten [en kusine til Rasmus], samt husmand Jens Christensen Bak fra Lyngå og gårdmand Rasmus Knudsens søn, Knud Nielsen af Vitten. En af fadderne er altså morfaren til Rasmus, nemlig Jens Christensen Bach.

Ved folketællingen den 1. februar 1880 bor enken Anne Marie Jensen Bach alene med sin søn, Rasmus Jørgensen, i Vitten i et hus. Den lille Rasmus er da 7 år gammel. 

Rasmus Jørgensen bliver sendt til Vissing som tjenestedreng, før han fylder 14 år, og han bliver derfor konfirmeret søndag den 3. oktober 1886 i Vissing kirke. Præsten skriver, at han er søn af husmand Jørgen Rasmussen og Ane Marie Jensen af Vitten, og at Rasmus er født den 20. maj 1872 og døbt den 7. juni 1872. Som karakterer får Rasmus af præsten God for kundskaber og God for opførsel, og det var vist ikke noget at prale af.

Ved folketællingen den 1. februar 1890 er den 17-årige Rasmus Jørgensen stadigvæk i Vissing sogn i Randers amt, hvor han er tjenestekarl på Nyborggaard på Vissing Mark hos Peder Nyborg:

Rasmus Jørgensen          17 år      Ugift       Tjenestekarl        Vithen

Den 3. november 1897 bliver Rasmus Jørgensen gift med Christiane Pedersen i Sct. Pauls kirke i Aarhus efter at være blevet forlovet med hende den 16. oktober 1897. Om Rasmus skriver præsten, at han er arbejdsmand af Nørre Vissing ved Randers, og at han er søn af husmand Jørgen Rasmussen og Ane Marie Jensen af Galten. Forloverne til deres bryllup er arbejdsmand P. H. Balgaard og tømrer M. Andersen i Aarhus. Hustruen, Christiane, er en datter af ugifte Bodil Christensen af Mariager. Christiane er født den 1. maj 1870 og er altså 2 år ældre end sin ægtemand. Moren, Bodil, er en datter af Christen Andersen Brønnum på Alstrup Mark i Mariager Landsogn. Udlagt barnefar til Christiane er tjenestekarl Peder Hansen på Kjellerup Gods i Svenstrup sogn, og han gjorde hende gravid, mens hun tjente hos Christen Hansen af Hvidsten i Gassum sogn. I folketællingen fra den 1. februar 1870 er tjenestekarl Peder Hansen en enkemand på 75 år, med mindre der i virkeligheden er tale om den 21-årige Johan Peder Christian Hansen, der er født i Mariager. Faren kan naturligvis også have forladt godset mellem folketællingen og dåben. Efter brylluppet flytter Rasmus fra Nørre Vissing til Aarhus for at bo sammen med hustruen inde i byen.

Rasmus Jørgensen bliver første gang far til Jørgen Peter Kristian Jørgensen den 14. august 1898 på Istedgade 27 i Århus, og det er jo præcis 9 måneder og 11 dage efter brylluppet. Med den første fødte søn holder Rasmus sig til traditionerne og opkalder drengen efter sin far, Jørgen Rasmussen. Da drengen er døbt i Sct. Pauls kirke i Aarhus den 9. oktober 1898, skriver præsten, at forældrene er arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru Christiane Pedersen:
Som faddere står A. P. Balgaards hustru, arbejdsmand F. Rasmussen [kan evt. være ejeren af Istedgade 27] og arbejdsmand K. Petersen.
Kristian
Jørgensen, som han kaldes til dagligt, bliver gift med Christine Elisabeth Hansen den 27. oktober 1925. Ved folketællingen den 5. november 1925 bor Kristian Jørgensen i Helnæs på matrikel 27f, og det angives, at han er født den 14. august 1898 i Aarhus, og at han arbejder som fodermester. Fodermesteren Kristian og hustruen Christine bliver på Helnæsgaard i Helnæs sogn den 23. august 1926 forældre til en datter, som bliver døbt Asta Kristiane Krone Jørgensen. Asta boede i 2009 i Assens. Ved folketællingen i 1930 er Kristian Jørgensen med familien flyttet fra Helnæs sogn, og Kristian bliver da heller ikke far til andre børn i Helnæs.

