Mette Marie Pedersdatter Byrgesen (- 1831)

2 af 16 - Mette Marie Pedersdatter Byrgesen

bliver født i Mejlby i Brorstrup sogn som en datter af Peder Byrgesen og Ane Cathrine Andersdatter i Mejlby, hvilket oplyses i skiftet efter moren fra Nørlund Gods, da hun dør i 1824. I skiftet er angivet, at Ane Cathrine Andersdatters arvinger er:
1 – gårdmand Niels Christensen i Mejlby, som er gift med den afdødes datter, Mette Kirstine Pedersdatter.
2 – tjenestekarl Anders Pedersen i Smorup.

Hvornår Mette Marie [Mette Kirstine er da helt forkert] er født, vides ikke, da kirkebøgerne mangler for Mejlby, og da hun af en eller anden grund ikke er med ved nogen folketælling. Men måske er Mette Marie født på gården lige efter folketællingen i 1787 og sendt ud og tjene lige før folketællingen i 1801, hvor hun så er 14 år gammel. Mette Marie kan således være opkaldt efter sin farmor, Mette Laursdatter. Mette Maries far er født ca. 1755, mens hendes mor er et par år ældre og nok født ca. 1752.

Den gård, som Mette Marie Pedersdatter og Niels Christensen har i Mejlby, er højst sandsynligt matrikel 18 i Mejlby, som ved matrikelkortets tegning 1795 tilhører Peder Byrgesen. Gården er fæstet af Peder Byrgesen den 26. marts 1782, hvor det angives, at han afslutter sin soldatertjeneste i landmilitsen i Skårup i Ravnkilde sogn i forbindelse med indfæstningen af Mejlby-gården. På gården er der 2 heste og 1 føl, 1 ko og 1 kvie på 3 år samt 3 får. Den dertil gården hørende såsæd er rug, havre og byg. Peder Børgesen har desuden købt yderligere en ko af Christen Bendixen i Fyrkilde. Ved matrikelkortets opdatering i 1816 er Peder Byrgesen husfæster i Mejlby, og svigersønnen Niels Christensen har overtaget gården. Samme Peder Byrgesen er fadder til flere af deres børn som den eneste genganger, men han er jo også børnenes morfar. Peder Byrgesen har dog i hvert fald to sønner, Anders Pedersen Byrgesen, som er født i 1783, og Jens Pedersen Byrgesen, der er født i 1796. I hvert fald den første af drengene bliver voksen, mens den anden sikkert er død før 1810. Mejlby-familien har altså en fælles historie med byen Mejlby tilbage til 1782. Den næstældste af parrets sønner, Peder Nielsen Meilby, er således opkaldt efter sin morfar, Peder Byrgesen. Peder Byrgesens hustru hedder jo som sagt Anna Cathrine, og Mette Maries næstældste datter, Anna Cathrine Nielsdatter, opkaldes efter hende. Til gengæld er der absolut ingen indikationer af, hvem Peder Byrgesen og Anne Cathrine Andersdatter er, ud over at Peder Byrgesen er født i Skårup. Peder Byrgesen hedder nok i virkeligheden Peder Jensen Byrgesen, og Byrge er jo et næsten rent himmerlandsk drengenavn, der gik igen som tillægsnavn/efternavn, så himmerlændinge er de uden tvivl.

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver bliver gift med Niels Christensen fra Simested på et eller andet tidspunkt før 1810, men brylluppet finder ikke sted i Simested kirke. I Brorstrup er ægteskaber før 1813 forsvundet sammen med branden på præstegården i Smorup, så indgangen er gået tabt. 

Mette Marie Pedersdatter og ægtemanden Niels Christensen overtager nok hendes far, Peder Byrgesens gård omkring 1809, og da hun får sit første barn i 1810, er de nok flyttet ind på gården samme år.

