Anne Pedersdatter Meier (1711 - )

34 af 64 - Anne Pedersdatter Meier

bliver født midt i juni 1711 i Sabro, hvor hendes forældre beskrives som Peder Hansen og Anne Marie Jacobsdatter. Hendes far kendes også under navnet Peder Meier og Peder Meier Hyrde. Da Anne Pedersdatter Meier er døbt i Sabro kirke den 28. juni 1711, skriver præsten:
Dom 4 p. Tr. blef (Anne) Peder Meiers Hÿrdens barn i Sabroe cristent
Faddere
Jens Pelsen          Margret Jachobsdatter af Woldby bar barnet [altså en moster]
Christen Riis         Povel Rasmussens hustru
Peder Povelsen    Maren Peder Kierchemands

Annes mor, Anne Marie Jacobsdatter, er på fødselstidspunktet 42 år gammel og således 14 år ældre end hendes far.

I 1713 får Peder Meier Hyrde en søn, som døbes Jacob Pedersen, og Anne får en lillebror, som opkaldes efter børnenes morfar.

Anne Pedersdatter Meiers far, Peder Hansen Meier, dør den 25. februar 1720 i Sabro, hvor Anne altså kun er 9 år gammel. Hendes far, Peder Meier, bliver kun 37 år gammel. Der afholdes skifte efter Peder den 26. marts 1720 i Sabro fra Ristrup gods opslag 8 og 9:
Den 26. marts 1720: Peder Hansen Meier forrige hyrde her [i Sabro] er død. Enken er Anne Marie Jacobsdatter. Børn: Datter, Anne Pedersdatter, 9 år [1711], søn, Jacob Pedersen, 6 år [1713]. Lavværge: Jens Willumsen, en hyrde her [i Sabro]. Formynder for børnene er deres morbror, Mathias Jacobsen af Zeuthen [dvs. Søften]. Vurderingsmænd er: Jens Pelsen og Hans Sørensen Ustrup af Sabro. Tilstående gæld: Christen Pellesen i Sabro, Maren Nielsdatter i Sabro, Christen Nielsen, Henrich Pedersen, Rasmus Rasmussen, Peder Jensen, Frands Thomæsen, Niels Christensen, Niels Overgaard, Peder Smid og Jens Høver. Børnene loves klæder og mad, til sønnen [Jacob Pedersen] er 14 år gammel, og datteren [Anne Pedersdatter] er 16 år gammel. Underskrifter fra Anne Marie Jacobsdatter, Jens Willumsen, Mathis Jacobsen, Jens Pellesen samt Hans Sørensen [Ustrup].
Hyrden og lavværgen Jens Willumsen bliver gift med den 51-årige Ane Marie Jacobsdatter senere i 1720 og bliver derved stedfar til Anne.

Anne Pedersdatter Meier konfirmeres ikke, da konfirmationer først blev indført i Danmark 1736.

Den 25-årige Anne Pedersdatter bliver forlovet mandag den 30. april 1736 med Jens Jørgensen i Sabro. Præsten skriver efter brylluppet i Sabro kirke den 7. oktober 1736:
D: 30 April blef Jens Jørgensen og Anne Pedersdt af Sabro trolovet. Dom 19. P. Tr. blef de copulerede

Anne Pederdatter flytter med Jens Jørgensen til Voldby i 1737, idet ægtemanden tildeles sin fars halve fæstegård i Voldby.

Anne Pedersdatter bliver første gang mor til Peder Jensen i 1739, og han opkaldes altså efter hendes far Peder Meier Hyrde Hansen. Det meste af indgangen for dåben kan ikke læses.

Anne Pedersdatter Meier efter 1739

Anne Meiers lillebror, Jacob Pedersen alias Jacob Skrædder og Jacob Hyrde, bliver forlovet med Lothe (Charlotte) Pedersdatter på kirkedagen Palmarum 1740 i Sabro, og parret bliver gift 21 p Trin 1740 i Sabro kirke.

Den 11. december 1740 får Anne Pedersdatter Meier døbt sit andet barn, som er en pige, og hun opkaldes efter Annes mor, Anne Marie Jacobsdatter, da hun døbes Anne Marie Jensdatter. Da Anne omkring 1750 får en ny datter, som døbes Anne Marie, må vi formode at denne Anne Marie dør som spæd.