Det vides ikke, hvor familien Rasmus Jørgensen bor henne ved folketællingen i 1901, da familien er flyttet fra Istedgade 27 i Aarhus mellem oktober 1898 og den 1. februar 1901 og endnu ikke bor i Gunderup i Svenstrup sogn.

Familien Rasmus Jørgensen og Christiane Pedersen flytter fra ukendt sogn til Gunderup i Svenstrup sogn mellem folketællingen den 1. februar 1901 og april 1903.

Rasmus Jørgensen bliver far for anden gang den 19. april 1903 i Gunderup i Svenstrup sogn i Randers Amt, hvor han får en datter, som bliver døbt Ane Kathrine Kristine Marie Jørgensen.  Præsten skriver, at forældrene er indsidder Rasmus Jørgensen og hustru Christiane Pedersen. Præsten skriver, da Ane Kathrine er døbt den 21. juni 1903 i Svenstrup kirke:
Faddere til Ane Kathrine er forpagter Peter Hansens hustru, Hansine Larsen af Gunderup, ungpige Irene Mülenberg af Kjærby, sognefoged Christen Mikkelsen af Gunderup, gartner Mogens Andersen af Kjellerup og ungkarl Niels Mülenberg af Raasted Mark.
Katrine bliver viet til en hr. Nielsen, og parret bliver forældre til en datter, der bliver døbt Lillian Nielsen. Denne datter dør i 2007.

Mellem juni 1903 og folketællingen den 1. februar 1906 flytter Rasmus Jørgensen med familie fra Gunderup til ukendt sted, da familien ikke er fundet i 1906.

Rasmus Jørgensen flytter med familien fra ukendt sted og videre til Mostrup mellem den 1. februar 1906 og september 1907.

Rasmus Jørgensen og Christiane Pedersen bliver forældre for tredje gang den 14. september 1907, hvor sønnen Peter Marinus Jørgensen bliver født i Mostrup i Hald sogn. Rasmus Jørgensen nu er en husmand i Mostrup. Drengens mor, Kristiane Petersen, er nu 38 år gammel. Da Peter Marinus bliver døbt i Hald kirke, er følgende faddere:

Gårdmand Rasmus Thomsen og hustru Mariane Jørgensen af Skjød, boelsmand Jørgen Pedersen og hustru Karoline Andersen af Mostrup, arbejdsmand Mikkel Sørensen Mikkelsen af Mostrup. Storesøsteren til Rasmus, Mariane, der altså er gårdmandskone i Lindgaard i Skjød, står således fadder for lillebroren.
Ved folketællingen i februar 1921 bor Peter Marinus hjemme hos forældre i Favrskov. Peter Marinus bliver konfirmeret i Lyngå oktober 1921, hvor han altså er sendt ud og tjene. Peter Marinus Jørgensen bliver far til en del børn, og han dør i Thisted i 1979.

Mellem september 1907 og 1910 flytter familien Rasmus Jørgensen fra Mostrup i Hald sogn til Sødring Kær i Sødring sogn.

Den 12. januar 1910 bliver Rasmus Jørgensen i Sødring Kær far til en dreng, som bliver døbt Kresten Mylenberg Boltinus Jørgensen den 13. februar 1910 i Sødring kirke af Pastor Andersen, dvs. præsten som hellere ville fiske end at prædike. Faren angives da til at være boelsmand.
Fadderne til Kresten er foruden moren, boelsmand Peder Ryegaards hustru Jacobine Jensen af Sødring Kær, Peder Ryegaard selv og boelsmand Anders Peter Sørensen af Sødring Kær.
Rasmus Jørgensens yngste søn er svagelig, og 13 måneder gammel slipper hans kræfter op. Lille Kristen Mylenberg Boltinus Jørgensen dør i Estruplund Skovfogedbolig den 21. februar 1911. Guderne må vide, hvor navnene Mylenberg og Boltinus stammer fra?