Mette Marie Pedersdatter bliver mor for første gang den 26. november 1810 i Mejlby i Brorstrup sogn. Mette Marie får da en søn, som døbes Christen Nielsen, og som senere kendes under navnet Christen Nielsen Meilby, da han er sognefoged i Kongens Tisted. Præsten har ikke indskrevet faddere i forbindelse med drengens dåb. Læs mere om Christen Nielsen Meilby og hans liv og om hans efterkommere.

Den 20. september 1812 bliver Mette Marie Byrgesen af Mejlby mor for anden gang til en datter, der døbes Kirsten Nielsdatter i Brorstrup kirke. Præsten har heller ikke indskrevet faddere ved denne datters dåb. Kirsten Nielsdatter bliver konfirmeret i 1827. Da Mette Marie dør i 1831, bliver Kirsten Nielsdatter hjemme på gården og tager sig nok af husholdingen og sine to mindre brødre, indtil Kirsten selv dør ganske ung i 1836.

Matrikel 18 i Mejlby, som Peder Byrgesen først havde og derefter Niels Christensen.

Mette Marie Byrgesen efter 1812

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver tredje gang mor den 27. september 1814, hvor hun føder datteren Anna Cathrine Nielsdatter i Mejlby. Anna Cathrine kunne så være opkaldt efter Mette Maries sandsynlige mor, Anna Cathrine Andersdatter. Anna Cathrine bliver konfirmeret i Brorstrup kirke i 1829. Som 21-årig bliver Anna Cathrine sendt ud og tjene og er på afgangslisten i 1835, men præsten skriver ikke, hvorhen Anna Cathrine rejser.


Mette Marie Pedersdatters storebror, Anders Pedersen Byrgesen, flytter til Haverslev i 1814. Han er den Anders Pedersen, som bliver gift i Haverslev kirke den 17. december 1815 med en enke med 4 børn.  I skiftet efter enkens afdøde mand fra 1813, er hun dog registreret for 6 børn. Mette Maries ægtemand, Niels Christensen fra Mejlby, er forlover for sin svoger. Anders Byrgesen bliver viet til Kirsten Laursdatter af gården Gl. Overvad i Haverslev sogn, som før var gift med Anders Hansen. Det vides ikke, hvad der sker i forhold til Kirsten Laursdatter. Mette Marie Pedersdatter Byrgesens bror, Anders Pedersen Byrgesen, findes på tillægslægsrullen for Smorup i Brorstrup sogn i 1823 med følgende data:
80: Far: Peder Børgesen, søn, Anders Pedersen Børgesen, født i Mejlby, 34 år, 62 ½ tomme høj, opholder sig i Smorup, fb 82-38 18 rf S2 JR 4b, udtient ved 3 JR 6/25
Lægdsrullesystemet viser, at Mette Maries bror, Anders Pedersen Byrgesen, senere opholder sig i både Ålborg Budolphi sogn og Ellitshøj sogn, før han flytter hjem til Mejlby. Anders Pedersen Byrgesen af Mejlby bliver gift igen i Brorstrup kirke den 28. april 1828 med Maren Jensdatter Fogh af Mejlby, men hun hedder nok Maren Pedersdatter, og forloverne til brylluppet er Søren Hansen Smed og Mette Maries ægtemand, Niels Christensen af Mejlby. Anders Byrgesen flytter fra Ellitshøj til Mejlby i 1830 med hustruen Maren Pedersdatter og den 9-årige datter, Ellen Marie Andersdatter, som indsiddere, men datteren er ikke født i Brorstrup sogn. Senere flytter familien til Fyrkilde i Ravnkilde sogn, hvor de bor ved folketællingen i 1840. Datteren bliver konfirmeret i Haverslev i 1840.

I Skøde- og panteprotokollen over Ravnkilde-Haverslev-Brorstrup er der noget om Anders Pedersen Byrgesen af Mejlby den 21. november 1840, som vist nok er et skøde fra Rasmus Conradsen, så familien flytter fra Haverslev kort efter datterens konfirmation. Ved folketællingen i 1845 er familien således i Mejlby med følgende data:
Anders Pedersen          57 år    Gift      Ernærer sig af at forfærdige Træskovarer    Mejlby
Maren Pedersdatter      56 år    Gift      Hans kone                                                Hobro
Ellen Marie Andersen    20 år    Ugift    Deres datter                                                Mejlby

Ved folketællingen i 1850 er situationen uændret for familien. I 1855 er hele familien væk.

