Jens Nielsen (1742 - 1799)

19 af 32 - Jens Nielsen

bliver døbt den 22. juli 1742 i Røgen som søn af Niels Madsen og Inger Nielsdatter. Forældrene er blevet gift den 18. juni 1728 i Lindå, og hvor det angives, at parret er fra Mollerup i Lindå sogn, men de flytter til Røgen allerede før 1738, hvor hans far er fadder i kirken for Niels Hyrde af Røgen. Niels Madsen dør i Røgen den 21. januar 1769 som 72-årig, mens Inger Nielsdatter dør 69 år gammel den 29. oktober 1771 i Røgen. I hvert fald rimer det godt med, at Mads Nielsen er hans bror, og pigenavnet Inger går igen i datteren født i 1769. Da Jens Nielsen er døbt i Røgen kirke, skriver præsten:

Røgen d: 22 Julÿ Niels Madsens Jens til daaben

Jens Nielsen bliver nok konfirmeret omkring 1758, men der er ingen oplysninger om konfirmationen, eller hvor den foregik henne. Røgen kirkebog har dog ikke konfirmationer indskrevet før 1789.

Jens Nielsen bliver gift med Mette Jørgensdatter søndag den 30. oktober 1768 i Røgen kirke. Præsten skriver:
1768 Den 30 Oct havde Jens Nielsen af Røgen Bryllup med Mette Jørgensd af Møgelby

Den 6. november 1768 er Jens Nielsen af Røgen fadder for første gang, men det er usikkert, om det er i Røgen. Thomas Sørensen, der er en rytter, har denne dag sin datter Ane Thomasdatter til dåben. Gudmor til Ane er Else Pedersdatter. Andre faddere er Ane Nielsdatter, Jens Pelsen og Rasmus Nielsen, som vel er af Røgen.

Den 1. maj 1769 er Jens Nielsen af Røgen nok engang fadder. Denne gang gør Jens Nielsen det for Niels Pedersen af Røgen, der får døbt en datter med navnet Karen Nielsdatter. Gudmor til den lille pige er Ane Rasmusdatter. Andre faddere er Gregers Nielsen og Søren Andersen, og disse tre er nok af Røgen.

I begyndelsen af maj 1769 bliver Jens Nielsen af Røgen far til sit første barn, der er en lille pige. Den 15. maj 1769 får Jens Nielsen døbt sin datter med navnet Inger Jensdatter, som opkaldes efter sin farmor, Inger Sørensdatter. Efter dåben af den lille pige indskriver præsten følgende i Røgen kirkebog:
Dend 15 May hafde Jens Nielsen af Røgen en Datter Inger for daaben. Suse: Karen Madsdatter. Fadd. Ide Jensdatter, Peder Nielsen, Jens Hansen, Peder Rasmussen
Da Jens Nielsen senere hen får en datter med navnet Inger, må man gå ud fra, at denne Inger er død som spæd. Der er dog ingen begravelsesindgang for denne Inger, idet hun jo så må være død før 1783, så teoretisk set kan Jens Nielsen have to døtre samtidigt med navnet, hvilket ikke var helt usædvanligt.

Søndag den 20. januar 1771 er Jens Nielsen fadder i Røgen kirke. Pigen bliver døbt Kirsten Lauridsdatter, og hendes far hedder Laurids Jørgensen, som måske kunne være en svoger? Gudmor er Ane Jensdatter. Andre faddere er Søren Thomasen og Mads Nielsen af Røgen, og sidstnævnte er måske den samme Mads Nielsen, der senere er i Sjelle?

Jens Nielsen bliver anden gang far i Røgen til en dreng, der tirsdag den 20. september 1771 bliver døbt Jørgen Jensen efter sin morfar, Jørgen Jensen Fynboe af Møgelby i Sporup sogn. Præsten skriver i forbindelse med dåben:
D 20 Septemb blev Jens Nielsen søn Jørgen døbt.
Jørgen Jensen bliver først konfirmeret i 1789, hvor han er 17½ år gammel. Jørgen dør den 17. april 1799, hvor han er 28 år gammel.

Jens Nielsen bliver far tredje gang til en pige, som bliver døbt med navnet Karen Jensdatter mandag den 9. august 1773 i Røgen kirke. Præsten skriver efterfølgende:
Dend 9 Augusti var Jens Nielsen Daater i Røgen for Daaben som blev kaldet Karen. Suse Anne Jørgensdaatter [muligvis en svigerinde] Fadd Maren Pedersdatter, Mads Nielsen [fra Sielle og født ca. 1739 men ikke i Sjelle.], Niels Pedersen [I 1787 en husmand i Røgen by], Niels Røgen
[Da Mads Nielsen af Sjelle får døbt sin første søn, Rasmus Madsen, 8 p Trin 1782, er Jens Nielsen ikke fadder for ham.]