Rasmus Jørgensens hustru, Christiane Pedersen dør den 31. maj 1910 i Sødring Kær, og hun bliver begravet den 5. juni 1910 på Sødring kirkegård. Præsten skriver, at Christiane er født den 1. maj 1870 i Alstrup i Mariager Landsogn som uægte datter af Bodil Christensdatter af Alstrup Mark. Endvidere angiver præsten efter begravelsen, at Christiane blev 40 år gammel, og det blev hun. Som dødsårsag angiver præsten: Blodtab.

Rasmus Jørgensen er nu enkemand som 38-årig, men han møder hurtigt Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen af Råby, og de flytter sammen til Estruplund senere i 1910, selv om Kaja og Rasmus endnu ikke er blevet gift.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 er der følgende oplysninger om familien Rasmus Jørgensen i Estruplund på matrikel 3b:
Rasmus Jørgensen               20/5/1873 Gift                      Vitten         Råby 1910 Skovløber
Kaja Svendsen                      8/2/1890 Gift                       Lendum      ds
Kristen Jørgensen                 14/8/1899 Ugift                    Aarhuus      ds
Katerine Jørgensen               19/4/1903 Ugift                    Gunnerup    ds
Peter Jørgensen                   14/10/1908 Ugift                  Gunnerup     ds
Kresten Jørgensen                12/01/1910 Ugift                  Råby
[Råby 1910 betyder, at familien er flyttet til Estruplund fra Råby i 1910.]

Rasmus Jørgensens yngste søn er svagelig, og da han kun er 13 måneder gammel, slipper kræfterne op. Lille Kristen Mylenberg Boltinus Jørgensen dør i Estruplund Skovfogedbolig den 21. februar 1911. Da Kristen begraves på Estruplund kirkegård 3 dage senere, skriver præsten, at han var søn af skovløber Rasmus Jørgensen og afdøde hustru Kristiane Pedersen, samt at han var født i Sødring skov og blev 1 år gammel.
 
 

Rasmus Jørgensen bliver gift anden gang med Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen i Råby kirke mandag den 5. juni 1911, efter at de er blevet forlovet søndag den 21. maj 1911. Præsten skriver, at Rasmus da er enkemand og skovfoged ved Estruplund skov syd for Randers fjord. Endvidere skriver præsten, at Rasmus er enkemand efter 39 år. Den nye hustru, Kaja, er allerede gravid i 7. måned, da de gifter sig. Forloverne ved brylluppet er Karl Emil Svendsen af Demstrup Mark, som jo er brudens far, og husmand Niels Christian Hansen af Råby Mark.

Rasmus Jørgensen bliver far til Karna Kristense Emilie Jørgensen, som bliver født i Estruplund skovfogedbolig den 5. august 1911. Karna bliver gift med Anton Mejlby, og parret bor i Skibinge Hestehave i Præstø det meste af deres liv og indtil hendes død i 1984.

Mandag den 9. september 1912 bliver Rasmus Jørgensen far igen i Estruplund. Hans kone føder da en datter, som får navnet Marie Martine Jørgensen, men som i det daglige bliver kaldt Tine. Da Marie Martine er døbt i Estruplund kirke, skriver præsten om fadderne:
Faddere er foruden forældrene, Karl Svendsens hustru af Demstrup, Karl Svendsen selv og Konrad Rasmussen af Demstrup.
Marie Martine Jørgensen bliver som ugift mor til Dines Laurits Jørgensen i Asferg den 17. februar 1932, mens hun opholder sig hos sine forældre. Marie Martine bliver desuden mor til fire halvsøskende til ham: Svend Åge, Kaja, Ida samt Jens Karl, der i 2009 er bosiddende i Thisted.