Anne Pedersdatter Meier bliver i stamtræet mor til Jørgen Jensen, der døbes på kirkedagen 3 p Trin 1742 i Voldby kirke i Skanderborg amt. Sønnen Jørgen døbes altså søndag den 3. juni 1742, så han er nok født i slutningen af maj 1742.

Under Ristrup Gods laves der i begyndelsen af oktober 1749 en tilføjelse til det oprindelige skifte, hvor der gives afkald på arv efter dødsfaldet i 1719:
Den 11. oktober 1749: Der gives afkald på arv efter Peder Hansen Meier af Sabro, der er død, og hvor skiftet er lavet i 1720. Enken er Anne Marie Jacobsdatter. Børn: Søn, Jacob Pedersen af Sabro, datter, Anne Pedersdatter, som er gift med Jens Jørgensen af Voldby. Stedfaren er Jens Villumsen. Sønnen Jacob Pedersen samt Jens Jørgensen på hustruens vegne giver afkald på arv til fordel for deres mor for den kærlighed og omsorg, hun har vist dem. Uægte underskrifter fra Jacob Pedersen, Jens Jørgensen og til vitterlighed af Jens Jensen og Niels Jensen.
Lillebroren Jacob Pedersen er hyrde i Sabro i 1769.

Anne Pedersdatter Meier bliver mor for fjerde gang til en datter, der fødes omkring 1750. Datteren døbes Anne Marie Jensdatter. Kirkebogen mangler for dette år, men dette vides pga. skiftet efter ægtemanden Jens Jørgensen fra den 18. april 1771.

Anne Pedersdatter Meier af Voldby bliver mor for sidste gang omkring 1753 til en søn, der døbes Jens Jensen. Kirkebogen mangler for dette år, men dette vides pga. skiftet efter ægtemanden Jens Jørgensen, der er dateret den 18. april 1771.

Anne Meiers mor, Anne Marie Jacobsdatter, dør i november 1753 i Sabro, hvor hun er 84 år gammel, og Anne selv er 42 år gammel.

Jens Jørgensens kone, dvs. Anne Pedersdatter Meier, er fadder i Voldby kirke på kirkedagen 16 p Trin 1762, som er den 26. september 1762. Anne er det for Michel Blok, der har fået en datter, som døbes med navnet Mette Michelsdatter Blok. Gudmor er hustruen til Niels Sabroe, og Anne Meier er jo selv født i Sabro. Blandt de andre faddere er Søren Vinter og Christen Jørgensen. Mette Block dør ½ år gammel i 1763.

Anne Pedersdatter søn, den 27-årige Jørgen Jensen, bliver gift første gang i 1769 på kirkedagen 16 p Trin i Voldby kirke, hvilket er den 10. september 1769.

Anne Pedersdatter Meiers mand, Jens Jørgensen, dør ved en ulykke i slutningen af marts 1771, idet han begraves den 3. april 1771, og Anne angives at være enke ved skiftet, der afholdes 15 dage senere.

På kirkedagen 15 p Trin 1771, som er den 8. september 1771, er Anne Pedersdatter Meier måske gudmor for et af Christen Sølvsteens børn. Da datteren Mette Christensdatter Sølvsteen døbes, skriver præsten, at gudmor er enken Anne Pedersdatter, og det er nok Anne Meier, der her snakkes om. Fadderne er Niels Sølvsteens hustru, Thomas Poulsen, Laurs Jørgensen og Niels Østergaard. Pigebarnet bliver begravet på kirkedagen 1. advent 1771, så hun bliver ikke så gammel.

Måske er Anne Meier også den Anne Pedersdaatter, der står gudmor i Voldby kirke den 5te søndag efter Påske 1775, som er den 21. maj 1775. Christen Pedersen får da døbt sin datter, som får navnet Mette Christensdatter. Der er dog også muligt, at Christen Pedersen har en søster ved navn Anne, idet hun ikke benævnes som enke.

Der vides ikke mere om Anne Pedersdatter Meier med sikkerhed, men da hun lever i hvert fald i 1771, bliver hun altså mindst 60 år gammel.

Anne Pedersdatter, der er datter af Peder Meier Hyrden, som indskrevet i Sabro kirkebog 1711.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...