Karen Jensdatter bliver konfirmeret i Røgen kirke i 1789 som 16-årig. Karen bliver viet i Røgen kirke som 25-årig den 29. juni 1798 med Rasmus Thomsen af Sorring. Rasmus Thomsens hustru af Sorring i Dallerup sogn, dvs. Karen Jensdatter, bliver begravet som 30-årig den 23. september 1804. Karen Jensdatter når vist at få 3 børn, alle drenge, hvoraf i hvert fald 2 dør som spæd. Præsten i Dallerup angiver ikke faddere, så det vides ikke, om hun har benyttet familien fra Røgen.

Jens Nielsen bliver i Røgen by i stamtræet far til en datter, der bliver døbtAne Jensdatter i Røgen kirke søndag den 14. januar 1776. Ane Jensdatter dør hos sin datter, Mette Rasmusdatter i Vitten, den 16. juli 1851, hvor Ane er 72 år gammel.

Jens Nielsen af Røgen bliver far til sin næste søn i begyndelsen af august 1778. Drengen bliver opkaldt efter sin farfar og bliver derfor døbt med navnet Niels Jensen. Efter dåben i Røgen kirke den 9. august 1778 skriver præsten følgende:
D: 9de Aug: var Niels Jensen ved Daaben baaren af Maren Jørgensdatter af Møgelbye Fadderne Simen Grønbech Niels Pedersen Laust Andersen, Maren Simonsdatter

Den lille Niels dør dog året efter i 1779, og han bliver kun 14 måneder gammel.

Den 16. august 1778 er Jens Nielsen af Røgen fadder for Søren Pedersen, der får døbt barnet ?. Andre faddere er Michel Hansen, Jens Michelsen og Maren Nielsdatter. Gudmor er snedkerens hustru. Maren Nielsdatter kunne sagtens være Jens Nielsens egen søster. Før 1780 er hun blevet gift med en Peder ?, hvilket dog ikke sker i Røgen, og ved folketællingen i 1787 er hun væverske og har døtrene Inger og Karen Marie på hhv. 7 år og 4 år, som heller ikke er født i Røgen. Inger er vel opkaldt efter sin mormor.

Midt i oktober 1779 dør Jens Nielsens sidstfødte søn i Røgen. Den 24. oktober 1779 bliver Jens Nielsens søn, Niels Jensen, nemlig begravet, hvorefter præsten skriver:
D 24de Ditto [October] blev J: Nielsens Søn Niels beg: 1¼ Aar gl

Kort efter den 24. oktober 1779 får Jens Nielsen døbt en ny søn med navnet Niels Jensen. Der er dog ikke indskrevet nogen dåbsindgang for denne dreng. Denne Niels dør 1 år gammel i oktober 1780.

Jens Nielsen som indskrevet i Røgen kirkebog ved en barnedåb

Jens Nielsen ved efter 1780

Den 23. juli 1780 er Jens Nielsen fadder i Røgen kirke for Peder Koch af Røgen, da denne får døbt en datter med navnet Karen Pedersdatter Koch. Hustruen til Peder Lyngholm af Røgen er gudmor. De øvrige faddere er nok også fra Røgen og er Jens Pedersen, Ane Simonsdatter og en sidste, der ikke kan læses.

Jens Nielsen får begravet endnu en søn med navnet Niels Jensen den 14. oktober 1780, hvor han angives til at være 1 år gammel, så drengen må altså være født samtidigt med storebrorens død, hvorefter han har fået samme navn. Præsten skriver efter begravelsen:
D: 14: Oct: blev J. Nielsens Søn Niels begraven 1 Aar gl


Jens Nielsen bliver far til sin tredje søn midt i oktober 1780. Den lille dreng bliver døbt med navnet Niels Jensen i Røgen kirke den 22. oktober 1780. Da drengen er døbt, skriver præsten følgende i kirkebogen:
Dend 22 Octob: var Jens Nielsens søn af Røgen i kirke N[omen] Niels. Suse [Gudmor] Ane Rasmusdatter. Fadd: Peder Nielsen, Jens Hansen, L. Andersen, J. Væng
Da Jens Nielsen får sin fjerde søn med navnet Niels Jensen i 1783, må denne lille Niels være død forinden, må man gå ud fra.