Den 6. oktober 1912, mens familien bor i Estruplund Skovfogedhus, får Rasmus Jørgensen konfirmeret sønnen Jørgen Peter Kristian Jørgensen. Præsten skriver, at Jørgen Peter er søn af skovløber Rasmus Jørgensen og afdøde hustru Kristiane Pedersen. Desuden skriver præsten, at Jørgen Peter er født den 14. august 1898 i Aarhus og døbt den 9. oktober 1898 i Aarhus.

Rasmus Jørgensen som indskrevet i Vitten kirkebog ved dåben i 1872

Rasmus Jørgensen på Favrskov og Gyllingnæs gods

Familien Rasmus Jørgensen flytter til Favrskov gods ved Lyngå mellem oktober 1912 og februar 1915. Rasmus er nu hjemme i sognet, hvor hans mors familie stammer fra.

Rasmus Jørgensen får sin tredje datter med Kaja, som bliver døbt Dagmar Johanne Jørgensen, søndag den 14. februar 1915, efter at familien er flyttet til Lyngå. Da Dagmar Johanne er døbt i Lyngå kirke den 24. maj 1915, skriver præsten, at forældrene er malkerøgter Rasmus Jørgensen på Favrskov og hustru Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen. Om gudmor og faddere skriver præsten:
Arbejdsmand Marius Andersen og hustru Katrine, født Svendsen, i Randers. Fodermester Niels Christian Pedersens hustru, Dagmar Alexandra Frederikke, født Rasmussen, på Faurskov, arbejdsmand Jens Rasmussen Jensen, Lyngå, og arbejdsmand Marius Pedersen på Volstrupgaard.
Dagmar bliver gift Friis Hansen og er mor til Jytte. Dagmar dør den 16. februar 2010 som 95-årig.

Den ene af Rasmus Jørgensens søstre bliver nok diakonisse ved Horsens som voksen, og hun bliver temmelig gammel ifølge den fortalte familiehistorie.

Ved folketællingen den 1. februar 1916 bor familien Rasmus Jørgensen i et hus under Favrskov og består af:

Rasmus Jørgensen                20/5/1872       Gift                 Husfader        Røgter

Kaja Jørgensen                       8/2/1890       Gift                 Husmoder

Catharine Jørgensen              13/4/1904       Ugift

Peter Jørgensen                    14/8/1906       Ugift

Carna Jørgensen                    5/8/1913        Ugift

Martine Jørgensen                  5/9/1914        Ugift = Marie Martine

Dagmar Johanne Jørgensen    14/2/1915       Ugift

Den 15. april 1917 får Rasmus Jørgensen konfirmeret datteren Ane Kathrine Kirstine Marie Jørgensen i Lyngå kirke. Præsten skriver, at Ane Kathrine er datter er arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru Kristiane Pedersen, og at Ane Kathrine er født i Svenstrup sogn den 19. april 1903.

Ved folketællingen den 1. februar 1921 bor familien Rasmus Jørgensen stadigvæk under Favrskov og består da af:
Rasmus Jørgensen                               20/5/1872    Vitten          Husfader     Staldkarl
Kaja Martine Charlotte Jørgensen           8/2/1890     Lendum       Husmoder
Peter Marinus Jørgensen                      14/9/1907    Hald
Karna Kristense Emilie Jørgensen           5/8/1913     Estruplund
Marie Martine Jørgensen                       5/9/1914     Estruplund
Dagmar Johanne Dorthea Jørgensen     14/2/1915     Lyngå


Den
2. oktober 1921 får Rasmus Jørgensen konfirmeret sønnen Peter Marinus Jørgensen i Lyngå kirke. Præsten skriver, at han er søn af arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru Kristiane Pedersen af Favrskov. Desuden skriver præsten, at sønnen Peter er født i Hald sogn den 14. september 1907.

I 1922/23 bliver Favrskovs jord eksproprieret og opdelt til 40 husmandssteder, og der er ikke megen jord tilbage under godset.