Den 15. januar 1817 er Mette Marie Pedersdatter fadder til en pige i Brorstrup kirke, der døbes med navnet Inger Andersdatter Tydsk. Pigens forældre er gårdmand Anders Christensen Tydsk og Anna Maria Sørensdatter af Mejlby, dvs. fra nabogården i Mejlby. Mette Marie er altså gravid i 8. måned, da hun er fadder i kirken for naboen.

Mette Marie Pedersdatter bliver i stamtræet mor til Peder Nielsen Meilby, der bliver født i Mejlby i Brorstrup sogn den 15. februar 1817. Peder opkaldes altså efter Mette Maries far, dvs. den tidligere gårdmand Peder Byrgesen af Mejlby. Peder er den ene af de kun tre drenge, som døbes i Brorstrup i 1817. Peder Nielsen Mejlby dør torsdag den 27. juli 1893 i Kousted, og Peder bliver således 76 år gammel.

Mette Marie Pedersdatter bliver mor til en søn, der senere døbes Niels Nielsen, den 5. juli 1819 i Mejlby. Lille Niels bliver hjemmedøbt den 6. juli 1819 og fremstilles i kirken den 26. september 1819. Drengen bliver ikke gammel og dør den 10. oktober 1819 i Mejlby.

bliver Mette Marie Pedersdatter igen mor til en søn, som også døbes med navnet Niels. Niels Nielsen er den ene af de kun to fødte drengebørn i Brorstrup sogn dette år. Niels bosætter sig i True i Svenstrup sogn, hvor han får en søn, Niels Nielsen, og en datter, Maren Nielsen, der senere hen kalder sig Maren Mejlby. Han kendes også under navnet Niels Nielsen Meilby. Niels Nielsen Meilby bliver 88 år gammel og dør den 21. marts 1909 i True i Svenstrup sogn.

Mette Marie Pedersdatter får yderligere en søn den 25. juni 1823. Han døbes Søren Nielsen. I 1823 døbes der også kun to drenge i Brorstrup, så der sker ikke det helt store i sognet. Søren kalder sig senere i livet Søren Nielsen Meilby og bosætter sig i Hostruphuse i Hørby sogn tæt ved Hobro. Det vides ikke, hvornår Søren Nielsen Meilby dør, men det er efter 1895.

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen mister sin mor, Ane Cathrine Andersdatter, den 29. februar 1824. Anna Cathrine Andersdatter dør da som 80-årig ifølge præsten, men hun er nu kun ca. 72 år i 1824. Præsten skriver, at Anna Cathrine er husmand Peder Børgesens hustru i Meilby. En bemærkning siger, at moren er ”Qualt under en ? ? ”. I skiftebogen under Nørlund Gods skrives der følgende om Mette Marie Byrgesens mor:
Aar 1824, dend 29 Febr. blev anmeldt, at huusmand Peder Børgesen i Meilbye, hans kone Ane Katrine Andersdatter, i dag ved døden er afgangen efterladende sig Enkemanden og tveede umyndige Arvinger

Den 7. juni 1824 er Mette Marie Pedersdatters ægtemand, Niels Christensen, forlover for brudeparret enkemanden Peder Børgesen og Mette Maria Madsdatter, dvs. Mette Marie Pedersdatters far, der gifter sig igen. Denne er efter morens død flyttet til Dejlbjerg i Brorstrup sogn, hvor han er husmand. Faren og hans nye hustru flytter dog senere tilbage til Mejlby by.

Den 2. juli 1826 får Peder Byrgesen en søn sammen med Mette Marie Madsdatter i Dejlbjerg, der døbes Niels Pedersen, og Mette Marie Pedersdatter får altså derved en halv-lillebror. Hverken Mette Marie eller hendes ægtemand er faddere ved denne dåb i Brorstrup kirke. Niels Pedersen dør som 16-årig og bliver altså ikke voksen.