Den 26. november 1780 er Jens Nielsen af Røgen atter engang fadder i den lokale kirke. Det er Thomas Sørensen af Røgen, som har fået en datter, der bliver døbt med navnet Karen Thomasdatter. Gudmor er hustruen til Peder Koch af Røgen. Andre faddere er Margrethe Nielsdatter, Michel Hansen og Jens Rasmussen, og disse tre er nok også af Røgen.

Midt i marts 1783 bliver Jens Nielsen af Røgen far til et sæt tvillinger, der bliver døbt hhv. Inger Jensdatter og Niels Jensen den 23. marts 1783 i Sporup kirke. Præsten skriver efterfølgende:
D 23 Marti var Jens Nielsens 2de Børn Niels og Inger i kirken deres Suse [gudmor] Ane Sophie og Kirsten Simonsdatter: Fadd: Giertrud Væver, Niels Pedersen, Anders Sørensen Grønbek
Niels dør som spæd. Inger Jensdatter bliver konfirmeret i Røgen kirke i 1796, hvor hun knap nok er 14 år gammel, men hun skal måske tidligt ud og tjene. Ved folketællingen i 1801 er den 17-årige Inger Jensdatter en tjenestepige på en gård i Røgen.Inger bliver den 8. december 1804 gift med en af smedene i Røgen, nemlig Mourids Christensen, og hun får en dødfødt søn i 1805 [sagen beskrives med 1½ kirkebogside, dvs. opslag 38-40!]. Her kan du læse en afskrift af de besværlige fødsler. Den 10. juli 1807 bliver Inger og Mourids forældre til en søn, der bliver døbt Christen Mouridsen efter sin farfar den 23. august 1807 i Røgen kirke. Gudmor og faddere er fra Røgen men ikke familie til forældrene. Inger Jensdatter får endvidere en dødfødt pige den 7. april 1809, der beskrives med knap så mange ord i forhold til jordmoren Madame Tykiær fra Hammel. Året efter den 5. marts 1810 bliver parret forældre til en levende søn, som bliver opkaldt efter sin morfar, Jens Nielsen af Røgen, og derved får navnet Jens Mouridsen. Igen er gudmor og faddere fra Røgen men ikke familie. Ingers ægtemand, Mourids Christensen, dør i Røgen i 1833, hvorefter der laves skifte efter ham den 3. januar 1834. I dette angives, at arvingerne er enken Inger Jensdatter samt de ugifte sønner Christen Mouridsen på 26 år og Jens Mouridsen på 23 år, som begge bor i Røgen, dvs. Christen som smed og Jens som tjenestekarl. Ved folketællingen i 1840 bor kun Christen Mouritsen i Røgen, og han er nu gift og har fået datteren Kirsten Christensdatter. Inger dør den 7. april 1840 i Røgen, hvor præsten skriver, at hun var enke efter smeden Mourits. Endvidere skriver præsten, at Inger blev 72 år, men hun blev nu kun 57, selv om hun angives til at være 60 år ved folketællingen samme år! Ved folketællingen 1845 bor Christen og hustruen alene, så deres barn er nok afdød. Det samme er tilfældet ved folketællingen i 1850. Parret er væk ved folketællingen i 1855.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Jens Nielsen med familien i Røgen by som husfolk. Familien med 4 børn lever af almisse fra de omkringboende gårde og husfolk:
Jens Nielsen                     48 år      Gift         Fattige Huusfolk og Betlere
Mette Jørgensdatter        46 år      Gift
Jørgen Jensen                 15 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Karen Jensdatter             13 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Ane Jensdatter                11 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Inger Jensdatter               3 år      Ugift        Deres Børn i første ægteskab

Søndag den 19. april 1789 bliver Jens Nielsens to ældste børn, Jørgen Jensen og Karen Jensdatter, konfirmerede i Røgen kirke.

Da der laves hovedlægsrulle for Røgen sogn i 1789 og vel nok i november dette år, er der følgende om Jens Nielsens søn:
3: Far: Jens Nielsen, søn, Jørgen Jensen, født i Røgind, 18½ år gammel, ingen højdeangivelse, opholder sig hjemme

Søndag den 1. maj 1791 bliver Jens Nielsens datter, Anna [skrives det her] Jensdatter, konfirmeret i Røgen kirke.


Hovedlægsrullen for Røgen sogn opdateres i 1792, og denne gang finder man følgende om Jens Nielsens søn:
3: Far: Jens Nielsen, søn, Jørgen Jensen, født i Røgind, 21½ år gammel, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme
Jørgen Jensens navn er udstreget af lægsrullen, og der er tilføjet dette:
Ang C84

Jens Nielsens sidste datter, Inger Jensdatter, bliver konfirmeret i Røgen kirke søndag den 3. april 1796.