Mellem oktober 1921 og den 5. november 1925 flytter familien Rasmus Jørgensen til Gyllingnæs gods ved Horsens. Det er nok ved Gyllingnæs, at Rasmus går på jagt med Kong Christian X ifølge den huskede familiehistorie. En historie fortæller, at kongen, der ikke var en habil jæger, sagde til Rasmus: "Du skyder, og jeg rammer", underforstået at det, som Rasmus ramte, var kongens "skud", når rovet bagefter skulle fremvises til de andre deltagere i jagten.

En anden fortalt familiehistorie fortæller, at Rasmus havde sit eget rådyr som en slags kæledyr. Han havde givet det et rødt halsbånd på. En dag stak rådyret væk hjemmefra og ud i skoven. Rasmus tog derefter sin jagtriffel, fordi dyret skulle fanges død eller levende. Det skulle i hvert fald ikke være en krybskytte, der skulle have glæde af det!

Ved folketællingen den 5. november 1925 bor familien i Gylling sogn og er opført under Herregården Gyllingnæs. Familien Rasmus Jørgensen består da af:

Jørgensen Rasmus               20/5/1872      Vitten              

Jørgensen Kaja M. C. B         8/2/1890        Lendum

Jørgensen Peter Marinus      14/7/1907      Mostrup-Hald

Jørgensen Karna K. E.          5/8/1911        Estruplund

Jørgensen Marie M.              9/9/1912        Estruplund

Jørgensen Dagmar J. D         14/2/1915      Lyngå, Aarhus amt

Rasmus Jørgensen holder konfirmation for sin datter, Karna Kristense Emilie Jørgensen, i Gylling kirke den 4. oktober 1925.

Da Ritmester Castenskiold på Gyllingnæs dør, og godset arves af en nevø, flytter en del af personalet væk. Rasmus Jørgensen flytter således med familien til Boller Gods ved Horsens, så flytningen foregår mellem oktober 1925 og april 1927

Et foto af Rasmus Jørgensen

Rasmus Jørgensen møder familien Mejlby

Rasmus Jørgensen holder konfirmation for datteren Marie Martine Jørgensen, mens familien hører under Boller Gods. Marie Martine bliver nemlig konfirmeret i Uth kirke den 10. april 1927. Præsten skriver, at Marie Martine er datter af arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru af Boller Huse.

Familien Rasmus Jørgensen flytter derefter fra Boller Gods til Asferg mellem april 1927 og april 1929, idet Rasmus først får arbejde på Svallinggård, der ligger en del syd for Asferg by.

Svallinggaard er et velarronderet landbrug på ca. 350 hektar. Gården blev oprettet som ryttergård i 1660. Gården købes i 1906 af Niels Mark, som lige havde solgt Mejlbjerggård i Fårup. Dennes efterkommere ejer stadigvæk gården.

Den 7. april 1929 holder Rasmus Jørgensen konfirmation for datteren Dagmar Johanne Dorthea Jørgensen i Asferg kirke. Præsten skriver om forældrene, at det er malkerøgter Rasmus Jørgensen og hustrus datter.

Efter et stykke tid skifter Rasmus Jørgensen for at arbejde på Motoft, som dengang var en større gård, der lå inde i Asferg by.

Udklip af Asferg folketælling 1930, hvor familierne Jørgensen og Mejlby står næsten over hinanden

Rasmus Jørgensen fra 1930 og derefter

Ved folketællingen i 1930 bor familierne Rasmus Jørgensen og Niels Christian Mejlby  ganske tæt på hinanden i Asferg som vist på illustrationen herover.