Den 4. november 1826 føder Mette Marie Pedersdatter endelig en datter. Hun bliver døbt med navnet Anna Maria Nielsdatter. Den lille Anna Maria Nielsdatter dør kun lidt over en måned gammel den 15. december 1826.

Den 21. januar 1829 får Mette Marie Pedersdatter Byrgesen en halv-lillesøster. Hendes far, den 73-årige Peder Byrgesen, bliver nemlig far til en datter med sin nye hustru Mette Maria Madsdatter. Den 1. februar 1829 bliver pigen døbt med navnet Anna Cathrine Pedersdatter i Brorstrup kirke, og hun bliver således opkaldt efter Peder Byrgesens første hustru og Mette Maries mor. Præsten skriver efterfølgende, at forældrene er Peder Børgesen og hustru Mette Marie Madsdatter. Blandt fadderne er svigersønnen Niels Christensen af Mejlby, som Mette Marie er gift med, mens Mette Marie Pedersdatter selv er gudmor til pigen. Ane Kathrine Pedersdatter dør som 8-årig og bliver altså ikke voksen.

Mette Marie Pedersdatter Byrgesen bliver altså i alt mor til 8 børn, hvoraf 5 er drenge, og 3 er piger. De to af børnene, dvs. den ene dreng og den ene pige, dør som spæd, og den ene pige dør som ung uden at være blevet gift eller har fået børn.

Mette Marie Pedersdatter dør fredag den 13. maj 1831. Hun begraves fra Brorstrup kirke torsdag den 19. maj 1831. Præsten angiver ikke, hvor gammel hun bliver, og han skriver kun "Mette Pedersdatter". Et sandsynligt gæt er dog, at Mette Marie kun blev 44 år gammel. Samme dag bliver anmeldelsen indgivet til Nørlund Gods af Mette Maries storebror:
Aar 1831 den 13 Maii blev det anmeldt at Gaardfæster Niels Christensens hustrue Mette Pedersdatter i Meilbye idag ved Døden er afgaaet efterladende sig myndige og umyndige Arvinger
Anders Pedersen Børgesen :med ført pen:

Ægtemanden Niels Christensen er nu enkemand som 54-årig.

Den 13. juni 1831 laves der et skifte efter Niels Christensens hustru, Mette Marie Pedersdatter af Mejlby.

Hvis Peder Byrgesen er Mette Marie Pedersdatters far, overlever han datteren med 6 år, idet han dør den 14. september 1837.

Mette Marie Pedersdatters halv-lillesøster, Ane Kathrine Pedersdatter, dør 9 år gammel i Mejlby den 26. april 1838, hvorefter den lille pige nedsættes i Brorstrup den 28. april 1838. Præsten skriver, at Ane Kathrine Pedersdatter var datter af husfæster Peder Byrgesens enke.

Mette Marie Pedersdatters halv-lillebror, Niels Pedersen, dør 16 år gammel i Mejlby den 10. juni 1842. Præsten skriver, at Niels var afdøde Peder Børresens søn i Mejlby. Den unge Niels begraves på Brorstrup kirkegård den 19. juni 1842.

Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Peder Nielsen Meilby <- Mette Marie Pedersdatter       

Mette Marie Pedersdatter som indskrevet i Brorstrup kirkebog ved et af børnenes fødsler

Nyeste kommentarer

17.11 | 14:53

Søn, Peder på afgangsliste 1824 til Kastbjerg Mølle. Ft 1834 i Kastbjerg,...

29.10 | 08:52

Bodil Sørensdatter Bor i Demstrup, gift 2 med kromand Jens Ch...

29.10 | 08:48

Se Sem kirkebog 1718 - 1797 Ny udg. opsl. 71 Søn Niels Sørensen,- død N...

29.10 | 08:15

Hej Henrik Anne Cathrine er d.a. Jens Sørensen og Karen Jensdatter i Dalb...