Jens Nielsen oplever, at sin sidste overlevende søn også dør før ham, hvilket sker den 17. april 1799. Præsten skriver nemlig i Røgen kirkebog, at Jens Nielsens søn, Jørgen Jensen, er død med følgende ord:
D 17 April døde Jens Nielsens Søn i Røgen navnlig Jørgen    begraven d 21de ditto  - 28½ aar

Jens Nielsen bliver altså far til 9 børn, dvs. 5 drenge og 4 piger, hvoraf de fire af drengene dør som spæd, og den femte dør som 28-årig, mens den første pige dør som lille. Altså er der kun 3, der alle er piger, som måske bliver voksne.

Jens Nielsen dør og begraves den 17. juni 1799 i Røgen. Præsten skriver, at han blev 58 år gammel, og det passer med, at han er født i 1742.

Den 9 Juny døde huusmand i Røgen Jens Nielsen og den 17 ditto begravet  - 58 Aar

Jens Nielsens hustru, Mette Jørgensdatter, flytter senere hen til sin datter i Voldby, Ane Jensdatter. Da Jens Nielsens hustru dør 35 år senere i juli 1835 i Voldby, skriver præsten der, at Jens Nielsen var boende i Røgen.

Så du Røgen? Det gjorde jeg!

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:26

Ane Jørgensdatter, Mette Jørgensdatter og Niels Jørgensen er beviseligt søskende iflg. skifte 1/2-1793 og 23/5-1793 under Søbygård G.344-32, fol.323,325

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:23

Jørgen Jensen Fynboe og Karen Nielsdatter i Møgelby fik antagelig mindst 5 børn:
Maren, Anne f. ca. 1745, Mette, f. ca. 1739, Gyde, f. ca. 1751 samt Niels.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:15

Linå sogns kirkebog:
Opsl. 58
Mollerup: Niels Borups kone Maren Jensdatter, død 6/4-1755.
Opsl. 59
Mollerup: Niels Borup død 31/10-1756.
De fik 9 børn i Linå.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:13

Linå sogns kirkebog:
Opsl. 19
Mollerup: Niels Borups barn Inger, født 3/8-1705, døbt 5/8.
Faddere: Rasmus Borup af Linne, Niels Sørensen, Peder Jensen af Mollerup.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:11

Mads Madsen og Karen Søfrensdatter får 7 børn i Røgen.
En af dem er:
Opsl. 11
Den 13. xbr. 1696 (13/12) Mads Madsens barn Niels til dåben.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:09

Niels Madsens forældre:
Røgens sogns kirkebog
Opsl. 97
17/2-1695 trolovet, 14/4 copuleret i Røgen Mads Madsen og Karen Søfrensdatter

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:05

Niels Madsen og Inger Nielsdatter får 6 børn i Røgen.
En af dem er:
Røgen sogns kirkebog:
Opsl. 48
22/7-1742 Niels Madsens Jens til dåben.
Ingen faddere nævnt.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:03

Røgen sogns kirkebog:
Opsl. 92
21/1-1769 døde Niels Madsen i Røgen, 72 år.
Opsl. 93
29/10-1771 døde Inger Nielsdatter i sit 69. år.

Niels Ørbæk 08.06.2015 11:01

Jeg tror, at efternævnte var Jens Nielsens forældre:
Linå sogns kirkebog
Opsl. 70
Viet 18/7-1728
Mollerup: Niels Madsen og Inger Nielsdatter.
Ingen forlovere nævnt.

Niels Ørbæk 11.05.2015 13:52

Opsl. 90 Røgen kirkebog
18/4-1799 døde Jens Nielsens søn i Røgen navnlig Jørgen, begraven 21. ditto, 28½ år gl.

Niels Ørbæk 11.05.2015 13:51

Opsl. 154 Røgen kirkebog
24/10-1779 blev J. Nielsens barn Niels begravet 1 ¼ år gl.

Niels Ørbæk 11.05.2015 13:50

9/8-1778 var Niels Jensen ved dåben, båren af Maren Jørgensdatter af Møgelby.
Faddere: ______Grønbæk, Niels Pedersen, Laust Andersen, Maren Simonsdatter.

Niels Ørbæk 11.05.2015 13:44

Ved Mette Jørgensdatters død 7/7-1835 i Voldby tror jeg bestemt, at der står "i sin tid boende i Røgen." Ikke "bonde".
Venlig hilsen
Niels Ørbæk

Niels Ørbæk 11.05.2015 13:48

18/4-1799 døde Jens Nielsens søn i Røgen navnlig Jørgen, begraven 21. ditto, 28½ år gl.

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...