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor familien Rasmus Jørgensen på matrikel 80b i Asferg Nordre med følgende data:

Jørgensen Rasmus        20/5/1872                Vitten                    Husfader            Landarbejder       Gift 1911 - 3 børn

Jørgensen Kaja Martine  8/2/1890                 Lendum, Hjørring    Husmoder


Rasmus Jørgensen er i Asferg kirke fadder til sit barnebarn, Doris Mejlby, søndag den 13. marts 1932. Han beskrives da som arbejdsmand i Asferg. Samme dag og sted er Rasmus Jørgensen fadder for sit andet barnebarn, der bliver døbt Dines Laurits Jørgensen. Drengen er søn af ugifte Marie Martine Jørgensen og er født den 17. februar 1932. Gudmødre til drengen er Emma, der er hustru til arbejdsmand Robert Christensen af Randers, og pigen Dagmar Rasmussen af Østervang. Faddere til Dines er arbejdsmand Konrad Rasmussen af Østervangs Mark og Robert Christensen af Randers. Rasmus Jørgensen og hans hustru bliver plejeforældre til drengen.

Rasmus Jørgensen af Asferg er forlover for sin datter, Karna Kristense Emilie Jørgensen, da hun i Asferg bliver viet til Anton Mejlby af malermester Ch. Ildvad den 28. januar 1934. Rasmus Jørgensen sætter efterfølgende sin underskrift i Ægteskabsbogen fra Randers Købstads Giftefoged.

Da Rasmus Jørgensens barnebarn, Ricardt Mejlby, bliver døbt i Fårup kirke den 3. marts 1935 af byens sognepræst Henning Lund-Sørensen, skriver denne, at den ene fadder er arbejdsmand Rasmus Jørgensen af Asferg foruden dennes hustru, Kaja Jørgensen. Andre faddere er datterens svigerforældre, arbejdsmand Niels Christian Mejlby og dennes hustru, Nielsine Knudsen.

Mellem marts 1935 og august 1938 går Rasmus Jørgensen på pension.

Rasmus Jørgensen er fadder for sit tredje barnebarn, Benny Mejlby, søndag den 7. august 1938 i Fårup kirke. Præsten indskriver nemlig ham som fadder: Rentier Rasmus Jørgensen og hustru Kaja Jørgensen af Asferg. De andre faddere er drengens mormor, enken Maren Martine Svendsen af Randers samt barnets barnets far, dvs. Anton Mejlby.

Da der skrives folketælling over Asferg den 5. november 1940, finder vi følgende om Kaja og Rasmus Jørgensen af Asferg sogn, hvor der bor et barnebarn hjemme hos dem:
Rasmus Jørgensen            20-5-72    Vitten pr. Hadsten    Husfader    Aldersrente
Kajja Martine Jørgensen      8-2-90    Lendum sogn           Husmoder    Husgerning i hjemmet
Denis Laurits Jørgensen     17-2-32    Asferg                    Barnebarn

 
Arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hans hustrus plejebarn, Dines Laurits Jørgensen, bliver konfirmeret i Asferg kirke den 7. april 1946. Rasmus Jørgensen er indsat i forældre-kolonnen, idet han er plejefar til drengen.

Rasmus Jørgensen bliver altså far til mindst 7 børn, hvoraf de 4 er i første ægteskab og de 3 i sidste, og hvor den ene fra det første ægteskab ikke opnår at blive voksen.

Rasmus Jørgensen dør onsdag den 18. maj 1955 i Asferg, og Rasmus bliver således 83 år gammel på nær nogle få dage. Rasmus Jørgensen bliver begravet fra Asferg kirke den 22. maj 1955, og gravstedet findes stadigvæk på Asferg kirkegård. Præsten skriver om Rasmus, at han forhenværende arbejdsmand og aldersrentenyder af Asferg by, samt at han er født i Vitten den 20. maj 1872. Desuden fortæller præsten, at Rasmus var en søn af husmand Jørgen Rasmussen og Ane Marie Jensen af Vitten. Rasmus Jørgensens enke overlever ham med næsten 30 år.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen  <- Rasmus Jørgensen

Gravstedet over Rasmus og Kaja Martine Charlotte Birgitte, som det ses i 2010 på Asferg kirkegård.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...